Pensjonsreformen og AFP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjonsreformen og AFP"

Transkript

1 Pensjonsreformen og AFP Seminar Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO

2 Agenda Pensjonsreformen og AFP 1. Trenger jeg som arbeidsgiver forberede meg? 2. Om pensjonsreformen 3. Opptjeningsmodell 4. Uttak av alderspensjon 5. AFP 6. Hvor finner jeg informasjon? 7. Pensjonsreformen og seniorer 8. Kort om Tjenestepensjon Uførepensjon i folketrygden 2

3 3

4 Tre av ti arbeidsgivere føler seg forberedt på henvendelser om ny alderspensjon Halvparten av de spurte kjenner ikke til at åringer kan benytte seg av fleksibelt uttak fra 1. januar Tre av fire mellom 62 og 66 år sier at de vil ta ut hel eller delvis alderspensjon hvis de har mulighet. 8 av 10 arbeidsgivere planlegger ikke å iverksette tiltak i forbindelse med nye regler for uttak av alderspensjon Av de som iverksetter tiltak, er de fleste i større bedrifter Halvparten regner ikke med at mange på arbeidsplassen vil benytte seg av muligheten til å kombinere arbeid og pensjon Nær 2 av 3 mener det vil være lett å imøtekomme ønske om redusert stilling Nær 8 av 10 arbeidsgivere er enige i at samfunnet er tjent med at personer som har muligheten til å ta ut pensjon jobber deltid Kilde: NAV 4

5 Lær mer på 5

6 Pensjonsreformen Ny folketrygd innføres Pensjonsreformen er den største og viktigste omlegging av det norske pensjonssystemet siden innføringen av folketrygden i 1967 Foto: Arbeidsdepartementet 6

7 Pensjonsreformen vil gjelde hele pensjonssystemet Folketrygden Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon AFP i privat sektor Tjenestepensjon i privat sektor Offentlig tjenestepensjon og AFP Skatteregler Foto: Arbeidsdepartementet 7

8 Hovedelementer i pensjonsreformen - mye er fortsatt ikke klart Ny alderspensjon i folketrygden Pensjonsforlik 2005/2007 Lovendringer vedtatt 2009 Ny AFP i privat sektor Lønnsoppgjøret 2008 Lov vedtatt 2010 Tilpasning av offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor Lønnsoppgjøret 2008/ Lønnsoppgjøret 2009 Stortingsproposisjon 2010 Tilpasning av privat tjenestepensjon Banklovkommisjon 2010 Ny uførestønad i folketrygden Uførepensjonsutvalget 2007 Stortingsproposisjon

9 Ny alderspensjon i folketrygden Foto: Arbeidsdepartementet 9

10 Hvorfor ny folketrygd? Arbeidsdepartementet har beskrevet pensjonsreformens mål som: Et mer bærekraftig pensjonssystem Levealdersjustering Regulering Et mer fleksibelt pensjonssystem Når ønsker du å ta ut pensjon? Hvor stor pensjon ønsker du å ta ut? Vil du kombinere arbeid og pensjon? Et mer rettferdig pensjonssystem Opptjeningsregler Et hovedmål er å få oss til å stå lenger i jobb 10

11 Bærekraftig pensjonssystem hva er utfordringene? 11

12 Når bidrar vi til samfunnet? Yrkesdeltakelse 0 Barndom Ungdom Utdanning Lengre utdanning Tidligere pensjonering Høyere levealder Pensjon Helse Alderdom 12

13 Antall yrkesaktive pr. pensjonist Kilde: Arbeids- og inkluderingsdepartementet 13

14 Fremskriving 2010 til 2050 Arbeidsstyrken øker med ca 30 % (med forslag i ot.prp ) Antall alderspensjonister antas doblet Utgiftene til alderspensjon mer enn dobles selv med tiltakene i Pensjonsreformen 2050 : forslaget kutter 42 milliarder ifht dagens modell (fra 271 til 229 milliarder) Kilde: Figurer fra ot.prp. 37 ( ) 14

15 Utgifter til alderspensjon som andel av Fastlands-BNP I dag 6% I 2050 : ny FT reduserer fra 15% til 12% Effekten skyldes: Flere i arbeid Færre pensjonister Lavere pensjoner Kilde: Arbeids- og inkluderingsdepartementet 15

16 Arbeid skal lønne seg! Levealderjustering Pensjonen justeres etter årskullets forventede levealder Når vi lever lenger må vi jobbe lenger for å opprettholde pensjonsnivået Fleksibel pensjonsalder fra 62 til 75 år det skal lønne seg å jobbe for de som er over 62 år man skal kunne ta ut pensjon og jobbe videre parallelt uten avkorting pensjonen kan tas ut gradert (20, 40, 50, 60, 80 og 100 prosent) Nøytralt uttak Ny opptjeningsmodell Alle år teller like mye (13 75 år) 16

17 Hva vil gjelde og for hvem? - en oversikt Fødselsår Dagens opptjeningsmodell Ny opptjeningsmodell Fleksibel pensjon fra år t.o.m X X delvis delvis f.o.m 1963 X X X X Levealdersjustering X X X Fri kombinasjon av arbeid og pensjon (X) X X X Ny regulering X X X X Kilde: Arbeidsdepartementet 17

18 Innfasing av nye opptjeningsregler 100% 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Ny opptjeningsmodell Dagens opptjeningsmodell Årskull 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 1963-kullet bare nytt system 1953-kullet bare dagens system Innfasing årskullene 1954 til 1962 Kilde: Arbeidsdepartementet 18

19 Opptjeningsmodell Pensjon tjenes opp med 18,1 pst. av inntekt opp til 7,1 G per år Alle år skal telle like mye Pensjon tjenes opp mellom 13 og 75 år Rettighetene bygges opp til en pensjonsbeholdning Opptjente rettigheter reguleres med lønnsveksten Dagens folketrygd: Pensjonspoeng - 40 opptjeningsår - besteårsregel (20 beste år) Pensjonsalder 67 år 19

20 Opptjening av pensjon - II Garantipensjon Sikrer et minstenivå for alle, tilsvarende dagens minstepensjon Pensjonsopptjening fra første krone Reduseres med 80 % av opptjent inntektspensjon Inntektsavhengig tilleggspensjon Arbeidsinntekt opptil 7,1 G gir opptjening Ulønnet omsorgsarbeid økes fra 4 til 4,5 G som gir opptjening For barn: til barnet er 6 år. Tilbakevirkende i nytt system For pleie av eldre, syke og funksjonshemmede Førstegangstjeneste 2,5 G pr år hvis minst 6 måneder gir opptjening Arbeidsledighet - dagpenger Fra utbetalte dagpenger til tidligere inntekt (maks 7,1 G) G = kr (dvs 7,1 G = kr per ) 20

21 Oppbygging av pensjonsbeholdning Regulering Opptjente rettigheter Kilde: Arbeids- og inkluderingsdepartementet 21

22 Regulering Opptjente rettigheter lønnsvekst Inntektspensjon under utbetaling Reguleres i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 prosent Garantipensjonen skal ikke reguleres svakere enn pensjon under utbetaling reguleres med lønnsvekst justert for utvikling i levealder 22

23 Opptjeningsgrunnlag profil eksempel 7,1 Kilde: Arbeidsdepartementet 23

24 Ny alderspensjon Enslig pensjonist med jevn inntekt i 43 år gitt forventet levealder i Inntekt og pensjon i G. Kilde: Arbeidsdepartementet 24

25 Så flott! Alle får mer, eller Husk det er lagt til grunn: 43 års opptjening Levealdersjustering er ikke tatt med Jevn inntekt 20 beste år skjermer ikke lenger de med: lønnsutvikling deltidsarbeid / år med omsorg for barn Hvorvidt du kommer bedre ut med ny modell eller ikke vil avhenge av bl.a. Fødselsår Hvor mange år du jobber Lønnsnivå Lønnsutvikling Deltid / omsorg 25

26 Uttak av alderspensjon 26

27 Pensjonsbeholdning Oppbygging av pensjonsbeholdning: Opptjeningsprosent 18,1 % av pensjonsgivende inntekt* + Regulering = Pensjonsbeholdning Årlig pensjonsutbetaling: Pensjonsbeholdningen deles på et delingstall som uttrykker forventet antall leveår som pensjonist * Årets inntekt oppad begrenset av 7,1 G 27

28 Delingstall for opptjening etter ny modell Delingstall uttrykker forventet antall leveår som pensjonist Hvert årskull får et sett med delingstall for uttak 62 til 75 år Fastsettes ved 61 år basert på observert dødelighet for eldre årskull Delingstall avhenger dermed av to hovedfaktorer: 1. Levealdersjustering: Hvor lenge forventes ditt årskull å leve? Ungt årskull lever lenger - høyere delingstall og lavere årlig pensjon 2. Tidspunkt for uttak av pensjon: Kan tas ut mellom 62 og 75 år Tidlig uttak utbetaling over flere år - høyere delingstall og lavere årlig pensjon Uttaksalder ,76 18,94 18,13 17,32 16,50 15,69 14,89 14,09 13,29 9, ,77 19,96 19,14 18,32 17,51 16,69 15,88 15,07 14,26 10,30 Eksempel på delingstall (prognose) for årskullene 1963 og

29 Hvor lenge ekstra må jeg jobbe? Er du født i 1973 må du jobbe nesten ett år lengre enn en som er født i 1963 for å få samme pensjon Kilde: Arbeidsdepartementet 29

30 Forholdstall for opptjening etter dagens modell For alderspensjon opptjent etter dagens modell kalles delingstallene for forholdstall Forholdstallene er i størrelse rundt er det første årskullet som får tildelt forholdstall Gradvis innføring av levealdersjustering for årskullene (for opptjening på dagens modell). Følge av lønnsoppgjøret 2008 Forholdstall avhenger av to hovedfaktorer (som delingstallene): 1. Levealdersjustering 2. Tidspunkt for uttak av pensjon Hvert årskull får et sett med forholdstall fra 62 til 75 år. Fastsettes ved 61 år basert på observert dødelighet for eldre årskull (10 års observasjonsperiode) 30

31 Fleksibelt uttak av pensjon fra 62 år - innføres fra 2011 Krav for uttak av alderspensjon før 67 år: Pensjonsbeholdningen (inkl. livsvarig del av AFP) må være stor nok til at pensjonen ved fylte 67 år tilsvarer full garantipensjon Pensjonen kan tas ut delvis Gradert pensjon (20, 40, 50, 60, 80 og 100 prosent) Pensjonsgraden kan endres Løpende pensjon kan stanses og gjøres om til pensjonsbeholdning (Delingstall på endringstidspunkt benyttes) Videre opptjening etter uttak For helt uttak: Økningen i pensjonsbeholdningen gjøres om til årlig ytelse ved hjelp av delingstallet ved omregningstidspunktet, og legges til inntektspensjonen For gradert uttak: Pensjonsopptjening tilføres pensjonsbeholdningen og omregnes til pensjon når uttaksgraden endres Kombinere arbeid og pensjon uten avkorting av pensjonen 31

32 Årlig pensjon øker med fortsatt arbeid og senere uttak (Født 1963 lønn 6G starter i jobb 22 år gammel) Kilde: Arbeidsdepartementet 32

33 Årlig pensjon øker med senere uttak (Født 1949 lønn 6G starter i jobb 22 år gammel) Kilde: Arbeidsdepartementet 34

34 En liten oppsummering Alderspensjon i dag Ny alderspensjon Besteårsregel (20 år) Maks 40 års opptjening Pensjonspoeng (opptjening av lønn inntil 12 G) Uttak fra 67 år Alleårsregel (mellom 13 og 75 år) Pensjonsbeholdning (18,1 % av lønn opp til 7,1 G) Fleksibelt uttak fra 62 år Hel pensjon Avkorting mot arbeidsinntekt (gradvis faset ut) Hel eller gradert pensjon (20, 40, 50, 60, 80 og 100 prosent) Ingen avkorting Levealdersjustering 35

35 AFP Avtalefestet pensjon privat sektor Lovforslag 36

36 AFP privat sektor Lønnsoppgjøret 2008 hadde AFP (privat sektor) som hovedsak Lov vedtatt februar Vedtektene ventes våren 2010 Hovedendringer: 1. AFP fra tidligpensjonsordning til å bli en livsvarig tilleggspensjon 2. Kan kombinere uttak av AFP og alderspensjon med videre arbeid Ingen avkorting Alle med rett til å ta ut AFP kan få AFP-pensjon NB! I offentlig sektor vil brutto tjenestepensjon videreføres, sammen med dagens modell for AFP (ref. lønnsoppgjør juni 2009) 37

37 Ny AFP ordningene samles Spekter NHO FA Ny Fellesordning 38

38 Dagens AFP modell Tidligpensjon - utbetaling år Folketrygd og tjenestepensjon fra 67 år Avkorting hvis man jobber ved siden av Lønn Tjenestepensjon* AFP Alderspensjon fra folketrygden 62 år 67 år 77 år livsvarig *) Evt. opphørende etter 10 år (vanlig for innskuddsordninger og OTP) 39

39 Ny AFP modell (uttak etter ) Lønn? Evt. heltid eller deltid AFP blir tilleggspensjon Livsvarig utbetaling. Nøytralt uttak og levealdersjustering Kronetillegg ( kr) fra Kompensasjonstillegg årskullene Kan kombinere AFP og alderspensjon fra folketrygden med arbeid uten avkorting Lønn Tjenestepensjon? AFP Tjenestepensjon* AFP Alderspensjon fra folketrygden 62 år 67 år 77 år livsvarig *) Evt. opphørende etter 10 år (vanlig for innskuddsordninger og OTP) 40

40 Ny AFP eller dagens? Uttak før Dagens AFP Uttak etter Ny AFP 41

41 Hvem har rett til ny AFP? Må på uttakstidspunktet og i de siste tre årene før dette tidspunktet sammenhengende ha vært ansatt og reell arbeidstaker i bedrift som er med i AFP-ordningen Ved fylte 62 år må den ansatte ha vært med i ordningen i minst 7 av de siste 9 årene Overgangsregler for I en eller flere bedrifter som er omfattet av avtale Minst 20 prosent av full stilling i samme periode På uttakstidspunktet ha en inntekt, samt inntekt foregående år, som omregnet til årsinntekt overstiger grunnbeløpet Mer detaljer på 42

42 AFP overgangsregler I Opptjeningskrav - antall år Dagens regel 3 år Ny modell 7 av siste 9 år Antall år må oppnås før fylte 62 år Overgangsregel Født av siste 5 år av siste 6 år av siste 7 år av siste 8 år 1955 eller senere 7 av siste 9 år Foto: Jo Michael 43

43 AFP overgangsregler II Nivå på AFP Født før 1944: dagens AFP Født Uttak før dagens modell Uttak etter ny modell 1944 (67 år i 2011) 10 prosent prosent prosent prosent prosent Født 1949 eller senere: ny AFP Eksempel Født i 1945 fyller 66 år i 2011 Dagens AFP start uttak desember 2010 Vil få 1-2 år på dagens AFP Siden han har valgt å vente med uttak vil han ikke få fem år med AFP, men ett-to år Ny AFP start uttak januar 2011 Vil få 20 prosent av AFP-nivået Dette harmonerer med andelen han ville fått ved bruk dagens AFP og uttak det året han fyller 66 år Foto: Jo Michael 44

44 Ny AFP beregningsmodell Hvor stor blir AFP pensjonen? 0,314 prosent av årets inntekt opptil 7,1 ganger gjennomsnittlig grunnbeløp Inntekt til og med kalenderåret man fyller 61 år teller med Ny modell hvis uttak etter Ingen overgangsregler AFP-pensjon er ikke en sikret rettighet i vanlig forstand Reguleres med lønnsveksten 45

45 Kronetillegg og kompensasjonstillegg Kronetillegg ved uttak av AFP før 67 år Fast kronetillegg kr Ytes til måneden arbeidstaker fyller 67 år Reguleres ikke Utbetaling av kronetillegg bruker av potten til den livsvarige AFP pensjonen. Ved uttak av AFP etter 67 år vil man derfor ikke gå glipp av noe Kompensasjonstillegg Ytes til årskullene 1944 til 1962 Må tas ut sammen med pensjonen Fastsettes med utgangspunkt i et referansebeløp kr for Økes med 400 kr hvert årskull i årene 1949 til 1953 Fra 1947 til 1944 reduseres beløpet gradvis Fra 1954 til 1962 reduseres beløpet gradvis (10 prosent av 1953) Kompensasjonstillegget tilsvarer referansebeløp delt på særskilte forholdstall (normert til 1 ved 62 år for hvert årskull) 46

46 Ny AFP uttak I AFP skal levealdersjusteres på samme måte som alderspensjonen i folketrygden Nøytralt uttak Forholdstall tilsvarende som alderspensjon i folketrygden Ved uttak etter 70 år legges forholdstall for 70 år til grunn Utsatt uttak gir høyere årlig pensjon (frem til 70 år) Yngre årskull med lang forventet levealder får lavere pensjon på grunn av levealdersjusteringen 47

47 Ny AFP uttak II Må kombineres med uttak av alderspensjon fra folketrygden Ved uttak før fylte 70 år må AFP tas ut sammen med alderspensjon fra folketrygden Må fylle krav til uttak før 67 år nivå garantipensjon. Livsvarig del av AFP regnes med Ikke gradert uttak av AFP kan bare ta ut 100 prosent Samtidig uttak av folketrygdens alderspensjon kan imidlertid være gradert Regulering av AFP-pensjon under utbetaling Reguleres i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 prosent Kronetillegget reguleres ikke 48

48 Statens tilskudd - AFP Statens tilskudd skal utgjøre 1/3 av pensjonen Kompensasjonstillegget dekkes fullt ut av staten Foto: Arbeidsdepartementet 49

49 Eksempel Arild ny AFP Arild er født i 1949 Startet å jobbe da han var 22 år og har ved fylte 62 år jobbet i 40 år Lik årlig inntekt på 6 G ( kr med gjennomsnitts G 2008) Hvis uttak ved 62 år Livsvarig del Årlig AFP ( kr) + årlig kompensasjonstillegg ( kr) Kronetillegg (utbetales kun mellom 62 og 67 år) Hvis uttak ved 67 år Livsvarig del kroner kroner kroner Årlig AFP ( kr) + årlig kompensasjonstillegg ( kr) Forenklet fremstilling. Hovedsakelig 2008 kroner. Ikke korrigert for at kronetillegget og justeringsbeløpet (tonivåuttak) er nominelle størrelser. Eksempel hentet fra Ot.prp. nr. 111 ( ), kapittel 5 Kilde: Ot.prp. nr 111 ( ) Arbeidsdepartementet 50

50 Arild f uttak AFP 62 og 67 år (forts.) Uttak 62 år Livsvarig Kronetillegg Komp.tillegg AFP Livsvarig Uttak 67år Livsvarig Kronetillegg Komp.tillegg AFP Livsvarig 51

51 62 år en liten oppsummering AFP-pensjon beregnes ut fra inntekt til og med kalenderåret man fyller 61 år Tidligste tidspunkt for utbetaling av AFP er måned etter fylte 62 år 62 år Bedriften betaler premie ut kalenderåret man fyller 61 år Ansiennitet (7 av siste 9 år) må være oppfylt før fylte 62 år 52

52 Pensjonsreformen - stort behov for råd og informasjon Hjelp! - hva skal vi velge? - hva lønner seg for oss? 53

53 Informasjonsbehov og pensjonsreformen Det pågår store utviklingsprosjekt i NAV Kritisk at disse er på plass når pensjonsreformen settes på luften slik at den enkelte får utbetaling til rett tid og i forkant har kunnet ta et informert valg NAV har utviklet Prognosemodeller Selvbetjeningsløsninger Samarbeid med Norsk Pensjon oversikt over pensjonsrettigheter i privat pensjon Det pågår også store utviklingsprosjekt i forsikringsbransjen 54

54 Stort informasjons- og saksbehandlingsbehov Fleksibilitet mange valg Stort antall saker Seks årskull kan i 2011 ta ut fleksibel pensjon Store etterkrigskull Man kan endre sin pensjon Kilde: NAV 55

55 Informasjon fra NAV Årsskifte 2009/2010 NAV lanserte Din pensjon med ny alderspensjonsberegning Mars 2010 NAV sender ut brev til årskull som kan starte pensjonsuttak i 2011 Mai 2010 Din Pensjon åpnes for søknadsmottak August 2010 Første søknadsfrist for pensjon på nytt regelverk for utbetaling fra januar

56 Informasjonsmateriale fra NAV Hvis du ønsker å lese brevet og brosjyren som NAV sender ut til de som er mellom 62 og 66 år kan du lese dette på og se under informasjon til arbeidsgivere (brev) (brosjyre) 57

57 Pensjonsreformen og seniortiltak 58

58 Seniorer andre tiltak Avkorting av pensjon mot inntekt 1. januar 2008 opphevet for 67-åringer 1. januar 2009 opphevet for 68-åringer 1. januar 2010 opphevet for 69-åringer Med denne endringen vil all avkorting være fjernet for alderspensjonister innenfor dagens pensjonssystem. Regjeringen vil gjøre det lettere å kombinere arbeid og pensjon innenfor dagens pensjonssystem. Neste år vil vi fjerne avkortingen av pensjon mot arbeidsinntekt for 69-åringer. (Statsminister Jens Stoltenberg under trontaledebatten i Stortinget 12. okt. 2009) 59

59 Seniorer andre tiltak II Rett til redusert arbeidstid for arbeidstakere over 62 år gitt at dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten Arbeidsmiljøloven 10-2 (4) Arbeidsmiljøloven høring om aldersgrense 2009 Hvordan skal bedriftene møte pensjonsreformen? Behov for å vurdere seniorpolitikken? 60

60 Hva med deg som arbeidsgiver Et hovedelement i pensjonsreformen er at det skal lønne seg å jobbe lenger. Uttaksreglene er derfor gjort mer fleksible for den enkelte. Dette medfører at noen av seniorene i bedriften vil stå overfor nye valg. Kanskje de vil ønske en prat med deg som arbeidsgiver om dette? Er du forberedt? 61

61 Lær mer på 62

62 Hva hvis dine ansatte i større grad vil ha Ønske om å kombinere arbeid og pensjon Ønske om redusert stilling Ønske om å jobbe lenger Ønske om å gå av tidligere Kanskje lurt å skaffe seg en oversikt over hva seniorene i din bedrift tenker om dette? Kurset på vil belyse slike situasjoner 63

63 Husk Hvis det er ønsker om for eksempel endring av stillingsbrøk eller å jobbe lenger er dette noe som må avklares med arbeidsgiver på samme måte som tidligere Pensjonsreformen endrer ikke dette 64

64 Du er ikke din ansattes finansielle rådgiver Vi anbefaler at du som arbeidsgiver ikke fungerer som rådgiver for de ansatte i forhold til hva som er lurt å gjøre når det gjelder uttak av pensjon og AFP Vis heller til at den ansatte kan beregne alderspensjonen sin ved å gå inn på NAVs side og bruke nettjenesten Din pensjon til å simulere hvordan pensjonen blir for forskjellige valg av uttakstidspunkt og uttaksgrad Man kan også ringe NAVs kundesenter

65 Punkter som kan være aktuelle for bedrifter å tenke på fremover Hvordan vil tjenestepensjonsordningen bli tilpasset? Fleksibilitet som i folketrygden? Ytelsesordninger har større tilpasningsbehov enn innskuddsordninger Tilpasning risikodekninger? Vurdering av nivå på tjenestepensjonsordning? AFP har blitt livsvarig (men er ikke sikret) Har foretaket gavepensjonsordninger som bør endres? Husk at ny AFP kan tas ut parallelt med videre arbeid Sjekk regelverk rundt gavepensjoner og AFP nøye! Etc. 67

66 Tilpasning av tjenestepensjonene Banklovkommisjonen Utrede og foreslå endringer i tjenestepensjonslovene Følge opp hovedprinsippene i den vedtatte folketrygden Frist 30. april 2010 Kan fordeles på to utredninger Sikte på at nødvendige lovendringer kan settes i kraft 1. jan fleksibel pensjonsalder og evt. gradert uttak krav til utbetalingsperiodens lengde nødvendige overgangsregler 68

67 Overgangsregler Tidsfrist Alleårsopptjening Sluttlønn Regulering løpende pensjoner Alderspensjonens varighet Tjenestepensjon Banklov skal vurdere: Delingstall/ Levealdersjustering Fleksibel pensjonsalder Hel/delvis uttak Ulike regler opptjening f/e 62 Hybrid Sparesatser innskuddspensjon Beregnet folketrygd 69

68 Videre arbeid med pensjonsreformen i folketrygden Uførepensjon Venter lovforslag i 2010 Etterlattepensjon Ikke signalisert når lovforslag vil foreligge 70

69 Hva med pensjonsreformen og uførepensjonen i folketrygden? NOU 2007:4 Uføreytelsen Beregningsmodell Tildelingsregler Alderspensjon til uføre NB! Lovforslag ikke kommet ventes i

70 Ny beregningsmodell for uførestønad (forslag) Ikke lenger koblet mot alderspensjon Likner korttidsytelsene Beregnes som prosentandel av tidligere inntekt (66%) Tidligere inntekt beregnes som gjennomsnittet av inntekten i de beste 3 av de siste 5 årene før uførhet Tak på inntektsgrunnlaget 6G Skattlegges som lønn Avkorting proporsjonalt for arbeidsinntekt over minstenivå Flertall foreslår fribeløp på 0,2 G 72

71 % av inntekt Stønad ved uførhet Har i dag to stønader ved uførhet: Uførepensjon: Beregnes som den alderspensjonen en ville fått ved fylte 67 år Tidsbegrenset uførestønad (korttidsytelse): 66 prosent av tidligere inntekt Beregnet folketrygd Korttidsytelse Lønn i G Født år

72 Opptjening av alderspensjon (forslag) Uføre kan tjene opp alderspensjon dels som yrkesaktive dels som mottakere av uførestønad Utvalget foreslår at uføre skal tjene opp til alderspensjon på samme måte som yrkesaktive Pensjonsgivende inntekt bør være tidligere inntekt (inntektsgrunnlaget for beregning av uførestønad) Tak på opptjeningen: 7,1 G 74

73 To hovedalternativer - overgang fra uføre til alderspensjon: Modell 62: Overgang til alderspensjon ved 62 år Uføretillegg til alderspensjonen Uføretillegget skal kompensere for tidlig uttak og manglende opptjening etter 62 år Modell 67: Overgang til alderspensjon ved 67 år Får opptjening til fylte 62 år 75

74 Uttak av alderspensjon Modell 67: Arbeid Opptjening alderspensjon Modell 62: Uførestønad Alderspensjon Arbeid Uførestønad Uføretillegg Alderspensjon Opptjening alderspensjon Uføretidspunkt Alder Kilde: Arbeidsdepartementet 76

75 Hvor finner jeg mer informasjon? 77

76 Pensjonsreform.no Egen side under Arbeids- og inkluderingsdepartementet Se for eksempel: Historien om pensjonsreformen Dokumenter Ot.prp 37 ( ) Kap. 2 gir hovedtrekk i pensjonsreformen og ny alderspensjon i folketrygden Spørsmål/svar A til Å m/historien-om-pensjonsreformen.html?id=486185# nter.html?id=

77 NAV Kundesenter telefon Kampanjeside E-læringskurs Forenklet pensjonskalkulator wid=forenkletsimulering-flow Se også Detaljer Din pensjon for beregning på personlige data - pålogging med MinID (PIN-kode) Se din opptjening i folketrygden Beregne egen fremtidig alderspensjon (og evt. AFP) fra folketrygden Søke om alderspensjon fra folketrygden elektronisk Søke om AFP i privat sektor Se din opptjente tjenestepensjon fra de største offentlige og private leverandørene av tjenestepensjon, samt evt. individuelle ordninger 79

78 NHO lager i samarbeid med Næringslivets skole et kurs på nett rettet mot Arbeidsgivere Planlagt lansering mars 2010 Lær mer på 80

79 Privat AFP Felleskontoret LO / NHO ordningen se arkfane AFP eller Ny AFP Arbeids- og inkluderingsdepartementet- AFP tilskottsloven Ot.prp 111 ( ) Prop. 17 L ( ) 81

80 Fellesside Ny nettside der du kan sjekke din pensjon Samarbeid mellom Arbeids- og velferdsetaten (NAV) Fellesordningen for AFP Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) Norsk Pensjon Pensjonskasseforeningen Statens Pensjonskasse (SPK) 82

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Tre av ti arbeidsgivere føler seg forberedt på henvendelser om ny alderspensjon Halvparten

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Torunn Jakobsen Langlo, 1.3.11 www.danica.no Agenda Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i NAV Tilpasning av tjenestepensjonene 2

Detaljer

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse)

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse) Pensjonsreform 2011 Disposisjon 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 Hvorfor pensjonsreform nå? Hovedendringer Pensjonsreformen i praksis Eksempler 2. Avtalefestet pensjon (AFP) Hovedendringer Eksempler

Detaljer

Ny alderspensjon Arbeidsgivere

Ny alderspensjon Arbeidsgivere Ny alderspensjon Arbeidsgivere Nye regler for alderspensjon berører arbeidsgivere Flere kan ønske å jobbe lenger Senere uttak gir høyere årlig utbetaling. Du fortsetter å tjene opp alderspensjon hvis du

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Ny AFP. Alexander Henriksen

Ny AFP. Alexander Henriksen Ny AFP Alexander Henriksen Hvorfor trenger jeg å vite noe om pensjonsreformen? Bedriftens bemanningssituasjon Informasjon til arbeidstakerne Tilpassning av bedriftens pensjonsog forsikringsdekninger Bedriftens

Detaljer

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Anders Kvam Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Generelt om pensjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening // Side 2 Hva er pensjon? Tradisjonelt: Lønnserstatning

Detaljer

Status for den norske pensjonsreformen

Status for den norske pensjonsreformen NFT 4/2007 Status for den norske pensjonsreformen av Fredrik Haugen Arbeidet med reform av det norske pensjonssystemet begynte i 2001. Gjennom to omfattende forlik om pensjonsreformen i Stortinget i 2005

Detaljer

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Pensjonsreformen Februar 2010 Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Innhold Ny folketrygd Ny AFP Endret tjenestepensjon Hvordan løser vi informasjonsutfordringen? Ny alderspensjon i folketrygden Hvorfor

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Informasjonsmøte om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Agenda Informasjonsmøte om ny alderspensjon Introduksjon Hva betyr det nye regelverket for deg? Slik beregner du din fremtidige pensjon Pensjonsprogrammet

Detaljer

Framtidig velferd - Ny folketrygd. Statssekretær Ole Morten Geving

Framtidig velferd - Ny folketrygd. Statssekretær Ole Morten Geving Framtidig velferd - Ny folketrygd Statssekretær Ole Morten Geving Antall yrkesaktive pr. pensjonist 1967: 3,9 27: 2,6 25: 1,8 Etter et år med store utfordringer i penge- og kredittmarkedene, ser det nå

Detaljer

Folketrygden i støpeskjeen hva skjer? Seniorrådgiver Fredrik Haugen Forsikringsforeningen 26. mars 2008

Folketrygden i støpeskjeen hva skjer? Seniorrådgiver Fredrik Haugen Forsikringsforeningen 26. mars 2008 Folketrygden i støpeskjeen hva skjer? Seniorrådgiver Fredrik Haugen Forsikringsforeningen 26. mars 2008 Hvorfor pensjonsreform? Behov for arbeidskraft kort og lang sikt Rette opp urettferdigheter Enkle

Detaljer

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Alderspensjon og avtalefesta pensjon 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Bakgrunn Pensjonsreform 2011 Planlegg din pensjonsøkonomi NAVs nettjeneste Ditt Nav NAV Kontaktsenter Pensjon 55 55 33 34 Det

Detaljer

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 AFP og tjenestepensjon Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 Agenda Nytt regelverk i folketrygden Alderspensjon Pensjonsordningen i SPK / kommunal sektor (KLP) Alderspensjon Avtalefestet pensjon

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

1. Innledning og sammendrag

1. Innledning og sammendrag 1. Innledning og sammendrag 1.1 Om høringsnotatet Stortinget har gjennom vedtak av 26. mai 2005 og 23. april 2007 klargjort hovedtrekkene i ny alderspensjon i folketrygden. Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre ALDERSPENSJON 2011 Beate Fahre 0 Hovedpunkter ny alderspensjon Allårsregel ikke de 20 beste år som i dag Fleksibel pensjonsalder fra 62 år Må minst få garantipensjon (minstepensjon) 2G ved 67 år Innskuddsordning

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler?

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? NAV Pensjon Steinkjer Anita Hanssen Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? Livet er en reise. Planlegg den godt. Sjekk Din pensjon på nav.no NAV Pensjon Steinkjer NAV Pensjon Steinkjer

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner.

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner. Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner Uføretrygd 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjening av alderspensjon

Detaljer

Høring om ny alderspensjon i folketrygden - gjennomføring av pensjonsforliket

Høring om ny alderspensjon i folketrygden - gjennomføring av pensjonsforliket Høring om ny alderspensjon i folketrygden - gjennomføring av pensjonsforliket Bjarne Håkon Hanssen 28. januar 2008 Hvorfor pensjonsreform? Behov for arbeidskraft kort og lang sikt Rette opp urettferdigheter

Detaljer

Alderspensjon fra folketrygden

Alderspensjon fra folketrygden Alderspensjon fra folketrygden // Alderspensjon Kjenner du reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden ble innført 1. januar 2011. Hva innebærer reglene for deg? Hvilke muligheter

Detaljer

Avtale om ny AFP-ordning

Avtale om ny AFP-ordning Bilag til overenskomsten Avtale om ny AFP-ordning I Innledning I forbindelse med lennsoppgj0ret 1988, ble ordningen med Avtalefestet pensjon (AFP) etablert. Formålet var å gi ansatte i tariffbundne bedrifter

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal Informasjonsmøte Kenneth Edvardsdal 1 Agenda Kort om Vital Pensjonsreformen alderspensjon AFP Uførepensjon Pensjonsforsikring Seniorpolitikk Informasjon Oppsummering 2 DnB NOR - 2,3 mill personkunder -

Detaljer

TILLEGG TIL HØRINGSNOTAT AV 28. JANUAR 2008 OM NY ALDERSPENSJON

TILLEGG TIL HØRINGSNOTAT AV 28. JANUAR 2008 OM NY ALDERSPENSJON 08.05.2008 TILLEGG TIL HØRINGSNOTAT AV 28. JANUAR 2008 OM NY ALDERSPENSJON 1. Bakgrunn Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte 28. januar 2008 på høring forslag om ny alderspensjon i folketrygden

Detaljer

Pensjonsreformen og folketrygdens ytelser til uføre

Pensjonsreformen og folketrygdens ytelser til uføre Pensjonsreformen og folketrygdens ytelser til uføre Oppfølging av NOU 2007: 4 Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre Pensjonsforum 12. mars 2010 Roar Bergan, Disposisjon 1. Status for pensjonsreformen

Detaljer

Alderspensjon, offentlig og privat AFP. Aktuarforeningens livsforsikrings og pensjonskonferanse 24.11

Alderspensjon, offentlig og privat AFP. Aktuarforeningens livsforsikrings og pensjonskonferanse 24.11 Alderspensjon, offentlig og privat AFP Aktuarforeningens livsforsikrings og pensjonskonferanse 24.11 Pilarene i det norske pensjonssystemet Avtalefestet pensjon (AFP) Offentlig sektor Privat sektor 100

Detaljer

Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god AFP Lønnsoppgjøret april 2008

Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god AFP Lønnsoppgjøret april 2008 Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god AFP Lønnsoppgjøret 8 2. april 8 Hvorfor bidrar Regjeringen? Slitne arbeidstakere skal kunne gå av ved 62 år uten å tape AFP videreføres, men må tilpasses når folketrygden

Detaljer

ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015. Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor

ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015. Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015 Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor Agenda Pensjon i Norge Folketrygd hovedtrekk Pensjon i offentlig sektor i dag Hva kan skje med pensjonene i

Detaljer

Vi snakker om kvinner og pensjon

Vi snakker om kvinner og pensjon Vi snakker om kvinner og pensjon Økonomi hvorfor er vi så lite opptatt av det? 44 prosent vil om skilsmissemønsteret forblir uendret, ha minst én skilsmisse bak seg, innen de er 60 år (kilde ssb) Folketrygdens

Detaljer

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon Pensjon,. og reform Tirsdag 1. Mars 2011 Geir Sæther, Danica Pensjon 2 Bakgrunn: Alderssammensetning i den norske befolkningen Antall personer over 67 år øker fra dagens 13% til 22% i 2050. Antall unge

Detaljer

ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL

ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL 28. november 2011 UIO ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL Etter pensjonsreformen - en arbeidstakerorganisasjon 1i YS Innhold Pensjonsreformen endringer Offentlig tjenestepensjon - modellen Ny og gammel folketrygd

Detaljer

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Pensjonsreformen. 24. august 2011

Pensjonsreformen. 24. august 2011 Pensjonsreformen Oslo Vest Rotary Klubb 24. august 2011 Innhold Pensjon fra folketrygden Ny fleksibel alderspensjon fra 1.1.2011 AFP nye regler Hva skjer med tjenestepensjonene? Foredraget gjelder primært

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

Konsekvenser av pensjonsreformen

Konsekvenser av pensjonsreformen Konsekvenser av pensjonsreformen SET-konferansen 2013 29. oktober 2013 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet ole.christian.lien@nav.no Agenda Fleksibiliteten i pensjonsreformen Generelt om

Detaljer

Høringsnotat. 20. november Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor

Høringsnotat. 20. november Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor Høringsnotat 20. november 2009 Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor Innhold 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Pensjonsforliket fra 2005... 2 1.3 Avtalen i lønnsoppgjøret

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjeningsregler 1963 eller senere

Detaljer

NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør

NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør 19. november - KS VTB Arbeidsgiverkonferansen NAV Pensjon Porsgrunn Ove Tofsland NAV, 17.11.2014 Side 1 Oppdatert 2013.02.22 Koordinatorer for utoverrettet virksomhet

Detaljer

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen 28. August 2014 Spesialrådgiver Kjell Morten Aune 1 Innhold Pensjonsbildet Ny og gammel folketrygd Modellen for

Detaljer

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf)

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person) I AIPK kan

Detaljer

Fra tidligpensjon til tilleggspensjon?

Fra tidligpensjon til tilleggspensjon? Fra tidligpensjon til tilleggspensjon? Notat, Stein Stugu, De Facto, mai 2011 Avtalefestet pensjon (AFP) i privat og offentlig sektor er nå to fundamentalt forskjellige pensjonssystem. Mens AFP i offentlig

Detaljer

AFP i privat sektor. Marianne Knarud Fellesordningen for AFP

AFP i privat sektor. Marianne Knarud Fellesordningen for AFP AFP i privat sektor Marianne Knarud Fellesordningen for AFP PARTENE I ARBEIDSLIVET SIN EGEN PENSJONSORDNING Trepartsamarbeid HISTORIE AFP-ordningen ble avtalt i inntektsoppgjøret mellom LO og NHO i 1988

Detaljer

Modalen kommune 16. juni 2008

Modalen kommune 16. juni 2008 Modalen kommune 16. juni 2008 Pensjonsforedrag for Fagforbundet Aust-Agder fylkekommune Rune Rosberg, Kunde- og salgsleder Agder 26.02.2011 1 Agenda Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening

Detaljer

alders- Tema: Gøy å være pensjonist, men hva skal jeg leve av? Meget lavt rentenivå (både i Norge og internasjonalt) Overordnede prinsipper

alders- Tema: Gøy å være pensjonist, men hva skal jeg leve av? Meget lavt rentenivå (både i Norge og internasjonalt) Overordnede prinsipper alders- Tema: Gøy å være pensjonist, men hva skal jeg leve av? 5.mars 2015 Hva sparer vi i til alderdommen? Hvordan er pensjonsdelen bygget opp? Litt om gamle og nye produkter Kilder til kunnskap om pensjon

Detaljer

Tjenestepensjon og Folketrygd

Tjenestepensjon og Folketrygd Tjenestepensjon og Folketrygd Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg, 6. desember 2010 Arne Helstrøm, SPK STATENS PENSJONSKASSE Forelesningen omhandler: Generelt om pensjonsordningene i Norge Dagens folketrygd

Detaljer

Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden

Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden St.meld. nr. 5 (2006 2007) 20. oktober 2006 Svakheter ved dagens pensjonssystem Lite lønnsomt å arbeide Null opptjening for lave inntekter og inntekter

Detaljer

Ny offentlig uførepensjon

Ny offentlig uførepensjon Notat 4:2012 Stein Stugu Ny offentlig uførepensjon Samordning med ny uføretrygd noen momenter Om notatet Notatet er skrevet etter avtale med Forsvar offentlig pensjon (FOP) for å få fram viktige momenter

Detaljer

Besl. O. nr. 81. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 67 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 37 (2008 2009)

Besl. O. nr. 81. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 67 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 37 (2008 2009) Besl. O. nr. 81 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 67 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 37 (2008 2009) År 2009 den 15. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming Bjørnstad //

Detaljer

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Fagkveld om pensjon Folketrygdens alderspensjon AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og tjenestepensjon i privat sektor

Detaljer

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge Velkommen til pensjonsseminar KLP v/frode Berge Det norske pensjonssystemet Individuelle dekninger Kollektive pensjonsordninger (KLP/FKP/SPK) Folketrygden Opptjening i folketrygden født før 1954. Man sparer

Detaljer

Vet du nok om. pensjon?

Vet du nok om. pensjon? Vet du nok om pensjon? 1 Pensjonsreformen skritt for skritt: 2001: Pensjons-kommisjonen ble nedsatt 26. mai 2005: Første pensjonsforlik i Stortinget Oktober 2006: Stortingsmelding nr 5 om opptjening og

Detaljer

Pensjon for dummies og smarties

Pensjon for dummies og smarties Pensjon for dummies og smarties John Torsvik, leder Utdanningsforbundet Hordaland 1S Pensjonsvilkårene er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. De viktigste elementene er: ( Folketrygdens

Detaljer

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver Kvinner og pensjon Sandnessjøen 25. november 2015 Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver 2 3 Bli en pensjonsvinner 4 Kunnskap om pensjonssystemet Kjennskap til egen pensjon Avstemme drømmer og muligheter

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Status for pensjonsreformen

Status for pensjonsreformen Status for pensjonsreformen Jacob Hanssen 15. April 2015 Agenda Status Hva er gjennomført? Hva gjenstår? Tilpasninger til nye valgmuligheter Individer Bedrifter Hva blir pensjonen med ulike tilpasninger?

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon status og utfordringer

Offentlig tjenestepensjon status og utfordringer Offentlig tjenestepensjon status og utfordringer NHOs forsikringskonferanse 12. november 2014 Roar Bergan Tre faser i arbeidet hittil 2008 2010 2012 2012 2014 Tilpasninger til pensjonsreformen: Avtale

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon)

Lov om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon) Lov om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon) DATO: LOV-2009-06-05-32 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 6 s 823 IKRAFTTREDELSE: 2010-01-01 ENDRER:

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Hva betyr pensjonsreformen og ny AFP for arbeidsgiver og arbeidstaker? Parat Regionsamling september 2010

Hva betyr pensjonsreformen og ny AFP for arbeidsgiver og arbeidstaker? Parat Regionsamling september 2010 Hva betyr pensjonsreformen og ny AFP for arbeidsgiver og arbeidstaker? Parat Regionsamling september 2010 Alexandra Plahte Steenberg & Plahte as Løkkeåsveien 3 A Postboks 80 1300 Sandvika Tlf. 94802000

Detaljer

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge SPK Seniorkurs Pensjonsordningene i Norge Forskerforbundet Onsdag 10. februar 2010 Litt generelt om pensjonsordningene i Norge og Statens Pensjonskasse Pensjonsytelser fra Statens Pensjonskasse Andre ytelser

Detaljer

Pensjonsordning for folkevalgte. Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015

Pensjonsordning for folkevalgte. Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015 Pensjonsordning for folkevalgte Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015 Pensjonssystemet Individuelle forsikringer Tjenestepensjon/AFP Må tilpasses ny folketrygd Folketrygd Endret

Detaljer

Aon Offentlig tjenestepensjon

Aon Offentlig tjenestepensjon Aon Offentlig tjenestepensjon Jan Fredrik Nordby 16. mars 2017 Aon Norway AS 1 PensjonsNorge ER endret gjennom siste 15 år, som følge av Pensjonskommisjonens utredninger Banklovkommisjonens utredninger

Detaljer

Pensjonsreformen Nytt regelverk for tjenestepensjoner NHO Oslo og Akershus 11. februar 2013. Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO

Pensjonsreformen Nytt regelverk for tjenestepensjoner NHO Oslo og Akershus 11. februar 2013. Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Pensjonsreformen Nytt regelverk for tjenestepensjoner NHO Oslo og Akershus 11. februar 2013 Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Ny alderspensjon i folketrygden NY FOLKETRYGD Arbeid skal lønne

Detaljer

Offentlig pensjon. Torfinn Thomassen

Offentlig pensjon. Torfinn Thomassen Offentlig pensjon Torfinn Thomassen Agenda/disposisjon 1 2 3 4 5 Pensjon på agendaen Hvorfor er pensjonsreform både nødvendig og viktig? Ny alderspensjon i Folketrygden og ny AFP i privat sektor ASD rapporten

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad // NOTAT Ved utgangen av 2.kvartal 2016

Detaljer

AFP i privat sektor. Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP

AFP i privat sektor. Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP AFP i privat sektor Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP Innhold Kort gjennomgang av pensjonsreformens bakgrunn De forskjellige typene pensjon Alderspensjon fra folketrygden AFP i privat sektor Generelt

Detaljer

Alderspensjoner (1) Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2014

Alderspensjoner (1) Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2014 Alderspensjoner (1) Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2014 Pensum Bongaarts, J.: Population Aging and the Rising Cost of Public Pensions St. melding nr. 5 (2006-2007): Opptjening og uttak

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Tjenestepensjon og AFP i KCA Deutag 28.5.2010. Aon Grieg AS

International Insurance Brokers & Consultants. Tjenestepensjon og AFP i KCA Deutag 28.5.2010. Aon Grieg AS International Insurance Brokers & Consultants 28.5.2010 Aon Grieg AS Tjenestepensjonene tilpasses ny folketrygd Fra 2011 kan du starte uttak av tjenestepensjon i privat sektor når du fyller 62 år. Det

Detaljer

Hva påvirker valget PENSJON OG VALGMULIGHETER. Møre og Romsdal fylkeskommune. 2. Oktober Torgeir Engebakken og Jon Rodvang

Hva påvirker valget PENSJON OG VALGMULIGHETER. Møre og Romsdal fylkeskommune. 2. Oktober Torgeir Engebakken og Jon Rodvang PENSJON OG VALGMULIGHETER Møre og Romsdal fylkeskommune 2. Oktober 2017 Torgeir Engebakken og Jon Rodvang Hva påvirker valget Arbeidsplassens betydning Hvordan er det på jobben? Individuelle faktorer Helse

Detaljer

Pensjon En introduksjon

Pensjon En introduksjon Pensjon En introduksjon Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo 12. september 2017 Jorunn Solgaard Pensjon en definisjon Arbeidslivet.no: Pensjon er en økonomisk ytelse for personer som er ute av arbeidsmarkedet.

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon per 30. september 2017 Notatet er skrevet av: Bjørn Halse

Utviklingen i alderspensjon per 30. september 2017 Notatet er skrevet av: Bjørn Halse ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i alderspensjon per 30. september 2017 Notatet er skrevet av: Bjørn Halse Sammendrag I løpet av 2017 har antall alderspensjonister

Detaljer

Pensjonsreformen, hva og hvorfor

Pensjonsreformen, hva og hvorfor YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Pensjonsreformen, hva og hvorfor ØRNULF KASTET YS Hva inneholder pensjonsreformen Ny alderspensjon Ny uførestønad Obligatorisk tjenestepensjon Ny AFP Supplerende pensjoner

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENKELTE TILPASNINGER I DELER AV FOLKETRYGDENS REGELVERK

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENKELTE TILPASNINGER I DELER AV FOLKETRYGDENS REGELVERK HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENKELTE TILPASNINGER I DELER AV FOLKETRYGDENS REGELVERK 3. april 2009 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ETTERLATTEPENSJON OG GJENLEVENDES ALDERSPENSJON 4 2.1 Hovedtrekk ved gjeldende

Detaljer

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon Innledning Forsvar offentlig pensjon Oslo 12/2 2013 Stein Stugu Pensjon ved forkjellig uttaksalder (Stein, født 1953, pensjonsgrunnlag ca. 540 000, pensjon hvert

Detaljer

Alderspensjoner (1) Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2012

Alderspensjoner (1) Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2012 Alderspensjoner (1) Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2012 Pensum Bongaarts, J.: Population Aging and the Rising Cost of Public Pensions St. melding nr. 5 (2006-2007): Opptjening og uttak

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon Museumsansattes forening (STAFO) Andreas Moen 23. januar 2018 2 Tema OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 1. Ny folketrygd 2. Dagens OfTP Utfordringer 3. Ny pensjonsordning 4. Forhandlingsprosess

Detaljer

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke Utdanningsforbundet Oktober 2011 Martin Bakke Agenda 1. Folketrygden Alderspensjon 2. Statens pensjonskasse Alderspensjon AFP 3. Ulike valgmuligheter for den enkelte Pensjon består av tre deler pensjon

Detaljer

Høringsnotat

Høringsnotat Høringsnotat 21.9.2017 Tilpasning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler levealdersjustering og samordning Innhold 1 INNLEDNING...

Detaljer

Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016

Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016 Pensjon i endring Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016 1 Tema i dag Innledning og generelt om pensjon Ny folketrygd Dagens tjenestepensjon (alderspensjon) Dagens avtalefesta pensjon (AFP)

Detaljer

Faksimile av forsiden. Rapport fra Uførepensjonsutvalget Pensjonsforum 4. juni 2007

Faksimile av forsiden. Rapport fra Uførepensjonsutvalget Pensjonsforum 4. juni 2007 Faksimile av forsiden Rapport fra Uførepensjonsutvalget Pensjonsforum 4. juni 2007 1 Disposisjon Uføreytelse Beregningsmodell Tildelingsregler Alderspensjon til uføre Pensjonsgap: Nivået på alderspensjonen

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 3. september 216 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg // NOTAT Ved utgangen av 3.kvartal 216 var det 889 personer

Detaljer

Hva skjer med offentlig tjenestepensjon?

Hva skjer med offentlig tjenestepensjon? Arbeids- og sosialdepartementet Hva skjer med offentlig tjenestepensjon? Silje Aslaksen 19. april 2016 Ny statsråd 16. desember rapport 17. desember! 2 Prosessen Arbeids- og sosialministeren og partene

Detaljer

Alderspensjoner (1) Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010

Alderspensjoner (1) Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010 Alderspensjoner (1) Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2010 Pensum Bongaarts, J.: Population Aging and the Rising Cost of Public Pensions St. melding nr. 5 (2006-2007): Opptjening og uttak

Detaljer

NY AFP FRA 2011. 1. Det nye fra 2011. 2. Bare å jobbe ved siden av. 4. Hvor stor blir AFP? 5. Hvem kan ta ut AFP? 6. Om virkningene på lengre sikt

NY AFP FRA 2011. 1. Det nye fra 2011. 2. Bare å jobbe ved siden av. 4. Hvor stor blir AFP? 5. Hvem kan ta ut AFP? 6. Om virkningene på lengre sikt LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 2/10 NY AFP FRA 2011 1. Det nye fra 2011 2. Bare å jobbe ved siden av 3. Men utsatt uttak gir mye høyere pensjon 4. Hvor stor blir

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF)

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Orientering Oslo militære samfund Rådhusgata 2, Oslo (Samlokalisert med VPV/FPT) 28.januar 2013 Oblt (P) Karl O Bogevold 1 FORSVARETS SENIORFORBUND Forsvarets Pensjonistforbund

Detaljer