Offentlig tjenestepensjon status og utfordringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig tjenestepensjon status og utfordringer"

Transkript

1 Offentlig tjenestepensjon status og utfordringer NHOs forsikringskonferanse 12. november 2014 Roar Bergan

2 Tre faser i arbeidet hittil Tilpasninger til pensjonsreformen: Avtale alderspensjon/afp i lønnsoppgjøret 2009 Mars 2010: Prop. 107 L ( ) Nye samordningsregler og individuell garanti: Prosess med partene Ny uførepensjonsordning: Okt. 2013: Prop. 202 L ( ) April 2014: Prop. 66 L ( ) Okt. 2014: Prop. 10 L ( ) 2

3 Pensjonsreformen status nov Nytt regelverk vedtatt på de fleste områder: Ny alderspensjon folketrygden Ny AFP i privat sektor Nytt tjenestepensjonsprodukt i privat sektor Ny uføreordning i folketrygden Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon Noe gjenstår: Ny uføreordning i privat sektor Ytelser til etterlatte Offentlig tjenestepensjon 3

4 Avtalen i lønnsoppgjøret 2009 «Dagens regler for offentlig tjenestepensjon (bruttoordningen) og AFP i offentlig sektor videreføres med nødvendige tilpasninger til innføring av fleksibel alderspensjon i folketrygden fra 2011 og med de tilpasninger som følger av Stortingets vedtak fra mai 2005» 4

5 Konkretisert i Prop. 107 L ( ) Hovedmodellen ligger fast: Samordnet tjenestepensjon tidligst fra 67 år Før 67 år: AFP eller tjenestepensjon fra særaldersgrense Levealdersjustering/regulering som i folketrygden Individuell garanti Kompensere for levealdersjustering, max 66 % Samordning som om folketrygden tas ut samtidig med tjenestepensjonen 5

6 Pensjonssystemet for offentlig ansatte Pensjon AFP-tillegg AFP % Tjenestepensjonsberegnet AFP Tjenestepensjon med samordningsfradrag Alderspensjon fra folketrygden ved 67 år 62 år 65 år 67 år Alder 6

7 Gjenstår i dagens modell for Samordningsregler: Har ikke regler for beregning av tjenestepensjon til personer som har folketrygd opptjent med nye regler 2. Individuell garanti: Gitt til personer født senest i 1958 «For de første årskullene fra 1959-kullet vil det bli foretatt en særskilt vurdering av behovet for eventuelle justeringer» Prop. 107 L ( ) 7

8 Samordning og individuell garanti Prosess med organisasjonene i 2012 med sikte på å sende ut et høringsnotat Presenterte detaljert løsningsforslag Protester fra organisasjonene: For lave pensjonsnivåer Grunnlovsvernet ikke ivaretatt Prosessen stoppet opp tidlig i 2013 prioriterte ny uføreordning i OfTP 8

9 1. «Ny» samordning Problemstilling: Hvordan samordne tjenestepensjonen med alderspensjon fra folketrygden opptjent med nye regler? Bygge på samme prinsipper som tidligere: Tidligst fra 67 år Som om folketrygden er tatt ut samtidig Mulig å kompensere for levealdersjustering Maksimalt 66 prosent bruttopensjon 9

10 Samordning og levealdersjustering Netto tjenestepensjon = Brutto tjenestepensjon Samordningsfradrag Utgangspunkt: Tjenestepensjon på ytelsesform, pensjonsbeholdning i folketrygden A. Hvordan levealdersjustere den brutto tjenestepensjonen som skal samordnes med alderspensjon opptjent med nye regler? B. Hvordan beregne samordningsfradraget for ny alderspensjon? 10

11 A. Levealdersjustering Tjenestepensjonen levealdersjusteres vha. forholdstall når den samordnes med alderspensjon fra gammel opptjeningsmodell Ny alderspensjon levealdersjusteres vha. delingstall Forholdstall og delingstall gir ulik virkning av levealdersjustering Må ha samme effekt av levealdersjustering på brutto tjenestepensjon og samordningsfradrag 11

12 B. Samordningsfradrag Hovedprinsippene ligger fast Samordningsfordel: en prosentandel av folketrygden + et fast kronebeløp (andel av G) Må utforme «fast kronebeløp» som en beholdning Ville ellers blitt et ikke-nøytralt element Samordningsfradraget blir i så fall: (x * Pensjonsbeholdning y * G)/delingstall : x=0,98, y=2,5 12

13 Gradvis innfasing Umulig å lage regler for samordning med alderspensjon i folketrygden opptjent med nye regler som ikke kan gi en netto tjenestepensjon som avviker mye fra nettopensjonen etter samordning med gammel opptjeningsmodell Må fase inn nye samordningsregler gradvis, som i folketrygden 13

14 «Ny» samordning vurdering Teknisk løsning lite kontroversiell Levealdersjustere tjenestepensjonen vha. delingstall Samordningsfradrag: Ta utgangspunkt i pensjonsbeholdningen i folketrygden og trekke fra en prosentandel og et kronebeløp Parametrene må kunne vurderes på nytt 14

15 2. Individuell garanti Personer født senest i 1958 er sikret 66 % samlet pensjon etter levealdersjustering og samordning hvis full tjenestetid : Gradvis utfasing Samme utforming av garantien som for eldre årskull 1959-kullet får x prosent av full garanti Ingen garanti til 1963-kullet 15

16 Ny samordning mv. videre prosess Regler trengs fordi: Forutsigbarhet for den enkelte Premieberegning i fonderte ordninger Ikke akutt: Med dagens regler skal det først samordnes med ny alderspensjon i

17 Fra 16. oktober 2013: 17

18 Fire gjenstående problemstillinger Hengesaker etter 2009: 1. Regler for beregning av OfTP til personer født fom (samordning) 2. Videreføring/utfasing av individuell garanti Fra Sundvolden-erklæringen: 3. Reformere aldersgrensene 4. Langsiktig løsning: AFP og offentlig tjenestepensjon (OfTP) i tråd med pensjonsreformen 18

19 3. Aldersgrenser Egen prosess på aldersgrensene i arbeidsmiljøloven 70-årsgrensa Bedriftsinterne aldersgrenser Særaldersgrenser Bør først avklare de ordinære reglene for å beregne alderspensjon 19

20 4. Langsiktig løsning for alderspensjon På vei mot et enhetlig pensjonssystem i privat sektor der de enkelte ytelsene er godt tilpasset hverandre Offentlig ansattes pensjon er ikke tilpasset pensjonsreformen Reglene for offentlig ansatte er dårlige både for samfunnet og den enkelte Åpenbart at en ny løsning vil tvinge seg fram og hva den vil innebære 20

21 Ny langsiktig løsning hvorfor (1)? Samfunnsmessige hensyn: Styrke insentivene til arbeid Pensjonen påvirkes nå i liten grad av når den tas ut Pensjon AFP-tillegg AFP % Tjenestepensjonsberegnet AFP Tjenestepensjon med samordningsfradrag Alderspensjon fra folketrygden ved 67 år 62 år 65 år 67 år Alder Lette mobilitet AFP Kravet til full tjenestetid kan øke for de som slutter 21

22 Ny langsiktig løsning hvorfor (2)? Dårlig svar på individuelle behov: Begrenset fleksibilitet AFP kan ikke kombineres med arbeidsinntekt AFP dårlig som tidligpensjonsordning Lav kompensasjon for middels/høye inntekter Vanskelig å kompensere for levealdersjustering Vil gi lite tjenestepensjon til yngre årskull 22

23 Pensjonsnivåer hvis tidlig avgang Pensjon 66 % «Før»: vel 70 % Nivå varierer fra 35 til 70 prosent Under 60 % allerede for personer født litt ut på 60-tallet 62 år 65 år 67 år Alder 23

24 To ulike regimer Ny folketrygd Alleårsopptjening Fleksibelt, nøytralt uttak Levealdersjustering Må jobbe lenger for å opprettholde et gitt pensjonsnivå Dagens OfTP Bruttoordning Ingen opptjening etter 30 år Levealdersjustering Må jobbe enda lenger for å kompensere for levealdersjustering 24

25 OfTP vil forvitre Alleårsopptjening: Bedre uttelling i folketrygden enn i OfTP ved å jobbe lenger De som kompenserer: folketrygden vil utgjøre en stigende andel av samlet pensjon Yngre årskull har en dårlig pensjonsordning 0 25

26 Ny langsiktig løsning hvordan? Må være tilpasset pensjonsreformen, jf. bl.a. ny tjenestepensjon i privat sektor: Nettoordning Alleårsopptjening Fleksibelt, nøytralt uttak Regulering 26

27 Ny langsiktig løsning utfordringer AFP som selvstendig pensjon? Pensjonsnivåer ved tidlig uttak og livsvarig Muligheter til tidlig uttak Hvor rask innfasing? Overgangsregler 27

28 Videre prosess Nye samordningsregler og individuell garanti er en del av overgangsreglene må ses i sammenheng med langsiktig løsning Bør være en samlet prosess Ikke avklart type prosess eller når den skal starte 28

29 Veien videre 29

Ny uføreordning i offentlig sektor

Ny uføreordning i offentlig sektor Ny uføreordning i offentlig sektor Pensjonsforum 18. oktober 2013 Roar Bergan 2 Disposisjon 1. Bakgrunn hvorfor uføreordningen må endres 2. Nye beregningsregler for uførepensjon i OfTP 3. Barnetillegg

Detaljer

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen 28. August 2014 Spesialrådgiver Kjell Morten Aune 1 Innhold Pensjonsbildet Ny og gammel folketrygd Modellen for

Detaljer

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge SPK Seniorkurs Pensjonsordningene i Norge Forskerforbundet Onsdag 10. februar 2010 Litt generelt om pensjonsordningene i Norge og Statens Pensjonskasse Pensjonsytelser fra Statens Pensjonskasse Andre ytelser

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Fagkveld om pensjon Folketrygdens alderspensjon AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og tjenestepensjon i privat sektor

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Ny uføretrygd i folketrygden mulige konsekvenser for tjenestepensjon

Ny uføretrygd i folketrygden mulige konsekvenser for tjenestepensjon Ny uføretrygd i folketrygden mulige konsekvenser for tjenestepensjon Roar Bergan, Aktuarforeningen 29. november 2012 1 Mange på trygd 700 600 500 400 300 200 100 0 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1998 2000

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Actuarial and economic analysis Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Den Norske Aktuarforening 27.11.2014 Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1 Dagens gjennomgang Behovet for

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Av Grethe Veiåker Nilsen, rådgiver i Legeforeningen De siste årene er det gjennomført flere store endringer i det norske pensjonssystemet, spesielt

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Tjenestepensjon og Folketrygd

Tjenestepensjon og Folketrygd Tjenestepensjon og Folketrygd Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg, 6. desember 2010 Arne Helstrøm, SPK STATENS PENSJONSKASSE Forelesningen omhandler: Generelt om pensjonsordningene i Norge Dagens folketrygd

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. 2015 kommunal tjenestepensjon

PENSJONSVEILEDER. 2015 kommunal tjenestepensjon PENSJONSVEILEDER 2015 kommunal tjenestepensjon FORORD Pensjonsveilederen utgis for tiende år på rad. I årets utgave er enkelte kapitler utvidet, slått sammen eller er nye. De anskaffelsesrettslige forhold

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. kommunal tjenestepensjon

PENSJONSVEILEDER. kommunal tjenestepensjon PENSJONSVEILEDER 2015 kommunal tjenestepensjon MILJØMERKET 241 TRYKKERI 716 Pensjonskontoret Postboks 1466 Vika 0116 Oslo Besøksadresse: Haakon VIIs gate 9 E-post: post@pensjonskontoret.no Telefon: 24

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger.

100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger. 100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger. I 2013 økte selvbetjeningsgraden til 85 %. På spk.no ligger det informasjon og kalkulatorer som gjør det enklere

Detaljer