Velkommen til kurs. Permisjonsavtalen i staten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til kurs. Permisjonsavtalen i staten"

Transkript

1 Velkommen til kurs Permisjonsavtalen i staten 1

2 Produktoversikt med mer Oppsatt rettighet Gruppeliv Yrkesskade Produkter, forsikringer og lån AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Boliglån Ventelønn 2

3 Lov om arbeidsmiljø Kapittel 12. Rett til permisjon Tar for seg de grunner man har rett til permisjon fra arbeidsgiver. Favner egentlig alle livets faser fra fødsel til grav til 12-9 omhandler svangerskap -, fødsel -, forelde -, amming og omsorgspermisjon Omsorg for og pleie av nære pårørende til omhandler utdanning -, militærtjeneste mv -, offentlige verv, og religiøse høytider. 3

4 Permisjonsavtalen Permisjonsavtalen er en tariffavtale mellom hovedsammenslutningene og staten Første avtale har startdato Ny avtale med virkning fra Gjelder alle medlemmer i Statens pensjonskasse, også de uten HTA for staten, eksempel lærere som har egen tariffavtale. Under hel eller delvis permisjon er man forsikret i forhold til sin ordinære stilling med hensyn til uførhet og død de to første årene, jf pensjonslovens 20 siste ledd 4

5 Permisjoner OBS! Meld aldri ut en person som er innvilget permisjon. Meld aldri stillingsstørrelse = 0. Det skal ikke meldes endringer i lønn, tillegg eller stillingsstørrelse for ansatte med hel permisjon uten lønn. Rapportering via lønnssystem Kodene overføres via lønnsfilen. Bruk lønnssystemet riktig! Melde alle delvis lønnede permisjoner kode D, og ulønnede permisjoner kode U. Er den ulønnede permisjonen i henhold til permisjonsavtalen Antall år ment å vare (permisjonsavtalen maks år?) 5

6 Vilkår Når medlemmet får innvilget en permisjon etter permisjonsavtalen så er det stillingsprosenten dagen forut for permisjonen som skal medregnes i permisjonstiden Medlemmet må ha tiltrådt stillingen for at tiden med permisjon kan medregnes som pensjonsgivende tjenestetid etter permisjonsavtalen. Dette er bekreftet fra vårt fagdepartement Forutsetningen for medregning etter permisjonsavtalen er at medlemmet har fått innvilget permisjon fra arbeidsgiver Medlemmer har 100 % permisjon iht. permisjonsavtalen fra sin stilling, starter i en ny 100 % stilling, permisjonen faller da bort Ny deltidsstilling, permisjonen reduseres i forhold til 100 % stilling. 6

7 Medlemskap ved permisjon -permisjonsavtalen Kode Årsak til permisjon 1 a Militærtjeneste, sivilforsvarstjeneste, siviltjeneste og polititjeneste Medregnes inntil 2 år 1 b Sykdom i familien 2 år 1 c Permisjon på grunn av streik 2 år 2 a Omsorgspermisjon for barn, jf fellesbestemmelsene 20 nr. 6 3 år 2 b Studiepermisjon, jf fellesbestemmelsene 6 nr. 5 3 år 2 c Ved flytting på grunn av ektefelle, registrert partner eller samboers beordringsplikt 3 år 2 d Sendelektor i utlandet 3 år 3 a Arbeid for internasjonale organisasjoner i utlandet 4 år 4 a Tjeneste i tjenestemannsorganisasjon Ubegrenset 4 b Utførelse av kommunale og fylkeskommunale verv Ubegrenset 5 Permisjon forlenget etter innvilgelse av søknad til SPK Ubegrenset 6 a Fødsel-/adopsjon 3 år pr barn 6 b Andre permisjoner godkjent av departementet Ubegrenset 7

8 Diverse - permisjoner Viktig å skille mellom reglene i Arbeidsmiljøloven og permisjonsavtalen Permitterte arbeidstakere skal meldt til SPK med permisjon uten lønn. Formelt består arbeidsforholdet i permitteringsperioden. Kommer inn under uførepensjon og etterlatte pensjon. Det er i utgangspunktet arbeidsgiver som skal innrapportere permisjoner til oss. Hør med den ansatte om hun/han har hatt brukt, spesielt omsorgspermisjon, hos en tidligere arbeidsgiver (SPK bedrift) Husk å registrer gjennintreden når permisjonen er over. 8

9 Uførepensjon/AAP For å få uførepensjon fra SPK, er det et vilkår at man søker om de ytelsene man har rett på i folketrygden SPK kaller det uførepensjon. NAV kaller det AAP SPK har ingen nedre grense for uførepensjon/aap Med en uføregrad under 50 prosent trenger vi ikke vedtak fra NAV. Ved en uføregrad på 50 prosent eller høyere må man søke om uførepensjon/aap i folketrygden Gjelder ikke aldersslitasje Uførepensjon fra SPK blir alltid sammordnet med ytelser i folketrygden Folketrygdens ytelse betales fullt ut Pensjon fra SPK reduseres med et samordningsfradrag 9

10 Karens Ikke rett til uførepensjon hvis: Uførheten inntrer innen to år etter innmeldingen og skyldes sykdom eller lidelse som arbeidstakeren hadde på innmeldingstidspunktet, men som ennå ikke hadde ført til uførhet hvis arbeidstakeren må antas å ha kjent til sykdommen / lidelsen på innmeldingstidspunktet Karensreglene kan fravikes i spesielle tilfeller 10

11 Uførepensjon - tidslinje X år Uførepensjon SPK Alderspensjon SPK Uførepensjon NAV Alderspensjon NAV - Ingen levealdersjustering - Reguleres i takt med lønnsveksten - Samordning med folketrygden - Uførepensjon i SPK skal ikke levealdersjusteres - Alderspensjon i NAV skal levealdersjusteres - Reguleres med lønnsvekst fratrukket 0,75 prosent - Samordning med folketrygden - Levealdersjustering både i NAV og SPK - Forholdstall ved 67 benyttes - Reguleres med lønnsvekst fratrukket 0,75 prosent - Samordning med folketrygden 11

12 Søknadsprosedyrer - uførepensjon Arbeidsgivers ansvar Informere om rettigheter og søknadsprosedyrer vedrørende uførepensjon, ved 6 mnd sykemelding. Sende epensjonsmelding til SPK, senest ved 9 mnd sykemelding. Arbeidstakers ansvar Fylle ut søknad - legen fyller ut legeerklæring og sender denne og søknaden samlet til SPK senest ved 9 mnd sykemelding. Søke det lokale NAV kontor om tilsvarende ytelse dersom uføregraden er på 50 % eller mer.

13 Mer informasjon For arbeidsgiver Bedriftsservice: (02spk) Nyhetsbrev og abonnementsfunksjon, Kurs Seniorkurs og sent-i-karrieren-planleggingskurs Pensjonsforedrag For den enkelte Personservice: Pensjonskalkulator på Fakta-ark fra SPK Boliglån, Pensjon, 13

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Pensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Utdanningsforbundet vil, gjennom Unio, arbeide aktivt for at organisasjonen

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNHOLDSFORTEGNELSE I Generelle bestemmelser... 3 1. Hovedavtale... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 4 4. Ansettelse... 4 5. Oppsigelsesfrister... 4 6. Generell lønn... 4 7. Ferie... 6 8. Tjenestereiser...

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND)

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 Vedlegg 2 Personalforsikring Avtale mellom PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) og STOREBRAND LIVSFORSIkRING AS

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/12 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Forsikringstakers opplysningsplikt...

Detaljer

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Innholdsfortegnelse Side 1. Velkomstbrev kontaktinformasjon 3 2. Kort om folketrygden/pensjon Pensjonstrygden for sjømenn 4 3. Pensjonsforsikring

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Hammersborg torg 3, 8. etasje 0179 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Forord Stortinget

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET

HOVEDTARIFFOPPGJØRET HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1. MAI 2012 KA KRAV/TILBUD NR. 2 19. JUNI 2012 KLOKKEN 15:00 1. LØNN a) Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 2,7 % av den enkeltes grunnlønn pr 30.04.2012, dog minst

Detaljer