µέχρι τέλους [ðiavazǥ εna vivliǥ aparçiz mεχri tεlus] / fra begynnelsen (helt fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "µέχρι τέλους [ðiavazǥ εna vivliǥ aparçiz mεχri tεlus] / fra begynnelsen (helt fra"

Transkript

1 1 fra prep. από [apǥ] # (hvorfra) απ' όπου [ap Ǥpu] / fra alle kanter από παντού [apǥ pandu] : folk kom løpende fra alle kanter άνθρωποι ήρθαν τρέχοντας από παντού [anϑrǥpi irϑan drεχǥndas apǥ pandu] / fra andre sida από την άλλη πλευρά [apǥ tin ali plεvra] # από την απέναντι πλευρά [apǥ tin apεnandi plεvra] / fra begynnelse til slutt (fra først til sist, fra perm til perm) από την άρχη ώς /µέχρι το τέλος [apǥ tin arçi Ǥs/mεΧri tǥ tεlǥs] # απ' αρχή µέχρι τέλους [ap arçi mεχri tεlus] : lese ei bok fra begynnelse til slutt (lese hele boka) διαβάζω ένα βιβλίο απ' αρχής µέχρι τέλους [ðiavazǥ εna vivliǥ aparçiz mεχri tεlus] / fra begynnelsen (helt fra begynnelsen, fra starten av) από την αρχή [apǥ tin arçi] / fra en til hundre από το 1 ώς το 100 [apǥ tǥ εnǥ apǥ tǥ εkatǥ] / fra ende til annen απ' άκρου εις άκρον [ap akru is akrǥn] / fra fredag til mandag από την Παρασκευή µέχρι τη ευτέρα [apǥ tim paraskεvi mεχri ti ðεftεra] / fra fødselen av εκ γενετής [εk jεnεtis] : han var blind fra fødeslen av (han er født blind) είναι εκ γενετής αόµµατος [inε εk jεnεtis aǥmatǥs] / fra første stund/øyeblikk απ' αρχή αρχή [aparçi arçi] # από την αρχή [apǥ tin arçi] : jeg mislikte han fra første stund τον αντιπάθησα από την αρχή [tǥn andipaϑisa apǥ tin arçi] / fra høyere hold (ovenfra, fra oven) εκ των άνω [εk tǥn anǥ] / fra høyre til venstre από δεξιά στ' αριστερά [apǥ ðεksia staristεra] / fra i dag av (fra og med i dag) από σήµερα [apǥ simεra] / fra juni από τον Ιούνιο [apǥ tǥn juniǥ] / fra kl. 8 til kl. 9 (om morgenen) από τις οχτώ µέχρι τις εννέα η ώρα (το πρωΐ) [apǥ tis ǤΧtǤ mεχri tis εnεa i Ǥra (tǥ prǥï)] / fra kl. 8 (fra og med kl. 8) από τις οχτώ [apǥ tis ǤΧtǤ] / fra morgen til kveld από το πρω ΐ ώς το βράδυ [apǥ tǥ prǥï Ǥs tǥ vraði] # από την αυγή ώς το βράδυ [apǥ tin avji Ǥs tǥ vraði] / fra naturens side εκ ϕύσεως [εk fisεǥs] / fra nå av (heretter) από 'δω και πέρα/µπρος/ εµπρός [apǥ ðǥ kε pεra/prǥs/εmbrǥs] # στο εξής [stǥ εksis] # του λοιπού [tu lipu] : fra nå av møter du fram kl. 8 στο εξής θα έρχεσαι στις οχτώ [stǥ εksis ϑa εrçεse stis ǤΧtǤ] / fra nå (og) til da (innen den tid) από τώρα µέχρι τότε [apǥ tǥra mεχri tǥtε] / fra og med i dag (fra i dag av) από σήµερα [apǥ simεra] / fra oven (ovenfra) από ψηλά [apǥ psila] # από πάνω [apǥ panǥ] / fra tid til annen (av og til) από καιρό σε καιρό [apǥ kεrǥ sε kεrǥ] # (i perioder, periodevis) κατά διαστήµατα [kata ðiastimata] / fra topp til tå (fra øverst til nederst) από πάνω ώς κάτω [apǥ panǥ Ǥs katǥ] # από την κορυϕή ώς τα νύχια [apǥ tiŋ gǥrifi Ǥs ta niça] : mønstre noen fra topp til tå εξετάζω κάποιον από την κορυϕή ώς τα νύχια [εksεtazǥ kapiǥn apǥ tiŋ gǥrifi Ǥs ta niçia] / fra toppen (ovenfra) από πάνω [apǥ panǥ] / fra utlandet (utenfra, fra utsiden) απέξω [apεksǥ] # απόξω [apǥksǥ] : den/det kommer fra utlandet έρχεται απέξω [εrçεtε apεksǥ] / (om bygning:) fra øverst til nederst (om person: fra topp til tå) από πάνω ώς κάτω [apǥ panǥ Ǥs katǥ] / hun kommer fra en rik familie κατάγεται από πλούσια οικογένεια [katajεtε apǥ plusia ikǥjεnia] / landet jeg kommer fra η χώρα απ' όπου κατάγοµαι [i ΧǤra ap Ǥpu kataDžǥmε] frabe seg v. (ha seg frabedt, fornekte, avvise) αποδοκιµάζω [apǥðǥkimazǥ] fradele v. (utparsellere, fordele, distribuere) διανέµω [ðianεmǥ] / ikke fradelt αδιαννέµητος [aðianεmitǥs]

2 2 fradeling f.m. (separasjon) διαίρεση, η [i ðjεrεsi] # χωρισµός, ο [Ǥ ΧǤrizmǤs] # (oppdeling, inndeling, atskillelse, utskilling, separasjon) διαχώριση, η [i ðiaχǥrisi] fradrag n. (avslag, rabatt) έκπτοση, η [i εkptǥsi] / fradrag på arbeidsinntekt έκπτωση επί του κτηθέντος εισοδήµατος [εkptǥsi εpi tu ktiϑεndǥs isǥðimatǥs] / en kan føre arbeidsklær til fradrag på selvangivelsen έξοδα για ρούχα δουλείας εκπίπτον από το εισόδηµα ϕορολογικής δήλωσης [εksǥða ja ruχa ðulias εkpiptǥn apǥ tu isǥðima fǥrǥlǥjikiz ðilǥsis] fradragsberettiget adj. αϕαιρούµενος εκ της ϕορολογητέας ύλης [afεrumεnǥs εk tis fǥrǥlǥjitεas ilis] frafall n. (avstandtagen, pol. avhopping) αποστασία, η [i apǥstasia] # (avhopping, desertering, rømming) αποοσκίρτηση, η [i apǥskirtisi] # αυτοµόληση, η [i aftǥmǥlisi] # αυτοµολία, η [i aftǥmǥlia] # (fraskrivelse, oppgivelse) παραίτηση, η [i parεtisi] # αποκήρυξη, η [i apǥkiriksi] # (religiøst frafall) αρνησιθρησκία, η [i arnisiϑriskia] # θρησκευτική # (frafall fra den sanne tro) αποµάκρυνση από την αληθινή πίστη [apǥmakrinsi apǥ tin aliϑini pisti] # αποστασία, η [i ϑriskεftiki apǥstasia] # (på skolen) διαρροή, η [i ðiarǥï] # (oppgivelse, skrinleggelse, frasigelse, svikt) εγκατάλειψη, η [i εŋgatalipsi] / frafall fra en rettighet παραίτηση από δικαίµωνα [parεtisi apǥ ðikεmǥna] # (oppgivelse av en rettighet) αρνησιδικία, η [i arnisiðikia] / frafall fra krav/fordring παραίτηση από απαίτηση, η [i parεtisi apǥ apεtisi] / ideologisk frafall απάρνηση ιδεολογίας, η [i aparnisi iðεǥlǥjias] frafalle v. ( om tro el. oppfatning) αποστατώ [apǥstatǥ] # αλλαξοπιστώ [alaksǥpistǥ] # (oppgi, avstå fra, gi avkall på) παραιτούµαι από [parεtumε apǥ] # αποκηρύσσω [apǥkirisǥ] / frafalle et krav παραιτούµαι από µια αξίωση [parεtumε apǥ mia aksiǥsi] # εγκαταλείπω µια αξίωση [εŋgatalipǥ mia aksiǥsi] frafallelse m. (avkall) παραίτηση, η [i parεtisi] / frafallelse av ethvert (skades)erstatningskrav παραίτηση από κάθε αξίωση αποζηµίωσης [parεtisi apǥ kaϑε aksiǥsi apǥzimiǥsis] frafallen (person) m. (særlig fra kristendommen) αρνησίθρισκος, ο [Ǥ arnisiϑriskǥs] # εξωµότης, ο [Ǥ εksǥmǥtis] # (opprører, overløper, renegat) αποστάτης, ο [Ǥ apǥstatis] # (også: janitsjar) γενίτσαρος, ο [Ǥ jεnitsarǥs] frafallsprosent m. ποσοστό διαρροής, το [tǥ pǥsǥstǥ ðiarǥïs] / frafallsprosenten ved skolen vår er høy το ποσοστό διαρροής στο σχολείο µας είναι µεγάλο [tǥ pǥsǥstǥ ðiarǥïs stǥ sχǥliǥ mas inε mεDžalǥ] fraflytting f.m. (flukta fra landsbygda) η εγκατάλειψη της υπαίθρου [i εŋgatalipsi tis ipεϑru] fragment n. (bruddstykke, bit, utdrag) απόσπασµα, το [tǥ apǥspazma] # θρύµµα, το [tǥ ϑrimma] # θρύψαλο, το [tǥ ϑripsalǥ] # θραύσµα, το [tǥ ϑravzma] # κοµµάτι, το [tǥ kǥmati] # (splint, flis, bruddstykke - av stein, marmor, poreslen o.l.) απόκοµµα, το [tǥ apǥkǥma] / utvalgte fragmenter (utvalgte lesestykker/avsnitt) ανάλεκτα αποσπάσµατα [analεkta apǥspazmata] fragmentarisk adj. (bruddstykkevis, ufullstendig, tilfeldig sammensatt) αποσπασµατικός [apǥspazmatikǥs] / en fragmentarisk rapport αποσπασµατική έκθεση [apǥspazmatiki εkϑεsi]

3 3 fragmentering f.m. (splitting, deling, oppdeling) διάσπαση, η [i ðjaspasi] fragmentert adj. (splittet, oppsplittet) διασπασµένος [ðiaspazmεnǥs] frakk m. (ytterfrakk, kappe, overgansfrakk) επανωϕόρι, το [tǥ εpanǥfǥri] # πανωϕόρι, το [tǥ panǥfǥri] # (ytterfrakk, vinterfrakk) παλτό, το [tǥ paltǥ] / fordi du gikk ut uten frakk, er du nå syk για να βγείς χωρίς παλτό, είσαι τώρα άρρωστος [ja na vjis ΧǤris paltǥ isε tǥra arǥstǥs] frakoble v. (koble fra, trekke ut/fra/opp) αποσπώ [apǥspǥ] # (hekte av, befri, løs(n)e) ξεσκαλώνω [ksεskalǥnǥ] / frakoble ei jernbanevogn αποσπώ ένα βαγόνι από τραίνο [apǥspǥ εna vaDžǥni apǥ trεnǥ] frakoblet adj. (uten forbindelse med hverandre, atskilt, ikke tilknyttet) ασύνδετος [asinðεtǥs] frakobling f.m. (frakobling av vogn etc., løsgjøring, atskillelse) αποσύνδεση, η [i apǥsinðεsi] # αποχωρισµός, ο [Ǥ apǥχǥrizmǥs] # (avhekting, løsgjøring, befrielse) ξεσκάλισµα, το [tǥ ksεskalizma] fraksjon m. ϕατρία, η [i fatria] # (utbrytergruppe) αποσχισθείσα* οµάδα, η [i apǥsçisϑisa Ǥmaða] # οµάδα αποσχισθέντων, η [i Ǥmaða apǥsçisϑεndǥn] # (parlamentarisk fraksjon) κοινοβουλευτική οµάδα, η [i kinǥvulεftiki Ǥmaða] # (partigruppe, klikk) κλικα, η [i klika] / partiet ble splittet i fraksjoner som bekjempet hverandre το κόµµα χωρίστηκε διχάστηκε/κατακερµατίστηκε σ' αντιµαχόµενες ϕατρίες /κλίκες/µερίδες [tǥ kǥma ΧǤristike/ðiΧastikε/katakεrmatistikε sandimaχǥmεnεs fatriεs/klikεs/mεriðεs] fraksjonering f.m. (fraksjonsdannelse, (gruppering) οµαδοποίηση, η [i ǤmaðǤpiisi] fraksjonert adj. (fraksjons-, brøk-) κλασµατικός [klazmatikǥs] / fraksjonert destillering κλασµατική απόσταξη, η [i klazmatiki apǥstakzi] frakt f.m. f.m. (transport, forflytning) διακήνηση, η [i ðiakinisi] # (fraktutgifter, spedisjonskostnader) έξοδα αποστολής, τα [ta εksǥða apǥstǥlis] # (reise-/fraktutgifter) µεταϕορικά, τα [ta mεtafǥrika] # (båtfrakt, penger til båtbillett) ναύλα, τα [ta navla] / frakt betalt (fritt levert) ελεύθερο µεταϕορικών [εlεfϑεrǥ mεtafǥrikǥn] / frakt betales ved mottakelse (frakt ubetalt) µεταϕορικά πληρωτέα κατά την παραλαβή [mεtafǥrika plirǥtεa kata tim paralavi] fraktbrev n. (til sjøs: konnossement) δελτίο αποστολής, το [tǥ ðεltiǥ apǥstǥlis] # ειδοποίηση ϕόρτωσης/αποστολής, η [iðǥpiisi fǥrtǥsis/apǥstǥlis] # (følgebrev) διαβιβαστικό γράµµα/σηµείωµα, το [tǥ ðiavivastikǥ Džrama/simiǤma] frakte v. (transportere, befordre) µεταϕέρ(ν)ω [mεtafεr(n)ǥ] # διακοµίζω [ðiakǥmizǥ] # (til lands/til vanns/i lufta) κουβαλώ [kuvalǥ] # (ferje) διαπεραιώνω [ðiapεrεǥnǥ] / en ekspressheis fraktet oss lynraskt til toppen av skyskraperen ένα γρήγορο ασανσέρ µας µετέϕερε αστραπιαία στον τελευταίο όροϕο του ουρανοξύστη [εna DžriDžǤrǤ asansεr maz mεtεfεrε astrapjεa stǥn dεlεftεǥ ǤrǤfǤ tu oranǥksisti] / frakte med fly eller båt µεταϕέρω αεροπορικώς ή δια θαλάσσης; [mεtafεrǥ aεrǥpǥrikǥs i ðja ϑalasis] : er disse varene blitt fraktet med fly eller båt? τα εµπορεύµατα αυτά µεταϕέρονται αεροπορικώς ή δια θαλάσσης; [ta εmbǥrεvmata afta mεtafεrǥndε aεrǥpǥrikǥs i ðia ϑalasis] : frakte elever med buss µεταϕέρω µαθητές µε λεωϕορείο [mεtafεrǥ maϑitεz mε lεǥfǥriǥ] / togene frakter passasjerer og gods τα τραίνα

4 4 µεταϕέρουν επιβάτες και εµπορεύµατα [ta trεna mεtafεrun εpivatεs kε εmbǥrεvmata] / vi ble fraktet over til Moreas med motorbåt µε µια βενζινάκατο διαπεραιωθήκαµε στο Μωρηά [mε mja vεnzinakatǥ ðiapεrεǥϑikamε stǥ mǥria] fraktfly n. εµπορικό αεροσκάϕος, το [tǥ εmbǥrikǥ εarǥskaǥs] fraktfri adj. (fritt levert, frakt betalt) ελεύθερο µεταϕορικών [εlεfϑεrǥ mεtafǥrikǥn] fraktgods n. (lass, last) ϕορτίο, το [tǥ fǥrtiǥ] fraktrate m. (pris for frakt, transportkostnad) µεταϕορικά, τα [ta mεtafǥrika] fraktur m. (typogr.)(skrifttegn utviklet fra gotisk) γοτθικό ψηϕίο, το [tǥ DžǤtϑikǤ psifiǥ] fraktutgifter f.m.pl. spedisjonskostnader) έξοδα αποστολής, τα [ta εksǥða apǥstǥlis] fralandsbris m. απόγεια αύρα, η [i apǥjia avra] fralokke v. (fralure, franarre) παίρνω κάτι µε απάτη [pεrnǥ mε apati] / de fralokket henne pengene (de frasvindlet henne pengene) της πήρανε τα λεϕτά µε απάτη [tis piranε ta lεfta mε apati] fralure v. (snyte for, frata) γελώ (και παίρνω) [jεlǥ (kε pεrnǥ)] / hun ble fralurt pengene sine (de lurte henne og tok pengene hennes) τη γέλασαν και της πήραν τα λεϕτά της [ti jεlasan kε tis piran ta lεfta tis] fram adv. εµπρός [εmbrǥs] # µπρος [brǥs] # µπροστά [bǥsta] / fram og tilbake (att og fram, opp og ned, framover og bakover) µπρος πίσω [brǥspisǥ] # πήγαιν έλα [pijεn εla] / fram til (inntil, opp til, så langt som til) µέχρι [mεχri] # έως [εǥs] # ώς [Ǥs] : Europas historie fram til 1814 η ιστορία της Ευρώπης από παλιά µέχρι το 1814 [i istǥria tis εvrǥpis apǥ palja mεχri tǥ çilja ǤktakǤsia ðεka tεsεra] : fram til det 19. århundre έως το 19ο αιώνα [εǥs tǥ ðεkatǥ εnatǥ εǥna] : helt fram til vår tid/våre dager έως της ηµέρας µας [εǥs tis imεraz mas] : fram til i dag/nå (til dags dato) µέχρι σήµερα/τώρα [mεχri simεra/tǥra] / helt fram µπροστά µπροστά [brǥsta-brǥsta] / komme seg fram (i livet) (slå seg fram/ha framgang (i livet)) πάω/τραβώ µπροστά (στη σωή) [paǥ/travǥ brǥsta (sti zǥï)] frambringe v. (framkalle, påføre) επιϕέρω [εpifεrǥ] # (avle) απεργάζοµαι [apεrDžazǥmε] # (produsere) παράγω [paraDžǥ] # (spy ut) βγάζω [vDžazǥ] / den største dikteren verden (noensinne) har frambrakt ο µεγαλύτερος ποιητής που έβαλε ο κόσµος [Ǥ mεDžalitεrǥs piitis pu εvalε Ǥ kǥzmǥs] framferd f.m. (oppførsel, atferd) διαγωγή, η [i ðiaDžǥji] / vinne en premie/få en pris for høvisk framferd κερδίζω βραβείο καλής διαγωγής [kεrðizǥ vraviǥ kaliz ðiaDžǥjis] framfor adv. (foran) ενώπιον [εnǥpiǥn] # εµπρός (από) [εmbrǥs (apǥ)] # µπβροστά από [brǥsta apǥ] # (rett overfor) απέναντι [apεnandi] / framfor alt (først og fremst) υπεράνω όλων [ipεranǥ ǤlǤn] # πάνω απ' όλα [panǥ ap Ǥla] # (først av alt, først og fremst) πρίν απ' όλα [prin ap Ǥla] # πρώτ' απ' όλα [prǥt ap Ǥla] # πρωτίστος [prǥtistǥs] # πρόπαντος [prǥpandǥs] # κυρίως [kiriǥs] # (uansett, i alle fall) οπωσδήποτε [ǤpǤzðipǤtε] / framfor noen (par exellence) κατεξοχή [katεksǥçi] : han er surrealismens dikter framfor noen είναι ο κατεξοχή σουρεαλιστής ποιητής [inε Ǥ katεksǥçi surεalistis piitis] / han stod framfor meg στεκόταν εµπρός µου [stεkǥtan εmbrǥz mu] / jeg ba han gjenta det framfor meg του ζήτησα να το επαναλάβει ενώπιόν µου [tu zitisa na tǥ εpanalavi εnǥpjǥn mu]

5 5 framfot m. µπροστινό πόδι (ζώου), το [tǥ brǥstinǥ pǥði (zǥu)] framfus adj. (djerv, dristig, modig) ρηξικελευθός [riksikεlεfϑǥs] # (påtrengende) ϕορτικός [fǥrtikǥs] framfusende adj. (ubesindig, voldsom) ακάθεκτος [akaϑεktǥs] # (ivrig, heftig, overilt, ubetenksom, utålmodig) απερίσκεπτος [apεriskεptǥs] # απερίσκεϕτος [apεriskεftǥs] framføre v. (holde, uttrykke) κάνω [kanǥ] # (legge fram, sette fram, peke på, slå fast) αναϕέρω [anafεrǥ] # εκθέτω [εkϑεtǥ] # (si, framsi, synge) λέ(γ)ω [lε(Dž)ǥ] # (oppføre, utføre, presentere) εκτελώ [εktεlǥ] # παρασταίνω [prastεnǥ] # παριστάνω [paristanǥ] / bli framført (bli oppført) παρασταίνοµαι [prastεnǥmε] # παριστάνοµαι [paristanǥmε] : Hamlet ble framført første gang i Aten i 1853 ο 'Αµλετ παραστάθηκε πρώτη ϕορά στην Αθήνα το 1853 [Ǥ amlεt parastaϑikε prǥti fǥra stin aϑina çilia ǤktakǤsia pεninda tria] / framføre en sang skrålende og med store fakter λέω γκαρίζοντας ένα τραγουδί [lεǥ garizǥndas εna traDžuði] / framføre en (velkomst)hilsen (holde en kort velkomsttale) κάνω µια µικρή προσϕώνηση [kanǥ mja mikri prǥsfǥnisi] / framføre et musikkstykke/en komposisjon εκτελώ µια µουσική σύνθεση [εktεlǥ mja musiki sinϑεsi] framføring m. (framførelse, presentasjon) απαγγελία, η [i apaŋgεlia] # (oppførelse) παράσταση, η [i parastasi] # εκτέλεση, η [i εktεlεsi] # (opplesning, resitasjon, deklamering, deklamasjon) απαγγελία, η [i apangεlia] # (diksjon, artikulasjon, artikulering, uttrykksmåte) απαγγελία, η [i apaŋgεlia] / framføring av hans musikk/skuespill er forbudt η εκτέλεση της µουσικής του/των έργων του είναι απογορευµένη [i εktεlεsi tiz musikis tu/tǥn εrDžǥn tu inε apaDžǥrεvmεni] / framføring av en tale η απαγγελία ενός λόγου [i apaŋgεlia εnǥz lǥDžu] / framføring av et musikkstykke η εκτέλεση ενός µουσικού κοµµατιού [i εktεlεsi εnǥz musiku kǥmatiu] framgang m. (framskritt, utvikling) πρόοδος, ο [Ǥ prǥǥðǥs] # (medgang, suksess) επιτυχία, η [i εpitiçia] / det er tegn til framgang (vi begynte å ane en viss framgang) άρχισε να διαγράϕεται κάποια πρόοδος [arçisε na ðiaDžrafεtε kapia prǥǥðǥs] / framgang avler framgang (den ene suksessen drar den andre med seg) η µια επιτυχία ϕέρνει την άλλη [i mja εpitiçia fεrni tin ali] / ha stor framgang (gå fra seier til seier/fra suksess til suksess, også: gå på og aldri se seg tilbake, overvinne all motstand) προχωρώ από επιτυχία σε επιτυχία [prǥχǥrǥ apǥ εpitiçia sε εpitiçia] # (gjøre store framskritt) σηµειώνω µεγάλη πρόοδο [simiǥnǥ mεDžali prǥǥðǥ] / han har hatt en markert framgang (han har gjort store framskritt) σηµείωσε αισθητή πρόοδο [simiǥsε εsϑiti prǥǥðǥ] : han har vist en viss framgang i det siste παρουσιάζει κάποια επίδοση τελευταία [parusiazi kapia εpiðǥsi tεlεftεa] / i framgang (på vei opp(over), for oppadgående) σε άνοδο [sε anǥðǥ] : virksomheten er i framgang (arbeidene går gramover) οι δουλειές είναι σε άνοδο [i ðuljεs inε sε anǥðǥ] / sein eller liten framgang (langsom utvikling) βραδεία πρόοδος [vraðia prǥǥðǥs] # veldig langsom framgang (bevegelse bakover eller sidelengs) καρκινοβασία, η [i karkinǥvasia] framgangsmåte m. τρόπος ενέργειας, ο [Ǥ trǥpǥs εnεrjias] # (prosedyre) διαδικασία, η [i ðiaðikasia] / ha valgt riktig/feil framgangsmåte, (overf.: være på rett vei/inne på et feilspor, gå i riktig/feil retning) ακολουθώ σωστή/λάθος κατεύθυνση [akǥluϑǥ sǥsti/

6 6 laϑǥs katεfϑinsi] / vi må bestemme tidspunkt og framgansmåte πρέπει να ορίσουµε τον χρόνο και τρόπο ενέργειας [prεpi na Ǥrisumε tǥn ΧrǤnǤ kε trǥpǥ εnεrjias] framgangsrik adj. (gunstig, god) αίσιος [εsiǥs] framgangsrikt adv. (lykkelig, heldig) αισίως [εsiǥs] framgå v. (vise seg) ανακύπτω [anakiptǥ] # προκύπτω [prǥkiptǥ] / av disse fortegnelsene framgår det at.. εκ των µητρώων αυτών προκύπτει ότι... [εk tǥn mitrǥǥn aftǥn prǥkipti Ǥti] framherskende adj. (dominerende, mest framtredende, rådende, (mest) alminnelig) επικρατέστερος [εpikratεstεrǥs] framheve v. τονίζω [tǥnizǥ] # (poengtere, prise, skryte av) εξαίρω* [εksεrǥ] # (få fram) αναδείχνω [anaðiχnǥ] # (understreke, påpeke) υπογραµµίζω [ipǥDžramizǥ] # (betone, understreke, forsterke, intensivere) επιτείνω [εpitinǥ] # κολακεύω [kǥlakεvǥ] / den hatten framhever ansiktet ditt αυτό το καπέλο αναδείχνει/κολακεύει το πρόσωπό σου [aftǥ tǥ kapεlǥ anaðiχni/kǥlakεvi tǥ prǥsǥpǥ su] / framheve noen/noe (bringe noen/noe fram i lyset, gi noen/noe en framtredende plass) χαρίζω διάκριση σε χφχκάποιον/κάτι [ΧarizǤ ðjakrisi sε kapiǥn/kati] / kjolen framhevet kurvene hennes το ϕόρεµα τόνιζε τις καµπύλες της [tǥ fǥrεma tǥnizε tis kambilεs tis] framheving m. (opphøyelse, forfremmelse, utnevnelse, berømmelse) ανάδειξη, η [i anaðiksi] # (markering, påpekning, visning) δείξιµο, το [tǥ ðiksimǥ] framhjulsdrift f.m. µπροστινή κίνηση, η [i brǥstini kinisi] framholde v. (holde fram/opp, vise fram) αναϕέρω [anafεrǥ] # προβάλλω [prǥvalǥ] / framholde noe som eksempel αναϕέρω κάτι ως παράδειγµα [anafεrǥ kati Ǥs paraðiDžma] / framholde noen som et forbilde προβάλλω κάποιον σαν µοντέλο [prǥvalǥ kapiǥn san mǥdεlǥ] framkalle v. (vekke, få fram, volde) προκαλώ [prǥkalǥ] # επισύρω [εpisirǥ] # (frambringe, påføre) επιϕέρω [εpifεrǥ] # (framtvinge) αναγκάζω [anaŋgazǥ] # (vise, frambringe, avsløre, åpenbare) εµϕανίζω [εmfanizǥ] / framkalle en film εµϕανίζω ένα ϕιλµ [εmfanizǥ εna film] / framkalle latter (vekke munterhet) προκαλώ γέλιο/το γέλιο [prǥkalǥ jεliǥ/tǥ jεliǥ] framkalling f.m. (fremkalling) εµϕάνιση, η [i εmfanisi] / er framkalling inkludert i prisen? (inkluderer prisen også framkalling?) η τιµή περιλαµβάνει και την εµϕάνιση; [i timi pεrilamvani kε tin εmfanisi] # περιλαµβάνεται στην τιµή και η εµϕάνιση; [pεrilamvanεtε stin dimi kε i εmfanisi] framkommelig adj. (farbar, kjørbar, gangbar, som kan vades over) βατός [vatǥs] # διαβατός [ðiavatǥs] framlegge v. προσκοµίζω [prǥskǥmizǥ] / framlegge bevis som underbygger et krav/en påstand ϕέρνω απoδείξεις προς υποστήριξη αξίωσης /ισχυρισµού [fεrnǥ apǥðiksis prǥs ipǥstiriksi aksiǥsis/isçirizmu] / han framla bevis προσεκόµισε αποδείξεις [prǥsεkǥmisε apǥðiksis] framleggelse m. (introduksjon, registrering) κατάθεση, η [i kataϑεsi] / framleggelse av et lovutkast η κατάθεση νοµοσχεδίου [i kataϑεsi nǥmǥsçεðiu] framleie f.m. υπεκµίσθωση, η [i ipεkmisϑǥsi] # υποµίσθωση, η [i ipǥmisϑǥsi] # υπενοικίαση, η [i ipεnikiasi]

7 7 framleie v. (leie på annen hånd) υπεκµισθώνω [ipεkmisϑǥnǥ] # υπενοικιάζω [ipεnikiazǥ] framleier m. υπεκµισθωτής, ο [Ǥ ipεkmisϑǥtis] # (den som leier ut til en tredjemann) αυτός που υπενοικιάζει σε τρίτο [aftǥ pu ipεnikiazi sε tritǥ] framleietaker m. υποµισθωτής, ο [Ǥ ipǥmisϑǥtis] frammøte n. (tilstedeværelse) παρουσία, η [i parusia] / frammøtet på foredraget var elendig (antall tilhørere var skuffende lavt) ο αριθµός των ακροατών της διάλεξης ήταν απογοητευτικά χαµηλός [Ǥ ariϑmǥs tun akrǥatǥn tiz ðjalεksis itan apǥDžǥitεftika ΧamilǤs] / obligatorisk frammøte υποχρεωτική παρουσία, η [i ipǥχrεǥtiki parusia] : det er ikke obligatorisk frammøte (for deg) η παρουσία σου δεν είναι υποχρεωτική [i parusia su ðεn inε ipǥχrεǥtiki] frammøteprotokoll m. (også: fraværsprotokoll) απουσιολόγιο, το [tǥ apusiǥlǥjiǥ] # βιβλίο παριουσίας /παρουσιών, το [tǥ vivliǥ pariusias/parusjǥn] # παρουσιολόγιο, το [tǥ parusiǥlǥjiǥ] framover adv. (om tid) προς το µέλλον [prǥs tǥ mεlǥn] / vi må rette blikket framover πρέπει να κοιτάξουµε στο µέλλον [prεpi na kitaksǥmε stǥ mεlǥn] framrykning m. προέλαση, η [i prǥεlasi] # (bevegelse framover) µπροστινή κίνηση, η [brǥstini kinisi] / hindre/stoppe fiendens framrykning αναστέλλω/ αναχαιτίζω την προέλαση του εχθρού [anastεlǥ/anaçεtizǥ tim brǥεlasi tu εχϑru] / framrykningen deres fortsatte ustoppelig i en måned η προέλασή τους συνεχίστηκε ασταµάτητη επί ένα µήνα [i prǥεlasi tus sinεçistikε astamatiti εpi εna mina] framsending f.m. (videresending, ekspedering, befordring) αποστολή, η [i apǥstǥli] framsette v. (legge fram, formulere) διατυπώνω [ðiatipǥnǥ] / framsette en teori διατυπώνω µια θεωρία [ðiatipǥnǥ mja ϑεǥria] / framsette et krav (jur. inngi et krav) εγείρω µια αξίωση [εjirǥ mja aksiǥsi] : framsette krav προβάλλω διεκδικήσεις [prǥvalǥ ðiεkðikisis] : framsette krav overfor noen (stille krav til noen) προβάλλω αξιώσεις σε κάποιον [prǥvalǥ aksiǥsis sε kapiǥn] framside f.m. (fasade) πρόσοψη, η [i prǥsǥpsi] framskaffe v. παρουσιάζω [parusiazǥ] # αποκτώ [apǥktǥ] # αποχτώ [apǥχtǥ] / framskaffe bevis/opplysninger αποκτώ αποδείξεις/πληροϕορίες [apǥktǥ apǥðiksis/ plirǥfǥriεs] / framskaffe bevis på det motsatte παρουσιάζω απόδειξη για το αντίθετο [parusiazǥ apǥðiksi ja tǥ andiϑεǥ] framskreden adj. (utviklet) προηγµένος [prǥïDžmεnǥs] framskritt n. (framgang) πρόοδος, η [i prǥǥðǥs] # προαγωγή, η [i prǥaDžǥji] # βήµα, το [tǥ vima] / gjøre store framskritt (ha stor framgang) σηµειώνω µεγάλη πρόοδο [simiǥnǥ mεDžali prǥǥðǥ] / han har gjort store framskritt (han har hatt en markert framgang) σηµείωσε αισθητή πρόοδο [simiǥsε εsϑiti prǥǥðǥ] / hans framskritt vil være avhengig av innstillingen hans η προαγωγή του θα εξαρτηθεί από τη στάση του [i prǥaDžǥji tu ϑa εksartiϑi apǥ ti stasi tu] / hindre/være en hindring for framskrittet παρακωλύω την πρόοδο [parakǥliǥ tim brǥǥðǥ] / legevitenskapen har gjort store framskritt i det 20. århundre η ιατρική έχει κάνει µεγάλα βήµατα στον

8 8 20ό αιώνα [i iatriki εçi kani mεDžala vimata stǥn ikǥstǥ εǥna] / teknologiens framskritt η πρόοδος της τεχνολογίας [i prǥǥðǥs tis tεχnǥlǥjias] framskrittsfiendtlig adj. (en fiende av framskrittet) εχθρός της προόδου [εχϑrǥs tis prǥǥðu] framskutt adj. προκεχωρηµένος [prǥkεχǥrimεnås] / en framskutt posisjon/stilling προκεχωρηµένη θέση [prǥkεχǥrimεni ϑεsi] framskynde v. (øke: farten, veksten etc.) προκαλώ την επιτάχυνση [prǥkalǥ tin εpitaçinsi] # (påskynde, forsere) επιταχύνω [εpitaçinǥ] # ταχύνω [taçinǥ] # (påskynde, forsere) επισπεύδω [εpispεvðǥ] / det vil framskynde hans fall/krisen αυτό θα επισπεύσει/επιταχύνει την πτώση του/την κρίση [aftǥ ϑa εpispεsfsi tim ptǥsi tu/tiŋ grisi] / framskynde avreisa επισπεύδω την αναχώρησή µου [εpispεvðǥ tin anaχǥrisi mu] / krigen framskyndte alle disse forandringene ο πόλεµος επιτάχυνε όλες αυτές τις αλλαγές [Ǥ pǥlεmǥs εpitacinε Ǥlεs tis alajεs] framskyndelse m. (kraft og framdrift, driv, påskyndelse, akselerasjon) επίσπευση, η [i εpispεfsi] framskyte v. (flytte fram, framskynde, forsere) επισπεύδω [εpispεvðǥ] / møtet ble framskutt ti dager η συνεδρίαση επισπεύστηκε κατά 10 ηµέρες [i sinεðrisi εpispεfstikε ðεka imεrεs] framspring n. (på vegg/mur) µαρκίζα (τοίχου), η [i markiza (tiχu)] framstille v. (lage, produsere) κατασκευάζω [kataskεvazǥ] # µεταποιώ [mεtapiǥ] # (skildre, om teater: lage, sette opp) παρασταίνω [parastεnǥ] # παριστάνω [paristanǥ] # (presentere) παρουσιάζω [parusjazǥ] # (utrede, gjøre rede for) αναπτύσσω [anaptisǥ] # (gi en framstilling av, representere, forestille, skildre, gjenspeile) απεικονίζω [apikǥnizǥ] # (utgi for å være, vise) βγάζω [vDžazǥ] # (gjengi, uttrykke, tolke) αποδίνω [apǥðinǥ] # αποδίδω* [apǥðiðǥ] / bli framstilt (for retten) καλούµαι [kalumε] / det (bildet) framstiller slaget ved Waterloo απεικονίζει τη µάχητου Βατερλώ [apikǥnizi ti maçi tu vatεrlǥ] / framstille en sak som mer/ mindre alvorlig enn den er παρουσιάζω κάτι σαν πιο σοβαρά/σα λιγότερα σοβαρά απ ό,τι είναι [parusiazw kati sam pjǥ/sa liDžǥtεra sǥvara ap Ǥti inε] / framstille for retten (stevne, ta ut stevning mot..) ενάγω τον... [εnaDžǥ tǥn] # παρουσιάζω [parusjazǥ] / framstille hunden på hundeutstilling (delta med hunden på hundeutstilling) παρουσιάζω το σκυλί σε καλλιστεία [pεrusjazǥ tǥ skili sε kalistia] / framstille lær πεταποιώ δέρµα [mεtapiǥ ðεrma] / han blir framstilt som en kjeltring τον παρασταίνουν σαν απατεώνα [tǥm barastεnun san apatεǥna] / i boken sin prøvde han å framstille meg som en mann som... προσπάθησε στο βιβλίο του να µε παραστήσει σαν άνθρωπο που... [prǥspaϑisε stǥ vivliǥ tu na mε parastisi san anϑrǥpǥ pu] / kunstneren framstilte/malte han som en ung mann i rideutstyr (ridedrakt) ζωγράϕος τον απεικόνησε σα νέο µε στολή ιππασίας [Ǥ sǥDžrafǥs tǥn apikǥnisε sa nεǥ mε stǥli ipasias] / prøver du å framstille meg som tyv (prøver du å påstå at jeg er en tyv) προσπάθεις να µε βγάλεις κλέϕτη; [prǥspaϑiz na mε vDžalis klεfti] framstilling f.m. (fortolkning, versjon) εκδοχή, η [i εkðǥçi] # (gjengivelse, versjon, tolkning, oversettelse) απόδοση, η [i apǥðǥsi] # (beretning, redegjørelse, uttalelse) ανακοίνωση, η [i anakinǥsi] # (representasjon, framstilling, skildring, beskrivelse)

9 9 απεικόνιση, η [i apikǥnisi] # (historie, fortelling) διήγηση, η [i ðiijisi] # (redegjørelse, beskrivelse) έκθεση, η [i εkϑεsi] # (produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i paraDžǥji] / de to framstillingene av ulykka er motstridende οι δυο εκδοχές για το ατύχηµα είναι αντιϕατικές [i ðjǥ εkðǥçεz ja tǥ atiçima inε andifatikεs] / en grafisk framstilling av den økonomiske utviklingen µια γραϕική παράσταση των οικονοµικών εξελίξεων [mja Džrafiki parastasi tǥn ikǥnǥmikǥn εksεliksεǥn] / etter hans framstilling (sånn som han tolket det) σύµϕωνα µε τη δική του εκδοχή... [simfǥna mε ti ðiki tu εkðǥçi] / framstilling av ferdigvarer η παραγωγή βιοµηχανικών ειδών [i paraDžǥji viǥmiχanikǥn iðǥn] / framstilling for retten (jur.) (stevning) αγωγή, η [i aDžǥji] # απαγγελία κατηγορητήριου, η [i apaŋgεlia katiDžǥritiriu] # παραποµπή, η [i parapǥmbi] / gi en framstilling av (behandle, forelese om) διαπραγµατεύοµαι [ðiapraDžmatεvǥmε] : gi en detaljert/grundig framstilling av et tema διαπραγµατεύοµαι ένα θέµα εν εκτάσει [ðiapraDžmatεvǥmε εna ϑεma εn εktasi] / gi en skjev framstilling av nyhetene διαστρεβλώνω τις ειδήσεις [ðiastrεvlǥnǥ tis iðisis] : en skjev framstilling µια διαστρεβλωµένη εκδοχή [mja ðiastrεvlǥmεni εkðǥçi] / gi en uriktig framstilling av en sak διαστρεβλώνω ένα θέµα [ðiastrεvlǥnǥ εna ϑεma] : avisene ga en uriktig framstilling av hendelsene οι εϕηµερίδες έδωσαν ψσευτική εικόνα των γεγονότων [i εfimεriðεs εðǥsan psεftiki ikǥna tǥn jεDžǥnǥtǥn] framstillings- (industri-, fabrikk-) µεταποιητικός [mεtapiitikǥs] framstøt n. (initiativ) πρωτοβουλία, η [i prǥtǥvulia] # (tilnærming) πλησιάσηµα, το [tǥ plsisjasima] # (angrep) έϕοδος, η [i εfǥðǥs] # (angrep, stormangrep) εϕόρµηση, η [i εfǥrmisi] # (framrykking, angrep) εξόρµηση, η [i εksǥrmisi] # (tilnærmelse, forsøk på å legge an på) ερωτική κρούση, η [i εrǥtiki krusi] / gjøre et framstøt (storme framover, styrte av gårde) κάνω εξόρµηση [kanǥ εksǥrmisi] # (mil. rykke fram) κάνω επίθεση [kanǥ εpiϑεsi] # (sette i gang en kampanje) εξορµώ [εksǥrmǥ] # (gjøre tilnærmelser) κάνω ερωτικές κρούσεις [kanǥ εrǥtikεs krusis] / han gjorde et (forsiktig) framstøt overfor sjefen (prøvde å henvende seg til/tok et initiativ overfor sjefen) προσπάθησε να πλησιάζει τον διευθυντή [prǥspaϑisε na plizjasi tǥn ðiεfϑindi] framstå v. (vise seg, oppstå, dukke opp) ανακύπτω [anakiptǥ] / framstå som (vise seg som) αποδείχνω [apǥðiχnǥ] # (gjøre seg (positivt) bemerket som) διακρίνω σα [ðiakrinǥ sa] han framstod som en god taler (han gjorde seg positivt bemerket som taler) διακρίθηκε σα ρήτορας [ðiakriϑikε sa ritǥras] : han framstod som feig/en feiging αποδείχτηκε δειλός [apǥðiχtikε ðilǥs] / prøve å framstå som (prøve å skape et bilde av seg selv som, utgi seg for å være) επαγγέλλοµαι [εpaŋgεlǥmε] : diktatoren prøvde å framstå som landets frelser/redningsmann ο δικτάτορας επαγγελλόταν τον σωτήρα της χώρας [Ǥ ðiktatǥras εpaŋgεlǥtan tǥn sǥtira tis ΧǤras] framsynt (forutseende, dristig, modig) ρηξικέλευθος [riksikεlεfϑǥs] # (forutseende, langsiktig) µακρόπνοος [makrǥpnǥǥs] / en framsynt, langsiktig politikk µακρόπνοη πολιτική [makrǥpnǥi pǥlitiki] framsynthet f.m. (forsyn) πρόνοια, η [i prǥnia] framtid f.m. µέλλον, το [tǥ mεlǥn] / det er inga framtid i denne jobben αυτή η

10 10 δουλειά δεν έχει µέλλοϖ [afti i ðulja ðεn εçi mεlǥn] / for all framtid (for bestandig, i all evighet) στους αιώνες των αιώνων [stus εǥnεs tǥn εǥnǥn] / for framtida (med tanke på framtida) για το µέλλον [jia tǥ mεlǥn] : for/i framtida (i dagene/tida som kommer) στο εξής /µέλλον [stǥ εksis/mεlǥn] / framtida ser mørk ut το µέλλον εµϕανίζεται ζοϕερό [tǥ mεlǥn εmfanizεtε zǥfεrǥ] / ha ei lydende framtid έχω λαµπρό µέλλον [εχǥ lambrǥ mεlǥn] : han er spådd ei lydende framtid το µέλλον του προµηνύεται λαπρό [tǥ mεlǥn du prǥminiεtε lambrǥ] / hvem vet hva framtida vil bringe! ποιος ξέρει τι µας επιϕυλάσσει το µέλλον! [piǥs ksεri ti mas εpifilasi tǥ mεlǥn] / i nær/nærmeste framtid στο κοντινό/αµέσο µέλλον [stǥ kǥndinǥ/amεsǥ mεlǥn] # (nær forestående) λίαν προσεχώς [lian prǥsεχǥs] / jeg er urolig for framtida ανησυχώ µέσα µου για το µέλλον [anisiχǥ mεsa mu ja tǥ mεlǥn] / sikre barnas framtid εξασϕαλίζω το µέλλον των παιδιών µου [εksasfalizǥ tǥ mεlǥn tǥn pεðjǥn mu] / tenke på framtida (se framover) σκέϕτοµαι το µέλλον [skεftǥmε tǥ mεlǥn] / usikker framtid (dyster framtid) δυσοίωνο µέλλον το [tǥ ðisiǥnǥ mεlǥn] / vi må rette blikket mot framtida πρέπει να κοιτάξουµε στο µέλλον [prεpi na kitaksǥmε stǥ mεlǥn] / ødelegge framtida si/framtidsutsiktene sine καταστρέϕω το µέλλον µου [katastrεfǥ tǥ mεlǥn mu] framtidig adj. (framtids-, for framtida) µελλοντικός [mεlǥndikǥs] # µέλλων* [mεlǥn] # (evig) αιώνιος [εǥniǥs] # (morgendagens) αυριανός [avrianǥs] / framtidige generasjoner οι αυριανές γενιές [i avrianεz jεnjεs] / det framtidige liv (livet etter døden) η µέλλουσα/αιώνια ζωή [i mεlusa/εǥnia zǥï] framtidig adv. (i framtida, fra nå av, i dagene som kommer) µελλοντικά [melåndika] # µελλοντικώς* [mεlǥndikǥs] framtids- (framtidig, for framtida) µελλοντικός [mεlǥndikǥs] # (morgendagens) αυριανός [avrianǥs] framtidsperspektiv n. (framtidsutsikter) προοπτική (για το µέλλον), η [i prǥǥptiki (ja tǥ mεlǥn)] # η µορϕή του µέλλοντος (είναι) [i mǥrfi tu mεlǥndǥs (inε)] / et lite fristende framtidsperspektiv (et avskrekkende framtidsperspektiv) µια απωθητική προοπτική [mja apǥϑitiki prǥǥptiki] framtidssamfunn n. (morgendagens verden/samfunn) αυρινός κόσµος, ο [Ǥ avrinǥs kǥzmǥs] framtidsutsikter f.m.pl. προοπτικές (για το µέλλον), οι [i prǥǥptikεz (ja tǥ mεlǥn)] / gode/ lovende framtidssutsikter ενθαρρυντικές προοπτικές [εnϑarindikεs prǥǥptikεs] framtoning m. (vesen, skikkelse, apparisjon) εµϕάνηση, η [i εmfanisi] / en merkelig framtoning i soldatuniform παράξενη εµϕάνηση µε στολή στρατιώτη [paraksεni εmfanisi mε stǥli stratjǥti] framtredende adj. (fremtredende, høyt anerkjent, fremragende) αριστούχος [aristuχǥs] # διακεκρηµένος [ðiakεkrimεnǥs] # επιϕανής [εpifanis] # εξέχων* [εksεχǥn] # f. εξέχουσα [εksεχusa] # (fremragende, ypperlig, respektert, lærd) ελλόγιµος [εlǥjimǥs] # (iøynefallende, synlig) εµϕανής [εmfanis] / inneha en framtredende stilling i samfunnet κατέχω µια διακεκρηµένη κοινωνική θέση [katεχǥ mja ðiakεkrimεni kinǥniki ϑεsi] / mest framtredende (dominerende, framherskende, rådende, (mest) alminnelig) επικρατέστερος [εpikratεstεrǥs]

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/ 1 fly n. αεροπλάνο, το [tǥ aεrǥplanǥ] # (luftfartøy) αεροσκάϕος, το [tǥ aεrǥskaǥs] / enmotors/tomotots/firemotors fly µονοκινητήριο/δικινητήριο/τετρακινητήριο αεροπλάνο, το [tǥ mǥnǥkinitiriǥ/ðikinitiriǥ/tεtrakinitiriǥ

Detaljer

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki]

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki] 1 besatt adj. (besatt el. styrt av onde ånder) δαιµονόληπτος [ðεmǥnǥliptǥs] # (gal) τρελός [trεlǥs] # (forgapt, gal, vill, sinnssyk) µανιακός [maniakǥs] # (mil. under beleiring, okkupert) κατεχόµενος [katεχǥmεnǥs]

Detaljer

µέτωπο [ki ali stratjǥtεs stalϑikan viastika stǥ mεtǥpǥ] / han sendt han et kaldt/

µέτωπο [ki ali stratjǥtεs stalϑikan viastika stǥ mεtǥpǥ] / han sendt han et kaldt/ 1 sen adj. (se: sein) αργός [arDžǥs] # (sent ankommet, sent ute) όψιµος [ǤpsimǤs] / sen høst (forsinket/dårlig avling) όψιµη σοδειά, η [i Ǥpsimi sǥðja] / så sent som i går var han frisk ακόµη χτες ήταν

Detaljer

før η προηγουµένη ηµέρα [i prǥïDžumεni imεra] # την προηγουµένη ηµέρα [tim

før η προηγουµένη ηµέρα [i prǥïDžumεni imεra] # την προηγουµένη ηµέρα [tim 1 D da konj. (ettersom) αϕού [afu] # (så snart som) άµα [ama] # (hvoretter, og så) οπότε [ǤpǤtε] # οπόταν [ǤpǤtan] da adv. (i så fall) τότε [tǥtε] # (vel, nå, så, følgelig) λοιπόν [lipǥn] # (om tid: som,

Detaljer

έχω την τελευταία λέξη [lεǥ/εχǥ tin tεlεftεa lεksi] / gi noen sitt ord δίνω κάποιον

έχω την τελευταία λέξη [lεǥ/εχǥ tin tεlεftεa lεksi] / gi noen sitt ord δίνω κάποιον 1 orakel n. (allvitende person, orakelsted) µαντείο, το [tǥ mandiǥ] # (spåmann, sannsiger) µαντευτής, ο [Ǥ mandεftis] # f. (spåkvinne) µαντεύτρα, η [i mandεftra] orakelkvinne f.m. (spåkvinne) µάντισσα,

Detaljer

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte 1 sti m. (gangsti, spasersti) µονοπάτι, το [tǥ mǥnǥpati] # µονοπάτι περιπάτου, το [tǥ mǥnǥpati pεripatu] # (gangsti, smal vei, spor, tråkk) ατραπός, ο [Ǥ atrapǥs] # δροµάκι, το [tǥ ðrǥmaki] # δροµίσκος,

Detaljer

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i 1 F f. (forkortelse for femininum, feminin) θηλ. (θηλυκός) [ϑilikǥs] fabel m. (myte, legende) µύθος, ο [Ǥ miϑǥs] # µυθολόγηµα, το [tǥ miϑǥlǥjima] / allegorisk eller moralsk fabel απόλογος, ο [Ǥ apǥlǥDžǥs]

Detaljer

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i 1 opp adv. (opp i luften, høyt opp) ψηλά [psila] # στα ψηλά [sta psila] # (dagl.) τ' αψήλου [tapsilu] # προς τα πάνω [prǥs ta panǥ] / det er opp- og avgjort (det er over, det er ute av verden) έγινε κι

Detaljer

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len 1 len n. (hist.: område med føydale rettigheter, maktområde) δεσποτάτο, το [tǥ ðεspǥtatǥ] lend m. (hoftdeparti, side, flanke) λαγόνα, η [i laDžǥna] lende n. (terreng) έδαϕος, το [tǥ εðafǥs] / åpent lende

Detaljer

bjeffe bjeffe ut bjeffe ut en ordre sersjanten bjeffet ut en ordre hunden angrep uten å bjeffe

bjeffe bjeffe ut bjeffe ut en ordre sersjanten bjeffet ut en ordre hunden angrep uten å bjeffe 1 bjeffe v. (gjø, halse) γαυγίζω [DžavjizǤ] # υλακτώ [ilaktǥ] # αλυχτώ [aliχtǥ] # ουρλιάζω [urljazǥ] / bjeffe ut (bjeffe fram) λέω απότοµα/κοϕτά [lεǥ apǥtǥma/kǥfta] : bjeffe ut en ordre λέω κοϕτά µια διαταγή

Detaljer

ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/

ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/ 1 ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/ εrχǥmε/taksiðεvǥ mε talǥDžǥ] # πηγαίνω έϕιππο/καβάλα [pijεnǥ εfipǥs/kavala] # (ri/sykle, stige opp på en hest/sykkel) καβαλικεύω

Detaljer

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre)

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre) 1 R ren adj. (rein, klar, tydelig) καθαρός [kaϑarǥs] # (enkel, vanlig) απλός [aplǥs] # uplettet, ulastelig, plettfri) άµωµος [amǥmǥs] # άχραντος [aχrandǥs] # (sann, ekte) ακραιϕνής* [akrεfnis] # (klar,

Detaljer

n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo-

n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo- 1 N n m. (bokstaven n) νι, το [tǥ ni] / ν' = tallverdi 50 / fork. for sør Ν. (Νότιος) / sørøst NA. / sør-vest Ν. nabo m. (mannlig:) γείτονας, ο [Ǥ jitǥnas] # (kvinnelig:) γειτόνισσα, η [i jitǥnisa] / en

Detaljer

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne)

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne) 1 lubben adj. (om kvinne: rund og god, om ansikt: med bollekinn/smilehull) αϕράτος [afratǥs] # (om unge, baby) γερός [jεrǥs] # παχουλός [paχulǥs] # (kraftig, muskuløs, i godt hold) εύσωµος [εfsǥmǥs] /

Detaljer

αυτός πήρε τη δόξα [εmis kanamε Ǥli ti ðulja ki aftǥs pirε ti ðǥksa] / til ære for προς

αυτός πήρε τη δόξα [εmis kanamε Ǥli ti ðulja ki aftǥs pirε ti ðǥksa] / til ære for προς 1 Æ ægide m. (Jupiters skjold, som var laget av geiteskinn, jf. gr. αιξ = geit) αιγίς, ο [Ǥ εjis] # αιγίδα, η [i εjiða] / under ens ægide (dvs. førerskap, beskyttelse) υπό την αιγίδα του... [ipǥ tin εjiða

Detaljer

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker 1 spidd n. (stekespidd, grillspyd) σούβλα, η [i suvla] # οβελός, ο [Ǥ ǤvεlǤs] # (lite steikespyd, obelisk) οβελίσκος, ο [Ǥ ǤvεliskǤs] / terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd σουβλάκι µοσχαρίσιο/χοιρινό,

Detaljer

ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik

ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik 1 E eau de cologne m. (kølnervann) κολώνια, η [i kǥlǥnia] # κολόνια, η [i kǥlǥnia] / ei lita flaske eau de cologne ένα µπουκαλάκι κολώνια [εna bukalaki kǥlǥnia] ebbe f.m. (lavvann) άµπωτη, η [i ambǥti]

Detaljer

ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/

ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/ 1 ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/ σπρωξιές /κλωτσιές [vDžazǥ kapiǥn εksǥ mε traviDžmata/sprǥksiεs/klǥtsiεs] / dra ut av byen (dra ut på landet) βγαίνω έξω από

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Beretninger om Abdu l-bahá

Beretninger om Abdu l-bahá Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAGS STUDIESERIE NR. 6 Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAG OSLO 1991 Redigert av Gloria Faizi etter et manuskript stilt til rådighet av Nasjonalt Åndelig Råd

Detaljer

Å NDELIG MAT I RETT TID

Å NDELIG MAT I RETT TID Å NDELIG MAT I RETT TID, Bare tro, bare tro, Alle ting er mulig, bare Nå, på denne måten: Nå tror jeg, nå tror jeg, Alle ting er mulig, nå tror jeg; Nå tror jeg, nå tror jeg, Alle ting er mulig, nå tror

Detaljer

Nær døden opplevelser

Nær døden opplevelser Kommentar: Denne artikkelen ble ferdig skrevet i oktober 1995. For det meste er det utdrag fra bøker som omhandler nær døden opplevelser. Historiene til de som har hatt disse opplevelsene har jeg latt

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Digitized by the Center for Adventist Research

Digitized by the Center for Adventist Research ELLEN G. WHITE ~I\ HAR VIST ELLEN G. WHITES FORSTE'SICKER. OG ERFARINGER ~~~-- Originaltittel: Early Writings Copyright 1882, Ellen G. White Copyright 1945, Ellen G. White Publications Copyright 2008,

Detaljer

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen Omarbeidet av Kjell Aune 1 2 Først utgitt på norsk i 1957 av Norsk Bokforlag Fritt omarbeidet av Kjell Aune i 2015 og utgitt elektronisk

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte

Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte Nr. 4-2005 20. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte 2 Tema: Ekteskapet Ekteskapet den viktigaste institusjonen i samfunnet Framtida

Detaljer