ETVC 16/20. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETVC 16/20. Bruksanvisning 05.99- 50052740 12.07"

Transkript

1 ETVC 16/ Bruksanvisning N

2 Viktige henvisninger for transport og montering av løftestativ hos teleskopmaststablere Transport Transporten kan skje på tre forskjellige måter, alt etter løftestativets høyde og de lokale forholdene: Stående, med montert løftestativ (ved lave høyder) Stående, med delvis montert løftestativ, bøyd mot førerens vernetak (ved middels høyder), hydraulikkledningen for løftefunksjonen er avskilt. Stående, med demontert løftestativ (ved større høyder), alle hydraulikkledninger mellom grunnapparat og løftestativ er avskilt. f Sikkerhetshenvisninger for sammenbygningen og igangsettingen Sammenbyggingen av kjøretøyet på bruksstedet, igangsettingen og innføringen av føreren får kun gjøres av skolert og autorisert personale fra produsenten. Først etter at løftestativet ble montert skikkelig, får hydraulikkledningene forbindes med grensesnitt grunnapparat / løftestativ, og trucken tas i bruk N 1

3 N

4 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres på en kortfattet og oversiktlig måte. Kapitlene er sortert alfabetisk. Hvert kapittel begynner med side 1. Sidemerkingen består av kapittelbokstaven etterfulgt av sidenummeret. Eksempel: side B 2 er den andre siden i kapittel B. I denne instruksjonsboken dokumenteres ulike truckvarianter. Ved betjening og vedlikeholdsarbeid må man forsikre seg om at man refererer til beskrivelsen som gjelder den aktuelle trucktypen. F M Z t o Sikkerhetsanvisninger og viktige forklaringer er merket med følgende piktogrammer: Angir sikkerhetsanvisninger som må overholdes for å unngå personskader. Angir anvisninger som må overholdes for å unngå materielle skader. Angir anvisninger og forklaringer. Angir standardutstyr. Angir tilleggsutstyr. Våre maskiner utvikles stadig videre. Vis forståelse for at vi forbeholder oss retten til endringer i form, utstyr og teknikk. Ut fra innholdet i denne bruksanvisningen må det derfor ikke stilles krav til bestemte egenskaper for maskinen. Opphavsrett Opphavsretten til denne instruksjonsboken tilhører JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - TYSKLAND Telefon: +49 (0) 40/ N

5 0108.N

6 Innholdsfortegnelse A B Formålsmessig bruk Truckbeskrivelse 1 Bruksområde... B 1 2 Komponent- og funksjonsbeskrivelse... B Truck... B Lastopptak... B 5 3 Tekniske data standardmodell... B Ytelsesdata for standardtrucker... B Standardmast-utførelser... B Må... B EN-normene... B Forhold som betinger bruken... B 8 4 Markeringspunkter og typeskilt... B Typeskilt, truck... B Lastdiagrammer, bæreevne / lasttyngdepunkt / løftehøyde... B Lastdiagram, bæreevne / sideforskyver... B Jekkpunkter... B 11 C Transport og første igangsetting 1 Lasting med kran... C 1 2 Første igangsetting... C 1 3 Bevege trucken uten egendrift... C 2 D Batteri - service, lading, bytting 1 Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrefylte batterier... D 1 2 Batteritype... D 1 3 Batteriet gjøres tilgjengelig... D Forbikobling av kjørestrømavbruddet... D Batterivogn nødfrigjøring... D 3 4 Opplading av batteriet... D 3 5 Sette inn og ta ut batteriet... D 4 6 Batteriindikator, batterivakt, driftstimeteller... D N I 1

7 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for drift av trucken... E 1 2 Beskrivelse av betjenings- og indikatorelementene... E 2 3 Igangsetting av trucken... E Henvisning til bruk av sikkerhetsbeltet o... E 7 4 Arbeid med trucken... E Sikkerhetsregler for kjøring... E Kjøring, styring, bremsing... E Innstilling av gaffelarmene... E Løfte opp og sette ned lastenheter... E Lasting, løfting og transport av lastenheter... E Betjening av tilleggsutstyr... E Trucken parkeres sikkert... E 16 5 Informasjons- og serviceanviser (LISA)... E LED-kontrollys... E Tastaturfunksjoner... E Display... E Endring av truckparametre... E 20 6 Hjelp ved feil... E 21 7 Tilleggsfunksjoner i el-anlegg... E Setevarme... E Arbeidslyskaster... E Roterende varsellys... E Blitzlys... E DC/ DC - transducer-på-/ av- bryteren... E Forbikoblingstrykknapp (ESA / Elektrisk slagbegrensing)... E LED Sideskyver midtstilling... E N I 2

8 F Vedlikehold av trucken 1 Driftssikkerhet og miljøvern...f 1 2 Sikkerhetsforskrifter for vedlikehold...f 1 3 Vedlikehold og inspeksjon...f 3 4 Vedlikeholds-sjekkliste....F 4 5 Smøreplan...F Driftsmiddel...F Tankvolum...F 7 6 Service-henvisninger...F Trucken forberedes for service- og vedlikeholdsarbeider...f Åpning av armlenet...f Åpne dekselet (Likstrømmotor)...F Åpning av batteridører og setedøren...f Kontroll av hydraulikkoljenivå...f Kontroll av bremsevæskenivå...f Kontroller fastgjøringen av hjulene...f Vedlikehold av tilbakeholdingsbeltet o...f Kontrollere sikringer...f Ny igangsetting...f 13 7 Gaffeltrucken settes ut av drift...f Tiltak før stans...f Tiltak under stans...f Ny oppstart etter stans...f 14 8 Sikkerhetskontroll etter en viss tid og etter uvanlige hendelser (D: UVV-kontroll etter BGV D27)...F N I 3

9 I N

10 Tillegg Bruksanvisning JH-traksjonsbatterier Z Denne bruksanvisningen gjelder kun for batterier av merket Jungheinrich. Hvis det brukes andre merker, må bruksanvisningen fra produsenten av disse følges N 1

11 N

12 A Z Formålsmessig bruk De regler og bestemmelser for forskriftsmessig bruk av gulvførte kjøretøyer (VDMA) er inkludert i leveringsomfanget for denne gaffeltrucken. Den er en bestanddel av bruksanvisningen og må absolutt følges. Nasjonale forskrifter utover disse forskriftene gjelder uten innskrenkninger. Den gaffeltrucken som beskrives i denne bruksanvisningen er en truck som er beregnet for heving og senking samt transport av ladeenheter. Det er derfor strengt nødvendig at gaffeltrukken kun benyttes og vedlikeholdes slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen. En annen type bruk er ikke formålsmessig og kan føre til skader på personer, gaffeltrucken eller gjenstander. Fremfor alt må det unngås at gaffeltrukken overbelastes ved løfting av for tunge eller ensidige laster. Typeskiltet eller lastdiagrammet som er oppgitt på trucken er forpliktende for den maksimale lasten som kan løftes. Gaffeltrucken må ikke brukes i brannfarlige eller eksplosjonsutsatte områder eller i korrosjons-forårsakende eller svært støvholdige områder. M Operatørens forpliktelser: Operatør i henhold til denne bruksanvisningen er hver naturlig eller juridisk person som selv bruker gaffeltrucken eller som gir i oppdrag å bruke gaffeltrucken. I spesielle tilfeller (f.eks. leasing, utleie) er operatøren den personen som ifølge avtalen mellom eier og bruker av gaffeltrucken skal overta de nevnte driftsforpliktelser. Operatøren må sørge for at gaffeltrucken kun brukes formålsmessig og at alle farer for liv og helse for brukeren eller tredje personer unngås. Dessuten må det aktes på at uhellforebyggende forskrifter, andre sikkerhetstekniske regler samt reglene for drift, service og vedlikehold overholdes. Operatøren må sørge for at alle brukere har lest og forstått denne bruksanvisningen. Ved å ikke være oppmerksom på denne bruksveiledningen, faller garantien vår bort. Tilsvarende gjelder når det blir utført usakelig arbeide på gjenstanden av kunden og/ eller tredjeperson, uten godkjennelse av produsentens kundeservice. Montering av tilbehørsdeler: Påmontering eller innmontering av tilleggsanordninger som har innvirkning på gaffeltruckens funksjoner eller som supplementerer gaffeltruckens funksjoner, er kun tillatt etter skriftlig tillatelse av produsenten. Eventuelt er det nødvendig å få en tillatelse av de lokale myndigheter. En godkjennelse av de lokale myndigheter erstatter ikke er tillatelse av produsenten N A 1

13 A N

14 B Truckbeskrivelse 1 Bruksområde Type ETVC 16/20 er en elektrisk frisikt skyvemast-gaffeltruck med tverrsete, i trehjulsutførelse. Den blir brukt til innsats ute og inne, til heving og transport av gods. Trucken kan løfte paller med åpen lasteflate eller med tverrplanker utenfor og innenfor lasthjulenes eller rullevognens område. Den kan stable laster inn eller ut og transportere denne over lengre kjørestrekninger Løfteevnen fremgår av typeskiltet. Type Bæreevne Lasttyngdepunkt ETVC kg 600 mm ETVC kg 600 mm 0205.N B 1

15 2 Komponent- og funksjonsbeskrivelse Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Frisikt-løftemast 10 t Drivhjul 2 t Førervern 11 t Trinn 3 t Friløftsylinder 12 t Fotbryter 4 o Tilleggshydraulikk (ZH2) 13 t Parkeringsbrems 5 t Betjeningshendel masttilting 14 t Batterivogn-utløsning 6 t Bet.-hendel mastskyving 15 t Nøkkelbryter 7 t Solo-Pilot 16 t Hovedbryter (nødstopp) 8 t Lasthjul 17 t LCD Informasjons- og Service Anviser (LISA) 9 t Hjularmer 18 o Sikkerhetsbeltet t = Serieutrustning o = Tilleggsutstyr 0205.N B 2

16 2.1 Truck Sikkerhetsinnretninger: En lukket truckkontur med runde kanter gir en sikker bruk av ETVC 16/20. Føreren beskyttes av et førervern (2). Drivhjulet (10) og lasthjulene (8) er beskyttet av en solid ramme. Med hovedbryteren (16) kan man slå av alle elektriske funksjoner hurtig, i tilfelle fare. Seks rødtlysende LED-kontrollamper på LCD informasjons- og service-anviseren (17) anviser følgende tilstander: Kjøreretning forover (V), drivkraftretning Håndbremsen er på Kjøreretning bakover (R), lastretning Mangel på bremsevæske Sideskyver midtstilling (opsjon) Batteriforrigling Rørbrudds-sikringer i løftesylinderne begrenser lastens senkehastighet ved feil i det hydrauliske systemet. Indikatorinstrumenter: Informasjons- og service display (LISA) (17) med display med stor flate i LCD-teknologi og med integrert driftstimeteller og batteriutladningsangivelse med heveutkoblings funksjon, reversibel til angivelse av klokkeslett. Drivaggregat: Hele drivaggregatet er montert inn i truckens ramme. En stasjonær trefasevekselstrømmotor med en effekt på 6 kw driver drivhjulet (10) via tannhjulsdrev. Den elektriske hastighetsregulatoren sørger for trinnløs regulering av drivmotorens turtall og en jevn, rykkfri kjøring, sterk akselerering og elektronisk regulert bremsing med energigjenvinning. Energigjenvinningsgraden kan innstilles via LISA. Bremseanlegg: Kjøretøyet råder over to uavhengige bremsesystem. Drivbremsen, som hydraulisk trommelbremse med asbestfrie bremsebelegg, betjenes gjennom pedalen og virker på drivhjulet og lastehjulene. Drivhjulets (10) stoppebremse virker mekanisk (trykkfjær) over tautrekking på trommelbremsen. Bremsevæskenivået blir overvåket av LISA. En varsellampe tenner når parkeringsbremsen er på. Styring: Kjedestyring med styredrev, og hydraulisk styring som standard. Det dreibart, opplagrede framdriftsaggregatet lar seg dreie 90 til begge sider. Styrehjulet er horisontalt regulerbar. Førerplass: Førerplassen er ergonomisk utført med et trinn (11) og med stor benplass. For å få en rett sittestilling for kroppen er førersetet og styrehjulet regulerbar. Gass- og bremsepedalen er plassert som i biler N B 3

17 Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Frisikt-løftemast 10 t Drivhjul 2 t Førervern 11 t Trinn 3 t Friløftsylinder 12 t Fotbryter 4 o Tilleggshydraulikk (ZH2) 13 t Parkeringsbrems 5 t Betjeningshendel masttilting 14 t Batterivogn-utløsning 6 t Bet.-hendel mastskyving 15 t Nøkkelbryter 7 t Solo-Pilot 16 t Hovedbryter (nødstopp) 8 t Lasthjul 17 t LCD Informasjons- og Service Anviser (LISA) 9 t Hjularmer 18 o Sikkerhetsbeltet t = Serieutrustning o = Tilleggsutstyr 0205.N B 4

18 Betjeningselementer og indikatorer: Betjeningselementer og indikatorer er plassert på en oversiktlig måte på førerplassen. Med betjeningshendelen (5) betjenes funksjonen masttilting og med betjeningshendelen (6) funksjonen mastskyving fram/tilbake. Med solo-piloten (7) betjenes følgende funksjoner: Heve/senke Kjøreretning Sidehevning (o) venstre/høyre i sideskyverdrift (tilleggshydraulikk ZH1) Horn Som tilleggsutstyr kan trucken også leveres med en tilleggshydraulikk ZH2 som betjenes med hjelp av ventilhendelen (4). Hydraulikkanlegg: Pumpeaggregat med ekstra ventilasjons motor og støysvak presisjonshøytrykkspumpe. Styringen av anlegget skjer med enkelt hendler (5-7) og med en evt. montert tilleggshydraulikk (4). Elektrisk anlegg: 48 V system i toledersystem. Standardmessig elektronisk hastighetsregulator for kjøre og hydraulikkfunksjonene. Den elektronisk hastighetsregulatoren regulerer kjørehastigheten trinnløst og tillater motstrømsbremsing ved å bytte kjøreretning under fart. Med informasjons- og servicedisplayet (LISA) (17) kan kjøre- og hevningparameter bli behovsorientert instillt. Varsel-anvisninger, feilbetjeningshenvisninger og servicefunksjoner anvises også med LISA. (Kapittel D omhandler hvilke type batterier som kan brukes.) 2.2 Lastopptak Mastholder: Mastholderen er lagret på støtteruller. Fram- og bakover-bevegelsen skjer direkte via en enkelt-teleskopisk skyvesylinder. Glideskinnene for mastholderen er boltet fast på hjularmene (9). Løftemast: Truckene i denne serien er utstyrt med et teleskopløftemast med frisikt (1) som kan tiltes med multi-piloten. Innstillbare sideruller og glidestykker tar opp sideveistrykk på gaffelbordet hvis lasten ikke er jevnt fordelt. På den tredelte-friløftmasten (DZ) foregår det første løftet av gaffelbordet (friløft) uten at truckens høyde endres, med hjelp av en kort, midtmontert friløftsylinder (3). På teleskopmaster (ZT) er friløftet begrenset til 80 mm som en følge av kons-truksjonen. Tilleggsutstyr: Det er mulig å utstyre trucken med mekanisk og hydraulisk tilleggsutstyr N B 5

19 3 Tekniske data standardmodell Z Informasjon om tekniske data jf. VDI Tekniske endringer og supplementer forbeholdes. 3.1 Ytelsesdata for standardtrucker Betegnelse ETVC 16 ETVC 20 Q Lasteevne (ved C = 600 mm) kg C Avstand til lastens tyngdepunkt mm Kjørehastighet med/uten last i fremdriftsretning/gaffelretning 11,8 / 11 11,8 / 11 Løftehastighet heving m/s 0,34 / 0,64 0,28 / 0,52 med/uten last (±10%) Løftehastighet senking m/s 0,50 0,50 med/uten last (±15%) Skyvehastighet med/uten last 0,2 0,12 m/s Klatreevne med/uten last 8 / 12 6 / 10 Maks. klatreevne (KB 5 min) % 10 / / 15 med/uten last 3.2 Standardmast-utførelser h4 h1 h 6 l4 c h3 Q h2 s l7 l1 Betegnelse Teleskopmast (ZT) 1,6 t Tredelt friløftmast (DZ) 1,6 t Tredelt friløftmast (DZ) 2 t h 1 Totalhøyde mm h 2 Friløft mm h 3 Løftehøyde mm h 4 Maks. høyde mm 0205.N B 6

20 3.3 Må Betegnelse ETVC 16 (ZT/DZ) ETVC 20 (DZ) s senket høyde på lastgaffel mm h 6 Høyde over vernetak 2155 / mm l 1 Totallengde 2132 / 2154 a) 2195,5 a) mm l 4 Fremskyvning 717 / 695 b) 687,5 b) mm l 7 Lengde over hjularmer mm b 1 Største bredde mm b 2 Bredde på drivsiden mm Wa Snuradius mm Ast Arbeidsbredde ved paller 2836 / 2856 c) 2916 c) mm 800 x 1200, lengderetning Ast Arbeidsbredde ved paller 2783 / 2799 c) 2867 c) mm 1000 x 1200, på tvers Egenvekt se typeskilt, truck a) G;Gaffellengde 800 mm; 560 Ah batteri: ±0 mm; 700 Ah batteri: +90 mm b) G;560 Ah batteri: ±0 mm; 700 Ah batteri: -90 mm c) G;560 Ah batteri: ±0 mm Wa b 2 b 1 Ast 0205.N B 7

21 3.4 EN-normene Permanent støynivået: 67 db(a) Z Z iflg. EN i overensstemmelse med ISO Det permanente støynivået er i henhold til de foregitte normene en middelverdi som og tar hensyn til støynivået ved kjøring, løfting og på tomgang. Støynivået er målt ved truckførerens øre. Vibrasjon: 0,30 m/s 2 iflg. EN Den svingakselerasjonen som virker på legement i betjent posisjon, er i henhold til forhåndsangitt norm, den lineære integrerte, vektlagte vertikale akselerasjonen. Denne angis med konstant hastighet når man kjører over ujevnheter. Elektromagnetisk fordragelighet (EMF) Z Produsenten bekrefter at grenseverdiene for elektromagnetiske forstyrrelser og motstand mot slike kan overholdes så vel som kontroll av utladingen av statisk elektrisitet i henhold til EN og de der nevnte normative henvisninger. Endringer av elektriske eller elektrotekniske komponenter og deres anordninger må bare utføres etter skriftlig tillatelse fra produsenten. 3.5 Forhold som betinger bruken Omgivelsestemperatur: Z - ved drift: 5 C til 40 C Ved stadig bruk under 5 C eller i kjølerom henholdsvis ved ekstrem temperatur eller vekslende luftfuktighet er det påkrevet med spesiell utrustning og tillatelse ved bruk av truck N B 8

22 Regelmäßige Prüfung nach UVV VBG durch Sachkundigen Ihr Kundendienst-Partner 1 4 Markeringspunkter og typeskilt mv 1,5 V VJUNGHEINRICH Kundendienst VJUNGHEINRICH 4 3 Nächste Prüfung N Pos. Betegnelse 19 Angir hvilken vei trucken svinger (opsjon) 20 Lastdiagram, bæreevne / sideforskyver 21 Lastdiagram, bæreevne / lasttyngdepunkt / løftehøyde 22 Skilt fest tilbakeholdingsbeltet 23 Forbudskilt Det er forbudt å grip inn gjennom løftemasten 24 Forbudskilt Det er forbudt å opphode seg under løftet last 25 Festepunkter for løftestropper 26 Varselskilt Forsiktig elektronikk og lavspenning 27 Typeskilt, truck 28 UVV-prøvekolli (bare D) 29 Jekkpunkter B 9

23 4.1 Typeskilt, truck Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 30 Type 36 Produsent 31 Serie-nr. 37 Batterivekt min/maks i kg 32 Pålydende løftekapasitet i kg 38 Drivytelse i kw 33 Batteri: Spenning V 39 Lasttyngdepunktsavstand i mm 34 Tomvekt uten batteri i kg 40 Byggeår 35 Produsent-logo 41 Opsjon Z Ved spørsmål vedrørende trucken hhv. reservedelsbestillinger må serienummeret (31) oppgis. 4.2 Lastdiagrammer, bæreevne / lasttyngdepunkt / løftehøyde Lastdiagrammet (21) oppgir truckens bæreevne Q i kg når masten står loddrett. Det anvises i tabellform hvor stor den maksimale bæreevnen er ved den normerte avstanden for lastens tyngdepunkt* C (i mm) og ønsket løftehøyde H (i mm). *) Den normerte avstanden for lastens tyngdepunkt tar hensyn både til løftehøyde og tyngdepunkt. 21 X.XXXX.XX.XX Eksempel på bestemmelse av den maksimale bæreevnen: Ved en lasttyngdepunktsavstand C på 600 mm og en maksimal løftehøyde H på 3600 mm er den maksimale bæreevnen Q kg 1105 kg N B 10

24 4.3 Lastdiagram, bæreevne / sideforskyver Lastdiagrammet (20) oppgir den reduserte bæreevnen Q kg ved utskjøvet sideforskyver. 20 X 4.4 Jekkpunkter Skiltet Anslagspunkt for jekk (29) angir punktene for løfting og oppjekking av trucken (se kapittel F) N B 11

25 B N

26 C Transport og første igangsetting 1 Lasting med kran F Bruk kun løfteredskap med tilstrekkelig bæreevne (Lossevekt = egenvekt + batterivekt; se truckens typeskilt). M For ålosse trucken med kranredskap skal det legges en slynge rundt staget til førerhustakvernet (1). Det finnes 2 løftepunkter (2) på hjularmene. Trucken parkeres sikkert (se kapittel E). Trucken sikres med kiler, slik at den ikke kan rulle vekk. Løfteutstyret kranredskapet må plasseres slik at de ikke berører førervernet eller andre komponenter under løftingen Første igangsetting M Trucken må kun kjøres med batteristrøm! Likerettet vekselstrøm skader elektronikkkomponentene. Kabelforbindelser til batteriet (slepekabel) må være kortere enn 6 m. For å gjøre trucken klart til bruk etter levering eller etter transport, skal følgende arbeider utføres: Kontroller at alt utstyr er levert komplett. Hvis nødvendig sett inn batteriet, pass på å ikke skade batterikabelen. Lad batteriet opp (se kapittel D). Trucken tas i bruk som foreskrevet (se kapittel E, avsnitt 3) N C 1

27 3 Bevege trucken uten egendrift F Z Slepeinnretningen festes til trucken og på bergingskjøretøyet. Trekk ut batteripluggen. Løs parkeringsbremsen. Det må befinne seg en person på trucken som slepes, han må sitte på setet for å styre trucken. Trucken må slepes i normal ganghastighet! Fordi servoaggregatet ikke er innkoblet, må det brukes større krefter enn normalt, for å styre trucken N C 2

28 D Batteri - service, lading, bytting 1 Sikkerhetsbestemmelser ved bruk av syrefylte batterier Før alle typer arbeid på batteriene tar til, må trucken parkeres sikkert (se kapittel E). Servicepersonale: Lading, service og bytting av batterier må kun utføres av spesielt utdannet servicepersonale. Det må mens arbeidet pågår, tas hensyn til denne bruksanvisningen samt produsentens forskrifter for batteri og batterilader. Brannverntiltak: Ved håndtering av batterier er det forbudt å røyke og må det ikke brukes åpen ild. I området rundt trucken som skal lades må det ikke finnes brennbare stoffer eller gnistdannende materiale i en avstand på minst 2 m. Laderommet må være ventilert. Brannvernutstyr må stå klar. Service på batteriet: Celletoppene på batteriet må være rene og tørre. Klemmer og kabelsko må være rene, smurt med polfett og skrudd fast. M F Destruksjon av batterier: Destruksjon av batterier er kun tillatt når man tar hensyn til og følger de nasjonale miljøvernforskrifter eller lover som omhandler dette. Produsentens anvisninger for destruksjon må følges nøye. Vær sikker på at batterikabelen ikke kan skades når batteridekselet lukkes igjen. Batteriene inneholder flytende syre som er giftig og etsende. Av denne grunnen må man alltid benytte verneklær og øyebeskyttelse ved alle typer arbeid på batteriene. Unngå enhver kontakt med batterisyre. Hvis tøy, hud eller øyne er kommet i kontakt med batterisyre, må disse straks spyles med rikelig rent vann, ved hud- og øyekontakt må det dessuten oppsøkes lege. Batterisyre som søles ut må straks nøytraliseres. 2 Batteritype Batteritypene tilfredsstiller kravene i IEC 254 / EN Avhengig av utførelse ETVC 16/20 med forskjellige batterityper. Den følgende tabellen viser under angivelse av kapasiteten hvilke batterityper som skal brukes: kapasitet forhøyd ytelse 48 V - 4PzS - Batteri 560 Ah 560L 48 V - 5PzS - Batteri 700 Ah 700L F Batteriets vekt leses ut av batteriets typeskilt på batterikassen. Batterivekt og -mål har stor innflytelse på truckens stabilitet. Bytte av batteriutstyr er kun tillatt med tilstand fra produsenten N D 1

29 3 Batteriet gjøres tilgjengelig F Z Ta plass i førersetet. Klargjør for drift (se kapittel E). Betjeningshendel (1) helles i pilretningen (U) masteholder blir kjørt til anslagstilling, retning batteriene og betjeningshendel blir sluppet (mast befinner seg ytterstilling). Betjeningshendel (1) blir på nytt hellet i pilretningen (U), masteholder blir kjørt til anslagstilling, retning batteriene og multi-piloten blir sluppet (forberedning til å låse opp batteriene). Trekk i utløseren (4) for batterivognen. LED (2) lyser. Skyv betjeningshendel (1) i pilretning (T) og skyv mastholderen med tilkoblet batterivogn så langt forover at batteriet ligger åpent for vedlikehold. Koble ut hovedbryter og nøkkelbryter. Forbindelse og adskillelse av batteristikker og stikkontakt må kun utføres når hovedbryteren og laderen er slått av. Trekk ut batteristikkeren (5). Eventuell montert isolasjonsmatte fjernes fra batteriet. Sikkerhetsbryteren i batteriforriglingen bryter kjørefunksjonen så lenge batterivognen ikke er låst sammen med truckens ramme og LED (2) lyser. Før trucken igjen kan tas i bruk må batterivognen skyves tilbake til sin utgangsposisjon slik at den er koblet sammen med trukkens ramme. LED (2) skal slukke N D 2

30 3.1 Forbikobling av kjørestrømavbruddet F Koble inn bryteren for langsom hastighet (3). Med batteriet skjøvet fram skal trucken bare kjøres i langsom hastighet inne i batteriladerommet. 3.2 Batterivogn nødfrigjøring Z Z Klargjør for drift 6 (se kapittel E). Betjeningshendel (1) helles i pilretningen (U), masteholder blir kjørt til anslagstilling, retning batteriene og betjeningshendel blir sluppet. Betjeningshendel (1) helles i pilretningen (U), masteholder blir kjørt til anslagstilling, retning batteriene. 7 Koble ut hovedbryter og nøkkelbryter. Åpne setedøren (se kapittel F) Skru løs skruene (6) til batteriforriglingen og trekk forriglingen (7) ut. Lukk setedøren. Slå på hovedbryter og nøkkelbryter. Betjeningshendel (1) helles i pilretning (T) og masteholder med koplet batterivogn skyves så langt, til batteriene ligger klar til betjening. LED (2) lyser. Slå av hovedbryter og nøkkelbryter. Før man bygger inn batteriforriglingen, må man eliminere eventuelle forstyrrelser Sikkerhetsbryteren i batteriutløseren avbryter kjørefunksjonen så lenge batterivognen erfrikoblet og kontrollampen (4) ikke er slukket. Før gaffeltrucken igjen tas i bruk må batterivognen skyves inn i sin utgangsposisjon for å kunne koble sammen batterivogn og masteholder. LED (2) skal slukke. 4 Opplading av batteriet F F Gjør batteriet tilgjengelig (se avsnitt 3). Ved lading må battericellenes overflate være frie, slik at en tilstrekkelig ventilasjon er sikret. Det må ikke legges gjenstander av metall på batteriet. Før lading må alle kabelog stikkforbindelser sjekkes med hensyn til synlige skader. Hvis nødvendig, fjern isolasjonsmatten fra batteriet. Kople ladekabelen fra batteriladeren sammen med batteristikkeren (5). Lad opp batteriet i henhold til batteri- og laderprodusentens forskrifter. Sikkerhetsbestemmelsene til batteri- og ladestajonsprodusenten må absolutt følges N D 3

31 5 Sette inn og ta ut batteriet F Gjør batteriet tilgjengelig (se avsnitt 3). For å unngå kortslutning må batterier med åpne poler eller forbindelser dekkes til med en gummimatte. Ved bruk av løfteutstyr til batteribytte, pass på at dette har tilstrekkelig bæreevne (se batteriets vekt på batteritypeskiltet som er festet til batterikassen). Løfteutstyr må utøve et loddrett trekk, slik at batterikassen ikke trykkes sammen. Kroker må anbrings slik at de ikke kan falle ned på battericellene når løfteutstyr slakkes opp. Ut- og innmontering med løfteutstyr Fest løfteutstyr på batterikassen (8). På den røde batterisperringen (9), løsnes kontramutter (10) og skrue (11). Trekk ut den røde batterisikringen (9). Løft batteriet fritt med løfteutstyret og før det ut sideveis. Innmontering utføres i omvendt rekkefølge. F F Ut- og innmontering med batterivogn Trucken skal stå vannrett slik at batteriet ikke ruller ut av seg selv når batteri-sikringen tas ut. Åpne sidedøren (12) med servicenøkkelen. På den røde batterisperringen (9), løsnes kontramutter (10) og skrue (11). Trekk ut den røde (9) batterisikringen. Trekk ut batteriet sideveis over på batteritransportvognen. Innmontering utføres i omvendt rekkefølge. Ved bytte av batteri må det kun monteres nytt batteri av samme type. Etter ny innmontering må alle kabel- og stikkforbindelser kontrolleres med hensyn til synlige skader. Deksler og sidedører må være lukket og låst N D 4

32 6 Batteriindikator, batterivakt, driftstimeteller M Batteriindikator: Batteriets ladetilstand (13) blir vist i 10%-trinn i LISA`s display. Normalinnstillingen av batteriindikatoren / batterivakten gjelder for syrefyltebatterier. Ved bruk av vedlikeholdsfrie batterier, må displayet være innstillt slik at symbol T (14) vises bak prosentangivelsen. Hvis denne innstillingen ikke utføres, kan batteriet skades av for sterk utladning. Til innstilling av instrumentet må produsenten service tilkalles BATT :040% T 471h Ved en batteri-restkapasitet på 20 % for standarbatteri hhv. 40 % for vedlikeholdsfrie batteri, er batterioppladning nødvendig. Z Batterivakt: Ved å underskride restkapasiteten, blir funksjonen "løft" slått av. Det vises en tilsvarende annonse på LISA. Løftefunksjonen frigis først igjen når det tilkoplede batteriet er ladet opp minst 70 %. Driftstimeteller: Driftstimetelleren (15) som er integrert i batteriindikatoren anviser den totale driftstidenfor kjøre- og løftebevegelsene N D 5

33 D N

34 E Betjening 1 Sikkerhetsbestemmelser for drift av trucken Kjøretillatelse: Trucken må bare brukes av egnede personer som er opplært i bruken av trucken, har gyldig truckførerbevis og har som bevist sine ferdigheter i håndtering av truck og last for operatøren. Føreren må uttrykkelig fått i oppdrag å kjøre trucken. Førerens rettigheter, plikter og forholdsregler: Føreren må informeres om sine rettigheter og plikter og være opplært i betjening av gaffeltrucken. Føreren må ha fått opplæring i drift og vedlikehold av gaffeltrucken og med innholdet i denne brugsanvisningen. Han må ha de nødvendige rettigheter. Det skal alltid benyttes vernesko ved bruk av ledehendeltrucker der truckføreren går med trucken. Det er forbudt for uvedkommende å bruke trucken: Føreren er ansvarlig for trukken i løpet av tiden den er i bruk. Han må forby uvedkommende å kjøre eller betjene trucken. Han er ansvarlig for at ingen klatrer opp på lastgaflene eller tilleggsutstyret og at det ikke transporteres flere personer enn tillatt. Skader og feil: Skader og andre feil på trucken må straks meldes til ansvarlig arbeidsleder. Trukke med feilfunksjoner eller trucker som ikke er sikre i må ikke brukes inntil de er reparert igjen. Reparasjoner: Uten spesiell utdannelse og tillatelse må føreren ikke utføre reparasjoner eller endringer på trucken. Han må under ingen omstendigheter gjøre sikkerhetsinnretninger eller brytere uvirksomme eller innstille disse annerledes. F Fareområde: Fareområdet er det området, der personer er i fare på grunn av trukkens kjøre- eller løftebevegelser, lastaggregatet (f.eks. lastegaffel eller tilleggsutstyr) eller lasten som transporteres. Hertil hører også området som kan nås av last som faller ned eller en synkende/fallende løftemast. Uvedkommende må forlate fra fareområdet. Ved fare for personer må det i tide gis en varselsignal. Hvis uvedkommende til tross for oppfordring til å forlate fareområdet, ikke gjør dette, må trucken straks stanses. Sikkerhetsinnretninger og varselskilt: De beskrevne sikkerhetsinnretningene, varselskilt og varselhenvisninger må følges nøye N E 1

ETV Q20/25. Instruksjonsbok 04.02- 50147520 02.10

ETV Q20/25. Instruksjonsbok 04.02- 50147520 02.10 ETV Q20/25 04.02- Instruksjonsbok N 50147520 02.10 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ETV Q20

Detaljer

ETM/V 320/325 ETV-H 320

ETM/V 320/325 ETV-H 320 ETM/V 320/325 ETV-H 320 06.99- Bruksanvisning N 50048204 03.06 Viktige henvisninger or transport og montering av løtestativ hos teleskopmaststablere Transport Transporten kan skje på tre orskjellige måter,

Detaljer

ETM/V 110/112/114/116

ETM/V 110/112/114/116 ETM/V 110/112/114/116 04.99- Bruksanvisning N 50047427 10.05 Viktige henvisninger or transport og montering av løtestativ hos teleskopmaststablere Transport Transporten kan skje på tre orskjellige måter,

Detaljer

ESD 220. Bruksanvisning 01.05- 50453662 07.08

ESD 220. Bruksanvisning 01.05- 50453662 07.08 ESD 220 01.05- Bruksanvisning N 50453662 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

ESE 530. Bruksanvisning 01.05- 50453544 07.08

ESE 530. Bruksanvisning 01.05- 50453544 07.08 ESE 530 01.05- Bruksanvisning N 50453544 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

ECC 20 SH. Bruksanvisning 04.02 - 50434710 10.02. Set

ECC 20 SH. Bruksanvisning 04.02 - 50434710 10.02. Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ECC 20 SH Bruksanvisning 50434710 10.02 04.02 - N Forord ORIGINLINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for

Detaljer

ETM/V 214-325. Instruksjonsbok 10.04 - 50441307 03.12

ETM/V 214-325. Instruksjonsbok 10.04 - 50441307 03.12 ETM/V 214-325 10.04 - Instruksjonsbok N 50441307 03.12 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ETM

Detaljer

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Instruksjonsbok 06.08 - 51069891 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Instruksjonsbok 51069891 07.12 N ETV C16 ETV C20 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

ECP 100-3. Bruksanvisning 05.98 - 50114176 08.03

ECP 100-3. Bruksanvisning 05.98 - 50114176 08.03 ECP 100-3 05.98 - Bruksanvisning N 50114176 08.03 Forord ORIGINLINSTRUKSJONSBOKEN har til ormål å gi den nødvendige kjennskap som er en orutsetning or sikker bruk av trucken. Inormasjonen presenteres på

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11

EFG 213-320. Instruksjonsbok 06.08- 51100008 07.11 EFG 213-320 06.08- Instruksjonsbok N 51100008 07.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår EFG

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 07.04 - 50430015 11.07

EKS 110. Bruksanvisning 07.04 - 50430015 11.07 EKS 110 07.04 - Bruksanvisning N 50430015 11.07 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. Bruksanvisning 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - Bruksanvisning 51151568 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Bruksanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Bruksanvisning 51151452 11.14 N EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr

Detaljer

EFG 110k/110/113/115. Bruksanvisning 01.04- 52020293 03.10

EFG 110k/110/113/115. Bruksanvisning 01.04- 52020293 03.10 EG 110k/110/113/115 01.04- Bruksanvisning N 52020293 03.10 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen

Detaljer

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550 Bruksanvisning Styreboks DX2 Rem550 Innledning DX2 DX2 er den første i en ny generasjon joysticker til styring av elektriske rullestoler. Ved hjelp av den store LCD-fargeskjermen og den logiske ikonoppbygde

Detaljer

ETM/V 214-325. Bruksanvisning 09.11 - 08.15

ETM/V 214-325. Bruksanvisning 09.11 - 08.15 ETM/V 214-325 09.11 - Bruksanvisning N 51198774 08.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ETM

Detaljer

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s

Sotpartikelfilter. Instruksjonsbok DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s Sotpartikelfilter 12.07 - Instruksjonsbok N 51102336 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning

Detaljer

ETV Q20/Q25. Bruksanvisning 04.13 - 06.15

ETV Q20/Q25. Bruksanvisning 04.13 - 06.15 ETV Q20/Q25 04.13 - Bruksanvisning N 51171587 06.15 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ETV Q20

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Bruksanvisning 51151508 11.11 N EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

medemagruppen Joystick G90A og G90T Bruksanvisning P Q ver April 2011

medemagruppen Joystick G90A og G90T Bruksanvisning P Q ver April 2011 medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - April 2011 NO Bruksanvisning Joystick G90A og G90T Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 1 148 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0291-Q 2

Detaljer

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Bruksanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Bruksanvisning 50287449 12.14 AMX 10 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår AMX

Detaljer

EFG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320

EFG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320 EG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320 01.04- Bruksanvisning N 52020402 01.04 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen

Detaljer

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08

ESE 420/430. Instruksjonsbok 11.04 - 50459852 11.08 ESE 420/430 11.04 - Instruksjonsbok N 50459852 11.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L

ESD 120K/120L. Bruksanvisning 01.05 - 12.14 ESD 120K ESD 120L ESD 120K/120L 01.05 - Bruksanvisning 50453652 12.14 N ESD 120K ESD 120L Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

BRUKERMANUAL. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg kg.

BRUKERMANUAL. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg kg. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg - 5000kg. Type CP-X - Hobby og lett industri Type CP-Y - Industri Type CP-Z - Offshore m/overlastsikring BRUKERMANUAL Crane Partner AS Jekteviken

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

EHL 65 E 461 885_001 Bedienungsanleitung Hobel 4-6 Operating Instructions Planer 7-8 Mode d emploi Rabot 9-11 Instrucciones de servicio Cepillo 12-14 Istruzioni d uso Pialetto 15-17 Gebruiksaanwijzing

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. Bruksanvisning ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Bruksanvisning 51122088 11.14 N ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Les bruksanvisningen før du begynner å bruke produktet. Viktig informasjon - Følg alltid bruksanvisningen til produktet. - Slå

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08

EJD 220/220 XL. Instruksjonsbok 05.05 - 50469513 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Instruksjonsbok N 50469513 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110

HC 110. Bruksanvisning 01.09 - 12.14 HC 110 HC 110 01.09 - Bruksanvisning 51135783 12.14 HC 110 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår HC

Detaljer

HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08

HC 110. Instruksjonsbok 12.05 - 51109752 07.08 HC 110 12.05 - Instruksjonsbok N 51109752 07.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 serien Brukerveiledning og vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 egenskaper og funksjoner Innhold 1 Innledning 2 2 Standarder 2 3 Minivator 2000 egenskaper og funksjoner 3 4 Å bruke Minivator

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11

ERE 120. Bruksanvisning 05.08 - 02.11 ERE 120 05.08 - Bruksanvisning N 51093154 02.11 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ERE 120 Videre

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

EFG-D30. Instruksjonsbok 12.05- 51042002 07.08

EFG-D30. Instruksjonsbok 12.05- 51042002 07.08 EG-D30 12.05- Instruksjonsbok N 51042002 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Bruksanvisning 51040414 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 N N 4 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige

Detaljer

EJC 110 / 112. Bruksanvisning 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. Bruksanvisning 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - Bruksanvisning 51080478 02.11 EJC 110 EJC 112 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

EME 114. Bruksanvisning 06.14 - 12.14 EME 114

EME 114. Bruksanvisning 06.14 - 12.14 EME 114 EME 114 06.14 - Bruksanvisning 51126166 12.14 N EME 114 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EME

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk.

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Ved feil bruk av apparatet vil garantien falle bort. 1 Bluepower oppladbar

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

Go-Go Elite Traveller. Manual Norsk

Go-Go Elite Traveller. Manual Norsk Go-Go Elite Traveller Manual Norsk Gratulerer med anskaffelsen av Go-Go Elite Traveller scooter. Din sikkerhet er viktig for oss. Denne bruksanvisningen er laget slik at den skal være enkel å forstå. OBS!

Detaljer

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. Bruksanvisning 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - Bruksanvisning 51247125 04.13 N EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

ESC 316/316z. Bruksanvisning 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z

ESC 316/316z. Bruksanvisning 06.13 - 11.14. ESC 316 ESC 316z ESC 316/316z 06.13 - Bruksanvisning 51314833 11.14 N ESC 316 ESC 316z Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

EZS 570. Bruksanvisning 08.09 - 01.14

EZS 570. Bruksanvisning 08.09 - 01.14 ES 570 08.09 - Bruksanvisning N 51139319 01.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår ES 570 Videre

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter N Bruksanvisning STABILA REC-300 Digital er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av roterende laserlinjer. Med mottakeren REC-300 Digital kan laserstråler fra rotasjonslasere mottas selv

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

ECE 310. Instruksjonsbok 04.04 - 50439746 10.06

ECE 310. Instruksjonsbok 04.04 - 50439746 10.06 ECE 310 04.04 - Instruksjonsbok N 50439746 10.06 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Bruks-, vedlikeholds- og delemanual LH-YII-serien Jekketaljer

Bruks-, vedlikeholds- og delemanual LH-YII-serien Jekketaljer Bruks-, vedlikeholds- og delemanual LH-YII-serien Jekketaljer Maksimumkapasitet: 250 kg Maksimumskapasitet: 500 kg Maksimumskapasitet: 750 kg Maksimumskapasitet: 1500 kg ADVARSEL VIKTIG Denne håndboken

Detaljer

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instruksjonsbok EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017704 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instruksjonsbok N 52017704 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Forord ORIGINALBRUKSANVISNINGEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av

Detaljer

EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instruksjonsbok 10.04- 52027316 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instruksjonsbok N 52027316 03.10 EX 410 EX 413 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2 Bruksanvisning Indeks 001 10987067 no /25.07.07 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

ERE 120. Instruksjonsbok 09.05- 50466110 04.08

ERE 120. Instruksjonsbok 09.05- 50466110 04.08 ERE 120 09.05- Instruksjonsbok N 50466110 04.08 Forord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11

ERE K20. Bruksanvisning 03.05 - 02.11 ERE K20 03.05 - Bruksanvisning N 51182015 02.11 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr. Byggeår ERE K20

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida LE pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. Bruksanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - Bruksanvisning 50470438 03.11 EJC B14 EJC B16 N Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen felleskapet Type Alternativ Serienr.

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

EFX 410 / 413. Bruksanvisning 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413

EFX 410 / 413. Bruksanvisning 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413 EFX 410 / 413 03.13 - Bruksanvisning 51298000 11.14 EFX 410 EFX 413 N Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

PERI. CE LØFTEGAFFFEL 1,75 T/8,0 m Art. nr. 103212 BRUKERVEILEDNING. Innhold. Brukerveiledning Oversikt. Bruk etter hensikten

PERI. CE LØFTEGAFFFEL 1,75 T/8,0 m Art. nr. 103212 BRUKERVEILEDNING. Innhold. Brukerveiledning Oversikt. Bruk etter hensikten PERI CE LØFTEGAFFFEL 1,75 T/8,0 m Art. nr. 103212 BRUKERVEILEDNING Innhold A A1 A2 A3 A4 A5 B B1 B2 Brukerveiledning Oversikt Sikkerhetshenvisninger Bruk etter hensikten Bruk Typeskilt, godkjenning Lagring

Detaljer

Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat

Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat Bruksanvisning Norsk Wolff Weldmaster, 230 V NO Art.no. 8621610 sveiseautomat OBS! Les nøye før maskinen tas i bruk. Innhold Tekniske data Side 2 Sikkerhetsanvisninger Side 2 Vedlikehold og service.. Side

Detaljer

1160 ehoftrac Hoftrac

1160 ehoftrac Hoftrac 1160 ehoftrac Hoftrac Tekniske data Elektrisk motor Drivmotor, klasse S2 (60 minutter) Løftemotor, klasse S3 (15%) 6,5 kw 9 kw Standard batteri Batterispenning Kapasitet K5 Batterivekt Ladetid 48 V 240

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Sentida pleieseng Bruksanvisning Pleieseng Sentia BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Funsjon

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

BrukerManual. toalettstol hcda

BrukerManual. toalettstol hcda BrukerManual toalettstol hcda Brukermanual HCDA 1. Innholdsfortegnelse...2 2. Gratulerer med valget...2 3. Viktig om bruken...2 4. For sikkerhetens skyld...3 5. Konfigurasjon...4 6. Montering...8 7. Rengjøring

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse

Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse 1 2 Hva er minste tillatte mønsterdybde på dekkene til vogntogets tilhenger? n a) 1 mm n b) 1,6 mm n c) 3 mm n d) 4 mm Hva bruker vi en manuell kopling

Detaljer

Bruksanvisning Styring WX-15S

Bruksanvisning Styring WX-15S Bruksanvisning Styring WX-15S Indeks 000 10987082 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer