DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08"

Transkript

1 DG/TG 316s-320s Instruksjonsbok N

2 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres på en kortfattet og oversiktlig måte. Kapitlene er sortert alfabetisk. Hvert kapittel begynner med side 1. Sidemerkingen består av kapittelbokstaven etterfulgt av sidenummeret. Eksempel: side B 2 er den andre siden i kapittel B. I denne instruksjonsboken dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man forsikre seg om at man refererer til beskrivelsen som gjelder den aktuelle trucktypen. Z t o Sikkerhetsanvisninger og viktige forklaringer er merket med følgende piktogrammer: Angir sikkerhetsanvisninger som må overholdes for å unngå personskader. Angir anvisninger som må overholdes for å unngå materielle skader. Angir anvisninger og forklaringer. Angir standardutstyr. Angir tilleggsutstyr. Våre maskiner utvikles stadig videre. Vis forståelse for at vi forbeholder oss retten til endringer i form, utstyr og teknikk. Ut fra innholdet i denne bruksanvisningen må det derfor ikke stilles krav til bestemte egenskaper for maskinen. Opphavsrett Opphavsretten til denne instruksjonsboken tilhører JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - TYSKLAND Telefon: +49 (0) 40/ N

3 0108.N

4 Innholdsfortegnelse A B Korrekt bruk Truckbeskrivelse 1 Anvendelse... B 1 2 Komponent- og funksjonsbeskrivelse... B Truck... B Gaffel... B 4 3 Tekniske data - standardutførelse... B Tekniske data - DG/TG 316s/320s... B 8 4 Plassering av merking og typeskilt... B Typeskilt, truck... B Lastdiagram, truck... B Lastdiagram, tilleggsutstyr... B 14 C Transport og første gangs igangsetting 1 Transport... C 1 2 Lasting med kran... C 1 3 Sikre trucken for transport... C 2 4 ørste gangs igangsetting... C 3 5 Bevege trucken uten bruk av motoren... C 3 D Påfylling av drivstoff 1 Sikkerhetsberstemmelser for håndtering av diesel og flytende gass.. D 1 2 Påfylling av diesel... D 2 3 Skifte drivstoffgassflaske... D 3 E Betjening 0708.N 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken... E 1 2 Beskrivelse av betjenings- og displayelementer... E 3 3 Betjening av løfteanordningen og tilt (o)... E 8 4 Dobbeltpedalbetjening (o)... E 9 5 Kontroller og gjøremål hver gang trucken skal tas i bruk... E 14 6 Ta trucken i bruk... E Stille inn førersetet... E Innstille rattsøylen... E Sikkerhetsbelte... E 21 7 Truckens serienummer... E Startprosedyre TG... E Startprosedyre DG... E Indikatorer for funksjonsfeil under drift... E Slå av motoren... E 26 I 1

5 8 Arbeid med trucken... E Sikkerhetsregler for kjøring... E 27 9 Kjøring... E Styring... E Bremser... E Betjening av mast og tilleggsutstyr... E Regulere arbeidsutstyrets hastighet... E Løfting, transport og frasetting av lasteenheter... E Transportere last... E Oppførsel i farlige situasjoner... E Parker gaffeltrucken trygt... E otordeksel og vedlikeholdsdeksler... E Vedlikeholdsdeksler... E Sleping av trucken... E Kjøre med tilhenger... E eilretting... E 46 Vedlikehold av trucken 1 Driftssikkerhet og miljøvern Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold Vedlikehold og inspeksjon Service-sjekkliste DG/TG Service-sjekkliste DG Service-sjekkliste TG Kjølemiddelspesifikasjoner Oljer og smøremidler Drivstoffspesifikasjoner - DG Smøretabell Smøreplan - DG/TG Beskrivelse av service- og vedlikeholdsarbeid orberede trucken for service og vedlikehold Starthjelp otorvedlikehold TG 316s/320s otorvedlikehold DG 316s/320s Kontrollere kjølemiddelkonsentrasjonen Påfylling av kjølesystemet Rengjøre/skifte ut luftfilterpatron Kontroller hjulfestet og lufttrykket i hjulene Hydraulikkanlegg Elektrisk anlegg Relétilordning Avgassystem Ta trucken i bruk igjen etter rengjøring eller vedlikehold Sette trallen ut av drift orholdsregler før driftspausen orholdsregler under driftspausen N I 2

6 14.3 orholdsregler ved avsluttet driftspause Sikkerhetskontroll etter en viss brukstid og etter uvanlige forekomster Sette trucken endelig ut av drift, kondemnering Bruksanvisning dieselpartikkelfilter HUSS S K-serien Viktige generelle anvisninger Viktige sikkerhetsanvisninger unksjonsbeskrivelse Betjening av HUSS-kontrollen bruksanvisning for HUSS-kontrollen Regenerasjon Vedlikehold N I 3

7 I N

8 A Z Korrekt bruk Retningslinjer for korrekt og forskriftsmessig bruk av industritrucker (utgitt av Verband Deutscher aschinen- und Anlagebau e.v.) inngår i maskinleveransen. Disse retningslinjene utgjør en del av denne instruksjonsboken, og skal følges. Nasjonale forskrifter har uinnskrenket gyldighet. Trucken må brukes, betjenes og vedlikeholdes i henhold til veiledningene i instruksjonsboken. Annen bruk er ikke korrekt bruk, og kan føre til skader på person, truck eller materiale. remfor alt må man unngå overbelastning som følge av for tung last eller last som ikke er jevnt fordelt. Spesifikasjonene for maksimal lasteevne, angitt på maskinens typeskilt eller lastdiagram, skal overholdes. Trucken må ikke brukes i omgivelser med fare for brann eller eksplosjon, i omgivelser som kan forårsake korrosjon eller der den utsettes for mye støv. Operatørens plikter: I denne instruksjonsboken defineres eieren/operatøren som enhver fysisk eller juridisk person som selv bruker trucken eller som har gitt noen i oppdrag å bruke den. I spesielle tilfeller (f.eks. ved leasing, utleie) er eieren/ operatøren den personen som er pålagt driftsansvaret i henhold til gjeldende kontrakt mellom eier og bruker av gaffeltrucken. Eieren/operatøren skal forsikre seg om at trucken kun benyttes på korrekt måte og at enhver fare for operatørens eller tredjepersons liv og helse unngås. Dessuten skal forskrifter til forebygging av ulykker, øvrige sikkerhetstekniske normer samt retningslinjer for drift, vedlikehold og reparasjon overholdes. Operatøren skal forsikre seg om at alle brukere har lest og forstått denne instruksjonsboken. Dersom veiledningene i denne instruksjonsboken ikke følges, medfører det at garantidekningen bortfaller. Tilsvarende gjelder også dersom kunden og/eller tredjeperson har utført ikke-forskriftsmessig arbeid på gjenstanden uten samtykke fra produsentens kundeserviceavdeling. ontering av tilbehørsutstyr: ontering eller innbygging av tilleggsanordninger som innvirker på eller som supplerer truckens funksjoner, er kun tillatt hvis produsenten har gitt sin skriftlige godkjennelse. Eventuelt skal det innhentes en godkjennelse fra de lokale myndigheter. En tillatelse fra myndighetene erstatter imidlertid ikke produsentens godkjennelse. Z Trekke tilhenger se kapittel E, avsnitt D A 1

9 A D

10 B Truckbeskrivelse 1 Anvendelse Truckene i DG/TG-serien har førersete, 4-hjulskonstruksjon og forbrenningsmotor. Trucker i DG-serien har dieselmotor, trucker i TG-serien har gassdrevet ottomotor. Truckene DG/TG har hydrodynamisk drivaggregat. orbrenningsmotoren driver en høytrykkspumpe for de hydrauliske funksjonene og to hydraulikkmotorer som driver hjulene. Trucktyper og maksimal lasteevne. odell Lasteevne (kg)*) Hjulavstand (mm) DG/TG 316s DG/TG 320s *) Spesifikasjonene for lasteevne som fremgår av truckens lastdiagrammer, må overholdes B 1

11 2 Komponent- og funksjonsbeskrivelse Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Løftesylinder 8 t Tilhengerkobling 2 t Lastekjede 9 t otvekt 3 t ast 10 t Styreaksel 4 t Instrumentbord 11 t otordeksel 5 t Rattstamme 12 t Hydrostatisk drivaksel 6 t Vernetak 13 t Gaffelbærer 7 t ørersete 14 t Lastegaffel B 2

12 2.1 Truck Ramme og oppbygning: Ein stabil, torsjonsstiv ramme, hvor aggregatene og betjeningselementene er sikkert montert, gir trucken meget god statisk sikkerhet. ørerplassen er lagret svingende, noe som demper vibrasjoner og støy. Et deksel som kan åpnes vidt og de to sidepanelene (11) gir enkelt tilgang for vedlikehold. Hydraulikkoljetanken er montert på høyre side, og drivstofftanken for DGserien er montert på motsatt side av rammen. Drivgassflasken for TG-serien festes på motvekten (9) i en holdeinnretning. Eksosanlegget og eksosrøret hindrer eksosen i å trenge inn i førerplassen, og reduserer avgasstøyen. ørerplass: De sklisikre trinnene og håndtaket stolpen for vernetaket gjør det lett å stige på og av trucken. øreren er beskyttet av vernetaket (6). På førersetet (7) kan setefjæringen og sitteposisjonen stilles inn, og på rattstammen (5) kan vinkelen for rattet stilles inn. Den enkle betjeningen av de ergonomisk plasserte instrumentene, og det praktiske vibrasjonsfri førerhuset gjør at belastningene for føreren er redusert til et minimum. Styre- og varselindikatorene på instrumentbordet (4) gjør det mulig å overvåke systemet under driften, og sørger derfor for en svært hæy sikkerhetsstandard. otor: Stillegående vannkjølte motorer med høy ytelse og lavt forbruk. Truckene i DG-serien har dieselmotorer med meget en meget ren forbrenning under alle driftsforhold, og har et sotutslipp som ligger under det man kan se med det blotte øye. I TG-serien brukes det ottomotorer med meget lave restverdier for avgass. remdrift: De to drivhjulene drives av hver sin hydraulikkmotor, som igjen drives av en hydraulikkpumpe. Kjøring forover, bakover og nøytralstilling innstilles med kjøreretningspaken på betjeningskonsollen. Styring: Hydrostatisk styring med styresylinder integrert i styreakselen (10). Stydeakselen er plassert i et pendellager i rammen, slik at man oppnår godt feste til underlaget også på ujevne underlag. Bremsing: Trucken bremses til stillstand av hydraulikkmotorene, noe som reduserer energiforbruket tilet minimum. Parkeringsbremsen er en automatisk betjent lamellbrems. Hydraulikksystem: Alle funksjoner skal aktiveres varsomt, proporsjonalt og synkront. De hydrauliske funksjonene styres via styrearmen og en multippel styreventil. B 3

13 Elektrisk anlegg: 12-volts anlegg med starterbatteri og vekselstrømgenerator med integrert regulator. En gjenoppstartsperre forhindrer feilbetjening ved oppstart, og en sikkerhetsbryter gjør at motoren kun kan startes når kjøreretningsbryteren står i fristilling. or dieselmotorene er det montert en hurtigforglødingsinnretning, drivgassmotorene har et kontaktløst elektronisk tenningssystem som sikrer en hurtig og problemfri motorstart. otoren slås av med tennings-/startbryteren. 2.2 Gaffel ast: Vi legger vekt på at føreren skal ha optimal sikt. Profilene i høystyrkestål er smale, noe som spesielt bidrar til god sikt til gaflene på modeller med tretrinns mast. Tilsvarende godt resultat er oppnådd for gaffelryggen Både masten og gaffelryggen løper på vedlikeholdsfrie, smørefrie og skråstilte rullelager. Tilleggsutstyr: Det er mulighet for montering av mekanisk og hydraulisk tilleggsutstyr. B 4

14 3 Tekniske data - standardutførelse Z Spesifikasjoner av tekniske data iht. VDI ed forbehold om tekniske endringer B 5

15 Spesifikasjonsark for gaffeltruck DG 316s/320s Spesifikasjon Nr. Beskrivelse Kode (Enhet) AH-J Vekt Dekk/karosseri ål Effekt otor Annet 1 Produsent Jungheinrich Jungheinrich 1.2 odellbetegnelse DG 316s DG 320s 1.3 otor/drivverk: Elektrisk, diesel, bensin, drivgass, annet Diesel Diesel 1.4 Styring: anuell, gå-gaffeltruck, stående, sittende, sittende sittende samletruck 1.5 Lasteevne Q (t) 1,6 2,0 1.6 Lastens tyngdepunkt c(mm) Lastavstand x(mm) Hjulrand y(mm) :1 Vekt uten last (kg) Akseltrykk, med last, foran/bak (kg) 4000/ / Akseltrykk, uten last, foran/bak (kg) 1320/ /2030 Lengdestabilitet 1,66 1, Dekktype: Høyelastiske, suoerelastiske, trykkluft- polyuretandekk SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Dekkdimensjon: foran (14PR) (14PR) 3.3 Dekkdimensjon: bak 18x7-8 (16PR) 18x7-8 (16PR) 3.5 Hjul, antall foran/bak (x = mekanisk trekk) 2x / 2 2x / Sporvidde, foran b 10 (mm) Sporvidde, bak b 11 (mm) 870 (offset) 870 (offset) 4.1 Tilt av mast/stativ, forover/bakover Grader 7/10 7/ astehøyde, senket h 1 (mm) riløft h 2 (mm) Løftehøyde h 3 (mm) Høyde på utkjørt mast h 4 (mm) Høyde på vernetak (førerhus) h 6 (mm) Setehøyde/hodeavstand (SIP 100 mm) h 7 (mm) 1005/ / Slepeboltens høyde h 10 (mm) 375/ / Totallengde l 1 (mm) Lengde til gaffelflaten l 2 (mm) Totalbredde b 1 /b 2 (mm) Gaffelmål s/e/l(mm) 40/100/ /100/ Stativ DIN 15173, ISO 2328, klasse/form A,B ISO 2A ISO 2A 4.24 Gaffelstativbredde/ytre gafler b 3 (mm) 1000/ / Gulvklaring med last under mast m 1 (mm) Gulvklaring i midten av hjulavstanden m 2 (mm) Gangbredde med pall 1000 x 1200 tvers Ast(mm) Gangbredde med pall 800 x 1200, pall på langs Ast(mm) Snuradius Wa(mm) Kjørehastighet med/uten last (km/t) 18,5/19 18,5/ Løftehastighet med/uten last (m/s) 0,61/0,65 0,60/0, Senkehastighet med/uten last (m/s) 0,55/0,52 0,55/0, Trekkraft med/uten last (kn) 16,5/8,4 16,2/7,6 5.7 Stigeevne med/uten last (%) 36/28 29/ Akselerasjonstid med/uten last s 5,1/4,8 5,3/5, Driftsbrems-type hydrostatisk hydrostatisk 7.1 otor: Produsent/modell 404D D otoreffekt iht. ISO 1585 (kw) Turtall (o/min) Antall sylindre/slagvolum ( /cm 3 ) 4/2216 4/2216 aksimalt dreiemoment Nm/rpm 143/ / Type framdriftstyring hydrostatisk hydrostatisk 8.2 Hydraulikkoljetrykk for ekstrautstyr (bar) Oljegjennomstrømming for ekstrautstyr l/min B 6

16 Spesifikasjonsark for gaffeltruck TG 316s/320s Spesifikasjon Nr. Beskrivelse Kode (Enhet) AH-J Vekt Dekk/karosseri ål Effekt otor Annet 1 Produsent Jungheinrich Jungheinrich 1.2 odellbetegnelse TG 316s TG 320s 1.3 otor/drivverk: Elektrisk, diesel, bensin, drivgass, annet drivstoffgass drivstoffgass 1.4 Styring: anuell, gå-gaffeltruck, stående, sittende, sittende sittende samletruck 1.5 Lasteevne Q (t) 1,6 2,0 1.6 Lastens tyngdepunkt c(mm) Lastavstand x(mm) Hjulrand y(mm) :1 Vekt uten last (kg) Akseltrykk, med last, foran/bak (kg) 4030/ / Akseltrykk, uten last, foran/bak (kg) 1270/ /2060 Lengdestabilitet 1,69 1, Dekktype: Høyelastiske, suoerelastiske, trykkluft- polyuretandekk SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Dekkdimensjon: foran (14PR) (14PR) 3.3 Dekkdimensjon: bak 18x7-8 (16PR) 18x7-8 (16PR) 3.5 Hjul, antall foran/bak (x = mekanisk trekk) 2x / 2 2x / Sporvidde, foran b 10 (mm) Sporvidde, bak b 11 (mm) 870 (offset) 870 (offset) 4.1 Tilt av mast/stativ, forover/bakover Grader 7/10 7/ astehøyde, senket h 1 (mm) riløft h 2 (mm) Løftehøyde h 3 (mm) Høyde på utkjørt mast h 4 (mm) Høyde på vernetak (førerhus) h 6 (mm) Setehøyde/hodeavstand (SIP 100 mm) h 7 (mm) 1005/ / Slepeboltens høyde h 10 (mm) 375/ / Totallengde l 1 (mm) Lengde til gaffelflaten l 2 (mm) Totalbredde b 1 /b 2 (mm) Gaffelmål s/e/l(mm) 40/100/ /100/ Stativ DIN 15173, ISO 2328, klasse/form A,B ISO 2A ISO 2A 4.24 Gaffelstativbredde/ytre gafler b 3 (mm) 1000/ / Gulvklaring med last under mast m 1 (mm) Gulvklaring i midten av hjulavstanden m 2 (mm) Gangbredde med pall 1000 x 1200 tvers Ast(mm) Gangbredde med pall 800 x 1200, pall på langs Ast(mm) Snuradius Wa(mm) Kjørehastighet med/uten last (km/t) 18,0/18,5 18,0/18,5 5.2 Løftehastighet med/uten last (m/s) 0,56/0,65 0,55/0, Senkehastighet med/uten last (m/s) 0,55/0,52 0,55/0, Trekkraft med/uten last (kn) 14,6/7,4 14,5/7,1 5.7 Stigeevne med/uten last (%) 32/25 28/ Akselerasjonstid med/uten last s 4,8/4,6 4,9/4, Driftsbrems-type hydrostatisk hydrostatisk 7.1 otor: Produsent/modell E 2.0 E otoreffekt iht. ISO 1585 (kw) Omdreiningseffekt (o/min) Antall sylindre/fortrengning ( /cm 3 ) 4/1998 4/1998 aksimalt dreiemoment Nm/rpm 120/ / Type framdriftstyring hydrostatisk hydrostatisk 8.2 Hydraulikkoljetrykk for ekstrautstyr (bar) Oljegjennomstrømming for ekstrautstyr l/min B 7

17 3.1 Tekniske data - DG/TG 316s/320s Styresystem TYPE ullt hydrostatisk PUPE Som hovedhydraulikksystem ANTALL DREININGER ANSLAG TIL ANSLAG 5 Drivaksel TYPE Radiakstempelakse ODELL ESE 02 SØREIDDELKAPASITET Ikke relevant otor - DG 316s/320s TYPE 404D.22 firesylindret TENNINGSREKKEØLGE REGULERINGSTURTALL 2400 o/min (ubelastet) / 880 o/min (tomgang) VENTILKLARING (inntak/utslipp) 0,20mm kald OLJETRYKK 4, o/min OLJEENGDE 8,9 liter DRIVSTOTANK 42 liter PÅYLLINGSENGDE KJØLEVÆSKE 9,0 liter otor - TG 316s/320s TYPE E 2.0 firesylindret TENNINGSREKKEØLGE SLAGVOLU 1998cc REGULERINGSTURTALL 3100 o/min (ubelastet) / 830 o/min (tomgang) OLJETRYKK 3, o/min TENNPLUGGTYPE NGK BPR 2E eller DENSO W9EXR-U ELEKTRODEAVSTAND 0,80mm OLJEENGDE 4,3 liter DRIVSTOTANK Ikke relevant PÅYLLINGSENGDE KJØLEVÆSKE 9,0 liter Luftfilter TYPE Cyclopac - tørrelement Bremsesystem TYPE PARKERINGSBRES Lamellbremse Skiven virker via et hydraulikksystem B 8

18 Hjul og dekk DEKKSTØRRELSE se spesifikasjonsark DEKKTRYKK odell Drivaksel - bar Styreaksel - bar 6,50-10 DG/TG 316s/320s 7,75 9,0 23x9-10 DG/TG 316s/320s 9,0 9,0 TILTREKKINGSO- ENT HJULUTTER odell Drivaksel - Nm Styreaksel - Nm DG/TG 316s/320s Dekk Z BRUKSORÅDE DEKKSTØRRELSE TYPE ODELL Drivaksel 6.50x10 10PR Luftdekk diagonalt DG/TG 316s/320s Styreaksel 18x7-8 14PR Drivaksel 6.50x10 Helgummi profil DG/TG 316s/320s Styreaksel 18x7-8 Drivaksel 23x9x10 18PR Luftdekk diagonalt DG/TG 316s/320s Styreaksel 18x7-8 14PR Drivaksel 23x9x10 Helgummi profil DG/TG 316s/320s Styreaksel 18x7-8 Tillatte dekktyper: Det må bare brukes dekk som er godkjent av truckprodusenten, kontakt i tvilstilfelle den lokale JH-service. Lydutslipp KONTINUERLIG LYDTRYKKNIVÅ i henhold til EN i overensstemmelse med ISO <80 db(a) Cyclopac - tørrelement Det kontinuerlige lydtrykknivået er en middelverdi i overensstemmelse med de anførte standardene og avspeiler lydtrykknivået ved kjøring, løfting og på tomgang. Lydtrykknivået måles ved førerens ører. Svingning HELKROPPSVIBRASJON GJENNOSNITTS- VERDI iht. EN ,57 m/s Den akselererende vibrasjonseksponeringen som kroppen utsettes for i førerplassen er ifølge de anførte standardene den lineært integrerte, veide akselerasjonen i vertikal retning. Vibrasjonsnivået måles under kjøring med konstant hastighet over sviller. B 9

19 Elektrisk anlegg SYSTE ELEKTROAGNETISK KOPATIBILITET (EV) 12 Volot negativ jording ølgende grenseverdier er overholdt ifølge produktnormen "Elektromagnetisk kompatibilitet for gaffeltrucker (9/95)": t Utstråling (EN ) t Strålingsstyrke (EN ) t Elektrostatisk utladning (EN ) Hydraulikksystem HYDRAULIKKPUPE REGULERINGSVENTIL STYRETRYKK HOVEDTRYKK TANKINNHOLD KAPASITET HYDRAULIKKSYSTE 1PX-serie 5000-serie 106 bar 215 bar 46 liter 51 liter Bruksbetingelser OGIVELSESTEPERATUR t ved drift -15 C til +40 C Z Ved kontinuerlig drift under 0 C anbefales at hydraulikkanlegget fylles med frostsikker olje iht. produsentopplysningene. Ved bruk i kjølehus eller ved ekstreme skiftninger i temperatur eller luftfuktighet er det nødvendig med spesielt utstyr og spesiell tillatelse. B 10

20 4 Plassering av merking og typeskilt 22 Pos. Betegnelse 15 orbudsskilt Opphold under last er forbudt 16 estepunkter for lasting med kran 17.1 orbudsskift Kjøring med løftet last forbudt 17.2 orbudsskift Tilt fremover med løftet last forbudt 18 Lastdiagram lastegaffel, lasteevne/lastens tyngdepunkt/løftehøyde 19 Lastdiagram sideskyver, lasteevne/lastens tyngdepunkt/løftehøyde 20 Typeskilt, truck 21 Skilt, løftepunkter for jekk 22 Skilt aksimal kroppshøyde B 11

21 4.1 Typeskilt, truck Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 23 Type 28 Produsent 24 Serienr. 29 Egenvekt i kg 25 Nominell lasteevne i kg 30 Avstand til lastens tyngdepunkt i mm 26 Nominell fremdriftseffekt i kw 31 Byggeår 27 Produsentlogo 32 Opsjon Z Vennligst referer til serienummeret (24) ved spørsmål vedrørende trucken eller ved bestilling av reservedeler. B 12

22 4.2 Lastdiagram, truck Lastdiagrammet for trucken (16) angir truckens lasteevne Q i kg med masten i loddrett posisjon. Diagrammets utseende er avhengig av den totale høyden for den aktuelle masten. Av tabellen fremgår gaffeltruckens maksimale lasteevne med et gitt tyngdepunkt D (i mm) for lasten samt ønsket løftehøyde H (i mm). Lastdiagrammet angir truckens lasteevne med de gaffelarmene som var montert ved leveringen. ra og med en gaffellengde på 1300 mm betyr det en avlastning. Trucker som leveres uten gaffelarmer utstyres med et standardskilt. Eksempel: Pilsymbolene (38 og 39) på inner- og yttermasten referer seg til lastdiagrammet og viser føreren når grenseverdiene for de foreskrevne løftehøydene er nådd. Disse pilene er plassert på alle master med en løftehøydeavhengig gradering av lasteevne B 13

23 4.3 Lastdiagram, tilleggsutstyr Z Lastdiagrammet på tilleggsutstyr angir kjøretøyets lasteevne Q i kg ved bruk av angjeldende tilleggsutstyr. Serienummeret som fremgår av lastdiagrammet for tilleggsutstyret må stemme overens med tilleggsutstyrets typeskilt siden produsenten fastsetter lasteevnen særskilt for de ulike utstyrsvariantene. Spesifikasjonene angis på tilsvarende måte som kjøretøyets lasteevne og beregnes på tilsvarende måte. or laster med en lasttyngdepunkt på over 500 mm oppover reduseres bæreevnen med forskjellen i det endrede tyngdepunktet. B 14

24 C Transport og første gangs igangsetting 1 Transport Transport kan skje på én av to måter, avhengig av mastens totalhøyde og de lokale forutsetningene: Stående med montert mast (ved lav totalhøyde) Stående med demontert mast (ved høy totalhøyde), alle hydraulikkledningene mellom basisenheten og masten er atskilt. Sikkerhetsanvisninger for montering og igangsetting ontering av trucken på bruksstedet, igangsetting og innføring i bruk må utelukkende utføres av autorisert fagpersonell som har fått opplæring av produsenten. ørst når masten er forskriftsmessig montert kan hydraulikkledningene tilkoples koplingspunktene på basismodellen / masten og trucken tas i bruk. 2 Lasting med kran Det må kun brukes løfteutstyr med tilstrekkelig løfteevne (transportvekt, se truckens typeskilt). Parker trucken forsvarlig. (se kapittel E). est løftredskapen i mastens travers (1) og til tilhengerkoplingen (2). Kranens stropper/kjettinger må kun festes til det øvre øyet på motvekten og til øynene på traversen (på masten). asten må være tiltet helt tilbake. Løftestroppen/kjettingen på masten må ha en fri lengde på minimum 2 m. esteanordningene for løfteredskapen må være anbrakt på en slik måte at de ikke kommer i berøring med verken komponenter eller vernetaket når trucken løftes. C 1

25 3 Sikre trucken for transport Ved transport på lastebil eller tilhenger må trucken sikres og surres fast på forskriftsmessig måte. Lastebilen eller tilhengeren skal være utstyrt med forankringsringer og tregulv. Lastingen skal utføres av fagpersonell som har fått relevant opplæring i samsvar med anbefalingene i retningslinjene VDI 2700 og VDI 2703 utgitt av Verein Deutsche Ingenieure. Korrekt dimensjonering og praktiseringen av sikkerhetstiltak i forbindelse med lasting må fastsettes individuelt for hvert enkelt oppdrag. or å sikre maskinen for transport med masten montert, benyttes øynene på mastens øvre travers samt slepebolten. Dersom maskinen skal transporteres uten mast, sikres den i fremkant av chassiset. Bildet ved siden av angir det omtrentlige tyngdepunktet. C 2

26 4 ørste gangs igangsetting Når maskinen skal tas i bruk første gang, skal føreren innføres i bruk av gaffeltrucken av fagpersonell med relevant opplæring. Når det leveres flere trucker samtidig, skal det påses at de løfteanordninger, master og basismodeller som monteres sammen, har identiske serienummer. or å klargjøre trucken etter leveringen eller etter en transport, skal følgende prosedyrer gjennomføres: Kontroller at utrustningen er komplett og i feilfri stand. Kontroller oljenivå motor Oljenivå hydrostatisk drivaksel Kontroller hydraulikkoljenivået. Kontroller batteritilkoplinger og syrenivå. Sett kjøretøyet i drift på forskriftsmessig måte 5 Bevege trucken uten bruk av motoren Bremsesystemet er konstruert slik at at lamellbremsen blir aktivert automatisk når trucken står stille. Derfor må bremsene løsnes på følgende måte ved sleping. ør det utføres arbeid under trucken, må masten og trucken støttes opp på bukker. Løsne de mekaniske bremsene Dersom det er nødvendig å slepe trucken, må følgende fremgangsmåte overholdes: Komponentern 73 Kule 74 Stengeskrue 75 Underlagsskive 76 O-ring Stengeskruenes (74) posisjon C 3

27 jern de fire stengeskruene (74) fra den hydrostatiske drivakselen La kulene i drivakselhuset være på plass. Trekk ut underlagsskivene (75) og o- ringene (76). Plasser stengeskruene (74) i par igjen og trekk samtidig til med et tiltrekkingsmoment på 30 Nm. Slep trucken langsomt. Ved første kvarte hjulomdreining kan man ev. merke en motstand. Dette er avhengig av hvor lengde motoren ikke har vært i drift. Sleping med en motor som er tatt ut av drift kan føre til overoppheting av den hydrostatiske drivakselen. or å forhindre dette må trucken bare slepes en kort strekning med en maksimal hastighet på 4 km/t. Etter sleping er det absolutt nødvendig at underlagsskivene og o-ringene blir montert igjen. Dersom dette ikke gjøres blir driften av nødbremsen eller parkeringsbremsen forhindret. jern stengeskruene (74) og plasser underlagsskivene (75) og nye o-ringer (76). Trekk til stengeskruene med et tiltrekkingsmoment på 60 ±6 Nm. C 4

28 Trekkpunkt Bruk en stiv trekkstang når en truck skal slepes. Truckens trekkpunkt er merket med (77). Bruk av trekkpunktet Trykk strekkbolten (78) ned, og drei den 90 grader. Trekk strekkbolten opp, og før slepeøyet eller trekkstangen på tilhengeren inn i åpningen (79). ør strekkbolten inn, trykk den ned, drei den 90 grader slik at den går i inngrep. Z En person må sitte i førersetet og styre trucken som skal slepes. Trucken skal slepes i gangfart! Ettersom servoaggregatet ikke er innkoplet, må det brukes ekstra kraft for å styre trucken. C 5

29 C 6

30 D Påfylling av drivstoff 1 Sikkerhetsberstemmelser for håndtering av diesel og flytende gass ør påfylling eller utskiftning av drivstoffgassflaske må trucken være forsvarlig parkert (se kapittel E). Brannforebyggende forholdsregler: Ved håndtering av drivstoff og drivstoffgass er røyking, åpen ild eller andre tennkilder i nærheten av påfyllingsområdet strengt forbudt. Skilt som angir fareområdet må være plassert slik at de er godt synlig. Oppbevaring av lett antennelige materialer i dette området er ikke tillatt. Det må alltid finnes fungerende brannslukningsapparater lett tilgjengelig i påfyllingsområdet. Bruk kun brannslukningsapparater med karbondisoksid til å slukke brann i flytende gass. Lagring og transport: Utstyret som brukes til oppbevaring og transport av diesel og flytende gass må tilfredstille de forskriftsmessige kravene. Hvis det ikke finnes noen tilgjengelig tanksstasjon, må drivstoffet oppbevares og transporteres i godkjente beholdere. Beholdernes innhold må være tydelig merket. Drivstoffgassflasker som lekker må bringes utendørs øyeblikkelig, plasseres på et sted med god lufting og leverandøren må kontaktes. Diesel som har rent ut må bindes med et egnet middel, og bortskaffes i henhold til gjeldende miljøforskrifter. Personale for påfylling av drivstoff og utskiftning av drivstoffgassflaske: Personer som håndterer flytende gass plikter å gjøre seg kjent med de av gassens egenskaper som er nødvendig for å kunne utføre oppgaven på en sikker måte. ylling av drivstoffgasstank: Drivstoffgasstanken blir værende tilkoblet trucken, og fylles opp tankstasjonen for drivstoffgass. Ved påfyllingen må forskriftene fra produsenten av tankanlegget og drivstoffgasstanken, samt lovmessige og lokale bestemmelser følges. Slange-/rørbruddsikring OBS: or drift med flytende gass må en slange-/rørbruddsikring være montert, som forhindrer gassen i plutselig å strømme ut dersom en tilførselsledning svikter. bare gassflasker med integrert slange-/rørbruddsikring må benyttes flasketilkoblingen på trucken må være utstyrt med en slange-/rørbruddsikring (kan leveres fra fabrikken) Operatøren må følge gjeldende lovmessige forskrifter, tekniske normer og forskrifter til forebygging av ulykker ved bruk av flytende gass. lytende gass som kommer i kontakt med huden gir frostskader. D 1

31 2 Påfylling av diesel Påfyllingen må kun utføres på steder som er tiltenkt dette formålet. Z Påse at trucken er forsvarlig parkert før påfyllingen settes i gang (se kapittel E). Åpne tanklokket (1). yll på ren diesel. Ikke overfyll tanken. Påfyllingsmengde: DG 316s/320s: 42 l Bruk kun diesel DIN EN 590 med et cetantall på over 50. Drivstoffindikatoren (2) viser drivstoffnivået.når viseren går oiver i det røde området, må tanken fylles opp. Ikke kjør trucken til tanken er helt tom! Luft i drivstoffsystemet kan føre til funksjonsfeil. Skru tanklokket godt fast igjen etter påfyllingen. D 2

32 3 Skifte drivstoffgassflaske Utskiftning av drivstofflaske må kun utføres på steder som er tiltenkt dette formålet, og av personer med den nødvendige kompetansen for å utføre slikt arbeid. Påse at trucken er forsvarlig parkert før påfyllingen settes i gang (se kapittel E). Skru stengeventilen (3) godt igjen. Start motoren og la drivstoffgassystemet gå på tomgang i fristilling. Skru løs overfalsmutteren (4) med en egnet nøkkel, mens du holder igjen på håndtaket (6). Ta av slangen (5) og skru på ventilkappen på den tomme drivstoffgassflasken med en gang. Løsne stengebådet (8) og ta av dekkplaten (7). Ta flasken med drivstoffgass forsiktig ut av holderen, og sett den fra deg slik at den står trygt. Det må kun brukes flasker på 18 kg (29 l). l Plasser den nye flasken i holderen, og drei den slik at stussen på stengeventilen peker oppover. Sikre gassflasken med stengebåndene. est slangen igjen på forskriftsmessig måte. Åpne stengeventilen forsiktig, og kontroller tilkoblingen for lekkasjer med skumdannende middel. D 3