GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning"

Transkript

1 GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food ; CDC-Food CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages ; CDC-Beverages CDC-Grill 8-0-0; CDC-Grill ; CDC-Grill ; CDC-Grill CDC-Barmen 8-0-0; CDC-Barmen ; CDC-Barmen CDT ; CDT Generelt 1.1 Oversikt over sammenheng mellom utstyr og bruksanvisning 2. Sikkerhet 2.1 Trygg bruk av utstyr 2.2 Avhending av utstyr 3. Arbeidsbeskrivelse 3.1 Generelt 3.2 Tiltenkt bruk av utstyr 3.3 Bruk til andre formål 4. Bruksanvisning 4.1 Bruk 4.2 Etter bruk 4.3 Rengjøring 5. Montasje 5.1 Bruksbetingelser 5.2 Transport og montasje 5.3 Fjerning av emballasje fra utstyr

2 5.4 Montasje 5.5 Elektriske tilkoblinger 5.6 Oppstart 5.7 Innstilling av temperatur 5.8 Bruk av termostat Taster Termostatdisplay 1. Generelt Gjør deg godt kjent med den foreliggende anvisningen, da den inneholder viktig informasjon om riktig og trygg montasje, bruk og vedlikehold av utstyr. Bruksanvisning skal alltid oppbevares i nærheten av utstyr. Montasje av utstyr er enkelt å utføre med hjelp av den foreliggende bruksanvisningen, hvis man følger den korrekt. Utstyr må kobles til strømnettet kun av personer med forsvarlig opplæring. Brukeren av utsyr skal bli forklart om hvordan man bruker utstyr riktig og trygt med hjelp av den foreliggende bruksanvisningen. Slå av utstyr dersom det er skadet eller i uregelmessig drift. Vedlikehold av utstyr skal kun utføres av autoriserte personer og med originale reservedeler. Dersom utstyr ikke blir brukt i henhold til anvisninger kan det ha negative påvirkninger på utstyr Oversikt over sammenheng mellom utstyr og bruksanvisning På utstyrets innside finnes det en merkeplate med opplysninger om skap og serienummer. Hvis det skulle hende at bruksanvisningen blir borte kan man bestille ny enten fra produsent eller din lokale forhandler. Ved bestilling av ny bruksanvisning er skal man oppgi serienummer fra merkeplaten. Merkeplate finnes på utstyrets innside hvis man åpner øverste skuffen til venstre. 2. Sikkerhet 2.1. Trygg bruk av utstyr For trygg bruk av utstyr skal man overholde følgende instruksjoner: * Utstyr skal alltid kobles ut fra strømnettet før du skal flytte det. * Ved rengjøring av utstyr er det viktig å påse at elektroniske koblinger ikke kommer i kontakt med vann. Rengjøring av utstyr med rennende vann er forbudt. * Husk og ikke åpne flere skuffer enn én samtidig, slik at utstyret ikke kommer ut av balanse pga. tyngdekraft. * La ikke utstyret stå under regn. Når utstyret ikke skal være i drift over lengre tid, skal det kobles ut fra strømnettet, rengjøres og tørkes innvendig Avhending av utstyr Når utstyret har kommet til slutten av sin levetid og ikke skal brukes mer, skal det avhendes på en miljøvennlig måte. Aktuelle anvisninger og informasjon er tilgjengelig hos din lokale forhandler. 3. Arbeidsbeskrivelse 3.1 Generelt Utstyret er beregnet til bruk på restauranter og kjøkkener.

3 Utstyrets standardlengder er 800mm, 1200mm, og 1600mm, (maks. lengde for grillskap er 2000mm) dybde 650mm og høyde 900mm (høyde for grillskap 600mm.) -10mm/+30mm 3.2 Tiltenkt bruk av utstyr Utstyret er tiltenkt til lagring og oppbevaring av kjølte matvarer, ikke dypfrysing. Utstyrets produsent påtar seg intet ansvar for situasjoner som oppstår pga. ukorrekt bruk eller manglende overholdelse av denne bruksanvisningen. 3.3 Bruk til andre formål Bruk av utstyr til andre formål er forbudt. Dersom du ønsker å bruke utstyret til andre formål enn det som er spesifisert i bruksanvisningen skal su rådføre deg først med produsenten. 4. Bruksanvisning 4.1 Bruk Før produktene legges i skapet skal man vente til at skapet har oppnådd temperaturen som er innstilt på termostat. Riktig oppbevaring av kjølte matvarer bidrar til kjøkkenets drift og påvirker energisparing. Vennligst følg etter følgende punkter ved bruk av utstyr: *Matvarer skal ikke plasseres i skapet før utstyret har oppnådd riktig arbeidstemperatur. *Matvarer skal alltid holdes i god stand. *Skapdører eller skuffes skal ikke holdes åpent uten grunn. *Fordervet mat må aldri oppbevares i skapet. *Skapets hyller og innervegger skal tørkes av for fuktighet ved behov. *Skapets innetemperatur skal overvåkes daglig. *Produktene skal oppbevares alltid i lukket eller foliedekket emballasje. Dette bidrar til redusert ising av fordamper. Matvarene skal legges i skapet slik at det er tilstrekkelig mye plass til luft mellom varene. Skaphyllenes høyde kan endres ved behov. Matvarene skal plasseres i skapet slik at de ikke kommer i kontakt med skapveggene. Lagring av varer i skapbunnen er forbudt. Utstyret har automatisk avrimingssystem, som betyr at brukeren ikke skal bekymre seg for avriming. 4.2 Etter bruk Rengjøring Vanligvis, når utstyret er tilstrekkelig rent krever det ingen daglig vedlikehold. Skapets innvendige deler er hovedsakelig av forkrommet stål og utvendige av rustfritt stål. For inn- og utvendig rengjøring av skap skal det brukes nøytrale eller svakt alkaliske vaskemidler eller tørkes overflatene med en fuktig klut. Det anbefales ikke bruk av abrasive midler. Det er forbudt å vaske utstyr med en slange, da vannsprut kan trenge seg gjennom ventilasjonsåpninger til kjøleenheten og forårsake en alvorlig situasjon. Kjøleenhetens kondensator og kondensatorfilter skal rengjøres to ganger i måneden. Kjøleenhet krever som regel ingen ytterligere rengjøringsmetoder. Fjern risten foran kjøleenhet, ta filter og skyll det under rennende vann. Tørk filter. Rengjør kondensator med støvsuger ved å bruke et plastmunnstykke for og ikke skade kondensator. Legg alle delene tilbake på plass. Før rengjøring med støvsuger slå av utstyr eller dra ut støpsel fra stikkontakten.

4 Resten av rengjøringsprosedyrer for kjøleenhet, som ikke omfatter kondensator og filter skal kun utføres av autoriserte personer. Vi anbefaler rengjøring av kjøleenhet av servicefirma 1-2 ganger årlig. 5. Montasje 5.1 Bruksbetingelser Utstyr er beregnet til bruk i romtemperatur mellom +5 C og +25 C. Utstyr bør ikke plasseres i steder med mye varmestråling. Man bør unngå installering av kjølebenk i nærheten av komfyrer og ovner. 5.2 Transport og lagring Utstyret kan kun transporteres i oppreist stilling. Beskyttende folie/emballasje skal ikke fjernes før utstyret er blitt transportert til umiddelbar nærhet av endelig montasjested. Utstyret er fremstilt av rustfritt stål som det er lett å påføre riper på. Derfor skal man helst transportere utstyret til endelig montasjested etter fullføring av oppussingsarbeid. Hvis utstyr lagres i et uoppvarmet rom der apparatets temperatur senker under 0 C, skal man før neste oppstart la utstyret stå i et rom der apparatets temperatur stiger til minst +10 C. Kaldstart av apparat kan forårsake kompressorskade. Hvis utstyrer har vært kraftig skråstilt før montasje (f. eks. stått på ryggen), skal man vente min. 30 min. før oppstart. Ved kraftig vipping kan smøreoljen fra kjølekompressor renne til fordamperen. Etter vipping skal man vente til at oljen renner tilbake til kompressoren. 5.3 Fjerning av emballasje fra utstyr Fjern folie som beskytter rustfritt stål. Vær forsiktig for og ikke skade overflatene. 5.4 Montasje Utstyret har justerbare ben. Med hjelp av justerbare ben kan utstyr monteres best mulig horisontalt og i vater. Samtidig må man påse at utstyret stå jevnt på alle bena. Hvis utstyret ikke er i vater, kan det hende at dørene og skuffene ikke fungerer korrekt. 5.5 Elektriske koblinger Koble utstyrets støpsel i en jordet veggkontakt. Veggkontakten må ha en 16A sikring. 5.6 Oppstart Etter tilkobling av utstyr i strømnettet trykk på termostatens hovedbryter og kontroller at displaylysene lyser opp. Når hovedbryter er slått på vise skapets innvendige temperatur på displayet. Kompressor vil starte i løpet av et par minutter. 5.7 Innstilling av temperatur Utstyrets arbeidstemperatur er fabrikkinnstilt på +4 C, med tillatt temperaturavvik +/- 2 C. Brukeren kan stille inn temperatur i et omfang mellom 0 C til 10 C. Innstilling av arbeidstemperatur under +2 C kan forårsake overdreven ising i fordamperen.

5 Utstyret har en elektronisk termostat, som styrer utstyrets temperatur og automatisk avriming. Når utstyr er i avrimingsmodus vil termostatdisplayet vise DEF. 5.8 Bruk av termostat Arbeidsparametere for termostat er fabrikkinnstilte. Brukeren har ikke rett til å endre fabrikkparametere. Brukeren kan kun endre utstyrets arbeidstemperatur på termostaten Taster * Temperaturkontroll Trykk ned (P1) tasten og hold nede i 4 sekunder. Displayet vil vise utstyrets aktuelle arbeidstemperatur. (Produsentinnstilling er 4 C) * Endring av temperatur Trykk ned (P1) tasten og hold nede i 4 sekunder. Når displayet viser arbeidstemperatur, bruk tastene ned (P2) eller opp (P3) for å endre utstyrets temperatur. (Temperatur kan stilles inn mellom +2 C og +10 C) Vennligst trykk ikke på x tasten. Denne tasten slår av kjøleenheten Termostatdisplay * Når displayet viser DEF er enheten i avrimingsmodus. * Når displayets indikatorlys (P4) er på er enheten i arbeidsmodus.

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3 Innhold Norsk, 9 Installasjon, 1 Plassering og tilkobling Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt Tilbehør, 3 Oppstart og bruk, 4 Slå på kombiskapet Kjølesystem Få mest mulig ut av kjøleskapet RT 19 AAI Vedlikehold

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for bygg-inn kjøleskap IK 3400 IK 3400

HÅNDBOK. Bruksanvisning for bygg-inn kjøleskap IK 3400 IK 3400 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn kjøleskap IK 400 IK 400 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha kjøleskap. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne

Detaljer

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING 63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE FORHÅNDSREGLER OG RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV LAVTEMPERATURSEKSJONEN AVRIMING

Detaljer

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP EBYH xxxxx F x O3 Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 3 Beskrivelse av apparatet, 4 Ombytting av døråpning,5 Installasjon,

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

no Gratulerer med ditt valg av produkt, det kommer til å tjene deg godt i mange år. Sikkerheten kommer først! Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen. Denne inneholder viktig informasjon om bruk av

Detaljer

61433002N.fm Page 86 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM BRUKSANVISNING

61433002N.fm Page 86 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM BRUKSANVISNING 61433002N.fm Page 86 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM BRUKSANVISNING FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN FEILSØKINGSLISTE SERVICE

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Bruksanvisning. Kjøle-/fryseskap

Bruksanvisning. Kjøle-/fryseskap NO Bruksanvisning Kjøle-/fryseskap Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av kjøle-/fryseskapet. Kjøle-/fryseskapet (heretter kalt apparatet)

Detaljer

Innhold. 8 Teknisk informasjon... 22. 1 Innledning... 3. 9 Hva skal jeg gjøre hvis... 23

Innhold. 8 Teknisk informasjon... 22. 1 Innledning... 3. 9 Hva skal jeg gjøre hvis... 23 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Standard EU-direktiv... 6 2.3 Ikoner og sikkerhetssymboler i håndboken... 7 2.4 Maskinidentifikasjon... 7 3 Oversikt... 8

Detaljer

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 115 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 115 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap T 5 GE Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA 0/0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer

Bruksanvisning Fryseskap

Bruksanvisning Fryseskap Bruksanvisning Fryseskap 210610 7084524-00 GN... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2 1.3 Konformitet...

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Brukermanual. Induksjonsplate

Brukermanual. Induksjonsplate Brukermanual Induksjonsplate Innhold 1. Generell informasjon... 3 1.1 Informasjon angående denne manualen... 3 1.2 Forklaring av symbolene... 3 1.3 Forpliktelser og garanti... 4 1.4 Beskyttelse av opphavsrett...

Detaljer

Bruksanvisning. Isknuser 4 ICE V1/0215

Bruksanvisning. Isknuser 4 ICE V1/0215 NO Bruksanvisning Isknuser 4 ICE 135013 V1/0215 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet... 2 1.1 Sikkerhetsregler... 2 1.2 Tegnforklaring... 3 1.3 Farekilder...

Detaljer

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap T 50 GE Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA /0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 836 150 Innhold

Detaljer

BRUKER MANUAL MINI PROFESJONELL. ADVARSEL Produsenten har anledning til å endre manualen uten å rette opp tidligere versjoner. IDENTIFIKASJONS SKILT

BRUKER MANUAL MINI PROFESJONELL. ADVARSEL Produsenten har anledning til å endre manualen uten å rette opp tidligere versjoner. IDENTIFIKASJONS SKILT BRUKER MANUAL MINI PROFESJONELL Produsenten har anledning til å endre manualen uten å rette opp tidligere versjoner. IDENTIFIKASJONS SKILT DALLA CORTE S.r.l Via Broglio, 24 20158 Milano Italy N.F. ANNO

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon 170709 7084418-02 CN(es)... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Enhetens bruksområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Oversikt over enheten

Detaljer

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764182_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Carat 1 gruppe...5 Carat 2 grupper...6 OVERSIKT

Detaljer

Bruksanvisning KOMBISKAP (KJØLESKAP OG FRYSEBOKS) Innhold. Viktig informasjon om sikkerhet og miljø, 2 Personsikkerhet Miljøhensyn

Bruksanvisning KOMBISKAP (KJØLESKAP OG FRYSEBOKS) Innhold. Viktig informasjon om sikkerhet og miljø, 2 Personsikkerhet Miljøhensyn Bruksanvisning KOMBISKAP (KJØLESKAP OG FRYSEBOKS) Innhold Viktig informasjon om sikkerhet og miljø, 2 Personsikkerhet Miljøhensyn Installasjon, 3-4 Installasjon Koble til strøm Koble til vann Produktegenskaper

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-B227WLQK http://no.yourpdfguides.com/dref/1214508

Din bruksanvisning LG GW-B227WLQK http://no.yourpdfguides.com/dref/1214508 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning. Elektrisk pannekakejern V1/0215

Bruksanvisning. Elektrisk pannekakejern V1/0215 NO Bruksanvisning Elektrisk pannekakejern 104446 104447 V1/0215 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet... 2 1.1 Sikkerhetsregler... 2 1.2 Tegnforklaring...

Detaljer

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys)

Bruksanvisning kombiskap (kjøl/frys) Bruksanvisning Ӏ Ӏ ӀӀ NO RU kombiskap (kjøl/frys) ENB 38400 W We were thinking of you when we made this product NO electrolux 3 Velkommen til Electrolux verden. Takk for at du valgte et kvalitetsprodukt

Detaljer

Bruksanvisning Elektrisk kokeplate

Bruksanvisning Elektrisk kokeplate NO Bruksanvisning Elektrisk kokeplate 114356 114357 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer