Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter"

Transkript

1 Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1

2 Pensjonssystemet i Norge 3 Alderspensjon i folketrygden Gjelder fullt ut for og delvis for

3 Folketrygdens alderspensjon Sivil status Grunnpensjon Grunnbeløp, G Trygdetid, 40 år Alderspensjon folketrygd Tilleggspensjon Pensjonsgivende inntekt Poengår, 40 år Poengtall Sluttpoengtall 20 beste år Pensjonstillegg 5 Opptjening i folketrygden År Årslønn Grunnbeløp Poengtall , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 6 3

4 Pensjon Folketrygdens alderspensjon 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 10G 11G 12G Inntekt Hovedpunkter 8 4

5 Hovedpunkter Valgfritt uttakstidspunkt fra fylte 62 år senest fra fylte 75 år Vilkår for å ta ut pensjonen før fylte 67 år er at nivået ved uttak minst tilsvarer minste pensjonsnivå ved fylte 67 år Uttaksgrad Pensjonen kan tas ut med 20, 40, 50, 60, 80 eller 100% Uttaksgraden kan endres 1 gang per år Man kan når som helst stoppe pensjonen eller velge 100% uttaksgrad Du kan jobbe så mye du vil ved siden av uten avkorting i pensjonen Opptjening fortsetter ved fortsatt inntekt Nøytralitet og levealdersjustering Ivaretas med forholdstall 9 Forholdstall Forholdstall uttrykker forventet antall leveår som pensjonist Brukes for å beregne årlig pensjon Gjelder gammel opptjeningsmodell i folketrygden Fastsettes for hvert enkelt årskull ved fylte 61 år Fastsatte forholdstall og prognoser finnes på nav.no Årlig pensjon Grunnpensjon + Tilleggspensjon + Pensjonstillegg Forholdstall 10 5

6 Eksempel på forholdstall År Mnd ,020 1,025 1,030 1,036 1,042 1,049 1, ,015 1,020 1,026 1,031 1,037 1,044 1, ,011 1,016 1,021 1,027 1,033 1,039 1, ,006 1,011 1,016 1,022 1,028 1,035 1, ,001 1,006 1,011 1,017 1,023 1,030 1, ,996 1,001 1,007 1,012 1,019 1,025 1, ,992 0,997 1,002 1,008 1,014 1,021 1, ,987 0,992 0,997 1,003 1,009 1,016 1, ,982 0,987 0,993 0,998 1,004 1,011 1, ,977 0,982 0,988 0,994 1,000 1,007 1, ,972 0,978 0,983 0,989 0,995 1,002 1, ,968 0,973 0,978 0,984 0,990 0,997 1, Kilde: nav.no Alderspensjon - eksempel Gift Sluttpoengtall: 4,68 (tilsvarer lønn på kr) Opptjening før 1992: 15 år Opptjening etter 1992: 25 år 12 6

7 Løsning før levealdersjustering (basispensjon) Beregning Grunnpensjon , Tilleggspensjon 4, ,45 (15/40) , ,42 (25/40) Sum tilleggspensjon Sum alderspensjon I prosent av inntekt ( / ) % 13 Fleksibelt uttak Uttaksalder 62 år 65 år 67 år 70 år Basispensjon Forholdstall 1,340 1,169 1,055 0,889 Årlig pensjon Eksempel 1953-kullet, årlig inntekt kr Forholdstallet gjenspeiler antatt gjenværende leveår for årskullet 7

8 Nøytralt uttak 15 - Eksempel 1953-kullet, sluttpoengtall 4,68 som tilsvarer lønn på kr Totalt utbetalt pensjon er uavhengig av uttaksalder - Forutsetter at antakelsen om levealder stemmer Alderspensjon i folketrygden Gjelder delvis for og fullt ut for 1963 og yngre 16 8

9 Innføring av ny opptjeningsmodell 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Dagens opptjeningsmodell Ny opptjeningsmodell 17 Opptjeningsmodell Inntektspensjon 18,1 % Pensjonsgivende inntekt Dagpenger Omsorgsarbeid Opp til 7,1 G Opp til 7,1 G Av 4,5 G Alderspensjon Verneplikt Av 2,5 G Garantipensjon 18 9

10 Hovedprinsipper Årlig opptjening: 18,1 % av all inntekt opp til 7,1 G (kr ,-) Pensjonsbeholdning: Årlig opptjening + regulering av forrige års opptjening bygger opp pensjonsbeholdningen Utbetaling: Pensjonsbeholdning deles på antatt gjenstående leveår (benytter delingstall) 19 Eksempel på delingstall År Mnd ,37 15,48 15,59 15,70 15,80 15,91 16, ,30 15,41 15,52 15,63 15,74 15,84 15, ,24 15,35 15,45 15,56 15,67 15,78 15, ,17 15,28 15,39 15,50 15,60 15,71 15, ,10 15,22 15,32 15,43 15,54 15,64 15, ,04 15,15 15,25 15,36 15,47 15,58 15, ,97 15,08 15,19 15,30 15,40 15,51 15, ,90 15,02 15,12 15,23 15,34 15,44 15, ,84 14,95 15,06 15,16 15,27 15,37 15, ,77 14,88 14,99 15,10 15,20 15,31 15, ,71 14,82 14,92 15,03 15,14 15,24 15, ,64 14,75 14,86 14,96 15,07 15,17 15,28 20 Kilde: nav.no 10

11 Fleksibelt uttak Uttaksalder 62 år 65 år 67 år 70 år Beholdning Delingstall 20,06 17,63 16,02 13,63 Årlig pensjon Eksempel: 1963-kullet, årlig inntekt kr , 39 års opptjening ved 62 år Regulering 22 11

12 Regulering 2011 Grunnbeløpet økte fra kr til kr (4,73 %) Pensjon under utbetaling reguleres lønnsvekst fratrukket 0,75 % Pensjon under utbetaling økte derfor med 3,94 % 2012 Grunnbeløpet økte fra kr til kr (3,67 %) Pensjon under utbetaling reguleres lønnsvekst fratrukket 0,75 % Pensjon under utbetaling økte derfor med 2,89 % 23 STATENS PENSJONSKASSE 24 12

13 BARN ALDER BOLIG AFP EKTEFELLE UFØR TRYGGHET FLEKSIBILITET PERMISJON FORSIKRING OVERFØRINGS- AVTALE Mer enn god pensjon 25 ALDERSPENSJON 26 13

14 Brutto alderspensjon Pensjonsgrunnlag Tjenestetid Pensjonsgrad Brutto SPK 66 % Før samordning og individuell garanti Forholdstall Tillegg på 10% av bruttopensjon om du forsørger barn under 18 år 27 Brutto alderspensjon Pensjonsgrunnlag Sluttlønn i 100 % stilling Pensjonsgivende tillegg Gjennomsnittlig deltid Tjenestetid Pensjonsgrad 66 % Tar hensyn til tidligere perioder med høyere lønn Gjennomsnittlig stillingsstørrelse av årene med medlemskap. Ved medlemskap i mer enn 30 år, benyttes kun de 30 beste årene i beregningen. Eksempel: 20 år i 100 % stilling + 20 år i 40% stilling 20/30 x /30 X 40 79,99 % Forholdstall 28 14

15 Brutto alderspensjon Pensjonsgrunnlag Medlemskap - maks 30 år Tjenestetid Pensjonsgrad Tid medregnet i henhold til permisjonsavtalen 66 % Tid medregnet i andre ordninger under overføringsavtalen Forholdstall 29 Brutto alderspensjon Pensjonsgrunnlag Tjenestetid Pensjonsgrad 66 % Kan ta ut delvis alderspensjon Ingen minste pensjonsgrad Normalt er pensjonsgraden 100 % eller 50 % alderspensjon fra fylte 67 år Graderes i forhold til reststillingen og den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen Forholdstall 30 15

16 Brutto alderspensjon Pensjonsgrunnlag Tjenestetid Pensjonsgrad 66 % Forholdstall Garantert bruttonivå før levealdersjustering Bruttonivået levealdersjusteres ved at man deler på et forholdstall Benytter samme forholdstall som i NAV Fastsatte forholdstall og prognoser finnes på nav.no Forholdstallet begrenses nedad til 1, Eksempel Uttak av alderspensjon i SPK ved fylte 67 år 32 16

17 Eksempel 1 Mette Andersen går av med full alderspensjon ved 67 år Hun har alltid hatt 100 % stilling Mette har 30 års tjenestetid Sluttlønnen er kr Født i 1953 Hva blir brutto alderspensjon før samordning? 33 Eksempel 1 Pensjonsgrunnlag: Lønn: kroner Gjennomsnittlig stillingsstørrelse: 100 % Pensjonsgrunnlag: % = kr Tjenestetid: 30 år Pensjonsgrad: 100 % Forholdstall: 1,

18 Eksempel 1 Pensjonsgrunnlag Tjenestetid 30/30 Pensjonsgrad 100 % Brutto alderspensjon (62,56 %) 66 % Før samordning og individuell garanti Forholdstall 1,055 Tillegg på 10% av bruttopensjon om du forsørger barn under 18 år 35 Eksempel 2 Mette Andersen går av med full alderspensjon ved 67 år De første 11 årene jobbet hun i 80 % stilling, mens hun i de 14 siste årene jobbet i 100 % stilling Mette har 25 års tjenestetid Sluttlønnen er kr Født i 1953 Hva blir brutto alderspensjon før samordning? 36 18

19 Eksempel 2 Pensjonsgrunnlag: Lønn: kroner Gjennomsnittlig stillingsstørrelse: ((11/25) 80 %) + ((14/25) 100 %) = 91,20 % Pensjonsgrunnlag: ,20 % = kr Tjenestetid: 25 år Pensjonsgrad: 100 % Forholdstall: 1, Eksempel 2 Pensjonsgrunnlag Tjenestetid 25/30 Pensjonsgrad 100 % Brutto alderspensjon (52,13 %) 66 % Før samordning og individuell garanti Forholdstall 1,055 Tillegg på 10% av bruttopensjon om du forsørger barn under 18 år 38 19

20 Samordning 39 Hvordan samordnes pensjonen? Brutto tjenestepensjon Samordningsfradrag Samlet pensjon Netto tjenestepensjon Folketrygd Før individuell garanti Tillegg på 10% av bruttopensjon om du forsørger barn under 18 år 40 - Folketrygden utbetales alltid i sin helhet - SPK beregner et samordningsfradrag for å finne sin andel av pensjonsutbetalingen 20

21 Samordning Utbetalt SPK Utbetalt SPK Garanti Fradrag tilleggspensjon Utbetalt tilleggspensjon Fradrag grunnpensjon Utbetalt grunnpensjon Bruttogaranti Samordning Samlet pensjon 41 Samlet pensjon Brutto tjenestepensjon Samordningsfradrag Netto tjenestepensjon Folketrygd Før individuell garanti Samlet alderspensjon (64,23 %) Tillegg på 10% av bruttopensjon om du forsørger barn under 18 år 42 21

22 INDIVIDUELL GARANTI Uttak av alderspensjon både i folketrygden og SPK ved fylte 67 år 43 Individuell garanti Årskullene til og med 1958 er garantert 66 % av pensjonsgrunnlaget Forutsetter 30 års opptjening Forutsetter samtidig uttak av alderspensjon i folketrygden og Statens pensjonskasse fra fylte 67 år Ved uttak av alderspensjon i folketrygden før fylte 67 år, beregnes garantien som om uttaket var ved fylte 67 år Mindre enn 30 års opptjening gir en forholdsmessig garanti, feks gir 15 års opptjening en garanti på 33 % 44 22

23 Samlet pensjon Brutto tjenestepensjon Samordningsfradrag Netto tjenestepensjon Samlet alderspensjon (66,00 %) Folketrygd Individuell garanti Tillegg på 10% av bruttopensjon om du forsørger barn under 18 år 45 Individuell garanti 46 23

24 Hva hvis du ikke ønsker å ta ut alderspensjon samtidig i Statens pensjonskasse og folketrygden når du fyller 67 år 47 Litt mer om samordning Fra avtalen etter lønnsforhandlingene 2009: Beregning av tjenestepensjon herunder samordning med alderspensjon i folketrygden skal skje slik at tjenestepensjonen ikke påvirkes av når den nye fleksible alderspensjonen fra folketrygden tas ut Inntekt Alderspensjon fra SPK Alderspensjon fra NAV 48 24

25 Effekten av andre valgmuligheter Født 1953 Pensjonsgrunnlag Brutto pensjon før samordning (66%) Samordningsfradrag Alderspensjon fra NAV Forholdstall ved 62, 67 år og 70 år 1,340, 1,055 og 0,889 SPK 67 år NAV 62 år SPK 67 år NAV 67 år SPK 70 år NAV 67 år SPK 70 år NAV 70 år Brutto tjenestepensjon Samordningsfradrag = Netto tjenestepensjon Alderspensjon fra NAV Garantitillegget = Samlet pensjon Forholdstallet i Brutto tjenestepensjon begrenses nedad til 1,000 - Forholdstallet i samordningsfradraget har ingen nedre begrensning ALDERSPENSJON OG INNTEKT 50 25

26 Inntekt ved siden av fra 67 år 1. Inntekt fra privat sektor påvirker ikke pensjonen 2. Pensjonistlønn påvirker ikke pensjonen - Timesatsen er for tiden på kr 175 per time - Pensjonister tilknyttet kommunal tariff som underviser har en egen beregning av pensjonistlønn. Fra er formelen: kr 175 x / Årsrammen i faget 3. Stilling som gir rett til medlemskap i en offentlig pensjonsordning gir reduksjon i alderspensjonen - Alderspensjonister i Statens pensjonskasse er medlemmer også for arbeidsforhold under minstegrensen for rett til medlemskap i staten - Det kan være annet regelverk for rett til medlemskap for pensjonister i andre pensjonsordninger under overføringsavtalen 51 AVTALEFESTET PENSJON (AFP) 52 26

27 Tidslinje Prosent av lønn - Levealdersjustering - Individuell garanti til og med 1958-årskullet 66 % AFP-tillegg AFP med folketrygdens regelverk AFP med SPKs eller folketrygdens regelverk SPK Folketrygd Garantert pensjonsnivå 62 år 65 år 67 år Alder - Ingen levealdersjustering - Kan ikke kombineres med alderspensjon i folketrygden 53 Vilkår AFP Det må foreligge tariffavtale om AFP I lønnet arbeid på pensjoneringstidspunktet 10 poengår i folketrygden, eller 10 års medlemskap i SPK eller annen offentlig pensjonsordning etter fylte 50 år Gjennomsnittlig inntekt på minst 2G de 10 beste årene fra 1967 til året før pensjonering (gjelder ikke etter 65 år) Inntekt på minst 1 G omregnet til årsinntekt i uttaksåret Inntekt på minst 1 G året før uttak av AFP 54 27

28 AFP og inntekt Ved delvis AFP må en fratre minimum 10 %, maks 40 %, av en 100 % stilling Uttak av delvis AFP skjer etter arbeidsgivers samtykke AFP blir redusert med samme prosentandel som pensjonsgivende inntekt utgjør av tidligere inntekt Eksempel: Tidligere inntekt var kr. Dette tilsvarer ikke nødvendigvis den reelle inntekten. Etter uttak av delvis AFP er inntekten kr. Inntekt etter uttak av AFP utgjør 60 % (= / * 100) av tidligere inntekt og hel AFP settes ned tilsvarende 55 AFP og inntekt Toleransebeløpet er et slingringsmonn i forhold til oppgitt forventet inntekt Etterbetaling kr Oppgitt inntekt kr Krav 56 28

29 Eksempel AFP ved fylte 62 år Pensjonsgrunnlag: Gift/samboende Full opptjening i NAV/SPK Grunnpensjon Poengår 15 / 25 Sluttpoengtall 4, Tilleggspensjon AFP-tillegg Årlig utbetalt Eksempel AFP ved fylte 65 år Pensjonsgrunnlag: Gift/samboende Full opptjening i NAV/SPK Poengår 15 / 25 Sluttpoengtall 4,68 Folketrygdens regelverk SPK's regelverk (66 %) Årlig utbetalt

30 Pensjoneringsmuligheter 59 Eksempler Forutsetninger Født 1953 Gift A Inntekt Alderspensjon SPK Alderspensjon NAV Pensjonsgrunnlag: kr B Inntekt Alderspensjon NAV Alderspensjon SPK 30 år i SPK i 100% stilling 40 år i folketrygden C AFP Alderspensjon SPK Alderspensjon NAV D Inntekt Alderspensjon SPK Alderspensjon NAV 60 30

31 Valg A - arbeide til 67 år Inntekt Alderspensjon SPK Alderspensjon NAV % 100,00 % 100,00 % 66,00 % Kr kr kr kr 61 Valg B - arbeide til 67 år og ta ut alderspensjonen fra NAV før 67 år Inntekt Alderspensjon SPK Alderspensjon NAV % 137,68 % 137,68 % 55,82 % Kr kr kr kr 62 31

32 Valg C fratre med AFP AFP Alderspensjon SPK Alderspensjon NAV % 54,87 % 66,00 % 66,00 % Kr kr kr kr 63 Valg D arbeide utover 67 år Inntekt Alderspensjon SPK Alderspensjon NAV % 100,00 % 100,00 % 67,76 % Kr kr kr kr 64 32

33 Valg E og F bytte mellom AFP og alderspensjon fra NAV Inntekt Alderspensjon NAV AFP Alderspensjon SPK Alderspensjon NAV % 137,68 % 66,00 % 59,86 % Kr kr kr kr AFP Alderspensjon NAV Inntekt Alderspensjon NAV Alderspensjon SPK % 54,87 % 143,23 % 61,37 % Kr kr kr kr 65 Valg G og H arbeide til 70 år Inntekt Alder SPK Alder FTR % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 67,98 % Kr kr kr kr kr Inntekt Alder SPK Alderspensjon NAV % 100,00 % 100,00 % 147,86 % 58,98 % Kr kr kr kr kr 66 33

34 UFØREPENSJON 67 Uførepensjon vilkår 1. Fratreden eller redusert stillingsstørrelse på grunn av sykdom eller skade Kan fratre helt eller delvis og få kompensert 66 % av lønnsnedgangen 2. Kompensasjon for nedgang i lønn ved sykdom eller skade Kan jobbe fullt og få kompensert 66 % av lønnsnedgangen Aldersslitasje etter fylte 64 år Ved aldersslitasje må man ha hatt sammenhengende tjeneste i minst 5 år umiddelbart før fratreden Gir normalt ikke rett til sykepenger Uføretidspunktet avtales mellom arbeidstaker og arbeidsgiver Kan fratre helt eller delvis og få kompensert 66 % av lønnsnedgangen 34

35 Uførepensjon vilkår Du har rett til uførepensjon ved skade eller sykdom fra første dag du er medlem av Statens pensjonskasse Du har ikke rett til uførepensjon dersom uførheten inntrer innen to år etter at du ble medlem, og uførheten skyldes en sykdom eller lidelse som du hadde eller hadde symptomer på da du ble medlem, og vi antar at du kjente til sykdommen eller lidelsen da du ble medlem Du beholder retten til uførepensjon i inntil to år ved permisjon uten lønn Gjelder ikke aldersslitasje 69 Brutto uførepensjon Pensjonsgrunnlag Tjenestetid Pensjonsgrad Brutto SPK Tillegg på 10 % av bruttopensjonen dersom du forsørger barn under 18 år 66 % Maksimal pensjon = 90 % av pensjonsgrunnlaget 70 35

36 Brutto uførepensjon Pensjonsgrunnlag Ordinær sluttlønn Pensjonsgivende tillegg Tjenestetid Pensjonsgrad 66 % Uførepensjon beregnes ut i fra stillingsstørrelsen på sykmeldingstidspunktet Hvis man har gått opp 10 % eller mer i stillingsstørrelse i løpet av de siste to årene vurderes karens Hvis man har gått ned i stillingsstørrelse forut for sykemeldingstidspunktet på grunn av sykdom eller skade, må dette dokumenteres 71 Brutto uførepensjon Pensjonsgrunnlag Tjenestetid pluss tid frem til aldersgrensen (maks 30 år) Tjenestetid Tid medregnet i henhold til permisjonsavtalen Pensjonsgrad Tid medregnet i andre ordninger under overføringsavtalen 66 % 72 36

37 Brutto uførepensjon Pensjonsgrunnlag Tjenestetid Pensjonsgrad Kan få innvilget delvis uførepensjon Ingen minste uføregrad Pensjonen skal kompensere for redusert arbeidsinntekt Eksempel, nedgang fra 80% stilling til 40% stilling, gir 50% grad 66 % 73 BOLIGLÅN 74 37

38 Boliglån i SPK? Hvem kan søke? Yrkesaktive medlemmer og pensjonister i Statens pensjonskasse Hvor mye kan man låne? Inntil 1,7 millioner per SPK-medlem i husstanden Sikkerhet? Inntil 80% av markedsverdi (kreves ikke 1.prioritets pant) Hva kan man låne til? Kjøp av bolig, refinansiering, modernisering, skifteoppgjør Renten? Norges beste rente. Nominell rente pt. 2,227. Ca 1 prosentpoeng lavere enn bankene i perioden Mer informasjon om pensjon eller lån Kontaktinformasjon Kundesenteret: Pensjon, Pensjonskalkulator på Boliglån, Be gjerne om vår kursbrosjyre 76 38

39 Pensjonskalkulatorer (oversikt over fripoliser) 77 Hovedside Din pensjon Velg mellom kalkulator, opptjening og skjemaoversikt Hurtigberegning av alderspensjon ved tre forskjellige uttak 78 39

40 Tilgang fra 79 Tre valgmuligheter i pensjonsoversikten valgmulighet ene 80 40

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge SPK Seniorkurs Pensjonsordningene i Norge Forskerforbundet Onsdag 10. februar 2010 Litt generelt om pensjonsordningene i Norge og Statens Pensjonskasse Pensjonsytelser fra Statens Pensjonskasse Andre ytelser

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Velkommen til kurs. Permisjonsavtalen i staten

Velkommen til kurs. Permisjonsavtalen i staten Velkommen til kurs Permisjonsavtalen i staten 1 Produktoversikt med mer Oppsatt rettighet Gruppeliv Yrkesskade Produkter, forsikringer og lån AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Boliglån Ventelønn

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Pensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Utdanningsforbundet vil, gjennom Unio, arbeide aktivt for at organisasjonen

Detaljer

Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015

Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015 Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015 Agenda Pensjon: 1. Pensjonsordningene 2. Sykdom - Hvordan er du dekket 3. Død Hvordan er de etterlatte dekket 4. Alderspensjon fra NAV

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift?

Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift? Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift? Kjapt & Nyttig, 10. november 2010 Advokat/partner Eivind O. G. Ottesen Statsautorisert revisor/partner Jon-Osvald Harila Deloitte Hva

Detaljer

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no.

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no. Forord Rapporten AFP eller Alt For lite Pensjon? er utarbeidet av De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra Aksjon Forsvar AFP. Rapporten gir en oversikt over hovedprinsippene i den nylig

Detaljer

Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause

Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause Agenda 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå 1000 1015 Pause 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon 1045 1115 Privat AFP muligheter og feller 1115 1130 Pause 1130 1200 Personforsikringer Pensjon

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Presentasjon i henhold til gjeldende regelverk Februar 2010 Hva påvirker pensjonsberegningen? Pensjonsprosenten Pensjonsgrunnlaget Tjenestetiden Eventuelle fripoliser

Detaljer

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER. Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER. Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 1 Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er opprettet med hjemmel i Hovedavtalens Del A og er inngått

Detaljer