Brukerveiledning for bruk av skjemaet krav om refusjon til annen ordning i Altinn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning for bruk av skjemaet krav om refusjon til annen ordning i Altinn"

Transkript

1 Brukerveiledning for bruk av skjemaet krav om refusjon til annen ordning i Altinn Innhold Brukerveiledning for bruk av skjemaet krav om refusjon til annen ordning i Altinn Innledning Krav om refusjon: Nytilgang og endring... 3 Side 2 Krav om refusjon: Egenpensjon... 5 Side 2 Etterlattepensjon Krav om refusjon... 7 Side 3 Folketrygdens ytelser Opphør av refusjon... 9 Side 2 Opphør av refusjon Når skjemaet ikke skal sendes Validering i skjemaet Utsending og Mottak

2 1. Innledning Skjemaet Krav om refusjon til annen ordning er laget med tanke på at det (1) skal ha så høy dekningsgrad som mulig, (2) skal kunne brukes maskinelt og (3) skal være brukervennlig å fylle ut manuelt. 1) De aller fleste tilfeller og kombinasjoner av pensjoner skal være mulig å melde i skjemaet. Der det skulle vise seg at skjemaet ikke dekker bestemte tilfeller, må dette meldes manuelt til den andre ordningen, for eksempel via telefon eller brev. 2) I et skjema som skal håndteres manuelt og maskinelt er det viktig at like ting gjøres likt. Et standardisert skjema vil sikre at kvaliteten er høy. Fritekst og kommentarfelt finnes derfor ikke i skjemaet. 3) Skjema består av 3 eller 2 sider om det henholdsvis er nytilgang/endring eller opphør som skal meldes. Beskrivelse og hjelpetekst i skjemaet vises ved å trykke på. 2

3 2. Krav om refusjon: Nytilgang og endring Avsender er den ordningen som utbetaler pensjon til et medlem. Mottaker er ordningen som refunderer til den som utbetaler pensjon til et medlem. Fødselsnummer er hovedpersonen skjemaet gjelder for. For etterlattepensjon og barnepensjon er dette den gjenlevende. Du oppgir barnets fødselsnummer hvis pensjonen inneholder barnetillegg. Vil du legge til flere barn, velger du "Registrer nytt barn". Gjeldende f.o.m. er datoen du bruker for start, endring eller opphør av pensjon. Ett skjema har kun èn fra og med dato. Hvis du har flere endringer, må du derfor sende flere skjemaer. Ved opphør av pensjon legger du inn datoen opphøret skal gjelde fra, ikke hvor lenge pensjon skal gjelde til. Gjeldende t.o.m. er datoen for hvor lenge innholdet i skjemaet skal gjelde. Dersom det er en nytilgang, vil datoen si hvor lenge pensjon skal gjelde. Dersom det er en endring vil datoen si hvor lenge endringen skal gjelde. Hvis nytilgangen eller endringen skal være løpende, skal ikke denne datoen fylles ut. Dersom det skal sendes krav om refusjon for flere perioder, er det viktig at skjema får riktig skjemanummer. En nytilgang og/eller en endring over tre perioder vil dermed bli et skjemasett av tre skjemaer, skjema 1 av 3, skjema 2 av 3 og skjema 3 av 3. 3

4 Krav om refusjon velges ved nytilganger og endringer. Det samme gjelder hvis du skal stoppe en av flere egenpensjoner. Du fyller kun ut informasjon om pensjonen(e) som skal fortsette. Det samme gjelder folketrygdens ytelser. Eksempel 1: Dersom en pensjonist har uførepensjon og skal gå over til alderspensjon, er det tilstrekkelig å informere om at personen har alderspensjon fra en gitt dato. Eksempel 2: Hvis det er opphør av et parallelt uttak eller et delvedtak av flere, så er det tilstrekkelig å informere om det som skal fortsette å løpe. Eksempel 3: Hvis en person starter etterlattepensjon uten samordning og samordning starter først i neste måned, må dette sendes som to skjema. Skjema 1 av 2, og Skjema 2 av 2. Eksempel 4: Når det skal sendes et opphørsskjema ved dødsfall pensjonist, skal skjemaet sendes med den avdøde som hovedperson. Skjema skal da være Skjema 1 av 1. Eksempel 5: Når det skal sendes krav om refusjon for en nytilgang med flere perioder, vil gjeldende f.o.m. i siste skjema regnes som pensjonens opphørsdato. Eksempel: Skjema 1 av 2: og Skjema 2 av Pensjonen gjelder da fra og med til og med Når det finnes etterlatte etter den avdøde, skal det sendes krav om nytilgang etterlattepensjon med den etterlatte som hovedperson i et eget skjemasett. Hvis det finnes flere etterlatte skal det sendes et skjemasett pr. etterlatte. Et skjemasett kan kun gjelde for en person. Det er viktig å fylle inn alle relevante felt i skjemaet for en periode, selv om dette er meldt før. Pensjoner eller folketrygdytelser som ikke rapporteres i skjemaet, vil bli tolket som om de er opphørt. 4

5 Side 2 Krav om refusjon: Egenpensjon Når Krav om refusjon er valgt, vil man på side 2 fylle inn informasjon om utbetalt tjenestepensjon. AFP fra 65 til 67 år, særalder- eller alderspensjon legges inn som AP. Hvis det i perioden det skal refunderes for finnes flere ytelser, parallelle uttak eller delvedtak, må du benytte Registrer ny ytelse og legge til dette. Du bruker gjennomsnittlig stillingsprosent for alder- og etterlattepensjon. Ved uførepensjon bruker du den stillingsstørrelsen pensjonen er innvilget etter. Beregnet poengår kalles også anvendt tid eller samtidig tid. Hvis medlemmet ikke har full opptjening, og har opptjeningstid før 1967 får medlemmet en samordningsfordel ved at man kun samordner med den samtidige opptjeningen i NAV. Feltet fylles kun ut i disse tilfellene. Beregnet poengtall kalles også fiktivt poengtall. Deles inn i med og uten overkompensasjon. Feltet uten kompensasjon fylles ut med sluttpoengtallet i NAV. Fylles ikke ut ved midlertidige ytelser i NAV. Tjenestetid hos mottaker oppgis i hele år. Dette feltet er et kontrollfelt hvor refunderende ordning kan verifisere at siste ordning har korrekte opplysninger om pensjonistens tjenestetid i deres ordning. Forholdstallet brukes i bruttoberegning og eventuell samordning. Beregnet garantitillegg er kronebeløpet som tjenestepensjonsordningen utbetaler pr. år. Fradrag er kronebeløpet tjenestepensjon gjør fradrag for pr. år. Yrkesskadetrygd er her fradrag for gammel yrkesskade. Ny yrkesskade (Kap. 13) legges inn som en folketrygdytelse på side 3. 5

6 Uførepensjon fra Uførepensjon fra er en nettoytelse. For uførepensjon er derfor feltene for beregnet poengtall og beregnet poengår fjernet. Det skal ikke sendes inn detaljer om de uføreytelser medlemmet eventuelt har i NAV - så lenge det ikke skal samordnes med denne ytelsen. Uføreytelse i NAV angis, og benyttes av den refunderende ordningen for å bestemme hvorvidt det skal refunderes 3 eller 69 % ytelse. Utbetalingsgrad er graden uførepensjonen beregnes til etter inntektsavkorting. Det er dermed kun den utbetalende ordningen som trenger å forholde seg til inntektsopplysninger. Eventuelle endringer som følge av etteroppgjør sendes som et vanlig skjema med perioden kravet eller etterbetalingen stammer fra. 6

7 Side 2 Etterlattepensjon Krav om refusjon Når etterlatte- eller barnepensjon skal registreres, må også avdødes fødselsnummer og navn fylles ut. Det må velges hva slags type etterlattepensjon det er, netto-, ervervsprøve- eller ikke ervervsprøvet ektefellepensjon. I tillegg må det velges om det er gift- eller skiltberegning. Gullenkemenn (enkemenn med rett til delvis ikke ervervsprøvet ektefellepensjon) kan foreløpig ikke sendes via Altinn. 7

8 Side 3 Folketrygdens ytelser Opplysninger om folketrygdens ytelser registreres på side 3. Folketrygdens ytelser legges inn som Egen opptjening, Korttidsytelser, Avdødes opptjening, Kap. 13 Yrkesskade egen opptjening og/eller Kap. 13 Yrkesskade avdødes opptjening. 8

9 Når det finnes en hovedytelse i NAV hvor det både er egen opptjening og avdødes opptjening, skal dette i legges som to pensjonstyper i skjemaet, for eksempel AE og EP. Tilleggene under Egen opptjening er de tillegg NAV faktisk utbetaler. Det vil si at de er redusert med grad, trygdetid og forholdstall. Unntaket er for Dagsats for AAP. Dagsatsen fylles alltid ut i 100 % Dersom noen beløpsfelt er fylt ut i skjemaet, må Dagens G fylles ut. Refunderende ordning kan dermed g-regulere verdiene i skjemaet korrekt. For sats særtillegg skal verdiene LAV, HØY eller ØKT brukes: Pr. i dag er prosentsatsene slik HØY = 100, LAV = 74 og ØKT = 200. Sats for særtillegg velges bare når det finnes særtillegg. 3. Opphør av refusjon Opphør benyttes hvis alle egenpensjoner, alle etterlattepensjoner eller begge typer pensjoner skal stoppes. 9

10 Ved dødsfall er gjeldende f.o.m den første dagen i måneden etter dødsdatoen. Hver ordning beregner selv restoppgjør/etteroppgjør. Side 2 Opphør av refusjon Når Opphør er valgt, vil man på side 2 velge om det er (alle) egenpensjon(er) og/eller etterlattepensjon som skal opphøre. Relevant opphørsårsak fylles ut. 4. Når skjemaet ikke skal sendes SPK og KLP har blitt enige om at skjemaet ikke skal sendes når: - Endring på beløpsfelt skyldes årlig g-regulering - Stopp av uførepensjon skyldes midlertidig vedtak som vil bli prolongert 10

11 5. Validering i skjemaet Før skjemaet kan sendes til refunderende ordning, må skjemaet kontrolleres. Skjemakontroll i Altinn kontrollerer om obligatoriske felt er fylt ut og om korrekt verdi er lagt inn. Skjemaet kan ikke sendes før det er kontrollert ok. Dette er samme type validering som gjøres ved maskinell innsending. 11

12 6. Utsending og Mottak Skjema som er sendt til refunderende ordning blir arkivert i meldingsboksen. Det er mulig å lage ny kopi av det arkiverte skjemaet. De ordninger som har manuelt mottak av skjemaet kan motta melding på e-post når et skjema er sendt til deres meldingsboks. Sendt og mottatt skjema kan printes ut eller lastes ned i PDF-format. 12

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever at du har oppdatert til Agro Økonomi versjon 6.44. Denne versjonen vil inneholde

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

A-meldingen - slik skal det gjøres!

A-meldingen - slik skal det gjøres! Februar 2015 A-meldingen - slik skal det gjøres! A-meldingene strømmer inn fra landets arbeidsgivere, regnskapsførere og lønnssentraler. Underveis dukker det opp en del spørsmål, og vi har her samlet svarene

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed BARNETRYGDEN Nullstill skjemaet før du lukker det SØKNAD OM BARNETRYGD Vennligst les orienteringen på side 3 og 4 før utfyllingen 1 Hva slags stønad søker du om? Ordinær barnetrygd 2 Opplysninger om deg

Detaljer

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst:

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: NOTAT Til: Akademikerne Dato: 09.04.2013 Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: effekten av Finanstilsynets

Detaljer

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger)

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Folketrygden Bokmål 2005 Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Denne brosjyren forteller deg som er enslig mor eller far, om hvilke stønader du kan få fra folketrygden.

Detaljer

Informasjon til veteraner

Informasjon til veteraner Informasjon til veteraner særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Har du fått psykiske senskader på grunn av tjeneste i internasjonale

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg. Dette bør du vite om EKTEPAKT En veileder fra Brønnøysundregistrene mars 2013 Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.no Dette bør du vite om EKTEPAKT side 2 Uten ektepakt: Felleseie

Detaljer

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak?

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? AV ESPEN HALLAND DAHL Med innføringen av pensjonsreformen fra nyttår 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon før fylte 67 år.

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Åsmund Hermansen. Pensjonering før fylte 67 år. Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002 2009

Åsmund Hermansen. Pensjonering før fylte 67 år. Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002 2009 Åsmund Hermansen Pensjonering før fylte 67 år Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002 2009 Åsmund Hermansen Pensjonering før fylte 67 år Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Krav om attføringsstønader

Krav om attføringsstønader Krav om attføringsstønader Det kan ytes økonomisk hjelp til ekstra utgifter i forbindelse med attføring, se nedenfor og i brosjyren «Attføringsytelser rettigheter og plikter» (PB-0162). Utdanning som attføringstiltak

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no er en webportal for påmelding og administrering av svømmekurs. Før du kan melde på deg eller noen av dine unger på

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer