pianist en av vår tids toppianister en talentfull pianist piano et vanlig piano (i mots. til flygel)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "pianist en av vår tids toppianister en talentfull pianist piano et vanlig piano (i mots. til flygel)"

Transkript

1 1 pianist m. πιανίστας, ο/η [Ǥ/i pianistas] / en av vår tids toppianister ένας από τους κορυϕαίους πιανίστες του καιρού µας [εnas apǥ tus kǥrifεus pianistεs tu kεru mas] / en talentfull pianist ιδιοϕυής πιανίστας [iðiǥfiis pianistas] piano n. πιάνο, το [tǥ pjanǥ] / et vanlig piano (i mots. til flygel) όρθιο πιάνο [ǤrϑiǤ pjanǥ] / spille piano med følelse παίζω πιάνο µε αίσθηµα [pεzǥ pjanǥ mε εsϑima] pianomusikk m. µουσική για πιάνο [musiki ja pjanǥ] pianostykke n. κοµµάτι του πιάνου, το [tǥ kǥmati tu pjanǥ] / transkribere et pianostykke for fiolin µεταγράϕω ένα κοµµάτι του πιάνου για βιολί [mεtaDžrafǥ εna kǥmati tu pjanǥ ja viǥli] pickup m. (varebil med åpent lasteplan) ανοιχτό ηµιϕορτιγό, το [tǥ aniχtǥ imifǥrtiDžǥ] pickup-arm m. (på platespiller) µπράτσο ηλεκτρόϕωνου, το [tǥ bratsǥ ilεktrǥfǥnu] pidestall m. (fotstykke, sokkel for statue) βάθρο, το [tǥ vaϑrǥ] / plukke noen ned fra pidestallen (vippe noen av pinnen) γκρεµίζω κάποιον από το βάθρο του [grεmizǥ kapiǥn apǥ tǥ vaϑrǥ tu] / sette/stille opp noen på en pidestall (opphøye noen) στήνω κάποιον σε βάθρο [stinǥ kapiǥn sε vaϑrǥ] # (dyrke, idolisere, gi heltestatus til) ηρωοποιώ [irǥǥpiǥ] pidginengelsk m. µπασταρδεµένα αγγλικά, τα [ta bastarðεmεna aŋglika] pietet m. (godhet, hengivenhet) ευλάβεια, η [i εvlavia] # (respekt, ærbødighet) θεοσέβεια, η [i ϑεǥsεvia] pietetsfull adj. (hengiven, from, gudfryktig) ευλαβής [εvlavis] # ευλαβικός [εvlavikǥs] pietetsfullt adv. (med religiøs hengivenhet, ytterst forsiktig, i åndeløs spenning) µε θρησκευτική ευλάβεια [mε ϑriskεftiki εvlavia] pietistisk adj. (svært from, religiøs) θρήσκος [ϑriskǥs] / ei pietistisk gammel dame µια θρήσκα γριά [mja ϑriska Džria] pigg m. (mothake, brodd) ακίδιον, το [tǥ akiðiǥn] # (tann, tind, klippe) δόντι, το [tǥ ðǥndi] # (pigg på gjerde/gelender) ακίδα, η [i akiða] # (på piggsko) καρϕί, το [tǥ karfi] piggete adj. (tornete) ακάνθινος [akanϑinǥs] # ακανθώδης [akanϑǥðis] # (spiss, stikkende) ακιδωτός [akiðǥtǥs] # (utstyrt med pigger) ακιδοϕόρος [akiðǥfǥrǥs] pigghakke f.m. (kilhakke) κασµάς, ο [Ǥ kazmas] piggsko m. πέλµα ερπύστριας, το [tǥ pεlma εrpistrias] # παπούτσια δροµέων µε καρϕιά [paputsia ðrǥmεǥn mε karfja] piggstav m. (stokk med pigg eller brodd) βουκέντρα, η [i vukεndra] piggsvin n. (pinnsvin) σκατζόχοιρος, ο [Ǥ skadzǥçirǥs] piggtråd m. (αγκαθωτό) συρµατόπλεγµα, το [tǥ (aŋgaϑǥtǥ) sirmatǥplεDžma] # αγκυλωτό σύρµα, το [tǥ aŋgilǥtǥ sirma] piggvar m. (zool.) καλκάνι, το [tǥ kalkani] pigment n. (fargestoff, sminke, maling) βαϕή, η [i vafi] pike- pref. (jente, hunn-) θήλυ* [ϑili] / pikeskole (jenteskole) σχολείο θηλέων, το [tǥ sχǥliǥ ϑilεǥn] pikebarn n. (jentebarn, småjente) κοριτσάκι, το [tǥ kǥritsaki] pikenavn n. (før ekteskap) (κοριτσίστικο) πατρικό όνοµα, το [tǥ (kǥritsistikǥ) patrikǥ ǤnǤma] pikeskole m. (jenteskole) παρθεναγωγείο, το [tǥ parϑεnaDžǥjiǥ]

2 2 pikk m. (tabuord, folk./sl. for penis) ψωλή, η [i psǥli] # µαλαπέρδα, η [i malapεrða] pikk og pakk (pikkpakk, rubb og stubb, rubbel og bit, alt en eier og har) όλα τα υπάρχοντα [Ǥla ta iparχǥnda] # συλλήβδην, το [tǥ silivðin] # µπογαλάκια, τα [ta bǥDžalakia] # (dagl. hele sulamitten) ολοσούσουµα, το [tǥ ǤlǤsusuma] / samle alt pikkpakket sitt µαζεύω/παίρνω τα µπογαλάκια µου [mazεvǥ/pεrnǥ ta bǥDžalakia mu] pikkels m. (pickles) τουρσί, το [tǥ tursi] pikkelslake m. (saltlake, krydret eddik) άλµη για τουρσιά, η [i almi ja tursia] pikkolo m. γκρουµ, ο [Ǥ grum] # (tjener på hotell, etc.) υπηρέτης (ξενοδοχείου κτλ.), ο [Ǥ ipirεtis (ksεnǥðǥçiu kε ta lipa)] piknik m. (tur, utflukt) εκδροµή, η [i εkðrǥmi] piknikkorg f. (piknikkurv, nistekorg) καλάθι ϕαγιτού εκδροµέων, το [tǥ kalaϑi fajitu εkðrǥmεǥn] pil f.m. (bolt) βέλος, ο [Ǥ vεlǥs] # (viser, nål, indikator) δεικτής, ο [Ǥ ðiktis] # (skyttel ) σαΐτα, η [i saïta] # (tresort: piletre, selje) ιτιά, η [i itja] # ιτέα, η [i itεa] / bue og piler τόξο και βέλη [tǥksǥ kε vεli] / følge pilene ακολουθώ τα βέλη [akǥluϑǥ ta vεli] : bare følg pilene απλώς ακολούθησε τα βέλη [aplǥs akǥluϑisε ta vεli] : følg pila! (gå i pilens retning!) ακολουθείστε το βέλος! [akǥluϑistε tǥ vεlǥs] / pila på instrumentet flyttet seg ikke ο δεικτής του οργάνου δεν κινήθηκε [Ǥ ðiktis tu ǤrDžanu ðεŋ giniϑikε] / skyte ei pil εκτοξεύω βέλος [ektaksevǥ velǥs] # εξαπολύω βέλος [εksapǥliǥ vεlǥs] # σαϊτεύω [saitεvǥ] / skyte piler ρίχνω βέλη [riχnǥ vεli] pilar m. (arkit.)( søyle) κίονας, ο [Ǥ kiǥnas] # κολόνα, η [i kǥlǥna] # (støttepilar, pilaster) παραστάτης, ο [Ǥ parastatis] pilespiss m. αιχµή βέλους, η [i εχmi vεlus] pilkast n. (spill, eng. darts) παιχνίδι µε βέλη, το [tǥ pεχniði mε vεli] pille m. (tablett) χάπι, το [tǥ Χapi] # καταπότι, το [tǥ katapǥti] / en bitter pille ( ydmykelse bitterhet ) og πικρό χάπι [pikrǥ Χapi] : en bitter pille å svelge πικρά και εξετελισµός [pikra kε εksεtεlizmǥs] / disse pillene vil lindre/gi deg lindring αυτά τα χάπια θα σ' ανακουϕίσουν [afta ta Χapia ϑa sanakufisun] pille v. (pirke) σκαλίζω [skalizǥ] / pille seg i nesen καθαρίζω τη µύτη µου [kaϑarizǥ ti miti mu] pilletriller m. (billearten Scarabaeus sacer, den hellige pilletriller ) (ιερός) σκαραβαίος, ο [Ǥ (iεrǥs) skaravεǥs] pilot m. (flyver) πιλότος, ο [Ǥ pilǥtǥs] # αεροπόρος, ο [Ǥ aεrǥpǥrǥs] # (fører) οδηγός (αεροπλάνου), ο [Ǥ ǤðiDžǤs (aεrǥplanu)] pilotprosjekt n. (forsøksprosjekt, testprogram) δοκιµαστικό πρόγραµµα, το [tǥ ðǥkimastikǥ prǥDžrama] pils m. (pilsnerøl) µπύρα, η [i bira] # µπίρα, η [i bira] # (lyst øl) ξανθιά µπύρα, η [i ksanϑja bira] pilspiss m. αιχµή βέλους, η [i εχmi vεlus] # ενδεικτικό βέλος, ο [Ǥ εnðiktikǥ vεlǥs] pimpe v. (drikke ofte og mye, tylle i seg, helle i seg) καταβροχθίζω [katavrǥχϑizǥ] # (drikke alkohol, supe, tylle i seg) κοπανίζω [kǥpanizǥ] # κοπανάω [kǥpanaǥ] # κοπανώ [ kǥpanǥ] / de har pimpet øl hele kvelden κοπανούσαν µπύρα όλο το

3 3 βράδυ [kǥpanusan bira ǤlǤ tǥ vraði] / han har pimpet øl i hele dag! καταβροχθίζει µπύρα όλη την ηµέρα [katavrǥχϑizi bira Ǥli tin imεra] pimper m. (dranker) θήλαστρο, το [tǥ ϑilastrǥ] # (dagl.) µπιµπερόν, ο [Ǥ bibεrǥn] # πότης, ο [Ǥ pǥtis] # (vindranker) κρασοπατέρας, ο [Ǥ krasǥpatεras] pimpstein m. αλαϕρόπετρα, η [i alafrǥpεtra] # ελαϕρόπετρα, η [i εlafrǥpεtra] # κουϕόπετρα, η [i kufǥpεtra] pine f.m. οδύνη, η [i Ǥðini] # (sykdom, plage, lidelse) βάσανο, το [tǥ vasanǥ] # (sjelekval, vånde) αγωνία, η [i aDžǥnia] # µαρτύριο, το [tǥ martiriǥ] # (smerte, lidelse, sorg) αλγηδόνα, η [i aljiðǥna] / uutholdelig pine ανυπόϕορη αγωνία [anipǥfǥri aDžǥnia] pine v. (plage, martre, torturere) βασανίζω [vasanizǥ] # παιδεύω [pεðεvǥ] # (tyrannisere) τυραννώ [tiranǥ] / bli pint/martret βασανίζοµαι [vazanizǥmε] / pine et bundet dyr βασανίζω ένα αλυσσοδεµένο ζώο [vasanizǥ εna alisǥðεmεnǥ zǥǥ] / slutt å pine katten! πάψε να παιδεύεις τη γάτα! [papsε na pεðεvis ti Džata] pinebenk m. (hist.) όργανο βασανιστηρίων, το [tǥ ǤrDžanǤ vasanistiriǥn] # τροχός βασανιστηρίων, ο [Ǥ trǥχǥz vasanistiriǥn] # (pinsel, tortur) βασανιστήριο, το [tǥ vasanistiriǥ] / bli holdt på pinebenken (vente i spenning/uvisshet, vente på sin avgjørelse) παραµένω σε εκκρεµότητα [paramεnǥ sε εkrεmǥtita] / spenne noen på pinebenken (utsette noen for tortur) υποβάλλω κάποιον σε βασανιστήρια [ipǥvalǥ kapiǥn sε vasanistiria] # βασανίζω κάποιον στον τροχό [vasanizǥ kapiǥn stǥn drǥχǥ] (overf. la noen leve/sveve i uvisshet) αϕήνω κάποιον µετέωρο [afinǥ kapiǥn mεtεǥrǥ] pinefull adj. µαρτυρικός [martirikǥs] # βασανιστικός [vasanistikǥs] pines v. βασανίζοµαι [vasanizǥmε] # ταλανίζοµαι [talanizǥmε] / pines/lide/martres av rheumatisme βασσανίζοµαι ρευµατισµούς [vasanizǥmε tǥ revmatismus] pinje f.m. κουκουναριά, η [i kukunaria] pinjong m. (drev, tannhjul) γρανάζι, το [tǥ Džranazi] pinlig adj. (flau, rådvill) αµήχανος [amiχanǥs] # (kinkig, vrien, vanskelig) δύκσολος [ðiskǥlǥs] / befinne seg i en pinlig/kinkig situasjon βρίσκοµαι σε δύσκολη θέση [vriskǥmε sε ðiskǥli ϑεsi] / ei pinlig pause αµήχανη παύση [amiχani pafsi] / en pinlig stillhet αµήχανη σιωπή [amiχani siǥpi] # være pinlig for (blamere seg,) ντροπιάζοµαι [drǥpjazǥmε] pinne m. (stav, kjepp) ραβδί, το [tǥ ravði] # (påle, stav, stake) παλούκι, το [tǥ paluki] # (plantepinne, blomsterpinne, stav, stang, sake, stolpe) πάσσαλος, ο [Ǥ pasalǥs] # (klinknagle, plugg, propp, tapp, tein) αξονίσκος, ο [Ǥ askǥniskǥs] # (tapp, plugg, peker, markør) βελόνα, η [i vεlǥna] # (kvist, lite trestykke) m. κινεζικό ξυλαράκι, το [tǥ ksilaraki] # (spisepinne) κινεζικό ξυλαράκι, το [tǥ kinεzikǥ ksilaraki] / samle sammen noen pinner til bålet µαζεύω λίγες βέργες για τη ϕωτιά [mazεvǥ lijεz vεrjεz ja ti fǥtja] / spikke pinner til å støtte opp bønnene (=bønnestenglene) med κόβω παλούκια/πασσάλους να στηρίξω τις ϕασολιές [kǥvǥ palukia/pasaluz na stiriksǥ tis fasuljεs] / vippe noen av pinnen (plukke noen ned fra pidestellen) γκρεµίζω κάποιον από το βάθρο του [grεmizǥ kapiǥn apǥ tǥ vaϑrǥ tu] pinneved m. (fliser, småbiter) κοµµατάκια, τα [ta kǥmatakia] / knuse noe til pinneved

4 4 κάνω κάτι κοµµατάκια [kanǥ kati kǥmatakia] / båten ble slått i stykker/til pinneved av bølgene το πλοίο έγινε κοµµάτα από τα κύµατα [tǥ pliǥ εjinε kǥmata apǥ ta kimata] pinnsvin n. (piggsvin) σκατζόχοιρος, ο [Ǥ skadzǥçirǥs] : pinnsvinet rullet seg sammen til et nøste ο σκατζόχοιρος κουβαριάστηκε [Ǥ skadzǥçirǥs kuvariastikε] pinse f.m. Πεντηκοστή, η [i pεndikǥsti] pinsedag m. (første pinsedag) ηµέρα της Πεντηκοστής η [i imεra tis pεndikǥstis] # Κυριακή της Πεντηκοστής, η [i kiriaki tis pεndikǥstis] / andre pinsedag η ευτέρα της Πεντεκοστής [i ðεftεra tis pεndεkǥstis] pinsel m. (tortur, lidelse) βασάνισµα, το [tǥ vasanizma] # βασανισµός, ο [Ǥ vasanizmǥs] pinselilje f. m. (påskelilje, narsiss) ζαµπάκι, το [tǥ zambaki] pinsett m. (med.) τσιµπιδάκι, το [tǥ tsimbiðaki] # λαβίδα, η [i laviða] # (tang) ελκυστήρας, ο [Ǥ εlkistiras] pin-up m. κορίτσι για καρϕίτσωµα, το [tǥ kǥritsi ja karfitsǥma] pion m. (peon) µάκος, ο [Ǥ makǥs] pionér m. (lederskikkelse) µπροστάρης, ο [Ǥ brǥstaris] # ταγός, ο [Ǥ taDžǥs] # πρωτοπόρο, ο [Ǥ prǥtǥpǥrǥs] pip n. (tut, (elektronisk) lydsignal) (ηλεκτρονικός) ήχος σήµατος, ο [Ǥ (ilεktrǥnikǥs) iχǥs simatǥs] pipe f.m. πίπα, η [i pipa] # τσιµπούκι, το [tǥ tsimbuki] # (skorstein) καµινάδα, η [i kaminaða] # (børserpipe, geværløp) κάννη (του όπλου), η [i kani (tu Ǥplu)] # (fløyte, orgelpipe) αυλός, ο [Ǥ avlǥs] / han pattet på pipa si mens han snakket κάπνιζε την πίπα του ενώ µιλούσε [kapnizε tim pipa tu εnǥ milusε] / pipa er full av sot η καµινάδα βούλωσε από την καπνιά [i kaminaða vulǥsε apǥ tiŋ gapnja] / la pipa få en annen låt αλλάζω βιολί [alazǥ viǥli] # (begynne et nytt liv, begynne med blanke ark, bli et nytt og bedre menneske) γυρίζω ϕύλλο [jirizǥ filǥ] pipe v. (gi pipelyd) σκληρίζω [sklirizǥ] # (klynke) κλαψουρίζω [klapsurizǥ] / pipe ut (komme med tilrop som tegn på misnøye) αποδοκιµάζω [apǥðǥkimazǥ] # (komme med fy-rop, booe ) αποδοκιµάζω µε ιαχές [apǥðǥkimazǥ mε jaçεs] # (dagl.) γιουχάρω [jiuχarǥ] # γιουχαΐζω [jiuχaïzǥ] : pipe ut en taler/foredragsholder αποδοκιµάζω έναν οµιλητή [apǥðǥkimazǥ εnan Ǥmiliti] : taleren ble pepet ut ο οµιλητής γιουχαΐστηκε [Ǥ Ǥmilitis jiuχaïstikε] pipekonsert m. (piping) ϕωνές αποδοκιµασίας [fǥnεs apǥðǥkimasias] # γιουχάϊσµα, το [tǥ jiuχaïzma] pipenøkkel m. (rørnøkkel) σωληνωτό κλειδί, το [tǥ sǥlinǥtǥ kliði] piperenser m. βουρτσάκι καθαρισµού πίπας, το [tǥ vurtsaki kaϑarizmu pipas] pipetobakk m. καπνός για πίπα, ο [Ǥ kapnǥz ja pipa] / en pakke pipetobakk ένα πακέτο καπνός για πίπα [εna pakεtǥ kapnǥz ja pipa] pipette f.m. (dråpeteller) σταγονόµετρο, το [tǥ staDžǥnǥmεtrǥ] pir m. (kai, molo) µουράγιο, το [tǥ murajǥ] # κρηπίδωµα, το [tǥ kripiðǥma] pirat m. (sjørøver) πειρατής, ο [Ǥ piratis] # καταδροµέας, ο [Ǥ kataðrǥmεas] #

5 5 (sjørøver, sjørøverskip) κουρσάρικο, το [tǥ kursarikǥ] piratdrosje f.m. πειρατικό, το [tǥ piratikǥ] piratkopi m. πειρατικό αντίγραϕο, το [tǥ piratikǥ andiDžrafǥ] # (piratutgave) πειρατική έκδοση, το [tǥ piratiki εkðǥsi] / piratkopier κλεψίτυπα, τα [ta klεpsitipa] / lage piratkopier av noens musikk/bøker κλέβω τη µουσική/τα βιβλία κάποιου [klεvǥ ti musiki/ta vivlia kapiu] piratkopiering f.m. (krenkelse av copyright) κλεψιτυπία, η [i klεpsitipia] # (plagiering, piratkopiering) λογοκλοπή, η [i lǥDžǥklǥpi] piratsender m. (radio) πειρατρικός σταθµός, ο [Ǥ piratikǥs staϑmǥs] piratskip n. κουρσάρικο, το [tǥ kursarikǥ] # πειρατικό πλοίο, το [tǥ piratikǥ pliǥ] piratvirksomhet f. πειρατεία, η [i piratia] # (plyndringstokt, sjørøvertokt) κούρσεµα, το [tǥ kursεma] Pireus geo. Πειραιάς, ο [Ǥ pirεas] pirke v. (krafse, grave) σκαλίζω [skalizǥ] # (kritisere, henge seg opp i småting) λεπτολογώ [lεptǥlǥDžǥ] / pirke i maten (spise lite, spise uten å være sulten) τρώω χωρίς να πεινώ [trǥǥ ΧǤriz na pinǥ] / pirke seg i tennene (rense tennene sine) καθαρίζω τα δόντια µου [kaϑarizǥ ta ðǥndja mu] pirkete adj. ψιλικατζής [psilikadzis] # (pedantisk, nøyaktig) σχολαστικός [sχǥlastikǥs] # (nøye, kresen, vanskelig å gjøre til lags) απαιτητικός [apεtitikǥs] # δύσκολος [ðiskǥlǥs] # (veldig nøye, påpasselig, pertentlig) ιδιότροπος [iðiǥtrǥpǥs] # λεπτολόγος [lεptǥlǥDžǥs] pirol m. (ornit.) κιτρινοπούλι, το [tǥ kitrinǥpuli] pirre v. (egge, tenne) ανάβω [anavǥ] # (stimulere) παρακινώ [parakinǥ] # κεντρίζω [kεndrizǥ] # (egge, erte, plage) βασανίζω [vasanizǥ] # (kile) γαργαλώ [DžarDžalǤ] / bare tanken på henne pirrer han (han blir opphisset bare ved tanken på henne) µόνο που τη σκέϕτεται, ανάβει [mǥnǥ pu ti skεftεtε anavi] / pirre noen/ganen med appetittvekkende dufter βασανίζω κάποιον µε ορεχτικές µυρουδιές [vasanizǥ kapiǥn mε ǤrεΧtikεz miruðjεs] / pirre noens forfengelighet/lavere instinkter γαργαλώ τη µαταιοδοξία/τα χυδαία ενστρικτά κάποιου [DžarDžalǤ ti matεǥðǥksia/ta çiðεa εnstikta kǥpiu] / pirre noens lyster/begjær διεγείρω τις επιθυµίες κάποιου [ðiεjirǥ tis εpiϑimiεs kapiu] # εξάπτω την πόθο κάποιου [εksaptǥ tim bǥϑǥ kapiu] / pirre/ vekke noens nysgjerrighet εξάπτω την περιέργεια κάποιου [εksaptǥ tim bεriεrjia kapiu] / du har sannelig pirret min nysgjerrighet µου κέντρισες την περιέργεια! [mu kεndrisεs tin pεriεrjia] pirrende adj. (seksuelt eggende, afrodiasiakisk) αϕροδισιακός [afrǥðisiakǥs] # (eggende, stimulerende, opphissende) διεγερτικός [ðiεjεrtikǥs] pirring f.m. (stimulering, opphisselse, oppstemthet) διέγερση, η [i ðjεjεrsi] pisk m. (svepe, stav, stang, kjepp, kvist) βέργα, η [i vεrDža] # (svepe) βούνευρο, το [tǥ vunεvrǥ] # καµουτσί, το [tǥ kamutsi] # καµτσίκι, το [tǥ kamtsiki] # µαστίγιο, το [tǥ mastijǥ] / han drev hesten fram med pisk (han pisket på hesten) έβιαζε τ' άλογο µε µια βέργα να προχωρήσει [εviazε talǥDžǥ mε mja vεrDža na prǥχǥrisi] / merke etter pisken (piskeslag) βιτσιά, η [i vitsia]

6 6 piske v. (slå) δέρνω [ðεrnǥ] # (slå med svepe) µαστιγώνω [mastiDžǥnǥ] # (slå med pisk, bjørkeris o.l.) βιτσίζω [vitsizǥ] # (la noen få smake pisken) του δίνω µε το βούρδουλα [tu ðinǥ mε tǥ vurðula] # (slå, vispe) χτυπώ [ΧtipǤ] # κτυπώ [ktipǥ] # (vispe, blande i ved visping) αναµιγνύω µε κτυπήµατα [anamiDžniǥ mε ktipimata] # (om regn, hagl etc.: piske ubarmhjerig mot...) κτυπώ ανελέητα (τον...) [ktipǥ anεlεita (tǥn)] / piske egg χτυπώ αβγά [ΧtipǤ avDža] / piske en hest βιτσίζω/δέρνω/ µαστιγώνω ένα άλογο [vitsizǥ/ðεrnǥ/mastiDžǥnǥ εna alǥDžǥ] / piske krem χτυπώ κρέµα [ΧtipǤ krεma] / piske opp (røre opp) αναταράσσω [anatarasǥ] # δέρνω [ðεrnǥ] # (slå) κοπανίζω [kǥpanizǥ] # (hisse opp, irritere) ερεθίζω [εrεϑizǥ] : hvalen pisket opp vannet med halefinnen η ϕάλαινα έδερνε/κοπανούσε το νερό µε την ουρά της [i falεna εðεrnε/kǥpanusε tǥ nεrǥ mε tin ura tis] : piske opp opinionen stemningen blant folket ερεθίζω την κοινή γνώµη [εrεϑizǥ tiŋ gini DžnǤmi] : piske opp vannet (plaske i vannet) i et svømmebasseng αναταράζω το νερό µιας πισίνας [anatarazǥ tǥ nεrǥ mjas pisinas] / regnet pisket dem i ansiktet η βρόχη βίτσιζε/ µαστίγωνε τα πρόσωπά τους [i vrǥçi vitsizε/mastiDžǥnε ta prǥsǥpa tus] : regnet pisket oss i ansiktet/mot vinduene η βροχή έδερνε/µαστίγωνε τα πρόσωπά µας /τα παράθυρα [i vrǥçi εðεrnε/mastiDžǥnε ta prǥsǥpa mas/ta paraϑira] / piskende adj. (om regn og sno) δαρτός [ðartǥs] piskeslag n. (svepeslag, piskesnert, rapp) βίτσα, η [i vitsa] # βούρδουλας, ο [Ǥ vurðulas] # βουρδουλιά, η [i vurðulja] # καµ(ου)τσικιά, η [i kam(o)tsikia] / ti piskeslag δέκα καµτσικιές [ðεka kamtsikiεs] : gi noen ti piskeslag δίνω 10 βουρδουλιές σε κάποιον [ðinǥ ðεka vurðuljεs sε kapiǥn] / piskelagene syntes fremdeles på ryggen hans ϕαίνονταν ακόµα οι βουρδουλιές στην πλάτη του [fεnǥndan akǥma i vurðuljεs stim blati tu] piskesnert m. (smell fra pisken) κρότος του µαστίγιου, ο [Ǥ krǥtǥs tu mastiju] pisking f.m. (med bjørkeris o.l.) βίτσισµα, το [tǥ vitsizma] # βουρδουλιά, η [i vurðulja] # (pryl, juling) δάρσιµο, το [tǥ ðarsimǥ] # δαρµός, ο [Ǥ ðarmǥs] # µαστίγωµα, το [Ǥ mastiDžǥma] # µαστίγωση, η [i mastiDžǥsi] / dømme noen til pisking (idømme piskeslag) καταδικάζω κάποιον σε µαστίγωµα [kataðikazǥ kapiǥn sε mastiDžǥma] / regnets pisking mot vinduene/mot ansiktene våre το δάρσιµο της βροχής στα παράθυρα/στα πρόσωπά µας [tǥ ðarsima tiz vrǥçis sta paraϑira/sta prǥsǥpa mas] piss m. (urin) κάτουρο, το [tǥ katurǥ] pisse v. (late vannet) κάνω το νερό µου [kanǥ tǥ nεrǥ mu] pissoar n. ουρητήριο, το [tǥ uritiriǥ] pistasjis m. παγωτό ϕυστίκι, το [tǥ paDžǥtǥ fistiki] pistol m. πιστόλι, το [tǥ pistǥli] # (revolver, våpen) κουµοπούρα, η [i kumbura] # κουµοπούρι, το [tǥ kumburi] / trekke en pistol τραβάω κουµπούρα [travaǥ kumbura] : han trakk (lynraskt) en pistol opp av lomma έβγαλε αστραπιαία ένα πιστόλι από την τσέπη του [εvDžalε astrapjεa εna pistǥli apǥ tin dzεpi tu] pistolskudd n. πιστολιά, η [i pistǥlja] # κουµπουριά, η [i kumburia] # (geværskudd) τουϕεκιά, η [i tufεkja] # (smell, knall, bang) εκπυροσκρότηση, η [i εkpirǥskrǥtisi] # ριξιά, η [i riksja] # σουτ, το [tǥ sut]

7 7 pistrete adj. (om hår/skjegg: tynt og pistrete) άτακτος [ataktǥs] # άταχτος [ataχtǥs] / tynt og pistrete hår άτακτα µαλλιά [atakta malja] pittoresk adj. (bildeskjønn, naturskjønn, vakker, malerisk) γραϕικός [DžrafikǤs] / pittoreske landsbyer γραϕικά χωριά [Džrafika ΧǤria] pizza m. πίτσα, η [i pitsa] pjatt n. n. (sludder, tåkeprat, tomt snakk) αερολογίες [aεrǥlǥjiεs] # µωρολογία, η [i mǥrǥlǥjia] pjatte v. (sludre, tullprate) αεροκοπανίζω [aεrǥkǥpanizǥ] # αερολογώ [aεrǥlǥDžǥ] pjokk m. (unge, guttevalp, guttunge, snørrunge) κουτσούβελο, το [tǥ kutsuvεlǥ] # πιτσιρίκος, ο [Ǥ pitsirikǥs] pjusket adj. (tjafset, pistret, spredt) αραιός [arεǥs] # (sjuskete, uflidd, ugredd) ακτένιστος [aktεnistǥs] # αχτένιστος [aχtεnistǥs] # (sjusket, uryddig, uordentlig) άτσαλος [atsalǥs] pladask adv. (brått) απότοµα [apǥtǥma] # (voldsomt / med et brak) βίαια ή µε θόρυβο [viεa i mε ϑǥrivǥ] # ( langflat ) ϕαρδύς πλατύς [farðis-platis] : jeg snublet og falt langflat på golvet σκόνταψα και έπεσα ϕαρδύς πλατύς στο πάτωµα [skǥndapsa kε εpεsa farðis-platis stǥ patǥma] plage f.m. (trakassering, ubehageligheter) παρενόχληση, η [i parεnǥχlisi] # (bekymring, bryderi, uleilighet) µπελάς, ο [Ǥ bεlas] # (sykdom, lidelse, pine, plageånd) βάσανο, το [tǥ vasanǥ] # αρρώστια, η [i arǥstia] # (lidelse, kval, pinsel) βασάνισµα, το [tǥ vasanizma] # βασανισµός, ο [Ǥ vasanizmǥs] # βάσανο, το [tǥ vasanǥ] # (lidelser, problemer) δεινά, τα [ta ðina] # πάθηµα, το [tǥ paϑima] # (ulempe, problem, ubehag, irritasjon) ενόχληση, η [i εnǥχlisi] # ασθένεια, η [i asϑεnia] (onde) κακό, το [tǥ kakǥ] # (overf. onde, ubehag) γκάστρωµα, το [tǥ gastrǥma] # (smerte) πόνος, ο [Ǥ pǥnǥs] / alderdommen og de plager som følger med den τα γερατιά και τα παρεπόµενα κακά τους [ta jεratja kε ta parεpǥmεna kaka tus] / den kloakkummen er en plage/til irritasjon for hele nabolaget αυτός ο βόθρος είναι ενόχληση για όλη τη γειτονιά [aftǥs Ǥ vǥϑrǥs inε εnǥχlisi ja Ǥli ti jitǥnja] / det er en stor plage/ulempe, men det er ikke noe å gjøre med det είναι µεγάλη ενόχληση αλλά δε γίνεται αλλιώς [inε mεDžali εnǥχlisi ala ðε jinεtε aljǥs] / en hersens (forbannet/elendig/jævla) plage! κακός µπελάς! [kakǥz bεlas] / en sann plage (en pest og en plage, en svøpe) µάστιγα, η [i mastiDža] : fluene/myggen/knotten er en sann plage her om sommeren οι µύγες /τα κουνούπια/οι σκνίπες είναι πραγµατική µάστιγα το καλοκαίρι εδώ [i mijεs/ta kunupia/i sknipεs inε praDžmatiki mastiDža tǥ kalǥkεri εðǥ] / hun har alltid (= klager alltid over) en eller annen plage! όλο και κάποιο ενόχληµα έχει [ǤlǤ kε kapiǥ εnǥχlima εçi] / hun har mange plager og bekymringer έχει ένα σώρο µπελάδες [εçi εna sǥrǥ bεlaðεs] / jeg vet det er ei stor plage/til stort bryderi for dere, men ξέρω ότι είναι µεγάλος µπελάς για σας αλλά [ksεrǥ Ǥti inε mεDžalǥz bεlaz ja sas ala] / mine plager vil ingen ende ta τα παθήµατά µου δεν έχουν τέλος [ta paϑimata mu ðεn εχun dεlǥs] / være en pest og en plage (irritere veldig) ενοχλώ πολύ [εnǥχlǥ pǥli] / årsaken til alle plagene hans η αρχή όλων των δεινών του [i arçi ǤlǤn tǥn ðinǥn du]

8 8 plage v. πιλατεύω [pilatεvǥ] # (trakassere, avbryte) διακόπτω [ðiakǥptǥ] # παρενοχλώ [parεnǥχlǥ] # (erte, ergre, plage, gjøre en noe) πειράζω [pirazǥ] # (forstyrre, forulempe, irritere) ενοχλώ [εnǥχlǥ] # ενοχλώ (συστηµατικά) [εnǥχlǥ (sistimatika)] # (irritere, gå noen på nervene) νευριάζω [nεvriazǥ] # (forvirre, overdynge) ζαλίζω [zalizǥ] # (hjemsøke, ramme) πλήττω [plitǥ] # ταλανίζω [talanizǥ] # (volde bry/bekymring, forurolige, pine, torturere) βασανίζω [vasanizǥ] # καταβασανίζω [katavasanizǥ] # (bekymre) απασχολώ [apasχǥlǥ] # (bekymre, forurolige, engste) βαριοκαρδίζω [variǥkarðizǥ] # (tyrannisere) τυραννώ [tiranǥ] # καταπονώ [katapǥnǥ] # κατατυραννώ [katatiranǥ] # (sjikanere, pine) παιδεύω [pεðεvǥ] # (overdynge) βοµβαρδίζω [vǥmvarðizǥ] # (mase på) πιέζω ϕορτικά [pjεzǥ fǥrtika] # ξεψυχώ [ksεpsiχǥ] # (dagl.) (παρα)σκοτίζω [(para)skǥtizǥ] # (være til sjenanse, være til byrde) ϕορτώνω [fǥrtǥnǥ] # (utsette andre for prøvelser, være en plageånd) ταλαιπωρώ [talεpǥrǥ] # καταταλαιπωρώ [katatalεpǥrǥ] / den gutten plaget livet av meg! µε παραζάλισε αυτό το παιδί! [mε parazalisε aftǥ tǥ pεði] / denne mannen plager meg αυτός ο άνδρας µε πειράζει [aftǥs Ǥ anðraz mε pirazi] / han er plaget av reumatisme υποϕέρει από πευµατισµούς [ipǥfεri apǥ rεvmatizmus] / han liker/nyter å plage meg ευχαριστιέται να µε παρενοχλεί [εfχaristjεtε na mε parεnǥχli] / han liker å plage sin søster του αρέσει να πιλατεύει την αδελϕή του [tu arεsi na pilatεvi tin aðεlfi tu] / han lot meg tydelig forstå at jeg plaget han (...at jeg var en plageånd/at jeg irriterte han) µου έδωσε ν' αντιληϕθώ καθαρά ότι τον ενοχλούσα [mu εðǥsε nandilifϑǥ kaϑara Ǥti tǥn εnǥχlusa] / han/hun plaget meg med spørsmål µε ξεψύχισε µε ερωτήσεις [mε ksεpsiçisε mε εrǥtisis] / han var (mye) plaget av sykdom τον βασάνιζαν οι αρρώστειες [tǥn vasanizan i arǥstiεs] / hva er det som plager deg? τι σε βασανίζει; [ti sε vasanizi] # τι σε απασχολεί; [ti sε apasχǥli] # (hva er der som gnager deg?) τι σε τρώει ; [ti sε trǥi] / ikke la dette plage deg (du skal ikke gå og bekymre deg over dette) µη βαριοκαρδίζεις µ' αυτό [mi variǥkarðiziz maftǥ] / jeg er mye plaget med ryggen µε πειράζει πολύ η µέση µου [mε pirazi pǥli i mεsi mu] / kulden/varmen plager meg ikke δε µε πειράζει ρο κρύο/η ζέστη [ðε mε pirazi tǥ kriǥ/i zεsti] / kulden plager meg ikke, men jeg tåler ikke varmen το κρύο δεν µ' ενοχλεί, αλλά δεν υποϕέρω τη ζέστη [tǥ kriǥ ðεn mεnǥχli ala ðεn ipǥfεrǥ ti zεsti] / noe så ut til å plage han µε ϕαινόταν να τον απασχολεί κάτι [mε fεnǥtan na tǥn apasχǥli kati] / plage noen (kritisere noen, finne feil ved noen, la noen få unngjelde) τα βάζω µε κάποιον [ta vazǥ mε kapiǥn] # (være påtrengende, stadig kritisere noen, være ute etter noen) γίνοµαι στενός κόρσες σε κάποιον [jinǥmε stεnǥs kǥrsεs sε kapiǥn] : plage noen med brev/henstillinger (bombardere/terrorisere noen med...) βοµβαρδίζω κάποιον µε γράµµατα/παρακήσεις [vǥmvarðizǥ kapiǥn mε Džramata/ paraklisis] / plage noen med spørsmål (overdynge noen med spørsmål) ζαλίζω κάποιον µε εροτήσεις [zalizǥ kapiǥn mε εrǥtisis] : ikke plag faren din med spørsmål! µη σκοτίζεις τον πατέρασου µε ερωτήσεις! [mi skǥtizis tǥm batεra su mε εrǥtisis] / plage noen med dumme spørsmål καταπονώ/κατατυραννώ κάποιον µε ανόητες ερωτήσεις [katapǥnǥ kapiǥn mε anǥitεs εrǥtisis] / ikke plag han med tåpelige spørsmål µην

9 9 τον απασχολείς /βασανίζεις /ενοχλείς /νευριάζεις µε ανόητες ερωτήσεις [min tǥn apasχǥlis/vasaniziz/εnǥχliz mε anǥitεs εrǥtisis] / myggen plaget meg hele natta µε παίδεψαν τα κουνούπια όλη τη νύχτα [mε pεðεpsan ta kunupia Ǥli ti niχta] / tanken på at... plaget meg µε βασάνιζε η ιδέα ότι... [mε vasanizε i iðεa Ǥti] / tiggerne på gata plaget meg µου ϕορτώθηκαν οι ζητιάνοι του δρόµου [mu fǥrtǥϑikan i zitjani tu ðrǥmu] / vanskelighetene som plager oss alle οι δυσκολίες που πιλατεύουν όλους µας [i ðiskǥliεs pu pilatεvun Ǥluz mas] plages v. βασανίζοµαι [vasanizǥmε] # ταλανίζοµαι [talanizǥmε] # παιδεύοµαι [pεðεvǥmε] # (forfølges) καταδιώκοµαι [kataðiǥkǥmε] # (bli belastet, bli sjenert) ϕορτώνοµαι [fǥrtǥnǥmε] / plages i timevis (av) βασανίζοµαι επί ώρες (για..) [vasanizǥmε εpi Ǥrεs (ja)] / plages av/med (dras med, utstå, li under) υποϕέρω από [ipǥfεrǥ apǥ] # βασανίζοµαι [vasanizǥmε] # µαρτυρώ [martirǥ] # (streve hardt, bli utsatt for strabaser) ταλαιπωρούµαι [talεpǥrumε] : han har vært plaget av podagra i år µαρτύρησα ϕέτος από την ποδάγρα [martirisa fεtǥs apǥ tin pǥðaDžra] : han plages av en lei hoste/smerter βασανίζοµαι από άσχηµο βήχα/από πόνους [vasanizǥmε apǥ asçimǥ viχa/apǥ pǥnus] : jeg plages av og til med magen (jeg er av og til så rar i magen) µε πειράζει κάπου κάπου το στοµάχη µου [mε pirazi kapu-kapu tǥ stǥmaçi mu] : jeg plages mye med ryggen µε πειράζει πολύ η µέση µου [mε pirazi pǥli i mεsi mu] / han plages av tanken på at τον καταδιώκει η ιδέα ότι... [tǥŋ kataðiǥki i iðεa Ǥti] / plages av sjalusi βασανίζοµαι από ζήλια [vasanizǥmε apǥ zilia] plageånd f.m. (en pest og en plage, et gnagsår) βάσανο, το [tǥ vasanǥ] # (torturist, bøddel) βασανιστής, ο [Ǥ vasanistis] # (egent. bøddel) δήµιος, ο [Ǥ ðimiǥs] / du er en plageånd! τι βάσανο που είσαι! [ti vasana pu isε] plagiat n. (plagiering, piratkopiering) λογοκλοπή, η [i lǥDžǥklǥpi] plagiator m. (person som driver piratkopiering) λογοκλόπος, ο [Ǥ lǥDžǥklǥpǥs] plagiere v. (kopiere, stjele, rappe) κλέβω [klεvǥ] / dette avsnittet i essayet ditt har du kopiert fra ei bok αυτό το κοµµάτι στην έκθεσή σου το 'κλεψες από βιβλίο [aftǥ tǥ kǥmati stin εkϑεsi su tǥ klεpsε apǥ vivliǥ] plagiering f.m. (plagiat) λογοκλοπή, η [i lǥDžǥklǥpi] plagsom adj. ταλανιστικός [talanistikǥs] # βασανιστικός [vasanistikǥs] # ενοχλητικός [εnǥχlitikǥs] # (forbannet, ekkel, bestialsk) αναθετισµένος [anaϑεtizmεnǥs] # (tung, irriterende, brysom) επαχθής [εpaχϑis] # οχληρός [ǤΧlirǤs] / de plagsomme myggene (dagl.: den plagsomme myggen) αυτά τ' αναθεµατισµένα τα κουνούπια [afta tanaϑεmatizmεna ta kunupia] / plagsomme gjester οχληροί επισκέπτες [ǤΧliri εpiskεptεs] / plagsomme smerter βασανιστικοί πόνοι [vasanistiki pǥni] / plagsomme unger ενοχλητικά παιδιά [εnǥχlitika pεðja] / stille plagsomme (irriterende, vriene) eller taktløse spørsmål υποβάλλω ενοχλητικές ή αδιάκριτες ερωτήσεις [ipǥvalǥ εnǥχlitikεs i aðjakritεs εrǥtisis] / så plagsomme de fluene er! πόσο ενοχλητικές είναι οι µύγες! [pǥsǥ εnǥχlitikεs inε i mijεs] plakat m. αϕίσ(σ)α, η [i afisa] # διαϕηµιστική αϕίσα, η [i ðiafimistiki afisa] #

10 10 (program for forestilling) πρόγραµµα της παράστασης, η [i prǥDžrama tis parastasis] # (transparent) πανό, το [tǥ panǥ] : berømte navn på plakaten διάσηµα ονόµατα στο πρόγραµµα της παράστασης [ðjasima ǤnǤmata stǥ prǥDžrama tis parastasis] / klistre opp plakater κολλώ αϕίσσες [kǥlǥ afisεs] / sett opp (klistre opp) denne plakaten på veggen, er du snill σε παρακαλώ κόλλησε αυτό την αϕίσσα στον τοίχο [sε parakalǥ kǥlisε aftǥ tin afisa stǥn diχǥ] plakatklistrer m. τοιχοκολλητής, ο [Ǥ tiχǥkǥlitis] # αϕισσοκολλητής, ο [Ǥ afisǥkǥlitis] plan m. σχέδιο, το [tǥ sçεðiǥ] # πλάνο, το [tǥ planǥ] # (planutkast) διαγράµµα, το [tǥ ðiaDžrama] # (pretensjon, ambisjon) βλέψη, η [i vlεpsi] # (geometr. plan, nivå) επίπεδο, το [tǥ εpipεðǥ] # (plansnitt, snittegning, arkit. grunnriss, grunnplan) κάτοψη, η [i katǥpsi] / ambisiøse planer µεγαλεπήβολα σχέδια [mεDžalεpivǥla sçεðia] / det ser ut til at planene våre begynner å ta form/utkrystallisere seg (vi er kommet godt i gang med planleggingen) ϕαίνεται ότι τα σχέδια µας άρχισαν ν' αποκρυσταλλώνονται [fεnεta Ǥti ta sçεðja mas arçisan napǥkristalǥnǥndε] / en urealisert plan/en plan som ikke er satt ut i livet ένα ανεκτέλεστο σχέδιο [ena anεktεlεstǥ sçεðiǥ] / er dette en del av planen (inngår dette i planen) αποτελεί αυτό µέρος του σχεδίου; [apǥtεli aftǥ mεrǥs tu sçεðiu] / forpurre/kullkaste planene til noen αναστατώνω/ανατρέπω τα σχέδια κάποιου [anastatǥnǥ/anatrεpǥ ta sçεðia kapiu] # (stikke kjepper i hjulene for noen, legge hindringer i veien for noen) παρεµβάλλω εµπόδια στα σχέδια κάποιου [parεmvalǥ εmbǥðja sta sçεðja kapiu] : hans død forpurret våre planer ο θάνατος του διέλυσε τα σχέδιά µας [Ǥ ϑanatǥs tu ðjεlisε ta sçεðja mas] : planene våre ble kullkastet av/på grunn av været (været forpurret planene våre) ναυάγησαν τα σχέδιά µας εξαιτίας του καιρού [navajisan ta sçεðja mas εksεtias tu kεru] / gjennomføre en plan (sette en plan ut i livet) εκτελώ ένα σχέδιο [εktεlǥ εna sçεðiǥ] / han og de skrullete planene hans (han med sine skrullete/ville planer) αυτός και τα παλαβα του σχέδια [aftǥs ke ta palava tu sçεðia] / jeg kan ikke forandre mine planer nå δεν µπορώ να αλλάξω τα σχέδιά µου τώρα [ðεm bǥrǥ nalaksǥ ta sçεðja mu tǥra] / ha en plan B έχω ά λλο σχέδιο (για) πισινή [εχǥ alǥ sçεðjǥ (ja) pisini] / ha planer (ha noe fore, ha noe å gjøre) έχω να κάνω [εχǥ na kanǥ] : for øyeblikket har jeg ikke noen bestemte planer (jeg har ingenting i sikte/er arbeidsledig etc.) για την ώρα είµαι άεργος [ja tin Ǥra imε aεrDžǥs] : har dere noen planer for i kveld? (har De/dere noe fore i kveld?) έχετε να κάνετε τίποτε απόψε; [εçεtε na kanεtε tipǥtε apǥpsε] / ha planer om (ha til hensikt, akte å gjøre) σκοπεύω [skǥpεvǥ] # λογαριάζω [lǥDžariazǥ] : jeg har planer om å gifte meg λογαριάζω να παντρευτώ [lǥDžariazǥ na pandrεftǥ] / kullkaste/forpurre planene til noen ανατρέπω/αναστατώνω τα σχέδια κάποιου [anatrεpǥ/anastatǥnǥ ta sçεðia kapiu] / la oss sette planen ut i livet ας βάλουµε το σχέδιο σε πράξη [az valumε tǥ sçεðiǥ sε praksi] / jeg prøvde å få han til å oppgi den planen/forsettet sitt προσπάθησα να τον αποτρέψω απ' αυτό το σχέδιο [prǥspaϑisa na tǥn apǥtrεpsǥ apaftǥ tǥ sçεðiǥ] / planene mine slo feil (ble kullkastet) τα σχέδιά µου ανατράπηκαν/αστόχησαν [ta sçεðja mu anatrapikan/astǥçisan] : planene våre falt i fisk τα σχέδιά µας βούλιαξαν [ta sçεðja maz vuliaksan] / på et høyere sosialt plan/nivå σ' ένα υψηλότερο

11 11 κοινονικό επίπεδο [sεna ipsilǥtεrǥ kinǥnikǥ εpipεðǥ] / realisere sine planer πραγµατοποιώ τις βλέψεις µου [praDžmatǥpjǥ tiz vlεpsiz mu] / sette en stopper for noens planer (stikke kjepper i hjulene for noen) εξουδετερώνω τα σχέδια κάποιου [εksuðεtεrǥnǥ ta sçεðia kapiu] / store planer µεγάλα σχέδια [mεDžala sçεðia] / ta fram igjen gamle planer (blåse liv i gamle planer) νεκρανασταίνω παλιά σχέδια [nεkranastεnǥ palja sçεðja] / tenke ut en plan for å bli rik en fart µηχανεύοµαι ένα σχέδιο γρήγορου πλουτισµού [miχanεvǥmε εna sçεðjǥ DžriDžǤru plutizmu] / utarbeide/ sette opp/lage en plan ετοιµάζω/καταστρώνω (ένα) σχέδιο [εtimazǥ/katastrǥnǥ (εna) sçεðiǥ] / ville planer εξωϕρενικά σχέδια [εksǥfrεnika sçεðia] / være i plan med (noe annet) (være på samme nivå som, ikke stikke fram/henge utover) είµαι στην ίδια επιϕάνεια µε κάτι [imε stin iðia εpifania mε kati] / ærgjerrige planer ϕιλόδοξα σχέδια [filǥðǥksa sçεðia] plan adj. (flat, jevn, glatt, slett) επίπεδος [εpipεðǥs] # ίσιος [isiǥs] # (helt plan/rett/flat) ολόισιος [ǤlǤisjǤz] / golvet er helt plant το πάτωµα είναι ολόισιο [tǥ patǥma inε ǤlǤisjǤ] planere v. (nivellere, vatre) αλϕαδιάζω [alfaðjazǥ] # (jevne ut, glatte ut) εξοµαλύνω [εksǥmalinǥ] # ισ(ι)άζω [is(i)azǥ] # ισιώνω [isiǥnǥ] # οµαλύνω [ǤmalinǤ] # (valse, jevne med jorda) ισοπεδώνω [isǥpεðǥnǥ] / planere et jordstykke ισιάζω/ ισιώνω ένα κοµµάτι γης [isiazǥ/isiǥnǥ εna kǥmati jis] : planere ei byggetomt ισοπεδώνω ένα οικόπεδο [isǥpεðǥnǥ εna ikǥpεðǥ] / planere med bulldozer ισοπεδώνω µε µπουλντόζα [isǥpεðǥnǥ mε buldǥza] planering f. (nivellering, vatring) αλϕάδιασµα, το [tǥ alfaðiazma] # (jevning, utglatting, stryking (med strykejern), fjerning) εξοµάλυνση, η [i εksǥmalinsi] # (jevning, sletting) επιπέδωση, η [i εpipεðǥsi] # ισίασµα, το [tǥ isiazma] # ίσασµα, το [tǥ isazma] # οµάλυνση, η [i Ǥmalinsi] planet m. πλανήτης, ο [Ǥ planitis] # (sl. for panne/hode, egent. kålhode) µάπα, η [i mapa] / er det liv på andre planeter? υπάρχει ζωή σ' άλλους πλανήτες; [iparçi zǥï salus planitεs] / få seg en midt i planeten τρώω µια στη µάπα [trǥǥ mja sti mapa] plangeometri m. (planimetri) επιπεδοµετρία, η [i εpipεðǥmεtria] planke m. (bord) σανίδα, η [i saniða] # (bjelke, sjøfart: landgang) µαδέρι, το [tǥ maðεri] / to planker har løsnet έχουν ξεπεταχτεί δυο σανίδες [εχun ksεpεtaχti ðjǥ saniðεs] plankryss n. (planovergang, vei- eller jernbanekryss i ett plan) ισόπεδη διασταύρωση, η [i isǥpεði ðiastavrǥsi] # (vei- eller jernbanekryss i mer enn ett plan, dvs. undergang/bru) ανισόπεδη διασταύρωση, η [i anisǥpεði ðiastavrǥsi] planlegge v. σχεδιάζω [sçεðjazǥ] # καταστρώνω [katastrǥnǥ] # (trekke opp retningslinjer for) βάζω κατευθυντήριες γραµµές για [vazǥ katεfϑindiriεz Džramεz ja] # προγραµµατίζω [prǥDžramatizǥ] # (legge opp, fastlegge, bestemme, stake ut) # καταστρώνω [katastrǥnǥ] # (gå i gang med, gå til verks) µεθοδεύω [mεϑǥðεvǥ] / ikke planlagt ασχεδίαστος [asçεðiastǥs] # (ikke fastlagt, ikke programmert) απρογραµµάτιστος [aprǥDžramatistǥs] : det er ikke planlagt ennå (ikke utklekt ennå) είναι ακόµα στ' αυγό [inε akǥma stavDžǥ] / planlegge/legge ut (planene for) en ny by

12 12 καταστρώνω (τα σχέδια για) µια νέα πόλη [katastrǥnǥ (ta sçεðia ja) mja nεa pǥli] / planlegge framgangsmåten (lage en handlingsplan) καθορίζω τον τρόπο ενεργείας [kaϑarizǥ tǥn drǥpǥ εnεrjias] planlegging f.m. σχεδιασµός, ο [Ǥ sçεðiazmǥs] # (utarbeidelse) κατάστρωση, η [i katastrǥsi] / økonomisk planlegging οικονοµικός σχεδιασµός, ο [Ǥ ikǥnǥmikǥs sçεðiazmǥs] planleggingsstadium n. στάδιο της παραγωγής, το [tǥ staðiǥ tis paraDžǥjis] / på planleggingsstadiet (under planlegging, under utarbeidelse) στο στάδιο της παραγωγής [stǥ staðiǥ tis paraDžǥjis] planløs adj. (spredt, uregelmessig, tilfeldig) ακατάαστατος [akatastatǥs] planovergang m. (vei- eller jernbanekryss i samme/i to plan) ισόπεδη/ανισόπεδη διάβαση/ διασταύρωση, η [i isǥpεði/anisǥpεði ðjavasi/ðiastavrǥsi] plansje f.m. (diagram, tegning) διάγραµµα, το [tǥ ðjaDžrama] / en plansje av/over nervesystemet διάγραµµα του νευρικού συστήµατος [ðjaDžrama tu nεvriku sistimatǥs] plante f.m. ϕυτό, το [tǥ fitǥ] / enfrøbladete planter µονοκοτυλήδονα, τα [ta mǥnǥkǥtiliðǥna] / syke planter αρρωστηµένα ϕυτά [arǥstimεna fita] plante v. ϕυτεύω [fitεvǥ] # (plante ut (- unge planter fra drivbenk)) (για νεαρά ϕυτά από ϕυτώριο) µεταϕυτεύω [mεtafitεvǥ] # (plassere i hemmelighet (for å inkriminere noen)) βάζω κρυϕά [vazǥ krifa] / du må plante disse røttene i god (høvelig, egnet) jord πρέπει να ϕυτέψεις τις ρίζες σε κατάλληλο έδαϕος [prεpi na fitεpsis tis rizεs sε katalilǥ εðafǥs] / hardføre planter ανθεκτικά ϕυτά [anϑεktika fita] / plante en politi-spion i en bande (infiltrere en bande) βάζω ένα χαϕιέ σε µια συµµορία [vazǥ εna Χafjε sε mja simǥria] / plante frø ϕυτεύω σπόρους [fitεvǥ spǥrus] / plante skog (for framtidig hogst) ϕυτεύω δέντρα για ξύλευση [fitεvǥ ðεndra ja ksilεfsi] / plante narkotika på noen βάζω κρυϕά ναρκωτικά σε κάποιον (για να τον ενοχοποιήσω) [vazǥ krifa narkǥtika sε kapiǥn (ja na tǥn εnǥχǥpiisǥ)] / plantet (bevis) βαλτός [valtǥs] # εγκάθετος, ο [Ǥ εŋgaϑεtǥs] : hasjen de fant på han, var plantet το χασίσι που του βρήκανε ήτανε βαλτό [tǥ Χasisi pu tu vrikanε itanε valtǥ] / plante til med skog (dekke med skog, beplante) δασώνω [ðasǥnǥ] # αναδασώνω [anaðasǥnǥ] # δενδροϕυτεύω [ðεnðrǥfitεvǥ] # δεντροϕυτεύω [ðεndrǥfitεvǥ] plantefamilie f.m. οικογένεια ϕυτών, η [i ikǥjεnia fitǥn] plantefett n. (vegetabisk fett) ϕυτικά λίπη, τα [ta fitika lipi] planteliv n. (vegetasjon) βλάστηση, η [i vlastisi] # (flora) ζωή των ϕυτών, η [i zǥï tǥn fitǥn] / et rikt planteliv άϕθανη βλάστηση [afϑani vlastisi] plantelus f.m. ϕυτόψειρα, η [i fitǥpsira] planteriket n. (planteverdenen) ϕυτικό βασίλειο, το [tǥ fitikǥ vasiliǥ] # κόσµος των ϕυτών, ο [Ǥ kǥzmǥs tǥn fitǥn] plantesaft f.m. (melkesaft fra gunmmitre, lateks) γάλα ϕυτού, το [tǥ Džala fitu] planteseng f.m. (frøseng, drivbenk) ϕυτώριο, το [tǥ fitǥriǥ] planteskole m. (hagesenter) ϕυτώριο, το [tǥ fitǥriǥ] # δεντροϕυτώριο, το [tǥ ðεndrǥfitǥriǥ] / planteskole/hagesenter for oliventrær ϕυτώριο ελιές, το [tǥ fitǥriǥ εljεs] planteskole- pref. (tredyrkings-) δενδροκοµικός [ðεnðrǥkǥmikǥs]

13 13 planteskolearbeider m. (tredyrker) δενδροκόµος, ο [Ǥ ðεnðrǥkǥmǥs] planteskoledrift f.m.(dyrking av trær) δενδροκαλλιέργεια, η [i ðεnðrǥkaljεrjia] # δενδροκοµία, η [i ðεnðrǥkǥmia] plantesykdom m. ασθένεια ϕυτών, η [i asϑεnia fitǥn] plantet adj. (spikret, naglet, festet, satt ned i) µπηχτός [biχtǥs] planting f.m. (skogplanting, dyrking, oppdyrking) καλλιέργεια, η [i kaliεrjia] plapre v. (sladre, røpe, komme med avsløringer, si noe ubetenksomt ) ακριτοµυθώ [akritǥmiϑǥ] # ξερνώ [ksεrnǥ] # (røpe en hemmelighet) αποκαλύπτω µυστικό [apǥkaliptǥ mistikǥ] # ξεϕουρνίζω µυστικό [ksεfurnizǥ mistikǥ] # (skravle, slarve, være løsmunnet) κάνω ακριτοµύθιες [kanǥ akritǥmiϑiεs] # (plapre i vei, skravle løs, la skravla gå) απεραντολογώ [apεrandǥlǥDžǥ] # (plapre i vei, snakke i hytt og vær, snakke over seg, snakke i villelse) λέω ασυναρτησίες [lεǥ asinartisiεs] / det kommer til å bli alvorlige problemer hvis noen plaprer (vi kommer i alvorlig trøbbel dersom noen plaprer) θα υπάρξουν σοβαρά προβλήµατα αν κάποιος προβεί σε αποκαλύψεις [ϑa iparksun sǥvara prǥvlimata an kapiǥs prǥvi sε apǥkalipsis] / han plapret i vei i timevis έλεγε ασυναρτησίες επί ώρες [εlεjε asinartisiεs εpi Ǥrεs] / han plapret ut med det med en gang τα ξέρασε όλα µε το πρώτο [ta ksεrasε Ǥla mε tǥ prǥtǥ] / noen må ha plapret, ellers ville politiet aldri ha visst det κάποιος θα ξέρασε για να το ξέρει η αστυνοµία [kapiǥs ϑa ksεrasε ja na tǥ ksεri i astinǥmia] plapring f.m. ϕλυαρία, η [i fliaria] # (indiskresjon, åpenmunnethet) αθυροστοµία, η [i aϑirǥstǥmia] # ξεϕούρνισµα, το [tǥ ksεfurnizma] # (pludring, surring, surr, brus) βοή, η [i vǥï] # βουή, η [i vuï] # βουητό, το [tǥ vuitǥ] / hold nå opp med denne evinnelige plapringen! σταµάτα πια αυτή την ακατάπαυστη ϕλυαρία [stamata pia afti tin akatapafsti fliaria] plask n. (plopp, plump, svupp, dump, knall) γδούπο, το [tǥ DžðupǤ] # γδούπος, ο [Ǥ DžðupǤs] # κρότος, ο [Ǥ krǥtǥs] / hørte du plasket? άκουσες το γδούπο; [akusεs tǥ DžðupǤ] / plasket av en gjenstand som faller i vannet ο γδούπος ενός πράγµατος που πέϕτει στο νερό [Ǥ DžðupǤs εnǥs praDžmatǥs pu pεfti stǥ nεrǥ] plasma m. (legevit.) πλάσµα, το [tǥ plazma] plass m. (rom) χώρος, ο [Ǥ ΧǤrǤs] # διάστιχο, το [tǥ ðjastiχǥ] # (sete, stilling, arbeid, jobb) θέση, η [i ϑεsi] # (sete, mandat) έδρα, η [i εðra] # (sted) µέρος, ο [Ǥ mεrǥs] # (sted, plett, flekk) µεριά, η [i mεria] # (torg) πλατεία, η [i platia] # (sitteplass, sete, stol) κάθισµα, το [tǥ kaϑizma] / beholde/miste plassen sin (= mandatet sitt) διατηρώ/χάνω την έδρα µου [ðiatirǥ/χanǥ tin εðra mu] / bestille plasser (reservere plasser, bestille billetter) κλείνω θέσεις [klinǥ ϑεsis] / bytte plass med αλλάζω τη θέση µου µε [alazǥ ti ϑεsi mu mε] : jeg ville ikke bytte plass med han for alt i verden για τίποτα στον κόσµο δεν θ' άλλαζα τη θέση µου µε αυτόν [ja tipǥta stǥŋ gǥzmǥ ðεn ϑalaza ti ϑεsi mu mε aftǥn] / det er en ledig plass i klassen min/på oppfølgingkurset πάρχει µια θέση ακόµα στην τάξη µου/στην τάξη για Proficiency [iparçi mja ϑεsi akǥma stin daksi mu/stin daksi ja prǥfisεnsi] / det er ikke plass til oss alle i bilen δεν υπάρχει θέση για όλους µας στο αυτοκίνητο [ðεn iparçi ϑεsi ja Ǥluz mas stǥ aftǥkinitǥ] / det er ikke plass til så mange bøker δεν υπάρχει θέση για

14 14 τόσα βιβλία [ðεn iparçi ϑεsi ja tǥsa vivlia] / det er plass til 50 ansatte (det er 50 arbeidsplasser (der)) υπάρχει θέσεις για 50 εργάτες [iparçi ϑεsiz ja pεninda εrDžatεs] / en plass for alt, og alt på (sin) plass (god orden) µια θέση για καθετί και το καθετί στη θέση του [mja ϑεsi ja kaϑεti kε kaϑεti sti ϑεsi tu] / en plass i solen µια θέση στη ήλιο [mja ϑεsi sti iliǥ] / en sal med plass til 1000 mennesker αίθουσα 1000 θέσεων [εϑusa çiliǥn ϑεsεǥn] / en stille, avsidesliggende plass ένα ήσυχο απόκεντρο µέρος [εna isiχǥ apǥkεndrǥ mεrǥs] / er denne plassen opptatt? είναι κατειληµένη αυτή η θέση; [inε katilimεni afti i ϑεsi] # είναι πιασµένη αυτή η θέση; [inε piazmεni afti i ϑεsi] / er det ledige plasser til/på ettermiddagsforestillingen? υπάρχουν θέσεις για την απογευµατινή παράσταση; [iparχun ϑεsiz ja tin apǥjεvmatini parastasi] / gi plass (gå til side, flytte seg) κάνω στην µπάντα [kanǥ stim banda] : gi plass! λερώνει! [lεrǥni] / gjøre plass til noen/noe κάνω θέση για κάποιον/κατι [kanǥ ϑεsi ja kapiǥn/kati] # µεριάζω [mεriazǥ] : de gjorde plass til meg på sofaen µου έκαναν θέση στον καναπέ [mu εkanan ϑεsi stǥŋ ganapε] # µέριασαν για να καθίσω κι εγώ στον καναπέ [mεriasan ja na kaϑisǥ ki εDžǥ stǥŋ ganapε] / god plass (romslighet, rommelighet, albuerom) ευρυχωρία, η [i εvriχǥria] : vi har ikke så god plass/mye albuerom på dette kontoret εν έχουµε ευρυχωρία σ' αυτό το γραϕείο [ðεn εχumε εvriχǥria saftǥ tǥ DžrafiǤ] / gå på plassen sin πηγαίνω στη θέση µου [pijεnǥ sti ϑεsi mu] : gå på/innta plassene deres! (setter dere på plass!) (καθίστε) στις θέσεις σας! [(kaϑistε) stis ϑεsis sas] # πάρτε τις θέσεις σας! [partε tis ϑεsis sas] / gå tilbake til plassen sin ξαναπάω στη θέση µου [ksanapaǥ sti ϑεsi mu] : gå tilbake til plassen din! ξαναπήγαινε στο κάθισµα σου! [ksanapijεnε stǥ kaϑizma su] # πηγαίνε (πάλι) στη θέση σου [pijεnε (pali) sti ϑεsi su] / ingenting er på plassen sin (alt er bare rot) τίποτα δεν είναι στι θέση του [tipǥta ðεn inε sti ϑεsi tu] / (irdett) innta plassene! στις θέσεις σας! [stis ϑεsis sas] / kjenne sin plass (vite hva en kan tillate seg) ξέρω τη θέση µου [ksεrǥ ti ϑεsi mu] / (klare å) få plass til (på et avgrenset område) (plassere, ordne) βολεύω [vǥlεvǥ] : vi klarte å få plass til alle klærne i én koffert βολέψαµε όλα τα ρούχα σε µια βαλίτσα [vǥlεpsamε Ǥla ta ruχa sε mja valitsa] / her er plassen Deres (dette er plassen Deres) αυτή είναι η θέση σας [afti inε ϑεsi sas] / legge/sette noe (tilbake) på plass βάζω κάτι στο θέση του [vazǥ kati stǥ ϑεsi tu] : han la verktøyet på plass βαλε τα εργαλεία στη θέση τους [valε ta εrDžalia sti ϑεsi tus] / miste plassen sin i køen χάνω τη θέση µου στην ουρά [ΧanǤ ti ϑεsi mu stin ura] / overlate plassen sin til noen/en annen δίνωτη θέση µου σε κάποιον [ðinǥ ti ϑεsi mu sε kapiǥn] / plassen var tettpakket med biler η πλατεία ήταν γεµάτη αυτοκίνητα [i platia itan jεmati aftǥkinita] / på riktig plass (på rett sted) στον σωστό τόπο [stǥn sǥstǥ tǥpǥ] / på sin plass (velanbrakt, velplassert) καλοβαλµένος [kalǥvalmεnǥs] / sette noen på plass (vise noen vinterveien, avfeie noen) κόβω το βήχα κάποιου [kǥvǥ tǥ viχa kapiu] # (jekke noen ned et hakk, fornærme noen) βάζω κάποιον σε θέση του [vazǥ kapiǥn sti ϑεsi tu] : sette noen ordentlig på plass (gi noen ei skrape/overhaling) βάζω κάποιον µπροστά/πόστα [vazǥ kapiǥn brǥsta/pǥsta] / sette tingene på plass (bringe orden i sakene) βάζω τα πράγµατα στη θάση τους [vazǥ ta praDžmata sti ϑεsi tus] / stille sin plass til

15 15 rådighet (overlate plasssen sin til en annen, på bussen, i en kø, i jobbsammenheng o.l.) παραχωρώ τηθέση µου [paraχǥrǥ i ϑεsi mu] : hun stilte sin plass til rådighet παραχώρισε τη θέση της [paraχǥrisε ti ϑεsi tis] / ta plassen til noen (ta over for/etter noen) παίρνω τη θέση κάποιου [pεrnǥ ti ϑεsi kapiu] / vi er fra samme plassen/stedet/byen καταγόµαστε από το ίδιο µέρος [kataDžǥmastε apǥ tǥ iðjǥ mεrǥs] plassangst m. (psykol.)(agorafobi) αγοραϕοβία, η [i aDžǥrafǥvia] plassbillett m. κάρτα θέσης, η [i karta ϑεsis] / en plassbillett på toget kl. til..., παρακαλώ, µια κάρτα θέσης για το τρένο στις... η ώρα για... [parakalǥ mia karta ϑεsis ja tǥ trεnǥ stis i Ǥra ja ] plassere v. (sette, legge) θέτω [ϑεtǥ] # βάζω [vazǥ] # αποθέτω [apǥϑεtǥ] # (plassere på et sted) τοποθετώ [tǥpǥϑεtǥ] # (ordne, få/skaffe plass til, huse, gi husrom/husly) βολεύω [vǥlεvǥ] # (plassere, omplassere, installere) εγκαθιστώ [εŋgaϑistǥ] # εγκατασταίνω [εŋgatastεnǥ] / de plasserte flyktningene i... εγκατάστησαν τους πρόσϕυγες σε... [εŋgatastisan tus prǥsfijεs sε] / det bildet er plassert før høyt på veggen αυτή η εικόνα είναι βαλµένη πολύ ψηλά στον τοίχο [afti i ikǥna inε valmεni pǥli psila stǥn diχǥ] / han plasserte bøkene på skrivebordet απόθεσε τα βιβλία στο γραϕείο [apǥϑεsε ta vivlia stǥ DžrafiǤ] / han plasserte tallerknene på bordet έβαλε τα πιάτα στο τραπέζι [εvalε ta pjata stǥ trapεzi] / hvor bør/skal skylda/ ansvaret plasseres? (hvem skal ha skylda/hvem skal bære ansvaret?) ποιον βαραίνει το ϕταίξιµο/η ευθύνη; [piǥn varεni tǥ ftεksimǥ/i εfϑini] / plassere ei bombe på et fly βάζω µια βόµβα σε αεροπλάνο [vazǥ mia vǥmva sε aεrǥplanǥ] / plassere penger i et foretak τοποθέτω κεϕάλαια σ' επιχείρηση [tǥpǥϑεtǥ kεfalεa sεpiçirisi] / plasserer på et trygt sted (sikre, passe på, bevare) εξασϕαλίζω [εksasfalizǥ] # ϕυλά(γ)ω [fila(Dž)ǥ] : plassere smykkene sine på et trygt sted εξασϕαλίζω τα κοσµήµατά µου [εksasfalizǥ ta kǥzmimata mu] / plassere noen i en stilling (innsette noen i en tjeneste) βάζω κάποιον σε µια θέση [vazǥ kapiǥn sε mia ϑεsi] plassering f.m. (ordning, oppstilling, utstilling) διευθέτηση, η [i ðiεfϑεtisi] # διάταξη, η [i ðjataksi] # (nedlegging, nedsetting) απόθεση, η [i apǥϑεsi] # (legging, setting, hensettelse) βάλσιµο, το [tǥ valsimǥ] # (beliggenhet) θέση, η [i ϑεsi] / liker du plasseringen av møblene? σου αρέσει η διευθέτηση των επίπλων; [su arεsi i ðiεfϑεtisi tǥn εpiplǥn] / plasseringen av utstillingsgjenstandene/maleriene η διάταξη των εκθεµάτων/των πινάκων [i ðjataksi tǥn εkϑεmatǥn/tǥm binakǥn] plast m. (plastikk) πλαστικό, το [tǥ plastikǥ] / av/i plast από πλαστικό [apǥ plastikǥ] plastamunisjon m. (plastkuler) πλαστικές βολίδες [plastikεs vǥliðεs] plaster n. (heftplaster) λευκοπλάστης, ο [Ǥ lεfkǥplastis] # τσιρότο, το [tǥ tsirǥtǥ] # µπλάστρι, το [tǥ blastri] / plaster på såret (trøst) παρηγοριά, η [i pariDžǥria] : som plaster på såret for at jeg ikke har med noe til deg denne gangen, skal jeg για να σε καλοκαρδίσω που δεν σου 'ϕερα τίποτα τώρα, θα... [ja na sε kalǥkarðisǥ pu ðεn su fεra tipǥta tǥra ϑa] / plastre/sette plaster på et sår βάζω λευκοπλάστη σ' ένα κόψηµο [vazǥ lεfkǥplasti sεna kǥpsimǥ] plastikk m. (modellering, formende kunst) εικαστικές τέχνες [ikastikεs tεχnεs] # πλαστικές τέχνες [plastikεs tεχnεs] # (kjemisk stoff: plast) πλαστικό, το [tǥ plastikǥ]

16 16 plastikkduk m. (plastduk) πλαστικό τραπεζοµάντιλο, το [tǥ plastikǥ trapεzǥmandilǥ] plastikkpose m. (plastpose) πλαστική σακούλα, η [i plastiki sakula] # ( nylonpose ) νάιλον σακούλα, η [i nailǥn sakula] plastikkregnfrakk m. πλαστικό αδιάβροχο, το [tǥ plastikǥ aðjavrǥχǥ] plastisk kirurgi m. (medisin) αισθητική/πλαστική χειρουργική, η [i εsϑitiki/plastiki çirurjiki] / en plastisk operasjon (plastisk kirurgi, ansiktsløfting etc.) πλαστική/ αισθητική εγχείρηση [plastiki/εsϑitiki εŋçirisi] plastre v. (sette plaster på) βάζω λευκοπλάστη σε [vazǥ lεfkǥplasti sε] / plastre et sår βάζω λευκοπλάστη σ' ένα κόψηµο [vazǥ lεfkǥplasti sεna kǥpsimǥ] plate f.m. (skive) πλάκα, το [tǥ plaka] # πλακίδιο, το [tǥ plakiðiǥ] # (brett, skive, grammofonplate, diskos) δίσκος, ο [Ǥ ðiskǥs] # (kokeplate) εστία, η [i εstia] / ei plate sjokolade ένα πλάκα/πλακίδιο σοκολάτας [εna plaka/plakiðiǥ sǥkǥlatas] / en komfyr med fem plater κουζίνα µε πέντε εστίες [kuzina mε pεndε εstiεs] / har De/dere (noen) plater av... έχετε δίσκους του...; [εçεtε ðiskus tu] / skifte plate (sette på ei ny plate) αλλάζω πλάκα [alazǥ plaka] : skift plate! (sett på ei ny plate! det er hakk i plata! slutt å mase med det!) άλλαξε πλάκα! [alaksε plaka] platealbum n. δισκογραϕικό άλµπουµ, το [tǥ ðiskǥDžrafikǥ album] platebutikk m. (musikk) δισκοπωλείο, το [tǥ ðiskǥpǥliǥ] platekjele m. (varmtvannstank) κυλινδρικός λέβητας, ο [Ǥ kilinðrikǥz lεvitas] plateomslag n. (cover) δισκοθήκη, η [i ðiskǥϑiki] # θήκη δίσκου γεαµµοϕώνου, η [i ϑiki ðisku DžramǤfǤnu] platesamling f.m. δισκοθήκη, η [i ðiskǥϑiki] / han har ei stor/rikholdig platesamling έχει πλούσια διακοθήκη [εçi plusia ðiskǥϑiki] plateskifter m. (innretning på platespiller som skifter plater automatisk) σύστηµα αυτόµατης αλλαγής δίσκων γραµµοϕώνου, το [tǥ sistima aftǥmatis alajis ðiskǥn DžramǤfǤnu] platespiller m. ηλεκτρόϕωνο, το [tǥ ilεktrǥfǥnǥ] # πικάπ, το [tǥ pikap] platina m. λευκόχρυσος, ο [Ǥ lεfkǥχrisǥs] platinablond kvinne f.m. οξυζεναρισµένη ξανθιά, η [i Ǥksizεnarizmεni ksanϑja] platonisk adj. πλατωνικός [platǥnikǥs] / platonisk kjærlighet πλατωνική αγάπη, η [i platǥniki aDžapi] # πλατωνικός έρωτας, ο [Ǥ platǥnikǥs εrǥtas] platonisme m. (Platons lære/filosofi) η διδασκαλία του Πλάτωνα [i ðiðaskalia tu platǥna] platt adj. (banal) κοινότυπος [kinǥtipǥs] # χυδαίος [çiðεǥs] # (prosaisk, tørr, kjedelig, banal, hverdagslig) πεζολογικός [pεzǥlǥjikǥs] # (flat, jevn) ισόπεδος [isǥpεðǥs] plattenslager m. (lurendreier, slabbedask, bedrager, juksemaker) απατεώνας, ο [Ǥ apatεǥnas] plattform f.m. (podium, tribune) εξέδρα, η [i εksεðra] # (mil.)(terrasse, mur) πεζούλι, το [tǥ pεzuli] # (sokkel) βάθρο, το [tǥ vaϑrǥ] # (liten benk, trinn) βαθµίδα, η [i vaϑmiða] # (på jernbanestasjon: perrong) αποβάθρα, η [i apǥvaϑra] # κρηπίδωµα, το [tǥ kripiðǥma] plattformvekt f. (bruvekt (for tyngre kjøretøy)) γεϕυραπλάστιγγα, η [i jεfiraplastiŋga] # ζυγογέϕυρα, η [i ziDžǥjεfira] platthet m. (selvfølgelighet, banalitet) κοινοτοπία, η [i kinǥtǥpia] # πεζολογία, η [i

17 17 pεzǥlǥjia] plausibel adj. (sannsynlig, troverdig) αληθοϕανής [aliϑǥfanis] # εύσχηµος [εfsçimǥs] # (rimelig, rettferdig, fornuftig) εύλογος [εvlǥDžǥs] / en plausibel forklaring µια αληθοϕανής εξήγηση [mja aliϑǥfanis εksijisi] # εύλογη εξήγηση [εvlǥji εksijisi] plausibilitet m. (sannsynlighet) αληθοϕάνεια,η [i aliϑǥfania] playboy m. (livsnyter, ranglefant, svirebror) γλεντζές, ο [Ǥ Džlεndzεs] / han er en playboy (han er en stor livsnyter) είναι µεγάλος γλεντζές [inε mεDžalǥs Džlεndzεs] play-off m. πλέι οϕ, το [tǥ plεiǥf] # (play-off-kamp, omkamp etter uavgjort resultat) επαναληπτικός αγώνας µετά από ισοπαλία, ο [Ǥ εpanaliptikǥs aDžǥnaz mεta apǥ isǥpalia] # παιχνίδι πλέι οϕ, το [tǥ pεχniði plεiǥf] pleie f.m. περιθάλψη, η [i pεriϑalpsi] # θεραπεία, η [i ϑεrapia] # (vedlikehold) συντήρηση, η [i sindirisi] # (stell) περιποίηση, η [i pεripiisi] / utmerket pleie og omsorg ξεχωριστή/ξέχωρη µεταχείριση και ϕροντίδα [ksεχǥristi/ksεχǥri mεtaçirisi kε frǥndiða] / omsorgsfull pleie (varmende omsorg) θαλπωρή, η [i ϑalpǥri] # θάλπος*, το [tǥ ϑalpǥs] : få omsorgsfull pleie på et aldershjem βρίσκω θαλπωρή σ' ένα γηροκοµείο [vriskǥ ϑalpǥri sεna jirǥkǥmiǥ] / pleie av eldre (hjemmesykepleie) γεροκόµι, το [tǥ jεrǥkǥmi] pleie v. (bruke på) συνηθίζω [siniϑizǥ] # (kurere, behandle) γιατρεύω [jatrεvǥ] # γιατροκοµώ [jatrǥkǥmǥ] # γιατρολογώ [jatrǥlǥDžǥ] # νοσηλεύω [nǥsilεvǥ] # (passe, stelle) ϕροντίζω [frǥndizǥ] # περιθάλπω [pεriϑalpǥ] # (skjøtte, stelle, betjene) περιποιούµαι [pεripjumε] / kona hans pleier han τον γιατροκοµάει/γιατρολογάει η γυναίκα του [tǥn jiatrǥkǥmai/jatrǥlǥDžai i jinεka tu] / pleie/stelle barn βρεϕοκοµώ [vrεfǥkǥmǥ] / pleie/stelle (for) eldre γεροκοµώ [jεrǥkǥmǥ] # γηροκοµώ [jirǥkǥmǥ] / pleie en forkjølelse med ouzo γιατρεύω ένα κρύο µε ούζο [jiatrεvǥ εna kriǥ mε uzǥ] / pleie en pasient νοσηλεύω έναν άρρωστο [nǥsilεvǥ εnan arǥstǥ] : de sårede soldatene ble pleiet (behandlet) i en låve οι τραυµατισµένοι στρατιώτες νοσηλεύτηκαν µέσα σε ένα αχυρώνα [i travmatizmεni stratjǥtεz nǥsilεftikan mεsa sε εna açirǥna] / hun pleier ham med kjærlig omsorg τον ϕροντίζει στοργικά [tǥn frǥndisi stǥrjika] / hvis du ikke pleier huden din... (hvis du forsømmer huden din..) αν αϕήσεις το δέρµα σου απεριποίητο [an afisis tǥ ðεrma su apεripiitǥ] / pleie omgang med (omgås med, menge seg med) συναναστρέϕοµαι [sinanastrεfǥmε] # συµϕύροµαι [simfirǥmε] # τα κουτσοπίνω µε [ta kutsǥpinǥ mε] # συγχρωτίζοµαι [siŋχrǥtizǥmε] # κάνω παρέα µε [kanǥ parεa mε] : han pleier omgang med tyver συναναστρέϕεται κλέϕτες [sinanastrεfεtε klεftεs] pleiehjem n. οίκος ευγηρίας, ο [Ǥ ikǥs εvjirias] / privat pleiehjem (privatklinikk) ιδιωτική κλινική, η [i iðiǥtiki kliniki] pleier m. (sykepleier) νοσοκόµος, ο/η [Ǥ/i nǥsǥkǥmǥs] plekter n. πένα (µουσικού οργάνου), η [i pεna] # πέννα, η [i pεna] / et strøk el. klimpring med plekter (også: pennestrøk) µια πενιά [mja pεnja] plen m. (gressplen) γκρασίδι, το [tǥ grasiði] # γρασίδι, το [tǥ Džrasiði] # γκαζόν, το [tǥ gazǥn] / gå/trå på plenen πατώ το γρασίδι [patǥ tǥ Džrasiði] : ikke trå på plenen! µη πατάτε το γκαζον! [mi patatε tǥ gazǥn] / klippe plenen κουρεύω το

18 18 γκαζόν [kurεvǥ tǥ gazǥn] plenklipp m. (plenklipping) κούρεµα γκαζόν, το [tǥ kurεma gazǥn] plenklipper m. µηχανή κουρέµατος του γκαζόν, η [i miχani kurεmatǥs tu gazǥn] # µηχανή για το κούρεµα του γκαζόν, η [i miχani ja tǥ kurεma tu gazǥn] # (gressklipper) χορτοκοπτική µηχανή, η [i ΧǤrtǤkǤptiki miχani] plenvals(e) m. (hagevals(e)) κυλίνδρος κήπου, ο [Ǥ kilinðrǥs kipu] plent adv. (rett ut, uten omsvøp, utvetydig) απερίϕραστα [apεrifrasta] # διαρρήδην* [ðiariðin] # καθαρά [kaϑara] # νέτα σκέτα [nεta skεta] / nekte plent αρνούµε απερίϕραστα/διαρρήδην [arnumε apεrifrasta/ ðiariðin] : han nektet plent å hjelpe oss αρνήθηκε απερίϕραστα/διαρρήδην/καθαρά/νέτα σκέτα να µας βοηθήσει [arniϑikε apεrifrasta/ðiariðin/kaϑara/nεta skεta na maz vǥiϑisi] plenum n. (fulltallig forsamling, plenumsmøte) ολοµέλεια, η [i ǤlǤmεlia] plett m. (flekk, skamplett, brist) κηλίδα, η [i kiliða] # (flekk, jordstykke, bed) βραγιά, η [i vraja] # (sted, plass, flekk) µεριά, η [i mεria] # (overf.) στίγµα, το [tǥ stiDžma] / en plett på ens gode navn og rykte µια µουντζούρα στ' όνοµά µου/στην υπόληψή µου [mja mundzura stǥnǥma mu/stin ipǥlipsi mu] : (uform.) få en plett på seg (skjemme seg ut, ødelegge sitt gode rykte) κηλιδώνω/λερώνω το µητρώο µου [kiliðǥnǥ/lεrǥnǥ tǥ mitrǥǥ mu] : dette er en plett på ditt/hans/hennes gode navn og rykte αυτό είναι κηλίδα στ' όνοµά σου/ του/της [aftǥ inε kiliða stǥnǥma su/tu/tis] # (dette sverter navnet ditt/hans/hennes) αυτό αµαυρώνει τ' όµοµά σου/του/της [aftǥ amavrǥnǥ tǥnǥma su/tu/tis] / uten plett og lyte (uangripelig, ulastelig, feilfri) άµεµπτος [amεmptǥs] # άψογος [apsǥDžǥs] plette v. (sverte, tilsmusse) κηλιδώνω [kiliðǥnǥ] # αµαυρώνω [amavrǥnǥ] # λερώνω [lεrǥnǥ] # βρωµίζω [vrǥmizǥ] # ατιµάζω [atimazǥ] / mitt gode rykte er blitt plettet το καλό µου όνοµα κηλιδώθηµε [tǥ kalǥ mu ǤnǤma kiliðǥϑikε] plettfri adj. (uklanderlig, uangripelig, uten plett og lyte) ανεπίληπτος [anεpiliptǥs] # άµεµπτος [amembtǥs] # (rein, uplettet, ulastelig) άµωµος [amǥmǥs] # (om navn og rykte: uplettet) ακηλίδωτος [akiliðǥtǥs] # (utilsølet, uflekket, flekkfri) αλέκιαστος [alεkiastǥs] # άσπιλος [aspilǥs] # ασπίλωτος [aspilǥtǥs] / plettfri vandel (et uklanderlig levnet) ανεπίληπτη ζωή, η [i anεpilipti zǥï] plettfrihet f.m. (uklanderlighet) άψογο, το [tǥ apsǥDžǥ] # ανεπίληπτο, το [tǥ anεpiliptǥ] pletting f.m. (sverting, krenkelse) αµαύρωση, η [i amavrǥsi] plikt f.m. καθήκον, το [tǥ kaϑikǥn] # (det som er nødvendig, moralsk plikt) χρέος, το [tǥ ΧrεǤs] / av plikt (pliktskyldigst, pliktoppfyllende) από καθήκον [apǥ kaϑikǥn] / borgerens plikter τα καθήκοντα του πολίτη [ta kaϑikǥnda tu pǥliti] / de plikter som følger med i hans embetet τα καθήκοντα που ανήκουν στο αξίωµά του [ta kaϑikǥnda pu anikun stǥ aksiǥma tu] / det er min plikt å είναι καθήκον µου να... [inε kaϑikǥn mu na] : det er min simple plikt å είναι επιτακτικό καθήκον µου να... [inε εpitaktikǥ kaϑikǥn mu na] : jeg anser det som min plikt το θεωρώ καθήκον µου [tǥ ϑεǥrǥ kaϑikǥn mu] / det hører ikke med til mine plikter å δεν περιλαµβάντεται στα καθήκοντά µου να [ðεn pεrilamvanεtε sta kaϑikǥnda mu na] / dette hører ikke med til mine plikter αυτό δεν αναϕέρεται στα καθήκοντά µου

19 19 [aftǥ ðεn anafεrεtε sta kaϑikǥnda mu] / en dommers plikter (oppgavene til en dommer) τα καθήκοντα ενός δικαστής [ta kaϑikǥnda εnǥz ðikastis] / en smertelig/tung plikt θλιβερό/λυπηρό καθήκον [ϑlivεrǥ/lipirǥ kaϑikǥn] / fordele plikter/oppdrag til elevene i en klasse αναθέτω καθήκοντα στους µαθητές µιας τάξης [anaϑεtǥ kaϑikǥnda stuz maϑitεz mjas taksis] / gjøre sin plikt κάνω το καθήκον µου [kanǥ tǥ kaϑikǥn mu] # (gjøre sin del, gjøre sitt) κάνω το χρέος µου [kanǥ tǥ ΧrεǤz mu] # (påta seg plikter) αναλαµβάνω υπηρεσία/τα κατθήκοντά µου [analamvanǥ ipirεsia/analamvanǥ ta kaϑikǥnda mu] : gjør deres plikt! ( gjør det som plikten pålegger dere! ) κάνετε ό,τι επιτάσσει το καθήκον [kanεtε Ǥ ti εpitasi tǥ kaϑikǥn] / hindre noen i å utføre sine plikter (hefte (bort) noen i arbeidet) εµποδίζω κάποιον στην εκτέλεση των καθηκόντων του [εmbǥðizǥ kapiǥn stiŋ gaϑikǥndǥn du] / plikten kaller το καθήκον καλεί/µιλάει [tǥ kaϑikǥn kali/milai] : når plikten kaller όταν καλεί το καθήκον [Ǥtaŋ kali tǥ kaϑikǥn] / pliktene som følger med en stilling/post τα καθήκοντα µιας θέσης [ta kaϑikǥnda mjas ϑεsis] / tildeling/fordeling av plikter/oppgaver η κατανοµή καθηκόντων [i katanǥmi kaϑikǥndǥn] / utføre sine plikter ασκώ/εκπληρώνω/εκτελώ τα καθήκοντά µου [askǥ /εkplirǥnǥ/εktεlǥ ta kaϑikǥnda mu] : utføre sine plikter til alles tilfredshet αντεπεξέρχοµαι* στα καθήκοντά µου, ικανοποιητικά [andεpεksεrχǥmε sta kaϑikǥnda mu] : utføre sine plikter samvittighetsfullt ασκώ/διεκπεραιώνω/εκπληρώνω τα καθήκοντά µου ευσυνείδητα [askǥ/ðiεkpεrεǥnǥ/εkplirǥnǥ ta kaϑikǥnda mu εfsiniðita] : han utfører sine plikter/oppgaver på en samvittighetsfull måte είναι ευσυνείδητος στην εκπλήρωση των καθηκόντων του [inε εfsiniðitǥs stin εkplirǥsi tǥŋ gaϑikǥndǥn du] / utførelse av plikter η άσκηση/εκτέλεση καθηκόντων [i askisi kaϑikǥndǥn] : under utførelsen av mine plikter κάτα την άσκηση /εκτέλεση των καθηκόντων µου [kata tin askisi tǥŋ gaϑikǥndǥn mu] / vertens plikter τα καθήκοντα του οικοδεσπότη [ta kaϑikǥnda tu ikǥðεspǥti] pliktforsømmelse m. αµέλεια/παράβαση/παράλειψη/παραµέληση καθήκοντος, η [i amεlia/paravasi/paralipsi/paramεlisi kaϑikǥndǥs] # (jur.)( tjenestefeil, embetsforbrytelse) απιστία, η [i apistia] pliktfølelse m. αίσθηµα καθήκοντος, το [tǥ εsϑima kaϑikǥndǥs] / han gjorde det av pliktfølelse έκανε από καθήκον/από αίσθηµα καθήκοντος [εkanε apǥ kaϑikǥn /apǥ εsϑima kaϑikǥndǥs] pliktoppfyllende adj. (i stand til å utføre sine plikter) άξιος των καθηκόντων µου [aksiǥs tǥŋ gaϑikǥndǥn mu] # (oppsatt på å gjøre sin plikt) αϕοσιωµένος στο καθήκον [afǥsiǥmεnǥs stǥ kaϑikǥn] # (nidkjær, veldig ivrig) πολύ ενθουσιώδης [pǥli εnϑusiǥðis] / en pliktoppfyllende/samvittighetsfull mann άνθρωπος του καθήκοντος [anϑrǥpǥs tu kaϑikǥndǥs] / han viste seg å være veldig pliktoppfyllende αποδείχτηκε άξιος των καθηκόντων του [apǥðiχtikε aksiǥs tǥŋ gaϑikǥndǥn du] pliktoppfyllende adv. (pliktskyldigst, av plikt) από καθήκον [apǥ kaϑikǥn] plimsollmerke n. (lastemerke, lastelinje, fribordsmerke) έµϕορτος ίσαλος [εmfǥrtǥs isalǥs] (jf. vannlinje) plissé, m. (fold, legg) πιέτα, η [i pjεta] / plisséfolder, plisseringer m.pl. πιέτες [pjεtεs]

20 20 plog m. αλέτρι, το [tǥ alεtri] # άροτρο*, το [tǥ arǥtrǥ] plogfår f.m. (plogfure) αυλάκι οργώµατος, το [tǥ avlaki ǤrDžǤmatǤs] plogskjær n. αλετροπόδα, η [i alεtrǥpǥða] plogstyre n. (plogstjert) αλετροχέρα, η [i alεtrǥçεra] plombe f.m. σϕράγισµα, το [tǥ sfrajizma] / jeg har mistet en plombe (µου) έϕυγε ένα σϕράγισµα [mu εfijε εna sfrajizma] plombere v. σϕραγίζω [sfrajizǥ] # (fylle, tette, korke) βουλώνω [vulǥnǥ] / plombere/få plombert ei tann βουλώνω ένα δόντι [vulǥnǥ εna ðǥndi] plomme m. δαµάσκηνο, το [tǥ ðamaskinǥ] # (mirabelle, sløke) κορόµηλο, το [tǥ kǥrǥmilǥ] # (villplomme, kreke, slåpeplomme) άγριο δαµάσκηνο, το [tǥ aDžriǥ ðamaskinǥ] / ha det som plommen i egget (leve midt i velstanden, leve i overflod) ζω µέσα στην ευµάρεια [zǥ mεsa stin εvmaria] / kandisert plomme (brent mandel, drasjé) κουϕέτο, το [tǥ kufεtǥ] plommerød adj. δαµασκηνής [ðamaskinis] plommetre n. δαµασκηνιά, η [i ðamaskinja] plopp n. (plask) γδούπο, το [tǥ DžðupǤ] # κρότος, ο [Ǥ krǥtǥs] / falle i vannet med et plopp παϕλάζω στο νερό [paplazǥ stǥ nεrǥ] : steinen falt i vannet med et plopp η πέτρα έπεσε παϕλάζοντας στο νερό [i pεtra εpεsε paflazǥndas stǥ nεrǥ] / hørte du ploppet/plasket? άκουσες το γδούπο; [akusεs tǥ DžðupǤ] plot n. (handling, intrige (i bok, film)) πλοκή, η [i plǥki] # µύθος, ο [Ǥ miϑǥs] / et godt konstruert/oppbygd plot κρουστή πλοκή [krusti plǥki] plotting f.m. (innplotting, avmerking, stempling) αποτύπωση, η [i apǥtipǥsi] pludre v. (prate, skravle) ϕλυαρώ [fliarǥ] # (kvitre, prate, pludre) κελα(η)δώ [kεla(i)ðǥ] pludring f.m. (parneprat) µωρολογίες [mǥrǥlǥjiεs] # (dagl.)(tullprat) αρλούµπες [arlumbεs] # (mumling, babling) κελάρυσµα, το [tǥ kεlarizma] # (plapring, surring, surr, brus) # βοή, η [i vǥï] # βουή, η [i vuï] # βουητό, το [tǥ vuitǥ] plugg m. (livlig, stor og kraftig baby) ζωηρό ή ευτραϕές βρέϕος, το [tǥ zǥirǥ i εftrafεs vrεfǥs] (stoppekloss, stopper, propp, kork) αναστολέας, ο [Ǥ anastǥlεas] # (lukker, propp, infarkt) έµϕραγµα, το [tǥ εmfraDžma] # (klinknagle, pinne, tapp, tein) αξονίσκος, ο [Ǥ askǥniskǥs] # (tapp, plugg, peker, markør, nål) βελόνα, η [i vεlǥna] # (pinne, stav, stolpe) πάσσαλος, ο [Ǥ pasalǥs] # ((mek.) splint, splittbinders, stift, nagle, tapp) καβίλια, η [i kavilia] # (klaff, propp, ventil) επιστόµιο, το [tǥ εpistǥmiǥ] # (stopper, kork, fylling) βούλωµα, το [tǥ vulǥma] # (tennplugg) µπουζί, το [tǥ buzi] / feste reipet med en plugg στερεώνω ένα σκοινί µ' έναν πάσσαλο [stεrεǥnǥ εna skini mεnam basalǥ] / tenne å alle pluggene (bli rasende) µου ανάβουνε τα γλοµπάκια [mu anavunε ta DžlǤmbakia] plugge v. (stappe, stoppe til, fylle et hull, korke) βουλώνω [vulǥnǥ] plugging f.m. (blokkering, stopping, korking, tetting, forsegling) βούλωµα, το [tǥ vulǥma] plukke v. (samle, høste) µαζεύω [mazεvǥ] # (om blomster og frukt, høste) κόβω [kǥvǥ] / jeg ga han tillatelse til å plukke/høste epler i hagen min του 'δωσα το δικαίωµα να κόβει µήλα στον κήπο µου [tu ðǥsa tǥ ðikεǥsi na kǥvi mila stǥn gipǥ mu] / plukk opp/ ta opp bøkene dine! µάζεψε τα βιβλία σου από κάτω! [mazεpsε ta vivlia su apǥ katǥ]

gjødsel f.m. λίπασµα, το [tǥ lipazma] / forbedre jorda med gjødsel εµπλουτίζω το

gjødsel f.m. λίπασµα, το [tǥ lipazma] / forbedre jorda med gjødsel εµπλουτίζω το 1 gjø v. (bjeffe) γαυγίζω [DžavjizǤ] # γαβγίζω [DžavjizǤ] # υλακτώ [ilaktǥ] # αλυχτώ [aliχtǥ] / hunden angrep uten å gjø το σκυλί επιτέθηκε χωρίς να γαυγίσει [tǥ skili εpitεϑikε ΧǤriz na Džavjisi] / hunden

Detaljer

vugge vulgarisere vulgarisering vulgaritet jeg synes vulgaritet er motbydelig vulgær

vugge vulgarisere vulgarisering vulgaritet jeg synes vulgaritet er motbydelig vulgær 1 vugge f.m. (vogge sd.) vulgarisere v. (forderve, trivialisere, forflate, banalisere) εκχυδαΐζω [εkçiðaïzǥ] # (gjøre dyrisk, fordumme) αποκτηνώνω [apǥktinǥnǥ] # (barbarisere, brutalisere) εκβαρβαρίζω

Detaljer

µέτωπο [ki ali stratjǥtεs stalϑikan viastika stǥ mεtǥpǥ] / han sendt han et kaldt/

µέτωπο [ki ali stratjǥtεs stalϑikan viastika stǥ mεtǥpǥ] / han sendt han et kaldt/ 1 sen adj. (se: sein) αργός [arDžǥs] # (sent ankommet, sent ute) όψιµος [ǤpsimǤs] / sen høst (forsinket/dårlig avling) όψιµη σοδειά, η [i Ǥpsimi sǥðja] / så sent som i går var han frisk ακόµη χτες ήταν

Detaljer

έχω την τελευταία λέξη [lεǥ/εχǥ tin tεlεftεa lεksi] / gi noen sitt ord δίνω κάποιον

έχω την τελευταία λέξη [lεǥ/εχǥ tin tεlεftεa lεksi] / gi noen sitt ord δίνω κάποιον 1 orakel n. (allvitende person, orakelsted) µαντείο, το [tǥ mandiǥ] # (spåmann, sannsiger) µαντευτής, ο [Ǥ mandεftis] # f. (spåkvinne) µαντεύτρα, η [i mandεftra] orakelkvinne f.m. (spåkvinne) µάντισσα,

Detaljer

all evighet (for bestandig, for all framtid) στους αιώνες των αιώνων [stus εǥnεs tǥn

all evighet (for bestandig, for all framtid) στους αιώνες των αιώνων [stus εǥnεs tǥn 1 I i prep. (inn, inni) µέσα [mεsa] # (på, til, ved, om) σε [sε] : (σε + best. art.:) στον, στην, στο, στους, στις, στα [stǥn - stin- stǥ - stus stis- sta] # εις [is] # (i, med) µε [me] / i Adams drakt

Detaljer

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte 1 sti m. (gangsti, spasersti) µονοπάτι, το [tǥ mǥnǥpati] # µονοπάτι περιπάτου, το [tǥ mǥnǥpati pεripatu] # (gangsti, smal vei, spor, tråkk) ατραπός, ο [Ǥ atrapǥs] # δροµάκι, το [tǥ ðrǥmaki] # δροµίσκος,

Detaljer

[ðεǥmε] # εξορκίζω [εksǥrkizǥ] # ζητώ επίµονα [zitǥ εpimǥna] : be noen

[ðεǥmε] # εξορκίζω [εksǥrkizǥ] # ζητώ επίµονα [zitǥ εpimǥna] : be noen 1 be v. (invitere) καλώ [kalǥ] # (bønnfalle, trygle) παρακαλώ [parakalǥ] # προσκαλώ [prǥskalǥ] # (ønske, si en bønn) εύχοµαι [εfχǥmε] # (be en bønn/aftenbønn, forrette bønn) προσεύχοµαι [prǥsεfχǥmε] #

Detaljer

εpaϑε tipǥta] / omfattende skader εκτεταµένες ζηµίες [εktεtamεnεz zimiεs] /

εpaϑε tipǥta] / omfattende skader εκτεταµένες ζηµίες [εktεtamεnεz zimiεs] / 1 skabb m. ψώρα, η [i psǥra] skabbete adj. ψωραλέος [psǥralεǥs] # (overf. fattigslig, ussel) ψωραλέος [psǥralεǥs] skaberakk n. (sidt, utsmykket hestedekken) έποχον, το [tǥ εpǥχǥn] skabrøs adj. (uanstendig,

Detaljer

skodde f.m. (tåke) οµίχλη, η [i ǤmiΧli] # πούσι, το [tǥ pusi] skofabrikant m. (skoprodusent) υποδηµατοβιοµήχανος, ο [Ǥ ipǥðimatǥviǥmiχanǥs]

skodde f.m. (tåke) οµίχλη, η [i ǤmiΧli] # πούσι, το [tǥ pusi] skofabrikant m. (skoprodusent) υποδηµατοβιοµήχανος, ο [Ǥ ipǥðimatǥviǥmiχanǥs] 1 sklerose m. (med.) σκλήρωση, η [i sklirǥsi] skli v. (gli) γλιστρώ [DžlistrǤ] # (om jordras etc.: skli nedover, rase ut) κατολισθαίνω [katǥlisϑεnǥ] # γλιστρώ (προς τα) κάτο [DžlistrǤ prǥs ta katǥ] / han

Detaljer

ǤlǤfanεri] / forskjellen på dem η διαϕορά µεταξύ τους [i ðiafǥra mεtaksi tus] /

ǤlǤfanεri] / forskjellen på dem η διαϕορά µεταξύ τους [i ðiafǥra mεtaksi tus] / 1 forskale v. (sette opp forskaling, støype) καλουπώνω [kalupǥnǥ] forskaling f.m. (bygn.fag)(støpeform) καλούπωµα, το [tǥ kalupǥma] / ta ned/fjerne forskalinga ξεκαλουπώνω [ksεkalupǥnǥ] forskanse seg v.

Detaljer

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i 1 opp adv. (opp i luften, høyt opp) ψηλά [psila] # στα ψηλά [sta psila] # (dagl.) τ' αψήλου [tapsilu] # προς τα πάνω [prǥs ta panǥ] / det er opp- og avgjort (det er over, det er ute av verden) έγινε κι

Detaljer

αυτός πήρε τη δόξα [εmis kanamε Ǥli ti ðulja ki aftǥs pirε ti ðǥksa] / til ære for προς

αυτός πήρε τη δόξα [εmis kanamε Ǥli ti ðulja ki aftǥs pirε ti ðǥksa] / til ære for προς 1 Æ ægide m. (Jupiters skjold, som var laget av geiteskinn, jf. gr. αιξ = geit) αιγίς, ο [Ǥ εjis] # αιγίδα, η [i εjiða] / under ens ægide (dvs. førerskap, beskyttelse) υπό την αιγίδα του... [ipǥ tin εjiða

Detaljer

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki]

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki] 1 besatt adj. (besatt el. styrt av onde ånder) δαιµονόληπτος [ðεmǥnǥliptǥs] # (gal) τρελός [trεlǥs] # (forgapt, gal, vill, sinnssyk) µανιακός [maniakǥs] # (mil. under beleiring, okkupert) κατεχόµενος [katεχǥmεnǥs]

Detaljer

trεlaϑi kanis] / du er helt gal είσαι εντελώς τρελλός [isε εndεlǥs trεlǥs] / en gal

trεlaϑi kanis] / du er helt gal είσαι εντελώς τρελλός [isε εndεlǥs trεlǥs] / en gal 1 G gabardin m. (stoff og plagg: trench-coat) γκαµπαρντίνα, η [i gabardina] # καµπαρντίνα, η [i kabardina] gaffel m. πηρούνι, το [tǥ piruni] # (pl.) πηρούνια, τα [ta pirunja] # (greip, høygaffel) διχάλα,

Detaljer

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len 1 len n. (hist.: område med føydale rettigheter, maktområde) δεσποτάτο, το [tǥ ðεspǥtatǥ] lend m. (hoftdeparti, side, flanke) λαγόνα, η [i laDžǥna] lende n. (terreng) έδαϕος, το [tǥ εðafǥs] / åpent lende

Detaljer

før η προηγουµένη ηµέρα [i prǥïDžumεni imεra] # την προηγουµένη ηµέρα [tim

før η προηγουµένη ηµέρα [i prǥïDžumεni imεra] # την προηγουµένη ηµέρα [tim 1 D da konj. (ettersom) αϕού [afu] # (så snart som) άµα [ama] # (hvoretter, og så) οπότε [ǤpǤtε] # οπόταν [ǤpǤtan] da adv. (i så fall) τότε [tǥtε] # (vel, nå, så, følgelig) λοιπόν [lipǥn] # (om tid: som,

Detaljer

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker 1 spidd n. (stekespidd, grillspyd) σούβλα, η [i suvla] # οβελός, ο [Ǥ ǤvεlǤs] # (lite steikespyd, obelisk) οβελίσκος, ο [Ǥ ǤvεliskǤs] / terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd σουβλάκι µοσχαρίσιο/χοιρινό,

Detaljer

µέχρι τέλους [ðiavazǥ εna vivliǥ aparçiz mεχri tεlus] / fra begynnelsen (helt fra

µέχρι τέλους [ðiavazǥ εna vivliǥ aparçiz mεχri tεlus] / fra begynnelsen (helt fra 1 fra prep. από [apǥ] # (hvorfra) απ' όπου [ap Ǥpu] / fra alle kanter από παντού [apǥ pandu] : folk kom løpende fra alle kanter άνθρωποι ήρθαν τρέχοντας από παντού [anϑrǥpi irϑan drεχǥndas apǥ pandu] /

Detaljer

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne)

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne) 1 lubben adj. (om kvinne: rund og god, om ansikt: med bollekinn/smilehull) αϕράτος [afratǥs] # (om unge, baby) γερός [jεrǥs] # παχουλός [paχulǥs] # (kraftig, muskuløs, i godt hold) εύσωµος [εfsǥmǥs] /

Detaljer

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/ 1 fly n. αεροπλάνο, το [tǥ aεrǥplanǥ] # (luftfartøy) αεροσκάϕος, το [tǥ aεrǥskaǥs] / enmotors/tomotots/firemotors fly µονοκινητήριο/δικινητήριο/τετρακινητήριο αεροπλάνο, το [tǥ mǥnǥkinitiriǥ/ðikinitiriǥ/tεtrakinitiriǥ

Detaljer

bjeffe bjeffe ut bjeffe ut en ordre sersjanten bjeffet ut en ordre hunden angrep uten å bjeffe

bjeffe bjeffe ut bjeffe ut en ordre sersjanten bjeffet ut en ordre hunden angrep uten å bjeffe 1 bjeffe v. (gjø, halse) γαυγίζω [DžavjizǤ] # υλακτώ [ilaktǥ] # αλυχτώ [aliχtǥ] # ουρλιάζω [urljazǥ] / bjeffe ut (bjeffe fram) λέω απότοµα/κοϕτά [lεǥ apǥtǥma/kǥfta] : bjeffe ut en ordre λέω κοϕτά µια διαταγή

Detaljer

εnas] : den ene.. den andre (førstnevnte. sistnevnte) ο µεν... ο δε [Ǥ mεn Ǥ ðε]

εnas] : den ene.. den andre (førstnevnte. sistnevnte) ο µεν... ο δε [Ǥ mεn Ǥ ðε] 1 en ub.art. ένας /µία (µια)/ένα [εnas/mia (mja)/εna] # (ubest. pron. en eller annen, man) (m.) κανένας [kanεnas] / κανείς [kanis] - (f.) καµιά [kamja] / καµία [kamia] - (n.) κανένα [kanεna] / κάνα [kana]

Detaljer

sugelam n. (lam som suger morsmelk) αρνάκι γάλακτος, το [tǥ arnaki DžalaktǤs]

sugelam n. (lam som suger morsmelk) αρνάκι γάλακτος, το [tǥ arnaki DžalaktǤs] 1 subbe v. (gå subbende, subbe omkring/bortover) σέρνω τα βήµατά µου [sεrnǥ ta vimata mu] # (subbe med føttene, slepe med føttene) σέρνω τα πόδια [sεrnǥ ta pǥðia] / subbe skoene over golvet (gå subbende

Detaljer

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i 1 F f. (forkortelse for femininum, feminin) θηλ. (θηλυκός) [ϑilikǥs] fabel m. (myte, legende) µύθος, ο [Ǥ miϑǥs] # µυθολόγηµα, το [tǥ miϑǥlǥjima] / allegorisk eller moralsk fabel απόλογος, ο [Ǥ apǥlǥDžǥs]

Detaljer

p pacemaker padde padder padde- padle padleåre paff frekkheten hennes gjorde meg helt paff jeg ble helt paff

p pacemaker padde padder padde- padle padleåre paff frekkheten hennes gjorde meg helt paff jeg ble helt paff 1 P p (16. bokstav i det greske alfabet) π, Π [pi)] / 'π = 80, π = 80,000 pacemaker m. (med.)(hjertestimulator) βηµατοδότης, ο [Ǥ vimatǥðǥtis] padde f.m. ϕρύνος, ο [Ǥ frinǥs] # µπράσκα, η [i braska] #

Detaljer

[ϑεlimatika] # επίτηδες [εpitiðεs] # εξεπίτηδες [εksεpitiðεs] # επιταυτού

[ϑεlimatika] # επίτηδες [εpitiðεs] # εξεπίτηδες [εksεpitiðεs] # επιταυτού 1 vilje m. βουλή, η [i vuli] # (det å ville noe) βούληση, η [i vulisi] # (intensjon, ønske) θέληση, η [i ϑεlisi] / av egen fri vilje αυτόβουλα [aftǥvula] # αυτόβουλως* [aftǥvulǥs] # αυτοπροαίρετος [aftǥprǥεrεtǥs]

Detaljer

rabulist m. (demagog, agitator) δηµαγωγός, ο/η [Ǥ/i ðimaDžǥDžǥs] # δηµοκόπος, ο [Ǥ ðimǥkǥpǥs] # (oppvigler) λαοπλάνος, ο [Ǥ laǥplanǥs]

rabulist m. (demagog, agitator) δηµαγωγός, ο/η [Ǥ/i ðimaDžǥDžǥs] # δηµοκόπος, ο [Ǥ ðimǥkǥpǥs] # (oppvigler) λαοπλάνος, ο [Ǥ laǥplanǥs] 1 R rabalder n. (brudulje, bråk) καυγάς, ο [Ǥ kavDžas] # αναµπουµπούλα, η [i anabumbula] # (ballade, spetakkel, hurlumhei) άρπαγµα, το [tǥ arpaDžma] # του κουτρούλη ο γάµος [tǥ kutruli Ǥ DžamǤs] # (støy av

Detaljer

o oase obduksjon foreta obduksjon obelisk obertsløytnant objekt direkte/indirekte objekt objektiv objektiv

o oase obduksjon foreta obduksjon obelisk obertsløytnant objekt direkte/indirekte objekt objektiv objektiv 1 O o (15. bokstav i det greska alfabetet) όµικρον, το [tǥ ǤmikrǤn] oase m. όαση, η [i Ǥasi] obduksjon m. (med.)(likåpning) νεκροψία, η [i nεkrǥpsia] # νεκροσκοπία, η [i nεkrǥskǥpia] # (inspeksjon på stedet,

Detaljer

εtǥn] / de (som bor/holder til) under oss οι αποκάτω µας [i apǥkatǥ mas] / du

εtǥn] / de (som bor/holder til) under oss οι αποκάτω µας [i apǥkatǥ mas] / du 1 unasjonal adj. (upatriotisk) αντεθνικός [andεϑnikǥs] unaturlig adj. (affektert, tilgjort) εξεζητηµένος [εksεzitimεnǥs] # (affektert, bundet, tvungen, sær, irrasjonell, naturstridig) αϕύσικος [afisikǥs]

Detaljer

sabinerinnerovet (rovet på de sabinske kvinner) η αρπαγή των Σαβινών [i arpaji tǥn

sabinerinnerovet (rovet på de sabinske kvinner) η αρπαγή των Σαβινών [i arpaji tǥn 1 S sabel m. σπαθί, το [tǥ spaϑi] # (folk.) πάλα, η [i pala] sabelrasling f.m. (overf.: krigersk, truende oppførsel) πολεµικός εκϕοβισµός, ο [Ǥ pǥlεmikǥs εkfǥvizmǥs] sabinerinnerovet (rovet på de sabinske

Detaljer

slabbedask sladd sladde sladder det er bare tomme rykter/slarv fare med sladder fare med sladder om noen

slabbedask sladd sladde sladder det er bare tomme rykter/slarv fare med sladder fare med sladder om noen 1 slabbedask m. (lurendreier, bedrager, juksemaker, falskspiller) απατεώνας, ο [Ǥ apatεǥnas] # (døgenikt, dagdriver, lathans, dovenpels) ακαµάτης, ο [Ǥ akamatis] # ανεπρόκοπος, ο [Ǥ anεprǥkǥpǥs] # ανυπρόκοπος,

Detaljer

ύπνο όταν χτύπησε το τηλέϕωνο [mǥlis εtimazǥmun na paǥ ja ipnǥ Ǥtaŋ Χtipisε tǥ

ύπνο όταν χτύπησε το τηλέϕωνο [mǥlis εtimazǥmun na paǥ ja ipnǥ Ǥtaŋ Χtipisε tǥ 1 ferd f.m. (tur, reise) ταξίδι, το [tǥ taksiði] # (ekspedisjon, reise, delegasjon) αποστολή η [i apǥstǥli] # (tur, marsj, løp) δρόµος, ο [Ǥ ðrǥmǥs] / jeg var akkurat i ferd med/ skulle akkurat til å å

Detaljer

forgape seg m. (bli forelsket) ξετρελαίνοµαι [ksεtrεlεnǥmε] / han er helt forgapt i henne ξετρελάθηκε µε δαύτη [ksεtrεlaϑikε mε ðafti] forgapt adj.

forgape seg m. (bli forelsket) ξετρελαίνοµαι [ksεtrεlεnǥmε] / han er helt forgapt i henne ξετρελάθηκε µε δαύτη [ksεtrεlaϑikε mε ðafti] forgapt adj. 1 forgape seg m. (bli forelsket) ξετρελαίνοµαι [ksεtrεlεnǥmε] / han er helt forgapt i henne ξετρελάθηκε µε δαύτη [ksεtrεlaϑikε mε ðafti] forgapt adj. (forelsket, helt betatt) ξεµυαλισµένος [ksεmjalizmεnǥs]

Detaljer

ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/

ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/ 1 ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/ εrχǥmε/taksiðεvǥ mε talǥDžǥ] # πηγαίνω έϕιππο/καβάλα [pijεnǥ εfipǥs/kavala] # (ri/sykle, stige opp på en hest/sykkel) καβαλικεύω

Detaljer

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre)

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre) 1 R ren adj. (rein, klar, tydelig) καθαρός [kaϑarǥs] # (enkel, vanlig) απλός [aplǥs] # uplettet, ulastelig, plettfri) άµωµος [amǥmǥs] # άχραντος [aχrandǥs] # (sann, ekte) ακραιϕνής* [akrεfnis] # (klar,

Detaljer

ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik

ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik 1 E eau de cologne m. (kølnervann) κολώνια, η [i kǥlǥnia] # κολόνια, η [i kǥlǥnia] / ei lita flaske eau de cologne ένα µπουκαλάκι κολώνια [εna bukalaki kǥlǥnia] ebbe f.m. (lavvann) άµπωτη, η [i ambǥti]

Detaljer

pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε

pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε 1 pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε µέγεθος τσέπης [vivliǥ sε mεjεϑǥs tsεpis] pode m. (gutt, avlegger) βλαστάρι, το [tǥ vlastari] pode v. (et tre) βολιάζω

Detaljer

kaϑε ΧrǤnǤz mεtrai ðipla ja ti sindaksi]

kaϑε ΧrǤnǤz mεtrai ðipla ja ti sindaksi] 1 do m. (mus.) ντο, το [tǥ dǥ] do m.n. (klosett, wc) βεσές, ο [Ǥ vεsεs] # αποχωρητήριο, το [tǥ apǥχǥritiriǥ] # (klosett, tørrklosett, latrine) απόπατος, ο [Ǥ apǥpatǥs] / gå på do αποπατώ [apǥpatǥ] # (voksne:

Detaljer

ψήνω σε εορταστική ψησταριά κρεάτων [psinǥ sε εǥrtastiki psistarja krεatǥn]

ψήνω σε εορταστική ψησταριά κρεάτων [psinǥ sε εǥrtastiki psistarja krεatǥn] 1 gribb m. (ornit., bokst. og overf. plyndrer, sjakal) γύπας, ο [Ǥ jipas] # άρπαγος, ο [Ǥ arpaDžǥs] # αρπακτικό όρνιο, το [tǥ arpaktikǥ ǤrniǤ] griff m. (fabeldyr, halvt løve og halvt ørn) γρύπας, ο [Ǥ Džripas]

Detaljer

n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo-

n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo- 1 N n m. (bokstaven n) νι, το [tǥ ni] / ν' = tallverdi 50 / fork. for sør Ν. (Νότιος) / sørøst NA. / sør-vest Ν. nabo m. (mannlig:) γείτονας, ο [Ǥ jitǥnas] # (kvinnelig:) γειτόνισσα, η [i jitǥnisa] / en

Detaljer

pεndε kε stǥ çεri para ðεka kε kartεri] # κάλλιο ένα και στο χέρι παρά δέκα και

pεndε kε stǥ çεri para ðεka kε kartεri] # κάλλιο ένα και στο χέρι παρά δέκα και 1 fuge f.m. (sprekk, mellomrom mellom to konstruksjonselementer, skjøt, sammenføyning) αρµός, ο [Ǥ armǥs] fuge v. (spekke, tette sprekker i mur) αρµολογώ [armǥlǥDžǥ] fuging f.m. (spekking av mur) αρµολό(γ)ηµα,

Detaljer

monogami m. (engifte) µονογαµία, η [i mǥnǥDžamia] monografi m. µονογραϕία, η [i mǥnǥDžrafia]

monogami m. (engifte) µονογαµία, η [i mǥnǥDžamia] monografi m. µονογραϕία, η [i mǥnǥDžrafia] 1 mon v (mon tro, skal tro, jeg lurer på, (jeg) gadd vite) (konj.:) άραγε [arajε] / mon tro hvem han kan være? (jeg lurer på hvem han er) άραγε ποιος να 'ναι; [arajε pjǥs nanε] : mon tro hvor mange som

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

απόρθητος [apǥrϑitǥs] # απρόσβλητος [aprǥzvlitǥs] # (sikret mot

απόρθητος [apǥrϑitǥs] # απρόσβλητος [aprǥzvlitǥs] # (sikret mot 1 U uakseptabel adj. (forkastelig, umulig) απαράδεκτος [aparaðεkt34ǥs] # απαράδεχτος [aparaðεχtǥs] / dette er helt uakseptabelt! (nå går det for vidt! det er utenfor sømmelighetens grenser!) αυτό παραείναι!

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE

PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE Du trenger: Saks Lim Tykt printerpapir Kontaktpapir eller lamineringsmaskin og laminat Tynn, hvit hyssing Teip Blomsterpinner En boks med tørre bønner, eller tørre erter Du

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å Ulykken i verkstedet En liten fransk gutt som het Louis, fikk en lekehest til treårsdagen sin. Hesten var skåret ut i tykt lær og var en gave fra faren. Selv om den var liten og smal, kunne den stå. Ett

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Lynne og Anja. Oddvar Godø Elgvin. Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org

Lynne og Anja. Oddvar Godø Elgvin. Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org Lynne og Anja Av Oddvar Godø Elgvin Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org FADE IN EXT, KIRKEGÅRD, MOREN TIL SIN BEGRAVELSE (21), med blondt hår, lite sminke, rundt ansikt og sliten - er tilskuer

Detaljer

Charlie og sjokoladefabrikken

Charlie og sjokoladefabrikken Roald Dahl Charlie og sjokoladefabrikken Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Oddmund Ljone Det er fem barn i denne boken: AUGUSTUS GLOOP en grådig gutt VERUCA SALT en pike som forkjæles av sine foreldre

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Å få henge som en. - kreativ skriving for eldre mennesker

Å få henge som en. - kreativ skriving for eldre mennesker Å få henge som en dråpe - kreativ skriving for eldre mennesker GODKJENT UTVALG AV TEKSTER VÅREN 2010 1 Det kreative skriveprosjektet Å få henge som en dråpe startet opp med støtte fra stiftelsen Helse

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

SARAH Det er kanel i kaffen, Robert. Den rare smaken er kanel. Sukker og fløte? ROBERT Begge deler. Kan jeg få masser av begge deler?

SARAH Det er kanel i kaffen, Robert. Den rare smaken er kanel. Sukker og fløte? ROBERT Begge deler. Kan jeg få masser av begge deler? COMPANY Av George Furth Robert er på besøk hos et vennepar, Sarah og Harry. Harry prøver å slutte å drikke, og Sarah prøver å holde vekten sin. Disse hverdagslige utfordringene gir konsekvenser for deres

Detaljer

DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID

DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID JENTA SOM HØRTE JORDENS HJERTE UNDER STORBYENS BRØL For- og etterarbeid: Den kulturelle skolesekken i Oslo høsten 2014. John Bauer: Bergaporten DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID Skriveoppgave: MAGISK GJENSTAND

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 VETERANEN By Alexander J. L. Olafsen Copyright (C) 2014 Alexander J. L. Olafsen Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 1 INT. I STUA - DAG (SKUDD AVFYRES) I en stor hvit

Detaljer

Frankie vs. Gladiator FK

Frankie vs. Gladiator FK Frank Lampard Frankie vs. Gladiator FK Oversatt av Aleksander Melli Til moren min, Pat, som oppmuntret meg til å gjøre lekser innimellom fotballslagene rundt om i hele huset, og som fremdeles er med meg

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn?

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn? BURN THIS Anna og Pale har vært i et forhold tidligere. Hun har laget en danseforestilling basert på forholdet hun hadde med Pale. Dette er deres første møte etter premieren, som de begge har sett. INT.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget SMAKEBITER FRA FJORD OG HAV Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget Her kommer en liten sel svømmende, en HAVERT, bare et par uker gammel. Veldig nysgjerrig. Han må studere

Detaljer

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å LANDET BAK DØRA 1. Treet som ikke ville gå Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å komme. Går du ut gjennom inngangsdøra, er folk folk, biler er biler og

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Siobhán Parkinson. Noe usynlig. Oversatt av Gry Wastvedt

Siobhán Parkinson. Noe usynlig. Oversatt av Gry Wastvedt Siobhán Parkinson Noe usynlig Oversatt av Gry Wastvedt En Tusenfryd følger Solen blidt Og når hans gyldne gang er slutt Sitter han sky ved hans føtter Han våkner og finner blomsten der Hvorfor Røver er

Detaljer

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 MOR Av Abdulgafur Dogu 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 1 INT. KJØKKEN/STUA. DAG Det er en sørgelig betonet stue med noen bilder på veggen. Veggene er nøytrale i fargen, og ellers

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Mor Så hva vil du gjøre? Du kan ikke oppdra en unge med den mannen. Jeg mener, se på deg. Se på hva han har gjort mot deg.

Mor Så hva vil du gjøre? Du kan ikke oppdra en unge med den mannen. Jeg mener, se på deg. Se på hva han har gjort mot deg. Stue, morgen ROBERT, mann i slutten av tjueårene, lener seg mot vinduskarmen og ser utover gata. Han virker svett og sliten, han studerer et par med barnevogn som går forbi under han. Han stryker knoklene

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Februar - 2015. 16 Tema: Brannvernuke. 17 Språk/lekegrupper. 18 Møtedag Lek m Klatremusbarna. 19 Turdag: Langs veien Brannbilen

Februar - 2015. 16 Tema: Brannvernuke. 17 Språk/lekegrupper. 18 Møtedag Lek m Klatremusbarna. 19 Turdag: Langs veien Brannbilen Februar - 2015 M 2 Tema: Karneval Sanger/utkledning 9 Tema: Karneval Sanger/utkledning og 16 Tema: Brannvernuke 23 Tema: Traktorer og biler instrumenter T 3 Lage instrumenter til karneval 10 17 24 O 4

Detaljer

babykorg f. (babybag) ϕοριτό λίκνο, το [tǥ fǥritǥ liknǥ] # (dagl.) πορτ µπεµπέ, ο [Ǥ

babykorg f. (babybag) ϕοριτό λίκνο, το [tǥ fǥritǥ liknǥ] # (dagl.) πορτ µπεµπέ, ο [Ǥ 1 B Baal (rel.)(guddom) Βάαλ [val] babbel n. (uforståelig, utydelig tale) δυσνόητη/ακατάληπτη οµιλία, η [i ðisnǥiti/ akatalipti Ǥmilia] # συναρτισίες [sinartisiεs] # µουρµουρίσµατα [murmurizmata] babelsk

Detaljer

Av en født forbryters dagbok

Av en født forbryters dagbok Johan Borgen: Av en født forbryters dagbok Bestefar er en stokk. Han bor på loftet og banker i gulvet når jeg har sovet og er våt fordi jeg har tisset på meg, og når jeg skal sove og jeg er tørr fordi

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014. Bergprekenen

Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014. Bergprekenen Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014 Bergprekenen To spørsmål til hver samling: Hva sier Gud til oss/meg i teksten? Hva gjør vi/jeg med det? Utfordring: Bruk bibelteksten konkret på ditt disippelliv

Detaljer

MIN FETTER OLA OG MEG

MIN FETTER OLA OG MEG arne schrøder kvalvik MIN FETTER OLA OG MEG Livet og døden og alt det i mellom 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout: akzidenz as Omslagsillustrasjoner: Lasse Berre ISBN: 978-82-489-1742-7

Detaljer

I en annen verden. Oversatt fra engelsk av Hilde Rød-Larsen

I en annen verden. Oversatt fra engelsk av Hilde Rød-Larsen Grace McCleen I en annen verden Oversatt fra engelsk av Hilde Rød-Larsen Til engelen Dette er hva Herren Gud har sagt: «Den dagen jeg utvalgte Israel, da løftet jeg også min hånd til ed for Jakobs hus

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

INNESTENGT / UTESTENGT. Oda Jenssen. Inspirert av diktet "Sinnets fengsel" av Eva Lis Evertsen

INNESTENGT / UTESTENGT. Oda Jenssen. Inspirert av diktet Sinnets fengsel av Eva Lis Evertsen INNESTENGT / UTESTENGT By Oda Jenssen Inspirert av diktet "Sinnets fengsel" av Eva Lis Evertsen Oda Jenssen 93294925 odajenssen@gmail.com 1 EXT. RIKMANNSBOLIG - KVELD HVITT HUS OG HAGE, I VINDUENE ER LYSENE

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman Liv Køltzow Melding til alle reisende Roman Om forfatteren: Liv Køltzow (f. 1945) debuterte i 1970 med novellesamlingen Øyet i treet. I 1972 kom hennes første roman, Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?,

Detaljer

Mari Lindbäck. Kom hjem

Mari Lindbäck. Kom hjem Mari Lindbäck Kom hjem DEL 1 Katten min er borte. Det er en sånn katt folk legger merke til. Den rødlige pelsen, trekantansiktet, den lyse snuta, de grønne smaragdøya. Den er nydelig. Silkemyk å ta på.

Detaljer