trεlaϑi kanis] / du er helt gal είσαι εντελώς τρελλός [isε εndεlǥs trεlǥs] / en gal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "trεlaϑi kanis] / du er helt gal είσαι εντελώς τρελλός [isε εndεlǥs trεlǥs] / en gal"

Transkript

1 1 G gabardin m. (stoff og plagg: trench-coat) γκαµπαρντίνα, η [i gabardina] # καµπαρντίνα, η [i kabardina] gaffel m. πηρούνι, το [tǥ piruni] # (pl.) πηρούνια, τα [ta pirunja] # (greip, høygaffel) διχάλα, η [i ðiχala] gaffeldelt adj. (todelt, togrenet) δισχιδής [ðisçiðis] # διχαλωτός [ðiχalǥtǥs] # διακλαδιζόµενος [ðiaklaðizǥmεnǥs] gaffelseilmast f.m. (snaumast) αρµπουρέτο της µπούµας, το [tǥ armburεtǥ tiz bumas] gagn n. (nytte) ωϕέλεια, η [i Ǥfεlia] # όϕελος, το [tǥ ǤfεlǤs] # (nytte, effektivitet, dyktighet, habilitet) αποδοτικότητα, η [i apǥðǥtikǥtita] gagne v. (tjene, hjelpe, virke positivt inn på) ωϕελώ [ǤfεlǤ] # ευεργετώ [εvεrjεtǥ] / de stabile valutakursene gagner handelen οι σταθερές ισοτιµίες νοµισµάτων ωϕελούν το εµπόριο [i staϑεrεs isǥtimiεz nǥmizma tǥn Ǥfεlun tǥ εmbǥriǥ] gagnlig adj. (velgjørende) αγαθοποιός [aDžaϑǥpjǥs] # (nestekjærlig, veldedig) ελεήµων* [εlεimǥn] # (effektiv, dugelig, nyttig, lønnsom) αποδοτικός [apǥðǥtikǥs] gagnløs adj. (nytteløs, ubrukelig, forgjeves) άχρηστος [aχristǥs] # ανωϕελής [anǥfεlis] # ανωϕέλευτος [anǥfεlεftǥs] gal adj. (feilaktig, uriktig) σολοικός [sǥlikǥs] # αναληθής [analiϑis] # (skrullete) ζουρλός [zurlǥs] # µουρλός [murlǥs] # τρελ(λ)ός [trεlǥs] # (halvrar, forskrudd, litt gal) λιγάκι βίδα [liDžaki viða] # (urettferdig, moralsk forkastelig) άδικος [aðikǥs] # (utilregnelig) παράλογος [paralǥDžǥs] # παλαβός [palavǥs] # (sprø, smårar, skjør, tullete) βλαµµένος [vlamεnǥs] # ανισόρροπος [anisǥrǥpǥs] # παλαβιάρης [palavjaris] # αναληθής [analiϑis] # εσϕαλµένος [εsfalmεnǥs] # λαθεµένος [laϑεmεnǥs] # (ikke ansvarlig for sine handlinger, ikke tilregnelig, sinnssyk) ακαταλόγιστος [akatalǥjistǥs] # (desperate, ute av seg, helt fra seg) δαιµονιώδης [ðεmǥnjǥðis] # µανιακός [maniakǥs] # (forrykt, egent. smittet av hundegalskap) λυσσασµένος [lisazmεnǥs] # λυσσιάρικος [lisiarikǥs] / bli gal (bli rasende, fly i taket) βουλίζοµαι [vulizǥmε] # (bli sinnssyk, gå fra vettet) ζουρλαίνοµαι [zurlεnǥmε] # (bli (helt) gal/vanvittig/sprø, gå fra vettet) λωλαίνοµαι [lǥlεnǥmε] # παλαβώνω [palavǥnǥ] # (bli fortryllet, sverme (for)) ξετρελαίνοµαι (για) [ksεtrεlεnǥmε (ja)] : er du gått fra vettet? λωλάθηκες; [lǥlaϑikεs] / det er aldri så galt at det ikke er godt for noe ουδέν κακόν αµιγές καλού* [uðεn kakǥn amijεs kalu] / det er noe galt et eller annet sted! κάτι δεν πάει καλά! [kati ðεm bai kala] / det er noe galt med motoren µε τον κινητήρα κάτι δεν πάει καλά [mε tǥŋ ginitira kati ðεm bai kala] / det er til å bli gal av (en kan/kunne bli gal av mindre) είναι να τρελαθεί κανείς [inε na trεlaϑi kanis] / du er helt gal είσαι εντελώς τρελλός [isε εndεlǥs trεlǥs] / en gal hund (en hund som er angrepet av hundegalskap) λυσσιάρικο σκυλί [lisiarikǥ skili] / er du rav ruskende gal? (er du helt sprø, eller?) παλάβωσες; [palavǥsεs] # τρελάθηκες; [trεlaϑikεs] # δε µου λες, παλάβωσες; [ðε mu lεs palavǥsεs] / fullstendig gal (helsprø) ολότελα παλαβός [ǤlǤtεla palavǥs] / gal gjetning (galt

2 2 gjettet, feilaktig spådom) λαθεµένη µαντεψιά η [i laϑεmεni mandεpsia] / gjøre noen gal (drive noen til vanvidd) ζουρλαίνω/λωλαίνω/ξετρελαίνω κάποιον [zurlεnǥ/ lǥlεnǥ/ksεtrεlεnǥ kapiǥn] / han er litt gal (han er litt forskrudd) είναι λιγάκι βίδα/ παλαβός [inε liDžaki viða/palavǥs] # είναι για τα πανηγύρια [inε ja ta panijiria] / han er splitter pine gal είναι µπίτι/ολότελα µουρλός [inε biti/ǥlǥtεla murlǥs] # (han er helt sprø/skrullete/klin gæren) δεν είναι (εντελώς) στα καλά του [ðεn inε (εndεlǥs) sta kalǥ tu] # είναι λωλός για δέσιµο [inε lǥlǥz ja ðεsimǥ] # (det er ingen grenser for galskapen hans) η παλαβοµάρα του δεν έχει όρια [i palavǥmara tu ðεn εçi Ǥria] / hun ble helt gal (hun hisset seg skikkelig opp) έκανα σα δαιµονισµένη [εkana sa ðεmǥnizmεni] / hun løp omkring som en gal/som en tulling έτρεχε εδώ κι εκεί σαν παλαβή [εtrεçε εðǥ ki εki sam balavi] / jeg blir gal hvis du ikke snart holder opp! θα ζουρλαθώ αν δεν σταµατήσεις [ϑa zurlaϑǥ an ðεn stamatisis] / jeg holdt på å bli gal! κόντεψα να παλαβώνω [kǥndεpsa na palavǥnǥ] / splitter pine gal (fullstendig gal, klin kokos) θεοπάλαβος [ϑεǥpalavǥs] # θεότρελλος [ϑεǥtrεlǥs] / til å bli gal av (fryktelig irriterende/ frustrerende) εξοργιστικός [εksǥrjistikǥs] # ερεθιστικός [εrεϑistikǥs] / være gal (være sprø, være eksentrisk, ha en skrue løs) έχω λόξα [εχǥ lǥksa] # έχω βίδα [εχǥ viða] # (være helt sprø, være splitter gal) είµαι για δέσιµο [imε ja ðεsimǥ] # είµαι µπίτι ζουρλός [imε biti zurlǥs] : han er helsprø! (han er spenna gæren) ζούρλια που τον δέρνει! [zurlia pu tǥn ðεrni] # είναι µπίτι ζουρλός [inε biti zurlǥs] # είναι ζουρλός για δέσιµο [inε zurlǥz ja ðεsimǥ] : hun må da være gal σίγουρα είναι δαιµονισµένη [siDžura inε ðεmǥnǥzmεni] / være gal etter noe/noen (være helt besatt av noe/noen, være helt vill etter noe/noen) είµαι τρελός /τρελή για κάτι/κάποιον [imε trεlǥs/trεli ja kati/kapiǥn] # ζουρλαίνοµαι µε κάτι/κάποιον [zurlεnǥmε mε kati/kapiǥn] # έχω µανία µε κάτι [εχǥ mania mε kati] : han er helt gal etter Jenny/når det gjelder jazz σα µουρλός κάνει για τη Τζένη/ για τη τζαζ [sa murlǥs kani ja ti dzεni/ja ti dzaz] : han er gal etter å fiske (han har fiskedilla) έχει µανία µε το ψάρεµα [εçi mania mε tǥ psarεma] : jeg er gal etter deg! είµαι τρελός /τρελή για σένα! [imε trεlǥs/trεli ja sεna] galago m. (zool.)(øreape, øremaki) γαλάγος, ο [Ǥ DžalaDžǤs] galakse m. (stjernetåke, Melkeveien, en strålende bukett/forsamling) γαλαξίας, ο [Ǥ Džalaksias] galaktisk adj. (melkeveis-) γαλακτικός [DžalaktikǤs] galant adj. (tapper, ridderlig) ανδρείος [anðriǥs] # (oppmerksom) ιπποτικός [ipǥtikǥs] # περιποιητικός [pεripiitikǥs] # αντρειωµένος [andriǥmεnǥs] # (ridderlig, sjenerøs) γαλαντόµος [DžalandǤmǤs] # (heroisk, heltemodig) ηρωικός [irǥikǥs] # (edelmodig, flott, velbygd) λεβέντικος [lεvεndikǥs] / galant oppførsel ιπποτικό ϕέρσιµο [ipǥtikǥ fεrsimǥ] galanteri n. (ridderlighet, mot, tapperhet) ανδρεία, η [i anðria] # αντρειοσύνη, η [i andriǥsini] # (ridderlighet, sjenerøsitet) γαλαντοµία, η [i DžalandǤmia] # ιπποτισµός, ο [Ǥ ipǥtizmǥs] galater m. (person fra Galatia) Γαλάτης, ο [Ǥ Džalatis] Galatia (geo.) Γαλατία, η [i Džalatia] gale v. (skrike, skvatre, kae) κράζω [krazǥ]

3 3 galehus n. (dårekiste) τρελάδικο, το [tǥ trεlaðikǥ] # (overf. ståhei, hurlumhei, lurveleven) κοσµοχαλάσια, η [i kǥzmǥχalasia] galei m. (naut.) γαλέρα, η [i Džalεra] # (hist. krigsskip med årer, fangeskip, holk, lørje) κάτεργο, το [tǥ katεrDžǥ] galeislave m. άνθρωπος του κάτεργου, ο [Ǥ anϑrǥpǥs tu katεrDžu] galge m. αγχόνη η [i aŋχǥni] # (skafott, løkke, renneløkke i galgen) κρεµάλα, η [i krεmala] # (skafott) ικρίωµα, το [tǥ ikriǥma] / dø/dingle i galgen (dø på skafottet) πεθαίνω στο ικρίωµα/στην κρεµάλα [pεϑεnǥ stǥ ikriǥma/stiŋ krεmala] / ende opp i galgen καταλήγω/πάω στο ικρίωµα/στην κρεµάλα [kataliDžǥ/paǥ stǥ ikriǥma/stiŋ krεmala] / sende noen i galgen (dømme noen til døden ved hengning) στέλνω κάποιον στο ικρίωµα/στην κρεµάλα [stεlnǥ kapiǥn stǥ ikriǥma/stiŋ krεmala] / unnslippe galgen γλιτώνω την κρεµάλα [DžlitǤnǤ tiŋ krεmala] Galilea geo. Γαλιλαία, η [i Džalilεa] galileer m. Γαλιλαίος, ο [Ǥ DžalilεǤs] Galilei (it. fysiker) Γαλιλαίος, ο [Ǥ DžalilεǤs] gallaantrekk n. (festantrekk) επίσηµο ένδυµα, το [tǥ εpitimǥ εnðima] # επίσηµη αµϕίεση, η [i εpisimi amfiεsi] gallafest m. επίσηµη βραδυνή εκδήλωση, η [i εpisimi vraðini εkðilǥsi] gallaforestilling m. πανηγυρική παράσταση, η [i panijiriki parastasi] gallamiddag m. (bankett, offisielt festmåltid) επίσιµο γεύµα, το [tǥ εpisimǥ jεvma] gallauniform f.m. στολή εξόδου, η [i stǥli εksǥðu] galle m. (fysiol.) χολή, η [i ΧǤli] galleblære f.m. χολιδόχος κύστη, η [i ΧǤliðǤΧǤs kisti] gallegang m. (fysiol.) χοληϕόρος πόρος, ο [Ǥ ΧǤlifǤrǤs pǥrǥs] # χοληϕόρος οδός, η [i ΧǤlifǤrǤs ǤðǤs] galler m. (hist. person fra Gallia) Γαλάτης, ο [Ǥ Džalatis] # (kelter) Κελτής, ο [Ǥ kεltis] galleri n. (teater: balkong) γαλαρία, η [i Džalaria] # γκαλερία, η [i galεria] # (i parlamentet, på Stortinget) θεωρείο, το [tǥ ϑεǥriǥ] # (kunstgalleri, -museum) πινακοϑήκη, η [i pinakǥϑiki] # γκαλερί, το [tǥ galεri] / for galleriet για τα µάτια του κόσµου [ja ta matja tu kǥzmu] / ha/drive et galleri έχω/διευθύνω µια γκαλερί [εχǥ/ðiεfϑinǥ mja galεri] / spille for galleriet παίζω για τη γαλαρία [pεzǥ ja ti Džalaria] gallesten m. χολόλιθος, ο [Ǥ ΧǤlǤliϑǤs] Gallia (geo.) Γαλατία, η [i Džalatia] gallionsfigur m. (naut.) ακρόπρωρο, το [tǥ akrǥprǥrǥ] # διακοσµητηκό πρόσωπο, το [tǥ ðiakǥzmitikǥ prǥsǥpǥ] gallisisme m. (fransk uttrykksmåte) γαλλισµός, ο [Ǥ DžalizmǤs] gallon m. (ca. 4,5 l) γαλόνι, το [tǥ DžalǤni] gallup m. (rundspørring, meningsmåling) γκάλλοπ, το [tǥ galǥp] # έρευνα της κοίνης γνώσης, η [i εrεvna tis kiniz DžnǤsis] / (resultatene av) gallupen står/ bekjentgjøres i dagens aviser τα αποτελέσµατα του γκάλλοπ δηµοσιεύονται στις σηµερινές εϕηµερίδες [ta apǥtεlεzmata tu galǥp ðimǥsiεvǥndε stis simεrinεs εfimεriðεs]

4 4 galmannsverk (vettløs gjerning) ενέργεια τρελλού, η [i εnερjia trεlu] / dette er galmannsverk! αϕτή είναι ενέργεια τρελλού [afti inε εnεrjia trεlu] galning m. (tulling) παλαβός, ο [Ǥ palavǥs] / arbeide/springe som en galning δουλεύω/ τρέχω σαν παλαβός [ðulεvǥ/trεχǥ sam balavǥs] galopp m. καλπασµός, ο [Ǥ kalpazmǥs] / i galopp µε καλπασµό [mε kalpazmǥ] : i full/moderat galopp µε γρήγορο/αργό καλπασµό [mε DžriDžǤrǤ/arDžǤ kalpazmǥ] / ri i moderat galopp καλπάζω ελαϕρά [kalpazǥ εlfra] / slå over i galopp αρχίζω ξαϕνικά να καλπάζω [arçizǥ ksafnika na kalpazǥ] : de slo (plutselig) over i galopp άρχισαν ξαϕνικά να καλπάζουν [arçisan ksafnika na kalpazun] galoppere v. (ri i galopp) καλπάζω [kalpazǥ] / de galopperte av gårde/bort έϕυγαν µε καλπασµό [εfiDžan mε kalpazmǥ] / galopperende tæring καλπάζουσα ϕυµατίωση [kalpazusa fimatiǥsi] / han galopperte tvers over jordet διέσχισε το χωράϕι καλπάζωντας [ðiεsçisε tǥ ΧǤrafi kalpχsǥndas] / vi har galopperende inflasjon ο πληθωρισµός µας καλπάζει [Ǥ pliϑǥrizmǥz mas kalpazi] galskap m. (utilregnelighet)ανισορροπία, η [i anisǥrǥpia] # παραϕροσύνη [parafrǥsini] # (dagl.)(skrullethet, dille) λόξα, η [i lǥksa] # (eksentrisitet, forskruddhet) εκκεντρικότητα, η [i εkεndrikǥtita] # (anfall av galskap, vanvidd, raserianfall) αλλοϕρωσύνη, η [i alǥfrǥsini] # µανία, η [i mania] # (sinnssykt påfunn, tåpelighet) ζουρλαµάρα, η [i zurlamara] # ζούρλια, η [i zurlia] # µούρλια, η [i murlia] # (dumhet, tåpelighet) λωλάδα, η [i lǥlaða] / det du gjorde, var den rene galskap! αυτό που έκανες ήταν καθαρή παραϕροσύνη [aftǥ pu εkanεs itan kaϑari parafrǥsini] / det er ren galskap είναι καθαρή τρέλα [inε kaϑari trεla] : det ville være rene, skjære galskapen å θα 'ταν καθαρή λωλάδα να [ϑa tan kaϑari lǥlaða na] galt n. (det gale, noe galt, onde) κακό, το [tǥ kakǥ] / forskjellen på rett og galt η διαϕορά ανάµεσα στο καλό και στο κακό [i ðiafǥra anamεsa stǥ kalǥ kε stǥ kakǥ] galt adv. (sjofelt, skammelig, uanstendig) άσχηµα [asçima] / det er veldig galt av deg å gi så mye penger til barna κάνεις πολύ άσχηµα να δίνεις τόσα χρήµατα στα παιδιά [kanis pǥli asçima na ðinεs tǥsa Χrimata sta pεðja] galte m. (gris, svin, hanngris) αρσενικό γουρούνι, το [tǥ arsεnikǥ Džuruni] galvanisere v. γαλβανίζω [DžalvanizǤ] / galvanisert jern γαλβανισµένο σίδερο [DžalvanizmεnǤ siðεrǥ] / galvanisert plate γαλβανισµένη λαµαρίνα [Džalvanizmεni lamarina] galvanisering f.m. γαλβάνιση, η [i Džalvanisi] # γαλβανοπλαστική, η [i DžalvanǤplastiki] # γαλβάνωση, η [i DžalvanǤsi] galvanisk adj. (elektr.) γαλβανικός [DžalvanikǤs] # (voltaisk, volta-) βολταϊκός [vǥltaïkǥs] / galvanisk stabel (Voltas stabel, voltasøyle) βολταϊκή στήλη [vǥltaïki stili] galvanisme m. γαλβανισµός, ο [Ǥ DžalvanizmǤs] galvanisør m. γαλβανοπλάστης, ο [Ǥ DžalvanǤplastis] galvanometer n. γαλβανόµετρο, το [tǥ DžalvanǤmεtrǤ] galvanoskop n. γαλβανοσκόπιο, το [tǥ DžalvanǤskǤpiǤ] gamasje m. (ankelsokk, anklet) σοσόνι, το [tǥ sǥsǥni] # (kort strømpe) κοντή κάλτσα, η [i

5 5 kǥndi kaltsa] # (reim(er) som surrres rundt leggen eller gamasje som går utenpå skoen) γκέτα, η [i gεta] gamble v. (spille kort (om penger), spille hasard) χαρτοπαίζω [ΧartǤpεzǤ] / det sømmer seg ikke for en prest å gamble δεν αρµόζει σε παπά να χαρτοπαίζει [ðεn armǥzi sε papa na ΧartǤpεzi] gambler m. (hasardspiller, tipper, lottospiller o.l.) αυτός που στοιχηµατίζει [aftǥs pu stiçimatizi] # τζογαδόρος, ο [Ǥ dzǥDžaðǥrǥs] # (oppr.: terningspiller) κυβευτής, ο/η [Ǥ/i kivεftis] / han gambler vilt (han er en hasardiøs gambler) είναι παλαβός παίχτης [inε palavǥs pεχtis] gambling f.m. (kortspill) χαρτοπαιξία, η [i ΧartǤpεksia] # (spill, spilling) παιχνίδι, το [tǥ pεχniði] / fråtsing og gambling er laster λαιµαργία και χαρτοπαιξία είναι ελαττώµατα [lεmarjia kε ΧartǤpεksia inε εlatǥmata] / gamblingen kommer til å ødelegge/ruinere han/vil bli hans undergang το παιχνίδι θα τον ϕάει [tǥ pεχniði ϑa tǥm faï] gamet m. (biol.)(kjønnscelle) γαµέτης, ο [Ǥ Džamεtis] gamlebyen m. παλιά πόλη, η [i palja pǥli] # (det gamle bysenteret) το παλιό κέντρο της πόλης [tǥ paljǥ kεndrǥ tis pǥlis] / vi gikk en tur i gamle-byen πήγαµε βόλτα στην παλιά πόλη [piDžamε vǥlta stim balja pǥli] gamling m. (veteran) γεροξούρας, ο [Ǥ jεrǥksuras] gammastråle f. ακτίνα γάµµα, η [i aktina Džama] gammel adj. (mots. ny, alderdommelig) παλιός [paljǥs] # (som går langt tilbake) παλαίος [palεǥs] # (opp i årene, tilårskommen, mots. ung) ηλικιωµένος [ilikiǥmεnǥs] # παρήλικας [parilikas] # (voksen, stor) µεγάλος [mεDžalǥs] # γεροντικός [jεrǥndikǥs] # (eldre) γεραλέος [jεralεǥs] # γηραλέος [jiralεǥs] # (utlevd, avfeldig) γερασµένος [jεrazmεnǥs] # (veldig gammel, til års) γέρικος [jεrikǥs] # (fra gammel tid, antikvert) αρχαίος [arçεǥs] # (langvarig, fra langt tilbake) µακράς διάρκειας [makras ðjarkias] # µακροχρόνιος [makrǥχrǥnjǥs] # (tørket, vellagret) αποξεραµµένος [apǥksεramεnǥs] # (tørr, ikke fersk/frisk lenger) µπαγιάτικος [bajatikǥs] # (trofast, velprøvd) δοκοµασµένος [ðǥkimazmεnǥs] / bekymringene gjorde henne fort gammel οι έγνοιες την γέρασαν γρήγορα [i εDžniεs tin jεrasan DžriDžǤra] / bli for gammel (eldes, se gammel ut) παραγερνώ [parajεrnǥ] : jeg er blitt for gammel til å arbeide παραγέρασα, δεν µπορώ να δουλέψω [parajεrasa ðεn bǥrǥ na ðulεpsǥ] / bli gammel (eldes) γερνώ [jεrnǥ] # παλιώνω [paljǥnǥ] # (om brød/mat: bli tørr, tørke) µπαγιατεύω [bajatεvǥ] : brødet er blitt gammelt (og tørt) το ψωµί µπαγιάτεψε [tǥ psǥmi bajatεpsε] : dette leksikonet begynner å bli gammelt αυτό το λεξικό άρχισε να παλιώνει (=να γερνάει) [aftǥ tǥ lεksikǥ arçisε na paljǥni (na jεrnai)] : han ble veldig gammel έζησε µέχρι βαθιά γεράµατα [εzisε mεχri vaϑja jεramata] / bli tidlig gammel (eldes fort, bli skral på sine gamle dager) κακογερνώ [kakǥjεrnǥ] / da jeg var ti år gammel όταν ήµουν δέκα χρονών [Ǥtan imun ðεka ΧrǤnǤn] / de gamle (de voksne) οι µεγάλοι/οι ενήλικες [i mεDžali/i εnilikεs] # (de tilårskomne) οι ηλικιωµένοι [i ilikiǥmεni] # οι υπερήλικες [i ipεrilikεs] # οι γέροι, [i jεri] # (folk i gamle dager) οι παλαιϊκοί [i palεiki] / de gamles doktriner (dvs. fra oldtiden) οι

6 6 δοξασίες των αρχαίων [i ðǥksasiεs tǥn arçεǥn] / de syke og de gamle οι πάσχοντες και οι υπερηλικές [i pasχǥndεs kε i ipεrilikεs] / den gamle (Gud) (rel.) ο Παλαιός των Ηµερών [Ǥ palεǥs tǥn imεrǥn] # (folk. fatter n, gamlingen) ο γέρος [Ǥ jεrǥs] / den gamle verden ο παλιός κόσµος [Ǥ paljǥs kǥzmǥs] / det er gammelt nytt αυτό είναι παλιά ιστορία! [aftǥ inε palja istǥria] / det gamle Hellas (hist.) Αρχαία Ελλάδα [arçεa εlaða] / det gamle regime (hist.: før den franske revolusjon) το απολυταρχικό καθεστώς (πριν από τη Γαλλική Επανάσταση) [tǥ apǥlitarçikǥ kaϑεstǥs (prin apǥ ti Džaliki εpanastasi] / Det gamle testamente Η παλαιά ιαθήκη [i palεa ðiaϑiki] / dette er den gamle måten å lage det på (slik gjorde/lagde vi det før) έτσι το ϕτιάχναµε παλιά [εtsi tǥ ftaχnamε palja] / ei gammel dame/kvinne γερόντισσα [jεrǥndisa] / ei gammel kone µια γριά [mja Džria] / en gammel knark (en gammel stabeis, en gammeldags person) άνθρωπος µε αραχνιασµένα µυαλά [anϑrǥpǥs mε araχniazmεna miala] # γεροπαράξενος [jεrǥparaksεnǥs] / en gammel krok (en gammel tusseladd, en avfeldig person) γεροµπαµπαλής [jεrǥbambalis] / en gammel mann ένας γέρος [εnaz jεrǥs] # ηλικιωµένος, ο [Ǥ ilikiǥmεnǥs] / en gammel plan παλαιό σχέδιο [palεǥ sçεðjǥ] / en gammel sivilisasjon αρχαίος πολιτισµός [arçεǥs pǥlitizmǥs] / en gammel takkar/krok (en senil gubbe) γερο ξούρας, ο [Ǥ jεrǥksuras] / en gammel venn (bestevenn, kamerat, busse) παλιόϕιλος [paljǥfilǥs] # ϕίλος µακράς διάρκειας [filǥz makraz ðjarkias] # µακροχρόνιος ϕίλος [makrǥχrǥnjǥs filǥs] # παλαιός ϕίλος [palεǥs filǥs] / en gammel, trofast venn δοκοµασµένος ϕίλος [ðǥkimazmεnǥs filǥs] / en gammel vits µπαγιάτικο αστείο [bajatikǥ astiǥ] / en ti år gammel gutt ένα παιδί ηλικίας 10 ετών [εna pεði ilikiaz ðεka εtǥn] / for gammel υπερήλικας [ipεrilikas] / fra gammelt av (fra gammel tid) από παλαιά [apǥ palεa] # από παλιά [apǥ palja] / gamle historier παλιές ιστορίες [paljεs istǥriεs] / gamle sivilisasjoner/folkeslag αρχαίοι πολιτισµοί/λαοί [arçεi pǥlitizmi/lai] / gamle skikker παλιά έθιµα [palja εϑima] / gamle vaner παλιές συνήθειες [paljεs siniϑiεs] / gammel og krokete (tynget av alder) κυρτωµένος από τα χρόνια [kirtǥmεnǥs apǥ ta ΧrǤnja] / gammel og mett av dager σε βαριά γεράµατα [sε varia jεramata] : han døde gammel og mett av dager πέθανε σε βαριά γεράµατα [pεϑanε sε varia jεramata] / gammel og skrøpelig : jeg er gammel og skrøpelig είµαι γερός κι ανήµπορος [imε jεrǥs ki animbǥrǥs] / gammel og ugjenkjennelig (ugjenkjennelig på grunn av høy alder) αγνώριστος από τα γεράµατα [aDžnǥristǥs apǥ ta jεramata] / gammelt brød µπαγιάτικο ψωµί [bajatikǥ psǥmi] / gammelt trevirke αποξεραµµένο ξύλο [apǥksεramεnǥ ksilǥ] / gammelt/ mangeårig vennskap µακροχρόνια ϕιλία [makrǥχrǥnja filia] / gjøre noen gammel (få til å eldes) γερνώ [jεrnǥ] : sønnens død har gjort han gammel ο θάνατος του γιου του τον γέρασε [Ǥ ϑanatǥs tu ju tu tǥn jεrasε] / han er av den gamle skolen είναι άνθρωπος της παλιάς σχολής [inε anϑrǥpǥs tis paljas sχǥlis] / han er gammel nok/for gammel til å gifte seg είναι αρκετά µεγάλος /είναι πολύ µεγάλος πια για να παντρευτεί [inε arkεta mεDžalǥz ja na pandrεfti/inε pǥli mεDžalǥs pja ja na pandrεfti] / han er tre år eldre enn broren sin είναι 6 χρόνια µεγαλύτερος από τον αδερϕό του [inε εksi ΧrǤnja mεDžalitεrǥs apǥ tǥn aðεrfǥ tu] / han kom (kjørende) med sin gamle bil

7 7 ήρθε µε το αρχαίο του αυτοκίνητο [irϑε mε tǥ arçεǥ tu aftǥkinitǥ] / han var blitt veldig gammel (jeg syntes han så ganske skrøpelig ut) µου ϕάνηκε τροµερά γερανός [mu fanikε trǥmεra jεranǥs] / hans eldre bror ο µεγελύτερος αδερϕός του [Ǥ mεDžalitεrǥs aðεrfǥs tu] / hvor gammel er din søster? πόσο χρονών είναι η αδελϕή σου; [pǥsǥ ΧrǤnǤn inε i aðεlfi su] / hvor gammel er du? πόσων ετών είσαι; [pǥsǥn εtǥn isε] / hvor gammel er han? τι ηλικία έχει; [ti ilikia εçi] / hvor gammel tror du jeg er? πόσο χρονών νοµίζεις ότι είµαι; [pǥsǥ ΧrǤnǤn nǥmizis Ǥti imε] / i gode, gamle dager τον παλιό καλό καιρό [ tǥm baljǥ kalǥ kεrǥ] / ikke bli gammel δε βλέπω γεράµατα [ðε vlεpǥ jεramata] : hvis du fortsetter å spise så mye, blir ikke du gammel αν συνεχίσεις να τρως έτσι δεν θα προλάβεις να γεράσεις [an sinεçisiz na trǥs εtsi ðεn ϑa prǥlaviz na jεrasis] : hvis han fortsetter å drikke så mye, blir han ikke gammel αν συνεχίσει να πίνει έτσι, δε θα δει γεράµατα [an sinεçisi na pini εtsi ðε ϑa ði jεramata] / jeg er ikke så gammel som deg (vi er ikke like gamle) δεν έχω την ηλικία σου [ðεn εχǥ tin ilikia su] / ni år gammel (niårig) εννιάχρονος [εnjaχrǥnǥs] / Parthenon er 2500 år gammelt ο Παρθενώνας έχει ηλικία χρονών [Ǥ parϑεnǥnas εçi ilikia ðiǥ çiljaðεs pεndakǥsia ΧrǤnǤn] / se gammel ut (bli gammel) γεροντοϕέρνω [jεrǥndǥfεrnǥ] / veldig gammel απαρχαιωµένος [aparçεǥmεnǥs] # παλαιικός [palεikǥs] : være over/under 50/60/70 έχω/δεν έχω πατήσει τα 40/50/60 [εχǥ patisi ta saranda/pεninda/εksinda] gammeldags adj. (umoderne) παλιοµοδίτικος [paliǥmǥðitikǥs] # παλιάς µόδας [paljaz mǥðas] # παλιός [paljǥs] # παλαιϊκός [palεikǥs] # ντεµοντέ [dεmǥndε] # (foreldet, antikvert) αρχαίος [arçεǥs] # ασυγχρόνιστος [asiŋχrǥnistǥs] # (middelaldersk, antikvert, utdatert) µεσαιωνικός [mεsεǥnikǥs] # (anakronistisk, avleggs) αναχρονιστικός [anaχrǥsnistikǥs] # (alderdommelig, arkaisk) αρχαϊκός [arχaïkǥs] # παλιοκαιρίτικος [paliǥkεritikǥs] / bli gammeldags ( samle kingel, ble mosegrodd/nedstøvet/gammeldags/forslitt) πιάνω αράχνες [pjanǥ araχnεs] : du er liksom blitt så gammeldags i tankegangen σαν να πιάσαν αράχνες τα µυαλά σου [san na pjasan araχnεs ta mjala su] / en gammeldags person (en gammel knark/ stabeis/gubbe) άνθρωπος µε αραχνιασµένα µυαλά [anϑrǥpǥz mε araχniazmεna miala] / gammeldagse idéer παλιές ιδέες [paljεs iðεεs] / gammeldagse klær (umoderne klær) παλιοµοδίτικα/παλαιϊκά ρούχα [paliǥmǥðitika/ palεika ruχa] / gammeldagse/ gamle skikker παλαιϊκά έθιµα [palεika εϑima] / gammeldagse synspunkter/ undervisningsmetoder αναχρονιστικές αντιλήψεις /διδακτικές µέθοδοι [anaχrǥnistikεs andilipsiz/ðiðaktikεz mεϑǥði] gammelgresk m. αρχαία Ελληνικά, τα [ta arçεa εlinika] : jeg skal skulke/utebli fra timen i gammelgresk θα την κοπανίσω από τ' αρχαία [ϑa tiŋ kǥpanisǥ apǥ tarçεa] gammelmannsvelde n. (gerontokrati) γεροντοκρατία, η [i jεrǥndǥkratia] gammelungkar m. γεροντοπαλίκαρο, το [tǥ jεrǥndǥpalikarǥ] gane m. ουρανίσκος, ο [Ǥ uraniskǥs] # υποερώα, η [i ipεrǥa] # (den harde gane) θόλος (του στόµατος), ο [Ǥ ϑǥlǥs tu stǥmatǥs] # (smak) γεύση, η [i jεfsi] / ha en kresen gane έχω ντελικάτη γεύση/ντελικάτο ουρανίσκο [εχǥ dεlikati jεfsi/ dεlikatǥ uraniskǥ]

8 8 gang m. (entré) χολ (σπιτιού), το [tǥ ΧǤl (spitiu)] # αντρέ, το [tǥ andrε] # (korridor) διάδροµος, ο [Ǥ ðjaðrǥmǥs] # (om antall ganger el. gjentakelser) ϕορά, η [i fǥra] # βολά, η [i vǥla] # (gang, vending, tur) δρόµος, ο [Ǥ ðrǥmǥs] # (løp, passering) διάβα, το [tǥ ðjava] # (utvikling) εξέλιξη, η [i εksεliksi] # (funksjon, drift) λειτουργία, η [i liturjia] # (løp, forløp) πάροδος, η [i parǥðǥs] / avvente begivenhetenes gang/den videre utvikling περιµένω νέες /παραπέρα εξελίξεις [pεrimεnǥ nεεs/parapεra εksεliksis] / begivenhetenes gang η εξέλιξη των γεγονότων [i εksεliksi tǥn jεDžǥnǥtǥn] / denne gangen αυτή τη ϕορά [afti ti fǥra] : hvor skal du denne gangen? που πας πάλι; [pu pas pali] / det var en gang ήταν µια ϕορά... [itan mja fǥra] # µια ϕορά κι ένα καιρό [mja fǥra ki εna kεrǥ] / en annen gang (i framtida) στο µέλλον [stǥ mεlǥn] / en eller annen gang κάποτε [kapǥtε] / én gang µία ϕορά [mia fǥra] / en gang (når...først) άπαξ* [apaks] # (tidligere) καπότε [kapǥtε] # (tidligere, i sin tid) παλαιά [palεa] # παλιά [palja] # (når det passer) καπότε [kapǥtε] : en gang ville jeg bli lege παλιά ήθελα να γίνω γιατρός [palja iϑεla na jinǥ jatrǥs] : han var en gang populær ήταν καπότε δηµοϕιλής [itan kapǥtε ðimǥfilis] : jeg møtte han en gang i Roma τον συνάντησα κάποτε στη Ρώµη [tǥn sinandisa kapǥtε sti rǥmi] : en gang skal jeg fortelle deg alt sammen κάποτε θα σου τα πω όλα [kapǥtε ϑa su ta pǥ Ǥla] / en gang eller to (et par ganger) µία δύο ϕορές [mia-ðiǥ fǥrεs] / en gang for alle (for alltid, for godt, definitivt, endelig) µια για πάντα! [mja ja panda] # µια για καλή [mja ja kali] # οριστικά και τελεσίδικα! [Ǥristika kε tεlεsiðika] / en gang (i tiden) (tidligere, i gamle dager) άλλοτε [alǥtε] # κάποτε [kapǥtε] # παλαιά [palεa] # παλιά [palja] : denne sangen var en gang veldig populær αυτό το τραγούδι ήταν άλλοτε µεγάλη επιτυχία [aftǥ tǥ traDžuði itan alǥtε mεDžali εpitiçia] : han var en gang populær ήταν κάποτε δηµοϕιλής [itan kapǥtε ðimǥfilis] : jeg møtte han en gang i Roma τον συνάντησα κάποτε στη Ρώµη [tǥn sinandisa kapǥtε sti rǥmi] / en gang til άλλη µια ϕορά [ali mja fǥra] # ακόµη µια ϕορά [akǥmi mja fǥra] # (igjen) πάλι [pali] # ξανά [ksana] : si det igjen! πες το ξανά [pεs tǥ ksana] / en og annen gang (rett som det er, nå og da) κατά διαστήµατα [kata ðiastimata] # κάθε τόσο [kaϑε tǥsǥ] # κατά καιρούς [kata kεrus] # κάπου κάπου [kapu-kapu] # καµµιά ϕορά [kamja fǥra] / fem ganger seks (5x6) πέντε επί έξη [pεndε εpi εksi] / fem ganger så mye/ mange πενταπλάσιος [pεndaplasiǥs] / for én gangs skyld (som et unntak) κατ' εξαίρεση [kat εksεrεsi] : for én gangs skyld vil jeg også ha litt vin κατ' εξαίρεση θα πιω και γω λίγο κρασί [kat εksεrεsi ϑa pjǥ kε DžǤ liDžǥ krasi] / for første gang για πρώτη ϕορά [ja prǥti fǥra] : er De her for første gang? είστε για πρώτη ϕορά εδώ; [istε ja prǥti fǥra εðǥ] / (på auksjon:) første gang, andre gang, solgt! ένα! δύο! τρία! [εna ðiǥ tria] / gang på gang κατ' επανάληψη [kat εpanalipsi] # (titt og ofte, ved enhver anledning) κάθε λίγο και λιγάκι [kaϑe liDžǥ kε liDžaki] / ganger επί [εpi] : fem ganger seks (5 x 6) πέντε επί έξη [pεndε εpi εksi] / gå sin gang ακολουθώ το δρόµο του/της [akǥluϑǥ tǥ ðrǥmǥ tu/tis] : etterforskningen/undersøkelsen vil gå sin gang η ανάκριση θ' ακολουθήσει το δρόµο της [i anakrisi ϑakǥluϑisi tǥ ðrǥmǥ tis] / hver gang κάθε ϕορά [kaϑε fǥra] : hver gang jeg gikk for å besøke han, var han ute

9 9 κάθε ϕορά που πήγα να τον δω, έλειπε [kaϑε fǥra pu piDža na tǥn ðǥ εlipε] / jeg har vært på (kolonial)butikken ti ganger/turer i dag έκανα δέκα δρόµους στον µπακάλη σήµερα [εkana ðεka ðrǥmus stǥm bakali simεra] / komme godt i gang med noe αρχίζω κάτι καλά [arçizǥ kati kala] / med en gang (i samme øyeblikk, straks, med det samme, på flekken) αυτοστιγµεί [aftǥstiDžmi] # µε το πρώτο [mε tǥ prǥtǥ] : han plapret ut med det med en gang τα ξέρασε όλα µε το πρώτο [ta ksεrasε Ǥla mε tǥ prǥtǥ] / mens/når motoren er i gang όταν η µηχανή είναι σε λειτουργία [Ǥtan i miχani inε sε liturjia] / motorens jevne gang η καλή λειτουργία της µηχανής [i kali liturjia tiz miχanis] / ni ganger så mye (nifoldig, nidobbelt) εννεαπλάσιος [εnεaplasiǥs] / noen ganger (iblant) µερκές ϕορές [mεrikεs fǥrεs] # ενίοτε* [εniǥtε] / noen ganger seint, andre ganger tidlig άλλοτε αργά άλλοτε νωρίς [alǥtε arDža alǥtε nǥris] : på én gang (i ett strekk, i en slurk, på styrten) µεµιάς/διά µιάς [mεmjas/ ðja mjas] # µονοκοπανιά [mǥnǥkǥpanja] : han blåste ut alle lysene på én gang έσβυσε όλα τα κεριά µεµιάς /µονοκοπανιά [εzvisε Ǥla ta kεria mεmjas/mǥnǥkǥpanja] : han vant 150 på én gang κέρδισε 150 λίρες µονοκοπανιά [kεrðisε εkatǥpεninda lirεz mǥnǥkǥpanja] / tidens gang (tidens løp) το διάβα/η πάροδος του χρόνου [tǥ ðjava/i paraðǥs tu ΧrǤnu] / tjue ganger så mange/mye εικοσαπλάσιος [ikǥsaplasiǥs] / to ganger δύο ϕορές [ðiǥ fǥrεs] : to ganger to (2x2) δύο επί δύο [ðiǥ εpi ðiǥ] / tre ganger τρεις ϕορές [tris fǥrεs] # τρεις βολές [triz vǥlεs] : tre ganger har jeg sagt at du skal... τρεις βολές σου 'πα να... [triz vǥlεs su pa na] gangbar adj. (framkommelig, kjørbar, farbar) βατός [vatǥs] gangbru f. (gangbro, perrongovergang) πεζογέϕυρα. η [i pεzǥjεfira] gange m. (ganglag, måte å gå på) βαδησιά, η [i vaðisia] # βάδησµα, η [i vaðizma] # βηµατισµός, ο [Ǥ vimatizmǥs] # περπατισιά, η [i pεrpatisia] # (fottrinn) πάτηµα, το [tǥ patima] # (gåing, skrittgang, ganglag) περπάτηµα, το [tǥ pεrpatima] # βήµα, το [tǥ vima] # (ferd, kurs, marsj) πορεία, η [i pǥria] # δρόµος, ο [Ǥ ðrǥmǥs] # (fottur, utmarsj) πεζοπορία, η [i pεzǥpǥria] / i rask/langsom gange (med raske/langsomme skritt) µε ταχύ/βραδύ βήµα [mε taçi/vraði vima] / jeg kjenner henne på gangen την αναγνωρίζω από το πάτηµά της [tin anaDžnǥrizǥ apǥ tǥ patima tis] / jeg kjente deg på gangen σε γνώρισα από το βάδισµά σου [sε DžnǤrisa apǥ tǥ vaðizma su] / parken ligger bare et par minutters gange herfra το πάρκο απέχει λιγά λεπτά µε τα πόδια [tǥ parkǥ apεçi liDža lεpta mε ta pǥðia] / sein/slepende gange αργό/συρτό βήµα [arDžǥ/sirtǥ vima] / ved stadionen gikk maratonløperen over til gåing κοντά στο στάδιο ο µαραθωνοδρόµος ξέπεσε σε περπάτηµα [kǥnda stǥ staðiǥ Ǥ maraϑǥnǥðrǥmǥs ksεpεsε sε pεrpatima] gange v. (multiplisere) πολλαπλασιάζω [pǥlaplasiazǥ] / gange med fem/seks/sju/ti/tjue πενταπλασιάζω/εξαπλασιάζω/επταπλασιάζω/δεκαπλασιάζω/εικοσαπλασιάζω [pεndaplasiazǥ/εksaplasiazǥ/εptaplasiazǥ/ðεkaplasiazǥ/ikǥsaplasiazǥ] ganglag n. (gange, måte å gå på) βήµα, το [tǥ vima] # βαδησιά, η [i vaðisia] # βάδησµα, η [i vaðizma] # βηµατισµός, ο [Ǥ vimatizmǥs] # περπατισιά, η [i pεrpatisia] / ha et lett ganglag (gå lett) περπατώ ανάλαϕρα [pεrpatǥ analafra] /

10 10 jeg gjenkjente henne på ganglaget την αναγνώρισα από την περπατησιά της [tin anaDžnǥrisa apǥ tim bεrpatisia tis] / jeg kjente deg på ganglaget σε γνώρισα από το βάδισµά σου [sε DžnǤrisa apǥ tǥ vaðizma su] / stivt, kantete ganglag (stiv, ugrasiøs måte å gå på) άγαρµπο περπάτηµα [aDžarbǥ pεrpatima] gangspill n. (talje, spill, vinsj) ανυψωτήρας, ο [Ǥ anipsǥtiras] # βαρούλκο, το [tǥ varulkǥ] # βίντσι, το [tǥ vindzi] gangster m. (banditt, forbryter) αντεροβγάλτης, ο [Ǥ andεrǥvDžaltis] # γκάγκστερ, ο [Ǥ gaŋgstεr] # µαϕιόζος, ο [Ǥ mafjǥzǥs] # (svindler, kjeltring) κοµπιναδόρος, ο [Ǥ kǥmbinaðǥrǥs] gangsti m. µονοπάτι, το [tǥ mǥnǥpati] # (sti, smal vei, spor, tråkk) ατραπός, ο [Ǥ atrapǥs] ganske adv. (tålig, tålelig) ανεκτά [anεkta] # υποϕερτά [ipǥfεrta] # αρκετά [arkεta] (litt, nokså, heller, veldig) κάτι [kati] # (veldig, temmelig) για καλά [ja kala] # µάλλον [malǥn] # (suff.) ούτσικος [utsikǥs] / det er blitt ganske kaldt nå κρυάδισε πια για καλά [kriaðisε pja ja kala] / det var ganske kaldt (i været) έκανε µάλλον κρύο [εkanε malǥn kriǥ] / ganske bra (ganske god, ordentlig, grei, helt ålreit) ανθρωπινός [anϑrǥpinǥs] # (nesten frisk, ikke så verst, sånn passe, så som så) έτσι κι έτσι [εtsi ki εtsi] : - er det bra med deg nå? - ja, ganske bra/ikke så aller verst - νιώθεις καλά τώρα; έτσι κι έτσι! [njǥϑis kala tǥra - εtsi ki εtsi] : han/ hun snakker ganske bra µιλάει αρκετά καλά [milai arkεta kala] / ganske enkelt απλούστατα [aplustata] # (rett og slett, bare) απλώς [aplǥs] : det er ganske enkelt et spørsmål om tid είναι απλούστατα ζήτηµα χρόνου [inε aplustata zitima ΧrǤnu] : han er ganske enkelt dum (han er rett og slett en tosk) είναι απλώς ανόητος [inε aplǥs anǥïtǥs] / ganske kostbar ακριβούτσικος [akrivutsikǥs] / ganske lett/greit ευκολούτσικος [εfkǥlutsikǥs] / ganske mange (atskillige, opptil flere) κάµποσες [kambǥsεs] # καµπόσες [kambǥsεs] # κάµποσοι [kambǥsi] # καµπόσοι [kambǥsi] : han har ganske mange fiender έχει καµπόσους εχθρούς [εçi kambǥsus εχϑrus] : vi har ennå ganske mange penger/bra med penger έχουµε ακόµα καµπόσα λεϕτά [εχumε akǥma kambǥsa lεfta] / ganske mange av oss (noen/flere av oss) αρκετοί από µας [arkεti apǥ mas] / ganske mye (også ironisk:) κάµποσος [kambǥsǥs] : det tar ganske mye tid å... (en god stund å...) χρειάζεται κάµποσος χρόνος για να...[χriazεtε kambǥsǥs ΧrǤnǤz ja na] / ganske ofte κάθε τόσο [kaϑε tǥsǥ] / ganske (så) optimistisk αρκετά αισιόδοξος [arkεta εsiǥðǥksǥs] / ganske tidlig κάτι/µάλλον νωρίς [kati/malǥn nǥris] : du er oppe ganske tidlig, hva? (tidlig oppe i dag?!) κάτι νωρίς σηκώθηκες, ε; [kati nǥris sikǥϑikεs ε] / prisene var ganske stive οι τιµές ήταν µάλλον τσουχτερές [i timεs itan malǥn tsuχtεrεs] gap n. (åpning) άνοιγµα, το [tǥ aniDžma] # (hull, åpning, mellomrom) διάµεσο, το [tǥ ðjamεsǥ] # (avstand) απόσταση, η [i apǥstasi] # χάσµα, το [tǥ Χazma] / på vidt gap (vidåpen, på vid vegg) διάπλατα ανοιχτός [ðjaplata aniχtǥs] : døra stod på vidt gap η πόρτα ήταν διάπλατα ανοιχτή [i pǥrta itan ðjaplata aniχti] gape v. χάσκω [ΧaskǤ] # (åpne munnen) ανοίγω το στόµα [aniDžǥ tǥ stǥma] / gap opp!

11 11 ανοίξτε το στόµα! [anikstε tǥ stǥma] / gape over mer enn en kan svelge (ta seg vann over hodet, påta seg mer enn en rår med) καταπιάνοµαι µε έργο ανώτερο των δυνάµεών µου [katapjanǥmε mε εrDžǥ anǥtεrǥ tǥn ðinamεǥn mu] # επιχειρώ κάτι που είναι πάνω/ανώτερο από τις δυνάµεις µου [εpiçirǥ kati pu inε panǥ/anǥtεrǥ apǥ tiz ðinamiz mu] gapende adj. (måpend, målløs) µε ανοιχτό το στόµα [mε aniχtǥ tǥ stǥma] # χάσκοντας [ΧaskǤndas] gapestokk m. (ring, krage) κλοιός, ο [Ǥ kliǥs] / det å sette noen i gapestokk (det å utlevere noen til spott og spe) διαπόµπευση, η [i ðiapǥmbεfsi] / satt i gapestokk (uthengt, utskjelt) διαποµπευµένος [ðiapǥmbεvmεnǥs] / sette i gapestokk διαποµπεύω [ðiapǥmbεvǥ] gapskratt m. (skrallende latter) χάχανο, το [tǥ ΧaΧanǤ] # (høy latter) δυνατό γέλιο [ðinatǥ jεljǥ] # (grov, rå latter) χοντρό γέλιο [ΧǤndrǤ jεljǥ] # άξεστο γέλιο [aksεstǥ jεljǥ] # (hånflir, hånlatter) καγχασµός, ο [Ǥ kaŋχazmǥs] gapskratte v. (skoggerle) χασκογελώ [ΧaskǤjεlǤ] # γελώ µε καγχασµούς [jεlǥ mε kaŋχazmus] # (hånflire, hånle) καγχάζω [kaŋχazǥ] garantere v. (gå god for, innestå for) εγγυούµαι [εŋgjumε] # εγγυώµαι [εŋgjǥmε] # προσεπιβεβαιώνω [prǥsεpivεvεǥnǥ] # εξασϕαλίζω [εksasfalizǥ] # (forsikre, bedyre) διαβεβαιώνω [ðiavεvεǥnǥ] # ασϕαλίζω [asfalizǥ] # βάζω το κεϕάλι µου [vazǥ tǥ kεfali mu] # σιγουρεύω [siDžurεvǥ] # (påta seg, forplikte seg til, love) αναλαµβάνω [analamvanǥ] # αναλαβαίνω [analavεnǥ] # (innestå for) δεσµεύοµαι [ðεzmεvǥmε] / garantere for noens lån εγγυούµαι για τη χρέη κάποιου/για την πληρωµή των χρεών του [εŋgjumε ja ti Χrεï kapiu/ja tim blirǥmi tu] / jeg kan ikke garantere at den ikke vil gå i stykker igjen δεν µπορώ ν' αναλάβω την ευθύνη ότι δεν θα ξαναχαλάσει [ðεm bǥrǥ nanalavǥ tin εfϑini Ǥti ðεn ϑa ksanaχalasi] / jeg kan ikke garantere at han kommer δεν µπορώ να εγγυηθώ ότι θα έρθει [ðem bǥrǥ na εngiiϑǥ Ǥti ϑa εrϑi] / jeg kan ikke garantere at han kommer til å betale δε θα 'θελα να δεσµευτώ ότι θα πληρώσει [ðε ϑa ϑεla na ðεzmεftǥ Ǥti ϑa plirǥsi] / han garanterer at han aldri hadde sagt noe sånt διαβεβαιώνει ότι ποτέ δεν είχε πει κάτι τέτοιο [ðiavεvεǥni Ǥti pǥtε ðεn içε pi kati tεtiǥ] / garantert suksess (sikker suksess) εξασϕαλισµένη επιτυχία [εksasfalizmεni εpitiçia] garantert adv. (helt sikkert) ασϕαλώς [asfalǥs] # βεβαίως [vεvεǥs] # σίγουρα [siDžura] # (utvilsomt) αναµϕίβολα [anamfivǥla] # (helt sikkert, garantert, uansett, uten tvil) δίχως άλλο [ðiχǥs alǥ] # εξάπαντος [εksapandǥs] # απολύτως βέβαιος [apǥlitǥs vεvεǥs] # σιγουρότατα [siDžurǥtata] # ανυπερθέτως [anipεrϑεtǥs] / garantert (å være) ren silke εγγυηµένο ότι είναι καθαρό µετάξι [εŋgiimεnǥ Ǥti inε kaϑarǥ mεtaksi] / garantert suksess (sikker suksess) εξασϕαλισµένη επιτυχία [εksasfalizmεni εpitiçia] garanti m. (sikkerhet, kausjon, løfte) εγγύηση, η [i εŋgiisi] # (forsikring) διαβεβαίωση, η [i ðiavεvεǥsi] # ασϕάλεια, η [i asfalia] # (sikkerhet, sikring, vern) εξασϕάλιση, η [i εksasfalisi] / bilen er fortsatt dekket av garantien (det er fortsatt garanti på bilen)

12 12 το αυτοκίνητο καλύπτεται ακόµα από την εγγύηση [tǥ aftǥkinitǥ kaliptεtε akǥma apǥ tin εŋgiisi] # το αυτοκίνητο είναι ακόµα µέσα στην εγγύηση [tå aftǥkinitǥ inε akǥma mεsa stin εŋgiisi] / blå himmel (=stjernehimmelen) er ikke alltid en garanti for pent vær η ξαστεριά δεν είναι πάντα εγγύηση καλοκαιριάς [i ksastεria ðεn inε panda εŋgiisi kalǥkεrias] / det fins ingen garanti mot ulykker δεν υπάρχει ασϕάλεια κατά των ατυχηµάτων [ðεn iparçi asfalia kata tǥn atiçimatǥn] / det fins ingen garanti for suksess/for at vi kommet il å lykkes δεν υπάρχει καµιά ασϕάλεια επιτυχίας [ðεn iparçi kamja asfalia εpitiçias] / fem års garanti (på en vare) εγγύηση για πέντε χρόνια [εŋgiisi ja pεndε ΧrǤnia] / stille garanti (gi en garanti) δίνω εγγύηση [ðinǥ εŋgiisi] garantibevis n. (gjeldsbrev) εγγυητικό, το [tǥ εŋgiitikǥ] # εγγυητική επιστολή, η [i εŋgiitiki εpistǥli] garantist m. (kausjonist) εγγυητής, ο [Ǥ εŋgiitis] # (kvinnelig) εγγυήτρια, η [i εŋgiitria] / en sikker garantist/kausjonist αξιόπιστος/αξιόχρεος εγγυητής [aksiǥpistǥs/aksiǥχrεǥs εŋgiitis] / Hellas som garantist (for) η Ελλάδα ως εγγυήτρια δύναµη [i εlaða Ǥs εngiitria Ǥinami] / være garantist for noen µπαίνω/πάω εγγυητής για κάποιον [bεnǥ/paǥ εŋgiitis jia kapiǥn] gasrasje m. γκαράζ, το [tǥ garaz] / du har skjemt ut huset ditt med den garasjen τ' ασχήµυνες το σπίτι/το σπίτι ασχήµυνε µ' αυτό το γκαράζ [tasçiminεs tǥ spiti/tǥ spiti asçiminε maftǥ tǥ garaz] / har huset ditt garasje? έχει γκαράζ το σπίτι σου; [εçi garaz tǥ spiti su] gard m. (gård) αγρόκτηµα, το [tǥ aDžrǥktima] # (gardsplass) αυλή, η [i avli] / garder (eiendommer) κτήµατα (n.pl.) [ktimata] gardbruker m. (bonde) γεωργός, ο [Ǥ jεǥrDžǥs] # (gardbruker, jordbruker, en som dyrker jord og skog) καλλιεργητής, ο [Ǥ kaliεrjitis] garde m. (vaktmannskap) ϕρουρά, η [Ǥ frura] / kongens garde η ανακτορική ϕρουρά [i anaktǥriki frura] gardenia m. (bot.)(blomst i maurefamilien) γαρδένια, η [i Džarðεnia] garderobe m. ενδυµατολόγιο, το [tǥ εnðimatǥlǥjǥ] # ιµατιοϕυλάκιο, το [tǥ imatiǥfilakiǥ] # (f.eks i teateret) βεστιάριο, το [tǥ vεstiariǥ] # γκαρνταρόµπα, η [i gardarǥ(m)ba] # (av-/omkledningsrom) αποδυτήριο, το [tǥ apǥðitiriǥ] # (omkledningsrom (med låsbare skap)) ιµατιοθήκη, η [i imatiǥϑiki] m. (skuespillergarderobe, artistfoajé, greenroom,) καµαρίνι, το [tǥ kamarini] / fornye garderoben ανανεώνω τη γκαρνταρόµπα µου [ananεǥnǥ ti gardarǥba mu] / i garderoben στο βεστιάριο [stǥ vεstjariǥ] / inn(e)bygd garderobe εντοιχισµένη γκαρνταρόµπα [εndiçizmεni gardarǥba] / komplettere garderoben ανεϕοδιάζω την γκαρνταρόµπα µου [anεfǥðjazǥ tiŋ gardarǥba mu] garderobemerke n. (garderobelapp) µάρκα της γκαρνταρόµπα, η [i marka tiz gardarǥba] garderobeskap n. ντουλάπα, η [i dulapa] / innebygd garderobeskap µεσάντρα, η [i mεsandra] gardin f.m.n. (forheng) κουρτίνα, η [i kurtina] # (pl.) κουρτίνες [kurtinεs] (folk. µπερντές, ο [Ǥ bεrdεs] / disse gardinene skjermer for sollyset αυτές οι κουρτίνες

13 13 εµποδίζουν το ϕως του ήλιου [aftεs i kurtinεs εmbǥðizun tǥ fǥs tu iliu] / gardinene demper/tar av for lyset οι κουρτίνες απαλαίνουν το ϕως [i kurtinεs analεnun tǥ fǥs] / trekke for gardinene κλείνω τις κουρτίνες [klinǥ tis kurtines] gardinpreken m. (skarp irettesettelse, gnål, mas) κρεβγατοµουρµούρα, η [i krεvatǥmurmura] gardinstang f.m. κουρτινόβεργα, η [i kurtinǥvεrDža] # βέργα για τις κουρτίνες, η [i vεrDža tis kurtinεs] gardsarbeider m. αγρεργάτης, ο [Ǥ aDžrεrDžatis] # ξωµάχος, ο [Ǥ ksǥmaχǥs] # (pl.) αγρεργάτες, οι [i aDžrεrDžatεs] # γεωργικοί εργάτες, οι [i jεǥrjiki εrDžatεs] gardsbruk n. (gårdsbruk) αγρόκτηµα, το [tǥ aDžrǥktima] # (våningshus) αγροικία, η [i aDžrikia] / antall gardsbruk går ned ο αριθµός αγροκτηµάτων ελαττώνεται [Ǥ ariϑmǥs katikiǥn/aDžrǥktimatǥn εlatǥnεtε] / gardsbruk basert på melkeproduksjon (melkebruk) βουτυροκοµία, η [i vutirǥkǥmia] # (fjøs) βουστάσι, το [tǥ vustasi] gardsplass m. (tun) αυλή, η [i avli] # (gardstun) αυλή αγροικίας, η [i avli aDžrikias] # αυλόγυρος, ο [Ǥ avlǥjirǥs] garn n. (nett) δίκτυο, το [tǥ ðiktiǥ] # (netting, nett, gitter) δικτυωτό, το [tǥ ðiktiǥtǥ] # (fiskegarn) δίχτυ, το [tǥ ðiχti] # (nett, snare, felle) βρόχι, το [tǥ vrǥçi] # παγίδα, η [i pajiða] # (tråd) νήµα, το [tǥ nima] # (strikkegarn, ullgarn) µαλλί πλεξίµατος, το [tǥ mali plεksimatǥs] / fanget i sitt eget garn πιασµένος στην ίδια µου την παγίδα [pjazmεnǥs stin iðia mu tim bajiða] / sette garn (på fiske) καλαρώ (στο ψάρεµα) [kalarǥ (stǥ psarεma)] garndokke f. (trådbunt, fedd) κούκλα νήµατος, η [i kukla nimatǥs] garnere v.. (renske el. pynte matretter) γαρνίρω [DžarnirǤ] / garnere fisken med persille og sitronskiver γαρνίρω το ψάρι µε µαϊντανό και ϕέτες λεµονιού [DžarnirǤ tǥ psari mε maidanǥ kε fεtεz lεmǥnju] garnering f.m. (bord, besetning, garnityr, også matlaging: dressing, tilbehør) γαρνιτούρα, η [i Džarnitura] # ((kant)pynt, rysjer) κεντίδια, τα [ta kεndiðia] garnison m. ϕρούρα, η [i frura] garnisonshær m. (garnisonsstyrke) εθνοϕρουρά, η [i εϑnǥfrura] garnityr m. (bord, besetning,, også matlaging: dressing, tilbehør) γαρνιτούρα, η [i Džarnitura] garnnøste n. κουβάρι µαλλί, το [tǥ kuvari mali] gartner m. κηπουρός, ο/η [Ǥ/i kipurǥs] # (tyrk.) µπαξεβάνης, ο [Ǥ baksεvanis] gartnerhåndbok f. εγκόλπιο του κηπουρού, το [tǥ εŋgǥlpiǥ tu kipuru] # (håndbok for gartneren) βοήθηµα για τον κηπουρό, το [vǥïϑima ja tǥŋ gipurǥ] gartneri n. ανθοκήπιο, το [tǥ anϑǥkipiǥ] gartneriprodukter n.pl. κηπευτικά (προϊόντα), τα [tǥ kipεftika (prǥïǥnda)] # (avkastning av hagen, avling fra hagen) κηπευτική παραγωγή, η [i kipεftiki paraDžǥji] garve v. (garve skinn) αργάζω [arDžazǥ] # βυρσοδέψω [virsǥðεpsǥ] garver m. δερµατουργός, ο [Ǥ ðεrmaturDžǥs] garveri n. (verksted for garving) δερµατουργία, η [i ðεrmaturjia] garvet adj. (beredt, behandlet) πετσωµένος [pεtsǥmεnǥs] # κατεργασµένος [katεrDžazmεnǥs] # (erfaren) πεπειραµένος [pεpiramεnǥs] / garvete skinn (beredte skinn) κατεργασµένα δέρµατα [katεrDžazmεna ðεrmata]

14 14 garving f.m. άργασµα, το [tǥ arDžazma] # δέψη, η [i ðεpsi] gas m. (gasbind) γάζα, η [i Džaza] / steril gas/sterilt gasbind αποστειρωµένη γάζα [apǥstirǥmεni Džaza] gasje f. (lønn, salær, honorar, dusør, godtgjøring, vederlag) αµοιβή, η [i amivi] / underjordisk garasjeanlegg υπόγειο γκαράζ, το [tǥ ipǥjiǥ garaz] gass m. (fys.) γκάζι, το [tǥ gazi] # αέριο, το [tǥ aεriǥ] # ϕωταέριο, το [tǥ fǥtaεriǥ] # (gasspedal) γκάζι, το [tǥ gazi] / (petr.) aggressiv (el. korroderende) gass καυστικό αέριο, το [tǥ kafstikǥ aεriǥ] / Gass! (skilt) ΑΕΡΙΟΝ [aεriǥn] / gass fra gassverk (kullgass) αεριόϕως, το [tǥ aεriǥfǥs] / gassen er avstengt έχει κοπεί το γκάζι [εçi kǥpi tǥ gazi] / gi gass (tråkke på gasspedalen) δίνω γκάζι [ðinǥ gazi] # πατάω γκάζι [pataǥ gazi] # πατώ γκάζι [patǥ gazi] : gi full gass! (klampen i bånn! kjør på for fullt!) πάτα όλο το γκάζι! [pata ǤlǤ tǥ gazi] # πάτα τέρµα το γκάζι [pata tεrma tǥ gazi] / koke med gass µαγειρεύω µε γκάζι [majirεvǥ mε gazi] / komprimert gass (trykkgass) πεπιεσµένο αέριο, το [tǥ pεpiεzmεnǥ aεriǥ] / kondensert gass συµπυκνωµένο αέριο, το [tǥ simbiknǥmεnǥ aεriǥ] # (flytende gass) υγραέριο, το [tǥ iDžraεriǥ] / med full gass (med klampen i bånn) µε το γκάζι πατηµένο τέρµα [mε tǥ gazi patimεnǥ tεrma] / slippe opp litt på gassen (senke farten) κόβω το γκάζι [kǥvǥ tǥ gazi] / tråkke på gassen (gi gass) πατάω το γκάζι [pataǥ tǥ gazi] # δίνω γκάζι [ðinǥ gazi] # (ruse (en motor), sette opp farten) µαρσάρω [marsarǥ] gass- (kvelnings-) ασϕυξιογόνος [asfiksiǥDžǥnǥs] gassaktig (luftig, i form av luft) adj. αέρινος [aεrinǥs] # αερ(ι)ώδης [aër(i)ǥðis] # (gassholdig) αεριούχος [aεriuχǥs] gassbluss n. (gassflamme) µπεκ, το [tǥ bεk] gassbombe f.m. ασϕυξιογόνα βόµβα, η [i asfiksiǥDžǥna vǥmva] gassbrenner m. (på komfyr) µάτι γκαζιού, το [tǥ mǥti gazju] gasse m. (hanngås) αρσενικιά χήνα, η [i arsεnikia çina] gasse v. (gassforgifte, gasse i hjel, utsette for gassangrep) δηλητηριάζω [ðilitiriazǥ] / troppene våre ble gasset τα στρατεύµατά µας δηλητηριάστηκαν µε ασϕυξιογόνα [ta stratεvmata maz ðilitiriastikan mε asfiksiǥDžǥna] gasse seg med/i v. (godgjøre seg med, fråtse i, sette pris på) απολαµβάνω [apǥlamvanǥ] / gasse seg i sladder απολαµβάνω το κουτσοµπολιό [apǥlamvanǥ tǥ kutsǥmbǥljǥ] / gasse seg med god mat (sette pris på god mat) απολαµβάνω το καλό ϕα ΐ [apǥlamvanǥ tǥ kalǥ faï] gassflaske f. ϕιάλη γκαζιού, η [i fjali gazju] # ϕιάλη µε γκάζι, η [i fjali mε gazi] # ϕιάλη υγραερίου, η [i fjali iDžraεriu] / hvor kan jeg bytte gassflasker? πού µπορώ να αλλάξω ϕιάλες γκαζιού/υγραερίου; [pu bǥrǥ na alaksǥ fjalεz gazju/iDžraεriu] gassgranat m. ασϕυξιογόνα χειροβοµβίδα, η [i asfiksiǥDžǥna çirǥvǥmviða] gassholdig adj. (gass-, gassaktig, musserende) αεριούχος [aεriuχǥs] gasskamin m. θερµάστρα γκαζιού, η [i ϑermastra gazju] gasskammer n. θάλαµος αερίων, ο [Ǥ ϑalamǥs aεriǥn] gasskoker m. γκαζιέρα το [tǥ gazjεra] # κουζίνα αερίου, η [i kuzina aεriu] # θερµάστρα αερίου, η [i ϑεrmastra aεriu]

15 15 gasskomfyr m. περτογκάζ, το [tǥ pεtrǥgaz] # κουζίνα µε γκάζι, η [i kuzina mε gazi] # κουζίνα του γκαζιού, η [i kuzina tu gazju] gasslampe f. ϕανάρι γκαζιού, το [tǥ fanari gazju] gassledning m. (gassrør) αεριαγωγός, ο [Ǥ aεriaDžǥDžǥs] gasslekkasje m. διαρροή γκαζιού, η [i ðiarǥi gazju] # απώλεια γκαζιού, η [i apǥlia gazju] # µια διαϕυγή γκαζιού [mja ðiafiji gazju] / finne/oppdage en gasslekkasje ανιχνεύω µια διαρροή γκαζιού, η [aniχnεvǥ mia ðiarǥi gazju] gasslighter n. αναπτήρας αερίου, ο [Ǥ anaptiras aεriu] gasslys n. (gassbluss) αεριόϕως, το [tǥ aεriǥfǥs] gassmaske f.m. αντιασϕυξιογόνα µάσκα, η [i andiasfiksiǥDžǥna maska] # αντιασϕυξιογόνα προσωπίδα, η [i andiasfiksiǥDžǥna prǥsǥpiða] gassmåler m. (apparat) γκαζόµετρο, το [tǥ gazǥmεtrǥ] # µετρητής γκαζιού, ο [Ǥ mεtritiz gaziu] gasspatron m. (η ϕιάλη για) το γκαζάκι [(i fjali ja) tǥ gazaki] gasspedal m. γκάζι, το [tǥ gazi] # ποδόπληκτρο επιτάχυνσης, το [pǥðǥpliktrǥ εpitaçinsis] # πεντάλι γκαζιού, το [tǥ pεndali gazju] # πηδάλιο γκαζιού το [tǥ piðaliǥ gazju] # (gasspedal, fys. kjem. akselerator) επιταχυντήρας, ο [Ǥ εpitaçindiras] / slippe opp/tråkke inn gasspedalen αϕήνω/πατάω το γκάζι [afinǥ/pataǥ tǥ gazi] gasselskap n. εταιρία αεριόϕωτος, το [tǥ εtεria aεriǥfǥtǥs] gasstrykkmåler m. (manometer) ατµόµετρο, το [tǥ atmǥmεtrǥ] gassturbin m. αερ(ι)οστρόβιλος, ο [Ǥ aεr(i) ǤstrǤvilǤs] gassverk n. εργοστάσιο αεριόϕωτος /ϕωταερίου, το [tǥ εrDžǥstasiǥ aεriǥfǥtǥs/fǥtaεriu] gastronomi m. (lære om finere kokekunst) γαστρονοµία, η [i DžastrǤnǤmia] # (fråtseri) καλοϕαγία, η [i kalǥfajia] gastronomisk adj. (som gjelder gastronomi) γαστρονοµία, η [i DžastrǤnǤmia] gastroskop n. γαστροσκόπια, η [i DžastrǤskǤpia] gastroskopi m. γαστροσκόπηση, η [i DžastrǤskǤpisi] gate f. δρόµος, ο [Ǥ ðrǥmǥs] # οδός, η [i ǤðǤs] / dette ligger ikke i min gate (jeg er ingen ekspert på dette) δεν είµαι ειδικός σ' αυτό [ðεn imε iðikǥs saftǥ] / første gate til høyre/til venstre ο πρώτος δρόµος δεξιά/αριστερά [Ǥ prǥtǥz ðrǥmǥz ðεksia/ðrǥmǥs aristera] / han gikk til enden av gata/veien (han gikk innerst i gata/veien) πήγε ώς το βάθος του δρόµου [pijε Ǥs tǥ vaϑǥs tu ðrǥmu] / mannen i gata (lekmannen, folk flest) ο µη ειδικός [Ǥ mi iðikǥs] : for mannen i gata (for lekmannen) για τον µη ειδικό [ja tǥn mi iðikǥ] / trekke på gata (drive prostitusjon) κάνω πεζοδρόµιο [kanǥ pεzǥðrǥmiǥ] gatebarn n. (gategutt, gatejente) αλάνι, το [tǥ alani] # (rennesteinsunge; slamp) αλητόπαιδο, το [tǥ alitǥpεðǥ] # γυϕτάκι, το [tǥ jiftaki] gatebilde n. εικόνα του δρόµου, η [i ikǥna tu ðrǥmu] gatedør f.m. (port) ξώθυρα, η [i ksǥϑira] gatefeier m. καθαριστής (δρόµων), ο [Ǥ kaϑaristiz (ðrǥmǥn)] # οδοκαθαριστής, ο [Ǥ ǤðǤkaϑaristiz] gategutt m. (tjuagutt, ung gutt/tøffing/smarting/luring) µάγκας, ο [Ǥ maŋgas] # (fillefrans, gatebarn, lasaron) µόρτης, ο [Ǥ mǥrtis] # f. µόρτισσα, η [i mǥrtisa] # γυϕτάκι, το

16 16 [tǥ jiftaki] # (gatebarn, rennesteinsunge) παιδί του δρόµου [pεði tu ðrǥmu] gatehjørne n. αγκωνή του δρόµου, η [i aŋgǥni tu ðrǥmu] / på gatehjørnet στην αγκωνή του δρόµου [stin aŋgǥni tu ðrǥmu] : stå på et gatehjørne στέκοµαι σε µια γωνία του δρόµου [stεkǥmε sε mja DžǤnia tu ðǥmatiu] gatekamp m. οδοµαχία, η [i ǤðǤmaçia] # (vanligst i flertall) οδοµαχίες, οι [i ǤðǤmaçiεs] / trene opp soldater til gatekamper εκγυµνάζω στρατιώτες για οδοµαχίες [εgjimnazǥ stratjǥtεz ja ǤðǤmaçiεs] gatekamp m. οδοµαχία, η [i ǤðǤmaçia] # pl. οδοµαχίες, οι [i ǤðǤmaçiεs] gatekart n. (veikart) οδικός χάρτης, ο [Ǥ ǤðikǤs Χartis] / gatekart for Aten οδικός χάρτης της Αθήνας [ǤðikǤs Χartis tis aϑinas] gatekjøkken n. ϕαστϕουντάδικο, το [tǥ fastfundaðikǥ] # (isbar, snackbar) κυλικείο, το [tǥ kilikiǥ] # καντίνα, η [i kandina] # (tilsv. omtrent) (περίπου), τυροπιτάδικο το [tǥ pirǥpitaðikǥ] gatelangs adv. κατά µήκος των δρόµων [kata mikǥs tǥn ðrǥmǥn] gatelykt f.m. ϕανάρι, το [tǥ fanari] / ved neste gatelykt στο επόµενο ϕανάρι [stǥ εpǥmεnǥ fanari] gatelys n. ϕως στο δρόµο, το [tǥ fǥs stǥ ðrǥmǥ] / når blir gatelyset slått på? τι ώρα ανάβει το ϕως στο δρόµο; [ti Ǥra anavi tǥ fǥs stǥ ðrǥmǥ] gatemarked n. (handletorg) λαϊκή αγορά, η [i laïki aDžǥra] gateselger m. µικροπολητής [i mikrǥpǥlitis] # (dørselger, kramkar, omreisende selger) γυρολόγος, ο [Ǥ jirǥlǥDžǥs] # πλανόδιος έµπορος, ο [Ǥ planǥðiǥs εmbǥrǥs] / være gateselger (drive gatehandel, falby varer, selge på gata/ved dørene) κάνω το γυρολόγο [kanǥ tǥ jirǥlǥDžǥ] / gateselgerne ropte ut/falbød sine varer οι µικροπολητές διαλαλούσαν την πραµάτεια σας [i mikrǥpǥlitεz ðialalusan tin pramatia tus] gatestøy m. (larm i/fra gatene) θόρυβοι του δρόµου, οι [i ϑǥrivi tu ðrǥmu] : tjukke vegger tar av for gatestøyen οι χοντροί τοίχοι κόβουν τους θορύβους του δρόµου [i ΧǤndri tiçi kǥvun dus ϑǥrivus tu ðrǥmu] gaupe f.m. λύγκας, ο [Ǥ liŋgas] # λυγξ, ο [Ǥ liŋks] gave f.m. δώρο, το [tǥ ðǥrǥ] # αέτωµα, το [tǥ aεtǥma] # ρεγάλο, το [tǥ rεDžalǥ] # (utdeling, fordeling, gave, pris) απονοµή, η [i apǥnimi] # (donasjon, testamentarisk gave) δωρεά, η [i ðǥrεa] # (bonus, gratiale) µποναµάς, ο [Ǥ bǥnamas] # παροχή, η [i parǥçi] / bringe gaver (ha med seg gaver) ϕέρνω δώρα [fεrnǥ ðǥra] : frykt grekerne, selv når de bringer gaver ϕοβού τους δαναούς και δώρα ϕέροντας [fǥvu tus ðanaus kε ðǥra fεrǥndas] / det kom som en gave fra oven (jeg hadde flaks, jeg fikk vinnerloddet) µου ήρθε λαχείο/µποναµάς [mu irϑε laçiǥ/bǥnamas] / få/gi en gave παίρνω/κάνω (ένα) δώρο [pεrnǥ/kanǥ (εna) ðǥrǥ] : gi noen ei gave som takk ευχαριστώ κάποιον δίνοντας του ένα δώρο [εfχaristǥ kapiǥn ðinǥndas tu εna ðǥrǥ] / gaver og gjengaver (utveksling av gaver) ανταλλαγή δώρων [andalaji ðǥrǥn] / hennes rause gaver til de fattige οι παροχές της στους ϕτοχούς [i parǥçεs tis stus ftǥχus] / storslåtte gaver (fyrstelige gaver) ηγεµονικά δώρα [ijεmǥnika ðǥra] / unyttig el. uønsket gave (hvit elefant, gave som en belemres med, som medfører mange forpliktelser og føles som en belastning) δώρο άδωρο, το [tǥ ðǥrǥ aðǥrǥ] /

17 17 testamentarisk gave (legat, donasjon) παραχώρηση µε διαθήκη, η [i paraχǥrisi mε ðiaϑiki] # κληροδότηση, η [i klirǥðǥtisi] # κληροδοσία, η [i klirǥðǥsia] # κληροδότηµα, το [tǥ klirǥðǥtima] gavedryss n. (overøsing med gaver) βροχή από δώρα, η [i vrǥçi apǥ ðǥra] gaveeksemplar n. (frieksemplar av bok ) αντίτυπο τιµής ένεκεν, το [tǥ anditipǥ timis εnεken] # (innskrift/stempel i gaveeksemplar - som en hedersbevisning ) τιµής ένεκεν [timis εnεken] gavekort n. (gavekupong) δελτίο/κουπόνι δώρου, το [tǥ ðεltiǥ/kupǥni ðǥru] / (pl.) κουπόνια δώρων [kupǥnia ðǥrǥn] / gavekort på bøker/plater κουπόνια βιβλίων/ δίσκων [kupǥnja vivliǥn/ðiskǥn] gavmildhet f.m. (generøsitet, storsinn, edelmodighet) γενναιοϕροσύνη, η [i jεnεǥfrǥsini] / gavmildheten hans satte meg i forlegenhet (han gjorde meg flau med gavmildheten sin) µε ντρόπιασε µε τη γενναιοϕροσύνη του [mε drǥpjasε mε ti jεnεǥfrǥsini tu] gavemottaker m. (en som mottar støtte, donatar, beneficiant) δωρεοδόχος, ο [Ǥ ðǥrεǥðǥχǥs] # λήπτης δώρου, ο/η [Ǥ/i liptiz ðǥru] gavepakke f.m. (gave, lettkjøpt seier) δώρο, το [tǥ ðǥrǥ] gavl m. (midtparti på bygning, også: frontstykke på klassiske templer) αέτωµα, το [tǥ aεtǥma] gavl- αετώµατος [aεtǥmatǥs] gavmild adj. (raus, rundhåndet) απλοχέρης [aplǥçεris] # απλόχερος [aplǥçεrǥs] # γενναιόδωρος [jεnεǥðǥrǥs] # µεγαλόδωρος [mεDžalǥðǥrǥs] / Maria er overdrevent/aldeles for gavmild η Μαρία είναι γενναιόδωρη µέχρις υπερβολής [i maria inε jεnεǥðǥri mεχris ipεrvǥlis] gavmildhet f.m. (raushet, sjenerøsitet) γενναιοδωρία, η [i jεnεǥðǥria] # γενναιοϕροσύνη, η [i jεnεǥfrǥsini] # απλοχεριά, η [i aplǥçεria] # παροχή, η [i parǥçi] # (vennlighet, edelhet, høflighet) ευγένεια, η [i εvjεnia] / en overveldende/gavmildhet εξουθενωτική γεννεοδωρία [εksuϑεnǥtiki jεnεǥðǥria] / han er kjent for sin gavmildhet είναι πασίγνωστος για τη γενναιοδωρία του [inε pasiDžnǥstǥz ja ti jεnεǥðǥria tu] / han gjorde meg flau med gavmildheten sin µε ντρόπιασε µε τη γενναιοϕροσύνη του [mε drǥpjasε mε ti jεnεǥfrǥsini tu] / hans gavmildhet har gjort han til fant (han er blitt fattig på grunn av sin gavmildhet) ϕτώχυνε από τις γενναιοδωρίες του [ftǥçinε apǥ tiz jεnεǥðǥriεs tu] / jeg appellerer til Deres gavmildhet απευθύνοµαι στη γενναιοδωρία σας [apεfϑinǥmε sti jεnεaðǥria sas] gavott m. (mus.) γκαβότα, η [i gavǥta] geberde m. (håndbevegelse, gestus) χειρονοµία, η [i çirǥnǥmia] / insinuerende/hånlig geberde (med åpen håndflate) µούντζα, η [i mundza] # µούτζα, η [i mudza] gebiss n. (tanngard, tannrekke) οδοντοστοιχία, η [i ǤðǤndǤstiçia] # µασέλα, η [i masεla] # (løstenner, falske/kunstige tenner) ψευτικά/τεχνητά δόντια, τα [ta psεftika/tεχnita ðǥndia] / jeg har brukket dette gebisset έσπασα αυτή την οδοντοστοιχία [εspasa afti tin ǤðǤndǤstiçia] gebrokken adj. (brukket) σπασµένος [spazmεnǥs] / på gebrokken engelsk µε σπασµένα αγγλικά [mε spazmεna aŋglika] geburtsdag m. (fødselsdag, bursdag) ηµέρα γενεθλίων, η [i imεra jεnεϑliǥn] # επέτειος

18 18 γενεθλίων, η [i εpεtiǥz jεnεϑliǥn] # γενέθλια, η [i jεnεϑlia] / feire geburtsdag γιορτάζω τα γενέθλιά µου [jǥrtazǥ ta jεnεϑlia mu] gebyr n. παράβολο, το [tǥ paravǥlǥ] # τέλος, το [tǥ tεlǥs] # (avgift, skolepenger, etc.) δικαίωµα, το [tǥ ðikεǥma] gehør n. ακοή, η [i akǥï] / på gehør εξ ακοής [εks akǥïs] / spille etter gehør παίζω (µουσική) µε τ' αυτί [pεzǥ (musiki) mε tafti] : spille en melodi på gitaren etter gehør (leke seg fram til en melodi på gitaren) παίζω στην κιθάρα ένα σκοπό µε το αυτί [pεzǥ stiŋ giϑara εna skǥpǥ mε tǥ afti] geil adj. (kåt, lid(d)erlig, uanstendig) αισχρός [εsχrǥs] geip m. henge med geipen (henge med leppa, furte) κάνω/κρατώ/κρεµάω µούτρα [kanǥ/kratǥ/krεmaǥ mutra] geisha m. (profesjonell japansk selskapsdame) γκέϊσα, η [i gεisa] geistlig m. (geistlig person, prest) κληρικός, ο [Ǥ klirikǥs] geistlig adj. κληρικός [klirikǥs] geistlighet f.m. (presteskap) κλήρος, ο [Ǥ klirǥs] # εκκλησιαστικοί λειτουργοί, οι [i εklisiastiki liturji] geit f. κατσίκι, το [tǥ katsiki] # κατσίκα, η [i katsika] # γίδα, η [i jiða] # (geit, kje) γίδι, το [tǥ jiði] # (også: neds. om kvinne: tispe, tøs, hurpe) κατσίκα, η [i katsika] / (en flokk med) geiter og sauer αιγοπρόβατα, το [tǥ εDžǥprǥvata] / ei ettårgammel geit βετούλι, το [tǥ vεtuli] / ei gammel geit (også neds./skjellsord om kvinne: hespetre) γκιόσα, η [i gjǥsa] / en flokk geiter (en geiteflokk) ένα κοπάδι γίδια [εna kǥpaði jiðia] / geita mekrer η γίδα βελάζει [i jiða vεlazi] / skille sauene fra geitene χωρίζω τα γίδια από τα πρόβατα [ΧǤrizǤ ta jiðia apǥ ta prǥvata] geitebukk m. τράγος, ο [Ǥ traDžǥs] # (også: bondeknøl) καράβλαχος, ο [Ǥ karavlaχǥs] geiteflokk m. αγέλη γίδια, η [i ajεli jiðia] # ένα κοπάδι γίδια [εna kǥpaði jiðia] geitehyrde m. (geitegjeter) αιγοβοσκός, ο [Ǥ εDžǥvǥskǥs] # γιδοβοσκός, ο [Ǥ jiðǥvǥskǥs] geitekilling m. (kje) κατσίκι, το [tǥ katsiki] # κατσικάκι, το [tǥ katsikaki] # ερίϕιο, το [tǥ εrifiǥ] geitemelk f.m. γιδίσιο γάλα, το [tǥ jiðisiǥ Džala] geiteråk n. (geiterekst, saueråk, sauerekst) κατσικόδροµος, ο [Ǥ katsikǥðrǥmǥs] geiteskinn n. αιγόδερµα, το [tǥ εDžǥðεrma] # γιδοτόµαρο, το [tǥ jiðǥtǥmarǥ] # (kjeskinn, geiteskinn) κατσικόδερµα, το [tǥ katsikǥðεrma] # (dialekt:) δερµάτι από γίδια, το [tǥ ðεrmati apǥ jiðja] # (skinn, skinnpose, pose, veske, sekk - gjerne av geiteskinn) ασκί, το [tǥ aski] # ασκός, ο [Ǥ askǥs] geitesti m. (geiterekst) γιδόστρατο, το [tǥ jidǥstratǥ] geitost m. (hvit, salt og bløt) µυζήθρα, η [i miziϑra] gelatin m.n. ζελατίνη, η [i zεlatini] gelé m. ζελές, ο [Ǥ zεlεs] geléaktig adj. (som inneholder gelatin) ζελατινώδης [zεlatinǥðis] gelékonfekt m. (e.sl. seigmenn (overstrødd med sukker), Tyrkish delight) λουκούµι, το [tǥ lukumi] gelender n. (på trapp/veranda) παραπέτο/κάγκελο (σκάλας/βεράντας), το [tǥ parapεtǥ/

19 19 kaŋgεlǥ (skalas/vεrandas)] # (trappegelender) κουπαστή (σκάλας), η [i kupasti (skalas)] # (håndtak, gjerde, rekkverk) κάγκελο, το [tǥ kaŋgεlǥ] # (reling, balustrade) κιγκλιδώµα, το [tǥ kiŋgliðǥma] # δρύϕρακτο, το [tǥ ðrifraktǥ] κουπαστή, η [i kupasti] / (utstyrt) med gelender καγκελωτός [kaŋgεlǥtǥs] gemen adj. (nederdrektig, vemmelig, motbydelig, skjendig) αναξιοπρεπής [anaksiǥprεpis] # απαίσιος [apεsiǥs] # απεχθής [apεχϑis] # άσχηµος [asçimǥs] # άσκηµος [askimǥs] # (simpel, tarvelig) αχρείος [aχriǥs] # (vanærende, ussel, skammelig) άτιµος [atimǥs] # αϕιλότιµος [afilǥtimǥs] # ελεεινός [εlεinǥs] / for et gement knep! τι βροµιά! [ti vrǥmja] gemenhet f.m. (skjendighet, nederdrektighet) αναξιοπρέπεια, η [i anaksiǥprεpia] # αϕιλοτιµία, η [i afilǥtimia] # (simpelhet, skamløshet) βροµερότητα, η [i vrǥmεrǥtita] # ευτέλεια, η [i εftεlia] # (skjendelsgjerning, kjeltringstrek, skurkestrek) αχρειότητα, η [i aχriǥtita] gemse m. (villgeit) αίγαγρος, ο [Ǥ εDžaDžrǥs] gemytt n. (lynne, sinnelag) χαρακτήρας, ο [Ǥ Χaraktiras] / et vanskelig gemytt (et stritt lynne) επαναστατικός /ευµετάβολος χαρακτήρας [εpanastatikǥs/εvmεtavǥlǥs Χaraktiras] gemyttlig adj. (godmodig, jovial, munter, hjertelig) ευχάριστος [εfχaristǥs] # πρόσχαρος [prǥsχarǥs] # εγκάρδιος [εŋgarðiǥs] # προσηνής [prǥsinis] # καλοδιάθετος [kalǥðjaϑεtǥs] / gemyttlig stemning ευχάριστη ατµόσϕαιρα, η [i εfχaristi atmǥsfεra] / i gemyttlige former (på en gemyttelig måte) µε ευχάριστο τρόπο [mε εfχaristǥ trǥpǥ] gemyttlighet m. (munterhet, festlighet, fest, selskap) γλέντι, το [tǥ Džlεndi] gen m.n. (biol. arveanlegg) γονίδιο, το [tǥ DžǤniðiǤ] genealogi m. (avstamning, familietre, slektstavle) γενεαλογία, η [i jεnεalǥjia] general m. στρατηγός, ο [Ǥ stratiDžǥs] general- (generell) γενικός [jεnikǥs] generalagent m. πληρεξούσιος διπλωµατικός αντιπρόσωπος [plirεksusiǥz ðiplǥmatikǥs andiprǥsǥpǥs] generalbass m. (mus.) µπάσο κοντίνουο, το [tǥ basǥ kǥntinuǥ] generaldirektorat n. γενική διεύθυνση, η [i jεniki ðiεfϑinsi] generaldirektør m. γενικός διευθυντής, ο [Ǥ jεnikǥz ðiεfϑindis] # f. γενική διευθύντρια, η [i jεniki ðiεfϑindria] generalforsamling f.m. (allmøte) γενική συνέλευση, η [i jεniki sinεlεfsi] # (årsmøte) ετήσια γενική συνέλευση, η [i εtisia jεniki sinεlεfsi] / De anmodes om å møte på generalforsamlingen παρακαλείστε να παραβρεθείτε στην ετήσια γενική συνέλευση [parakalistε na paravrεϑitε stin εtisia jεniki sinεlεfsi] / innkalle til generalforsamling καλώ γενική συνέλευση [kalǥ jεniki sinεlεfsi] / generalforsamling i aksjeselskap γενική συνέλευση µετόχων, η [i jεniki sinεlεfsi mεtǥχǥn] generalguvernør m. Γενικός ιοικητής, ο [Ǥ jεnikǥz ðiikitis] generalinspektør m. γενικός επιθεωρητής, ο [Ǥ jεnikǥs εpiϑεǥritis] generalisere v. καθολικεύω [kaϑǥlikεvǥ] # (gi allmenn gyldighet) γενικεύω [jεnikεvǥ] /

20 20 generalisere ut fra ett enkelt tilfelle γενικεύω από µια ατοµική περίπτωση [jεnikεvǥ apǥ mja atǥmiki pεriptǥsi] generaliserende adj. γενικευτικός [jεnikεftikǥs] # γενικός [jεnikǥs] / en generaliserende uttalelse (ei veldig generell (og overfladisk) melding) µια πολύ γενική δήλωση [mia pǥli jεniki ðilǥsi] generalisering f.m. καθολίκευση, η [i kaϑǥlikεfsi] # (alminnelig utbredelse) γενίκευση, η [i jεnikεfsi] / en forhastet/overforenklet generalisering µια βιαστική/ υπεραπλουστευµένη γενίκευση [mja viastiki/ipεraplustεvmεni jεnikεfsi] generalkonsul m. γενικός πρόξενος, ο [Ǥ jεnikǥs prǥksεnǥs] generalløytnant m. αντιστράτηγος, ο [Ǥ andistratiDžǥs] generalmajor m. υποστράτηγος, ο [Ǥ ipǥstratiDžǥs] # (i flyvåpenet) υποπτέραρχος, ο [Ǥ ipǥptεrarχǥs] generalprøve f.m. (på teateret: kost og mask) γενική πρόβα/δοκιµή, η [i jεniki prǥva/ ðǥkimi] generalsekretær m. (mannlig) Γενικός Γραµµατέας, ο [Ǥ jεnikǥz Džramatεas] # (kvinnelig) Γενική Γραµµατέας, η [i jεniki Džramatεas] / de valgte han/henne til generalsekretær (han/hun ble valgt til generalsekretær) τον/την ανάδειξαν Γενικό Γραµµατέα [tǥn/tin anaðiksan jεnikǥ Džramatεa] generalstab m. γενικό επιτελείο, το [tǥ jεnikǥ εpitεliǥ] generalstreik m. γενική απεργία, η [i jεniki apεrjia] generaltabbe f.m. (stor tabbe, kjempetabbe) γκάϕα πρώτου µεγέθους, η [i gafa prǥtu mεjεϑus] generasjon m. γενιά, η [i jεnja] # γενεά, η [i jεnεa] / den yngre generasjon (kommende/neste generasjon) η νέα γενιά [i nεa jεnja] # η νεολαία [i nεǥlεa] : den yngre generasjon godtar ikke våre verdier ukritisk η νεολαία δε δέχεται τις αξίες µας άκριτα [i nεǥlεa ðε ðεçεtε tis aksiεz mas akrita] / framtidige generasjoner οι αυριανές γενιές [i avrianεz jεnjεs] # οι µέλλουσες γενεές [i mεlusεz jεnεεs] / min generasjon deltok i to kriger η γενιά µου πήγε σε δυο πολέµους [i jεnja mu pijε sε ðiǥ pǥlεmus] generasjonskløft f.m. χάσµα των γενεών, το [tǥ Χazma tǥn jεnεǥn] generator m. (dynamo) ηλεκτρική γεννήτρια, η [i ilεktriki jεnitria] # ηλεκτρογεννήτρια, η [i ilεktrǥjεnitria] / hvis generatoren svikter αν χαλάσει η γεννήτρια.. [an Χalasi i jεnitria] generell adj. (utbredt, allmenn) γενικός [jεnikǥs] # καθολικός [kaϑǥlikǥs] / ei sak som er av generell interesse υπόθεση καθολικού ενδιαϕέροντος [ipǥϑεsi kaϑǥliku εnðiafεrǥndǥs] / et generelt lønnstillegg γενική αύξηση µισθών [jεniki afksisi misϑǥn] / gi generelle retningslinjer (til noen) δίνω σε κάποιον γενικές οδηγίες [ðinǥ sε kapiǥn jεnikεs Ǥðijiεs] / generelle vendinger (alminneligheter, banale uttalelser) αοριστολογίες [aǥristǥlǥjiεs] : han begrenset seg til generelle vendinger περιορίστηκε σε γενικότητες [pεriǥristikε sε jεnkǥtitεs] : i generelle vendinger (overflatisk, kortfattet, stikkordmessig) σε γενικές γραµµές [sε jεnikεz Džramεs] / generelt amnesti γενική αµνηστία [jεniki amnistia] generelt adv. (allment) γενικά [jεnika] # γενικώς [jεnikǥs] # εν γένει [εn jεni] # στο

all evighet (for bestandig, for all framtid) στους αιώνες των αιώνων [stus εǥnεs tǥn

all evighet (for bestandig, for all framtid) στους αιώνες των αιώνων [stus εǥnεs tǥn 1 I i prep. (inn, inni) µέσα [mεsa] # (på, til, ved, om) σε [sε] : (σε + best. art.:) στον, στην, στο, στους, στις, στα [stǥn - stin- stǥ - stus stis- sta] # εις [is] # (i, med) µε [me] / i Adams drakt

Detaljer

gjødsel f.m. λίπασµα, το [tǥ lipazma] / forbedre jorda med gjødsel εµπλουτίζω το

gjødsel f.m. λίπασµα, το [tǥ lipazma] / forbedre jorda med gjødsel εµπλουτίζω το 1 gjø v. (bjeffe) γαυγίζω [DžavjizǤ] # γαβγίζω [DžavjizǤ] # υλακτώ [ilaktǥ] # αλυχτώ [aliχtǥ] / hunden angrep uten å gjø το σκυλί επιτέθηκε χωρίς να γαυγίσει [tǥ skili εpitεϑikε ΧǤriz na Džavjisi] / hunden

Detaljer

vugge vulgarisere vulgarisering vulgaritet jeg synes vulgaritet er motbydelig vulgær

vugge vulgarisere vulgarisering vulgaritet jeg synes vulgaritet er motbydelig vulgær 1 vugge f.m. (vogge sd.) vulgarisere v. (forderve, trivialisere, forflate, banalisere) εκχυδαΐζω [εkçiðaïzǥ] # (gjøre dyrisk, fordumme) αποκτηνώνω [apǥktinǥnǥ] # (barbarisere, brutalisere) εκβαρβαρίζω

Detaljer

µέτωπο [ki ali stratjǥtεs stalϑikan viastika stǥ mεtǥpǥ] / han sendt han et kaldt/

µέτωπο [ki ali stratjǥtεs stalϑikan viastika stǥ mεtǥpǥ] / han sendt han et kaldt/ 1 sen adj. (se: sein) αργός [arDžǥs] # (sent ankommet, sent ute) όψιµος [ǤpsimǤs] / sen høst (forsinket/dårlig avling) όψιµη σοδειά, η [i Ǥpsimi sǥðja] / så sent som i går var han frisk ακόµη χτες ήταν

Detaljer

ǤlǤfanεri] / forskjellen på dem η διαϕορά µεταξύ τους [i ðiafǥra mεtaksi tus] /

ǤlǤfanεri] / forskjellen på dem η διαϕορά µεταξύ τους [i ðiafǥra mεtaksi tus] / 1 forskale v. (sette opp forskaling, støype) καλουπώνω [kalupǥnǥ] forskaling f.m. (bygn.fag)(støpeform) καλούπωµα, το [tǥ kalupǥma] / ta ned/fjerne forskalinga ξεκαλουπώνω [ksεkalupǥnǥ] forskanse seg v.

Detaljer

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/ 1 fly n. αεροπλάνο, το [tǥ aεrǥplanǥ] # (luftfartøy) αεροσκάϕος, το [tǥ aεrǥskaǥs] / enmotors/tomotots/firemotors fly µονοκινητήριο/δικινητήριο/τετρακινητήριο αεροπλάνο, το [tǥ mǥnǥkinitiriǥ/ðikinitiriǥ/tεtrakinitiriǥ

Detaljer

εnas] : den ene.. den andre (førstnevnte. sistnevnte) ο µεν... ο δε [Ǥ mεn Ǥ ðε]

εnas] : den ene.. den andre (førstnevnte. sistnevnte) ο µεν... ο δε [Ǥ mεn Ǥ ðε] 1 en ub.art. ένας /µία (µια)/ένα [εnas/mia (mja)/εna] # (ubest. pron. en eller annen, man) (m.) κανένας [kanεnas] / κανείς [kanis] - (f.) καµιά [kamja] / καµία [kamia] - (n.) κανένα [kanεna] / κάνα [kana]

Detaljer

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne)

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne) 1 lubben adj. (om kvinne: rund og god, om ansikt: med bollekinn/smilehull) αϕράτος [afratǥs] # (om unge, baby) γερός [jεrǥs] # παχουλός [paχulǥs] # (kraftig, muskuløs, i godt hold) εύσωµος [εfsǥmǥs] /

Detaljer

[ðεǥmε] # εξορκίζω [εksǥrkizǥ] # ζητώ επίµονα [zitǥ εpimǥna] : be noen

[ðεǥmε] # εξορκίζω [εksǥrkizǥ] # ζητώ επίµονα [zitǥ εpimǥna] : be noen 1 be v. (invitere) καλώ [kalǥ] # (bønnfalle, trygle) παρακαλώ [parakalǥ] # προσκαλώ [prǥskalǥ] # (ønske, si en bønn) εύχοµαι [εfχǥmε] # (be en bønn/aftenbønn, forrette bønn) προσεύχοµαι [prǥsεfχǥmε] #

Detaljer

αυτός πήρε τη δόξα [εmis kanamε Ǥli ti ðulja ki aftǥs pirε ti ðǥksa] / til ære for προς

αυτός πήρε τη δόξα [εmis kanamε Ǥli ti ðulja ki aftǥs pirε ti ðǥksa] / til ære for προς 1 Æ ægide m. (Jupiters skjold, som var laget av geiteskinn, jf. gr. αιξ = geit) αιγίς, ο [Ǥ εjis] # αιγίδα, η [i εjiða] / under ens ægide (dvs. førerskap, beskyttelse) υπό την αιγίδα του... [ipǥ tin εjiða

Detaljer

ύπνο όταν χτύπησε το τηλέϕωνο [mǥlis εtimazǥmun na paǥ ja ipnǥ Ǥtaŋ Χtipisε tǥ

ύπνο όταν χτύπησε το τηλέϕωνο [mǥlis εtimazǥmun na paǥ ja ipnǥ Ǥtaŋ Χtipisε tǥ 1 ferd f.m. (tur, reise) ταξίδι, το [tǥ taksiði] # (ekspedisjon, reise, delegasjon) αποστολή η [i apǥstǥli] # (tur, marsj, løp) δρόµος, ο [Ǥ ðrǥmǥs] / jeg var akkurat i ferd med/ skulle akkurat til å å

Detaljer

έχω την τελευταία λέξη [lεǥ/εχǥ tin tεlεftεa lεksi] / gi noen sitt ord δίνω κάποιον

έχω την τελευταία λέξη [lεǥ/εχǥ tin tεlεftεa lεksi] / gi noen sitt ord δίνω κάποιον 1 orakel n. (allvitende person, orakelsted) µαντείο, το [tǥ mandiǥ] # (spåmann, sannsiger) µαντευτής, ο [Ǥ mandεftis] # f. (spåkvinne) µαντεύτρα, η [i mandεftra] orakelkvinne f.m. (spåkvinne) µάντισσα,

Detaljer

bjeffe bjeffe ut bjeffe ut en ordre sersjanten bjeffet ut en ordre hunden angrep uten å bjeffe

bjeffe bjeffe ut bjeffe ut en ordre sersjanten bjeffet ut en ordre hunden angrep uten å bjeffe 1 bjeffe v. (gjø, halse) γαυγίζω [DžavjizǤ] # υλακτώ [ilaktǥ] # αλυχτώ [aliχtǥ] # ουρλιάζω [urljazǥ] / bjeffe ut (bjeffe fram) λέω απότοµα/κοϕτά [lεǥ apǥtǥma/kǥfta] : bjeffe ut en ordre λέω κοϕτά µια διαταγή

Detaljer

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki]

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki] 1 besatt adj. (besatt el. styrt av onde ånder) δαιµονόληπτος [ðεmǥnǥliptǥs] # (gal) τρελός [trεlǥs] # (forgapt, gal, vill, sinnssyk) µανιακός [maniakǥs] # (mil. under beleiring, okkupert) κατεχόµενος [katεχǥmεnǥs]

Detaljer

før η προηγουµένη ηµέρα [i prǥïDžumεni imεra] # την προηγουµένη ηµέρα [tim

før η προηγουµένη ηµέρα [i prǥïDžumεni imεra] # την προηγουµένη ηµέρα [tim 1 D da konj. (ettersom) αϕού [afu] # (så snart som) άµα [ama] # (hvoretter, og så) οπότε [ǤpǤtε] # οπόταν [ǤpǤtan] da adv. (i så fall) τότε [tǥtε] # (vel, nå, så, følgelig) λοιπόν [lipǥn] # (om tid: som,

Detaljer

slabbedask sladd sladde sladder det er bare tomme rykter/slarv fare med sladder fare med sladder om noen

slabbedask sladd sladde sladder det er bare tomme rykter/slarv fare med sladder fare med sladder om noen 1 slabbedask m. (lurendreier, bedrager, juksemaker, falskspiller) απατεώνας, ο [Ǥ apatεǥnas] # (døgenikt, dagdriver, lathans, dovenpels) ακαµάτης, ο [Ǥ akamatis] # ανεπρόκοπος, ο [Ǥ anεprǥkǥpǥs] # ανυπρόκοπος,

Detaljer

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len 1 len n. (hist.: område med føydale rettigheter, maktområde) δεσποτάτο, το [tǥ ðεspǥtatǥ] lend m. (hoftdeparti, side, flanke) λαγόνα, η [i laDžǥna] lende n. (terreng) έδαϕος, το [tǥ εðafǥs] / åpent lende

Detaljer

pianist en av vår tids toppianister en talentfull pianist piano et vanlig piano (i mots. til flygel)

pianist en av vår tids toppianister en talentfull pianist piano et vanlig piano (i mots. til flygel) 1 pianist m. πιανίστας, ο/η [Ǥ/i pianistas] / en av vår tids toppianister ένας από τους κορυϕαίους πιανίστες του καιρού µας [εnas apǥ tus kǥrifεus pianistεs tu kεru mas] / en talentfull pianist ιδιοϕυής

Detaljer

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i 1 opp adv. (opp i luften, høyt opp) ψηλά [psila] # στα ψηλά [sta psila] # (dagl.) τ' αψήλου [tapsilu] # προς τα πάνω [prǥs ta panǥ] / det er opp- og avgjort (det er over, det er ute av verden) έγινε κι

Detaljer

[ϑεlimatika] # επίτηδες [εpitiðεs] # εξεπίτηδες [εksεpitiðεs] # επιταυτού

[ϑεlimatika] # επίτηδες [εpitiðεs] # εξεπίτηδες [εksεpitiðεs] # επιταυτού 1 vilje m. βουλή, η [i vuli] # (det å ville noe) βούληση, η [i vulisi] # (intensjon, ønske) θέληση, η [i ϑεlisi] / av egen fri vilje αυτόβουλα [aftǥvula] # αυτόβουλως* [aftǥvulǥs] # αυτοπροαίρετος [aftǥprǥεrεtǥs]

Detaljer

sugelam n. (lam som suger morsmelk) αρνάκι γάλακτος, το [tǥ arnaki DžalaktǤs]

sugelam n. (lam som suger morsmelk) αρνάκι γάλακτος, το [tǥ arnaki DžalaktǤs] 1 subbe v. (gå subbende, subbe omkring/bortover) σέρνω τα βήµατά µου [sεrnǥ ta vimata mu] # (subbe med føttene, slepe med føttene) σέρνω τα πόδια [sεrnǥ ta pǥðia] / subbe skoene over golvet (gå subbende

Detaljer

απόρθητος [apǥrϑitǥs] # απρόσβλητος [aprǥzvlitǥs] # (sikret mot

απόρθητος [apǥrϑitǥs] # απρόσβλητος [aprǥzvlitǥs] # (sikret mot 1 U uakseptabel adj. (forkastelig, umulig) απαράδεκτος [aparaðεkt34ǥs] # απαράδεχτος [aparaðεχtǥs] / dette er helt uakseptabelt! (nå går det for vidt! det er utenfor sømmelighetens grenser!) αυτό παραείναι!

Detaljer

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i 1 F f. (forkortelse for femininum, feminin) θηλ. (θηλυκός) [ϑilikǥs] fabel m. (myte, legende) µύθος, ο [Ǥ miϑǥs] # µυθολόγηµα, το [tǥ miϑǥlǥjima] / allegorisk eller moralsk fabel απόλογος, ο [Ǥ apǥlǥDžǥs]

Detaljer

εpaϑε tipǥta] / omfattende skader εκτεταµένες ζηµίες [εktεtamεnεz zimiεs] /

εpaϑε tipǥta] / omfattende skader εκτεταµένες ζηµίες [εktεtamεnεz zimiεs] / 1 skabb m. ψώρα, η [i psǥra] skabbete adj. ψωραλέος [psǥralεǥs] # (overf. fattigslig, ussel) ψωραλέος [psǥralεǥs] skaberakk n. (sidt, utsmykket hestedekken) έποχον, το [tǥ εpǥχǥn] skabrøs adj. (uanstendig,

Detaljer

skodde f.m. (tåke) οµίχλη, η [i ǤmiΧli] # πούσι, το [tǥ pusi] skofabrikant m. (skoprodusent) υποδηµατοβιοµήχανος, ο [Ǥ ipǥðimatǥviǥmiχanǥs]

skodde f.m. (tåke) οµίχλη, η [i ǤmiΧli] # πούσι, το [tǥ pusi] skofabrikant m. (skoprodusent) υποδηµατοβιοµήχανος, ο [Ǥ ipǥðimatǥviǥmiχanǥs] 1 sklerose m. (med.) σκλήρωση, η [i sklirǥsi] skli v. (gli) γλιστρώ [DžlistrǤ] # (om jordras etc.: skli nedover, rase ut) κατολισθαίνω [katǥlisϑεnǥ] # γλιστρώ (προς τα) κάτο [DžlistrǤ prǥs ta katǥ] / han

Detaljer

µέχρι τέλους [ðiavazǥ εna vivliǥ aparçiz mεχri tεlus] / fra begynnelsen (helt fra

µέχρι τέλους [ðiavazǥ εna vivliǥ aparçiz mεχri tεlus] / fra begynnelsen (helt fra 1 fra prep. από [apǥ] # (hvorfra) απ' όπου [ap Ǥpu] / fra alle kanter από παντού [apǥ pandu] : folk kom løpende fra alle kanter άνθρωποι ήρθαν τρέχοντας από παντού [anϑrǥpi irϑan drεχǥndas apǥ pandu] /

Detaljer

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte 1 sti m. (gangsti, spasersti) µονοπάτι, το [tǥ mǥnǥpati] # µονοπάτι περιπάτου, το [tǥ mǥnǥpati pεripatu] # (gangsti, smal vei, spor, tråkk) ατραπός, ο [Ǥ atrapǥs] # δροµάκι, το [tǥ ðrǥmaki] # δροµίσκος,

Detaljer

o oase obduksjon foreta obduksjon obelisk obertsløytnant objekt direkte/indirekte objekt objektiv objektiv

o oase obduksjon foreta obduksjon obelisk obertsløytnant objekt direkte/indirekte objekt objektiv objektiv 1 O o (15. bokstav i det greska alfabetet) όµικρον, το [tǥ ǤmikrǤn] oase m. όαση, η [i Ǥasi] obduksjon m. (med.)(likåpning) νεκροψία, η [i nεkrǥpsia] # νεκροσκοπία, η [i nεkrǥskǥpia] # (inspeksjon på stedet,

Detaljer

pεndε kε stǥ çεri para ðεka kε kartεri] # κάλλιο ένα και στο χέρι παρά δέκα και

pεndε kε stǥ çεri para ðεka kε kartεri] # κάλλιο ένα και στο χέρι παρά δέκα και 1 fuge f.m. (sprekk, mellomrom mellom to konstruksjonselementer, skjøt, sammenføyning) αρµός, ο [Ǥ armǥs] fuge v. (spekke, tette sprekker i mur) αρµολογώ [armǥlǥDžǥ] fuging f.m. (spekking av mur) αρµολό(γ)ηµα,

Detaljer

εtǥn] / de (som bor/holder til) under oss οι αποκάτω µας [i apǥkatǥ mas] / du

εtǥn] / de (som bor/holder til) under oss οι αποκάτω µας [i apǥkatǥ mas] / du 1 unasjonal adj. (upatriotisk) αντεθνικός [andεϑnikǥs] unaturlig adj. (affektert, tilgjort) εξεζητηµένος [εksεzitimεnǥs] # (affektert, bundet, tvungen, sær, irrasjonell, naturstridig) αϕύσικος [afisikǥs]

Detaljer

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker 1 spidd n. (stekespidd, grillspyd) σούβλα, η [i suvla] # οβελός, ο [Ǥ ǤvεlǤs] # (lite steikespyd, obelisk) οβελίσκος, ο [Ǥ ǤvεliskǤs] / terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd σουβλάκι µοσχαρίσιο/χοιρινό,

Detaljer

ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/

ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/ 1 ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/ εrχǥmε/taksiðεvǥ mε talǥDžǥ] # πηγαίνω έϕιππο/καβάλα [pijεnǥ εfipǥs/kavala] # (ri/sykle, stige opp på en hest/sykkel) καβαλικεύω

Detaljer

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre)

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre) 1 R ren adj. (rein, klar, tydelig) καθαρός [kaϑarǥs] # (enkel, vanlig) απλός [aplǥs] # uplettet, ulastelig, plettfri) άµωµος [amǥmǥs] # άχραντος [aχrandǥs] # (sann, ekte) ακραιϕνής* [akrεfnis] # (klar,

Detaljer

rabulist m. (demagog, agitator) δηµαγωγός, ο/η [Ǥ/i ðimaDžǥDžǥs] # δηµοκόπος, ο [Ǥ ðimǥkǥpǥs] # (oppvigler) λαοπλάνος, ο [Ǥ laǥplanǥs]

rabulist m. (demagog, agitator) δηµαγωγός, ο/η [Ǥ/i ðimaDžǥDžǥs] # δηµοκόπος, ο [Ǥ ðimǥkǥpǥs] # (oppvigler) λαοπλάνος, ο [Ǥ laǥplanǥs] 1 R rabalder n. (brudulje, bråk) καυγάς, ο [Ǥ kavDžas] # αναµπουµπούλα, η [i anabumbula] # (ballade, spetakkel, hurlumhei) άρπαγµα, το [tǥ arpaDžma] # του κουτρούλη ο γάµος [tǥ kutruli Ǥ DžamǤs] # (støy av

Detaljer

ψήνω σε εορταστική ψησταριά κρεάτων [psinǥ sε εǥrtastiki psistarja krεatǥn]

ψήνω σε εορταστική ψησταριά κρεάτων [psinǥ sε εǥrtastiki psistarja krεatǥn] 1 gribb m. (ornit., bokst. og overf. plyndrer, sjakal) γύπας, ο [Ǥ jipas] # άρπαγος, ο [Ǥ arpaDžǥs] # αρπακτικό όρνιο, το [tǥ arpaktikǥ ǤrniǤ] griff m. (fabeldyr, halvt løve og halvt ørn) γρύπας, ο [Ǥ Džripas]

Detaljer

forgape seg m. (bli forelsket) ξετρελαίνοµαι [ksεtrεlεnǥmε] / han er helt forgapt i henne ξετρελάθηκε µε δαύτη [ksεtrεlaϑikε mε ðafti] forgapt adj.

forgape seg m. (bli forelsket) ξετρελαίνοµαι [ksεtrεlεnǥmε] / han er helt forgapt i henne ξετρελάθηκε µε δαύτη [ksεtrεlaϑikε mε ðafti] forgapt adj. 1 forgape seg m. (bli forelsket) ξετρελαίνοµαι [ksεtrεlεnǥmε] / han er helt forgapt i henne ξετρελάθηκε µε δαύτη [ksεtrεlaϑikε mε ðafti] forgapt adj. (forelsket, helt betatt) ξεµυαλισµένος [ksεmjalizmεnǥs]

Detaljer

p pacemaker padde padder padde- padle padleåre paff frekkheten hennes gjorde meg helt paff jeg ble helt paff

p pacemaker padde padder padde- padle padleåre paff frekkheten hennes gjorde meg helt paff jeg ble helt paff 1 P p (16. bokstav i det greske alfabet) π, Π [pi)] / 'π = 80, π = 80,000 pacemaker m. (med.)(hjertestimulator) βηµατοδότης, ο [Ǥ vimatǥðǥtis] padde f.m. ϕρύνος, ο [Ǥ frinǥs] # µπράσκα, η [i braska] #

Detaljer

monogami m. (engifte) µονογαµία, η [i mǥnǥDžamia] monografi m. µονογραϕία, η [i mǥnǥDžrafia]

monogami m. (engifte) µονογαµία, η [i mǥnǥDžamia] monografi m. µονογραϕία, η [i mǥnǥDžrafia] 1 mon v (mon tro, skal tro, jeg lurer på, (jeg) gadd vite) (konj.:) άραγε [arajε] / mon tro hvem han kan være? (jeg lurer på hvem han er) άραγε ποιος να 'ναι; [arajε pjǥs nanε] : mon tro hvor mange som

Detaljer

ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik

ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik 1 E eau de cologne m. (kølnervann) κολώνια, η [i kǥlǥnia] # κολόνια, η [i kǥlǥnia] / ei lita flaske eau de cologne ένα µπουκαλάκι κολώνια [εna bukalaki kǥlǥnia] ebbe f.m. (lavvann) άµπωτη, η [i ambǥti]

Detaljer

sabinerinnerovet (rovet på de sabinske kvinner) η αρπαγή των Σαβινών [i arpaji tǥn

sabinerinnerovet (rovet på de sabinske kvinner) η αρπαγή των Σαβινών [i arpaji tǥn 1 S sabel m. σπαθί, το [tǥ spaϑi] # (folk.) πάλα, η [i pala] sabelrasling f.m. (overf.: krigersk, truende oppførsel) πολεµικός εκϕοβισµός, ο [Ǥ pǥlεmikǥs εkfǥvizmǥs] sabinerinnerovet (rovet på de sabinske

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε

pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε 1 pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε µέγεθος τσέπης [vivliǥ sε mεjεϑǥs tsεpis] pode m. (gutt, avlegger) βλαστάρι, το [tǥ vlastari] pode v. (et tre) βολιάζω

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

kaϑε ΧrǤnǤz mεtrai ðipla ja ti sindaksi]

kaϑε ΧrǤnǤz mεtrai ðipla ja ti sindaksi] 1 do m. (mus.) ντο, το [tǥ dǥ] do m.n. (klosett, wc) βεσές, ο [Ǥ vεsεs] # αποχωρητήριο, το [tǥ apǥχǥritiriǥ] # (klosett, tørrklosett, latrine) απόπατος, ο [Ǥ apǥpatǥs] / gå på do αποπατώ [apǥpatǥ] # (voksne:

Detaljer

n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo-

n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo- 1 N n m. (bokstaven n) νι, το [tǥ ni] / ν' = tallverdi 50 / fork. for sør Ν. (Νότιος) / sørøst NA. / sør-vest Ν. nabo m. (mannlig:) γείτονας, ο [Ǥ jitǥnas] # (kvinnelig:) γειτόνισσα, η [i jitǥnisa] / en

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen. Illustrert av Per Dybvig

Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen. Illustrert av Per Dybvig Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen Illustrert av Per Dybvig 2009, 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-25574-8

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Aina Jeg tror han er snill og bryr seg om alle. Han klarer å se noe godt i alle. Bjørnar Jeg tror Gud er en veldig snill mann, men jeg tror

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha)

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha) BUDDHISMEN. Buddhismen er en religion som oppstod i Nord-India for nesten 2500 år siden. I dag er det cirka 550 millioner buddhister i verden. Det er den 4. største religionen i verden. Kartet viser hvor

Detaljer

Kristin Lind Utid Noveller

Kristin Lind Utid Noveller Kristin Lind Utid Noveller Utid En kvinne fester halsbåndet på hunden sin, tar på seg sandaler og går ut av bygningen der hun bor. Det er en park rett over gaten. Det er dit hun skal. Hun går gjennom en

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

STIAN. Du vet PÅL og gutta DENNIS. Ja hva med de? STIAN. Jeg møtte på dem igår DENNIS. Ja og? STIAN. De tilbød oss en jobb DENNIS. Jeg sier nei STIAN

STIAN. Du vet PÅL og gutta DENNIS. Ja hva med de? STIAN. Jeg møtte på dem igår DENNIS. Ja og? STIAN. De tilbød oss en jobb DENNIS. Jeg sier nei STIAN INT. STUEN TIL. DAG INT. HUSET TIL. DAG Det banker på døren. åpner opp Du vet og gutta Ja hva med de? Jeg møtte på dem igår Ja og? De tilbød oss en jobb Jeg sier nei Du har ikke hørt oppdraget ennå Trenger

Detaljer

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Harlan Coben Jegeren Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren Harlan Coben ligger på bestselgerlistene i mange land. Han er den første som har vunnet de høythengende

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

KoiKoi: Ritkompendiet

KoiKoi: Ritkompendiet KoiKoi: Ritkompendiet Om rit på KoiKoi KoiKoi vil i stor grad dreie seg om ritualer og ritualenes funksjon i Ankoi-samfunnet. Under finner du beskrivelser av alle rit arrangørene har planlagt. Dere står

Detaljer

Endre forspist seg! OBS! Dette er en tullenyhet!

Endre forspist seg! OBS! Dette er en tullenyhet! OBS! Dette er en tullenyhet! Endre forspist seg! Endre forspiste seg på Espen sin bursdag! På bildet ser du at han har spist så mye muffins at han har blitt litegrann tjukk! Han stapper i seg muffins!

Detaljer

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Margrete som ung. Skulptur laget av en kunstner som levde på samme tid som henne. I Hei, leser! Norge har vi hatt mange konger. Over 60 menn har regjert

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart!

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart! WHATEVER WORKS Melody har flyttet uten forvarsel fra sine foreldre, og bor nå med sin mann Boris. Moren til Melody, Marietta, er blitt forlatt av sin mann, og er kommet til leiligheten deres. Det er første

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger

Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger Side 1 av 10 Tekst og filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 20. november 2003 Forteller oss noe nytt om ord eller setninger er navnet på en rekke småord i språket som forteller oss noe om

Detaljer

Fortellingen om Petter Kanin

Fortellingen om Petter Kanin Fortellingen om Petter Kanin Det var en gang fire små kaniner, og deres navn var Flopsi, Mopsi, Bomulldott og Petter. De bodde med sin mor på en sandbanke, under røttene til et veldig stort furutre. «Nå

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Er den ekte, eller er den TOM? Haha! Gjett, da vel!

Er den ekte, eller er den TOM? Haha! Gjett, da vel! Er den ekte, eller er den TOM? Haha! Gjett, da vel! T O M! Nam. AV Liz Pichon (som har masse flaks) Oversatt av Kirsti Vogt, MNO Liz Pichon: Tom Gates 1: Min geniale verden, 2015 Tom Gates 2: Fantastiske

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor høyt Gud elsker verden.

Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor høyt Gud elsker verden. Preken i Fjellhamar kirke 20. mars 2011 2. søndag i faste Kapellan Elisabeth Lund Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor

Detaljer

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende:

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende: Santa Lucia et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster Ensomhet 2. Søster Lætitia 3. Søster Serena 4. Søster Barmhjertighet 5. Søster Tro 6. Søster Irene 7. Søster

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014. Bergprekenen

Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014. Bergprekenen Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014 Bergprekenen To spørsmål til hver samling: Hva sier Gud til oss/meg i teksten? Hva gjør vi/jeg med det? Utfordring: Bruk bibelteksten konkret på ditt disippelliv

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer