alders- Tema: Gøy å være pensjonist, men hva skal jeg leve av? Meget lavt rentenivå (både i Norge og internasjonalt) Overordnede prinsipper

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "alders- Tema: Gøy å være pensjonist, men hva skal jeg leve av? Meget lavt rentenivå (både i Norge og internasjonalt) Overordnede prinsipper"

Transkript

1 alders- Tema: Gøy å være pensjonist, men hva skal jeg leve av? 5.mars 2015 Hva sparer vi i til alderdommen? Hvordan er pensjonsdelen bygget opp? Litt om gamle og nye produkter Kilder til kunnskap om pensjon og sparing Sosiale rammebetingelser. Betydningen av kjønn og levealder. Grunnbeløpet G v/ dir. Bjørn Hamre, KLP (Ill: Finansdepartementet) Foto: Chris Schmidt 1 2 Meget lavt rentenivå (både i Norge og internasjonalt) (Kilde:DNB) 3 4 Overordnede prinsipper (Kilde: SSB statstikk 2014) 5 6 1

2 (VG 10.februar 2014) 7 8 Hvor mye kunnskap har nordmenn om langsiktig aksjesparing? «I aksjemarkedet bør man bare investere penger man har råd til å tape» «Man bør bare investere i aksjemarkedet hvis man har betalt ned all gjeld» Betydningen av arv (- og gaver) Kilde: SSB ( nordmenn døde i 2013) (Landsrepresentativ undersøkelse i uke ) hvor stor gjeld vil du ha som pensjonist? Opptjente rettigheter i pensjonssammenheng 2014 Individuell pensjon: 73,2 mrd.kr (herav nye IPS 3,2 mrd.kr) Ytelsesbasert privat: 346,2 mrd.kr (herav fripoliser > 190 mrd.kr) Innskuddsbasert - -: 120,6 mrd.kr (herav pensjonskapitalbevis ca 25 mrd.kr) Kommunal kollektiv: 436,9 mrd.kr SPK 432 mrd.kr i pensjonsrettigheter + ufonderte rettigheter i Folketrygden (Kilder: SPK, Finans Norge, )

3 Hvem; hvor; og hvordan dere arbeider har betydning for pensjon og miljø- og helseforutsetninger. Tabellkilde: Pensjonskommisjon oppnevnt 30.mars 2001 så dere lever tydeligvis lenge! Politisk Plattform: Pensjonsforliket skal ligge fast

4 Faktorer i historisk folketrygd Grunnpensjon: 40 år for full opptjening. Er 1xG hvis enslig Folketrygd 1992: %-vis reduksjon i tilleggspensjon fordi %-satsen ble redusert fra 45 til 42, og pensjonsgrunnlaget ble redusert ved at knekkpunktet ble flyttet fra 8G til 6G + Tilleggspensjon Årlige pensjonspoeng oppnådd fra 17. til 69. år Poengberegning: (lønn G) : G = P Pgjennomsnittet av de 20 beste årene teller % Yrkesaktiv alder i 1991 Pensjonsgrunnlag = 42% av lønn mellom 1G og 6G + pensjonsgrunnlag = 42% :3 av lønn over 6G inntil 12G Et eksempel: G + Pgj * 0,42G * 40/40 Reallønn i G 19 Innfasing av nye opptjeningsregler 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Ny opptjeningsmodell Dagens Gammel opptjeningsmodell 0 % 0 % Årskull 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 1953-kullet: kun gammelt system Gradvis innfasing av årskullene kullet: kun nytt system ( inntektspensjon og garantipensjon ) 21 Ny alderspensjon i folketrygden; grunnprinsipper Alleårsopptjening (årlig 18,1% av lønn inntil 7,1G) Utvidet opptjeningstid, fra mellom 13 og 75 år Pensjonsbeholdning, som oppreguleres med gjennomsnittlig lønnsvekst Fleksibelt - og gradert - uttak fra 62 til 75 år Kan kombineres med arbeid, som gir pensjonsopptjening Pensjonsbeholdning /ber.leveår ved uttak gir ytelsesnivå Levealdersjustering, og regulering av løpende pensjoner + uførepensjon Fra Nytt prinsipp: Bygge pensjonsbeholdning Uttak av alderspensjon i folketrygden etter omlegging, gradert Uttak av alderspensjon i januar 2011 fordeling på uttaksgrad: 3,9 % 3,1 % 5,7 % 18,1% Opptjeningsprosent er lik for alle årskull Gjennomsnittslønn x 18,1% x opptjeningsår=beholdning Opptjening av inntil 7,1G i lønn (p.t kr -> beholdning kr) Beholdningen fordeles på forventet antall år levetid 1,6 % 4,4 % 20 % 40 % 50 % 60 % 80 % 100 % (Kilde: NAV) 23 81,2 % 4

5 Tidliguttak etter innføring av ny alderspensjon i folketrygden Forholdstall og uttaksalder (1943-kullet = 1 ) Født 1951 = 1,042 v/67 år Må da jobbe 9 mnd lenger for å kompensere verditap Uttak v/62 år = 1,329 Uttak v/70 år =0,873 Årganger f.o.m skal ha delingstall Født 1962 bør jobbe 23 mnd lenger for å kompensere verditap (iflg Ot.prp ) (Dagens Næringsliv 3. januar 2011, Fagkilde NAV) Indeksering ; ny regulering av alderspensjon under utbetaling Hvordan er pensjonsverdiene fordelt? Lønnsvekst (=G) minus 0,75 prosent Eksempel: Lønn 100%+ lønnsvekst (G-reg.) 5% => 105% %-justert med indeks => lønn 105*0,9925 = 104,2125% Det vil si at reduksjonen er ( ,2125)% = 0,7875%! Offentlig tjenestepensjon har også ny folketrygds levealdersjustering og regulering av alderspensjon under utbetaling Foretak (arbeidsgiver) Pensjonsinnretning Medlem (arbeidstaker)? (Lovutkast til nytt tjenestepensjonsprodukt, juni 2012)

6 Prop 199L Dødelighetsarv? (Kilde: Finansdept.) Ofte uoversiktlige og vanskelige valg Nye grenser for årlig innskudd Eksempel på utvikling i innskuddsordning, selvstendig næringsdrivende

7 Hva skjer med opptjent pensjon ved jobbskifte? Offentlig -> privat. Viktig for pensjonsrettigheter Privat -> offentlig. Privat -> privat Offentlig -> offentlig 97. Ingen Lov maa gives tilbagevirkende Kraft (Finansavisen, sept.2014) desember 2014 Kostnader? Det er nyttig å kunne beregne og vurdere egen sparing og pensjon Din pensjon

8 og hva skjer hvis man tar ut 100% folketrygd ved 64 år? I framskrivingens hovedalternativ legges det til grunn at forventet levealder fra i dag til 2060 øker med nesten 7år (til om lag 86 år) for menn og med drøyt 5½ år (til om lag 89) år for kvinner Forventet gjenstående levealder ved 62 år i Norge Folketrygdloven:

9 Årlig prosentvis vekst i lønn, pris og G Lønn, pris og G; prosentvis utvikling (1966 = index 100) % nominell lønnsvekst mot foregående år, alle næringer; (rådata: SSB) % endring i G-gjennomsnitt mot foregående år; (rådata:nav) % prisvekst Nasjonalregnskapets prisindeks mot foregående år;fastlands-norge 2000 Årlig nominell lønnsvekst alle næringer; akkumulert (rådata: SSB) Endring i G-gjennomsnitt mot foregående år; akkumulert vekst (rådata:nav) Årlig prisvekst Nasjonalregnskapets prisindeks,fastlands-norge; akkumulert G-vekst Prisvekst Lønnsvekst G-vekst Prisvekst Lønnsvekst B.Hamre, KLP, april B.Hamre, KLP, april Til slutt et par tankekors

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Pensjonsreformen Februar 2010 Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Innhold Ny folketrygd Ny AFP Endret tjenestepensjon Hvordan løser vi informasjonsutfordringen? Ny alderspensjon i folketrygden Hvorfor

Detaljer

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Agenda Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening - Fleksibilitet Offentlig tjenestepensjon/ AFP Medlemsfordeler 15.04.2013 2 KLP offentlig tjenestepensjon

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Informasjon om pensjon NSF Sogn og Fjordane

Informasjon om pensjon NSF Sogn og Fjordane Informasjon om pensjon NSF Sogn og Fjordane Agenda Kort om KLP Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening - Fleksibilitet Offentlig tjenestepensjon/afp Medlemsfordeler 09.12.2013 2 KLP offentlig

Detaljer

Stavanger 2014. Pensjon

Stavanger 2014. Pensjon Stavanger 2014 Pensjon Forholdet arbeidstakere/ pensjonister forrykkes Samfunnets utfordring: Stadig færre yrkesaktive i forhold til pensjonister Antall yrkesaktive per pensjonist: 1967: (3,9) 2003: (2,6)

Detaljer

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank INDUSTRI ENERGI Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00 Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank Bakgrunn i korte trekk 2005-2007 privat sparing og investering for formuende i Bergensregionen

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge SPK Seniorkurs Pensjonsordningene i Norge Forskerforbundet Onsdag 10. februar 2010 Litt generelt om pensjonsordningene i Norge og Statens Pensjonskasse Pensjonsytelser fra Statens Pensjonskasse Andre ytelser

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier

Detaljer

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand 31. januar - 7. februar 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand Agenda Opptjeningsregler for alderspensjon Kombinasjoner av uføretrygd og alderspensjon Forsørgingstillegg Gjenlevende- og barnepensjon

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer