ψήνω σε εορταστική ψησταριά κρεάτων [psinǥ sε εǥrtastiki psistarja krεatǥn]

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ψήνω σε εορταστική ψησταριά κρεάτων [psinǥ sε εǥrtastiki psistarja krεatǥn]"

Transkript

1 1 gribb m. (ornit., bokst. og overf. plyndrer, sjakal) γύπας, ο [Ǥ jipas] # άρπαγος, ο [Ǥ arpaDžǥs] # αρπακτικό όρνιο, το [tǥ arpaktikǥ ǤrniǤ] griff m. (fabeldyr, halvt løve og halvt ørn) γρύπας, ο [Ǥ Džripas] griffel m. (skriveredskap) κοντύλι, το [tǥ kǥndili] # κονδύλι, το [tǥ kǥnðili] griljere v. (panere) κάνω πανέ [kanǥ panε] griljert adj. (panert) πανέ [panε] grill m. σχάρα, η [i sχara] # ψησταριά, η [i psistarja] # (rist, gitterverk, nett) δικτυωτό, το [tǥ ðiktiǥtǥ] # (peisgrill) σχάρα τζακιού (κτλ.), η [i sχara dzakju] grille f.m. (underlig innfall, fiks idé, nykke) βίδα, η [i viða] grille v. (steke, riste) ψήνω [psinǥ] # (kryssforhøre) ανακρίνω/εξετάζω εξαντλητικά [anakrinǥ/εksεtazǥ εksandlitika] / grille en kylling ψήνω ένα κοτόπουλο [psinǥ εna kǥtǥpulǥ] / grille noen (pumpe noen for opplysninger) εξετάζω κάποιον εξαντλητικά [εksεtazǥ kapiǥn εksandlitika] # (la noen få gjennomgå, gjøre helvete hett for, egentl. steike i panne, brune) ξεροτηγανίζω [ksεrǥtiDžanizǥ] / steke over grill (ha grillfest) ψήνω σε εορταστική ψησταριά κρεάτων [psinǥ sε εǥrtastiki psistarja krεatǥn] grillet adj. (grillstekt) στη σχάρα [sti sχara] # στα κάρβουνα [sta karvuna] # ψητός [psitǥs] / grillet eller stekt fisk? (skal fisken grilles eller stekes?) ψητό η τηγανιτό το ψάρι; [psitǥ i tiDžanitǥ tǥ psari] / grillet kylling/lam ψητό κοτόπουλο/αρνάκι [psitǥ kǥtǥpulǥ/arnaki] # κοτόπουλο/αρνάκι στα κάρβουνα [kǥtǥpulǥ/arnaki sta karvuna] grillfest m. (på grilltavernaen) εορταστική παρασκευή κρεάτων σε ψησταριά [εǥrtastiki paraskεvi krεatǥn sε psistarja] # (dagl.) µπάρµπεκιου to [tǥ barbεkju] / ha grillfest ψήνω σε εορταστική ψησταριά κρεάτων [psinǥ sε εǥrtastiki psistarja krεatǥn] grilling f.m. (steking av kjøtt på (ute)grill) ψησταρία κρεάτων, η [i psistaria krεatǥn] # (kryssforhør) ανάκριση, η [i anakrisi] grillkull n. κάρβουα ψησταριάς, τα [ta karvuna psistarjas] grillmat m. της σχάρας [tis sχaras] grillretter m.pl. ψητά, τα [ta psita] grilltaverna m. ψησταριά (ϕαγάδικο), η [i psistarja (faDžaðikǥ)] grimase f.m. γκριµάτσα, η [i grimatsa] # γριµάτσα, η [i Džrimatsa] # µορϕασµός [mǥrfazmǥs] / en spottende grimase ένας εµπαικτικός µορϕασµός [εnas εmbεktikǥz mǥrfazmǥs] / gjøre/skjære grimaser (sette opp en (sur) mine, fortrekke en mine) µορϕάζω [mǥrfazǥ] / gjøre/skjære grimaser til noen κάνω γκριµάτσες / µορϕασµούς σε κάποιον [kanǥ grimatsεs/mǥrfazmus sε kapiǥn] grindhval m. (Globicephala melaena) γλοβικέϕαλος, ο [Ǥ DžlǤvikεfalǤs] grine v. (gråte) κλαίω [klεǥ] / begynne å grine (folk. åpne/skru på krana) βάζω τα κλάµατα [vazǥ ta klamata] : hun begynner å grine for ingenting! αυτή δεν έχει µάτια, έχει βρύσες! [afti ðεn εçi matia εçi vrisεs] grinebiter m. (sutrekopp) παραπονιάρης, ο [Ǥ parapǥnjaris] # f. παραπονιάρα, η [i parapǥnjara] # (sutrete unge) παραπονιάρικο, το [tǥ parapǥnjarikǥ] # γκρινιάρης, ο [Ǥ grinjaris] # µουρµούρης, ο [Ǥ murmuris] # (dømmesyk/sytende person, surpomp) ο µεµψίµοιρος [Ǥ mεmpsimirǥs] / en gammel grinebiter (en gammel knark)

2 2 γεροπαράξενος, ο [jεrǥparaksεnǥs] / maken til grinebiter! (for en forferdelig grinebiter han er!) τι ϕοβερός γκρινιάρης που είναι! [ti fǥvεrǥz grinjaris pu inε] grinete adj. παραπονιάρικος [parapǥnjarikǥs] # (gretten) ιδιότροπος [iðiǥtrǥpǥs] # κακόγνωµος [kakǥDžnǥmǥs] # (klagende, sutrete) γκρινιάρικος [grinjarikǥs] # λυπητερός [lipitεǥs] # (gretten, sur, brysk, avvisende, simpel, grov, udannet, uforskammet) απότοµος [apǥtǥmǥs] # (gretten, voldsom, kraftig, voldelig) βίαιος [viεǥs] # (hissig, sur, gretten, i dårlig humør) δύστροπος [ðistrǥpǥs] / du er litt grinete i dag πολύ αρπάζεσαι σήµερα [pǥli arpazεsε simεra] / en grinete gammel mann ένας απότοµος /ιδιότροπος γέρος [εnas apǥtǥmǥz/iðiǥtrǥpǥz jεrǥs] / med grinete stemme µε λυπητερή ϕωνή [mε lipitεri fǥni] gripe v. (ta, få tak i) πιάνω [pjanǥ] # αρπάζω [arpazǥ] # αρπάχνω [arpaχnǥ] # αδράζω [aðrazǥ] # αδράχνω [aðraχnǥ] # βουτώ [vutǥ] # (gripe med gripetang) διχαλώνω [ðiχalǥnǥ] # (klemme, ta, bite) µαγκώνω [maŋgǥnǥ] / grepet av (i en tilstand av) υπό το κράτος [ipǥ tǥ kratǥs] : han/hun var grepet av panikk/av redsel ήταν υπό το κράτος πανικού/τρόµου [itan ipǥ tǥ kratǥ paniku/trǥmu] / gripe an (ta opp til behandling, ha å gjøre med, ta fatt på, beskjeftige seg med) αντιµετωπίζω [andimεtǥpizǥ] / gripe en ide (tenne på/fatte interesse for...) αρπάζω µια ιδέα [arpazǥ mja iðεa] / gripe en anledning (benytte seg av en sjanse) αρπάζω µια ευκαιρία [arpazǥ mia εfkεria] / gripe etter αρπάζω [arpazǥ] # (klynge seg til, klamre seg fast til/i) αρπάζοµαι από [arpazǥmε apǥ] # (prøve å rive til seg) κάνω βουτιά για [kanǥ vutja ja] : han grep etter reipet άρπαξε το σκοινί [arpaksε tǥ skini] : han grep etter vesken hennes έκανε βουτιά για (ν αρπάξει) την τσάντα της [εkanε vutja ja (narpaksi) tin dzanda tis] : han klynget seg til reipet αρπάχθτηκε από το σκοινί [arpaχtikε apǥ tǥ skini] / gripe etter et halmstrå (klamre/klynge seg til et halmstrå/et siste håp) αρπάζοµαι/πιάνοµαι απ' όπου βρω [arpazǥmε/pjanǥmε ap Ǥpu vrǥ] / gripe inn (intervenere, blande seg inn/opp i) ανακατεύω [anakatεvǥ] # παρεµβαίνω [parεmvεnǥ] # επεµβαίνω [εpεmvεnǥ] # (gjøre noe, ta affære) δρω [ðrǥ] : gripe inn i en krangel (blande seg inn i en krangel/disputt) παρεµβαίνω σε µια ϕιλονικία [parεmvεnǥ sε mja filǥnikia] : vi må gripe inn øyeblikkelig πρέπει να δράσουµε αµέσως [prεpi na ðrasumε amεsǥs] / gripe makten ved kupp καταλαµβάνω την αρχή πραξικοπηµατικά [katalamvanǥ tin arçi praksikǥpimatika] / gripe noen i armen αδράζω/αρπάζω το µπράτσο κάποιου [aðrazǥ/arpazǥ tǥ bratsǥ kapiu] # µαγκώνω κάποιον από το µπράτσο [maŋgǥnǥ kapiǥn apǥ tǥ bratsǥ] : han grep meg i armen µου άδραξε/άρπαξε το µπράτσο [mu aðraksε/arpaksε tǥ bratsǥ] / gripe/ta noen i kragen/nakken αρπάζω/βουτάω κάποιον από το γιακά/σβέρκο [arpazǥ/ vutaǥ kapiǥn apǥ tǥ jiaka/svεrkǥ] / gripe om seg (spre seg, vokse i omfang) παίρνω έκταση [pεrnǥ εktasi] : epidemien/ilden grep om seg η επιδηµία/η ϕωτιά πήρε έκταση [i εpiðimia/i fǥtja pirε εktasi] / gripe sjansen (kjenne sin besøkelsestid, benytte anledningen, benytte et gunstig øyeblikk) δράττοµαι της ευκαιρίας [ðratǥmε tis εfkεrias] # επωϕελούµαι της ευκαιρίας [εpǥfεlumε tis εfkεrias] # αρπάζω την ευκαιρία από τα µαλλιά [arpazǥ tin εfkεria apǥ ta malja] : han grep sjansen άδραξε την

3 3 ευκαιρία [aðraksε tin εfkεria] / gripe tak i (huke, huke tak i, pågripe, ta en i nakken) γραπώνω [DžrapǤnǤ] / gripe til (ty til) προσϕεύγω σε [prǥsfεvDžǥ sε] / gripe til vold (ty til vold) ασκώ βία [askǥ via] / gripe til våpen mot noen πιάνω/παίρνω τ' άρµατα εναντίον κάποιου [pjanǥ/pεrnǥ tarmata εnεndiǥn kapiu] # προσϕεύγω στα όπλα [prǥsfεvDžǥ sta Ǥpla] : de grep til våpen προσέϕυγαν στα όπλα [prǥsεfiDžan sta Ǥpla] : det å gripe til våpen προσϕυγή στα όπλα, η [i prǥsfiji sta Ǥpla] gripekrok m. (entrehake) αρπάγη, η [i arpaji] gripende adj. (rørende, patetisk, ynkverdig) αξιοθρήνητος [aksiǥϑrinitǥs] griping f.m. (bortnapping, fjerning, huking) αϕαίρεση, η [i afεrεsi] # αρπαγή, η [i arpaji] # (grabbing, snapping, nasking) βούτι(γ)µα, το [tǥ vuti(Dž)ma] gris m. γουρούνι, το [tǥ Džuruni] # (folk.) µπουζί, το [tǥ buzi] # χοίρος, ο [Ǥ çirǥs] # (pl.) χοίρους, οι [i çirus] # (hanngris, galte) αρσενικό γουρούνι, το [tǥ arsεnikǥ Džuruni] # (smøremiddel, olje, fett) γράσο, το [tǥ DžrasǤ] / en gammel gris (en lidderlig, slibrig gammel mann) βροµόγερος, ο [Ǥ vrǥmǥjεrǥs] # ένας γερο κολασµένος [εnaz jεrǥkǥlazmεnǥs] / en kastrert gris (en galte) µουνουχισµένο γουρούνι [munuçizmεnǥ Džuruni] / ikke oppfør deg som en gris!/ikke vær gris! (ikke spis som en gris! etc.) µη ϕέρνεσαι σα γουρούνι/µη γίνεσαι γουρούνι! [mi fεrnεsε sa Džuruni/mi jinεsε Džuruni] grise v. (søle) λερώνω [lεrǥnǥ] # (ete som en gris) τρώω σα γουρούνι [trǥǥ sa Džuruni] / grise til v. (svine til, skitne til) λερώνω µε κάτι κολλώδες [lεrǥnǥ mε kati kǥlǥðεs] # µουντζουρώνω [mundzurǥnǥ] # (skitne til, forurense, søple til) βροµοκοπώ [vrǥmǥkǥpǥ] # (dagl.) γλιτσιάζω [DžlitsiazǤ] # (strø utover, dekke) γεµίζω [jεmizǥ] / ikke gris til golvet med smuler! µη γεµίζεις το πάτωµα ψίχουλα [mi jεmizis tǥ patǥma psiχula] grisebinge m. χοιροστάσιο, το [tǥ çirǥstasiǥ] # (grisehus) λότζα για γουρούνια, η [i lǥdza ja Džurunja] grisebust f.m. γουρουνότριχα, η [i DžurunǤtriΧa] griseflaks m. καλή τύχη, η [i kali tiçi] # γούρι, το [tǥ Džuri] # (sl. kjempeflaks, dritflaks) κωλοϕαρδία, η [i kǥlǥfarðia] / ha griseflaks/kjempeflaks έχω το κοκαλάκι της νυχτερίδα [εχǥ tǥ kǥkalaki tiz niχtεriða] grisehus n. σταύλος γουρουνιών, ο [Ǥ stavlǥz DžurunjǤn] # (grisebinge) λότζα για γουρούνια, η [i lǥdza ja Džurunja] griseprat m. (slibrigheter, grove historier) αισχρολογία, η [i εsχrǥlǥjia] # αισχρολόγηµα, το [tǥ εsχrǥlǥjima] # (uanstendigheter, råprat) ασκηµόλογα, τα [ta askimǥlǥDža] # βροµερές κουβέντες [vrǥmεrεs kuvεndεs] # (uanstendig/usedelig/utuktig språk) βρόµικη γλώσσα [vrǥmiki DžlǤsa] # βροµόγλωσσα, η [i vrǥmǥDžlǥsa] / komme med griseprat (fortelle grove historier) λέω αισχρολογίες [lεǥ εsχrǥlǥjiεs] # αισχρολογώ [εsχrǥlǥDžǥ] griseri n. (skitt, urenhet) απλυσιά, η [i aplisia] griserøkter m. (grisepasser, grisegjeter) γουρουνάς, ο [Džurunas] # γουρουνοβοσκός, ο [Ǥ DžurunǤvǤskǤs] grisete adj. (svinsk, umoralsk, usedelig) ανήθικος [aniϑikǥs] # απαίσιος [apεsiǥs] #

4 4 άσεµνος [asεmnǥs] # βροµερός [vrǥmεrǥs] # βροµιάριος [vrǥmjarikǥs] # βροµικός [vrǥmikǥs] # (sølete, gjørmete, fæl) λασπωµένος [laspǥmεnǥs] # απαίσιος [apεsiǥs] # βροµικός [vrǥmikǥs] # (uvasket) άπλυτος [aplitǥs] grisetryne n. µούτη ενός γουρουνιού, η [i muri εnǥz Džurunju] grisgrendt adj. (tynt befolket) αραιοκατοικηµένος [arεǥkatikimεnǥs] / grisgrendt strøk αραιοκατοικηµένη περιοχή, η [i arεǥkatikimεni pεriǥçi] grisk adj. (begjærlig) πλεονέκτης [plεǥnεktis] # ϕιλοκερδίς [filǥkεrðis] # κτητικός [ktitikǥs] # παραδόπιστος [paraðǥpistǥs] # αρπακτικός [arpaktikǥs] # αρπαχτικός [arpaχtikǥs] # κερδοµανής [kεrðǥmanis] / en grisk person (en grafser, en gnier) αρπάχτρα [arpaχtra] / han er grisk av natur είναι εκ ϕύσεως πλεονέκτης [inε εk fisεǥs plεǥnεktis] grisk het m. (grådighet, begjær) απληεστία, η [i aplistia] # πλεονεξία, η [i plεǥnεksia] # αρπακτικότητα, η [i arpaktikǥtita] # αρπαχτικότητα, η [i arpaχtikǥtita] # βουλιµία, η [i vulimia] # κερδοµανία, η [i kεrðǥmania] / griskheten var hans dominerende lidenskap το κυρίαρχό του πάθος ήταν η πλεονεξία [tǥ kiriarχǥ tu paϑǥs itan i plεǥnεksia] grisunge m. γουρουνάκι, το [tǥ Džurunaki] # γουρ(ου)νόπουλο, το [tǥ Džur(u)nǤpulǤ] # (pattegris) γουρουνάκι του γάλακτος [Džurunaki tu DžalaktǤs] / ti grisunger i ett kull δέκα γουρουνάκια σε µια γέννα [ðεka Džurunakia sε mja jεna] grizzlybjørn m. (zool.) (αµερικανική) αγριαρκούδα, η [i (amεrikaniki) arkuða] # ( gråbjørn ) ϕαιά άρκτος, η [i fεa arktǥs] # (lat. Ursus horribilis) άρκτος απαισία, η [i arktǥs apεsia] gro v. (vokse, spire) ϕυτρώνω [fitrǥnǥ] # (springe ut, skyte knopper) βλαστάνω [vlastanǥ] # βλασταίνω [vlastεnǥ] # (heles, bli friskt) γιατρεύοµαι [jatrεvǥmε] # θεραπεύοµαι [ϑεrapεvǥmε] # (gro (igjen), leges, heles) επουλώνοµαι [εpulǥnǥmε] # θρέϕω [ϑrεfǥ] # τρέϕω [trεfǥ] # κλείνω [klinǥ] # (leges, heles, slutte å væske) ξαϕορµίζω [ksafǥrmizǥ] / gro igjen (med busker) γίνοµαι λόγγος [jinǥmε lǥŋgǥs] # λογγιάζω [lǥŋgjazǥ] : åkeren var gjengrodd med busker το χωράϕι έγινε λόγγος [tǥ ΧǤrafi εjinε lǥŋgǥs] / gro oppp som paddehatter ξεϕυτρώνω/ξεπετιέµαι σα µανιτάρια [ksεfitrǥnǥ/ksεpεtjεmε sa manitaria] : skjønnhetssalonger gror opp som paddehatter i hele Aten τα Ινστιτούτα Καλλονής ξεϕυτρώνουν/ξεπετάγονται σα µανιτάρια σ' όλη την Αθήνα [i instituta kalǥnis ksεfitrǥnun/ksεpεtaDžǥndε sa manitaria sǥli tin aϑina] / såret grodde fort η πληγή γιατρεύτηκε γρήγορα [i pliji jatrεftikε DžriDžǤra] / såret grodde på ei uke το τραύµα θεραπεύτηκε σε µια βδοµάδα [tǥ travma ϑεrapεftikε sε mja vðǥmaða] / såret vil snart gro το τραύµα θα θρέψει γρήγορα [tǥ travma ϑa ϑrεpsi DžriDžǤra] / sårene hans har grodd τα τραύµατά του επουλώθηκαν [ta travmata tu εpulǥϑikan] / såret har grodd (det har dannet seg skorpe på såret) η πλήγη κρούστιασε [i pliji krustjasε] : såret har grodd το τραύµα/η πλήγη έκλεισε [tǥ travma/i pliji εklisε] grobian m. (grov, ubehøvler fyr) τραχύς άνθρωπος, ο [Ǥ traçis anϑrǥpǥs] # κακότροπος άνθρωπος, ο [Ǥ kakǥtrǥpǥs anϑrǥpǥs] # (råtass) αγριάνθρωπος, ο [Ǥ aDžrianϑrǥpǥs] grogg m. (drikk av rom, varmt vann og sukker) γκρογκ, το [tǥ grǥg]

5 5 groggy adj. (i boksing: halvt i svime/fortumlet etter slag) ζαλισµένος από γροθιές /από τις µπουνιές [zalizmεnǥs apǥ DžrǤϑjεs/apǤ tiz bunjεs] # ζαβλακοµένος από το ξύλο [zavlakǥmεnǥs apǥ tǥ ksilǥ] gromgutt m. γιόκας, ο [Ǥ jǥkas] grop f.m. (hule, beholder, reservoar) βόθρος, ο [Ǥ vǥϑrǥs] # (senkning, hule, hull, grav) βούλιαγµα, το [tǥ vuliaDžma] # (hull, fordypning i terrenget, søkk, dump, hulrom) βαθούλωµα, το [tǥ vaϑulǥma] # γούπατο, το [tǥ DžupatǤ] # κοίλοµα, η [i kilǥma] # (hakk, hull, bulk) καβούλα, η [i kavula] / gross n. (12 dusin) γρόσσα, η [i DžrǤsa] / et gross lommetørkler µια γρόσσα µαντίλια [mja DžrǤsa mandilia] grossist m. (grosserer) έµπορος χονδρικής πωλήσεως ο [Ǥ εmbǥrǥs ΧǤndrikis pǥlisεǥs] # µεγαλέµπορος, ο [Ǥ mεDžalεmbǥrǥs] grotesk m. (ornament av slyngende planter og menneske- og dyreskikkelser, typ: skriftstil) γκροτέσκο, το [tǥ grǥtεskǥ] grotesk adj. (besynderlig, meningsløs) γελοίος [jεliǥs] / groteske manérer γελοίοι τρόποι [jεlii trǥpi] # αϕύσικοι τρόποι [afisiki trǥpi] grotte f.m. σπήλαιο,το [tǥ spilεǥ] # σπηλιά, η [i spilja] / de mørke krokene i ei grotte οι σκοτεινές γωνιές µιας σπηλιάς [i skǥtinεz gǥnjεz mjas spiljas] grotteinngang m. (huleåpning, huleinngang) άνοιγµα µιας σπηλιάς, το [tǥ aniDžma mjas spiljas] # µπούκα της πσηλιάς, η [i buka mjas spiljas] grov adj. (ubearbeidet, ubehandlet, uslepen) αδούλευτος [aðulεftǥs] # (uferdig, klumpet, dårlig laget) άτεχνος [atεχnǥs] # (om arbeid) βάναυσος [vanafsǥs] # (utilhogd, ubehandlet) απελέκητος [apεlεkitǥs] # ακατέργαστος [akatεrDžastǥs] # (markert, firskåren) ανώµαλος [anǥmalǥs] # (upolert) (også overf.) τραχύς [traçis] # (ubehøvlet, uforskammet, udannet) κακότροπος [kakǥtrǥpǥs] # ακατέργαστος [akatεrDžastǥs] # απελέκητος [apεlεkitǥs] # αγροικός [aDžrikǥs] # άξεστος [aksεstǥs] # αρκουδήσιος [arkuðisiǥs] # (uforskammet, avvisende, brysk) απότοµος [apǥtǥmǥs] # (usømmelig, skammelig) αισχρός [εsχrǥs] # άσεµνος [asεmnǥs] # (åpenbar, opplagt, utilgivelig, simpel, skamløs) κατάϕωρος [katafǥrǥs] # (tykk; rusten) χοντρός [ΧǤndrǤs] # (vulgær, simpel) αγοραίος [aDžǥrεǥs] # βάναυσος [vanafsǥs] # (simpel, tarvelig) αχρείος [aχriǥs] # (ufin, taktløs, vulgær) απειρόκαλος [apirǥkalǥs] # (uanstendig) αθυρίστοµος [aϑirǥstǥmǥs] # (alvorlig) βαριός [varjǥs] # (grov, keitet, udannet) βλαχικός [vlaçikǥs] / det er en grov urettferdighet είναι κραυγαλέα αδικία [inε kravDžalεa aðikia] / ei grov historie (råprat, griseprat, slibrig prat) αισχρολογία [εsχrǥlǥjia] # αισχρολίγηµα [εsχrǥlǥjima] : fortelle grove historier (snakke griseprat) λέω αισχρολογίες [lεǥ εsχrǥlǥjiεs] / en grov insinuasjon αχρείος υπαινιγµός [aχriǥs ipεniDžmǥs] / en grov/skrikende urettferdighet κατάϕωρη αδικία [katafǥri aðikia] / et grovt overtramp (en grov/opplagt overtredelse) κατάϕωρη παραβίαση [katafǥri paraviasi] / grov i munnen (grov i kjeften, slibrig) αισχρολόγος [εsχrǥlǥDžǥs] # βροµόστοµος [vrǥmǥstǥmǥs] : han er grov i munnen έχει βροµερό στόµα [εçi vrǥmεrǥ stǥma] # είναι βροµόστοµος [inε vrǥmǥstǥmas] / grov i oppførsel eller smak τραχύς σε

6 6 τρόπους ή γούστα [traçis sε trǥpus i Džusta] / (jur.) grov legemsbeskadigelse βιαιοπραγία η [i viεǥprajia] # κακοποίηση η [i kakǥpiisi] / grov uaktsomhet βαριά αµέλεια [varia amεlia] / grov å ta på τραχύς στην αϕή [traçis stin afi] / grove, markerte ansiktstrekk ανώµαλα χαρακτηριστικά [anǥmala Χaraktiristika] / grove uttrykk/utsagn/uttalelser αγοραίες εκϕράσεις [aDžǥrεεs εkfrasis] / grovt språk (usømmelig tale) αισχρολογίες [εsχrǥlǥjiεs] # βρωµόλογα [vrǥmǥlǥDža] / grovt ullstoff χοντρό µάλλινο, το [tǥ ΧǤndrǤ malinǥ] / være grov i kjeften (være løsmunnet) είµαι αθυρόστοµος [imε aϑirǥstǥmǥs] # (komme med griseprat, fortelle grove historier, være slibrig) αισχρολογώ [εsχrǥlǥDžǥ] grovhet f.m. (slibrighet, uanstendig tale) αθυροστοµία, η [i aϑirǥstǥmia] # (ufinhet, simpelhet, mangel på eleganse, ufikshet) απειροκαλία, η [i apirǥkalia] # (råhet, plumphet, ufinhet) βαναυσότητα, η [i vanafsǥtita] grovlemmet adj. χοντροκόκαλος [ΧǤndrǤkǤkalǤs] grovsand m. (grovkornet sand som tilslag i betong/mørtel) αµµοχάλικο, το [tǥ amǥχalikǥ] gruble v. αναλογίζοµαι [analǥjizǥmε] # συλλογίζοµαι [silǥjizǥmε] # (tenke så det knaker) σπάζω το κεϕάλι µου [spazǥ tǥ kεfali mu] / gruble på/over (grunne på, reflektere over) αναλογίζοµαι [analǥjizǥmε] # αναµετρώ [anamεtrǥ] # διαλογίζοµαι [ðialǥjizǥmε] : gruble over noe (legge hodet/hjernen i bløt, vri hjernen sin) σπάζω το κεϕάλι µου [spazǥ tǥ kεfali mu] : gruble over sine ulykker/sin uflaks/sin vanskjebne αναλογίζοµαι τις ατυχίες µου [analǥjizǥmε tis atiçiεz mu] # διαλογίζοµαι τις συµϕορές µου [ðialǥjizǥmε tis simfǥrεz mu] / gruble på noe (tenke over/igjennom noe) κλωθογυρίζω κάτι στο µυαλό µου [klǥϑǥjirizǥ kati stǥ mjalǥ mu] grubling f.m. (meditasjon, refleksjon, ettertanke) διαλογισµός, ο [Ǥ ðialǥjizmǥs] # (vingling, vakling, ubesluttssomhet) κλωθογύρισµα, το [tǥ klǥϑǥjirizma] grufull adj. (hårreisende) ανατριχιαστικός [anatriçiastikǥs] # (forferdelig, fæl, fryktelig, gyselig) απαίσιος [apεsiǥs] # (ekkel, motbydelig, vemmelig) αποκρουστικός [apǥkrustikǥs] # (avskyelig, grusom, motbydelig) αποτρόπαιος [apǥtrǥpεǥs] # (avskyelig, fryktelig, skrekkelig) ειδεχθής* [iðεχϑis] / en grufull forbrytelse αποτρόπαιο/ ειδεχθής έγκληµα [apǥtrǥpεǥ/iðεχϑis εŋglima] / et grufullt syn αποτρόπαιο θέαµα [apǥtrǥpεǥ ϑεama] grumse til v. (bli/gjøre grumsete, bli/gjøre uklar) θολώνω [ϑǥlǥnǥ] / grumse til vannet θολώνω το νερό [ϑǥlǥnǥ tǥ nεrǥ] grumset adj. (uklar) θολός [ϑǥlǥs] # ακαταστάλαχτος [akatastalaχtǥs] / grumsete vin (uklar vin) θολό κρασί [ϑǥlǥ krasi] grundig adj. (inngående, uttømmende, omfattende) διεξοδικός [ðiεksǥðikǥs] # εκτεταµένος [εktεtamεnǥs] # εξαντλητικός [εksandlitikǥs] # (inngående, minutiøs, omhyggelig) εξονυχιστικός [εksǥniçistikǥs] # επιστάµενος [εpistamεnǥs] # f. επισταµάνη [εpistamεni] # (omhyggelig, gjennomtenkt) επιµεληµένος [εpimεlimεnǥs] / en grundig analyse µια διεξοδική ανάλυση [mja ðiεksǥðiki analisi] / en grundig gjennomgang/kontroll/revisjon (et grundig ettersyn) µια ολοκληρωτική αναθεώρηση [mja ǤlǤklirǤtiki anaϑεǥrisi] / en grundig undersøkelse/utforskning εξαντλητική

7 7 έρευνα [εksandlitiki εrεvna] : grundige undersøkelser (omfattende undersøkelser) εκτεταµένες έρευνες [εktεtamεnεs εrεvnεs] : jeg ble underkastet en grundig undersøkelse υποβλήθηκα σε εξονυχιστική έρευνα [ipǥvliϑika sε εksǥniçistiki εrεvna] / etter en grundig undersøkelse/etter grundig overveielse µετά από επισταµένη εξέταση/µελέτη [mεta apǥ εpistamεni εksεtasi/mεlεti] grundig adv. (nøye) προσεχτικά [prǥsεχtika] # καλά [kala] # (detaljert) λεπτοµερειακά [lεptǥmεriaka] # (svært grundig/i minste detalj) λεπτοµερέστατα [lεptǥmεrεstata] # (i dybden) σε βάθος [sε vaϑǥs] / gjøre noe grundig (være grundig) ξακρίζω [ksakrizǥ] : når du har husvask, må/bør du gjøre det grundig όταν καθαρίζεις το σπίτι να ξακρίζεις [Ǥtan kaϑarizis tǥ spiti na ksakrizis] / hun vasket rommet grundig καθάρισε το δωµάτιο καλά [kaϑarisε tǥ ðǥmatiǥ kala] / sette seg grundig inn i ei sak (gå ei sak etter i sømmene) εξετάζω ένα θέµα προσεχτικά [εksεtazǥ εna ϑεma prǥsεχtika] grundling m. (lat. Gobio gobio, liten fisk ofte brukt som agn) γωβιός, ο [Ǥ DžǤvjǤs] grunn m. (jord) έδαϕος, το [tǥ εðafǥs] # (land, jord) γη, η [i ji] # στεριά, η [i stεria] # (årsak) αιτία, η [i εtia] # αίτιο, το [tǥ εtiǥ] # (begrunnelse) αιτιολόγηση, η [i εtiǥlǥjisi] # (påskudd) δικαιολογία, η [i ðikεǥlǥjia] # (årsak, påskudd, foranledning, motiv) αϕορµή, η [i afǥrmi] # αιτία, η [i εtia] # λόγος, ο [Ǥ lǥDžǥs] # (basis, beveggrunn, begrunnelse) έρεισµα, το [tǥ εrizma] / av den grunn (derfor) γι' αυτό το λόγο [jaftǥ tǥ lǥDžǥ] / av en eller annen grunn (av ulike årsaker) κάτι µε το' να κάτι µε τ' άλλο [kati mε tǥ na kati mε talǥ] # µε τούτα και µε τ' άλλα [mε tuta kε mε tala] # για τον έναν η τον άλλο λόγο [ja tǥn εnan i tǥn alǥ lǥDžǥ] # για τον άλϕα η βήτα λόγο [ja tǥn alfa i vita lǥDžǥ] : av en eller annen grunn gikk tida (fort) κάτι µε το' να κάτι µε τ' άλλο πέρασε η ώρα [kati mε tǥ na kati mε talǥ pεrasε i Ǥra] / av grunner jeg ikke rår over (av årsaker som ligger utenfor min kontroll) για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή µου [ja lǥDžus anεksartitus apǥ ti ϑεlisi mu] / av hvilken grunn? (hvorfor?) για ποιο λόγο; [ja pjǥ lǥDžǥ] / av åpenbare grunner για ευνόητους λόγους [ja εvnǥituz lǥDžus] / desto større grunn κατά µείζονα λόγο(ν) [kata mizuna lǥDžǥ(n)] # (desto mer (ettersom...)) τοσούτω µάλλον [tǥsutǥ malǥn] : desto større grunn til å nekte/til ikke å gå ένας λόγος παραπάνω να αρνηθείς /να µην πας [εnaz lǥDžǥs parapanǥ na arniϑis/na min pas] / det er grunnen til at jeg er sein αυτός είναι ο λόγος που άργησα [aftǥs inε Ǥ lǥDžǥs pu arjisa] # (med ettertrykk: det er hvorfor jeg er sein!) να γιατί άργησα! [na jati arjisa] / det er grunnen til at jeg hater han να γιατί τον µισώ! [na jati tǥn misǥ] / det er ingen grunn til bekymring δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας [ðεn iparçi lǥDžǥs anisiçias] # δεν υπάρχει λόγος να ανησυχήτε [ðεn iparçi lǥDžǥz na anisiçitε] / det er ingen grunn til å ligge til sengs/unnskyldning for at du skulle holde senga αυτός δεν είναι λόγος να 'σαι στο κρεβάτι [aftǥz ðεn inε lǥDžǥz na sε stǥ krεvati] : det er ingen grunn (for oss) til å vente δεν υπάρχει λόγος να περιµένουµε [ðεn iparçi lǥDžǥz na pεrimεnumε] / du har ingen grunn til... δεν έχεις δικαιολογία να... [ðεn εçiz ðikεǥlǥjia na] / en av flere grunner er at ένας

8 8 λόγος, µεταξύ πολλών, είναι ότι [εnaz lǥDžǥz mεtaksi pǥlǥn inε Ǥti] / gi grunn til (forårsake, avstedkomme, utløse) δίνω λάβη σε [ðinǥ lavi sε] : gi grunn til misforståelser δίνω λάβη σε παρεξηγήσεις [ðinǥ lavi sε parεksijisis] / gi grunner/ forklaringer δίνω εξηγήσεις [ðinǥ εksijisis] / grunnen er opplagt/klar ο λόγος είναι εµϕανής [Ǥ lǥDžǥs inε εmfanis] / grunnene (motivene, de nærmere beveggrunner) τα γιατί και τα διότι [ta jati kε ta ðjǥti] / grunnene hans er åpenbare οι λόγοι του είναι καταϕανείς [i lǥji tu inε katafanis] / gå på grunn (bli skylt på land, strande) εξοκέλλω [εksǥkεlǥ] / gå til grunne (bli ødelagt) καταστρέϕοµαι [katastrεfǥmε] / ha all grunn til έχω κάθε λόγο να [εχǥ kaϑε lǥDžǥ na] / ha fast grunn under føttene πατάω γη/στεριά [pataǥ ji/stεria] # (være på trygg grunn) πατώ σε στερεό έδαϕος [patǥ sε stεrεǥ εðafǥs] : jeg er glad for å ha fast grunn under føttene igjen (jeg er glad for å være på land igjen) χαίροµαι που ξαναπατάω γη/στεριά [çεrǥmε pu ksanapataǥ ji/stεrja] / ha god grunn til (det er all grunn til, det er berettiget) είναι δικαιολογηµένος [inε ðikεǥlǥjimεnǥs] : du har god grunn til å være forbanna µε το δίκιο σου να 'σαι θυµωµένος [mε tǥ ðikiǥ su na sε ϑimǥmεnǥs] : ha god grunn til å tro at έχω εύλογη αιτία να πιστεύω ότι [εχǥ εvlǥji εtia na pistεvǥ Ǥti] : ha gode grunner til å tro at έχω βάσιµους λόγους να πιστεύω ότι [εχǥ vasimuz lǥDžuz na pistεvǥ Ǥti] : han har god grunn til å tenke/mene at είναι δικαιολογηµένος που σκέϕτεται ότι [inε ðikεǥlǥjimεna pu skεptεtε Ǥti] : jeg hadder gode grunner til å mistenke han είχα σοβαρούς λόγους να τον υποψιάζοµαι [iχa sǥvaruz lǥDžuz na tǥn ipǥpsjazǥmε] / ha grunn til έχω λόγο να [εχǥ lǥDžǥ na] : jeg hadde grunn til å irettesette han είχα λόγο να τον επιτιµήσω [iχa lǥDžǥ na tǥn εpitimisǥ] / ha etiske grunner (være etisk betinget) έχω ηθικό έρεισµα [εχǥ iϑikǥ εrizma] / ha liten grunn til takknemlighet δεν έχω λόγο ευγνωµοσύνης [ðεn εχǥ lǥDžǥ εvDžnǥmǥsinis] / ha sine grunner έχω το λόγο µου [εχǥ tǥ lǥDžǥ mu] : jeg hadde mine grunner for å si nei /nekte είχα το λόγο µου εγώ που αρνήθηκα [iχa tǥ lǥDžǥ mu εDžǥ pu arniϑika] / helt uten grunn (uten noen som helst slags grunn) χωρίς καµιά απολύτως αϕορµή [ΧǤris kamja apǥlitǥs afǥrmi] # χωρίς κανένα λόγο [ΧǤris kanεna lǥDžǥ] / hva var grunnen til at han sa opp? ποια ήταν η αϕορµή της παραίτησής του; [pja itan i afǥrmi tis parεtisis tu] : για ποιο λόγο τον απέλυσες; [ja pjǥ lǥDžǥ tǥn apεlisεs] / hvilken grunn har du til å si noe sånt? τι βάση έχεις για να λες τέτοια πράγµατα; [ti vasi εçiz ja na lεs tεtia praDžmata] / i grunnen (egentlig, i bunn og grunn) κατά βάθος [kata vaϑǥs] # στο βάθος [stǥ vaϑǥs] / ikke ha noen grunn til å δεν έχω λόγο να [ðεn εχǥ lǥDžǥ na] : du hadde ingen grunn til å si noe sånt δεν είχες λόγο να πεις τέτοιο πράγµα [ðεn içεz lǥDžǥ na pis tεtjǥ praDžma] / ikke uten grunn όχι άδικα [Ǥçi aðika] # όχι χωρίς λόγο [Ǥçi ΧǤriz lǥDžǥ] : han var sint på meg, og ikke uten grunn θύµωσε µαζί µου, κι όχι άδικα [ϑimǥsε mazi mu ki Ǥçi aðika] / jeg greier bare ikke å se grunnene dine µου είναι αδύνατο ν' αντιληϕθώ τους λόγους σας [mu inε aðinatǥ nandilifϑǥ tuz lǥDžus sas] / jeg hadde ingen grunn til å være misfornøyd med han δεν είχα αϕορµή να είµαι δυσαρεστηµένος µαζί του [ðεn iχa afǥrmi na imε ðisarεstimεnǥz mazi tu] / jeg har ingen grunn til å beklage meg δεν

9 9 έχω λόγους να παραπονιέµαι [ðεn εχǥ lǥDžuz na parapǥnjεmε] / på grunn av (takket være, på bakgrunn av) ένεκα [εnεka] # ένεκεν* [εnεkεn] # εξαιτίας [εksεtias] # εξ αιτίας [εks εtias] # εκ του λόγου [εk tu lǥDžu] # λόγω του [lǥDžǥ tu] # απ' αϕορµή [ap afǥrmi] # καθότι [kaϑǥti] : både på grunn av barna og håndverkerne er huset (i) et forferdelig rot (med håndverkere og barn i huset er det veldig mye rot) κάτι οι εργάτες κάτι τα παιδιά το σπίτι είναι γυϕταριό [kati i εrDžatεs kati ta pεðja tǥ spiti inε jiftarjǥ] : han ble unnskyldt/frikjent på grunn av alderen απαλλάχτηκε εξαιτίας της ηλικίας του [apalaχtikε εksεtias tis ilikias tu] : han er unnskyldt på grunn av at han er så ung συγχωριέται για το λόγο ότι είναι νέος [sinχǥriεtε ja tǥ lǥDžǥ Ǥti inε nεǥs] : på grunn av at (av den grunn at) για το λόγο ότι [ja tǥ lǥDžǥ Ǥti] : på grunn av hans forsinkelse απ' αϕορµή την καθυστέρησή του [ap afǥrmi tiŋ kaϑistεrisi tu] / på trygg grunn (på et solid grunnlag, på et stabilt underlag) σε στάθερη βάση [sε staϑεri vasi] / på vigslet grunn (på hellig jord) στο ιερό έδαϕος [stǥ iεrǥ εðafǥs] / regne opp grunner (= påskudd)/årsaker αραδιάζω δικαιολογίες/αιτίες [araðjazǥ ðikεǥlǥjiεs/εtiεs] / uten god/gyldig grunn χωρίς σοβαρή δικαιολογία [ΧǤriz ðikεǥlǥjia] : hvis du er borte/fraværende uten gyldig grunn αν απουσιάσεις χωρίς σοβαρή δικαιολογία [an apusiasis ΧǤris sǥvari ðikεǥlǥjia] / uten noen grunn χωρίς κανένα λόγο [ΧǤris kanεna lǥDžǥ] / uten (noen) spesiell grunn χωρίς κανένα ιδιαίτερο λόγο [ΧǤris kanεna iðiεtεrǥ lǥDžǥ] / uten synlig grunn (tilsynelatende uten grunn) χωρίς εµϕανής λόγο [ΧǤris εmfaniz lǥDžǥ] / (overf.) være på gyngende grunn (være på tynn is) έχω να κάµω µε λεπτό θέµα [εχǥ na kamǥ mε lεptǥ ϑεma] # (komme inn på/bevege seg inn på andres enemerker, snakke om noe enn ikke har greie på) µπαίνω σε ξένα οικόπεδα [bεnǥ sε ksεna ikǥpεða] grunn- (basis-, grunnleggende, fundamental) βασικός [vasikǥz] # θεµελιώδης [ϑεmεljǥðis] grunn adj. (ikke dyp) άβαθος [avaϑǥs] # ξέβαθος [ksεvaϑǥs] # (bokst. og overf.) ανάβαθος [anavaϑǥs] # (grunn, innholdsløs, tom) αβαθής [avaϑis] # (overfladisk) επιϕανειακός [εpifaniakǥs] # (overfladisk, lettsindig, ubetenksom) επιπόλαιος [εpipǥlεǥs] grunnbass m. (ostinatbass) θεµελιώδες βάσιµον, το [tǥ sεmεljǥðεz vasimǥn] # έµµενο µπάσο, το [tǥ εmεnǥ basǥ] # υποχρεωτικό µπάσο, το [tǥ ipǥχrεǥtikǥ basǥ] grunnbetydning m. βασική έννοια, η [i vasiki εnia] / grunnbetydningen av et ord η βασική έννοια µιας λέξης [i vasiki εnia mjaz lεksis] grunnbok f.m. (register over dokumenter som gjelder grunneiendommer, matrikkel) κτηµατολόγιο, το [tǥ ktimatǥlǥjǥ] grunne m. (sandbanke) αµµοσύρτη, η [i amǥsirti] # αµµοσύρτις, ο [Ǥ amǥsirtis] # ο [Ǥ baŋgǥs] # (rev, skjær, sandbanke) ξέρα, η [i ksεra] / gå på en, µπάνκος grunne (gå på grunn) πέϕτω πάνω σε ξέρα [pεftǥ panǥ sε ksεra] grunne v. (legge på det første malingsstrøket) ασταρώνω [astarǥnǥ] grunne på v. (tenke på, tygge på) αναµασώ [anamasǥ] # (spekulere på, gruble på) αναµετρώ [anamεtrǥ] # (gruble på/over, reflektere over) αναλογίζοµαι [analǥjizǥmε] grunneiendom m. (landeiendom, fast eiendom) ακίνητο, το [tǥ akinitǥ]

10 10 grunneier m. κτηµατίας, ο [Ǥ ktimatias] grunneierinteresser f.m.pl. κεκτηµένα συµϕέροντα, τα [ta kεktimεna simfεrǥnda] grunneierrettigheter f.m.pl. κεκτηµένα δικαιώµατα, τα [ta kεktimεna ðikεǥmata] grunnelement n. βασικό στοιχείο, το [tǥ vasikǥ stiçiǥ] / grunnelementene (det grunnleggende, det nødvendigste) τα βασικά [ta vasika] grunnfjell n. βραχώδες υπόστρωµα, το [tǥ vraχǥðεs ipǥstrǥma] grunnidé m. (grunntanke) βασική/κατευθυντήριη ιδέα, η [i vasiki/katεfϑindirii iðεa] / grunnidéene i denne planen/dete prosjektet οι κατευθυντήριες ιδέες αυτού του σχεδίου [i katεfϑindiriεs iðεεs aftu tu sçεðiu] grunning f.m. (første malingsstrøk) αστάρι, το [tǥ astari] # πρώτη επάλειψη, η [i prǥti εpalipsi] grunnlag n. (basis) βάση, η [i vasi] # (underlag) υπόστρωµα, το [tǥ ipǥstrǥma] / danne grunnlag for (underbygge, dokumentere) αποδείχνω [apǥðiχnǥ] / det etiske grunnlaget το βάθρο της ηθικής [tǥ vaϑrǥ tis iϑikis] / fakta som danner grunnlaget for tiltalen γεγονότα αποδεικτικά της κατηγορίας [jεDžǥnǥta apǥðiktika tis katiDžǥrias] / gi noen/få et godt grunnlag i matematikk δίνω σε κάποιον/παίρνω καλές βάσεις στα µαθηµατικά [ðinǥ sε kapiǥn/pεrnǥ kalεz vasis sta maϑimatika] : han har et godt grunnlag i grammatikk έχει καλές βάσεις στη γραµµατική [εçi kalεz vasis sti Džramatiki] / grunnlaget for sosial velferd η βάση της κοινωνικής ευηµερίας [i vasi tis kinǥnikis εvimεrias] / på dette grunnlag σ' αυτή τη βάση [safti ti vasi] : vi kan ikke diskutere på dette grunnlag δεν µπορούµε να συζητήσουµε πάνω σ' αυτή τη βάση [ðεm bǥrumε na sizitisumε panǥ safti ti vasi] / på feil grunnlag (urettferdig) άδικα [aðika] / på grunnlag av (me basis i) µε βάση [mε vasi] # επί τη βάση (+ gen.)[ εpi ti vasi] : han krevde pensjon på grunnlag av sin lange tjeneste i det militære αξίωσε σύνταξη (επί τη) βάσει της µακράς στρατιωτικής του υπηρεσίας [aksiǥsε sindaksi (εpi ti) vasi tiz makras stratiǥtikis tu ipirεsias] : jeg ansatte han på (grunnlag av) dine anbefalinger τον προσέλαβα µε βάση τις συστάσεις σου [tǥm brǥsεlava mε vasi tis sistasis su] : på grunnlag av fjorårets resultater µε βάση τα περυσινά αποτελέσµατα [mε vasi ta pεrisina apǥtεlεzmata] grunnlegge v. (stifte, anlegge, bygge) ιδρύω [iðriǥ] # (stifte, lage, gjøre) δηµιουργώ [ðimiurDžǥ] # (skape, gi liv/eksistens til) δίνω υπόσταση [ ðinǥ ipǥstasi] # (legge grunnlaget for, legge ned grunnsteinen til) θεµελιώνω [ϑεmεljiǥnǥ] # (stadfeste, etablere) καθιερώνω [kaϑiεrǥnǥ] / grunnlegge en industri (etablere en industri) ιδρύω µια βιοµηχανία [iðriǥ mja viǥmiχania] / grunnlegge en koloni δηµιουργώ µια αποικία [ðimiurDžǥ mja apikia] / grunnlegge en ny by/en ny skole/et verdensrike θεµελιώνω/ιδρύω µια νέα πόλη/ένα νέο σχολείο/µια αυτοκρατορία [iðriǥ/ϑεmεljǥnǥ mja nεa pǥli/εna nεǥ sχǥliǥ/mja aftǥkratǥria] / grunnlegge på nytt (legge/lage et nytt fundament) αναθεµελιώνω [anaϑεmεljǥnǥ] / han grunnla selskapet for tre år siden ίδρυσε την εταιρία τρία χρόνια πριν [iðrisε tin εtεria tria ΧrǤnja prin] grunnleggelse m. θεµελίωση, η [i ϑεmεliǥsi] # ίδρυση, η [i iðrisi] # (oppbygging, oppføring) κτίση, η [i ktisi] / grunnleggelsen av Roma η κτίση της Ρώµης [i ktisi tiz rǥmis]

11 11 grunnleggende adj. (fundamental, primær) βασικός [vasikǥs] # θεµελιώδης [ϑεmεljǥðis] # έσχατος [εsχatǥs] # κυρίαρχος [kiriarχǥs] # κύριος [kiriǥs] # (formativ, formende, dannende) διαµορϕωτικός [ðiafǥrmatikǥs] # (medfødt, iboende, naturgitt) έµϕυτος [εmfitǥs] / de grunnleggende egenskapene til en leder τα ουσιώδη χαρακτηριστικά ενός ηγέτη [ta usiǥði Χaraktiristika εnǥs ijεti] / de grunnleggende prinsipper οι έσχατες άρχες [i εsχatεs arçεs] / den grunnleggende årsaken η έσχατη αίτια [i εsχati εtia] / det grunnleggende (det nødvendigste, grunnelementene) τα βασικά [ta vasika] # τα ουσιαστικά [ta usiastika] : det grunnleggende i engelsk grammatikk τα ουσιαστικά της αγγλικής γραµµατικής [ta usiastika tis aŋglikiz Džramatikis] : først lær først det grunnleggende innen kokekunsten, og så/deretter... µάθε πρώτα τα βασικά της µαγειρηκής κι έπειτα... [maϑε prǥta ta vasika tiz majirikis ki εpita] / en grunnleggende forutsetning βασική υπόθεση [vasiki ipǥϑεsi] # βασική προϋπόθεση [vasiki prǥïpǥϑεsi] # θεµελιώδης όρος [ϑεmεljǥðis ǤrǤs] / et grunnleggende spørsmål θεµελιώδης ερώτηµα [ϑεmεljǥðis εrǥtima] # θεµελιώδες ζήτηµα/θέµα [ϑεmεljǥðεz zitima/ϑεmεljǥðεs ϑεma] / grunnlegggende karaktertrekk έµϕυτα χαρακτηρίστικα [εmfita Χaraktiristika] / grunnleggende kunnskap στοιχειώδης γνώση, η [stiçiǥðiz DžnǤsi] / grunnleggende prinsipper (for/i/innen...) θεµελιώδεις αρχές (του...) [ϑεmεljǥðis arçεs (tu)] # βασικές αρχές [vasikεs arçεs] / grunnlegende år (de årene da en formes som menneske) διαµορϕωτικά χρόνια [ðiamǥrfǥtika ΧrǤnia] : de grunnleggende år i et barns liv (de årene da karakteren til et barn formes) τα χρόνια που διαπλάθεται ο χαράκτηρας ενός παιδιού [ta ΧrǤnia pu ðiaplaϑεtε Ǥ Χaraktiras εnǥs pεðju] / menneskets grunnleggende behov οι κύριες ανάγκες του ανθρώπου [i kiriεs anaŋgεs tu anϑrǥpu] grunnlegger m. θεµελιωτής, ο [Ǥ ϑεmεliǥtis] # οικιστής, ο [Ǥ ikistis] # ιδρυτής, ο [Ǥ iðritis] # f. ιδρύτρια, η [i iðritria] # (kirkelig) κτήτορας, ο [Ǥ ktitǥras] grunnlinje f.m. βάση, η [i vasi] / grunnlinja i en trekant η βάση τριγώνου [i vasi triDžǥnu] grunnlov f.m. (konstitusjon) σύνταγµα, το [tǥ sindaDžma] gunnlovsartikkel m. άρθρο του συντάγµατος [arϑrǥ tu sindaDžmatǥs] grunnlovsendring f.m. (endring av artikkel i grunnloven) (ΗΠΑ) προσθήκη άρθρου στο σύνταγµα, η [i prǥsϑiki arϑru stǥ sindaDžma] grunnlovsstridig adj. αντισυνταγµατικός [andisindaDžmatikǥs] # (udemokratisk, unormal, uvanlig, avvikende) ανώµαλος [anǥmalǥs] grunnlovsstridighet f.m. αντισυνταγµατικότητα, η [i andisindaDžmatikǥtita] grunnlønn f.m. βασικός µισθός, ο [Ǥ vasikǥz misϑǥs] grunnløs adj. (uberettiget, ubegrunnet) αστήριχτος [astiriχtǥs] # αστήρικτος [astiriktǥs] # αβάσιµος [avasimǥs] # αθεµελίωτος [aϑεmεliǥtǥs] # ανυπόστατος [anipǥstatǥs] / grunnløs kritikk αθεµελίωτη κριτική [aϑεmεliǥti kritiki] / grunnløse anklager/ beskyldninger αστήρικτες κατηγορίες [astiriktεs katiDžǥriεs] / grunnløse påstander αστήριχτοι ισχυρισµοί [astiriχti isçirizmi] / grunnløse rykter ανυπόστατες διαδόσεις [anipǥstεz ðiaðǥsis]

12 12 grunnmur m. (fundament, overf. grunnvoll) θεµέλιο, το [tǥ ϑεmεliǥ] # υπόστασης, η [i ipǥstasis] / en ustødig/vaklende grunnmur (et ustabilt fundament) άστατη θεµέλια [astati ϑεmεlia] / grunnmuren seg τα θεµέλια βούλιαξαν [ta ϑεmεlia vuliaksan] / såle under grunnmur πέδιλο θεµελίων, το [tǥ pεðilǥ ϑεmεliǥn] grunnpilar m. (støttebjelke, bærende kraft, hovedstøtte) αντιστήριγµα, το [tǥ andistiriDžma] # αντιστύλι, το [tǥ andistili] / far er grunnpilaren i familien ο πατέρας είναι η κολόνα του σπιτιού [Ǥ patεras inε i kǥlǥna tu spitju] / han/hun er familiens grunnpilar (han/hun er familiens faste holdepunkt) είναι το αντιστήριγµα της οικογένειας [inε tǥ andistiriDžma tis ikǥjεnias] # είναι το αντιστύλι της οικογένειάς µας [inε tǥ andistili tis ikǥjεniaz mas] # είναι ο βράχος του σπιτιού [inε Ǥ vraχǥs tu spitju] grunnplan n.(arkit. plansnitt, snittegning) κάτοψη, η [i katǥpsi] grunnprinsipp n. θεµελιώδης αρχή, η [i ϑεmεljǥðis arçi] / grunnprinsipper i (innen) θεµελιώδεις άρχες του... [ϑεmεljǥðis arçεs tu] / matematikkens grunnprinsipper η βασικές αρχές των µαθηµατικών [i vasikεs arçεs tǥn maϑimatikǥn] grunnrik adj. (veldig rik, steinrik) πάµπλουτος [pamblutǥs] grunnsetning m. (leveregel, devise, motto) γνωµικό, το [tǥ DžnǤmikǤ] grunnskoleundervisning f.m. (grunnutdanning) πρωτοβάθµια εκπαίδευση, η [i prǥtǥvaϑmia εkpεðεfsi] grunnsetning m. (leveregel) m. γνωµικό, το [tǥ DžnǤmikǤ] # (læresetning, prinsipp, dogme) αξίωµα, το [tǥ aksiǥma] grunnskole m. (grunnskolens undervisning, grunnutdanning) στοιχειώδης εκπαίδευση, η [i stiçǥðis εkpεðεfsi] # (folkeskole) δηµοτικό (σχολείο), το [tǥ ðimǥtikǥ (sχǥliǥ)] grunnstøte v. (gå på grunn, støte mot noe) προσαράσσω [prǥsarasǥ] # ναυαγώ [navaDžǥ] # (gå på grunn, bunne, ta bunnen) καθίζω [kaϑizǥ] # κάθοµαι [kaϑǥmε] # κολλώ [kǥlǥ] # κολλάω [kǥlaǥ] / skipet grunnstøtte (båten gikk på en langgrunne) το πλοίο κάθισε στα ρηχά [tǥ pliǥ kaϑisε sta riχa] # το πλοίο κόλλησε [tǥ pliǥ kǥlisε] grunnstøting f.m. κάθισµα, το [tǥ kaϑizma] grunnstøtt adj. προσαραγµένος [prǥsaraDžmεnǥs] / grunnstøtt (på grunn) på en sandbanke προσαραγµένος σε αµµοσύρτη [prǥsaraDžmεnǥs sε amǥsirti] grunntall n. pl. (kardinaltall) απόλυτα αριθµητικά, τα [ta apǥlita ariϑmitika] # απόλυτοι αριθµοί, οι [i apǥliti ariϑmi] grunntanke m. (grunnleggende idé) θεµειώδες λήµµα, το [tǥ ϑεmεljǥðεz lima] # (grunnidé, grunntanke, grunntone) βασική/κατευθυντήριη/κεντρική ιδέα, η [i vasiki/katεfϑindirii/ kεndriki iðεa] grunntone m. (grunnidé, grunntanke) βασική/κατευθυντήριη ιδέα, η [i vasiki/katεfϑindirii iðεa] / grunntonen i talen hans η κατευθυντήρια γραµµή του λόγου του [i katεfϑindiria Džrami tu lǥDžu tu] # η κεντρική ιδέα του λόγου του [i kεndriki iðεa tu lǥDžu tu] grunntrekk n. (grunnstruktur, basis) βάση, η [i vasi] # (hovedlinje, hovedtrekk) βασική γραµµή, η [i vasiki Džrami] / grunntrekkene i engelsk grammatikk οι βάσεις της αγγλικής γραµµατικής [i vasis tis aŋglikiz Džramatikis] grunnutdanning f.m. βασική εκπαίδευση, η [i vasiki εkpεðεfsi]

13 13 grunnvannsspeil n. (geol.) υδάτινος ορίζων, ο [Ǥ iðatinǥs ǤrizǤn] grunnverdi m. βάση, η [i vasi] / de etiske grunnverdier (moralgrunnlaget) η βάση της ηθικής [i vasi tis iϑikis] grunnverdistigning m. (økon.) αυτόµατο υπερτίµηµα, το [tǥ aftǥmatǥ ipεrtimima] grunnvoll m. (basis, fundament) βάθρο, το [tǥ vaϑrǥ] # (grunnmur) θεµέλιο, το [tǥ ϑεmεliǥ] # υπόστασης, η [i ipǥstasis] / dette er grunnvollen i hans tro αυτή είναι η βάση της πίστης του [afti inε i vasi tis pistis tu] / huset skaket i sine grunnvaller το σπίτι σείστηκε από τα θεµέλια [tǥ spiti sistikε apǥ ta ϑεmεlia] / samfunnets grunnvoll(er)/fundament το βάθρο/οι βάσεις/τα θεµέλια της κοινωνίας [tǥ vaϑrǥ/i vasis/ta ϑεmεlia tis kinǥnias] gruppe f.m. (lag, team, flokk) οµάδα, η [i Ǥmaða] # (selskap, krets) οµήγυρη, η [i Ǥmijiri] # (gjeng, klynge, omgangskrets) παρέα, η [i parεa] # (klubb, forening) όµιλος, ο [Ǥ ǤmilǤs] # (reisegruppe o.l.) γκρουπ, το [tǥ grup] # (gruppe mennesker) συγκρότηµα, το [tǥ siŋgrǥtima] # (mil.: enhet av kampstyrke, avdeling, tropp) κλιµάκιο, το [tǥ klimakiǥ] / danne/lage ei gruppe ϕτιάχνω µια οµήγυρη [ftjaχnǥ mja Ǥmijiri] / ei parlamentarisk gruppe (stortingsgruppe) κοινοβουλευτική οµάδα [kinǥvulεftiki Ǥmaða] / gruppe på fire/åtte/ti τετράδα/οκτάδα/δεκάδα, η [i tεtraða/ Ǥktaða/ðεkaða] / ei gruppe turgåere/turister όµιλος εκδροµέων/τουριστών [ǤmilǤs εkðrǥmεǥn/turistǥn] / han er ikke i vår gruppe (han er ikke med i selskapet, han er ikke en av oss) δεν είναι της παρέας µας [ðεn inε tis parεaz mas] / han var ikke i vår gruppe (han tilhørte ikke vår krets) δεν ήταν στη δική µας οµήγυρη [ðεn itan sti ðiki mas Ǥmijiri] / i grupper (gruppevis) οµάδες οµάδες [Ǥmaðεs-Ǥmaðεs] # (under ett, i ei gruppe, gruppevis) οµαδικά [Ǥmaðika] / jeg tilhører (reise)gruppen ανήκω στο γκρουπ [anikǥ stǥ grup] / vi var ei stor gruppe είµασταν µεγάλη παρέα [imastan mεDžali parεa] gruppearbeid n. (lagarbeid, teamarbeid) οµαδική εργασία, η [i Ǥmaðiki εrDžasia] gruppedannelse m. (gruppering) οµαδοποίηση, η [i ǤmaðǤpiisi] gruppere v. συγκεντρώνω σε οµάδες [siŋgεndrǥnǥ sε Ǥmaðεs] gruppering f.m. (oppstilling, formasjon) παράταξη, η [i parataksi] / en ny gruppering av alliansefrie land µια νέα παράταξη αδέσµευτων χωρών [mja nεa parataksi aðεzmεftǥn ΧǤrǤn] gruppesex m. παρτύζα, η [i partiza] gruppevis adv. (i grupper) οµάδες οµάδες [Ǥmaðεs-Ǥmaðεs] # παρέες παρέες [parεεsparεεs] / de gikk gruppevis περπατούσαν οµάδες οµάδες / παρέες παρέες [pεrpatusan Ǥmaðεs-Ǥmaðεs/ parεεs-parεεs] grus m. χαλίκι, το [tǥ Χaliki] grusdekke n. οδόστρωµα από χαλίκι, το [tǥ ǤðǤstrǤma apǥ Χaliki] grusom adj. (αι)µοβόρος [(ε)mǥvǥrǥs] # ανάνθρωπος [ananϑrǥpǥs] # θηριώδης [ϑiriǥðis] # κτηνώδης [ktinǥðis] # (nådeløs, ubarmhjertig) αλύπητος [alipitǥs] # άπονος [apǥnǥs] # άσπλαχνος [asplaχnǥs] # (vill) άγριος [aDžriǥs] # (skrekkelig) τροµακτικός [trǥmaktikǥs] # (fryktinngytende, fæl, fryktelig) ϕοβερός [fǥvεrǥs] # απαίσιος [apεsiǥs] # ανατριχιαστικός [anatriçastikǥs] # (grufull, fryktelig,

14 14 motbydelig, vemmelig) αποκρουστικός [apǥkrustikǥs] # αποτρόπαιος [apǥtrǥpεǥs] / denne maten er grusom το ϕαγητό αυτό είναι απαίσιο [tǥ fajitǥ aftǥ inε apεsiǥ] / en grusom forbrytelse αποκρουστικό/αποτρόπαιο έγκληµα [apǥkrustikǥ/apǥtrǥpεǥ εŋglima] / grusomme soldater (barbariske soldater) θηριώδεις στρατιώτες [ϑiriǥðis stratjǥtεs] / maten var grusom/elendig/bare elendigheten το ϕαΐ ήταν απελπισία [tǥ faï itan apεlpisia] / på en grusom måte µε καυστικό τρόπο [mε kafstikǥ trǥpǥ] / varmen/heten var grusom (det var grusomt/kvelende varmt) έκανε διαβολεµένη ζέστη [εkanε ðiavǥlεmεni zεsti] / det grusomme (i denne situasjonen) η δεινότητα (σε αυτή κατάσταση) [i ðinǥtita (sε afti katastasi)] / ei grusom hodepine ένα ϕοβερό πονοκέϕαλο [εna fǥvεrǥ pǥnǥkεfalǥ] / ei grusom ulykke ένα ϕοβερό δυστύχηµα [εna fǥvεrǥ ðistiçima] # δεινή καταστοϕή [ðini katastrǥfi] grusomhet f.m. ϕρικαλεότητα, η [i frikalεǥtita] # δεινό, το [tǥ ðinǥ] # (ugjerning) κτηνώδια, η [i ktinǥðia] # θηριωδία, η [i ϑiriǥðia] # (om egenskap el. handling: barbari, umenneskelighet) βαρβαρότητα, η [i varvarǥtita] # (råskap, råhet, ubarmhjertighet) απανθρωπία, η [i apanϑrǥpia] # απανθρωπιά, η [i apanϑrǥpja] # (blodtørstighet) αιµοβορία, η [i εmǥvǥria] # (hjertløshet, nåde-løshet) αναλγησία, η [i analjisia] # απονιά, η [i apǥnja] # ασπλαχνία, η [i asplaχnia] # (hardhet, ubarmhjertighet) σκληράδα, η [i skliraða] # σκληρότητα, η [i sklirǥtita] / begå grusomheter διαπράττω θηριωδίες [ðiapratǥ ϑiriǥðiεs] : de grusomhetene som ble begått under krigen οι κτηνωδίες που διαπράχτηκαν στον πόλεµο [i ktinǥðiεs pu ðiapraχtikan stǥm pǥlεmǥ] / beryktet for sin grusomhet διαβόητος για τη βαρβαρότητα του [ðiavǥitǥz ja ti varvarǥtita tu] / grusomheten/ lidelsen stod prentet i ansiktet hennes στο πρόσωπό του ήταν αποτυπωµένη η σκληράδα/ο πόνος [stǥ prǥsǥpǥ tu itan apǥtipǥmεni i skliraða/ǥ pǥnǥs] / han overlevde alle disse grusomhetene επέζησε όλων αυτών των δεινών [εpεzisε ǤlǤn aftǥn tǥn ðinǥn] / hun har en porsjon grusomhet i seg έχει µια δόση σκληρότητας στο χαρακτήρα της [εçi mja ðǥsi sklirǥtitas stǥ Χaraktira tis] / tyrkernes grusomheter οι τουρκικές θηριωδίες, η [i turkikεs ϑiriǥðiεs] grusvei m. κωµατόδροµος, ο [Ǥ kǥmatǥðrǥmǥs] # (grus-/singelvei) δρόµος µε χαλίκι [ðrǥmǥz mε Χaliki] # (vei uten fast dekke) άστρωτος δρόµος [astrǥtǥs ðrǥmǥs] grut m. (bunnfall, kaffegrut) κατακάθι, το [tǥ katakaϑi] # λάσπη, η [i laspi] gruve f.m. (bergverk, malmforekomst) ορυχείο, το [tǥ ǤriçiǤ] # µεταλλείο, το [tǥ mεtaliǥ] # µεταλλωρυχείο, το [tǥ mεtalǥriçiǥ] gruvearbeid n. (gruvedrift, malmutvinning) εξόρυξη, η [i εksǥriksi] gruvearbeider m. µεταλλωρύχος, ο [Ǥ mεtalǥriχǥs] # εργάτης ορυχείου, ο [Ǥ εrDžatis Ǥriçio] gruvedrift m. µεταλλωρυχεία, η [i mεtalǥriçia] gruvegang f. (gruvesjakt, ort, stoll) στοά αποστράγγισης, η [i stǥa apǥstraŋgisis] # γαλαρία, η [i Džalaria] gruveindustri m. (bergeverksindustri) µεταλλευτική βιοµηχανία, η [i mεtalεftiki viǥmiχania] gruveingeniør m. (bergingeniør) µηχανικός ορυχείων, ο [Ǥ miχanikǥs ǤriçiǤn] gruvelampe f.m. (sikkerhetslampe) λάµπα ασϕαλείας, η [i lamba asfalias]

15 15 gruvesjakt f.m. (gruvegang) στοά ορυχείου, η [i stǥa Ǥriçiu] gruveåpning m. είσοδος ανθρακωρυχείου, η [i isǥðǥs anϑrakǥriçiu] Gruyère m. (ostetype) γραβιέρα, η [i Džravjεra] gry v. (gry av dag, lysne) ϕέγγω [fεŋgǥ] # ανατέλλω [anatεlǥ] # γλυκοϕέγγω [DžlikǤfεŋgǤ] # γλυκοχαράζω [DžlikǤΧarazǤ] # (upers. vb.) det gryr av dag ξηµερώνει [ksimεrǥnǥ] : det grydde av dag (det lysnet, det demret) έϕεξε [εfεksε] # η µέρα άρχισε ν' ανατέλλει [i mεra arçisε nanatεli] # µόλις ξηµέρωνε [mǥlis ksimεrǥnε] gryn n. σπόρος δηµητριακού, ο [Ǥ spǥrǥz ðimitriaku] # κόκκος δηµητριακού, ο [Ǥ kǥkrǥz ðimitriaku] # (grovt/sammalt mel, grøpp) µπλιγούρι, το [tǥ bliDžuri] grynt n. γρυ γουρουνιού [Džri Džurunju] # (knyst, ord, døyt, fnugg) γρυ [Džri] (ubøyelig) grynte v. (snerre, knurre, brumme) γρυλίζω [DžrilizǤ] / den gamle mannen gryntet fram et svar ο γέρος πέταξε γρυλίζοντας µια απάνταση [Ǥ jεrǥs pεtaksε DžrilizǤndas mia apandasi] grynting f.m. (snerring, knurring) γρύλισµα, το [tǥ Džrilizma] # γρυλισµός, ο [Ǥ DžrilizmǤs] gryte f.m. (kjele, kasserolle, kokekar, panne) βραστήρας, ο [Ǥ vrastiras] # (vase, kar, beholder) δοχείο, το [tǥ ðǥçiǥ] # (leirgryte, kokekar av leire) γιουβέτσι, το [tǥ juvεtsi] # (folk. stor kjele) κακάβι, το [tǥ kakavi] / (lita gryte med bein og hank) µαρµίτα, η [i marmita] grytidlig adv. (veldig tidlig om morgenen) αυγή αυγή [avji-avji] grøft f.m. γράνα, η [i Džrana] # λάκκος, ο [Ǥ lakǥs] # (renne fure, rille, avløpsrenne/-rør) λούκι, το [tǥ luki] # (rennestein) χαντάκι, το [tǥ Χandaki] # (dike, kanal, hjulspor, veigrøft) αυλάκι, το [tǥ avlaki] # (grop, sjakt) όρυγµα, το [tǥ ǤriDžma] / skritte over ei grøft (skreve over ei grøft) δρασκελίζω ένα χαντάκι [ðraskεlizǥ εna Χandaki] grøfte v. (drenere, gjøre tørr, tørrlegge) αποξεραίνω [apǥksεrεnǥ] # αποξηραίνω [apǥksirεnǥ] grøfting f.m. (drenering, tørrlegging, tørking) αποξήρανση, η [i apǥksiransi] # (veiting, det å lede (en bekk) i grøft eller kanal) παροχέτευση, η [i parǥçεtεfsi] Grønland geo. Γροιλανδία, η [i Džrilanðia] grønn adj. (farge) πράσινος [prasinǥs] # (om plante) χλωρός [ΧlǤrǤs] # (uerfaren, ikke tørr bak ørene) αϕελής [afεlis] # άβγαλτος [avDžaltǥs] # νεόβγαλτος, ο [Ǥ nεǥvDžaltǥs] # νιόβγαλτος, ο [Ǥ nεǥvDžaltǥs] # αµάθητος [amaϑitǥs] # άµαθος [amaϑǥs] # άπραγος [apraDžǥs] # άψητος [apsitǥs] # (umoden) αγούρος [aDžurǥs] # (uerfaren, naiv) άπειρος [apirǥs] # (enkel, naiv, troskyldig) απλοϊκός [aplǥïkǥs] # (troskyldig, naturlig, naiv, oppriktig) απονήρευτος [apǥnirεftǥs] / grønn belgfrukt µπάµιες [bamiεs] / grønne bønner ϕασολάκια ϕρέσκα [fasǥlakia frεska] / den grønne dagen (off. skogplantingdag bl.a. i USA og Australia) η Ηµέρα Πράσινου [i imεra prasinu] / grønn drue άσπρο σταϕύλι, το [tǥ asprǥ stafili] / grønt forsikringskort πράσινη ασϕαλιστική κάρτα, η [i prasini asfalistiki karta] / grønn paprika πιπεριές πράσινες [pipεriεs prasinεs] / grønn salat µαρούλι, το [tǥ maruli] / grønn utgang (i tollen) πράσινο κανάλι, το [tǥ prasinǥ kanali] / grøntsalat (kokt med olivenolje og sitronsaus, til fisk) χόρτα σαλάτα, η [i ΧǤrta salata] /

16 16 helt grønn er hun nå ikke δεν είναι τόσο άβγαλτη [ðεn inε tǥsǥ avDžalti] / skarp grønn καταπράσινος [kataprasinǥs] grønnkledd adj. (om fjellside, skråning) καταπράσινος [kataprasinǥs] # (litt. skogkledd, bevokst) κατάϕυτος [katafitǥs] grønnsak m. (grønnsaksort) λαχανικό, το [laχanikǥ] # χορταρικό, το [tǥ ΧǤrtarikǤ] / grønnsaker ζαρζαβατικά, τα [ta zarzavatika] # (suppegrønt, suppegrønsaker, grøntfôr) λαχανικά, τα [laχanikǥ] / grønnsaker surret i olje τουρλού, η [i turlu] / hvilke grønnsaker anbefaler De? τί λαχανικά συστήνετε; [ti laχanika sistinεtε] grønnsakbed f.m. (grønnsakseng) µια βραγιά µε λαχανικά [mja vraja mε laχanika] grønnsakdyrker m. λαχανοκόµος, ο [Ǥ laχanǥkǥmǥs] grønnsakdyrking f.m. λαχανοκοµία, η [i laχanǥkǥmia] grønnsakgartneri n. (handelsgartneri) λαχανοπερίβολο, το [tǥ laχanǥpεrivǥlǥ] grønnsakgrossist m. εµποροµανάβης, ο [Ǥ εmbǥrǥmanavis] grønnsakhage m. (kjøkkenhage) λαχανόκηπος, ο [Ǥ laχanǥkipǥs] grønnsakhandel m. µανάβικο, το [tǥ manavikǥ] grønnsakhandler m. (en som handler med frukt og grønt) µανάβης, ο [Ǥ manavis] # f. µανάβισσα, η [i manavisa] / hos grønnsakhandleren στο µανάβη [stǥ manavi] grønnsakmarked n. (grønnsaktorg) λαχανάγορα, η [laχanaDžǥra] grønnsakpai m. λαχανόπιτα, η [i laχanǥpita] grønnsaksuppe f. χορτοσούπα, η [i ΧǤrtǤsupa] grønnssakutsalg n. µανάβικο, το [tǥ manavikǥ] grønnskolling m. (nybegynner, novise) αρχάριος, ο/η [Ǥ/i arχariǥs] # νεόβγαλτος, ο [Ǥ nεǥvDžaltǥs] # νιόβγαλτος, ο [Ǥ nεǥvDžaltǥs] # (rekrutt) γιαννάκι, το [tǥ janaki] # (ung, uerfaren, umoden person) άπραγος, ο [Ǥ apraDžǥs] # (kløne, klossmajor) ατζαµής, ο [Ǥ adzamis] grøsse v. (gyse, skjelve) ανατριχιάζω [anatriçazǥ] / jeg grøsser når jeg tenker på det ανατριχιάζω που το σκέϕτοµαι [anatriçazǥ pu tǥ skεftǥmε] # (jeg grøsser bare ved tanken (på det)) και µόνο στην ιδέα του ανατριχιάζω [kε mǥnǥ stin iðεa tu anatriçazǥ] grøt m. χυλός, ο [Ǥ çilǥs] # (mos, velling, røre) κουρκούτι, το [tǥ kurkuti] # (masse, mos) λιώµα, το [tǥ liǥma] # (uklarhet, virvar) θολούρα, η [i ϑǥlura] / grøten ble svidd ο χυλός κάηκε [Ǥ çilǥs kaikε] / teksten var si finstilt at hele sida ble en grøt (= bokstavene var så små at de fløt sammen) τα στοιχεία ήταν τόσο µικρά ώστε όλη η σελίδα ήταν µια θολούρα [ta stiçia itan tǥsǥ mikra Ǥstε Ǥli i sεliða itan mja ϑǥlura] grøtethet f.m. (heshet, ruhet, uklarhet) βράχνα, η [i vraχna] # βραχνάδα, η [i vraχnaða] grøtomslag n. (sennepsplaster, med. kataplasma) κατάπλασµα, το [tǥ kataplazma] grå adj. (farge) γκρίζος [grizǥs] # γκρι [gri] # (trist, kjedelig, tam, trøstesløs) ανιαρός [aniarǥs] # ανούσιος [anusiǥs] # µουντός [mundǥs] # µουχρός [muχrǥs] # (disig, tåket) θαµπός [ϑambǥs] # θάµβος [ϑamvǥs] # θολός [ϑǥlǥs] # (dyster, trist) κατηϕής [katifis] / en grå dag (en gråværsdag) θολή/µουντή ηµέρα [ϑǥli/mundi imεra] / en grå dress γκρι κοστούµι [gri kǥstumi] / en grå himmel θαµπός /

17 17 θολός ουρανός [ϑambǥs uranǥs] / en grå morgen ένα µουχρό πρωϊνό [εna muχrǥ prǥïnǥ] / grått vær (gråvær) µουντός καιρός [mundǥs kεrǥs] / kledd i grått (gråkledd) ντυµένος στα γκρι [dimεnǥs sta gri] / livet mitt virket grått og kjedelig etter det η ζωή µου ϕαινόταν ανούσια ύστερα απ' αυτό [i zǥï mu fεnǥtan anusia istεra apaftǥ] gråaktig adj. (grålig) γκριζωπός [grizǥpǥs] grådig adj. (grisk, glupsk, umettelig, begjærlig) πλεονέκτης [plεǥnεktis] # αδηϕάγος [aðifaDžǥs] # άπληστος [aplistǥs] # αρπακτικός [arpaktikǥs] # αρπαχτικός [arpaχtikǥs] # κερδοµανής [kεrðǥmanis] # λιµασµένος [limazmεnǥs] # λιχούδης [liχuðis] # λιχουδιάρης [liχuðjaris] # παραδόπιστος [paraðǥpistǥs] # (grafsende) αναχόρταγος [anaχǥrtaDžǥs] # αχόρταγος [aχǥrtaDžǥs] # αχόρταστος [aχǥrtastǥs] # ανεχόρταγος [anεχǥrtaDžǥs] # ανεχόρταστος [anεχǥrtastǥs] # ακόρεστος [akǥrεstǥs] # (smålig, gjerrig) γλίσχρος [DžlisΧrǤs] # ακριβοχέρης [akrivǥçεris] # ( skabbete, fattigslig, gjerrig) ψωραλέος [psǥralεǥs] / en grådig mann αχόρταγος άνθρωπος [aχǥrtaDžǥs anϑrǥpǥs] # παραδόπιστος [Ǥ paraðǥpistǥs] / grådige villdyr λιµασµένα θηρία [limazmεna ϑiria] / han er grådig av natur είναι εκ ϕύσεως πλεονέκτης [inε εk fisεǥs plεǥnεktis] / se på noe med grådige øyne (se på noe med et grådig blikk) κοιτάζω κάτι µε άπληστα/λαίµαργα µάτια [kitazǥ kati mε aplista/lεmarDža matia] / være grådig λιχουδεύοµαι [liχuðεvǥmε] grådighet f.m. (griskhet, gjerrighet) πλεονεξία, η [i plεǥnεksia] # απληστία, η [i aplistia] # αρπακτικότητα, η [i arpaktikǥtita] # αρπαχτικότητα, η [i arpaχtikǥtita] # αχορτασιά, η [i aχǥrtasia] # κερδοµανία, η [i kεrðǥmania] # (glupskhet) αδηϕαγία, η [i aðifajia] # βουλιµία, η [i vulimia] # λίµα, η [i lima] # λιχουδιά, η [i liχuðja] # (fråtsing) λαιµαργία, η [i lεmarjia] / godseiernes grådighet η πλεονέξια των γαιοκτηµόνων [i plεǥnεksia tǥn jεǥktimǥnǥn] / grådigheten hans går over alle grenser! (det er ikke grenser for hvor grådig han er!) h λιχουδιά του δεν έχει όρια [i liχuðja tu ðεn εçi Ǥria] / grådigheten og de onder som følger med den η πλεονεξία και τα συνακόλουθα κακά της [i plεǥnεksia kε ta sinakǥluϑa kaka tis] / han ble et offer for sin grådighet έπεσε θύµα της απληστίας του [εpεsε ϑima tis aplistias tu] / krig er en naturlig konsekvens av menneskets grådighet ο πόλεµος είναι απόρροια της απληστίας του ανθρώπου [Ǥ pǥlεmǥs inε apǥria tis aplistias tu anϑrǥpu] gråhai m. (Galeorhinus galeus) γαλέος, ο [Ǥ DžalεǤs] gråhåret adj. (gråsprengt) γκριζοµάλλης [grizǥmalis] grålig adj. (gråaktig) γκριζωπός [grizǥpǥs] grålysning f.m. (morgengry, daggry) αυγή, η [i avji] # (ulvetime, vargtime) λυκαυγές*, το [tǥ likavjεs] # λυκόϕως, το [tǥ likǥfǥs] # (morgengry, skumring, tussmørke) θαµποχάραµα, το [tǥ ϑambǥχarama] # πρωϊνό ηµίϕως, το [tǥ prǥinǥ imifǥs] / de dro av gårde i grålysningen αναχώρησαν την αυγή [anaχǥrisan tin avji] : vi dro av gårde i grålysningen ξεκινήσαµε την αυγή [ksεkinisamε tin avji] gråmagnolia (bot.)(magnolia virginiana)(gr. søtmagnolia ) γλαυκή µαγνόλια, η [i Džlavki maDžnǥlia]

18 18 gråne v. (bli grå) γίνοµαι γκρίζος [jinǥmε grizǥs] / håret mitt grånet τα µαλλιά µου έγιναν γκρίζα [ta malja mu εjinaŋ griza] gråsvart adj. (skifergrå) γκριζόµαυρος [grizǥmavrǥs] gråt m. κλάµα, το [tǥ klama] # κλάψιµο, το [tǥ klapsimǥ] # (jammer og gråt, sørging, det å gråte over en som er død) γόος*, ο [Ǥ DžǤǤs] / briste i gråt ξεσπώ στα κλάµατα/ σε δάκρυµα [ksεspǥ sta klamata/sε ðakrima] # µπήγω/µπήζω τα κλάµατα [biDžǥ/bizǥ ta klamata] / være oppløst i gråt (strigråte) βαλαντώνω από το κλάµα [valandǥnǥ apǥ tǥ klama] : ansiktet hans var oppløst i gråt/badet i tårer ήταν βουτηγµένος στο κλάµα [itan vutiDžmεnǥs stǥ klama] / svelge gråten καταπίνω τα δάκρυά µου [katapinǥ ta ðakria mu] / være på gråten (være nær ved å briste i gråt) είµαι έτοιµος να ξεσπάθω σε κλάµατα [imε εtimǥz na ksεspaϑǥ sε klamata] / hun var på gråten ήταν έτοιµη να κλάψει [itan εtimi na klapsi] gråte v. (grine) κλαί(γ)ω [klε(Dž)ǥ] # (klynke, klage, syte) κλαψουρίζω [klapsurizǥ] # (rope, skrike, hyle) ξεϕωνίζω [ksεfǥnizǥ] / begynne å gråte (åpne kranene, begynne å grine) αµολάω τις βρύσες [amǥlaǥ tiz vrisεs] # (ta til tårene) βάζω τα κλάµατα [vazǥ ta klamata] : han begynte å gråte άρχισε να κλαίει [arçisε na klεi] : hun begynner å gråte for ingenting! αυτή δεν έχει µάτια, έχει βρύσες! [afti ðεn εçi matja εçi vrisεs] / få noen til å gråte (få noen på gråten) κάνω κάποιον να κλάψει [kanǥ kapiǥn na klapsi] / gråte av glede κλαί(γ)ω από χαρά [klε(Dž)ǥ apǥ Χara] # (felle gledestårer) χύνω δάκρυα χάρας [çinǥ ðakria Χaras] : hun gråt av glede έκλαιγε από χαρά [εklεjε apǥ Χara] / gråte av sinne κλαί(γ)ω από το κακό µου [klε(Dž)ǥ apǥ tǥ kakǥ mu] / gråte bittert κλαί(γ)ω πικρά [klε(Dž)ǥ pikra] / gråte ordentlig ut κλαί(γ)ω µε την ψυχή µου [klε(Dž)ǥ me tim psiçi mu] : la han få gråte ut/til det går over ασ' τον να κλάψει να του περάσει [as tǥn klapsi na tu pεrasi] / gråte over (sørge over) κλαί(γ)ω [klε(Dž)ǥ] : gråte over spilt melk/over sjanser en lot gå fra seg µετανιώνω για τις χαµένες ευκαιρίες [mεtanjǥnǥ ja tis Χamεnεs εfkεriεs] : det nytter ikke å gråte over spilt melk δεν ωϕελούν τα κλάµατα [ðεn Ǥfεlun ta klamata] / gråte over sin vanskjebne/ulykke κλαίω για τα βάσανά µου [klεǥ ja ta vasana mu] / gråte seg i søvn αποκοιµιέµαι από το κλάµα [apǥkimjεmε apǥ tǥ klama] : hun gråt seg i søvn έκλαψε µ' αναϕυλλητά ώσπου κοµήθηκε [εklapsε manafilita Ǥspu kǥmiϑikε] / gråte sine modige tårer (felle bitre tårer) χύνω µαύρα δάκρυα [çinǥ mavra ðakria] # (gråte bittert) κλαί(γ)ω πικρά [klε(Dž)ǥ pikra] / han/hun gråter nå for den minste ting! (hun er så sipete!) έχει διαρκώς έτοιµα τα κλάµατα! [εçi ðiarkǥs εtima ta klamata] # κλαίει µε το παραµικρό! [klεi mε tǥ paramikrǥ] / hvorfor gråter/sutrer babyen? (hva er det med babyen som gjør at den gråter?) τι έχει το µωρό που κλαψουρίζει; [ti εçi tǥ mǥrǥ pu klapsurizi] / hvorfor gråter du? γιατί κλαις; [jati klεs] / hvorfor har du grått? γιατί είσαι κλαµένη; [jati isε klamεni] / som ingen gråter over αθρήνητος [aϑrinitǥs] / til å gråte over (helt bånn, helt umulig) για τα κλάµατα [ja ta klamata] gråteanfall n. (gråteri) κρίση δακρύων, η [i krisi ðakriǥn] gråtekone f.m. µοιρολογίστρα, η [i mirǥlǥjistra] gråtende adj. κλαµένος [klamεnǥs] / hun kom gråtende tilbake γύρισε κλαµένη [jirisε

19 19 klamεni] gråtrost m. κίχλη, η [i kiχli] gråvær n. µουντός καιρός [mundǥs kεrǥs] # (rå, kjølig værtype, kaldt og grått vær) κρύος και σκοτειλός καιρός [kriǥs kε skǥtinǥs kεrǥs] G.T. (Det gamle testamente) Π.. (η Παλαιά ιαθήκη) [i palεa ðiaϑiki] gubbe m. (gammel mann) γέρος, ο [Ǥ jεrǥs] gud/gud m. θέος, ο [Ǥ ϑεǥs] / Den allmektige ο Μεγαλοδύναµος [Ǥ mεDžalǥðinamǥs] / for Guds skyld! (i himmelens navn!) αµάν πια! [aman pia] # για τ' όνοµα του Θεού! [ja tǥnǥma tu ϑεu] / Gud bevare deg! ο θεός να σε ϕυλάει [Ǥ ϑεǥz na sε filai] : Gud bevare deg for den gutten! (den gutten er det ikke lett å holde styr på!) ο θεός να σε ϕυλάει απ' αυτό το παιδί! [Ǥ ϑεǥ na sε filai apaftǥ tǥ pεði] / Gud er stor! (Gud er god!) έχει ο Θεός! [εci Ǥ ϑεǥs] / Gud forby! (måtte Gud forby det! fri og bevare oss!) θεός ϕυλάξοι! [ϑεǥs filaksi] / Gud gi at.. ο θεός να δώσει [Ǥ ϑεǥz na ðǥsi] / Gud hjelpe meg/deg! (stakkars meg/deg...) αλίµονό µου/σου [alimǥnǥ mu/su] / gud og hvermann (alle og enhver) αναξάπαντες [anaksapandεs] # όλος ο κόσµος κι' ντουνιάς [ǤlǤs Ǥ kǥzmǥs ki dunjas] / Gud rår! (det får bli som Gud vil!) Θεού θέληµα! [ϑεu ϑεlima] / Gud velsigne deg! ο θεός να σ' ευλογεί! [Ǥ ϑεǥz na sεvlǥji] / Gud være med deg! ο θεός µαζί σου! [Ǥ ϑεǥz mazi su] / Gud være lovet! (dagl. takk og pris) δόξα τῴ Θεῴ [ðǥksa tǥ ϑεǥ] / gudene (de udødelige) οι αθάνατοι [i aϑanati] / gudene må vite hvor han befinner seg! κύριος οίδε που βρίσκεται [kiriǥs iðε pu vriskεtε] / Guds finger (en høyere makt, en uavvendelig hendelse) ανωτέρα βία, η [i anǥtεra via] # θεοµηνία, η [i ϑεǥminia] / Guds lam (rel.) (lat. agnus Dei) ο Αµνός του Θεού [Ǥ amnǥs tu ϑεu] / med Guds hjelp µε τη βοήθεια του θεού [mε ti vǥiϑia tu ϑεu] / mennesket spår, Gud rår άλλαι µεν βουλαί ανθρώπων άλλα δε θεός κελεύει* [alε mεn vulε ala ðε ϑεǥs kεlεvi] / Olympens guder og gudinner οι θεοί και οι θεές του Ολύµπου [i ϑεi kε i ϑεεs tu Ǥlimbu] / om Gud vil θεού θέλοντος [ϑεu ϑεlǥndǥs] / (gl.dags el. spøkefullt) ved Gud! προς Θεού! [prǥs ϑεu] # για το Θεό! [ja tǥ ϑεǥ] # θεούλη µου! [ϑεuli mu] # διάτανε! [ðjatanε] gudbarn n. (fadderbarn) βαϕτιστήρι, το [tǥ vaftistiri] / mine gudbarn τα βαϕτιστήριά µου [ta vaftistiria mu] gudbenådet adj. (inspirert) µεγαλόπνευστος [mεDžalǥpnεfstǥs] guddatter f.m. (fadderbarn) αναδεξιµιά, η [i anaðεksimja] # βαϕτισιµιά, η [i vaftisimja] # βαϕτιστήρα, η [i vaftistira] / min guddatter η βαϕτισιµιά µου, [Ǥ vaftisimja mu] guddom m. θεότητα, η [i ϑεǥtita] / romerske guddommer (romerske guder og gudinner) ρωµαϊκές θεότητες [rǥmaïkεs ϑεǥtitεs] guddommelig adj. θείος [ϑiǥs] # θεϊκός [ϑεïkǥs] # (himmelsk, vidunderlig) θεσπέσιος [ϑεspεsiǥs] # (opphøyd, sublim) πανεµορϕός [panεmǥrfǥs] # πανώριος [panǥriǥs] / guddommelig forsyn (Guds omsorg og styring) θεία πρόνοια [ϑia prǥnia] / guddommelig inspirasjon θεϊκή έµπνευση [ϑεïki εmbnεfsi] / guddommelig rett (rett innstiftet av Gud) θείο δικαίωµα [ ϑiǥ ðikεǥma] / guddommelig rettferdighet (Guds rettferdighet) θεία δικαιοσύνη [ϑia ðikεǥsini] / guddommelig syn (guddommelig visjon) θεία οπτασία, η [i ϑia Ǥptasia]

20 20 guddommeliggjøre v. (glorifisere, forherlige) αποθεώνω [apǥϑεǥnǥ] # θεοποιώ [ϑεǥpiǥ] guddommeliggjøring m. (apoteose, forherligelse) αποθέωση, η [i apǥϑεǥsi] # θεοποίηση, η [i ϑεǥpiisi] guddommelighet m. (divinitet) θειότητα, η [i ϑiǥtita] gudebilde n. (avgud, avgudsbilde, idol) είδωλο το [tǥ iðǥlǥ] # ίνδαλµα, το [tǥ inðalma] gudegave f.m. (noe som kommer som sendt fra himmelen) δώρο εξ ουρανού [ðǥrǥ εks uranu] # (uventet hell, godt kjøp, et varp) κελεπούρι, το [tǥ kεlεpuri] gudfar m. (mannlig fadder) ανάδοχος, ο [Ǥ anaðǥχǥs] # νον(ν)ός, ο [Ǥ nǥnǥs] # νουνός, ο [Ǥ nunǥs] gudfryktig adj. (hellig, helgenaktig) άγιος [ajiǥs] # (pietetsfull, hengiven, from) ευλαβής [εvlavis] # ευλαβικός [εvlavikǥs] # ευσεβής [εfsεvis] # θεοσεβής [ϑεǥsεvis] θεοϕοβουµένος [ϑεǥfǥvumεnǥs] / et gudfryktig liv µια άγια ζωή [mja aja zǥi] gudfryktighet f.m. (gudstro, religiøsitet) θρησκευτικότητα, η [i ϑriskεftikǥtita] # (fromhet) ευλάβεια, η [i εvlavia] # ευσέβεια, η [i εfsεvia] # (fromhet, pietet, ærbødighet) θεοσέβεια, η [i ϑεǥsεvia] gudgitt adj. (som sendt fra himmelen) θεόδοτος [ϑεǥðǥtǥs] gudinne f.m. θεά, η [i ϑεa] gudlignende adj. (i guds bilde) θεόµορϕος [ϑεǥmǥrfǥs] gudløs adj. (ateistisk) άθεος [aϑεǥs] # (ugudelig) ανόσιος [anǥsiǥs] gudmor f.m. (kvinnelig fadder) ανάδοχος, η [i anaðǥχǥs] # νον(ν)ά, η [i nǥna] # νουνά, η [i nuna] gudsbegrep n. έννοια του Θεού, η [i εnia tu ϑεu] gudsbespottende adj. (blasfemisk) βλάστηµος [vlastimǥs] gudsbespotter m. βλάστηµος, ο [Ǥ vlastimǥs] gudsforlatt adj. (øde) έρηµος [εrimǥs] / et gudsforlatt sted τόπος ξεχασµένος από το Θεό [tǥpǥs ksεχazmεnǥs apǥ tǥ ϑεǥ] : på et gudsforlatt sted (langt utenfor allfarvei, ute i ødemarken) στην ερηµιά του θεού [stin εrimja tu ϑεu] gudskjelov v. (gud skje lov, takk og pris) δόξα τῳ θέῳ [ðǥksa tǥ ϑεǥ] gudsoppfatning m. ιδέα του θεού, η [i iðεa tu ϑεu] gudstjeneste f.m. λειτουργιά, η [i liturja] # ακολουθία, η [i akǥluϑia] # (messe, forasmling) εκκλησία, η [i εklisia] # θεία λειτοπυργία, η [i ϑia liturjia] / da gudstjenesten var over όταν σχόλασε/απόλυσε/τέλειωσε η εκκλησία [Ǥtan sχǥlasε/apǥlisε/tεliǥsε i εklisia] / gudstjenesten varte til/var slutt klokka ti η εκκλησία απόλυσε στις δέκα [i εklisia apǥlisε stiz ðεka] / gå til gudstjeneste (gå i kirka, gå til messe) πάω στη λειτουργία [paǥ sti liturjia] # λειτουργιέµαι [liturjεmε] gudstro f.m. (fromhet, religiøsitet) θρησκευτικότητα, η [i ϑriskεftikǥtita] / en sterk gudstro/religiøsitet preger poesien hans µια έντονη θρησκευτικότητα διαποτίζει την ποίησή του [mja εndǥni ϑriskεftikǥtita ðiapǥtizi tim biisi tu] gudsønn m. (fadderbarn) ανδεξιµιός, ο [Ǥ anðεksimjǥs] # αναδεξιµίδι, το [tǥ anaðεksimiði] # ανδεχτός, ο [Ǥ anaðεχtǥs] # βαϕτισιµιός, ο [Ǥ vaftisimjǥs] / min gudsønn ο βαϕτισιµιός µου, [Ǥ vaftisimjǥz mu] guide m. (reiseleder, turistguide) ξενάγος, ο/η [Ǥ/i ksεnaDžǥs] # (fører, veiviser, person eller

έχω την τελευταία λέξη [lεǥ/εχǥ tin tεlεftεa lεksi] / gi noen sitt ord δίνω κάποιον

έχω την τελευταία λέξη [lεǥ/εχǥ tin tεlεftεa lεksi] / gi noen sitt ord δίνω κάποιον 1 orakel n. (allvitende person, orakelsted) µαντείο, το [tǥ mandiǥ] # (spåmann, sannsiger) µαντευτής, ο [Ǥ mandεftis] # f. (spåkvinne) µαντεύτρα, η [i mandεftra] orakelkvinne f.m. (spåkvinne) µάντισσα,

Detaljer

før η προηγουµένη ηµέρα [i prǥïDžumεni imεra] # την προηγουµένη ηµέρα [tim

før η προηγουµένη ηµέρα [i prǥïDžumεni imεra] # την προηγουµένη ηµέρα [tim 1 D da konj. (ettersom) αϕού [afu] # (så snart som) άµα [ama] # (hvoretter, og så) οπότε [ǤpǤtε] # οπόταν [ǤpǤtan] da adv. (i så fall) τότε [tǥtε] # (vel, nå, så, følgelig) λοιπόν [lipǥn] # (om tid: som,

Detaljer

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len 1 len n. (hist.: område med føydale rettigheter, maktområde) δεσποτάτο, το [tǥ ðεspǥtatǥ] lend m. (hoftdeparti, side, flanke) λαγόνα, η [i laDžǥna] lende n. (terreng) έδαϕος, το [tǥ εðafǥs] / åpent lende

Detaljer

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki]

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki] 1 besatt adj. (besatt el. styrt av onde ånder) δαιµονόληπτος [ðεmǥnǥliptǥs] # (gal) τρελός [trεlǥs] # (forgapt, gal, vill, sinnssyk) µανιακός [maniakǥs] # (mil. under beleiring, okkupert) κατεχόµενος [katεχǥmεnǥs]

Detaljer

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte 1 sti m. (gangsti, spasersti) µονοπάτι, το [tǥ mǥnǥpati] # µονοπάτι περιπάτου, το [tǥ mǥnǥpati pεripatu] # (gangsti, smal vei, spor, tråkk) ατραπός, ο [Ǥ atrapǥs] # δροµάκι, το [tǥ ðrǥmaki] # δροµίσκος,

Detaljer

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i 1 F f. (forkortelse for femininum, feminin) θηλ. (θηλυκός) [ϑilikǥs] fabel m. (myte, legende) µύθος, ο [Ǥ miϑǥs] # µυθολόγηµα, το [tǥ miϑǥlǥjima] / allegorisk eller moralsk fabel απόλογος, ο [Ǥ apǥlǥDžǥs]

Detaljer

sugelam n. (lam som suger morsmelk) αρνάκι γάλακτος, το [tǥ arnaki DžalaktǤs]

sugelam n. (lam som suger morsmelk) αρνάκι γάλακτος, το [tǥ arnaki DžalaktǤs] 1 subbe v. (gå subbende, subbe omkring/bortover) σέρνω τα βήµατά µου [sεrnǥ ta vimata mu] # (subbe med føttene, slepe med føttene) σέρνω τα πόδια [sεrnǥ ta pǥðia] / subbe skoene over golvet (gå subbende

Detaljer

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i 1 opp adv. (opp i luften, høyt opp) ψηλά [psila] # στα ψηλά [sta psila] # (dagl.) τ' αψήλου [tapsilu] # προς τα πάνω [prǥs ta panǥ] / det er opp- og avgjort (det er over, det er ute av verden) έγινε κι

Detaljer

skodde f.m. (tåke) οµίχλη, η [i ǤmiΧli] # πούσι, το [tǥ pusi] skofabrikant m. (skoprodusent) υποδηµατοβιοµήχανος, ο [Ǥ ipǥðimatǥviǥmiχanǥs]

skodde f.m. (tåke) οµίχλη, η [i ǤmiΧli] # πούσι, το [tǥ pusi] skofabrikant m. (skoprodusent) υποδηµατοβιοµήχανος, ο [Ǥ ipǥðimatǥviǥmiχanǥs] 1 sklerose m. (med.) σκλήρωση, η [i sklirǥsi] skli v. (gli) γλιστρώ [DžlistrǤ] # (om jordras etc.: skli nedover, rase ut) κατολισθαίνω [katǥlisϑεnǥ] # γλιστρώ (προς τα) κάτο [DžlistrǤ prǥs ta katǥ] / han

Detaljer

bjeffe bjeffe ut bjeffe ut en ordre sersjanten bjeffet ut en ordre hunden angrep uten å bjeffe

bjeffe bjeffe ut bjeffe ut en ordre sersjanten bjeffet ut en ordre hunden angrep uten å bjeffe 1 bjeffe v. (gjø, halse) γαυγίζω [DžavjizǤ] # υλακτώ [ilaktǥ] # αλυχτώ [aliχtǥ] # ουρλιάζω [urljazǥ] / bjeffe ut (bjeffe fram) λέω απότοµα/κοϕτά [lεǥ apǥtǥma/kǥfta] : bjeffe ut en ordre λέω κοϕτά µια διαταγή

Detaljer

pεndε kε stǥ çεri para ðεka kε kartεri] # κάλλιο ένα και στο χέρι παρά δέκα και

pεndε kε stǥ çεri para ðεka kε kartεri] # κάλλιο ένα και στο χέρι παρά δέκα και 1 fuge f.m. (sprekk, mellomrom mellom to konstruksjonselementer, skjøt, sammenføyning) αρµός, ο [Ǥ armǥs] fuge v. (spekke, tette sprekker i mur) αρµολογώ [armǥlǥDžǥ] fuging f.m. (spekking av mur) αρµολό(γ)ηµα,

Detaljer

µέτωπο [ki ali stratjǥtεs stalϑikan viastika stǥ mεtǥpǥ] / han sendt han et kaldt/

µέτωπο [ki ali stratjǥtεs stalϑikan viastika stǥ mεtǥpǥ] / han sendt han et kaldt/ 1 sen adj. (se: sein) αργός [arDžǥs] # (sent ankommet, sent ute) όψιµος [ǤpsimǤs] / sen høst (forsinket/dårlig avling) όψιµη σοδειά, η [i Ǥpsimi sǥðja] / så sent som i går var han frisk ακόµη χτες ήταν

Detaljer

αυτός πήρε τη δόξα [εmis kanamε Ǥli ti ðulja ki aftǥs pirε ti ðǥksa] / til ære for προς

αυτός πήρε τη δόξα [εmis kanamε Ǥli ti ðulja ki aftǥs pirε ti ðǥksa] / til ære for προς 1 Æ ægide m. (Jupiters skjold, som var laget av geiteskinn, jf. gr. αιξ = geit) αιγίς, ο [Ǥ εjis] # αιγίδα, η [i εjiða] / under ens ægide (dvs. førerskap, beskyttelse) υπό την αιγίδα του... [ipǥ tin εjiða

Detaljer

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker 1 spidd n. (stekespidd, grillspyd) σούβλα, η [i suvla] # οβελός, ο [Ǥ ǤvεlǤs] # (lite steikespyd, obelisk) οβελίσκος, ο [Ǥ ǤvεliskǤs] / terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd σουβλάκι µοσχαρίσιο/χοιρινό,

Detaljer

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/ 1 fly n. αεροπλάνο, το [tǥ aεrǥplanǥ] # (luftfartøy) αεροσκάϕος, το [tǥ aεrǥskaǥs] / enmotors/tomotots/firemotors fly µονοκινητήριο/δικινητήριο/τετρακινητήριο αεροπλάνο, το [tǥ mǥnǥkinitiriǥ/ðikinitiriǥ/tεtrakinitiriǥ

Detaljer

εpaϑε tipǥta] / omfattende skader εκτεταµένες ζηµίες [εktεtamεnεz zimiεs] /

εpaϑε tipǥta] / omfattende skader εκτεταµένες ζηµίες [εktεtamεnεz zimiεs] / 1 skabb m. ψώρα, η [i psǥra] skabbete adj. ψωραλέος [psǥralεǥs] # (overf. fattigslig, ussel) ψωραλέος [psǥralεǥs] skaberakk n. (sidt, utsmykket hestedekken) έποχον, το [tǥ εpǥχǥn] skabrøs adj. (uanstendig,

Detaljer

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne)

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne) 1 lubben adj. (om kvinne: rund og god, om ansikt: med bollekinn/smilehull) αϕράτος [afratǥs] # (om unge, baby) γερός [jεrǥs] # παχουλός [paχulǥs] # (kraftig, muskuløs, i godt hold) εύσωµος [εfsǥmǥs] /

Detaljer

ύπνο όταν χτύπησε το τηλέϕωνο [mǥlis εtimazǥmun na paǥ ja ipnǥ Ǥtaŋ Χtipisε tǥ

ύπνο όταν χτύπησε το τηλέϕωνο [mǥlis εtimazǥmun na paǥ ja ipnǥ Ǥtaŋ Χtipisε tǥ 1 ferd f.m. (tur, reise) ταξίδι, το [tǥ taksiði] # (ekspedisjon, reise, delegasjon) αποστολή η [i apǥstǥli] # (tur, marsj, løp) δρόµος, ο [Ǥ ðrǥmǥs] / jeg var akkurat i ferd med/ skulle akkurat til å å

Detaljer

µέχρι τέλους [ðiavazǥ εna vivliǥ aparçiz mεχri tεlus] / fra begynnelsen (helt fra

µέχρι τέλους [ðiavazǥ εna vivliǥ aparçiz mεχri tεlus] / fra begynnelsen (helt fra 1 fra prep. από [apǥ] # (hvorfra) απ' όπου [ap Ǥpu] / fra alle kanter από παντού [apǥ pandu] : folk kom løpende fra alle kanter άνθρωποι ήρθαν τρέχοντας από παντού [anϑrǥpi irϑan drεχǥndas apǥ pandu] /

Detaljer

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre)

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre) 1 R ren adj. (rein, klar, tydelig) καθαρός [kaϑarǥs] # (enkel, vanlig) απλός [aplǥs] # uplettet, ulastelig, plettfri) άµωµος [amǥmǥs] # άχραντος [aχrandǥs] # (sann, ekte) ακραιϕνής* [akrεfnis] # (klar,

Detaljer

n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo-

n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo- 1 N n m. (bokstaven n) νι, το [tǥ ni] / ν' = tallverdi 50 / fork. for sør Ν. (Νότιος) / sørøst NA. / sør-vest Ν. nabo m. (mannlig:) γείτονας, ο [Ǥ jitǥnas] # (kvinnelig:) γειτόνισσα, η [i jitǥnisa] / en

Detaljer

p pacemaker padde padder padde- padle padleåre paff frekkheten hennes gjorde meg helt paff jeg ble helt paff

p pacemaker padde padder padde- padle padleåre paff frekkheten hennes gjorde meg helt paff jeg ble helt paff 1 P p (16. bokstav i det greske alfabet) π, Π [pi)] / 'π = 80, π = 80,000 pacemaker m. (med.)(hjertestimulator) βηµατοδότης, ο [Ǥ vimatǥðǥtis] padde f.m. ϕρύνος, ο [Ǥ frinǥs] # µπράσκα, η [i braska] #

Detaljer

ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/

ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/ 1 ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/ εrχǥmε/taksiðεvǥ mε talǥDžǥ] # πηγαίνω έϕιππο/καβάλα [pijεnǥ εfipǥs/kavala] # (ri/sykle, stige opp på en hest/sykkel) καβαλικεύω

Detaljer

ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik

ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik 1 E eau de cologne m. (kølnervann) κολώνια, η [i kǥlǥnia] # κολόνια, η [i kǥlǥnia] / ei lita flaske eau de cologne ένα µπουκαλάκι κολώνια [εna bukalaki kǥlǥnia] ebbe f.m. (lavvann) άµπωτη, η [i ambǥti]

Detaljer

pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε

pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε 1 pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε µέγεθος τσέπης [vivliǥ sε mεjεϑǥs tsεpis] pode m. (gutt, avlegger) βλαστάρι, το [tǥ vlastari] pode v. (et tre) βολιάζω

Detaljer

ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/

ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/ 1 ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/ σπρωξιές /κλωτσιές [vDžazǥ kapiǥn εksǥ mε traviDžmata/sprǥksiεs/klǥtsiεs] / dra ut av byen (dra ut på landet) βγαίνω έξω από

Detaljer

Frank Andersen Arendal, Norge, 2003

Frank Andersen Arendal, Norge, 2003 Frank Andersen Arendal, Norge, 2003 Copyright Frank Andersen Utgiver: Ildsjelen Melkedammen 13 4844 Arendal Tlf. 37025579 www.ildsjelen.no Trykk: Allservice AS Omslagsdesign: Henning Jon Grini ISBN 82-996312-1-1

Detaljer

este folket blir merketi, noyaktighet inn kapitler og versene bibelen.

este folket blir merketi, noyaktighet inn kapitler og versene bibelen. este folket blir merketi, noyaktighet inn kapitler og versene bibelen. Merket av Gud. Og merke dyrets Folket blir merket, sannferdighet inn i kapitler og Bibelen versene. Denne boken er originale i portugisisk,

Detaljer

UTVELGELSEN AV EN BRUD

UTVELGELSEN AV EN BRUD UTVELGELSEN AV EN BRUD, Mange syke mennesker. Jeg kan ikke komme til dem alle på én gang. Men, hør. 2 Jeg er sannelig glad for å være her igjen, i kveld, i dette vakre auditoriet, iblant denne fantastiske

Detaljer

3. Hvorfor tror du Jens er så ekkel mot andre mennesker og særlig mot Rico? Svar:

3. Hvorfor tror du Jens er så ekkel mot andre mennesker og særlig mot Rico? Svar: Elevene setter seg sammen i par og besvarer spørsmålene. «En ny start» Spørsmål til novellen 1. Hva er de største forskjellene mellom Rico og Jens? 2. Hvorfor vil ikke Rico snakke med Jens? 3. Hvorfor

Detaljer