om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar"

Transkript

1 Informasjonsmøte om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar

2 Agenda Informasjonsmøte om ny alderspensjon Introduksjon Hva betyr det nye regelverket for deg? Slik beregner du din fremtidige pensjon

3 Pensjonsprogrammet Hva betyr det nye regelverket for deg?

4 Innhold Hva betyr det nye regelverket for deg? Hva er pensjon? Hvorfor trenger vi pensjonsreformen? Slik berøres du av det nye regelverket

5 Hva er pensjon? Egen sparing Tjenestepensjon og AFP Alderspensjon fra folketrygden Folketrygden skal fortsatt være hovedpilaren i den norske velferdsstaten Ot. prop. 37 Om lov om endringer i Folketrygdloven (ny alderspensjon) ( )

6 Innhold Hva betyr det nye regelverket for deg? Hva er pensjon? Hvorfor trenger vi pensjonsreformen? Slik berøres du av det nye regelverket

7 Hvorfor gjennomfører vi pensjonsreformen? Stadig færre å fordele økte kostnader på Vi får langt flere pensjonister i fremtiden 3,9 2,6 1, Antall yrkesaktive pr pensjonist Kostnadene til pensjon øker ettersom vi får langt flere pensjonister å forsørge i tiden fremover 2 Den arbeidende delen av befolkningen blir mindre år 44 år år Forventet levealder Gjennomsnittlig avgangsalder 35 år pensjoneringsalder Inntreden i yrkeslivet Gjennomsnittlig levealder øker Gjennomsnittlig avgangssalder fra arbeidslivet har gått ned På grunn av lengre utdanning kommer vi senere inn i yrkeslivet

8 Hvorfor gjennomfører vi pensjonsreformen? Skape et mer økonomisk bærekraftig og rettferdig system 3 Det fødes for få barn Skatteyterne sørger i praksis for inntekter til pensjonsutbetalinger Lav fødselsrate (1,8 barn pr kvinne) fører til en redusert arbeidsstyrke på sikt 4 Rette opp skjevheter i dagens system Skape klarere sammenheng mellom livsinntekt og pensjon 3,9 2,6 1,6 Fjerne minstepensjonsfella Hindre at personer med pensjonsopptjening ender opp som minstepensjonister

9 Innhold Hva betyr det nye regelverket for deg? Hva er pensjon Hvorfor trenger vi pensjonsreformen? Slik berøres du av det nye regelverket

10 Det nye regelverket for alderspensjon innebærer tre betydelige endringer i forhold til dagens modell 1 Fleksibelt uttak 2 Nye reguleringsbestemmelser 3 Ny opptjeningsmodell

11 Innhold Nye muligheter med fleksibel alderspensjon Det norske pensjonssystemet Hvorfor trenger vi pensjonsreformen? Slik berøres du av det nye regelverket - Fleksibelt uttak - Reguleringsbestemmelser - Ny opptjeningsmodell

12 Fleksibelt uttak Når og hvordan kan man ta ut pensjon? Når? Hvordan? Mulighet til å ta ut pensjon fra 62 år dersom opptjeningen er høy nok Ubetinget rett til pensjon fra 67 år Fri kombinasjon av arbeid og pensjon Mulig å ta ut 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent pensjon 12

13 Konsekvenser av å starte uttak av alderspensjon i 2010 vs 2011 eller senere Uttak i 2010 Personer født før 1943 kan ikke senere gå over på fleksibel alderspensjon Aldersgrensen for uttak av pensjon er 67 år og pensjonen vil ikke bli levealdersjustert Kan tjene ubegrenset uten at pensjonen reduseres Uttak i 2011 eller senere Kan velge mellom ulike pensjonsgrader på 20, 40, 50, 60, 80 og 100 prosent Pensjonen levealdersjusteres og ved høy nok opptjening kan den tas ut fra fylte 62 år Kan kombinere arbeid og pensjon uten at pensjonen reduseres

14 AFP For ansatte i offentlig eller statlig virksomhet videreføres dagens ordning for AFP Offentlig ansatte kan: Motta AFP frem til 67 år Ikke jobbe ubegrenset ved siden av AFP (ved inntekt over kroner pr år reduseres AFP) Ta ut fleksibel alderspensjon før 67 år, men ikke samtidig ha AFP Fleksibel alderspensjon blir høyere jo senere du starter å ta den ut, og du mister retten til AFP du ikke tar ut. Det vil derfor vanligvis lønne seg å ta ut AFP fremfor alderspensjon.

15 AFP Avtalefestet pensjon (AFP) og alderspensjon i privat sektor AFP-ordningene for ansatte i privat virksomhet blir endret fra 2011: AFP blir et livsvarig tillegg til alderspensjonen. Kan tas ut fra 62 år Du må ta ut eller ha tatt ut fleksibel alderspensjon for å kunne søke om AFP Du kan arbeide så mye du vil uten at din AFP blir redusert

16 Konsekvenser av AFP-uttak i privat sektor i 2010 vs 2011 eller senere Kan ikke senere gå over på ny AFP eller ta ut ny fleksibel alderspensjon Kan ta ut gradert AFP Uttak i 2010 Får utbetalt AFP til 67 år. Kan da søke om alderspensjon fra folketrygden Uttak i 2011 eller senere Kan kombinere arbeid og AFP-pensjon uten at pensjonsytelsene reduseres Kan ikke ta ut gradert AFP. Ny AFP er ikke en gradert ytelse Får AFP som en livsvarig ytelse. Utbetalingene blir større dersom du venter med å ta ut AFP

17 Sant eller usant? For offentlig ansatte vil det vanligvis lønne seg å ta ut AFP fremfor alderspensjon frem til 67 år SANT Fleksibel alderspensjon blir større jo lenger du venter med å ta den ut, og offentlig ansatte mister retten til AFP som ikke tas ut.

18 Innhold Nye muligheter med fleksibel alderspensjon Det norske pensjonssystemet Hvorfor trenger vi pensjonsreformen? Slik berøres du av det nye regelverket - Fleksibelt uttak - Reguleringsbestemmelser - Ny opptjeningsmodell

19 Levealdersjustering Pensjonen justeres etter forventet levealder Pensjonen justeres etter forventet levealder i befolkningen når du tar den ut Du kan motvirke effekten av levealdersjusteringen ved å arbeide lenger

20 Illustrasjon Hvordan slår levealdersjusteringen ut for Knut (61) og Kari Mette (51)? Vurderer å starte uttak av pensjon når de fyller 62 år eller vente til de fyller 67. Knut og Karis oppsparte pensjon antar vi tilsvarer 3 millioner kroner ved 62 år og 3.3 mill ved 67 år. Vi antar at forventet levealder for personer født i 1945 og 1965 er henholdsvis 79 år og 83 år. Alternativ 1: Uttak fra 62 år 3 mill/17 år = kroner pr år Alternativ 2: Uttak fra 67 år 3,3 mill/12 = kroner pr år Alternativ 1: Uttak fra 62 år 3 mill/21 år = kroner pr år Alternativ 2: Uttak fra 67 år 3,3 mill/16 = kroner pr år

21 Sant eller usant? Levealdersjustering betyr at du kan justere pensjonsutbetalingene dine etter hvor gammel du tror du blir USANT Levealdersjustering betyr at pensjonen din ved uttak blir justert etter forventet levealder for befolkningen.

22 Andre reguleringsbestemmelser Hvordan skal pensjonen reguleres? Pensjonsbeholdningen vil reguleres i takt med lønnsveksten Pensjon under utbetaling vil reguleres med lønnsvekst og deretter fratrekkes 0,75 prosent Satser for minste pensjonsnivå og garantipensjon reguleres med lønnsvekst De nye reguleringsprinsippene vil gjelde for alle pensjonister, også de som har gått av med alderspensjon før 2011

23 Sant eller usant? Karis pensjonsbeholdning vil reguleres i takt med lønnsveksten og deretter fratrekkes 0,75 prosent USANT Dette gjelder pensjon under utbetaling. Pensjonsbeholdningen reguleres i takt med lønnsveksten.

24 Sant eller usant? For offentlig ansatte vil det vanligvis lønne seg å ta ut AFP fremfor alderspensjon frem til 67 år SANT Fleksibel alderspensjon blir større jo lenger du venter med å ta den ut, og offentlig ansatte mister retten til AFP som ikke tas ut.

25 Sant eller usant? Levealdersjustering betyr at du kan justere pensjonsutbetalingene dine etter hvor gammel du tror du blir USANT Levealdersjustering betyr at pensjonen din ved uttak blir justert etter forventet levealder for befolkningen.

26 Innhold Nye muligheter med fleksibel alderspensjon Det norske pensjonssystemet Hvorfor trenger vi pensjonsreformen? Slik berøres du av det nye regelverket - Fleksibelt uttak av pensjon og AFP - Reguleringsbestemmelser - Ny opptjeningsmodell

27 Ny opptjeningsmodell Pensjonsbeholdning Hvordan tjener du opp alderspensjon? Hvert år settes 18,1 prosent av pensjonsgivende inntekt inntil 7,1 G inn i en pensjonsbeholdning Pensjonsbeholdningen danner grunnlaget for beregning av inntektspensjon Inntektspensjon Tjenes opp på bakgrunn av pensjonsgivende inntekt. I tillegg gis det opptjening for: Avtjent verneplikt Dagpenger ved arbeidsledighet Omsorgsarbeid Enkelte andre ytelser fra folketrygden Alle år teller i opptjening av inntektspensjon (fom 13 tom 75 år) Garantipensjon En minstesikring som skal sikre et akseptabelt pensjonsnivå for personer med liten eller ingen inntektspensjon Tilsvarer minstepensjon Uavhengig av inntekt Avkortes med 80% av inntektspensjonen

28 Virkningen av nye opptjeningsregler avhenger av når du er født Født mellom Beholder opptjening etter gammelt regelverk - 20 beste år med inntekt avgjør størrelsen på pensjonen Født mellom Kombinasjon av gammelt og nytt regelverk - Født 1954: 9/10 etter gamle regler og 1/10 etter nye - Født 1962: 1/10 etter gamle regler og 9/10 etter nye Født i 1963 eller senere Kun nye opptjeningsregler - Opptjening for alle år i arbeid fra 13 til 75 år - Opparbeider pensjonsbeholdning for alle år med pensjonsgivende inntekt

29 Sant eller usant? Knut er født i 1945 og får opptjening etter gamle regler SANT Alle som er født før 1954 får opptjening etter gamle regler. Det betyr at de 20 beste årene danner grunnlag for beregning av pensjonen.

30 Når iverksettes de nye reglene for alderspensjon? Fleksibelt uttak Ny opptjeningsmodell Levealdersjustering Reguleringsbestemmelser

31 Oppsummering av ny fleksibel alderspensjon Nye opptjeningsregler gjelder bare for personer født fom 1954 Fri kombinasjon av arbeid og pensjon (unntak for off. AFP) Offentlig AFP videreføres som i dag Privat AFP tilpasses ny alderspensjon og blir et livsvarig tillegg Pensjonen blir levealdersjustert

32 Hva påvirker ditt valg av pensjoneringstidspunkt? Andres forventninger? Økonomi? Sosiale forhold? Helse?

33 Refleksjonsoppgave Hva gir jobben du har i dag deg? Noter det som er viktig for deg Senter for Seniorpolitikk Hva skal du erstatte dette med når du går ut av arbeidslivet?

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand 31. januar - 7. februar 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand Agenda Opptjeningsregler for alderspensjon Kombinasjoner av uføretrygd og alderspensjon Forsørgingstillegg Gjenlevende- og barnepensjon

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Pensjonsreformen Februar 2010 Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Innhold Ny folketrygd Ny AFP Endret tjenestepensjon Hvordan løser vi informasjonsutfordringen? Ny alderspensjon i folketrygden Hvorfor

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Konsekvenser av pensjonsreformen

Konsekvenser av pensjonsreformen Konsekvenser av pensjonsreformen SET-konferansen 2013 29. oktober 2013 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet ole.christian.lien@nav.no Agenda Fleksibiliteten i pensjonsreformen Generelt om

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank INDUSTRI ENERGI Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00 Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank Bakgrunn i korte trekk 2005-2007 privat sparing og investering for formuende i Bergensregionen

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Av Grethe Veiåker Nilsen, rådgiver i Legeforeningen De siste årene er det gjennomført flere store endringer i det norske pensjonssystemet, spesielt

Detaljer

Avtale om pensjonsreform

Avtale om pensjonsreform Avtale om pensjonsreform Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre (heretter kalt avtalepartene ) er enige om følgende avtale om pensjonsreform, jf. St. meld. nr. 12 (2004-2005).

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Stavanger 2014. Pensjon

Stavanger 2014. Pensjon Stavanger 2014 Pensjon Forholdet arbeidstakere/ pensjonister forrykkes Samfunnets utfordring: Stadig færre yrkesaktive i forhold til pensjonister Antall yrkesaktive per pensjonist: 1967: (3,9) 2003: (2,6)

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer