Hovedtrekk fra NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedtrekk fra NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II"

Transkript

1 Hovedtrekk fra NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II Banklovkommisjonens leder Erling Selvig og hovedsekretær Lise Ljungmann Haugen Formiddagsseminar Bi, 10. september

2 Formiddagsseminar Bi, 10. september

3 Banklovkommisjonens arbeid med tilpasninger til folketrygdreformen Trinn I: NOU 2010: 6 Pensjonslovene og folketrygdreformen I (Fleksibelt uttak) NOU 2012: 3 Fripoliser og kapitalkrav Trinn II: NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II (Forsikringsbasert alderspensjon) Formiddagsseminar Bi, 10. september

4 Banklovkommisjonens arbeid med Gjenstående arbeid: tilpasninger (forts.) Trinn III: Sammenkobling av opptjente og nye pensjonsrettigheter (under arbeid) Trinn IV: Uføre- og etterlatteytelser Hva det ikke gjøres noe med: Innskuddspensjonsloven Lov om obligatorisk tjenestepensjon (Otp) Formiddagsseminar Bi, 10. september

5 Bakgrunnen for arbeidet Hvorfor tilpasning til folketrygden? Ytelsesordninger under press: Misnøye fra foretakene Pensjonsinnretningenes premieberegning gir langsiktig rente- og levealderrisiko Nye kapitalkrav for pensjonsforpliktelser Ny balanseføring av pensjonsforpliktelser Banklovkommisjonens målsettinger Formiddagsseminar Bi, 10. september

6 Utkast til ny tjenestepensjonslov Et pensjonssystem basert på ny folketrygd Skillet mellom opptjeningsperioden og utbetalingsperioden gir fleksibilitet Opptjeningsperioden: Innskuddsbasert årlig opptjening av pensjonsbeholdning Ved uttak av pensjon: Levealdersjustert beregning av årlig pensjonsytelse ut fra opptjent pensjonsbeholdning Formiddagsseminar Bi, 10. september

7 Utkast til ny tjenestepensjonslov (forts) Hybridprodukt Innskuddsbasert årlig opptjening Ytelsesbasert utbetaling Levealdersrisiko: Levealdersjustert pensjon Avkastningsrisiko: Nullgaranti Standardmodell og grunnmodell Minimalisert balanseføring Formiddagsseminar Bi, 10. september

8 Opptjening av pensjonsbeholdning Årspremier i % av lønn + kostnad Faktisk dødelighet Pensjonsbeholdning Oppregulering - avkastningsbasert Formiddagsseminar Bi, 10. september

9 Årspremier i % av lønn Rammelov for tillegg til folketrygd Maksimalgrenser for lønn inntil 7,1 G 7/8 % Tilleggspremie for lønn 7,1 til 12 G 18,1 % Hvorfor fleksible premierammer? Mulige årlige ekstrapremier Arbeidstaker tilskudd inntil 50 % av premierammen Kostnader bæres av foretaket Formiddagsseminar Bi, 10. september

10 Dødelighetsarv Faktisk dødelighetsarv i opptjeningsperioden Fordeles på pensjonsordning og medlemmene etter pensjonsbeholdning Konsekvens av levealdersjusteringen Arbeidstaker risiko for død og levealdersutvikling i opptjeningsperioden Formiddagsseminar Bi, 10. september

11 Oppregulering av pensjonsbeholdning Alminnelig lønnsvekst hvert år Standardmodellen: Avkastning/ reguleringsfond/foretaket Grunnmodellen: Avkastning Tilvalg standardmodell: Årlig regulering basert på individuell lønnsøkning innenfor alminnelig lønnsutvikling i foretaket Oppregulering av pensjonsbeholdning ved særskilt lønnsøkning Formiddagsseminar Bi, 10. september

12 Beregning av årlig pensjonsytelse Fra pensjonsbeholdning til årlig ytelse Levealdersjustering ved uttak av pensjon- bransjejustert - kjønnsnøytralt nøytralt uttak Oppregulering - avkastningsbasert Formiddagsseminar Bi, 10. september

13 Uttak av pensjon Pensjonsbeholdningen på uttakstidspunktet grunnlag for beregning av den årlige ytelse Eventuell andel av reguleringsfondet tilføres pensjonsbeholdningen Uttakstidspunktet: Rett til fleksibelt uttak, endring av uttak og videre opptjening Hovedregel: Livsvarig årlig pensjonsytelse Unntak: Fylte 80 år eller minst 10 år Formiddagsseminar Bi, 10. september

14 Beregning av årlig pensjon Levealdersjustert beregning av årlig pensjon Utvikling av levealder og dødelighet under opptjening og utbetaling Levealdersjustering: Delingstall for beregnet forventet levetid på uttakstidspunktet Delingstallet fastsettes årlig for hvert årskull ved ulike uttaksaldere mellom 62 og 75 år nøytralt uttak Formiddagsseminar Bi, 10. september

15 Mer om levealdersjustering Delingstall: Basert på folketrygdens delingstall med bransjejustering. Kjønns- og aldersnøytrale Resultat 1: Risikoen for utvikling av levealder i forsikringstiden bæres i hovedsak av arbeidstakerne Resultat 2: Pensjonsinnretningen har risikoen for at delingstallene treffer. Eventuell restrisiko dekkes ved særskilt risikopremie Formiddagsseminar Bi, 10. september

16 Pensjonsregulering Nullgaranti for pensjonsinnretningen i utbetalingsperioden oppnådd avkastning tilføres pensjonsbeholdningen Pensjonsytelsene reguleres ved årlig avkastning alminnelig lønnsvekst deretter fratrukket 0,75 % Tilvalg: Foretaket subsidiært ansvar for regulering inntil grensen (evt. endring i G) om ikke avkastning/pensjonsreguleringsfond er tilstrekkelig Formiddagsseminar Bi, 10. september

17 Fratrådte arbeidstakere Pensjonsbevis Pensjonsbeholdningen Kostnadsfordeling Standardmodell: Pensjonsbeholdning tilføres andel av reguleringsfondet. Administrasjonsreserve Forvaltes ved alminneligforvaltning eller investeringsvalg Formiddagsseminar Bi, 10. september

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjeningsregler 1963 eller senere

Detaljer

Fremtidens tjenestepensjoner

Fremtidens tjenestepensjoner Foto: Jo Michael Fremtidens tjenestepensjoner Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Abelia Instituttsektoren 23. april 2014 Ved utgang 2012 var det Antall ordninger Antall medlemmer 9% Innskudds

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Hva skjer i pensjonsmarkedet?

Hva skjer i pensjonsmarkedet? Hva skjer i pensjonsmarkedet? Knut Foss, Danica Pensjon Presentasjon Næringsforeningen 8. februar 2013 www.danicapension.dk Hvem er vi? Danica Pensjon er Norges sjuende største livs- og pensjonsforsikringsselskap

Detaljer

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Høringssvar NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Detaljer

Effekter av forslag til ny tjenestepensjon i NOU 2012:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II

Effekter av forslag til ny tjenestepensjon i NOU 2012:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II Effekter av forslag til ny tjenestepensjon i NOU 212:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II Rapport 212 4 26.9.212 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Innledning...

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13

Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13 Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13 Agenda Et pensjonssystem i endring Fremtidens tjenestepensjoner Alternativer og veien videre Pensjon i alle

Detaljer

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Finansdepartementet Postboks 8008, Dep 0030 OSLO Dato 14.08.2015 Høring om NOU 2015: 5 Pensjonslovene og folketrygdremen IV (utredning nr. 29 fra Banklovkommisjonen) Den Norske

Detaljer

Banklov 3- sammenkobling av eksisterende og nye tjenestepensjonsordninger Forsikringsforeningens forsikringskonferanse 29.

Banklov 3- sammenkobling av eksisterende og nye tjenestepensjonsordninger Forsikringsforeningens forsikringskonferanse 29. Banklov 3- sammenkobling av eksisterende og nye tjenestepensjonsordninger Forsikringsforeningens forsikringskonferanse 29. januar 2013 Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO "HYBRIDE" TJENESTEPENSJONER

Detaljer

En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13.

En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13. En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13. januar 2015 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 24.000

Detaljer

Magasinet. Sticos PENSJON. Hovedtema: Et fagblad for regnskap, lønn og personal

Magasinet. Sticos PENSJON. Hovedtema: Et fagblad for regnskap, lønn og personal Sticos Magasinet Nr. 1-2013 Et fagblad for regnskap, lønn og personal Hovedtema: PENSJON KONSERNREGNSK AP - REGISTERING I MERVERDIAVGIFTSREGISTERT - ELEKtRONISK FAKTURA 2 LEDER Erfaring som betyr noe Sticos

Detaljer

MEF arbeidsgiverdagen. 21. Mars 2013 Tove Roulund

MEF arbeidsgiverdagen. 21. Mars 2013 Tove Roulund MEF arbeidsgiverdagen 21. Mars 2013 Tove Roulund Agenda Bakgrunn for endringene i pensjonssystemet Allerede gjennomførte reformer Forslag til nye tjenestepensjoner Individualisering av pensjonssystemet

Detaljer

Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid)

Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid) Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid) Rapport 2015 1 23.02.2015 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Bakgrunn og oppdrag... 4 2 Forskjeller i regelverket

Detaljer

Tilpasning av ytelsespensjon til ny folketrygd Rapport 2012 5

Tilpasning av ytelsespensjon til ny folketrygd Rapport 2012 5 Rapport 2012 5 05.12.2012 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 3 1 Innledning... 5 1.1 Banklovkommisjonens mandat... 5 1.2 Behovet for endring i dagens ytelsesordning... 7 2 Avgrensninger... 9 2.1 Generelle

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

Ny tjenestepensjon i privat sektor (hybriden)

Ny tjenestepensjon i privat sektor (hybriden) Ny tjenestepensjon i privat sektor (hybriden) Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar offentlig pensjon Trafikanten, 18. september 2012 www.unio.no Sparing i pst av lønn Ytelsesordninger (ekskl. lønnsregulering

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

Vurderinger av forslaget til ny tjenestepensjon

Vurderinger av forslaget til ny tjenestepensjon Actuarial and economic analysis Vurderinger av forslaget til ny tjenestepensjon Seminar: Ny pensjonslov reform i siste liten...,.9.1 Sissel Rødevand aktuar og partner Actecan 1 Utvikling i pensjonsmarkedet

Detaljer

Fremtidens private tjenestepensjoner

Fremtidens private tjenestepensjoner 1 Fremtidens private tjenestepensjoner Pensjonsforventninger When a man retires, his wife gets twice the husband but only half the income. - Chi Chi Rodriguez The challenge of retirement is how to spend

Detaljer

Hybriden - tjenestepensjon à la carte

Hybriden - tjenestepensjon à la carte Unios notatserie nr. 5/2012 Hybriden - tjenestepensjon à la carte Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 27. juni 2012 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo

Detaljer

Det norske pensjonssystemet. Til hinder for arbeidsmobiliteten? Geir Veland Fafo NALF 27.03.14

Det norske pensjonssystemet. Til hinder for arbeidsmobiliteten? Geir Veland Fafo NALF 27.03.14 Det norske pensjonssystemet Til hinder for arbeidsmobiliteten? NALF 27.03.14 Geir Veland Fafo Innhold Hva vi har lagt bak oss og hva som kommer Ny folketrygd og hva det betyr for oss Ordninger utover folketrygden

Detaljer

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst:

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: NOTAT Til: Akademikerne Dato: 09.04.2013 Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: effekten av Finanstilsynets

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Pensjonsforum. 22. november 2013. Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA

Pensjonsforum. 22. november 2013. Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA Pensjonsforum 22. november 2013 Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA Tema 1. Lovforslag ny tjenestepensjon 2. Overgangsregelverket 3. Opptjening av pensjonsrettigheter 4. Hva tror vi om bedriftenes

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Stavanger 2014. Pensjon

Stavanger 2014. Pensjon Stavanger 2014 Pensjon Forholdet arbeidstakere/ pensjonister forrykkes Samfunnets utfordring: Stadig færre yrkesaktive i forhold til pensjonister Antall yrkesaktive per pensjonist: 1967: (3,9) 2003: (2,6)

Detaljer

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/12 USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER 1. Pensjonssystemet for ansatte i privat sektor 2. Mer om fripoliser 3. Vanskelig framtid for

Detaljer