nr 52/ NO årgang 99 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 52/09-2009.12.21 NO årgang 99 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 52/ NO årgang 99 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /09 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /09 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NATURE FRIENDS NATURE FRIENDS NTC Holding AG, Schürstrasse 17, 6062 WILEN, CH Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:3 Klasse:10 Klasse:16 Klasse:21 Klasse:24 Klasse:32 Parfymevarer; eteriske oljer; kosmetikk, dekorativ kosmetikk; ansiktskremer og ansiktslotions; hudrensingslotions og kremer, hånd og kroppslotions og kremer, fuktighetskrem med farge, sminke, dekkrem, ansiktspudder og rouge; dekkstift, leppestift, leppeblyanter, eyeliner penner/blyanter og maskara, øyeskygge; solpleie og solbeskyttelsespreparater; fotpleiepreparater; fotkremer og fotlotions; eksfolierende kremer; skureredskap i form av pimpstein; ikke medisinerte pudder og lotions for fotspa; kroppspleieprodukter, dusjgeleer, hårpleieprodukter; sjampo og hårlotions, balsam, kombinert sjampo og balsam, hårspray, hårmousse og hårgelé; hårfargepreparater; pleiemidler for barn og spedbarn; badeoljer, sjampo, hudoljer og kremer; anti-rynke kremer; massasje oljer; kosmetiske pleiemidler for menn; barberkrem, etterbarberingskremer/blasam, deodoranter; produkter for munnhygiene(ikke for medisinske formål); preparater for munnen og for munnrens, munn og pustoppfriskningspreparater, munnsprayer, munnrens, tannpussemidler; tannpasta; antiperspiranter. Massasje apparater, massasje hansker, massasje artikler; apparater for fysisk trening, for medisinsk bruk; speltputer (for medisinsk bruk), kirsebærsteinputer (for medisinsk bruk); tåteflasker; graviditetsbelter. Trykksaker; skrivesaker og papirvarer; fotografi; klebemidler for kontor eller husholdningsbruk; pensler; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); tørkepapir, papirservietter. Børster, øyebrynsbørster; kosmetiske børster; tannbørster; neglebørster; svamper, kammer, hårkammer; olje- og fotspabeholdere. Håndklær. Ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuice; sirup og andre preparater for fremstilling av ikke-alkoholholdige drikker; kullsyreholdige tabletter og pulver for drikker; isotoniske drikker; mineralvann (drikker), med unntak av drikker spesielt for babyer, spedbarn og barn. Klasse:42 Biologisk forskning; forskning innen kosmetikk. Klasse:44 Hygienisk behandling og skjønnhetspleie; skjønnhetssalonger; helsetjenester; manikyr; drift av velværefasiliteter, konsultasjoner innen området hygiene kosmetikk og skjønnhetspleie, særlig innen feltet dekorativ kosmetikk og antialdring; kostholdskonsultasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MEHAR GRUPPEN MEHAR GRUPPEN Mehar Gruppen AS, Schweigaards gate 53, 0191 OSLO, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:35 Klasse:36 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; administrasjon av dagligvarehandel og dagligvarehandel, nemlig salg av næringsmidler, øl, mineralvann, tobakk, trykksaker, papirvarer, toalettpreparater, rengjøringsmidler, kosmetikk, forbindingsstoffer, parfymevarer, tannpussemidler, husholdnings- og kjøkkenredskaper, gjenstander til rengjøringsformål, tekstiler og tekstilvarer, spill, leketøy. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom, utleie av leiligheter. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 3

4 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RAT-EXX RAT-EXX Purus AB, Södergatan 7, SJÖBO, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:6 Avløpsledninger og -rør av metall med innebygde dyrefeller eller - avskrekkingsanordninger; feller eller avskrekkingsanordninger for ville dyr samt deler derav. Klasse:9 Elektriske dyrefeller eller avskrekkingsanordninger samt deler derav. Klasse:19 Avløpsledninger og -rør, ikke av metall, med innebygde dyrefeller eller avskrekkingsanordninger. Klasse:21 Dyrefeller eller -avskrekkingsanordninger samt deler derav (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Dr SOS Dr SOS Cederroth International AB, Box 715, UPPLANDS VÄSBY, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:5 Plaster og bandasje materiell med eller uten medisinsk effekt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STUDIO UNIVERSAL STUDIO UNIVERSAL Universal City Studios LLLP, 100 Universal City Plaza, CA91608 UNIVERSAL CITY, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Karen by Simonsen Karen by Simonsen Jens Poulsen Holding APS, Søbjergvej 56, 7430 IKAST, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 4

5 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MAXFLI REVOLUTION MAXFLI REVOLUTION American Sports Licensing Inc, 300 Delaware Avenue, Suite 548, DE19801 WILMINGTON, US Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO Klasse:25 Klær og hodeplagg. Klasse:28 Golfballer, golfklubber, golfsett (package sets), golfbagger, golfhansker, hodebeskyttelse(head covers), reisetrekk, ballmarkører, greengafler (pitch forks), pegger (tees), golfhåndklær, golfparaplyer, treningsballbagger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MAXFLI MAXFLI American Sports Licensing Inc, 300 Delaware Avenue, Suite 548, DE19801 WILMINGTON, US Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO Klasse:25 Klasse:28 Klær og hodeplagg. Golfballer, golfklubber, golfsett (package sets), golfbagger, golfhansker, hodebeskyttelse(head covers), reisetrekk, ballmarkører, greengafler (pitch forks), pegger (tees), golfhåndklær, golfparaplyer, treningsballbagger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen polight (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei polight AS, Kongeveien 77, 3188 HORTEN, NO Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:9 Optiske og fiberoptiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til måling og signalering; apparater og instrumenter for overføring og gjengivelse av lyd og bilder; mikro elektromekaniske systemer (MEMS); lasere; kameraer. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling i forbindelse med optiske og fiberoptiske apparater og instrumenter samt apparater og instrummenter til måling og signalering samt apparater og instrumenter for overføring og gjengivelse av lyd og bilder,mikro elektromekaniske systemer (MEMS), lasere, kameraer. 5

6 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CEWE FOTOBOK CEWE FOTOBOK CeWe Color AG & Co OHG, Meerweg, OLDENBURG, DE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:9 Dataprogrammer. Klasse:40 Klasse:42 Fremkalling av fotografier og film; tjenester fra et fotografi- og filmfremkallingslaboratorium, spesielt fremkalling av digitale bilder og film, kopiering av fotografier og fremstilling av fotografiske trykk, disse tjenestene også tilgjengelige via Internet. Dataprogrammering, internettjenester på området fotografering, nemlig fremskaffelse av software for fremkalling, organisering, bestilling og ekspedisjon av bilder og filmer, tjenester gjeldende arkivering av bilder og filmer, fremskaffelse av informasjon på Internet for å lage fotoalbum eller for et internettgalleri, fotograftjenester, fremskaffelse av en internettplattform for foto og galleritjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SGG MASTER-CARRÉ (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Saint-Gobain Glass France SA, Les Miroirs, 18, avenue d'alsace, COURBEVOIE, FR Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:19 Ikke-metalliske konstruksjonsmaterialer, nemlig bygningsglass for byggeformål; trykt glass for byggeformål; glassarbeider; ikkemetalliske vinduer og dører, tynnplater, plater, paneler, vegger og glass for bygninger, utrustnings-eksteriør- og interiørdekorasjoner; glassvegger og skillevegger for byggeformål. Klasse:21 Glassvarer ikke opptatt i andre klasser, nemlig ubearbeidede eller halvt bearbeidet glass (bortsett fra bygningsglass); trykt glass (annet enn for byggeformål); ugjennomsiktige og gjennomskinnelig emaljert og lakkert glass (annet enn for byggeformål); serigrafisk glass (annet enn for byggeformål); malt glass (annet enn for byggeformål); ubearbeidede eller halvt bearbeidet glass også i form av tynnplater og plater brukt for fremstilling av sanitære installasjoner, dusjkabinetter, dusjskjermer, dusj-skillevegger og -tak, kjøleskaphyller, glassarbeider, vegger, skillevegger, dører, skap- og møbeldører; husholdningredskaper og -beholdere (ikke av edelmetall eller plettert dermed). 6

7 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TOSAN (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TORO God mat er viktig. Uansett. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Shanghai Sowin Investment Group Co Ltd, Room 101, No 138, 3rd RD Jiangchang, Zhabel District, SHANGHAI, CN Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:7 Jordbruksmaskiner; trearbeidsmaskiner; freseog skjæremaskiner; håndholdte redskaper, andre enn hånddrevne; elektriske høvler og fresehøvler; fresemaskiner; elektriske hammere; harpiks slipeskiver; elektriske kjøkkenmaskiner; elektriske maskiner og apparater for rengjøring; kompressorer; kuttere for stein. Klasse:8 Smergelslipeskiver, setthammere og stjernehammere; hånddrevne hageredskaper; håndbor (håndredskaper); sager (håndredskap); hånddrevne håndredskaper; kutteredskaper (håndredskaper); hånddrevne jekker; gravstikker (håndredskaper); sakser. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: Rød oval med hvit tekst (591) Merket er i farger: Ja Rieber & Søn ASA, Postboks 987 Sentrum, 5808 BERGEN, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdige retter og halvfabrikata fremstillet av forannevnte varer. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; ferdige retter og halvfabrikata fremstillet av forannevnte varer. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 7

8 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TINUBIN TINUBIN Mitsubishi Tanabe Pharma Corp, 2-10, Dosho-machi 3- chome, Chuo-ku, OSAKA-SHI, OSAKA, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater, nemlig gallesyrechelasterende preparater; farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av hyperfosfatemi, kroniske nyrelidelser, hyperlipidemi, diabetes, metabolske syndromer, hyperkolesterolemi, urologiske sykdommer og forstyrrelser, kardiovaskulære sykdommer og forstyrrelser, sykdommer og forstyrrelser i det sentrale og perifere nervesystemet, gastrointestinale forstyrrelser og sykdommer, allergier, fedme, sekundære hyperparatyreoidisme og insulinresistente syndromer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PALNEPH PALNEPH Mitsubishi Tanabe Pharma Corp, 2-10, Dosho-machi 3- chome, Chuo-ku, OSAKA-SHI, OSAKA, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:5 Farmasøytiske produkter unntatt antiseptiske midler, desinfeksjonsmidler for hygienisk bruk, kluter og filler impregnert med antiseptiske midler og/eller desinfeksjonsmidler for hygienisk bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VIAPOSTEN VIAPOSTEN Viaposten.com AS, Postboks 6025, 4691 KRISTIANSAND S, NO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse:39 Innpakning og lagring av varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SWOOTHIE SWOOTHIE Chiquita Brands LLC, 250 East 5th Street, OH45202 CINCINNATI, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:32 Smoothies og fruktjusdrikker. 8

9 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SYNVISC-ONE SYNVISC-ONE Genzyme Corp, 500 Kendall Street, MA02142 CAMBRIDGE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; legemidler, nemlig ferdigpakkede, injiserbare, biokjemiske oppløsninger, nemlig natriumhylanoppløsninger. Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer; medisinsk utstyr, nemlig en selvstendig sprøyte for administrering av ferdigpakkede, injiserbare natriumhylanoppløsninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SYNVISC ONE (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Genzyme Corp, 500 Kendall Street, MA02142 CAMBRIDGE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; legemidler, nemlig ferdigpakkede, injiserbare, biokjemiske oppløsninger, nemlig natriumhylanoppløsninger. Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer; medisinsk utstyr, nemlig en selvstendig sprøyte for administrering av ferdigpakkede, injiserbare natriumhylanoppløsninger. 9

10 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CARIX (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen E (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Kemetyl Holding AB, Rörvägen 7, HANINGE, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:1 Kjemiske tilsetningsstoffer for bensin, diesel og annet brennstoff; diesel og dieselbrennstoff; transmisjonsvæsker; servostyringsvæsker; støtdempervæsker; hydraulikkvæsker; bremsevæsker; kløtsjvæsker; urea; batterivann; aerosoler; låsspray; rensende tilsetninger for bensin og antibankestoffer for forbrenningsmotorer; destillert vann og syrer for bruk i kjøretøybatterier; avisingsvæsker, frostvæsker og kjølevæsker; brannslukningsmidler; midler for reparasjon av dekk. Klasse:2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler; treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks; lakknafta; impregneringsmidler; kvistlakk; terpentin (tynner for maling); tynnol; tynnere for lakker og maling; galvafroid (maling til kaldgalvanisering); galvaspray (rustbeskyttende sinkstøvmaling); antikorrosjonspreparater og antirustmidler (rustbeskyttelsesmidler) for bruk på og i kjøretøyer. Klasse:3 Midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, fettfjerning samt til sliping; voks; vaskemidler; preparater for bruk i kjøretøyvaskeapparater og -installasjoner; våtservietter og servietter (wipes); håndrensemidler; pussemidler; luftrensemidler. Klasse:4 Startgass; låsspray; låsolje; brenselstoffer;, tennvæske; tilsetningsstoffer for bensin, diesel og annet brennstoff; brenselbaserte tilsetningsstoffer (fuel additives); blyerstattere (lead substitute); parafin; lampeolje; miljøbensin; grillopptenningsvæske; oljer inneholdende vanndispergeringstilsetninger for bruk på kjøretøyer. Klasse:21 Svamper; filler; kluter, herunder støvkluter og kluter til duggfjerning. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: Monogram (591) Merket er i farger: Nei Eidsvoll 1814, Carsten Ankers vei, 2074 EIDSVOLL VERK, NO Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, NO Klasse:16 Trykksaker, skrivesaker og papirvarer. Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer; dekketøy. Klasse:25 Klasse:35 Klasse:41 Klær, hodeplagg. Forretningsdrift; salg av bøker, publikasjoner, skrivesaker og papirvarer, kontorrekvisita herunder penner og dokumentomslag, tekstil og tekstilvarer, dekketøy, klær, hodeplagg, edle metaller, smykker, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, fyrstikker, glassvarer, porselen og keramikk, brød,bakverk og konditorvarer, konfektyrer, kaffe, te, is. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 10

11 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen E (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KAFE Standpunkt (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Eidsvoll 1814, Carsten Ankers vei, 2074 EIDSVOLL VERK, NO Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, NO Klasse:3 Klasse:14 Klasse:16 Klasse:21 Klasse:24 Klasse:25 Klasse:30 Klasse:34 Klasse:35 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk. Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, smykker. Bøker, publikasjoner, skrivesaker og papirvarer, kontorrekvisita herunder penner og dokumentomslag. Glassvarer, porselen og keramikk. Tekstil og tekstilvarer; dekketøy. Klær, hodeplagg. Kaffe, te, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, is. Fystikker. Forretningsdrift; salg av bøker, publikasjoner, skrivesaker og papirvarer, kontorrekvisita herunder penner og dokumentomslag, tekstil og tekstilvarer, dekketøy, klær, hodeplagg, edle metaller, smykker, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, fyrstikker, glassvarer, porselen og keramikk, brød,bakverk og konditorvarer, konfektyrer, kaffe, te, is. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Eidsvoll 1814, Carsten Ankers vei, 2074 EIDSVOLL VERK, NO Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, NO Klasse:35 Forretningsdrift; salg av brød, bakervarer, kaffe, te, konfektyrer, is. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 11

12 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/713,193 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KASEYA KASEYA Kaseya International Ltd, Channel House, 4th Floor, Green Street, St. Helier, JE24UH JERSEY, CHANNEL ISLANDS, GB Advokatfirmaet Hjort DA, v/advokat Amund Fougner, Postboks 471 Sentrum, 0105 OSLO, NO Klasse:42 Programvarerelaterte tjenester, nemlig lagring (hosting), programvare for bruk av andre til bruk i administrasjon, overvåkning, konfigurasjon, og administrasjon av datanettverk, servere, datamaskiner og andre nettverkselementer og endepunkter nemlig operatørsystemprogrammer, nettverksadministrasjonsprogrammer, hjelpeprogrammer og personlige produktivitetsprogrammer for informasjonsadministrasjon, ordbearbeidelse, opprettelse av elektroniske regneark, tabeller, grafer og diagrammer, opprettelse og visning av presentasjoner, herunder tekst og grafikk, elektronisk epost og umiddelbare beskjedtjenester, kalender og møteplanlegging, datatrykk (desktop publishing/dtp), prosjektstyring, kundeadministrasjon, forretningsplanlegging, direkte post og finansiell forretningsadministrasjon og fakturering, online dokumentsamarbeid, lagring og redigering og for organisering og analysering av data; leverandør av applikasjonstjenester, nemlig forsyning, lagring (hosting), behandling, utvikling og vedlikehold av applikasjoner, programvare, nettsteder og databaser innenfor områdene administrasjon, overvåkning, konfigurasjon og administrasjon av datanettverk, servere, datamaskiner og andre nettverkselementer og endepunkter, personlig produktivitet, trådløs kommunikasjon, mobil informasjonstilgang og fjernstyrt dataadministrasjon for andre for trådløs leveranse av innhold til bærebare datamaskiner, PC-er og mobile elektroniske innretninger; nettverks-, server-, datamaskinog andre nettverksinnretnings- og endepunktsrelaterte tjenester og applikasjoner for andre, og levering av web-baserte systemer og online-portaler for kunder for ekstern administrasjon, forvaltning, modifisering og kontroll av datanettverk, servere, datamaskiner og andre nettverkselementer og endepunktstjenester, data og software applikasjoner; lagring (hosting) av nettsteder (websites). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ACTYVA ACTYVA Yara International ASA, Postboks 2464 Solli, 0202 OSLO, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; gjødsel; industrikjemikalier, inkludert ammoniakk, ammoniumbikarbonat, ammoniumnitrat, dinitrogentetroksid, salpetersyre, saltsyre, fosforsyre, urea, kalsiumkarbonat, kalsiumnitrat, kaliumnitrat og natriumnitrat, maursyre og salter der av, flokkulanter, industrigasser, spesialgasser og sveisegasser, inkludert acetylen, metylacetylen, oksygen, nitrogen, argon, kulldioksid, kulloksid, helium, hydrogen, neon, krypton, xenon, metan, deuterium og blandinger av nevnte gasser, alle i gass-, flytende eller fastform; katalysatorer; kuldefrembringende preparater. Klasse:44 Utleie av jordbruksutstyr; rådgivning og veiledning innen landbruk, hagebruk og skogbruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ARENA ARENA Bauer Consumer Media Ltd, 21 Holborn Viaduct, EC1A2DY LONDON, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:16 Trykksaker, trykte publikasjoner, magasiner, journaler; periodiske publikasjoner; aviser; bøker; nyhetsbrev; veiledninger; trykte programmer; skrivesaker og papirvarer; skriveinstrumenter; penner og blyanter. 12

13 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Diners Club INTERNATIONAL BELONG (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Diners Club International Ltd, 2500 Lake Cook Road, IL60015 RIVERWOODS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:36 Kredittkorttjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HØNE PØNE (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Kirsten og Joar Grønset, Gamle Kongevei, 7340 OPPDAL, NO Klasse:29 Egg og eggprodukter. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:1 Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; preparater for behandling av frø og såkorn. Klasse:5 Preparater for behandling av frø og såkorn; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AVOSTARTCLIP AVOSTARTCLIP Biogen Idec Inc, 14 Cambridge Center, MA02142 CAMBRIDGE, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:10 Medisinske apparater og instrumenter, nemlig, innretninger til å lette sprøytehåndtering og injeksjon. 13

14 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PASSITIVO PRIMITIVO PASSITIVO PRIMITIVO Red & White AS, Dølasletta 7, 3408 TRANBY, NO Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OPERETTA OPERETTA Christiania Vin og Brennevin AS, Dølasletta 7, 3408 TRANBY, NO Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PROVENA PROVENA Ravintoraisio OY, Raisionkaari 55, RAISIO, FI Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr, friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GULLBALLEN GULLBALLEN Norges Fotballforbund, Sognsveien 75J, 0855 OSLO, NO Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, NO Klasse:41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 14

15 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen stein; bygningsmaterialer, ikke av metall; paneler, ikke av metall; bindingsverk for bygninger, ikke av metall; fasadebekledning for bygninger, ikke av metall; overflater, ikke av metall; gulv, ikke av metall; tak, ikke av metall; dør og dørpaneler, ikke av metall; vinduer og vindusrammer for bygninger, ikke av metall; trapper, ikke av metall; takmaterialer, ikke av metall; porter, ikke av metall; gjerder, ikke av metall; skodder/vinduslemmer av metall; autovern for veier, ikke av metall; ildfaste bygningsmaterialer, ikke av metall; skilt, ikke av metall, ikke-lysende og ikke-mekaniske; skjermer/ruter, ikke av metall; persienner, ikke av metall, graver, ikke av metall; tjære og bek; prefabrikkerte byggesett, ikke av metall; oppslagstavler, ikke av metall; lydtette vegger, ikke av metall; balustrader/rekkverk; dreneringsrør og drenskammere/vannlåser, ikke av metall; vannrør, ikke av metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IndoMie (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Toto Ltd., No. 1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-ku KITAKYUSHU-SHI, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:2 Preparater for overflatebehandling (malinger); malinger. Klasse:6 Byggematerialer av metall; bord/paneler av metall; fliser av metall; gulvfliser av metall; bindingsverk av metall for bygninger; kledninger av metall; gulv av metall; tak av metall; dører av metall; vinduer og vindusrammer av metall for bygninger; trapper av metall; takmaterialer av metall; taktekking av metall; porter av metall; gjerder av metall; skodder/vinduslemmer av metall; rekkverk av metall; skilt, ikke-lysende og ikke-mekaniske, av metall; skjermer/ruter av metall; utendørs persienner av metall; graver av metall; transportable bygninger av metall; plater av metall; oppslagstavler av metall; beholdere av metall (lagring, transport); lydtette vegger av metall; håndkleholdere/håndklestenger av metall; kroker laget av metall; gelendere av metall; håndkledispensere, faste, av metall; skiver/pakninger (washers) av metall; dreneringsrør av metall; vannrør av metall; rør av metall; rørmuffer av metall; koblinger av metall; rørholdere laget av metall; metalliske drenskammere/vannlåser; rørinstallasjoner av metall; manifolder av metall for rørledninger. Klasse:19 Fliser, ikke av metall; gulvfliser, ikke av metall; mursteiner/teglsteiner; bygningsglass og - paneler/plater, ikke av metall; betong; sement; (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Sudirman Plaza, Indofood Tower 27th Floor Jl. Jend.Sudirman Kav JAKARTA SELATAN, ID ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 OSLO, NO Klasse:30 Kjeks, brød, ketchup, chilisaus, makaroni, marsipan, majones, sennep, nudler, pasta, kavringer, sauser, krydderier, soyasaus, te, tomatsaus, Vermiceller [nudler], hvetemel. 15

16 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Flyaway spa (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Flyaway Spa Anette Djuvstad, Trondheimsveien 86, Romerikssentret, 2040 KLØFTA, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk. Klasse:35 Klasse:44 Salg av produkter i ovennevnte vareklasse. Medisinske tjenester, hygienisk behandling, skjønnhetspleie, kroppsbehandling, massasje, aromaterapi, hår- og hodebunnsbehandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Dragens Hule Dragens Hule DRAGENS HULE Tom Aukner, Postboks 62, 3071 SANDE I VESTFOLD, NO Klasse:14 Smykker og bijouterivarer. Klasse:20 Statuetter, pyntegjenstander, figurative bruksgjenstander (i polystone resin kunststoff) med Drage-, Alve- og/eller Dødninge-motiv nemlig speil, skrin, bokstøtter, småmøbler. Klasse:25 Klær med drage / alvemotiv, samt klær i Goth / Klasse:35 emo-stil. Salg, samt eksport/import, av klær, smykker/bijouteri, pyntegjenstander og bruksgjenstander (i hovedsakelig polystone resin kunststoff/støpegods) nemlig: statuetter, figurative bruksgjenstander, nemlig speil, askebegre, skrin, bokstøtter, klokker, lysestaker, røkelsesfat, duftoljevarmere/aromalamper, småmøbler. Salg, samt eksport/import, av plakater, vesker, accessoirer, sminke, hårfarve, røkelse, duftoljer, brettspill, kortspill, tegneserier samt bøker, alle de ovenstående varer er med Fantasy- og Goth/Emo-tema, stort sett Drager, Alver, Dødninger og liknende. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SLUGNIX SLUGNIX Åke Johansson, Restenäs 449, LJUNGSKILE, SE Anders Tamnhed, Restenäs "Andorra" 415, LJUNGSKILE, SE Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO Klasse:8 Hageredskaper og instrument (manuelt drevne) for å drepe skadedyr og snegler; hageredskap (manuelt drevne) i form av utryddingsredskap for skadedyr og snegler. Klasse:21 Spann og bøtter; feller for dyr Klasse:37 Skadedyrbekjempelse (andre enn for landbruket) 16

17 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PHP (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Tinta Maria Tinta Maria Branded Wines AS, Karl Johans gate 20, 0159 OSLO, NO Klasse:33 Alkoholholdig drikke (unntatt øl). (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Platinum Health Nordic, Postboks 3206 Elisenberg, 0208 OSLO, NO Klasse:3 Parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, tannpussemidler. Klasse:29 Tørkede frukter og tørkede grønnsaker. Klasse:30 Næringsmidler av korn, planter, frø, spirer, korngress, urter. Klasse:31 Friske frukter og grønnsaker; frø, naturlige planter og blomster, alger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KAMA KAMA Orient Import AS, Storgata 8, Framgården, 8006 BODØ, NO Anne K M Kristensen, c/o mpdesign AS, Postboks 627, 8001 BODØ, NO Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner. 17

18 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CELERANT CELERANT Celerant Consulting Holdings Ltd, Avalon House, 72 Lower Mortlake Road, TW92JY RICHMOND, SURREY, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:35 Regnskaps- og revisjonstjenester; annonseog reklamevirksomhet; reklame- og markedsføringstjenester; rådgivning vedrørende implementering av databaserte forretningssystemer; analyser av respons på reklame, annonsering og markedsundersøkelser; revisjon; forretningsvurderinger- og verdsettelse; bistand ved ledelse og administrasjon av forretninger; informasjonstjenester i forbindelse med forretninger som blir tilveiebragt online via en database eller internett; ledelse av forretningsoperasjoner og -strategier; forretningsundersøkelser; fremstilling av annonser for bruk som websider; konsultasjon relatert til operative strategier i forbindelse med forretninger; prisog kostnadsanalyser; drift og ledelse av databaser; databehandling; økonomiske prognoser og analyser; konsultasjonstjenester i forbindelse med forretningsledelse; konsultasjonstjenester i forbindelse med forretningsledelse som blir tilveiebragt til manfoldige sektorer; markedsundersøkelser; markedsanalyser; konsultasjon i forbindelse med forretningsdrift; organisasjonskonsultasjon; konsultasjon i forbindelse med personalledelse; forberedelse av forretningsrapporter; prosjektledelse i forbindelse med implementering av operative strategier for forretninger; promoteringstjenester; statistiske informasjonstjenester. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; tilveiebringelse av finansielle råd til forretninger; tjenester i forbindelse med forvaltning av formuesgjenstander; finansielle analyser og konsultasjon ved å assistere klienter med finansielle og strategiske initiativer, nemlig finansiell restrukturering, verdibasert forvaltning, rådgivende tjenester i relasjon til fastsetting av kompensasjons- og godtgjørelsespakker betalt til ledere (executive compensation design), privatisering, fusjoner, oppkjøp, allianser og prosjektsamarbeid joint ventures), sikkerhetsstrategier i forbindelse med forretningsovertakelse, finansielle operasjoner, formuesopsjoner, sikring av kurser (hedging) og risikoledelse. Klasse:42 Konsultasjonstjenester i forbindelse med informasjonsteknologi; computerkonsultasjonstjenester, nemlig tilveiebringelse av informasjon relatert til implementering av datastyrte forretningssystemer og kommunikasjonssystem; telekommunikasjonskonsultasjon, nemlig tilveiebringelse av informasjon relatert til implementering av datastyrte forretningssystemer og kommunikasjonssystem; utvikling av ny teknologi for andre innen området utvikling av nye informasjonsforretningssystem, avgjørelses- og rapportsystem og konsultasjonstjenester forbundet med teknologiproduktutvikling relatert dertil; computerprogrammeringstjenester for andre; computertjenester, nemlig design og implementering av websider for andre; vertskapstjenester ("hosting") for websider for andre på en computer server på et globalt computer nettverk; computertjenester, nemlig tilveiebringelse av informasjon, råd og konsultasjon innen området computer programmering, utvikling og vertskap "hosting" av websider; teknisk konsultasjon innen området computer programmering, utvikling og vertskap ("hosting") av websider; computerkonsultasjon, nemlig tilveiebringelse av konsultasjon relatert til implementering av computerforretningssystemer, utvikling av ny informasjonssystemer ("information business systems"), avgjørelse- og rapportsystemer, og konsultasjonstjenester forbundet med teknologiproduktutvikling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sjekk inn. Pust ut. Sjekk inn. Pust ut. Hotel Ullensvang, 5781 LOFTHUS, NO Klasse:41 Klasse:43 Diskotektjenester, Fysisk trening, Organisering og ledelse av konferanser, Organisering og ledelse av seminarer, Helseklubbvirksomhet, Museumstjenester (utstilling, fremvisning), Nattklubber, Utleie av tennisbaner. Hotell, Catering, Losji, Restauranter, Utleie av møterom, Utleie av værelser, Selvbetjeningsrestauranter, Bartjenester. Klasse:44 Aromaterapitjenester, Massasje, Badstutjenester, Solariumstjenester. 18

19 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/696,598 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ICEMAN CARBON FACTOR OFFSET ICEMAN CARBON FACTOR OFFSET Frank Dalene, 10 Ridge Road, NY WAINSCOTT, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:42 Utførelse av målings evalueringer av karbonutslipp, karbon-kvoter og karbon-nøytralitet for andre; Utvikling og etablering av testspesifikasjoner og -prosedyrer innenfor området karbon-utslipp, karbon-kvoter og karbon-nøytralitetsmålinger for andre; Utvikling av frivillige standarder for karbon-utslipp, karbon-kvoter og karbon-nøytralitetsmålinger for andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Brasil Invest (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/696,618 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ICEMAN CARBON FACTOR ICEMAN CARBON FACTOR Frank Dalene, 10 Ridge Road, NY WAINSCOTT, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:42 Utførelse av målings evaluering av karbonutslipp, karbon-kvoter og karbon-nøytralitet for forretningsvirksomheter, materialer, produkter og tjenester av andre; Utvikling og etablering av test-spesifikasjoner og -prosedyrer innenfor området karbon-utslipp, karbon-kvoter og karbon-nøytralitetsmålinger for forretningsvirksomheter, materialer, produkter og tjenester av andre; Utvikling av frivillige standarer for karbon-utslipp, karbon-kvoter og karbon-nøytralitetsmålinger for forretningsvirksomheter, materialer, produkter og tjenester av andre. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: Bakgrunn nedre: Sort. Bakgrunn øvre: Lysblå. Teksten "Brasil Invest" og pil: Gul. Havområder; Overgang fra lys(nord) til blålig (sør). Kontinentene i blålig kontrast. S. Amerika: Blågrønn (591) Merket er i farger: Ja Brasil Invest AS, Postboks 24, Bjørkås, 1393 VOLLEN, NO Klasse:35 Bistand ved forretningsledelse, bokholderi, konsulentbistand i forretningssaker. Klasse:36 Eiendomsomsetning, eiendomsmegling for fast eiendom, kapitalinvesteringer, konsulentbistand i skattespørsmål, bestyrelse av fast eiendom, utleie av leiligheter. Klasse:41 Drift av fritidsanlegg. Klasse:43 Formidling av midlertidig losji, utleie av værelser, feriehus. 19

20 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/696,632 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ICEMAN ICEMAN Frank Dalene, 10 Ridge Road, NY WAINSCOTT, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:42 Utførelse av målings evaluering av karbonutslipp, karbon-kvoter og karbon-nøytralitet for forretningsvirksomheter, materialer, produkter og tjenester av andre; Utvikling og etablering av test-spesifikasjoner og -prosedyrer innenfor området karbon-utslipp, karbon-kvoter og karbon-nøytralitetsmålinger for forretningsvirksomheter, materialer, produkter og tjenester av andre; Utvikling av frivillige standarer for karbon-utslipp, karbon-kvoter og karbon-nøytralitetsmålinger for forretningsvirksomheter, materialer, produkter og tjenester av andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/696,584 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ICEMAN CARBON FACTOR INDEX ICEMAN CARBON FACTOR INDEX Frank Dalene, 10 Ridge Road, NY WAINSCOTT, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:42 Utførelse av målings evalueringer av karbonutslipp, karbon-kvoter og karbon-nøytralitet for andre; Utvikling og etablering av testspesifikasjoner og -prosedyrer innenfor området karbon-utslipp, karbon-kvoter og karbon-nøytralitetsmålinger for andre; Utvikling av frivillige standarer for karbon-utslipp, karbon-kvoter og karbon-nøytralitetsmålinger for andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CATTLEMEN'S CATTLEMEN'S Reckitt Benckiser Inc, 399 Interspace Parkway, NJ07054 PARSIPPANY, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; grillsauser, sauser, krydder, grillkrydder og/eller grillurteblandinger i tørr form, marinader og smakstilsetninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LIV LIV Spin Master Ltd, 450 Front Street West, ONM5V1B6 TORONTO, CA Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO Klasse:28 Leker, spill og leketøy; dokker, klær til dokker, motetilbehør for dokker og utstyr til dokker. 20

21 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CARBON FACTOR INDEX CFI ICEMAN (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Frank Dalene, 10 Ridge Road, NY WAINSCOTT, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:42 Utførelse av målings evalueringer av karbonutslipp, karbon-kvoter og karbon-nøytralitet for andre; Utvikling og etablering av testspesifikasjoner og -prosedyrer innenfor området karbon-utslipp, karbon-kvoter og karbon-nøytralitetsmålinger for andre; Utvikling av frivillige standarer for karbon-utslipp, karbon-kvoter og karbon-nøytralitetsmålinger for andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FRANK'S REDHOT FRANK'S REDHOT Reckitt Benckiser Inc, 399 Interspace Parkway, NJ07054 PARSIPPANY, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:29 Klasse:30 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; snacksmat; frossen eller innpakkede forretter hovedsakelig av kjøtt, fisk, fjærkre eller grønnsaker; konservert kjøtt Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; sterke sauser, sterk peppersaus; cayennepeppersaus; kyllingvingsauser; geléog glasurprodukter for mat; krydder som ingrediens i sauser; snacksmat (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet SE (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HAVRE+ HAVRE+ Pågen Trade Mark AB, Lantmannagatan 32, MALMÖ, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO Klasse:30 Kaffe, te, kakao, ris, kaffeerstatning; spiseis; honning; sirup; gjær; bakepulver; salt, sennep, eddik, sauser (smakstilsetninger), krydderier, is. 21

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 33/10-2010.08.16 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0957618 (200804838)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0957618 (200804838) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8177 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00113 Int. reg. nr. 0957618 Nasj. ref. nr. 200804838 Prioritet: 2008.01.18 (M200800095) WIPO-innehaver: Neil McDermott, Varja

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider»

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider» 1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960 Steviolglykosider» 2) I del E innsettes følgende oppføringer for E 960 i riktig numorden i de relevante næringsmiddelkategoriene:

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 28/09-2009.07.06 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/08-2008.08.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 32/08-2008.08.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 32/08-2008.08.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 03/ NO årgang 7 ISSN

nr 03/ NO årgang 7 ISSN . nr 03/09-2009.01.26 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 50/11-2011.12.12 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 50/11-2011.12.12 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 50/11-2011.12.12 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua 0306 OSLO Oslo, 2017.02.23 Deres ref.: V16-0528 Saksnr.: 201612320 Merke: AERO Søker: Diversey, Inc. Svarfrist: 2017.05.23 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 47/06-2006.11.20 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 28/05-2005.07.11 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 28/05-2005.07.11 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 28/05-2005.07.11 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer