Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer"

Transkript

1 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

2 Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken inneholder instrukser om sikkerhet, riktig bruk og tips om problemløsning om det oppstår feil ved produktet. Denne håndboken vil hjelpe deg til å forstå og bruke produktet på en god måte. Med vennlig hilsen Beha Elektro AS Tilbehør: Vingemutter: 4 stk. Hjul: 4 stk. Om Nano radiatorer: Grønt produkt: Petroleum-fri NAF væske (Nano behandlet vann) Flott design med ny profil Avrundede kanter på ribbene Ingen re-fylling av væske nødvendig 360 velte-sikringsfunksjon: Alle LED (lysdiode) vil blinke. Regulerbar termostat termostatsikringsfunksjon 3 effekt nivåer Spesifikasjoner: Modell Effekttrinn Antall Dekker (W) ribber bruksareal (m 2 ) NANO 1000 Timer 650W, 350W, 1000W 5 11 NANO 1500 Timer 900W, 600W, 1500W 7 15 NANO 2000 Timer 1150W, 850W, 2000W

3 1. S I K K E R H E T V I K T I G Viktig informasjon om sikkerhet Ved å følge disse sikkerhetsreglene, reduseres faren for brann, elektrisk sjokk og personskader: Denne ovnen er varm under bruk. Unngå brannskader; ikke la huden kommer nær ovnen. Plassere ovnen minst 90cm til siden for brennbart materiale som møbler, gardiner, tekstiler, puter, papir og klær. Følg nøye med når apparatet brukes av barn/ når det er barn i nærheten. Trekk alltid ut støpselet når ovnen ikke er i bruk. Apparatet må ikke benyttes når ledning eller støpsel er skadet. Heller ikke hvis ovnen ikke fungerer som den skal eller den har blitt skadet. Ovnen må ikke benyttes utendørs. Ovnen må ikke brukes der den kan komme i kontakt med vann; som baderom, dusjrom, vaskerom, ved svømmebasseng eller lignende. Ledningen må ikke tildekkes av gulvmatte/teppe eller lignende. Når du ikke skal bruke ovnen, trykker du først på (AV/PÅ symbol) knappen før du trekker ut støpslet. Støpslet må kun settes i jordet kontakt. Det må ikke stikkes gjenstander i ovnens luftinntak-/luftuløpskanaler. De må heller ikke blokkeres. Det kan i verste fall føre til brann. Ovnen må ikke plasseres på bløte underlag (for eksempel i sengen), hvor luft- inntak/utløp kan blokkeres. Bruk den kun når den er plassert på et tørt og jevnt flatt underlag. Benytt ovnen som beskrevet i denne bruksanvisningen. Annet bruk som ikke anbefales av produsent, kan føre til brann, personskade eller elektrisk sjokk. Unngå bruk av skjøteledning. Hvis du allikevel må; sørg for at ledningen er av størrelsen minimum 1.0 mm² (for apparater beregnet på 2000W eller mindre), og maksimum 1.5 mm². Hvis tilførselsledningen er skadet, må den skiftes ut av autorisert service verksted/elektriker. Du må aldri fylle på/skifte ut væske i apparatet. Ovnen må ikke benyttes uten at hjulene er påmontert. Ovnen må ikke benyttes av barn eller andre som ikke kan ta vare på seg selv, med mindre de har fått lov til det av personer som er ansvarlig for deres sikkerhet. Denne varmeovnen er fylt med nøyaktig beregnet spesialvæske. Ved reparasjoner som krever at væskebeholder må åpnes, skal det kun utføres av leverandør eller dets service personell. Kontakt forhandler i tilfelle lekkasje på ovnen. Ved kassering av apparatet, følges anvisning om avhending av væske-fylte apparater Frysesikker ned til minus 20 o C ADVARSEL: Ovnen må ikke plasseres rett under en veggkontakt. LES HELE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR BRUK. TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN. 3

4 B R U K M O N T E R I N G I. Hjul sett: 1. Sjekk at innholdet i hjulsettet er komplett 2. Snu ovnen opp ned på et mykt underlag. 3. Fest hjulene i rett spor på metallplaten. Stram til vingemutterne. 4. Sett ovnen riktig vei og plassere den på et flatt underlag. Sjekk at ovnen står stabilt. Justere hjulene om nødvendig. 1 2 II. Sjekkpunkter før bruk: 1. Tilførselsledningen er uskadet 2. Forankoblet sikring er minimum 10A 3. Stikkontakten er jordet 4. Ovnen står på flatt underlag og unna brennbart materiale AV III. Normalt bruk: 1. Etter å ha sjekket punktene over, settes støpslet i kontakten. Slå på hovedbryter som er plassert nederst på ovnens venstre side. 2. Vri termostatrattet til posisjon MAKS (tykkeste strekpunkt). 3. Trykk på AV/PÅ knappen for å starte varmeovnen. 4. For å slå av ovnen, trykk på AV/PÅ knappen, og trekk ut støpslet fra kontakten. PÅ MERK: Før du flytter på ovnen må du slå den av og trekke ut støpselet. Ovnen flyttes ved å trille den på alle 4 hjul. Bruk håndtaket i front. 4

5 B R U K I N S T I L L I N G E R IV. Regulering av temperaturen: Vri på termostatrattet for å regulere temperaturen og velge effektnivå RETNING TEMPERATUR EFFEKTNIVÅ Vri med klokken Høyere Høyere Vri mot klokken Lavere Lavere V. Timer/Innstilling A. Innstille tidspunkt for når ovnen skal slås AV: 1. Når ovnen er PÅ: Trykk på. Trykk på ønsket antall timer til ovnen skal bli slått av. Lysdioden vil blinke sakte til du har foretatt valget. Når du har valgt, vil det lyse i den valgte perioden. Lyset slukkes etter endt tid, og ovnen slås av automatisk. 2. Denne ovnen har 7 tidsvalg: 2H (timer), 4H, 2H+4H, 8H, 2H+8H, 4H+8H, 2H+4H+8H. 3. Lyset slukkes etter endt tid, og ovnen slås av automatisk. På betjeningspanelet: Lysdioden vil lyse i forhold til hvor lang tid som gjenstår a av valgt tidsrom. Eks: Hvis 8 timer er valgt, vil det lyse i 8H dioden. Når to timer er gått, slukkes lyset i denne og går over til å lyse i 2H og 4H (6 timer gjenstår). Etter endt tid slukkes lyset og ovnen vil automatisk bli slått av. b 4. Hvis du vil kansellere innstilte valg, trykk og hold knappen inne i 2 sekunder. c d a b c d Tidsvalg (grønt lys) Klokkesymbol Lysiode innstilling (rødt lys) Power-off, men ikke helt av (stand-by) e f g h e Lysiode at varmen er på (rødt lys) f Temperatursymbol g Maks varme h Min varme 5

6 4. B R U K I N S T I L L I N G E R B. Innstille tidspunkt for når ovnen skal slås PÅ: 1. Når ovnen er AV: Trykk på. Trykk på ønsket antall timer til ovnen skal bli slått på. Lysdioden vil blinke til du har foretatt valget. Når du har valgt, vil det blinke litt saktere i den valgte perioden. Ovnen slås på automatisk utfra innstillte timeantall. 2. Denne ovnen har 7 tidsvalg: 2H (timer), 4H, 2H+4H, 8H, 2H+8H, 4H+8H, 2H+4H+8H. 3. Lyset slukkes etter endt tid, og ovnen slås på automatisk. På betjeningspanelet: Lysdioden vil blinke sakte helt til ovnen automatisk slås på (hele valgte periode). Eks: Hvis 8 timer er valgt, vil det blinke i 8H. Når to timer er gått, slukkes lyset i denne og går over til å blinke i 2H og 4H (6 timer gjenstår). Etter endt tid slukkes lyset og ovnen vil automatisk bli slått på. 4. Hvis du vil kansellere innstilte valg, trykk og hold knappen inne i 2 sekunder. NB! Merk at nederste lampe på bryterpanelet lyser konstant så lenge ovnen er tilkoblet strøm og så lenge hovedbryteren er slått på. OBS! Vannfylte radiatorer er en ovnstype som kun er beregnet som tlleggsvarme under kontinuerlig tilsyn. VI. Sikringsfunksjoner Når romtemperaturen overstiger 28 o C, (ovnen er f.eks. tildekket av et plagg), vil alle lysdiodene blinke og ovnen vil automatisk bli slått av. Da må støpslet trekkes ut og settes inn i stikkontakten igjen. Ovnen må nå innstilles på nytt. I tilfelle lekkasje, vil ovnen automatisk bli slått av. ADVARSEL: For å unngå overoppheting må ikke ovnen tildekkes. 6

7 4. B R U K V E D L I K E H O L D Vedlikehold Denne ovnen er vedlikeholdsfri. Ved feil og mangler må serviceverksted kontaktes. Dette kan du sjekke selv før serviceverksted/forhandler kontaktes: Kontroller at ovnen er tilkoplet strømnettet. Kontroller at sikringen er hel. Hvis radiatoren fortsatt ikke fungerer, må serviceverksted eller forhandler kontaktes. Følg i tillegg disse enkle retningslinjer: Unngå å få riper i overflaten. Sørg for at betjeningspanelet er tørt. Lagre ovnen på et rent og tørt sted når den ikke skal brukes på lang tid. Pass på at ledningen ikke blir skadet under lagring. Rengjør ovnen med en lett fuktet, myk klut. Ledningen kan kveiles opp når ovnen ikke er i bruk. Ovnen er lett å flytte/trille ved hjelp av håndtaket over bryterpanelet. 7

8 Design: BK Gruppen - Helland Prepress. 06/2008 Avfallshåndtering Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og elektronisk avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE). Forsikre deg om at dette produktet blir avhendet på korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen helse- eller miljø risiko. Symbolet på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Levere det til et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Avhending må skje iht. de lokale renovasjonsforskriftene. For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av IP dette X4 produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det. BEHA ELEKTRO AS, 3940 PORSGRUNN Tlf: Fax: Ordre: e-post:

HÅNDBOK. Bruksanvisning for bygg-inn kjøleskap IK 3400 IK 3400

HÅNDBOK. Bruksanvisning for bygg-inn kjøleskap IK 3400 IK 3400 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn kjøleskap IK 400 IK 400 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha kjøleskap. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om bruk av keramisk topp T623KT T625KT

HÅNDBOK. Råd om bruk av keramisk topp T623KT T625KT HÅNDBOK Råd om bruk av keramisk topp T623KT T625KT INNHOLD: BESKRIVELSE AV TOPPEN... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 INSTALLASJON...... 6 Utpakking... 6 Elektrisk tilkobling av apparatet... 8 Betjening...

Detaljer

HÅNDBOK S 625 PYR. www.beha.no. Bruksanvisning bygg-inn Pyrolyseovn S 625 PYR. Avfallshåndtering

HÅNDBOK S 625 PYR. www.beha.no. Bruksanvisning bygg-inn Pyrolyseovn S 625 PYR. Avfallshåndtering S 625 PYR / Design: K Grafisk. 06/2010 HÅNDOK ruksanvisning bygg-inn Pyrolyseovn S 625 PYR vfallshåndtering Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering av elektrisk og

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL NORSK Installasjon Side 2 Bruksanvisning Side VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER MEGET VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige sikkerhetsmeldinger,

Detaljer

Bruksanvisning. Elektrisk pannekakejern V1/0215

Bruksanvisning. Elektrisk pannekakejern V1/0215 NO Bruksanvisning Elektrisk pannekakejern 104446 104447 V1/0215 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet... 2 1.1 Sikkerhetsregler... 2 1.2 Tegnforklaring...

Detaljer

61433002N.fm Page 86 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM BRUKSANVISNING

61433002N.fm Page 86 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM BRUKSANVISNING 61433002N.fm Page 86 Thursday, March 24, 2005 3:23 PM BRUKSANVISNING FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE RÅD BRUK AV FRYSEREN AVRIMING OG RENGJØRING AV FRYSEREN FEILSØKINGSLISTE SERVICE

Detaljer

Instruksjoner for personlig kaffetrakter. Slik rengjør du den personlige kaffetrakteren... 13 Slik avkalker du den personlige kaffetrakteren...

Instruksjoner for personlig kaffetrakter. Slik rengjør du den personlige kaffetrakteren... 13 Slik avkalker du den personlige kaffetrakteren... Instruksjoner for personlig kaffetrakter Innholdsfortegnelse SIKKERHET ved bruk av personlig kaffetrakter Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 8 Kassering av elektrisk utstyr... 8 DELER

Detaljer

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING 63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE FORHÅNDSREGLER OG RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV LAVTEMPERATURSEKSJONEN AVRIMING

Detaljer

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk og bevar den trygt for fremtidig referanse LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL - Dette

Detaljer

Norsk Sikkerhet ved bruk av vannkokeren

Norsk Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Instruksjoner for vannkoker Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV vannkokeren Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Batteriaktivering (valgfritt)...

Detaljer

Instruksjoner for multihakkeren. Innholdsfortegnelse. Norsk

Instruksjoner for multihakkeren. Innholdsfortegnelse. Norsk Instruksjoner for multihakkeren Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av multihakkeren...96 Viktige forholdsregler...97 Krav til strømforsyning...98 Kassering av elektrisk utstyr...99 Deler og funksjoner...99

Detaljer

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHET OG OPPSETT Vennligst les grundig gjennom denne instruksjonsmanualen før du begynner å bruke

Detaljer

Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 8 DELER OG FUNKSJONER... 8

Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 8 DELER OG FUNKSJONER... 8 INSTRUKSJONER FOR BLENDEREN Innholdsfortegnelse Sikkerhet Viktige forholdsregler... 6 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 8 DELER OG FUNKSJONER... 8 Montere blenderen Klargjøre

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler...6 Krav til strømforsyning...7 Kassering av elektrisk utstyr...8

Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler...6 Krav til strømforsyning...7 Kassering av elektrisk utstyr...8 Instruksjoner for brødrister Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler... Krav til strømforsyning... Kassering av elektrisk utstyr...8 DELER OG FUNKSJONER Brødristerens

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Instruksjoner for elektrisk vannkoker Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 DELER OG FUNKSJONER

Detaljer

Brukermanual. Induksjonsplate

Brukermanual. Induksjonsplate Brukermanual Induksjonsplate Innhold 1. Generell informasjon... 3 1.1 Informasjon angående denne manualen... 3 1.2 Forklaring av symbolene... 3 1.3 Forpliktelser og garanti... 4 1.4 Beskyttelse av opphavsrett...

Detaljer

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les igjennom alle instruksjonene før bruk

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les igjennom alle instruksjonene før bruk 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsforskrifter 3 Innledning 4 Produktbeskrivelse 5 Montering/installasjon 8 Bruk 9 Rengjøring og rekondisjonering 11 Oppbevaring 13 Vedlikehold 14 Feilsøking 15 Teknisk

Detaljer

BRUKSANVISNING. Side FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK 69 MILJØVENNLIG BRUK 69 GENERELLE RÅD 70 KJENN DERES APPARAT 71 VEDLIKEHOLD OG RENHOLD 74 SERVICE 74

BRUKSANVISNING. Side FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK 69 MILJØVENNLIG BRUK 69 GENERELLE RÅD 70 KJENN DERES APPARAT 71 VEDLIKEHOLD OG RENHOLD 74 SERVICE 74 BRUKSANVISNING Side FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK 69 MILJØVENNLIG BRUK 69 GENERELLE RÅD 70 KJENN DERES APPARAT 71 VEDLIKEHOLD OG RENHOLD 74 SERVICE 74 68 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Ditt nye produkt er et

Detaljer

Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009

Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009 Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009 Takk for at du valgte vår isbitmaskin Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk produktet for å forsikre deg om korrekt bruk. Etter du har lest den,

Detaljer

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås.

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås. VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette

Detaljer

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual

MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual MeacoMist Standard Ultrasonisk Luftfukter Instruksjonsmanual Utgave: October 2013 Vennligst les denne brukermanualen nøye før du bruker luftfukteren. Vennligst ta vare på manualen for senere bruk. Takk

Detaljer

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås.

Viser til en farlig situasjon som forårsaker alvorlige skader dersom den ikke unngås. VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Disse instruksjonene skal også være tilgjengelige på nettstedet: www.bauknecht.eu DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt

Detaljer

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Meaco DD8L Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den

Detaljer

Bruksanvisning Elektrisk kokeplate

Bruksanvisning Elektrisk kokeplate NO Bruksanvisning Elektrisk kokeplate 114356 114357 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer