Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom"

Transkript

1 Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom 1

2 Hovedhensikten med folketrygdreformen: Vi skal stå lenger i arbeid! Opptjening av pensjon Fleksibelt uttak Økonomisk bærekraft Alle år teller likt Er innskuddsbasert Fases inn gradvis Kan tas ut mellom 62 år og 75 år Kan kombineres med arbeidsinntekt Den enkelte tar kostnaden for økt levealder Arbeide lenger for å oppnå samme pensjonsnivå 2

3 Pensjonsreformen har hatt den ønskede effekten Uttak av pensjon Andelen av befolkningen i aldersgruppen 62 år 66 år som har tatt ut alderspensjon fra folketrygden har økt fra 6 % i 1. kvartal 2011 til 29 % ved utgangen av 2014 (43 % av mennene og 15 % av kvinnene) Av de som mottar alderspensjon i gruppen 62 år 66 år arbeider 63 % i tillegg (63 % av de 29 %) Arbeidslinjen Andelen av befolkningen i arbeid i alderen 62 år 66 år har økt kraftig fra 2010 til % av befolkningen er nå i arbeid Særlig markant for årskullet som fylte 62 år i 2011 De fleste tar ut pensjon enten ved 62 år eller ved 67 år 3 Kilde: NAV

4 Status uførepensjon Ny uføretrygd fra NAV innført 1.1. Økte satser, men skattlagt slik at netto utbetalt +/- det samme. Lettere og tryggere å forsøke seg i arbeid Offentlig sektor Privat sektor Ferdig koordinert Gitt et tillegg slik at alle med lønn opp til 12G (ca 1 mill) kommer likt ut Venter på vedtak av ny lov Vil regulere hva som kan tilbys fra bedriftene til ansatte, innenfor skattereglene Vil trolig bli veldig lik løsningen i offentlig sektor 4

5 Hvorfor endring i regler om kombinasjon med arbeidsinntekt? Til Fra Kilde: NAV

6 Maksimalnivå som i offentlig sektor 75% 4,2G 73 % + 0,25 G* (maks 6 % av lønn kr 71 % Uføretrygd/-pensjon som prosent av lønn 66% + 3 % av lønn Uføretrygd folketrygden 66 % Tillegg på 66 % mellom 6 G og 12 G 6G 12G Lønn * Kr

7 Storebrand vil gi tydelige anbefalinger Storebrand vil gi en tydelig anbefaling om hvordan vi anbefaler at dagens uførepensjonsordning kan tilpasses det nye regelverket Vi vil på generelt grunnlag anbefale å dekke opp hele bortfallet av folketrygd for lønn mellom 6 G og 12 G Vår anbefaling for nivået på det generelle tillegget tilpasses hvor høy uførepensjon bedriften i dag 7

8 Mer om nivå på utbetaling fra folketrygden Lett å se at noen kan ha behov for noe ekstra? Månedslønn etter skatt Fra folketrygden per måned etter skatt G G G G Brutto årslønn 8 * Skatt avhenger av mange forhold, beregningene er gjort med like forutsetninger for alle utbetalingene

9 Er det behov for uførepensjon i tillegg til folketrygden? Antall uføretrygdede per i prosent av befolkningen 35 år 50,00% 40,00% 40% 30 30,00% 20,00% 14% ,00% Hva kan skje de 0,00% neste 30 årene 3,90% Huset brenner Dør Blir ufør år 50,00% 45% 10 40,00% 5 0 I alt Hva kan skje de neste 30 årene 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 3,90% 10% Huset brenner Dør Blir ufør 9 Kilde: NAV

10 Er det behov for uførepensjon i tillegg til folketrygden? Antall uføretrygdede per i prosent av befolkningen 35 år 50,00% 40,00% 40% 30,00% 30 20,00% 14% Hva kan skje de neste 30 årene 10,00% 0,00% 3,90% Huset brenner Dør Blir ufør år 50,00% 45% 10 40,00% 30,00% 5 20,00% 0 I alt Hva kan skje de neste 30 årene 10,00% 0,00% 3,90% 10% Huset brenner Dør Blir ufør 10 Kilde: NAV

11 Er det nødvendig med uførepensjon i bedriften? Ca 50% av ansatte i privat sektor har pensjon gjennom jobben - Andelen er synkende Privatpersoner kjøper uførepensjoner i mindre grad enn tidligere - Nesten like mange i antall, men lavere summer Når kan du bli ufør? 11

12 Status alderspensjon Ny alderspensjon fra NAV innført for alle forskjell på opptjening avhengig av fødselsår (1963) og levealdersjustering (1948) Offentlig sektor Ikke koordinert med folketrygden: - AFP = ren førtidspensjon Opptjeningstid - Ikke lønnsomt å jobbe (for)lenge "66%" vil ikke bli 66% lenger fordi folketrygden er endret, for alle Fredning og overgangsregler for alle født til 1958 og frem til 2017 Samtaler om revisjon i gang Privat sektor Koordinert med folketrygden - AFP livsvarig tilleggspensjon med fleksibelt uttak - Innskuddspensjon alleårsopptjent, slik som folketrygden - med fleksibelt uttak - Hybridpensjon lansert, som en mellomting mellom innskuddspensjon og ytelsespensjon Ytelsespensjon (som likner offentlig pensjon) nesten vekk i privat sektor - Ikke koordinert med folketrygden ennå - Nytt forslag kommer "til våren" om det interesserer noen i særlig grad(!) 12

13 Innskuddspensjon er nå den dominerende pensjonsordningen i privat sektor 1400 Antall tusen arbeidstakere omfattet av en privat tjenestepensjonsordning Ytelsespensjon Innskuddspensjon 13 Kilde: Finans Norge statistikk livsforsikring 2014

14 Gjennomsnittlig generell innskuddssats per bransje (Bedrifter som har tilpasset seg nytt regelverk) Prosent 7 80% 6 38% 57% 35% 59% 5 48% 75% 57% 53% 40% 34% 42% 4 27% 28% 24% 44% 13% 9% 40% 3 31% 2 13% 7% 11% Generell Andel med innskuddssats sparing fra fra første 0/1 G krone - 12 G per bransje beregnet i prosent av antall arbeidstakere

15 Mange har også sparing fra 1.lønnskrone (Bedrifter som har tilpasset seg nytt regelverk) Prosent 7 80% 6 38% 57% 35% 59% 5 48% 75% 57% 53% 40% 34% 42% 4 27% 28% 24% 44% 13% 9% 40% 3 31% 2 13% 7% 11% Andel med sparing fra første krone Generell innskuddssats fra 0/1 G - 12 G per bransje beregnet i prosent av antall arbeidstakere

16 Andel med tilleggsinnskudd per bransje (Bedrifter som har tilpasset seg nytt regelverk) Prosent 100% 80% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 16 Tilleggsinnskudd Andel med sparing fra 7,1 fra G til første 12 G krone Figuren viser hvor mange av bedriftene som har tatt stilling til det nye regelverket som har en tilleggssats.

17 Alderspensjonsmodellene har ulike egenskaper Innskuddspensjon Hybrid Ytelsespensjon Pensjonsinnbetaling som prosent av lønn Regulering med avkastning Frigjorte pensjonsmidler går til arvingene når noen faller fra Opptjening av pensjonsbeholdning gjennom hele yrkeslivet Pensjonsinnbetaling som prosent av lønn Regulering med avkastning eller lønnsvekst Frigjorte pensjonsmidler finansierer pensjon til gjenværende medlemmer i pensjonsordningene når noen faller fra Opptjening av pensjonsbeholdning gjennom hele yrkeslivet Pensjonsutbetaling som prosent av lønn Regulering med lønnsvekst Frigjorte pensjonsmidler finansierer pensjon til gjenværende medlemmer i pensjonsordningene når noen faller fra Opptjening til bestemt alder (67) eller til antall år i bedriften (30) 17

18 Innskudds- og hybridpensjon rammer for innskudd 25,1 % Økte rammer fra : Lønn 0 G eller 1G 12G: 2% - 7% Tillegg for lønn mellom 7,1G 12G: Inntil 18,1% Innskudd i prosent av lønn 18,1% 18,1% 7 % Obligatorisk OTP 2% 1 7,1 12 G Tidligere maksimalrammer var: Lønn 1G 12 G: 2% - 5% Tillegg for lønn mellom 6G 12G: Inntil 3 % Innskuddsregelverket gir nå muligheten til like høye pensjonsinnskudd for hver lønnskrone for lønninger inntil ca kr 1 mill (12 G) Dette er årsaken til at så mange sluttet med ytelsesordning i 2014 kan lage like bra pensjon med innskudd! Innskuddspensjon: Maksimal innskuddssats og minste innskuddssats for lønn inntil 12 G Innskuddspensjon: Tilleggssats for lønn mellom 7,1 G 12 G Årlig innskudd fra folketrygden for lønn inntil 7,1 G

19 Er pensjon vanskelig? På et overordnet nivå = absolutt ja! For den enkelte = som regel ikke Bedriften: Sørg for at dine ansatte benytter pensjonsleverandørens tilbud om informasjon, på nett eller ansattemøter Den enkelte: - logg deg inn på dine sider hos pensjonsleverandøren (BankID) - Dette er som regel nok! - Hvis dere er så heldige å ha pensjonen i Storebrand eller DnB - Alle bør også en tur innom NAV for å se historikk over permisjoner, lønnsinnberetning osv - Vips så har du oversikt og kan planlegge din tilværelse i Pay-Back-årene 19

20 Vi jobber hardt for å nå vår visjon: Våre kunder anbefaler oss 20

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Pensjon Næringsforeningen Kristiansand 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Godt forberedt?? Egen sparing Lønn i dag Sykepenger Uførepensjon Tjenestepensjon Folketrygd Frisk Syk Syk Død 62 år - alderspensjon

Detaljer

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Actuarial and economic analysis Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Den Norske Aktuarforening 27.11.2014 Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1 Dagens gjennomgang Behovet for

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Pensjonsreformen Februar 2010 Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Innhold Ny folketrygd Ny AFP Endret tjenestepensjon Hvordan løser vi informasjonsutfordringen? Ny alderspensjon i folketrygden Hvorfor

Detaljer

Konsekvenser av pensjonsreformen

Konsekvenser av pensjonsreformen Konsekvenser av pensjonsreformen SET-konferansen 2013 29. oktober 2013 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet ole.christian.lien@nav.no Agenda Fleksibiliteten i pensjonsreformen Generelt om

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Fagkveld om pensjon Folketrygdens alderspensjon AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og tjenestepensjon i privat sektor

Detaljer

Hva påvirker min pensjon?

Hva påvirker min pensjon? Hva påvirker min pensjon? Februar 2014 HVA PÅVIRKER MIN PENSJON? Denne folderen gir deg tips, informasjon og gjør deg oppmerksom på fallgruver som påvirker din fremtidige pensjon. Den vil være en veileder,

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

Det norske pensjonssystemet. Til hinder for arbeidsmobiliteten? Geir Veland Fafo NALF 27.03.14

Det norske pensjonssystemet. Til hinder for arbeidsmobiliteten? Geir Veland Fafo NALF 27.03.14 Det norske pensjonssystemet Til hinder for arbeidsmobiliteten? NALF 27.03.14 Geir Veland Fafo Innhold Hva vi har lagt bak oss og hva som kommer Ny folketrygd og hva det betyr for oss Ordninger utover folketrygden

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger.

100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger. 100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger. I 2013 økte selvbetjeningsgraden til 85 %. På spk.no ligger det informasjon og kalkulatorer som gjør det enklere

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Uførepensjon og AFP - en refleksjon. Knut Dyre Haug

Uførepensjon og AFP - en refleksjon. Knut Dyre Haug Uførepensjon og AFP - en refleksjon Knut Dyre Haug AFP og UP -? Litt rar problemstilling? AFP er ikke alene i ledelsens makt, slik en beslutning om UP er Allikevel: bedriftene har en begrenset mengde penger

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer