Nye tjenestepensjoner og morgendagens pensjonsvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye tjenestepensjoner og morgendagens pensjonsvalg"

Transkript

1 Hvilke pensjoner får morgendagens pensjonister: Nye tjenestepensjoner og morgendagens pensjonsvalg Jon M. Hippe, Fafo Med beregninger av Lillevold og Vøien Pensjonsseminar 22. mars 2012 Pensjonistforbundet og Fafo

2 Morgendagens pensjonsvalg? Foto: Scanpix

3 Fire livsfaser? Hver fjerde av oss blir senior: 1,3 mill år i 2030 Flere eldre blir yngre Ny og større valgfrihet Utdanning Jobb Pensjon Utdanning Jobb Nyting og yting Gammel

4 Pensjonstrappa Særaldersgrenser Rett til uttak Offentlig tjenestepensjon AML Ft- opptjening Seniorpolitiske framtidsbilder 4

5 Trekantdrama om pensjonenes plass i den kommende endringsprosessen Arbeidsgiver Maktforhold i arbeidslivet Offentlig regulering Risiko Leverandør A r b e i dstaker

6 Dagens tema 1. Dagens pensjonssystem hvem får hva? Mye pensjon for mange! 2. Hva skjer framover? De som må kan ikke og de som kan vil ikke? 3. Bedriftenes valg (og de ansattes!) Trekantdrama med nye muligheter Konklusjon: Lykke til Endringsprosess (for alle foretak) med interessemotsetninger

7 Første spørsmål: Dagens system Gammel folketrygd Ny AFP hvem får hva? Tidligere tjenestepensjoner Se på de som er født i 1950 fordelt på næringer i privat sektor. NAV-inntektsdata med fremskriving av inntekt. Beregninger gjort med Pål Lillevold. Rapport Den gylne middelvei, Fafo 2011.

8 Folketrygd født 1950 Uttak ved 67 år for personer født i 1950 (% av pensjonsgivende lønn) 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Folketrygd

9 Med ny AFP Umiddelbar virkning hvis man oppfyller krav (7 av 9 år) Beregnes av all p-givende inntekt - 13 år Livslang ytelse Statlig tilskudd i % av kostnader 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Uttak ved 67 år for personer født i 1950 (% av pensjonsgivende lønn) Folketrygd AFP

10 Mye pensjon på gang For dagens 60- åringer Gammel folketrygd Ny Afp på toppen Gammel tjenestepensjonskapital 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Uttak ved 67 år for personer født i 1950 (% av pensjonsgivende lønn) Folketrygd AFP Tjenestepensjon

11 Kan også beregnes i % av all inntekt Uttak ved 67 år for personer født i 1950 (% av pensjonsgivende lønn) Uttak ved 67 år for personer født i 1950 (% av all inntekt) 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Folketrygd AFP Tjenestepensjon Folketrygd AFP Tjenestepensjon

12 Handlefrihet og reelle valg? Uttak ved 62 år. Født Prosent av lønn TP 20 AFP 10 Folketrygd 0 TP Folketryg d

13 Overgangsgenerasjonen en vinner

14 Spørsmål 2: Hva skjer framover? Ny folketrygd, levealdersjustering Otp-modnes AFP (i privat sektor) avkorting

15 37-åringene - ny folketrygd og Afp Virkning av levealdersjustering AFP levealdersjusteres 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% Uttak ved 67 år for personer født i 1975 (% av pensjonsgivende lønn) 0,00% Folketrygd AFP

16 Med alle pensjonskomponentene og hvis ingen endringer gjøres Uttak ved 67 år for personer født i 1975 (% av pensjonsgivende lønn) Uttak ved 67 år for personer født i 1975 (% av all inntekt) 00,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Folketrygd AFP Tjenestepensjon Folketrygd AFP Tjenestepensjon

17 Hva med tidlig uttak? De som kan vil ikke, de som må kan ikke? Differanse uttak 62 og 67 for 1975 kullet (% av pensjonsgivende lønn) Differanse uttak 62 og 67 for 1975 kullet (% av all inntekt) 20,00% 17,50% 15,00% 12,50% 10,00% 7,50% 5,00% 2,50% 0,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Folketrygd AFP Tjenestepensjon Folketrygd AFP Tjenestepensjon

18 Sterk avkortingseffekt av tidlig uttak i sluttlønnsbaserte ordningene. NOU 2010:6. Lønnsvekst 3,5% Årskull Lønn Basispensjon gift Endring årlig pensjon Endring årlig pensjon Gammel folketrygd Ytelsespensjon 66 pst Pensjon fra årpst Kroner 62-24,2-24,2-46,2-46, ,7-20,7-39,3-39, ,9-16,9-31,3-31, ,7-12,7-22,3-22, ,1-8,1-11,9-11, ,9-2, ,7 2,7 7,4 7, ,1 9,1 15,5 15, ,1 16,1 24,4 24,

19 Spørsmål 3: Bedriftenes pensjonsvalg (og de ansattes!)

20 Pensjonsvalgene berører alle bedrifter 1. Innretning: sparing eller forsikring? 2. Hvem bærer risiko - regulering/avkastning Balanseføring? 3. Pensjonsnivå/siktemål? Med eller uten AFP? Kompensere for lavere folketrygd? 4. Livslange utbetalinger? 5. Regulere løpende pensjoner? Ny folketrygd Nye produktregler Ny AFP

21 Først, alt er mulig med de nye reglene. Nesten som en sluttlønnsordning med lønnshoppsregulering Sikte mot et pensjonsnivå i forhold til gjennomsnittslønn (individuell regulering) En topp på folketrygden rett og slett x%, dødlighetsarv og regulering med lønnsvekst Nivå: Med eller uten AFP, med eller uten Ftkompensasjon Engangsinnbetalinger som bonus eller overskuddsdeling Uten regulering og med investeringsvalg

22 Konverteringsadgang blir avgjørende Ikke klart ennå Men, sentral å sikre konvertering av pensjonskapitalen fra gammel til ny forsikret ordning Også regnskapsmessig behandling av konvertering blir viktig: Endring av pensjonsplan eller særlige regler?

23 Huskelapp for tilpasning de fem spørsmålene 1. Sparing eller forsikring? 2. Regulering av pensjonskapitalen 3. Nivå eller ambisjon om fremtidig pensjon? 1. Skal AFP med, og da med tidligere siktemål? 2. Kompensere folketrygden 3. Intern omfordeling eller forholdsmessighet 4. Hvorfor 67 år som siktemål? 4. Livslang eller opphørende pensjoner? 5. Regulering av løpene pensjoner

24 Spørsmål 1-4: Forsikret ordning med livslange utbetalinger: Beregninger av konkrete bedrifter. Vise en bedrift som eksempel her 66% ved 67 (uten hensyn til AFP), i tillegg dekket av AFP 50 ansatte drøyt i snitt Beregne ulike tilpasninger basert på faktiske inntekst- og pensjonsdata Premiesatser over og under 7,1 G. Dvs sparesatser med dødlighetsarv Beregnet fra ansettelse og fra 25 år for alle

25 Tilsvarende gammel ordning: Har beregnet netto ytelse fra TP ved gammel folketrygd og uten AFP Pensjonsalder 67 år Kalibrert etter faktisk nettonivå i gammel ordning (noen får ikke 30 år) Kalibrert etter mål for nettonivå i gammel ordning Start opptjening ny modell Opptjeningssats 0-7,1 G Opptjeningssats 7,1 G-12 G Opptjeningssats 0-7,1 G Opptjeningssats 7,1 G-12 G Fra 25 år 6,74 % 24,84 % 7,03 % 25,10 % Fra ansettelse 8,57 % 26,67 % 8,90 % 27,00 %

26 Og, like god hvis AFP er med: Netto med gammel folketrygd og med AFP Pensjonsalder 67 år Kalibrert etter faktisk nettonivå i gammel ordning Kalibrert etter mål for nettonivå i gammel ordning Start opptjening ny modell Opptjeningssats 0-7,1 G Opptjeningssats 7,1 G-12 G Opptjeningssats 0-7,1 G Opptjeningssats 7,1 G-12 G Fra 25 år 2,99 % 21,09 % 3,24 % 21,34 % Fra ansettelse 3,91 % 22,01 % 4,25 % 22,35 %

27 Tjenestepensjon i forhold til ny folketrygd Ny verden I: Ny folketrygd og uten AFP Pensjonsalder 67 år Kalibrert etter mål : 66% i samlet pensjon ved 67 år Start opptjening ny modell Opptjeningssats 0-7,1 G Opptjeningssats 7,1 G-12 G Fra 25 år 7,67 % 25,77 % Fra ansettelse 9,72 % 27,82 %

28 Ny verden II: Ny folketrygd og med AFP Pensjonsalder 67 år Kalibrert etter samlet pensjonsnivå på 66% ved 67 år Start opptjening ny modell Opptjeningssats 0-7,1 G Opptjeningssats 7,1 G-12 G Fra 25 år 3,90 % 22,00 % Fra ansettelse 5,05 % 23,15 %

29 Glem 67 år siktemål ved 62 De kalibrerte opptjeningssatsene 6,22 % for lønn opptil 7,1 G og 24,32 % for lønn mellom 7,1 og 12 G er beregnet å gi 50 % ved uttaksalder 62 år: Pensjonsalder Folketrygd AFP Tjenestepensjon Samlet pensjonsnivå 62 29,7 % 7,4 % 12,9 % 50,0 % 66 40,0 % 9,1 % 17,6 % 66,7 % 70 54,1 % 11,3 % 16,5 % 89,4 %

30 Oppsummert: De nye debattene Sparing eller forsikring? Forsikret ordning gir økt pensjonsbeholdning (7% vs 7.7%) Nivådebatten hvilket siktemål? AFP? Nedjustere i forhold til ny Ft eller flytte mål opp i alder? Generasjonskonflikten Fordelingskonflikten Lønnshopp (sluttlønnsanalogien) Regulering individuelt Bedriften eller samfunnets utvikling Forholdmessighet vs sparenivå hva skal skje over 7,1 G Investeringsvalg eller regulering? Livslang eller opphørende utbetaling?

31 Hvem er dekket av AFP? Nergaard (Fafo 2009) registeranalyser av AFPdekning Rundt 50% av arbeidstakere i privat sektor er dekket av AFP Store bransjeforskjeller: 76% i Industri mot 41% i bygg og anlegg. Særlig lav i varehandel og hotell og restaurant samt innen forretningsmessig tjenesteyting. Men, langt høyere i bedrifter med godt voksen arbeidsstokk. 70% eller mer kan dermed være dekket av AFP i privat sektor

32 Generasjonskonflikten: Tidligere opptjening hensyntatt Aldersgruppe Folketrygd AFP Opptjent pensjon Ny tjenestepensjon Samlet pensjonsnivå Personer under 50 år 43,2 % 9,5 % 5,7 % 7,6 % 66,0 % Personer over 50 år 43,9 % 12,1 % 12,9 % 4,0 % 72,9 %

33 De nye debattene Sparing eller forsikring? Forsikret ordning gir økt pensjonsbeholdning (7% vs 7.7%) Nivådebatten hvilket siktemål? AFP? Nedjustere i forhold til ny Ft eller flytte mål opp i alder? Generasjonskonflikten Fordelingskonflikten Lønnshopp (sluttlønnsanalogien) Regulering individuelt Bedriften eller samfunnets utvikling (eller avkastning) Forholdmessighet vs sparenivå hva skal skje over 7,1 G Investeringsvalg eller regulering? Livslang eller opphørende utbetaling?

34 Foto: Scanpix På vei mot et helhetlig pensjonssystem Lykke til

35 Uttak ved andre aldre De kalibrerte opptjeningssatsene 3,9 % / 22 % som gav 66 % ved uttaksalder 66 år kan gi følgende ved andre uttaksaldre: Pensjonsalder Folketrygd AFP Tjenestepensjon Samlet pensjonsnivå 62 29,7 % 7,4 % 8,9 % 46,0 % 66 40,0 % 9,1 % 12,1 % 61,2 % 70 54,1 % 11,3 % 16,5 % 81,9 %

36 Innskuddssatser for 70 % (eks AFP) Næringer: Nivå FT og AFP Innskuddssats i % av lønn mellom 0 og 7,1 G Innskuddssats i % av lønn mellom 7,1 og 12 G Nivå innskuddspensjon Samlet nivå Bergverk og olje 44,10 % 6,82 % 20,46 % 25,90 % 70,0 % Finansielle tjenester 46,80 % 6,84 % 20,51 % 23,20 % 70,0 % Eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting 46,80 % 6,84 % 20,53 % 23,20 % 70,0 % Industri 52,20 % 5,30 % 15,91 % 17,80 % 70,0 % Varehandel og Hotell & restaurant Transport og kommunikasjon 50,40 % 6,01 % 18,02 % 19,60 % 70,0 % 51,40 % 5,49 % 16,48 % 18,60 % 70,0 % Personlige tjenester 47,00 % 7,18 % 21,55 % 23,00 % 70,0 % Kraft, bygg og anlegg 51,70 % 5,37 % 16,11 % 18,30 % 70,0 % Privat undervisning og helse 48,20 % 6,87 % 20,62 % 21,80 % 70,0 %

37 Innskuddssatser for 70 % (inkl AFP) Næringer: Nivå FT og AFP Innskuddssats i % av lønn mellom 0 og 7,1 G Innskuddssats i % av lønn mellom 7,1 og 12 G Nivå innskuddspensjon Samlet nivå Bergverk og olje 54,90 % 3,98 % 11,93 % 15,1 % 70,0 % Finansielle tjenester 58,00 % 3,54 % 10,61 % 12,0 % 70,0 % Eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting 57,60 % 3,66 % 10,97 % 12,4 % 70,0 % Industri 64,40 % 1,67 % 5,01 % 5,6 % 70,0 % Varehandel og Hotell & restaurant Transport og kommunikasjon 61,90 % 2,48 % 7,45 % 8,10 % 70,0 % 63,50 % 1,92 % 5,76 % 6,50 % 70,0 % Personlige tjenester 57,80 % 3,81 % 11,43 % 12,20 % 70,0 % Kraft, bygg og anlegg 63,90 % 1,79 % 5,37 % 6,10 % 70,0 % Privat undervisning og helse 58,80 % 3,53 % 10,59 % 11,20 % 70,0 %

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2014 design og ombrekning: Morten Hernæs, 07 Media 07.no foto. Colourbox Trykk: 07 Media 07.no Innskuddspensjonsordning

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak?

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? AV ESPEN HALLAND DAHL Med innføringen av pensjonsreformen fra nyttår 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon før fylte 67 år.

Detaljer

Forsvar offentlig pensjon

Forsvar offentlig pensjon Noen momenter i forbindelse med forslag om endring av tjenestepensjon Forsvar offentlig pensjon 4/5 2015 Stein Stugu Hvorfor så stort press på endring nå? Regjeringen legger stort press på fristilte bedrifter

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument Pensjon og forsikring NHOs politikkdokument Innhold 1. Innledning hva er utfordringene?... 03 2. Tjenestepensjoner og tilpassing til pensjonsreformen... 05 3. Individuell pensjonssparing... 07 4. AFP målsetninger

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR Av Ole Christian Lien Sammendrag Bare 5 6 prosent av arbeidstakerne over 50 år bytter jobb i løpet av et år. Til tross for at folk over 50 jobber stadig lenger, har denne

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Rapport Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Oppdrag for Senter for seniorpolitikk Februar 2013 NyAnalyse as f a k t a + k u n n s k a p = v e r d i e r Bakgrunn Senter for Seniorpolitikk

Detaljer

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 Unios notatserie nr. 5/2013 Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 om regjeringens forslag til ny uførepensjonsordning i SPK Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 4. oktober 2013 Unio - Hovedorganisasjonen

Detaljer

Hvordan bør Fripolisene forvaltes for å gi mer pensjon og sikre kjøpekraft?

Hvordan bør Fripolisene forvaltes for å gi mer pensjon og sikre kjøpekraft? Hvordan bør Fripolisene forvaltes for å gi mer pensjon og sikre kjøpekraft? Er dette mulig med dagens regelverk? Kjetil Svihus, Grieg Investor 13. Juni 2014 Grieg Investor Uavhengig investeringsrådgiver

Detaljer

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver // Arbeidsmarkedete fram mot 2030 noen perspektiver Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver AV: JORUNN FURUBERG, ANNE-CATHRINE GRAMBO OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG Mange forhold ved samfunnsutviklingen

Detaljer

RETT SKAL VÆRE RETT - litt om mytene om AFP

RETT SKAL VÆRE RETT - litt om mytene om AFP nr 5/04 Pensjonsnotat nr 3: RETT SKAL VÆRE RETT - litt om mytene om AFP 1. Bort i 2007? 2. Pensjonering ved 59 år? 3. Og stadig tidligere? 4. Uføretrygden betyr mest 5. AFP likevel en mulighet for neste

Detaljer

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst:

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: NOTAT Til: Akademikerne Dato: 09.04.2013 Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: effekten av Finanstilsynets

Detaljer

Store utfordringer for velferdsstaten

Store utfordringer for velferdsstaten Store utfordringer for velferdsstaten Velferdsutfordringen noen hovedpunkter: Hvis den historiske utviklingen fortsetter, står velferdsstaten de kommende tiårene overfor store utfordringer - både finansielt

Detaljer

Sølve Mikal Nerland Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser

Sølve Mikal Nerland Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser Sølve Mikal Nerland Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes. «When I m Sixty-Four» seniorpolitiske framtidsbilder

Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes. «When I m Sixty-Four» seniorpolitiske framtidsbilder Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes «When I m Sixty-Four» seniorpolitiske framtidsbilder Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og

Detaljer

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan

Detaljer