HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011"

Transkript

1 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1

2 2

3 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning Generell beskrivelse Tekniske data Samsvarserklæring 6 2 Montering og vedlikehold 2.1 Plassering av apparatet Elektrisk tilkobling 7 3 Bruk 3.1 Innledning Virkemåte Rengjøring og standard vedlikehold 9 4 Tegninger 4.1 Mekanisk tilkobling Digital tilkobling 11 3

4 1 - Innledning 1.1 Innledning Les denne bruksanvisningen nøye og ta vare på den for fremtidig referanse. Gratulerer med ditt kjøp av produktet og takk for din tillit til selskapet vårt. Vi anbefaler at du leser grundig igjennom denne bruksanvisningen før du setter i gang apparatet. Produsenten påtar seg ikke ansvar for skader som oppstår som følge av feil bruk (f.eks. av uopplært personell), modifikasjoner og/eller reparasjoner utført på egen hånd eller av uautorisert personell, bruk av uoriginale reservedeler eller reservedeler ikke beregnet spesielt for dette produktet. Alle handlinger skal utelukkende utføres av kvalifisert personell. 1.2 Generell beskrivelse Les nøye gjennom bruksanvisningen. Den inneholder viktige sikkerhetsregler som må overholdes, angående: - montering; - vedlikehold; - riktig bruk. Apparatet må kun brukes til det tiltenkte formålet, dvs. oppvarming av mat. Enhver annen bruk anses som feilaktig og kan være farlig. Apparatet er kun beregnet for industriell bruk og kan utelukkende betjenes av en kvalifisert person. Apparatet har gjennomgått strenge kvalitetskontroller på fabrikken for å garantere at hvert produkt fungerer som den skal. Bare kvalifisert servicepersonell kan montere og reparere dette produktet. Dersom det er nødvendig å utføre reparasjon, anbefaler vi at du tar kontakt med selgeren og opplyser ham/henne om type feil, modellen av og serienummeret på ditt apparat. Ved reparasjon eller bytting av deler, avansert vedlikehold, mekaniske feil eller driftsfeil, ta kontakt med et autorisert servicesenter godkjent av produsenten. Bruk bare reservedeler anbefalt i denne bruksanvisningen. Før montering av apparatet, kontroller at det er samsvar mellom informasjonen på typeskiltet og den lokale strøm- og vannforsyningen. For å unngå fare for elektriske skader, skal apparatet kun kobles til en fungerende, jordet stikkontakt, i henhold til gjeldende regler. Heveskapet skal kun betjenes av personer som er opplært i bruken av apparatet. 4

5 Ikke plasser apparatet i nærheten av en varmekilde (frityr, åpen ild o.l.). Åpningene for varmeavtrekk skal aldri dekkes til eller blokkeres. Be personen som monterer apparatet om forklaring på hvordan bløtgjøring av vann skal utføres (viktig: feil regenerering av harpiks kan føre til korrosjon). Rengjør heveskapet nøye før førstegangsbruk. - tørk over utsiden med en fuktig klut; - vask innsiden med varmt vann; - absolutt ikke bruk stålull. Dersom instruksjonene i denne anvisningen ikke overholdes, kan det føre til skade på apparatet eller personskade. Produsenten påtar seg ikke ansvar for materielle skader eller personskader som er forårsaket av ikke-overholdelse av instruksjonene i denne bruksanvisningen. Produsenten er ikke ansvarlig for feil i denne bruksanvisningen som følger av eventuelle trykkfeil eller oversettelsesfeil. Produsenten forbeholder seg dessuten retten til å foreta alle produktendringer som synes nødvendige eller nyttige og som ikke påvirker apparatets funksjon. 1.3 Tekniske data Produkten er beregnet for profesjonell bruk og tjener heving av ferske og frosne bakevarer. Det er mulig å bruke viften i alle prosesser for å sikre optimal varmefordeling i hele ovnsrommet. Tekniske data 83P / 83PE 84P / 84PE 94P / 94PE 95P / 95PE Størrelse (mm) 650 x 770 x x 935 x x 795 x x 795 x 700 Effekt 1500 W 1500 W 1500 W 1500 W Spenning 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ Ledning H05RN-F 3x1,5mm² H05RN-F 3x1,5mm² H05RN-F 3x1,5 mm² H05RN-F 3x1,5mm² Antall brett Betjeningspanel 83P: mekanisk 83PE: digital 84P: mekanisk 84PE: digital 94P: mekanisk 94PE: digital 95P: mekanisk 95PE: digital 5

6 1.4 Samsvarserklæring Produktene våre oppfyller følgende europeiske direktiver: Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC med senere endringer EMC-direktivet 2004/108/CE med senere endringer (EN 50165, EN 55014, EN og EN ) Produsenten erklærer at produktene er i samsvar med gjeldende europeiske forskrifter og er tildelt CE-merket som tillater salg av produktene i alle EU-land. 2 Montering og vedlikehold 2.1 Plassering av apparatet Plassering: apparatet må kun brukes på et godt ventilert sted med en minimumsavstand på 5 cm til vegger. Fjern beskyttelsesfolien før du tar apparatet i bruk. ANVISNING Montering, elektriske endringer og avansert vedlikehold av apparatet skal utelukkende utføres av en kvalifisert montør eller elektriker med overholdelse av gjeldende sikkerhetsregler. Dersom apparatet plasseres under et tak som er brennbart eller mangler varmeisolasjon, skal avstanden mellom apparatet og taket være minst 30 cm. Apparatet må fastkobles til den lokale strømforsyningen med en gummikabel av type H05RN-F. 6

7 2.2 Elektrisk tilkobling Elektrisk tilkobling skal utføres i henhold til gjeldende normer og forskrifter. Før du kobler apparatet til en stikkontakt, kontroller at nettspenningen (maks. tillatte avvik ± 10%) og frekvensen på den lokale strømforsyningen er i samsvar med den elektriske informasjonen på typeskiltet på baksiden av apparatet under panelet. Alle kablene må ha stort nok tverrsnitt til å tåle høyeste belastninger. Monter egnede automatiske differensialbrytere med veldig høy følsomhet i henhold til gjeldende forskrifter. Bryterne beskytter mot direkte og indirekte berøring av deler under spenning, samt mot jordstrøm. Verdien på lekkasjestrømmen kan ikke overskride 1mA/kW. Jording av strømforsyning Apparatet skal kobles til jordingen i strømforsyningen. Apparatet skal kobles til et ekvipotensialsystem. Bruk en kabel med et minimalt tverrsnitt på 10mm 2. Kabelen skal kobles til en jordingsklemme på panelet på baksiden av apparatet, merket med symbolet 3 Bruk 3.1 Innledning Heveskapet er beregnet for industriell bruk og kan utelukkende betjenes av personer opplært i bruk av apparatet. Apparatet er kun beregnet for rasking/heving av gjærbakst. Enhver annen bruk anses som feilaktig. Apparatet er ikke egnet for direkte spyling med vann. Derfor må du ikke bruke noen form for vann under trykk ved rengjøring av heveskapet. 7

8 3.2 Virkemåte NO Mekanisk innstilling PÅSLÅING OG INNSTILLING: Innstill ønsket temperatur med å vri temperaturknappen med klokken. Når det lyser en oransje kontrollampe, betyr det at apparatet varmes opp. AVSLÅING: Vri knappen mot klokken tilbake til utgangsstillingen, dvs. til den peker på symbolet. Digital innstilling PÅSLÅING OG INNSTILLING: For å slå på og av apparatet, trykk på. Trykk på. Temperaturindikatoren begynner å blinke. Innstill ønsket temperatur med knappene og. Trykk på igjen. Temperaturindikatoren begynner å blinke. Innstill ønsket tid med knappene og. Apparatet slår på automatisk straks etter tidsindikatoren slutter å blinke. AVSLÅING: for å slå på og av apparatet, trykk på 8

9 Luftfukting For at mat ikke tørker ut under hevingen, fyll vannbeholderen i bunnen av heveskapet med vann og innstill termostaten ved hjelp av den tilhørende knappen. 3.3 Rengjøring og standard vedlikehold Alltid koble apparatet fra strømforsyningen før daglig rengjøring. Følg instruksene nedenfor: Vask ståloverflatene med såpevann. Ikke bruk skurende rengjøringsmidler. Skyll godt med vann og tørk over til slutt. Sjekk kabelen og motstanderne. Ved ødeleggelse skal det bare brukes originale reservedeler. Produsenten forbeholder seg retten til innføring av nødvendige produktendringer som ikke påvirker apparatets grunnleggende egenskaper. 9

10 4 Tegninger 4.1 Mekanisk tilkobling - HL2 KONTROLLAMPE R1 VARMEELEMENT ST1 TERMOSTAT 10

11 4.2 Digital tilkobing M009 DIGITAL-KORT R1 VARMELEMENT NTC TERMOSTAT 11

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Brukermanual KB-7230

Brukermanual KB-7230 NO Brukermanual KB-7230 Kjøleboks Kjære kunde, Gratulerer og takk for kjøpet av dette høykvalitets produktet. Vær vennlig og les denne bruksanvisningen omhyggelig, slik at du blir i stand til å få best

Detaljer

MBM Domina 900. Vannbadtopp

MBM Domina 900. Vannbadtopp MBM Domina 900 EBM49T EBM99T Vannbadtopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 11 1. Tekniske data. 12 1.1 El. Vannbadtopp Domina 900... 12 1.2 Teknisk karakteristikk... 12 2. Installasjons

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

SLH 100 10.04 - Instruksjonsbok 50452108 03.07. 4165*no

SLH 100 10.04 - Instruksjonsbok 50452108 03.07. 4165*no SLH 100 10.04 - Instruksjonsbok 50452108 03.07 N 24V-25A 4165*no Innhold Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 D-22047 Hamburg-Germany Tel.: +49 (0) 40/6948-0 www.jungheinrich.com 22.03.2007

Detaljer

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING 63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE FORHÅNDSREGLER OG RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV LAVTEMPERATURSEKSJONEN AVRIMING

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler...6 Krav til strømforsyning...7 Kassering av elektrisk utstyr...8

Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler...6 Krav til strømforsyning...7 Kassering av elektrisk utstyr...8 Instruksjoner for brødrister Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler... Krav til strømforsyning... Kassering av elektrisk utstyr...8 DELER OG FUNKSJONER Brødristerens

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL NORSK Installasjon Side 2 Bruksanvisning Side VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER MEGET VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige sikkerhetsmeldinger,

Detaljer

61433002N.fm Page 86 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM BRUKSANVISNING

61433002N.fm Page 86 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM BRUKSANVISNING 61433002N.fm Page 86 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM BRUKSANVISNING FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN FEILSØKINGSLISTE SERVICE

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 115 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 115 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap T 5 GE Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA 0/0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04 N 24V-100A e ERROR STOP 4163*n Innhold Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 4 1.1 Instruksjonsbokens formål...4 1.2 Opphavsrett og varemerkerettigheter...5 2

Detaljer

Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 8 DELER OG FUNKSJONER... 8

Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 8 DELER OG FUNKSJONER... 8 INSTRUKSJONER FOR BLENDEREN Innholdsfortegnelse Sikkerhet Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 8 DELER OG FUNKSJONER... 8 Montere blenderen Klargjøre

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 79905G-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 79905G-M i bruksanvisningen

Detaljer

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås.

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås. VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette

Detaljer

HÅNDBOK S 625 PYR. www.beha.no. Bruksanvisning bygg-inn Pyrolyseovn S 625 PYR. Avfallshåndtering

HÅNDBOK S 625 PYR. www.beha.no. Bruksanvisning bygg-inn Pyrolyseovn S 625 PYR. Avfallshåndtering S 625 PYR / Design: K Grafisk. 06/2010 HÅNDOK ruksanvisning bygg-inn Pyrolyseovn S 625 PYR vfallshåndtering Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Pumpestasjon type ABS Piranhamat 100 og 120

Pumpestasjon type ABS Piranhamat 100 og 120 1113-00 15970314NO (04/2015) NO Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning (Oversettelse av originale instruksjoner) Pumpestasjon type ABS Piranhamat 100 120 Innholdsfortegnelse

Detaljer

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764182_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Carat 1 gruppe...5 Carat 2 grupper...6 OVERSIKT

Detaljer

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap T 50 GE Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA /0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer

IT Istruzioni di montaggio e d'uso DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi

IT Istruzioni di montaggio e d'uso DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi IT Istruzioni di montaggio e d'uso DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen ES

Detaljer

Leica DM750 P Bruksanvisning

Leica DM750 P Bruksanvisning Leica DM750 P Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Ferdig! 25 Gå! 36 Vedlikehold av mikroskopet 38 Størrelser 42 Bruksanvisning for Leica DM 750P 2 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP EBYH xxxxx F x O3 Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 3 Beskrivelse av apparatet, 4 Ombytting av døråpning,5 Installasjon,

Detaljer