KS BTV, Sandefjord. Pensjon og KLP. Bodil og Hilde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KS BTV, Sandefjord. Pensjon og KLP. Bodil og Hilde"

Transkript

1 KS BTV, Sandefjord Pensjon og KLP Bodil og Hilde

2 Endringer i HTA som påvirker pensjon AFP 65 år med pensjonistlønn 1,25 G lønnsøkning siste 2 år godkjennes Aldersgrense for småstillinger obs Uførepensjon blir netto-ordning

3 AFP 65 år med pensjonistlønn Gjelder nå alle innen Hovedtariffavtalen obs sykepleierne kan ikke ha pensjonistlønn, fordi de etter loven, fremdeles må meldes inn dersom de overstiger 167 timer i kvartalet Lærere i SPK er gitt anledning til pensjonistlønn ved en unntaksforskrift (som ikke sykepleierne i kommunene har)

4 Inntekt ved siden av pensjon? Toleransebeløp: Kr ,- inkl.feriepenger -ALL inntekt fører til trekk i pensjon -Pensjonistlønn OK Privat sektor: Ubegrenset Ubegrenset Lønn AFP-tillegg KLP Folketrygd AFP KLP-AFP Folketrygd

5 1,25 G lønnsøkning siste 2 år godkjennes Gjelder for alle Dersom lønnsøkning utover dette, skal med skal dette betales av arbeidsgiveren Dette fjerner behovet for kontroll hos KLP og forenkler saksbehandlingen Det er fremdeles uavklart hvordan man skal håndtere dette ifm varierende deltid 5

6 Aldersgrense for småstillinger Deltidsstilling under 14 timer pr uke skal ikke utløse rett til alderspensjon for tidligere opptjent medlemstid i stillinger med høyere aldersgrense Eksempel; Deltidsbrannmann med full stilling i en annen kommune kunne utløse full pensjon etter særaldersgrensen med en 2%-stilling pga overføringsavtalen (utilsiktet konsekvens av arbeidsrettsdommen i juni 2013) 6

7 Hvorfor nye uføre-regler? 66% KLP Folketrygd Folketrygd Gammel modell Ny modell Ny uførepensjon fra folketrygden gir nå 66%, men beskattes som lønn. Netto pensjon blir derfor mindre. Regler for offentlig tjenestepensjon tilpasses for å dekke opp for dette. Mål: beholde tidligere nivå. 7

8 Uførepensjon blir netto-ordning Ikke lenger gjennomsnittsberegning av stillingsprosent hvis den er høyere enn stillingen på uføretidspunktet (tilsvarende SPK) Karens på lønn er fjernet (tilsvarende SPK) Ny uførepensjon blir beregnet med medlemstid frem til 67 år (tidligere 70 år), eventuelt til særaldersgrensen 8

9 Ny uføretrygd i folketrygden Nytt: o 66 % av lønn ved uføretidspunkt o Skattlegges som lønn o Fri inntekt på 0,4G = ca Videreføres: o Kravet til uføregrad på 50 % o Overgang til alderspensjon ved 67 år

10 Ny uføre- / attføringspensjon fra KLP Nytt: o Nettomodell (påslag til folketrygden) o Medlemstid frem til 67 år (evt aldersgrensen 65 år) o Minste uføregrad 20% o Fribeløp på 0,4G (dersom uføretrygd fra Folketrygden) Videreføres: o Karensperiode på 2 år fra innmelding o Etter ett års sykemelding

11 Nettomodell Mål: - Omtrent samme pensjonsnivå som i dag etter skatt (sum FT og OfTP) - Enkel modell. Inntektsuavhengig beløp i bunn og påslagsprosenter i 2 inntektsintervaller: Beløp i bunn: 0,25 G, men maks 6% av pensjonsgrunnlaget Påslag 0-6G: 3% Påslag 6-12G: 69% (satsen gjelder også i saker der forsikrede ikke har UT eller AAP fra folketrygden) Sum reduseres med tjenestetid og uføregrad.

12 Mye å forholde seg til??

13 Viktig å være klar over; Eks. Født i 1944, pensjonsgrunnlag på FT 67 år og KLP 67 år FT KLP Tot FT 67 år og KLP 70 år FT KLP Tot FT 70 år og KLP 70 år FT KLP Tot Når folketrygden tas ut før pensjon fra KLP, blir samlet pensjon lavere. KLP gjør fradrag for den folketrygd man ville fått ved å jobbe til 70 år

14 Premien er sparing til fremtidig pensjon Tariffavtaler bestemmer pensjonsytelsene Krav om full fondering Utbetaling av ytelsen skal skje i fremtiden sparebehov må anslås 14

15 Premie.ikke alltid det første du tenker på

16 Premie Reguleringspremie Én gang i året; etter lønns- og trygdeoppgjøret er kjent Beregnes av premiereserven Rentegaranti AFP AFP Bruttogaranti Forsikringspremie (inkl.kostnader) Kvartalsvise premier Beregnes av pensjonsgrunnlaget Utjevnede premie element / samme premiesatser for alle KLPs kunder AFP finansieres valgfritt

17 Premie Reguleringspremie Rentegaranti AFP AFP Bruttogaranti Forsikringspremie (inkl.kostnader)

18 Premie Reguleringspremie Rentegaranti AFP AFP Bruttogaranti Forsikringspremie (inkl.kostnader) Eksempel bruttogaranti Tilfelle: Blir ufør, får ikke full opptjening i folketrygden Har rett på full uførepensjon fra pensjonsordningen Konsekvens: Mindre bidrag fra folketrygden enn forutsatt Engangspremie Finansiering: Utjevningsfellesskap

19 Premie Reguleringspremie Rentegaranti AFP AFP Bruttogaranti Tidligpensjon / AFP Dekker fratreden før 67 år. Tidligpensjonering Full utjevning 50% egenrisiko 100% egenrisiko AFP % 0.50% Fakturert iht utbet. Forsikringspremie (inkl.kostnader) AFP årsregelen 1.00% X X

20 Premie Reguleringspremie Rentegaranti Rentegaranti AFP AFP Prisen for at forsikringsselskapene garanterer minimumsavkastning for kundene. Bruttogaranti Forsikringspremie (inkl.kostnader)

21 Premie Reguleringspremie Rentegaranti AFP AFP Bruttogaranti Forsikringspremie (inkl.kostnader) Reguleringspremien Tariffpartene fastsetter lønnsoppgjøret Stortinget bestemmer trygdeoppgjøret endringen i grunnbeløpet. Hvem har rett på regulering? 1. Aktive medlemmer 2. Pensjonister/etterlatte 3. Oppsatte rettigheter 4. Etterlatte etter avdøde Faktureres én gang i året (kan betales á konto kvartalsvis) Beregnes ut fra - fellesordningen: kommunens premiereserve - Sykepleierordningen: pensjonsgrunnlaget

22 Pensjonssparing og utbetaling av alderspensjon 67 år 22

23 Ufør stor engangsavsetning hvis ung 67 år 23

24 Premier i prosent av lønnsmassen Ordinær premie 8,75 % 8,17 % 9,13 % 9,10 % 9,33 % Bruttogaranti og tidligpensjon ikke forsikringsbart Sum premie Ekskl. reguleringspremien 2,85 % 2,65 % 2,95 % 3,00 % 3,10 % 11,60 % 10,82 % 12,08 % 12,10 % 12,43 % Lavere beregningsrente Lever lenger * % av pensjonsgrunnlag = samlet lønn

25 KLPs premiereserve på nær 300 mrd kr 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Defineres av tariffavtalte rettigheter, uførehyppighet, levealder, lov om forsikringsvirksomhet, m.m. Etterlatte Oppsatt pensjon Alderspensjon Uførepensjon Aktive 10 % 0 %

26 Reguleringspremie Reguleringspremien skal dekke økte pensjonsforpliktelser som følge av økning i folketrygdens grunnbeløp (G) og faktisk lønnsvekst ,45% ,35% ,80% ,50% ,70% ,70% ,75% anslag 5,00%

27 Reguleringspremie Reguleringspremien beregnes av premiereserven. Ikke av pensjonsgrunnlaget. 2014: 5,0 % Pensjonsgrunnlag (Lønn) Premiereserve Regulerings premie

28 Premiereserve øker mer enn pensjonsgrunnlag Pensjonsgrunnlag (lønn) Premiereserve

29 Reguleringspremien veier tungt Ordinær premie 8,75 % 8,17 % 9,13 % 9,10 % 9,33 % Bruttogaranti og tidligpensjon ikke forsikringsbart Sum premie Ekskl. reguleringspremien 2,85 % 2,65 % 2,95 % 3,00 % 3,10 % 11,60 % 10,82 % 12,08 % 12,10 % 12,43 % Reguleringspremie 11,50 % 7,10 % 11,2 % 5,5 % 10,0 % Sum premier 23,10 % 17,92 % 23,3 % 17,6 % 22,43 % * % av pensjonsgrunnlag = samlet lønn

30 Et årshjul: eksempel 2012 Pensjonspremie Pensjonskostnad Grunnlagsrenten ble satt ned fra 3% til 2,5%, øker premien med 12% Hovedoppgjør med økning i reguleringspremien Lavere forventet avkastning i dårlige tider Forholdstallet ble redusert fra 1,5 til 1,3 Netto pensjonskostnad for en snittkommune økte med ca 8%

31 Eksempel: premieavvik og pensjonskostnadene

32

33 Hvilket søknadsskjema skal sendes? AG = 70 før fylte 67 år AFP fra fylte 67 år Alderspensjon AG = 65 AFP før fylte 67 år AFP 85-års regel mellom Alderspensjon Alderspensjon ved 65 år Alderspensjon fra fylte 67 år Alderspensjon AG = års regel mellom Alderspensjon Alderspensjon ved 60 år Alderspensjon AFP før fylte 67 år AFP fra fylte 67 år Alderspensjon

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014 Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Agenda Info om KLP Lov om sykepleiernes pensjonsordning Innmeldingsregler/Pensjon og inntekt Nye regler ute på høring

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Agenda Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening - Fleksibilitet Offentlig tjenestepensjon/ AFP Medlemsfordeler 15.04.2013 2 KLP offentlig tjenestepensjon

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen. Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon

Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen. Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon Ny uføretrygd i folketrygden Ny uføretrygd i folketrygden er vedtatt og trer i kraft 1. januar 2015 Gir en ytelse

Detaljer

Kapittel 2 Pensjonsforhold

Kapittel 2 Pensjonsforhold Rød skrift: Krav fra KS som følge av Prop. 107 L (2009 2010) Blå skrift: Tilleggsendringer Grønn skrift: Forslag fra arbeidsgruppen Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning,

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

VEDTEKTER FELLESORDNING

VEDTEKTER FELLESORDNING VEDTEKTER FELLESORDNING Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2014 1 Definisjoner, Pensjonsordningens formål og Regelverket... 3 2 Hvem

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat.

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat. Agenda Status KLP Innmeldingsregler og permisjon Rettigheter Pensjonsreformen seniorpolitikk Min Side Pensjon Skade Privat Lån Ungdomspresentasjon? Fakta om KLP KLP ble etablert i 1949 med formål å tilby

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Pensjonsanalyse. for

Pensjonsanalyse. for Pensjonsanalyse for Versjon 1.3 2. februar 2015 Gabler AS Postboks 1818 Vika, 0123 Oslo Tlf: (+47) 24 13 07 00 NO 950 842 393 MVA www.gabler.no 1 2 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 4 2 Oppsummering...

Detaljer

Pensjonsregelverkene for kommune og stat

Pensjonsregelverkene for kommune og stat Pensjonsregelverkene for kommune og stat Med hovedvekt på ulikheter Knut Bratland, 16.januar 2009 PENSJONSREGELVERKENE FOR KOMMUNE OG STAT, MED HOVEDVEKT PÅ ULIKHETER Innhold Forord... 5 1. Innledning...

Detaljer

Informasjon om pensjon NSF Sogn og Fjordane

Informasjon om pensjon NSF Sogn og Fjordane Informasjon om pensjon NSF Sogn og Fjordane Agenda Kort om KLP Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening - Fleksibilitet Offentlig tjenestepensjon/afp Medlemsfordeler 09.12.2013 2 KLP offentlig

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/14 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Opplysningsplikt... 4 3 Medlemskap,

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/12 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Forsikringstakers opplysningsplikt...

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Når pensjons- leverandør skal vurderes. - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen

Når pensjons- leverandør skal vurderes. - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen Når pensjons- leverandør skal vurderes - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen Mai, 2014 Innhold 1. Oppsummering av leverandørsammenligningen 8 2. Bakgrunn 12

Detaljer

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 20 Gjelder fra 01.01.2011 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer