Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte"

Transkript

1 Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Torunn Jakobsen Langlo,

2 Agenda Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i NAV Tilpasning av tjenestepensjonene 2

3 Danica Pensjon - En del av Danske Bank konsernet Danica Pension Et av Nordens ledende pensjonsselskap Forvaltningskapital på 246 Mrd DKK 900 ansatte Markedsandel bedriftsmarkedet 30 % Danica Pensjon Norge Hovedkontor i Trondheim 75 ansatte Samlokalisert med Fokus Bank 3

4 Pensjonsreformen Pensjonist 10 år Pensjonist 25 år Yrkesaktiv 45 år Yrkesaktiv 35 år Utdanning 20 år Utdanning 25 år 4

5 Hvorfor pensjonsreform? Utgiftene i folketrygden vil øke kraftig pga at andelen pensjonister i befolkningen øker og vi lever lenger : 3,9 yrkesaktive per pensjonist : 2,6 yrkesaktive per pensjonist : 1,7 yrkesaktive per pensjonist Når det blir færre og færre yrkesaktive per pensjonist må enten skattene økes kraftig eller utbetalingene reduseres. Utbetalingene reduseres! Det er dårlig samsvar mellom arbeidsinntekt og pensjon i dagens system Muligheten til tidligpensjonering er ulikt fordelt i dagens system Dagens pensjonssystem oppfattes som vanskelig og uoversiktlig 5

6 Dagens alderspensjon 6

7 Innfasing av ny folketrygd Nye regler for alderspensjon gjelder alle som er født fom 1963 Gamle regler for alderspensjon gjelder alle som er født tom 1953 De som er født mellom 1954 og 1962 får en forholdsmessig andel med ny og gammel folketrygd. 7

8 Nivå på alderspensjonen Garantipensjon i bunnen på nivå med dagens minstepensjon for de som har hatt liten eller ingen inntekt. Inntektsavhengig tilleggspensjon for alle som har hatt pensjonsopptjening. 8

9 Garantipensjon Garantipensjonen gis med høy og ordinær sats avhengig av sivilstand lik dagens satser for minstepensjon. Garantipensjonen avkortes med 80 % av opptjent inntektspensjon 9

10 Pensjonsopptjening I dagens system opptjener man pensjonspoeng for lønn opp til 12 G ( ). Lønn mellom 6 G og 12 G teller 1/3. Skjæringspunktet for pensjonsopptjening vil være 7,1 G ( kr) i nytt pensjonssystem. Man tjener opp 18,1 % av lønn til pensjonsbeholdningen hvert år. Pensjonsbeholdningen reguleres årlig med lønnsveksten. Man tjener opp pensjon fom 13 år tom 75 år. 10

11 Pensjonsopptjening forts. Det gis ikke opptjening for studier. Det gis opptjening for ulønnet omsorg for barn tilsvarende 4,5 G ( kr) i inntil seks år per barn. Dette gis med tilbakevirkende kraft. Pensjonsopptjening under førstegangstjeneste på minst 6 måneder etter 2009 tilsvarende 2,5 G ( kr). Opptjeningen skjer på månedlig basis. Pensjonsopptjening for arbeidsledige basert på arbeidsinntekten før man ble ledig begrenset til 7,1 G. Enkelte andre ytelser fra folketrygden som rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad regnes som pensjonsgivende inntekt. Omsorgsarbeid ved pleie av eldre, syke og funksjonshemmede godskrives med 4,5 G fom 17 år tom 69 år. 11

12 Ny alderspensjon 12

13 Krav til opptjeningsår I dag har vi en besteårsregel som sier at det er de 20 beste årene som danner grunnlag for utbetalingen. For å få full tilleggspensjon må man jobbe i minst 40 år. Denne erstattes av en alleårsregel som sier at alle årene teller likt. 13

14 Fleksibel pensjonsalder Alle skal ha mulighet til å gå av fra fylte 62 år forutsatt at pensjonen ved 67 år minst tilsvarer nivået på garantipensjonen. Pensjonens størrelse vil være avhengig av når man går av, jo senere jo høyere pensjon. Man kan jobbe så mye man vil ved siden av uten å få avkortning i pensjonen. Det er etablert en pensjonsportal, hvor man kan gå inn og se hvilken pensjon man vil få ved uttak i ulik alder. Effekten av ett års utsatt pensjon er anslått til ca 7,5 % høyere pensjon. 14

15 Effekt av senere pensjonsuttak Pensjonsnivå etter uttaksalder med jevn inntekt på 6 G i 40 år ved 62 år. Anslag for 1963-kullet. Tusen kroner 15

16 Pensjon ved forskjellig uttaksalder Født 1963, lønn , yrkesaktiv fra 22 år Ny AFP Ny folketrygd / Lønn 16

17 Levealdersjustering Vi lever stadig lenger, og dette gir økte utgifter for folketrygden. Det er innført delingstall som skal reflektere forventet antall leveår som pensjonist. Utbetalingens størrelse vil være avhengig av forventet levealder for det aktuelle årskullet. Delingstallene fastsettes når kullet fyller 61 år og baseres på observert dødelighet for tidligere årskull over en 10-års periode. 17

18 Uttak av alderspensjon Alderspensjonen kan graderes i 20, 40, 50, 60, 80 og 100 %. Uttaksgraden kan endres en gang i året, likevel slik at pensjonen alltid kan stoppes eller økes til 100 %. Arbeidsmiljøloven er endret slik at alle arbeidstakere over 62 år gis lovfestet rett til redusert arbeidstid så lenge det ikke er til vesentlig ulempe for bedriften. 18

19 Regulering Pensjonsrettigheter under opptjening skal reguleres med lønnsveksten. Pensjon under utbetaling skal reguleres med lønnsveksten fratrukket 0,75 %. Garantipensjonen skal reguleres i tråd med lønnsveksten justert for levealderjustering. 19

20 Tilpasning av dagens alderspensjon Uttak av pensjon fra 62 år. Levealdersjustering (forholdstall). Ny regulering av pensjon under utbetaling. Øvre grense for opptjening økes fra 69 til 75 år. Omsorgspoeng godskrives med 3,5 pensjonspoeng mot dagens 3 og omsorg for barn reduseres med 1 år. Gradering av alderspensjon 20, 40, 50, 60, 80 og 100 %. Graden kan endres en gang i året, likevel slik at man når som helst kan stanse pensjonen eller endre til 100 %. 20

21 Utestående ny folketrygd Utredning om uførepensjon ventes i april. Målsettinger: - Klart skille mellom uførepensjon og alderspensjon - Enkelt og oversiktlig regelverk - Det skal lønne seg å jobbe - Bidra til at flere kan stå lenger i jobb Utredning om etterlattepensjon 21

22 Pensjonsreformen i NAV Omfattende reform hos NAV NAVs nettsider, Din Pensjon, er oppdatert med nytt regelverk gir oversikt over regelverket Et eget kundesenter pensjonsreform, tlf nr App for mobiltelefon tilgjengelig på NAVs nettsider Eksterne informasjonskampanjer 22

23 Tilpasning av tjenestepensjonsordningene Tjenestepensjonsreglene må tilpasses ny folketrygd. Endringene er delt i tre. Første del av endringene er trådt i kraft. Andre del av utredningen kommer til sommeren. Tredje del av utredningen kommer i løpet av året? 23

24 Generelle tilpasninger tjenestepensjon Fleksibelt uttak av pensjon fra 62 år, utbetaling senest 1. juni 2011 Begrensning slik at uttak av alderspensjon og uttak av uførepensjon ikke kan overstige 100 % Minimum 10 års utbetalingstid, men uansett minst løpetid fram til 77 år Ny AFP-ordning hensyntas ikke Uttaksgrad kan ikke endres fra uttak til 67 år unntatt endring til fullt uttak. Etter 67 år vil det være avhengig av pensjonsordningens regler 24

25 Generelle tilpasninger tjenestepensjon forts. Fripoliser kan utbetales fra 62 år, men kun fullt uttak Minsteutbetaling 20 % av G Informasjonsplikt for forventet alderspensjon fra fylte 61 år AFP-pensjonister på ny AFP skal ikke være medlem av ordningen. De som tar ut gammel AFP kan fortsette som medlemmer. Tjenestepensjon kan tas ut uavhengig av folketrygd og uavhengig av videre arbeid 25

26 Utestående tjenestepensjonen Siste del av utredningen legges fram i løpet av året Kan ytelsesbaserte pensjonsordninger opprettholdes? Forbedring av innskuddspensjon Nytt hybridprodukt? 26

27 Oppsummering Innsparingsreform Fleksibel alderspensjon fra 62 år Alle årene i arbeid teller for årlig alderspensjon Lavere regulering av pensjonene Årlig alderspensjon er avhengig av forventet levealder Uførepensjon under utredning Endringene i tjenestepensjonsregelverket er fortsatt under utredning 27

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Tre av ti arbeidsgivere føler seg forberedt på henvendelser om ny alderspensjon Halvparten

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

1. Innledning og sammendrag

1. Innledning og sammendrag 1. Innledning og sammendrag 1.1 Om høringsnotatet Stortinget har gjennom vedtak av 26. mai 2005 og 23. april 2007 klargjort hovedtrekkene i ny alderspensjon i folketrygden. Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Pensjonsreformen Februar 2010 Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Innhold Ny folketrygd Ny AFP Endret tjenestepensjon Hvordan løser vi informasjonsutfordringen? Ny alderspensjon i folketrygden Hvorfor

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Ny alderspensjon Arbeidsgivere

Ny alderspensjon Arbeidsgivere Ny alderspensjon Arbeidsgivere Nye regler for alderspensjon berører arbeidsgivere Flere kan ønske å jobbe lenger Senere uttak gir høyere årlig utbetaling. Du fortsetter å tjene opp alderspensjon hvis du

Detaljer

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Informasjonsmøte om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Agenda Informasjonsmøte om ny alderspensjon Introduksjon Hva betyr det nye regelverket for deg? Slik beregner du din fremtidige pensjon Pensjonsprogrammet

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør

NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør 19. november - KS VTB Arbeidsgiverkonferansen NAV Pensjon Porsgrunn Ove Tofsland NAV, 17.11.2014 Side 1 Oppdatert 2013.02.22 Koordinatorer for utoverrettet virksomhet

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Vi snakker om kvinner og pensjon

Vi snakker om kvinner og pensjon Vi snakker om kvinner og pensjon Økonomi hvorfor er vi så lite opptatt av det? 44 prosent vil om skilsmissemønsteret forblir uendret, ha minst én skilsmisse bak seg, innen de er 60 år (kilde ssb) Folketrygdens

Detaljer

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Av Grethe Veiåker Nilsen, rådgiver i Legeforeningen De siste årene er det gjennomført flere store endringer i det norske pensjonssystemet, spesielt

Detaljer

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon Pensjon,. og reform Tirsdag 1. Mars 2011 Geir Sæther, Danica Pensjon 2 Bakgrunn: Alderssammensetning i den norske befolkningen Antall personer over 67 år øker fra dagens 13% til 22% i 2050. Antall unge

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner.

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner. Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner Uføretrygd 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjening av alderspensjon

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjeningsregler 1963 eller senere

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Tjenestepensjon og Folketrygd

Tjenestepensjon og Folketrygd Tjenestepensjon og Folketrygd Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg, 6. desember 2010 Arne Helstrøm, SPK STATENS PENSJONSKASSE Forelesningen omhandler: Generelt om pensjonsordningene i Norge Dagens folketrygd

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Stavanger 2014. Pensjon

Stavanger 2014. Pensjon Stavanger 2014 Pensjon Forholdet arbeidstakere/ pensjonister forrykkes Samfunnets utfordring: Stadig færre yrkesaktive i forhold til pensjonister Antall yrkesaktive per pensjonist: 1967: (3,9) 2003: (2,6)

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF)

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Orientering Oslo militære samfund Rådhusgata 2, Oslo (Samlokalisert med VPV/FPT) 28.januar 2013 Oblt (P) Karl O Bogevold 1 FORSVARETS SENIORFORBUND Forsvarets Pensjonistforbund

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Den norske pensjonsreformen

Den norske pensjonsreformen Norges Handelshøyskole Bergen, våren 2010 Utredning i fordypnings-/spesialfagområdet: Finansiell økonomi Veileder: Førsteamanuensis Karl Rolf Pedersen Den norske pensjonsreformen - En analyse av alderspensjon

Detaljer

Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift?

Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift? Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift? Kjapt & Nyttig, 10. november 2010 Advokat/partner Eivind O. G. Ottesen Statsautorisert revisor/partner Jon-Osvald Harila Deloitte Hva

Detaljer