Ny AFP. Alexander Henriksen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny AFP. Alexander Henriksen"

Transkript

1 Ny AFP Alexander Henriksen

2 Hvorfor trenger jeg å vite noe om pensjonsreformen? Bedriftens bemanningssituasjon Informasjon til arbeidstakerne Tilpassning av bedriftens pensjonsog forsikringsdekninger

3 Bedriftens bemanningssituasjon Flere kan ønske: Å jobbe lenger Å jobbe redusert

4 År 2011 Ny alderspensjon i folketrygden innføres Ny AFP i privat sektor innføres for uttak etter Det åpnes for fleksibelt uttak av tjenestepensjon fra 1. juni 2011

5

6 Ny AFP i privat sektor Ny ordning Opptjening Uttak/beregning Finansiering

7 Ny AFP i privat sektor Ny ordning Opptjening Uttak/beregning Finansiering

8 Ny ordning Med lønnsoppgjøret 2008 fikk vi ny AFP privat sektor Ny AFP blir en livsvarig tilleggspensjon Ny AFP kan kombineres med videre arbeid uten avkorting Alle med rett til AFP kan få pensjon

9 AFP i privat sektor Tjenestepensjon Dagens modell Lønn AFP Folketrygd AFP Reformert Lønn Folketrygd 62 67

10 Ny AFP i privat sektor Ny ordning Opptjening Uttak/beregning Finansiering

11 Ny AFP opptjeningsmodell 0,314 prosent av årets inntekt opptil 7,1 G Reguleres med lønnsveksten Kan tjene opp pensjon ut kalenderåret man fyller 61 år Rett på ny opptjeningsmodell hvis uttak etter Opptjent pensjon er ikke en sikret rettighet i vanlig forstand

12 Hvem har rett til ny AFP? Må på uttakstidspunktet og i de siste tre årene før dette tidspunktet sammenhengende ha vært ansatt og reell arbeidstaker i bedrift som er med i AFP-ordningen Ved fylte 62 år må den ansatte ha vært med i ordningen i minst 7 av de siste 9 årene (ansiennitet) Minst 20 prosent av full stilling i samme periode På uttakstidspunktet ha en inntekt, samt inntekt foregående år, som omregnet til årsinntekt overstiger grunnbeløpet Gjør deg kjent med vedtektene!

13 Krav til ansiennitet Årskull av av av av av av av av av av av av av av 9

14 Ny AFP i privat sektor Ny ordning Opptjening Uttak/beregning Finansiering

15 Regler om uttak av AFP Uttaket av AFP er nøytralt AFP skal levealdersjusteres Må kombineres med uttak av alderspensjon fra folketrygden Reguleres som alderspensjon fra folketrygden under utbetaling

16 Nøytralt uttak Pensjon ved fylte 62 år: gir 20 år med pensjonskroner Pensjon ved fylte 70 år: gir 12 år med

17 Levealdersjustering Pensjon ved fylte 62 år: gir 22 år med pensjonskroner Pensjon ved fylte 70 år: gir 14 år med

18 Kronetillegg Kronetillegg ved uttak av AFP før 67 år: Fast kronetillegg kr Ytes til måneden arbeidstaker fyller 67 år Reguleres ikke (nominell verdi) AFP Reformert Folketrygd 62 67

19 Kompensasjonstillegg Årskull Dagens AFP Dagens AFP Kan velge Kan velge Kan velge Kan velge Kan velge Ny AFP Ny AFP Ny AFP Ny AFP Ny AFP Ny AFP Ny AFP Ny AFP Ny AFP Ny AFP Ny AFP Ny AFP Ny AFP Ny AFP Ny AFP

20 AFP beregningen Arild tar ut full pensjon ved 64 år: Alderspensjon folketrygden: /1,204 = AFP - livsvarig del: /1, = AFP - kronetillegg før 67 år: Kompensasjonstillegg: /0,931 = Sum Sum

21 Effekten av nøytralt uttak A lder ved pensjonsuttak 0 Fleksibel folketrygd AFP-påslag Kompensasjonstillegg Dagens A FP Inntekt 5 G, 40 år ved 62 år, enslig,1948-kullet

22 Ny AFP eller dagens? Uttak senest Dagens AFP Uttak etter Ny AFP

23 Årskullene kan velge Årskull AFP Dagens AFP Dagens AFP Kan velge 10 % ny AFP Kan velge 20 % ny AFP Kan velge 40 % ny AFP Kan velge 60 % ny AFP Kan velge 100 % ny AFP Ny AFP

24 Hvor mye blir det? Ny AFP Beregningsmodell 0,314 prosent av årets inntekt opptil 7,1 G Inntekt til og med kalenderåret man fyller 61 år teller med Utbetales livsvarig Kan fritt jobbe ved siden av Gammel AFP Beregnes som alderspensjon fra folketrygd + tillegg Utbetales Avkortes mot arbeidsinntekt Sjekk på eller og beregn hvordan AFP pensjonen blir med uttak i gammel eller ny ordning 24

25 Ny AFP i privat sektor Ny ordning Opptjening Uttak/beregning Finansiering

26 Finansiering av AFP ordningen Statens tilskudd 1/3 av AFP-pensjonen Hele kompensasjonstillegget Arbeidsgiverne kollektivt ansvarlig for resten

27 Dagens ordning I 2007 beregning: Utgifter til pensjon inkl. egenandel og SVL 2,0 prosent Siden den gang har AFP-populasjonen steget med 30 prosent Prosentpremie innregnet egenandel på kort sikt ca 2,6 prosent På lang sikt (fra 2026) i overkant av 2,8 prosent 27

28 Premie i 2011 Skal minst dekke (etter fradrag for statens bidrag): 1.Årets pensjonsutbetaling til de som har dagens ordning (sammen med egenandeler) 2.Pensjon til årskullet på ny ordning 3.Pensjon til de som fyller 62 år i løpet av

29 2011 til 2015 spesielle år fordi: Gammel og ny ordning må finansieres samtidig Gammel AFP: Bedrifter som var med i LO/NHO ordningen (før ) må være med å betale for gammel ordning inntil denne er utfaset i 2015 Hodeavgift Egenandeler (25 prosent) for egne AFP-pensjonister Ny AFP: Prosentsats av lønn mellom 1 G og 7,1 G 29

30 Utfasing av gammel innfasing av ny ( ) Mål -stabil premiesituasjon i overgangsperioden Gradvis utfasing av premien for gammel AFP Gradvis opptrapping av premie for ny AFP Samlet premie (i snitt for medlemsbedriftene) oppleves som jevn 30

31 Vedtatt premienivå 2011 Gammel AFP pr. mnd (30t + / t / 4-19t ) Egenandel (raskt synkende -ettårskull går ut hvert år) Ny AFP lønn 1G 7,1 G / 270 / 235 varierer / 105 / 92 varierer 1,40 % Fellesordningen har lagt ut informasjon:

32 Kriterier -beslutninger AFP premie Overgangen fra 2010 til 2011 må være akseptabel for bedriftene Samlet premienivå for AFP bør fremover ligge (relativt) stabilt Fonderingsgrader er en politisk beslutning Kun vedtak av premie for 2011 nå Partene skal evaluere av AFP-ordningen i

33 Hva skjer fremover Bemanningssituasjonen Informasjonsbehovet

34 Hva skjer fremover Bemanningssituasjonen Informasjonsbehovet

35 Bedriftens bemanningssituasjon Flere kan ønske: Å jobbe lenger Å jobbe mindre

36 Vil flere jobbe lenger? Dette er en kjent utfordring for bedriften Hvordan vil arbeidstakerne forholde seg til de nye insentivene? Bedrift MED AFP

37 Kombinasjon jobb og pensjon Jobb og pensjon kan kombineres uten avkorting Attraktiv løsning for mange?

38 Redusert arbeidstid Hvem har rett til redusert arbeidstid? Hva er vesentlig ulempe? Hvordan prioritere ulike grupper som ønsker redusert arbeidstid? Hvordan kan redusert arbeidstid tas ut? Hvor lenge skal arbeidstidsreduksjonen vare? Konflikt kan løses i Tvisteløsningsnemda er det ønskelig?

39 Sjekkliste for arbeidstid 39

40 Hva skjer fremover Bemanningssituasjonen Informasjonsbehovet

41 Hva skjer fremover Bemanningssituasjonen Informasjonsbehovet

42 02:50 05:05 42

43 Stort behov for råd og informasjon Ansatte vil etterspørre råd Hvor mye skal jeg jobbe? Når lønner det seg å ta ut pensjonen? Bedriften bør gi veiledning Men ikke gi råd! Henvis til offentlige informasjonskilder

44

45 Informasjonskildene Hva om jeg tar 40 prosent pensjon fra 63 år?

46

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Tre av ti arbeidsgivere føler seg forberedt på henvendelser om ny alderspensjon Halvparten

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner.

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner. Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner Uføretrygd 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjening av alderspensjon

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no I forbindelse med at ny AFP innføres fra 1. januar 2011, kan de som er født i 1945-48 og fortsatt jobber, få ulik AFP etter om de velger 2010 eller 2011 som uttaksår. Det er viktig at du setter seg inn

Detaljer

Ny alderspensjon Arbeidsgivere

Ny alderspensjon Arbeidsgivere Ny alderspensjon Arbeidsgivere Nye regler for alderspensjon berører arbeidsgivere Flere kan ønske å jobbe lenger Senere uttak gir høyere årlig utbetaling. Du fortsetter å tjene opp alderspensjon hvis du

Detaljer

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Pensjonsreformen Februar 2010 Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Innhold Ny folketrygd Ny AFP Endret tjenestepensjon Hvordan løser vi informasjonsutfordringen? Ny alderspensjon i folketrygden Hvorfor

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

NY AFP FRA 2011. 1. Det nye fra 2011. 2. Bare å jobbe ved siden av. 4. Hvor stor blir AFP? 5. Hvem kan ta ut AFP? 6. Om virkningene på lengre sikt

NY AFP FRA 2011. 1. Det nye fra 2011. 2. Bare å jobbe ved siden av. 4. Hvor stor blir AFP? 5. Hvem kan ta ut AFP? 6. Om virkningene på lengre sikt LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 2/10 NY AFP FRA 2011 1. Det nye fra 2011 2. Bare å jobbe ved siden av 3. Men utsatt uttak gir mye høyere pensjon 4. Hvor stor blir

Detaljer

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Informasjonsmøte om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Agenda Informasjonsmøte om ny alderspensjon Introduksjon Hva betyr det nye regelverket for deg? Slik beregner du din fremtidige pensjon Pensjonsprogrammet

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Noe av det jeg vil komme inn på..

Noe av det jeg vil komme inn på.. Noe av det jeg vil komme inn på.. Myter, muligheter, begrensinger og utfordringer Nytt regelverk: innlåsing eller fleksibilitet? Erfaringer og trender så langt hva gjelder: Pensjonsuttak med og uten arbeid

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon status og utfordringer

Offentlig tjenestepensjon status og utfordringer Offentlig tjenestepensjon status og utfordringer NHOs forsikringskonferanse 12. november 2014 Roar Bergan Tre faser i arbeidet hittil 2008 2010 2012 2012 2014 Tilpasninger til pensjonsreformen: Avtale

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør

NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør 19. november - KS VTB Arbeidsgiverkonferansen NAV Pensjon Porsgrunn Ove Tofsland NAV, 17.11.2014 Side 1 Oppdatert 2013.02.22 Koordinatorer for utoverrettet virksomhet

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Tariffavtale for 2014-2016. mellom. Den norske veterinærforening (DNV) NHO/NHO Mat og Landbruk. lønns- og arbeidsvilkår. for

Tariffavtale for 2014-2016. mellom. Den norske veterinærforening (DNV) NHO/NHO Mat og Landbruk. lønns- og arbeidsvilkår. for 522 Tariffavtale for 2014-2016 mellom Den norske veterinærforening (DNV) og NHO/NHO Mat og Landbruk om lønns- og arbeidsvilkår for veterinærer ansatt i dyreklinikker 1 Del I: Hovedavtale (NHO-NITO) Del

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

Offentlig AFP. En regelverksskisse. Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Advokat Sven Iver Steen (H)

Offentlig AFP. En regelverksskisse. Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Advokat Sven Iver Steen (H) Arntzen de Besche Advokatfirma AS Advokat Sven Iver Steen (H) 21. mai 2013 INNHOLD REGELVERKSSKISSE OFFENTLIG AFP Side Utkast til regler om offentlig AFP 2 Kommentarer til utkast til regler om offentlig

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Stavanger 2014. Pensjon

Stavanger 2014. Pensjon Stavanger 2014 Pensjon Forholdet arbeidstakere/ pensjonister forrykkes Samfunnets utfordring: Stadig færre yrkesaktive i forhold til pensjonister Antall yrkesaktive per pensjonist: 1967: (3,9) 2003: (2,6)

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer