Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm"

Transkript

1 Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm

2 Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som du eventuelt har spart opp selv

3 Agenda Folketrygden Alderspensjon Reformen Ordningen i Statens pensjonskasse Alderspensjon Tilpasning til reformen Avtalefestet pensjon Lån

4 Folketrygden Folketrygden felles for alle Grunnsikringen i Norges pensjonssystem

5 Grunnbeløpet G Fastsettes av Stortinget kr fra mai 2010 Reguleres mai hvert år Benyttes til å beregne ytelser fra folketrygden Øker i takt med lønnsveksten

6 Folketrygdens alderspensjon Sivil status Grunnpensjon Grunnbeløp, G Trygdetid Alderspensjon Tilleggspensjon Pensjonsgivende Inntekt Poengtall Sluttpoengtall Poengår Særtillegg

7 Pensjon Folketrygdens alderspensjon 70 % Gift/samboende 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 10G 11G 12G Inntekt

8 Hva er nytt i folketrygden Du kan ta ut alderspensjon i folketrygden fra fylte 62 år Du kan jobbe så mye du vil ved siden av uten avkorting i pensjonen Nøytralitet og levealdersjustering Ivaretas med forholdstall Ny regulering innføres

9 Forholdstall Forholdstallene uttrykker forventet levealder i forhold til 1943-kullet Brukes for å finne årlig utbetalt pensjon Årlig utbetalt pensjon = (GP + TP)/forholdstall Gjelder for pensjon opptjent etter dagens regler Hvert årskull får et sett med forholdstall som gjelder fra og med fylte 62 til og med fylte 75 år Fastsettes ved fylte 61 år

10 Foreløpig beregnede forholdstall ,316 1,319 1,324 1,329 1,334 1,340 1,253 1,257 1,261 1,266 1,271 1,277 1,282 1,190 1,195 1,199 1,203 1,208 1,213 1,219 1,225 1,127 1,132 1,136 1,141 1,145 1,150 1,156 1,162 1,168 1,064 1,068 1,073 1,078 1,083 1,088 1,093 1,099 1,105 1,111 1,000 1,005 1,010 1,015 1,020 1,025 1,030 1,036 1,042 1,048 1,054 0,942 0,947 0,952 0,957 0,963 0,968 0,974 0,979 0,985 0,992 0,998 0,884 0,889 0,895 0,901 0,906 0,912 0,917 0,923 0,929 0,936 0,942

11 Fleksibelt uttak Uttaksalder Basispensjon Forholdstall 1,320 1,145 1,030 0,861 Årlig pensjon Eksempel 1949-kullet, årlig inntekt 6G. - Forholdstallet gjenspeiler antatt gjenværende leveår for årskullet

12 Innfasing av nytt regelverk Født 1942 Født Født Født 1963 Gamle opptjeningsregler Gamle opptjeningsregler Delvis nye opptjeningsregler Nye opptjeningsregler Ny regulering Ny regulering Ny regulering Ny regulering (Indeksering) (Indeksering) (Indeksering) (Indeksering) Levealdersjustering Levealdersjustering Levealdersjustering Fleksibelt uttak Fleksibelt uttak Fleksibelt uttak Inntekt avkorter Inntekt avkorter Inntekt avkorter ikke pensjonen ikke pensjonen ikke pensjonen Inntreffer 2011 Inntreffer 2011 Inntreffer 2016 (1954 = 62 år) Inntreffer 2025 (1963 = 62 år)

13 Innføring av ny opptjeningsmodell 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Dagens opptjeningsmodell Ny opptjeningsmodell

14 Hovedprinsipper Årlig pensjonsopptjening: 18,1% av inntekt opp til 7,1 G Årlig pensjonsopptjening bygges opp til en Årlig utbetaling: pensjonsbeholdning Pensjonsbeholdning delt på antatt gjenstående leveår

15 Opptjening Opptjening Pensjonsgivende inntekt Dagpenger Omsorgsarbeid Verneplikt 18,1 % 18,1 % 18,1 % 18,1 % opp til 7,1 G opp til 7,1 G opp til 4,5 G opp til 2,5 G

16 Delingstall Delingstall uttrykker forventet antall leveår som pensjonist Brukes for å finne årlig utbetalt pensjon Årlig utbetalt pensjon = pensjonsbeholdning/delingstall Gjelder for pensjon opptjent etter nye regler Hvert årskull får et sett med delingstall som gjelder fra og med fylte 62 år til og med fylte 75 år Fastsettes ved fylte 61 år

17 Eksempel på delingstall Uttaksalder: Årskull År Mnd ,08 19,18 19,29 19,39 19,50 19,59 19, ,01 19,11 19,22 19,32 19,43 19,52 19, ,95 19,05 19,15 19,26 19,36 19,46 19, ,88 18,98 19,08 19,19 19,29 19,39 19, ,81 18,91 19,01 19,12 19,23 19,32 19, ,74 18,84 18,95 19,05 19,16 19,25 19, ,67 18,77 18,88 18,99 19,09 19,18 19, ,61 18,71 18,81 18,92 19,02 19,12 19, ,54 18,64 18,74 18,85 18,95 19,05 19, ,47 18,57 18,68 18,78 18,89 18,98 19, ,40 18,50 18,61 18,71 18,82 18,91 19, ,34 18,44 18,54 18,65 18,75 18,84 18,94 Kilde: nav.no

18 Fleksibelt uttak Uttaksalder Pensjons beholdning Delingstall 19,76 17,32 15,69 13,29 Årlig pensjon Eksempel 1963-kullet, årlig inntekt 6G, 40 års opptjening

19 Tjenestepensjon Etableres av alle arbeidsgivere Lovpålagt at alle skal ha en minimumssikring OTP Store forskjeller i nivå og bredde

20 Statens pensjonskasse gir deg trygghet i alle livets faser Alderspensjon Avtalefestet pensjon Uførepensjon Ektefellepensjon Barnepensjon Boliglån

21 Brutto alderspensjon Pensjonsgrunnlag Tjenestetid Pensjonsgrad Brutto SPK (Før samordning) 66 %

22 Brutto alderspensjon Pensjonsgrunnlag Tjenestetid Pensjonsgrad Sluttlønn inkludert: Faste og variable pensjonsgivende tillegg Tar hensyn til tidligere perioder med høyere lønn Grunnlaget ganges til slutt med gjennomsnittlig stillingsprosent (=gjennomsnitt av de 30 årene med høyest stillingsprosent) Eksempel: 20 år i 100% stilling og 20 år i 80% stilling: 66 % (20/30 x 100%) + (10/30 x 80%) = 93,3%

23 Brutto alderspensjon Pensjonsgrunnlag Tjenestetid Tjenestetidsbrøk 30/30 Inkluderer tid hos andre pensjonsordninger i overføringsavtalen Inkluderer godskrevet tid etter permisjonsavtalen Pensjonsgrad 66 %

24 Brutto alderspensjon Pensjonsgrunnlag Tjenestetid Pensjonsgrad Det går å ta ut delvis pensjon Sluttlønn inkludert: Det Faste er og ingen variable minste pensjonsgrad pensjonsgivende tillegg Pensjonen Tar hensyn skal til tidligere kompensere perioder for redusert med høyere arbeidsinntekt lønn Eksempel Sikringsbestemmelsen - Overgang fra 80% stilling til 40% stilling, gir 50% pensjonsgrad Grunnlaget ganges til slutt med gjennomsnittlig deltidsprosent 66 %

25 Brutto alderspensjon / % 66 % (Før samordning)

26 SAMORDNING bakgrunn og formål Man kan tjene opp pensjonsrett i flere ordninger samtidig, men det har aldri vært hensikten at man skal ha full pensjon fra flere ordninger SPK garanterer en samlet ytelse på 66% av pensjonsgrunnlaget før levealderjustering Forutsetter 30 års medlemskap, og samtidig uttak av tjenestepensjon og alderspensjon i folketrygden Samordning skal begrense samlet pensjonsutbetaling til et rimelig nivå i forhold til pensjonsgivende opptjeningstid og tidligere inntekt Folketrygden utbetales alltid i sin helhet Samordningen gjøres som et fradrag i tjenestepensjonen

27 SAMORDNING Prinsippskisse 66% Tjenestetid = 30 år Grunnpensjon Statens Pensjonskasse Tilleggspensjon Tilleggspensjon Tilleggspensjon Grunnpensjon Utbetalt fra Garantert SPK fra SPK Grunnpensjon Lønn Folketrygden Samordning Totalt

28 SAMORDNING Prinsippskisse 66% Tjenestetid = 15 år Statens Pensjonskasse Tilleggspensjon Grunnpensjon Tilleggspensjon Lønn Grunnpensjon Folketrygden Utbetalt fra SPK Samordning Tilleggspensjon Garantert fra SPK Grunnpensjon Totalt

29 SAMORDNING Prinsippskisse 66% Tjenestetid = 30 år Grunnpensjon Statens Pensjonskasse Tilleggspensjon Tilleggspensjon Tilleggspensjon Grunnpensjon Utbetalt Garantert fra fra SPK SPK Grunnpensjon Lønn Folketrygden Samordning Totalt Overtidsbetaling eller annen kompensasjon som ikke er pensjonsgivende i SPK, men er det i folketrygden.

30 Hvordan beregnes samlet pensjon? Brutto tjenestepensjon 66 % Samordningsfradrag Samlet pensjon Netto tjenestepensjon Folketrygd

31 Hvordan beregnes samlet pensjon? Pensjonsgrunnlag: , gj.snittlig stillingsstørrelse: 100% 30 års tjenestetid, kun opptjening f.o.m 1992, sluttpoengtall: 4,28, sivil status: enslig, 40 poengår i folketrygden.

32 Årlig pensjon Alderspensjon i Statens pensjonskasse og folketrygden 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Fradraget er lavere enn reell folketrygd. Dette fører til en høyere pensjon totalt sett 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 10G 11G 12G Inntekt SPK bruttogaranti Folketrygd Samordningsfradrag Utbetalt totalt 1G=75 641

33 Tilpasninger til ny alderspensjon i folketrygden Dagens ordning videreføres, Men tilpasses til ny folketrygd gjennom: 1. Tilpasninger i samordningsloven 2. Levealdersjustering 3. Individuell garanti 4. Ny regulering

34 1) Tilpasninger i samordningsloven Fra avtalen etter lønnsforhandlingene 2009: Beregning av tjenestepensjon herunder samordning med alderspensjon i folketrygden skal skje slik at tjenestepensjonen ikke påvirkes av når den nye fleksible alderspensjonen fra folketrygden tas ut. Det gis anledning til å kompensere for levealdersjusteringen av tjenestepensjonen ved å stå i stilling ut over 67 år I jobb 62 år 67 år I jobb Folketrygd I jobb Folketrygd Samordnet alderspensjon

35 Prosent av pensjonsgrunnlag 1) Tilpasninger i samordningsloven Effekten av uttak før fylte 67 år i folketrygden Figuren illustrerer samlet pensjon fra fylte 67 år ved forskjellige uttakstidspunkt i folketrygden. SPKs utbetaling ved fylte 67 år er uavhengig av uttakstidspunkt i folketrygden Folketrygd Folketrygd Folketrygd SPK SPK SPK Uttakstidspunkt: - Folketrygd 62 - SPK 67 Uttakstidspunkt: - Folketrygd 65 - SPK 67 Uttakstidspunkt: - Folketrygd 67 - SPK 67

36 2) Levealdersjustering 80 % 70 % 70,0 % Totalt Folketrygd SPK 66,4 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 48,0 % Dagens 45,5 % 22,0 % 20,9 % Ny 1953-kullet, tar ut pensjon ved fylte 67 år, pensjonsgrunnlag: kr, 40 år i folketrygden og full opptjening i SPK

37 2) Levealdersjustering i praksis Født 1953 Pensjonsgrunnlag Brutto pensjon før samordning (66 %) Alderspensjon i folketrygden Samordningsfradrag Forholdstall ved 67 år 1,054 Dagens ordning Ny ordning Brutto tjenestepensjon Samordningsfradrag = Netto tjenestepensjon Folketrygd = Samlet pensjon (70 %) (66,4 %) - Eksemplet illustrerer uttak av pensjon i både folketrygden og SPK ved fylte 67 år

38 2) Levealdersjustering i praksis Født 1953 Pensjonsgrunnlag Brutto pensjon før samordning (66 %) Alderspensjon i folketrygden Samordningsfradrag Forholdstall ved 67 år 1,054 Forholdstall ved 70 år 0,886 Samtidig 67 Samtidig 70 Brutto tjenestepensjon Samordningsfradrag = Netto tjenestepensjon Folketrygd = Samlet pensjon FTR 67, SPK Forholdstallet i Brutto tjenestepensjon begrenses nedad til 1,000 - Forholdstallet i samordningsfradraget har ingen nedre begrensning

39 3) Individuell garanti De som er født i 1958 eller tidligere er garantert 66% av pensjonsgrunnlaget ved fylte 67 år Gitt uttak av folketrygd ved 67 år Ved uttak av alderspensjon i folketrygden før fylte 67 år beregnes garantien som om uttaket var ved fylte 67 år Forutsetter 30 år i 100% stilling Mindre enn 30 år i 100 % stilling eller har sluttet og har oppsatte rettigheter, gir en forholdsmessig garanti F. eks: 15 år i 100% stilling gir garanti på 33%

40 3) Individuell garanti 71 % 69 % 69,1 % 67 % 65 % 65,6 % 66,0 % 63 % 61 % 59 % 57 % 55 % Dagens ordning Ny ordning uten garantiregel Ny ordning med garantiregel 1953-kullet, tar ut pensjon ved fylte 67 år, Pensjonsgrunnlag på kr, 40 år i folketrygden og full opptjening i SPK

41 4) Ny regulering Regulering Historisk G-regulering (omtrent lønnsvekst) Ny ordning Lønnsvekst x 0, år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Historisk Ny ordning Regulering av pensjon på kroner forutsatt lønnsvekst på 4% i 10 år

42 DAGENS ALDERSPENSJON inntekt i tillegg til pensjon I det offentlige (stat, fylke, kommune) Pensjonistlønn (kr. 165/time) - ingen avkorting Regulær avlønning - forholdsmessig avkorting I det private Uansett avlønning - ingen avkorting Spesielle regler for oppsatte pensjoner

43 ALDERSPENSJON utbetalingstidspunkt Ved aldersgrensen Fra pensjonsalderen 67 år Inntil 3 år før aldersgrensen hvis summen av alder og opptjeningstid er 85 år eller mer Alderspensjon utbetales til og med dødsmåneden

44 Avtalefestet pensjon = pensjon før ordinær aldersgrense Et alternativ for deg som ønsker å trappe ned eller avslutte ditt yrkesaktive liv før du er 67 år Du kan velge hel eller delvis nedtrapping Avtalefestet pensjon er en førtidspensjoneringsordning for alle i alderen 62 til 67 år som har en tariffestet AFP

45 Viktig om AFP AFP er en tariffestet avtale om tidlig pensjonering, og gjelder fra 62 år til 67 år i det offentlige AFP er videreført i 2011 Kan kombinere AFP og inntekt, men ikke fritt Kan ikke kombinere fleksibel alderspensjon og AFP AFP gir ikke opptjening i SPK ordningen

46 Vilkår AFP Det må foreligge tariffavtale om AFP I lønnet arbeid på pensjoneringstidspunktet 10 poengår i folketrygden, eller 10 års medlemskap i SPK eller annen offentlig pensjonsordning etter fylte 50 år Inntekt minst 1G året før uttak av pensjon og minst 1G i uttaksåret omregnet til årsinntekt Gjennomsnittlig inntekt minst 2G de 10 beste årene fra 1967 til året før pensjonering (gjelder ikke etter 65 år)

47 Vilkår delvis AFP Uttak av delvis AFP skjer etter arbeidsgivers samtykke Ved delvis AFP må en fratre minimum 10 %, maks 40 %, av en 100 % stilling reststillingen må være minst 60 % av en 100 % stilling Gjelder også for deltidstilsatte Ved delvis uførepensjon kan AFP tas ut for resterende del av stillingen

48 AFP og inntekt AFP graderes i forhold til faktisk inntekt før uttak av AFP og forventet inntekt etter uttak av AFP Forventet inntekt oppgis av AFP-pensjonisten Toleransebeløpet på kroner er et slingringsmonn i forhold til oppgitt forventet inntekt Toleransebeløpet gjelder ved både hel og delvis AFP Etteroppgjør skjer dersom faktisk inntekt avviker mer enn kr ,- per år, i forhold til den oppgitte forventede inntekt

49 Tidslinje I arbeid AFP beregnet etter folketrygdens regelverk + AFP-tillegg AFP beregnet etter folketrygdens eller AFP beregnet etter SPK`s regelverk Alderspensjon Maksimal AFP er 70 % av tidligere inntekt AFP med SPK`s regelverk forutsetter 10 års medlemskap i SPK eller annen offentlig pensjonsordning etter fylte 50 år

50 Tidslinje år: Folketrygdberegnet AFP + kr 1700 pr. måned. Poengår blir medregnet frem til fylte 67 år år: Det beste av Folketrygdberegnet AFP + kr 1700 pr. måned eller AFP beregnet som tjenestepensjon 67 år og videre: Alderspensjon fra NAV og Statens pensjonskasse levealdersjustert og samordnet Poengår mellom 65 og 67 år blir strøket ved omregning til alderspensjon

51 Tidslinje Prosent av lønn - Levealdersjustering - Individuell garanti til og med 1958-kullet 66 % AFP-tillegg SPK Garantert pensjonsnivå AFP med Folketrygdens regelverk AFP med SPKs regelverk Folketrygd Alder - Ingen levealdersjustering - Kan ikke kombineres med alderspensjon i folketrygden

52 Vilkår - boliglånsordningen Lånebeløp Et medlem kan søke om boliglån inntil kroner og to medlemmer i samme husstand, inntil kroner Låneformål Kjøp av bolig Refinansiering av boliglån Modernisering av boligen Skifteoppgjør Det kan også gis lån med ytterligere kroner til kjøp av bolig dersom den tilsatte må bytte bolig som følge av flytting av arbeidsplassen.

53 Vilkår rente, løpetid og gebyr Renten Renten på boliglån i SPK følger normalrenten for beskatning av fordel av rimelige lån i arbeidsforhold, også kalt normrenten Renten kan endres inntil 6 ganger i året Normrenten er 2,75 % Nedbetaling Nedbetalingstid er maksimalt 30 år, hvorav inntil 5 år kan være avdragsfrie Annuitetslån eller serielån Månedlig-, kvartals-, eller halvårlige terminforfall Gebyr Etableringsgebyr elektronisk lånesøknad kr Etableringsgebyr ved papirsøknad kr Termingebyr pr forfall kr 30 (mnd) kr 50 (kv) kr 75 (hlv) I tillegg kommer gebyr for etablering av pant

54 Hvordan komme i kontakt med oss? SPKs kundesenter: Pensjon (08:00-15:00) Medlem og pensjon: E-post: Boliglån (10:00-14:00) Telefon: E-post: Personalforsikring Gruppelivsforsikring: Yrkesskadeforsikring:

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge SPK Seniorkurs Pensjonsordningene i Norge Forskerforbundet Onsdag 10. februar 2010 Litt generelt om pensjonsordningene i Norge og Statens Pensjonskasse Pensjonsytelser fra Statens Pensjonskasse Andre ytelser

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon 6 Temahefte Pensjonshefte Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon Hva betyr fremtidig pensjon for deg? Det meste om pensjon Pensjon er en utsatt lønnsytelse og således en viktig del av dine

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no.

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no. Forord Rapporten AFP eller Alt For lite Pensjon? er utarbeidet av De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra Aksjon Forsvar AFP. Rapporten gir en oversikt over hovedprinsippene i den nylig

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Pensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Utdanningsforbundet vil, gjennom Unio, arbeide aktivt for at organisasjonen

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015

Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015 Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015 Agenda Pensjon: 1. Pensjonsordningene 2. Sykdom - Hvordan er du dekket 3. Død Hvordan er de etterlatte dekket 4. Alderspensjon fra NAV

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift?

Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift? Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift? Kjapt & Nyttig, 10. november 2010 Advokat/partner Eivind O. G. Ottesen Statsautorisert revisor/partner Jon-Osvald Harila Deloitte Hva

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

Pensjonsreformen og ny pensjonistbeskatning

Pensjonsreformen og ny pensjonistbeskatning Pensjonsreformen og ny pensjonistbeskatning Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Utdanningsforbundets pensjonister i Sør-Trøndelag Trondheim 25. november 2010 www.unio.no 1 Kina-effekten fra 2000 Lykkelandet

Detaljer

Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause

Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause Agenda 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå 1000 1015 Pause 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon 1045 1115 Privat AFP muligheter og feller 1115 1130 Pause 1130 1200 Personforsikringer Pensjon

Detaljer

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 Unios notatserie nr. 5/2013 Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 om regjeringens forslag til ny uførepensjonsordning i SPK Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 4. oktober 2013 Unio - Hovedorganisasjonen

Detaljer