ETVC 16/20. Bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETVC 16/20. Bruksanvisning 05.99- 50052740 12.07"

Transkript

1 ETVC 16/ Bruksanvisning N

2 Viktige henvisninger for transport og montering av løftestativ hos teleskopmaststablere Transport Transporten kan skje på tre forskjellige måter, alt etter løftestativets høyde og de lokale forholdene: Stående, med montert løftestativ (ved lave høyder) Stående, med delvis montert løftestativ, bøyd mot førerens vernetak (ved middels høyder), hydraulikkledningen for løftefunksjonen er avskilt. Stående, med demontert løftestativ (ved større høyder), alle hydraulikkledninger mellom grunnapparat og løftestativ er avskilt. f Sikkerhetshenvisninger for sammenbygningen og igangsettingen Sammenbyggingen av kjøretøyet på bruksstedet, igangsettingen og innføringen av føreren får kun gjøres av skolert og autorisert personale fra produsenten. Først etter at løftestativet ble montert skikkelig, får hydraulikkledningene forbindes med grensesnitt grunnapparat / løftestativ, og trucken tas i bruk N 1

3 N

4 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres på en kortfattet og oversiktlig måte. Kapitlene er sortert alfabetisk. Hvert kapittel begynner med side 1. Sidemerkingen består av kapittelbokstaven etterfulgt av sidenummeret. Eksempel: side B 2 er den andre siden i kapittel B. I denne instruksjonsboken dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man forsikre seg om at man refererer til beskrivelsen som gjelder den aktuelle trucktypen. F M Z t o Sikkerhetsanvisninger og viktige forklaringer er merket med følgende piktogrammer: Angir sikkerhetsanvisninger som må overholdes for å unngå personskader. Angir anvisninger som må overholdes for å unngå materielle skader. Angir anvisninger og forklaringer. Angir standardutstyr. Angir tilleggsutstyr. Våre maskiner utvikles stadig videre. Vis forståelse for at vi forbeholder oss retten til endringer i form, utstyr og teknikk. Ut fra innholdet i denne bruksanvisningen må det derfor ikke stilles krav til bestemte egenskaper for maskinen. Opphavsrett Opphavsretten til denne instruksjonsboken tilhører JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - TYSKLAND Telefon: +49 (0) 40/ N

5 0108.N

6 Innholdsfortegnelse A B Formålsmessig bruk Truckbeskrivelse 1 Bruksområde... B 1 2 Komponent- og funksjonsbeskrivelse... B Truck... B Lastopptak... B 5 3 Tekniske data standardmodell... B Ytelsesdata for standardtrucker... B Standardmast-utførelser... B Må... B EN-normene... B Forhold som betinger bruken... B 8 4 Markeringspunkter og typeskilt... B Typeskilt, truck... B Lastdiagrammer, bæreevne / lasttyngdepunkt / løftehøyde... B Lastdiagram, bæreevne / sideforskyver... B Jekkpunkter... B 11 C Transport og første igangsetting 1 Lasting med kran... C 1 2 Første igangsetting... C 1 3 Bevege trucken uten egendrift... C 2 D Batteri - service, lading, bytting 1 Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrefylte batterier... D 1 2 Batteritype... D 1 3 Batteriet gjøres tilgjengelig... D Forbikobling av kjørestrømavbruddet... D Batterivogn nødfrigjøring... D 3 4 Opplading av batteriet... D 3 5 Sette inn og ta ut batteriet... D 4 6 Batteriindikator, batterivakt, driftstimeteller... D N I 1

7 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for drift av trucken... E 1 2 Beskrivelse av betjenings- og indikatorelementene... E 2 3 Igangsetting av trucken... E Henvisning til bruk av sikkerhetsbeltet o... E 7 4 Arbeid med trucken... E Sikkerhetsregler for kjøring... E Kjøring, styring, bremsing... E Innstilling av gaffelarmene... E Løfte opp og sette ned lastenheter... E Lasting, løfting og transport av lastenheter... E Betjening av tilleggsutstyr... E Trucken parkeres sikkert... E 16 5 Informasjons- og serviceanviser (LISA)... E LED-kontrollys... E Tastaturfunksjoner... E Display... E Endring av truckparametre... E 20 6 Hjelp ved feil... E 21 7 Tilleggsfunksjoner i el-anlegg... E Setevarme... E Arbeidslyskaster... E Roterende varsellys... E Blitzlys... E DC/ DC - transducer-på-/ av- bryteren... E Forbikoblingstrykknapp (ESA / Elektrisk slagbegrensing)... E LED Sideskyver midtstilling... E N I 2

8 F Vedlikehold av trucken 1 Driftssikkerhet og miljøvern...f 1 2 Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold...f 1 3 Vedlikehold og inspeksjon...f 3 4 Vedlikeholds-sjekkliste....F 4 5 Smøreplan...F Driftsmiddel...F Tankvolum...F 7 6 Service-henvisninger...F Trucken forberedes for service- og vedlikeholdsarbeider...f Åpning av armlenet...f Åpne dekselet (Likstrømmotor)...F Åpning av batteridører og setedøren...f Kontroll av hydraulikkoljenivå...f Kontroll av bremsevæskenivå...f Kontroller fastgjøringen av hjulene...f Vedlikehold av tilbakeholdingsbeltet o...f Kontrollere sikringer...f Ny igangsetting...f 13 7 Gaffeltrucken settes ut av drift...f Tiltak før stans...f Tiltak under stans...f Ny oppstart etter stans...f 14 8 Sikkerhetskontroll etter en viss tid og etter uvanlige hendelser (D: UVV-kontroll etter BGV D27)...F N I 3

9 I N

10 Tillegg Bruksanvisning JH-traksjonsbatterier Z Denne bruksanvisningen gjelder kun for batterier av merket Jungheinrich. Hvis det brukes andre merker, må bruksanvisningen fra produsenten av disse følges N 1

11 N

12 A Z Formålsmessig bruk De regler og bestemmelser for forskriftsmessig bruk av gulvførte kjøretøyer (VDMA) er inkludert i leveringsomfanget for denne gaffeltrucken. Den er en bestanddel av bruksanvisningen og må absolutt følges. Nasjonale forskrifter utover disse forskriftene gjelder uten innskrenkninger. Den gaffeltrucken som beskrives i denne bruksanvisningen er en truck som er beregnet for heving og senking samt transport av ladeenheter. Det er derfor strengt nødvendig at gaffeltrukken kun benyttes og vedlikeholdes slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen. En annen type bruk er ikke formålsmessig og kan føre til skader på personer, gaffeltrucken eller gjenstander. Fremfor alt må det unngås at gaffeltrukken overbelastes ved løfting av for tunge eller ensidige laster. Typeskiltet eller lastdiagrammet som er oppgitt på trucken er forpliktende for den maksimale lasten som kan løftes. Gaffeltrucken må ikke brukes i brannfarlige eller eksplosjonsutsatte områder eller i korrosjons-forårsakende eller svært støvholdige områder. M Operatørens forpliktelser: Operatør i henhold til denne bruksanvisningen er hver naturlig eller juridisk person som selv bruker gaffeltrucken eller som gir i oppdrag å bruke gaffeltrucken. I spesielle tilfeller (f.eks. leasing, utleie) er operatøren den personen som ifølge avtalen mellom eier og bruker av gaffeltrucken skal overta de nevnte driftsforpliktelser. Operatøren må sørge for at gaffeltrucken kun brukes formålsmessig og at alle farer for liv og helse for brukeren eller tredje personer unngås. Dessuten må det aktes på at uhellforebyggende forskrifter, andre sikkerhetstekniske regler samt reglene for drift, service og vedlikehold overholdes. Operatøren må sørge for at alle brukere har lest og forstått denne bruksanvisningen. Ved å ikke være oppmerksom på denne bruksveiledningen, faller garantien vår bort. Tilsvarende gjelder når det blir utført usakelig arbeide på gjenstanden av kunden og/ eller tredjeperson, uten godkjennelse av produsentens kundeservice. Montering av tilbehørsdeler: Påmontering eller innmontering av tilleggsanordninger som har innvirkning på gaffeltruckens funksjoner eller som supplementerer gaffeltruckens funksjoner, er kun tillatt etter skriftlig tillatelse av produsenten. Eventuelt er det nødvendig å få en tillatelse av de lokale myndigheter. En godkjennelse av de lokale myndigheter erstatter ikke er tillatelse av produsenten N A 1

13 A N

14 B Truckbeskrivelse 1 Bruksområde Type ETVC 16/20 er en elektrisk frisikt skyvemast-gaffeltruck med tverrsete, i trehjulsutførelse. Den blir brukt til innsats ute og inne, til heving og transport av gods. Trucken kan løfte paller med åpen lasteflate eller med tverrplanker utenfor og innenfor lasthjulenes eller rullevognens område. Den kan stable laster inn eller ut og transportere denne over lengre kjørestrekninger Løfteevnen fremgår av typeskiltet. Type Bæreevne Lasttyngdepunkt ETVC kg 600 mm ETVC kg 600 mm 0205.N B 1

15 2 Komponent- og funksjonsbeskrivelse Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Frisikt-løftemast 10 t Drivhjul 2 t Førervern 11 t Trinn 3 t Friløftsylinder 12 t Fotbryter 4 o Tilleggshydraulikk (ZH2) 13 t Parkeringsbrems 5 t Betjeningshendel masttilting 14 t Batterivogn-utløsning 6 t Bet.-hendel mastskyving 15 t Nøkkelbryter 7 t Solo-Pilot 16 t Hovedbryter (nødstopp) 8 t Lasthjul 17 t LCD Informasjons- og Service Anviser (LISA) 9 t Hjularmer 18 o Sikkerhetsbeltet t = Serieutrustning o = Tilleggsutstyr 0205.N B 2

16 2.1 Truck Sikkerhetsinnretninger: En lukket truckkontur med runde kanter gir en sikker bruk av ETVC 16/20. Føreren beskyttes av et førervern (2). Drivhjulet (10) og lasthjulene (8) er beskyttet av en solid ramme. Med hovedbryteren (16) kan man slå av alle elektriske funksjoner hurtig, i tilfelle fare. Seks rødtlysende LED-kontrollamper på LCD informasjons- og service-anviseren (17) anviser følgende tilstander: Kjøreretning forover (V), drivkraftretning Håndbremsen er på Kjøreretning bakover (R), lastretning Mangel på bremsevæske Sideskyver midtstilling (opsjon) Batteriforrigling Rørbrudds-sikringer i løftesylinderne begrenser lastens senkehastighet ved feil i det hydrauliske systemet. Indikatorinstrumenter: Informasjons- og service display (LISA) (17) med display med stor flate i LCD-teknologi og med integrert driftstimeteller og batteriutladningsangivelse med heveutkoblings funksjon, reversibel til angivelse av klokkeslett. Drivaggregat: Hele drivaggregatet er montert inn i truckens ramme. En stasjonær trefasevekselstrømmotor med en effekt på 6 kw driver drivhjulet (10) via tannhjulsdrev. Den elektriske hastighetsregulatoren sørger for trinnløs regulering av drivmotorens turtall og en jevn, rykkfri kjøring, sterk akselerering og elektronisk regulert bremsing med energigjenvinning. Energigjenvinningsgraden kan innstilles via LISA. Bremseanlegg: Kjøretøyet råder over to uavhengige bremsesystem. Drivbremsen, som hydraulisk trommelbremse med asbestfrie bremsebelegg, betjenes gjennom pedalen og virker på drivhjulet og lastehjulene. Drivhjulets (10) stoppebremse virker mekanisk (trykkfjær) over tautrekking på trommelbremsen. Bremsevæskenivået blir overvåket av LISA. En varsellampe tenner når parkeringsbremsen er på. Styring: Kjedestyring med styredrev, og hydraulisk styring som standard. Det dreibart, opplagrede framdriftsaggregatet lar seg dreie 90 til begge sider. Styrehjulet er horisontalt regulerbar. Førerplass: Førerplassen er ergonomisk utført med et trinn (11) og med stor benplass. For å få en rett sittestilling for kroppen er førersetet og styrehjulet regulerbar. Gass- og bremsepedalen er plassert som i biler N B 3

17 Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Frisikt-løftemast 10 t Drivhjul 2 t Førervern 11 t Trinn 3 t Friløftsylinder 12 t Fotbryter 4 o Tilleggshydraulikk (ZH2) 13 t Parkeringsbrems 5 t Betjeningshendel masttilting 14 t Batterivogn-utløsning 6 t Bet.-hendel mastskyving 15 t Nøkkelbryter 7 t Solo-Pilot 16 t Hovedbryter (nødstopp) 8 t Lasthjul 17 t LCD Informasjons- og Service Anviser (LISA) 9 t Hjularmer 18 o Sikkerhetsbeltet t = Serieutrustning o = Tilleggsutstyr 0205.N B 4

18 Betjeningselementer og indikatorer: Betjeningselementer og indikatorer er plassert på en oversiktlig måte på førerplassen. Med betjeningshendelen (5) betjenes funksjonen masttilting og med betjeningshendelen (6) funksjonen mastskyving fram/tilbake. Med solo-piloten (7) betjenes følgende funksjoner: Heve/senke Kjøreretning Sidehevning (o) venstre/høyre i sideskyverdrift (tilleggshydraulikk ZH1) Horn Som tilleggsutstyr kan trucken også leveres med en tilleggshydraulikk ZH2 som betjenes med hjelp av ventilhendelen (4). Hydraulikkanlegg: Pumpeaggregat med ekstra ventilasjons motor og støysvak presisjonshøytrykkspumpe. Styringen av anlegget skjer med enkelt hendler (5-7) og med en evt. montert tilleggshydraulikk (4). Elektrisk anlegg: 48 V system i toledersystem. Standardmessig elektronisk hastighetsregulator for kjøre og hydraulikkfunksjonene. Den elektronisk hastighetsregulatoren regulerer kjørehastigheten trinnløst og tillater motstrømsbremsing ved å bytte kjøreretning under fart. Med informasjons- og servicedisplayet (LISA) (17) kan kjøre- og hevningparameter bli behovsorientert instillt. Varsel-anvisninger, feilbetjeningshenvisninger og servicefunksjoner anvises også med LISA. (Kapittel D omhandler hvilke type batterier som kan brukes.) 2.2 Lastopptak Mastholder: Mastholderen er lagret på støtteruller. Fram- og bakover-bevegelsen skjer direkte via en enkelt-teleskopisk skyvesylinder. Glideskinnene for mastholderen er boltet fast på hjularmene (9). Løftemast: Truckene i denne serien er utstyrt med et teleskopløftemast med frisikt (1) som kan tiltes med multi-piloten. Innstillbare sideruller og glidestykker tar opp sideveistrykk på gaffelbordet hvis lasten ikke er jevnt fordelt. På den tredelte-friløftmasten (DZ) foregår det første løftet av gaffelbordet (friløft) uten at truckens høyde endres, med hjelp av en kort, midtmontert friløftsylinder (3). På teleskopmaster (ZT) er friløftet begrenset til 80 mm som en følge av kons-truksjonen. Tilleggsutstyr: Det er mulig å utstyre trucken med mekanisk og hydraulisk tilleggsutstyr N B 5

19 3 Tekniske data standardmodell Z Informasjon om tekniske data jf. VDI Tekniske endringer og supplementer forbeholdes. 3.1 Ytelsesdata for standardtrucker Betegnelse ETVC 16 ETVC 20 Q Lasteevne (ved C = 600 mm) kg C Avstand til lastens tyngdepunkt mm Kjørehastighet med/uten last i fremdriftsretning/gaffelretning 11,8 / 11 11,8 / 11 Løftehastighet heving m/s 0,34 / 0,64 0,28 / 0,52 med/uten last (±10%) Løftehastighet senking m/s 0,50 0,50 med/uten last (±15%) Skyvehastighet med/uten last 0,2 0,12 m/s Klatreevne med/uten last 8 / 12 6 / 10 Maks. klatreevne (KB 5 min) % 10 / / 15 med/uten last 3.2 Standardmast-utførelser h4 h1 h 6 l4 c h3 Q h2 s l7 l1 Betegnelse Teleskopmast (ZT) 1,6 t Tredelt friløftmast (DZ) 1,6 t Tredelt friløftmast (DZ) 2 t h 1 Totalhøyde mm h 2 Friløft mm h 3 Løftehøyde mm h 4 Maks. høyde mm 0205.N B 6

20 3.3 Må Betegnelse ETVC 16 (ZT/DZ) ETVC 20 (DZ) s senket høyde på lastgaffel mm h 6 Høyde over vernetak 2155 / mm l 1 Totallengde 2132 / 2154 a) 2195,5 a) mm l 4 Fremskyvning 717 / 695 b) 687,5 b) mm l 7 Lengde over hjularmer mm b 1 Største bredde mm b 2 Bredde på drivsiden mm Wa Snuradius mm Ast Arbeidsbredde ved paller 2836 / 2856 c) 2916 c) mm 800 x 1200, lengderetning Ast Arbeidsbredde ved paller 2783 / 2799 c) 2867 c) mm 1000 x 1200, på tvers Egenvekt se typeskilt, truck a) G;Gaffellengde 800 mm; 560 Ah batteri: ±0 mm; 700 Ah batteri: +90 mm b) G;560 Ah batteri: ±0 mm; 700 Ah batteri: -90 mm c) G;560 Ah batteri: ±0 mm Wa b 2 b 1 Ast 0205.N B 7

21 3.4 EN-normene Permanent støynivået: 67 db(a) Z Z iflg. EN i overensstemmelse med ISO Det permanente støynivået er i henhold til de foregitte normene en middelverdi som og tar hensyn til støynivået ved kjøring, løfting og på tomgang. Støynivået er målt ved truckførerens øre. Vibrasjon: 0,30 m/s 2 iflg. EN Den svingakselerasjonen som virker på legement i betjent posisjon, er i henhold til forhåndsangitt norm, den lineære integrerte, vektlagte vertikale akselerasjonen. Denne angis med konstant hastighet når man kjører over ujevnheter. Elektromagnetisk fordragelighet (EMF) Z Produsenten bekrefter at grenseverdiene for elektromagnetiske forstyrrelser og motstand mot slike kan overholdes så vel som kontroll av utladingen av statisk elektrisitet i henhold til EN og de der nevnte normative henvisninger. Endringer av elektriske eller elektrotekniske komponenter og deres anordninger må bare utføres etter skriftlig tillatelse fra produsenten. 3.5 Forhold som betinger bruken Omgivelsestemperatur: Z - ved drift: 5 C til 40 C Ved stadig bruk under 5 C eller i kjølerom henholdsvis ved ekstrem temperatur eller vekslende luftfuktighet er det påkrevet med spesiell utrustning og tillatelse ved bruk av truck N B 8

22 Regelmäßige Prüfung nach UVV VBG durch Sachkundigen Ihr Kundendienst-Partner 1 4 Markeringspunkter og typeskilt mv 1,5 V VJUNGHEINRICH Kundendienst VJUNGHEINRICH 4 3 Nächste Prüfung N Pos. Betegnelse 19 Angir hvilken vei trucken svinger (opsjon) 20 Lastdiagram, bæreevne / sideforskyver 21 Lastdiagram, bæreevne / lasttyngdepunkt / løftehøyde 22 Skilt fest tilbakeholdingsbeltet 23 Forbudskilt Det er forbudt å grip inn gjennom løftemasten 24 Forbudskilt Det er forbudt å opphode seg under løftet last 25 Festepunkter for løftestropper 26 Varselskilt Forsiktig elektronikk og lavspenning 27 Typeskilt, truck 28 UVV-prøvekolli (bare D) 29 Jekkpunkter B 9

23 4.1 Typeskilt, truck Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 30 Type 36 Produsent 31 Serie-nr. 37 Batterivekt min/maks i kg 32 Pålydende løftekapasitet i kg 38 Drivytelse i kw 33 Batteri: Spenning V 39 Lasttyngdepunktsavstand i mm 34 Tomvekt uten batteri i kg 40 Byggeår 35 Produsent-logo 41 Opsjon Z Ved spørsmål vedrørende trucken hhv. reservedelsbestillinger må serienummeret (31) oppgis. 4.2 Lastdiagrammer, bæreevne / lasttyngdepunkt / løftehøyde Lastdiagrammet (21) oppgir truckens bæreevne Q i kg når masten står loddrett. Det anvises i tabellform hvor stor den maksimale bæreevnen er ved den normerte avstanden for lastens tyngdepunkt* C (i mm) og ønsket løftehøyde H (i mm). *) Den normerte avstanden for lastens tyngdepunkt tar hensyn både til løftehøyde og tyngdepunkt. 21 X.XXXX.XX.XX Eksempel på bestemmelse av den maksimale bæreevnen: Ved en lasttyngdepunktsavstand C på 600 mm og en maksimal løftehøyde H på 3600 mm er den maksimale bæreevnen Q kg 1105 kg N B 10

24 4.3 Lastdiagram, bæreevne / sideforskyver Lastdiagrammet (20) oppgir den reduserte bæreevnen Q kg ved utskjøvet sideforskyver. 20 X 4.4 Jekkpunkter Skiltet Anslagspunkt for jekk (29) angir punktene for løfting og oppjekking av trucken (se kapittel F) N B 11

25 B N

26 C Transport og første igangsetting 1 Lasting med kran F Bruk kun løfteredskap med tilstrekkelig bæreevne (Lossevekt = egenvekt + batterivekt; se truckens typeskilt). M For ålosse trucken med kranredskap skal det legges en slynge rundt staget til førerhustakvernet (1). Det finnes 2 løftepunkter (2) på hjularmene. Trucken parkeres sikkert (se kapittel E). Trucken sikres med kiler, slik at den ikke kan rulle vekk. Løfteutstyret kranredskapet må plasseres slik at de ikke berører førervernet eller andre komponenter under løftingen Første igangsetting M Trucken må kun kjøres med batteristrøm! Likerettet vekselstrøm skader elektronikkkomponentene. Kabelforbindelser til batteriet (slepekabel) må være kortere enn 6 m. For å gjøre trucken klart til bruk etter levering eller etter transport, skal følgende arbeider utføres: Kontroller at alt utstyr er levert komplett. Hvis nødvendig sett inn batteriet, pass på å ikke skade batterikabelen. Lad batteriet opp (se kapittel D). Trucken tas i bruk som foreskrevet (se kapittel E, avsnitt 3) N C 1

27 3 Bevege trucken uten egendrift F Z Slepeinnretningen festes til trucken og på bergingskjøretøyet. Trekk ut batteripluggen. Løs parkeringsbremsen. Det må befinne seg en person på trucken som slepes, han må sitte på setet for å styre trucken. Trucken må slepes i normal ganghastighet! Fordi servoaggregatet ikke er innkoblet, må det brukes større krefter enn normalt, for å styre trucken N C 2

28 D Batteri - service, lading, bytting 1 Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrefylte batterier Før alle typer arbeid på batteriene tar til, må trucken parkeres sikkert (se kapittel E). Servicepersonale: Lading, service og bytting av batterier må kun utføres av spesielt utdannet servicepersonale. Det må mens arbeidet pågår, tas hensyn til denne bruksanvisningen samt produsentens forskrifter for batteri og batterilader. Brannverntiltak: Ved håndtering av batterier er det forbudt å røyke og må det ikke brukes åpen ild. I området rundt trucken som skal lades må det ikke finnes brennbare stoffer eller gnistdannende materiale i en avstand på minst 2 m. Laderommet må være ventilert. Brannvernutstyr må stå klar. Service på batteriet: Celletoppene på batteriet må være rene og tørre. Klemmer og kabelsko må være rene, smurt med polfett og skrudd fast. M F Destruksjon av batterier: Destruksjon av batterier er kun tillatt når man tar hensyn til og følger de nasjonale miljøvernforskrifter eller lover som omhandler dette. Produsentens anvisninger for destruksjon må følges nøye. Vær sikker på at batterikabelen ikke kan skades når batteridekselet lukkes igjen. Batteriene inneholder flytende syre som er giftig og etsende. Av denne grunnen må man alltid benytte verneklær og øyebeskyttelse ved alle typer arbeid på batteriene. Unngå enhver kontakt med batterisyre. Hvis tøy, hud eller øyne er kommet i kontakt med batterisyre, må disse straks spyles med rikelig rent vann, ved hud- og øyekontakt må det dessuten oppsøkes lege. Batterisyre som søles ut må straks nøytraliseres. 2 Batteritype Batteritypene tilfredsstiller kravene i IEC 254 / EN Avhengig av utførelse ETVC 16/20 med forskjellige batterityper. Den følgende tabellen viser under angivelse av kapasiteten hvilke batterityper som skal brukes: kapasitet forhøyd ytelse 48 V - 4PzS - Batteri 560 Ah 560L 48 V - 5PzS - Batteri 700 Ah 700L F Batteriets vekt leses ut av batteriets typeskilt på batterikassen. Batterivekt og -mål har stor innflytelse på truckens stabilitet. Bytte av batteriutstyr er kun tillatt med tilstand fra produsenten N D 1

29 3 Batteriet gjøres tilgjengelig F Z Ta plass i førersetet. Klargjør for drift (se kapittel E). Betjeningshendel (1) helles i pilretningen (U) masteholder blir kjørt til anslagstilling, retning batteriene og betjeningshendel blir sluppet (mast befinner seg ytterstilling). Betjeningshendel (1) blir på nytt hellet i pilretningen (U), masteholder blir kjørt til anslagstilling, retning batteriene og multi-piloten blir sluppet (forberedning til å låse opp batteriene). Trekk i utløseren (4) for batterivognen. LED (2) lyser. Skyv betjeningshendel (1) i pilretning (T) og skyv mastholderen med tilkoblet batterivogn så langt forover at batteriet ligger åpent for vedlikehold. Koble ut hovedbryter og nøkkelbryter. Forbindelse og adskillelse av batteristikker og stikkontakt må kun utføres når hovedbryteren og laderen er slått av. Trekk ut batteristikkeren (5). Eventuell montert isolasjonsmatte fjernes fra batteriet. Sikkerhetsbryteren i batteriforriglingen bryter kjørefunksjonen så lenge batterivognen ikke er låst sammen med truckens ramme og LED (2) lyser. Før trucken igjen kan tas i bruk må batterivognen skyves tilbake til sin utgangsposisjon slik at den er koblet sammen med trukkens ramme. LED (2) skal slukke N D 2

30 3.1 Forbikobling av kjørestrømavbruddet F Koble inn bryteren for langsom hastighet (3). Med batteriet skjøvet fram skal trucken bare kjøres i langsom hastighet inne i batteriladerommet. 3.2 Batterivogn nødfrigjøring Z Z Klargjør for drift 6 (se kapittel E). Betjeningshendel (1) helles i pilretningen (U), masteholder blir kjørt til anslagstilling, retning batteriene og betjeningshendel blir sluppet. Betjeningshendel (1) helles i pilretningen (U), masteholder blir kjørt til anslagstilling, retning batteriene. 7 Koble ut hovedbryter og nøkkelbryter. Åpne setedøren (se kapittel F) Skru løs skruene (6) til batteriforriglingen og trekk forriglingen (7) ut. Lukk setedøren. Slå på hovedbryter og nøkkelbryter. Betjeningshendel (1) helles i pilretning (T) og masteholder med koplet batterivogn skyves så langt, til batteriene ligger klar til betjening. LED (2) lyser. Slå av hovedbryter og nøkkelbryter. Før man bygger inn batteriforriglingen, må man eliminere eventuelle forstyrrelser Sikkerhetsbryteren i batteriutløseren avbryter kjørefunksjonen så lenge batterivognen erfrikoblet og kontrollampen (4) ikke er slukket. Før gaffeltrucken igjen tas i bruk må batterivognen skyves inn i sin utgangsposisjon for å kunne koble sammen batterivogn og masteholder. LED (2) skal slukke. 4 Opplading av batteriet F F Gjør batteriet tilgjengelig (se avsnitt 3). Ved lading må battericellenes overflate være frie, slik at en tilstrekkelig ventilasjon er sikret. Det må ikke legges gjenstander av metall på batteriet. Før lading må alle kabelog stikkforbindelser sjekkes med hensyn til synlige skader. Hvis nødvendig, fjern isolasjonsmatten fra batteriet. Kople ladekabelen fra batteriladeren sammen med batteristikkeren (5). Lad opp batteriet i henhold til batteri- og laderprodusentens forskrifter. Sikkerhetsbestemmelsene til batteri- og ladestajonsprodusenten må absolutt følges N D 3

31 5 Sette inn og ta ut batteriet F Gjør batteriet tilgjengelig (se avsnitt 3). For å unngå kortslutning må batterier med åpne poler eller forbindelser dekkes til med en gummimatte. Ved bruk av løfteutstyr til batteribytte, pass på at dette har tilstrekkelig bæreevne (se batteriets vekt på batteritypeskiltet som er festet til batterikassen). Løfteutstyr må utøve et loddrett trekk, slik at batterikassen ikke trykkes sammen. Kroker må anbrings slik at de ikke kan falle ned på battericellene når løfteutstyr slakkes opp. Ut- og innmontering med løfteutstyr Fest løfteutstyr på batterikassen (8). På den røde batterisperringen (9), løsnes kontramutter (10) og skrue (11). Trekk ut den røde batterisikringen (9). Løft batteriet fritt med løfteutstyret og før det ut sideveis. Innmontering utføres i omvendt rekkefølge. F F Ut- og innmontering med batterivogn Trucken skal stå vannrett slik at batteriet ikke ruller ut av seg selv når batteri-sikringen tas ut. Åpne sidedøren (12) med servicenøkkelen. På den røde batterisperringen (9), løsnes kontramutter (10) og skrue (11). Trekk ut den røde (9) batterisikringen. Trekk ut batteriet sideveis over på batteritransportvognen. Innmontering utføres i omvendt rekkefølge. Ved bytte av batteri må det kun monteres nytt batteri av samme type. Etter ny innmontering må alle kabel- og stikkforbindelser kontrolleres med hensyn til synlige skader. Deksler og sidedører må være lukket og låst N D 4

32 6 Batteriindikator, batterivakt, driftstimeteller M Batteriindikator: Batteriets ladetilstand (13) blir vist i 10%-trinn i LISA`s display. Normalinnstillingen av batteriindikatoren / batterivakten gjelder for syrefyltebatterier. Ved bruk av vedlikeholdsfrie batterier, må displayet være innstillt slik at symbol T (14) vises bak prosentangivelsen. Hvis denne innstillingen ikke utføres, kan batteriet skades av for sterk utladning. Til innstilling av instrumentet må produsenten service tilkalles BATT :040% T 471h Ved en batteri-restkapasitet på 20 % for standarbatteri hhv. 40 % for vedlikeholdsfrie batteri, er batterioppladning nødvendig. Z Batterivakt: Ved å underskride restkapasiteten, blir funksjonen "løft" slått av. Det vises en tilsvarende annonse på LISA. Løftefunksjonen frigis først igjen når det tilkoplede batteriet er ladet opp minst 70 %. Driftstimeteller: Driftstimetelleren (15) som er integrert i batteriindikatoren anviser den totale driftstidenfor kjøre- og løftebevegelsene N D 5

33 D N

34 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for drift av trucken Kjøretillatelse: Trucken må bare brukes av egnede personer som er opplært i bruken av trucken, har gyldig truckførerbevis og har som bevist sine ferdigheter i håndtering av truck og last for operatøren. Føreren må uttrykkelig fått i oppdrag å kjøre trucken. Førerens rettigheter, plikter og forholdsregler: Føreren må informeres om sine rettigheter og plikter og være opplært i betjening av gaffeltrucken. Føreren må ha fått opplæring i drift og vedlikehold av gaffeltrucken og med innholdet i denne brugsanvisningen. Han må ha de nødvendige rettigheter. Det skal alltid benyttes vernesko ved bruk av ledehendeltrucker der truckføreren går med trucken. Det er forbudt for uvedkommende å bruke trucken: Føreren er ansvarlig for trukken i løpet av tiden den er i bruk. Han må forby uvedkommende å kjøre eller betjene trucken. Han er ansvarlig for at ingen klatrer opp på lastgaflene eller tilleggsutstyret og at det ikke transporteres flere personer enn tillatt. Skader og feil: Skader og andre feil på trucken må straks meldes til ansvarlig arbeidsleder. Trukke med feilfunksjoner eller trucker som ikke er sikre i må ikke brukes inntil de er reparert igjen. Reparasjoner: Uten spesiell utdannelse og tillatelse må føreren ikke utføre reparasjoner eller endringer på trucken. Han må under ingen omstendigheter gjøre sikkerhetsinnretninger eller brytere uvirksomme eller innstille disse annerledes. F Fareområde: Fareområdet er det området, der personer er i fare på grunn av trukkens kjøre- eller løftebevegelser, lastaggregatet (f.eks. lastegaffel eller tilleggsutstyr) eller lasten som transporteres. Hertil hører også området som kan nås av last som faller ned eller en synkende/fallende løftemast. Uvedkommende må forlate fra fareområdet. Ved fare for personer må det i tide gis en varselsignal. Hvis uvedkommende til tross for oppfordring til å forlate fareområdet, ikke gjør dette, må trucken straks stanses. Sikkerhetsinnretninger og varselskilt: De beskrevne sikkerhetsinnretningene, varselskilt og varselhenvisninger må følges nøye N E 1

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15

EZS 010. Bruksanvisning 08.08 - 06.15 EZS 010 08.08 - Bruksanvisning N 51249786 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EZS 010 Videre

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Bruksanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Bruksanvisning 51121639 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type

Detaljer

AMW 22 / AMW 22p. Bruksanvisning 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p

AMW 22 / AMW 22p. Bruksanvisning 12.14 - 12.14. AMW 22 AMW 22p AMW 22 / AMW 22p 12.14 - Bruksanvisning 51119813 12.14 N AMW 22 AMW 22p Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

KUBOTA GRAVEMASKINER

KUBOTA GRAVEMASKINER KUBOTA GRAVEMASKINER MODELLER 91-3 101-3 121-3 161-3 35-3 KX U 45-3 Les nøye gjennom denne veiledningen og oppbevar den innen rekkevidde N Kjære kunde! Vær vennlig å komplettere de manglende opplysningene

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133

Detaljer

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T Bruksanvisning for Mini Crosser Utgave 3/2009 Model : Mini Crosser T Individnr. : Serienr. : Utlevert : Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 3 KAPITTEL 2 BETJENINGSPANEL 4 KAPITTEL

Detaljer

Innholdsfortegnelse timer 2000- Vedlikehold

Innholdsfortegnelse timer 2000- Vedlikehold Instruksjonsbok ICA402-4NO3.pdf Kjøring og vedlikehold Vibrasjonsvals CA402D Motor Cummins QSB 4.5 Serienummer *69462*- 00008x0A00000 - Oversettelse av opprinnelig anvisning Rett til endringer forbeholdes.

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Art.nummer:

Detaljer

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager.

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Kjære caravanist. Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Vi vil be deg om å lese bruksanvisningen nøye selv om du har kjørt campingvogn

Detaljer

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. Serienummerområde GRC-12 fra GRC11-1000 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. 133574NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene

Detaljer

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. GR-12 GR-15 GR-20 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. 133572NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE DIESELDREVEN TERRENG GÅENDE ARBEIDSPLATTFORM MODELL H 18 SXL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift.

Detaljer

Bruksveiledning Campingvogn

Bruksveiledning Campingvogn Bruksveiledning Campingvogn Version 07/2011 N Kjære caravanist. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-campingvogn. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda flere nye

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3 Innholdsfortegnelse 1. Samsvarserklæring... 3 2. Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Transport... 4 2.3 Plassering og montering... 4 2.4 Betjening og drift av maskinen... 5 2.5 Bytte av

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON Navn: Elektriske rullestoler

BRUKERDOKUMENTASJON Navn: Elektriske rullestoler BRUKERDOKUMENTASJON Elektriske rullestoler Typer: Pacific 1 e Tussendijk 17 (t) +31 (0)492 552750 Handelsregisteret. Oost mva nr. 807 602 486 B01 Brabant 17112719 5705 CG Helmond (f) +31 (0)492 552751

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

2 Innledning. Innledning

2 Innledning. Innledning Opel Ampera 08/2011 Innhold Innledning... 2 Kort og viktig... 6 Nøkler, dører og vinduer... 19 Seter og sikkerhetsutstyr... 32 Oppbevaring og transport... 49 Instrumenter og betjeningselementer... 53 Lys...

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 563.O.80.0 EUROBOSS 250 T (Type 560 : +.. 01158-1166) EUROBOSS 250 H (Type 559 : +.. 01066)

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer