Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo"

Transkript

1 Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner Samboer Ugift / aldri vært gift Tidligere gift / separert / fraskilt Enke / enkemann / gjenlevende partner KJONN Kjønn Mann Kvinne ALDER Alder Notér: LAND1 Fødeland Norge Iran Irak Pakistan Vietnam MALGRUPPE Malgruppe Nordmenn Iranere Irakere Vietnamesere Pakistanere 1.gen Pakistanere etterkommere BOTID Botid Notér: Hvor gammel var du da du giftet deg / inngikk partnerskap / ble samboer? Fyll inn antall år: Har du egne barn som du bor sammen med? Ja Nei Hvor mange egne barn har du som du bor sammen med? Fyll inn antall barn: Hva er din høyeste fullførte utdanning? Ingen utdanning Påbegynt, men ikke fullført grunnskole Grunnskole/ungdomsskole Videregående skole Universitet/høyskole, lavere grad Universitet/høyskole, høyere grad

2 6 Hva er din partner/ektefelles høyeste utdanning? Ingen utdanning Påbegynt, men ikke fullført grunnskole Grunnskole/ungdomsskole Videregående skole Universitet/høyskole, lavere grad Universitet/høyskole, høyere grad Er du for tiden i arbeid (inkludert sykemelding og permisjon) eller under utdanning? Ja, i arbeid Ja, under utdanning Ja, i arbeid og under utdanning Nei Dersom du skulle søke lønnet arbeid, hvordan tror du dine sjanser er til å finne en jobb du vil trives i? Vil du si sjansen er... Meget stor Ganske stor Verken stor eller liten Ganske liten Meget liten aktuelt Dersom du kunne velge fritt, ville du helst ikke ha betalt arbeid i det hele tatt, arbeidet deltid eller arbeidet heltid? ha betalt arbeid Deltid Heltid I den jobben du har nå, vil du si at du trives meget godt, ganske godt, verken godt eller dårlig, ganske dårlig eller meget dårlig? Meget godt Ganske godt Verken godt eller dårlig Ganske dårlig Meget dårlig Er din partner/ektefelle i arbeid (inkludert sykemelding og permisjon) eller under utdanning? Ja, i arbeid Ja, under utdanning Ja, i arbeid og under utdanning Nei Dersom din ektefelle/partner skulle søke lønnet arbeid, hvordan tror du hans/hennes sjanser er til å finne en jobb han/hun vil trives i? Vil du si sjansen er... Meget stor Ganske stor Verken stor eller liten Ganske liten Meget liten aktuelt

3 13 Hvor god eller dårlig råd vil du si at du og de du bor sammen med har hatt de siste to årene? God råd hele tiden Stort sett god råd Verken god eller dårlig råd Stort sett dårlig råd Dårlig råd hele tiden Har du noen kronisk sykdom eller skade som du vil si hindrer eller hemmer deg i dagliglivet? Ja Nei Hva er/var din fars høyeste utdanning? Ingen utdanning Påbegynt, men ikke fullført grunnskole Grunnskole/ungdomsskole Videregående skole Universitet/høyskole, lavere grad Universitet/høyskole, høyere grad Hva er/var din mors høyeste utdanning? Ingen utdanning Påbegynt, men ikke fullført grunnskole Grunnskole/ungdomsskole Videregående skole Universitet/høyskole, lavere grad Universitet/høyskole, høyere grad Hadde din mor lønnet arbeid hele tiden, av og til eller aldri da du vokste opp? Hele tiden Av og til Aldri aktuelt A Har du noen gang bodd (sammenhengende) i Pakistan i 2 måneder eller mer? Ja Nei B Omtrent hvor lenge varte det lengste oppholdet? Inntil 1 måned måneder måneder måneder år år Over 5 år

4 17C Hva var hovedhensikten med dette oppholdet? 4 Gå på grunnskole / videregående skole Studier Ferie Besøke familie (Inkl. begravelse/(andres)bryllup) Arbeide Inngå ekteskap Bli bedre kjent med mine foreldres kultur/tradisjon/land Annet Hvor godt vil du selv si at du snakker norsk? Flytende Ganske bra Ganske dårlig Kan ikke snakke norsk Hvor viktig vil du si at religion er i livet ditt? Er det.. Meget viktig Ganske viktig Litt viktig viktig i det hele tatt Hva mener du er den ideelle giftealderen for en jente eller kvinne? Notér alder: Hva mener du er den ideelle giftealderen for en gutt eller mann? Notér alder: Hva mener du er den ideelle alderen for en jente eller kvinne å bli mor? Notér alder: Hva mener du er den ideelle alderen for en gutt eller mann å bli far? Notér alder: Hvor mange barn synes du er passelig å få i en familie? Notér antall: Synes du det er greit at en kvinne har lønnet arbeid på heltid, deltid eller burde hun ikke ha lønnet arbeid i det hele tatt... Heltid Deltid Være hjemme etter at hun har giftet seg, men før hun eventuelt får barn når hun har barn under 3 år når hun har barn i alderen 3 til 6 år etter at det yngste barnet har begynt på skole

5 26 Hvordan fordeler du og ektefellen/partneren din følgende arbeidsoppgaver Du gjør alltid alt Vanligvis deg 5 Gjør omtrent like mye hver Vanligvis partner Partner gjør alltid alt aktuelt Husarbeid som å vaske klær, lage mat, gjøre rent og handle mat Vedlikehold, oppussing og reparasjoner Betale felles regninger Følge opp barnas skolearbeid eller hjelpe til med leksene Annen daglig omsorg for barn, som f.eks. å lage mat til eller følge til skole eller barnehage Vil du si at du selv har størst ansvar for familiens økonomi, at din ektefelle/partner/samboer har det, eller at dere deler ant likt? Du selv Ektefelle/samboer Deler ant likt Hvis du bare ser på de daglige utgiftene som mat, klær, gaver osv, hvem vil du si har størst ansvar for disse utgiftene? Du selv Ektefelle/samboer Deler ant likt Vil du si at arbeidsfordelingen hjemme hos dere er: Meget rettferdig Ganske rettferdig Mindre rettferdig rettferdig i det hele tatt Hvor enig eller er du i de følgende påstandene: Helt enig enig Verken enig eller Helt aktuelt Ved et eventuelt samlivsbrudd hadde jeg vært redd for å miste kontakten med barna Ved et eventuelt samlivsbrudd vil jeg få støtte fra min nærmeste familie Ved et eventuelt samlivsbrudd hadde jeg vært redd for negative reaksjoner fra personer utenfor min nærmeste familie

6 31 Hvor enig eller er du i de følgende påstandene? Helt enig enig 6 Verken enig eller Helt aktuelt Kvinner og menn er like godt skikket til å ta vare på barn Mannen bør ha hovedant for å forsørge familien Det er kvinnens oppgave å sørge for at hjemmet er rent Det siste tiåret er det lagt vekt på å skape likestilling mellom kvinner og menn. Vil du si at likestillingen bør føres videre, at den er ført langt nok, at den er ført for langt, eller har du ingen mening om denne saken? Bør føres videre Er ført langt nok Er ført for langt Ingen mening om saken / vet ikke Barn kan ha ulike former for tilsyn på dagtid. De kan for eksempel være hjemme med en av foreldrene, være i barnehage hele eller deler av dagen, eller passes av en slektning eller dagmamma. Hva slags type pass mener du er best for 33.A...barn mellom 1 og 2 år 33.B....barn mellom 3 og 6 år Hjemme hos mor , 1, Hjemme hos far , 2, Passet av slektning , 3, Dagmamma/praktikant , 4, Barnehage hele dagen , 5, Barnehage deler av dagen , 6, Annen type barnepass , 7, , 8, Synes du gutter og jenter bør oppdras likt? Ja Nei Opplever du at de regler og verdier som barna møter i skolen stort sett er de samme som du/dere lærer dem hjemme, eller finnes det regler og verdier i skolen som er annerledes på områder du/dere synes er viktige? Samme regler og verdier Annerledes på skolen (på viktige områder) Har ikke barn i skolealder Hvor enig eller er du i følgende påstander? Helt enig enig Helt Jeg søker alltid råd fra min familie når jeg skal treffe viktige beslutninger Jeg tenker alltid på hvordan det jeg gjør kan påvirke andres oppfatning av min familie

7 37 Foreldre kan bidra på ulike måter når barna deres skal finne en ektefelle. Da du giftet deg, vil du si at... Du traff beslutningen om hvem du skulle gifte deg med alene Du traff beslutningen selv, men lyttet til hva foreldrene dine mente Foreldrene dine traff beslutningen Foreldrene dine traff beslutningen, men lyttet til hva du mente Ingen av de foreslåtte Har du foreldre og/eller svigerforeldre i Norge? Ja, foreldre Ja. svigerforeldre Ja, både foreldre og svigerforeldre Nei, Ingen Omtrent hvor lang reisetid har du vanligvis hvis du vil besøke...? 39.A Foreldre (i Norge) 39.B Svigerforeldre (i Norge) Ingen reisevei (Samme bolig/bygning) Under 30 min min timer timer Over 5 timer Hvor ofte hjelper du dine foreldre/svigerforeldre med praktiske gjøremål? 40.A Foreldre 40.B Svigerforeldre Daglig Ukentlig Månedlig Minst hvert halvår Aldri Dersom dine foreldre får vansker med å greie seg selv i alderdommen, hvor vil du si det er at du vil... Meget Ganske Lite Har plass / bor sammen / hjelper daglig Forsøke å få plass til dem på et aldershjem eller sykehjem Foreslå at de skal flytte sammen med deg (og din familie) Hjelpe dem daglig slik at de kan fortsette å bo i sin egen bolig

8 42 Dersom dine svigerforeldre får vansker med å greie seg selv i alderdommen, hvor vil du si det er at du vil... Meget Ganske 8 Lite Har plass / bor sammen / hjelper daglig Forsøke å få plass til dem på et aldershjem eller sykehjem Foreslå at de skal flytte sammen med deg (og din familie) Hjelpe dem daglig slik at de kan fortsette å bo i sin egen bolig

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet skjemanr. SEKSJON 1. OPPVEKST 1 Er du mann eller kvinne? 2 Hva er din alder? (Ett tall i hver rute): Mann Kvinne År 3 Hva er mors og fars høyeste avsluttede

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne Velkommen 1 Norge ditt nye hjemland Du har valgt å flytte til Norge. I Norge vil du møte nye utfordringer, nye systemer og nye mennesker. Du vil bli kjent med nye verdier, tradisjoner og en ny kultur.

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Kvinner og menn, før og nå, hvor langt er vi kommet?

Kvinner og menn, før og nå, hvor langt er vi kommet? Kvinner og menn, før og nå, hvor langt er vi kommet? Et hefte om likestilling, likebehandling, rettigheter og muligheter Oslo kommune 705513_01M.indd 1 Innhold 8. mars den internasjonale kvinnedagen side

Detaljer

Bolig, arbeid og nettverk.

Bolig, arbeid og nettverk. Bolig, arbeid og nettverk. Skjema for kartlegging og vurdering av habiliteringsbehov. Navn:... Personen selv bør i størst mulig grad delta under utfyllingen av skjemaet. Der det er tilsatt miljøarbeidere

Detaljer

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Terrorangrepet 22. juli 20. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Instruks til intervjuer Først skal SAMTYKKE ERKLÆRINGEN underskrives av informanten. Ha alltid den med til intervjuene sammen

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Spørreundersøkelse for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Undersøkelse om verdier, natur og miljø Norsk Gallup Institutt A/S gjennomfører nå på oppdrag

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo post@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsorganinasjonene

Detaljer

SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE

SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE INSTRUKSJON: Dette spørreskjemaet handler om hvordan du ser på din egen helse. Disse opplysningene vil hjelpe oss til å få vite hvordan du har det og hvordan du er i stand til

Detaljer

Arbeidsdokument 8. januar 2001 O-2574 Reisevaneundersøkelsen 2000/2001 Jon Martin Denstadli Randi Johanne Hjorthol. Spørreskjema RVU 2001

Arbeidsdokument 8. januar 2001 O-2574 Reisevaneundersøkelsen 2000/2001 Jon Martin Denstadli Randi Johanne Hjorthol. Spørreskjema RVU 2001 Arbeidsdokument 8. januar 2001 O-2574 Reisevaneundersøkelsen 2000/2001 Jon Martin Denstadli Randi Johanne Hjorthol TR/0972/2001 Spørreskjema RVU 2001 Introduksjon Intervjuer leser bare opp de deler av

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

UNGE VOKSNE OG PERSONLIG ØKONOMI. RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning)

UNGE VOKSNE OG PERSONLIG ØKONOMI. RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) UNGE VOKSNE OG PERSONLIG ØKONOMI RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) Bakgrunn Tall fra inkassobransjen og kredittopplysningsbyråene viser at betalingsmisligholdet hos unge voksne

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Barn i kommunale boliger

Barn i kommunale boliger Barn i kommunale boliger Erfaringer fra Barneombudets ekspertgruppe Innhold Bakgrunn... 3 Hva er en kommunal bolig?... 4 Barneombudets målsetting og metode... 5 Møter... 5 Ekspertenes råd og erfaringer...

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett Foreldreansvar og samværsrett Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen NAV lokalt Sosialtjenesten Prest PP-tjenesten, BUP Barnevernet Advokat Fri rettshjelp Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud

Detaljer

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Spørsmål du som jente lurer på,? men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Hvorfor ble jeg født med blæreekstrofi og epispadi Ei jente sier: 1] (BE/E)? Årsaken til at noen barn blir født med dette

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer