DFG/TFG 316s/320s Bruksanvisning. DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s öjungheinrich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DFG/TFG 316s/320s 09.09 - Bruksanvisning. DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s 05.10. öjungheinrich"

Transkript

1 DFG/TFG 316s/320s Bruksanvisning N DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s öjungheinrich

2 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s Videre data På uppdrag Dato N EU-konformitetserklæring Undertegnede bekrefter hermed at hver av de betegnede kraftdrevne gaffeltruckene overensstemmer med de europeiske retningslinjene 2006/42/EC (maskinretningslinje) og 2004/108/EEC (elektromagnetisk kompatibilitet - EMV) med deres respektive endringer, samt med rettsforordningene som omsetter disse til nasjonal rett. De undertegnede har enkeltvis myndighet til å sammenstille de tekniske underlagene. 3

3 4

4 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres på en kortfattet og oversiktlig måte. Kapitlene er ordnet etter bokstaver, og sidene er gjennomgående nummerert. I denne instruksjonsboken dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man forsikre seg om at man refererer til beskrivelsen som gjelder den aktuelle trucktypen. Våre maskiner utvikles stadig videre. Vis forståelse for at vi forbeholder oss retten til endringer i form, utstyr og teknikk. Ut fra innholdet i denne bruksanvisningen kan det derfor ikke stilles krav til bestemte egenskaper for maskinen. Sikkerhetsanvisninger og merking Sikkerhetsanvisninger og viktige forklaringer er merket med følgende piktogrammer: FARE! Angir en usedvanlig alvorlig faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til varige personskader, også med døden til følge. ADVARSEL! Angir en usedvanlig alvorlig faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til alvorlige varige eller dødelige varige personskader. FORSIKTIG! Angir en faresituasjon. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til lettere eller middels alvorlige personskader. Z HENVISNING Angir materielle skader. Dersom man ikke tar hensyn til denne anvisningen, kan det føre til materielle skader. Angir anvisninger og forklaringer. t Angir standardutstyr o Angir ekstrautstyr Opphavsrett Opphavsretten til denne instruksjonsboken tilhører JUNGHEINRICH AG. 5

5 Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Tyskland Telefon: +49 (0) 40/

6 Innholdsfortegnelse A Forskriftsmessig bruk Generelt Korrekt bruk Tillatte bruksbetingelser Operatørens plikter Montering av påmontert utstyr og tilbehørsutstyr B Beskrivelse av trucken Anvendelse Trycktyper og nominell lasteevne Komponent- og funksjonsbeskrivelse Oversikt over komponentene Funksjonsbeskrivelse Tekniske data Ytelsesdata Mål Vekt Mastuførelser Dekk Motordata EN-standarder Bruksbetingelser Elektriske krav Plassering av merking og typeskilt Typeskilt Truckens lasteevneskilt Lasteevneskilt for påmontert utstyr Tippsikkerhet C Transport og første gangs igangsetting Transport Laste opp trucken Truckens tyngdepunkt Laste trucken med kran Lasting med en annen truck Sikre trucken for transport Første igangsetting

7 D Tanking av trucken Generelt Sikkerhetsbestemmelser for håndtering av diesel og flytende gass Overtrykksventil gassanlegg Påfylling av diesel Tankforløp Tanking med drivstoffbeholdere Drivgassbeholder Drivgassflasker Tank for flytende gass Drivstoffnivåindikator Anviserenhet Nivåindikator for drivgassflasker (o) E Betjening Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken Beskrivelse av display- og betjeningselementer Betjeningskonsoll med anvisningsenhet Taster på betjeningskonsollen Anviser Forberede trucken for drift Kontroller og gjøremål før daglig idriftsetting Gå inn og ut Trucker med redusert klaring over hodet X (o) Innrette førerplassen Sikkerhetsbelte Arbeid med trucken Sikkerhetsregler for kjøring Gjøre trucken driftsklar Stille inn klokkeslett Parker trucken forsvarlig NØDSTOPP Kjøring Styring Bremsing Innstilling av gaflene Bytte gaffelarmer Løfting, transport og frasetting av last Betjening av løfteredskap og integrert påmontert utstyr Sikkerhetsanvisninger for betjening av påmontert utstyr Betjening av øvrig påmontert utstyr for SOLO-PILOT Betjening av øvrig påmontert utstyr for MULTI-PILOT Montering og hydraulisk tilkobling av ekstra påmontert utstyr Kjøring med tilhenger Tilleggsutstyr Assistentsystemer Stålkabin Vindusrute Automatisk/mekanisk nedfellbar bøyle

8 6.5 Sommerdør Førerplassforhøyning Oppvarming og klimaanlegg Førersete setevarme / ryggleneforlenger Avtagbart lastgitter Forbikoble løfteutkoblingen Sideforskyver midtstilling Brannslukker Rockinger-kobling med håndtak eller fjernbetjening Kamerasystem Tilleggsutrustning for arbeid i sterkt støvbelastede områder Takrute-vindusvisker Betjeningsskjema "N" Hjelp ved feil Feilsøking og retting Bevege trucken uten bruk av motoren F Vedlikehold av trucken Driftssikkerhet og miljøvern Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold Vedlikehold og inspeksjon Sjekkliste for vedlikehold Vedlikeholdssjekkliste DFG Vedlikeholdssjekkliste TFG Driftsmidler og smøreskjema Sikker håndtering av oljer og smøremidler Smøreskjema Oljer og smøremidler Beskrivelse av service- og vedlikeholdsarbeid Forbered skyvemasttrucken for serviceettersyn og vedlikehold, Åpne bakre panser Lås opp motorpanseret Åpne motorpanseret Kontrollere hjulenes fastgjøring Hydraulisk anlegg Motorvedlikehold Kontrollere de elektriske sikringene Startbatteri Avgassystem Vedlikehold av sikkerhetsbeltet Ny igangsetting av trucken etter vedikeholds- og reparasjonsarbeider Ta trucken ut av drift Forholdsregler før driftspausen Forholdsregler under driftspausen Idriftsetting av trucken igjen etter driftspause Sikkerhetskontroll etter en viss brukstid og etter uvanlige hendelser Sette trucken endelig ut av drift, kondemnering Måling av menneskelig vibrasjon

9 10

10 A Forskriftsmessig bruk 1 Generelt Gaffeltrucken som er beskrevet i den foreliggende instruksjonsboken er egnet til å løfte, senke og transportere last. Trucken må benyttes, betjenes og vedlikeholdes i henhold til spesifikasjonene i instruksjonsboken. Annen bruk er ikke korrekt bruk, og kan føre til personskader, skader på trucken eller andre materielle skader. 2 Korrekt bruk HENVISNING Maksimal løftelast og maksimalt tillatt lasteavstand er fremstilt i diagrammet, og må ikke overskrides. Lasten må ligge på løfteanordningen eller løftes med et påmontert utstyr godkjent av produsenten. Lasten må ligge mot ryggen på gaffelbæreren og midt mellom lastegaflene. Løfting og senking av last. Transport av senket last over korte avstander. Kjøring med løftet last (>30 cm) er forbudt. Transport og løfting av personer er forbudt. Skyving eller trekking av last er forbudt. Leilighetsvis trekking av tilhengerlaster. Ved trekking av tilhenger må lasten på tilhengeren være sikret. Den tillatte tilhengerlasten må ikke overskrides. 11

11 3 Tillatte bruksbetingelser FARE! De tillatte flatene og punktbelastningene for kjøreveiene må ikke overskrides. På uoversiktlige steder må man få dirigeringshjelp av en ledsager. Føreren må forsikre seg om at losse-/lasterampen ikke fjernes eller løsner under lossing og lasting. Bruk i industrielle og næringsmessige omgivelser. Tillatt temperaturområde -20 til 40 C. Må bare brukes på fast og jevnt underlag med tilstrekelig bæreevne. Må bare brukes på kjøreveier som er frigitt av operatøren og der det er god sikt. Kjøring i stigninger til maksimalt 15 %. Det er forbudt å kjøre skrått i eller på tvers av stigninger. Transportere last mot stigninger. Bruk på delvis offentlig vei. ADVARSEL! Ekstreme betingelser For bruk under ekstreme betingelser, spesielt i omgivelser med mye støv eller omgivelser som skaper korrosjon, kreves spesielt utstyr på og spesiell tillatelse for trucken. Bruk i ex-verneområder er ikke tillatt. Ved uvær (storm, tordenvær) må trucken ikke brukes utendørs eller i utsatte områder. 12

12 4 Operatørens plikter I denne instruksjonsboken defineres eieren/operatøren som enhver fysisk eller juridisk person som selv bruker trucken eller som har gitt noen i oppdrag å bruke den. I spesielle tilfeller (f.eks. ved leasing, utleie) er eieren/operatøren den personen som er pålagt driftsansvaret i henhold til gjeldende kontrakt mellom eier og bruker av trucken. Eieren/operatøren skal forsikre seg om at trucken kun benyttes på korrekt måte og at enhver fare for operatørens eller tredjepersons liv og helse unngås. Dessuten skal forskrifter til forebygging av ulykker, øvrige sikkerhetstekniske normer samt retningslinjer for drift, vedlikehold og reparasjon overholdes. Operatøren må sørge for at alle brukere har lest og forstått denne bruksanvisning. HENVISNING Dersom veiledningene i denne instruksjonsboken ikke følges, medfører det at garantidekningen bortfaller. Tilsvarende gjelder også dersom kunden og/eller tredjeperson har utført ikke-forskriftsmessig arbeid på gjenstanden uten samtykke fra produsentens kundeserviceavdeling. 5 Montering av påmontert utstyr og tilbehørsutstyr Montering av tilbehørsutstyr Montering eller innbygging av tilleggsanordninger som innvirker på apparatets funksjoner eller som utvider disse funksjonene, er kun tillatt med produsentens skriftlige godkjennelse. Eventuelt kan tillatelse innhentes hos de lokale myndighetene. En tillatelse fra myndighetene erstatter imidlertid ikke produsentens godkjennelse. 13

13 14

14 B Beskrivelse av trucken 1 Anvendelse DFG/TFG 316s/320s er en gaffeltruck med førersete i firehjulsutførelse med forbrenningsmotor. Trucker av DFG-typen er utstyrt med dieselmotor, trucker av TFG-typen er utstyrt med gassdrevet ottomotor. DFG/TFG 316s/320s er en motvektsstabler som med sin uthengende lastegaffel kan ta opp, løfte, transportere og sette ned last. Den kan også løfte paller med lukket lasteflate. DFG/TFG 316s/320s er utstyrt med et hydrostatisk drivverk. Forbrenningsmotoren driver en høytrykkspumpe for de hydrauliske funksjonene og to hydraulikkmotorer som driver hjulene. 1.1 Trycktyper og nominell lasteevne Den nominelle lasteevnen varierer fra modell til modell. Den nominelle lasteevnen kan avledes av typebetegnelsen. DFG316 DFG Typebetegnelse 3 Byggserie 16 Nominell lasteevne x 100 kg Den nominelle lasteevnen motsvarer ikke generelt den tillatte lasteevnen. Den tillatte lasteevnen er angitt på lastdiagrammet på trucken. 15

15 START 2 Komponent- og funksjonsbeskrivelse 2.1 Oversikt over komponentene Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Førersete 9 t Drivverk 2 t Vernetak 10 t NØDSTOPP-bryter 3 t Ratt 11 t Motordeksel 4 t Mast 12 t Styreaksel 5 t Gaffelbærer 13 t Motvekt 6 t Lastgafler 14 t Tilhengerkobling 7 t Betjeningselement løfteredskap 15 t Drivgassflaske (bare TFG) 8 t Betjenings- og anvisningsenhet: t = standardutstyr o= tilleggsutstyr 16

16 2.2 Funksjonsbeskrivelse Ramme Rammen utgjør sammen med motvekten truckens bærende grunnstruktur. Den bærer hovedkomponentene. Hydraulikkoljetanken er montert på høyre side, og drivstofftanken for DFG-serien er integrert i rammen på venstre side. Førerplass og vernetak Vernetaket (2) leveres i forskjellige utførelser, og beskytter føreren mot fallende gjenstander og annen ytre påvirkning. Samtlige betjeningselementene er ergonomisk grunstig plassert. Rattstammen og førersetet kan innstilles individuelt. Styre- og varselindikatorene på anvisningsenheten (8) gjør det mulig å overvåke systemet under driften, og sørger derfor for en svært høy sikkerhetsstandard. Styring Styresylinderen på den hydrostatiske styringen er integrert i styreakselen (12) og aktiveres via et styreservostat. Styreakselen er plassert i et pendellager i rammen, slik at man oppnår godt feste til underlaget også på ujevne underlag. Hjul Alle hjulene befinner seg innenfor truckprofilen. Man kan velge mellom luftdekk og superelastiske dekk. Motor Effektsterke, vannavkjølte diesel- og drivgassmotorer med lang levetid og lave forbruks- og utslippsverdier. Elektrisk anlegg 12-Volt-anlegg med veksestrømsdynamo. En startsperre forhindrer feilbetjening ved start. For dieselmotorene er det montert en hurtigforglødingsinnretning, drivgassmotorene har et elektronisk tenningssystem som sikrer en hurtig og problemfri motorstart. Motoren slås av med nøkkelbryteren. 17

17 Drivaggregat og brems De to drivhjulene drives av hver sin hydraulikkmotor, som igjen drives av en hydraulikkpumpe. Kjøring forover, bakover og nøytralstilling innstilles med kjøreretningsbryteren på betjeningskonsollen (7). Trucken bremses til stillstand av hydraulikkmotorene, noe som reduserer energiforbruket til et minimum. Ved ytterligere å aktivere driftsbremsen kan trucken bremses ned til stillstand raskere. Parkeringsbremsen er en automatisk eller manuelt betjent lamellbrems. Hydraulikkanlegg Følsom betjening av betjeningselementenes arbeidsfunksjoner ved hjelp av en multippel-styreventil. En turtallsregulert hydraulikkpumpe sørger for behovrettet og effektiv tilførsel til alle hydraulikkfunksjonene. Mast To- eller tretrinns master, med friløftsfunksjon etter valg; smale mastrammeprofiler sørger for god sikt til gafler og påmontert utstyr. Gaffelbord og mastrammer går på smørefrie og dermed vedlikeholdsfrie støtteruller. Tilleggsutstyr: Det er mulighet for montering av mekanisk og hydraulisk tilleggsutstyr. 18

18 3 Tekniske data Alle tekniske angivelser tar utgangspunkt i en truck i standardutførelse. Alle verdier merket med *) kan variere avhengig av ulike utførelsesvarianter (f.eks. mast, førerhus, dekk etc.). Z Tekniske data i henhold til VDI Med forbehold om tekniske endringer og komplettering. 3.1 Ytelsesdata DFG 316s-320s Betegnelse Q Lasteevne ved C = 500 mm) 1 ) Avstand til lastens C tyngdepunkt Kjørehastighet* med / uten last Løftehastighet med/uten last Senkehastighet med/ uten last Stigeevne 2 ) med / uten last Akselerasjon * med / uten last over 15 m Arbeidstrykk for påmontert utstyr Oljemengde for tilleggsutstyr DFG 316s DFG 320s kg mm 19,5/19,5 19,5/19,5 km/t 0,60/0,62 0,60/0,62 m/s 0,54/0,57 0,54/0,57 m/s % 4,8/4,4 5,1/4,6 s bar l/min 1) ved loddrett stående mast. 2) De angitte verdiene angir maksimal klatreevne for å overvinne korte høydeforskjeller og ujevnheter i kjørebanen (kjørebanekanter). Bruk i stigninger på mer enn 15 % er forbudt. 19

19 TFG 316s-320s Betegnelse TFG 316s TFG 320s Q Lasteevne (ved C = 500 mm) 1) kg C Avstand til lastens tyngdepunkt mm Kjørehastighet* med / uten last 19,5/19,5 19,5/19,5 km/t Løftehastighet med/uten last 0,60/0,62 0,60/0,62 m/s Senkehastighet med/ uten last 0,54/0,57 0,54/0,57 m/s Klatreevne 2) med / uten last % Akselerasjon * med / uten last over 15 5,0/4,6 5,1/4,7 s m Arbeidstrykk for påmontert utstyr bar Oljemengde for tilleggsutstyr l/min 1) ved loddrett stående mast. 2) De angitte verdiene angir maksimal klatreevne for å overvinne korte høydeforskjeller og ujevnheter i kjørebanen (kjørebanekanter). Bruk i stigninger på mer enn 15 % er forbudt. 20

20 3.2 Mål DFG/TFG 316s-320s Betegnelse produsent / type Jungheinrich DFG/TFG 316s DFG/TFG 320s a/2 Sikkerhetsavstand mm h 1 Høyde mast på* mm h 2 Friløft* mm h 3 Løft* mm h 4 Mastehøyde, mast kjørt opp* mm h 6 Høyde over vernetak* mm h 7 Setehøyde* mm h 10 Slepeboltens høyde mm a Tilt mast frem* 7 7 ß Tilt mast tilbake* 7 7 L1 Total lengde med gafler* mm L2 Total lengde inkl. gaffelrygger* mm b1 Totalbredde* mm s/e/l Gaffelarmmål* 40x100x x100x1150 mm m1 Bakkeklaring til mast, med last* mm m2 Bakkeklaring mellom for-/ mm bakaksel* Gaffelbord DIN form A/B IIA IIA b3 Gaffelbordbredde Ast Arbeidsgangbredde ved paller mm 800 x 1200, lengderetning Ast Arbeidsgangbredde ved paller mm 1000 x 1200, tverretning Wa Snuradius mm b13 Minste dreiepunktsavstand mm x Lastavstand* mm c Lastens tyngdepunkt mm y Hjulavstand mm 21

21 22

22 3.3 Vekt Z Alle angivelser i kg. DFG 316s DFG 320s TFG 316s TFG 320s Egenvekt* Akselbelastning uten last foran / bak* 3.4 Mastuførelser Z Alle angivelser i mm 1340 / / / / 1760 Aksellast med last foran / bak* 3870 / / / / 600 DFG/TFG 316s-320s VDI 3596 Betegnelse ZT ZZ DZ Løft h3 Masttabell Totalhøyde på Friløft h2 h1 Totalhøyde av h4 Vekt mast (kg) Spesielutførelser er ikke oppført i denne oversikten. 23

23 3.5 Dekk HENVISNING Ved bytte av de fabrikkmonterte dekkene/hjulene skal bare originale reservedeler eller dekk som er godkjent av produsenten brukes, hvis ikke kan ikke produsentens spesifikasjoner overholdes. Henvend deg til produsentens kundetjeneste ved spørsmål. Dekk foran Dekk bak *) Typene som er oppgitt i tabellen motsvarer standardutførelsen. Avhengig av truckutrustning kan andre dekk være montert. 3.6 Motordata Betegnelse DFG/TFG 316s 320s SE* Luft* PR PR Dekktrykk bar maks. 10,0 maks. 10,0 Tiltrekkingsmoment NM SE* 18x7-8 18x7-8 Luft* 18x7-8 (16PR) 18x7-8 (16PR) Dekktrykk bar maks. 9,0 maks. 9,0 Tiltrekkingsmoment NM Motor - DFG 316s/320s Betegnelse DFG 316s DFG 320s Sylinder/slagvolum 4 / / 1896 cm³ Tomgangsturtall min-1 Nominelt turtall (ubelastet) min-1 Motoreffekt kw Drivstofforbruk 60 VDI arbeidssyklus/t 2,3 2,6 l/t [kg/t] Motor - TFG 316s/320s Betegnelse TFG 316s TFG 320s Sylinder/slagvolum 4 / / 1980 cm³ Tomgangsturtall min-1 Nominelt turtall (ubelastet) min-1 Motoreffekt kw Drivstofforbruk 60 VDI arbeidssyklus/t 2,2 2,4 l/t [kg/t] 24

24 3.7 EN-standarder Z Z Kontinuerlig lydtrykknivå DFG 316/320: 77dB (A)* TFG 316/320: 77 db(a)* *+/- 3 db(a) avhengig av maskinutrustning ifølge testprosess iht. ANSI/ITSDF B Det kontinuerlige lydtrykknivået er en middelverdi i overensstemmelse med de anførte standardene og avspeiler lydtrykknivået under kjøring, ved løfting og under tomgang. Lydtrykknivået måles ved førerens ører. Vibrasjon DFG 316/320: 0,50m/s² TFG 316/320: 0,50 m/s² iht. EN Den akselererende vibrasjonseksponeringen som kroppen utsettes for i førerplassen er ifølge de anførte standardene den lineært integrerte, veide akselerasjonen i vertikal retning. Vibrasjonsnivået måles under kjøring med konstant hastighet over sviller. Disse måledataene ble fastsatt en gang for alle for trucken, og må ikke forveksles med menneskelig vibrasjon i EU-direktiv "2002/44/ EG/Vibrasjoner". Produsenten tilbyr en spesiell tjeneste for måling av disse menneskelige vibrasjonene, (se "Måling av menneskelig vibrasjon" på side 187). Z Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Produsenten bekrefter med dette at grenseverdiene for elektromagnetisk utstråling og strålingsstyrke samt kontrollen av utladingen av statisk elektrisitet i henhold til EN med inkorporerte normative henvisninger, er overholdt. Modifikasjon av elektriske eller elektroniske komponenter med tilhørende anordninger er kun tillatt etter skriftlig godkjennelse av produsenten. ADVARSEL! Forstyrrelse av medisinsk utstyr på grunn av ikke-ioniserende stråling Elektrisk utstyr på trucken som avgir ikke-ionisk stråling (f.eks. trådløs dataoverføring) kan forstyrre og føre til feilfunksjon på medisinsk utstyr (pacemakere, høreapparater etc.) hos brukeren. Det må avaklares med en lege eller med produsenten av det medisinske utstyret hvorvidt det kan brukes i nærheten av trucken. 25

25 3.8 Bruksbetingelser Z Omgivelsestemperatur Ved drift -20 til 40 C Ved gjentagende bruk ved ekstreme skiftninger i temperatur eller luftfuktighet, er det nødvendig med spesielt utstyr og spesiell tillatelse. 3.9 Elektriske krav Produsenten bekrefet overholdelse av kravene for konstruksjon og produksjon av det elektriske utstyret med tiltenkt bruk av trucken iht. EN 1175 "Sikkerhet for gaffeltrucker - elektriske krav". 26

26 4 Plassering av merking og typeskilt Z Varsel- og anvisningsskilt som lasteevneskilt, festepunkter og typeskilt skal alltid være leselige, og må derfor skiftes ut etter behov

27 Pos. Betegnelse 16 Forbudt å kjøre med løftet last, og forbudt og tilte med løftet last 17 Festepunkter for lasting med kran 18 Typeskilt 19 Lydnivå 20 Det er forbudt å frakte passasjerer 21 Drivstoff 22 Ta på sikkerhetsbeltet 23 Serienummer, på rammen under motordekselet 24 Festepunkter for jekk 25 Ikke stå på lasten, ikke gå under lasten; klemfare ved mast i bevegelse 26 Maksimal kroppsstørrelse (o) 27 Advarsel ved velt 28 Følg instruksjonsboken! 29 Sikkerhetskontrolloblat (o) 30 Lasteevne 31 Lasteevne påmontert utstyr 32 Hydraulikkoljespesifikasjon 33 Typebetegnelse 28

28 4.1 Typeskilt Z Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 34 Type 39 Byggeår 35 Serienummer 40 Avstand til lastens tyngdepunkt i mm 36 Nominell lasteevne i kg 37 Motoreffekt 37 Motoreffekt 42 Produsent 41 Egenvekt i kg 43 Produsentens logo 38 Ekstrautstyr Vennligst oppgi serienummeret (35) ved spørsmål om trucken eller ved bestilling av reservedeler. 29

29 4.2 Truckens lasteevneskilt FORSIKTIG! Fare for uhell ved bytte av gaffelarm Ved bytte til gafler som avviker fra utleveringstilstanden, endres bæreevnen. Ved bytte av gaffelarmer må et ekstra lasteevneskilt plasseres på trucken. Trucker som leveres uten gaffelarmer får et lasteevneskilt for standard gaffelarmer (lengde: 1150 mm). Lasteevneskiltet (31) angir truckens lasteevne Q i kg med løftemasten i loddrett posisjon. Av tabellen fremgår gaffeltruckens maksimale lasteevne med et gitt tyngdepunkt D (i mm) for lasten samt ønsket løftehøyde H (i mm). Truckens lasteevneskilt (31) viser til truckens lasteevne med de gaffelarmene den ble levert med. Eksempel på hvordan maksimal lasteevne fastsettes: h3 (mm) Q (kg) D (mm) Ved et lasttyngdepunkt D på 600 mm og en maksimal løftehøyde h 3 på 3600 mm er den maksimale lasteevnen Q 1105 kg. Løftehøydebegrensning Pilsymbolene (44 og 45) på indre og ytre master viser føreren når grenseverdiene for de foreskrevne løftehøydene er nådd

30 4.3 Lasteevneskilt for påmontert utstyr Z Lasteevneskiltet for påmontert utstyr er plassert ved siden av lasteevneskiltet for trucken, og angir truckens lasteevne Q [i kg] i forbindelse med det respektive påmonterte utstyret. Serienummeret for det påmonterte utstyret som er oppgitt i lasteevneskiltet må stemme overens med typeskiltet for det påmonterte utstyret. For laster med et lasttyngdepunkt på over 500 mm oppover reduseres bæreevnen med forskjellen i det endrede tyngdepunktet. 5 Tippsikkerhet Truckens tippsikkerhet er testet etter de nyeste tekniske metodene. Testen tar hensyn til dynamiske og statiske tippkrefter som kan oppstå ved tiltenkt bruk. Truckens tippsikkerhet blir blant annet påvirket av følgende faktorer: Dekk Mast Tilleggsaggregat Lasten som transporteres (størrelse, vekt, tyngdepunkt) ADVARSEL! Fare for ulykker ved tapt stabilitet En forandring av de oppførte komponentene fører til endring av tippsikkerheten. 31

31 32

32 C Transport og første gangs igangsetting 1 Transport Transport kan skje på én av to måter, avhengig av mastens totalhøyde og de lokale forutsetningene: Stående med montert mast (ved lav totalhøyde) Stående med demontert mast (ved høy totalhøyde), alle mekaniske tilkoblinger og alle hydraulikkledninger mellom basisenheten og masten er atskilt. 2 Laste opp trucken 2.1 Truckens tyngdepunkt ADVARSEL! Fare pga. endret tyngdepunkt Tyngepunktet kan variere avhengig av truckens utrustning (spesielt mastutførelsen). På master med lav høyde flytter tyngdepunktet seg mot motvekten. På master med stor høyde flytter tyngdepunktet seg mot midten av trucken. Bildet ved siden av angir det omtrentlige tyngdepunktet. 33

33 2.2 Laste trucken med kran FORSIKTIG! Masten kan skades Lasting med kran er bare beregnet for transport før første gangs igangsetting. Lastingen skal utføres av fagpersonell som har fått relevant opplæring i samsvar med anbefalingene i retningslinjene VDI 2700 og VDI 2703 FARE! Fare for ulykker ved at kranredskapet ryker Benytt bare kranredskap med tilstrekkelig løfteevne. Transportvekt = Truckens egenvekt (+ batterivekt på elektrotrucker). Masten må være tiltet helt tilbake. Kranredskapen på masten må ha en fri minimumslengde på 2 m. Løftestroppene for kranredskapen må være plassert på en slik måte at de ikke kommer i berøring med påmontert utstyr eller vernetaket når trucken løftes. Gå ikke under hengende last. Z Truckens egenvekt: (se "Typeskilt" på side 29). Laste trucken med kran Forutsetninger Trucken er trygt parkert, (se "Parker trucken forsvarlig" på side 76) Fest løfteredskapen sikkert til festepunktene (47) og (46). Løft trucken og last den på. Sett trucken forsiktig ned og plasser den trygt, (se "Parker trucken forsvarlig" på side 76). Sikre trucken mot å rulle utilsiktet med kiler. Lasting med kran er avsluttet. 34

34 2.3 Lasting med en annen truck ADVARSEL! Trucken kan skades Ved lasting med en annen truck kan det oppstå skader på trucken som skal lastes opp. Lastingen skal bare utføres av opplært fagpersonell. Bruk bare trucker med tilstrekkelig løfteevne til lastingen. Bare tillatt til lasting og lossing. Gaffelarmene på den andre trucken er tilstrekkelig lange Transport over lengre avstander er forbudt. Laste opp trucken ved hjelp av en annen truck Forutsetninger Trucken er trygt parkert,siehe Parker trucken forsvarlig auf Seite 76. Løft opp trucken med gaffelarmene på siden mellom akslene. Løft trucken litt og kontroller at den står støtt på gaffelarmene, korriger om nødvendig eller sikre gaffelarmene med løftestropper. Last eller loss trucken forsiktig, (se "Løfting, transport og frasetting av last" på side 85). Sett trucken langsomt ned og sikre den mot å trille. Trucken er lastet opp. 35

35 3 Sikre trucken for transport ADVARSEL! Ukontrollerte bevegelser under transporten Ufagmessig sikring av trucken og masten under transport kan føre til alvorlige ulykker. Lastingen skal utføres av fagpersonell som har fått relevant opplæring i samsvar med anbefalingene i retningslinjene VDI 2700 og VDI Korrekt dimensjonering og praktiseringen av sikkerhetstiltak i forbindelse med lasting må fastsettes individuelt for hvert enkelt oppdrag. Ved transport på lastebil eller tilhenger må trucken surres fast på forskriftsmessig måte. Lasteplanet må ha fastsurringer og tregulv for å kunne feste sikringskilene. Sikre trucken mot utilsiktede bevegelser med kiler. Bruk bare lasterremmer eller spennremmer med tilstrekkelig nominell styrke. Sikring med mast Sikring uten mast Sikre trucken for transport Forutsetninger Plasser trucken trygt på lastebil eller tilhenger, (se "Parker trucken forsvarlig" på side 76). Nødvendig verktøy og materialer 2 spennstropper med spennmekanisme Sikringskiler, Surr fast trucken med spennstropp (48) på den øvre masttraversen (47) og på tilhengerkoblingen (46) eller over den fremre akseltraversen (49) og på tilhengerkoblingen (46). Stram spennstroppene (48) ved hjelp av en spennmekanisme. Trucken er sikret for transport. 36

36 4 Første igangsetting Sikkerhetsanvisninger for montering og igangsetting ADVARSEL! Fare for ulykker på grunn av feil montering Montering av trucken på stedet, igangsetting og instruksjon av føreren skal bare utføres av produsentens kundetjeneste, som er spesielt utdannet for disse oppgavene. Først når masten er forskriftsmessig montert kan hydraulikkledningene kobles til koplingspunktene på basismodellen. Først da kan trucken tas i bruk. Når det leveres flere trucker samtidig, skal det påses at de løfteanordninger, løftemaster og basismodeller som monteres sammen har identiske serienumre. Sette trucken i driftsklar stand etter levering eller etter transport Kontroller at utrustningen er komplett. Kontroller påfyllingsmengden av motorolje. Kontroller påfyllingsmengden av hydraulikkolje. Kontroller påfyllingsmengden av girolje (bare på trucker med hydrodynamisk drivaggregat). Kontroller bremsevæskenivået (bare på trucker med hydrodynamisk drivaggregat). Kontroller batteritilkoblingene Kontroller batteriets syrenivå (ikke på vedlikeholdsfrie batterier). Trucken kan nå tas i bruk, (se "Forberede trucken for drift" på side 61) 37

37 38

38 D Tanking av trucken 1 Generelt 1.1 Sikkerhetsbestemmelser for håndtering av diesel og flytende gass ADVARSEL! Fare for ulykker dersom trucken ikke sikres Trcken kan komme i utilsiktet bevegelse. Parker trucken trygt før tanking eller bytte av drivgassflaske, Siehe Parker trucken forsvarlig auf Seite 76. ADVARSEL! Fare for ulykker på grunn av antenning Drivstoff og drivgass kan antenne. Ved håndtering av drivstoff og drivstoffgass er røyking, åpen ild eller andre tennkilder i nærheten av påfyllingsområdet strengt forbudt. Plasser synlige skilt som merker området. Oppbevaring av lettantennelige materialer i dette området er forbudt. Det må alltid finnes fungerende pulver-brannslukningsapparater lett tilgjengelig i påfyllingsområdet. Til bekjempelse av brann i flytende gass skal bare pulverapparater i brannklasse A, B og C brukes. Utette drivgassflasker skal bringes utendørs umiddelbart, merkes tydelig og meldes til leverandøren. Lagring og transport Utstyret som brukes til oppbevaring og transport av diesel og flytende gass må tilfredstille de forskriftsmessige kravene. Hvis det ikke finnes noen tilgjengelig tanksstasjon, må drivstoffet oppbevares og transporteres i godkjente beholdere. Innholdet må være tydelig merket på beholderen. 39

39 HENVISNING Miljøskader på grunn av drivstoff Sølt dieseldrivstoff skal bindes med egnede midler. Bundet dieseldrivstoff og drivstoffilter skal avfallshåndteres i henhold til gjeldende miljøbestemmelser. Personale for påfylling av drivstoff og bytte av drivstoffgassflaske Personer som som har til oppgave å tanke opp trucker eller bytte drivgassflasker er forpliktet til å tilegne seg de nødvendige kunnskapene og drivstoffenes egenskaper til å kunne utføre disse oppgavene uten fare. FORSIKTIG! Frostskader på grunn av flytende gass Flytende gass som kommer i kontakt med huden kan gi frostskader. Unngå direkte hudkontakt. Bruk hansker. Fylling av drivstoffgasstanker Drivstoffgasstanken blir værende tilkoblet trucken, og fylles opp på tankstasjonen for drivstoffgass. Ved tankingen må forskriftene fra produsenten av tankanlegget og drivstoffgasstanken samt lovmessige og lokale bestemmelser følges. HENVISNING Anvisninger for sikker drift av drivgassanlegg Alle vedlikeholds- og reparasjonsarbeider på drivgassanlegg og -tanker skal bare utføres av kvalifiserte fagfolk som er utdannet for arbeid på gassanlegg. Operatøren må følge lovmessige forskrifter, tekniske normer og forskrifter til forebygging av ulykker ved bruk av flytende gass. Føreren må før den daglige igangsettingen kontrollere at alle tilgjengelige bestanddeler av drivgassanlegget er i upåklagelig stand i henhold til de gjeldende forskriftene i de respektive land. Ved skader, korrosjon og slitasje på drivgassanleggets enkelte komponenter skal ikke trucken tas i bruk. 40

40 1.2 Overtrykksventil gassanlegg Trucker som drives på gass er utstyrt med en overtrykksventil. Den befinner seg på bakdekselet ved siden av gassflasken. Dersom det oppstår en feil blir trykket i gassystemet begrenset til en maksimumsverdi. Overtrykksventilen er utstyrt med et kunststoffdeksel (50). Når ventilen utløses løsner 50 kunststoffdekselet, og viser dermed tydelig og synlig at det foreligger en feil i gassanlegget. Trucken må i så fall ikke brukes videre. Gassanlegget må kontrolleres av tilstrekkelig kvalifisert og utdannet personale. Brukeren må kontrollere at kunststoffdekselet er på plass hver gang før trucken skal benyttes. FARE! Fare på grunn av gasslekkasje. Ved defekte gasslanger kan flytende gass strømme ut utilsiktet. Bruk bare gassflasker med integrert ledningsbruddsikring. Gassflaskekoblingen er dessuten utstyrt med en ledningsbruddsikring som forhindrer utilsiktet utstrømming av gass i bedriften. Ved bytte skal bare en gassflaskekobling med integrert ledningsbruddsikring benyttes. 41

41 2 Påfylling av diesel FORSIKTIG! Luft i drivstoffsystemet kan føre til funksjonsfeil. Ikke kjør trucken til tanken er helt tom! 2.1 Tankforløp ADVARSEL! Fare på grunn av dieseldrivstoff Ved hudkontakt kan dieseldrivstoff føre til irritasjoner. Rengjør det berørte stedet umiddelbart. Ved kontakt med øynene må det skylles umiddelbart med rennende vann, før lege kontaktes. Bruk vernehansker ved arbeid med dieseldrivstoff. HENVISNING Tanking må bare utføres på steder som er beregnet for dette, og av personer med den nødvendige kompetansen for å utføre slikt arbeid. HENVISNING Maks. påfyllingsmengde: DFG 316s/320s = 50 l. Bruk kun diesel DIN EN 590 med et cetantall på over Tanking på tankanlegget Parker trucken trygt før tanking, (se "Parker trucken forsvarlig" på side 76) Skru av tanklokket (51). Før tappekranen inn i den åpnede tankstussen. Fyll på drivstoff. Ikke overfyll tanken. Skru tanklokket (51) godt fast igjen etter påfyllingen. Tankprosessen er avsluttet

42 2.2 Tanking med drivstoffbeholdere Skru av tanklokket (51) og åpne drivstoffbeholderen. Monter utløpsrøret på drivstoffbeholderen. Før utløpsrøret inn i den åpnede tankstussen. Sørg for at drivstoffbeholderen og utløpsrøret er tett forbundet med hverandre. Løft drivstoffbeholderen forsiktig og før utløpsrøret inn i den åpnede tankstussen. Fyll på dieseldrivstoff langsomt og forsiktig. Ikke overfyll tanken. Skru tanklokket (51) godt fast igjen etter påfyllingen. Tankprosessen er avsluttet

43 3 Drivgassbeholder Z Det må bare brukes flytende gass iht. DIN eller sammenlignbare nasjonale forskrifter. 3.1 Drivgassflasker FARE! Eksplosjonsfare Bytte av drivstofflaske må bare utføres på steder som er beregnet for dette, og av personer med den nødvendige kompetansen for å utføre slikt arbeid. FORSIKTIG! Fare for ulykker på grunn av bruk av feilaktige drivgassflasker. Bruk bare godkjente gassflasker. Når flaskeholderen er i inngrep må drivgassflasken alltid ligge slik at slangekoblingen på sperreventilen vender loddrett nedover. Ved flasketyper fra andre land må de nasjonale forskriftene følges. Følg anvisninger og markeringer på drivgassflasken Drift med én drivgassflaske Bytte drivstoffgassflaske Parker trucken trygt før drivgassflasken byttes, (se "Parker trucken forsvarlig" på side 76) Skru stengeventilene (54) godt igjen. Start motoren og la den gå i nøytralstilling til drivgassystemet er tomt

44 Ta av drivgassflasken FORSIKTIG! 52 Tilkoblingen har venstregjenger Skru av overfallsmutteren (53), hold imot på håndtaket (55). Ta av slangen (56) og skru ventilkappen på den tomme drivstoffgassflasken med en gang. Trekk ut låsebolten (57) og vipp ned drivgassflasken og holderen ved hjelp av håndtaket (52). Åpne spennlåsen (60) og ta av spenntappen. Ta vekk spennstroppen. Ta drivgassflasken ut av holderen (59) og sett den fra deg slik at den står trygt Sett inn ny drivgassflaske 52 Sett drivgassflasken inn i holderen (59) 54 Sentrer håndtaket (52) i den eksisterende åpningen (58). Rett opp slangetilkoblingen oppover. 56 Legg spennstroppen rundt drivgassflasken igjen og stram den med spennlåsen (60). Monter spenntappen og stram spennstroppen med spennlåsen (60). Vend drivgassflasken med holderen på håndtaket (52). Trykk inn låsebolten (57). Skru av ventilkappen. Monter slangen (56) forskriftsmessig. Åpne sperreventilen (54) forsiktig. Kontroller tettheten i slangetilkoblingen med et skumdannende middel. Bytte av drivgassflasker er avsluttet

45 3.1.2 Drift med to drivgassflasker ADVARSEL! Ved rygging er sikten begrenset Ved bruk av to drivgassflasker må trucken være utstyrt med et fungerende kamerasystem for rygging. I tillegg må trucken være utstyrt med utvendige speil på begge sider. Betjening av dobbelt flaskeanlegg HENVISNING Omkobling av gasstilførselen finner sted med tilleggsventilen (61) på holderen (59). Tilordningen vises ved tilkoblingen av gasslangene på ventilen (56) og ved ledningsføringen til drivgassflasene (f.eks. til høyre ved omkoblingsventilen = opp, til venstre ved omkoblingsventilen = ned). Koble om mellom nedre og øvre drivgassflaske med spaken (62) Bytte drivgassflaske (se "Drift med én drivgassflaske" på side 44) Z Bytt tomme drivgassflasker i fyllte drivgassflasker umiddelbart ved neste mulighet. Slå av gasstilførselen For å avbryte gasstilførselen lukkes begge sperreventilene på gassflaskene. 46

46 3.2 Tank for flytende gass Etterfyllbare flasker for flytende gass er utstyrt med en uttaksventil (66), en fyllstoppventil (64), en sikkerhetsventil (65) og et display (63). Tanking av etterfyllbare tanker for flytende gass (tilleggsutstyr). 63 Forutsetninger Følg forskriftene for tanking av flytende gass, som er plassert på gasspumpen Steng uttaksventilen (66). Skru av dekselet (67) på fyllstoppventilen (64). Skru påfyllingsventilen på gasspumpen inn på fyllstoppventilen (64). Z Tankingen avsluttes automatisk når tankens maksimale påfyllingsmengde er nådd Når påfyllingen er ferdig skal påfyllingsventilen skrus av og dekselet (67) på fyllstoppventilen (64) skrus på igjen. 47

47 4 Drivstoffnivåindikator 4.1 Anviserenhet Drivstoffnivåindikatoren (68) viser drivstoffnivået (bare på DFG eller TFG med gasstank). Når en "R" vises i indikatoren (68) må tanken fylles opp. I tillegg blinker også varsellampen (69). km/h R 4.2 Nivåindikator for drivgassflasker (o) Z Når drivstoffindikatoren (67) lyser og varsellampen (69) lyser i tillegg til at varseltonen utløses, signaliserer det at gassflasken er tom. Den gjenværende kjøretiden utgjør ca. 8 til 12 minutter, avhengig av bruks- og omgivelsesbetingelser. Variasjoner i væskeoverflaten på grunn av kjøringen kan føre til av nivåindikatoren lyser kort. Bare når nivåindikatoren lyser kontinuerlig betyr det at drivgassflasken nesten er tom. 48

48 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for bruk av trucken Førertillatelse Trucken må bare brukes av egnede personer som har fått relevant opplæring, som har vist sine ferdigheter i å kjøre og håndtere last overfor eieren/operatøren eller den han har delegert oppgaven til, og som uttrykkelig har fått i oppgave å kjøre trucken. Evt. må nasjonale forskrifter følges. Førerens rettigheter, plikter og forholdsregler Føreren må være opplyst om sine rettigheter og plikter, opplært i betjening av trucken og fortrolig med innholdet i denne instruksjonsboken. Brukeren må være gitt de nødvendige rettighetene. I dirft med gående fører må føreren bruke vernesko. Trucken må ikke brukes av uvedkommende Føreren er ansvarlig for trucken den tiden den er til vedkommendes disposisjon. Føreren plikter å forby uvedkommende å kjøre eller å betjene trucken. Ingen personer skal tas med eller løftes. Skader og mangler Skader og øvrige mangler på trucken eller det påmonterte utstyret skal straks meldes til oppsynspersonalet. Usikre trucker (f.eks. med slitte hjul eller defekte bremser) må ikke brukes før de er satt i forskriftsmessig stand. Reparasjoner Ingen reparasjoner eller forandringer på trucken må foretas uten utdannelse og uten førerens samtykke. Sikkerhetsinnretninger eller brytere må ikke deaktiveres eller justeres. 49

49 Fareområde ADVARSEL! Fare for uhell / skader i truckens fareområde Fareområdet er det området der personer settes i fare på grunn av truckens kjøreeller løftebevegelser, løfteutstyret (gafler eller påmontert utstyr) eller godset. Dette området omfatter også områder som kan treffes av lastegods eller arbeidsutstyr som faller ned. Uvedkommede må vises bort fra fareområdet. Gi varselstegn i god tid ved fare for personer. Dersom uvedkommende ikke forlater fareområdet til tross for at de blir bortvist, må trucken stanses umiddelbart. FARE! Fare for ulykker? Mens trucken er i drift må føreren oppholde seg i det beskyttede området av vernetaket. Sikkerhetsinnretninger og varselskilt Sikkerhetsinnretningene, varselskiltene ((se "Plassering av merking og typeskilt" på side 27)) og varselanvisningene som er beskrevet i denne bruksanvisningen skal følges. FORSIKTIG! Fare for personskade på grunn av redusert klaring over hodet Trucker med redusert klaring over hodet er utstyrt med et varselskilt i førerens synsfelt. Den anbefalte maksimale kroppshøyden på dette skiltet må alltid overholdes. Den blir dessuten redusert når man bruker vernehjelm. 50

50 START START 2 Beskrivelse av display- og betjeningselementer Doppelpedalsteuerung Einzelpedalsteuerung Solopilot Multipilot 51

51 Pos. Betjenings- eller displayelement 70 Dobbelt pedalstyring kjørepedal "Bakover" o Funksjon Betjenes for å rygge. Kjørehastigheten reguleres trinnløst. 71 Kjørepedal t Trinnløs regulering av kjørehastigheten 72 Dobbelt pedalstyring kjørepedal "Fremover" o Betjenes for å kjøre fremover. Kjørehastigheten reguleres trinnløst. 73 Bremsepedal t Trucken bremses umiddelbart til stillstand når pedalen trykkes. 74 Ratt t Styrer trucken. SOLO-PILOT t Betjening av funksjonene: o Kjøreretning forover / bakover (ikke ved dobbelt pedalbetjening) 75 Løfte / senke lasten MULTI-PILOT Masttilting fremover / bakover Signalhornknapp Sideforskyver venstre / høyre (o) Tilleggshydraulikk (o) 76 ISM-tilgangsmodul Slår trucken på* o CANCODE 77 NØDSTOPP-bryter t Kobler styrestrømmen på og av i nødsfall. 78 Starttast t Starter motoren når nøkkelbryteren er slått på. 79 Nøkkelbryter t Kobler styrestrømmen på og av. Når nøkkelen trekkes ut, er gaffeltrucken sikret mot å bli startet av uvedkommede. Z t = standardutstyr o= tilleggsutstyr *Hvis utstyrt med ISM-tilgangsmodul eller Can Code, se instruksjonsboken "ISMtilgangsmodul" eller instruksjonsboken "Can Code". 52

52 Pos. Betjenings- eller Funksjon displayelement 80 Kjøreretningsbryter t Valg av kjøreretning eller nøytralstilling. (finnes ikke ved dobbelt pedalstyring) 81 Spak t Spak for betjening av de hydrauliske funksjonene. 82 Horn t Utløser et akustisk varselsignal. 83 Tast frigivelse av hydrauliske o Frigir hydrauliske tilleggsfunksjoner eller hydraulikkfunksjoner som må aksepteres. tilleggsfunksjoner 84 Tast o Tast for betjening av hydraulisk tilleggsfunksjon (ZH1). t = standardutstyr o= tilleggsutstyr

53 2.1 Betjeningskonsoll med anvisningsenhet På betjeningskonsollens anvisningsenhet vises driftsdata, batteriladingen, driftstimer samt feil og informasjoner. Grafiske fremstillinger øverst til venstre i betjeningskonsollen fungerer som varselanvisere km/h R

54 Pos. Betjenings- eller displayelement Funksjon 69 t Indikerer drivstoffmangel når den lyser alene. Når den lyser sammen ADVARSEL med err xx xxx eller inf xx xxx indikerer den en feil eller informasjon. En signaltone utløses 85 Luftfilterovervåking t Lyser dersom luftfilteret er tett 86 Oljetrykkanviser motorolje 87 Varsellampe parkeringsbrems t Lyser som indikasjon på at motoroljetrykket er for lavt. 88 t uten funksjon t Parkeringsbremsen er aktivert Trucken er driftsklar, parkeringsbremsen aktivert 89 t uten funksjon 90 Varsellampe overtemperatur 91 Varsellampe ladestrøm t Hydraulikkoljetemperaturen er for høy Kjølevæsketemperaturen er for høy Truckens effekt blir ved stigende temperatur kontinuerlig automatisk redusert til 0%. t Batteriet lades ikke. 92 t uten funksjon 93 Kontrollampe sneglefart t Sneglefart aktivert (kjørehastighet maksimalt 6 km/t) 94 Blinkkontrollampe o Blinklysene høyre/venstre er aktivert 95 Kontrollampe Trucken i drift t Lyser for å vise at nøkkelbryteren står på "PÅ". 96 Varsellampe setebryter t Setebryteren er ikke lukket Trucken er driftsklart, men det sitter ingen på førersetet Tidsovervåkningen har utløpt Start trucken på nytt Varsellampe beltelås o Trucken er driftsklar (se "Access-Control" på side 104) 55

55 Pos. Betjenings- eller displayelement Funksjon 97 Serviceanviser t Innstilt serviceintervall (1000 driftstimer) har gått ut eller FEMkontroll etter 12 måneder skal foretas (anviseren blinker), må foretas av produsentens kundetjeneste. 98 Kontrollys forgløding t Motoren blir forglødet (bare på DFG). Kontrollyset blinker: Feil i motorstyringen 99 t uten funksjon 100 Anviserenhet t Indikerer driftsdata. t = standardutstyr o= tilleggsutstyr Z Feilretting (se "Hjelp ved feil" på side 119) 56

56 2.2 Taster på betjeningskonsollen km/h R Pos Betjenings- eller Funksjon displayelement 101 Programvalgtast t Gå et nivå høyere i listen over driftsprogrammer*. 102 Programvalgtast t Gå et nivå lavere i listen over driftsprogrammer*. 103 Parkeringsbrems t Aktivere/løsne parkeringsbremsen 104 Vindusvisker bak o Trykk 1 gang > Intervall, Trykk 2 ganger > raskt, Trykk 3 ganger > av; Trykk i ca. 2 sek. > vindusvasker bak. Når knappen slippes blir forrige funksjon innstilt (intervall eller raskt). 105 Frontrutespyler o Slå frontrutespyleren på og av. 57

57 Pos Betjenings- eller Funksjon displayelement 106 Vindusvisker foran o Slå vindusviskeren på og av, intervalldrift. Trykk 1 gang > Intervall Trykk 2 ganger > raskt, Trykk 3 ganger > av 107 Varselblinkanlegg o Slår varselblink-anlegget på og av. 108 Funksjonstaster t Stille inn tid "Time" 109 SET-tast t Trykk i 2 sekunder eller mer for å lagre det aktuelle displayet/de aktuelle driftsprograminnstillingene. 110 Sneglefart-tast t Sneglefarthastigheten kan bare endes av kundetjenesten 111 Funksjonstasten "P1" o kan belegges for tilleggsinnretninger. 112 Parkeringslys o Slår parkeringslyset på og av. 113 Nærlys o Slår nærlyset på og av. 114 Arbeidslyskaster bak o Slår arbeidslyskasteren bak på og av. 115 Arbeidslyskaster o Slår arbeidslyskasteren foran på og av. foran 116 Funksjonstasten "P2" o kan belegges for tilleggsinnretninger. 117 Bakruteoppvarming o Slår bakruteoppvarmingen på og av. 118 Seteoppvarming o Frikobler seteoppvarmingen (seteoppvarming på / av, (se "Førersete setevarme / ryggleneforlenger" på side 112)) 119 Varsellampe o Slå varsellampen på og av. 120 Forbikoblingstast "Løftutkobling" o Slår forbikoblingstasten "Løftutkobling" på og av. 121 Funksjonstasten "P3" o kan belegges for tilleggsinnretninger. Z t = standardutstyr o= tilleggsutstyr *Fem programmer med ulike kjøreeffekter er tilgjengelig for å tilpasse kjøre- og arbeidesfunksjonenes karakteristikk til de respektive bruksområdene. Med 58

58 utgangspunkt i driftsprogram 1 (innskrenket akselerasjon og hastighet samt følsom styring av arbeidsfunksjonene) økes kjøreeffekten opp til driftsprogram 5 (maksimal kjøreeffekt for høy omslagseffekt). Ved behov kan driftsprogrammet også tilpasses eller begrenses kundespesifikt. Henvend deg om dette til produsenttjenesten. 59

59 2.3 Anviser 68 km/h R Drivstoffnivåanviser DFG t TFG med gasstank t Grafisk fremstilling av drivstofforrådet. 122 Driftsprogramanviser t Driftsprogramanviser Viser det aktive kjøreprogrammet 123 Klokkeslett t Visning av klokketid. 124 Driftstimer / feilindikator: t Feilanviser: Dersom en feil (Err) eller en advarsel (Inf) inntreffer, vises feilkoden eller infokoden. Dersom flere feil inntreffer, vises de vekselvis i en avstand på 1,5 sekunder. En varseltone utløses. Kjøreretnings-, t Viser hvilken kjøreretning som er valgt med hastighetsanviser kjøreretningsbryteren (forover eller bakover) og den aktuelle hastigheten. 125 Kjøreretnings-, hastighets og hjulstillingsanviser o Viser den aktuelle hjulstillingen og den aktuelle hastigheten. t = standardutstyr o= tilleggsutstyr 60

60 3 Forberede trucken for drift 3.1 Kontroller og gjøremål før daglig idriftsetting ADVARSEL! Skader eller andre mangler på trucken eller det påmonterte utstyret (ekstrautstyr) kan føre til ulykker. Dersom skader eller øvrige mangler på trucken eller det påmonterteutstyret (ekstrautstyret) blir konstatert under de etterfølgende kontrollene, skal ikke trucken brukes før den er satt i stand igjen på faglig korrekt måte. Konstaterte mangler må meldes til overordnede umiddelbart. Defekte trucker må merkes og tas ut av drift. Trucken må først tas i bruk igjen etter at feilen er lokalisert og rettet. 61

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - Bruksanvisning 51247125 04.13 N EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Detaljer

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Bruksanvisning 11.08 - 02.

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Bruksanvisning 11.08 - 02. DFG/TFG 660-690 11.08 - Bruksanvisning 51139153 02.11 N DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand

Detaljer

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. Bruksanvisning 11.09 - 08.12

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. Bruksanvisning 11.09 - 08.12 DFG / TFG 540-550 11.09 - Bruksanvisning 51167697 08.12 N DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen

Detaljer

DFG/TFG 425s / 435s. Instruksjonsbok 10.07- 51077942 01.09

DFG/TFG 425s / 435s. Instruksjonsbok 10.07- 51077942 01.09 DG/TG 425s / 435s 10.07- Instruksjonsbok N 51077942 01.09 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Bruksanvisning 50453652 12.14 N ESD 120K ESD 120L Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - Bruksanvisning 51151568 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Bruksanvisning 51151508 11.11 N EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

DFG/TFG 425/430/435. Diesel- og gasstrucker med hydrodynamisk drivverk (2500/3000/3500 kg) Made in Germany: funksjonell, robust og pålitelig

DFG/TFG 425/430/435. Diesel- og gasstrucker med hydrodynamisk drivverk (2500/3000/3500 kg) Made in Germany: funksjonell, robust og pålitelig Made in Germany: funksjonell, robust og pålitelig Jungheinrich-drivaksel med vedlikeholdsfrie våte lamellbremser og elektrisk parkeringsbrems Utmerket sikt i alle retninger på grunn av optimal truck- og

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Bruksanvisning 51151452 11.14 N EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Bruksanvisning 51040414 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 N N 4 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige

Detaljer

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Bruksanvisning 50287449 12.14 AMX 10 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår AMX

Detaljer

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - Bruksanvisning 50470438 03.11 EJC B14 EJC B16 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s Sotpartikelfilter 12.07 - Instruksjonsbok N 51102336 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil Bryne Trafikk Sikkerhetskontroll av bil Sikkerhetskontroll av bil.! Gjennomgås i trinn 2.! Du vil få spørsmål fra sikkerhetskontroll av bil på førerprøven. Betjeningsorganer Beskriv og forklar bruken av

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

DFG/TFG 316/320/425/430/435

DFG/TFG 316/320/425/430/435 DFG/TFG 316/320/425/430/435 08.07- Instruksjonsbok N 51077674 09.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen

Detaljer

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instruksjonsbok 05.07 - N 51058561 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaljer

EHL 65 E 461 885_001 Bedienungsanleitung Hobel 4-6 Operating Instructions Planer 7-8 Mode d emploi Rabot 9-11 Instrucciones de servicio Cepillo 12-14 Istruzioni d uso Pialetto 15-17 Gebruiksaanwijzing

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Instruksjonsbok 51069891 07.12 N ETV C16 ETV C20 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

EJE C20. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 EJE C20

EJE C20. Bruksanvisning 10.07 - 11.14 EJE C20 EJE C20 10.07 - Bruksanvisning 51040478 11.14 EJE C20 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EJE

Detaljer

EKX 410. Bruksanvisning 01.10 - 51166887 03.10

EKX 410. Bruksanvisning 01.10 - 51166887 03.10 EKX 410 01.10 - Bruksanvisning N 51166887 03.10 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EKX 410

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

ETM/V 214-325. Bruksanvisning 09.11 - 08.15

ETM/V 214-325. Bruksanvisning 09.11 - 08.15 ETM/V 214-325 09.11 - Bruksanvisning N 51198774 08.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ETM

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6

SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6 SIKKER BRUK AV LASTEBILKRANER BOK 6 Bruksområder Kapittel 03 3.1 Eksempler på bruk av forskjellige lastbilkraner med utstyr Palfinger_0834 3.1.1 Lasting og lossing Levering av byggematerialer er et svært

Detaljer

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog Stokkstativ ST1910 7630 Åsen, Norway Tlf: +47 74 01 59 00 Fax: +47 74 01 59 10 Foretaksnr: NO 980.400.212.mva www.duun.no Instruksjonsbok og delekatalog 1 Garantibestemmelser Duun ST1910 er garantert for

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

EFX 410 / 413. Bruksanvisning 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413

EFX 410 / 413. Bruksanvisning 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413 EFX 410 / 413 03.13 - Bruksanvisning 51298000 11.14 EFX 410 EFX 413 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Brukergrupper Oppgaver Bruker Betjening Visuell kontroll Fagpersonale BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, demontering, reparasjon, vedlikehold Testing

Detaljer

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11 EFG 213-320 06.08- Instruksjonsbok N 51100008 07.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EFG

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

4-5 tonn AC Elektrisk Gaffeltruck

4-5 tonn AC Elektrisk Gaffeltruck AC Elektrisk Gaffeltruck SERIEN AC Elektrisk Gaffeltruck Ny ekstra bred frisiktsmast Høy effektivitet ved laste/losseoperasjoner Den nye frisiktsmasten øker sikten forover betraktelig. Samtidig reduseres

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker

GENERELT BRUK BRUKSANVISNING. BEAUFORT ZIPscreen. for sluttbruker GENERELT Vindklasse 2 Anmerkninger 3 Ansvar 3 Forklaring av symboler 4 Sikkerhetsmerknad 4 Riktig bruk 4 BRUK Betjening 5 Betjening med motor 5 Motor med bryter ZIPscreen med sentralt kontrollsystem Rengjøring

Detaljer

FIGUR 1: UTRYGG HELNING PÅ KJØRETØYET

FIGUR 1: UTRYGG HELNING PÅ KJØRETØYET BRUKSANVISNINGER D ette kapitlet inneholder sikkerhetsregler, daglig sikkerhetskontroll, heisefunksjoner, beskrivelse av styremekanismer og indikatorer samt driftsanvisninger for rullestolheisen RICON

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

StairTrainer BRUKERHÅNDBOK STAIRTRAINER NO VERSJON 2.0

StairTrainer BRUKERHÅNDBOK STAIRTRAINER NO VERSJON 2.0 Brukerhåndbok StairTrainer BRUKERHÅNDBOK STAIRTRAINER NO VERSJON 2.0 Liftup A/S Hagensvej 21 DK-9530 Støvring Denmark T: +45 96 86 30 20 M: service@liftup.dk www.liftup.dk Innhold 1. Forord...3 2. EF-overensstemmelseserklæring...4

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110 HC 110 01.09 - Bruksanvisning 51135783 12.14 HC 110 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår HC

Detaljer

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2015-12-23

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2015-12-23 920 Teknisk reglement Terreng Touring Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Med lastebil menes kjøretøy med lasteplan eller

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

TS260 Instruksjonsbok

TS260 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no TS260 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. 130001 Vi gratulerer med kjøpet av Duun TS260 traktorskjær. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for

Detaljer

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instruksjonsbok N 52017704 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Forord ORIGINALBRUKSANVISNINGEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av

Detaljer

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Bruksanvisning 51121639 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

For Earth, For Life F2890/F3090/F3890. Tre oppgraderte modeller med forbedret ytelse gjør den nye F-serien til standarden for profesjoneller klippere.

For Earth, For Life F2890/F3090/F3890. Tre oppgraderte modeller med forbedret ytelse gjør den nye F-serien til standarden for profesjoneller klippere. For Earth, For Life F F2890/F3090/F3890 Tre oppgraderte modeller med forbedret ytelse gjør den nye F-serien til standarden for profesjoneller klippere. Kraftige rotorklippere med st ytelse tilfredsstiller

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning hvit Best.-nr. : 0317 02 farge aluminium Best.-nr. : 0317 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Bruksanvisning Styring WX-15S

Bruksanvisning Styring WX-15S Bruksanvisning Styring WX-15S Indeks 000 10987082 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

ECE 310. Instruksjonsbok 03.08- 51080938 07.08

ECE 310. Instruksjonsbok 03.08- 51080938 07.08 ECE 310 Instruksjonsbok 03.08- N 51080938 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2

MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2 REVISJON: 201402 DOC: 841617 NORSK MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX INNHOLD 1. Sikkerhetsforskrifter 4 1.1. Generelt 4 1.2. Sjekkliste sikkerhet 4 2. Symboler i monteringsanvisning

Detaljer

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO BA16 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 3 Transport og

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

DFG/TFG 540-550. Bruksanvisning 07.08 - 51105335 09.08

DFG/TFG 540-550. Bruksanvisning 07.08 - 51105335 09.08 DG/TG 540-550 07.08 - Bruksanvisning N 51105335 09.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD BRUKERVEILEDNING FOR MOBILT STELLEBORD Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 2 Gratulerer med valget av MONA stellebord. MONA stellebord er et praktisk og elegant mobilt stellebord for både barn og voksne. Stellebordets

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00.

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00. Best.nr. : 0527 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning FunkBus senterplate for persienne styring Art.nr...5232 F.. FunkBus senterplate for persienne styring med sensortilkopling Art.nr...5232 FS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

HTS275 Instruksjonsbok

HTS275 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no HTS275 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. HTS275-130001 Vi gratulerer med kjøpet av Duun HTS275 traktorskjær. Produktet har det tetteste forhandlernettverket

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

DFG/TFG 316/320. Diesel- og gasstrucker med hydrodynamisk drivverk (1600/2000 kg) Made in Germany: funksjonell, robust og pålitelig

DFG/TFG 316/320. Diesel- og gasstrucker med hydrodynamisk drivverk (1600/2000 kg) Made in Germany: funksjonell, robust og pålitelig Made in Germany: funksjonell, robust og pålitelig Jungheinrich-drivaksel med vedlikeholdsfrie våte lamellbremser og elektrisk parkeringsbrems Utmerket sikt i alle retninger på grunn av optimal truck- og

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2 Bruksanvisning Indeks 001 10987067 no /25.07.07 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

EKS 308. Instruksjonsbok 03.06 - 51104735 07.08

EKS 308. Instruksjonsbok 03.06 - 51104735 07.08 EKS 308 03.06 - Instruksjonsbok N 51104735 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Instruksjonsbok N 50469513 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Instruksjonshefte biltilhengere

Instruksjonshefte biltilhengere Instruksjonshefte biltilhengere Produsent : TREDAL AS 4520 Lindesnes 1 Gratulerer med ny TREDAL biltilhenger! Tredal`s høye kvalitet og meget gode kjøreegenskaper på grunn av vårt SPIRAX fjæringssystem

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

Bruksanvisning Wiresag SB

Bruksanvisning Wiresag SB Bruksanvisning Wiresag Indeks 001 Original bruksanvisning 10991524 no /25.07.2009 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare

Detaljer

Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat

Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat Bruksanvisning Norsk Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat OBS! Les nøye før maskinen tas i bruk. Innhold Tekniske data Side 2 Sikkerhetsanvisninger Side 2 Vedlikehold og service.. Side

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

ETX 513 / ETX 515. Bruksanvisning 03.11 - 11.14 ETX 513 ETX 515

ETX 513 / ETX 515. Bruksanvisning 03.11 - 11.14 ETX 513 ETX 515 ETX 513 / ETX 515 03.11 - Bruksanvisning 51190358 11.14 ETX 513 ETX 515 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

CLASSIC BASIC ELEGANCE

CLASSIC BASIC ELEGANCE VEILEDNING CLASSIC BASIC ELEGANCE VAN GOGH / REMBRANDT VERMEER 11P00007 BCE/v 1.5/062012 Brukerveiledningen 38 01 02 Seteheisen skal bare brukes med en(1) person sittende på setet. 03 04 Legg ned armlenene,

Detaljer

ETV Q20/Q25. Bruksanvisning 04.13 - 06.15

ETV Q20/Q25. Bruksanvisning 04.13 - 06.15 ETV Q20/Q25 04.13 - Bruksanvisning N 51171587 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ETV Q20

Detaljer