før η προηγουµένη ηµέρα [i prǥïDžumεni imεra] # την προηγουµένη ηµέρα [tim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "før η προηγουµένη ηµέρα [i prǥïDžumεni imεra] # την προηγουµένη ηµέρα [tim"

Transkript

1 1 D da konj. (ettersom) αϕού [afu] # (så snart som) άµα [ama] # (hvoretter, og så) οπότε [ǤpǤtε] # οπόταν [ǤpǤtan] da adv. (i så fall) τότε [tǥtε] # (vel, nå, så, følgelig) λοιπόν [lipǥn] # (om tid: som, akkurat idet, mens) (ε)κεί που [(ε)ki pu] # (dengang, når) όταν [Ǥtan] # ενώ [εnǥ] # καθώς [kaϑǥs] / da de gikk όταν ϕύγανε [Ǥtan fiDžanε] / da han kom όταν ήρθε [Ǥtan irϑε] / da jeg så han άµα τον είδα [ama tǥn iða] / da jeg var på vei til skolen καθώς πήγαινα σχολείο [kaϑǥs pijεna sχǥliǥ] / da sier vi om to måneder fra i dag τότε λέµε σε δύο µήνες από σήµερα [tǥtε lεmε sε ðiǥ minεs apǥ simεra] / og da (hver gang, når) όποτε [ǤpǤtε] : han kommer tilbake i morgen, og da vil/kan han fortelle oss hva som hendte/har hendt θα γυρίσει αύριο, όποτε και θα µας πει τι έγινε [ϑa jirisi avriǥ ǤpǤtε kε ϑa mas pi ti εjinε] / OK da, da blir jeg med deg πολύ καλά λοιπόν, θα έρθω µαζί σου [pǥli kala lipǥn ϑa εrϑǥ mazi su] / vær forsiktig da! πρόσεχε λοιπόν! [prǥsεçε lipǥn] daddel m. (frukt fra daddelpalmen) ϕοινίκι, το [tǥ finiki] # κουρµάς, ο [Ǥ kurmas] # χουρµάς, ο [Ǥ Χurmas] daddelpalme f. κουρµαδιά, η [i kurmaðja] # χουραµδιά, η [i Χurmaðja] Daedalus myt. navn αίδαλος, ο [Ǥ ðεðalǥs] dag m. ηµέρα, η [i imεra] # µέρα, η [i mεra] / annenhver dag µέρα παρά µέρα [mεra para mεra] # κάθε δυο µέρες [kaϑε ðjǥ mεrεs] / dag for dag ηµέρα µε την ηµέρα [imεra mε tin imεra] # µέρα µε τη µέρα [mεra mε ti mεra] / dag og natt (døgnet rundt) ηµέρα νύχτα [imεra niχta] # µέρα νύχτα [mεra-niχta] # µέρα και νύχτα [mεra kε niχta] / dagen derpå (den neste dagen) η επόµενη (µέρα) [i εpǥmεni (mεra)] # (neste dag) την επόµενη (ηµέρα) [tin εpǥmεni (imεra)] / dagen før η προηγουµένη ηµέρα [i prǥïDžumεni imεra] # την προηγουµένη ηµέρα [tim prǥïDžumεni imεra] / dagen lang adv. (hele dagen) όλη την ηµέρα [Ǥli tin imεra] # οληµερίς [Ǥlimεris] # καθ' όλο το µήκος της ηµέρας [kaϑǥlǥ tǥ mikǥs tis imεras] / dagene i uka οι ηµέρες της εβδοµάδας [i imεrεs tis εvðǥmaðas] / dagens adj. (av i dag, nå til dags) σιµερινός [simεrinǥs] # του σήµερα [tu simεra] # της ηµέρας [tis imεras] / dagens avis? το σηµερινό ϕύλλο/τη σηµερινή εϕηµερίδα; [tǥ simεrinǥ filǥ/ti simεrini εfimεriða] : kjøpte du dagens avis? αγόρασες το σηµερινό ϕύλλο/τη σηµερινή εϕηµερίδα; [aDžǥrasεs tǥ simεrinǥ filǥ/ti simεrini εfimεriða] / dagens beslutning απόϕαση του σήµερα, η [i apǥfasi tu simεra] / dagens mann το πρόσωοπο της ηµέρας [Ǥ prǥsǥpǥ tis imεras] / dagens mennesker (vår tids mennesker) πρόσωπα της επικαιρότητας [prǥsǥpa tis εpikεrǥtitas] / dagens nyheter τα νέα της ηµέρας [ta nεa tis imεras] / dagens rett το πιάτο της ηµέρας [tǥ pjatǥ tis imεras] : hva koster dagens rett? ποιά είναι η τιµή του καθωρισµένου γεύµατος; [pja inε i timi tu kaϑǥrizmεnu jεvmatǥs] / de gode, gamle dager η παλιά καλή εποχή [i palja kali εpǥçi] : lengte tilbake til de gode, gamle dager νοσταλγώ τον παλιό καλό καιρό [nǥstalDžǥ tǥm baljǥ kalǥ kεrǥ] / den dagen (på den dagen) εκείνη τη ηµέρα [εkini ti mεra] / det er blitt dag (det er blitt lyst) πήρε η ηµέρα [pirε i imεra] # (det er blitt lyst ute, det er blitt dagslys) έχει ξηµερώσει [εçi ksimεrǥsi] /

2 2 det er ikke min dag i dag! δεν είναι η ηµέρα µου σήµερα! [ðεn inε i imεra mu simεra] / det er seks dagers arbeid å spa opp vingården το αµπέλι θέλει έξι µεροδούλια να σκαϕτεί [tǥ ambεli ϑεli εksi mεrǥðulja na skafti] / det har vært/jeg har hatt en hard/slitsom dag κόπηκα σήµερα [kǥpika simεra] / det kommer en dag i morgen også! (dvs. vi har god tid, vi har det ikke travelt) κι αύριο µέρα είναι! [ki avriǥ mεra inε] / en av (de nærmeste) dagene (når som helst) αυτές τις µέρες [aftεs tiz mεrεs] # σήµερα αύριο [simεra avriǥ] # µια µέρα [mja mεra] / en brennende varm dag (en glohet dag) καυτή ηµέρα [kafti imεra] / en dags arbeid (et dagsverk) µεροδούλι, το [tǥ mεrǥðuli] / en grå og kjedelig dag µελαγχολική ηµέρα [mεlaŋχǥliki imεra] / en svart dag (en skjebnesvanger dag, en uheldig dag, en ulykkesdag) αποϕράδα ηµέρα [apǥfraða imεra] # αποϕράς ηµέρα [apǥfras imεra] / en vakker dag (før eller siden) µια ωραία πρωία [mja Ǥrεa prǥia] # κάποια µέρα [kapja mεra] : en vakker dag blir han tatt κάποια µέρα θα τον πιάσουν [kapja mεra ϑa tǥm bjasun] / en vindfull dag (η)µέρα µε αέρα [(i)mεra mε aεra] / en våt/regntung dag βροχερή (η)µέρα [vrǥçεri imεra] / en fem-dagers periode πενθηµερία, η [i pεnϑimεria] / fem dagers lønn πενθηµερία, η [i pεnϑimεria] : du skylder meg fem dagers lønn µου οϕείλεις µια πενθηµερία [mu Ǥfiliz mja pεnϑimεria] / god dag! καληµέρα! [kalimεra] / for noen/et par dager idenfor noen dager siden πριν (από) λίγες / µερικές µέρες [prin apǥ lijεz/mεrikεz mεrεs] / for tre dager siden αντίπροχτες [andiprǥχtεs] # ανδιπροχθές [andiprǥχϑεs] / fra dag til dag από µέρα σε µέρα [apǥ mεra sε mεra] / fra den ene dagen til den andre (over natta) από τη µια µέρα στην άλλη [apǥ ti mja mεra stin ali] : han forandrer mening fra den ene dagen til den andre αλλάζει γνώµη από τη µια µέρα στην άλλη [alazi DžnǤmi apǥ ti mja mεra stin ali] / få noe fram i dagen (grave opp/fram, trekke fram, få noe opp til overflata) ϕέρνω κάτι στην επιϕάνεια [fεrnǥ kati stin εpifania] : få gamle skandaler fram i dagen (grave opp gamle skandaler) ϕέρνω στην επιϕάνεια παλιά σκάνδαλα [fεrnǥ stin εpifania palja skanðala] / god dag! καληµέρα! [kalimεra] / gode dager (stille og rolige dager, en lykkelig tid) αλκυονίδες ηµέρες [alkiǥniðεs imεrεs] / ha sett sine best dager (synge på siste verset, være slitt/helt utslitt) διαλύοµαι [ðialiǥmε] : dette bordet har sett sine beste dager (dette bordet holder på å ramle sammen) αυτό το τραπέζι είναι έτοιµο να διαλυθεί [aftǥ tǥ trapεzi inε εtimǥ na ðialiϑi] / han er sin far opp av dage (han er veldig lik sin far) µοιάζει καταπληκτικά τον πατέρα του [miazi katapliktika tǥm batεra tu] # είναι ίδιος κι απαράλλαχτος ο πατέρας του/µε τον πατέρα του [inε iðiǥs ki aparalaχtǥs Ǥ patεras tu/mε tǥm batεra tu] : hun er sin mor opp av dage είναι ίδια κι απαράλλαχτη η µητέρα της [inε iðia ki aparalaχti i mitεra tis] / han har sett bedre dager έχει γνωρίσει καλύτερες µέρες [εçi DžnǤrisi kalitεrεz mεrεs] / hans/hennes dager er talte (han/hun har ikke lenge igjen å leve) δε θα ζήσει πολύ [ðε ϑa zisi pǥli] # λίγες είναι/σώθηκαν οι µέρες του/της [lijεs inε/ sǥϑikan i mεrεs tu] # οι µέρες του/της είναι µετρηµένες [i mεrεs tu/tis inε mεtrimεnεs] / hele dagen (dagen lang) όλη την ηµέρα [Ǥli tin imεra] # (hele dagen, hele døgnet) οληµέρα [Ǥlimεra] # οληµερίς [Ǥlimεris] / her om dagen (for noen dager siden) τις προάλλες [tis prǥalεs] / hun har sett sine beste dager (hun er over middagshøyden) πέρασε η ακµή της [pεrasε i akmi tis] / hva i alle dager! (hva i all verden!) τι στην

3 3 ευχή! [ti stin εfçi] / hver dag κάθε µέρα [kaϑε mεra] / hvilken dag er det i dag? τι (η)µέρα έχουµε/είναι σήµερα; [ti (i)mεra εχumε /inε simεra] / i disse dager (nå om dagen, nå til dags) στην εποχή µας [stin εpǥçi mas] / i gamle dager την παλιά εποχή [tim balja εpǥçi] : i gode, gamle dager τον παλιό καλό καιρό [tǥm baljǥ kalǥ kεrǥ] / i våre dager (nå til dags, nå for tiden) την εποχή µας [tin εpǥçi mas] # στις µέρες µας [stiz mεrεz mas] # στον καιρό µας [stǥŋ gεrǥ mas] # τους καιρούς µας [stus kεruz mas] # επί των ηµέρων µας [εpi tǥn imεrǥn mas] / i åtte dager (dvs. framover, fra nå) εδώ και οχτώ µέρες [εðǥ kε ǤΧtǤ mεrεs] / komme for en dag (bli kjent) έρχοµαι στο ϕως της ηµέρας [εrχǥmε stǥ fǥs tis imεras] / lykkelige dager (stille og rolige dager) Αλκυονίδες ηµέρες [alkiǥniðεs imεrεs] / midt på dagen (ved middagstid, kl. 12 på dagen) καταµεσήµερα [katamεsimεra] / midt på lyse dagen ηµέρα µεσηµέρι [imεra mεsimεri] : dette er ran midt på lyse dagen αυτό είναι ληστεία ηµέρα µεσηµέρι [aftǥ inε listia imεra mεsimεri] / natt og dag νύχτα και µέρα [niχta kε mεra] / neste dag η εποµένη [i εpǥmεni] / om dagen (på dagtid) την ηµέρα [tin imεra] : arbeide/reise om dagen δουλεύω/ταξιδεύω την ηµέρα [ðulεvǥ/taksiðεvǥ tin imεra] / nå til dags (i våre dager, nå for tiden) στην εποχή µας [stin εpǥçi mas] # στον καιρό µας [stǥŋ gεrǥ mas] # (nå, for tida, for øyeblikket) για την ώρα [ja tin Ǥra] / om tre dager αντιµεθαύριο [andimεϑavriǥ] / på den fastsatte dagen την ορισµένη µέρα [tin Ǥrizmεni mεra] / på en dag (over natten) σε µια µέρα [sε mja mεra] : det er ikke gjort på en dag å gjøre noen til et nytt menneske δεν µπορείς ν' αλλάξεις την προσωπικότητα κάποιου σε µια µέρα [ðεm bǥriz nalaksis tim brǥsǥpikǥtita kapiu sε mja mεra] / på én dag (i løpet av en dag) µονοµερίς [mǥnǥmεris] : gjøre noe ferdig/fullføre på én dag τελειώνω κάτι µονοµερίς [tεliǥnǥ kati mǥnǥmεris] / på samme dag som ανήµερα µε [animεra mε] : på samme dag som han døde (den dagen han døde) ανήµερα µε το θάνατό του [animεra mε tǥ ϑanatǥ tu] / om noen/et par dager σε µερικές (η)µέρες [sε mεrikεs imεrεs/sε mεrikεz mεrεs] / på slik en fin dag (på en flott dag som dette) τέτοια όµορϕη µέρα [tεtia ǤmǤrfi mεra] : det er synd å være inne (på) slik en fin dag είναι αµάρτια να µένεις µέσα τέτοια όµορϕη µέρα [inε amartia na mεniz mεsa tεtia ǤmǤrfi mεra] / på år og dag (på lenge) καιρούς και ζαµάνια [kεrus kε zamanaja] : jeg har ikke sett han på år og dag καιρούς και ζαµάνια έχουµε να δε δούµε [kεrus kε zamanaja εχumε na sε ðumε] / samme dag (på samme dag) αυθηµερόν [afϑimεrǥn] # την αυτήν ηµέρα [tin aftin imεra] / samme dag som... (på den dagen...) ανήµερα µε [animεra mε] : samme dagen som han døde (på hans dødsdag) ανήµερα µε το θάνατό του [animεra mε tǥ ϑanatǥ tu] / se dagens lys (fødes) βλέπω το ϕως της ηµέρας [vlεpǥ tǥ fǥs tis imεras] / som natt og dag (helt ulike) σαν µέρα µε τη νύχτα [imεra mε ti niχta] : de to brødrene er så ulike som natt og dag τα δυο αδέρϕια είναι σαν την ηµέρα µε τη νύχτα [ta ðjǥ aðεrfia inε san din imεra mε ti niχta] / som varer/tar noen få dager (noen dagers) (ο)λιγοήµερος [(Ǥ)liDžǤimεrǤs] : ei reise som tar noen (få) dager ένα λιγοήµερο ταξίδι [εna liDžǥimεrǥ taksiði] / ta en dag om gangen (leve fra hånd til munn) ζω από ηµέρα σε ηµέρα [zǥ apǥ imεra sε imεra] / ti dager (periode på ti dager) δεκαήµερο, το [tǥ ðεkaïmεrǥ] : (i) de første ti dagene av mai το πρώτο δεκαήµερο του Μάη [tǥ prǥtǥ ðεkaïmεrǥ tu mai] / til neste dag για την

4 4 εποµένη [ja tin εpǥmεni] : han lot halvparten av arbeidet være igjen til neste dag άϕησε τη µισή δουλειά του για την εποµένη [afisε ti misi ðulja tu ja tin εpǥmεni] dag- (dags-) ηµερήσιος [imεrisiǥs] dagarbeider m. ηµεροµίσθιος εργάτης, ο [Ǥ imεrǥmisϑiǥs εrDžatis] dagbok f.m. (journal, avtalebok) ηµερολόγιο, το [tǥ imεrǥlǥjiǥ] # (personlig dagbok) ηµερολόγιο συµβάντων, το [tǥ imεrǥlǥjǥ simvandǥn] / føre dagbok κρατώ ηµερολόγιο [kratǥ imεrǥlǥjǥ] / jeg skal notere datoen i dagboka mi θα σηµειώσω την ηµεροµηνία στο ηµερολόγιο µου [ϑa simiǥsǥ tin imεrǥminia stǥ imεrǥlǥjǥ mu] dagbrudd n. (bergverk) υπαίθρια εξόρυξη µεταλλεύµατος, η [i ipεϑria εksǥriksi mεtalεvmatǥs] dagbruddsdrift f.m. επιϕανειακή εξόρυξη, η [i εpifaniaki εksǥriksi] dagdriver m. (dovenpels, lathans, døgenikt, umulius, dråk) ακαµάτης, ο [Ǥ akamatis] # ανεπρόκοπος, ο [Ǥ anεprǥkǥpǥs] # ανυπρόκοπος, ο [Ǥ aniprǥkǥpǥs] # κοπρίτης, ο [Ǥ kǥpritis] # f. κοπρίτισσα, η [i kǥpritisa] # (flanør, en som ikke trenger å arbeide, elegant dagdriver) αργόσχολος [arDžǥsχǥlǥs] # (ranglefant, flyfille, boms, landstryker) αλανιάρης, ο [Ǥ alanjaris] dagdrøm m. (utopi) ουτοπία, η [i utǥpia] / (dagdrømmer, utopier) ουτοπίες [utǥpiǥs] dagdrømme v. (drømme i våken tilstand) ονειρεύοµαι ξύπνιος [ǤnirεvǤmε ksipnjǥs] # (ha tankene sine et helt annet sted) αεροβατώ [aεrǥvatǥ] # (bygge luftslott) ονειροπολώ [ǤnirǤpǤlǤ] # ρεµβάζω [rεmvazǥ] # (sveve oppe i skyene, være uten bakkekontakt) ζω στα σύννεϕα [zǥ sta sinεfa] # (også: være lykksalig) δεν πατώ στη γη [ðεm patǥ sti ji] dagdrømmer m. (romantiker) ονειροπόλος, ο [Ǥ ǤnirǤpǤlǤs] # ένας απροσγείωτος άνθρωπος [εnas aprǥzjiǥtǥs anϑrǥpǥs] / han er en uforbederlig dagdrømmer είναι αδιόρθωτος ονειροπόλος [inε aðjǥrϑǥtǥs ǤnirǤpǤlǤs] dagelev m. (eksternelev, elev som bor utenfor skoleområdet, mots. kostelev) εξωτερικός µαθητός, ο [Ǥ εksǥtεrikǥz maϑitis] # εξωτερικό µαθότρια, η [i εksǥtεriki maϑitria] daggry n. ηώς, η [i iǥs] # αυγή, η [i avji] # χαραυγή, η [i Χaravji] # αρχή, η [i arçi] # κονταυγή, η [i kǥndavji] # ξηµέρωµα, το [tǥ ksimεrǥma] # χάραµα, το [tǥ Χarama] : (helst i flertall) χαράµατα, τα [ta Χaramata] # (daggry, grålysning) γλυκοχάρα(γ)µα, το [tǥ DžlikǤΧara(Dž)ma] # όρθρος, ο [Ǥ ǤrϑrǤs] / før daggry αξηµέρωτα [aksimεrǥta] # άϕωτα [afǥta] # αχάραγα [aχaraDža] # πριν πάρει η ηµέρα [prin pari i imεra] # (før det hadde grydd av dag) πριν ξηµερώσει [prin ksimεrǥsi] : de reiste/dro av gårde før daggry έϕυγαν αξηµέρωτα/αχάραγα [εfiDžan aksimεrǥta/aχaraDža] / ved daggry την αυγή [tin avji] # χαράµατα [Χaramata] # (da det lysnet av dag) όταν ξηµέρωσε [Ǥtan ksimεrǥsε] : de dro av gårde ved daggry αναχώρησαν/κίνησαν την αυγή [anaχǥrisan/kinisan tin avji] # έϕυγαν το ξηµέρωµα [εfiDžan tǥ ksimεrǥma] : vi la ut fra Pireus ved daggry ξανοιχτήκαµε χαράµατα από τον Πειραιά [ksaniχtikamε Χaramata apǥ tǥm birεa] daghjelp f.m. (hushjelp som ikke bor i huset) γυναίκα, η [i jinεka] / har ikke daghjelpa kommet i dag? δεν ήρθε η γυναίκα σήµερα; [ðεn irϑε i jinεka simεra] dagkrem m. κρέµα της ηµέρας, η [i krεma tis imεras]

5 5 daglig adj. ηµερήσιος [imεrisiǥs] # καθηµερινός [kaϑimεrinǥs] / daglig inspeksjon/ kontroll καθηµερινή επιθεώρηση [kaϑimεrini εpiϑεǥrisi] / daglig rutine (hverdagen) καθηµερινότητα, η [i kaϑimεrinǥtita] : den daglige rutine/det daglige liv (dagliglivet) η καθηµερινή ρουτίνα/ζωή [kaϑimεrini rutina/zǥï] / daglige besøk καθηµερινές επισκέψεις [kaϑimεrinεs εpiskεpsis] / den daglige tralten (de daglige arbeidene) οι καθηµερινές δουλειές [i kaϑimεrinεz ðuljεs] / det daglige (brød) το καθηµερινό [tǥ kaϑimεrinǥ] : streve for å dekke daglige utgifter (streve for å få endene til å møtes) αγωνίζοµαι για το καθηµερινό [aDžǥnizǥmε ja tǥ kaϑimεrinǥ] daglig adv. κάθε µέρα [kaϑε mεra] # καθηµερινά [kaϑimεrina] # ηµερησίως [imεrisiǥs] # (på daglig basis) επί καθηµερινή βάσεως [εpi kaϑimεrini vasεǥs] / besøke noen daglig επισκέπτοµαι κάποιον καθηµερινά [εpiskεptǥmε kapiǥn kaϑimεrina] / to ganger daglig δυο ϕορές ηµερησίως [ðjǥ fǥrεs imεrisiǥs] dagligdags adj. καθηµερινός [kaϑimεrinǥs] # (alminnelig) συνηθισµένος [siniϑizmεnǥs] / dagligdagse hendelser καθηµερινά γεγονότα, τα [ta kaϑimεrina jεDžǥnǥta] dagligliv n. (hverdagsliv, hverdag) καθηµερινή ζωή /ρουτίνα, η [kaϑimεrini zǥï/rutina] dagligstue f.m. (mottakingsværelse, oppholdsrom) εντευτήριο, το [tǥ εndεfktiriǥ] dagligtale m. (folkemål, talespråk) καθοµιλούµενη, η [i kaϑǥmilumεni] # οµιλουµένη, η [i ǤmilǤmεni] / ord eller uttrykk fra dagligtalen έκϕραση της καθοµιλούµενης [εkfrasi tis kaϑǥmilumεnis] dagligvareforretning f.m. µαγαζί γενικού εµπορίου, το [tǥ maDžazi jεniku εmbǥriu] # (kolonialforretning) εδωδιµοπολείο, το [tǥ εðǥðimǥpǥliǥ] # µπακάλικο, το [tǥ bakalikǥ] # (dagligvare- og vinbutikk) οινοπαντοπωλείο, το [tǥ inǥpandǥpǥliǥ] dagligvarer f.m.pl. (kolonialvarer, levnetsmidler) εδώδιµα, το [tǥ εðǥðima] # είδη µπακαλικής [iði bakalikis] daglønn f.m. ηµεροµίσθιο, το [tǥ imεrǥmisϑiǥ] # µεροκάµατο, το [tǥ mεrǥkamatǥ] dagpenger m.pl. (diettpenger) ηµερήσιο επίδοµα, το [tǥ imεrisiǥ εpiðǥma] dags- (endags, heldags-, som varer en dag) µονοήµερος [mǥnǥimεrǥs] # ολοήµερος [ǤlǤimεrǤs] dagsaktuell adj. επίκαιρος [εpikεrǥs] # της ηµέρας [tis imεras] / de dagsaktuelle sakene (de emnene som er opp i tiden/som diskuteres i øyeblikket) τα κύρια θέµατα της στιγµής [ta kiria ϑεmata tis stiDžmis] dagsavis f.m. καθηµερινή εϕηµερίδα, η [i kaϑimεrini εfimεriða] dagsbillett m. (heldagsbillett) ηµερήσιο εισιτήριο, το [tǥ imεrisiǥ isitiriǥ] dagskort n. (dagsbillett) ηµερήσια κάρτα, η [i imεrisia karta] dagslys n. ϕως ηµέρας, το [tǥ fǥs imεras] / det er blitt dagslys (det er blitt lyst ute, det er blitt dag) έχει ξηµερώσει [εçi ksimεrǥsi] / i fullt dagslys µέρα µεσηµέρι [mεra mεsimεri] dagslønn f.m. ηµεροµίσθιο, το [tǥ imεrǥmisϑiǥ] dagsorden m. (agenda) ηµερήσια διάταξη, η [i imεrisia ðiataksi] / første/neste tema på dagsordenen er... το πρώτο/επόµενο θέµα στην ηµερήσια διάταξη είναι... [tǥ prǥtǥ/ εpǥmεnǥ ϑεma stin imεrisia ðiataksi inε] / plassering på dagsorden τοποθέτηση, η [i tǥpǥϑεtisi] dagspresse f.m. (dagsavisene) ηµερήσιος τύπος, ο [Ǥ imεrisiǥs tipǥs]

6 6 dagsreise f.m. διαδροµή µιας ηµέρας, η [i ðiaðrǥmi mjas imεras] / ei dagreise med båt/tog διαδροµή µιας ηµέρας µε το πλοίο/το τραίνο [ðiaðrǥmi mjas imεras mε tǥ pliǥ/tǥ trεnǥ] dagsrevyen m. (på TV) (dagens aktualiteter) επίκαιρα, τα [ta εpikεra] dagstur m. ηµερήσια/µονοήµερη/ολοήµερη εκδροµή, η [i imεrisia/mǥnǥimεri/ǥlǥimεri εkðrǥmi] dagsverk n. (η)µεροδούλι, το [tǥ (i)mεrǥðuli] # µεροκάµατο, το [tǥ mεrǥkamatǥ] dagvakt f.m. : være på dagvakt (ha dagvakt) είµαι της ηµέρας [imε tis imεras] dahlia m. (e. sv. biolog A. Dahl, georgine) ντάλια, η [i dalia] dakapo n. (ekstranummer, teater: framkallelse) µπιζάρισµα, το [tǥ bizarizma] / dakapo! interj. µπις [bis] daktyl m. (versemål: daktylos) δάκτυλος, ο [Ǥ ðaktilǥs] # δάχτυλος, ο [Ǥ ðaχtilǥs] daktylisk adj. (om versemål) δαχτυλικός [ðaχtilikǥs] / daktylisk heksameter δαχτυλικό εξάµετρο, το [tǥ ðaχtilikǥ εksamεtrǥ] dal m. κοιλάδα, η [i kilaða] Dalai Lama αλάι Λάµα, ο [Ǥ ðalai lama] dale v. (falle) πέϕτω [pεftǥ] # (gå ned, dukke ned) δύω [ðiǥ] # (synke) βυθίζοµαι [viϑizǥmε] # (avta, slakne, bli slapp) ατονώ [atǥnǥ] # (gå ned, dale) βασιλεύω [vasilεvǥ] # (avta, synke, være for nedadgående) ελαττώνοµαι [εlatǥnǥmε] / hans stjerne/popularitet er dalende το άστρο του δύει [tǥ astrǥ tu ðii] / hans stjerne har dalt (hans popularitet har avtatt) το άστρο του βασίλεψε [tǥ astrǥ tu vasilεpsε] / interessen hennes dalte το ενδιαϕέρον της ατόνησε [tǥ εnðiafεrǥn tis atǥnisε] : hans interesse for arbeidet har dalt (han har vist dalende interesse for arbeidet) ελαττώθηκε το ενδιαϕέρον του για τη δουλειά [εlatǥϑikε tǥ εndiafεrǥn du jia ti ðulja] dalføre n. κοιλάδα, η [i kilaða] # (lang og trang dal) µακρόστενη κοιλάδα, η [i makrǥstεni kilaða] dalside f.m. (li) λοϕοπλαγιά, η [i lǥfǥplaja] / ei skogkledd dalside κατάϕυτη λοϕοπλαγιά [i katafiti lǥfǥplaja] dalsøkk n. (senkning i terrenget, lavslette, lågslette) βαθύπεδο, το [tǥ vaϑipεðǥ] # λάκκα, η [i laka] / landsbyen lå i et dalsøkk το χωριό ήταν σε ένα βαθύπεδο [tǥ ΧǤriǤ itan sε εna vaϑipεðǥ] dam m. (vanndam, vannpytt) λιµνούλα, η [i limnula] # γούβα (µε νερό) [i Džuva mε nεrǥ] # γούρνα, η [i Džurna] # (demning, voll) αµµώδης πρόσχωση, η [i amǥðis prǥsχǥsi] # ανάχωµα, το [tǥ anaχǥma] # (damanlegg, demning) υδατοϕράκτης, ο [Ǥ iðatǥfraktis] # ρουϕράκτης, ο [Ǥ rufraktis] # (oppdemt innsjø) λίµνη ϕράγµατος, η [i limni fraDžmatǥs] # (samlebasseng, reservoar) δεξαµενή, η [i ðεksamεni] # dam (et brettspill) ντάµα, η (επιτραπέζιο παιχνίδι) [i dama (εpitrapεziǥ pεχniði)] damascenerstål n. δαµασκηνό ατσάλι, το [tǥ ðamaskinǥ atsali] damask m. (fint stoff av silke, ull, lin el, bomull med innvevd mønster) δαµάσκο, το [tǥ ðamaskǥ] # (damaskstoff, damaskvev) δαµασκηνό ύϕασµα, το [tǥ ðamaskinǥ ifazma] damask- δαµασκηνός [ðamaskinǥs] Damaskus geo. αµασκός, ο [Ǥ ðamaskǥs] dame f.m. (frue) κυρία, η [i kiria] # (kjæreste) κοπελιά, η [i kǥpεlja] # γκοµενάκι, το

7 7 [tǥ gǥmεnaki] # µανούλι, το [tǥ manuli] # κορίτσι, το [tǥ kǥritsi] # (fornem dame, adelsdame, adelsfrue) αρχόντισσα, η [i arχǥndisa] # (dansepartner) ντάµα, η [i dama] # (i kortstokk) ντάµα (στα χαρτιά), η [i dama (sta Χartja)] # (kvinnemenneske, skjørt, støkke ) γυναικάκι, το [tǥ jinεkaki] # κοµµατάκι, το [tǥ kǥmataki] / Damer (skilt) Γυναικών [jinεkǥn] # (dametoalett) αποχωρητήριο γυναικών [apǥχǥritiriǥ jinεkǥn] / det er ei dame her som vil snakke med Dem σας ζητάει µια κυρία [saz zitai mja kiria] / ei eldre dame µια ηλικιωµένη κυρία [mja ilikiǥmεni kiria] / ei flott dame (litt av ei dame) λεβάντισσα, η [i lεvandisa] / ei gammel dame/kvinne γερόντισσα [jεrǥndisa] / ei tjukk dame (ei rulte, ei rugge) µια βαρέλα [varεla] / (ironisk:) en fin gammel dame γριούλα, η [i Džriula] / en fornem gammel dame µια αξιοπρεπής γριά [mja aksiǥprεpiz Džria] # (en fin gammel dame) µια επιβλητική γηραιά κυρία [mja εpivlitiki jirεa kiria] / flott dame, hva? (snerten dame, syns du ikke?) ωραίο γυναικάκι, έ; [ǤrεǤ jinεkaki ε] : for ei flott dame! (hun er litt av ei dame/litt av et støkke!) ωραίο κοµµατάκι! [Ǥrεa kǥmataki] / hun er virkelig en av (de fine) damene (hun tilhører fiffen) είναι πολύ αριστοκράτισσα [inε pǥli aristǥkratisa] / jeg har fått meg ny dame βγήκα καινούριο γκοµενάκι [vjika kεnuriǥ gǥmεnaki] / mine damer og herrer! κυρίες και κύριοι! [kiriεs kε kirii] / ung dame (frøken, også: gammel jomfru, peppermø) ντεµουαζέλα, η [i dεmuazεla] dame- γυναικείος [jinεkiǥs] damefrisør m. κοµµωτήριο, το [tǥ kǥmǥtiriǥ] dameklær n.pl. (damekonfeksjon) γυναικεία ενδύµατα, τα [ta jinεkia εnðimata] # γυναικεία είδη, τα [ta jinεkia iði] # (kvinneklær, kvinnedrakt) γυναικεία, η [i jinεkia] / han hadde på seg dameklær (han hadde iført seg dameklær, han var (ut)kledd som kvinne) ήταν ντυµένος γυναικεία [itan dimεnǥs jinεkia] damekonfeksjon m. (dameklær) γυναικεία ενδύµατα, τα [ta jinεkia εnðimata] damelag n. (kvinnegruppe) γυναικεία οµάδα, η [i jinεkia Ǥmaða] dameselskap n. (med mye skravling, kaffe-/teslabberas) γυναικοπαρέα, η [i jinεkǥparεa] dametekke n. (sex appeal) αισθησιακή ελκυστικότητα, η [i εsϑisiaki εlkistikǥtita] # (dagl.) σεξαπίλ, το [tǥ sεksapil] # σεξαπιλίκι, το [tǥ sεksapiliki] dametoalett n. γυναικεία τουαλέτα, η [i jinεkia tualεta] dametruse f.m. βρακί (γυναίκας), το [tǥ vraki (jinεkas)] # (γυναίκεια) βρακί, το [tǥ (jinεkia) vraki] dameveske f.m. γυναικεία τσάντα, η [i jinεkia tsanda] # (konvoluttveske), ϕάκελος ο [Ǥ fakεlǥs] damefrisør m. κοµµωτήριο, το [tǥ kǥmǥtiriǥ] damejeanne m. (glassballong i korg) δαµι(τ)ζάνα [ðami(d)zana] damesko m. γυναικείο παπούτσι, το [jinεkiǥ paputsi] # (pl.) γυναικεία παπούτσια, τα [ta jinεkia paputsia] damestemme f.m. (kvinnestemme) γυναικεία ϕωνή, η [i jinεkia fǥni] dameundertøy n.pl. γυναικεία εσώρουχα, τα [ta jinεkia εsǥruχa] damoklessverd n. (overhengende fare, prekær situasjon) η σπάθη του αµολκλέους [i spaϑi tu ðamǥklεus]

8 8 damp m. (dunst, os) ατµός, ο [Ǥ atmǥs] # (eim, dis, tåkedis, varmedis) αχνός, ο [Ǥ aχnǥs] / det steg damp opp fra de varme kildene αχνοί βγαίνανα από τις θερµοπηγές [aχni vjεnana apǥ tis ϑεrmǥpijεs] / få opp dampen (få opp farten, sette opp farten) βιάζοµαι [vjazǥmε] # (sette inn en spurt, gi alt) ) βάζω τα δυνατά µου [vazǥ ta ðinata mu] : hvis vi ikke skal rekke toget, må vi se å få opp dampen αν θέλουµε να προλάβουµε το τραίνο πρέπει να βιαστούµε [an ϑεlumε na prǥlavumε tǥ trεnǥ prεpi na viastumε] dampbad n. (tyrkisk bad, badstu, sauna) ατµόλουτρο, το [tǥ atmǥlutrǥ] dampbåt m. (dampskip) ατµόπλοιο, το [tǥ atmǥpliǥ] # βαπόρι, το [tǥ vapǥri] dampdrevet adj. ατµοκίνητος [atmǥkinitǥs] dampe v. (ose, avgi damp, dogge) αχνίζω [aχnizǥ] / hesten dampet av svette το άλογο άχνιζε από τον ιδρώτα [tǥ alǥDžǥ aχnizε apǥ tǥn iðrǥta] / kjelen stod og dampet på komfyren η κατσαρόλα άχνιζε πάνω στην κουζίνα [i katsarǥla aχnizε panǥ stiŋ guzina] dampende adj. (om kaffe, mat: rykende varm) αχνιότος [aχnistǥs] damper m. (dampbåt, damåskip) ατµόπλοιο, το [tǥ atmǥpliǥ] dampet adj. (om fisk etc.) στον ατµό [stǥn atmǥ] dampfløyte f. ατµοσειρήνα, η [i atmǥsirina] damphammer m. ατµόσϕυρα, η [i atmǥsfira] dampkjele m. ατµολέβητας, ο [Ǥ atmǥlεvitas] # (dampkjele, varmtvannstank) λέβητας, ο [Ǥ lεvitas] dampkraft f.m. δύναµη του άτµου, η [i ðinami tu atmu] dampmaskin f.m. ατµοµηχανή, η [i atmǥmiχani] dampskip n. (dampbåt) ατµόπλοιο, το [tǥ atmǥpliǥ] # βαπόρι, το [tǥ vapǥri] / med dampskip ατµοπλοϊκώς [atmǥplǥikǥs] dampskipsfart m. ατµοπλοία, η [i atmǥplia] damptett adj. ατµοστεγής [atmǥstεjis] damptrykkmåler m. n. (manometer) ατµόµετρο, το [tǥ atmǥmεtrǥ] dampturbin m. ατµοστρόβιλος, ο [Ǥ atmǥstrǥvilǥs] damputslipp n. έξοδος ατµού [i εksǥðǥs atmu] dampveivals m. ατµοκίνητος οδοστρωτήρας, ο [Ǥ atmǥkinitǥs ǤðǤstrǤtiras] Danae myt. ανάη, η [i ðanaï] danaidene m.pl. (myt.) αναΐδες, οι [i ðanaïðεs] Danaos myt. αναός, ο [Ǥ ðanaǥs] dandy m. (snobb, laps, spradebass) δανδής, ο [Ǥ ðanðis] Danmark geo. ανία, η [i ðania] danne v. (forme) σχηµατίζω [sçimatizǥ] # (utdanne, undervise) µορϕώνω [mǥrfǥnǥ] # διαµορϕώνω [ðiamǥrfǥnǥ] # (danne, lage) ϕτιάχνω [ftjaχnǥ] # (danne, sette opp, sette sammen) συγκροτώ [siŋgrǥtǥ] # (tilpasse, forme) διαπλάθω [ðiaplaϑǥ] # διαπλάσσω [ðiaplasǥ] # (skape) δηµιουργώ [ðimiurDžǥ] # (stifte, grunnlegge) ιδρύω [iðriǥ] # (utgjøre) αποτελώ [apǥtεlǥ] # απαρτίζω [apartizǥ] # (forberede, organisere, etablere) καταρτίζω [katartizǥ] # (starte, finne på, få i stand) µηχανεύοµαι [miχanεvǥmε] / da den første terroristgruppa ble dannet όταν καταρτίστηκε

9 9 η πρώτη τροµοκρατική οµάδα... [Ǥtan katartistikε i prǥti trǥmǥkratiki Ǥmaða] / danne baktroppen (komme sist) κλείνω την πόµπη/την παράταξη [klinǥ tim bǥmbi/tim barataksi] / danne en bue (bøye seg/stå i en bue) αχηµατίζω αψίδα [sçimatizǥ apsiða] : trærne dannet en bue over elva τα δέντρα σχηµάτιζαν αψίδα πάνω από το ποτάµι [ta ðεndra sçimatizan apsiða panǥ apǥ tǥ pǥtami] / danne en sammensvergelse (lage et komplott, sammensverge seg) ετοιµάζω/µηχανεύοµαι µια συνωµασία [εtimazǥ/miχanεvǥmε mja sinǥmasia] / danne et nytt parti ιδρύω ένα καινούργιο κόµµα [iðriǥ εna kεnurjiǥ kǥma] / danne nye formasjoner (omforme, omskape) ανασχηµατίζω [anasçimatizǥ] : skyene løser seg opp og danner nye formasjoner τα σύννεϕα διαλύονται κι ανασχηµατίζονται [ta sinεfa ðialiǥndε ki anasçimatizǥndε] / danne seg (forme seg, samle seg) σχηµατίζοµαι [sçimatizǥmε] / danne seg en oppfatning av noe σχηµατίζω µια γνώµη για κάτι [sçimatizǥ mja DžnǤmi ja kati] / danne seg skorpe/skare på κρουστιάζω [krustjazǥ] : det dannet seg skare på snøen i løpet av natta το χιόνι κρούστιασε µεσ' στη νύχτα [tǥ çǥni krustjasε mεs sti niχta] : det begynte å danne seg klumper av mennesker i gatene άρχισαν να σχηµατίζονται οµάδες στους δρόµους [arçisan na sçimatizǥndε Ǥmaðεs stuz ðrǥmus]: det har dannet seg skorpe på såret (såret har grodd) η πλήγη κρούστιασε [i pliji krustjasε] / delene som danner helheten τα µέρα που απαρτίζουν το όλον [ta mεra pu apartizun tǥ ǤlǤn] / risen danner/er basis i kinesernes kosthold το ρύζι αποτελεί τη βάση της διατροϕής των Κινέζων [tǥ rizi apǥtεli ti vazi tiz ðiatrǥfis tǥŋ ginεzǥn] dannelse m. (forming, tilblivelse) σχηµατισµός, ο [Ǥ sçimatizmǥs] # δηµιουργία, η [i ðimiurjia] # (opprettelse, grunnleggelse) ίδρυση, η [i iðrisi] # κατάρτιση, η [i katartisi] # (forming, utforming, skaping) διαµόρϕωση, η [i ðiamǥrfǥsi] # (kultur) µόρϕωση, η [i mǥrfǥsi] # (dannelse, fin atferd) καλή συµπεριϕορά, η [i kali simbεrifǥra] # (oppdragelse, kultur) αγωγή, η [i aDžǥji] # ανατροϕή, η [i anatrǥfi] / dannelsen av gode vaner η δηµιουργία καλών συνηθειών [i ðimiurjia kalǥn siniϑjǥn] dannet adj. (sivislisert) πολιτισµένος [pǥlitizmεnǥs] # µορϕωµένος [mǥrfǥmεnǥs] # (veloppdragen) καλής συµπεριϕοράς [kalis simbεrifǥras] # (anstendig) ευπρεπής [εfprεpis] # (kultivert) αρχοντικός [arχǥndikǥs] # καλλιεργηµένος [kaliεrjimεnǥs] # µε κουλτούρα [mε kultura] / dannede mennesker άνθρωποι µε κουλτούρα [anϑrǥpi mε kultura] # (lærd, litterær, kultivert) εγγράµµατος [εŋgramatǥs] / føre et dannet språk (snakke på en høflig, elskverdig måte) µιλώ ευγενικά [milǥ εvjεnika] / ha en dannet opptreden έχω αρχοντική εµϕάνιση [εχǥ arχǥndiki εmfanisi] dans m. χορός, ο [Ǥ ΧǤrǤs] # (dansing) όρχηση, η [i Ǥrçisi] / denne dansen αυτό το χορό [aftǥ tǥ ΧǤrǤ] / det blir dans på/i... γίνεται ένας χορός στο...[jinεtε εnas ΧǤrǤs stǥ] / en dans på roser (et bekvemt liv) ανθόσπαρτος βίος [anϑǥstpartǥs viǥs] # άνετος βίος [anεtǥz viǥs] # γλέντι, το [tǥ Džlεndi] # (et sorgløst liv) καλοπέραση, η [i kalǥpεrasi] : for deg er livet en dans på roser η ζωή για σένα είναι όλο καλοπέραση [i zǥï ja sεna inε ǤlǤ kalǥpεrasi] : livet er ingen dans på roser η ζωή δεν είναι µόνο γλέντι/διασκέδαση [i zǥï ðεn inε mǥnǥ Džlεndi/ðiaskεðasi] #

10 10 η ζωή δεν είναι παίξε γέλασε [i zǥï ðεn inε pεksε-jεlasε] / trø dansen (ta seg en svingom) ϕέρνω δυο βόλτες [fεrnǥ ðjǥ vǥltεs] danse v. χορεύω [ΧǤrεvǤ] / danse løssluppent (hengi seg til dansen) χορεύω ξέϕρενα [ΧǤrεvǤ ksεfrεna] / danse vals χορεύω βαλς [ΧǤrεvǤ vals] / De (du) er veldig flink til å danse/danser veldig godt χορεύετε (χορεύεις) πολύ καλά [ΧǤrεvεtε (ΧǤrεvis) pǥli kala] / har De lyst til å danse? θα θέλατε να χορέψετε; [ϑa ϑεlatε na ΧǤrεpsεtε] # χορεύετε; [ΧǤrεvεtε] / hun danset av glede χόρευε από χαρά [ΧǤrεvε apǥ Χara] / hvor kan en gå og danse her? πού µπορεί να πάει κανείς εδώ για χορό; [pu bǥri na paï kanis εðǥ ja ΧǤrǤ] / når katten er borte, danser musene på bordet όταν λείπει η γάτα χορεύουν τα ποντίκια [Ǥtan lipi i Džata ΧǤrεvun ta pǥndikia] danse- χορευτικός [ΧǤrεftikǤs] danseband n. (danseorkester) ορχήστρα χορευτικής µουσικής, η [i Ǥrçistra ΧǤrεftikis musikis] dansegolv n. πίστα, η [i pista] danselærer m. καθηγητής χορού, ο [Ǥ kaϑijitis ΧǤru] # f. καθηγήτρια χορού, η [i kaϑijitria ΧǤru] danser m. mannlig) χορευτής, ο [Ǥ ΧǤrεftis] # ορχηστής, ο [Ǥ Ǥrçistis] # (kvinnelig) χορεύτρια, η [i ΧǤrεftria] # ορχηστίδα, ο [Ǥ Ǥrçististida] / en ypperlig danser δεινός χορευτής [ðinǥs ΧǤrεftis] danserinne f.m. χορεύτρια, η [i ΧǤrεftria] dansesal m. (ballsal) αίθουσα χορού, η [i εϑusa ΧǤru] dansk m (språket) δαθνέζικα, τα [ta ðanεzika] dansk adj. δανικός [ðanikǥs] # δανέζικος [ðanεzikǥs] danske m. ανός, ο [Ǥ ðanǥs] danseteater n. χοροθέατρο, το [tǥ ΧǤrǤϑεatrǤ] Dante forf. άντης, ο [Ǥ ðandis] Daphne myt. kvinne άϕνη, η [i ðafni] Dardanellene geo. αρδανέλια, η [i ðarðanεlia] # (gen.) των αρδανελίων [tǥn ðarðanεliǥn] Darius (Dareios, kongenavn) αρείος, ο [Ǥ ðariǥs] dark horse m. (uventet vinner, outsider, en med formidable, skjulte krefter) επίϕοβος αντίπαλος [εpifǥvǥs andipalǥs] Darwin eng. naturvitenskapsmann αρβίνος, ο [Ǥ ðarvinǥs] darwinsme m. δαρβινισµός, ο [Ǥ ðarvinizmǥs] darwinistisk adj. δαρβίνειος [ðarviniǥs] dash m. (skvett, liten mengde, en anelse) µυρουδιά, η [i miruðja] / whisky med en dash sodavann ουΐσκυ µε µια µυρουδιά σόδας [uiski mε mja miruðja sǥða] dask m. (slag, klaps) κόλαϕος, ο [Ǥ kǥlafǥs] dass m. (hverdagslig) το εκατό [tǥ εkatǥ] # (do, wc) αποχωρητήριο, το [tǥ apǥχǥritiriǥ] data n.pl. στοιχεία, τα [ta stiçia] # (data, fakta) τα δεδοµένα [ta ðεðǥmεna] / empiriske

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki]

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki] 1 besatt adj. (besatt el. styrt av onde ånder) δαιµονόληπτος [ðεmǥnǥliptǥs] # (gal) τρελός [trεlǥs] # (forgapt, gal, vill, sinnssyk) µανιακός [maniakǥs] # (mil. under beleiring, okkupert) κατεχόµενος [katεχǥmεnǥs]

Detaljer

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/ 1 fly n. αεροπλάνο, το [tǥ aεrǥplanǥ] # (luftfartøy) αεροσκάϕος, το [tǥ aεrǥskaǥs] / enmotors/tomotots/firemotors fly µονοκινητήριο/δικινητήριο/τετρακινητήριο αεροπλάνο, το [tǥ mǥnǥkinitiriǥ/ðikinitiriǥ/tεtrakinitiriǥ

Detaljer

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte 1 sti m. (gangsti, spasersti) µονοπάτι, το [tǥ mǥnǥpati] # µονοπάτι περιπάτου, το [tǥ mǥnǥpati pεripatu] # (gangsti, smal vei, spor, tråkk) ατραπός, ο [Ǥ atrapǥs] # δροµάκι, το [tǥ ðrǥmaki] # δροµίσκος,

Detaljer

έχω την τελευταία λέξη [lεǥ/εχǥ tin tεlεftεa lεksi] / gi noen sitt ord δίνω κάποιον

έχω την τελευταία λέξη [lεǥ/εχǥ tin tεlεftεa lεksi] / gi noen sitt ord δίνω κάποιον 1 orakel n. (allvitende person, orakelsted) µαντείο, το [tǥ mandiǥ] # (spåmann, sannsiger) µαντευτής, ο [Ǥ mandεftis] # f. (spåkvinne) µαντεύτρα, η [i mandεftra] orakelkvinne f.m. (spåkvinne) µάντισσα,

Detaljer

µέτωπο [ki ali stratjǥtεs stalϑikan viastika stǥ mεtǥpǥ] / han sendt han et kaldt/

µέτωπο [ki ali stratjǥtεs stalϑikan viastika stǥ mεtǥpǥ] / han sendt han et kaldt/ 1 sen adj. (se: sein) αργός [arDžǥs] # (sent ankommet, sent ute) όψιµος [ǤpsimǤs] / sen høst (forsinket/dårlig avling) όψιµη σοδειά, η [i Ǥpsimi sǥðja] / så sent som i går var han frisk ακόµη χτες ήταν

Detaljer

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len 1 len n. (hist.: område med føydale rettigheter, maktområde) δεσποτάτο, το [tǥ ðεspǥtatǥ] lend m. (hoftdeparti, side, flanke) λαγόνα, η [i laDžǥna] lende n. (terreng) έδαϕος, το [tǥ εðafǥs] / åpent lende

Detaljer

bjeffe bjeffe ut bjeffe ut en ordre sersjanten bjeffet ut en ordre hunden angrep uten å bjeffe

bjeffe bjeffe ut bjeffe ut en ordre sersjanten bjeffet ut en ordre hunden angrep uten å bjeffe 1 bjeffe v. (gjø, halse) γαυγίζω [DžavjizǤ] # υλακτώ [ilaktǥ] # αλυχτώ [aliχtǥ] # ουρλιάζω [urljazǥ] / bjeffe ut (bjeffe fram) λέω απότοµα/κοϕτά [lεǥ apǥtǥma/kǥfta] : bjeffe ut en ordre λέω κοϕτά µια διαταγή

Detaljer

ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/

ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/ 1 ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/ εrχǥmε/taksiðεvǥ mε talǥDžǥ] # πηγαίνω έϕιππο/καβάλα [pijεnǥ εfipǥs/kavala] # (ri/sykle, stige opp på en hest/sykkel) καβαλικεύω

Detaljer

αυτός πήρε τη δόξα [εmis kanamε Ǥli ti ðulja ki aftǥs pirε ti ðǥksa] / til ære for προς

αυτός πήρε τη δόξα [εmis kanamε Ǥli ti ðulja ki aftǥs pirε ti ðǥksa] / til ære for προς 1 Æ ægide m. (Jupiters skjold, som var laget av geiteskinn, jf. gr. αιξ = geit) αιγίς, ο [Ǥ εjis] # αιγίδα, η [i εjiða] / under ens ægide (dvs. førerskap, beskyttelse) υπό την αιγίδα του... [ipǥ tin εjiða

Detaljer

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre)

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre) 1 R ren adj. (rein, klar, tydelig) καθαρός [kaϑarǥs] # (enkel, vanlig) απλός [aplǥs] # uplettet, ulastelig, plettfri) άµωµος [amǥmǥs] # άχραντος [aχrandǥs] # (sann, ekte) ακραιϕνής* [akrεfnis] # (klar,

Detaljer

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i 1 F f. (forkortelse for femininum, feminin) θηλ. (θηλυκός) [ϑilikǥs] fabel m. (myte, legende) µύθος, ο [Ǥ miϑǥs] # µυθολόγηµα, το [tǥ miϑǥlǥjima] / allegorisk eller moralsk fabel απόλογος, ο [Ǥ apǥlǥDžǥs]

Detaljer

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne)

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne) 1 lubben adj. (om kvinne: rund og god, om ansikt: med bollekinn/smilehull) αϕράτος [afratǥs] # (om unge, baby) γερός [jεrǥs] # παχουλός [paχulǥs] # (kraftig, muskuløs, i godt hold) εύσωµος [εfsǥmǥs] /

Detaljer

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker 1 spidd n. (stekespidd, grillspyd) σούβλα, η [i suvla] # οβελός, ο [Ǥ ǤvεlǤs] # (lite steikespyd, obelisk) οβελίσκος, ο [Ǥ ǤvεliskǤs] / terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd σουβλάκι µοσχαρίσιο/χοιρινό,

Detaljer

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i 1 opp adv. (opp i luften, høyt opp) ψηλά [psila] # στα ψηλά [sta psila] # (dagl.) τ' αψήλου [tapsilu] # προς τα πάνω [prǥs ta panǥ] / det er opp- og avgjort (det er over, det er ute av verden) έγινε κι

Detaljer

ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik

ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik 1 E eau de cologne m. (kølnervann) κολώνια, η [i kǥlǥnia] # κολόνια, η [i kǥlǥnia] / ei lita flaske eau de cologne ένα µπουκαλάκι κολώνια [εna bukalaki kǥlǥnia] ebbe f.m. (lavvann) άµπωτη, η [i ambǥti]

Detaljer

n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo-

n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo- 1 N n m. (bokstaven n) νι, το [tǥ ni] / ν' = tallverdi 50 / fork. for sør Ν. (Νότιος) / sørøst NA. / sør-vest Ν. nabo m. (mannlig:) γείτονας, ο [Ǥ jitǥnas] # (kvinnelig:) γειτόνισσα, η [i jitǥnisa] / en

Detaljer

ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/

ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/ 1 ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/ σπρωξιές /κλωτσιές [vDžazǥ kapiǥn εksǥ mε traviDžmata/sprǥksiεs/klǥtsiεs] / dra ut av byen (dra ut på landet) βγαίνω έξω από

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Høyeste Mester Ching Hai en kort biografi... 7 Mysteriet med verden hinsides... 10 Et foredrag holdt av Høyeste Mester Ching Hai den 26. juni 1992,

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

UTVELGELSEN AV EN BRUD

UTVELGELSEN AV EN BRUD UTVELGELSEN AV EN BRUD, Mange syke mennesker. Jeg kan ikke komme til dem alle på én gang. Men, hør. 2 Jeg er sannelig glad for å være her igjen, i kveld, i dette vakre auditoriet, iblant denne fantastiske

Detaljer

Beretninger om Abdu l-bahá

Beretninger om Abdu l-bahá Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAGS STUDIESERIE NR. 6 Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAG OSLO 1991 Redigert av Gloria Faizi etter et manuskript stilt til rådighet av Nasjonalt Åndelig Råd

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Eventyrvennene. Et møte på kaféen

Eventyrvennene. Et møte på kaféen Eventyrvennene Et møte på kaféen Langt, langt borte, bak dype daler og høye fjell, ligger Mellomskogen. Den er så stor at det tar flere dager å gå igjennom den, og det er ikke noen vanlig skog, heller.

Detaljer

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015 Mysteriet om Nils Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015 No part of this publication may be reproduced,

Detaljer

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra Team Albania Desember 2012 Nesrina og Seat Gjoka med familie har

Detaljer

la henne være i fred med følelsene sine hele tiden, men jeg greier ikke å sitte med nakken så vridd på hele flyreisen. Vi skal tross alt krysse

la henne være i fred med følelsene sine hele tiden, men jeg greier ikke å sitte med nakken så vridd på hele flyreisen. Vi skal tross alt krysse PROLOG Himmelen utenfor flyvinduet er blekgrå, men langt under meg, under den blekgrå himmelen, ligger en fargesprakende ring av lys og flyter over skylaget. Fra der jeg sitter ved vinduet ser jeg ned

Detaljer

Nær døden opplevelser

Nær døden opplevelser Kommentar: Denne artikkelen ble ferdig skrevet i oktober 1995. For det meste er det utdrag fra bøker som omhandler nær døden opplevelser. Historiene til de som har hatt disse opplevelsene har jeg latt

Detaljer

Avrusningsterapeuten sto på fortauet ved bagasjeutleveringen.

Avrusningsterapeuten sto på fortauet ved bagasjeutleveringen. en Avrusningsterapeuten sto på fortauet ved bagasjeutleveringen. Hun røyket og helte i seg Red Bull. For en ironi. Kvinnen som hadde lovet å få Barbaras datter ut av rusavhengigheten, satt tydeligvis fast

Detaljer

Innledning. Immaculée Ilibagiza, New York, USA

Innledning. Immaculée Ilibagiza, New York, USA Innledning Denne boken er ikke en historie om Rwanda og folkemordet der. Dette er min historie. Det er gitt ut flere gode og informative bøker som i detalj tar for seg det som utløste og drev folkemordet

Detaljer