1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3"

Transkript

1 EKSEMPLER INNHOLD 1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER Straks begynnende pensjon 3 a) Sammenhengende medlemskap 3 b) Opphold i medlemskapet 3 c) Innmelding i tidligere ordning etter at utbetaling av pensjonen er satt i gang Oppsatt pensjon 4 a) Sammenhengende medlemskap 4 b) Opphold i medlemskapet Etterfølgende medlemskap forskjellig pensjonsprosent (66/70) Etterfølgende medlemskap en ordning ikke med i OFA 5 2 AVTALEFESTET PENSJON AFP AFP Medlemmet fratrer ved fylte 62 år Mottar full AFP fra 62 år 6 a) Tiltrer deretter 100 prosent stilling i annen ordning, fratrer endelig ved 64 år 6 b) Tiltrer deretter 100 prosent stilling i annen ordning, fratrer endelig etter fylte 65 år Mottar delvis AFP fra 62 år 7 a) Over til ny arbeidsgiver i annen ordning og slutter i reststillingen ved 64 år 7 3 UFØREPENSJON Tidspunkt for uførepensjon ved overgang til ny arbeidsgiver 8 a) Tiltredelse i 100 prosent stilling Uførepensjon 9 a) Gjennomsnitt eller faktisk deltid ved uførepensjonering 9 b) Gjennomsnitt eller faktisk deltid ved uførepensjonering Avslag i siste ordning på grunn av karens Arbeidsforsøk og hvilende rett 10 a) Ufør innen to år 10 b) Ufør etter to år uten AAP eller hvilende rett 11 c) Ufør etter to år med AAP eller hvilende rett 11 d) Ufør innen to år etter 50 % uførepensjon, og 50 % stilling i annen ordning 11 e) Ufør innen to år etter 40 % uførepensjon, og 60 % stilling i annen ordning 11 f) Uførepensjon fra stilling i siste ordning er høyere enn fra første ordning 12 4 ETTERLATTEPENSJON (EKTEFELLE/ BARNEPENSJON) Ikke ervervsprøvet enkepensjon (gullenke) Ervervsprøvet eller ikke ervervsprøvet enkepensjon? 12 1

2 5 SAMTIDIG OPPTJENING Samtidig medlemskap lik aldersgrense stillingene fratres samtidig med rett til alderspensjon Samtidig medlemskap ulik aldersgrense stillingene fratres på samme tidspunkt med rett til alderspensjon Samtidig medlemskap ulik aldersgrense fratreden på ulikt tidspunkt Samtidig medlemskap varig uførepensjon stillingene har ulik aldersgrense Samtidig medlemskap oppsatt alderspensjon med samme aldersgrense Samtidig medlemskap oppsatt alderspensjon med ulik aldersgrense Delvis samtidig medlemskap dvs oppsatt pensjon med samme aldersgrense Samtidig medlemskap oppsatt pensjon med ulik aldersgrense, medregning av tjenestetid fra tidligere ordning Medlemskap i flere ordninger og samtidighet ved pensjonering 18 a) Ufør i èn av stillingene med tidligere medlemskap i samme ordning 18 b) Ufør i èn av stillingene uten tidligere medlemskap i samme ordning 19 c) Ufør i èn av stillingene og stillingene har forskjellige aldersgrenser 21 d) Ufør i èn av stillingene og stillingene har forskjellige aldersgrenser 22 e) Uførepensjon: Samtidig fratredelse, kun rett fra den ene Medlemskap i flere ordninger, men samtidighet ved pensjonering Ufør i èn av stillingene, økning av aktiv stilling etter fratreden 24 2

3 1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 1.1 Straks begynnende pensjon a) Sammenhengende medlemskap Medlemmet har direkte overgang fra et medlemskap i en pensjonsordning til et medlemskap i en annen pensjonsordning, og er i stilling ved pensjonering. Ordn A Ordn B b) Opphold i medlemskapet Det er opphold mellom medlemskap i to offentlige pensjonsordninger, og medlemmet er i stilling i ordning B ved pensjonering. Ordn A Ordn B For begge tilfelle gjelder: Hvem skal utbetale pensjon: Siste ordning, dvs ordning B Utbetalt pensjon beregnes etter reglene om straks begynnende pensjon i ordning B ut fra samlet medlemstid i begge ordningene. Bruttopensjonen beregnes etter reglene om oppsatt pensjon i ordning A ut fra medlemstid i ordning A. Eventuelt samordningsfradrag beregnes etter bestemmelsene i Overføringsavtalen, se pkt c) Innmelding i tidligere ordning etter at utbetaling av pensjonen er satt i gang Etter at pensjonsutbetalingen fra siste ordning er satt i gang meldes personen inn i stilling hos en tidligere ordning som det mottas refusjon fra. Ordn A Ordn B 100 % Ordn B UP 100 % Ordn B UP 50 % Innmeld.: Ordn A 50 % Pensjonen utbetales ut fra tjenestetiden i ordning B, og fra tidligere ordning A. Ved senere innmelding i ordning A skal ikke refusjonen opphøre for allerede medregnet tjenestetid fra A. Ordning B reduserer uføregraden i forhold til innmeldingen i ordning A. 3

4 Utbetaling: Ordning B fortsetter å utbetale inkludert opptjeningen fra ordning A, og reduserer uføregraden i forhold til den nye innmeldingen i ordning A. Refusjon: Ordning A skal fortsatt refundere for tjenestetiden for avsluttede perioder. Refusjonsgraden er lik den nye uføregraden som er beregnet i ordning B. 1.2 Oppsatt pensjon a) Sammenhengende medlemskap Direkte overgang fra medlemskap i en pensjonsordning til en annen, men slutter i offentlig stilling før pensjonsalder. Det er oppsatt pensjon i begge ordningene. Ordn A Ordn B b) Opphold i medlemskapet Det er to oppsatte rettigheter, men ikke medlem i offentlig pensjonsordning ved pensjoneringstidspunktet. Ordn A 100 % Ordn B 100 % For begge tilfelle gjelder: Hvem skal utbetale pensjon: Siste ordning, dvs ordning B Utbetalt pensjon beregnes etter reglene om oppsatt pensjon i ordning B, ut fra samlet medlemstid. Bruttopensjonen beregnes etter reglene om oppsatt pensjon i ordning A ut fra medlemstid i ordning A. Eventuelt samordningsfradrag beregnes etter bestemmelsene i Overføringsavtalen, se pkt

5 1.3 Etterfølgende medlemskap forskjellig pensjonsprosent (66/70) Det kan være forskjellig pensjonsprosent i ordningene. Siste ordning har her 70 %, første ordning 66 %. Ordn A Pen Pensjonsprosent: 66 Ordn B Pensjonsprosent: 70 Hvem skal utbetale pensjon: Siste ordning, dvs ordning B Utbetalt pensjon beregnes etter reglene i ordning B, ut fra samlet medlemstid og pensjonsprosenten i denne ordningen. Dette gjelder uavhengig av om det er første eller siste ordning som har avvikende pensjonsprosent. Bruttopensjonen beregnes etter reglene om oppsatt pensjon i ordning A ut fra medlemstid i ordning A og pensjonsprosenten i denne ordningen. Det vil si at hvis refunderende ordning har 70 prosent dekning, så skal det som hovedregel refunderes med 70 prosent selv om det utbetales pensjon etter 66 prosent. Eventuelt samordningsfradrag beregnes etter bestemmelsene i Overføringsavtalen, se pkt Etterfølgende medlemskap en ordning ikke med i OFA Medlemskap i flere pensjonsordninger hvor en ordning ikke er med i OFA, her benevnt som ordning X. Ordn A Ordn X Ordn B Ordn C Hvem skal utbetale pensjon: Siste ordning, dvs ordning C utbetaler samlet pensjon for de ordningene som er med i OFA, i dette tilfellet for A, B og C. Ordning X utbetaler for opptjeningen i denne ordningen. For å komme fram til riktig pensjon, må pensjonene fra ordning C og ordning X samordnes etter samordningsloven 7. Se også under pkt 7.6. Refusjonene beregnes hver for seg i ordning A og B. Bruttopensjonen beregnes etter reglene om oppsatt pensjon i hver ordning. Eventuelt samordningsfradrag beregnes etter bestemmelsene i Overføringsavtalen, se pkt Det må tas hensyn til det som er trukket i ordning X. 5

6 2 AVTALEFESTET PENSJON AFP 2.1 AFP Medlemmet fratrer ved fylte 62 år Ordn A Ordn B Ved fylte 62 år ønsker medlemmet å ta ut AFP. Siste ordning, dvs ordning B skal utbetale folketrygdberegnet AFP. AFP før 65 år er ikke omfattet av overføringsavtalens bestemmelser og det skal derfor ikke skje refusjon fra tidligere ordning. Fra 65 år kommer bestemmelsene i overføringsavtalen til anvendelse slik: Hvem skal utbetale pensjon: Siste ordning, dvs ordning B Utbetalt pensjon beregnes etter reglene om AFP i ordning B, dvs enten folketrygdberegnet AFP eller 66 prosent beregnet AFP ut fra samlet opptjening i de to ordningene. Bruttopensjonen beregnes etter reglene om oppsatt pensjon i ordning A ut fra opptjeningen i ordning A. Beregningen skjer slik uavhengig av om det fra ordning B utbetales folketrygdberegnet eller 66 prosent beregnet AFP. Eventuelt samordningsfradrag beregnes etter bestemmelsene i Overføringsavtalen, se pkt Mottar full AFP fra 62 år a) Tiltrer deretter 100 prosent stilling i annen ordning, fratrer endelig ved 64 år Generelt: Når et medlem har tatt ut AFP er retten utløst en gang for alle. Hvis et medlem har tatt ut AFP fra en pensjonsordning og senere går inn i stilling med medlemskap i en annen pensjonsordning, enten kommunal eller privat, vil den ordningen som i utgangspunktet utbetalte ytelsen, restarte pensjonen når medlemmet igjen fratrer det nye (siste) arbeidsforholdet. Dette selv om medlemmet i utgangspunktet skulle ha opparbeidet seg selvstendig rett til AFP i offentlig eller privat pensjonsordning. 1-2 Ny beregning 62 år -64 år 65 år Ordn A 100 % Ordn A Ordn B 100 % AFP Ordn A AFP AFP Ordn B AFP AFP Medlemmet fratrer endelig ved fylte 64 år. Det er ordning A som har ansvaret for AFP og skal utbetale 100 % pensjon fram til fylte 65 år. Det skal ikke skje noen refusjon til ordning A. Fra måneden etter fylte 65 år kommer bestemmelsene i overføringsavtalen til anvendelse slik: 6

7 Hvem skal utbetale pensjon: Siste ordning, dvs ordning B skal overta pensjonsutbetalingen. Utbetalt pensjon beregnes etter reglene om straks begynnende pensjon i ordning B. Da benyttes lønn i ordning B ved fratreden ved 64 år som g-reguleres frem til 65 år og samlet medlemstid i begge ordningene. Folketrygdberegnet AFP utbetales hvis det gir høyest ytelse. Bruttopensjonen beregnes etter reglene om straks begynnende alderspensjon i ordning A ut fra medlemstid i ordning A fram til fratreden ved fylte 62 år. Beregningen skjer slik uavhengig av om det fra ordning B utbetales folketrygdberegnet eller tjenestepensjonsberegnet AFP Eventuelt samordningsfradrag beregnes etter bestemmelsene i Overføringsavtalen, se pkt b) Tiltrer deretter 100 prosent stilling i annen ordning, fratrer endelig etter fylte 65 år 1-62 år 2-66 år Ordn A 100 % Ordn A Ordn B 100 % AFP stilling Ordning A utbetaler AFP inntil tiltredelse i ny stilling i ordn B. AFP kan bli redusert til kr 0 i ordning A pga inntekten. Ordning A har ansvaret for AFP-ytelsen fram til fratreden i ordning B. Ved fylte 65 år skal A vurdere pensjonsberegningen på nytt med hensyn til tjenestepensjonsberegnet AFP. På tidspunkt 2, ved fylte 66 år, fratrer vedkommende stillingen i ordning B og AFP-ytelsen blir reaktivert. Fra fylte 66 år kommer bestemmelsene i overføringsavtalen til anvendelse slik: Siste ordning, dvs ordning B Utbetalt pensjon beregnes etter reglene om AFP i ordning B, dvs enten folketrygdberegnet AFP eller 66 % beregnet AFP ut fra samlet opptjening i de to ordningene. Bruttopensjonen beregnes etter reglene om straks begynnende alderspensjon i ordning A ut fra opptjeningen i ordning A frem til fratreden ved fylte 62 år. Beregningen skjer slik uavhengig av om det fra ordning B utbetales folketrygdberegnet eller 66 % beregnet AFP. Eventuelt samordningsfradrag beregnes etter bestemmelsene i Overføringsavtalen, se pkt Mottar delvis AFP fra 62 år a) Over til ny arbeidsgiver i annen ordning og slutter i reststillingen ved 64 år 1-62 år 2-64 år Ordn A 100 % Ordn A 50 % AFP Ordn A 50 % Ordn B 50 % Tidspunkt X 7

8 Medlemskap i 100 prosent stilling i ordning A. Ved pensjonering 1, ved fylte 62 år, uttak av delvis AFP. Fortsetter delvis i ordning A, men begynner deretter (tidspunkt x) i ny 50 prosent stilling i ordning B. Det er fortsatt ordning A som har ansvar for AFP-utbetalingen, og det utbetales nå delvis pensjon. Ved endelig fratreden ved 64 år utbetales 100 prosent AFP. Denne utbetales av ordning A fram til fylte 65 år. Det skjer ingen refusjon av pensjon før fylte 65 år. Fra måneden etter fylte 65 år kommer bestemmelsene i overføringsavtalen til anvendelse slik: Siste ordning, dvs ordning B skal overta pensjonsutbetalingen Her må vi se nærmere på hvordan meldingene skal gå mellom selskapene. Det er gått ett år siden vedkommende ble utmeldt fra ordning B. Utbetalt pensjon beregnes etter reglene om straks begynnende pensjon i ordning B. For pensjonsdel 1 tas det utgangspunkt i lønn i ordning A ved fratreden ved 62 år som g-reguleres frem til 65 år og samlet medlemstid frem til 62 år. For del 2 benyttes lønn i ordning B ved fratreden ved 64 år som G- reguleres fram til 65 år og samlet medlemstid frem til 64 år. Bruttopensjonen beregnes med 2 pensjonsdeler etter reglene om straks begynnende alderspensjon i ordning A. Pensjonsdel 1 beregnes ut fra medlemstid i ordning A fram til fylte 62 år og del 2 ut fra medlemstid fram til tidspunkt x. Eventuelt samordningsfradrag beregnes etter bestemmelsene i Overføringsavtalen, se pkt UFØREPENSJON 3.1 Tidspunkt for uførepensjon ved overgang til ny arbeidsgiver a) Tiltredelse i 100 prosent stilling Første medlemskap er i ordning A og deretter tiltrådt stilling og innmeldt i ordning B. På pensjoneringstidspunktet skal det utbetales 100 prosent uførepensjon. Arbeidstaker ble syk under medlemskapet i ordning A, og led av sykdommen ved tiltredelse i ny stilling, men blir sykmeldt etter tiltredelse i ny stilling. Ordn A 100 % Ordn B 100 % Ordning B skal utbetale pensjon etter samlet tid i ordn A og B. Det har ingen betydning om sykdommen inntrådte mens han var i stilling i ordning A. Det er starttidspunktet for utbetaling av uførepensjon som avgjør hvem som skal utbetale samlet pensjon. Utbetalt pensjon beregnes etter reglene om straks begynnende pensjon i ordning B ut fra samlet medlemstid i begge ordningene. Bruttopensjonen beregnes etter reglene om oppsatt pensjon i ordning A ut fra medlemstid i ordning A. Eventuelt samordningsfradrag beregnes etter bestemmelsene i Overføringsavtalen, se pkt NB! Dersom personen var syk ved overgang til ny stilling, og ikke er innmeldt i ordning B, skal ordning A utbetale pensjon. 8

9 3.2 Uførepensjon a) Gjennomsnitt eller faktisk deltid ved uførepensjonering Først innmeldt i ordning A i 100 prosent stilling. Deretter i ordning B i 50 prosent stilling. Blir syk og får 100 prosent uførepensjon. Det er bare SPK som ikke benytter gjennomsnittlig stillingsprosent hvis den er gunstigere enn faktisk deltid ved tilståelse av UP. I dette eksemplet er ordning B = SPK. Ordn A 100 % Ordn B 50 % Siste ordning, dvs ordning B (SPK). Utbetalt pensjon beregnes etter reglene om straks begynnende uførepensjon i SPK, dvs med samlet opptjent tjenestetid i de to ordningene inkl tjenestetid fram til aldersgrensen i ordning B. Fordi det er SPK som utbetaler pensjon, legges faktisk stillingsprosent på uføretidspunktet, dvs 50 prosent, til grunn ved beregningen. Bruttopensjonen beregnes etter reglene om oppsatt pensjon i ordning A. Stillingsprosenten som legges til grunn for refusjonspensjonen begrenses til den stillingsprosenten som utbetalt pensjon er beregnet etter, dvs 50 prosent. Eventuelt samordningsfradrag beregnes etter bestemmelsene i Overføringsavtalen, se pkt b) Gjennomsnitt eller faktisk deltid ved uførepensjonering (Samme eks som foran, men SPK første ordning.) Pensjonen var først opptjent i SPK (ordning A), og deretter i ordning B. Ordning B beregner og utbetaler pensjonen. Beregningen skjer etter bestemmelsene for ordning B, dvs ut fra gjennomsnittlig stillingsprosent fordi den blir høyere enn stillingsprosenten på uføretidspunktet. Refusjonen regnes etter reglene for oppsatt pensjon i SPK, slik at stillingsprosenten for refusjonen ikke begrenses til den gjennomsnittlige som er lagt til grunn for utbetalt pensjon. 9

10 3.3 Avslag i siste ordning på grunn av karens Flere arbeidsforhold, hvor det er opphold på mer enn 6 mnd slik at karensbestemmelsen kommer til anvendelse ved vurderingen av uførepensjon i siste ordning. Vurderingen fører til avslag på straks begynnende uførepensjon i siste ordning. Uføretidspunkt Ordn A 100 % Ordn B 100 % Se pkt A) Når siste innmelding er i KLP, SPK, DNB eller OPF Det skal utbetales pensjon fra ordning B hvis det er tre års medlemstid fra før. Medlemstiden fra ordning A tas med i beregning av pensjonen. B) Når siste innmelding er i andre ordninger Det skal ikke utbetales pensjon fra ordning B. Oppsatt pensjon for tidligere perioder utbetales fra ordning A hvis medlemstiden i ordning A er minst 3 år. (Hvis det er flere ordninger, kan Overføringsavtalen gjelde for de tidligere ordningene, slik at nest siste ordning foretar samlet utbetaling.) A) Når siste innmelding er i KLP, SPK, DNB eller OPF Oppsatt pensjon i ordning B. B) Når siste innmelding er i andre ordninger Oppsatt pensjon i ordning A A) Når siste innmelding er i KLP, SPK, DNB eller OPF Refusjon fra ordning A og evt. andre tidligere ordninger. B) Ingen refusjon beregnes (med mindre det er flere tidligere ordninger). Overgang til alderspensjon når det har vært avslag på grunn av karens. Ved overgang til AP eller EP skal alle perioder tas med, og utbetales som hovedregel fra siste aktive ordning. Kan evt være første ordning som utbetaler hele pensjonen ved AP og EP. Dette kan være aktuelt hvis det er åpenbart urimelig å endre utbetalende ordning. Vurderingskriterier vil være meget kort tid i siste ordning, og pensjonen har løpt lenge fra første ordning. 3.4 Arbeidsforsøk og hvilende rett a) Ufør innen to år Uførepensjon fra ordning A --- i stilling ordning B --- blir ufør innen to år --> ordning A restarter opprinnelig uførepensjon. Forutsetning: Uførepensjonen fra ordning B er ikke høyere enn uførepensjonen fra ordning A. Uførepensjon ordning A Stilling ordning B 10

11 Hvem skal utbetale pensjon: Første pensjonsordning (ordning A) skal utbetale. Hvordan beregnes pensjonen: Opprinnelig pensjon regulert til starttidspunkt for uførepensjonen. b) Ufør etter to år uten AAP eller hvilende rett Uførepensjon fra ordning A --- i stilling ordning B --- blir ufør etter 2 år og 4 dager, har ikke vedtak om AAP eller vedtak om hvilende rett i folketrygden ---> ordning B utbetaler uførepensjon. c) Ufør etter to år med AAP eller hvilende rett Uførepensjon fra ordning A --- i stilling ordning B --- blir ufør etter 3 år, har vedtak om AAP ---> ordning A restarter opprinnelig uførepensjon. Forutsetning: Uførepensjonen fra ordning B er ikke høyere enn uførepensjonen fra ordning A. d) Ufør innen to år etter 50 % uførepensjon, og 50 % stilling i annen ordning Uførepensjon fra ordning A --- i 50 % stilling ordning B + 50 % uførepensjon ordning A --- blir helt ufør innen 2 år ---> ordning A restarter opprinnelig uførepensjon. Forutsetning: Uførepensjonen fra ordning B er ikke høyere enn uførepensjonen fra ordning A. Uførepensjon ordning A 50 % stilling ordning B 50 % uførepensjon ordning A Hvem skal utbetale pensjon: Ordning A skal utbetale uførepensjonen. Hvordan beregnes pensjonen: Opprinnelig pensjon fra ordning A, regulert til starttidspunkt for uførepensjonen. e) Ufør innen to år etter 40 % uførepensjon, og 60 % stilling i annen ordning Uførepensjon fra ordning A --- i 60 % stilling ordning B + 40 % uførepensjon ordning A --- blir helt ufør innen 2 år ---> ordning B utbetaler uførepensjon. Forutsetning: Uførepensjonen fra ordning B er høyere enn uførepensjonen fra ordning A. Uførepensjon ordning A 60 % stilling ordning B 40 % uførepensjon ordning A Hvem skal utbetale pensjon: Ordning B skal utbetale uførepensjonen. Hvordan beregnes pensjonen: Uførepensjon (40 %) fra ordning A, regulert til starttidspunkt for ny uførepensjon + uførepensjon fra ordning B (60). Hvordan gjøre sammenligning av størrelsen på uførepensjon (for å bestemme hvilken ordning som skal utbetale): 11

12 Sammenligne størrelsen på utbetalingen fra ordning A (40 %) + B (60 %) mot ordning A (100 %) oppregulert. f) Uførepensjon fra stilling i siste ordning er høyere enn fra første ordning Uførepensjon fra ordning A --- i stilling ordning B --- uførepensjon er høyere i ordning B ---> ordning B utbetaler uførepensjon. Hvem skal utbetale pensjon: Ordning B skal utbetale uførepensjonen. 4 ETTERLATTEPENSJON (EKTEFELLE/ BARNEPENSJON) 4.1 Ikke ervervsprøvet enkepensjon (gullenke) Avdøde ble medlem i ordning A Slutter i ordning A og begynner i ordning B Slutter der og begynner i ordning C Ordn A 100 % Ordn B 100 % Ordn C 100 % Ordn C utbetaler samlet enkepensjon. Pensjonen beregnes etter reglene om straks begynnende pensjon i ordning C ut fra samlet medlemstid i alle ordningene og tiden fram til AG i ordning C. Den etterlatte har rett til en pensjon beregnet uten ervervsprøving fra ordning C, da det tas utgangspunkt i første dato Refusjonene skal også beregnes etter samme gunstige regler. 4.2 Ervervsprøvet eller ikke ervervsprøvet enkepensjon? Avdøde ble medlem i ordning A Fratrer Begynner i stilling i ordning B Slutter der og begynner i ordning C Ordn A 100 % Ordn B 100 % Ordn C 100 % Ordning C skal utbetale pensjonen. Hvis SPK er ordning C, får den etterlatte ikke rett til gullenkepensjon, da tiden i ordning A er for kort. Det må være minst 3 år før for å få slik rett i SPK. Trygderetten har gitt SPK medhold i denne 3 års regelen gjaldt da kun tid i SPK Hvis medlemmet hadde vært i stilling og innmeldt i en av ordningene pr , ville retten til gullenkepensjon fra SPK være til stede. 12

13 De andre pensjonsordningene vil alltid utbetale gullenkepensjon når første innmelding har skjedd før den OBS! Noen pensjonsordninger har en annen dato for overgang til ervervsprøvet etterlattepensjon. Da må første innmelding ha skjedd før denne dato, f.eks før hvis utbetalende ordning benytter den datoen, se pkt Refusjonene skal også beregnes etter siste ordnings vedtak. 5 SAMTIDIG OPPTJENING 5.1 Samtidig medlemskap lik aldersgrense stillingene fratres samtidig med rett til alderspensjon Samtidig medlemskap i ordning A og i ordning B. Aldersgrensen er lik i begge stillinger. Ordning A har 40 prosent stilling med faktisk pgrl på pensjoneringstidspunktet på kroner Ordning B har 60 prosent stilling med faktisk pgrl på pensjoneringstidspunktet på kroner Begge stillingene fratres samtidig med rett til straks begynnende alderspensjon. Ordn A 40 % Ordn B 60 % Den ordningen som har det høyeste faktiske grunnlaget på pensjoneringstidspunktet (ikke gjennomsnittsgrunnlaget), skal utbetale pensjonen, i dette tilfellet ordning B. Pensjonen beregnes som en om straks begynnende pensjon etter reglene om samtidig opptjening i utbetalende ordning (ordning B). Ved beregningen benyttes samlet medlemstid, samlet gjennomsnittlig stillingsprosent og samlet lønn. Bruttopensjonen beregnes etter refunderende ordnings regler for straks begynnende pensjon ut fra det som er opptjent i ordning A. Evt samordningsfradrag beregnes etter bestemmelsene i Overføringsavtalen, se pkt samordningsfradrag ved samtidighet. 5.2 Samtidig medlemskap ulik aldersgrense stillingene fratres på samme tidspunkt med rett til alderspensjon Samtidig medlemskap i ordning A og i ordning B. Aldersgrense i ordning A er 65 og aldersgrense i ordning B er 70 år. Fratrer stillingene på samme tidspunkt. Ordn A Ordn B 13

14 Fra fylte 62 år (forutsatt at 85-års regelen er oppfylt) utløses retten til straks begynnende alderspensjon fra ordning A. I lys av at pensjonsretten utløses hos ordning A utløses pensjonsretten også fra ordning B. Ordning A blir utbetalende ordning av samlet pensjon fra 62 år. Pensjonen beregnes som en straks begynnende pensjon etter reglene om samtidig opptjening i utbetalende ordning (ordning A). Ved beregningen benyttes samlet medlemstid, samlet gjennomsnittlig stillingsprosent og samlet lønn. Ordning B skal ikke overta pensjonsutbetalingen når medlemmet når pensjonsrett for denne stillingen isolert sett. Bruttopensjonen beregnes etter refunderende ordnings regler for straks begynnende pensjon ut fra det som er opptjent i ordning B. Evt samordningsfradrag beregnes etter bestemmelsene i Overføringsavtalen, se pkt samordningsfradrag ved samtidighet. 5.3 Samtidig medlemskap ulik aldersgrense fratreden på ulikt tidspunkt Samtidig medlemskap i ordning A og i ordning B. Aldersgrense i ordning A er 65 og aldersgrense i ordning B er 70 år. Fratrer stillingene på samme tidspunkt. fra ordning A Ordn X Ordn Y Ordn A Ordn B Fra fylte 62 år (forutsatt at 85-års regelen er oppfylt) utløses retten til straks begynnende alderspensjon fra ordning A. Ved uttak av pensjon fra ordning A utløses også rett til pensjon fra andre avsluttede medlemskap fra andre ordninger. Pensjonen beregnes som en straks begynnende pensjon samlet for ordning X, Y og A. Ved beregningen benyttes samlet medlemstid, samlet gjennomsnittlig stillingsprosent og samlet lønn. Tiden hos ordning B skal ikke tas med da dette er en aktiv ordning ved pensjoneringstidspunktet Ordning B skal overta pensjonsutbetalingen når medlemmet når pensjonsrett for denne stillingen isolert sett. Dette betyr at rett til pensjon fra ordning B tidligst utløses ved 67 år siden aldersgrensen der er 70 år. Bruttopensjonen beregnes etter refunderende ordnings regler for oppsatt alderspensjon ut fra det som er opptjent i ordning X og Y. Ved pensjonering i ordning B skal ordning B overta utbetaling av samlet pensjon. Refusjon fra ordning A beregnes etter refunderende ordnings regler for straks begynnende pensjon. Evt samordningsfradrag beregnes etter bestemmelsene i Overføringsavtalen, se pkt samordningsfradrag ved samtidighet. 14

15 5.4 Samtidig medlemskap varig uførepensjon stillingene har ulik aldersgrense Ordning A har 40 prosent stilling - med faktisk pensjonsgrunnlag på pensjoneringstidspunktet på kroner, aldersgrense = 65 år Ordning B har 60 prosent stilling med faktisk pensjonsgrunnlag på pensjoneringstidspunktet på kroner, aldersgrense = 70 år Begge stillingene fratres samtidig med rett til straks begynnende varig uførepensjon. Ordn A 40 %, AG 65 Ordn B 60 %, AG 70 Den ordningen som har det høyeste faktiske grunnlaget på pensjoneringstidspunktet (ikke gjennomsnittsgrunnlaget), dvs ordning B, skal utbetale. Pensjonen beregnes som en straks begynnende pensjon etter reglene om samtidig opptjening i utbetalende ordning B. Ved beregningen benyttes samlet lønn og samlet opptjent medlemstid på pensjoneringstidspunktet, i tillegg kommer tiden i 100 prosent stilling ( ) fram til aldersgrense 65 år, og tiden i 60 prosent stilling fra 65 år og fram til aldersgrense 70 år. Bruttopensjonen beregnes etter refunderende ordnings regler for straks begynnende pensjon ut fra det som er opptjent i ordning A + tid i 40 prosent stilling fram til aldersgrense 65. Evt samordningsfradrag beregnes etter bestemmelsene i Overføringsavtalen, se pkt samordningsfradrag ved samtidighet. 5.5 Samtidig medlemskap oppsatt alderspensjon med samme aldersgrense Samtidig medlemskap i ordning A og i ordning B med samme aldersgrense, her 65 år. Ordning A har 40 prosent stilling - med faktisk pensjonsgrunnlag på utmeldingstidspunktet på kroner Ordning B har 60 prosent stilling med faktisk pensjonsgrunnlag på utmeldingstidspunktet på kroner Ordn A 40 % Ordn B 60 % Den ordningen som har det høyeste faktiske grunnlaget på utmeldingstidspunktet (ikke gjennomsnittsgrunnlaget), skal utbetale pensjonen, i dette tilfellet ordning B. 15

16 Pensjonen beregnes som en oppsatt pensjon etter reglene om samtidig opptjening i utbetalende ordning (ordning B). Ved beregningen benyttes samlet medlemstid, samlet gjennomsnittlig stillingsprosent og samlet lønn. Bruttopensjonen beregnes etter refunderende ordnings regler for oppsatt pensjon ut fra det som er opptjent i ordning A. Evt samordningsfradrag beregnes etter bestemmelsene i Overføringsavtalen, se pkt samordningsfradrag ved samtidighet. 5.6 Samtidig medlemskap oppsatt alderspensjon med ulik aldersgrense Samtidig medlemskap i ordning A og i ordning B. Aldersgrense i ordning A er 65 og aldersgrense i ordning B er 70 år. Ordning A har 40 prosent stilling, med faktisk pensjonsgrunnlag på utmeldingstidspunktet på kroner. Ordning B har 60 prosent stilling, med faktisk pensjonsgrunnlag på utmeldingstidspunktet på kroner. Ordning A Ordning B Fra fylte 65 år utløses retten til oppsatt alderspensjon fra ordning A. I lys av at pensjonsretten utløses hos ordning A utløses pensjonsretten også fra ordning B. Ordning A blir utbetalende ordning. Pensjonen beregnes som en oppsatt alderspensjon etter reglene om samtidig opptjening i utbetalende ordning (ordning A). Ved beregningen benyttes samlet medlemstid, samlet gjennomsnittlig stillingsprosent og samlet lønn. Ordning B skal ikke overta pensjonsutbetalingen når medlemmet når pensjonsrett for denne stillingen isolert sett. Dette selv om ordning B har høyest pensjonsgrunnlag. Bruttopensjonen beregnes etter refunderende ordnings regler for oppsatt alderspensjon ut fra det som er opptjent i ordning B. Evt samordningsfradrag beregnes etter bestemmelsene i Overføringsavtalen, se pkt samordningsfradrag ved samtidighet. 16

17 5.7 Delvis samtidig medlemskap dvs oppsatt pensjon med samme aldersgrense Det er to oppsatte rettigheter, og opptjeningen i ordningene har delvis skjedd til samme tid, og det er samme aldergrense. Pensjonene tas ut fra 67 år. 67 år Ordning A Ordning B Hvis pensjonisten tar ut folketrygd fra 67 år, skal det være samlet utbetaling fra fylte 67 år. Tas det ikke ut folketrygd fra 67 år, utbetales samlet pensjon fra det tidspunkt folketrygd tas ut, senest ved nådd aldersgrensen som i dette tilfellet er satt til 70 år. Det er ordning B som skal utbetale, da den er siste ordning. Pensjonen beregnes som en oppsatt alderspensjon i utbetalende ordning (ordning B), etter reglene om samtidig opptjening. Ved beregningen benyttes samlet medlemstid og samlet gjennomsnittlig stillingsprosent og samlet lønn. Ved fastsettelse av pensjonsgrunnlaget tas det hensyn til at det i en periode har vært samtidige medlemskap. OPF begrenser stillingsprosenten i samtidighetsperioden til 100 %. KLP og SPK vil i samtidighetsperioden summere stillingsprosentene uten begrensning til 100 %. Bruttopensjonen beregnes etter refunderende ordnings regler for oppsatt pensjon ut fra det som er opptjent i ordning A. Evt samordningsfradrag beregnes etter bestemmelsene i Overføringsavtalen, se pkt og Samtidig medlemskap oppsatt pensjon med ulik aldersgrense, medregning av tjenestetid fra tidligere ordning Samtidig medlemskap i ordning B og i ordning C på utmeldingstidspunktet. Aldersgrense i ordning B er 65 og aldersgrense i ordning C er 70 år. I tillegg er det oppsatt rett i tidligere ordning A. Ordning B har 40 prosent stilling, med faktisk pensjonsgrunnlag på utmeldingstidspunktet på kroner Ordning C har 60 prosent stilling, med faktisk pensjonsgrunnlag på utmeldingstidspunktet på kroner Ordning A Ordning B Ordning C 17

18 Fra fylte 65 år utbetaler ordning B pensjon. Pensjonen beregnes etter overføringsavtalen ut fra opptjeningen i ordning A, B og C. Fra fylte 65 år utløses retten til oppsatt alderspensjon fra ordning B. I lys av at pensjonsretten utløses hos ordning B utløses samtidig pensjonsretten fra ordning C. Ordning B blir utbetalende ordning. Ordning A og C refunderer sin oppsatte pensjon til ordning B. Hvordan beregnes samlet, utbetalt pensjon: Pensjonen beregnes som en oppsatt alderspensjon etter reglene om oppsatte pensjoner i utbetalende ordning (ordning B). Ved beregningen benyttes samlet medlemstid i alle 3 ordningene, samlet gjennomsnittlig stillingsprosent og samlet lønn. Ordning C skal ikke overta pensjonsutbetalingen når medlemmet når pensjonsrett for denne stillingen isolert sett. Dette selv om ordning C har det høyeste pensjonsgrunnlaget. I slike tilfeller skal ikke pensjonen snus/overtas av en annen ordning. Bruttopensjonene beregnes etter refunderende ordningers regler for oppsatt pensjon ut fra det som er opptjent i den enkelte ordning. Evt samordningsfradrag beregnes etter bestemmelsene i Overføringsavtalen, dvs både etter og pkt Medlemskap i flere ordninger og samtidighet ved pensjonering Generell innledning Prinsipp for medregning av tidligere tjenestetid: Det er bare de avsluttede arbeidsforholdene som skal medregnes. Tidligere medlemskap i pensjonsordningen hvor man fortsatt er i aktiv stilling, skal ikke medregnes i den ordningen hvor pensjonering finner sted. Det har ingen betydning for beregningen om pensjonsordningene er i samme pensjonsinnretning. a) Ufør i èn av stillingene med tidligere medlemskap i samme ordning En person har medlemskap i flere pensjonsordninger, de siste årene har han medlemskap i to ordninger samtidig. Han blir ufør og fratrer med uførepensjon i ordning A (pensjonering 1), hvor han har medlemskap i periode 1 og 4. Aldersgrensen i ordning A er 70 år. Fortsetter i arbeid i ordning D fram til aldersgrensen for stillingen (i dette tilfellet 65 år), dvs til pensjonering 2. Husk at arbeidsgiver er det samme som pensjonsordning, og at en person kan ha vært medlem av flere ordninger i samme pensjonsinnretning. Det er kun SPK som ikke benytter gjennomsnittlig stillingsprosent hvis den er gunstigere en faktisk stillingsprosent ved tilståelse av uførepensjon. I de tilfeller SPK er utbetalende ordning, følger refunderende ordning SPK, og refunderer etter samme stillingsprosent som SPK fram til aldersgrensen. Ved stillingens aldersgrense endres refusjonspensjonen til gjennomsnittlig stillingsprosent % ufør 50 % alder Ordn A 50 % Arb giver A Ordn B 50% Arb giver B Ordn C 70 % Arb giver C Ordn A 50 % Arb giver A Ordn D 50 % Arb giver D Ordn A UP 50 % Arb giver A Ordn D 50 % Arb giver D Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 3 år 10 år 5 år 10 år 5 år 18

19 1 Ordning A skal utbetale 100 prosent uførepensjon, av 50 % stilling. Ordning A tar med tiden i periodene 1, 2 og 3, samt delen i ordning A for periode 4 fram til aldersgrensen, dvs periode 5 og 6 (beregnes med 50 prosent deltid hele tiden). Tiden i periode 2 og 3 tas med da dette er hos annen arbeidsgiver (annen pensjonsordning) enn i periode 4. Ordningene B og C refunderer for sin opptjening. Selv om det er to ordninger i samme pensjonsinnretning, skal det beregnes en refusjonspensjon fra hver enkelt pensjonsordning. Pensjonsgrunnlaget beregnes fra den enkelte periode oppregulert fram til pensjonering 1. Refusjonen begrenses til 50 prosent deltid, da det kun er det som utbetales i ordning A. 2 Ordning D skal utbetale hele pensjonen. Ordning A stopper sin utbetaling av løpende pensjon. Ordning D beregner samlet pensjon, og utbetaler etter sine regler for straks begynnende pensjon. Ordning B og C stopper sin tidligere refusjon til ordning A, og refunderer oppsatt pensjon til ordning D. Refusjonen regnes på nytt i forhold til ordning Ds opplysninger om grunnlaget for samordningsberegningen. Ordning A refunderer straks begynnende pensjon for periode 1, 4, 5 og 6 (dvs tar med tiden fram til aldersgrensen med 50 prosent deltid.) Spesielle problemer som kan oppstå ved flytting av pensjonsordninger. Arbeidsgiver A kan i løpet av tiden medlemmet har sluttet i ordning A og fram til han begynner igjen, ha flyttet pensjonsordningen til en annen pensjonsinnretning. Hvis de oppsatte rettighetene ikke blir overført sammen med aktive medlemmer og pensjonister, skal den oppsatte rettigheten alltid medregnes ved utbetaling av pensjon. I dette eksemplet vil den pensjonsinnretningen som har den oppsatte retten refundere til utbetalende ordning, dvs uavhengig om det er ordning A eller D som utbetaler. b) Ufør i èn av stillingene uten tidligere medlemskap i samme ordning Dette eksemplet er det samme som eksempel 5.9 a), men blir ufør i ordning D. En person har medlemskap i flere pensjonsordninger, de siste årene har han medlemskap i to ordninger samtidig. Han blir ufør og fratrer med uførepensjon i ordn D (pensjonering 1), hvor han har medlemskap i periode 4. Fortsetter i arbeid i ordning A fram til pensjonsalder 67 år (aldersgrensen er 70 år i denne stillingen), dvs til pensjonering 2. Husk at arbeidsgiver er det samme som pensjonsordning, og at en person kan ha vært medlem av flere ordninger i samme pensjonsinnretning. Det er kun SPK som ikke benytter gjennomsnittlig stillingsprosent hvis den er gunstigere en faktisk stillingsprosent ved tilståelse av uførepensjon. I de tilfeller SPK er utbetalende ordning, følger refunderende ordning SPK, og refunderer etter samme stillingsprosent som SPK fram til aldersgrensen. Ved stillingens aldersgrense endres refusjonspensjonen til gjennomsnittlig stillingsprosent. 19

20 % ufør 50 % alder v/67 år Ordn A 50 % Arb giver A Ordn B 50% Arb giver B Ordn C 70 % Arb giver C Ordn A 50 % Arb giver A Ordn D 50 % Arb giver D Ordn A 50 % Arb giver A Ordn D: UP 50% Arb giver D Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 3 år 10 år 5 år 10 år 5 år 1 Ordning D utbetaler 100 prosent uførepensjon for en 50 prosent stilling hos arbeidsgiver D. Ordning D tar med tiden i periode samt delen i ordning D i periode 4. I tillegg periode 5, fram til aldersgrensen (beregnes med 50 prosent deltid hele tiden.). Periode 1 tas ikke med da det er samme arbeidsgiver som i periode 4, der det fortsatt løper et aktivt medlemskap, selv om periode 1 i og for seg er et avsluttet stillingsforhold. Dette er nytt i forhold til gjeldende praksis, men er i samsvar med det generelle standpunktet om ikke å medregne eller refundere for perioder hvor det fortsatt er løpende (aktivt) medlemskap. Pensjonsgrunnlaget beregnes etter grunnlaget i ordning D, og ser bort fra grunnlaget i ordning A, hvor det er et aktivt medlemskap. Ingen refusjon fra ordning A da ordning D ikke skal ta med noe av tiden i ordning A, hvor det fortsatt løper et medlemskap. Det vil skje refusjon fra pensjonsordningene B og C til siste ordning D. 2 Ordning A overtar all utbetaling. Tar med periode Periode 4 og 5 i ordning D, tas med fram til stillingens aldersgrense i ordning D. Periode 4 og 5 i ordning A tas med fram til sluttdato. Ordning A beregner og utbetaler pensjon etter sine regler. Ordning D starter refusjon for periode 4 og 5, dvs tar med tiden fram til aldersgrensen med 50 % deltid. Refusjonen fra ordningene B og C går til ordning A, med endring av samordningsberegning på grunnlag av nye opplysninger fra ordning A. Spesielle problemer som kan oppstå ved flytting av pensjonsordninger. Arbeidsgiver A kan i løpet av tiden medlemmet har sluttet i ordning A og fram til han begynner igjen, ha flyttet pensjonsordningen til en annen pensjonsinnretning. Hvis de oppsatte rettighetene ikke blir overført sammen med aktive medlemmer og pensjonister, skal den oppsatte rettigheten alltid medregnes ved utbetaling av pensjon. 20

21 I dette eksemplet vil den pensjonsinnretningen som har den oppsatte retten refundere til utbetalende ordning. c) Ufør i èn av stillingene og stillingene har forskjellige aldersgrenser Dette eksemplet er det samme som eksempel 5.9 a), men det er forskjellig arbeidsgiver i periode 1 og 4. En person har medlemskap i flere pensjonsordninger, de siste årene har han medlemskap i to ordninger samtidig. Han blir ufør og fratrer med uførepensjon i ordn E hvor aldersgrensen er 70 år (pensjonering 1). Fortsetter i arbeid i ordning D fram til aldersgrensen for stillingen (i dette tilfellet 65 år), dvs til pensjonering 2. Husk at arbeidsgiver er det samme som pensjonsordning, og at en person kan ha vært medlem av flere ordninger i samme pensjonsinnretning. Det er kun SPK som ikke benytter gjennomsnittlig stillingsprosent hvis den er gunstigere en faktisk stillingsprosent ved tilståelse av uførepensjon. I de tilfeller SPK er utbetalende ordning, følger refunderende ordning SPK, og refunderer etter samme stillingsprosent som SPK fram til aldersgrensen. Ved stillingens aldersgrense endres refusjonspensjonen til gjennomsnittlig stillingsprosent % ufør 50 % alder Ordn A 50 % Arb giver A Ordn B 50% Arb giver B Ordn C 70 % Arb giver C Ordn E 50 % Arb giver E Ordn D 50 % Arb giver D Ordn E UP 50 % Arb giver E Ordn D 50 % Arb giver D Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 3 år 10 år 5 år 10 år 5 år 1 Ordning E utbetaler 100 prosent uførepensjon for en 50 prosent stilling. Ordning E tar med tiden i periode samt delen i ordning E i periode 4. I tillegg periode 5 og 6, tiden fram til aldersgrensen (beregnes med 50 prosent deltid hele tiden.) Tiden i periode 2 og 3 tas med da dette er hos annen arbeidsgiver (annen pensjonsordning) enn i periode 4. Grunnlaget beregnes etter pensjonsgrunnlaget i delen i ordning E, og ser bort fra hva grunnlaget er i den delen som er i ordning D. Ordningene A, B og C refunderer for hhv periode 1, 2 og 3 (også selv om dette er i samme pensjonsinnretning, men er forskjellige pensjonsordninger). Pensjonsgrunnlaget er sluttgrunnlaget i den enkelte periode, oppregulert til tidspunkt 1. Refusjonen begrenses til den deltid som utbetalende ordning benytter. 2 Ordning D overtar all utbetaling og beregner pensjon til pensjonist etter sine regler. Ordning E stopper sin utbetaling av løpende pensjon. Ordning D beregner og utbetaler pensjonen etter sine regler 21

22 Ordningene A, B og C stopper sin tidligere refusjon til ordning E, og starter refusjon til ordning D. Refusjonen regnes på nytt i forhold til ordning Ds opplysninger om grunnlaget for beregning av samordningsfradraget. Ordning E starter refusjon for periode (dvs tar med tiden fram til aldersgrensen med 50 prosent deltid.) d) Ufør i èn av stillingene og stillingene har forskjellige aldersgrenser Dette eksemplet er det samme som eksempel 5.9 c), men blir ufør i ordning D. En person har medlemskap i flere pensjonsordninger, de siste årene har han medlemskap i to ordninger samtidig. Han blir ufør og fratrer med uførepensjon i ordn D (pensjonering 1). Fortsetter i arbeid i ordning E fram til aldersgrensen for stillingen (i dette tilfellet 65 år), dvs til pensjonering 2. Husk at arbeidsgiver er det samme som pensjonsordning, og at en person kan ha vært medlem av flere ordninger i samme pensjonsinnretning. Det er kun SPK som ikke benytter gjennomsnittlig stillingsprosent hvis den er gunstigere en faktisk stillingsprosent ved tilståelse av uførepensjon. I de tilfeller SPK er utbetalende ordning, følger refunderende ordning SPK, og refunderer etter samme stillingsprosent som SPK fram til aldersgrensen. Ved stillingens aldersgrense endres refusjonspensjonen til gjennomsnittlig stillingsprosent % ufør 50 % alder Ordn A 50 % Arb giver A Ordn B 50% Arb giver B Ordn C 70 % Arb giver C Ordn E 50 % Arb giver E Ordn D 50 % Arb giver D Ordn E 50 % Arb giver E Ordn D UP 50 % Arb giver D Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 3 år 10 år 5 år 10 år 5 år 1 Ordning D utbetaler 100 prosent uførepensjon for en 50 prosent stilling hos arbeidsgiver D. Ordning D tar med tiden i periode samt delen i ordning D i periode 4. I tillegg periode 5, fram til aldersgrensen (beregnes med 50 prosent deltid hele tiden.). Periode 1 tas med da det ikke er samme arbeidsgiver som i periode 4, selv om det er i samme pensjonsinnretning. Dette er nytt i forhold til gjeldende praksis, men er i samsvar med det generelle standpunktet om ikke å medregne eller refundere for løpende (aktivt) medlemskap. Pensjonsgrunnlaget beregnes etter grunnlaget for stillingen i ordning D, og ser bort fra grunnlaget i ordning E, hvor det er et aktivt medlemskap. Ordningene A, B og C refunderer for hhv periode 1, 2 og 3 (også selv om dette er i samme pensjonsinnretning, men er forskjellige pensjonsordninger). Pensjonsgrunnlaget er sluttgrunnlaget i den enkelte periode, oppregulert til tidspunkt 1. Refusjonen begrenses til deltiden som utbetalende ordning benytter. 22

23 Hvis ordningene B og C er i samme pensjonsinnretning vil det skje refusjon fra disse pensjonsordningene til siste ordning, dvs ordning D. 2 Ordning E overtar all utbetaling. Ordning E beregner og utbetaler pensjonen etter sine regler. Ordning A, B, C stopper sin tidligere refusjon til ordning D, og starter refusjon til ordning E. Ordning D starter refusjon for periode 4 og 5 (dvs tar med tiden fram til aldersgrensen med 50 prosent deltid.) e) Uførepensjon: Samtidig fratredelse, kun rett fra den ene Først innmeldt i ordning B i 50 % stilling. Deretter ordning A, også i 50 % stilling. Til sammen 100 % stilling. Ved pensjonering rammes det for karens slik at pensjonen skal beregnes ut fra 50 % forsikret stilling, det vil si stillingen hos B. Karens Ordn A 100 % Ordn B 50 % Uttak av uførepensjon ved pensjonering: Pensjonen beregnes ut fra tjenestetiden fra B. Det skjer ingen refusjon fra A, og tiden fra A holdes derfor utenfor beregningen. Senere uttak av alderspensjon: Når aldersgrensen nås skal tjenestetiden fra A også være med i beregningen av pensjon. A skal refundere for sin tjenestetid. Etterlatte: Ved uttak av etterlattepensjon må tiden fra ordning A tas med i beregningen. A skal refundere Medlemskap i flere ordninger, men samtidighet ved pensjonering En person har først medlemskap i en ordning. Deretter medlemskap i to pensjonsordninger samtidig. Han blir ufør og fratrer med uførepensjon i ordn B (pensjonering 1). Fortsetter i arbeid i ordning A fram til aldersgrensen for stillingen, dvs til pensjonering 2. Fratrer stillingen og skal ha 100% alderspensjon % ufør 100 % alder Ordn A 100 % Ordn A 50 % Ordn A 50 % Ordn B 50 % Ordn B UP 50 % Periode 1 Periode 2 Periode 3 25 år 3 år 5 år 23

24 1 Ordning B utbetaler 100 prosent uførepensjon for en 50 prosent stilling. Ordning B tar med tiden i periode 2 samt periode 3, dvs tiden fram til aldersgrensen (beregnes med 50 % deltid hele tiden.) Tiden i periode 1 tas ikke med da dette er sammenhengende medlemskap i samme pensjonsordning, dvs ordning A som i periode 2 og 3. I dette tilfellet blir det 3 års tjenestetid samt tiden fram til aldersgrensen 5 år, dvs totalt 8 år i ordning A som kommer til utbetaling. Resterende tid 25 år, kommer først med når pensjon også tas ut for stillingen i ordning A på tidspunkt 2, delvis UP til hel AP. Grunnlaget beregnes etter grunnlaget i delen for ordning B, ser bort fra grunnlaget i delen i ordning A. Hvis vedkommende hadde blitt ufør i ordning A, så ville periode 1 blitt tatt med ved beregning av tjenestetid. Det medregnes ingen tid fra ordning A, og det blir da ingen refusjon 2 Ordning A skal utbetale hele pensjonen. Ordning A beregner pensjonen ut fra sine regler. Ordning B stopper utbetalingen og refunderer til ordning A. Ordning B refunderer for periode 2 og 3. Periode 3 regnes fram til stillingens aldersgrense, stillingsstørrelse 50 prosent Ufør i èn av stillingene, økning av aktiv stilling etter fratreden En person har medlemskap i flere pensjonsordninger. De siste årene har han medlemskap i to ordninger samtidig. Han blir ufør og fratrer med uførepensjon i ordning B (pensjonering 1), fortsetter i arbeid i ordning A, og øker stillingen der til 70 %. Dette skal føre til reduksjon av uføregraden i ordning B. 1 Endring 50 % ufør 30 % ufør Ordn A 100 % Ordn A 50 % Ordn A 50 % Ordn A 70 % Ordn B 50 % Ordn B UP 50 % Ordn B UP 30 % Periode 1 Periode 2 Periode 3 25 år 3 år 5 år 24

BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN

BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN med endringer etter møte i arbeidsgruppen 5. desember 2013 (i kursiv) INNLEDNING... 4 DEL 1... 5 1 OVERFØRINGSAVTALEN - GENERELT... 5 1.1 Formål og forhistorie...

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Pensjonsregelverkene for kommune og stat

Pensjonsregelverkene for kommune og stat Pensjonsregelverkene for kommune og stat Med hovedvekt på ulikheter Knut Bratland, 16.januar 2009 PENSJONSREGELVERKENE FOR KOMMUNE OG STAT, MED HOVEDVEKT PÅ ULIKHETER Innhold Forord... 5 1. Innledning...

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 20 Gjelder fra 01.01.2011 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Halden kommunale pensjonskasse

Halden kommunale pensjonskasse Halden kommunale pensjonskasse FORSIKRINGSVILKÅR FOR OFFENTLIG KOLLEKTIV PENSJONSORDNING GJELDER FRA 1.1.2010 A. INNLEDNING Den kollektive Kollektiv pensjonsordning er en pensjonsforsikring som en arbeidsgiver

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Pensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Utdanningsforbundet vil, gjennom Unio, arbeide aktivt for at organisasjonen

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/14 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Opplysningsplikt... 4 3 Medlemskap,

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Dato: 03.03.2014 Finansdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse uførepensjon i private tjenestepensjoner Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 5.

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Avtale om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon

Avtale om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon Avtale om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon Vedtatt av Bransjestyre liv og pensjon i FNH / FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 19.09.2001 Ikrafttredelse og 14.06.2002 overgangsregler

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1:

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: «Arbeidsgiver og lokale arbeidstakerparter som til sammen representerer mer enn 2/3 av de fagorganiserte arbeidstakerne, kan inngå avtale om endringer i bedriftens

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Opprettet av LO og NHO

AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Opprettet av LO og NHO Bilag 2 Avtalefestet pensjon (AFP) Gjelder ansatte på permanent plasserte innretninger. AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Opprettet av LO og NHO A. Den økonomiske situasjon tillater ikke en alminnelig nedsettelse

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell tegner til fordel for nærmere avtalte grupper av sine arbeidstakere og deres etterlatte. For den kollektive pensjonsforsikringen

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Brukerveiledning for bruk av skjemaet krav om refusjon til annen ordning i Altinn

Brukerveiledning for bruk av skjemaet krav om refusjon til annen ordning i Altinn Brukerveiledning for bruk av skjemaet krav om refusjon til annen ordning i Altinn Innhold Brukerveiledning for bruk av skjemaet krav om refusjon til annen ordning i Altinn... 1 1. Innledning... 2 2. Krav

Detaljer