INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank"

Transkript

1 INDUSTRI ENERGI Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00 Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank

2 Bakgrunn i korte trekk privat sparing og investering for formuende i Bergensregionen pensjon-/livprodukter for ansatte skade og liv til forbund relasjon og merkevare rundt LOfavør og andre relevante tema i SR-Bank Hordaland

3 Hvor vanskelig kan det være?

4

5 «Aldri har så mange, skjønt så lite om noe som er så viktig for så mange» Helge Leiro Baastad, styreleder Finans Norge

6 Agenda «Den hellige pensjonstrekant» Hva er det som skjer i samfunnet med folketrygden? Innskuddspensjon OTP vs. bedre ordninger Konkrete eksempler på hvor mye spares til deg Medlemmers verktøy Hvorfor oppfordrer LOfavør til helhetlig rådgivning?

7

8 Pensjon består av flere deler Privat sparing: Egen sparing i bank, aksjer, fond, hus osv. Tjenestepensjon: Offentlig tjenestepensjon, AFP og rettigheter fra tidligere arbeidsgivere; fripoliser og pensjonskapitalbevis Folketrygden: Grunnmuren for alle

9 Bilde: Internett Fødselsoverskudd snudd til underskudd.

10 Bilde: Internett Mange i arbeid pr. pensjonist snudd til få.

11 Bilde: Colourbox Færre år i arbeid, og flere år som pensjonist.

12 Bilde: Colourbox Kraftig økning i velferdsutbetalinger.

13 Flere pensjonister Få i arbeid Store offentlige utbetalinger Færre barn

14 = 75 år = 85 år år? Student Arbeid Pensjonist

15 Enhver er sin egen lykkes smed Før kunne du kikke over til naboen og få en idé om hva du selv vil få i pensjon. Så enkelt er det ikke lenger. Vi må gjøre flere valg for å sikre pensjonen vi ønsker. Man må rett og slett ta mer ansvar for sin egen økonomiske fremtid.

16 Det staten sparer til deg Hvordan bygger du opp pensjonsbeholdningen din? Fra hver krone du tjener, sparer staten 18,1 øre til din pensjon. Gjelder fra 13 til 75 år og opptil 7,1 G Pensjonsbeholdningen fylles opp så lenge du er i arbeid Pensjonsbeholdningen fordeles over antall år du skal ha pensjon Se din beholdning på

17 De nye opptjeningsreglene i folketrygden - Opptjening år (alleårsregel) Hvert år får du pensjonsopptjening som tilsvarer 18.1% av din inntekt. 7,1G ( ,-) Kr ,- Hva innebærer levealdersjustering? Når du tar ut alderspensjon, vil pensjonen din justeres med forventet levealder i befolkningen. Hvis levealderen øker, må du regne med å utsette uttaket av pensjon noe for å få like høy pensjon som eldre årskull. Folketrygd

18 Pensjon består av flere deler Privat sparing: Egen sparing i bank, aksjer, fond, hus osv. Tjenestepensjon: Offentlig tjenestepensjon, AFP og rettigheter fra tidligere arbeidsgivere; fripoliser og pensjonskapitalbevis Folketrygden: Grunnmuren for alle

19 Hvordan jobben sparer til deg Hybrid Privat: Innskudd Ytelse Offentlig: Ytelse

20 Innskuddspensjon Hvordan funker den? Bedriften må spare 2 % av lønn mellom 1G-12G. Årlig eller månedlig sparing forvaltes av pensjonsleverandør. Medlem må selv ta stilling til hvilken risiko man ønsker å ta. Dette er viktig! Utbetaling over minimum 10 år, eller til fylte 77 år. Dvs. at hvis du går av ved 62 år så skal sparing spres over 15 år til man fylles 77 år.

21 Eksempel spart beløp OTP minimum 1G per = kroner Eksempel inntekt kr Hvor mye spares da? Årlig sparing blir da kr, eller ca. 666 kr i mnd. Inntekten (minus) 1G = kr (gange med) X med prosent 2 % er da i årlig sparing som skal forvaltes av bedrift sin leverandør

22

23 Endringer i pensjonssystemet fra Dagens pensjonsklosser OTP Lovpålagt pensjonssparing av lønn mellom 1G og 12 G. Tjenestepensjon Mulighet å utvide OTP med opptil 5% sparing mellom 1G og 6G og 8% mellom 6G og 12G. Folketrygd Staten sparer 18,1% av all lønn opp til 7,1G De nye pensjonsklossene OTP Pensjonssparingen kan bli inkludert til og også gjelde sparing fra første krone Tjenestepensjon Tjeneste pensjonen blir utvidet til å være opptil 8 % sparing fra første krone. Utvidet Tjenestepensjon Det er mulig å spare 18,1% av lønn ut over 7,1G inn i den private pensjonssparingen.

24 Eksempel 1: «VOKSEN»

25 Eksempel 2: «UNG»

26 Kan man påvirke tjenestepensjon fra arbeidsgiver selv?

27

28 «Kun 3-5 % av arbeidstakere med innskuddspensjon har gjort endringer i fondssammensetningen» Fun fact, Nordnet

29 Oslo Børs 430% 108% 358% 107% - 64% 177% - 46% - 58% - 45% - 55% Kilde: Oslo Børs (daglig sluttkurs i perioden til ) Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, risiko ved investeringen, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Dette dokument er å anse som markedsføringsmateriell. Sist oppdatert

30 Forskjellen på å spekulere å investere Å spekulere, være spekulant Da er hovedfokuset å tjene penger på markedets bevegelser opp eller ned i det korte løp. (Kjøpe aksjer på et nyhetsoppslag i media) Investering er å skape avkastning over tid gjennom å gjøre grundige analyser og regne seg frem til et selskaps reelle verdi og vurdere dette mot prisen på selskapets aksjer.

31 Forvaltning av innskuddspensjon ODIN Norge & ODIN Global Svingninger: Høy Forventet avkastning: 8% ODIN Horisont Svingninger: Medium + Forventet avkastning: 7% ODIN Flex Svingninger: Medium Forventet avkastning: 6,5% ODIN Konservativ Svingninger: Lav Forventet avkastning: 6% Bankkonto Svingninger: Ingen Forventet avkastning: 4%

32 Nyhet! LOfavør Pensjonkapitalbevis!

33 Dine verktøy for å ta ansvar Det er utrolig viktig å starte tidlig å gjøre seg noen tanker om pensjon. Banken opplever ofte et misforhold mellom ønsker og realitet. Da har man tre valg. Justere ned behov, begynne å spare eller en kombinasjon. pensjonsleverandørenes samarbeidsportal no/pensjonskassen/forside.asp/

34 Trenger man rådgivning i det hele tatt?

35

36 Derfor er rådgivning viktig

37 Takk for meg

38

39 Lønnsøkning er det smart å avsette noe til en bedre fremtidig tjenestepensjon? Rune (1973) 3% lønnstillegg -> ,- Lønn kr ,- Lønnsøkning til beskatning kr skatt (44,8%) kr Netto disp. lønn kr Lønnsøkning kr % -> 3% Innskuddspensjon kr Lønnsøkning til beskatning kr Skatt (44,8%) kr Netto disp. lønn kr % 3% Årlig tjenestepensjon kr Disponibel lønn pr. måned kr 828 Ny årlig tjenestepensjon kr Disponibel lønn pr. måned kr 590

40

41 AFP offentlig sektor AFP privat sektor AFP

42 AFP uttaksregler Må være ansatt på uttakstidspunktet Uttak tidligst fra flyte 62 år, og i kombinasjon med folketrygd Minimum pensjon 2G fra 67. Lav opptjening av folketrygd kan være til hinder for uttak av pensjon fra 62 år. Sjekk m/ NAV (minpensjon.no) Minimum ansatt i 7 av siste 9 år i bedrift m/ AFP-avtale før fylte 62 år. Overgangsregler: Født av 5 år Født av 6 år Født av 7 år Født av 8 år AFP

43 Viktig moment AFP Viktig å merke seg Fra du fyller 53 år (når ansiennitetsperioden starter), bør du være oppmerksom dersom det skjer endringer i ansettelsesforholdet ditt. I verste fall kan retten til AFP bortfalle på bakgrunn av slike endringer. Det er derfor viktig å være klar over at hendelser, som for eksempel jobbskifte sent i karrieren, kan påvirke din rett til å få AFP. Dersom du planlegger å ta ut AFP, er det viktig at du undersøker disse reglene nøye.

44 Hovedregel AFP Hovedregelen For å kunne få AFP må du i syv av de siste ni år før du fylte 62 år ha vært i arbeid i en (eller flere) AFPbedrift(er). Bedriften(e) du har jobbet i må ha vært tilsluttet AFP-ordningen i hele ansiennitetsperioden din for at du får ansienniteten godkjent. Arbeidsforholdet skal i ansiennitetsperioden være hovedarbeidsforholdet ditt, og du må ha en stillingsandel på minst 20 prosent. Din pensjonsgivende inntekt (lønn mv.) fra bedriften må være høyere enn dine øvrige inntekter i ansiennitetsperioden.

45 Hvordan reguleres alderspensjonen din årlig? Mens du tjener opp alderspensjon, reguleres pensjonsrettighetene dine hvert år med lønnveksten i samfunnet. Når du tar ut alderspensjon, reguleres pensjonen hvert år med lønnsvekst, og pensjonen reduseres deretter med 0,75 prosent. Les mer om regulering av alderspensjon.

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015

Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015 Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015 Agenda Pensjon: 1. Pensjonsordningene 2. Sykdom - Hvordan er du dekket 3. Død Hvordan er de etterlatte dekket 4. Alderspensjon fra NAV

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet

Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet Forslag nr 1: Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet Begrunnelse: Tannreparasjoner må sidestilles med øvrig helsetjeneste, og finansieres

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

Slik sikrer du deg drømmepensjon

Slik sikrer du deg drømmepensjon PLANLEGG PENSJONISTTILVÆRELSEN: Det er mange grep du kan ta for å sikre økonomien når du trer inn i pensjonistenes rekker. Foto: COLOURBOX Slik sikrer du deg drømmepensjon Koster mer enn før. Publisert

Detaljer

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon 6 Temahefte Pensjonshefte Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon Hva betyr fremtidig pensjon for deg? Det meste om pensjon Pensjon er en utsatt lønnsytelse og således en viktig del av dine

Detaljer

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument Pensjon og forsikring NHOs politikkdokument Innhold 1. Innledning hva er utfordringene?... 03 2. Tjenestepensjoner og tilpassing til pensjonsreformen... 05 3. Individuell pensjonssparing... 07 4. AFP målsetninger

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN UTGITT APRIL 2015 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 INNHOLD FORORD 3 Utgangspunkt 4 Hvordan gå fram i arbeidet med pensjonsordning? 5 Mer om ulike pensjonsordninger

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Info nr.: 1/2015 30.januar 2015. JANUAR 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer.

Info nr.: 1/2015 30.januar 2015. JANUAR 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. Fagforeningsnytt Info nr.: 1/2015 30.januar 2015 JANUAR 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. Streik! Takk til alle som stilte opp på en markeringene 28.1. Arbeidsminister

Detaljer

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2014 design og ombrekning: Morten Hernæs, 07 Media 07.no foto. Colourbox Trykk: 07 Media 07.no Innskuddspensjonsordning

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no.

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no. Forord Rapporten AFP eller Alt For lite Pensjon? er utarbeidet av De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra Aksjon Forsvar AFP. Rapporten gir en oversikt over hovedprinsippene i den nylig

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Har du et sterkt ønske om å bli rik, men aner ikke hvordan du skal gå fram? Tror du at du må lese en haug med bøker og

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge.

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. Hva er skatt, og hvordan fungerer arbeidslivet i Norge? Hva tenker dere når dere ser dette

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer