Fremtidens private tjenestepensjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremtidens private tjenestepensjoner"

Transkript

1 1 Fremtidens private tjenestepensjoner

2 Pensjonsforventninger When a man retires, his wife gets twice the husband but only half the income. - Chi Chi Rodriguez The challenge of retirement is how to spend time without spending money. Kilde ukjent The question isn't at what age I want to retire, it's at what income. - George Foreman

3 Hvorfor ny tjenestepensjon? Arbeidsgiver ytelsesbaserte pensjonsordninger medfører store økonomiske belastninger for mange foretak. Arbeidstakerforeningene Pensjonssystemet er ikke er tilpasset til den betydelige mobiliteten i arbeidsmarkedet. Ønsker uansett et sluttlønnsprinsipp. Pensjonsleverandørene: betydelige økonomiske utfordringer levealdersjustering bør inngå Begrense økningen i kapitalkravene (Solvency II) 3

4 Levealdersjustering Byggeklosser i privat tjenestepensjon Ytelsespensjon Sluttlønnsprinsipp Pensjonsregulering Pensjonsytelse definert i % av sluttlønn inntil 12 G Standardmodell Ligner ytelsespensjon Pensjonsregulering* Lønnsregulering Generell lønnsutvikling eller bedriftsspesifikk lønnsutvikling Maksimum 7 % mellom 0 og 7,1 G, 7 % + 18,1 % mellom 7,1G og 12G Må balanseføres Grunnmodell Ligner innskuddspensjon Nullrentegaranti Dødelighetsarv Høyere innskuddssatser Kollektivt investeringsvalg Individuelt investeringsvalg Maksimum 8 % mellom 0 og 7,1 G, 8 % + 18,1 % mellom 7,1G og 12G Innskuddspensjon Innskuddspremier Minimum 2 % mellom 1 og 6 G Maksimum 5 % mellom 1 og 6 G, 8 % mellom 6 og 12 G ** Ingen balanseføring * Også mulig som et tilvalg i grunnmodellen ** Forslag om å øke maksimalsatsene lik maksimalsatsene i grunnmodellen 4

5 Innskuddspensjon (gjeldende regler) Foretaket Ansatt Kostnadskontroll Risiko for avkastning = risiko for pensjonsnivå Ikke balanseføring Enkelt å kommunisere Eierskap til sparekonto Oppsparte midler går til etterlatte/boet Lavt kapitalkrav hvis pensjonskasse Individuelt investeringsvalg Må velge leverandør av fondsalternativer Kan velge investeringsprofil Innskuddspensjon Innskuddspremier Minimum 2 % mellom 1 og 6 G Maksimum 5 % mellom 1 og 6 G, 8 % mellom 6 og 12 G 5

6 Grunnmodell Foretaket Kostnadskontroll Ingen etterlattepensjon Må velge leverandør av fondsalternativer Balanseføring av rentegaranti eller full balanseføring? Må vurdere om bedriften skal ha investeringsvalg eller ikke Ansatt Høyere pensjon enn dagens innskuddsmodell Innskudd for hele lønnen, også < 1G Kan velge investeringsprofil Sikring av pensjonsnivå ved rentegaranti Mister mulighet til investeringsvalg og eventuell meravkastning ved rentegaranti Kapitalkrav i PK pga. av rentegaranti? Grunnmodell Ligner innskuddspensjon Nullrentegaranti Dødelighetsarv Høyere innskuddssatser Kollektivt investeringsvalg Individuelt investeringsvalg Maksimum 8 % mellom 0 og 7,1 G, 8 % + 18,1 % mellom 7,1G og 12G 6

7 Standardmodellen Foretaket Inngår avtale om basis for regulering - Kan være nullgaranti Dekker differansen mellom avtalt regulering av saldo og regulering ved avkastning og dødelighetsarv Ansatt Sikring av pensjonsnivå Mister mulighet til investeringsvalg og eventuell meravkastning Balanseføring av reguleringsansvaret eller full balanseføring? Høyere kapitalkrav i PK enn ved Grunnmodellen Standardmodell Ligner ytelsespensjon Pensjonsregulering* Lønnsregulering Generell lønnsutvikling eller bedriftsspesifikk lønnsutvikling Maksimum 7 % mellom 0 og 7,1 G, 7 % + 18,1 % mellom 7,1G og 12G 7

8 Ytelsespensjon Foretaket Inngår avtale om finansiering av pensjonsnivå i prosent av sluttlønn opp til 12 G Dekker differansen mellom avtalt pensjonsnivå og faktisk folketrygd (beregnet folketrygd etter gamle regler for private ordninger). Full balanseføring Høyere kapitalkrav i PK enn ved Standardmodellen Ansatt Sikring av pensjonsnivå Levealdersjustering for offentlige ordninger. Avkastning ikke relevant for pensjonsytelsen (unntatt for regulering av pensjoner under utbetaling i private ordninger) Ytelsespensjon Sluttlønnsprinsipp - pensjonsregulering Pensjonsytelse definert i % av sluttlønn inntil 12 G 8

9 Innskuddspensjon vs. grunnmodell Vurderingskriterier gitt like maksimalsatser: Dødelighetsarv Anuitet eller livrente i utbetalingspreioden? I innskudd kan bedriften velge å starte sparing fra 1G Hvem dekker kostnader i utbetalingstiden? Utstedelse av fripoliser ved overgang eller sammenkobling av tildigere rettigheter? Viktig å ikke kun vurdere størrelsen på innskuddsatser, men også forskjeller i regelverk for blant annet kostnader og utbetaling av pensjoner. 9

10 Større usikkeret for pensjonsnivå 0,8 0,7 0,6 Hybridpensjon 0,5 0,4 0,3 0,2 Levealdersjustering 0,1 0 10

11 Større usikkeret for pensjonsnivå 11

12 Ulike pensjonsbeholdninger 70% Samlet pensjon 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Folketrygd AFP Beholdning 1 Beholdning 2 Hybrid Pre reform 12

13 Hva med AFP? Samlet pensjon 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Folketrygd AFP Beholdning 1 Beholdning 2 Hybrid Pre reform 13

14 Overgangsregler Det åpnes for å skjerme eldre arbeidstakere (født i 1962 eller tidligere) ved å la disse fortsette opptjening i ytelsesordningen. Alternativt vil det være mulig å gi disse et tilleggsinnskudd i hybridordningen (maksimert til det premien ville ha vært i ytelsesordningen). Det gis en periode på tre år for bedriftene til å tilpasse seg tjenestepensjonsloven. I denne perioden kan de ansatte opptjene rettigheter i eksisterende ytelsesordning. Ny opptjening i perioden vil bli underlagt regelverket i tjenestepensjonsloven og vil derfor holdes adskilt fra pensjonsbeholdningen knyttet til opptjening før virkningstidspunktet for tjenestepensjonsloven. 14

15 Spørsmål til de ulike aktørene Arbeidsgiver Hvilke ordninger ønsker arbeidsgiverne for sine ansatte? Arbeidstaker Hvis ytelsesordninger ikke tillates i lovverket, hvilke ordninger ønsker arbeidstakerne? Leverandører Vil livselskapene kun levere innskuddspensjon og grunnmodell? Standardmodell kun i pensjonskasser? Alle Hvilke endringer ønskes i forhold til forslaget? 15

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

Vurderinger av forslaget til ny tjenestepensjon

Vurderinger av forslaget til ny tjenestepensjon Actuarial and economic analysis Vurderinger av forslaget til ny tjenestepensjon Seminar: Ny pensjonslov reform i siste liten...,.9.1 Sissel Rødevand aktuar og partner Actecan 1 Utvikling i pensjonsmarkedet

Detaljer

Fremtidens tjenestepensjoner

Fremtidens tjenestepensjoner Foto: Jo Michael Fremtidens tjenestepensjoner Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Abelia Instituttsektoren 23. april 2014 Ved utgang 2012 var det Antall ordninger Antall medlemmer 9% Innskudds

Detaljer

0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når

0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når Agenda 0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når 0945 1000 Fripolise med investeringsvalg regler har trådt i kraft hva nå? 1000 1015 Pause

Detaljer

Hybriden - tjenestepensjon à la carte

Hybriden - tjenestepensjon à la carte Unios notatserie nr. 5/2012 Hybriden - tjenestepensjon à la carte Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 27. juni 2012 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo

Detaljer

MEF arbeidsgiverdagen. 21. Mars 2013 Tove Roulund

MEF arbeidsgiverdagen. 21. Mars 2013 Tove Roulund MEF arbeidsgiverdagen 21. Mars 2013 Tove Roulund Agenda Bakgrunn for endringene i pensjonssystemet Allerede gjennomførte reformer Forslag til nye tjenestepensjoner Individualisering av pensjonssystemet

Detaljer

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/12 USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER 1. Pensjonssystemet for ansatte i privat sektor 2. Mer om fripoliser 3. Vanskelig framtid for

Detaljer

Hva skjer i pensjonsmarkedet?

Hva skjer i pensjonsmarkedet? Hva skjer i pensjonsmarkedet? Knut Foss, Danica Pensjon Presentasjon Næringsforeningen 8. februar 2013 www.danicapension.dk Hvem er vi? Danica Pensjon er Norges sjuende største livs- og pensjonsforsikringsselskap

Detaljer

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Pensjon Næringsforeningen Kristiansand 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Godt forberedt?? Egen sparing Lønn i dag Sykepenger Uførepensjon Tjenestepensjon Folketrygd Frisk Syk Syk Død 62 år - alderspensjon

Detaljer

Ny tjenestepensjon i privat sektor (hybriden)

Ny tjenestepensjon i privat sektor (hybriden) Ny tjenestepensjon i privat sektor (hybriden) Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar offentlig pensjon Trafikanten, 18. september 2012 www.unio.no Sparing i pst av lønn Ytelsesordninger (ekskl. lønnsregulering

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

Pensjonsforum. 22. november 2013. Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA

Pensjonsforum. 22. november 2013. Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA Pensjonsforum 22. november 2013 Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA Tema 1. Lovforslag ny tjenestepensjon 2. Overgangsregelverket 3. Opptjening av pensjonsrettigheter 4. Hva tror vi om bedriftenes

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Tilpasning av ytelsespensjon til ny folketrygd Rapport 2012 5

Tilpasning av ytelsespensjon til ny folketrygd Rapport 2012 5 Rapport 2012 5 05.12.2012 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 3 1 Innledning... 5 1.1 Banklovkommisjonens mandat... 5 1.2 Behovet for endring i dagens ytelsesordning... 7 2 Avgrensninger... 9 2.1 Generelle

Detaljer

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Fagkveld om pensjon Folketrygdens alderspensjon AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og tjenestepensjon i privat sektor

Detaljer

Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause

Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause Agenda 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå 1000 1015 Pause 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon 1045 1115 Privat AFP muligheter og feller 1115 1130 Pause 1130 1200 Personforsikringer Pensjon

Detaljer

Hvem har risikoen om pensjonsmidlene gir for lav avkastning? NFF 15. juni 2012

Hvem har risikoen om pensjonsmidlene gir for lav avkastning? NFF 15. juni 2012 Truls Tollefsen Finansdirektør DNB Livsforsikring ASA/DNB Skade Styreformann DNB Næringseiendom AS Hvem har risikoen om pensjonsmidlene gir for lav avkastning? NFF 15. juni 2012 DNB Livsforsikring ASA

Detaljer

Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid)

Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid) Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid) Rapport 2015 1 23.02.2015 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Bakgrunn og oppdrag... 4 2 Forskjeller i regelverket

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov»

Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov» Stortingets Finanskomite finans@stortinget.no Vår ref. TT/207.04 Dato: 26. november 2013 Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov» Vi er kjent med at Stortingets Finanskomite skal

Detaljer

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2014 design og ombrekning: Morten Hernæs, 07 Media 07.no foto. Colourbox Trykk: 07 Media 07.no Innskuddspensjonsordning

Detaljer

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1:

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: «Arbeidsgiver og lokale arbeidstakerparter som til sammen representerer mer enn 2/3 av de fagorganiserte arbeidstakerne, kan inngå avtale om endringer i bedriftens

Detaljer

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument Pensjon og forsikring NHOs politikkdokument Innhold 1. Innledning hva er utfordringene?... 03 2. Tjenestepensjoner og tilpassing til pensjonsreformen... 05 3. Individuell pensjonssparing... 07 4. AFP målsetninger

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst:

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: NOTAT Til: Akademikerne Dato: 09.04.2013 Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: effekten av Finanstilsynets

Detaljer

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Høringssvar NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Detaljer

Det norske pensjonssystemet. Til hinder for arbeidsmobiliteten? Geir Veland Fafo NALF 27.03.14

Det norske pensjonssystemet. Til hinder for arbeidsmobiliteten? Geir Veland Fafo NALF 27.03.14 Det norske pensjonssystemet Til hinder for arbeidsmobiliteten? NALF 27.03.14 Geir Veland Fafo Innhold Hva vi har lagt bak oss og hva som kommer Ny folketrygd og hva det betyr for oss Ordninger utover folketrygden

Detaljer