Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når"

Transkript

1 Agenda Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når Fripolise med investeringsvalg regler har trådt i kraft hva nå? Pause Risk Management Kidnapping og trusler r Pause Arbeidsdepartementets forslag til nye aldersgrenser hvordan påvirker dette bedriftens pensjons- og personalforsikringer

2 Tjenestepensjon hva er klart og hva gjenstår Beate Fahre

3 Tjenestepensjon per sept privat sektor Innskuddspensjon Nye satser og knekkpunkt klare Overgangsregler frem til 2017 for tilpasning av nytt knekkpunkt for pensjonsordninger som ble etablert før 1.januar 2014 Hybrid tjenestepensjon Lov og forskrift klar, men allikevel usikkerhet bl.a. knyttet til kvinnetillegg Få som «frivillig» har valgt hybrid Ytelsesbasert pensjon Alderspensjon Venter på utredning fra Banklovkommisjonen Dagens ytelsesordning er ikke tilpasset ny folketrygd og allårsopptjening Uførepensjon Folketrygden endres 1. januar 2015 Uførepensjon må tilpasses ny folketrygd Etterlattepensjon Gjenstår tilpasning både i folketrygd og tjenestepensjoner 3

4 Vårens tarifforhandlinger privat sektor pensjon? Dagbladet NRK Frifagbevegelse.no 4

5 Utdrag av protokoll mellom Virke og Fagforbundet Tilknytte 70 % uførepensjon Velge offentlig eller privat AFP Søke å indeksregulere pensjonsutbetalinger Skal utrede egen pensjonskasse for ordningen Ingen etterlattedekning Hevdes at ordningen ikke må balanseføres 5

6 Pensjonsutredningen Fri Fagbevegelse.no 6

7 Ny uførepensjon

8 Dagens uførepensjon eks 66 % 8

9 Ny uførepensjon forslag fra Banklovkommisjon Alle ansatte uansett lønn må være omfattet av pensjonsordningen for å oppnå skattefavorisering Ønskes 66 % dekning for lønn mellom 6G og 12G, må det gis en dekning til alle ansatte uansett lønnsnivå på 3% av deretter gi en tilleggsdekning på 66 % av lønn mellom 6G og 12G 9

10 Ny uførepensjon Departementet har ikke levert en proposisjon til Stortinget Skal fripolisen trekkes fra før ny uførepensjon beregnes eller skal disse først tas hensyn til når maksimal dekning, (76 % inkludert folketrygd) skal utbetales ved uførhet? Skal hovedregel være med eller uten fripoliseopptjening Hvordan skal pensjon beregnes og utbetales for ansatte som har lønn ved siden av full uførepensjon Hvordan behandle delvis uføre under 50 % Ingen dekning fra trygden skal pensjonsordningen dekke alt eller kun det som er forsikret opprinnelig? Lønn: og 20% arbeidsufør Lønnsreduksjon: Forsikring (20 % av ) per år Manglende folketrygd (20% av 66%) per år Hvor høy utbetaling? 10

11 Nivå på ny uførepensjon Skal dagens premie legges til grunn? Kan gi høyere ytelser til ansatte Hvilke beregningsrente legges til grunn i prognosen fra leverandør? Dagens rente er 2,5% -> skal reduseres til 2 % 1. januar 2015 Forslag om 0 % beregningsrente slik at uførepensjonistene oppnår en avkastning/økning i årlig pensjon Utvikling av premie kan få en brattere «kurve» enn dagens premie bl.a hvis fripoliser trekkes i fra lønnsutvikling høyere enn utvikling av fripolisen Skal dagens pensjonsnivå legges til grunn? Skatt på uførepensjon skal være lik lønn. Skal fremtidig pensjonsnivå eventuelt være lik før skatt eller etter skatt 11

12 Ny uførepensjon når må hva endres? Kan ikke endre nivå over og under 6G i lønn før lovendring er vedtatt Fjerne fripoliseopptjening nå? Noen leverandører vil kun tilby uførepensjon uten fripoliseopptjening Det kommer overgangsregler Ikke alle leverandører som vil gi mulighet for overgangsregel? I dag er det krav til minst 30 års tjenestetid Kan ikke endre dette før lovendring er på plass 12

13 Alternativ løsning for uførepensjon Hvilke uføredekninger vil bedrifter ha i fremtiden? Kollektiv livrente med dekning kun for lønn over 6G Fortsette med uførepensjon Erstatte uførepensjon med engangs dekninger Store forskjeller ved uføregrad under 50% - ingen dekning i trygden Premien beskattes som lønn Ansatte som mister uførepensjon blir tilbudt fortsettelsesforsikring Må dekke innskuddsfritak for uføregrad 20% og opp for alle ansatte Alle med lønn under 6G får bedre dekning Vurdere dekning for uføregrader under 50% - kan gi uforutsigbare kostnader Må dekke innskuddsfritak for uføregrad 20% og opp for alle ansatte Andre og ofte med komplekse erstatningsregler Karensbestemmelser ved jobbskifte Må dekke innskuddsfritak for uføregrad 20% og opp for alle ansatte 13

14 Fripolise med investeringsvalg

15 Fripoliser kan investeres i aksjemarkedet Loven og forskriftene trådte i kraft 1. september 2014 Fripolise er et forhold mellom pensjonsleverandør og eier av fripolisen Det er kun mulig å investere den delen av fripolisekapitalen som tilhører alderspensjon Uførepensjon kan ikke endres Etterlattepensjon, (ektefelle, evt. samboer og barn) kan ikke endres 15

16 Fripolise m/ investeringsvalg momenter for valg Fripolisen må være oppreservert til ny tariff før overgang til investeringsvalg Leverandøren har 7 år på å oppreservere Finanstilsynet vil levere brev bl.a. med regler for bruk av pensjonsleverandørens egenkapital Sier fra meg livsvarig garantert utbetaling på per år All avkastning tilføres min kapital Administrasjons- og forvaltningskostnader belastes min saldo Ingen garanti for avkastning Delingstall er avhengig av tariffen på utbetalingstidspunkt Kan benytte «teknisk beregningsrente» i utbetalingstiden 16

17 Rådgivningsansvaret Pensjonsleverandøren har rådgivningsansvar Skal kartlegge behov og ønske om risikoprofil Opplyse om eventuelle forhold som tilsier at overgang til investeringsvalg ikke vil være i kundens interesse Gi råd om sammensetningen av investeringsporteføljen Pensjonsleverandørene også skal gi kundene skriftlige, realistiske eksempler Vise hvor stor årlig avkastning en gitt investeringsportefølje minst må ha for å oppnå bestemte pensjonsytelser Hvor sannsynlige og usikre de ulike utfallene er Anbefaler ingen å gi råd til ansatte om noe annet enn å be om råd fra pensjonsleverandøren. Forskriften plasserer alt rådgivningsansvar hos pensjonsleverandøren. De som har egen pensjonskasse har samme ansvar for rådgivning som livsforsikringsselskapene 17

Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause

Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause Agenda 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå 1000 1015 Pause 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon 1045 1115 Privat AFP muligheter og feller 1115 1130 Pause 1130 1200 Personforsikringer Pensjon

Detaljer

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1:

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: «Arbeidsgiver og lokale arbeidstakerparter som til sammen representerer mer enn 2/3 av de fagorganiserte arbeidstakerne, kan inngå avtale om endringer i bedriftens

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

Avtale om informasjon og rådgivning ved overgang til fripoliser med investeringsvalg

Avtale om informasjon og rådgivning ved overgang til fripoliser med investeringsvalg 19.06.2015 Avtale om informasjon og rådgivning ved overgang til fripoliser med investeringsvalg Vedtatt av Finans Norge/ Bransjestyre liv og pensjon Vedtagelsestidspunkt 29.08.2014 Ikrafttredelse og overgangsregler

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Dato: 03.03.2014 Finansdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse uførepensjon i private tjenestepensjoner Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 5.

Detaljer

Avtale om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon

Avtale om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon Avtale om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon Vedtatt av Bransjestyre liv og pensjon i FNH / FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 19.09.2001 Ikrafttredelse og 14.06.2002 overgangsregler

Detaljer

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument Pensjon og forsikring NHOs politikkdokument Innhold 1. Innledning hva er utfordringene?... 03 2. Tjenestepensjoner og tilpassing til pensjonsreformen... 05 3. Individuell pensjonssparing... 07 4. AFP målsetninger

Detaljer

Erik Jarl 4. februar 2010

Erik Jarl 4. februar 2010 Folketrygd og tjenestepensjon Erik Jarl 4. februar 2010 Agenda - Folketrygd - Tjenestepensjoner - Ytelsesordninger - Innskuddsordninger - Obligatorisk tjenestepensjon - ( Ytelse eller innskudd ) Folketrygden

Detaljer

Hva skjer i pensjonsmarkedet?

Hva skjer i pensjonsmarkedet? Hva skjer i pensjonsmarkedet? Knut Foss, Danica Pensjon Presentasjon Næringsforeningen 8. februar 2013 www.danicapension.dk Hvem er vi? Danica Pensjon er Norges sjuende største livs- og pensjonsforsikringsselskap

Detaljer

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Høringssvar NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

Livselskapenes situasjon og utviklingen på pensjonsområdet

Livselskapenes situasjon og utviklingen på pensjonsområdet Livselskapenes situasjon og utviklingen på pensjonsområdet NHOs forsikringskonferanse 11. november 2014 Odd Arild Grefstad Konsernsjef 2012: Store utfordringer og stor usikkerhet Økt levealder Ny dødelighetstariff

Detaljer

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2014 design og ombrekning: Morten Hernæs, 07 Media 07.no foto. Colourbox Trykk: 07 Media 07.no Innskuddspensjonsordning

Detaljer

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE 2013 SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Navn og adresser... 2 3. Ord og uttrykk... 2 4.

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier

Detaljer

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN UTGITT APRIL 2015 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 INNHOLD FORORD 3 Utgangspunkt 4 Hvordan gå fram i arbeidet med pensjonsordning? 5 Mer om ulike pensjonsordninger

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Pensjonen din Tjenestepensjonen en viktig del av pensjonen din NUMMER 2 / AUGUST 2008 Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Sjekk hva bedriften sparer for deg / side 8 Skattegunstig

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer