Forsvar offentlig pensjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsvar offentlig pensjon"

Transkript

1 Noen momenter i forbindelse med forslag om endring av tjenestepensjon Forsvar offentlig pensjon 4/ Stein Stugu

2 Hvorfor så stort press på endring nå? Regjeringen legger stort press på fristilte bedrifter Bruker styringsrett maksimalt Kostnadstopp nå? Omlegging av regnskapsregler skaper stor usikkerhet Brukes og misbrukes, f.eks. mot hybridpensjon Strategisk perspektiv kapitaltilførsel?

3 Nye tjenestepensjoner det større bildet Kobler pensjon tettere til avkastning For fagbevegelsen et strategisk problem Pensjon er uansett avhengig av en økonomi som fungerer men. Fagbevegelsen synes egentlig å ha forlatt mål om 66 % av lønn som mål for pensjon Likevel for de som er i endringsprosesser nå rammene er bedret Pensjon fra første kr. i stedet for 1 G, ramme på 7/25,1 % vesentlig bedre enn 5/8 % (for ikke å snakke om 2 %)

4 Thomas Piketty Kapital i % av Brutto Nasjonalprodukt, Europa Frankrike Tyskland Storbritania

5 Avkastning høy ved store volum? Avkastning på kapital, amerikanske universitet (Piketty) Alle universitet (850) 8,2 % Harvard Yale Princeton 10,2 % Kapital over 1 milliard $ (60) 8,8 % Mellom 500 millioner og 1 milliard $ (66) 7,8 % Mellom 100 og 500 millioner $ (226) 7,1 % Under 100 millioner $ (498) 6,2 % Pikettys forklaring: -Kompetanse -Størrelse gir mulighet for risiko

6 Men hva gir høy avkastning? 3 momenter: Skatteparadis (Piketty: legger vi sammen fordringer på jorda går det ikke opp, jorda må være eid fra Mars) Private equity eksempel: Ratos, mål over 20 % hvert år, og de klarer det Argentina: Statsgjeld på 832 mill. $ kjøpt for 48,7 mill. $ - krever alt, med renter! (Elliott Management)

7 Noen erfaringer fra endringsprosesser Starter for seint Ledelsen ofte med lite kunnskap. Stoler på sine rådgivere Rådgiverne har ofte ideologisk slagside Også fagforeninger har behov for bred kompetansebygging Bra med flere rådgivere har aldri opplevd at alle rådgivere er enig om alt men prosessen hjelper

8 Forutsetninger kan diskuteres Framtidig lønnsvekst G vekst Skal det tas hensyn til når i en karriere lønn stiger? Avkastning innskudd Avkastning kompensasjon Lavere avkastning fra 57 år Beregningsdato Beregningsgrunnlag (lønnsarter) Egenandel Skatt på kompensasjon Feriepenger på kompensasjon Levealderforventninger Privat AFP hvem får det Samordning privat afp oppsatt rett Verdien av offentlig afp Regulering av pensjon under utbetaling vesentlig bedre i offentlig tjenestepensjon enn i privat ytelsespensjon verdien må ivaretas

9 Beste estimat? Store endringer på kort tid. NRS anbefalinger: Veiledende forutsetninger Pr. 31/12 14 Pr. 31/8-14 Diskonteringsrente foretaksobligasjoner 2,3 % 3,0 % Diskonteringsrente statsobligasjoner 2,0 % 2,7 % Forventet avkastning ved plassering i livselskap Ca. 3,2 % Ca. 3,8 % Snitt lønnsvekst inkl. karrieretillegg Ca. 2,75 % Ca. 3,25 % Regulering av pensjon under opptjening (G) Ca. 2,5 % Ca. 3,0 % Pensjonsregulering foretakspensjon Ca.0,0%/2,5 % Ca. 0.1 %/3,0% Pensjonsregulering OffTP Ca. 1,75 % Ca. 2,25 % Oppsatt rett Ca. 2,5 % Ca. 3,0 % Forventet inflasjon Ca. 1,5 % Ca. 1,75 % 9

10 Omdanning beregning på individnivå nødvendig Beregnes gjerne som kapital ved 67 år for å sammenlikne ytelse med innskudd forutsetningene helt avgjørende må ta hensyn til regulering av pensjon Tap,bør kompenseres Prognose innskudd Oppsatt rett fra SPK 100 Folketrygden 50 0 Offentlig TP Overgang til IP Privat AFP og oppsatt rett samordnes. Kan bety tap. AFP skal eller s holdes utenfor og må

11 Sammenlikning av alderspensjon med avgang etter dagens ordning med at oppsatt rett erstattes av fripolise. Forutsetninger: Alderspensjon oppreguleres med 2,5 % (3,25 [G]-0,75), fripolise med 0 i 7 år, 1,5 % videre I dag Fripolise

12 Offentlig AFP -rett til tidligpensjon Grønn AFP mulighet til tidligpensjon Rød uten AFP må jobbe/trappe ned Likt før fylte 62 år og etter 67 Lønn AFP før offentlig sektor Pensjon fra år 67 år

13 Ny privat AFP forskjell livet ut Avgang 67 med AFP Avgang 67 uten AFP Avgang 62 med AFP Avgang 62 uten AFP Avgang 62 Avgang 67

14 Omdanning eksempel på at det skar seg NTE beregnet i tillegg bare fra 67 år Tap - nei Ny AFP! Prognose innskudd Oppsatt rett fra SPK Folketrygden Offentlig TP Overgang til IP Privat AFP og oppsatt rett samordnes. Kan bety tap. AFP skal eller s holdes utenfor og må

15 Omdanning beregning på individnivå nødvendig Tap,bør kompenseres Prognose innskudd Oppsatt rett fra SPK Folketrygden Offentlig TP Overgang til IP Privat AFP og oppsatt rett samordnes. Kan bety tap. AFP skal eller s holdes utenfor og må

16 Eksempel: NRK Bruker NRKs økonomiske situasjon til å øke presset på fagforeningene Press fra styret, trolig fra minister Store regnskapsmessige underskudd Likevel fører framtidig afp som forpliktelse

17 NRK hadde ikke offentlig tjenestepensjon Viktigste svakheter sammenliknet med OffTP: Fripolise, ikke oppsatt rett Privat AFP innført tidligere Egenandel 2,5 % med mulighet for at den kunne øke til 4 %

18 NRKs løsning, noen momenter Innskudd, 7 % fra første kr. / 20 % over 7,1 G Egenandel ned fra 2,5 % til 1,5 % Kompensasjon: Levealder K-2013 G-regulering 2,5 % Lønnsvekst 2,75 % Fripoliseregulering 0 % første 5 år, deretter 1 % Avkastning, 3 % på obligasjoner, 5 % på aksjer Kompensasjonsbeløp inn i pensjonsgrunnlaget

19

20

21

22 Særaldergrense mulighet til å gå av uten tap i framtidig alderpensjon (Levealdersjustering ikke hensyntatt) Prinsippskisse 66 % av lønn Særaldersgrense Avgang 67 år Innskuddspensjon År opptjening

23 Problemer med særaldersgrense Ikke ivaretatt i lovverket for privat pensjon som annet enn en rett til å gå av. Men det har jo alle. Må sikres på annen måte, trolig som en ren bedriftspensjon utenfor pensjonsregelverket Et viktig spørsmål er hvordan dette skal finansieres Hvordan finansieres og sikres dette i dag?

24 Nye rammer for innskuddspensjon og hybridpensjon 15,5 % mer for kvinner i hybridpensjon % Opp til 7 %, likt Tillegg Folketrygd Opp til 18,1 % 18,1 % Tilsv G = kr ,1G = kr G = kr G

25 Hybrid vs. innskudd prinsippskisse Hybrid normalt livsvarig, for kvinner og menn Innskudd Hybrid Folketrygd (+ evt. afp) Alder

26 Hybrid vesentlig bedre ved lang levealder (Bilde: Actecan)

27 Hybrid Bygger på forsikringsprinsipp, ingen individuell arverett 3 alternativer: Pensjonsbeholdning oppreguleres med G vekst, evt. foretakets lønnsvekst. I tillegg 0-garanti Kun 0 garanti Ingen garanti for avkastning full risiko forutsetter individuelt investeringsvalg foretaket kan velge, men må da gi minimum 0-garanti

28 Lik aksjeandel hybrid gir mer penger (Actecan)

29 «Normal» aksjeandel? (Actecan)

30 Ikke glem Uførepensjon også betydningen av oppsatt rett Barnepensjon 15 % av pensjonsgrunnlaget Ektefellepensjon 39,6 % av pensjonsgrunnlaget (60 % av pensjon) Verdi av bruttoordning Andre elementer som låneordning

31 Når blir en ufør? Andel uførepensjonister etter kjønn og alder, NAV 31/3-2011

32 Husk Be om individuelle beregninger Kostnadene for virksomheten Be om spesifisering Både kontantstrøm og regnskap viktig Utgifter viktigst Prognose på kostnader mye som tyder på at vi er nær maksimum nå

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

KOSTNADSEFFEKTIVITET OG MARKEDSDYNAMIKK I DET SKANDINAVISKE TJENESTEPENSJONSMARKEDET

KOSTNADSEFFEKTIVITET OG MARKEDSDYNAMIKK I DET SKANDINAVISKE TJENESTEPENSJONSMARKEDET KOSTNADSEFFEKTIVITET OG MARKEDSDYNAMIKK I DET SKANDINAVISKE TJENESTEPENSJONSMARKEDET November 2014 PA Regional Office: PA Consulting Group Lysaker Torg 25 Postboks 50 N-1324 Lysaker Tel: +47 67 58 67 58

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst:

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: NOTAT Til: Akademikerne Dato: 09.04.2013 Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: effekten av Finanstilsynets

Detaljer

Folketrygden Kan vi stole på den?

Folketrygden Kan vi stole på den? NBBL-seminar, 6. september 2001 Professor Arne Jon Isachsen Handelshøyskolen BI Folketrygden Kan vi stole på den? 1. Svar: Et noe betinget JA 2. Noen tall 3. Nærmere om Oljefondet 4. Fondering av pensjoner?

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Rapport Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Oppdrag for Senter for seniorpolitikk Februar 2013 NyAnalyse as f a k t a + k u n n s k a p = v e r d i e r Bakgrunn Senter for Seniorpolitikk

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

«Når skal pensjonskundene våkne?»

«Når skal pensjonskundene våkne?» «Når skal pensjonskundene våkne?» Eika Kapitalforvaltning Sparebankseminar for rådgivere Øistein Medlien Tønsberg, 27. august 2014 Grieg Investor Uavhengig investeringsrådgiver etablert i 1998 60 oppdragsgivere

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 Forelesningsnotat nr 10, mars 2010, Steinar Holden Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 1 Innledning... 1 2 Kort om oljen i norsk økonomi... 1 3 Virkningene på næringsstrukturen...

Detaljer

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak?

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? AV ESPEN HALLAND DAHL Med innføringen av pensjonsreformen fra nyttår 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon før fylte 67 år.

Detaljer

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Harald Bøhn og Birger Vikøren 1 Forvaltningen av Petroleumsfondet har blitt en viktig oppgave for Norges Bank. I løpet av få år har fondet fått en betydelig

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

Avtale om informasjon og rådgivning ved overgang til fripoliser med investeringsvalg

Avtale om informasjon og rådgivning ved overgang til fripoliser med investeringsvalg 19.06.2015 Avtale om informasjon og rådgivning ved overgang til fripoliser med investeringsvalg Vedtatt av Finans Norge/ Bransjestyre liv og pensjon Vedtagelsestidspunkt 29.08.2014 Ikrafttredelse og overgangsregler

Detaljer

Seniortiltakene vet vi hva som virker?

Seniortiltakene vet vi hva som virker? 30.mai 2012 Seniortiltakene vet vi hva som virker? Av Anne Inga Hilsen 1 og Tove Midtsundstad 2 Første nettmøte i serien «Spør forskerne» handler om Valg av seniortiltak - hva virker? Vet vi hva slags

Detaljer

Rapporter. Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst. Erling Holmøy og Birger Strøm. Reports 2014/13

Rapporter. Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst. Erling Holmøy og Birger Strøm. Reports 2014/13 Rapporter Reports 214/13 Erling Holmøy og Birger Strøm Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst Rapporter 214/13 Erling Holmøy og Birger Strøm Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre

Detaljer

Avtale om avkastningsprognoser

Avtale om avkastningsprognoser Avtale om avkastningsprognoser Vedtatt av Finans Norge/Bransjestyre liv og pensjon Vedtagelsestidspunkt 12.08.2011 Ikrafttredelse og overgangsregler Senest fra 31.12.2012 Sist endret 11.09.2014 Avtalen/reglenes

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse kapittel 4 Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse Investeringsbeslutninger er langsiktige og gjerne betydelige i størrelse. Det krever helt andre analyseverktøy enn beslutninger på kort sikt. Når vi

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Inflasjonsrapporten som instrument

Inflasjonsrapporten som instrument Inflasjonsrapporten som instrument Jan F. Qvigstad og Amund Holmsen 1 Internasjonalt er det på 1990-tallet blitt stadig mer vanlig for sentralbanker å utgi inflasjonsrapporter. Siden sommeren 1994 har

Detaljer