Hurtigveiledning. Før apparatet tas i bruk må du lese bruksanvisningen nøye.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hurtigveiledning. Før apparatet tas i bruk må du lese bruksanvisningen nøye."

Transkript

1 Produktblad

2

3 Hurtigveiledning Før apparatet tas i bruk må du lese bruksanvisningen nøye. Kjøleseksjon A. Vifte med bakterie- og luktfilter (avhengig av modell) B. Lampe eller LED-lys (avhengig av modell) C. Hyller D. LED-lys (avhengig av modell) E. Plate over crisper-skuff F. Crisper(e) G. Typeplate (ved siden av crisperen) H. Betjeningspanel N. Seksjon for meieriprodukter O. Dørbalkonger P. Flaskeholder (noen versjoner) Q. Flaskeholder Svalsone Mellomsone Kaldeste sone Sone for frukt og grønnsaker Fryseseksjon I. Øvre skuff (innfrysingssone) L. Midtre og nedre skuff (oppbevaringssone for frosne og dypfryste matvarer) M. Isterningbrett (noen versjoner) Merk: Alle hyller, dørbalkonger og rister kan tas ut. Optimal temperatur for oppbevaring av mat er allerede innstilt fra fabrikken. Karakteristikker, tekniske data og bilder kan variere avhengig av modell. 3

4 Betjeningspanel På/standby Trykk på knappen i 3 sekunder for å slå av apparatet. I standby-modus lyser de to strekene og lyset i kjøleseksjonen slår seg på. Trykk kort på knappen igjen for å slå apparatet på igjen. Merk: Denne operasjonen kobler ikke apparatet fra strømnettet. Temperaturen i kjøleseksjonen Det er mulig å stille inn en annen temperatur med Kjøleskap -knappen. Temperaturen i fryseseksjonen Det er mulig å stille inn en annen temperatur med Fryser -knappen. Temperaturdisplay Displayet kan vekselvis vise temperaturen i kjølseksjonen (mellom 2 C og 8 C) og temperaturen i fryseseksjonen (mellom -16 C og - 24 C). Hurtig innfrysing Hold Fryser -knappen inne i 3 sekunder 24 timer før du legger store mengder ferske matvarer i fryseseksjonen. Når funksjonen er aktivert, lyser ikonet. Funksjonen kobler seg automatisk ut etter 48 timer eller manuelt ved å trykke på Fryser -knappen igjen. Merk: Matvarer som skal fryses inn må ikke berøre allerede frosne matvarer. Deaktivere lydalarmer (Utkobling av alarmer) Trykk kort på knappen for utkobling av alarmer for å deaktivere lydsignalene. Tastesperre Tastesperren kan aktiveres/deaktiveres ved å holde inne knappen for Tastesperre i 3 sekunder, til du hører en bekreftelseslyd (symbolet tennes). Hvis du trykker på en hvilken som helst knapp når tastesperren er aktivert, vil du høre en lyd og symbolet for Tastesperre vil begynne å blinke. Opt Tariff-funksjon Med Opt Tariff-funksjonen kan apparatets strømforbruk konsentreres til timene med redusert tariff (vanligvis om natten), når strømmen er lett tilgjengelig og koster mindre enn om dagen (kun i land som bruker et tidsbasert flertariffsystem - kontroller strømprisene hos el-verket). For å aktivere funksjonen, trykk på Opt tariff-knappen på det tidspunktet den billige tariffen starter (avhengig av din spesifikke tariffplan). For eksempel, dersom den reduserte tariffen begynner kl , trykker du på knappen på dette tidspunktet. Når LED-en for Opt Tariff er på, er funksjonen aktivert. Når funksjonen er koblet inn, tilpasser apparatet automatisk strømforbruket til tidspunktet som er valgt, dvs. det forbruker mindre strøm om dagen enn om natten. VIKTIG: For at funksjonen skal fungere skikkelig, må den stå på natt og dag. Funksjonen er på til den blir koblet ut (eller den kobles ut ved strømbrudd eller ved at apparatet slås av). For å deaktivere funksjonen, trykk på knappen igjen. Når LED-en for Opt Tariff er av, er ikke funksjonen aktivert. Merk: Det erklærte energiforbruket for apparatet gjelder bruk med Opt Tariff-funksjonen deaktivert. Vifte Viften er forhåndsinnstilt som AKTIVERT. Viften kan deaktiveres ved å trykke på knappen nederst på viften (som vist i figuren). Når romtemperaturen overskrider 27 C eller dersom det er vanndråper på glasshyllene, må viften stå på for å garantere korrekt oppbevaring av matvarene. Du kan spare strøm ved å slå av viften. Sensor Fresh Control-funksjon Denne funksjonen brukes for raskt å oppnå optimale oppbevaringsforhold med hensyn til temperatur og fuktighet inne i apparatet. For at den skal fungere korrekt må også viften være aktivert. 4

5 Hva må gjøres hvis... Mulige årsaker Løsninger Betjeningspanelet er slått av, apparatet virker ikke. Apparatet kan være i på/standby-modus. Det kan være et problem med strømforsyningen til apparatet. Slå på apparatet med på/standby-knappen Kontroller at: - det ikke er strømbrudd - støpslet står ordentlig i stikkontakten, og en eventuell topols bryter står på riktig innstilling (dvs. fører strøm til apparatet) - boligens overspenningsvern fungerer som de skal - strømledningen ikke er skadd Det innvendige lyset fungerer ikke. Lyspæren må kanskje skiftes ut. Modeller med lyspære: Koble apparatet fra strømnettet, kontroller lyspæren og skift ut med ny hvis nødvendig (se Utskifting av lyspære eller LED-pære ). Modeller med LED-pærer: kontakt den autoriserte serviceavdelingen. Apparatet kan være i på/standby-modus Slå på apparatet med på/standby-knappen Temperaturen i seksjonene er ikke kald nok. Årsakene kan være forskjellige (se Løsninger ) Kontroller at: - dørene lukker seg skikkelig - apparatet ikke er installert i nærheten av en varmekilde - den innstilte temperaturen er passende - luftsirkulasjonen gjennom ventilasjonsåpningene i bunnen av apparatet ikke er blokkert Det er vann i bunnen av kjøleseksjonen. Dreneringshullet for avrimingsvann er blokkert. Rengjør dreneringshullet for avrimingsvann (se avsnittet Vedlikehold og rengjøring av apparatet ) 5

6 Hva må gjøres hvis... Forkanten på apparatet, ved tetningslisten på døren, er varm. Mulige årsaker Det er normalt. Det hindrer dannelse av kondens. Løsninger Ikke nødvendig å utbedre. Den røde lampen blinker og det høres et lydsignal Alarm for åpen dør Den aktiveres når en dør holdes åpen over lengre tid. Lukk apparatdørene for å deaktivere lydsignalet. Hvis lydsignalet ikke slår seg av, er det en alarm for strømbrudd (se avsnittet Alarm ved strømbrudd). Den røde lampen blinker og et lydsignal høres. Dette er aktivert selv om døren lukkes. Alarm ved strømbrudd Det aktiveres ved et lengre strømbrudd som fører til en økning i temperaturen i fryseseksjonen. Merk: Det er ikke mulig å stille inn en annen temperatur i apparatet før strømbrudd-alarmer deaktivert. Før du deaktiverer lydsignalet, anbefales det å kontrollere temperaturen som vises på temperaturdisplayet, og som tilsvarer den høyeste temperaturen i fryseseksjonen under strømbruddet. Trykk kort på knappen for utkobling av alarmer for å deaktivere lydsignalet. Når du har trykket på knappen, viser temperaturdisplayet de innstilte temperaturene igjen. Dersom fryseseksjonen ikke ennå har nådd den optimale temperaturen for oppbevaring av matvarer, kan det hende at temperaturalarmen for fryseseksjonen aktiveres (se temperaturalarm for fryseseksjon). Kontroller matvarene før de spises. Den røde lampen tennes (uten å blinke), det høres et lydsignal og temperaturdisplayet for fryseseksjonen blinker. Temperaturalarm for fryseseksjon Temperaturalarmen for fryseseksjonen angir at temperaturen i seksjonen ikke er optimal. Dette kan skje ved første gangs bruk, etter avriming og/eller rengjøring, når det legges store mengder matvarer inn i fryseren eller når fryserdøren ikke er blitt lukket ordentlig igjen. Trykk kort på knappen for utkobling av alarmer for å deaktivere lydsignalet. Den røde lampen slukker automatisk når optimale temperaturforhold er nådd. Hvis temperaturalarmen for fryseseksjonen fortsetter å lyse, kontakt et autorisert servicesenter. Den røde lampen tennes, et lydsignal høres og bokstaven F blinker på displayet. Alarm for feilfunksjon Alarmen viser til en feil på en teknisk komponent. Kontakt autorisert serviceavdeling. Trykk kort på knappen for utkobling av alarmer for å deaktivere lydsignalet 6

7

8 Printed in Italy r 05/16 n NO