INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54"

Transkript

1 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS SIDE 56 ENERGIBESPARENDE TIPS SIDE 57 RENGJØRING AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 58 INSTALLASJON AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 59 TEKNISKE DATA SIDE 60 SERVICE SIDE 60 51

2 PRODUKTBESKRIVELSE AKM Dobbel kokesone Ø 210x Oval kokesone 145x Normalkokesone Ø Normalkokesone Ø Restvarmeindikator AKM Dobbel kokesone Ø 210x Oval kokesone 145x Hurtigsone Ø Hurtigsone Ø Restvarmeindikator AKM Dobbel kokesone Ø 210x Oval kokesone 145x Normalkokesone Ø Normalkokesone Ø Restvarmeindikator 52

3 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK For best mulig utbytte av platetoppen bør du lese denne bruksanvisningen. Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk. Sjekk at det keramiske glasset ikke er knust eller har sprekker. Emballasjen (plast, polystyren osv.) må holdes utenfor barns rekkevidde. Denne platetoppen er kun ment til husholdningsbruk. Miljøtips Emballasje Emballasjen må sorteres og kastes i henhold til de lokale miljøforskrifter. 53

4 GENERELLE RÅD Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skade på person eller gjenstand som en følge av gal og uforsiktig bruk. Den keramiske platetoppen er solid og kan tåle mye, men dersom gjenstander skulle falle ned på glasset bør den ikke tas i bruk. Trekk nettpluggen ut av stikk-kontakten og ta kontakt med nærmeste Serviceforhandler. Platetoppen må ikke brukes som arbeidsplate. Beholdere av plast eller aluminiumsfolie må ikke brukes som kokekar på den keramiske platetoppen. Sørg for at kokesonene er rene (fri for matrester osv.) før bruk av platetoppen: kjeler/kokekar må ikke være våte på undersiden. Når platetoppen er i bruk er overflaten på kokesonene veldig varm. Platetoppen må derfor være utenfor barns rekkevidde når den er i bruk. Frityrsteking/koking må aldri foregå uten tilsyn, da fettet/oljen kan ta fyr. Slå aldri på kokesonene uten kokekar oppå. La aldri nettledningen på andre husholdningsapparater komme i kontakt med varme deler av platetoppen. Syntetiske tekstiler, plastbeholdere o.l kan ta fyr dersom det blir liggende på platetoppen. Ikke dra kokekar/kjeler bortover på platetoppen da dette kan forårsake riper i glasset. Ved å bruke kokekar/kjeler av rustfritt stål med flat bunn oppnår du det beste kokeresultatet. Diameteren på bunnen av kokekaret bør være den samme eller litt større enn diameteren på kokesonen. Ikke søl sukker, syltetøy o.l. på platetopppen. Dersom det skulle skje må platetoppen rengjøres grundig i henhold til instruksjonene om rengjøring. 54

5 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN Kokesonene er tydelig merket på platetoppens overflate. Justering av kokesonene, samt å slå av/på gjøres med bryterne (vri med urviseren) som sitter på kontrollpanelet til ovnen. Disse knappene er merket fra 0 til 6 eller 0 til 11. Hvert nummer korresponderer med en kokeeffekt. Platetoppen er utstyrt med 4 varmeindikatorer som lyser når kokesonene er varme. Disse varmeindikatorene begynner å lyse når kokesonene oppnår en viss temperatur. Restvarmeindikatorene fortsetter å lyse etter at kokesonen er slått av, og vil fortsette å lyse til kokesonen har en temperatur som ikke er farlig ved berøring. BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN Du har muligheten til å utvide den kokesonen som allerede er i bruk ved å slå på en tilleggsone. Dette gjøres ved å vri (med klokken) tilhørende justeringsknapp til sluttposisjon (etter posisjon 11). Etterpå kan du stille inn ønsket effekt (mellom 11 og 1). Dersom du ønsker å bruke kun den enkle kokesonen igjen; slå av kokesonen for deretter og slå den på igjen. 55

6 KOKETIPS Koketips Knapp med Posisjon Passer best til: 11 posisjoner Koke opp vann Steke poteter, fisk, kjøtt 9-10 Koke poteter, forsteking av stek 8-9 Hamburgere 7-8 Pølser, lever, egg 5-6 Supper 4-5 Grønnsaker og kjøtt 3-4 Kokt fisk 2-3 Ris og melk Matvarer som inneholder melk og egg Dampkoking av poteter, grønnsaker Oppvarming av tilberedt mat 1 1 Omeletter, sauser, smelte smør, sjokolade, geleer 0 0 Av posisjon Denne tabellen er kunt ment som en indikasjon. 56

7 ENERGIBESPARENDE TIPS Diameteren på bunnen av kokekar/kjeler bør være den samme eller litt større enn diameteren på kokesonen. Bruk kun kokekar/kjeler med tykk og flat bunn. Bruk lokk dersom det er mulig. Du kan da skru ned effekten og spare energi. Bruk lite vann når du koker poteter og grønnsaker og du vil spare energi. Bruk av kjeler med damptrykk gir hurtigere tilberedning og sparer dermed energi. NON! RENGJØRING AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN Platetoppen må kun rengjøres etter at den er avkjølt. Sørg alltid for at platetoppen er ren før den tas i bruk. Bruk en fuktig svamp eller klut ved rengjøring av platetoppen. Fjerning av fastbrente matrester bør gjøres med skrapen som følger med. Viktig: før du tar skrapen i bruk bør du lese instruksjonene som følger med. Skrapen må ikke brukes på kanten av platetoppen. Bruk kun rengjøringsmidler som er beregnet for keramiske platetopper. Bruk ikke slipende eller etsende rengjøringsmidler. 57

8 INSTALLERING AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN VIKTIGE TIPS Dette apparatet er produsert i henhold til EEC direktiv 87/308/EEC vedrørende radiostøydemping. Apparatet er Y-klassifisert i henhold til brannforskrifter. VAREDEKLARASJON Dette apparatet inneholder deler som er ment å komme i kontakt med matvarer i henhold til EEC direktiv 89/109/CEE. Den keramiske platetoppen kan monteres i benk med flat overflate mellom 30 og 50 mm. A Dersom benkeplaten er laget av tre må platetoppen festes med hengslene og skruene som følger med apparatet. Monter de 4 hengslene (A) i henhold til plassering og dimensjoner som er vist på illustrasjonen. Fest hengslene med de 4 skruene (8). Plasser platetoppen i åpningen i benkeplaten (se illustrasjon). B Dersom benkeplaten er laget av marmor eller annet materiale (plast, keramikk, stein osv) må det brukes spesielle hengsler som kan kjøpes hos din Serviceforbindelse (kode N ). Plasser platetoppen i benkeplaten. Plasser de 4 hengslene ( C ) som vist på illustrasjonen i henhold til tykkelsen på benkeplaten. Fest de 4 skruene (E) i posisjon (D). 58

9 Montering INSTALLERING AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN Lag en åpning i benkeplaten i henhold til dimensjonene (i mm) som er vist på illustrasjonen. Før platetoppen monteres må kantene på åpningen i benkeplaten smøres inn med silikon eller lignende. For å gjøre det lettere å skjære åpningen i benkeplate er det utformet en plate å skjære etter som kan fås kjøpt hos din Serviceforbindelse (kode N ). Avstanden mellom platetoppens underside og skap, hylle o.l. må være minimum 90 mm. Elektrisk tilkobling Den elektriske tilkoblingen må gjøres før platetoppen kobles til strømnettet. Dette apparatet må installeres av en kvalifisert tekniker i henhold til de lokale sikkerhetsforskrifter. Sørg for at spenningen på typeplaten stemmer overens med nettspenningen i ditt hjem. Dette apparatet er jordet i henhold til gjeldende bestemmelser/lover: strømstyrke og strømleder til jord må derfor være korrekt av størrelse. Sørg for at jordingen er operativ. Produsenten er ikke ansvarlig for skade på person eller gjenstand som en følge av at disse instruksjonene ikke blir fulgt. Installasjonen av platetoppen koblet til komfyr i benk Utfør tilkoblingen mellom platetopp og komfyr som illustrert. Fest ledningene på platetoppen til koblingsblokken på komfyren. Sørg for at de fargede pluggene korresponderer med hverandre. Etter installasjonen må ingen ledninger/løse deler være tilgjengelige. Installatøren er ansvarlig for korrekt installasjon av apparatet. Etter den elektriske tilkoblingen festes platetoppen i hengslene som vist på illustrasjonen. 59

10 TEKNISKE DATA Effekten på kokesonene er 230V AKM 605 Effekt i W 1.Dobbel kokesone Ø 210x (innersone yttersone 1400) 2.Oval kokesone 145x (innersone yttersone 800) 3.Normalkokesone Ø Normalkokesone Ø AKM 611 Effekt i W 1.Dobbel kokesone Ø 210x (innersone yttersone 1400) 2.Oval kokesone 145x (innersone yttersone 800) 3.Hurtigsone Ø Hurtigsone Ø AKM 619 Effekt i W 1.Dobbel kokesone Ø 210x (innersone yttersone 1400) 2.Oval kokesone 145x (innersone yttersone 800) 3.Normalkokesone Ø Normalkokesone Ø SERVICE Dersom platetoppen ikke virker må du tilkalle Service. Oppgi serienummer og modellnummer som er angitt i garantibeviset. VIKTIG Reparasjoner må kun utføres av kvalifiserte Serviceteknikere. Forsøk på å reparere platetoppen av andre enn kvalifiserte teknikere kan medføre fare på person og gjenstand. 60

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL NORSK Installasjon Side 2 Bruksanvisning Side VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER MEGET VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige sikkerhetsmeldinger,

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

T 622KT BRUKSANVISNING KERAMISK KOKETOPP MED TOUCH KONTROLL IOAA-173 (03.2006/1)

T 622KT BRUKSANVISNING KERAMISK KOKETOPP MED TOUCH KONTROLL IOAA-173 (03.2006/1) T 622KT BRUKSANVISNING KERAMISK KOKETOPP MED TOUCH KONTROLL IOAA-173 (03.2006/1) KJÆRE KUNDE, Ved å lese denne bruksanvisningen blir du en bevisst bruker på et teknologisk avansert produkt. BEHA koketoppen

Detaljer

Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2

Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2 Bruksanvisning for elektronisk komfyr EHC 481 TYP 7244.A2 Apparatet skal være installert etter gjeldende foreskrifter. Studer henvisningene før du innstalerer ovnen, samt før du bruker den. Alle innpakningsmaterialer

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om bruk av keramisk topp T623KT T625KT

HÅNDBOK. Råd om bruk av keramisk topp T623KT T625KT HÅNDBOK Råd om bruk av keramisk topp T623KT T625KT INNHOLD: BESKRIVELSE AV TOPPEN... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 INSTALLASJON...... 6 Utpakking... 6 Elektrisk tilkobling av apparatet... 8 Betjening...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel!

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! 1. Ved førstegangs bruk av den elektriske komfyren bør de gjøre dem kjent med bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene. 2. Komfyren er bygget

Detaljer

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås.

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås. VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Disse instruksjonene skal også være tilgjengelige på nettstedet: www.bauknecht.eu DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6113 / KM 6112 / KM 6115 KM 6116 / KM 6117 / KM 6118 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

61433002N.fm Page 86 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM BRUKSANVISNING

61433002N.fm Page 86 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM BRUKSANVISNING 61433002N.fm Page 86 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM BRUKSANVISNING FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN FEILSØKINGSLISTE SERVICE

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3

Norsk, 9 RT 19 AAI. Innhold. Installasjon, 1 Plassering og tilkobling. Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt. Tilbehør, 3 Innhold Norsk, 9 Installasjon, 1 Plassering og tilkobling Beskrivelse av produktet, 2 Oversikt Tilbehør, 3 Oppstart og bruk, 4 Slå på kombiskapet Kjølesystem Få mest mulig ut av kjøleskapet RT 19 AAI Vedlikehold

Detaljer

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr D 520

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr D 520 3 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 RÅD G VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr D 520 God mat med Beha Med snart 90 års erfaring og fremgangsrike tradisjoner bak seg er dagens moderne Beha-komfyr

Detaljer

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås.

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås. VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette

Detaljer

Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT

Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT INDUKSJON INDUKSJON INDUKSJON INDUKSJON NO Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT 220-240 V 50Hz 9963 3542 06/04 Innhold Trygg bruk av induksjonstoppen...3 Trygg installasjon

Detaljer

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG BRUGS- OG MONTAGEVEJLEDNING INSTRUCTIONS FOR FITTING AND USE BRUKS- OG MONTERINGSANVISNING BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING KÄYTTÖ - JA ASENNUSOHJE Einbau-Glaskeramik-Kochfeld

Detaljer

Mikrobølge- / Kombinasjonsovn

Mikrobølge- / Kombinasjonsovn Mikrobølge- / Kombinasjonsovn A1 pizza A2 fish A3 veg. A4 meat A5 pasta A6 chicken A7 rice A8 soup microwave grill/combination KEN GTAL17 DSG Retail Limited er ansvarlig for service etter salg. Hvis du

Detaljer

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking

Norsk. Barn. Rengjøring. Installasjon. Vedlikehold og service. Bruk av komfyren. Vraking Barn Norsk Viktige sikkerhetsopplysninger Moderne komfyrteknologi er i stadig utvikling. Måten vår nye komfyr fungerer på, kan være ganske forskjellig fra hva du er vant til. Les derfor hele instruksjonsheftet

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 79905G-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 79905G-M i bruksanvisningen

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette

Detaljer

MCD2660E. Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill

MCD2660E. Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill MCD2660E Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill ºÔ ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ Ì ÙˆÓ ÌÂ ÁÎÚÈÏ Bruksanvisning Käyttöohje

Detaljer

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING 63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE FORHÅNDSREGLER OG RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV LAVTEMPERATURSEKSJONEN AVRIMING

Detaljer

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER BRUKSANVISNING FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER GENERELLE RÅD FYLLING AV SALT FYLLING AV SKYLLEMIDDEL FYLLING AV VASKEMIDDEL RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 11 FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

Detaljer

INSTRUKSJONER OG RÅD FOR BRUK, INSTALLERING OG VEDLIKEHOLD AV KOMFYRTOPPER FOR INNEBYGGING GASS I GLASSKERAMIKK

INSTRUKSJONER OG RÅD FOR BRUK, INSTALLERING OG VEDLIKEHOLD AV KOMFYRTOPPER FOR INNEBYGGING GASS I GLASSKERAMIKK INSTRUKSJONER OG RÅD FOR BRUK, INSTALLERING OG VEDLIKEHOLD AV KOMFYRTOPPER FOR INNEBYGGING GASS I GLASSKERAMIKK Kjære kunde, Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Vi er overbevist om at dette

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer