Tillitsvalgtskonferansen Tjenestepensjon i endring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring"

Transkript

1 Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring

2 Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status i bedriftene pågående endringer Endringsprosesser Tariffoppgjøret og pensjon 2 Negotia presentasjon

3 Utvikling i levealder Stigende levealder Den gjennomsnittlige levealder øker kraftig. Fra 2012 til 2013 økte forventet levealder ved fødselen med 0,2 år for begge kjønn. Dermed kan gutt født i 2013 regne med å bli 79,7 år og en jente 83,6 år. Kjønnsforskjeller i levealder avtar. 3 Negotia presentasjon

4 Bakgrunn Pensjonsreformen Arbeidslinjen Levealdersjustering Kombinere jobb og pensjon 4 Negotia presentasjon

5 Utviklingen i pensjonsordninger 1936: Tjenestepensjon innført i offentlig sektor statlig alderstrygd 1967: Alderspensjon i folketrygden 1992: begrensninger i folketrygdens alderspensjon tallet: blir vanlig med kollektive ordninger i privat sektor 1988: AFP i privat sektor 2001: Lov om innskuddspensjon 2006: Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) 2008: Tariffoppgjør ny AFP i privat sektor 2011: Pensjonsreformen 2014: Lov om tjenestepensjon "hybridordningen" 2016: Tariffregulering av tjenestepensjon? 5 Negotia presentasjon

6 Tjenestepensjonsordninger (privat sektor) Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Lov om foretakspensjon ytelsespensjon Lov om innskuddspensjon innskuddspensjon Lov om tjenestepensjon "hybridordningen" Forslag ny ytelsespensjon (foreløpig på høring) 6 Negotia presentasjon

7 Pensjon privat sektor Lønn? Lønn AFP - livsvarig Tjenestepensjon livsvarig eller tidsbegrenset Folketrygdens alderspensjon - livsvarig 62 alder Negotia presentasjon

8 Generelt om tjenestepensjon Bedriften forpliktet til å ha tjenestepensjonsordning for ansatte Livselskap (pensjonskasse) og bedriften part i avtalen Minstekrav OTP Ansatte med > 20% skal meldes inn i pensjonsordningen ved ansettelse. Må ha minst ett års ansettelse for å få med seg opptjente rettigheter. 8 Negotia presentasjon

9 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Etablert med virkning fra 2006 Lovregulerte minstekrav: Minimum 2% innskudd av inntekt mellom 1 og 12G Ingen krav om uførepensjon Ingen krav om etterlattepensjon 9 Negotia presentasjon

10 Generelt om Ytelsesbasert tjenestepensjon Lov om foretakspensjon (LOF) Sikrer fremtidig nivå på pensjonsytelse (eks 66% av inntekt) Full opptjening etter et visst antall år (f.eks 30 år) Livsvarig utbetaling Løpende pensjonsutbetaling finansiert av bedriften med avtalte oppregulering Uføre-, etterlatte- og barnepensjon kan tegnes Fripolise - forsikringsbevis som utstedes når du slutter 10 Negotia presentasjon

11 Generelt om Innskuddsbasert pensjon Lov om innskuddspensjon (LOI) Innskudd på inntil 7% av inntekt mellom 1 og 12 G..men mulighet til å betale innskudd fra første krone endret Og mulighet for tilleggsinnkudd på til sammen 25,1 % av inntekt mellom 7,1 og 12G Knekkpunkt 7,1 G (tidligere knekkpunkt på 6G) Avkastning på fond/aksjer påvirker fremtidig pensjon dvs ansatte bærer risiko på fremtidig pensjonsytelse Pensjonsutbetaling over minimum 10 år der nivå er avhengig av avkastning, og minst til fylte 77 år Uførepensjon kan tegnes Ved død skal beholdning overføres til etterlatte Pensjonskapitalbevis ved fratreden før uttak av pensjon. 11 Negotia presentasjon

12 Nye regler for innskuddsordninger (senest i kraft ) Mulig innskudd fra Knekkpunkt endres fra 6 G til 7,1G 18,1 1 8% 7% 5% 1G 6G 7,1G 12G Økte maksimumssatser på innskudd Økes fra 5% til 7% for lønn mellom 1-12G Tilleggsinnskudd for lønn mellom 7,1 12G på til sammen 25,1% 12 Negotia presentasjon

13 Generelt om ny tjenestepensjon «hybrid» Lov om tjenestepensjon (fra ) Opptjening: Innskuddene inntil 7% av inntekt for lønn mellom 0 og 12 G + evt tilleggsinnskudd på inntil 25,1% for lønn mellom 7,1 og 12 G Arbeidsgiver betaler høyere innskudd for kvinner pga kompensasjon for ulik forventet levealder. Opptjening av pensjonsbeholdning er sammensatt av: Sum av årlige innskudd Tilført dødelighetsarv Oppregulering av pensjonsbeholdning: alminnelig lønnsvekst(g) eller snitt lønnsutvikling i foretaket eller avkastning («nullgaranti») høyere avkastning enn garantert regulering, overføres dette til reguleringsfondet. 13 Negotia presentasjon

14 Generelt om ny tjenestepensjon «hybrid» Lov om tjenestepensjon (fra ) Uttak av pensjon: Livsvarig uttak (hovedregel) Adgang til opphørende ytelser Levealdersjustering 14 Negotia presentasjon

15 Innhold Innskuddspensjon "Hybrid" Ytelsespensjon Størrelse på innskuddet Inntil 7% av lønn mellom 1(0)-12G. Tillegg på 18,1% av lønn mellom 7,1-12G Ikke innskuddsplikt for lønn mellom 0-1G Inntil 7% av lønn mellom 0-12G. Tillegg på 18,1% av lønn mellom 7,1-12G Høyere innskudd for kvinner Premie iht fremtidig forpliktelse (nivå, f.eks 66 % av sluttlønn) Hva består pensjonsbeholdningen av? Innskudd og avkastning Innskudd, avkastning og dødelighetsarv Premieinnbetaling og avkastning Mulig start uttak av pensjon 62 år 62 år 62 år Levealdersjustering Nei Ja Nei Hvor lenge er utbetaling av pensjon? Minst til 77 år, minimum over 10 år Hovedregel livsvarig. Minst til 80 år. Minimum over 10 år Livsvarig Hva skjer ved død? Utbetales til etterlatte Utbetales ikke til etterlatte Ingen utbetaling Bedriften balanseføre? Nei Ja, men mindre enn i ytelsespensjon Ja

16 Forslag ny ytelsespensjon Banklovkommisjonens utredning nr. 29 Svarfrist august 2015 Strenge føringer for innretningen Er forslaget godt nok? Utfordringer. 16 Negotia presentasjon

17 Tillitsvalgtskonferansen 2015 Endringsprosesser i bedriften

18 Forhandlinger eller drøftinger? Hvilken endringsadgang har bedriften? Hva står i arbeidsavtaler, tariffavtale, særavtaler, protokoller, personalhåndbok? Har bedriften gitt fra seg / begrenset styringsrett? 18 Negotia presentasjon

19 Hvilke rettigheter finnes? Hovedavtalens drøftingsbestemmelser HA NHO - kapittel 9 HA Virke kapittel IV, HA Spekter kapittel VII Styringsgruppe skal etableres iht alle tjenestepensjonslovene dersom flere enn 15 personer er omfattet Aksjeloven, vedtektsendringer mm 19 Negotia presentasjon

20 Hvorfor endre? Krev informasjon om bakgrunn for endringsbehov! Forutsigbarhet Økte kostnader Bedriftens økonomi "Må" endre Annet 20 Negotia presentasjon

21 Hvilke alternativer finnes? Sett deg inn i egenskapene for de ulike tjenestepensjonsordning! Livsvarig eller tidsavgrenset pensjonsutbetaling? Hvem bærer risikoen? Innskuddsnivå? Og fra hvilket nivå? Er det investeringsvalg? Hvilken betydning har det? Hva hvis medlemmet slutter i bedriften? Hva skjer med pensjonen hvis medlemmet dør? Medlemmer med kort ansettelsestid? Lukkede pensjonsordninger 21 Negotia presentasjon

22 Konsekvenser for medlemmene? Vil de ansatte lide et tap i fremtidig pensjon ved endring? Kan tapet variere fra person til person? Hvor omfattende vil et evt tap være? Krev aktuarberegning Hva med kompensasjon? Engangs-, månedlig-, varig- Kompensasjon som følger lønnsutvikling? Hvilke variabler legges til grunn ved beregning av tap? Individuell trekk av lønn til pensjonssparing? Alle ansatte? 22 Negotia presentasjon

23 Generelt om endringsprosessen Hvem kjennetegner medlemmene dine? Alder Ansettelsestid Hva med AFP? Lønn Antall år før pensjonering Hold medlemsmøter underveis så langt som mulig 23 Negotia presentasjon

24 Tariffoppgjøret Negotia presentasjon

25 Tariff 2016 Pensjonsoppgjør? Pensjon = utsatt lønn Tariffesting "Brede ordninger" mulig å bytte jobbe uten forringelse av pensjonen Midlertidig ansettelse Innskudd fra første krone 25 Negotia presentasjon

Stavanger 2014. Pensjon

Stavanger 2014. Pensjon Stavanger 2014 Pensjon Forholdet arbeidstakere/ pensjonister forrykkes Samfunnets utfordring: Stadig færre yrkesaktive i forhold til pensjonister Antall yrkesaktive per pensjonist: 1967: (3,9) 2003: (2,6)

Detaljer

Hva påvirker min pensjon?

Hva påvirker min pensjon? Hva påvirker min pensjon? Februar 2014 HVA PÅVIRKER MIN PENSJON? Denne folderen gir deg tips, informasjon og gjør deg oppmerksom på fallgruver som påvirker din fremtidige pensjon. Den vil være en veileder,

Detaljer

Fremtidens tjenestepensjoner

Fremtidens tjenestepensjoner Foto: Jo Michael Fremtidens tjenestepensjoner Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Abelia Instituttsektoren 23. april 2014 Ved utgang 2012 var det Antall ordninger Antall medlemmer 9% Innskudds

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1:

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: «Arbeidsgiver og lokale arbeidstakerparter som til sammen representerer mer enn 2/3 av de fagorganiserte arbeidstakerne, kan inngå avtale om endringer i bedriftens

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

Hva skjer i pensjonsmarkedet?

Hva skjer i pensjonsmarkedet? Hva skjer i pensjonsmarkedet? Knut Foss, Danica Pensjon Presentasjon Næringsforeningen 8. februar 2013 www.danicapension.dk Hvem er vi? Danica Pensjon er Norges sjuende største livs- og pensjonsforsikringsselskap

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016.

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. 0,0% 10,0% 20,0% OM PENSJON Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. Slik skjer opptjeningen: Det må forhandles om pensjon Det er mange utfordringer en

Detaljer

Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause

Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause Agenda 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå 1000 1015 Pause 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon 1045 1115 Privat AFP muligheter og feller 1115 1130 Pause 1130 1200 Personforsikringer Pensjon

Detaljer

Erik Jarl 4. februar 2010

Erik Jarl 4. februar 2010 Folketrygd og tjenestepensjon Erik Jarl 4. februar 2010 Agenda - Folketrygd - Tjenestepensjoner - Ytelsesordninger - Innskuddsordninger - Obligatorisk tjenestepensjon - ( Ytelse eller innskudd ) Folketrygden

Detaljer

Hybriden - tjenestepensjon à la carte

Hybriden - tjenestepensjon à la carte Unios notatserie nr. 5/2012 Hybriden - tjenestepensjon à la carte Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 27. juni 2012 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo

Detaljer

Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid)

Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid) Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid) Rapport 2015 1 23.02.2015 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Bakgrunn og oppdrag... 4 2 Forskjeller i regelverket

Detaljer

Det norske pensjonssystemet. Til hinder for arbeidsmobiliteten? Geir Veland Fafo NALF 27.03.14

Det norske pensjonssystemet. Til hinder for arbeidsmobiliteten? Geir Veland Fafo NALF 27.03.14 Det norske pensjonssystemet Til hinder for arbeidsmobiliteten? NALF 27.03.14 Geir Veland Fafo Innhold Hva vi har lagt bak oss og hva som kommer Ny folketrygd og hva det betyr for oss Ordninger utover folketrygden

Detaljer

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2014 design og ombrekning: Morten Hernæs, 07 Media 07.no foto. Colourbox Trykk: 07 Media 07.no Innskuddspensjonsordning

Detaljer

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom 1 Hovedhensikten med folketrygdreformen: Vi skal stå lenger

Detaljer

Høstkonferanse - Distrikt Øst Pensjon og forsikring

Høstkonferanse - Distrikt Øst Pensjon og forsikring Høstkonferanse - Distrikt Øst Pensjon og forsikring Agenda Innledning v/ Svein Marfi Hvilke utfordringer ser vi relatert til bedriftens pensjons- og forsikringsordninger Målet med seminaret Kost/Nytte

Detaljer

Tilpasning av ytelsespensjon til ny folketrygd Rapport 2012 5

Tilpasning av ytelsespensjon til ny folketrygd Rapport 2012 5 Rapport 2012 5 05.12.2012 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 3 1 Innledning... 5 1.1 Banklovkommisjonens mandat... 5 1.2 Behovet for endring i dagens ytelsesordning... 7 2 Avgrensninger... 9 2.1 Generelle

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument Pensjon og forsikring NHOs politikkdokument Innhold 1. Innledning hva er utfordringene?... 03 2. Tjenestepensjoner og tilpassing til pensjonsreformen... 05 3. Individuell pensjonssparing... 07 4. AFP målsetninger

Detaljer

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Fagkveld om pensjon Folketrygdens alderspensjon AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og tjenestepensjon i privat sektor

Detaljer

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/12 USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER 1. Pensjonssystemet for ansatte i privat sektor 2. Mer om fripoliser 3. Vanskelig framtid for

Detaljer

Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift?

Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift? Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift? Kjapt & Nyttig, 10. november 2010 Advokat/partner Eivind O. G. Ottesen Statsautorisert revisor/partner Jon-Osvald Harila Deloitte Hva

Detaljer

MEF arbeidsgiverdagen. 21. Mars 2013 Tove Roulund

MEF arbeidsgiverdagen. 21. Mars 2013 Tove Roulund MEF arbeidsgiverdagen 21. Mars 2013 Tove Roulund Agenda Bakgrunn for endringene i pensjonssystemet Allerede gjennomførte reformer Forslag til nye tjenestepensjoner Individualisering av pensjonssystemet

Detaljer