Pensjon og valgmuligheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjon og valgmuligheter"

Transkript

1 Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter 4. Statens pensjonskasse d) Uførepensjon e) Etterlattepensjon f) Boliglån 2 1

2 Grunnbeløpet G G Fastsettes av Kongen i statsråd kr fra mai 2013 Reguleres mai hvert år Benyttes til å beregne ytelser fra folketrygden Øker i takt med lønnsveksten 3 Pensjonssystemet i Norge 4 2

3 Alderspensjon i folketrygden Opptjening Gjelder fullt ut: født før 1954 Gjelder delvis: født Hovedpunkter Du kan fritt velge om du vil ta ut alderspensjonen fra NAV fra du fyller 62 år til senest 75 år Vilkår for å ta ut pensjonen før fylte 67 år er at nivået ved uttak minst tilsvarer minste pensjonsnivå ved fylte 67 år Uttaksgrad Pensjonen kan tas ut med 20, 40, 50, 60, 80 eller 100% Uttaksgraden kan endres 1 gang per år Man kan når som helst stoppe pensjonen eller velge 100% uttaksgrad Du kan jobbe så mye du vil uten avkorting i alderspensjonen Opptjening fortsetter ved fortsatt inntekt Med innføring av nytt fleksibelt uttak er det samtidig innført nøytralitet og levealdersjustering Dette ivaretas med forholdstall 6 3

4 Folketrygdens alderspensjon Sivil status Grunnpensjon Grunnbeløp, G Trygdetid, 40 år Alderspensjon folketrygd Tilleggspensjon Pensjonsgivende inntekt Poengtall Sluttpoengtall 20 beste år Poengår, 40 år Pensjonstillegg 7 Opptjening i folketrygden År Årslønn Grunnbeløp Poengtall , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 8 4

5 Pensjon Folketrygd basert på de 20 beste år Når har man sine beste år? 9 Tverrsnitt av personer født Folketrygdens alderspensjon 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 10G 11G 12G Inntekt Inntekt

6 Forholdstall Forholdstall uttrykker forventet antall leveår som pensjonist Brukes for å beregne årlig pensjon Fastsettes for hvert enkelt årskull ved fylte 61 år Fastsatte forholdstall og prognoser finnes på nav.no Årlig pensjon Grunnpensjon + Tilleggspensjon + Pensjonstillegg Forholdstall 11 Eksempel på forholdstall År Mnd ,020 1,025 1,030 1,036 1,042 1,049 1, ,015 1,020 1,026 1,031 1,037 1,044 1, ,011 1,016 1,021 1,027 1,033 1,039 1, ,006 1,011 1,016 1,022 1,028 1,035 1, ,001 1,006 1,011 1,017 1,023 1,030 1, ,996 1,001 1,007 1,012 1,019 1,025 1, ,992 0,997 1,002 1,008 1,014 1,021 1, ,987 0,992 0,997 1,003 1,009 1,016 1, ,982 0,987 0,993 0,998 1,005 1,011 1, ,977 0,982 0,988 0,994 1,000 1,007 1, ,972 0,978 0,983 0,989 0,995 1,002 1, ,968 0,973 0,978 0,984 0,990 0,997 1, ,963 0,968 0,974 0,979 0,986 0,993 0, Kilde: Nav.no 6

7 Alderspensjon - eksempel Gift Sluttpoengtall: 4,68 (Tilsvarer lønn på kr) Opptjening før 1992: 15 år Opptjening etter 1992: 25 år 13 Eksempel utregning før levealdersjustering Beregning Grunnpensjon x 0, Tilleggspensjon 4,68 x x 0,45 x (15/40) 4,68 x x 0,42 x (25/40) Sum tilleggspensjon Sum alderspensjon I prosent av inntekt ( / ) x % 14 7

8 Totalt utbetalt pensjon Fleksibelt uttak Uttaksalder 62 år 65 år 67 år 70 år Basispensjon Forholdstall 1,340 1,169 1,055 0,889 Årlig pensjon Eksempel 1953-kullet, årlig inntekt , - Forholdstallet gjenspeiler antatt gjenværende leveår for årskullet Fleksibelt og nøytralt uttak Uttak 62 Uttak 65 Uttak Alder 16 - Eksempel 1953-kullet, Sluttpoengtall 4,68 (tilsvarer lønn på kr ) - Totalt utbetalt pensjon er uavhengig av uttaksalder - Forutsetter at antakelsen om levealder stemmer 8

9 Alderspensjon i folketrygden Opptjening Gjelder delvis: født Gjelder fullt ut: født etter Innføring av ny opptjeningsmodell 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Dagens opptjeningsmodell Ny opptjeningsmodell 18 9

10 Hovedprinsipper Årlig opptjening: 18,1 % av all inntekt opp til 7,1 G (kr ) Pensjonsbeholdning: Årlig opptjening + regulering av forrige års opptjening bygger opp pensjonsbeholdningen Utbetaling: Pensjonsbeholdning deles på antatt gjenstående leveår (benytter delingstall) 19 Delingstall Delingstall uttrykker forventet antall leveår som pensjonist Brukes for å beregne årlig utbetalt pensjon Gjelder ny opptjeningsmodell i NAV Fastsettes for hvert enkelt årskull ved fylte 61 år Prognoser på delingstallene finnes på nav.no Årlig pensjon fra NAV Pensjons- beholdning Delingstall 20 10

11 Eksempel på delingstall 21 År Mnd ,38 15,49 15,60 15,71 15,81 15,92 16, ,31 15,42 15,53 15,64 15,74 15,85 15, ,25 15,36 15,46 15,57 15,67 15,79 15, ,18 15,29 15,40 15,51 15,61 15,72 15, ,11 15,23 15,33 15,44 15,54 15,65 15, ,05 15,16 15,26 15,37 15,47 15,58 15, ,98 15,09 15,20 15,31 15,41 15,52 15, ,91 15,03 15,13 15,24 15,34 15,45 15, ,85 14,96 15,06 15,17 15,27 15,38 15, ,78 14,89 15,00 15,11 15,21 15,32 15, ,71 14,83 14,93 15,04 15,14 15,25 15, ,65 14,76 14,86 14,97 15,07 15,18 15, ,58 14,69 14,80 14,91 15,01 15,12 15,22 Kilde: nav.no Fleksibelt uttak Uttaksalder 62 år 65 år 67 år 70 år Beholdning Delingstall 20,06 17,63 16,02 13,63 Årlig pensjon Eksempel 1963-kullet, årlig inntekt , 39 års opptjening ved 62 år 11

12 To ulike opptjeningsmodeller Gammel Grunnpensjon Tilleggspensjon 20 beste år Inntekt fra 1G opp til 12G 1/3 mellom 6G og 12G Forholdstall Ny Inntektspensjon Alleårsopptjening Inntekt mellom 0 og 7,1G 18,1% av inntekt Delingstall Gjelder fullt ut for Gjelder delvis for Gjelder delvis for Gjelder fullt ut for 1963 og yngre 23 Statens pensjonskasse 24 12

13 Hva inneholder pensjonsordningen Barnepensjon Permisjonsavtale Brutto 66 % Avtalefestet pensjon (AFP) Boliglån Trygghet i alle livets faser 25 Etterlattepensjon Netto 15 % Alderspensjon Netto 9 % Uførepensjon Overføringsavtale Brutto 66% Brutto alderspensjon Pensjonsgrunnlag Tjenestetid Pensjonsgrad Brutto SPK 66 % Før samordning og individuell garanti Forholdstall Tillegg på 10% av bruttopensjon om du forsørger barn under 18 år 26 13

14 Brutto alderspensjon Pensjonsgrunnlag Sluttlønn i 100 % stilling Pensjonsgivende tillegg Gjennomsnittlig deltid Tjenestetid Pensjonsgrad Tar hensyn til tidligere perioder med høyere lønn Gjennomsnittlig stillingsstørrelse av årene med medlemskap. Ved medlemskap i mer enn 30 år, benyttes kun de 30 beste årene i beregningen. Eksempel: 20 år i 100 % stilling + 20 år i 40% stilling 66 % 20/30 x /30 X 40 79,99 % Forholdstall 27 Brutto alderspensjon Pensjonsgrunnlag Medlemskap - maks 30 år Tjenestetid Pensjonsgrad Tid medregnet i henhold til permisjonsavtalen 66 % Tid medregnet i andre ordninger under overføringsavtalen Forholdstall 28 14

15 Brutto alderspensjon Pensjonsgrunnlag Tjenestetid Pensjonsgrad 66 % Kan ta ut delvis alderspensjon Ingen minste pensjonsgrad Normalt er pensjonsgraden 100 % eller 50 % alderspensjon fra fylte 67 år Graderes i forhold til reststillingen og den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen Forholdstall 29 Brutto alderspensjon Pensjonsgrunnlag Tjenestetid Pensjonsgrad 66 % Garantert bruttonivå før levealdersjustering Bruttonivået levealdersjusteres ved at man deler på et forholdstall Fastsatte forholdstall og prognoser finnes på nav.no Forholdstallet begrenses nedad til 1,000 Forholdstall 30 15

16 Eksempel 1 Mette Andersen går av med full alderspensjon ved 67 år Hun har alltid hatt 100 % stilling Mette har 30 års tjenestetid Sluttlønnen er kr Født i 1953 Hva blir brutto alderspensjon før samordning? 31 Eksempel 1 Pensjonsgrunnlag: Lønn: kroner Gjennomsnittlig stillingsstørrelse: 100 % Pensjonsgrunnlag: x 100 % = kr Tjenestetid: 30 år Pensjonsgrad: 100% Forholdstall: 1,

17 Eksempel 1 Pensjonsgrunnlag Tjenestetid 30/30 Pensjonsgrad 100 % Brutto alderspensjon (62,56 %) 66 % Før samordning og individuell garanti Forholdstall 1,055 Tillegg på 10% av bruttopensjon om du forsørger barn under 18 år 33 Eksempel 2 Mette Andersen går av med full alderspensjon ved 67 år De første 11 årene jobbet hun i 80 % stilling, mens hun i de 14 siste årene jobbet i 100 % stilling Mette har 25 års tjenestetid Sluttlønnen er kr Født i 1953 Hva blir brutto alderspensjon før samordning? 34 17

18 Eksempel 2 Pensjonsgrunnlag: Lønn: kroner Gjennomsnittlig stillingsstørrelse: ((11/25) x 80%) + ((14/25) x 100%) = 91,20 % Pensjonsgrunnlag: x 91,20 % = kr Tjenestetid: 25 år Pensjonsgrad: 100% Forholdstall: 1, Eksempel Pensjonsgrunnlag Tjenestetid 25/30 Pensjonsgrad 100 % Brutto alderspensjon (52,13 %) 66 % Før samordning og individuell garanti Forholdstall 1,055 Tillegg på 10% av bruttopensjon om du forsørger barn under 18 år 36 18

19 Samordning Alderspensjon fra NAV og SPK samtidig ved fylte 67 år 37 Hvordan samordnes pensjonen? Brutto tjenestepensjon 66 % Samordningsfradrag Samlet pensjon Netto tjenestepensjon Folketrygd 38 - Folketrygden utbetales alltid i sin helhet - SPK beregner et samordningsfradrag for å finne sin andel av pensjonsutbetalingen 19

20 Samordningsfradrag Samordningsfradrag for grunnpensjon Fradrag = 75 prosent av grunnbeløpet Reduseres med opptjeningstiden Reduseres med gjennomsnittlig stillingsstørrelse Samordningsfradrag for tilleggspensjon Fradrag = tilleggspensjonen Reduseres med opptjeningstiden Benytter enten folketrygdens sluttpoengtall (de 20 beste år) eller SPKs poengtall (beregnet ut fra sluttlønn = Pensjonsgrunnlag G / G) Vi benytter det laveste grunnlaget. Det blir det beste for den enkelte. Samordningsfradrag pensjonstillegg Fradrag = «Krone for krone» Samordningsfradragene skal levealdersjusteres med forholdstallet som gjelder ved uttak av tjenestepensjonen 39 Samordning Utbetalt SPK Utbetalt SPK Garanti Fradrag tilleggspensjon Utbetalt tilleggspensjon Fradrag grunnpensjon Utbetalt grunnpensjon Bruttogaranti Samordning Samlet pensjon 40 20

21 Samlet pensjon før individuell garanti Brutto tjenestepensjon Samordningsfradrag Netto tjenestepensjon Folketrygd Før individuell garanti Samlet alderspensjon (64,23 %) Tillegg på 10% av bruttopensjon om du forsørger barn under 18 år 41 Individuell garanti Født til og med

22 Individuell garanti Årskullene til og med 1958 er garantert 66% av pensjonsgrunnlaget Forutsetter 30 års opptjeningstid Forutsetter samtidig uttak av alderspensjon i folketrygden og Statens pensjonskasse fra fylte 67 år Ved uttak av alderspensjon i folketrygden før fylte 67 år, beregnes garantien som om uttaket var ved fylte 67 år Ved mindre enn 30 år gis en forholdsmessig garanti F. eks: 15 års opptjeningstid gir deg 15/30 av garantien. 43 Samlet pensjon Brutto tjenestepensjon Samordningsfradrag Netto tjenestepensjon Folketrygd Individuell garanti Samlet alderspensjon (66,00 %) Tillegg på 10% av bruttopensjon om du forsørger barn under 18 år 44 22

23 Hva hvis du ikke ønsker å ta ut alderspensjon samtidig i Statens pensjonskasse og folketrygden når du fyller 67 år 45 Litt mer om samordning Fra avtalen etter lønnsforhandlingene 2009: Beregning av tjenestepensjon herunder samordning med alderspensjon i folketrygden skal skje slik at tjenestepensjonen ikke påvirkes av når den nye fleksible alderspensjonen fra folketrygden tas ut Inntekt Alderspensjon SPK Alderspensjon NAV 46 23

24 Effekten av andre valgmuligheter Født 1953 Pensjonsgrunnlag Brutto pensjon før samordning (66%) Samordningsfradrag Alderspensjon fra NAV Forholdstall ved 62, 67 år og 70 år 1,340, 1,055 og 0,889 NAV 62 år SPK 67 år NAV 67 år SPK 67 år NAV 67 år SPK 70 år NAV 70 år SPK 70 år Brutto tjenestepensjon Samordningsfradrag = Netto tjenestepensjon Alderspensjon fra NAV Garantitillegget = Samlet pensjon Forholdstallet i Brutto tjenestepensjon begrenses nedad til 1,000 - Forholdstallet i samordningsfradraget har ingen nedre begrensning Inntekt ved siden av Alderspensjon 1. Inntekt fra privat sektor påvirker ikke pensjonen 2. Pensjonistlønn påvirker ikke pensjonen - Timesatsen er for tiden på kr 175 per time - Pensjonister tilknyttet kommunal tariff som underviser har en egen beregning av pensjonistlønn: Kr 175 x / årsrammen i faget 3. Stilling som gir rett til medlemskap i en offentlig pensjonsordning gir reduksjon i alderspensjonen - Alderspensjonister i Statens pensjonskasse er medlemmer også for arbeidsforhold under minstegrensen for rett til medlemskap i staten - Det kan være annet regelverk for rett til medlemskap for pensjonister i andre pensjonsordninger under overføringsavtalen - Pensjonen graderes i forholdet mellom pensjonsgrunnlaget og ny inntekt 48 24

25 AFP 49 Tidslinje I arbeid AFP beregnet etter folketrygdens regelverk + AFP-tillegg AFP beregnet etter folketrygdens eller AFP beregnet etter SPKs regelverk Alderspensjon 50 25

26 Hovedvilkår AFP Det må foreligge tariffavtale om AFP I lønnet arbeid på pensjoneringstidspunktet 10 poengår i folketrygden, eller 10 års medlemskap i SPK eller annen offentlig pensjonsordning etter fylte 50 år Ved delvis AFP må en fratre minimum 10 %, maks 40 %, av en 100 % stilling Uttak av delvis AFP skjer etter arbeidsgivers samtykke 51 AFP Inntekt Toleransebeløpet ved AFP og inntekt er kroner et slingringsmonn i forhold til oppgitt forventet inntekt Uførepensjon De som har delvis uførepensjon kan ta ut AFP for reststillingen gjelder ved både hel og delvis AFP Etteroppgjør skjer dersom faktisk inntekt avviker mer enn kr ,- per år, i forhold til den oppgitte forventede inntekt 52 26

27 Eksempel AFP ved fylte 62 år Opptjening i folketrygden Poengår 15 / 25 Sluttpoengtall 4,68 Gift/samboer Grunnpensjon Opptjening i SPK Pensjonsgrunnlag: Full opptjening Tilleggspensjon AFP-tillegg Årlig utbetalt Eksempel AFP ved fylte 65 år Opptjening i folketrygden Poengår 15 / 25 Sluttpoengtall 4,68 Gift/samboer Opptjening i SPK Pensjonsgrunnlag: Full opptjening Folketrygdens regelverk SPK's regelverk (66 %) Årlig utbetalt

28 Utregning av tidligere inntekt Snittet av de 3 beste av de 5 første av de 7 siste Eksempel: Pensjonering i 2013 Snittet av de 3 beste poengårene multipliseres med G (5,90 + 5,82 + 5,81) / 3 = 5,84 5,84 x = Rundes opp: Årstall Lønn Beregnet poengtall 5,90 5,82 5,81 5,81 5, Eksempel delvis AFP ved 80 % stilling Kari Holm er gift Hun arbeider i 100 % stilling og ønsker å trappe ned til 80 % stilling Hun har opptjent 30 år i 100 % stilling i SPK og lønn i dag er kr Forventet inntekt = x 80 % = kr Tidligere inntekt = kr (se forrige slide) Pensjonsgrad ( / ) x 100 = 77,78 % 100 % 77 % = 23 % 28

29 Eksempel gradert AFP 62 år / 0 80 / / 40 0 /100 Pensjon Lønn Samlet I prosent 100 % 93 % 83 % 55 % Eksempel gradert AFP 65 år / 0 80 / / 40 0 /100 Pensjon Lønn Samlet I prosent 100 % 95 % 88 % 66 % 29

30 Tidslinje Prosent av lønn - Levealdersjustering - Individuell garanti til og med 1958-kullet 66 % AFP-tillegg SPK Garantert pensjonsnivå AFP med Folketrygdens regelverk AFP med SPKs regelverk Folketrygd Alder - Ingen levealdersjustering - Kan ikke kombineres med alderspensjon i folketrygden 59 Pensjoneringsmuligheter 60 30

31 Eksempler Forutsetninger Født 1953 A Inntekt Alderspensjon SPK Alderspensjon NAV Gift Pensjonsgrunnlag: kr B Inntekt Inntekt Alderspensjon SPK Alderspensjon NAV 30 år i SPK i 100% stilling 40 år i folketrygden C AFP Alderspensjon SPK Alderspensjon NAV D Inntekt Inntekt Alderspensjon SPK Alderspensjon NAV 61 Arbeide til 67 år Inntekt Alderspensjon SPK Alderspensjon NAV Garanti SPK NAV Inntekt % 100,00 % 100,00 % 66,00 % Kr

32 Arbeide til 67 år og ta ut alderspensjonen fra NAV før 67 år Inntekt Alderspensjon SPK Alderspensjon NAV % 137,68 % 137,68 % 55,82 % Kr Fratre med AFP AFP Alderspensjon SPK Alderspensjon NAV AFP Garanti SPK NAV % 54,71 % 66,00 % 66,00 % Kr

33 Arbeide til 68 år Inntekt Alderspensjon SPK Alderspensjon NAV SPK NAV Inntekt % 100,00 % 100,00 % 67,76 % Kr Bytte mellom AFP og alderspensjon fra NAV Inntekt Alderspensjon NAV AFP Alderspensjon SPK Alderspensjon NAV % 137,68 % 66,00 % 59,86 % Kr AFP Inntekt Alderspensjon NAV Alderspensjon SPK % 54,71 % 143,23 % 61,37 % Kr

34 Arbeide til 70 år Inntekt Alder SPK Alder FTR % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 67,98 % Kr Inntekt Alder SPK Alderspensjon NAV % 100,00 % 100,00 % 147,86 % 58,98 % Kr Uførepensjon 68 34

35 Forløpet ved mulig uførhet Delvis eller helt bortfall av arbeidsinntekt Sykepenger Arbeidsavklaringspenger (AAP) Uførepensjon NAV Uførepensjon SPK 69 Uførepensjon vilkår Fratreden eller redusert stillingsstørrelse på grunn av sykdom eller skade Kompensasjon for nedgang i lønn ved sykdom eller skade Aldersslitasje etter fylte 64 år Ved aldersslitasje må man ha hatt sammenhengende tjeneste i minst 5 år umiddelbart før fratreden Man er forsikret i forhold til uførhet og død fra første dag hvis man er tilsatt i en stilling over minstegrensen Du beholder retten til uførepensjon i inntil to år ved permisjon uten lønn Gjelder ikke aldersslitasje 70 35

36 Brutto uførepensjon Pensjonsgrunnlag Tjenestetid Pensjonsgrad Brutto SPK Tillegg på 10 % av bruttopensjonen dersom du forsørger barn under 18 år 66 % Maksimal pensjon = 90 % av pensjonsgrunnlaget 71 Etterlattepensjon 72 36

37 Vilkår Når et medlem av SPK dør: Etterlatt ektefelle eller registrert partner kan ha rett til ektefellepensjon Fraskilte kan også ha rett Samboere har ikke rett Utbetales ikke dersom: Medlemmet dør innen 1 år etter tilsetting etter at ekteskap ble inngått hvis dødsfallet skyldes sykdom som medlemmet led av ved tilsettingen eller vielsen og som en av ektefellene må antas å ha kjent til. Karensreglene kan fravikes ved særlige grunner 73 Vilkår - fraskilte Vilkår for rett til ektefellepensjon for fraskilte: Ekteskapet må ha vart i minst 10 år Den fraskilte må ha vært minst 45 år ved skilsmissen Avdøde må ha vært medlem i SPK før skilsmissen fant sted Den fraskilte kan ikke ha giftet seg på nytt Retten til ektefellepensjon kan ikke være fraskrevet Dersom retten er fraskrevet vil pensjonen likevel utbetales dersom det ikke finnes andre pensjonsberettigede 74 37

38 Flere pensjonsberettigede Når to eller flere gjenlevende har rett til ektefellepensjon, skal pensjonen deles i forhold til antall påbegynte år hver av dem var gift med avdøde Dersom en av de berettigede har fraskrevet seg retten, har den andre rett til hele pensjonen Avdøde var til sammen gift i 27 år Ektefelle 1: 22 år 22/27 Ektefelle 2: 5 år 5/27 75 Ektefellepensjon Du ble medlem Ektefelle født Type ektefellepensjon Etter Når som helst 9% netto Før Etter % netto men etter Før ,6% (behovsprøvd) Før (mann) Før ,6% (ikke behovsprøvd) og gift før Før (kvinne) Før og gift før ,6% (ikke behovsprøvd) for tjenestetiden etter ,6% (behovsprøvd) for tjenestetiden før 1994 Hvis ingen av disse gir JA på alle datoer skal det utbetales 9% netto etterlattepensjon 76 38

39 Barnepensjon Utgjør 15% av pensjonsgrunnlaget per barn Utbetales frem til barnet fyller 20 år Ingen inntektsprøving eller samordning 77 Boliglån 78 39

40 Boliglån i SPK? Hvem kan søke? Yrkesaktive medlemmer og pensjonister i Statens pensjonskasse Hvor mye kan man låne? Inntil 1,7 millioner per SPK-medlem i husstanden Sikkerhet? Inntil 80% av markedsverdi (kreves ikke 1.prioritets pant) Hva kan man låne til? Kjøp av bolig, refinansiering, modernisering, skifteoppgjør Renten? Norges beste rente. Nominell rente pt. 2,227. Ca 1 prosentpoeng lavere enn bankene i perioden Mer informasjon For arbeidsgiver Bedriftsservice: (02spk) Nyhetsbrev og abonnementsfunksjon, Kurs Seniorkurs Pensjonsforedrag For den enkelte Personservice: Pensjonskalkulator på Fakta-ark fra SPK Boliglån, Pensjon, 80 40

41 Du lever godt med oss 81 41

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge SPK Seniorkurs Pensjonsordningene i Norge Forskerforbundet Onsdag 10. februar 2010 Litt generelt om pensjonsordningene i Norge og Statens Pensjonskasse Pensjonsytelser fra Statens Pensjonskasse Andre ytelser

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

VEDTEKTER FELLESORDNING

VEDTEKTER FELLESORDNING VEDTEKTER FELLESORDNING Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2014 1 Definisjoner, Pensjonsordningens formål og Regelverket... 3 2 Hvem

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Kapittel 2 Pensjonsforhold

Kapittel 2 Pensjonsforhold Rød skrift: Krav fra KS som følge av Prop. 107 L (2009 2010) Blå skrift: Tilleggsendringer Grønn skrift: Forslag fra arbeidsgruppen Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning,

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

Pensjonsregelverkene for kommune og stat

Pensjonsregelverkene for kommune og stat Pensjonsregelverkene for kommune og stat Med hovedvekt på ulikheter Knut Bratland, 16.januar 2009 PENSJONSREGELVERKENE FOR KOMMUNE OG STAT, MED HOVEDVEKT PÅ ULIKHETER Innhold Forord... 5 1. Innledning...

Detaljer

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Agenda Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening - Fleksibilitet Offentlig tjenestepensjon/ AFP Medlemsfordeler 15.04.2013 2 KLP offentlig tjenestepensjon

Detaljer

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 20 Gjelder fra 01.01.2011 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer

Informasjon om pensjon NSF Sogn og Fjordane

Informasjon om pensjon NSF Sogn og Fjordane Informasjon om pensjon NSF Sogn og Fjordane Agenda Kort om KLP Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening - Fleksibilitet Offentlig tjenestepensjon/afp Medlemsfordeler 09.12.2013 2 KLP offentlig

Detaljer

SPK ordningen med et. Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer

SPK ordningen med et. Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer SPK ordningen med et økonomisk perspektiv Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer Agenda Kort om SPK ordningen Bakgrunn for finansiering Fakturering Pensjonsreformen Spørsmål SPK ordningen

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Detaljer

Velkommen til kurs. Permisjonsavtalen i staten

Velkommen til kurs. Permisjonsavtalen i staten Velkommen til kurs Permisjonsavtalen i staten 1 Produktoversikt med mer Oppsatt rettighet Gruppeliv Yrkesskade Produkter, forsikringer og lån AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Boliglån Ventelønn

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand 31. januar - 7. februar 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand Agenda Opptjeningsregler for alderspensjon Kombinasjoner av uføretrygd og alderspensjon Forsørgingstillegg Gjenlevende- og barnepensjon

Detaljer