spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker"

Transkript

1 1 spidd n. (stekespidd, grillspyd) σούβλα, η [i suvla] # οβελός, ο [Ǥ ǤvεlǤs] # (lite steikespyd, obelisk) οβελίσκος, ο [Ǥ ǤvεliskǤs] / terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd σουβλάκι µοσχαρίσιο/χοιρινό, το [tǥ suvlaki mǥsχarisiǥ/çirinǥ] spidde v. ανασκολοπίζω [anaskǥlǥpizǥ] # (harpunere, gjennombore, dolke) καµακίζω [kamakizǥ] # (gjennombore, spjære) ξεκοιλιάζω [ksεkiljazǥ] spidding f.m. ανασκολοπισµός, ο [Ǥ anaskǥlǥpizmǥs] spiker m. καρϕί, το [tǥ karfi] # πρόκα, η [i prǥka] / slå en spiker i veggen µπήγω ένα καρϕί στιν τοίχο [biDžǥ εna karfi stǥn diχǥ] / ta/trekke spikrene/naglene ut av ξεκαρϕώνω [ksεkarfǥnǥ] # (gjøre løs, (bibelsk:) ta ned fra korset) αποκαθηλώνω [apǥkaϑilǥnǥ] / treffe spikeren på hodet (få noen til å føle seg truffet, bokst. treffe målet) βρίσκω το στόχο µου [vriskǥ tǥ stǥχǥ mu] spikerhode n. (hodet på en spiker) κεϕάλι ενός καρϕιού, το [tǥ kεfali εnǥs karfju] spikring f.m. (stifting, hefting) κάρϕωµα, το [tǥ karfǥma] spikk n. (skøyerstrek, påfunn) αταξία, η [i ataksia] spikke v. (skrape, skjære) σκαλίζω [skalizǥ] / spikke av (gjøre tynnere, kvesse) λιανεύω [lianεvǥ] spikre v. καρϕώνω [karfǥnǥ] # καρϕιτσώνω [karfitsǥnǥ] # καθηλώνω [kaϑiǥnǥ] / ikke spikret (uspikret) ακάρϕωτος [akarfǥtǥs] / spikre igjen ei dør/et vindu/ei kasse κλείνω πόρτα/παράθυρο/κουτί καρϕωνοντάς [klinǥ pǥrta/paraϑirǥ/kuti karfǥnǥndas] / spikre lokk på ei kasse καρϕώνω ένα καπάκι σε κουτί [karfǥnǥ εna kapaki sε kuti] / spikret du skiltet på døra? κάρϕωσες την πινακίδα στην πόρτα; [karfǥsεs tim binakiða stim bǥrta] spikret adj. (festet, naglet, plantet, nedsatt i) µπηχτός [biχtǥs] spill n. (leketøy) παιχνίδι, το [tǥ pεχniði] # (på teater/film, kortspill) παίξιµο, το [tǥ pεksimǥ] # (skuespillerkunst) ηθοποιία, η [i iϑǥpiia] # (på musikkinstrument) εκτέλεση, η [i εktεlesi] # (spilleomgang, parti) παρτίδα, η [i partiða] # (spill med kort eller terning, hasardspill) τυχερό παιχνίδι, το [tǥ tiçεrǥ pεçniði] # τζόγος ο [Ǥ dzǥDžǥs] # (bløff, skuespill, humbug) κωµωδία, η [i kǥmǥðia] # (talje, vinsj) ανυψωτήρας, ο [Ǥ anipsǥtiras] / det hele var et spill (han/hun bare lot som) ήταν όλα κωµωοδία [itan Ǥla kǥmǥðia] / det var avtalt spill ήταν κανονισµένη/στηµένη δουλειά [itan kanǥnizmεni/stimεni ðulja] # ήταν κοµπίνα [itan kǥmbina] # ήταν µηχανή όλη η υπόθεση [itan miχani Ǥli i ipǥϑεsi] / hvem spiller i mål/keeper? ποιος παίζει τέρµα/τερµατοϕύλακας; [pjǥs pεzi tεrma/tεrmatǥfilakas] / høyt spill χοντρό παιχνίδι, το [tǥ ΧǤndrǤ pεχniði] : det ble spilt høyere (innsatsene var (blitt) høyere) το παιχνίδι είχε χοντρύνει [tǥ pεχniði içε ΧǤndrini] / rått el. hardt spill άγαρµπο παιχνίδι, το [tǥ aDžarbǥ pεχniði] / sette livet sitt/sitt gode navn og rykte på spill διακυβεύω τη ζωή µου/την υπόληψή µου [ðiakivεvǥ ti zǥï mu/tin ipǥlipsi mu] : han setter livet sitt på spill παίζει τη ζωή του [pεzi ti zǥï tu] / sette ut av spill (rydde av veien, eliminere, utrydde) εξαϕανίζω [εksafanizǥ] # βγάζω από τη µέση [vDžazǥ apǥ ti mεsi] : sette en politsk motstander ut av spill βγάζω από τη µέση έναν πολιτικό

2 2 αντίπαλο [vDžazǥ apǥ ti mεsi εnan pǥlitikǥ andipalǥ] / sette sine politiske motstandere ut av spill ξαϕανίζω τους πολιτικούς µου αντιπάλους [εksafanizǥ tus pǥlitikuz mu andipalus] / spill på rikstoto (avkrysninger/tipping på kupongen) ιπποδροµιακά στοιχήµατα [ipǥðrǥmiaka stiçimata] / spille et hardt spill/spille/drive et farlig spill κάνω σκληρό/επικίνδυνο παιχνίδι [kanǥ sklirǥ/εpikinðinǥ pεχniði] / spillet er over (slaget er tapt) το παινίδι τέλειωσε [tǥ pεχniði tεliǥsε] / stå på spill (stå om) διακυβεύοµαι [ðiakivεvǥmε] # (være i faresonen, være i fare) διατρέχω κίνδυνο [ðiatrεχǥ kinðinǥ] : framtida mi står på spill (det står om min fremtid) διακυβεύεται το µέλλον µου [ðiakivεvεtε tǥ mεlǥn mu] : hans ære står på spill (han setter sin ære på spill) παίζει την τιµή του [pεzi tin dimi tu] / ærlig/uærlig spill τίµιο/βρώµικο παιχνίδι [timiǥ/vrǥmikǥ pεχniði] spille v. (søle) λερώνω [lεrǥnǥ] # (i film) παράγω [paraDžǥ] # (sport, instrument) παίζω [pεzǥ] # (blåse på et instrument) βαρώ [varǥ] # (på teatret) υποδύοµαι [ipǥðiǥmε] (spille/ha rollen som, framstille) παρασταίνω [parastεnǥ] # παριστάνω [paristanǥ] # (opptre) υποκρίνοµαι [ipǥkrinǥmε] # (late som) παριστάνω [paristanǥ] # καµώνοµαι [kamǥnǥmε] # (forestille, late som) κάνω [kanǥ] # (istemme, intonere, sette i gang å spille) ανακρούω [anakruǥ] / alder spiller ingen rolle (alder er uten betydning) η ηιλίκα δεν παίζει κανένα ρόλο [i ilikia ðεm bεzi kanεna rǥlǥ] / hun spiller vakkert på fløyte (hun er flink til å spille fløyte) παίζει ωραία ϕλάουτο [pεzi Ǥrεa flautǥ] / hva er det de spiller? (hva spiller de for noe?) τί παίζουν; [ti pεzun] / hvem spiller? (fotball, instrument etc.) ποιος παίζει; [pjǥs pεzi] / hvem spiller hovedrollen? (hvem er hovedpersonen?) ποιος είναι ο πρωταγωνιστής; [pjǥs inε Ǥ prǥtaDžǥnstis] / jeg skal spille/skal ha rollen som Antigone εγώ θα παραστήσω την Αντιγόνη [εDžǥ ϑa parastisǥ tin andiDžǥni] / orkesteret spilte/satte i gang å spille en marsj η µπάντα ανέκρουσε ένα εµβατήριο [i banda anεkrusε εna εmvatiriǥ] / spille annenfiolin (i forhold til noen) (ha en sekundær rolle (i noe)) παίζω δευτερεύοντα/ δεύτερο ρόλο [pεzǥ ðεftεrεvǥnda/ðεftεrǥ rǥlǥ] # (opptre som skyteskive for komikers morsomheter, være den underlegne) παίζω ρόλο κοµπάρσου [pεzǥ rǥlǥ kǥmbarsu] / spille bort (sløse bort) καταξοδεύω [kataksǥðεvǥ] # κατασπαταλώ [kataspatalǥ] : han spilte bort en formue på kasinoer καταξόδεψε ολόκληρη περιουσία στα καζίνα [kataksǥðεpsε ǤlǤkliri pεriusia sta kazina] : han spilte bort en hel formue έχασα στο παιχνίδι ολόκληρη περιουσία [εhasa stå pehnidi ålåkliri periosia] / spille bort (med terninger) χάνω στα ζάρια [ΧanǤ sta zaria] : han spilte bort en hel formue (med terninger/på kortspill) έχασε ολάκερη περιουσία στα ζάρια/παίζοντας χαρτιά [εχasε Ǥlakεri pεriusia sta zaria/pεzǥndas Χartja] : han spilte bort sin kones medgift på kasinoer κατασπατάλησε την προίκα της γυναίκας του στα καζίνα [kataspatalisε tim brika tiz jinεka tu sta kazina] / spille bridge παίζω µπριτζ [pεzǥ bridz] / spille dronning overfor παριστάνω τη βασίλισσα σε κάποιον [paristanǥ ti vasilisa sε kapiǥn] / spille den dumme (late som en er dum) κάνω τον ανήξερο [kanǥ tǥn aniksεrǥ] / spille dobbeltspill med noen (lure noen, ta noen ved nesen) πα ίζω τον παπάς σε κάποιον[pεzǥ tǥm bapas sε kapiǥn] / spille en jevn(byrdig)/tett kamp παίζω καραµπίνα [pεzǥ karamina] / spille en trumf παίζω ένα ατού [pεzǥ εna atu] /

3 3 spille en rolle (i/for noe) παίζω ρόλο [pεzǥ rǥlǥ] : det spiller ingen rolle δεν πειράζει [ðεm birazi] : spille en framtredende rolle i noe (ha en lederfunksjon) παίζω ηγετικό ρόλο σε κάτι [pεzǥ ijεtikǥ rǥlǥ sε kati] : spille en viktig/aktiv rolle i noe διαδραµατίζω σηµαντικό/δραστήριο ρόλο σε κάτι [ðiaðramatizǥ simandikǥ/ðrastiriǥ rǥlǥ sε kati] : spille en mer aktiv (dynamisk) rolle παίζω δυναµικότερο ρόλο [pεzǥ ðinamikǥtεrǥ rǥlǥ] : spille en mindre viktig/sekundær rolle i noe παίζω δευτερεύοντα ρόλο σε κάτι [pεzǥ ðεftεrεvǥnda rǥlǥ sε kati] : spille en rolle (på teatret) υποδύοµαι (θεατρικό) ρόλο [ipǥðiǥme ϑεatrikǥ rǥlǥ] : spiller det noen rolle? παίζει ρόλο; [pεzi rǥlǥ] : teatereleven spilte en opprørsk tenåring ο σπουδαστής του θέατρο έπαιζε τον επαναστάτη έϕηβο [Ǥ spuðastis tu ϑεatrǥ εpεzε tǥn εpanastati εfivǥ] / spille en tett/jevnbyrdig kamp παίζω καραµπίνα [pεzǥ karabina] / spille et godt spill/parti/ sett κανω καλο παιχνιδι [kanǥ kalǥ pεχniði] / spille fele/fiolin βαρώ το βιολί [varǥ tǥ viǥli] / spille for galleriet (fri til publikum på bekostning av kunstneriske hensyn) πευθύνοµαι στα κατώτερα γούστα του κοινού [apεfϑinǥmε sta katǥtεra Džusta tu kinu] # (agitere, være demagog) δηµαγωγώ [ðimaDžǥDžǥ] / spille fornem (skape seg, gjøre seg til) µεγαλοπιάνοµαι [mεDžalǥpjanǥmε] # το παίρνω επάνω µου [tǥ pεrnǥ εpanǥ mu] / spille fotball παίζω µπάλα [pεzǥ bala] / spille gal (late som en en gal) καµώνοµαι τον τρελλό [kamǥnǥmε tǥn drεlǥ] : ikke spill gal (ikke lat som du er gal) µην καµώνεσαι τον τρελλό [miŋ kamǥnεsε tǥn drεlǥ] / spille gjerrig (fotball) (ikke ta noen sjanser) παίζω στα σίγουρα [pεzǥ sta siDžura] / spille hasard med (gamble med) παίζω µε [pεzǥ mε] : ikke spill hasard med livet ditt/helsa di! µην παίζεις µε τη ζωή σου/την υγεία σου! [mim bεziz mε ti zǥï su/tin ijia su] / spille helt(en) υποδύοµαι ήρωα [ipǥðiǥmε irǥa] / spille inn (på bånd, plate etc., gjøre opptak av) εγγράϕω [εŋgrafǥ] # γράϕω [DžrafǤ] : spille inn på bånd (ta opp på bånd) µαγνητοϕωνώ [maDžnitǥfǥnǥ] : når jeg spiller inn/får spilt inn nye sanger (på plate) οταν γράϕο (σε δίσκο) νέα τραγούδια.. [Ǥtan DžrafǤ (sε ðiskǥ) nεa traDžuðja] / spille inn en film(rull) (gjøre filmopptak) γυρίζω µια ταινία/ένα ϕιλµ [jirizǥ mja tεnia/ εna film] / denne filmen ble innspilt i Roma η ταινία αυτή γυρίστηκε στη Ρώµη [i tεnia afti tεnia/εna film] :jiristikε sti rǥmi] / spille klovn (spille idiot) κάνω/περιστάνω το βλάκα [kanǥ/pεristanǥ tǥ vlaka] : ikke spill klovn (ikke lat som du er dum) µην καµώνεσαι το χαζό [miŋ gamǥnεsε tǥ ΧazǤ] / spille komedie (gjøre seg til) παίζω κωµωδία/ θέατρο [pεzǥ kǥmǥðia/ϑεatrǥ] / spille/gjøre seg kostbar παίζω σκληρά [pεzǥ sklira] / spille krefter på noe uoppnåelig (være spilt møye, terpe forgjeves på noe, diskutere noe som allerede er avgjort, melk harer og klipp skilpadder! ) άρµεγε λάθους και κούρευε χελώνες! [arpεjε laϑus kε kurεvε çεlǥnεs] / spille likegyldig παριστάνω τον αδιάϕορο [paristanǥ tǥn aðjafǥrǥ] / spille et høyt/ufarlig spill (spille med høy/lav riskio) παίζω χοντρό/ψιλό παιχνϊδι [pεzǥ ΧǤndrǤ/psilǤ pεχniði] / spille med nerve παίζω µε νεύρο [pεzǥ mε nεfrǥ] / spille med åpne kort (legge kortene på bordet) παίζω µε ανοιχτά χαρτιά [pεzǥ mε aniχta Χartja] # (drive ærlig spill) παίζω καθαρά [pεzǥ kaϑara] / spille noen et puss (drive ap med noen) κάνω αστείο σε κάποιον [kanǥ astiǥ sε kapiǥn] # κάνω νίλα σε κάποιον [kanǥ nila sε kapiǥn] # (lure/bedra

4 4 noen) σκαρώνω βροµοδουλειά σε κάποιον [skarǥnǥ vrǥmǥðulja sε kapiǥn] / spille om penger παίζω χρήµατα [pεzǥ Χrimata] : vi spiller ikke om penger δεν παίζοµε χρήµατα [ðεm bεzǥmε Ǥrimata] / spille omkamp (spille playoff-kamp) παίζω µια ισοπαλία σε επαναληπτικό αγώνα [pεzǥ mja isǥpalia sε apanaliptikǥ aDžǥna] / spille opp (om band/orkester: begynne å spille) αρχίζω να παίζω [arçizǥ na pεzǥ] / spille piano παίζω πιάνο [pεzǥ pjanǥ] : spille piano med følelse παίζω πιάνο µε αίσθηµα [pεzǥ pjanǥ mε εsϑima] : han spiller piano med stor følsomhet/med utsøkt dyktighet παίζει πιάνο µε µεγάλη ευαισθησία [pεzi pjanǥ mε mεDžali εvesϑisia] / spille på (satse på, vedde på) στοιχηµατίζω στο [stiçimatizǥ stǥ] # (utnytte, trekke veksler på, spekulere i) εκµεταλλεύοµαι [εkmεtalεvǥmε] : spille på følelsene (til noen) παίζω µε την αυαισθησία (κάποιου) [pεzǥ mε tin εvεsϑisia kapiu] : spille på noens medfølelse/medlidenhet εκµεταλλεύοµαι την αγάπη κάποιου [εkmεtalεvǥmε tin aDžapi kapiu] / spille på børsen κερδοσκοπώ/παίζω στο Χρηµατιστήριο [kεrðǥskǥpǥ/ pεzǥ stǥ ΧrimatistiriǤ] / (om journalist/skribent:) spille på publikums dårlige smak/ lavere instinkter απευθύνοµαι στα κατώτερα γούστα του κοινού [apεfϑinǥmε sta katǥtεra Džusta tu kinu] / spille på hest παίζω στον ιππόδροµο/στ' αλογάκια [pεzǥ stǥn ipǥðrǥmǥ/stalǥDžakia] : han spiller på den svarte hesten στοιχηµατίζει στο µαύρο άλογο [stiçimatizi stǥ mavrǥ alǥDžǥ] : hvilken hest spiller/holder du på? ποιο άλογο παίζεις; [pjǥ alǥDžǥ pεzis] / spille sine kort fornuftig/godt (oppføre seg fornuftig) ϕέρνοµαι έξυπνα [fεrnǥmε εksipna] : hvis du spiller dine kort fornuftig, vil du kunne gjøre det helt store αν ϕερθείς έξυπνα έπιασες την καλή [an fεrϑis εksipna εpiasεs tiŋ gali] / spille sjakk παίζω σκάκι [pεzǥ skaki] / spille syk (simulere, late som en er syk) κάνω/καµώνοµαι τον άρρωστο [kanǥ tǥn arǥstǥ] : han spilte syk for å slippe å gå på skolen καµώθηκε τον άρρωστο για να µην πάει σχολείο [kamǥϑikε tǥn arǥstǥ ja na min pai sχǥliǥ] / spille teater (skape seg, gjøgle) παίζω θέατρο [pεzǥ ϑεatrǥ] / spille trompet (blåse på trompet) βαρώ τη σάλπιγγα [varǥ ti salpiŋga] / spille uavgjort έρχοµαι ισοπαλία [εrχǥmε isǥpalia] : vi spilte uavgjort mot AEK ήρθαµε ισοπαλία µε την ΑΕΚ [irϑamε isǥpalia mε tin aεk] / spille ut sitt siste kort/ sin siste trumf (også: prøve den siste utvei) παίζω το τελευταίο µου χαρτί/ατού [pεzǥ tǥ tεlεftεǥ mu Χarti/atu] / spille ærlig spill παίζω τίµια [pεzǥ timja] / spiller det noen rolle? παίζει ρόλο; [pεzi rǥlǥ] : spiller det noen rolle om? ενδιαϕέρει αν...; [εnðiafεri an] # (gjør det noe fra eller til om? er det så farlig om...?) κάνει καµιά διαϕορά αν...; [kani kamja ðiafǥra an] spilleautomat m. κουλοχέρης, ο [Ǥ kulǥçεris] spillebule f.m. χαρτοπαικτικό καταγώγιο, το [tǥ ΧartǤpεktikǤ kataDžǥjǥ] # (spillekasino) χαρτοπεχτικό κέντρο, το [tǥ ΧartǤpεΧtikǤ kεndrǥ] # χαρτοπεχτική λέσχη, η [i ΧartǤpεΧtiki lεsçi] spilleforlengelse m. (ekstraomgang(er)(på grunn av uavgjort resultat)) παράταση (λάγω ισοπαλίας), η [i paratasi (lǥDžǥ isǥpalias)] spillelokale n. (for totalisatorspill etc., tippsjappe) πρακτορείο στοιχηµάτων, το [tǥ praktǥriǥ stiçimatǥn] # κατάστηµα στοιχηµάτων, το [tǥ katastima stiçimatǥn] spillemerke n. (sjetong) ϕίσα, η [i fisa] # µάρκα, η [i marka]

5 5 spilleomgang m. (parti) παρτίδα, η [i partiða] spiller m. (idrett, musikk, skuespill, gambling)(mannlig) παίχτης, ο [Ǥ pεχtis] # παίκτης, ο [Ǥ pεktis] # (kvinnelig) παίχτρια, η [i pεχtria] # παίκτρια, η [i pεktria] / hvert lag består av elleve spillere κάθε οµάδα απαρτίζεται από έντεκα παίχτες [kaϑε Ǥmaða apartizεtε apǥ εndεka pεχtεs] spillerovergang m. (fotballspiller) µεταγραϕή ποδοσϕαιριστή, η [i mεtaDžrafi pǥðǥsfεristi] spilleregler m.pl. κανόνες του παιχνιδιού, οι [i kanǥnεs tu pεχnidju] / følge spillereglene (holde seg til reglene) παίζω σύµϕωνα µε όλους τους κανόνες [pεzǥ simfǥna mε Ǥlus tus kanǥnεs] spillerom n. (albuerom, frihet til å utfolde seg, bevegelsesfrihet) ελευθερία κινήσεων/ ελιγµών, η [i εlεfϑεria kinisεǥn/εliDžmǥn] # (slingringsmonn, margin, toleranse) ανοιχή εϕαρµογής, η [i aniçi εfarmǥjis] # gi noen/noe fritt spillerom (slippe noen/ noe helt løs) αϕήνω κάποιον/κάτι εντελώς ελεύθερο [afinǥ kapiǥn/kati εndεlǥs εlεfϑεrǥ] spilling f.m. (hasardspill, pengespill, veddeløp, satsing) στοιχηµάτισµα, το [tǥ stiçimatizma] # ποντάρισµα, το [tǥ pǥndarizma] # (oppr. terningspill, senere også: triksing, lureri) κυβεία, η [i kivia] # (avspilling, intonering) ανάκρουση, η [i anakrusi] spillkort n. χαρτί, το [tǥ Χarti] # τραπουλόχαρτο, το [tǥ trapulǥχartǥ] # παιγνιόχαρτο, το [tǥ pεDžnjǥχartǥ] spillopp m. (skøyerstrek, spikk, påfunn) αταξία, η [i ataksia] # (skøyerstrek, ugagn) βλάβη, η [i vlavi] # (streker, rampestreker, sprell, spillopper, eskapader) ζαβολιές οι [i zavǥljεs] : barn liker å lage spillopper/gjøre ugagn τα παιδιά αγαπούν τις ζαβολιές [ta pεðja aDžapun tiz zavǥljεs] spilloppmaker m. (ugagnskråke, rampunge, smådjevel, rakkerunge) διαβολάκι, το [tǥ ðiavǥlaki] spillvann n. (kloakk, gjørme, slam) απόβλητα, τα [ta apǥvlita] # (avløpsvann, kloakkvann, kjølvann, kjølstripe) απόνερα, τα [ta apǥnεra] # (grumsete/skittent vann, avløpsvann, kloakkvann) βροµόνερο [vrǥmǥnεrǥ] # λύµατα, τα [ta limata] spiltau n. (bås, stall) αχούρι, το [tǥ aχuri] spinat m. σπανάκι, το [tǥ spanaki] / spinat med ris σπανακόρυζο, το [Ǥ spanakǥrizǥ] spinatpai m. σπανακόπιτα, η [i spanakǥpita] spindel m. αδράχτι, το [tǥ aðraχti] # άτρακτος, η [i atraktǥs] spindelvev m. (kingelvev) αραχνιά, η [i araχnja] # δίχτυ αράχνης, το [tǥ ðiχti araχnis] # ιστός (αράχνης), ο [Ǥ istǥs (araχnis)] # (eg. kingel, edderkopp, stilistisk figur for kingelvev) αράχνη, η [i araχni] / dekkes av spindelvev αραχνιάζω [araχnjazǥ] / fjerne spindelvev (renske et sted for spindelvev) ξαραχνιάζω [ksaraχnjazǥ] spindelvevaktig adj. (finvevd, finspunnet, florlett, slørlett, tynn) αραχνοῢϕαντος [araχnǥïfandǥs] spindelvevhinne f.m. (anat.)(den midtre av tre hjernehinner) αραχνοειδής (µήνιγξ), η [i araχnǥiðis (miniŋks)] spinkel adj. (skrøpelig, tynn) αδύνατος [aðinatǥs] # (tynn, svak) αχνός [aχnǥs] # (delikat, tander, sped, spedbygd) λεπτοκαµωµένος [lεptǥkamǥmεnǥs] / en spinkel kropp λεπτοκαµωµένο σώµα [lεptǥkamǥmεnǥ sǥma]

6 6 spinne v. κλώθω [klǥϑǥ] # (spinne på rokk, få til å rotere, skru) γνέθω [DžnεϑǤ] # νέθω [nεϑǥ] / spinne ull κλώθω µαλλί [klǥϑǥ mali] spinnemaskineri n. (spinnemaskiner) κλωστικά µηχανήµατα, τα [ta klǥstika miχanimata] spinner m. (spinneriarbeider) κλώστης, ο [Ǥ klǥstis] # f. κλώστρια, η [i klǥstria] # νηµατουργός, ο [Ǥ nimaturDžǥs] spinneri n. κλωστήριο, το [tǥ klǥstiriǥ] # νηµατουργείο, το [tǥ nimaturjiǥ] spinning f.m. γνέσιµο, το [tǥ DžnεsimǤ] # κλώσηµο, το [tǥ klǥsimǥ] # (også: spunnet tråd) γνέµα, το [tǥ Džnεma] # (garn-/trådproduksjon) νηµατοποίηση, η [i nimatǥpiisi] # νηµατουργία, η [i nimaturjia] spion m. (etterretningsagent) κατάσκοπος, ο [Ǥ kataskǥpǥs] # (politispion) χαϕιές, ο [Ǥ Χafjεs] / være spion (operere som spion, spionere) κάνω/ενεργώ κατασκοπεία [kanǥ/εnεrDžǥ kataskǥpia] : han var spion (han var aktiv som/opererte som spion) έδρασε σαν κατάσκοπος [εðrasε san kataskǥpǥs] spionasje f.m. κατασκοπεία, η [i kataskǥpia] / militær spionasje στρατιωτική κατασκοπεία, η [i stratiǥtiki kataskǥpia] spionere v. κατασκοπεύω [kataskǥpεvǥ] # παρακολουθώ [parakǥluϑǥ] # (være spion, operere som spion) κάνω/ενεργώ κατασκοπεία [kanǥ/εnεrDžǥ kataskǥpia] / han spionerte for en fremmed makt έκανε κατασκοπεία υπέρ ξένης δυνάµεως [εkanε kataskǥpia ipεr ksεniz ðinamεǥs] / spionere på noen κατασκοπεύω κάποιον [kataskǥpεvǥ kapiǥn] spionfilmer m.pl. ϕιλµ κατασκοπείας, τα [ta film kataskǥpias] spionnettverk n. (spionring) δίκτυο κατασκοπείας, το [tǥ ðiktiǥ kataskǥpias] # κατασκοπευτικό δίκτυο, το [tǥ kataskǥpεftikǥ ðiktiǥ] spir n. (klokketårn, kirketårn) βέλος, ο [Ǥ vεlǥs] spiral m. (arkit.) έλιγµα, το [tǥ εliDžma] # (geom.. anatom., arkit.: volutt) έλικας, ο [Ǥ εlikas] # έλικα, η [i εlika] # (kveil, ringformet brød) σπείρα, η [i spira] spiral- (spiralaktig, spiralformet) ελικωτός [εlikǥtǥs] spiralbor m.n. σπειροειδές τρυπάνι, το [tǥ spirǥiðεs tripani] # (trebor) ξυλοτρύπανο, το [tǥ ksilǥtripanǥ] spiralfjær f.m. (-fjør) σπειροειδές/ελικοειδές ελατήριο, το [tǥ spirǥiðεs/εlikǥiðεs εlatiriǥ] # (madrassfjær, /-fjør) ελατήριο σοµιέ, το [tǥ εlatiriǥ sǥmjε] # ελατηριοϕόρου στρώµατος, ο [Ǥ εlatiriǥfǥru strǥmatǥs] spiralformet adj. (snodd, vridd) ελικοειδής [εlikǥiðis] # ελικόµορϕος [εlikǥmǥrfǥs] / et sneglehus er spiralformet το κέλυϕος ενός σαλιγκαριού είναι ελικοειδές [tǥ kεlifǥs εnǥs saliŋgarju inε εlikǥiðεs] spire m. βλαστάρι, το [tǥ vlastari] # βλαστός, ο [Ǥ vlastǥs] spire v. (skyte knopper) πέτω βλαστάρια [pεtǥ vlastaria] # βλαστάνω [vlastanǥ] # βλασταίνω [vlastεnǥ] # (gro, vokse) ϕυτρώνω [fitrǥnǥ] # (skyte opp, dukke opp, vise seg, komme opp av jorda) ξεϕυτρώνω [ksεfitrǥnǥ] / har hestebønnene spirt/ kommet opp? ξεϕύτρωσαν τα κουκιά [ksεfitrǥsan ta kukja] / regnet vil få bønnene til å spire η βρoχή θα βοηθήσει τις ϕασολιές να βλαστήσουν [i vrǥçi ϑa vǥiϑisi tis fasǥljεs na vlastisun] : regnet har fått bønnene til å spire η βροχή ξεπέταξε τα

7 7 ϕασόλια [i vrǥçi ksεpεtaksε ta fasǥlja] / spire igjen ξαναβλαστάνω [ksanavlastanǥ] spire- (spiredyktig, kim- ) βλαστικός [vlastikǥs] spiredyktig adj. (spire-, kim- ) βλαστικός [vlastikǥs] spiring f.m. (knoppskyting, vekst, utvikling) βλάστηµα, το [tǥ vlastima] # βλάστηση, η [i vlastisi] spirrevipp m. m. (viktigpropp, viktigper, blære) αντράκι, το [tǥ andraki] spise v. τρώω [trǥǥ] # τρώγω [trǥDžǥ] # (babyspråk: jf. mat) κάνω µα, το [kanǥ ma] # κάνω µαµά [kanǥ mama] / hva skal vi ha å spise? τι θα ϕάµε; [ti ϑa famε] / hvor kan en spise godt/billig her i nærheten? πού µπορώ εδώ κοντά να ϕάω καλά/ϕθηνά; [pu bǥrǥ εðǥ kǥnda na faǥ kala / fϑina] / jeg har ikke spist noe siden i morges είµαι νηστικός από το πρωί [imε nistikǥs apǥ tǥ prǥï] / jeg har ikke spist på tre dager (jeg har vært uten mat i tre dager) είµαι αϕάγωτος τρεις ηµέρες [imε afaDžǥtǥs tris imεrεs] / jeg spiste ute έϕαγα έξω [εfaDža εksǥ] / la meg få noe å spise (gi meg noe å spise) βάλε µου κάτι να ϕάω [valε mu liDžǥ krasi/kati na faǥ] / spise for lite (spise dårlig, være underernært) κακοτρώ(γ)ω [kakǥtrǥ(Dž)ǥ] / spise for mye (forspise seg) παρατρώω [paratrǥǥ] / spise frokost tidlig προγευµατίζω ενωρίς [prǥjεvmatizǥ εnǥris] / spise godt (få god mat) τρώω καλά [trǥǥ kala] # (spise mye, fråtse) καλοτρώ(γ)ω [kalǥtrǥ(Dž)ǥ] : vi spiser godt/det er god mat på det hotellet τρώµε καλά σ' αυτό το ξενοδοχείο [trǥmε kala saftǥ tǥ ksεnǥðǥçiǥ] / spise i full fart (få seg en liten matbit i hui og hast) τρ ω στ' αρπαχτά [trǥǥ starpaχta] / spise kveldsmat δειπνώ [ðipnǥ] / spise lunsj/middag γευµατίζω [jεvmatizǥ] : de satt og spiste lunsj da jeg kom (på besøk til dem) γευµάτισαν όταν τους επισκέϕτηκα [jεvmatisan Ǥtan tus εpiskεftika] / spise med god appetitt τρώω γερά, [trǥǥ jεra] : spise og drikke med god appetitt τρώω και πίνω µε κέϕι [trǥǥ kε pinǥ mε kεfi] / spise med stor appetitt (proppe seg med mat) τρώω τον άµπακα [trǥǥ tǥn ambaka] / spise/drikke med velbehag (nyte maten/drinken) τρώγω/ πίνω µε απόλαυση [trǥDžǥ/pinǥ mε apǥlafsi] / spise noen/noe med øynene (stirre lengselsfullt på noen/noe) τρώω κάποιον/κάτι µε τα µάτια [trǥǥ kapiǥn/kati mε ta matja] / spise opp (spise ferdig, avrunde måltidet) αποτροωγώ [apǥtrǥDžǥ] # (fortære, ete seg inn) κατατρώ(γ)ω [katatrǥ(Dž)ǥ] : han spiste opp hele brødet έϕαγε όλο το καρβέλι [εfajε ǤlǤ tǥ karvεli] : spis opp brødet ditt ϕάε όλο σου το ψωµί [faε ǤlǤ su tǥ psǥmi] / spise pent τρώω καθωσπρέπει [trǥǥ kaϑǥsprεpi] / spise seg god og mett (få nok mat) καλοχορταίνω [kalǥχǥrtεnǥ] / vi var nesten ferdige med å spise (vi var i ferd med å avrunde måltidet) κοντεύαµε να τελειώσουµε το ϕαγητό [kǥndεvamε na tεliǥsumε tǥ fajitǥ] spisebord n. (spisestue) τραπεζαρία, η [i trapεzaria] spisekart m. (spiseseddel, meny) τιµοκατάλογος εστιατόριου, ο [Ǥ timǥkatalǥDžǥs εstiatǥriu] # εδεσµατολόγιο, το [tǥ εðεzmatǥlǥjiǥ] # (dagl.) λίστα, η [i lista] # µενού, το [tǥ mεnu] spiselig adj. βρώσιµος [vrǥsimǥs] # εδώδιµος [εðǥðimǥs] spisepinne m. κινεζικό ξυλαράκι, το [tǥ kinεzikǥ ksilaraki] spiserør n. οισοϕάγος, ο [Ǥ isǥfaDžǥs] spisesal m. αίθουσα ϕαγιτού, η [i εϑusa fajitu] # (spisedtue, spisesal, restaurant)

8 8 εστιατόριο, το [tǥ εstiatǥriǥ] spiseseddel m. (spisekart, meny) τιµοκατάλογος εστιατόριου, ο [Ǥ timǥkatalǥDžǥs εstiatǥriu] # εδεσµατολόγιο, το [tǥ εðεzmatǥlǥjiǥ] # (dagl.) λίστα, η [i lista] # µενού, το [tǥ mεnu] spisested n. (spiseri) ϕαγάδικο, το [tǥ faDžaðikǥ] # εστιατόριο, το [tǥ εstiatǥriǥ] # (kjøkken, liten restaurant) µαγειρείο, το [tǥ majiriǥ] # µαγέρικο, το [tǥ majεrikǥ] οινοµαγειρείο, το [tǥ inǥmajiriǥ] / en billig restaurant (billig spisested) ϕτηνό εστιατόριο [ftinǥ εstiatǥriǥ] # ϕτηνοµαγέρικο, το [tǥ ftinǥmajεrikǥ] spisestue f.m. (spisebord) τραπεζαρία, η [i trapεzaria] # (spisesal, restaurant) εστιατόριο, το [tǥ εstiatǥriǥ] / i spisestua στην τραπεζαρία [stin drapεzaria] spisevogn f. (restaurantvogn) βαγκόν ρεστωράν, το [tǥ vagǥn rεstǥran] # βαγόνι ρεστωράν, το [tǥ vaDžǥni rεstǥran] # βαγόνι εστιατόριο, το [tǥ vaDžǥni-εstiatǥriǥ] # εστιατόριο, το [tǥ εstiatǥriǥ] / er det spisevogn på/i toget? υπάρχει βαγκόν ρεστωράν στο τραίνο; [iparçi vagǥn rεstǥran stǥ trεnǥ] spiskammers n. κελάρι, το [tǥ kεlari] spiss m. (topp, toppunkt) κορυϕή, η [i kǥrifi] # (odd, pigg, nålespiss ) αιχµή, η [i εχmi] # (ende, tipp, tupp) άκρη, η [i akri] # (tet, topp) κεϕαλή, η [i kεfali] # (angrepsspiller, forward) κανονιέρης, ο [Ǥ kanǥnjεris] # γκολτζής, ο [Ǥ gǥldzis] # κυνηγός, ο [Ǥ kiniDžǥs] # (på pil) µύτη βέλους [miti vεlus] # (på penn: pennesplitt) µύτη πένας [miti pεnas] / stille seg i spissen (for) µπαίνω επικεϕαλής [bεnǥ εpikεfalis] / stå i spissen for είµαι επικεϕαλής του/της/των [imε εpikεfalis tu/tis/tǥn] spiss adj. οξύς [Ǥksis] # (dagl.) σουβλερός [suvlεrǥs] # (skarp, taggete, om fjell: forrevet) αιχµηρός [εχmirǥs] # µυτερός [mitεrǥs] / et spisst instrument/redskap µυτερό εργαλείο [mitεrǥ εrDžaliǥ] # οξύ όργανο [Ǥksi ǤrDžanǤ] / et spisst tak µυτερή οροϕή [mitεri ǤrǤfi] / spiss vinkel οξεία γωνία, η [i Ǥksia DžǤnia] spissborger m. (besteborger, snobb) αρχοντοχωριάτης, ο [Ǥ arχǥndǥχǥriatis] spissborgerlig adj. (besteborgerlig) άµουσος [amusǥs] / (trangsynt, selvtilfreds, uten interesse for kunst (og kultur)) ανίδεος από τέχνη [aniðεǥs apǥ tεχni] spisse v. ξύνω [ksinǥ] # οξύνω [ǤksinǤ] # (kvesse, skjerpe) ακονίζω [akǥnizǥ] # (gjøre tynn, fortynne) λεπτύνω [lεptinǥ] # λεπταίνω [lεptεnǥ] / spisse en blyant ξύνω ένα µολύβι [ksinǥ εna mǥlivi] # λεπταίνω τη µύτη ενός µολυβιού [lεptεnǥ ti miti εnǥz mǥlivju] / spisse ørene (høre godt etter, lytte (an)spent) αυτιάζοµαι [aftjazǥmε] # τεντώνω τα αϕτιά [tεndǥnǥ ta aftja] # τετώνω/στήνω τ' αυτί [tεtǥnǥ/stinǥ tafti] # ακούω προσεχτικά [akuǥ prǥsεχtika] # ανορθώνω τ' αυτιά [anǥrϑǥnǥ taftja] # βάζω αυτί [vazǥ afti] # (tjuvlytte) κρυϕακούω [krifakuǥ] spisser m. (blyantspisser) ακονιστήρι, το [tǥ akǥnistiri] spissfindig adj. (ordkløversk, sofistisk) δικολαβιστικός [ðikǥlavistikǥs] # λεπτολόγος [lεptǥlǥDžǥs] spissfindighet f.m. (ordkløveri, flisespikkeri) λεπτολογεία, η [i lεptǥlǥjia] spisshet m. (spissing) αιχµηρότητα, η [i εχmirǥtita] # οξύτητα, η [i Ǥksitita] / spissheten til en nål αιχµηρότητα βελόνας, η [i εχmirǥtita vεlǥnas] / en vinkels spisshet οξύτητα γωνίας [Ǥksitita DžǤnias]

9 9 spisstelt n. (kjegleformet telt) κωνικό αντίσκηνο, το [tǥ kǥnikǥ andiskinǥ] spissvinklet adj. οξυγώνιος [ǤksiDžǤnjǤs] spjeld n. (ventil, gasspjeld, choke) δικλίδα, η [i ðikliða] # (ventil, propp, plugg) επίκλειστρο, το [tǥ εpiklistrǥ] # (klaff, propp, plugg) επιστόµιο, το [tǥ εpistǥmiǥ] spjelke v. βάζω σε νάρθηκα [vazǥ sε narϑika] / spjelke en brukket arm βάζω ένα σπασµένο χέρι σε νάρθηκα [vazǥ εna spazmεnǥ çεri sε narϑika] spjæling m. (pusling, stakkar) ανθρωπάκι, το [tǥ anϑrǥpaki] # ανθρωπάριο, το [tǥ anϑrǥpariǥ] # (en kortvokst kar) κατσιασµένος άνθρωπος, ο [Ǥ katsiazmεnǥs anϑrǥpǥs] / en engstelig spjæling (en forsagt liten kar) άψυχο ανθρωπάκι [apsiχǥ anϑrǥpaki] spjære v. (rive opp, spidde, gjennombore) ξεκοιλιζάζω [ksεkiljazǥ] / spjære en madrass ξεκοιλιζάζω ένα στρώµα [ksεkiljazǥ εna strǥma] spjåke ut v. (jåle ut (med billig pynt)) παραστολίζω (µε ϕτηνά στολίδια) [parastǥlizǥ (mε ftina stǥliða)] spleise v. (skjøte, slå sammen, føye sammen) µατίζω [matizǥ] # συνδέω [sinðεǥ] # βάζω µαζί [vazǥ mazi] / spleise på (gå sammen om å kjøpe) κάνω/βάζω ρεϕενέ [kanǥ/vazǥ refεnε] : de spleiset på en sykkel έκαναν ρεϕενέ ν' γοράσουν ποδήλατο [εkanan rεfεnε naDžǥrasǥ pǥðilatǥ] : vi slo sammen sparepengene våre for å kjøpe en sykkel βάλαµε όλοι µαζί τις οικονοµίες µας ν' αγοράσοµαι ποδήλατο [valamε Ǥli mazi tis ikǥnǥmiεz maz naDžǥrasǥ pǥðilatǥ] splid m. (uenighet, splittelse, krangel) διαίρεση, η [i ðjεrεsi] # διχασµός, ο [Ǥ ðiχazmǥs] # (konflikt, stridighet, uenighet) διαµάχη, η [i ðiamaçi] # διαϕορά, η [i ðiafǥra] # (mislyd, disharmoni, uenighet, strid) διαϕωνία, η [i ðiafǥnia] / så splid ενσπείρω* διχόνοια [εnspirǥ ðiχǥnia] # διασπείρω ζιζάνια [ðiaspirǥ zizania] : så splid i en familie (bringe strid og uenighet inn i en familie) ϕέρνω διαίρεση/διαϕωνία/διχασµό σε µια οικογένεια [fεrnǥ ðjεrsi/ðiafǥnia/ðiχazmǥ sε mja ikǥjεnia] # διασπείρω ζιζάνια δε µια οικογένεια [ðiaspirǥ zizania sε mja ikǥjεnia] / så splid/skape splittelse i et land υποκινώ τη διαίρεση σε µια χώρα [ipǥkinǥ ti ðjεrεsi sε mja ΧǤra] splint m. (fragment, bruddstykke) θραύσµα, το [tǥ ϑravzma] # θρύµµα, το [tǥ ϑrimma] # θρύψαλο, το [tǥ ϑripsalǥ] # (granatsplint) οβίδας, ο [Ǥ Ǥviðas] # (splint av stein, marmor, porselen o.l.) απόκοµµα, το [tǥ apǥkǥma] # (tresplint, flis) αγκίδα, η [i aŋgiða] # (stift, nagle, plugg, (mek.) splint, splittbinders) καβίλια, η [i kavilia] splintre v. (smadre, knuse) θραυώ [ϑravǥ] # θρυµµατίζω [ϑrimatizǥ] # θρυψαλιάζω [ϑripsaljazǥ] splintring f.m. (knusing, fragmentering) θρυµµάτισµα, το [tǥ ϑrimatizma] splintsikker adj. (uknuselig, som ikke kan splintres) που δεν θραύεται [pu ðεn ϑravεtε] / splintsikkert glass γυαλί που δεν θραύεται [jali pu ðεn ϑravεtε] splintved m. (yteved, lat. alburnum; mots. kjerneved) σοµϕόξυλο, το [tǥ sǥmfǥksilǥ] # ψευδόξυλο, το [tǥ psεvðǥksilǥ] splitt m. (i klær) άνοιγµα, το [tǥ aniDžma] splittbinders m. ((mek.) splint, stift, nagle, plugg) καβίλια, η [i kavilia] splitte v. (kløyve, todele, spalte) διχάζω [ðiχazǥ] # διασπώ [ðiaspǥ] # κοµµατιάζω

10 10 [kǥmatjazǥ] # (skille, skille fra hverande, løsrive) αποξωρίζω [apǥχǥrizǥ] # (spre, sprenge, oppløse) διασκορπίζω [ðiaskǥrpizǥ] / bli splittet κατακερµατίζοµαi [katakεrmatizǥmε] / splitt og hersk διαίρει και βασίλευε [ðjεri kε vasilεvε] / splitte en familie διαιρώ/διχάζω µια οικογένεια [ðiεrǥ/ðiχazǥ mja ikǥjεnia] / splitte et parti διαιρώ/διασπώ ένα κόµµα [ðiεrǥ /ðiaspǥ mja εna kǥma] : partiet ble splittet i grupper/fraksjoner som bekjempet hverandre το κόµµα διχάστηκε σ' αντιµαχόµενες οµάδες /ϕατρίες [tǥ kǥma ðiχastikε sandimaχǥmεnεs Ǥmaðεs/fatriεs] / splitte opp (dele, partere, avdele) διαιρώ [ðiεrǥ] # (dele opp, kutte opp, bryte sund) κατακερµατίζω [katakεrmatizǥ] : eiendommen hans ble splittet opp i fire deler η περιουσία του διαιρέθηκε σε 4 µέρη [i pεriusia tu ðiεrεϑikε sε tεsεra mεri] / Star Wars (romfartsprogram på 1980-tallet) splittet NATO-landene ο πόλεµος των άστρων δίχασε τις χώρες του ΝΑΤΟ [Ǥ pǥlεmǥs tǥn astrǥn ðiχasε tis ΧǤrεs tu natǥ] splittelse m. (uenighet, oppdeling) διαίρεση, η [i ðjεrεsi] # (splid, uenighet) διχασµός, ο [Ǥ ðiχazmǥs] # (oppløsning, spredning, sløsing) διασκάρπιση, η [i ðiaskarpisi] / det er splittelse i partiet υπάρχει διαίρεση µέσα στο κόµµα [iparçi ðjεrεsi mεsa stǥ kǥma] splittelses- adj. (splittende) διχαστικός [ðiχastikǥs] splittende adj. (som deler noe i to) διχοτοµικός [ðiχǥtǥmikǥs] # διχαστικός [ðiχastikǥs] splitter adv. (fullstendig, aldeles) µπίτι [biti] / han er splitter pine gal είναι µπίτι/ ολότελα µουρλός [inε biti/ǥlǥtεla murlǥs] # (han er helt sprø/skrullete/klin gæren) δεν είναι (εντελώς) στα καλά του [ðεn inε (εndεlǥs) sta kalǥ tu] # είναι λωλός για δέσιµο [inε lǥlǥz ja ðεsimǥ] / splitter naken µπίτι γυµνός [biti jimnǥs] splittes v. (kløyves, todeles) διχάζοµαι [ðiχazǥmε] # διακλαδίζοµαι [ðiaklaðizǥmε] # (bli splittet, bli revet fra hverandre, bli delt, gå i oppløsning) διαλύοµαι [ðialiǥmε] / familien min ble splittet under krigen η οικογένειά µου διαλύθηκε κατά τη διάρκεια του πολέµου [i ikǥjεnja mu ðialiϑikε kata ti ðjarkia tu pǥlεmu] splittet adj. (forgrenet, kløyvd, delt) δισχιδής [ðisçiðis] # διχαλωτός [ðiχalǥtǥs] # (oppdelt, fragmentert) διασπασµένος [ðiaspazmεnǥs] # κοµµατισµένος [kǥmatizmεnǥs] / et splittet parti ένα κοµµατισµένο κόµµα [εna kǥmatizmεnǥ kǥma] splitting f.m. (oppsplitting, oppstykking, fragmentering, spalting) διάσπαση, η [i ðjaspasi] # (deling, oppdeling) κατάµηση, η [i katatmisi] spole m. (snelle) καλάµι, το [tǥ kalami] # µποµπίνα, η [i bǥbina] # κουβαρίστρα, η [i kuvaristra] # (spindel, vinde) άτρακτος, η [i atraktǥs] # έλικτρο, το [tǥ εliktrǥ] # µακαράς, ο [Ǥ makaras] spole v. (spole opp, vinde) τυλίγω [tiliDžǥ] # (om kassett etc. ) γυρίζω [jirizǥ] / spole fram filmen (i apparatet) (spenne lukkeren) οπλίζω τη µηχανή [ǤplizǤ ti miχani] : er filmen spolt fram? (er lukkeren spent - klar til neste bilde)? είναι η µηχανή σου οπλισµένη; [inε i miχani su Ǥplizmεni] spolebein n. κερκίδα, η [i kεrkiða] spolere v. (ødelegge helt, ruinere fullstendig) αποχαλ(ν)ώ [apǥχal(n)ǥ] # ζαβώνω [zavǥnǥ] # καταστρέϕω [katastrεfǥ] / skandalen spolerte alle sjanser for å bli gjenvalgt το σκάνδαλο κατάστρεψε όλες τις πιθανότητες επανεκλογής του [tǥ skanðalǥ katastrεpsε Ǥlεs tis piϑanǥtitεs εpanεklǥjis tu] / spolere alt/hele opplegget (rote

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne)

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne) 1 lubben adj. (om kvinne: rund og god, om ansikt: med bollekinn/smilehull) αϕράτος [afratǥs] # (om unge, baby) γερός [jεrǥs] # παχουλός [paχulǥs] # (kraftig, muskuløs, i godt hold) εύσωµος [εfsǥmǥs] /

Detaljer

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i 1 opp adv. (opp i luften, høyt opp) ψηλά [psila] # στα ψηλά [sta psila] # (dagl.) τ' αψήλου [tapsilu] # προς τα πάνω [prǥs ta panǥ] / det er opp- og avgjort (det er over, det er ute av verden) έγινε κι

Detaljer

ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/

ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/ 1 ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/ σπρωξιές /κλωτσιές [vDžazǥ kapiǥn εksǥ mε traviDžmata/sprǥksiεs/klǥtsiεs] / dra ut av byen (dra ut på landet) βγαίνω έξω από

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

LEKER FOR STØRRE BARN!

LEKER FOR STØRRE BARN! LEKER FOR STØRRE BARN! Dette er et lekehefte for alle som er ferdig med de små uskyldige barnelekene. Her er det mer fart mer morro og større utfordringer! For å tilpasse heftet til ulike grupper har jeg

Detaljer

Bibelleseplan "Salmene"

Bibelleseplan Salmene Bibelleseplan "Salmene" Dag 1: Salme 13 Til korlederen. En salme av David. Hvor lenge, Herre? Vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg? Hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen

Detaljer

7. være-der "Hvor mora di er? - Inne på vaskerommet. " 8. borte Jeg gikk ut. Jeg gledet meg. Men så fikk jeg se at sykkelen var blitt borte.

7. være-der Hvor mora di er? - Inne på vaskerommet.  8. borte Jeg gikk ut. Jeg gledet meg. Men så fikk jeg se at sykkelen var blitt borte. 1. lure Jeg traff kameraten min. Vi ble enig om å gå på kino. Da kom det en annen som jeg ikke var noe særlig glad for å se. "Hysj, ikke si noe," sa jeg til kameraten min, "jeg skal lure ham litt. " Den

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Gyldendal Norsk Forlag AS Gyldendal Barn & Ungdom 2012

Gyldendal Norsk Forlag AS Gyldendal Barn & Ungdom 2012 Gyldendal Norsk Forlag AS Gyldendal Barn & Ungdom 2012 Sats: HS-Repro A/S Trykk og innbinding: Tlaciarne BB s.r.o., Slovakia 2012 Papir: 90 g Ensolux Cream (1,6) ISBN 978-82-05-42140-0 www.gyldendal.no

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Uraneck Barnas Første. Idébok. Patentkontoret CURO

Uraneck Barnas Første. Idébok. Patentkontoret CURO O s k k B h o B v N o o d L o Uraneck Barnas Første Idébok D i M m o I a D N e a Patentkontoret CURO Dette er Iderika Dette er Iderik IDERIK er den av guttene som får flest idéer når en oppgave skal løses.

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Den bortkomne Faderen

Den bortkomne Faderen Den bortkomne Faderen av Arne Garborg Oversatt til bokmål av Anne Lofthus Solheim og Rolf Erik Solheim i november 2000 (basert delvis på Amalie Skrams danske oversettelse) 1 Jeg hadde levd som den fortapte

Detaljer

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 evegelse 2010 nr2 Stammefeiringen ble en fest! s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 Tema: Huskirker Pastord leder 2 Put it into practice Stammefeiringen 2010 er over, og jeg merker at Gud holder

Detaljer

Lykke 28-06-10 12:07 Side 105. Pang du er død

Lykke 28-06-10 12:07 Side 105. Pang du er død Lykke 28-06-10 12:07 Side 105 Pang du er død Det begynner med at du blir født. Jordmora drar deg ut, holder deg opp ned og gir deg et klask, for det var det man gjorde på den tiden, det var for å få i

Detaljer

TA en god dag! Skap trygghet og lønnsomhet i virksomheten med Transaksjonsanalyse.

TA en god dag! Skap trygghet og lønnsomhet i virksomheten med Transaksjonsanalyse. TA en god dag! Skap trygghet og lønnsomhet i virksomheten med Transaksjonsanalyse. Ketil Melhus I 1980 hadde en god bonde skikkelig greie på jordbruk. I dag må en god bonde også være en dyktig økonom.

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Det virkelige folket side 1

Det virkelige folket side 1 Det virkelige folket side 1 Det virkelige folket side 2 Innhold Forfatteren takker 11 Fra forfatteren til leseren 13 1 ÆRESGJEST 17 2 PRØVENE 24 3 NATURLIG FOTTØY 31 4 KLAR, FERDIG, GÅ 36 5 BEDRIFTEN 46

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

FASIT NORSK GRAMMATIKK

FASIT NORSK GRAMMATIKK Oppgave 1 a) et eple eplet epler eplene/epla b) Fellesnavn: eple, hage Egennavn: Line FASIT NORSK GRAMMATIKK Oppgave 2 Fellesnavn: (I overskriften: Dansen, huset) dans, huset, myr, biler, motorsykler,

Detaljer

2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans?

2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans? Elevene setter seg sammen i par og besvarer spørsmålene. «Ikke gi opp» Spørsmål til novellen 1. Hva har hendt Bjørn? 2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans? 3.

Detaljer

Ha en velsignet julehøytid. julehefte 2013. Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. Matt 2,10. årgang 109

Ha en velsignet julehøytid. julehefte 2013. Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. Matt 2,10. årgang 109 årgang 109 julehefte 2013 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Ha en velsignet julehøytid Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. Matt 2,10 «Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens

Detaljer

Tid til bønn 100 LEKSE TI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Tid til bønn 100 LEKSE TI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE TI Tid til bønn Henvisninger Lukas 5,12-16. Se også Markus 1,35; Markus 14,32-41; Alfa og Omega, bind 4, side 218-221. Minnevers: «[Jesus] trakk... seg ofte tilbake til øde steder og ba» (Lukas 5,16

Detaljer

Og bak sitt forekom Lisboa meg tristere enn mine mørklagte byer.

Og bak sitt forekom Lisboa meg tristere enn mine mørklagte byer. BREV TIL ET GISSEL Antoine de Saint-Exupéry Dette skriftet kom først ut i New York i 1943. Ble utgitt i Paris i 1944. På norsk i En røst fra århundrets samvittighet: Et utvalg av Antoine de Saint- Exupérys

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Stein på stein. Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD CAPPELEN

Stein på stein. Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD CAPPELEN Stein på stein ELISABETH ELLINGSEN KIRSTI MAC DONALD Norsk og samfannskunnskap for voksne innvandrere CAPPELEN Forord Stein på stein er et læreverk for voksne som lærer norsk. Det passer for kursdeltakere

Detaljer

Ikke noe å forlate. av Arne Lygre. novelle

Ikke noe å forlate. av Arne Lygre. novelle Ikke noe å forlate av Arne Lygre novelle Det er et stille hus jeg oppholder meg i. Jeg blir plutselig bevisst dette der jeg står alene i gutteværelset i andre etasje, det lydfattige jeg er en del av, og

Detaljer

DEN GAMLE. SIGURD KvALE: Tegn.: K. Espolin Johnson. (Foresatt side 34.) gjennom dalane, ut mot havet, nordover, sørover, ane fram:

DEN GAMLE. SIGURD KvALE: Tegn.: K. Espolin Johnson. (Foresatt side 34.) gjennom dalane, ut mot havet, nordover, sørover, ane fram: SIGURD KvALE: Tegn.: K. Espolin Johnson. DEN GAMLE H o dukkar OPP' alle stader. Det er utruleg kva ho ho går, er velfaret hennar ei signing. Ho brukar ikkje kan vinna over. Ho går i fylgje med våren OPP

Detaljer

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Originaltittel: How to stop worrying and start living, Simon & Schuster, Inc. Copyright 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 by Dale Carnegie. Copyright 1984 by

Detaljer