ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik"

Transkript

1 1 E eau de cologne m. (kølnervann) κολώνια, η [i kǥlǥnia] # κολόνια, η [i kǥlǥnia] / ei lita flaske eau de cologne ένα µπουκαλάκι κολώνια [εna bukalaki kǥlǥnia] ebbe f.m. (lavvann) άµπωτη, η [i ambǥti] # ϕυρονεριά, η [i firǥnεria] ebbe ut v. ϕυραίνω [firεnǥ] # σβήνω [svinǥ] / (gi seg, gå over, avta) κοπάζω [kǥpazǥ] / livet hans ebbet langsomt ut η ζωή του έσβηνε σιγά σιγά [i zǥï tu εzvinε siDža-siDža] / stormen ebbet ut (stormen løyet) κόπασε η θύελλα [kǥpasε i ϑiεla] ebonitt m. (vulkanitt) βουλκανίτης, ο [Ǥ vulkanitis] ecu m. (myntenhet) εκιού, το [tǥ εkiu] ed m. (høytidelig løfte) όρκος, ο [Ǥ ǤrkǤs] # (forbannelse, bannord) βλαστήµια, η [i vlastimia] # βλασϕηµία, η [i vlasfimia] # ανάθεµα, το [tǥ anaϑεma] / avlegge ed (sverge) οµώνω [ǤmǤnǤ] # ορκίζοµαι [ǤrkizǤmε] # δίνω/παίρνω/κάνω όρκο [ðinǥ/pεrnǥ/kanǥ ǤrkǤ] : avlegge ed på noe (sverge på noe) ορκίζοµαι σε κάτι [ǤrkizǤmε sε kati] / avlegge falsk ed (avgi falsk forklaring, begå mened) επιορκώ [εpiǥrkǥ] # παίρνω ψευτικό όρκο [pεrnǥ psεftikǥ ǤrkǤ] / bli tatt i ed (avlegge ed, sverge) ορκίζοµαι [ǤrkizǤmε] : den nye regjeringen ble tatt i ed i går η νέα κυβέρνηση ορκίστηκε χτες [i nεa kivεrnisi Ǥrkistikε Χtεs] / den hippokratiske ed (legeeden) ο όρκος του Ιπποκάατη [Ǥ ǤrkǤ tu ipǥkrati] / ed (med hånden) på den hellige Bibel όρκος επί της Ιεράς Βίβλου [ǤrkǤs εpi tis iεraz vivlu] / en høytidelig ed επίσηµος όρκος [εpisimǥs ǤrkǤs] / en strøm av eder ένας χείµαρρος από τις βλαστήµιες [εnas çimarǥs apǥ tiz vlastimiεs] / en ubrytelig ed απαράβατος όρκος [aparavatǥs ǤrkǤs] / slynge ut en ed πετάω µια βλαστήµια [pεtaǥ mja vlastimja] / ta i ed ορκίζω [ǤrkizǤ] : (jur.) ta noen i ed (la noen avlegge ed) επάγω* όρκο σε κάποιον [εpaDžǥ ǤrkǤ sε kapiǥn] : jeg skal ta han i ed og så la han fortelle løgner! θα τον ορκίσω και τότε ας πει ψέµατα! [ϑa tǥn ǤrkisǤ kε tǥtε as pi psεmata] / under ed (tatt i ed, edsvoren) ένορκος [εnǥrkǥs] : uttale/erklære under ed δελώνω/ καταθέτω ενόρκως [ðilǥnǥ/kataϑεtǥ εnǥrkǥs] : vitneutsagn/bevis framkommet under ed (beediget bevis) ένορκος κατάθεση [εnǥrkǥs kataϑεsi] EDB (elektronisk databehandling) ηλεκτρονική επεξεργασία δεδοµένων, η [i ilεktrǥniki εpεksεrDžasia ðεðǥmεnǥn] # (ηλεκτρονική) µηχανογράϕηση, η [i miχanǥDžrafisi] # (informatikk) πληροϕορική, η [i plirǥfǥriki] EDB-utstyr n. εξοπλισµός µηχανογράϕησης, ο [Ǥ εksǥplizmǥz miχanǥDžrafisis] edderkopp m. αράχνη, η [i araχni] / en giftig edderkopp δηλητηριόδης αράχνη [ðilitiriǥðis araχni] edderkoppaktig adj (edderkopp-, eddekopplignende, spindelvevlignende) αραχνοειδής [araχnǥiðis] # αράχνινος [araχninǥs] edderkoppdyr n.pl. (entom.) αραχνοιδές [araχniðεs] # αραχνίδης [araχniðis] edderkopplignende adj. (edderkoppaktig, spindelveslignende) αραχνοειδής [araχnǥiðis] edderkoppnett n. ιστός της αράχνης, ο [Ǥ istǥs tis araχnis] eddik m. ξίδι, το [tǥ ksiði] # ξύδι, το [tǥ ksiði] # γλυκάδι, το [tǥ Džlikaði] # όξος, το [tǥ ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik

2 2 ξιδιάζω [ksiðjazǥ] / legge ned oliven i eddik ξιδιάζω ελιές [ksiðjazǥ εljεs] : oliven nedlagt i eddik ξιδάτες ελιές [ksiðatεs εljεs] / legge ned sylteagurker i eddik µουσκεύω αγγουράκια στο ξίδι [muskεvǥ aŋgurakia stǥ ksiði] / vinen har blitt til eddik το κρασί ξίδιασε [tǥ krasi ksiðjasε] eddik- (kjemi: eddiksur) οξ(ε)ικός [ǤksikǤs] # ξιδάτος [ksiðatǥs] eddikdannelse m. (kjemi) οξοποίηση, η [i ǤksǤpiisi] eddiksur adj. ξινός [ksinǥs] eddiksyre f.m. (kjemi) οξικό οξύ, το [tǥ ǤksikǤ Ǥksi] edel adj. (høflig, elskverdig) ευγενής [εvjεnis] # ευγενικός [εvjεnikǥs] # (ren) καθαρός [kaϑarǥs] # (opphøyd) επιβλητικός [εpivlitikǥs] # υψηλόϕρων [ipsilǥfrǥn] # (høysinnet, storsinnet) γενναιόϕρων* [jεnεǥfrǥn] / edle hensikter καθαρές προθέσεις [kaϑarεs prǥϑεsis] / edle metaller ευγενή µετάλλα, τα [ta εvjεni mεtala] / han er et edelt menneske (han har en edel karakter) έχει γενναιόϕρωνα χαρακτήρα [εçi jεnεǥfrǥna Χaraktira] / hans uforlignelige (gode) humør το αµίµητο χιούµορ του [tǥ amimitǥ çiumǥr tu] / i den edle kappestrids ånd (i god konkurranseånd) σε πνεύµα ευγενικής άµιλλας [se pnεvma εvjεnikis amilas] / med edel forakt µε ευγενή περιϕρόνηση [mε εvjεni pεrifrǥnisi] edelhet f.m. (adelskap) αρχοντιά, η [i arχǥndja] # (edel avstamning, adelskap, adelstittel) ευγένεια, η [i εvjεnia] # (overlegenhet, overhøyhet, nobelhet, fornemhet) ανωτερότητα, η [i anǥtεrǥtita] / edelheten i karakteren/poesien hans η ευγένεια του χαρακτήρα του/της ποίησής του [i εvjεnia tu Χaraktira tu/tis piisis tu] edelmodig adj. ευγενικός [εvjεnikǥs] # γενναιόδωρος [jεnεǥðǥrǥs] # γενναιόϕρων* [jεnεǥfrǥn] # (ærekjær, dristig, høysinnet) γενναιόψυχως [jεnεǥpsiχǥs] # (storsinnet, godhjertet) µεγαλόκαρδος [mεDžalǥkarðǥs] edelmot n. (mandighet, rankhet, høysinn) λεβεντιά, η [i lεvεndja] edelstein m. ( verdifull stein ) πολύτιµος λίθος, ο [Ǥ pǥlitimǥs liϑǥs] Eden n. Εδέµ, η [i εðεm] # (Edens hage) ο Κήπος της Εδέµ [Ǥ kipǥs tis εðεm] # (et (jordisk) paradis) (επίγειος) παράδεισος [εpijiǥs paraðisǥs] Edinburgh geo. Εδιµβούργο, ο [Ǥ εðimvurDžǥ] edru adj. αµέθυστος [amεϑistǥs] # νηϕάλιος [nifaliǥs] # (ikke full (lenger)) ξεµέθυστος [ksεmεϑistǥs] # άπιοτος [apiǥtǥs] # ασούρωτος [asurǥtǥs] # αµέθυστος [amεϑistǥs] # ξενέρωτος [ksεnεrǥtǥs] / bli edru (komme til seg selv igjen) ανανήϕω [ananifǥ] # (bli edru, gjøre en edru) ξεµεθώ [ksεmεϑǥ] : legg han til sengs/putt han i seng til han blir edru igjen (la han sove av seg rusen) βαλ' τον στο κρεβάτι του ώσπου να ξεµεθύσει [val tǥn stǥ krεvati tu Ǥspu na ksεmεϑisi] / klin/ klinkende edru (helt edru) νηϕαλιότατος [nifaljǥtatǥs] # (jf. eng. as sober as a judge) νηϕάλιος σα δικαστής [nifaliǥs sa ðikastis] # εντελώς ξεµέθυστος [εndεlǥs ksεmεϑistǥs] edruelig adj. (måteholden) εγκρατής [εŋgratis] # συγκρατηµένος [siŋgratimεnǥs] # λιτοδίαιτος [litǥðiεtǥs] # λιτός [litǥs] edruelighet f.m. (nøkternhet, avholdenhet) εγκράτεια, η [i εŋgratia] edsavleggelse m. ορκωµοσία, η [i ǤrkǤmǤsia] # (ed med hånden på den hellige Bibel)

3 3 όρκος επί της Ιεράς Βίβλου, ο [ǤrkǤs εpi tis iεraz vivlu] edsvoren adj. ορκισµένος [ǤrkizmεnǤs] # ορκωτός [ǤrkǤtǤs] / under ed (tatt i ed) ένορκος [εnǥrkǥs] / en edsvoren bevitnelse (en beediget erklæring, vitneforklaring under ed) ένορκη βεβαίωση/κατάθεση [εnǥrki vεvεǥsi/kataϑεsi] EEC (Det europeiske økonomiske fellesskap) ΕΟΚ (η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα) [εǥk (i εvrǥpaïki ikǥnǥmiki kinǥtita)] # (Fellesmarkedet) η (Ευροπαϊκή) Κοινή Αγορά [i (εvrǥpaiki) kini aDžǥra] EF (Det europeiske fellesskap) ΕΚ (η Ευρωπαϊκή Κοινότητα) [εk (i εvrǥpaïki kinǥtita)] effekt m. (virkning) εντύπωση, η [i εndipǥsi] # (innvirkning, ettervirkning, følge) επίπωση, η [i εpipǥsi] # (av medisiner, tiltak etc.) ενεργητικότητα, η [i εnrεjitikǥtita] # επενέργεια, η [i εpεnεrjia] # (fys., mek., elektr.)(ytelse, yteevne) απόδοση, η [i apǥðǥsi] # (resultat, avkastning, score) αποτέλεσµα, το [tǥ apǥtεlεzma] # (film/kino) εϕέ, το [tǥ εfε] # εϕϕέ, το [tǥ εfε] / gjøre/si noe bare for effektens skyld κάνω/ λέω κάτι µόνο για εϕϕέ [kanǥ/lεǥ kati mǥnǥ ja εfε] effektbryter m. (relé, strømbryter) διακόπτης κυκλώµατος, ο [Ǥ ðiakǥptis kiklǥmatǥs] effektfull adj. (vellykket, virkningsfull, effektiv) επιτυχηµένος [εpitiçimεnǥs] / en veldig effektfull dekorasjon πολύ επιτυχηµένη διακόσµηµη [pǥli εpitiçimεni ðiakǥzmimi] effektiv adj. αποτελεσµατικός [apǥtεlεzmatikǥs] # (strategisk) επίκαιρος [εpikεrǥs] # (virksom, dyktig, nyttig) αποδοτικός [apǥðǥtikǥs] # (energisk, aktiv) δραστήριος [ðrastiriǥs] # (virksom, probat, kraftig) δραστικός [ðrastikǥs] # (driftig, dynamisk, energisk) δυναµικός [ðinamikǥs] # (flink, dyktig) ικανός [ikanǥs] # (vellykket, virkningsfull, effektfull) επιτυχηµένος [εpitiçimεnǥs] / effektive tiltak αποτελεσµατικά µέτρα [apǥtεlεzmatika mεtra] / en effektiv kur (en virksom kur) δραστική θεραπεία [ðrastiki ϑεrapia] / en effektiv sekretær ικανή γραµµατέας [ikani Džramatεas] / en effektiv undervisningsmetode αποτελεσµατική µέθοδος διδασκαλίας [apǥtεlεzmatiki mεϑǥðǥz ðiðaskalias] effektivitet m. (dyktighet, habilitet, gagn, nytte) αποδοτικότητα, η [i apǥðǥtikǥtita] # (virkelyst, virksomhet) δραστηριότητα, η [i ðrastiriǥtita] # (virkeevne, virkekraft) αποτελεσµατικότητα, η [i apǥtεlεzmatikǥtita] # (kraft, styrke, virkningsfullhet) δραστικότητα, η [i ðrastikǥtita] / han fikk ros/skryt for sin effektivitet επαινέθηκε για τη δραστηριότητά του [εpεnεϑikε ja ti ðrastiriǥtita tu] / nå en høy grad av effektivitet (komme opp på et høyt prestasjonssnivå) ϕτάνω σε ύψηλο βαθµό αποδοτικότητας [ftanǥ sε ipsilǥ vaϑmǥ apǥðǥtikǥtitas] effektuere (utføre, iverksette) εκτελώ [εktεlǥ] / effektuere en ordre (levere en bestilt vare) εκτελώ µια παραγγελία [εktεlǥ mja paraŋgεlia] effusjon m. (fys.) (utstrømming, utsiving, utløp, utflod) απορροή, η [i apǥrǥi] efor m. (hist.) έϕορος, ο [Ǥ εfǥrǥs] eføy m. κισσός, ο [Ǥ kisǥs] # κλήδονας, ο [Ǥ kliðǥnas] / eføyen slynget seg oppover hele veggen ο κισσός θράσεψε όλο τον τοίχο [Ǥ kisǥs ϑrasεpsε ǤlǤ tǥn diχǥ] eføydekt adj. (eføykledd) κισσοσκέπαστος [kisǥskεpastǥs] / eføydekte vegger κισσοσκέπαστοι τοίχοι [kisǥskεpasti tiçi] Egeerhavet n. (geogr.) Αιγαίο (Πέλαγος), το [tǥ εjεǥ (pεlaDžǥs)]

4 4 egeisk adj. αιγαιοπελαγίτικος [εjεǥpεlajitikǥs] # αιγιοπελαγίτικος [εjiǥpεlajitikǥs] egen adj. (særegen) ιδιόµορϕος [iðjǥmǥrfǥs] # (merkelig, rar, sær, underlig) αλλόκοτος [alǥkǥtǥs] # (fremmedartet, merkelig) παράξενος [paraksεnǥs] # (særskilt, spesiell) (m.) δικός [ðikǥs] # εδικός [εðikǥs] # ιδικός [iðikǥs] # (n.) δικό [ðikǥ] # (f.) δική [ðiki] # (egensindig, tverr, gretten) µίζερος [mizεrǥs] / dette er hans egne ord αυτά είναι τα ίδια του τα λόγια [afta inε ta iðia tu ta lǥja] / eget/atskilt bad ξεχωριστό λουτρό [ksεχǥristǥ lutrǥ] / eget/privat WC ιδιωτική τουαλέττα [iðiǥtiki tualεta] / egne rom/senger (hver sitt rom/hver sin seng) ξεχώριστα δωµάτια/ κρεβάτια [ksεχǥrista ðǥmatja/krεvatja] / er denne kjolen ditt eget verk (= en selvlaget kreasjon)? δικό σου κατασκεύασµα είναι αυτό το ϕόρεµα; [ðikǥ su kataskεvazma inε aftǥ tǥ fǥrεma] / hun lager sine egne klær (hun lager alle klærne sine selv) ϕτιάχνει µονάχη της όλα της τα ρούχα [ftjaχni mǥnaçi tis Ǥla tis ta ruχa] / hvis jeg hadde eget hus αν είχα δικό µου σπίτι [an iχa ðikǥ mu spiti] / høre noe selv/ med sine egne ører ακούω κάτι ο ίδιος [akuǥ kati Ǥ iðiǥs] / jeg har ingenting som er/jeg kan kalle mitt eget δεν έχω τίποτα δικό µου [ðεn εχǥ tipǥta ðikǥ mu] / jeg har min egen (jeg trenger ikke din) έχω το δικό µου ( δε χρειάζοµαι το δικό σου) [εχǥ tǥ ðikǥ mu - ðε ΧriazǤmε tǥ ðikǥ su] / med sine egne hender/med egne øyne µε τα ίδια µου τα χέρια/µάτια [mε ta iðia mu ta çεrja/matja] : se noe selv/med sine egne øyne βλέπω κάτι ο ίδιος [vlεpǥ kati Ǥ iðiǥs] / min (egen) feil δικό µου λάθος [ðikǥ mu laϑǥs] / om jeg bare hadde hatt mitt eget hus! (jeg skulle ønske jeg hadde eget hus!) ας είχα δικό µου σπίτι! [as iχa ðikǥ mu spiti] / være ens egen/eget ανήκω [anikǥ] / (prøve å) være sin egen advokat κάνω µονάχος µου το δικηγόρο [kanǥ mǥnaχǥz mu tǥ ðikiDžǥrǥ] : ikke prøv (på) å være din egen advokat µην κάνεις µονάχος σου το δικηγόρο [min kaniz mǥnaχǥs su tǥ ðikiDžǥrǥ] egenaktivitet m. (det at noe går av seg selv, automatikk) αυτενεργεία, η [i aftεnεrjia] egenandel m. (personlig ansvar) ιδία ευθύνη, η [i iðia εfϑini] # αυτοκάλυψη, η [i aftǥkalipsi] # (egenforsikring) αυτασϕάλια, η [i aftasfalia] egenart m. ιδιαιτερότητα, η [i iðiεtεrǥtita] # ιδιοµορϕία, η [i iðiǥmǥrfia] # (egenhet, særhet) παραξενιά, η [i paraksεnja] # (det som skiller en ut) αυτό που ξεχωρίζει [aftǥ pu ksεχǥrizi] egenartet adj. (særegen, spesiell, uvanlig, merkelig) αξιοπερίεργος [aksiǥpεriεrDžǥs] # ιδιόµορϕος [iðiǥmǥrfǥs] # παράξενος [paraksεnǥs] egenbestøvning f.m. (bot. selvbestøvning) αυτογονισµοποίηση, η [i aftǥDžǥnizmǥpiisi] egenhendig adj. ιδιόχειρος [iðiǥçirǥs] / det er hennes egenhendige underskrift είναι η ιδιόχειρη αϕιέρωσή της [inε i iðiǥçiri afiεrǥsi tis] egenhendig adv. (personlig, på egen hånd) ιδιοχείρως [iðiǥçirǥs] / levere noe egenhendig παραδίδω κάτι ιδιοχείρως [paraðiðǥ kati iðiǥçirǥs] egenhet f.m. (særhet) παραξενιά, η [i paraksεnja] egenhjelp f.m. (selvhjelp, selvtekt) αυτοβοήθεια, η [i aftǥvǥïϑia] egeninteresse m. (egoisme, egennytte) ιδιοτέλεια, η [i iðiǥtεlia] egenmektig adj. (egenrådig, tyrannisk, undertrykkende) αυταρχικός [aftarçikǥs] egennavn n. (gramm.) κύριο όνοµα, το [tǥ kiriǥ ǤnǤma]

5 5 egennytte m. (egoisme, egeninteresse) ιδιοτέλεια, η [i iðiǥtεlia] egennyttig adj. ιδιοτελής [iðiǥtεlis] egenopplæring f.m. (selvstudium) αυτοδιδαχή, η [i aftǥðiðaçi] # αυτοδιδασκαλία, η [i aftǥðiðaskalia] egenrådig adj. (sta, påståelig) ισχυρογνώµων* [isçirǥDžnǥmǥn] # (selvrådig, selvstendig) αυταρχικός [aftarçikǥs] # (sta, stivsinnet) ξεροκέϕαλος [ksεrǥkεfalǥs] # κακοκέϕαλος [kakǥkεfalǥs] # πεισµατάρικος [pismatarikǥs] # πεισµατικός [pizmatikǥs] # πεισµατώδης [pizmatǥðis] # σκληροκέϕαλος [sklirǥkεfalǥs] # (sta, albansk ) αρβανίτικος [arvanitikǥs] # (tverr, gretten, umedgjørlig) ζαβός [zavǥs] # (despotisk) δεσποτικός [ðεspǥtikǥs] / en egenrådig kvinne τσαούσα, η [i tsausa] / en egenrådig leder ένα αυταρχικός ηγέτης [εna aftarçikǥs ijεtis] / en egenrådig mann/person ( et albansk hode ) αρβανίτικο κεϕάλι/αρβανίτικη κόκα [arvanitikǥ kεfali/arvanitiki kǥka] / en egenrådig unge πεισµατάρικο παιδί [pismatarikǥ pεði] / være egenrådig (gå etter sitt eget hode, gå sine egne veier) κάνω του καϕαλιού µου [kanǥ tu kεfalju mu] : han er egenrådig έχει αρβανίτικη κόκα [εçi arvanitiki kǥka] egenrådig adv. (på en egenrådig måte, despotisk) δεσποτικά [ðεspǥtika] # µε αυταρχικό τρόπο [mε aftarçikǥ trǥpǥ] # (sta, hissig, uregjerlig) ζευζέκης [zεvzεkis] / opptre egenrådig (oppføre seg egenrådig) συµπεριϕέροµαι δεσποτικά [simbεrifεrǥmε ðεspǥtika] / styre på en egenrådig måte κυβέρνω µε αυταρχικό τρόπο [kivεrnǥ mε aftarçikǥ trǥpǥ] egenrådighet f.m. (stahet, gjenstridighet) γενάτι, το [tǥ jεnati] # (stahet, hardnakkethet) κακοκεϕαλιά, η [i kakǥkεfalja] # σκληροκεϕαλιά, η [i sklirǥkεfalja] # ξεροκεϕαλιά, η [i ksεrǥkεfalja] # (stahet, særhet) παραξενιά, η [i paraksεnja] egensindig adj. (gjenstridig, vrang, vanskelig) ανάποδος [anapǥðǥs] # (egen, tverr, gretten) µίζερος [mizεrǥs] egenskap m. (fys. egenskap, status) ιδιότητα, η [i iðiǥtita] # (kvalifikasjon) προσόν, το [tǥ prǥsǥn] # (indre egenskap, kjennetegn) γνώρισµα, το [tǥ DžnǤrizma] # ιδίωµα, το [tǥ iðiǥma] / de egenskapene som kjennetegner en leder οι ιδιότητες που διακρίνουν έναν ηγέτη [i iðiǥtitεs pu ðiakrinun εnan ijεti] / egenskap ved/til en medisin.. ιδιότητα ϕαρµακού η [i iðiǥtita farmaku] / en av hans egenskaper er... ένα από τα γνωρίσµατά του είναι... [εna apǥ ta DžnǤrizmata tu inε] / en egenskap ved sølv er at det blir matt/misfarget το ιδίωµα του ασηµιού είναι να µαυρίζει [tǥ iðiǥma tu asimiu inε na mavrizi] / ervervede/ikke medfødte egenskaper επίκτητα χαρακτηριστικά [εpiktita Χaraktiristika] / god egenskap (dyd, sterk side) αρετή, η [i arεti] # (fortrinn, aktivum) πρόσον το [tǥ prǥsǥn] # (sterk side, dyd) θετικό χαρακτηριστικό [ϑεtikǥ ΧaraktiristikǤ] : en av hennes mange gode egenskaper µια από τις πολλές της αρετές [mja apǥ tis pǥlεs tis arεtεs] / gode egenskalper (gode sider) τα καλά (κάποιου) [ta kala kapiu] : han er en blanding av gode og dårlige egenskaper είναι κράµα αρετών και αδυναµιών [inε krama arεtǥn kε aðinamjǥn] : hun har mange gode egenskaper έχει πολλές καλές ιδιότητες [εçi pǥlεs kalεs iðiǥtitεs] : oppriktighet er en av hans mange gode egenskaper ειλικρίνεια είναι ένα από τα προσόντα του

6 6 [i ilikrinia inε εna apǥ ta prǥsǥnda tu] # µία από τις πολλές του αρετές είναι η ειλικρίνεια [mia apǥ tis pǥlεs tu arεtεs inε i ilikrinia] : se noens gode egenskaper/sider βλέπω τα καλά κάποιου [vlεpǥ ta kala kapiu] / hans viktigste egenskap er ærlighet το βασικό του γνώρισµα είναι η τιµιότητα [tǥ vasikǥ tu DžnǤrizma inε i timiǥtita] / i egenskap av lærer (i min rolle som lærer) υπό την ιδιότητα µου ως δάσκαλος [ipǥ tin iðiǥtita mu Ǥz ðaskalǥs] / jernets kjemiske egenskaper οι χηµικές ιδιότητες του σιδήρου [i çimikεs iðiǥtitεs tu siðiru] / opptre/handle i egenskap av ενεργώ υπό την ιδιότητά µου ως [εnεrDžǥ ipǥ tin iðiǥtita mu Ǥs] / urter med legende kraft/med helbredende egenskaper βότανα µε θεραπευτικές ιδιότητες [vǥtana mε ϑεrapεftikεs iðiǥtitεs] : noen urter har legende egenskaper µερικά βότανα έχουν το ιδίωµα να θεραπεύουν [mεrika vǥtana εχun tǥ iðiǥma na ϑεrapεvun] egentlig adj. (streng, enkel) αυστηρός [afstirǥs] # (ekte, i egentlig forstand) γνήσιος [DžnisiǤs] # ουσιαστικός [usiastikǥs] # (ordrett, bokstavelig) κυριολεκτικός [kiriǥlεktikǥs] / egentlig betydning (grunnbetydning) κυριολεξία, η [ikiriǥlεksia] / frosken er ikke et reptil i egentlig forstand (frosken er ikke et ekte reptil) ο βάτραχος δεν είναι γνήσιο ερπετό [Ǥ vatraχǥz ðεn inε DžnisiǤ εrpεtǥ] / han er familiens egentlige overhode αυτός είναι ο ουσιαστικός αρχηγός της οικογένειας [aftǥs inε Ǥ usiastikǥs arçiDžǥs tis ikǥjεnias] / i egentlig forstand (egentlig, strengt tatt) στην κυριολεξία [stin kiriǥlεksia] / i ordets egentlige betydning µε την αυστηρή έννοια της λέξης [mε tin afstiri εnia tiz lεksis] egentlig adv. πραγµατικός [praDžmatikǥs] # αληθινός [aliϑinǥs] # (i bunn og grunn) στο κάτω κάτω [stǥ katǥ-katǥ] # κατά βάση [kata vasi] # καθαυτό [kaϑaftǥ] # (til syvende og sist) επιτέλους [εpitεlus] / (ved arv, hvis rett skal være rett, om alt gikk riktig for seg, med rette) αυτοδίκαια [aftǥðikεa] # αυτοδίκαιως* [aftrǥðikεǥs] / (i egentlig forstand, strengt tatt) στην κυριολεξία [stin kiriǥlεksia] : huset er tilhører egentlig meg το σπίτι µου ανήκει αυτοδίκαιως [tǥ spiti mu aniki aftǥðikεǥs] egenveksel m. (økon.) (veksel utstedt i ett eksemplar, solaveksel) χρεωστικό γραµµάτιο, το [tǥ ΧrεǤstikǤ DžramatiǤ] egenvekt f.m. (spesifikk vekt) ειδικό βάρος, το [tǥ iðikǥ varǥs] egg m. (kant) κόψη, η [i kǥpsi] # άθερος, ο [Ǥ aϑεrǥs] # (egg, odd) ακµη, η [i akmi] / eggen på en barberkniv αθέρας του ξυραϕιού, ο [Ǥ aϑεras tu ksεrafju] # η ακµή ενός ξυραϕιού [i akmi εnǥs ksεrafju] / en kniv med skarp/sløv egg µαχαίρι µε κοϕτερή/χαλασµένη κόψη [maçεri mε kǥftεri/χalazmεni kǥpsi] egg n. αυγό, το [tǥ avDžǥ] # αβγό, το [tǥ avDžǥ] # (pl.) αυγά [avDža] / bløtkokte egg αυγά µελάτα [avDža mεlata] # µελάτα αυγά [mεlata avDža] / det er et columbi egg! (det er en enkel, men genial løsning! det er lett når en kan det!) είναι τ' αυγό του Κολόµβου! [inε tavDžǥ tu kǥlǥmvu] / egg med majones αυγά µε µαγιονέζα [avDža mε majǥnεza] / egg og bacon (bacon og egg) χοιροµέρι και αυγά [çirǥmεri kε avDža] / egget vil lære høna å verpe (gr. kom, bestefar, så skal vise deg åkeren din ) έλα παπού να σου δείξω τ' αµπελοχώραϕά σου [εla papu na su ðiksǥ tambεlǥχǥrafa su] / et råttent egg (også overf. om umoralsk menneske, kjeltring) κλούβιο αυγό [kluviǥ avDžǥ] # (folk. for kjeltring) κουµάσι, το [tǥ kumasi] / ferske egg ϕρέσκα αυγά [frεska

7 7 avDža] / ferske egg (dagens egg) αιγά της ηµέρας [avDža tis imεras] / forlorne egg/pocherte egg αυγά ποσέ [avDža pǥsε] / hardkokte egg αυγά σϕιχτά [avDža sfiχta] / kokte egg αυγά βραστά [avDža vrasta] / legge egg γεννώ αυγά [jεnǥ avDža] / nylagte egg αυγά της ηµέρας [avDža tis imεras] / piske egg χτυπώ αυγά [ΧtipǤ avDža] / stekte egg/speilegg αυγά ηγανητά [avDža tiDžanita] # αυγά µάτια [avDža matia] egge v. (hisse opp) αναταράσσω [anatarasǥ] # (drive, anspore, oppfordre, oppvigle) υποκινώ [ipǥkinǥ] # (drive, tvinge, tilskynde) παρορµώ [parǥrmǥ] # (anspore, mane) διεγείρω [ðiεjirǥ] / egge folket/mannskapet til opprør υποκινώ το λαό/το πλήρωµα σε ανταρσία [ipǥkinǥ tǥ laǥ/tǥ plirǥma sε andarsia] / egge saoldatene til opprør διεγείρω τους στρατιώτες σε ανταρσία [ðiεjirǥ tus stratjǥtεs sε andarsia] eggedosis m. (piskede egg) αυγά χτυπηµένα [avDža Χtipimεna] eggeglass n. αυγοθήκη, η [i avDžǥϑiki] # (γυαλινή) αυγουλιέρα, η [i (jialini) avDžuljεra] eggehvite m. ασπράδι αυγού, το [tǥ aspraði avDžu] # (lat. albumen) λεύκωµα, το [tǥ lεfkǥma] / to eggehviter τα ασπράδια δυο αυγών [ta aspraðia ðiǥ avDžǥn] eggehvitestoff n. (i planter) λευκωµατίνη, η [i lεfkǥmatini] # ενδοσπέρµιο(ν), το [tǥ εnðǥspεrmiǥ(n)] # περισπόριο(ν), το [tǥ pεrispǥriǥ (n)] eggende adj. (seksuelt pirrende, afrodiasiakisk) αϕροδισιακός [afrǥðisiakǥs] # λάγνος [laDžnǥs] # (provoserrende, oppildnende, opphissende) ερεθιστικός [εrεϑistikǥs] / en eggende vrikking på hoftene λάγνα κουνήµατα [laDžna kunimata] eggeplomme m. κρόκος (αυγού), ο [Ǥ krǥkǥs (avDžu)] # κροκάδι (αυγού), το [tǥ krǥkaði (avDžu)] # κιτρινάδι, το [tǥ kitrinaði] # (folk.) κορκός, ο [Ǥ kǥrkǥs] / med to (egge)plommer δίκροκο [ðikrǥkǥ] / 3 eggeplommer 3 κροκοί [tris krǥki] eggepulver n. σκόνη αυγού, η [i skǥni avDžu] eggerøre f.m. αυγά στραπατσάδα [avDža strapatsaða] # χτυπητά αυγά, τα [ta Χtipita avDža] eggeskall n. αυγότσουϕλο, το [tǥ avDžǥtsuflǥ] # τσόϕλι αυγού, το [tǥ tsǥfli avDžu] eggformet adj. ωοειδής [ǤǤiðis] # οβάλ [Ǥval] # αυγουλάτος [avDžulatǥs] eggfrukt f.m. (aubergine) µελι(ν)τζάνα, η [i mεli(n)dzana] eggplante f.m. (aubergine) µελι(ν)τζάνα, η [i mεli(n)dzana] eggselger m. (mannlig) αυγουλάς, ο [Ǥ avDžulas] # (kvinnelig) αυγουλού, η [i avDžulu] egg-sitronsaus m. αβγολέµονο, το [tǥ avDžǥlεmǥnǥ] eggstokk m. ωοθήκη, η [i ǤǤϑiki] Egina (geogr.) Αίγινα, η [i εjina] egle v. (være eglete/kranglete) µαλώνω [malǥnǥ] : (provosere, klø i fingrene etter en slåsskamp/en krangel) πεθαίνω/ψοϕάω για καβγά [pεϑεnǥ/psǥfaǥ ja kavDža] # ξύνω τα νύχια µου για καυγά [ksinǥ ta niça mu ja kavDža] egn m. (omegn, distrikt, region) περιϕέρεια, η [i pεrifεria] egne v. (agne, sette agn på) τοποθετώ δόλωµα [tǥpǥϑεtǥ ðǥlǥma] # δολώνω [ðǥlǥnǥ] / egne en krok δολώνω αγκίστρι [ðǥlǥnǥ aŋgistri] egne seg v. προσϕέρεται [prǥsfεrεtε] # (være egnet) είναι κατάλληλο [inε katalilǥ] / ord som egner seg (velegnet) til å uttrykke... (ord som uttrykker... godt/presist) λέξεις κατάλληλες για να εκϕράσουν... [lεksis katalilεz ja na εkfrasun]

8 8 egnet adj. (hensiktsmessig, velegnet) πρόσϕορος [prǥsfǥrǥs] # κατάλληλος [katalilǥs] # επιτήδειος [εpitiðiǥs] / alle egnede midler όλα τα πρόσϕορα µέσα [Ǥla ta prǥsfǥra mεsa] : vi prøvde alle egnede (les: tenkelige) midler µετήλθαµε όλα τα πρόσϕορα µέσα [mεtilϑamε Ǥla ta prǥsfǥra mεsa] / egnet til å misforstås (som lett kan mistolkes) διαβλητός [ðiavlitǥs] / et egnet verktøy (det rette verktøyet) το κατάλληλο εργαλείο [tǥ katalilǥ εrDžaliǥ] egnethet f.m. επάρκεια, η [i εparkia] # καταλληλότητα, η [i katalilǥtita] ego n. (selv, egoisme, stolthet) εγώ, το [tǥ εDžǥ] / menneskets ego το εγώ του ανθρώπου [tǥ εDžǥ tu anϑrǥpu] egoisme m. (egenkjærlighet, selviskhet) εγωϊσµός, ο [Ǥ εDžǥizmǥs] # (egeninteresse, egennytte) ιδιοτέλεια, η [i iðiǥtεlia] egoist m. (arrogant person) (mann) εγωϊστής, ο [Ǥ εDžǥistis] # εγωτιστής, ο [Ǥ εDžǥtistis] # (kvinne) εγωΐστρια,η [i εDžǥïstria] egoistisk adj. εγωϊστικός [εDžǥistikǥs] # ιδιοτελής [iðiǥtεlis] / egoistiske motiver/ beveggrunner ιδιοτελή κίνητρα [iðiǥtεli kinitra] / hun er veldig egoistisk είναι γεµάτη εγοϊσµός [inε jεmati εDžǥïzmǥs] egosentrisitet f.m. εγωκεντρισµός, ο [Ǥ εDžǥkεndrizmǥs] egosentrisk adj. (selvsentrert) εγωκεντρικός [εDžǥkεndrikǥs] egrett m. (fjørbusk) λοϕίο, το [tǥ lǥfiǥ] egretthegre f.m. (ornit.: Egretta alba) λευκός ερωδιός, ο [Ǥ lεfkǥs εrǥðjǥs] Egypt geogr. Αίγυπτος, η [i εjiptǥs] egypter m. Αιγύπτιος, ο [Ǥ εjiptiǥs] # f. Αιγυπτία, η [i εjiptia] egyptisk adj. αιγυπτιακός [εjiptiakǥs] egyptolog m. αιγυπτιολόγος, ο [Ǥ εjiptiǥlǥDžǥs] ei adv. (ikke) όχι [Ǥçi] : enten du vil eller ei είτε το θέλεις είτε όχι [itε tǥ ϑεlis itε Ǥçi] ei tallord f., se en ei ub. artikkel f. (en) µία [mia] # µια [mja] eid n. (nes, odde, tange) ισθµός, ο [Ǥ isϑmǥs] eie n. (besittelse) ιδιοκτησία, η [i iðiǥktisia] # υπάρχοντα, τα [ta iparχǥnda] # διακατοχη, η [i ðiakatǥçi] / ha noe i sitt eie (være i besittelse av noe) έχω κάτι στην κατοχή µου [εχǥ kati stiŋ gatǥçi mu] eie v. (ha, inneha, besitte, være i besittelse av) έχω [εχǥ] # κατέχω [katεχǥ] # διακατέχω [ðiakatεχǥ] / det eneste jeg eier, er dette huset το µόνο µου αγαθό είναι αυτό το σπίτι [tǥ mǥnǥ mu aDžaϑǥ inε aftǥ tǥ spiti] / eiet av to stykker sammen, med en halvpart hver µισιακός [misiakǥs] / ikke eie nåla i veggen (ikke ha noe en kan kalle sitt eget) δεν έχω δραχµή/τίποτα στ' όνοµά µου [ðεn εχǥ ðraχmi/tipǥta stǥnǥma mu] / jeg eier ingenting δεν κατέχω τίποτα [ðεŋ gatεχǥ tipǥta] / jeg kan ikke selge den/det - det er ikke jeg som eier den/det δεν µπορώ να το πουλήσω, δεν είναι ιδιοκτησία µου [ðεn bǥrǥ na tǥ pulisǥ ðεn inε ðiǥktisia mu] / lykksalige (er) de som eier (noe), (de som eier noe, kan prise seg lykkelig/står meget sterkt) µακάριοι οι κατέχοντες [makarii i katεχǥndεs] eiendel m. βιος, το [tǥ viǥs] # αγαθό, το [tǥ aDžaϑǥ] # (eierskap, eiendom, besittelse)

9 9 διακατοχή, η [i ðiakatǥçi] # eiendeler υπάρχοντα, τα [ta iparχǥnda] # (gods, rikdom, eiendom, eiendeler, det en eier og har) αγαθά, τα [ta aDžaϑa] # (løsøre) κινητή περιουσία, η [i kiniti pεriusia] : eiendeler og gjeld (aktiva og passiva) ενεργητικό και παθητικό [εnεrjitikǥ kε paϑitikǥ] / personlige eiendeler ατοµικά εϕόδια [atǥmika εfǥðia] # προσωπικά αντικείµενα, τα [ta prǥsǥpika andikimεna] # προσωπικά µου πράγµατα, τα [ta prǥsǥpika praDžmata] : jeg har bare mine personlige eiendeler έχω µόνο τα προσωπικά µου πράγµατα [εχǥ mǥnǥ ta prǥsǥpika mu praDžmata] / han mistet alle sine eiendeler έχασα όλα τ'αγαθά του [εχasa Ǥla taDžaϑa tu] / han testamenterte eiendelene sine til nevøen sin άϕησε τα υπάρχοντά του στον ανεψιό του [afisε ta iparχǥnda tu stǥn anεpsiǥ tu] eiendom m. (eiendel) αγαθό, το [tǥ aDžaϑǥ] # (eierskap, eiendel, besittelse) διακατοχή, η [i ðiakatǥçi] # νοµή, η [i nǥmi] # (eiendeler, formue, eierskap) ιδιοκτησία, η [i iðiǥktisia] # (gods, rikdom, eiendom, eiendeler, det en eier og har) αγαθά, τα [ta aDžaϑa] # περιουσία, η [i pεriusia] # (eiendel, landeiendom, besittelse) κτήµα, το [tǥ ktima] # (pl.) κτήµατα [ktimata] / fast eiendom ακίνητη περιουσία, η [i akiniti pεriusia] # τα ακίνητα αγαθά [ta akinita aDžaϑa] # πάγιο ενεργητικό, το [tǥ pajǥ εnεrjitikǥ] # (grunneiendom, landeiendom) το ακίνητο [tǥ akinitǥ] # κτηµατική περιουσία, η [i ktimatiki pεriusia] : beslagleggelse (konfiskering) av fast eiendom κατάσχεση ακίνητη περιουσίας [katasçεsi akinitas pεriusias] : investere i fast eiendom κάνω τοποθέτηση χρηµάτων σε ακίνητα [kanǥ tǥpǥϑεtisi ΧrimatǤn sε akinita] : kapitalen vår er bundet opp i fast eiendom τα κεϕάλαιά µας είναι µπλοκαρισµένα σ' ακίνητα [ta kεfalεa mas inε blǥkarizmεna sakinita] : overdragelse av fast eiendom εκχώρηση ακίνητης περουσίας, η [i εχǥirisi akinitis pεrusias] / han har store (land)eiendommer i Egypt έχει µεγάλα κτήµατα στην Αίγυπτο [εçi mεDžala ktimata stin εjiptǥ] / han arbeider på eiendommen min/på markene mine δουλεύει στα κτήµατά µου [ðulεvi sta ktimata mu] / hvem er det som har/eier eiendommen? ποιος είναι κύριος του ακινήτου; [pjǥs inε kiriǥs tu akinitu] / jeg er ingens eiendom δεν είµαι κτήµα κανένας [ðεn imε ktima kanεnas] / kona er ikke lenger mannens eiendom η γυναίκα δεν είναι πια ιδιοκτησία του άντρα! [i jinεka ðεn inε pja iðiǥktisia tu andra] / offentlig/privat eiendom δηµόσια/ατοµική ιδιοκτησία [ðimǥsia/atǥmiki iðiǥktisia] eiendommelig adj. (underlig) περίεργος [pεriεrDžǥs] # παράδοξος [paraðǥksǥs] # ιδιόµορϕος [iðiǥmǥrfǥs] # ιδιόρρυθµος [iðiǥriϑmǥs] # (påfallende, slående, merkbar, bemerkelsesverdig) αξιοπαρατήρητος [aksiǥparatiritǥs] eiendommelighet f.m. ιδιαιτερότητα, η [i iðiεtεrǥtita] # ιδιοµορϕία, η [i iðiǥmǥrfia] # ιδιορρυθµία, η [i iðiǥriϑmia] # ιδιοτυπία, η [i iðiǥtipia] # ιδιοτροπία, η [i iðiǥtrǥpia] eiendoms- κτηµατικός [ktimatikǥs] eiendomsekspert m. (takstmann, skjønnsmann) εκτιµητής, ο [Ǥ εktimitis] eiendomskrav n. (påberopelse av eiendomsrett) διεκδίκηση κυριότητας, η [i ðiεkðikisi kiriǥtitas] eiendomsmarked n. αγορά ακίνητων, η [i aDžǥra akinitǥn] # αγορά ακίνητου, η [i aDžǥra

10 10 akinitu] eiendomsmegler m. (som omsetter hus eller landarealer) κτηµατοµεσίτης, ο [ktimatǥmεsitis] # µεσίτης σπιτιών, ο [Ǥ mεsitis spitjǥn] # (som omsetter fast eiendom) µεσίτης ακινήτων, ο [Ǥ mεsitis akinitǥn] # διαχειριστής κτήµατος, ο [ðiaçiristis ktimatǥs] eiendomsmeglerfirma n. κτηµαταγορά, η [i ktimataDžǥra] eiendomsmeglerkontor n. κτηµαστοµεσιτικό γραϕείο, το [tǥ ktimatǥmεsitikǥ DžrafiǤ] eiendomsoverdragelse m. κίνηση ακινήτων, η [i kinisi akinitǥn] eiendomspronomen n. κτητική αντωνυµία, η [i ktitiki andǥnimia] # κτητικό, το [tǥ ktitikǥ] eiendomsrett m. δικαίωµα ιδιοκτησίας /νοµής, το [tǥ ðikεǥma iðiǥktisias/nǥmis] # (jur. tingsrett, den delen av formuesretten som omhandler fast eiendom og løsøre)) εµπραγµατικό δίκαιο, το [tǥ εmbraDžmatikǥ ðikεǥ] eiendomssalg n. (salg av fast eiendom) πώληση ακινήτων, η [i pǥlisi akinitǥn] eiendomsskatt m. ϕόρος ακίνητης περιουσίας, ο (= ΦΑΠ) [Ǥ fǥrǥs akinitis pεriusias] # (skatt på fast eiendom) ϕόρος ακινήτων, ο [Ǥ fǥrǥs akinitǥn] eier m. διακάτοχος, ο [Ǥ ðiakatǥχǥs] # ιδιοκτήτης, ο [Ǥ iðiǥktitis] # f. ιδιοκτήτρια, η [i iðiǥktitria] # κάτοχος, ο [Ǥ katǥχǥs] # κτήτορας, ο [Ǥ ktitǥras] # (innehaver, arbeidsgiver, sjef) αϕεντικό, το [tǥ afεndikǥ] # αϕεντικός, ο [Ǥ afεndikǥs] # κύριος, ο [Ǥ kiriǥs] / endelig var jeg den lykkelig eier av en Mercedes επιτέλους ήµουν ο ευτυχής κάτοχος µιας Mercedes [εpitεlus imun Ǥ εftiçis katǥχǥ z mjaz mεrtsεdεs] / han er eier av en stor formue (han eier/disponerer en stor formue) είναι κάτοχος µεγάλης περιουσίας [inε katǥχǥz mεDžalis pεriusias] / hvem er denne hundens eier? (hvem eier denne hunden?) ποιος είναι ο αϕεντικός /κύριος αυτού του σκύλου; [pjǥs inε Ǥ afεndikǥs/kiriǥs aftu tu skilu] / skifte eier αλλάζει χέρια [alazi çεria] eierforhold n. κυριότητα, η [i kirjǥtita] / endring i eierforholdene µεταβολή της κυριότητας, η [i mεtavǥli tis kirjǥtitas] eierløs adj. (herreløs, bortløpt, rømt) αδέσποτος [aðεspǥtǥs] eiermine f.m. ύϕος ιδιοκτήτη, το [tǥ ifǥs iðiǥktiti] / med eiermine µε ύϕος ιδιοκτήτη [mε ifǥs iðiǥktiti] eierskap m. (herredømme, råderett) κυριότητα, η [i kirjǥtita] # κτήση, η [i ktisi] # (eiendom, eierskap) ιδιοκτησία, η [i iðiǥktisia] / det området kom under mitt eierskap/ble min eiendom da. αυτά τα χτήµατα έγιναν ιδιοκτησία µου όταν [afta ta Χtimata εjinan iðiǥktisia mu Ǥtan] / under nytt eierskap (egent. under ny eier) υπό νέον ιδιοκτήτη [ipǥ nεǥn iðiǥktiti] eierskifte n. αλλαγή του ιδιοκτήτη, η [i alaji tu iðiǥktiti] Eiffeltårnet ο Πύργος του Αϊϕελ [Ǥ pirDžǥs tu aïfεl] eik f.m. βαλανιδιά, η [i valaniðja] # δρυς*, η [i ðris] eike m. (i hjul) ακτίνα τρόχου, η [i aktina trǥχu] / (utstyrt med) med eiker αχτιδωτός [aχtiðǥtǥs] # αχτινωτός [aχtinǥtǥs] eike f.m. (robåt, pram) βάρκα µε κουπιά, η [i varka mε kupja] # (lita jolle, flatbunnet båt, eike, slupp) βαρκάρι, το [tǥ varkari] # βαρκούλα, η [i varkula]

11 11 eike- (av eik) δρύϊνος [ðriinǥs] # δέντρινος [ðεndrinǥs] eikefat n. δρύινο βαρέλι, το [tǥ ðriinǥ varεli] eikenøtt f. m. (anat. glans) βάλανος, ο [Ǥ valanǥs] # (galleple, også: eikenøtt som svinefôr og fuglemat) βαλανίδι, η [i valaniði] # βελανίδι, η [i vεlaniði] / eikenøttene vokser på eiketrær τα βελανίδια ϕυτρώνουν στις βελανιδιές [ta vεlaniðia fitrǥnun stiz velaniðjεs] eikeskog m. δρυµός, ο [Ǥ ðrimǥs] # δάσος από βαλανιδιές, ο [Ǥ ðasǥs apǥ valaniðjεs] eim m. (dis, tåkedis, varmedis) αχνός, ο [Ǥ aχnǥs] # (damp) ατµός, ο [Ǥ atmǥs] einer m. αγριοκυπαρίσι, το [tǥ aDžriǥkiparisi] # (gulltorn, Ulex europaeus) ασπάλαθος, ο [Ǥ aspalaϑǥs] einerbær f.n. καρπός αγριοκυπαρισιού, ο [Ǥ karpǥs aDžriǥkiparisiu] eiter n. (gift fra orm, maur m.fl.) δηλητήριο, το [tǥ ðilitiriǥ] ejakulasjon m. (sæd) εκσπερµάτωση, η [εkspεrmatǥsi] ejakulere v. (sprøyte ut sæd) εκσπερµατίζω [εkspεrmatizǥ] # εκσπερµατώνω [εkspεrmatǥnǥ] ejeksjon m. (utkasting, utstøting, utslenging, utspying) εκτίναξη, η [i εktinaksi] ekkel adj. (vemmelig) αηδιαστικός [aiðiastikǥs] # απεχθής [apεχϑis] # αντιπαθητικός [andipaϑitikǥs] # κακός [kakǥs] # απωστικός [apǥstikǥs] # (motbydelig, ekkel, avskyelig) αξιοµίσητος [aksiǥmisitǥs] # αποκρουστικός [apǥkrustikǥs] # αποτροπιστικός [apǥtrǥpiastikǥs] # (avskyelig, grusom, motbydelig) αποτρόπαιος [apǥtrǥpεǥs] # απωθητικός [apǥϑitikǥs] # (motbydelig, nederdrektig, gemen) άσχηµος [asçimǥs] # άσκηµος [askimǥs] # αχρείος [aχriǥs] # (til å spy av, kvalmende, vemmelig) εµετικός [εmεtikǥs] / et ekkelt syn εµετικό θέαµα [εmεtikǥ ϑεama] / gjøre noe for å være ekkel/av ondskap κάνω κάτι από αντίδραση [kanǥ kati apǥ andiðrasi] / han var ekkel mot meg ήταν κακός απέναντί µου [itan kakǥs apεnandi mu] ekko n. (gjenklang) ηχώ, η [i iχǥ] # αντίλαλος, ο [Ǥ andilalǥs] # ανάκλαση, η [i anaklasi] # (etterklang, resonnans, summing) απόηχος, ο [Ǥ apǥiχǥs] # (gjenklang, tilbakekasting, tilbakestråling) αντανάκλαση, η [i andanaklasi] / ekkoet fra byen på den andre siden av elven ο απόηχος της πόλης πέρα από το ποτάµι [Ǥ apǥiχǥs tis pǥlis pεra apǥ tǥ pǥtami] ekkofri adj. (fys.)(uten ekko) ενηχητικός [aniçitikǥs] # (som hindrer ekkodannelse) που εµποδίζει την παραγωγή ήχου [pu εmbǥðizi tim paraDžǥji iχu] ekkolodd n. ηχητικός βυθοµετρητής, ο [Ǥ içitikǥz viϑǥmεtritis] # ηχοβολίδα, η [i εχǥvǥliða] / måle (dybden) med ekkolodd (lodde (dybden)) ηχοβολίζω [iχǥvǥlizǥ] ekkolodding f.m. (dybdemåling med ekkolodd) ηχοβόληση, η [i iχǥvǥlisi] eklektisisme m. (filos.) εκλεκτικισµός, ο [Ǥ εklεktikizmǥs] # (selektivitet, utvelgelsesevne) εκλεκτικότητα, η [i εklεktikǥtita] eklektisk adj. (filos.)(utvelgende) εκλεκτικός [εklεktikǥs] / eklektiske filosofer/tenkere εκλεκτικοί ϕιλοσόϕοι/στοχαστές [εklεktiki filǥsǥfi/stǥχastεs] ekliptikk m. (astr.)(solbane) εκλειπτική, η [i εkliptiki] eklipse m. (formørkelse, forsvinning) έκλειψη, η [i εklipsi]

12 12 ekliptisk adj. (astr.)(som angår solbanen) εκλειπτικός [εkliptikǥs] ekorn n. σκίουρος, ο [Ǥ skiurǥs] / ekorn(ene) lagrer mat for vinteren οι σκίουροι αποταµιεύουν τροϕή για τον χειµώνα [i skiuri apǥtamjεvun trǥfi ja tǥn çimǥna] e.kr. (etter Kristus) µ.χ. (µετά Χρίστο) [mεta ΧristǤ] eks- (tidligere) πρώην [prǥin] eksakt adj. ακριβής [akrivis] # επακριβής [εpakrivis] # σωστός [sǥstǥs] # (pålitelig, sikker, positiv) θετικός [ϑεtikǥs] / beskrivelsen hans var eksakt περιγραϕή του ήταν ακριβής [pεriDžrafi tu itan akrivis] / eksakte vitenskaper θετικές επιστήµες [ϑεtikεs εpistimεs] eksaltert adj. (om person: ubalansert, sinnsforvirret, sprø, gal sinnssvak) ανισόρροπος [anisǥrǥpǥs] eksamen m. εξετάσεις (γνώσεων), οι [i εksεtasis (DžnǤsεǤn)] # (eksaminasjon, eksamensprøve) διαγώνισµα, το [tǥ ðiaDžǥnizma] # avsluttende eksamen οι τελικές εξετάσεις [i tεlikεs εksεtasis] # (det å ta avsluttende eksamen, uteksaminering) αποϕοίτηση, η [i apǥfitisi] / avvikle/avholde eksamener κάνω/διενεργώ εξετάσεις [kanǥ/ðiεnεrDžǥ εksεtasis] / en foreløpig eksamen (forprøver, tentamen) προκριµατικές εξετάσεις [prǥkrimatikεs εksεtasis] / en muntlig/skriftlig eksamen eller prøve προϕορικό/γραπτό διαγώνισµα [prǥfǥrikǥ/Džraptǥ ðiaDžǥnizma] # προϕορική/γραπτή δοκιµασία [prǥfǥriki/Džrapti ðǥkimasia] # προϕορικές /γραπτές εξετάσεις [prǥfǥrikεs/Džraptεs εksεtasis] / føre tilsyn under eksamen (være eksamensvakt) επιβλέπω σ' εξετάσεις [εpivlεpǥ sεksεtasis] / gjøre det bra på eksamen πάω καλά/θριαµβεύω στις εξετάσεις [paǥ kala/ϑriamvεvǥ stis εksεtasis] : han gjorde det strålende til eksamen θριάµβευσε στις εξετάσεις [ϑriamvεfsε stis εksεtasis] / gå opp til eksamen παρουσιάζοµαι για τις εξετάσεις [parusiazǥmε ja tis εksεtasis] # (delta på eksamen) συµµετέχω σε εξετάσεις [simεtεχǥ sε εksεtasis] # λαµβάνω µέρος στις εξετάσεις [lamvanǥ mεrǥs stis εksεtasis] : skal du gå opp til eksamen? θα λάβεις µέρος στις εξετάσεις; [ϑa laviz mεrǥs stis εksεtasis] / jeg hanglet/slang gjennom eksamen (det var bare så vidt jeg bestod eksamen) µόλις που κατάϕερα να περάσω τις εξετάσεις [mǥlis pu katǥfεra na pεrasǥ tis εksεtasis] / ny eksamen (ny eksaminasjon, fornyet prøve) µετεξέταση, η [i mεtεksεtasi] / stryke til eksamen αποτυχαίνω στις εξετάσεις [apǥtiçεnǥ stis εksεtasis] / stå til eksamen περνώ/πετυχαίνω στις εξετάσεις [pεrnǥ/pεtiçεnǥ stis εksεtasis] : 20 studenter stod til eksamen, 5 strøk og resten måtte kontinuere/fikk utsatt prøve 20 σπουδαστές πέτυχαν, 5 απέτυχαν και οι λοιποί έµειναν µετεξεταστέοι [ikǥsi spuðastεs pεtiχan pεndε apεtiχan kε i lipi εminan mεtεksεtastεi] / ta eksamen (bli eksaminert, gå opp til eksamen) διαγωνίζοµαι [ðiaDžǥnizǥmε] # δίνω εξετάσεις [ðinǥ εksεtasis] : jeg skal gjøre et forsøk på å ta eksamen θα κάνω µια απόπειρα να δώσω εξετάσεις [ϑa kanǥ mja apǥpira na ðǥsǥ εksεtasis] eksamens- (undersøkelses-) εξεταστικός [εksεtastikǥs] eksamensavgift f.m. εξέταστρα, τα [ta εksεtastra] eksamensbevis n. διπλώµα, το [tǥ ðiplǥma] eksamenskarakterer m.pl. βαθµολογία εξέτασης, η [i vaϑmǥlǥjia εksεtasis]

13 13 eksamensmareritt n. (eksamensskrekk) ο βραχνάς/εϕιαλτής των εξετάσεων [Ǥ vraχnas/ εfialtis tǥn εksεtasεǥn] eksamensnemnd f.m. (eksamenskommisjon) εξεταστικό συµβούλιο, το [tǥ εksεtastikǥ simvuliǥ] eksamensresultat n. αποτέλεσµα της εξέτασης, το [tǥ apǥtεlεzma tis εksεtasis] / eksamensresultatene vil bli bekjentgjort i morgen τα αποτελέσµατα των εξετάσεων θα κοινοποιηθούν αύριο [ta apǥtεlεzmata tǥn εksεtasεǥn ϑa kinǥpiiϑun avriǥ] / er eksamensresultatene kommet/bekjentgjort? βγήκαν τ' αποτελέσµατα των εξετάσεων; [vjikan tapǥtεlεzmata tǥn εksεtasεǥn] / når blir eksamensresultatene bekjentgjort? πότε θα εκδοθούν τ' αποτελέσµατα των εξετάσεων [pǥtε ϑa εkðǥϑun tapǥtεlεzmata tǥn εksεtasεǥn] eksamensvakt f.m. (vakt, inspektør, kontrollør) επιτηρητής (στις εξετάσεις), ο [Ǥ εpitiritis (stis εksεtasis)] # f. επιτηρήτρια (στης εξετάσεις), η [i εpitiritria (stis εksεtasis)] / være eksamensvakt (inspisere under eksamen) επιτηρώ (στις εξετάσεις) [εpitirǥ (stis εksεtasis)] eksamensvitnesbyrd (avgangsvitnemål fra skolen) απολυτήριο, το [tǥ apǥlitiriǥ] # αµϕοιτήριο, το [tǥ amfitiriǥ] # (vitnemål fra høyskole) πτυχίο, το [tǥ ptiçiǥ] eksaminasjon m. (kontroll, inspeksjon) έλεγχος, ο [Ǥ εlεŋχǥs] # (konkurranse) διαγωνισµός, ο [Ǥ ðiaDžǥnizmǥs] eksaminator m. (utspørrer) εξεταστής, ο [Ǥ εksεtastis] # f. εξετάστρια, η [i εksεtastria] eksaminere v. εξετάζω [εksεtazǥ] / bli eksaminert (ta eksamen, gå opp til eksamen) διαγωνίζοµαι [ðiaDžǥnizǥmǥ] / eksaminere på nytt (etterprøve, ta opp til fornyet prøving) αναψηλαϕώ [anapsilafǥ] eksekusjonspelotong m. (mil.) εκτελεστικό απόσπασµα, το [tǥ εktεlεstikǥ apǥspazma] eksekutivkomité m. (hovedstyre) εκτελεστική επιτροπή, η [εktεlεstiki εpitrǥpi] eksellense m. gr adj. εξοχότατος [εksǥχǥtatǥs] # (som tittel, om kardinal: eminense) εξοχότητα, η [i εksǥχǥtita] / Hans eksellense, Presidenten (av Republikken) η Εξοχότητα του, ο Πρόεδρος (της ηµοκρατίας) [i εksǥχǥtita tu Ǥ prǥεðras (tiz ðimǥkratias] / ja, Deres eksellense! µάλιστα εξοχότατε! [malista εksǥχǥtatε] eksem m.n. (brennkopper) έκζεµα, το [tǥ εDžzεma] eksem- (som lider av eksem) εκζεµατικός, το [tǥ εDžzεmatikǥs] eksempel n. παράδειγµα, το [tǥ paraðiDžma] # (mønster) υπόδειγµα, το [tǥ ipǥðiDžma] / eksemplet illustrerer farene το παράδειγµα ϕωτίζει τους κινδύνους [tǥ paraðiDžma fǥtizi tus kinðinus] / eksemplets makt η δύναµη του παραδείγµατος [i ðinami tu paraðiDžmatǥs] / et eksempel til skrekk og advarsel (et avskrekkende eksempel, en lærepenge) παράδειγµα προς αποϕυγή [paraðiDžma prǥs apǥfiji] # ένα µάθηµα [εna maϑima] / et enestående eksempel på mot ένα µοναδικό παράδειγµα θάρρους [εna mǥnaðikǥ paraðiDžma ϑarus] / et godt eksempel (et typisk/relevant eksempel) ένα σχετικό παράδειγµα [εna sçεtikǥ paraðiDžma] : la meg gi dere et godt eksempel να σας δωσω ένα σχετικό παράδειγµα [na saz ðǥsǥ εna sçεtikǥ paraðiDžma] / for eksempel παρθαδείγµατος χάρη (π.χ.) [paraðiDžmatǥs Χari] / framholde noe som eksempel αναϕέρω κάτι ως παράδειγµα [anafεrǥ kati Ǥs paraðiDžma] / framholde

14 14 noen som et eksempel (til etterfølgelse) ϕέρνω κάποιον σαν παράδειγµα [fεrnǥ kapiǥn sam baraðiDžma] / følge noens eksempel ακολουθώ το παράδειγµα κάποιου [akǥluϑǥ tǥ paraðiDžma kapiu] # (rette seg etter noens råd) παραδειγµατίζοµαι από κάποιον [paraðiDžmatizǥmε apǥ kapiǥn] / gjennom/ved eksemplets makt µε τη δύναµη του παραδείγµατος [mε ti ðinami tu paraðiDžmatǥs] / gå foran med et godt eksempel (være et godt forbilde for noen) δίνω το (καλό) παράδειγµα σε κάποιον [ðinǥ tǥ (kalǥ paraðiDžma sε kapiǥn] / inspirerende/lysende eksempler ενθαρρυντικά παραδείγµατα [εnϑarindika paraðiDžmata] / jeg kan gi dere mange flere eksempler µπορώ να σας δώσω κι αλλά πολλά παραδείγµατα [bǥrǥ na saz ðǥsǥ ki ala pǥla paraðiDžmata] / som et eksempel για παράδειγµα [ja paraðiDžma] : nevne noen som et eksempel αναϕέρω κάποιον για παράδειγµα [anafεrǥ kapiǥn ja paraðiDžma] : han nevnte som eksempel en gutt som... ανάϕερε για παράδειγµα ένα παιδί που [anafεrε ja paraðiDžma εna pεði pu] : som (et) eksempel siterte han vers fra Iliaden για παράδειγµα ανάϕερε στίχους από την Ιλιάδα [ja paraðiDžma anafεrε stiχus apǥ tin iliaða] / straffe noen for å statuere et eksempel τιµωρώ κάποιον για παράδειγµα [timǥrǥ kapiǥn ja paraðiDžma] / ta et eksempel παίρνω ένα παράδειγµα [pεrnǥ εna paraðiDžma] / ta noen som eksempel (ta eksempel av noen, bruke noen som modell) παίρνω κάποιον για παράδειγµα [pεrnǥ kapiǥn ja paraðiDžma] / være/bli et eksempel for παραδειγµατίζω [paraðiDžmatizǥ] : hun er et eksempel for oss alle med sin oppførsel µας παραδειγµατίζει όλους µε το ϕέρσιµό της [mas paraðiDžmatizi Ǥluz mε tǥ fεrsimǥ tis] eksemplar n. αντίτυπο, το [tǥ anditipǥ] # (prøve, prøveeksemplar, vareprøve) δείγµα, το [tǥ ðiDžma] / i to ekseplarer (in duplo) εις διπλούν [is ðiplun] / kan du skaffe meg et eksemplar µπορείς να µου εξασϕαλίσεις ένα αντίτυπο; [bǥriz na mu εksasfalisǥ εna anditipǥ] eksemplarisk adj. υποδειγµατικός [ipǥðiDžmatikǥs] # (meget dyktig, mønstergyldig) άριστος [aristǥs] / han er en eksemplarisk student είναι αριστός ϕοιτητής [inε aristǥs fititis] eksemplifisere v. (gi eksempler på, forklare med eksempler/illustrerende setninger) εξηγώ µε παραδείγµατα [εksiDžǥ mε paraðiDžmata] # (være/utgjøre/virke som et eksempel på) αποτελώ παραδείγµα [apǥtεlǥ paraðiDžma] # χρησιµεύω σαν παράδειγµα [ΧrisimεvǤ sam baraðiDžma] / han eksemplifiserte bruken av konjunktiv εξήγησε µε παραδείγµατα τη χρήση της υποτακτικής [εksijisε mε paraðiDžmata ti Χrisi tis ipǥtaktikis] eksemplifisering m. (eksempel, tilfelle) παράδειγµα, το [tǥ paraðiDžma] eksenteraksel m. (veivaksel) στροϕαλοϕόρος άξονας, ο [Ǥ strǥfalǥfǥrǥs aksǥnas] eksenterskive f.m. (kamskive) έκκεντρο, το [tǥ εkεndrǥ] eksentrisitet m. (særhet) εκκεντρικότητα, η [i εkεndrikǥtita] # αλλοκοτιά, η [i alǥkǥtja] # ιδιοτροπία, η [i iðiǥtrǥpia] # παραξενιά, η [i paraksεnja] / han er kjent for sin eksentrisitet (han er kjent for sine særheter) είναι πασίγνωστος για τις εκκεντρικοτητές του [inε pasiDžnǥstǥz ja tis εkεndrikǥtitεs tu] eksentrisk adj. (mat.) εκκεντρικός [εkεndrikǥs] # ιδιότροπος [iðiǥtrǥpǥs] # (sprø,

15 15 smårar, skjør, tullete) βλαµµένος [vlamεnǥs] # εκκεντρικός [εkεndrikǥs] / eksentrisk klesdrakt/påkledning εκκεντρικό ντύσιµο [εkεndrikǥ disimǥ] / han er blitt gammel og eksentrisk γέρασε και παραξένεψε [jεrasε kε paraksεnεpsε] / han er litt eksentrisk (han er litt forskrudd) είναι λιγάκι βλαµµένος/εκκεντρικός [inε liDžaki vlamεnǥs/εkεndrikǥs] eksepsjonell adj. (sjelden, uvanlig, fremragende, fortreffelig) έκτακτος [εktaktǥs] eksepsjonelt adv. (usedvanlig) εξαιρετικά [εksεrεtika] eksersere v. εξασκούµαι [εksaskumε] # (drille, drive militære øvinger med) γυµνάζω [jimnazǥ] / eksersere/drille soldater γυµνάζω στρατιώτες [jimnazǥ stratjǥtεs] ekserserplass m. (øvelsesplass, paradeplass, appellplass) γήπεδο ασκέσεων, το [tǥ jipεðǥ askεsεǥn] eksersis m. άσκηση, η [i askisi] # (drill, øvelse, mil. manøver) γυµνάσια, η [i jimnasia] / eksersis i sluttet orden ασκήσεις πυκνής τάξεως [askisis piknis taksεǥs] eksfange m. (tidligere domfelt person) πρώην κατάδικος, ο [Ǥ prǥin kataðikǥs] / rehabilitere en eksfange αναµορϕώνω έναν πρώην κατάδικο [anamǥrfǥnǥ εnan prǥïn kataðikǥ] ekshibisjonisme m. επιδεικτισµός, ο [Ǥ εpiðiktizmǥs] # επιδειξιµανία, η [i εpiðiksimania] ekshibisjonist m. (patol.) επιδειξίας, ο [Ǥ εpiðiksias] eksil n. (forvisning, fordriving, deportasjon) εκτόπιση, η [i εktǥpisi] # εξορία, η [i εksǥria] / gå i eksil (gå i landflyktighet) πάω εχορία [paǥ εksǥria] / være/leve i eksil είµαι/ζω στην εξορία [imε/zǥ stin εksǥria] eksistens m. (væren, det å være) είναι, το [tǥ inε] # ύπαρξη, η [i iparksi] # (liv) ζωή, η [i zǥï] # (fundament) υπόσταση η [i ipǥstasi] / de som du skylder din eksistens (de som du kan takke for din eksistens) εκείνοι στους οποίους οϕείλεις την ύπαρξη σου [εkini stus Ǥpius Ǥfilis tin iparksi su] eksistensberettigelse m. ο λόγος υπάρξεως, ο [Ǥ lǥDžǥs iparksεǥs] / foreningen vår har ikke lenger noen eksistensberettigelse ο σύλλογός µας δεν έχει πια λόγο υπάρξεως [Ǥ silǥDžǥz maz ðεn εçi pja lǥDžǥ iparksεǥs] eksistensgrunnlag n. (forsørgelsesmuligheter) µέσα διατροϕής, τα [ta mεsa ðiatrǥfis] eksistensialisme m. υπαρξισµός, ο [Ǥ iparksizmǥs] eksistensminimum n. (det minimumsnivå (av mat el. penger) en trenger for å overleve) επίπεδο επιβίωση συντήρησης, το [tǥ εpipεðǥ εpiviǥsis sindirisis] eksistere v. υπάρχω [iparχǥ] eksisterende adj. (som fins) υπαρκτός [iparktǥs] # υποστατός [ipǥstatǥs] # (værende) ων [Ǥn] # όντος [ǤndǤs] # που είναι [pu inε] # που έχει την υπόσταση [pu εçi tin ipǥstasi] # (nåværende) τωρινός [tǥrinǥs] # (reell) ενυπόστατος [εnipǥstatǥs] / den (faktisk) eksisterende sosialisme υπαρκτός σοσιαλισµός, ο [Ǥ iparktǥs sǥsializmǥs] ekskludere v. (utelukke, forhindre, sperre) αποκλείω [apǥkliǥ] # (slette, stryke, avskjedige, utestenge) διαγράϕω [ðiaDžrafǥ] # διώχνω [ðjǥχnǥ] # (suspendere) θέτω σε διαθεσιµότητα [ϑεtǥ sε ðiaϑεsimǥtita] / ekskludere noen fra en stilling (utelukke noen fra en stilling) αποκλείω κάποιον από µια θέση [apǥkliǥ kapiǥn apǥ mja ϑεsi]

16 16 / han ble ekskludert fra partiet διαγράϕτηκε /τον διέγραψαν από το κόµµα [ðiaDžraftikε/tǥn ðjεDžrapsan apǥ tǥ kǥma] / hvis han ikke følger reglene/ partiprogrammet, vil han bli ekskludert fra partiet αν δεν ευθυγραµµιστεί θα τον διώξουµε από το κόµµα [an ðεn εfϑiDžramisti ϑa tǥn ðjǥksumε apǥ tǥ kǥma] eksklusiv adj. (eneste, ene-) αποκλειστικός [apǥklistikǥs] # (utsøkt, utvalgt, velvalgt) διαλεγµένος [ðialεDžmεnǥs] # διαλεχτός [ðialεχtǥs] # (om sirkel, krets: fornem, utvalgt, sluttet) κλειστός [klistǥs] / eksklusive retter (enerett, monopol) αποκλειστικά δικαιώµατα [apǥklistika ðikεǥmata] / en eksklusiv forsamling/ tilhørerskare ένα εκλεκτικό ακροατήριο [εna εklεktikǥ akrǥatiriǥ] / en eksklusiv klubb κλειστή λέσχη [klisti lεsçi] / en eksklusiv skole επίλεκτος σχολείο [εpilεktǥ sχǥliǥ] / et eksklusivt intervju (et intervju gitt til bare en avis el.) αποκλειστική συνέντευξη [apǥklistiki sinεndεfksi] eksklusiv(e) adv. (fraregnet, ikke inkludert, utenom) εξαιρέσει [εksεrεsi] / middagen eksklusive drikkevarer koster 10 euro το γεύµα, εξαιρέσει των ποτών, κοστίζει 20 ευρώ [tǥ jεvma εksεrεsi tǥm bǥtǥn kǥstizi ikǥsi εvrǥ] eksklusjon m. (utelukkelse, diskvalifikasjon, eliminasjon) αποκλεισµός, ο [Ǥ apǥklizmǥs] # (utkastelse, utelukkelse, eliminasjon) εξοβελισµός, ο [Ǥ εksǥvεlizmǥs] # (utdriving, utstøting, jur. utkastelse) έξωση, η [i εksǥsi] ekskommunikasjon m. (bannlysing) αϕορισµός, ο [Ǥ afǥrizmǥs] # αϕορεσµός, ο [Ǥ afǥrεzmǥs] ekskommunisere v. (bannlyse) αϕορίζω [afǥrizǥ] ekskommuniserende adj. (bannlysende, bannlysnings-) αϕοριστικός [afǥristikǥs] ekskrement n. (avføring, møkk) κόπρος*, ο [Ǥ kǥprǥs] # κόπρανα, τα [ta kǥprana] # περιττώµα, το [tǥ pεritǥma] ekskresjon m. (utskillelse, utsondring, ekskret) απέκκριση, η [i apεkrisi] eksminister m. πρώην υπουργός, ο [Ǥ prǥin ipurDžǥs] eksogami m. (forbud mot inngifte) εξωγαµία, η [i εksǥDžamia] eksorsisme m. (djevleutdrivelse) εξορκισµός, ο [Ǥ εksǥrkizmǥs] eksorsist m. (djevleutdriver) εξορκιστής, ο [Ǥ εksǥrkistis] eksos m. καυσαέριο, το [tǥ kafsaεriǥ] # (avgass) αέριο εξαγωγής, το [tǥ aεriǥ εksaDžǥjis] # (pl.) καυσαέρια, τα [ta kafsaεria] # (fordamping) εξάτµιση, η [i εksatmisi] / problemene i forbindelse med bileksosen (avgassene fra bilene) τα προβλήµατα που αϕορούν τα καυσαέρια των αυτοκινήτων [ta prǥvlimata pu afǥrun ta kafsaεria tǥn aftǥkinitǥn] eksosanalysator m. (avgassanalysator) αναλυτής καυσαερίων, ο [Ǥ analitis kafsaεriǥn] eksoskanal n. (avtrekkskanal) αγωγός αναθυµιάσεων, ο [Ǥ aDžǥDžǥs anaϑimjasεǥn] eksosrør n. σωλήνας εξαγωγής, ο [Ǥ sǥlinas εksaDžǥjis] # (dampavløpsrør, utblåsningsrør) εξάτµιση, η [i εksatmisi] eksosutslipp n. εξάτµιση, η [i εksatmisi] eksosventil m. (avtrekksventil) βαλβίδα εξαγωγής, η [i valviða εksaDžǥjis] eksotisk adj. (fremmed, fremmedartet) εξωτικός [εksǥtikǥs] / eksotiske fugler/planter εξωτικά πουλιά/ϕυτά [εksǥtika pulja/fita] ekspandere v. (øke, utvide, forstørre) διευρύνω [ðiεvrinǥ]

17 17 ekspansjon m. (utvidelse, forlengelse) επέκταση, η [i εpεktasi] # (i fysikk/mekanikk) διαστολή, η [i ðiastǥli] # εκτόνωση, η [i εktǥnǥsi] # (utvidelse, økning) διεύρυνση, η [i ðjεvrinsi] # διόγκωση, η [i ðjǥŋgǥsi] # µεγάλωµα, το [tǥ mεDžalǥma] / territorial ekspansjon (landevinning) εδαϕική επέκταση [εðafiki εpεktasi] ekspansjons- (ekspansjonistisk, ekspansiv) επεκτακτικός [εpεktaktikǥs] ekspansjonsboks m. ((metall.) ekspansjonsmuffe/-forbindelse/-kobling/-skjøt/(petro.) -ledd) αρµός διαστολής, ο [Ǥ armǥz ðiastǥlis] ekspansjonsevne m. (evnen til å utvide seg) διασταλτικότητα, η [i ðiastaltikǥtita] ekspansjonspolitikk m. (ekspansjonistisk politikk) επεκτακιτκή πολιτική, η [i εpεktaktiki pǥlitiki] ekspedere v. (i butikken: betjene) εξυπηρετώ [εksipirεtǥ] # (utføre, iverksette, effektuere) εκτελώ [εktεlǥ] # (sende, sende ut, gjøre unna) διεκπεραιώνω [ðiεkpεrεǥnǥ] # (sende, sende ut, oversende) αποστέλλω [apǥstεlǥ] # (drepe, gjøre det av med) αποτελειώνω [apǥtεljǥnǥ] # εξοντώνω [εksǥndǥnǥ] / (i butikken:) blir du/dere ekspedert? (får du/dere hjelp?) σας εξυπηρετούν; [sas εksipirεtun] / det var ingen i butikken til å ekspedere meg δεν υπήρχε κανείς στο µαγαζί να µ' εξυπηρετήσει [ðεn ipirçε kançs stǥ maDžazi na mεksipirεtisi] ekspedering f.m. (sending, besørgelse, avsending) αποστολή, η [i apǥstǥli] # διεκπεραίωση, η [i ðiεkpεrεǥsi] # (gjennomføring, eksekusjon) εκτέληση, η [i εktεlisi] / omgående ekspedering av en ordre άµεση εκτέληση µιας παραγγελίας [amεsi εktεlisi mjas paraŋgεlias] ekspedisjon m. (lokalitet) γραϕείο διεκπεραίωσης, το [tǥ DžrafiǤ ðiεkpεrεǥsis] # (ekspedering, forsendelse) αποστολή, η [i apǥstǥli] # διεκπεραίωση, η [i ðiεkpεrεǥsi] # (reise, ferd, delegasjon) αποστολή η [i apǥstǥli] # (felttog, kampanje) εξτρατεία η [i εkstratia] / delta på en ekspedisjon συµµετέχω σε µια αποστολή [simεtεχǥ sε mia apǥstǥli] / dra på ekspedisjon πηγαίνω σε αποστολή [pijεnǥ sε apǥstǥli] / en ekspedisjon til Arktis/til Himalaya αποστολή στην Αρκτική/στα Ιµαλάϊα [apǥstǥli stin arktiki/sta imalaia] / en klatreekspedisjon ορειβατική αποστολή [Ǥrivatiki apǥstǥli] / sende noen på (en) ekspedisjon στέλνω κάποιον σε αποστολή [stεlnǥ kapiǥn sε apǥstǥli] ekspedisjons- εκστρατευτικός [εkstratεftikǥs] ekspedisjonsgebyr n. διοικητικό τέλος, το [tǥ ðiikitikǥ tεlǥs] ekspedisjonsstyrke m. εκστρατευτικό σώµα [εkstratεftikǥ sǥma] ekspeditrise f.m. πωλήτρια, η [i pǥlitria] # υπάλληλος καταστήµατος, η [i ipalilǥs katastimatǥs] # (butikkfunksjonær, ekspeditør, ekspeditrise, butikkdame) εµποροϋπάλληλος, ο [Ǥ εmbǥrǥϊpalilǥs] ekspeditør m. πωλήτης, ο [Ǥ pǥlitis] # υπάλληλος καταστήµατος, ο [Ǥ ipalilǥs katastimatǥs] # (butikkfunksjonær, ekspeditør, ekspeditrise, butikkdame) εµποροϋπάλληλος, ο [Ǥ εmbǥrǥϊpalilǥs] eksperiment n. (prøve, forsøk, test) πείραµα, το [tǥ pirama] / eksperimentet ble ingen

18 18 suksess (eksperimentet lyktes ikke) το πείραµα δε σηµείωσε επιτυχία [tǥ pirama ðε simiǥsε εpitiçia] / eksperimentet var mislykket το πείραµα απότυχε [tǥ pirama apǥtiçε] / som et eksperiment σαν πείραµα [sam birama] eksperimentator m. πειραµατιστής, ο [Ǥ piramatistis] eksperimentell adj. πειραµατικός [piramatikǥs] eksperimentere v. (drive forsøk) πειραµατίζοµαι [piramatizǥmε] / eksperimentere med nye metoder πειραµατίζοµαι µε καινούργιες µεθόδους [piramatizǥmε mε kεnurjεz mεϑǥðus] eksperimentering f.m. (forsøk, forsøksvirksomhet) πειραµατισµός, ο [Ǥ piramatizmǥs] eksperimentteater n. (studieteater) πειραµατικό θεάτρο, το [tǥ piramatikǥ ϑεatrǥ] ekspert m. ειδήµονας, ο [Ǥ iðimǥnas] # ειδικός, ο/η [Ǥ/i iðikǥs] # (fagmenneske, autoritet) αυθεντία, η [i afϑεndia] # (kjenner, skjønner, sakkyndig) γνώστης, ο [Ǥ DžnǤstis] # εµπειροτής, ο [Ǥ εmbirǥtis] # (spesialist, kjenner, connaisseur) εµπειρογνώµονας, ο [Ǥ εmbirǥDžnǥmǥnas] # (sakkyndig) εµπειρογνώµων, ο/η [Ǥ/i εmbirǥDžnǥmǥn] / (en) ekspert i økonmi (økonomiekspert) ειδικός στα οικονοµικά [iðikǥs sta ikǥnǥmika] / han er ekspert på frimerker είναι αυθεντία στον ϕιλοτελισµό [inε afϑεndia stǥn filǥtεlizmǥ] / han gir seg ut for å være ekspert (han later som han er ekspert) κάνει τον ειδήµονα [kani tǥn iðimǥna] / han framstår som ekspert εµϕανίζεται σαν ειδικός [εmfanizεtε san iðikǥs] / ifølge ekspertene κατά τους ειδικούς [kata tus iðikus] / jeg påstår ikke at jeg er noen ekspert δεν ισχυρίζοµαι ότι είµαι ειδικός [ðεn isçirizǥmε Ǥti imε iðikǥs] / jeg utgir meg ikke for å være noen ekspert δεν έχω την αξίωση να θεωρούµαι ειδικός [ðεn εχǥ tin aksiǥsi na ϑεǥrumε iðikǥs] / rådspørre en ekspert συµβουλεύοµαι έναν ειδικό [simvulεvǥmε εnan iðikǥ] / være ekspert på noe είµαι αυθεντία/ειδικός σε κάτι [imε afϑεndia/iðikǥs sε kati] # (være erfaren i/kjempeflink til - med gr. adjektiv) είµαι εξπέρ σε [imε εkspεr sε] # (være godt forberedt i noe, være vel bevandret i noe, være kyndig i noe) είµαι άρτια καταρτιµένος σε κάτι [imε artia katartimεnǥs sε kati] : han er ekspert på å finne unnskyldninger/fortelle løgner είναι εξπέρ στις δικθαιολογίες/ στα ψέµατα [inε εkspεr stiz ðikεǥlǥjiεs/sta psεmata] ekspertflukt f.m. (forskerflukt) διαρροή επιστηµόνων, η [i ðiarǥï εpistimǥnǥn] ekspertgruppe f.m. (ekspertteam) οµάδα ειδικών, η [i Ǥmaða iðikǥn] : han blir assistert av ei ekspertgruppe τον βοηθάει οµάδα ειδικών [tǥn vǥiϑai Ǥmaða iðikǥn] ekspertise m. πείρα, η [i pira] # κάτοχος πείρας, ο/η [Ǥ/i katǥχǥs piras] # (fagkunnskap, sakkunnskap, spesialitet) ειδικότητα, η [i iðikǥtita] / hun har ekspertise/ fagkunnskap i broderi (hun er ekspert på broderi) έχει ειδικότητα στο κέντηµα [εçi iðikǥtita stǥ kεndima] ekspertrapport m. (takstrapport) έκθεση των εµπειρογνωµόνων, η [i εkϑεsi tǥn εmbirǥDžnǥmǥnǥn] ekspertuttalelse m. (råd fra en ekspert, sakkyndig skjønn) γνωµάτευση, η [i DžnǤmatεfsi] / komme med en ekspertuttalelse γνωµοδοτώ [DžnǤmǤðǤtǤ] eksplisitt adj. (uttrykkelig, klar, tydelig) απερίϕραστος [apεrifrastǥs] eksplodere v. (sprekke, briste) σκάω [skaǥ] # σκάζω [skazǥ] # (gå i lufta, utbryte,

19 19 sprenges ) εκρήνυµαι* [εkrinimε] # (av sinne: fly i taket) (sl.) µου ανάβουν τα καντήλια [mu anavun ta kandilia] / bomba eksploderte έσκασε η βόµβα [εskasε i vǥmva] eksplosiv adj. (heftig, oppfarende) εκρηκτικός [εkriktikǥs] / eksplosivt materiale (eksplosiver) εκρηκτικές ύλες [εkriktikεs ilεs] eksplosivitet m. εκρητικότητα, η [i εkriktikǥtita] eksplosjon m. (sprengning) ανατίναξη, η [i anatinaksi] # (sprengning, utbrudd) έκρηξη, η [i εkriksi] / eksplosjon i en dampkjele, varmtvannsbereder e.l. έκρηξη ενός λέβητα [ εkriksi εnǥz lεvita] / en kraftig eksplosjon (et drønn) ηχηρή έκρηξη [içiri εkriksi] / mange mennesker ble drept i eksplosjonen πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη [pǥli anϑrǥpi skǥtǥϑikan apǥ tin εkriksi] / utløse en eksplosjon (starte et utbrudd) προκαλώ µια έκρηξη [prǥkalǥ mja εkriksi] eksponent m. εκπρόσωπος, ο/η [Ǥ/i εkprǥsǥpǥs] # (mat. eksponent, indeks) εκθέτης, ο [Ǥ εkϑεtis] eksponential- (mat. eksponentiell) εκθετικός [εkϑεtikǥs] eksport m. εξαγωγή, η [i εksaDžǥji] / usynlig eksport άδηλες εξαγωγές [aðilεs εksaDžǥjεs] eksportavgift f.m. (utførselstoll) εξαγωγηκός δασµός, ο [Ǥ εksaDžǥjikǥz ðazmǥs] eksportere v. (utføre) εξαγάγω [εksaDžaDžǥ] # εξάγω* [εksaDžǥ] / eksportere landbruksprodukter (jordbruksvarer) εξάγω γεωργικά προϊόντα [εksaDžǥ jεǥrjika prǥïǥnda] eksportfirma n. εταιρία εξαγωγών η [i εtεria εksaDžǥDžǥn] eksportkampanje m. (eksportframstøt, eksportfremmende tiltak) εκστρατεία για την αύξηση των εξαγωγών, η [i εkstratia ja tin afksisi tǥn εksaDžǥDžǥn] # εξόρµηση αυξήσεως των εξαγωγών [εksǥrmisi afksisεǥs tǥn εksaDžǥDžǥn] eksportlisens m. άδεια εξαγωγής, η [i aðia εksaDžǥjis] eksportnæring f.m. εξαγωγηκό εµπόριο, το [tǥ εksaDžǥjikǥ εmbǥriǥ] eksportvare f.m. εξαγωγηκό προϊόν, το [tǥ εksaDžǥjikǥ prǥïǥn] / Norges viktigste eksportvarer τα κυρία εξαγωγηκά προϊόντα Νορβηγίας [ta kiria εksaDžǥjikǥ prǥïǥnda nǥrvijias] eksportør m. εξαγωγέας, ο [Ǥ εksaDžǥjεas] eksposisjon m. (mus.) έκθεση, η [i εkϑεsi] ekspresjonisme m. εξπρεσιονισµός, ο [Ǥ εksprεsiǥnizmǥs] ekspresjonist m. εξπρεσιονιστής, ο [Ǥ εksprεsiǥnistis] ekspresjonistisk adj. εξπρεσιονιστικός [εksprεsiǥnistikǥs] ekspress m. (ilbud, ekspressforesndelse/ -post/ -tog) εξπρές, το [tǥ εksprεs] ekspress adj. (presserende) επείγων [εpiDžǥn] # εξπρές [εksprεs] ekspress adv. (med ekspress, raskt, hurtig, på hurtigste måte) εξπρές [εksprεs] / sende ei pakke ekspress στέλνω ένα δέµα εξπρές [stεlnǥ εna ðεma εksprεs] ekspressbrev n. επείγουσα επιστολή, η [i εpiDžusa εpistǥli] # επείγον γράµµα, το [tǥ εpiDžǥn Džrama] # γράµµα εξπρές, το [tǥ Džrama εksprεs] ekspressbud n. (ilbud, kurér) έκτακτος αγγελιοϕόρος, ο [Ǥ εktaktǥs aŋgεliǥfǥrǥs] ekspresstog n. (med få stopp underveis) υπερταχεία αµαξοστοιχία, η [i ipεrtaçia amaksǥstiçia] # ταχεία, το [tǥ taçia] # τραίνο εξπρές, το [tǥ trεnǥ εksprεs]

20 20 ekspropriasjon m. απαλλοτρίωση, η [i apalǥtriǥsi] ekspropriere v. απαλλοτριώνω [apalǥtriǥnǥ] / den kongelige eiendommen må eksproprieres η βασικλική περιουσία πρέπει να απαλλοτριωθεί [i vasiliki pεriusia prεpi na apalǥtriǥϑi] ekstase m. (transe, rus) έκσταση, η [i εkstasi] # (rus, beruselse) µεθύσι, το [tǥ mεϑisi] # (lidenskap, henrykkelse) παραϕορά, η [i parafǥra] / være i ekstase είµαι σε έκσταση [imε sε εkstasi] : han var i ekstase (han var i en tilstand av sinnsopprør) ήταν σε κατάσταση παραϕοράς [itan sε katastasi parafǥras] ekstatisk adj. (henført, henrykt, forbløffet) εκστατικός [εkstatikǥs] ekstemporal adj. (ikke undervist i) αδίδακτος [aðiðaktǥs] ekstemporere v. µεταϕράζω αδίδακτο [mεtafrazǥ aðiðaktǥ] ekstemporert adj. (ex tempore, uforberedt, improvisert) αυτοσχέδιος [aftǥsçεðiǥs] ekstensiv adj. (vidstrakt, omfattende) διεξοδικός [ðiεksǥðikǥs] ekstensjon m. (ekspansjon, utvidelse, økning) µεγάλωµα, το [tǥ mεDžalǥma] eksteriør n. (ytre, utside) απέξω, το [tǥ apεksǥ] # εξωτερικό, το [tǥ εksǥtεrikǥ] / en bygnings eksteriør (det utvendige av/på en bygning) το εξωτερικό ενός κτιρίου [tǥ εksǥtεrikǥ εnǥs ktiriu] ekstern adj. (ytre, utvortes, utvendig) εξωτερικός [εksǥtεrikǥs] eksterritorialrett m. (diplomatisk immunitet) ετεροδικία, η [i εtεrǥðikia] / en ambassadør har eksterritorialrett (dvs. nyter diplomatisk immunitet) ο πρεσβευτής απολαµβάνει ετεροδικία [Ǥ prεzvεftis apǥlamvani εtεrǥðikia] ekstra adj. πρόσθετος [prǥsϑεtǥs] # επιπρόσθετος [εpiprǥsϑεtǥs] # έξτρα [εkstra] # (overflødig, unødvendig) παραπανίσιος [parapanisiǥs] # παραπανιστός [parapanistǥs] ekstra adv. (dessuten) επιπλέον [εpiplεǥn] # (mer, høyere opp) παραπάνω [parapanǥ] # έξτρα [εkstra] / ekstra bemanning (ekstrahjelp) έκτακτους υπάλληλους [εktaktus ipalilus] / ekstra seng ένα κρεβάτι ακόµη [εna krεvati akǥmi] / ekstra ullteppe µία επιπλέον κουβέρτα [mia εpiplεǥn kuvεrta] / tre ekstra taster 3 επιπλέον πλήκτρα [tris εpiplεǥn pliktra] ekstraavgift f.m. (tilleggsgebyr, tilleggsbyrde) πρόσθετη επιβάρυνση, η [prǥsϑεti εpivarinsi] ekstrabetaling (bonus, tilleggsytelse) πρόσθετη/έξτρα αµοιβή, η [i prǥsϑεti/εkstra amivi] / du vil få ekstrabetaling (du vil få betalt ekstra) θα πληρωθείς έξτρα [ϑa plirǥϑis εkstra] ekstrabevilgning m. επίδοµα, το [tǥ εpiðǥma] # επιχορήγηση, η [i εpiχǥrijisi] ekstrabuss m. έξτρα λεωϕορείο, το [tǥ εkstra lεǥfǥriǥ] / de skal sette opp ekstrabusser θα βάρουν έξτρα λεωϕορεία [ϑa varun εkstra lεǥfǥria] ekstraforsyninger f.m.pl. πρόσθετες παροχές [prǥsϑεtεs parǥçεs] ekstrahere v. (trekke ut, utvinne) βγάζω [vDžazǥ] # αποκτώ [apǥktǥ] # (trekke ut, presse ut, utvinne) εκχυλίζω [εkçilizǥ] ekstrahjelp f.m. (ekstra bemanning) έκτακτους υπάλληλους [εktaktus ipalilus] / ta inn/ ansette ekstrahjelp παίρνω έκτακτους υπάλληλους [pεrnǥ εktaktus ipalilus] ekstrainntekt f.m. (biinntekt) αµοιβή, η [i amivi] / ekstrainntekter (ekstraordinære inntekter) έκτακτα κέρδη, τα [ta εktakta kεrði] / en liten ekstrainntekt hver uke µια εβδοµαδιαία αµοιβή [mja mikri εvðǥmaðjεa amivi]

gjødsel f.m. λίπασµα, το [tǥ lipazma] / forbedre jorda med gjødsel εµπλουτίζω το

gjødsel f.m. λίπασµα, το [tǥ lipazma] / forbedre jorda med gjødsel εµπλουτίζω το 1 gjø v. (bjeffe) γαυγίζω [DžavjizǤ] # γαβγίζω [DžavjizǤ] # υλακτώ [ilaktǥ] # αλυχτώ [aliχtǥ] / hunden angrep uten å gjø το σκυλί επιτέθηκε χωρίς να γαυγίσει [tǥ skili εpitεϑikε ΧǤriz na Džavjisi] / hunden

Detaljer

έχω την τελευταία λέξη [lεǥ/εχǥ tin tεlεftεa lεksi] / gi noen sitt ord δίνω κάποιον

έχω την τελευταία λέξη [lεǥ/εχǥ tin tεlεftεa lεksi] / gi noen sitt ord δίνω κάποιον 1 orakel n. (allvitende person, orakelsted) µαντείο, το [tǥ mandiǥ] # (spåmann, sannsiger) µαντευτής, ο [Ǥ mandεftis] # f. (spåkvinne) µαντεύτρα, η [i mandεftra] orakelkvinne f.m. (spåkvinne) µάντισσα,

Detaljer

µέτωπο [ki ali stratjǥtεs stalϑikan viastika stǥ mεtǥpǥ] / han sendt han et kaldt/

µέτωπο [ki ali stratjǥtεs stalϑikan viastika stǥ mεtǥpǥ] / han sendt han et kaldt/ 1 sen adj. (se: sein) αργός [arDžǥs] # (sent ankommet, sent ute) όψιµος [ǤpsimǤs] / sen høst (forsinket/dårlig avling) όψιµη σοδειά, η [i Ǥpsimi sǥðja] / så sent som i går var han frisk ακόµη χτες ήταν

Detaljer

vugge vulgarisere vulgarisering vulgaritet jeg synes vulgaritet er motbydelig vulgær

vugge vulgarisere vulgarisering vulgaritet jeg synes vulgaritet er motbydelig vulgær 1 vugge f.m. (vogge sd.) vulgarisere v. (forderve, trivialisere, forflate, banalisere) εκχυδαΐζω [εkçiðaïzǥ] # (gjøre dyrisk, fordumme) αποκτηνώνω [apǥktinǥnǥ] # (barbarisere, brutalisere) εκβαρβαρίζω

Detaljer

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki]

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki] 1 besatt adj. (besatt el. styrt av onde ånder) δαιµονόληπτος [ðεmǥnǥliptǥs] # (gal) τρελός [trεlǥs] # (forgapt, gal, vill, sinnssyk) µανιακός [maniakǥs] # (mil. under beleiring, okkupert) κατεχόµενος [katεχǥmεnǥs]

Detaljer

all evighet (for bestandig, for all framtid) στους αιώνες των αιώνων [stus εǥnεs tǥn

all evighet (for bestandig, for all framtid) στους αιώνες των αιώνων [stus εǥnεs tǥn 1 I i prep. (inn, inni) µέσα [mεsa] # (på, til, ved, om) σε [sε] : (σε + best. art.:) στον, στην, στο, στους, στις, στα [stǥn - stin- stǥ - stus stis- sta] # εις [is] # (i, med) µε [me] / i Adams drakt

Detaljer

[ðεǥmε] # εξορκίζω [εksǥrkizǥ] # ζητώ επίµονα [zitǥ εpimǥna] : be noen

[ðεǥmε] # εξορκίζω [εksǥrkizǥ] # ζητώ επίµονα [zitǥ εpimǥna] : be noen 1 be v. (invitere) καλώ [kalǥ] # (bønnfalle, trygle) παρακαλώ [parakalǥ] # προσκαλώ [prǥskalǥ] # (ønske, si en bønn) εύχοµαι [εfχǥmε] # (be en bønn/aftenbønn, forrette bønn) προσεύχοµαι [prǥsεfχǥmε] #

Detaljer

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i 1 opp adv. (opp i luften, høyt opp) ψηλά [psila] # στα ψηλά [sta psila] # (dagl.) τ' αψήλου [tapsilu] # προς τα πάνω [prǥs ta panǥ] / det er opp- og avgjort (det er over, det er ute av verden) έγινε κι

Detaljer

ǤlǤfanεri] / forskjellen på dem η διαϕορά µεταξύ τους [i ðiafǥra mεtaksi tus] /

ǤlǤfanεri] / forskjellen på dem η διαϕορά µεταξύ τους [i ðiafǥra mεtaksi tus] / 1 forskale v. (sette opp forskaling, støype) καλουπώνω [kalupǥnǥ] forskaling f.m. (bygn.fag)(støpeform) καλούπωµα, το [tǥ kalupǥma] / ta ned/fjerne forskalinga ξεκαλουπώνω [ksεkalupǥnǥ] forskanse seg v.

Detaljer

ύπνο όταν χτύπησε το τηλέϕωνο [mǥlis εtimazǥmun na paǥ ja ipnǥ Ǥtaŋ Χtipisε tǥ

ύπνο όταν χτύπησε το τηλέϕωνο [mǥlis εtimazǥmun na paǥ ja ipnǥ Ǥtaŋ Χtipisε tǥ 1 ferd f.m. (tur, reise) ταξίδι, το [tǥ taksiði] # (ekspedisjon, reise, delegasjon) αποστολή η [i apǥstǥli] # (tur, marsj, løp) δρόµος, ο [Ǥ ðrǥmǥs] / jeg var akkurat i ferd med/ skulle akkurat til å å

Detaljer

forgape seg m. (bli forelsket) ξετρελαίνοµαι [ksεtrεlεnǥmε] / han er helt forgapt i henne ξετρελάθηκε µε δαύτη [ksεtrεlaϑikε mε ðafti] forgapt adj.

forgape seg m. (bli forelsket) ξετρελαίνοµαι [ksεtrεlεnǥmε] / han er helt forgapt i henne ξετρελάθηκε µε δαύτη [ksεtrεlaϑikε mε ðafti] forgapt adj. 1 forgape seg m. (bli forelsket) ξετρελαίνοµαι [ksεtrεlεnǥmε] / han er helt forgapt i henne ξετρελάθηκε µε δαύτη [ksεtrεlaϑikε mε ðafti] forgapt adj. (forelsket, helt betatt) ξεµυαλισµένος [ksεmjalizmεnǥs]

Detaljer

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne)

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne) 1 lubben adj. (om kvinne: rund og god, om ansikt: med bollekinn/smilehull) αϕράτος [afratǥs] # (om unge, baby) γερός [jεrǥs] # παχουλός [paχulǥs] # (kraftig, muskuløs, i godt hold) εύσωµος [εfsǥmǥs] /

Detaljer

p pacemaker padde padder padde- padle padleåre paff frekkheten hennes gjorde meg helt paff jeg ble helt paff

p pacemaker padde padder padde- padle padleåre paff frekkheten hennes gjorde meg helt paff jeg ble helt paff 1 P p (16. bokstav i det greske alfabet) π, Π [pi)] / 'π = 80, π = 80,000 pacemaker m. (med.)(hjertestimulator) βηµατοδότης, ο [Ǥ vimatǥðǥtis] padde f.m. ϕρύνος, ο [Ǥ frinǥs] # µπράσκα, η [i braska] #

Detaljer

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre)

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre) 1 R ren adj. (rein, klar, tydelig) καθαρός [kaϑarǥs] # (enkel, vanlig) απλός [aplǥs] # uplettet, ulastelig, plettfri) άµωµος [amǥmǥs] # άχραντος [aχrandǥs] # (sann, ekte) ακραιϕνής* [akrεfnis] # (klar,

Detaljer

αυτός πήρε τη δόξα [εmis kanamε Ǥli ti ðulja ki aftǥs pirε ti ðǥksa] / til ære for προς

αυτός πήρε τη δόξα [εmis kanamε Ǥli ti ðulja ki aftǥs pirε ti ðǥksa] / til ære for προς 1 Æ ægide m. (Jupiters skjold, som var laget av geiteskinn, jf. gr. αιξ = geit) αιγίς, ο [Ǥ εjis] # αιγίδα, η [i εjiða] / under ens ægide (dvs. førerskap, beskyttelse) υπό την αιγίδα του... [ipǥ tin εjiða

Detaljer

εpaϑε tipǥta] / omfattende skader εκτεταµένες ζηµίες [εktεtamεnεz zimiεs] /

εpaϑε tipǥta] / omfattende skader εκτεταµένες ζηµίες [εktεtamεnεz zimiεs] / 1 skabb m. ψώρα, η [i psǥra] skabbete adj. ψωραλέος [psǥralεǥs] # (overf. fattigslig, ussel) ψωραλέος [psǥralεǥs] skaberakk n. (sidt, utsmykket hestedekken) έποχον, το [tǥ εpǥχǥn] skabrøs adj. (uanstendig,

Detaljer

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i 1 F f. (forkortelse for femininum, feminin) θηλ. (θηλυκός) [ϑilikǥs] fabel m. (myte, legende) µύθος, ο [Ǥ miϑǥs] # µυθολόγηµα, το [tǥ miϑǥlǥjima] / allegorisk eller moralsk fabel απόλογος, ο [Ǥ apǥlǥDžǥs]

Detaljer

εnas] : den ene.. den andre (førstnevnte. sistnevnte) ο µεν... ο δε [Ǥ mεn Ǥ ðε]

εnas] : den ene.. den andre (førstnevnte. sistnevnte) ο µεν... ο δε [Ǥ mεn Ǥ ðε] 1 en ub.art. ένας /µία (µια)/ένα [εnas/mia (mja)/εna] # (ubest. pron. en eller annen, man) (m.) κανένας [kanεnas] / κανείς [kanis] - (f.) καµιά [kamja] / καµία [kamia] - (n.) κανένα [kanεna] / κάνα [kana]

Detaljer

trεlaϑi kanis] / du er helt gal είσαι εντελώς τρελλός [isε εndεlǥs trεlǥs] / en gal

trεlaϑi kanis] / du er helt gal είσαι εντελώς τρελλός [isε εndεlǥs trεlǥs] / en gal 1 G gabardin m. (stoff og plagg: trench-coat) γκαµπαρντίνα, η [i gabardina] # καµπαρντίνα, η [i kabardina] gaffel m. πηρούνι, το [tǥ piruni] # (pl.) πηρούνια, τα [ta pirunja] # (greip, høygaffel) διχάλα,

Detaljer

[ϑεlimatika] # επίτηδες [εpitiðεs] # εξεπίτηδες [εksεpitiðεs] # επιταυτού

[ϑεlimatika] # επίτηδες [εpitiðεs] # εξεπίτηδες [εksεpitiðεs] # επιταυτού 1 vilje m. βουλή, η [i vuli] # (det å ville noe) βούληση, η [i vulisi] # (intensjon, ønske) θέληση, η [i ϑεlisi] / av egen fri vilje αυτόβουλα [aftǥvula] # αυτόβουλως* [aftǥvulǥs] # αυτοπροαίρετος [aftǥprǥεrεtǥs]

Detaljer

o oase obduksjon foreta obduksjon obelisk obertsløytnant objekt direkte/indirekte objekt objektiv objektiv

o oase obduksjon foreta obduksjon obelisk obertsløytnant objekt direkte/indirekte objekt objektiv objektiv 1 O o (15. bokstav i det greska alfabetet) όµικρον, το [tǥ ǤmikrǤn] oase m. όαση, η [i Ǥasi] obduksjon m. (med.)(likåpning) νεκροψία, η [i nεkrǥpsia] # νεκροσκοπία, η [i nεkrǥskǥpia] # (inspeksjon på stedet,

Detaljer

sugelam n. (lam som suger morsmelk) αρνάκι γάλακτος, το [tǥ arnaki DžalaktǤs]

sugelam n. (lam som suger morsmelk) αρνάκι γάλακτος, το [tǥ arnaki DžalaktǤs] 1 subbe v. (gå subbende, subbe omkring/bortover) σέρνω τα βήµατά µου [sεrnǥ ta vimata mu] # (subbe med føttene, slepe med føttene) σέρνω τα πόδια [sεrnǥ ta pǥðia] / subbe skoene over golvet (gå subbende

Detaljer

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte 1 sti m. (gangsti, spasersti) µονοπάτι, το [tǥ mǥnǥpati] # µονοπάτι περιπάτου, το [tǥ mǥnǥpati pεripatu] # (gangsti, smal vei, spor, tråkk) ατραπός, ο [Ǥ atrapǥs] # δροµάκι, το [tǥ ðrǥmaki] # δροµίσκος,

Detaljer

µέχρι τέλους [ðiavazǥ εna vivliǥ aparçiz mεχri tεlus] / fra begynnelsen (helt fra

µέχρι τέλους [ðiavazǥ εna vivliǥ aparçiz mεχri tεlus] / fra begynnelsen (helt fra 1 fra prep. από [apǥ] # (hvorfra) απ' όπου [ap Ǥpu] / fra alle kanter από παντού [apǥ pandu] : folk kom løpende fra alle kanter άνθρωποι ήρθαν τρέχοντας από παντού [anϑrǥpi irϑan drεχǥndas apǥ pandu] /

Detaljer

ψήνω σε εορταστική ψησταριά κρεάτων [psinǥ sε εǥrtastiki psistarja krεatǥn]

ψήνω σε εορταστική ψησταριά κρεάτων [psinǥ sε εǥrtastiki psistarja krεatǥn] 1 gribb m. (ornit., bokst. og overf. plyndrer, sjakal) γύπας, ο [Ǥ jipas] # άρπαγος, ο [Ǥ arpaDžǥs] # αρπακτικό όρνιο, το [tǥ arpaktikǥ ǤrniǤ] griff m. (fabeldyr, halvt løve og halvt ørn) γρύπας, ο [Ǥ Džripas]

Detaljer

bjeffe bjeffe ut bjeffe ut en ordre sersjanten bjeffet ut en ordre hunden angrep uten å bjeffe

bjeffe bjeffe ut bjeffe ut en ordre sersjanten bjeffet ut en ordre hunden angrep uten å bjeffe 1 bjeffe v. (gjø, halse) γαυγίζω [DžavjizǤ] # υλακτώ [ilaktǥ] # αλυχτώ [aliχtǥ] # ουρλιάζω [urljazǥ] / bjeffe ut (bjeffe fram) λέω απότοµα/κοϕτά [lεǥ apǥtǥma/kǥfta] : bjeffe ut en ordre λέω κοϕτά µια διαταγή

Detaljer

pianist en av vår tids toppianister en talentfull pianist piano et vanlig piano (i mots. til flygel)

pianist en av vår tids toppianister en talentfull pianist piano et vanlig piano (i mots. til flygel) 1 pianist m. πιανίστας, ο/η [Ǥ/i pianistas] / en av vår tids toppianister ένας από τους κορυϕαίους πιανίστες του καιρού µας [εnas apǥ tus kǥrifεus pianistεs tu kεru mas] / en talentfull pianist ιδιοϕυής

Detaljer

pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε

pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε 1 pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε µέγεθος τσέπης [vivliǥ sε mεjεϑǥs tsεpis] pode m. (gutt, avlegger) βλαστάρι, το [tǥ vlastari] pode v. (et tre) βολιάζω

Detaljer

sabinerinnerovet (rovet på de sabinske kvinner) η αρπαγή των Σαβινών [i arpaji tǥn

sabinerinnerovet (rovet på de sabinske kvinner) η αρπαγή των Σαβινών [i arpaji tǥn 1 S sabel m. σπαθί, το [tǥ spaϑi] # (folk.) πάλα, η [i pala] sabelrasling f.m. (overf.: krigersk, truende oppførsel) πολεµικός εκϕοβισµός, ο [Ǥ pǥlεmikǥs εkfǥvizmǥs] sabinerinnerovet (rovet på de sabinske

Detaljer

rabulist m. (demagog, agitator) δηµαγωγός, ο/η [Ǥ/i ðimaDžǥDžǥs] # δηµοκόπος, ο [Ǥ ðimǥkǥpǥs] # (oppvigler) λαοπλάνος, ο [Ǥ laǥplanǥs]

rabulist m. (demagog, agitator) δηµαγωγός, ο/η [Ǥ/i ðimaDžǥDžǥs] # δηµοκόπος, ο [Ǥ ðimǥkǥpǥs] # (oppvigler) λαοπλάνος, ο [Ǥ laǥplanǥs] 1 R rabalder n. (brudulje, bråk) καυγάς, ο [Ǥ kavDžas] # αναµπουµπούλα, η [i anabumbula] # (ballade, spetakkel, hurlumhei) άρπαγµα, το [tǥ arpaDžma] # του κουτρούλη ο γάµος [tǥ kutruli Ǥ DžamǤs] # (støy av

Detaljer

skodde f.m. (tåke) οµίχλη, η [i ǤmiΧli] # πούσι, το [tǥ pusi] skofabrikant m. (skoprodusent) υποδηµατοβιοµήχανος, ο [Ǥ ipǥðimatǥviǥmiχanǥs]

skodde f.m. (tåke) οµίχλη, η [i ǤmiΧli] # πούσι, το [tǥ pusi] skofabrikant m. (skoprodusent) υποδηµατοβιοµήχανος, ο [Ǥ ipǥðimatǥviǥmiχanǥs] 1 sklerose m. (med.) σκλήρωση, η [i sklirǥsi] skli v. (gli) γλιστρώ [DžlistrǤ] # (om jordras etc.: skli nedover, rase ut) κατολισθαίνω [katǥlisϑεnǥ] # γλιστρώ (προς τα) κάτο [DžlistrǤ prǥs ta katǥ] / han

Detaljer

pεndε kε stǥ çεri para ðεka kε kartεri] # κάλλιο ένα και στο χέρι παρά δέκα και

pεndε kε stǥ çεri para ðεka kε kartεri] # κάλλιο ένα και στο χέρι παρά δέκα και 1 fuge f.m. (sprekk, mellomrom mellom to konstruksjonselementer, skjøt, sammenføyning) αρµός, ο [Ǥ armǥs] fuge v. (spekke, tette sprekker i mur) αρµολογώ [armǥlǥDžǥ] fuging f.m. (spekking av mur) αρµολό(γ)ηµα,

Detaljer

εtǥn] / de (som bor/holder til) under oss οι αποκάτω µας [i apǥkatǥ mas] / du

εtǥn] / de (som bor/holder til) under oss οι αποκάτω µας [i apǥkatǥ mas] / du 1 unasjonal adj. (upatriotisk) αντεθνικός [andεϑnikǥs] unaturlig adj. (affektert, tilgjort) εξεζητηµένος [εksεzitimεnǥs] # (affektert, bundet, tvungen, sær, irrasjonell, naturstridig) αϕύσικος [afisikǥs]

Detaljer

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len 1 len n. (hist.: område med føydale rettigheter, maktområde) δεσποτάτο, το [tǥ ðεspǥtatǥ] lend m. (hoftdeparti, side, flanke) λαγόνα, η [i laDžǥna] lende n. (terreng) έδαϕος, το [tǥ εðafǥs] / åpent lende

Detaljer

monogami m. (engifte) µονογαµία, η [i mǥnǥDžamia] monografi m. µονογραϕία, η [i mǥnǥDžrafia]

monogami m. (engifte) µονογαµία, η [i mǥnǥDžamia] monografi m. µονογραϕία, η [i mǥnǥDžrafia] 1 mon v (mon tro, skal tro, jeg lurer på, (jeg) gadd vite) (konj.:) άραγε [arajε] / mon tro hvem han kan være? (jeg lurer på hvem han er) άραγε ποιος να 'ναι; [arajε pjǥs nanε] : mon tro hvor mange som

Detaljer

før η προηγουµένη ηµέρα [i prǥïDžumεni imεra] # την προηγουµένη ηµέρα [tim

før η προηγουµένη ηµέρα [i prǥïDžumεni imεra] # την προηγουµένη ηµέρα [tim 1 D da konj. (ettersom) αϕού [afu] # (så snart som) άµα [ama] # (hvoretter, og så) οπότε [ǤpǤtε] # οπόταν [ǤpǤtan] da adv. (i så fall) τότε [tǥtε] # (vel, nå, så, følgelig) λοιπόν [lipǥn] # (om tid: som,

Detaljer

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker 1 spidd n. (stekespidd, grillspyd) σούβλα, η [i suvla] # οβελός, ο [Ǥ ǤvεlǤs] # (lite steikespyd, obelisk) οβελίσκος, ο [Ǥ ǤvεliskǤs] / terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd σουβλάκι µοσχαρίσιο/χοιρινό,

Detaljer

ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/

ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/ 1 ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/ εrχǥmε/taksiðεvǥ mε talǥDžǥ] # πηγαίνω έϕιππο/καβάλα [pijεnǥ εfipǥs/kavala] # (ri/sykle, stige opp på en hest/sykkel) καβαλικεύω

Detaljer

slabbedask sladd sladde sladder det er bare tomme rykter/slarv fare med sladder fare med sladder om noen

slabbedask sladd sladde sladder det er bare tomme rykter/slarv fare med sladder fare med sladder om noen 1 slabbedask m. (lurendreier, bedrager, juksemaker, falskspiller) απατεώνας, ο [Ǥ apatεǥnas] # (døgenikt, dagdriver, lathans, dovenpels) ακαµάτης, ο [Ǥ akamatis] # ανεπρόκοπος, ο [Ǥ anεprǥkǥpǥs] # ανυπρόκοπος,

Detaljer

kaϑε ΧrǤnǤz mεtrai ðipla ja ti sindaksi]

kaϑε ΧrǤnǤz mεtrai ðipla ja ti sindaksi] 1 do m. (mus.) ντο, το [tǥ dǥ] do m.n. (klosett, wc) βεσές, ο [Ǥ vεsεs] # αποχωρητήριο, το [tǥ apǥχǥritiriǥ] # (klosett, tørrklosett, latrine) απόπατος, ο [Ǥ apǥpatǥs] / gå på do αποπατώ [apǥpatǥ] # (voksne:

Detaljer

απόρθητος [apǥrϑitǥs] # απρόσβλητος [aprǥzvlitǥs] # (sikret mot

απόρθητος [apǥrϑitǥs] # απρόσβλητος [aprǥzvlitǥs] # (sikret mot 1 U uakseptabel adj. (forkastelig, umulig) απαράδεκτος [aparaðεkt34ǥs] # απαράδεχτος [aparaðεχtǥs] / dette er helt uakseptabelt! (nå går det for vidt! det er utenfor sømmelighetens grenser!) αυτό παραείναι!

Detaljer

n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo-

n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo- 1 N n m. (bokstaven n) νι, το [tǥ ni] / ν' = tallverdi 50 / fork. for sør Ν. (Νότιος) / sørøst NA. / sør-vest Ν. nabo m. (mannlig:) γείτονας, ο [Ǥ jitǥnas] # (kvinnelig:) γειτόνισσα, η [i jitǥnisa] / en

Detaljer

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/ 1 fly n. αεροπλάνο, το [tǥ aεrǥplanǥ] # (luftfartøy) αεροσκάϕος, το [tǥ aεrǥskaǥs] / enmotors/tomotots/firemotors fly µονοκινητήριο/δικινητήριο/τετρακινητήριο αεροπλάνο, το [tǥ mǥnǥkinitiriǥ/ðikinitiriǥ/tεtrakinitiriǥ

Detaljer

ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/

ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/ 1 ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/ σπρωξιές /κλωτσιές [vDžazǥ kapiǥn εksǥ mε traviDžmata/sprǥksiεs/klǥtsiεs] / dra ut av byen (dra ut på landet) βγαίνω έξω από

Detaljer

EGG ΑΥΓΌ EGG HUEVO EI ŒUFS

EGG ΑΥΓΌ EGG HUEVO EI ŒUFS NAAFs matparlører > Ved eggallergi må både plommen og hviten unngås inngår i mange matvarer som for eksempel sauser, kaker, bakverk, kavringer, kjeks, pasta, konfekt med mer Matlagingstradisjoner varierer

Detaljer

babykorg f. (babybag) ϕοριτό λίκνο, το [tǥ fǥritǥ liknǥ] # (dagl.) πορτ µπεµπέ, ο [Ǥ

babykorg f. (babybag) ϕοριτό λίκνο, το [tǥ fǥritǥ liknǥ] # (dagl.) πορτ µπεµπέ, ο [Ǥ 1 B Baal (rel.)(guddom) Βάαλ [val] babbel n. (uforståelig, utydelig tale) δυσνόητη/ακατάληπτη οµιλία, η [i ðisnǥiti/ akatalipti Ǥmilia] # συναρτισίες [sinartisiεs] # µουρµουρίσµατα [murmurizmata] babelsk

Detaljer

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HEMMELIGHETEN BAK RIKDOM I ÉN SETNING http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Har du et sterkt ønske om å bli rik, men aner ikke hvordan du skal gå fram? Tror du at du må lese en haug med bøker og

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Filipperne. Ydmykhet fører til enhet

Filipperne. Ydmykhet fører til enhet Filipperne Ydmykhet fører til enhet Menigheten i Filippi Apg 16 Romersk koloni, stolte av dette (v. 20-21, 37-39). Menigheten begynte med Lydia Første menigheten i Europa Kunne kjøpe og selge eiendom,

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 /Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 Dette siste lange så lenge: /Men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette./ Åpner lyset. Åpner gardinene, lyset. Øynene

Detaljer

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere 1 OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE Magne Raundalen, barnepsykolog Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere Det finnes ingen oppskrift for hvordan vi

Detaljer

Øyvind Hokstad Ibsen i Hellas En studie av Ibsens popularitet i Athen og Pireus i 1920-åra. Masteroppgave

Øyvind Hokstad Ibsen i Hellas En studie av Ibsens popularitet i Athen og Pireus i 1920-åra. Masteroppgave Øyvind Hokstad Øyvind Hokstad Ibsen i Hellas En studie av Ibsens popularitet i Athen og Pireus i 1920-åra Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det humanistiske fakultet Institutt

Detaljer

Bipolar Superstar. Roman. fortalt av Bipolar Superstar

Bipolar Superstar. Roman. fortalt av Bipolar Superstar Bipolar Superstar Roman fortalt av Bipolar Superstar Om forfatteren: Bipolar Superstar er Stig Mass Andersens (f. 1981) livsprosjekt. Han spiller konserter, og holder foredrag om sitt liv med bipolaritet.

Detaljer

AVVISNING MISBRUK/MISTILLIT

AVVISNING MISBRUK/MISTILLIT REGISTRERING AV NEGATIVE GRUNNLEGGENDE LEVEREGLER Skjemaet er laget ved å klippe ut skåringene fra kapitlene om spesifikke leveregler i Gjenvinn livet ditt av Young og Klosko Skriv et tall fra 1 til 6,

Detaljer

Eva Joly Judith Perrignon. Liras øyne. Thriller. Oversatt fra fransk av Kjell Olaf Jensen, MNO

Eva Joly Judith Perrignon. Liras øyne. Thriller. Oversatt fra fransk av Kjell Olaf Jensen, MNO Eva Joly Judith Perrignon Liras øyne Thriller Oversatt fra fransk av Kjell Olaf Jensen, MNO Originalens tittel: Les Yeux de Lira I JULI Abuja, Nigeria Det var en gang en mann som het kong Okanagba. En

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Manus må bestilles hos: http://www.adlibris.com/no/bok/pizza-man-9780573619953

Manus må bestilles hos: http://www.adlibris.com/no/bok/pizza-man-9780573619953 PIZZA MAN av Darlene Craviotto Scene for to kvinner og en mann. Manus må bestilles hos: http://www.adlibris.com/no/bok/pizza-man-9780573619953 INT. HJEMME HOS OG. KVELD. Pizzabudet Eddie er bundet til

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

REHABILITERINGS- PROTOKOLL

REHABILITERINGS- PROTOKOLL REHABILITERINGS- PROTOKOLL ETTER IMPLANTASJON AV For å garantere riktig utføring og korrekt rehabilitering av det opererte ereerde kneet, er det viktig at programmet i denne brosjyren utføres under onder

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Identification Label Student ID: Student Name: Elevspørreskjema Fysikk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Detaljer

Stavanger utbruddet Stavanger tingretts dom av 29.02.2008 (påanket ny hovedforhandling 09.02.2009)22 ERSTATNING OG RISIKO VED UTBRUDD

Stavanger utbruddet Stavanger tingretts dom av 29.02.2008 (påanket ny hovedforhandling 09.02.2009)22 ERSTATNING OG RISIKO VED UTBRUDD ERSTATNING OG RISIKO VED UTBRUDD Advokat Jan-Ola Hedblad Oslo, 18. november 2008 Legionella-konferansen Stavanger utbruddet Stavanger tingretts dom av 29.02.2008 (påanket ny hovedforhandling 09.02.2009)22

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 Muntlig Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter.

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag.

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER FAGKODE FAG EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER REA3001 Biologi 1 Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle

Detaljer

Innledning. De ti egenskapene er som følger:

Innledning. De ti egenskapene er som følger: DIN EGEN VERSTE FIENDEE I AKSJEMARKEDET http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Du har kanskje hørt at du i aksjemarkedet ofte er din egen verste fiende. Men hva betyr egentlig dette? I denne e-boken

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Målet for undervisning for Danske Akupunktører

Målet for undervisning for Danske Akupunktører Målet for undervisning for Danske Akupunktører Inspirere dere til å trene qigong At dere skal få kjenne på qi og virkning av qi Bli kjent med det teoretiske grunnlag for qigong Qigong Energi trening eller

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Kjempen Yme og kua Audhumla

Kjempen Yme og kua Audhumla Side 1 av 5 Om hvordan verden ble til Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 I begynnelsen fantes

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

Frisbee. av Adam Frahtia og Joakim Sande. historien av Adam Frahtia. En SPEEDY SKY-ROAD

Frisbee. av Adam Frahtia og Joakim Sande. historien av Adam Frahtia. En SPEEDY SKY-ROAD Frisbee En SPEEDY SKY-ROAD av Adam Frahtia og Joakim Sande historien av Adam Frahtia EXT - PARK - DAG - NORGE Scenen viser tre studenter som kommer til en piknik i en park om morgenen. Etter å ha spist

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Instrucciones para el uso

Instrucciones para el uso Instrucciones para el uso LAVADORA ES Español, 1 DK Dansk, 37 GR NO Ελληνικά, 13 Norsk, 25 Sumario Instalación, 2-3 Desembalaje y nivelación Conexiones hidráulicas y eléctricas Primer ciclo de lavado Datos

Detaljer

Innhold. Fellesbestemmelser som gjelder for alle prøvekategorier. Regler for bedømming av laikarasene på villsvin

Innhold. Fellesbestemmelser som gjelder for alle prøvekategorier. Regler for bedømming av laikarasene på villsvin Innhold Fellesbestemmelser som gjelder for alle prøvekategorier Side 3. Side 8. Side 13. Side 18. Side 23. Side 28. Side 33. Side 38. Side 44. Regler for bedømming av laikarasene på mår Regler for bedømming

Detaljer

PRINSESSEN SOM IKKE FIKK KLATRE I TRÆR

PRINSESSEN SOM IKKE FIKK KLATRE I TRÆR PRINSESSEN SOM IKKE FIKK KLATRE I TRÆR Av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas Musikk av Lisa Smith Walaas Roller Prinsesse Trine Pai Bastian Trulsetassen Kongen Dronningen Guvernante Gerd Guvernante

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Selvhjelp prinsippene

Selvhjelp prinsippene Selvhjelp prinsippene Selvhjelp er for alle som har et problem i livet de ønsker å gjøre noe med. Det høres jo fint ut, men det svarer ikke på hvilke situasjoner en selvhjelpsgruppe er det verktøyet som

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også!

Rikskampanjen Fra Varde til Varde - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen «Fra Varde til Varde» oppfordrer til aksjon over hele landet 17. mai for å sette søkelys på en utvikling

Detaljer

Pesach en jødisk høytid

Pesach en jødisk høytid Jødedommen Del A Å leve som jøde Pesach en jødisk høytid Jødene feirer pesach til minne om at Gud ledet israelsfolket ut av Egypt. Sedermåltidet er en fast del av feiringen, og en viktig del av måltidet

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Charlie og sjokoladefabrikken

Charlie og sjokoladefabrikken Roald Dahl Charlie og sjokoladefabrikken Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Oddmund Ljone Det er fem barn i denne boken: AUGUSTUS GLOOP en grådig gutt VERUCA SALT en pike som forkjæles av sine foreldre

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I REALFAG ELEVER OG PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I REALFAG ELEVER OG PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I REALFAG ELEVER OG PRIVATISTER 2015 Fagkoder: NAT1001, NAT1002, NAT1003, REA3001, REA3003, REA3004, REA3006, REA3007, REA3008, REA3010, REA3011, REA3013 Årstrinn: Vg1,

Detaljer

Livet er herlig. Oversatt av Bodil Engen

Livet er herlig. Oversatt av Bodil Engen GUUS KUIJER Livet er herlig Oversatt av Bodil Engen FØRSTE KAPITTEL om krukka i vinduskarmen og hvorfor det gror hår overalt på menn Caro sier at hun har en dagbok hjemme som hun skriver alle hemmelighetene

Detaljer

LÆRERVEILEDNING FØRSTE LÆREPENGE

LÆRERVEILEDNING FØRSTE LÆREPENGE LÆRERVEILEDNING FØRSTE LÆREPENGE LÆRERVEILEDNING FØRSTE LÆREPENGE: Gjennom den første lærepengen vil elevene få en forklaring på hvorfor vi bruker penger og hvorfor prisene stiger. Du vil kunne gi dem

Detaljer

Kap. 6 Fra verdens grunnvoll ble lagt

Kap. 6 Fra verdens grunnvoll ble lagt Kap. 6 Fra verdens grunnvoll ble lagt For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble frikjøpt fra det tomme livet dere arvet fra fedrene, men med det dyrebare Kristi blod,

Detaljer

Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi

Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi Tidsbruk 40 60 minutter (20 30 minutter på hver del) Innledning Det er ofte en logisk sammenheng mellom innholdet i tankene våre og hva vi føler. Tankene som ledsager

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer

4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. 1. prestekrage 2. fluesopp 3. kantarell 4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. Nivå 1. Power Point-presentasjon

Detaljer