Innledning 2. Endringer i folketrygdens alderspensjon fra 1.januar Endringer i privat AFP fra 1.januar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning 2. Endringer i folketrygdens alderspensjon fra 1.januar 2011 2. Endringer i privat AFP fra 1.januar 2011 3"

Transkript

1 Notat til pensjonsutvalget under Norges Rederiforbunds overenskomst for flyttbare innretninger m.m. Beregning av AFP + 1G fra 1.januar mai 2011

2 Innholdsfortegnelse Innledning 2 Endringer i folketrygdens alderspensjon fra 1.januar Endringer i privat AFP fra 1.januar Beregning av AFP + 1G for ansatte født før 1.juni Hvordan fremskaffe tallgrunnlag for bergning av AFP + 1G? 4 Gå inn på 4 Eksempel på beregning av AFP +1G etter justering av alderspensjon fra folketrygden 9 Justering av beregnet alderspensjon fra folketrygden 9 Kontakt informasjon 10 Aon Grieg Hewitt AFP + 1G for ansatte på flyttbare innretninger 1

3 Innledning Ansatte som er født før 1.juni 1954 og som er omfattet av gjeldende tariffavtale for ansatte på flytende innretning offshore, har rett til en pensjon fra 60 år som minst skal utgjøre AFP + 1G. Pensjonen samordnes med utbetalinger fra Pensjonstrygd for sjømenn, tilleggsordningen, (NRT-ordning), og alle andre pensjonsordninger finansiert av arbeidsgiver som gjelder fra 60 år. Pensjonsbeløpet har en begrensning oppad til 66 % av det registrerte pensjonsgrunnlaget i NRT-ordningen. Jf gjeldende tariffavtale for utfyllende vilkår. (Bl.a. antall år en ansatt må være omfattet av avtalen for å få denne rett osv.) Endringer i folketrygdens alderspensjon fra 1.januar januar 2011 trådte ny alderspensjon fra folketrygden i kraft. Det er bl.a. innført fleksibel uttaksmodell i folketrygden og mange innbyggere har dermed fått anledning til å ta ut sin alderspensjon fra folketrygden allerede ved fylte 62 år. Sammen med innføring av fleksibel uttaksmodell i folketrygden, ble det også innført levealdersjustering. Levealdersjusteringen skal nøytralisere uttaket av pensjon fra folketrygden ved at årlig pensjon reduseres dersom man starter uttak tidlig, slik at total pensjon blir den samme uansett uttaksalder. For de som venter med uttak av alderspensjon, vil leveladersjusteringen medføre høyere årlig pensjon enn det man tidligere forventet. (Se fig nedenfor) Konsekvens av fleksibel pensjonsalder Eksempel 1951-kullet Alder Opprinnelig beregnet folketrygd Forholdstall Årlig folketrygd i % av opprinnelig pensjon , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % Lønn i minst 20 av 40 år v/62 år Forholdstall er foreløpig prognoser Aon Grieg Hewitt AFP + 1G for ansatte på flyttbare innretninger 2

4 Endringer i privat AFP fra 1.januar 2011 Fra 1.januar 2011 ble det innført ny AFP ordning i privat sektor. Den nye ordningen er ikke lenger en førtidspensjon som kun gjelder i perioden 62 til 67 år. Ny AFP er et tillegg til folketrygdens alderspensjon som utbetales så lenge man lever. Konsekvens av fleksibel pensjonsalder inkl AFP Eksempel 1951-kullet Alder Opprinnelig beregnet folketrygd Forholdstall Årlig folketrygd i % av opprinnelig pensjon APF-tillegg Folketrygd og AFP , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % , % Lønn i 40 år (forutsetter opptjent 40 år ved 62) Forholdstall er foreløpig prognoser Hvis AFP tas ut ved 62, reduseres beløpet med ved 67 Beregning av AFP + 1G for ansatte født før 1.juni 1954 Ansatte som har avtale om pensjonsalder 60 år har i henhold til gjeldende AFP-vedtekter ikke rett til AFP i privat sektor. Disse ansatte hadde heller ikke tidligere rett til AFP i privat sektor, men AFP-utregning fra NAV ble benyttet som utgangspunkt for beregning av driftspensjon Selv om det er innført nye regler fra 1.januar 2011, er det fortsatt mulig for ansatte å få ut en beregning fra NAV om en tenkt AFP. Dersom man tar ut en slik beregning med en tenkt AFP fra fylte 62 år, vil beløpet som fremkommer bli lavere enn det man fikk oppgitt før 1. januar For at endringene i alderspensjon fra folketrygden og privat AFP ikke skal påvirke den pensjon ansatte skal få når man fratrer ved 60 år, må det tas ut en annen beregning fra NAV fra og med 1.januar 2011 enn det som ble tatt ut før endringene trådte i kraft. Aon Grieg Hewitt AFP + 1G for ansatte på flyttbare innretninger 3

5 Hvordan fremskaffe tallgrunnlag for bergning av AFP + 1G? Ansatte som ønsker å fratre med førtidspensjon må gå inn på og beregne hvilke alderspensjon man har opptjent og vil få fra folketrygden fra fylte 67 år. Beregningen tas med til arbeidsgiver. Arbeidsgiver må omregne den oppgitte alderspensjon som fremkommer fra NAV slik at grunnlaget ikke blir lavere enn det man ville ha fått ved uttak før 1.januar Det vil si at arbeidsgiver må multiplisere oppgitt grunnpensjon og tilleggspensjon med det forholdstall som er oppgitt for den ansatte. (Se eksempel på dette senere i notatet). Gå inn på Velg beregn pensjonen din Aon Grieg Hewitt AFP + 1G for ansatte på flyttbare innretninger 4

6 Logg in med MinID Hvis du allerede er registrert bruker du fødselsnummer og passord Aon Grieg Hewitt AFP + 1G for ansatte på flyttbare innretninger 5

7 Tast inn kode du mottar på mobiltlf. Velg kalkulator Aon Grieg Hewitt AFP + 1G for ansatte på flyttbare innretninger 6

8 Kryss av for at du jobber i privat og velg nei på rett til AFP. Velg deretter Start bergning av din pensjon Fyll inn det som er riktig for deg Aon Grieg Hewitt AFP + 1G for ansatte på flyttbare innretninger 7

9 Her er det VITKIG å velge uttak av hel pensjon ved 67 ÅR. IKKE fyll ut noe om delvis uttak. Gå deretter til pkt 7. Beregnet pensjon. Dette tar du med til arbeidsgiver. Istedenfor delingstall som fremkommer her vil det for deg stå forholdstall. Dette tallet skal arbeidsgiver justere opp din pensjon med for å få grunnlaget for videre beregning Aon Grieg Hewitt AFP + 1G for ansatte på flyttbare innretninger 8

10 Justering av beregnet alderspensjon fra folketrygden Alle beregninger fra NAV er justert med gjeldende forholdstall for den person som tar ut beregning slik at pensjonen som oppgis er levealdersjustert i henhold til nye regler fra 1.januar For at ansatte som går av med AFP +1G innenfor et rederi skal få samme pensjon som de som gikk av før 1.januar 2011, må oppgitt beløp fra NAV justeres slik at levealdersjusteringen blir nøytralisert. Dette gjøres ved at beløpene fra NAV multipliseres med oppgitt forholdstall, (se eks under) Oppgitt månedlig grunnpensjon og tilleggspensjon multipliseres med oppgitt forholdstall fra NAV. Tallet man da får, er faktisk folketrygd ved 67 år før levealdersjustering. Folketrygd ved 67 år før levealdersjustering i eksempel: G = Grunnpensjon: *12(mnd)* 1,316 = NOK (85% av G ) Tilleggspensjon: *12(mnd)* 1,316 = NOK Alderspensjon fra 67 år før levealdersjustering = NOK Eksempelperson vil få følgende pensjon fra 60 år dersom vedkommende fratrer med tariffestet driftspensjon: Beregnet AFP fra NAV etter justering NOK AFP-tillegg for offshore + NOK G + NOK TOTALT NOK Aon Grieg Hewitt AFP + 1G for ansatte på flyttbare innretninger 9

11 Eksempel på beregning av AFP +1G etter justering av alderspensjon fra folketrygden Lønnsgrunnlag - 20 beste poengår Grunnbeløp Forventet grunnpensjon (som gift) 0,85G Fødelsår Antatt alderspensjon FT justert for levealdersjustering AFP-tillegg offshore SUM AFP før G FØRTIDSPENSJON FØR FRADRAG PTS OG NRT Kontakt informasjon Beate Fahre Senior spesialrådgiver pensjon Aon Hewitt Espen Rye Ellingsen Direktør pensjon Aon Hewitt Aon Grieg Hewitt AFP + 1G for ansatte på flyttbare innretninger 10

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no I forbindelse med at ny AFP innføres fra 1. januar 2011, kan de som er født i 1945-48 og fortsatt jobber, få ulik AFP etter om de velger 2010 eller 2011 som uttaksår. Det er viktig at du setter seg inn

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 AFP og tjenestepensjon Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 Agenda Nytt regelverk i folketrygden Alderspensjon Pensjonsordningen i SPK / kommunal sektor (KLP) Alderspensjon Avtalefestet pensjon

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse)

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse) Pensjonsreform 2011 Disposisjon 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 Hvorfor pensjonsreform nå? Hovedendringer Pensjonsreformen i praksis Eksempler 2. Avtalefestet pensjon (AFP) Hovedendringer Eksempler

Detaljer

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre ALDERSPENSJON 2011 Beate Fahre 0 Hovedpunkter ny alderspensjon Allårsregel ikke de 20 beste år som i dag Fleksibel pensjonsalder fra 62 år Må minst få garantipensjon (minstepensjon) 2G ved 67 år Innskuddsordning

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Samordning av opparbeidede rettigheter til offentlig tjenestepensjon og privat AFP Konsekvenser for ansatte i Posten

Samordning av opparbeidede rettigheter til offentlig tjenestepensjon og privat AFP Konsekvenser for ansatte i Posten Notat 2:2010 Stein Stugu Samordning av opparbeidede rettigheter til offentlig tjenestepensjon og privat AFP Konsekvenser for ansatte i Posten Om notatet: Norsk Post- og kommunikasjonsforbund (Postkom)

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Tjenestepensjon og Folketrygd

Tjenestepensjon og Folketrygd Tjenestepensjon og Folketrygd Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg, 6. desember 2010 Arne Helstrøm, SPK STATENS PENSJONSKASSE Forelesningen omhandler: Generelt om pensjonsordningene i Norge Dagens folketrygd

Detaljer

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER Informasjon til deg som er ansatt i Saipem Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Saipem har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Ny alderspensjon Arbeidsgivere

Ny alderspensjon Arbeidsgivere Ny alderspensjon Arbeidsgivere Nye regler for alderspensjon berører arbeidsgivere Flere kan ønske å jobbe lenger Senere uttak gir høyere årlig utbetaling. Du fortsetter å tjene opp alderspensjon hvis du

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør

NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør 19. november - KS VTB Arbeidsgiverkonferansen NAV Pensjon Porsgrunn Ove Tofsland NAV, 17.11.2014 Side 1 Oppdatert 2013.02.22 Koordinatorer for utoverrettet virksomhet

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Side 1 av 9 Innhold Medlemsbedrifter side 3 Opptak i pensjonsordningen side 3 Medlemskap under sykdom, permisjon eller permittering side 4 Pensjonskassens

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Folketrygd / Offentlig tjenestepensjon /AFP Lønn eller pensjon eller begge deler? Hvordan kombinere

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer