DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08"

Transkript

1 DG/TG 316s-320s Instruksjonsbok N

2 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres på en kortfattet og oversiktlig måte. Kapitlene er sortert alfabetisk. Hvert kapittel begynner med side 1. Sidemerkingen består av kapittelbokstaven etterfulgt av sidenummeret. Eksempel: side B 2 er den andre siden i kapittel B. I denne instruksjonsboken dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man forsikre seg om at man refererer til beskrivelsen som gjelder den aktuelle trucktypen. Z t o Sikkerhetsanvisninger og viktige forklaringer er merket med følgende piktogrammer: Angir sikkerhetsanvisninger som må overholdes for å unngå personskader. Angir anvisninger som må overholdes for å unngå materielle skader. Angir anvisninger og forklaringer. Angir standardutstyr. Angir tilleggsutstyr. Våre maskiner utvikles stadig videre. Vis forståelse for at vi forbeholder oss retten til endringer i form, utstyr og teknikk. Ut fra innholdet i denne bruksanvisningen må det derfor ikke stilles krav til bestemte egenskaper for maskinen. Opphavsrett Opphavsretten til denne instruksjonsboken tilhører JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - TYSKLAND Telefon: +49 (0) 40/ N

3 0108.N

4 Innholdsfortegnelse A B Korrekt bruk Truckbeskrivelse 1 Anvendelse... B 1 2 Komponent- og funksjonsbeskrivelse... B Truck... B Gaffel... B 4 3 Tekniske data - standardutførelse... B Tekniske data - DG/TG 316s/320s... B 8 4 Plassering av merking og typeskilt... B Typeskilt, truck... B Lastdiagram, truck... B Lastdiagram, tilleggsutstyr... B 14 C Transport og første gangs igangsetting 1 Transport... C 1 2 Lasting med kran... C 1 3 Sikre trucken for transport... C 2 4 ørste gangs igangsetting... C 3 5 Bevege trucken uten bruk av motoren... C 3 D Påfylling av drivstoff 1 Sikkerhetsberstemmelser for håndtering av diesel og flytende gass.. D 1 2 Påfylling av diesel... D 2 3 Skifte drivstoffgassflaske... D 3 E Betjening 0708.N 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken... E 1 2 Beskrivelse av betjenings- og displayelementer... E 3 3 Betjening av løfteanordningen og tilt (o)... E 8 4 Dobbeltpedalbetjening (o)... E 9 5 Kontroller og gjøremål hver gang trucken skal tas i bruk... E 14 6 Ta trucken i bruk... E Stille inn førersetet... E Innstille rattsøylen... E Sikkerhetsbelte... E 21 7 Truckens serienummer... E Startprosedyre TG... E Startprosedyre DG... E Indikatorer for funksjonsfeil under drift... E Slå av motoren... E 26 I 1

5 8 Arbeid med trucken... E Sikkerhetsregler for kjøring... E 27 9 Kjøring... E Styring... E Bremser... E Betjening av mast og tilleggsutstyr... E Regulere arbeidsutstyrets hastighet... E Løfting, transport og frasetting av lasteenheter... E Transportere last... E Oppførsel i farlige situasjoner... E Parker gaffeltrucken trygt... E otordeksel og vedlikeholdsdeksler... E Vedlikeholdsdeksler... E Sleping av trucken... E Kjøre med tilhenger... E eilretting... E 46 Vedlikehold av trucken 1 Driftssikkerhet og miljøvern Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold Vedlikehold og inspeksjon Service-sjekkliste DG/TG Service-sjekkliste DG Service-sjekkliste TG Kjølemiddelspesifikasjoner Oljer og smøremidler Drivstoffspesifikasjoner - DG Smøretabell Smøreplan - DG/TG Beskrivelse av service- og vedlikeholdsarbeid orberede trucken for service og vedlikehold Starthjelp otorvedlikehold TG 316s/320s otorvedlikehold DG 316s/320s Kontrollere kjølemiddelkonsentrasjonen Påfylling av kjølesystemet Rengjøre/skifte ut luftfilterpatron Kontroller hjulfestet og lufttrykket i hjulene Hydraulikkanlegg Elektrisk anlegg Relétilordning Avgassystem Ta trucken i bruk igjen etter rengjøring eller vedlikehold Sette trallen ut av drift orholdsregler før driftspausen orholdsregler under driftspausen N I 2

6 14.3 orholdsregler ved avsluttet driftspause Sikkerhetskontroll etter en viss brukstid og etter uvanlige forekomster Sette trucken endelig ut av drift, kondemnering Bruksanvisning dieselpartikkelfilter HUSS S K-serien Viktige generelle anvisninger Viktige sikkerhetsanvisninger unksjonsbeskrivelse Betjening av HUSS-kontrollen bruksanvisning for HUSS-kontrollen Regenerasjon Vedlikehold N I 3

7 I N

8 A Z Korrekt bruk Retningslinjer for korrekt og forskriftsmessig bruk av industritrucker (utgitt av Verband Deutscher aschinen- und Anlagebau e.v.) inngår i maskinleveransen. Disse retningslinjene utgjør en del av denne instruksjonsboken, og skal følges. Nasjonale forskrifter har uinnskrenket gyldighet. Trucken må brukes, betjenes og vedlikeholdes i henhold til veiledningene i instruksjonsboken. Annen bruk er ikke korrekt bruk, og kan føre til skader på person, truck eller materiale. remfor alt må man unngå overbelastning som følge av for tung last eller last som ikke er jevnt fordelt. Spesifikasjonene for maksimal lasteevne, angitt på maskinens typeskilt eller lastdiagram, skal overholdes. Trucken må ikke brukes i omgivelser med fare for brann eller eksplosjon, i omgivelser som kan forårsake korrosjon eller der den utsettes for mye støv. Operatørens plikter: I denne instruksjonsboken defineres eieren/operatøren som enhver fysisk eller juridisk person som selv bruker trucken eller som har gitt noen i oppdrag å bruke den. I spesielle tilfeller (f.eks. ved leasing, utleie) er eieren/ operatøren den personen som er pålagt driftsansvaret i henhold til gjeldende kontrakt mellom eier og bruker av gaffeltrucken. Eieren/operatøren skal forsikre seg om at trucken kun benyttes på korrekt måte og at enhver fare for operatørens eller tredjepersons liv og helse unngås. Dessuten skal forskrifter til forebygging av ulykker, øvrige sikkerhetstekniske normer samt retningslinjer for drift, vedlikehold og reparasjon overholdes. Operatøren skal forsikre seg om at alle brukere har lest og forstått denne instruksjonsboken. Dersom veiledningene i denne instruksjonsboken ikke følges, medfører det at garantidekningen bortfaller. Tilsvarende gjelder også dersom kunden og/eller tredjeperson har utført ikke-forskriftsmessig arbeid på gjenstanden uten samtykke fra produsentens kundeserviceavdeling. ontering av tilbehørsutstyr: ontering eller innbygging av tilleggsanordninger som innvirker på eller som supplerer truckens funksjoner, er kun tillatt hvis produsenten har gitt sin skriftlige godkjennelse. Eventuelt skal det innhentes en godkjennelse fra de lokale myndigheter. En tillatelse fra myndighetene erstatter imidlertid ikke produsentens godkjennelse. Z Trekke tilhenger se kapittel E, avsnitt D A 1

9 A D

10 B Truckbeskrivelse 1 Anvendelse Truckene i DG/TG-serien har førersete, 4-hjulskonstruksjon og forbrenningsmotor. Trucker i DG-serien har dieselmotor, trucker i TG-serien har gassdrevet ottomotor. Truckene DG/TG har hydrodynamisk drivaggregat. orbrenningsmotoren driver en høytrykkspumpe for de hydrauliske funksjonene og to hydraulikkmotorer som driver hjulene. Trucktyper og maksimal lasteevne. odell Lasteevne (kg)*) Hjulavstand (mm) DG/TG 316s DG/TG 320s *) Spesifikasjonene for lasteevne som fremgår av truckens lastdiagrammer, må overholdes B 1

11 2 Komponent- og funksjonsbeskrivelse Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Løftesylinder 8 t Tilhengerkobling 2 t Lastekjede 9 t otvekt 3 t ast 10 t Styreaksel 4 t Instrumentbord 11 t otordeksel 5 t Rattstamme 12 t Hydrostatisk drivaksel 6 t Vernetak 13 t Gaffelbærer 7 t ørersete 14 t Lastegaffel B 2

12 2.1 Truck Ramme og oppbygning: Ein stabil, torsjonsstiv ramme, hvor aggregatene og betjeningselementene er sikkert montert, gir trucken meget god statisk sikkerhet. ørerplassen er lagret svingende, noe som demper vibrasjoner og støy. Et deksel som kan åpnes vidt og de to sidepanelene (11) gir enkelt tilgang for vedlikehold. Hydraulikkoljetanken er montert på høyre side, og drivstofftanken for DGserien er montert på motsatt side av rammen. Drivgassflasken for TG-serien festes på motvekten (9) i en holdeinnretning. Eksosanlegget og eksosrøret hindrer eksosen i å trenge inn i førerplassen, og reduserer avgasstøyen. ørerplass: De sklisikre trinnene og håndtaket stolpen for vernetaket gjør det lett å stige på og av trucken. øreren er beskyttet av vernetaket (6). På førersetet (7) kan setefjæringen og sitteposisjonen stilles inn, og på rattstammen (5) kan vinkelen for rattet stilles inn. Den enkle betjeningen av de ergonomisk plasserte instrumentene, og det praktiske vibrasjonsfri førerhuset gjør at belastningene for føreren er redusert til et minimum. Styre- og varselindikatorene på instrumentbordet (4) gjør det mulig å overvåke systemet under driften, og sørger derfor for en svært hæy sikkerhetsstandard. otor: Stillegående vannkjølte motorer med høy ytelse og lavt forbruk. Truckene i DG-serien har dieselmotorer med meget en meget ren forbrenning under alle driftsforhold, og har et sotutslipp som ligger under det man kan se med det blotte øye. I TG-serien brukes det ottomotorer med meget lave restverdier for avgass. remdrift: De to drivhjulene drives av hver sin hydraulikkmotor, som igjen drives av en hydraulikkpumpe. Kjøring forover, bakover og nøytralstilling innstilles med kjøreretningspaken på betjeningskonsollen. Styring: Hydrostatisk styring med styresylinder integrert i styreakselen (10). Stydeakselen er plassert i et pendellager i rammen, slik at man oppnår godt feste til underlaget også på ujevne underlag. Bremsing: Trucken bremses til stillstand av hydraulikkmotorene, noe som reduserer energiforbruket tilet minimum. Parkeringsbremsen er en automatisk betjent lamellbrems. Hydraulikksystem: Alle funksjoner skal aktiveres varsomt, proporsjonalt og synkront. De hydrauliske funksjonene styres via styrearmen og en multippel styreventil. B 3

13 Elektrisk anlegg: 12-volts anlegg med starterbatteri og vekselstrømgenerator med integrert regulator. En gjenoppstartsperre forhindrer feilbetjening ved oppstart, og en sikkerhetsbryter gjør at motoren kun kan startes når kjøreretningsbryteren står i fristilling. or dieselmotorene er det montert en hurtigforglødingsinnretning, drivgassmotorene har et kontaktløst elektronisk tenningssystem som sikrer en hurtig og problemfri motorstart. otoren slås av med tennings-/startbryteren. 2.2 Gaffel ast: Vi legger vekt på at føreren skal ha optimal sikt. Profilene i høystyrkestål er smale, noe som spesielt bidrar til god sikt til gaflene på modeller med tretrinns mast. Tilsvarende godt resultat er oppnådd for gaffelryggen Både masten og gaffelryggen løper på vedlikeholdsfrie, smørefrie og skråstilte rullelager. Tilleggsutstyr: Det er mulighet for montering av mekanisk og hydraulisk tilleggsutstyr. B 4

14 3 Tekniske data - standardutførelse Z Spesifikasjoner av tekniske data iht. VDI ed forbehold om tekniske endringer B 5

15 Spesifikasjonsark for gaffeltruck DG 316s/320s Spesifikasjon Nr. Beskrivelse Kode (Enhet) AH-J Vekt Dekk/karosseri ål Effekt otor Annet 1 Produsent Jungheinrich Jungheinrich 1.2 odellbetegnelse DG 316s DG 320s 1.3 otor/drivverk: Elektrisk, diesel, bensin, drivgass, annet Diesel Diesel 1.4 Styring: anuell, gå-gaffeltruck, stående, sittende, sittende sittende samletruck 1.5 Lasteevne Q (t) 1,6 2,0 1.6 Lastens tyngdepunkt c(mm) Lastavstand x(mm) Hjulrand y(mm) :1 Vekt uten last (kg) Akseltrykk, med last, foran/bak (kg) 4000/ / Akseltrykk, uten last, foran/bak (kg) 1320/ /2030 Lengdestabilitet 1,66 1, Dekktype: Høyelastiske, suoerelastiske, trykkluft- polyuretandekk SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Dekkdimensjon: foran (14PR) (14PR) 3.3 Dekkdimensjon: bak 18x7-8 (16PR) 18x7-8 (16PR) 3.5 Hjul, antall foran/bak (x = mekanisk trekk) 2x / 2 2x / Sporvidde, foran b 10 (mm) Sporvidde, bak b 11 (mm) 870 (offset) 870 (offset) 4.1 Tilt av mast/stativ, forover/bakover Grader 7/10 7/ astehøyde, senket h 1 (mm) riløft h 2 (mm) Løftehøyde h 3 (mm) Høyde på utkjørt mast h 4 (mm) Høyde på vernetak (førerhus) h 6 (mm) Setehøyde/hodeavstand (SIP 100 mm) h 7 (mm) 1005/ / Slepeboltens høyde h 10 (mm) 375/ / Totallengde l 1 (mm) Lengde til gaffelflaten l 2 (mm) Totalbredde b 1 /b 2 (mm) Gaffelmål s/e/l(mm) 40/100/ /100/ Stativ DIN 15173, ISO 2328, klasse/form A,B ISO 2A ISO 2A 4.24 Gaffelstativbredde/ytre gafler b 3 (mm) 1000/ / Gulvklaring med last under mast m 1 (mm) Gulvklaring i midten av hjulavstanden m 2 (mm) Gangbredde med pall 1000 x 1200 tvers Ast(mm) Gangbredde med pall 800 x 1200, pall på langs Ast(mm) Snuradius Wa(mm) Kjørehastighet med/uten last (km/t) 18,5/19 18,5/ Løftehastighet med/uten last (m/s) 0,61/0,65 0,60/0, Senkehastighet med/uten last (m/s) 0,55/0,52 0,55/0, Trekkraft med/uten last (kn) 16,5/8,4 16,2/7,6 5.7 Stigeevne med/uten last (%) 36/28 29/ Akselerasjonstid med/uten last s 5,1/4,8 5,3/5, Driftsbrems-type hydrostatisk hydrostatisk 7.1 otor: Produsent/modell 404D D otoreffekt iht. ISO 1585 (kw) Turtall (o/min) Antall sylindre/slagvolum ( /cm 3 ) 4/2216 4/2216 aksimalt dreiemoment Nm/rpm 143/ / Type framdriftstyring hydrostatisk hydrostatisk 8.2 Hydraulikkoljetrykk for ekstrautstyr (bar) Oljegjennomstrømming for ekstrautstyr l/min B 6

16 Spesifikasjonsark for gaffeltruck TG 316s/320s Spesifikasjon Nr. Beskrivelse Kode (Enhet) AH-J Vekt Dekk/karosseri ål Effekt otor Annet 1 Produsent Jungheinrich Jungheinrich 1.2 odellbetegnelse TG 316s TG 320s 1.3 otor/drivverk: Elektrisk, diesel, bensin, drivgass, annet drivstoffgass drivstoffgass 1.4 Styring: anuell, gå-gaffeltruck, stående, sittende, sittende sittende samletruck 1.5 Lasteevne Q (t) 1,6 2,0 1.6 Lastens tyngdepunkt c(mm) Lastavstand x(mm) Hjulrand y(mm) :1 Vekt uten last (kg) Akseltrykk, med last, foran/bak (kg) 4030/ / Akseltrykk, uten last, foran/bak (kg) 1270/ /2060 Lengdestabilitet 1,69 1, Dekktype: Høyelastiske, suoerelastiske, trykkluft- polyuretandekk SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Dekkdimensjon: foran (14PR) (14PR) 3.3 Dekkdimensjon: bak 18x7-8 (16PR) 18x7-8 (16PR) 3.5 Hjul, antall foran/bak (x = mekanisk trekk) 2x / 2 2x / Sporvidde, foran b 10 (mm) Sporvidde, bak b 11 (mm) 870 (offset) 870 (offset) 4.1 Tilt av mast/stativ, forover/bakover Grader 7/10 7/ astehøyde, senket h 1 (mm) riløft h 2 (mm) Løftehøyde h 3 (mm) Høyde på utkjørt mast h 4 (mm) Høyde på vernetak (førerhus) h 6 (mm) Setehøyde/hodeavstand (SIP 100 mm) h 7 (mm) 1005/ / Slepeboltens høyde h 10 (mm) 375/ / Totallengde l 1 (mm) Lengde til gaffelflaten l 2 (mm) Totalbredde b 1 /b 2 (mm) Gaffelmål s/e/l(mm) 40/100/ /100/ Stativ DIN 15173, ISO 2328, klasse/form A,B ISO 2A ISO 2A 4.24 Gaffelstativbredde/ytre gafler b 3 (mm) 1000/ / Gulvklaring med last under mast m 1 (mm) Gulvklaring i midten av hjulavstanden m 2 (mm) Gangbredde med pall 1000 x 1200 tvers Ast(mm) Gangbredde med pall 800 x 1200, pall på langs Ast(mm) Snuradius Wa(mm) Kjørehastighet med/uten last (km/t) 18,0/18,5 18,0/18,5 5.2 Løftehastighet med/uten last (m/s) 0,56/0,65 0,55/0, Senkehastighet med/uten last (m/s) 0,55/0,52 0,55/0, Trekkraft med/uten last (kn) 14,6/7,4 14,5/7,1 5.7 Stigeevne med/uten last (%) 32/25 28/ Akselerasjonstid med/uten last s 4,8/4,6 4,9/4, Driftsbrems-type hydrostatisk hydrostatisk 7.1 otor: Produsent/modell E 2.0 E otoreffekt iht. ISO 1585 (kw) Omdreiningseffekt (o/min) Antall sylindre/fortrengning ( /cm 3 ) 4/1998 4/1998 aksimalt dreiemoment Nm/rpm 120/ / Type framdriftstyring hydrostatisk hydrostatisk 8.2 Hydraulikkoljetrykk for ekstrautstyr (bar) Oljegjennomstrømming for ekstrautstyr l/min B 7

17 3.1 Tekniske data - DG/TG 316s/320s Styresystem TYPE ullt hydrostatisk PUPE Som hovedhydraulikksystem ANTALL DREININGER ANSLAG TIL ANSLAG 5 Drivaksel TYPE Radiakstempelakse ODELL ESE 02 SØREIDDELKAPASITET Ikke relevant otor - DG 316s/320s TYPE 404D.22 firesylindret TENNINGSREKKEØLGE REGULERINGSTURTALL 2400 o/min (ubelastet) / 880 o/min (tomgang) VENTILKLARING (inntak/utslipp) 0,20mm kald OLJETRYKK 4, o/min OLJEENGDE 8,9 liter DRIVSTOTANK 42 liter PÅYLLINGSENGDE KJØLEVÆSKE 9,0 liter otor - TG 316s/320s TYPE E 2.0 firesylindret TENNINGSREKKEØLGE SLAGVOLU 1998cc REGULERINGSTURTALL 3100 o/min (ubelastet) / 830 o/min (tomgang) OLJETRYKK 3, o/min TENNPLUGGTYPE NGK BPR 2E eller DENSO W9EXR-U ELEKTRODEAVSTAND 0,80mm OLJEENGDE 4,3 liter DRIVSTOTANK Ikke relevant PÅYLLINGSENGDE KJØLEVÆSKE 9,0 liter Luftfilter TYPE Cyclopac - tørrelement Bremsesystem TYPE PARKERINGSBRES Lamellbremse Skiven virker via et hydraulikksystem B 8

18 Hjul og dekk DEKKSTØRRELSE se spesifikasjonsark DEKKTRYKK odell Drivaksel - bar Styreaksel - bar 6,50-10 DG/TG 316s/320s 7,75 9,0 23x9-10 DG/TG 316s/320s 9,0 9,0 TILTREKKINGSO- ENT HJULUTTER odell Drivaksel - Nm Styreaksel - Nm DG/TG 316s/320s Dekk Z BRUKSORÅDE DEKKSTØRRELSE TYPE ODELL Drivaksel 6.50x10 10PR Luftdekk diagonalt DG/TG 316s/320s Styreaksel 18x7-8 14PR Drivaksel 6.50x10 Helgummi profil DG/TG 316s/320s Styreaksel 18x7-8 Drivaksel 23x9x10 18PR Luftdekk diagonalt DG/TG 316s/320s Styreaksel 18x7-8 14PR Drivaksel 23x9x10 Helgummi profil DG/TG 316s/320s Styreaksel 18x7-8 Tillatte dekktyper: Det må bare brukes dekk som er godkjent av truckprodusenten, kontakt i tvilstilfelle den lokale JH-service. Lydutslipp KONTINUERLIG LYDTRYKKNIVÅ i henhold til EN i overensstemmelse med ISO <80 db(a) Cyclopac - tørrelement Det kontinuerlige lydtrykknivået er en middelverdi i overensstemmelse med de anførte standardene og avspeiler lydtrykknivået ved kjøring, løfting og på tomgang. Lydtrykknivået måles ved førerens ører. Svingning HELKROPPSVIBRASJON GJENNOSNITTS- VERDI iht. EN ,57 m/s Den akselererende vibrasjonseksponeringen som kroppen utsettes for i førerplassen er ifølge de anførte standardene den lineært integrerte, veide akselerasjonen i vertikal retning. Vibrasjonsnivået måles under kjøring med konstant hastighet over sviller. B 9

19 Elektrisk anlegg SYSTE ELEKTROAGNETISK KOPATIBILITET (EV) 12 Volot negativ jording ølgende grenseverdier er overholdt ifølge produktnormen "Elektromagnetisk kompatibilitet for gaffeltrucker (9/95)": t Utstråling (EN ) t Strålingsstyrke (EN ) t Elektrostatisk utladning (EN ) Hydraulikksystem HYDRAULIKKPUPE REGULERINGSVENTIL STYRETRYKK HOVEDTRYKK TANKINNHOLD KAPASITET HYDRAULIKKSYSTE 1PX-serie 5000-serie 106 bar 215 bar 46 liter 51 liter Bruksbetingelser OGIVELSESTEPERATUR t ved drift -15 C til +40 C Z Ved kontinuerlig drift under 0 C anbefales at hydraulikkanlegget fylles med frostsikker olje iht. produsentopplysningene. Ved bruk i kjølehus eller ved ekstreme skiftninger i temperatur eller luftfuktighet er det nødvendig med spesielt utstyr og spesiell tillatelse. B 10

20 4 Plassering av merking og typeskilt 22 Pos. Betegnelse 15 orbudsskilt Opphold under last er forbudt 16 estepunkter for lasting med kran 17.1 orbudsskift Kjøring med løftet last forbudt 17.2 orbudsskift Tilt fremover med løftet last forbudt 18 Lastdiagram lastegaffel, lasteevne/lastens tyngdepunkt/løftehøyde 19 Lastdiagram sideskyver, lasteevne/lastens tyngdepunkt/løftehøyde 20 Typeskilt, truck 21 Skilt, løftepunkter for jekk 22 Skilt aksimal kroppshøyde B 11

21 4.1 Typeskilt, truck Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 23 Type 28 Produsent 24 Serienr. 29 Egenvekt i kg 25 Nominell lasteevne i kg 30 Avstand til lastens tyngdepunkt i mm 26 Nominell fremdriftseffekt i kw 31 Byggeår 27 Produsentlogo 32 Opsjon Z Vennligst referer til serienummeret (24) ved spørsmål vedrørende trucken eller ved bestilling av reservedeler. B 12

22 4.2 Lastdiagram, truck Lastdiagrammet for trucken (16) angir truckens lasteevne Q i kg med masten i loddrett posisjon. Diagrammets utseende er avhengig av den totale høyden for den aktuelle masten. Av tabellen fremgår gaffeltruckens maksimale lasteevne med et gitt tyngdepunkt D (i mm) for lasten samt ønsket løftehøyde H (i mm). Lastdiagrammet angir truckens lasteevne med de gaffelarmene som var montert ved leveringen. ra og med en gaffellengde på 1300 mm betyr det en avlastning. Trucker som leveres uten gaffelarmer utstyres med et standardskilt. Eksempel: Pilsymbolene (38 og 39) på inner- og yttermasten referer seg til lastdiagrammet og viser føreren når grenseverdiene for de foreskrevne løftehøydene er nådd. Disse pilene er plassert på alle master med en løftehøydeavhengig gradering av lasteevne B 13

23 4.3 Lastdiagram, tilleggsutstyr Z Lastdiagrammet på tilleggsutstyr angir kjøretøyets lasteevne Q i kg ved bruk av angjeldende tilleggsutstyr. Serienummeret som fremgår av lastdiagrammet for tilleggsutstyret må stemme overens med tilleggsutstyrets typeskilt siden produsenten fastsetter lasteevnen særskilt for de ulike utstyrsvariantene. Spesifikasjonene angis på tilsvarende måte som kjøretøyets lasteevne og beregnes på tilsvarende måte. or laster med en lasttyngdepunkt på over 500 mm oppover reduseres bæreevnen med forskjellen i det endrede tyngdepunktet. B 14

24 C Transport og første gangs igangsetting 1 Transport Transport kan skje på én av to måter, avhengig av mastens totalhøyde og de lokale forutsetningene: Stående med montert mast (ved lav totalhøyde) Stående med demontert mast (ved høy totalhøyde), alle hydraulikkledningene mellom basisenheten og masten er atskilt. Sikkerhetsanvisninger for montering og igangsetting ontering av trucken på bruksstedet, igangsetting og innføring i bruk må utelukkende utføres av autorisert fagpersonell som har fått opplæring av produsenten. ørst når masten er forskriftsmessig montert kan hydraulikkledningene tilkoples koplingspunktene på basismodellen / masten og trucken tas i bruk. 2 Lasting med kran Det må kun brukes løfteutstyr med tilstrekkelig løfteevne (transportvekt, se truckens typeskilt). Parker trucken forsvarlig. (se kapittel E). est løftredskapen i mastens travers (1) og til tilhengerkoplingen (2). Kranens stropper/kjettinger må kun festes til det øvre øyet på motvekten og til øynene på traversen (på masten). asten må være tiltet helt tilbake. Løftestroppen/kjettingen på masten må ha en fri lengde på minimum 2 m. esteanordningene for løfteredskapen må være anbrakt på en slik måte at de ikke kommer i berøring med verken komponenter eller vernetaket når trucken løftes. C 1

25 3 Sikre trucken for transport Ved transport på lastebil eller tilhenger må trucken sikres og surres fast på forskriftsmessig måte. Lastebilen eller tilhengeren skal være utstyrt med forankringsringer og tregulv. Lastingen skal utføres av fagpersonell som har fått relevant opplæring i samsvar med anbefalingene i retningslinjene VDI 2700 og VDI 2703 utgitt av Verein Deutsche Ingenieure. Korrekt dimensjonering og praktiseringen av sikkerhetstiltak i forbindelse med lasting må fastsettes individuelt for hvert enkelt oppdrag. or å sikre maskinen for transport med masten montert, benyttes øynene på mastens øvre travers samt slepebolten. Dersom maskinen skal transporteres uten mast, sikres den i fremkant av chassiset. Bildet ved siden av angir det omtrentlige tyngdepunktet. C 2

26 4 ørste gangs igangsetting Når maskinen skal tas i bruk første gang, skal føreren innføres i bruk av gaffeltrucken av fagpersonell med relevant opplæring. Når det leveres flere trucker samtidig, skal det påses at de løfteanordninger, master og basismodeller som monteres sammen, har identiske serienummer. or å klargjøre trucken etter leveringen eller etter en transport, skal følgende prosedyrer gjennomføres: Kontroller at utrustningen er komplett og i feilfri stand. Kontroller oljenivå motor Oljenivå hydrostatisk drivaksel Kontroller hydraulikkoljenivået. Kontroller batteritilkoplinger og syrenivå. Sett kjøretøyet i drift på forskriftsmessig måte 5 Bevege trucken uten bruk av motoren Bremsesystemet er konstruert slik at at lamellbremsen blir aktivert automatisk når trucken står stille. Derfor må bremsene løsnes på følgende måte ved sleping. ør det utføres arbeid under trucken, må masten og trucken støttes opp på bukker. Løsne de mekaniske bremsene Dersom det er nødvendig å slepe trucken, må følgende fremgangsmåte overholdes: Komponentern 73 Kule 74 Stengeskrue 75 Underlagsskive 76 O-ring Stengeskruenes (74) posisjon C 3

27 jern de fire stengeskruene (74) fra den hydrostatiske drivakselen La kulene i drivakselhuset være på plass. Trekk ut underlagsskivene (75) og o- ringene (76). Plasser stengeskruene (74) i par igjen og trekk samtidig til med et tiltrekkingsmoment på 30 Nm. Slep trucken langsomt. Ved første kvarte hjulomdreining kan man ev. merke en motstand. Dette er avhengig av hvor lengde motoren ikke har vært i drift. Sleping med en motor som er tatt ut av drift kan føre til overoppheting av den hydrostatiske drivakselen. or å forhindre dette må trucken bare slepes en kort strekning med en maksimal hastighet på 4 km/t. Etter sleping er det absolutt nødvendig at underlagsskivene og o-ringene blir montert igjen. Dersom dette ikke gjøres blir driften av nødbremsen eller parkeringsbremsen forhindret. jern stengeskruene (74) og plasser underlagsskivene (75) og nye o-ringer (76). Trekk til stengeskruene med et tiltrekkingsmoment på 60 ±6 Nm. C 4

28 Trekkpunkt Bruk en stiv trekkstang når en truck skal slepes. Truckens trekkpunkt er merket med (77). Bruk av trekkpunktet Trykk strekkbolten (78) ned, og drei den 90 grader. Trekk strekkbolten opp, og før slepeøyet eller trekkstangen på tilhengeren inn i åpningen (79). ør strekkbolten inn, trykk den ned, drei den 90 grader slik at den går i inngrep. Z En person må sitte i førersetet og styre trucken som skal slepes. Trucken skal slepes i gangfart! Ettersom servoaggregatet ikke er innkoplet, må det brukes ekstra kraft for å styre trucken. C 5

29 C 6

30 D Påfylling av drivstoff 1 Sikkerhetsberstemmelser for håndtering av diesel og flytende gass ør påfylling eller utskiftning av drivstoffgassflaske må trucken være forsvarlig parkert (se kapittel E). Brannforebyggende forholdsregler: Ved håndtering av drivstoff og drivstoffgass er røyking, åpen ild eller andre tennkilder i nærheten av påfyllingsområdet strengt forbudt. Skilt som angir fareområdet må være plassert slik at de er godt synlig. Oppbevaring av lett antennelige materialer i dette området er ikke tillatt. Det må alltid finnes fungerende brannslukningsapparater lett tilgjengelig i påfyllingsområdet. Bruk kun brannslukningsapparater med karbondisoksid til å slukke brann i flytende gass. Lagring og transport: Utstyret som brukes til oppbevaring og transport av diesel og flytende gass må tilfredstille de forskriftsmessige kravene. Hvis det ikke finnes noen tilgjengelig tanksstasjon, må drivstoffet oppbevares og transporteres i godkjente beholdere. Beholdernes innhold må være tydelig merket. Drivstoffgassflasker som lekker må bringes utendørs øyeblikkelig, plasseres på et sted med god lufting og leverandøren må kontaktes. Diesel som har rent ut må bindes med et egnet middel, og bortskaffes i henhold til gjeldende miljøforskrifter. Personale for påfylling av drivstoff og utskiftning av drivstoffgassflaske: Personer som håndterer flytende gass plikter å gjøre seg kjent med de av gassens egenskaper som er nødvendig for å kunne utføre oppgaven på en sikker måte. ylling av drivstoffgasstank: Drivstoffgasstanken blir værende tilkoblet trucken, og fylles opp tankstasjonen for drivstoffgass. Ved påfyllingen må forskriftene fra produsenten av tankanlegget og drivstoffgasstanken, samt lovmessige og lokale bestemmelser følges. Slange-/rørbruddsikring OBS: or drift med flytende gass må en slange-/rørbruddsikring være montert, som forhindrer gassen i plutselig å strømme ut dersom en tilførselsledning svikter. bare gassflasker med integrert slange-/rørbruddsikring må benyttes flasketilkoblingen på trucken må være utstyrt med en slange-/rørbruddsikring (kan leveres fra fabrikken) Operatøren må følge gjeldende lovmessige forskrifter, tekniske normer og forskrifter til forebygging av ulykker ved bruk av flytende gass. lytende gass som kommer i kontakt med huden gir frostskader. D 1

31 2 Påfylling av diesel Påfyllingen må kun utføres på steder som er tiltenkt dette formålet. Z Påse at trucken er forsvarlig parkert før påfyllingen settes i gang (se kapittel E). Åpne tanklokket (1). yll på ren diesel. Ikke overfyll tanken. Påfyllingsmengde: DG 316s/320s: 42 l Bruk kun diesel DIN EN 590 med et cetantall på over 50. Drivstoffindikatoren (2) viser drivstoffnivået.når viseren går oiver i det røde området, må tanken fylles opp. Ikke kjør trucken til tanken er helt tom! Luft i drivstoffsystemet kan føre til funksjonsfeil. Skru tanklokket godt fast igjen etter påfyllingen. D 2

32 3 Skifte drivstoffgassflaske Utskiftning av drivstofflaske må kun utføres på steder som er tiltenkt dette formålet, og av personer med den nødvendige kompetansen for å utføre slikt arbeid. Påse at trucken er forsvarlig parkert før påfyllingen settes i gang (se kapittel E). Skru stengeventilen (3) godt igjen. Start motoren og la drivstoffgassystemet gå på tomgang i fristilling. Skru løs overfalsmutteren (4) med en egnet nøkkel, mens du holder igjen på håndtaket (6). Ta av slangen (5) og skru på ventilkappen på den tomme drivstoffgassflasken med en gang. Løsne stengebådet (8) og ta av dekkplaten (7). Ta flasken med drivstoffgass forsiktig ut av holderen, og sett den fra deg slik at den står trygt. Det må kun brukes flasker på 18 kg (29 l). l Plasser den nye flasken i holderen, og drei den slik at stussen på stengeventilen peker oppover. Sikre gassflasken med stengebåndene. est slangen igjen på forskriftsmessig måte. Åpne stengeventilen forsiktig, og kontroller tilkoblingen for lekkasjer med skumdannende middel. D 3

DFG/TFG 540-550. Bruksanvisning 07.08 - 51105335 09.08

DFG/TFG 540-550. Bruksanvisning 07.08 - 51105335 09.08 DG/TG 540-550 07.08 - Bruksanvisning N 51105335 09.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

DFG/TFG 425/430/435. Instruksjonsbok 07.04- 52025753 02.08

DFG/TFG 425/430/435. Instruksjonsbok 07.04- 52025753 02.08 DG/TG 425/430/435 07.04- Instruksjonsbok N 52025753 02.08 Tillegg: Bremseanlegg for kjøretøyer fra 09/2007 Gaffeltrucker i serien DG/TG 425-435 blir fra 09/2007 utstyrt med et nytt driftsbremseanlegg.

Detaljer

DFG/TFG 316/320. Instruksjonsbok 04.06- 51011146 02.07

DFG/TFG 316/320. Instruksjonsbok 04.06- 51011146 02.07 DG/TG 316/320 04.06- Instruksjonsbok N 51011146 02.07 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

DFG/TFG 316/320/425/430/435

DFG/TFG 316/320/425/430/435 DFG/TFG 316/320/425/430/435 08.07- Instruksjonsbok N 51077674 09.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen

Detaljer

DFG/TFG 425s / 435s. Instruksjonsbok 10.07- 51077942 01.09

DFG/TFG 425s / 435s. Instruksjonsbok 10.07- 51077942 01.09 DG/TG 425s / 435s 10.07- Instruksjonsbok N 51077942 01.09 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s Sotpartikelfilter 12.07 - Instruksjonsbok N 51102336 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning

Detaljer

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Bruksanvisning 11.08 - 02.

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Bruksanvisning 11.08 - 02. DFG/TFG 660-690 11.08 - Bruksanvisning 51139153 02.11 N DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand

Detaljer

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. Bruksanvisning 11.09 - 08.12

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. Bruksanvisning 11.09 - 08.12 DFG / TFG 540-550 11.09 - Bruksanvisning 51167697 08.12 N DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen

Detaljer

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Bruksanvisning 50287449 12.14 AMX 10 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår AMX

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Bruksanvisning. DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s 05.10. öjungheinrich

DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Bruksanvisning. DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s 05.10. öjungheinrich DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Bruksanvisning 51123200 05.10 N DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s öjungheinrich Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil Bryne Trafikk Sikkerhetskontroll av bil Sikkerhetskontroll av bil.! Gjennomgås i trinn 2.! Du vil få spørsmål fra sikkerhetskontroll av bil på førerprøven. Betjeningsorganer Beskriv og forklar bruken av

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

DFG/TFG 425/430/435. Diesel- og gasstrucker med hydrodynamisk drivverk (2500/3000/3500 kg) Made in Germany: funksjonell, robust og pålitelig

DFG/TFG 425/430/435. Diesel- og gasstrucker med hydrodynamisk drivverk (2500/3000/3500 kg) Made in Germany: funksjonell, robust og pålitelig Made in Germany: funksjonell, robust og pålitelig Jungheinrich-drivaksel med vedlikeholdsfrie våte lamellbremser og elektrisk parkeringsbrems Utmerket sikt i alle retninger på grunn av optimal truck- og

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

SIKKERHETSKONTROLL KLASSE B

SIKKERHETSKONTROLL KLASSE B SIKKERHETSKONTROLL KLASSE B KONTROLL AV UTFØRELSE RESULTAT KRAV KONSEKVENSER Bremser (bil i ro) Bremsekraftforsterker (servo) Trå bremsepedalen inn 4-5 ganger, Pedalen skal sige inn i det mortoren starter

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2015-12-23

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2015-12-23 920 Teknisk reglement Terreng Touring Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Med lastebil menes kjøretøy med lasteplan eller

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550 Bruksanvisning Styreboks DX2 Rem550 Innledning DX2 DX2 er den første i en ny generasjon joysticker til styring av elektriske rullestoler. Ved hjelp av den store LCD-fargeskjermen og den logiske ikonoppbygde

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 2015-12-23

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 2015-12-23 921 Teknisk reglement Offroad Challenge Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Kjøretøyet skal være registrert og forsikret.

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

4-5 tonn AC Elektrisk Gaffeltruck

4-5 tonn AC Elektrisk Gaffeltruck AC Elektrisk Gaffeltruck SERIEN AC Elektrisk Gaffeltruck Ny ekstra bred frisiktsmast Høy effektivitet ved laste/losseoperasjoner Den nye frisiktsmasten øker sikten forover betraktelig. Samtidig reduseres

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

For Earth, For Life F2890/F3090/F3890. Tre oppgraderte modeller med forbedret ytelse gjør den nye F-serien til standarden for profesjoneller klippere.

For Earth, For Life F2890/F3090/F3890. Tre oppgraderte modeller med forbedret ytelse gjør den nye F-serien til standarden for profesjoneller klippere. For Earth, For Life F F2890/F3090/F3890 Tre oppgraderte modeller med forbedret ytelse gjør den nye F-serien til standarden for profesjoneller klippere. Kraftige rotorklippere med st ytelse tilfredsstiller

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - Bruksanvisning 51247125 04.13 N EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Skjemaveileder til opplæring i bruk av elektromedisinske hjelpemidler

Skjemaveileder til opplæring i bruk av elektromedisinske hjelpemidler 1 av 7 Skjemaveileder til opplæring i bruk av elektromedisinske hjelpemidler 2 av 7 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kap. Endring Produsent Godkjent 1.0.1 25.08.15 Ferdigstilling Arvid Frisvoll Birger Pedersen

Detaljer

Retningslinjer for inspeksjon og service. Tilbehør koblinger 2017

Retningslinjer for inspeksjon og service. Tilbehør koblinger 2017 Retningslinjer for inspeksjon og service Tilbehør koblinger 2017 Generell informasjon Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2 Bruksanvisning Indeks 001 10987067 no /25.07.07 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

EFG-D30. Instruksjonsbok 12.05- 51042002 07.08

EFG-D30. Instruksjonsbok 12.05- 51042002 07.08 EG-D30 12.05- Instruksjonsbok N 51042002 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012 COMBISAFE 83300_012 BRUKERVEILEDNING Innhold Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 Generell informasjon... 4 Kontroller alltid produktene og utstyret før bruk... 4 Ikke bland produkter... 4

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 serien Brukerveiledning og vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 egenskaper og funksjoner Innhold 1 Innledning 2 2 Standarder 2 3 Minivator 2000 egenskaper og funksjoner 3 4 Å bruke Minivator

Detaljer

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 2015-01-15

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 2015-01-15 921 Teknisk reglement Offroad Challenge Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Med lastebil menes kjøretøy med lasteplan eller

Detaljer

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11 EFG 213-320 06.08- Instruksjonsbok N 51100008 07.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EFG

Detaljer

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - Bruksanvisning 51151568 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Bruksanvisning 51151508 11.11 N EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

3-3.5 tonn AC Elektrisk Gaffeltruck

3-3.5 tonn AC Elektrisk Gaffeltruck 3-3.5 tonn AC Elektrisk Gaffeltruck AC ELEKTRISK GAFFELTRUCK 3-3.5 tonn Ny ekstra bred frisiktsmast Meget høy effektivitet ved laste- og losseoperasjoner Den nye frisiktsmasten øker sikten forover betraktelig,

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

BrukerManual. toalettstol hcda

BrukerManual. toalettstol hcda BrukerManual toalettstol hcda Brukermanual HCDA 1. Innholdsfortegnelse...2 2. Gratulerer med valget...2 3. Viktig om bruken...2 4. For sikkerhetens skyld...3 5. Konfigurasjon...4 6. Montering...8 7. Rengjøring

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse

Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse 1 2 Hva er minste tillatte mønsterdybde på dekkene til vogntogets tilhenger? n a) 1 mm n b) 1,6 mm n c) 3 mm n d) 4 mm Hva bruker vi en manuell kopling

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Bruksanvisning ROLTEC bilfeste. modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol.

Bruksanvisning ROLTEC bilfeste. modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol. Bruksanvisning ROLTEC bilfeste modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol. Side 1 av 1 2003 Bruk og vedlikehold av ROLTEC bilfeste modell A22 til ROLTEC Vision el-rullestol. Innholdsfortegnelse. Generelt

Detaljer

medemagruppen Joystick G90A og G90T Bruksanvisning P Q ver April 2011

medemagruppen Joystick G90A og G90T Bruksanvisning P Q ver April 2011 medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - April 2011 NO Bruksanvisning Joystick G90A og G90T Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 1 148 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0291-Q 2

Detaljer

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 921 Teknisk reglement Offroad Challenge Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Kjøretøyet skal være registrert og forsikret.

Detaljer

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Bruksanvisning 51151452 11.14 N EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

CLASSIC BASIC ELEGANCE

CLASSIC BASIC ELEGANCE VEILEDNING CLASSIC BASIC ELEGANCE VAN GOGH / REMBRANDT VERMEER 11P00007 BCE/v 1.5/062012 Brukerveiledningen 38 01 02 Seteheisen skal bare brukes med en(1) person sittende på setet. 03 04 Legg ned armlenene,

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

DFG/TFG 316/320. Diesel- og gasstrucker med hydrodynamisk drivverk (1600/2000 kg) Made in Germany: funksjonell, robust og pålitelig

DFG/TFG 316/320. Diesel- og gasstrucker med hydrodynamisk drivverk (1600/2000 kg) Made in Germany: funksjonell, robust og pålitelig Made in Germany: funksjonell, robust og pålitelig Jungheinrich-drivaksel med vedlikeholdsfrie våte lamellbremser og elektrisk parkeringsbrems Utmerket sikt i alle retninger på grunn av optimal truck- og

Detaljer

1 1,8 t MOTORDREVNE GAFFELTRUCKER

1 1,8 t MOTORDREVNE GAFFELTRUCKER 1 1,8 t MOTORDREVNE GAFFELTRUCKER MEGET MILJØVENNLIG v Utslippene innfrir de nye krav både fra EU og EPA v Det meget effektive hydraulikksystemet reduserer drivstofforbruket v Bruker miljøvennlige materialer

Detaljer

DFG/TFG 316-550. Bruksanvisning 03.01 - 52027136 12.06

DFG/TFG 316-550. Bruksanvisning 03.01 - 52027136 12.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - Bruksanvisning N 52027136 12.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Fransgård. Håndbok NO TI Kombirive

Fransgård. Håndbok NO TI Kombirive Fransgård Håndbok NO Kombirive TI-6000 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjerg DK - 9640 Farsø Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk E-mail: mail@fransgard.dk INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Version 2.0/08-08-2011

Version 2.0/08-08-2011 ! ADVARSEL Version 2.0/08-08-2011 Hvis ikke sikkerhetsreglene og disse instruksjoner følges kan følgene være alvorlig personskade eller død. Hvis ventilen løsner mens beholderen er under trykk kan ventilen

Detaljer

medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol

medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol Hva er en NIGA stolen? NIGA-stolen er en stol for barn opp til ca. fire år, og utformingen bygger på moderne behandlingsmetoder. Den kan brukes til aktiv sitting,

Detaljer

SIKKERHETSKONTROLL klasse D Frogner Trafikkskole AS Org nr 99 80 40 876 TLF 22 50 55 55 WWW.FROGNERTRAFIKKSKOLE.NO Karosseri/påbygg LUKER Se etter at alle luker og skap er ordentlig lukket DØRER Se etter

Detaljer

Kolibri BRUKERVEILEDNING. Aktiviserende ståstativ for barn. Kolibri - funksjoner. Tilbehør

Kolibri BRUKERVEILEDNING. Aktiviserende ståstativ for barn. Kolibri - funksjoner. Tilbehør Kolibri Aktiviserende ståstativ for barn BRUKERVEILEDNING 1 4 5 2 3 6 Kolibri - funksjoner 1. Bryststøtte 2. Bord (tilbehør) 3. Kroppsstøtte 4. Leggstøtte 5. Fotbrett 6. Forlengelsesskinner 7. Hjulbrems

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

ETM/V 214-325. Instruksjonsbok 10.04 - 50441307 03.12

ETM/V 214-325. Instruksjonsbok 10.04 - 50441307 03.12 ETM/V 214-325 10.04 - Instruksjonsbok N 50441307 03.12 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ETM

Detaljer

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 Bruksanvisning norsk Kontorstolsete Forma SitRite art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Kontakt... 2 Innledning... 3 Montering... 3 Klasse... 3 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer