Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand Per Kristian Sørgaard Lars I Eng

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng"

Transkript

1 Pensjon Næringsforeningen Kristiansand Per Kristian Sørgaard Lars I Eng

2 Godt forberedt?? Egen sparing Lønn i dag Sykepenger Uførepensjon Tjenestepensjon Folketrygd Frisk Syk Syk Død 62 år - alderspensjon 2

3 Sparing til alderspensjon Uførereformen (NAV) formål og hovedtrekk Uførepensjon i tjenestepensjon

4 Liten kunnskap om pensjon Til tross for sterk økning i mediedekningen m pensjon og mye trafikk på ulike pensjonsportaler og pensjonskalkulatorer, er det fortsatt liten kunnskap om pensjon i den norske befolkningen. Bare 23 prosent oppgir at de har helt eller delvis oversikt over hva de får i samlet pensjon, i følgen en undersøkelse som TNS Gallup har gjennomført for Finans Norge. 4

5 Pensjonssystemet i Norge 5

6 Ny folketrygd fra Født f o m 1963 Alle års regel opptjening hele yrkeslivet - 18,1 % av lønn avsettes til en pensjonsbeholdning - Lønn inntil 7,1 G* (p.t kr ) Pensjonsbeholdningen reguleres med alminnelig lønnsvekst Årlig pensjon levealder justeres 18,1 % Lønnsregulering Årlig pensjon = Pensjonsbeholdning Utbetalingstid Medlemmets pensjonsbeholdning * G =

7 Levealder justering Hvert årskull får sitt delingstall som angir årskullets forventede levealder Forventet levealder øker for kommende generasjoner. Det betyr at årlig pensjon vil bli lavere (saldo/utbetalingstid). Delingstallet fastsettes det året kullet fyller 61 år og er endelig Levealderjustering gjelder også AFP 7

8 Innskuddspensjon (spareavtale) Arbeidsgiver betaler jevnlig avtalt innskudd til den ansattes pensjonskonto Pensjonen er et resultat av innskudd (arbeidsgiver) og avkastning (ansatt) Innskudd fra - fra 2 til 7 % av lønn opp til 12 G (~ ) - + inntil 18,1% > 7,1 G (~ ) Personlig næringsdrivende maks 4 % av lønn 1 12 G Den ansatte kan selv velge investeringsprofil innskuddet skal plasseres i. 8

9 Nye innskuddssatser for innskuddspensjon I januar 2014 ble det innført nye regler for tjenestepensjon. Endringene åpner for et vesentlig høyere innskudd enn tidligere: Nye maksimalrammer for sparing er inntil 7 % av lønn opp til 12 G. I tillegg kan det spares inntil 18,1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G Knekkpunkt og bunnfradrag Knekkpunktet (innslagspunktet for når bedriften kan betale høyere innskudd i prosent av lønn) er 7,1 G (tidligere 6 G) Bunnfradrag er frivillig: Bedriften kan spare fra første lønnskrone eller fra 1 G 9

10 Hva betyr de nye reglene for bedrifter med eksisterende avtaler? Bedrifter som har innskuddsordning i dag, får 3 år på seg til å endre knekkpunktet fra 6 G til 7,1 G. Det betyr at alle innskuddsavtaler må være i henhold til nytt regelverk innen 01. januar Pensjonsavtaler som har lik innskuddssats (over og under 6 G) kan videreføre innskuddsplanen uendret. 10

11 Nye maksimalsatser for innskuddspensjon Før: 5 % OTP 2 % 7 % 1 G 6 G 12 G 18,1 % Frist for å endre knekkpunkt; Nye: 7 % 7 % OTP 2 % 0 G 1 G 7,1 G 12 G G =

12 Effekt av økte innskuddssatser (prognose, saldo etter 30 år) Lønn , 30 år sparing, 5 % avkastning 12

13 Sparing til alderspensjon Uførereformen (NAV) Uførepensjon i tjenestepensjon

14 Uførhet nye regler i folketrygden og konsekvenser for bedriftens pensjonsordning Folketrygdens ytelser til uføre ble endret fra 1. januar 2015 som en del av pensjonsreformen. Endringer i folketrygden medfører at uførepensjon som arbeidsgiver har investert i for sine ansatte også må endres. De nye reglene er vedtatt av Stortinget. Finansdepartementet jobber med overgangsregler og tidspunkt for iverksettelse av endringen. Når dette er på plass, vil vi komme med endringsforslag til den enkelte kunde. 14

15 Uføretrygd ytelser fra folketrygden Uføretrygden skal fortsatt være en varig sikring av inntekten frem til alderspensjon ved fylte 67 år. Den viktigste endringen er at uføretrygden for nye uføre skal ligge på 66 % av tidligere inntekt mellom 0 og 6 G (grunnbeløp) uføretrygden skattlegges som lønn Dagens uførepensjonister vil beholde tilnærmet samme ytelse etter skatt som tidligere, men muligheten for å prøve seg i arbeid vil bli enklere, blant annet vil den som er ufør få beholde den fastsatte uføregraden ved økt arbeidsdeltakelse. 15

16 NAV, Side 16

17 Uførepensjon ytelser fra bedriftens pensjonsordning for de ansatte Hovedinnholdet i den nye modellen er at uførepensjon i tjenestepensjon kan dekke inntil 3 % av lønn opp til 12 G inntil 66 % av lønn mellom 6 G og 12 G (kompensasjon for manglende uføretrygd fra folketrygden i dette lønnsintervallet) et kronetillegg på 0,25 G, maksimum 6 % av lønn Det kan i tillegg tilknyttes barnetillegg på 4 % av lønn, maksimert til 3 barn (12 % av lønn). Bedriften kan sette sammen ett eller flere av ovennevnte elementer, etter nærmere regler. 17

18 Ny uførepensjon på linje med offentlig sektor kronetillegg 0,25 G (maks 6 % av lønn) 3 % av lønn NAV 66 % av lønn Inntil 66 % av lønn 6 G 12 G 18

19 Samlet ytelse fra folketrygden og bedriftens pensjonsordning Totalt kan uførepensjon inkludert uføretrygd bli 75 % for lave lønninger, fallende til 71 % for lønn på 12 G. Tidligere regler for avkortning av uførepensjonen faller bort. Samtidig skal oppsparte rettigheter fra tjenestepensjon i private og offentlige ordninger trekkes fra i beregningen av ny uførepensjon. Uførepensjonen under utbetaling samordnes med inntekt dersom den uføre jobber og har inntekt ut over 0,4 G. 19

20 Hva venter vi på? Ikrafttredelse nye regler Frist for bedriftene til å legge om Overgangsregler 20

21 Tidslinje Utkast overgangsregler og ikrafttredelse Høringsperiode Frist tidlig november? Overgangsregler og ikrafttredelse klart ? ? Frist for at foretak med uførepensjon har lagt om til ny plan 2 år? 21

22 Hvordan jobber vi med kundene? Generell informasjon Kvartalsinformasjon til kundene Kundemøter og seminarer Enkeltkunder Beregner effekt av nytt regelverk (premier og ytelser) Når ny lov trer i kraft Vil gi konkret anbefaling på ny plan (anbefalingsmatrise) Se mer informasjon på 22

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov»

Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov» Stortingets Finanskomite finans@stortinget.no Vår ref. TT/207.04 Dato: 26. november 2013 Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov» Vi er kjent med at Stortingets Finanskomite skal

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Actuarial and economic analysis Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Den Norske Aktuarforening 27.11.2014 Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1 Dagens gjennomgang Behovet for

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger.

100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger. 100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger. I 2013 økte selvbetjeningsgraden til 85 %. På spk.no ligger det informasjon og kalkulatorer som gjør det enklere

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Pensjonsreformen Februar 2010 Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Innhold Ny folketrygd Ny AFP Endret tjenestepensjon Hvordan løser vi informasjonsutfordringen? Ny alderspensjon i folketrygden Hvorfor

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015

Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015 Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015 Agenda Pensjon: 1. Pensjonsordningene 2. Sykdom - Hvordan er du dekket 3. Død Hvordan er de etterlatte dekket 4. Alderspensjon fra NAV

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Avtale om pensjonsreform

Avtale om pensjonsreform Avtale om pensjonsreform Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre (heretter kalt avtalepartene ) er enige om følgende avtale om pensjonsreform, jf. St. meld. nr. 12 (2004-2005).

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Pensjonen din Tjenestepensjonen en viktig del av pensjonen din NUMMER 2 / AUGUST 2008 Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Sjekk hva bedriften sparer for deg / side 8 Skattegunstig

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Detaljer

Hva skjer i pensjonsmarkedet?

Hva skjer i pensjonsmarkedet? Hva skjer i pensjonsmarkedet? Knut Foss, Danica Pensjon Presentasjon Næringsforeningen 8. februar 2013 www.danicapension.dk Hvem er vi? Danica Pensjon er Norges sjuende største livs- og pensjonsforsikringsselskap

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Side 1 av 9 Innhold Medlemsbedrifter side 3 Opptak i pensjonsordningen side 3 Medlemskap under sykdom, permisjon eller permittering side 4 Pensjonskassens

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer