PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PENSJON OFFENTLIG ANSATTE"

Transkript

1 PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland

2 Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra Årskullene Folketrygd Offentlig tjenestepensjon Samordning av pensjoner Individuell garanti 2.2 Årskullene Årskullene fra AFP 4. Pensjonsalternativer hva velger den enkelte? Oppsummering og eksempler

3 Kort om Bergen kommunale pensjonskasse Etablert i 1907 Ytelsesbasert pensjon 12 ansatte Ca aktive medlemmer Betaler pensjon til ca 7000 personer hver måned Nærmere informasjon, vedtekter og skjema kan finnes på vår internettside: /pensjonskassen.

4 Sammenhengen i PENSJONSSYSTEMET Privat: Individuell pensjonssparing Individuelle pensjoner Arbeidsmarkedsbasert: Obligatorisk TP og AFP for privat sektor, Offentlig TP og AFP for offentlig sektor Tjenestepensjon Statlig: Folketrygden er grunnmuren for alle Folketrygd

5 Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra Årskullene Folketrygd Offentlig tjenestepensjon Samordning av pensjoner Individuell garanti 2.2 Årskullene Årskullene fra AFP 4. Pensjonsalternativer hva velger den enkelte? Oppsummering og eksempler

6 Folketrygd Gamle regler Pensjonspoeng 20 beste Sluttpoengtall 40 år Alderspensjon fra 67 år kan ha inntekt ved siden av pensjonen Nye regler Pensjonsbeholdning 18,1 % av inntekt opp til 7, 1 G Alle år mellom 13 og 75 Alderspensjon fra 62 år kan ha inntekt ved siden av pensjonen Levealderjustering Pensjoner under utbetaling reguleres 0,75 % lavere enn Grunnbeløpet

7 Folketrygd - beholdning 18,1 % Fordeling i hht gjenstående levetid Beholdning Inntekt inntil 7,1 G Pensjon

8 To opptjeningsmodeller Folketrygden 2011 Grunnpensjon Tilleggspensjon 20 beste år Inntekt fra 1 G opp til 12 G 1/3 mellom 6 og 12 G Forholdstall Folketrygden 2025 Garantipensjon Inntektspensjon Alleårsopptjening Inntekt mellom 0 og 7,1 G 18,1 % av inntekt Delingstall Gjelder fullt ut for Gjelder delvis for Gjelder delvis for Gjelder fullt ut for 1963 og yngre

9 Innfasing av nye regler i folketrygden Født 1942 Født Født Født 1963 Dagens opptjeningsregler Dagens opptjeningsregler Delvis nye opptjeningsregler Helt nye opptjeningsregler Levealderjustering Fleksibelt uttak Fri inntekt Levealderjustering Fleksibelt uttak Friinntekt Levealderjustering Fleksibelt uttak Friinntekt Virkning fra 2011 Virkning fra 2011 Virkning fra 2016 (1954=62 år) Virkning fra 2025 (1963 = 62 år)

10 Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra Årskullene Folketrygd Offentlig tjenestepensjon Samordning av pensjoner Individuell garanti 2.2 Årskullene Årskullene fra AFP 4. Pensjonsalternativer hva velger den enkelte? Oppsummering og eksempler

11 Tjenestepensjon og AFP- hva er nytt fra 2011? Levealderjustering av alderspensjon (som i folketrygd) Men individuell garanti for personer født tom 1958 Nye samordningsregler for å tilpasses ny folketrygd Regulering som i folketrygd: Lønnsvekst fratrukket 0,75 % AFP ikke endret kun ny regulering under utbetaling.

12 Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra Årskullene Folketrygd Offentlig tjenestepensjon Samordning av pensjoner Individuell garanti 2.2 Årskullene Årskullene fra AFP 4. Pensjonsalternativer hva velger den enkelte? Oppsummering og eksempler

13 FOLKETRYGDPENSJON Regelverk: Folketrygdloven

14 Overgangsreglene for de forskjellige årskull Født Født Født Født 1963 Folketrygd Dagens opptjeningsregler Delvis nye opptjeningsregler Delvis nye opptjeningsregler Helt nye opptjeningsregler Levealder justering Fleksibelt uttak Fri inntekt Levealderjustering Fleksibelt uttak Fri inntekt Levealder justering Fleksibelt uttak Friinntekt Levealder justering Fleksibelt uttak Friinntekt BKP Levealder justering Individuell garanti Ny samordning Levealder justering Individuell garanti Ny samordning Levealder justering Ikke garanti Ny samordning Levealder justering Ikke garanti Ny samordning

15 Alderspensjon fra NAV Grunnpensjon Tilleggspensjon Evt pensjonstillegg (særtillegg) Alderspensjon Fra NAV

16 Beregningsfaktorer og begrep Grunnbeløpet Trygdetid Pensjonsgivende inntekt Pensjonspoeng Poengår Sluttpoengtall Pensjonsprosent Forholdstall (levealderjustering)

17 Forholdstall årskullene År Mnd ,030 1,036 1,042 1,048 1, ,000 1,005 1,010 1,015 1,020 1, ,995 1,000 1,005 1,010 1,015 1, ,990 0,995 1,000 1,005 1,011 1, ,985 0,990 0,996 1,001 1,006 1, ,981 0,986 0,991 0,996 1,001 1, ,976 0,981 0,986 0,991 0,996 1, ,971 0,976 0,981 0,986 0,992 0, ,966 0,971 0,976 0,982 0,987 0, ,961 0,966 0,972 0,977 0,982 0, ,956 0,961 0,967 0,972 0,977 0, ,951 0,957 0,962 0,967 0,972 0,978 1,026 1,031 1,037 1,043 1,049 1,021 1,026 1,032 1,039 1,044 1,016 1,022 1,027 1,034 1,040 1,011 1,017 1,023 1,029 1,035 1,007 1,012 1,018 1,024 1,030 1,002 1,007 1,013 1,020 1,026 0,997 1,003 1,009 1,015 1,021 0,992 0,998 1,004 1,010 1,016 0,988 0,993 0,999 1,006 1,011 0,983 0,989 0,994 1,001 1,007 0,978 0,984 0,990 0,996 1, ,947 0,952 0,957 0,962 0,968 0,973

18 Eksempel Åse Født i Enslig. Sluttpoengtall 3,74 (som tilsvarer i inntekt 2010). 45 poengår. 20 år etter år før Tar ut folketrygden ved 67 år. Forholdstall:1,03. Grunnbeløp: Grunnpensjon /1,03/12 Tilleggspensjon x3,74x25/40x45%= /1, x3,74x15/40x42%= /1,03 = /12 Evt pensjonstillegg (særtillegg) Alderspensjon Fra NAV Dekning 55 % Hvis hun jobber til hun er 67 år og 6 mnd er forholdstall 1. Da får hun pr mnd (dekning 56,5 %)

19 Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra Årskullene Folketrygd Offentlig tjenestepensjon Samordning av pensjoner Individuell garanti 2.2 Årskullene Årskullene fra AFP 4. Pensjonsalternativer hva velger den enkelte? Oppsummering og eksempler

20 Tjenestepensjon Regelverk: Hovedtariffavtalen vedlegg 5: Vedtekter for tjenestepensjonsordningen

21 Tjenestepensjon Alder Uføre Etterlatte Barnetillegg

22 Overgangsreglene for de forskjellige årskull Født Født Født Født 1963 Folketrygd Dagens opptjeningsregler Delvis nye opptjeningsregler Delvis nye opptjeningsregler Helt nye opptjeningsregler Levealder justering Fleksibelt uttak Fri inntekt Levealderjustering Fleksibelt uttak Fri inntekt Levealder justering Fleksibelt uttak Friinntekt Levealder justering Fleksibelt uttak Friinntekt BKP Levealder justering Individuell garanti Ny samordning Levealder justering Individuell garanti Ny samordning Levealder justering Ikke garanti Ny samordning Levealder justering Ikke garanti Ny samordning

23 Beregning av pensjonen Pensjonsgrunnlag x 66 % x medlemstid/30 x pensjonsgrad/forholdstall PENSJONSGRUNNLAG = LØNN justert for stillingsprosent + evt tillegg MEDLEMSTID = Antall år med offentlig tp ordning. Full tid 30 år PENSJONSPROSENT = 66 % PENSJONSGRAD = Den grad av stillingen man skal gå av med FORHOLDSTALL = Faktor som fastsatt for det enkelte årskull (justering for levealder)

24 Medlemskap Arbeid over 14 t pr uke (168 t pr kalenderkvartal). 30 år i gir full medlemstid Overføringsavtalen: Medregnet tid i andre offentlige ordninger

25 Pensjonsgrunnlag Utgangspunkt: Sluttlønn og pensjonsgivende tillegg (overtid ikke medregnet). Men: Lønnsøkning som følge av stillingsendring siste 2 år før pensjonsalder regnes ikke med som sluttlønn(med mindre den skyldes automatisk virkende lønnsregulering ved sentrale og lokale forhandlinger) Personlige lønnstillegg gitt ved lokale forhandlinger siste 2 år før pensjonsalder medregnes bare hvis de er innenfor 60 % av folketrygdens grunnbeløp (p.t. ca kr). Dersom du de siste årene før pensjonsalder går over i en lavere lønnet stilling, vil dette bli tatt hensyn til, slik at pensjonsberegningen blir rettferdig i forhold til hele karrieren din (beregning lønnsnedgang: Det høyere grunnlaget gjelder for tiden før grunnlaget går ned det lavere grunnlaget for resten av medlemstiden).

26 Stillingsprosent (Gjennomsnittlig deltid) 100% hvis du har jobbet i 100% stilling hele medlemstiden. Ved varierende arbeidstid fastsettes en gjennomsnittlig stillingsprosent ut fra de 30 beste år.

27 Forholdstall Levealdersjustering: Dersom levealderen i befolkningen øker mellom årskull, så vil forholdstallene føre til at den årlige pensjonen reduseres noe fra årskull til årskull som følge av at yngre årskull kan regne med flere år som pensjonist. Dette gjelder for en gitt uttaksalder. Den enkelte kan kompensere for levealders justeringen ved å utsette uttaket av pensjon noe.

28 EKS ÅSE Født i Hun har vært ansatt i Bergen kommune i 22 år. Siste årene i 100 % stilling. Gjennomsnittlig stillingsprosent er 80 %. Årslønn i Bergen kommune er Hun går av 100 % ved 67 år. Forholdstall er 1,030. Brutto tjenestepensjon (370000X80%) X 66% X 22/30 /1,03 Samordnings fradrag Netto tjenestepensjon Fra BKP Folketrygd fra Nav SAMLET PENSJON

29 Eksempel Åse Gradering av alderspensjon Gjennomsnittlig stillingsprosent 80 %. Siste år 100 %. Ønsker å fortsette i 60 % stilling etter 67 år. Pensjonsgraden fastsettes da slik: (80-60)/80 = 25 % Åse får utbetalt 25 % av den alderspensjonen hun har opptjent når han trapper ned til 60 % stilling. Hun fortsetter opptjening i 60 % stilling.

30 Når kan du fratre? Ved aldersgrense for stillingen Særaldersgrenser 85 års regelen: Kan fratre 3 år før dersom medlemstid og egen alder er 85 år eller mer Levealderjustering skjer ved 67 år Medlemskapets lengde: minimum 3 år

31 Alderspensjon og inntekt Begrensninger i utbetalingen dersom du arbeider i offentlig sektor Ved arbeid i minst 14 t pr uke (168 pr kalenderkvartal)

32 Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra Årskullene Folketrygd Offentlig tjenestepensjon Samordning av pensjoner Individuell garanti 2.2 Årskullene Årskullene fra AFP 4. Pensjonsalternativer hva velger den enkelte? Oppsummering og eksempler

33 SAMORDNING Brutto tjenestepensjon Samordnings fradrag Netto tjenestepensjon Fra BKP Folketrygd Fra NAV SAMLET PENSJON

34 Samordningsfradraget Samordningsfradrag for grunnpensjon 75 % av grunnbeløpet Avkortes i forhold til tjenestetid Avkortes i forhold til gjennomsnittlig stillingsstørrelse Samordningsfradrag for tilleggspensjon Begrenses til inntekter som er pensjonsgivende i BKP Følgende inngår ikke i samordningsfradraget: Overtid Annet arbeid utenfor Offentlig tjenestepensjonsordning Evt ikke pensjonsgivende tillegg Bonuser Avkortes i forhold til tjenestetiden i BKP Samordningsfradrag for særtillegg Avkortes krone for krone

35 Samordning Samordning med fleksibel folketrygd Tar utgangspunkt i tidligere samordningsregler Bruttopensjon og samordningsfradrag levealdersjusteres ved bruk av forholdstall Samordnes som om folketrygden tas ut samtidig med tjenestepensjonen Alderspensjon etter særaldersgrense Samordning ved 67 år etter ordinære regler Krav om uttak av folketrygd fra 67 år

36 Eks Åse Brutto tjenestepensjon Tjenestepensjon: x 66% x 22/30 /1,03 Samordnings fradrag Pensjon fra BKP Samordningsfradrag for folketrygdpensjonen: Grunnpensjon: 2.820,- Tilleggspensjon: 5.643,- Pensjon fra NAV Avkortet i forhold til: -ikke full medl.tid -ikke 100 % stilling - annet arbeid uten offentlig tj.pensjon Samlet pensjon før skatt

37 Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra Årskullene Folketrygd Offentlig tjenestepensjon Samordning av pensjoner Individuell garanti 2.2 Årskullene Årskullene fra AFP 4. Pensjonsalternativer hva velger den enkelte? Oppsummering og eksempler

38 Garantibestemmelsen Hovedtariffavtalen pkt 2.1.4

39 Hva betyr denne garantien for deg? Gjelder for årskull til og med 1958-kullet Får virkning dersom samlet pensjon etter levealdersjustering og samordning (inkl. samordningsfordeler) er lavere enn 66 prosent av sluttlønn ved full opptjeningstid. Garantien er gitt i forhold til uttak av folketrygdpensjon ved 67 år. Tjenestepensjonsordningene utbetaler i så fall et garantitillegg For medlemmer uten full opptjening reduseres garantien med tjenestetidsbrøken

40 Eks individuell garanti hvis står i stilling til 67 år Pensjon Fra 67 år: Samordnet tjenestepensjon og alderspensjon fra folketrygden Levealdersjustering av tjenestepensjon og folketrygd 62 år 66 % 65 år Individuell garanti Tjenestepensjon med samordningsfradrag fra 67 Alderspensjon fra folketrygden fra 67 år 67 år Alder Eventuelt tillegg pga. garantien

41 Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra Årskullene Folketrygd Offentlig tjenestepensjon Samordning av pensjoner Individuell garanti 2.2 Årskullene Årskullene fra AFP 4. Pensjonsalternativer hva velger den enkelte? Oppsummering og eksempler

42 Årskull Får pensjon beregnet både etter dagens og etter fremtidig regelverk: 1954:90%/10% 1955:80%/20% 1956:70%/30% osv. 1962:10%/90%

43 Overgangsreglene for de forskjellige årskull Født Født Født Født 1963 Folketrygd Dagens opptjeningsregler Delvis nye opptjeningsregler Delvis nye opptjeningsregler Helt nye opptjeningsregler Levealder justering Fleksibelt uttak Fri inntekt Levealderjustering Fleksibelt uttak Fri inntekt Levealder justering Fleksibelt uttak Friinntekt Levealder justering Fleksibelt uttak Friinntekt BKP Levealder justering Individuell garanti Ny samordning Levealder justering Individuell garanti Ny samordning Levealder justering Ikke garanti Ny samordning Levealder justering Ikke garanti Ny samordning

44 Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra Årskullene Folketrygd Offentlig tjenestepensjon Samordning av pensjoner Individuell garanti 2.2 Årskullene Årskullene fra AFP 4. Pensjonsalternativer hva velger den enkelte? Oppsummering og eksempler

45 Overgangsreglene for de forskjellige årskull Født Født Født Født 1963 Folketrygd Dagens opptjeningsregler Delvis nye opptjeningsregler Delvis nye opptjeningsregler Helt nye opptjeningsregler Levealder justering Fleksibelt uttak Fri inntekt Levealderjustering Fleksibelt uttak Fri inntekt Levealder justering Fleksibelt uttak Friinntekt Levealder justering Fleksibelt uttak Friinntekt BKP Levealder justering Individuell garanti Ny samordning Levealder justering Individuell garanti Ny samordning Levealder justering Ikke garanti Ny samordning Levealder justering Ikke garanti Ny samordning

46 AVTALEFESTET PENSJON Regelverk: Tariffavtalen kap 2 Tariffavtalens vedlegg 4: Vedtekter for avtalefestet pensjon Forskrift om kombinasjon av avtalefestet pensjon og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt)

47 Trekk ved dagens AFP Opptjening av folketrygdpoeng fortsetter. Men: Ikke videre opptjening i pensjonskassen. Fleksibelt uttak (fra 10 % avgang og oppover). (For lærere: full eller maks 40 %) Folketrygdberegnet AFP (62-65 år)afp-størrelsen kan anslås ut fra pensjonskalkulatoren på (Folketrygdopptjening + AFP tillegg kr ) Under utbetaling reguleres AFP med Grunnbeløpet fratrukket 0,75 %. Ved overgang til alderspensjon oppreguleres pensjonsgrunnlaget med lønnsvekst (Grunnbeløpet) AFP kan ikke tas ut samtidig som fleksibel alderspensjon fra folketrygden. AFP levealderjusteres ikke.

48 Vilkår for AFP fra 62 til 65 år (folketrygdberegnet) Må ha fylt 62 år Du må fratre med minst 10 % av full stilling Må være i lønnet arbeid (el sykmeldt) på heltid eller deltid frem til pensjonering (minst 20% stilling) Må ha vært ansatt sammenhengende i offentlig sektor i minst de tre siste år (minst 20% stilling) Krav til inntekt/opptjening Må ha minst 10 år med opptjening av pensjonspoeng i folketrygden fra fylte 50 år og til og med året før uttak av pensjon Ha et gjennomsnitt av de 10 beste poengår etter 1967 på minst 1,0 pensjonspoeng (2G) Ha tjent minst grunnbeløpet året før uttak Ha en inntekt ved uttak som på årsbasis tilsvarer minst 1G (månedsinntekt x 12) Må ikke ha gavepensjon uten motsvarende arbeidsplikt før uttak Må ikke ha andre tjenestepensjoner fra arbeidsgiver, unntatt delvis uførepensjon

49 Vilkår for AFP fra 65 til 67 år (tjenestepensjonsberegnet) Alt 1: Du må være i lønnet arbeid frem til du går av med AFP. Ved permisjon uten lønn har du ikke rett til AFP, med mindre du har stått som frivillig medlem og har betalt full premie i permisjonstiden. Du må være medlem i BKP og dessuten ha minst 10 års medlemskap i pensjonsordningen etter fylte 50 år. Alt 2: Dersom du ikke oppfyller kravene i alternativ 1, kan du likevel gå av ved fylte 65 år hvis du fyller de vilkårene for å få AFP som gjelder ved fratreden før 65 år. Se over.

50 Beregning av AFP: 1)62-64 år : Folketrygdberegnet 2)65-66 år : 1) Folketrygdberegnet eller 2) Tjenestepensjonsberegnet

51 1) Folketrygdberegnet AFP år

52 2)Tjenestepensjonsberegnet AFP år Pensjonsgrunnlag x 66 % x medlemstid/30 x pensjonsgrad PENSJONSGRUNNLAG = LØNN justert for stillingsprosent + evt tillegg. MEDLEMSTID = Antall år med offentlig tp ordning. Full tid 30 år. PENSJONSPROSENT = 66 % PENSJONSGRAD = Den grad av stillingen man skal gå av med.

53 Eksempel Åse Født i Enslig. Sluttpoengtall 3,74 (som tilsvarer i inntekt 2011). 45 poengår. 20 år etter år før Hun har vært ansatt i Bergen kommune i 20 år. Siste årene i 100 % stilling. Gjennomsnittlig stillingsprosent er 80 %. Årslønn i Bergen kommune er pr Hun ønsker å ta ut delvis AFP ved 65 år. Hun fortsetter i 50 % stilling. 1) Folketrygdberegnet AFP: (Kr ,- + AFP tillegg kr 1.700,-) x 50% 9.567,- pr mnd 2) Tjenestepensjonsberegnet AFP: x 80% x 66% x 20/30 x 38%/ ,- pr mnd 3) TP beregnet hvis hun hadde hatt full opptjening 100% stilling i 30 år: x 66% x 50 %/ ,-pr mnd

54 Eksempel Åse Født i Enslig. Sluttpoengtall 3,74 (som tilsvarer i inntekt 2010). 45 poengår. 20 år etter år før Tar ut folketrygden ved 67 år. Forholdstall:1,03. Grunnbeløp: Grunnpensjon /1,03/12 Tilleggspensjon x3,74x25/40x45%= /1, x3,74x15/40x42%= /1,03 = /12 Evt pensjonstillegg (særtillegg) Alderspensjon Fra NAV Dekning 55 % Hvis hun jobber til hun er 67 år og 6 mnd er forholdstall 1. Da får hun pr mnd (dekning 56,5 %)

55 Eksempel Åse forts. Folketrygdberegnet AFP: 9.567,- Lønn i 50 % stilling: ,- AFP og lønn før skatt: ,- Lønn i 100 % stilling før skatt: ,- Differanse før skatt: 5.866,-

56 AFP Beregning utbetaling - inntekt AFP AFP FOLKETRYGD BEREGNET Hvordan beregnes AFP? Folketrygdopptjening + AFP tillegg på kr /år Folketrygdopptjening + AFP tillegg på kr /år Hvem beregner? Hvem utbetaler? Inntekt ved siden av full AFP NAV BKP Kr /år NAV/BKP BKP Kr /år AFP TJENESTE PENSJONS- BEREGNET 66 % av Pensjonsgrunnlag (sluttlønn justert for stillingsprosent) x medlemstid/30 BKP BKP Inntekt fra offentlig sektor: Arbeid under 168 timer pr kalenderkvartal Inntekt fra privat sektor: Ingen inntektsbegrensning

57 Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra Årskullene Folketrygd Offentlig tjenestepensjon Samordning av pensjoner Individuell garanti 2.2 Årskullene Årskullene fra AFP 4. Pensjonsalternativer hva velger den enkelte? Oppsummering og eksempler

58 Pensjonsalternativer før 67 år Offentlig tjenestepensjon NAV Inntekt ved siden av pensjon Fortsette i jobb Alderspensjon fra 62 år Ingen inntektsbegrensninger AFP fra 62 år Ingen pensjon fra Nav (før 67 år) Inntektsbegrensning som i dag for AFP Tjenestepensjon 85 års regel (tidligst fra 57 år) Gradert uførepensjon (under 50 %) Alderspensjon fra 62 år Alderspensjon fra 62 år Inntektsbegrensning ift alderspensjon fra pensjonskassen som i dag Inntektsbegrensning ift uførepensjonen som i dag

59 Hvilke konsekvenser har det å ta ut folketrygden tidlig? -lønner det seg?

60 Eks. Full opptjening tjenestepensjon. Lønn Sluttpoengtall 4,35 (ca pr 2011) Uttak v 67 år: pr mnd Uttak v 62 år: pr mnd Forskjellen mellom uttak 62 år og uttak 67 år er kr 3.801,- pr mnd Utbetaling av alderspensjon fra Nav i 5 år: kr ,- Ca etter skatt/3.801,- ca 13 år. Ved ca 80 år går det i null.

61 Hva lønner seg?

62 Fortsette å jobbe i kommunen utover 67 år? Tar ut folketrygd fra 67 år jobber i Bergen kommune til: 67 år: Nav: BKP: (24.750) 68 år: Nav: BKP: (24.407) 70 år: Nav: BKP: (22.105) 73 år: Nav: BKP: 0 (17.473) Tar ut folketrygd fra 62 år jobber i Bergen kommune til: 67 år: Nav: BKP: (20.949) 68 år: Nav: BKP: (20.606) 70 år: Nav: BKP: (18.304) 73 år: Nav: BKP: 0 (13.672) Tar ut folketrygd og tjenestepensjon samtidig: 67 år: Nav: BKP: (24.750) 68 år: Nav: BKP: (25.424) 70 år: Nav: BKP: (25.511) 73 år: Nav: BKP: 0 (25.713)

63 Veien videre... Hva passer for deg og din situasjon? Vurderer du å ta ut alderspensjon eller AFP? Gode muligheter til kombinasjon arbeid og pensjon Beregninger. Ta kontakt med Nav for serviceberegning Ta deretter kontakt med Bergen kommunale pensjonskasse for samlet beregning Søknadskjema: AFP: Arbeidsgiver, sjonskassen Alderspensjon, Uføre, etterlatte: pensjonskassen

64 Ferdig!

65 Takk for oppmerksomheten..

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke Utdanningsforbundet Oktober 2011 Martin Bakke Agenda 1. Folketrygden Alderspensjon 2. Statens pensjonskasse Alderspensjon AFP 3. Ulike valgmuligheter for den enkelte Pensjon består av tre deler pensjon

Detaljer

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf)

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person) I AIPK kan

Detaljer

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge Velkommen til pensjonsseminar KLP v/frode Berge Det norske pensjonssystemet Individuelle dekninger Kollektive pensjonsordninger (KLP/FKP/SPK) Folketrygden Opptjening i folketrygden født før 1954. Man sparer

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

Sola kommune 11.mai 2011 11.05.2011 1

Sola kommune 11.mai 2011 11.05.2011 1 Sola kommune 11.mai 2011 1 Innhold Tariffestet kollektiv tjenestepensjon Generelle bestemmelser Pensjonsytelsene Alderspensjon Avtalefestet pensjon (AFP) Regneeksempler 2 Hvem pensjonsordningen omfatter

Detaljer

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 AFP og tjenestepensjon Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 Agenda Nytt regelverk i folketrygden Alderspensjon Pensjonsordningen i SPK / kommunal sektor (KLP) Alderspensjon Avtalefestet pensjon

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon.

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon. Avtalefestet pensjon (AFP) Søknad om avtalefestet pensjon (http://aipk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person)

Detaljer

Pensjonsordning for folkevalgte. Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015

Pensjonsordning for folkevalgte. Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015 Pensjonsordning for folkevalgte Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015 Pensjonssystemet Individuelle forsikringer Tjenestepensjon/AFP Må tilpasses ny folketrygd Folketrygd Endret

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen 28. August 2014 Spesialrådgiver Kjell Morten Aune 1 Innhold Pensjonsbildet Ny og gammel folketrygd Modellen for

Detaljer

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Kleppestø 2. desember 2015 Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Agenda Pensjonssystemet Opptjening og medlemskap Pensjoneringsmuligheter Alderspensjon og AFP Uføre- og Etterlattepensjon Pågående

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Agenda Folketrygden Offentlig tjenestepensjon - fordeler og ytelser etc. Valgmuligheter Medlemsfordeler Folketrygd Pensjonssystemet Egen sparing Tjenestepensjon og AFP

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2

DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2 Innhold DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2 1.1 Etterfølgende medlemskap, alle ytelser 2 Eksempel 1 - Straks begynnende pensjon 2 Eksempel 2 - Oppsatt pensjon 3 b) Opphold i medlemskapet 3 Eksempel 3 - Etterfølgende

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL

ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL 28. november 2011 UIO ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL Etter pensjonsreformen - en arbeidstakerorganisasjon 1i YS Innhold Pensjonsreformen endringer Offentlig tjenestepensjon - modellen Ny og gammel folketrygd

Detaljer

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler?

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? NAV Pensjon Steinkjer Anita Hanssen Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? Livet er en reise. Planlegg den godt. Sjekk Din pensjon på nav.no NAV Pensjon Steinkjer NAV Pensjon Steinkjer

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Modalen kommune 16. juni 2008

Modalen kommune 16. juni 2008 Modalen kommune 16. juni 2008 Pensjonsforedrag for Fagforbundet Aust-Agder fylkekommune Rune Rosberg, Kunde- og salgsleder Agder 26.02.2011 1 Agenda Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

Tjenestepensjon og Folketrygd

Tjenestepensjon og Folketrygd Tjenestepensjon og Folketrygd Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg, 6. desember 2010 Arne Helstrøm, SPK STATENS PENSJONSKASSE Forelesningen omhandler: Generelt om pensjonsordningene i Norge Dagens folketrygd

Detaljer

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler Informasjonsmøte Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP Uførepensjon Medlemsfordeler Hvem er omfattet? Fast ansatt Før 01.01.74 Forskjellige regler for hver arbeidsgiver. 01.01.74-01.01.78 Minstekrav

Detaljer

Ny tjenestepensjon i offentlig sektor

Ny tjenestepensjon i offentlig sektor Arbeids- og sosialdepartementet Ny tjenestepensjon i offentlig sektor Pensjonskassekonferansen 18. april 2018 Arbeids- og sosialdepartementet 2 Disposisjon 1 2 3 4 Problemene med dagens ordninger En ny

Detaljer

Hva skjer med offentlig tjenestepensjon?

Hva skjer med offentlig tjenestepensjon? Arbeids- og sosialdepartementet Hva skjer med offentlig tjenestepensjon? Silje Aslaksen 19. april 2016 Ny statsråd 16. desember rapport 17. desember! 2 Prosessen Arbeids- og sosialministeren og partene

Detaljer

Pensjon. Medlemsmøte 04.oktober Christian Bethuelsen

Pensjon. Medlemsmøte 04.oktober Christian Bethuelsen Pensjon Medlemsmøte 04.oktober 2016 Christian Bethuelsen Agenda Pensjonskassen og sparing Medlemskap Ytelser SKP hvem er vi? Pensjonspyramide Egen sparing Tjenestepensjon, offentlig eller privat Folketrygd

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Alderspensjon og avtalefesta pensjon 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Bakgrunn Pensjonsreform 2011 Planlegg din pensjonsøkonomi NAVs nettjeneste Ditt Nav NAV Kontaktsenter Pensjon 55 55 33 34 Det

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Blindern 07. mai 2014 Pensjon og valgmuligheter Fredrik Wold 1 Kursets innhold Forberedelse til pensjonsalder Hva lønner seg for meg? Du får tallene, men det er bare halve jobben. Samlet økonomi, familie,

Detaljer

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse)

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse) Pensjonsreform 2011 Disposisjon 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 Hvorfor pensjonsreform nå? Hovedendringer Pensjonsreformen i praksis Eksempler 2. Avtalefestet pensjon (AFP) Hovedendringer Eksempler

Detaljer

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge SPK Seniorkurs Pensjonsordningene i Norge Forskerforbundet Onsdag 10. februar 2010 Litt generelt om pensjonsordningene i Norge og Statens Pensjonskasse Pensjonsytelser fra Statens Pensjonskasse Andre ytelser

Detaljer

Moss kommunale pensjonskasse

Moss kommunale pensjonskasse Moss kommunale pensjonskasse din pensjonskasse Om denne brosjyren Denne brosjyren tar sikte på en innføring i hvordan Moss kommunale pensjonskasse beregner sine pensjoner. Brosjyren gir ikke svar på alle

Detaljer

Hva påvirker valget PENSJON OG VALGMULIGHETER. Møre og Romsdal fylkeskommune. 2. Oktober Torgeir Engebakken og Jon Rodvang

Hva påvirker valget PENSJON OG VALGMULIGHETER. Møre og Romsdal fylkeskommune. 2. Oktober Torgeir Engebakken og Jon Rodvang PENSJON OG VALGMULIGHETER Møre og Romsdal fylkeskommune 2. Oktober 2017 Torgeir Engebakken og Jon Rodvang Hva påvirker valget Arbeidsplassens betydning Hvordan er det på jobben? Individuelle faktorer Helse

Detaljer

Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016

Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016 Pensjon i endring Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016 1 Tema i dag Innledning og generelt om pensjon Ny folketrygd Dagens tjenestepensjon (alderspensjon) Dagens avtalefesta pensjon (AFP)

Detaljer

Agenda. Pensjon og valgmuligheter MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE NOVEMBER Rachel Husebø Chambenoit Statens pensjonskasse

Agenda. Pensjon og valgmuligheter MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE NOVEMBER Rachel Husebø Chambenoit Statens pensjonskasse MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE NOVEMBER 2018 Pensjon og valgmuligheter Rachel Husebø Chambenoit Statens pensjonskasse Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse Alderspensjon AFP Uførepensjon

Detaljer

Alderspensjon fra folketrygden

Alderspensjon fra folketrygden Alderspensjon fra folketrygden // Alderspensjon Kjenner du reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden ble innført 1. januar 2011. Hva innebærer reglene for deg? Hvilke muligheter

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Folketrygd / Offentlig tjenestepensjon /AFP Lønn eller pensjon eller begge deler? Hvordan kombinere

Detaljer

Innledning. Angrepene på offentlig tjenestepensjon. Forsvar offentlig pensjon. Mandag 10/5 2010. Stein Stugu

Innledning. Angrepene på offentlig tjenestepensjon. Forsvar offentlig pensjon. Mandag 10/5 2010. Stein Stugu Innledning Angrepene på offentlig tjenestepensjon Forsvar offentlig pensjon Mandag 10/5 2010 Stein Stugu Viktigste innvendinger til høringsutkastet, hva skjedde? Pensjonsgrunnlag skal oppreguleres med

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Pensjon til offentlig ansatte

Pensjon til offentlig ansatte Arbeids- og sosialdepartementet Pensjon til offentlig ansatte Frokostmøte Pareto Pensions 19. januar 2016 Roar Bergan Ny statsråd 16. desember rapport 17. desember! Arbeids- og sosialdepartementet Oppstarten

Detaljer

Hvordan påvirke sin egen pensjon. 25. januar 2018 Torgils Milde, KLP

Hvordan påvirke sin egen pensjon. 25. januar 2018 Torgils Milde, KLP Hvordan påvirke sin egen pensjon. 25. januar 2018 Torgils Milde, KLP Agenda Det norske pensjonssystemet -deltid/heltid Hvem er KLP? Deres eget selskap! Norges største livsforsikringsselskap Totalleverandør

Detaljer

Høringsnotat

Høringsnotat Høringsnotat 21.9.2017 Tilpasning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler levealdersjustering og samordning Innhold 1 INNLEDNING...

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Etternavn, fornavn SØKNAD OM AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Fødselsnr (11 siffer) Postadresse Postnr Poststed Bokommune Telefon privat Mobiltelefon

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

Vi snakker om kvinner og pensjon

Vi snakker om kvinner og pensjon Vi snakker om kvinner og pensjon Økonomi hvorfor er vi så lite opptatt av det? 44 prosent vil om skilsmissemønsteret forblir uendret, ha minst én skilsmisse bak seg, innen de er 60 år (kilde ssb) Folketrygdens

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Høring Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor

Høring Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor ARBEIDSDEPARTEMENTE / ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET M OTTATT 18 JAN 2010 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Pensjonsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Deres ref: 200905712-/FH Vår ref.: Dato:

Detaljer

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Torunn Jakobsen Langlo, 1.3.11 www.danica.no Agenda Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i NAV Tilpasning av tjenestepensjonene 2

Detaljer

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal Informasjonsmøte Kenneth Edvardsdal 1 Agenda Kort om Vital Pensjonsreformen alderspensjon AFP Uførepensjon Pensjonsforsikring Seniorpolitikk Informasjon Oppsummering 2 DnB NOR - 2,3 mill personkunder -

Detaljer

Konsekvenser av ny offentlig tjenestepensjon. Johann Despriée, Aktuar/CRO/CCO

Konsekvenser av ny offentlig tjenestepensjon. Johann Despriée, Aktuar/CRO/CCO Konsekvenser av ny offentlig tjenestepensjon Johann Despriée, Aktuar/CRO/CCO 07.12.2018 Kort om PKH PKH ble etablert 01.01.2014 gjennom virksomhetsoverdragelser Våre sponsorer/kunder/arbeidsgivere er:

Detaljer

Høringsnotat. 20. november Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor

Høringsnotat. 20. november Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor Høringsnotat 20. november 2009 Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor Innhold 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Pensjonsforliket fra 2005... 2 1.3 Avtalen i lønnsoppgjøret

Detaljer

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver Kvinner og pensjon Sandnessjøen 25. november 2015 Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver 2 3 Bli en pensjonsvinner 4 Kunnskap om pensjonssystemet Kjennskap til egen pensjon Avstemme drømmer og muligheter

Detaljer

Pensjon for dummies og smarties

Pensjon for dummies og smarties Pensjon for dummies og smarties John Torsvik, leder Utdanningsforbundet Hordaland 1S Pensjonsvilkårene er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. De viktigste elementene er: ( Folketrygdens

Detaljer

Offentlig pensjon. Torfinn Thomassen

Offentlig pensjon. Torfinn Thomassen Offentlig pensjon Torfinn Thomassen Agenda/disposisjon 1 2 3 4 5 Pensjon på agendaen Hvorfor er pensjonsreform både nødvendig og viktig? Ny alderspensjon i Folketrygden og ny AFP i privat sektor ASD rapporten

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 EKSEMPLER INNHOLD 1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 1.1 Straks begynnende pensjon 3 a) Sammenhengende medlemskap 3 b) Opphold i medlemskapet 3 c) Innmelding i tidligere ordning etter at utbetaling

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon status og utfordringer

Offentlig tjenestepensjon status og utfordringer Offentlig tjenestepensjon status og utfordringer NHOs forsikringskonferanse 12. november 2014 Roar Bergan Tre faser i arbeidet hittil 2008 2010 2012 2012 2014 Tilpasninger til pensjonsreformen: Avtale

Detaljer

HAUGESUND KOMMUNES SENIORDAG

HAUGESUND KOMMUNES SENIORDAG HAUGESUND KOMMUNES SENIORDAG 11.12.2018 HAUGESUND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Pensjonskasse for ansatte i Haugesund kommune, og virksomheter med nær tilknytning til Haugesund kommune. Kirkelig fellesråd Kultur

Detaljer

Tjenestepensjon og AFP. Sveinung Remøy NAV Familie- og Pensjon

Tjenestepensjon og AFP. Sveinung Remøy NAV Familie- og Pensjon Tjenestepensjon og AFP Sveinung Remøy NAV Familie- og Pensjon Bakgrunn Pensjonsreform 2011 Påvirket også AFP-ordningene Det norske pensjonssystemet Individuell Sparing Tjenestepensjon (Du og arbeidsgiver)

Detaljer

INNFØRINGSKURS OM PENSJON I OFFENTLEG SEKTOR

INNFØRINGSKURS OM PENSJON I OFFENTLEG SEKTOR INNFØRINGSKURS OM PENSJON I OFFENTLEG SEKTOR 1 TEMA SOM BLIR OMHANDLA I KURSET 1. Innleiing og generelt om pensjon 2. AFP 62 64 år, 65 67 år 3. Offentleg tenestepensjon ved 67 år 4. Uførepensjon 5. Kvar

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon Museumsansattes forening (STAFO) Andreas Moen 23. januar 2018 2 Tema OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 1. Ny folketrygd 2. Dagens OfTP Utfordringer 3. Ny pensjonsordning 4. Forhandlingsprosess

Detaljer

Pensjon En introduksjon

Pensjon En introduksjon Pensjon En introduksjon Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo 12. september 2017 Jorunn Solgaard Pensjon en definisjon Arbeidslivet.no: Pensjon er en økonomisk ytelse for personer som er ute av arbeidsmarkedet.

Detaljer

Om Offentlig tjenestepensjon hva skjer? Naturviternes tariffkonferanse 9. mars 2016 Anders Kvam

Om Offentlig tjenestepensjon hva skjer? Naturviternes tariffkonferanse 9. mars 2016 Anders Kvam Om Offentlig tjenestepensjon hva skjer? Naturviternes tariffkonferanse 9. mars 2016 Anders Kvam 2 Agenda Pensjonsreformen Offentlig tjenestepensjon etter 2009 Utviklingen i privat sektor En ny offentlig

Detaljer

Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner

Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Virkning fra 1. januar 2014 Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1 Grunnlaget for vedtektene Vedtekten gjelder folkevalgte

Detaljer

Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status. Jan Mønnesland NTL 117 jubileumskonferanse Oslo 10.02.2011

Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status. Jan Mønnesland NTL 117 jubileumskonferanse Oslo 10.02.2011 Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status Jan Mønnesland NTL 117 jubileumskonferanse Oslo 10.02.2011 Pensjonsreformen Pensjonskommisjonens begrunnelse: - eldrebølgen gjør at dagens system krever sterk

Detaljer

Hilde Nordstoga hilde@steenberg-plahte.no Tlf. 971 27 833. Medlemsmøte Den norske Forsikringsforening 20. Mars 2013

Hilde Nordstoga hilde@steenberg-plahte.no Tlf. 971 27 833. Medlemsmøte Den norske Forsikringsforening 20. Mars 2013 Hilde Nordstoga hilde@steenberg-plahte.no Tlf. 971 27 833 Medlemsmøte Den norske Forsikringsforening 20. Mars 2013 Levealdersjustering 1944 eller senere årskull (Gradvis innfasing) Uføre? Pensjonsreformen

Detaljer

Hva betyr pensjonsreformen og ny AFP for arbeidsgiver og arbeidstaker? Parat Regionsamling september 2010

Hva betyr pensjonsreformen og ny AFP for arbeidsgiver og arbeidstaker? Parat Regionsamling september 2010 Hva betyr pensjonsreformen og ny AFP for arbeidsgiver og arbeidstaker? Parat Regionsamling september 2010 Alexandra Plahte Steenberg & Plahte as Løkkeåsveien 3 A Postboks 80 1300 Sandvika Tlf. 94802000

Detaljer

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Anders Kvam Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Generelt om pensjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening // Side 2 Hva er pensjon? Tradisjonelt: Lønnserstatning

Detaljer

ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015. Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor

ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015. Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015 Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor Agenda Pensjon i Norge Folketrygd hovedtrekk Pensjon i offentlig sektor i dag Hva kan skje med pensjonene i

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

Ny tjenestepensjon i offentlig sektor

Ny tjenestepensjon i offentlig sektor Arbeids- og sosialdepartementet Ny tjenestepensjon i offentlig sektor 18. april 2018 Silje Aslaksen Disposisjon 1 2 3 4 Problemene med dagens ordninger En ny langsiktig løsning Broen til nye ordninger

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Uførepensjon

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENKELTE TILPASNINGER I DELER AV FOLKETRYGDENS REGELVERK

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENKELTE TILPASNINGER I DELER AV FOLKETRYGDENS REGELVERK HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENKELTE TILPASNINGER I DELER AV FOLKETRYGDENS REGELVERK 3. april 2009 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ETTERLATTEPENSJON OG GJENLEVENDES ALDERSPENSJON 4 2.1 Hovedtrekk ved gjeldende

Detaljer

YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND. Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS

YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND. Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS Hvorfor pensjonsreform Økende levealder Det antas at levealderen øker med ca 1 år per tiår Vi går lenger på skole Økende antall uføre

Detaljer

Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres?

Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres? Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres? Noen av mine erfaringer i møtet med den enkelte og bedrift hva

Detaljer

NÅR GÅR TOGET? Forsvar Offentlig Pensjon Tirsdag 12. februar 2013. Klemet Rønning-Aaby

NÅR GÅR TOGET? Forsvar Offentlig Pensjon Tirsdag 12. februar 2013. Klemet Rønning-Aaby NÅR GÅR TOGET? Forsvar Offentlig Pensjon Tirsdag 12. februar 2013 Klemet Rønning-Aaby Offentlig tjenestepensjon -> Bruttogaranti-ordning -> 30 års opptjening eller mer gir 66% av sluttlønn totalt -> 14

Detaljer

Rettigheter som medlem av offentlig tjenestepensjonsordning i DNB

Rettigheter som medlem av offentlig tjenestepensjonsordning i DNB Rettigheter som medlem av offentlig tjenestepensjonsordning i DNB Innhold Generell informasjon 3 Medlemskap 4 Alderspensjon 5 Avtalefestet pensjon (AFP) 8 Uførepensjon 9 Etterlattepensjon (ektefelle- og

Detaljer

PENSJON Generelt om pensjon, AFP, offentlig tjenesstepensjon m.m. Kurs for atv/vgo - Tromsø 15. og 16. mars

PENSJON Generelt om pensjon, AFP, offentlig tjenesstepensjon m.m. Kurs for atv/vgo - Tromsø 15. og 16. mars PENSJON Generelt om pensjon, AFP, offentlig tjenesstepensjon m.m. Kurs for atv/vgo - Tromsø 15. og 16. mars 1 TEMA FOR DENNE ØKTA 1. Generelt om pensjon 2. AFP 3. Offentlig tjenestepensjon 2 TARIFF 2009

Detaljer

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon Pensjon,. og reform Tirsdag 1. Mars 2011 Geir Sæther, Danica Pensjon 2 Bakgrunn: Alderssammensetning i den norske befolkningen Antall personer over 67 år øker fra dagens 13% til 22% i 2050. Antall unge

Detaljer

Pensjonsforhandlingene i offentlig sektor Fredrik Oftebro 2. nestleder

Pensjonsforhandlingene i offentlig sektor Fredrik Oftebro 2. nestleder Pensjonsforhandlingene i offentlig sektor 2018 Fredrik Oftebro 2. nestleder Uravstemning om Offentlig tjenestepensjon 3 Offentlig tjenestepensjon NTLs og LOs mål for en god pensjon 66% Gjennomsnittlig

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 15. juni 2018 kl. 15.40 PDF-versjon 18. juni 2018 15.06.2018 nr. 30 Lov om endringer i

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Tjenestepensjon og AFP i KCA Deutag 28.5.2010. Aon Grieg AS

International Insurance Brokers & Consultants. Tjenestepensjon og AFP i KCA Deutag 28.5.2010. Aon Grieg AS International Insurance Brokers & Consultants 28.5.2010 Aon Grieg AS Tjenestepensjonene tilpasses ny folketrygd Fra 2011 kan du starte uttak av tjenestepensjon i privat sektor når du fyller 62 år. Det

Detaljer

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Informasjonsmøte om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Agenda Informasjonsmøte om ny alderspensjon Introduksjon Hva betyr det nye regelverket for deg? Slik beregner du din fremtidige pensjon Pensjonsprogrammet

Detaljer

Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i

Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret

Detaljer

Høringssvar om regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler

Høringssvar om regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo 20.12.2017 Høringssvar om regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler Pensjonistforbundet

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Fagkveld om pensjon Folketrygdens alderspensjon AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og tjenestepensjon i privat sektor

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF)

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Orientering Oslo militære samfund Rådhusgata 2, Oslo (Samlokalisert med VPV/FPT) 28.januar 2013 Oblt (P) Karl O Bogevold 1 FORSVARETS SENIORFORBUND Forsvarets Pensjonistforbund

Detaljer