spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker"

Transkript

1 1 spidd n. (stekespidd, grillspyd) σούβλα, η [i suvla] # οβελός, ο [Ǥ ǤvεlǤs] # (lite steikespyd, obelisk) οβελίσκος, ο [Ǥ ǤvεliskǤs] / terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd σουβλάκι µοσχαρίσιο/χοιρινό, το [tǥ suvlaki mǥsχarisiǥ/çirinǥ] spidde v. ανασκολοπίζω [anaskǥlǥpizǥ] # (harpunere, gjennombore, dolke) καµακίζω [kamakizǥ] # (gjennombore, spjære) ξεκοιλιάζω [ksεkiljazǥ] spidding f.m. ανασκολοπισµός, ο [Ǥ anaskǥlǥpizmǥs] spiker m. καρϕί, το [tǥ karfi] # πρόκα, η [i prǥka] / slå en spiker i veggen µπήγω ένα καρϕί στιν τοίχο [biDžǥ εna karfi stǥn diχǥ] / ta/trekke spikrene/naglene ut av ξεκαρϕώνω [ksεkarfǥnǥ] # (gjøre løs, (bibelsk:) ta ned fra korset) αποκαθηλώνω [apǥkaϑilǥnǥ] / treffe spikeren på hodet (få noen til å føle seg truffet, bokst. treffe målet) βρίσκω το στόχο µου [vriskǥ tǥ stǥχǥ mu] spikerhode n. (hodet på en spiker) κεϕάλι ενός καρϕιού, το [tǥ kεfali εnǥs karfju] spikring f.m. (stifting, hefting) κάρϕωµα, το [tǥ karfǥma] spikk n. (skøyerstrek, påfunn) αταξία, η [i ataksia] spikke v. (skrape, skjære) σκαλίζω [skalizǥ] / spikke av (gjøre tynnere, kvesse) λιανεύω [lianεvǥ] spikre v. καρϕώνω [karfǥnǥ] # καρϕιτσώνω [karfitsǥnǥ] # καθηλώνω [kaϑiǥnǥ] / ikke spikret (uspikret) ακάρϕωτος [akarfǥtǥs] / spikre igjen ei dør/et vindu/ei kasse κλείνω πόρτα/παράθυρο/κουτί καρϕωνοντάς [klinǥ pǥrta/paraϑirǥ/kuti karfǥnǥndas] / spikre lokk på ei kasse καρϕώνω ένα καπάκι σε κουτί [karfǥnǥ εna kapaki sε kuti] / spikret du skiltet på døra? κάρϕωσες την πινακίδα στην πόρτα; [karfǥsεs tim binakiða stim bǥrta] spikret adj. (festet, naglet, plantet, nedsatt i) µπηχτός [biχtǥs] spill n. (leketøy) παιχνίδι, το [tǥ pεχniði] # (på teater/film, kortspill) παίξιµο, το [tǥ pεksimǥ] # (skuespillerkunst) ηθοποιία, η [i iϑǥpiia] # (på musikkinstrument) εκτέλεση, η [i εktεlesi] # (spilleomgang, parti) παρτίδα, η [i partiða] # (spill med kort eller terning, hasardspill) τυχερό παιχνίδι, το [tǥ tiçεrǥ pεçniði] # τζόγος ο [Ǥ dzǥDžǥs] # (bløff, skuespill, humbug) κωµωδία, η [i kǥmǥðia] # (talje, vinsj) ανυψωτήρας, ο [Ǥ anipsǥtiras] / det hele var et spill (han/hun bare lot som) ήταν όλα κωµωοδία [itan Ǥla kǥmǥðia] / det var avtalt spill ήταν κανονισµένη/στηµένη δουλειά [itan kanǥnizmεni/stimεni ðulja] # ήταν κοµπίνα [itan kǥmbina] # ήταν µηχανή όλη η υπόθεση [itan miχani Ǥli i ipǥϑεsi] / hvem spiller i mål/keeper? ποιος παίζει τέρµα/τερµατοϕύλακας; [pjǥs pεzi tεrma/tεrmatǥfilakas] / høyt spill χοντρό παιχνίδι, το [tǥ ΧǤndrǤ pεχniði] : det ble spilt høyere (innsatsene var (blitt) høyere) το παιχνίδι είχε χοντρύνει [tǥ pεχniði içε ΧǤndrini] / rått el. hardt spill άγαρµπο παιχνίδι, το [tǥ aDžarbǥ pεχniði] / sette livet sitt/sitt gode navn og rykte på spill διακυβεύω τη ζωή µου/την υπόληψή µου [ðiakivεvǥ ti zǥï mu/tin ipǥlipsi mu] : han setter livet sitt på spill παίζει τη ζωή του [pεzi ti zǥï tu] / sette ut av spill (rydde av veien, eliminere, utrydde) εξαϕανίζω [εksafanizǥ] # βγάζω από τη µέση [vDžazǥ apǥ ti mεsi] : sette en politsk motstander ut av spill βγάζω από τη µέση έναν πολιτικό

2 2 αντίπαλο [vDžazǥ apǥ ti mεsi εnan pǥlitikǥ andipalǥ] / sette sine politiske motstandere ut av spill ξαϕανίζω τους πολιτικούς µου αντιπάλους [εksafanizǥ tus pǥlitikuz mu andipalus] / spill på rikstoto (avkrysninger/tipping på kupongen) ιπποδροµιακά στοιχήµατα [ipǥðrǥmiaka stiçimata] / spille et hardt spill/spille/drive et farlig spill κάνω σκληρό/επικίνδυνο παιχνίδι [kanǥ sklirǥ/εpikinðinǥ pεχniði] / spillet er over (slaget er tapt) το παινίδι τέλειωσε [tǥ pεχniði tεliǥsε] / stå på spill (stå om) διακυβεύοµαι [ðiakivεvǥmε] # (være i faresonen, være i fare) διατρέχω κίνδυνο [ðiatrεχǥ kinðinǥ] : framtida mi står på spill (det står om min fremtid) διακυβεύεται το µέλλον µου [ðiakivεvεtε tǥ mεlǥn mu] : hans ære står på spill (han setter sin ære på spill) παίζει την τιµή του [pεzi tin dimi tu] / ærlig/uærlig spill τίµιο/βρώµικο παιχνίδι [timiǥ/vrǥmikǥ pεχniði] spille v. (søle) λερώνω [lεrǥnǥ] # (i film) παράγω [paraDžǥ] # (sport, instrument) παίζω [pεzǥ] # (blåse på et instrument) βαρώ [varǥ] # (på teatret) υποδύοµαι [ipǥðiǥmε] (spille/ha rollen som, framstille) παρασταίνω [parastεnǥ] # παριστάνω [paristanǥ] # (opptre) υποκρίνοµαι [ipǥkrinǥmε] # (late som) παριστάνω [paristanǥ] # καµώνοµαι [kamǥnǥmε] # (forestille, late som) κάνω [kanǥ] # (istemme, intonere, sette i gang å spille) ανακρούω [anakruǥ] / alder spiller ingen rolle (alder er uten betydning) η ηιλίκα δεν παίζει κανένα ρόλο [i ilikia ðεm bεzi kanεna rǥlǥ] / hun spiller vakkert på fløyte (hun er flink til å spille fløyte) παίζει ωραία ϕλάουτο [pεzi Ǥrεa flautǥ] / hva er det de spiller? (hva spiller de for noe?) τί παίζουν; [ti pεzun] / hvem spiller? (fotball, instrument etc.) ποιος παίζει; [pjǥs pεzi] / hvem spiller hovedrollen? (hvem er hovedpersonen?) ποιος είναι ο πρωταγωνιστής; [pjǥs inε Ǥ prǥtaDžǥnstis] / jeg skal spille/skal ha rollen som Antigone εγώ θα παραστήσω την Αντιγόνη [εDžǥ ϑa parastisǥ tin andiDžǥni] / orkesteret spilte/satte i gang å spille en marsj η µπάντα ανέκρουσε ένα εµβατήριο [i banda anεkrusε εna εmvatiriǥ] / spille annenfiolin (i forhold til noen) (ha en sekundær rolle (i noe)) παίζω δευτερεύοντα/ δεύτερο ρόλο [pεzǥ ðεftεrεvǥnda/ðεftεrǥ rǥlǥ] # (opptre som skyteskive for komikers morsomheter, være den underlegne) παίζω ρόλο κοµπάρσου [pεzǥ rǥlǥ kǥmbarsu] / spille bort (sløse bort) καταξοδεύω [kataksǥðεvǥ] # κατασπαταλώ [kataspatalǥ] : han spilte bort en formue på kasinoer καταξόδεψε ολόκληρη περιουσία στα καζίνα [kataksǥðεpsε ǤlǤkliri pεriusia sta kazina] : han spilte bort en hel formue έχασα στο παιχνίδι ολόκληρη περιουσία [εhasa stå pehnidi ålåkliri periosia] / spille bort (med terninger) χάνω στα ζάρια [ΧanǤ sta zaria] : han spilte bort en hel formue (med terninger/på kortspill) έχασε ολάκερη περιουσία στα ζάρια/παίζοντας χαρτιά [εχasε Ǥlakεri pεriusia sta zaria/pεzǥndas Χartja] : han spilte bort sin kones medgift på kasinoer κατασπατάλησε την προίκα της γυναίκας του στα καζίνα [kataspatalisε tim brika tiz jinεka tu sta kazina] / spille bridge παίζω µπριτζ [pεzǥ bridz] / spille dronning overfor παριστάνω τη βασίλισσα σε κάποιον [paristanǥ ti vasilisa sε kapiǥn] / spille den dumme (late som en er dum) κάνω τον ανήξερο [kanǥ tǥn aniksεrǥ] / spille dobbeltspill med noen (lure noen, ta noen ved nesen) πα ίζω τον παπάς σε κάποιον[pεzǥ tǥm bapas sε kapiǥn] / spille en jevn(byrdig)/tett kamp παίζω καραµπίνα [pεzǥ karamina] / spille en trumf παίζω ένα ατού [pεzǥ εna atu] /

3 3 spille en rolle (i/for noe) παίζω ρόλο [pεzǥ rǥlǥ] : det spiller ingen rolle δεν πειράζει [ðεm birazi] : spille en framtredende rolle i noe (ha en lederfunksjon) παίζω ηγετικό ρόλο σε κάτι [pεzǥ ijεtikǥ rǥlǥ sε kati] : spille en viktig/aktiv rolle i noe διαδραµατίζω σηµαντικό/δραστήριο ρόλο σε κάτι [ðiaðramatizǥ simandikǥ/ðrastiriǥ rǥlǥ sε kati] : spille en mer aktiv (dynamisk) rolle παίζω δυναµικότερο ρόλο [pεzǥ ðinamikǥtεrǥ rǥlǥ] : spille en mindre viktig/sekundær rolle i noe παίζω δευτερεύοντα ρόλο σε κάτι [pεzǥ ðεftεrεvǥnda rǥlǥ sε kati] : spille en rolle (på teatret) υποδύοµαι (θεατρικό) ρόλο [ipǥðiǥme ϑεatrikǥ rǥlǥ] : spiller det noen rolle? παίζει ρόλο; [pεzi rǥlǥ] : teatereleven spilte en opprørsk tenåring ο σπουδαστής του θέατρο έπαιζε τον επαναστάτη έϕηβο [Ǥ spuðastis tu ϑεatrǥ εpεzε tǥn εpanastati εfivǥ] / spille en tett/jevnbyrdig kamp παίζω καραµπίνα [pεzǥ karabina] / spille et godt spill/parti/ sett κανω καλο παιχνιδι [kanǥ kalǥ pεχniði] / spille fele/fiolin βαρώ το βιολί [varǥ tǥ viǥli] / spille for galleriet (fri til publikum på bekostning av kunstneriske hensyn) πευθύνοµαι στα κατώτερα γούστα του κοινού [apεfϑinǥmε sta katǥtεra Džusta tu kinu] # (agitere, være demagog) δηµαγωγώ [ðimaDžǥDžǥ] / spille fornem (skape seg, gjøre seg til) µεγαλοπιάνοµαι [mεDžalǥpjanǥmε] # το παίρνω επάνω µου [tǥ pεrnǥ εpanǥ mu] / spille fotball παίζω µπάλα [pεzǥ bala] / spille gal (late som en en gal) καµώνοµαι τον τρελλό [kamǥnǥmε tǥn drεlǥ] : ikke spill gal (ikke lat som du er gal) µην καµώνεσαι τον τρελλό [miŋ kamǥnεsε tǥn drεlǥ] / spille gjerrig (fotball) (ikke ta noen sjanser) παίζω στα σίγουρα [pεzǥ sta siDžura] / spille hasard med (gamble med) παίζω µε [pεzǥ mε] : ikke spill hasard med livet ditt/helsa di! µην παίζεις µε τη ζωή σου/την υγεία σου! [mim bεziz mε ti zǥï su/tin ijia su] / spille helt(en) υποδύοµαι ήρωα [ipǥðiǥmε irǥa] / spille inn (på bånd, plate etc., gjøre opptak av) εγγράϕω [εŋgrafǥ] # γράϕω [DžrafǤ] : spille inn på bånd (ta opp på bånd) µαγνητοϕωνώ [maDžnitǥfǥnǥ] : når jeg spiller inn/får spilt inn nye sanger (på plate) οταν γράϕο (σε δίσκο) νέα τραγούδια.. [Ǥtan DžrafǤ (sε ðiskǥ) nεa traDžuðja] / spille inn en film(rull) (gjøre filmopptak) γυρίζω µια ταινία/ένα ϕιλµ [jirizǥ mja tεnia/ εna film] / denne filmen ble innspilt i Roma η ταινία αυτή γυρίστηκε στη Ρώµη [i tεnia afti tεnia/εna film] :jiristikε sti rǥmi] / spille klovn (spille idiot) κάνω/περιστάνω το βλάκα [kanǥ/pεristanǥ tǥ vlaka] : ikke spill klovn (ikke lat som du er dum) µην καµώνεσαι το χαζό [miŋ gamǥnεsε tǥ ΧazǤ] / spille komedie (gjøre seg til) παίζω κωµωδία/ θέατρο [pεzǥ kǥmǥðia/ϑεatrǥ] / spille/gjøre seg kostbar παίζω σκληρά [pεzǥ sklira] / spille krefter på noe uoppnåelig (være spilt møye, terpe forgjeves på noe, diskutere noe som allerede er avgjort, melk harer og klipp skilpadder! ) άρµεγε λάθους και κούρευε χελώνες! [arpεjε laϑus kε kurεvε çεlǥnεs] / spille likegyldig παριστάνω τον αδιάϕορο [paristanǥ tǥn aðjafǥrǥ] / spille et høyt/ufarlig spill (spille med høy/lav riskio) παίζω χοντρό/ψιλό παιχνϊδι [pεzǥ ΧǤndrǤ/psilǤ pεχniði] / spille med nerve παίζω µε νεύρο [pεzǥ mε nεfrǥ] / spille med åpne kort (legge kortene på bordet) παίζω µε ανοιχτά χαρτιά [pεzǥ mε aniχta Χartja] # (drive ærlig spill) παίζω καθαρά [pεzǥ kaϑara] / spille noen et puss (drive ap med noen) κάνω αστείο σε κάποιον [kanǥ astiǥ sε kapiǥn] # κάνω νίλα σε κάποιον [kanǥ nila sε kapiǥn] # (lure/bedra

4 4 noen) σκαρώνω βροµοδουλειά σε κάποιον [skarǥnǥ vrǥmǥðulja sε kapiǥn] / spille om penger παίζω χρήµατα [pεzǥ Χrimata] : vi spiller ikke om penger δεν παίζοµε χρήµατα [ðεm bεzǥmε Ǥrimata] / spille omkamp (spille playoff-kamp) παίζω µια ισοπαλία σε επαναληπτικό αγώνα [pεzǥ mja isǥpalia sε apanaliptikǥ aDžǥna] / spille opp (om band/orkester: begynne å spille) αρχίζω να παίζω [arçizǥ na pεzǥ] / spille piano παίζω πιάνο [pεzǥ pjanǥ] : spille piano med følelse παίζω πιάνο µε αίσθηµα [pεzǥ pjanǥ mε εsϑima] : han spiller piano med stor følsomhet/med utsøkt dyktighet παίζει πιάνο µε µεγάλη ευαισθησία [pεzi pjanǥ mε mεDžali εvesϑisia] / spille på (satse på, vedde på) στοιχηµατίζω στο [stiçimatizǥ stǥ] # (utnytte, trekke veksler på, spekulere i) εκµεταλλεύοµαι [εkmεtalεvǥmε] : spille på følelsene (til noen) παίζω µε την αυαισθησία (κάποιου) [pεzǥ mε tin εvεsϑisia kapiu] : spille på noens medfølelse/medlidenhet εκµεταλλεύοµαι την αγάπη κάποιου [εkmεtalεvǥmε tin aDžapi kapiu] / spille på børsen κερδοσκοπώ/παίζω στο Χρηµατιστήριο [kεrðǥskǥpǥ/ pεzǥ stǥ ΧrimatistiriǤ] / (om journalist/skribent:) spille på publikums dårlige smak/ lavere instinkter απευθύνοµαι στα κατώτερα γούστα του κοινού [apεfϑinǥmε sta katǥtεra Džusta tu kinu] / spille på hest παίζω στον ιππόδροµο/στ' αλογάκια [pεzǥ stǥn ipǥðrǥmǥ/stalǥDžakia] : han spiller på den svarte hesten στοιχηµατίζει στο µαύρο άλογο [stiçimatizi stǥ mavrǥ alǥDžǥ] : hvilken hest spiller/holder du på? ποιο άλογο παίζεις; [pjǥ alǥDžǥ pεzis] / spille sine kort fornuftig/godt (oppføre seg fornuftig) ϕέρνοµαι έξυπνα [fεrnǥmε εksipna] : hvis du spiller dine kort fornuftig, vil du kunne gjøre det helt store αν ϕερθείς έξυπνα έπιασες την καλή [an fεrϑis εksipna εpiasεs tiŋ gali] / spille sjakk παίζω σκάκι [pεzǥ skaki] / spille syk (simulere, late som en er syk) κάνω/καµώνοµαι τον άρρωστο [kanǥ tǥn arǥstǥ] : han spilte syk for å slippe å gå på skolen καµώθηκε τον άρρωστο για να µην πάει σχολείο [kamǥϑikε tǥn arǥstǥ ja na min pai sχǥliǥ] / spille teater (skape seg, gjøgle) παίζω θέατρο [pεzǥ ϑεatrǥ] / spille trompet (blåse på trompet) βαρώ τη σάλπιγγα [varǥ ti salpiŋga] / spille uavgjort έρχοµαι ισοπαλία [εrχǥmε isǥpalia] : vi spilte uavgjort mot AEK ήρθαµε ισοπαλία µε την ΑΕΚ [irϑamε isǥpalia mε tin aεk] / spille ut sitt siste kort/ sin siste trumf (også: prøve den siste utvei) παίζω το τελευταίο µου χαρτί/ατού [pεzǥ tǥ tεlεftεǥ mu Χarti/atu] / spille ærlig spill παίζω τίµια [pεzǥ timja] / spiller det noen rolle? παίζει ρόλο; [pεzi rǥlǥ] : spiller det noen rolle om? ενδιαϕέρει αν...; [εnðiafεri an] # (gjør det noe fra eller til om? er det så farlig om...?) κάνει καµιά διαϕορά αν...; [kani kamja ðiafǥra an] spilleautomat m. κουλοχέρης, ο [Ǥ kulǥçεris] spillebule f.m. χαρτοπαικτικό καταγώγιο, το [tǥ ΧartǤpεktikǤ kataDžǥjǥ] # (spillekasino) χαρτοπεχτικό κέντρο, το [tǥ ΧartǤpεΧtikǤ kεndrǥ] # χαρτοπεχτική λέσχη, η [i ΧartǤpεΧtiki lεsçi] spilleforlengelse m. (ekstraomgang(er)(på grunn av uavgjort resultat)) παράταση (λάγω ισοπαλίας), η [i paratasi (lǥDžǥ isǥpalias)] spillelokale n. (for totalisatorspill etc., tippsjappe) πρακτορείο στοιχηµάτων, το [tǥ praktǥriǥ stiçimatǥn] # κατάστηµα στοιχηµάτων, το [tǥ katastima stiçimatǥn] spillemerke n. (sjetong) ϕίσα, η [i fisa] # µάρκα, η [i marka]

5 5 spilleomgang m. (parti) παρτίδα, η [i partiða] spiller m. (idrett, musikk, skuespill, gambling)(mannlig) παίχτης, ο [Ǥ pεχtis] # παίκτης, ο [Ǥ pεktis] # (kvinnelig) παίχτρια, η [i pεχtria] # παίκτρια, η [i pεktria] / hvert lag består av elleve spillere κάθε οµάδα απαρτίζεται από έντεκα παίχτες [kaϑε Ǥmaða apartizεtε apǥ εndεka pεχtεs] spillerovergang m. (fotballspiller) µεταγραϕή ποδοσϕαιριστή, η [i mεtaDžrafi pǥðǥsfεristi] spilleregler m.pl. κανόνες του παιχνιδιού, οι [i kanǥnεs tu pεχnidju] / følge spillereglene (holde seg til reglene) παίζω σύµϕωνα µε όλους τους κανόνες [pεzǥ simfǥna mε Ǥlus tus kanǥnεs] spillerom n. (albuerom, frihet til å utfolde seg, bevegelsesfrihet) ελευθερία κινήσεων/ ελιγµών, η [i εlεfϑεria kinisεǥn/εliDžmǥn] # (slingringsmonn, margin, toleranse) ανοιχή εϕαρµογής, η [i aniçi εfarmǥjis] # gi noen/noe fritt spillerom (slippe noen/ noe helt løs) αϕήνω κάποιον/κάτι εντελώς ελεύθερο [afinǥ kapiǥn/kati εndεlǥs εlεfϑεrǥ] spilling f.m. (hasardspill, pengespill, veddeløp, satsing) στοιχηµάτισµα, το [tǥ stiçimatizma] # ποντάρισµα, το [tǥ pǥndarizma] # (oppr. terningspill, senere også: triksing, lureri) κυβεία, η [i kivia] # (avspilling, intonering) ανάκρουση, η [i anakrusi] spillkort n. χαρτί, το [tǥ Χarti] # τραπουλόχαρτο, το [tǥ trapulǥχartǥ] # παιγνιόχαρτο, το [tǥ pεDžnjǥχartǥ] spillopp m. (skøyerstrek, spikk, påfunn) αταξία, η [i ataksia] # (skøyerstrek, ugagn) βλάβη, η [i vlavi] # (streker, rampestreker, sprell, spillopper, eskapader) ζαβολιές οι [i zavǥljεs] : barn liker å lage spillopper/gjøre ugagn τα παιδιά αγαπούν τις ζαβολιές [ta pεðja aDžapun tiz zavǥljεs] spilloppmaker m. (ugagnskråke, rampunge, smådjevel, rakkerunge) διαβολάκι, το [tǥ ðiavǥlaki] spillvann n. (kloakk, gjørme, slam) απόβλητα, τα [ta apǥvlita] # (avløpsvann, kloakkvann, kjølvann, kjølstripe) απόνερα, τα [ta apǥnεra] # (grumsete/skittent vann, avløpsvann, kloakkvann) βροµόνερο [vrǥmǥnεrǥ] # λύµατα, τα [ta limata] spiltau n. (bås, stall) αχούρι, το [tǥ aχuri] spinat m. σπανάκι, το [tǥ spanaki] / spinat med ris σπανακόρυζο, το [Ǥ spanakǥrizǥ] spinatpai m. σπανακόπιτα, η [i spanakǥpita] spindel m. αδράχτι, το [tǥ aðraχti] # άτρακτος, η [i atraktǥs] spindelvev m. (kingelvev) αραχνιά, η [i araχnja] # δίχτυ αράχνης, το [tǥ ðiχti araχnis] # ιστός (αράχνης), ο [Ǥ istǥs (araχnis)] # (eg. kingel, edderkopp, stilistisk figur for kingelvev) αράχνη, η [i araχni] / dekkes av spindelvev αραχνιάζω [araχnjazǥ] / fjerne spindelvev (renske et sted for spindelvev) ξαραχνιάζω [ksaraχnjazǥ] spindelvevaktig adj. (finvevd, finspunnet, florlett, slørlett, tynn) αραχνοῢϕαντος [araχnǥïfandǥs] spindelvevhinne f.m. (anat.)(den midtre av tre hjernehinner) αραχνοειδής (µήνιγξ), η [i araχnǥiðis (miniŋks)] spinkel adj. (skrøpelig, tynn) αδύνατος [aðinatǥs] # (tynn, svak) αχνός [aχnǥs] # (delikat, tander, sped, spedbygd) λεπτοκαµωµένος [lεptǥkamǥmεnǥs] / en spinkel kropp λεπτοκαµωµένο σώµα [lεptǥkamǥmεnǥ sǥma]

6 6 spinne v. κλώθω [klǥϑǥ] # (spinne på rokk, få til å rotere, skru) γνέθω [DžnεϑǤ] # νέθω [nεϑǥ] / spinne ull κλώθω µαλλί [klǥϑǥ mali] spinnemaskineri n. (spinnemaskiner) κλωστικά µηχανήµατα, τα [ta klǥstika miχanimata] spinner m. (spinneriarbeider) κλώστης, ο [Ǥ klǥstis] # f. κλώστρια, η [i klǥstria] # νηµατουργός, ο [Ǥ nimaturDžǥs] spinneri n. κλωστήριο, το [tǥ klǥstiriǥ] # νηµατουργείο, το [tǥ nimaturjiǥ] spinning f.m. γνέσιµο, το [tǥ DžnεsimǤ] # κλώσηµο, το [tǥ klǥsimǥ] # (også: spunnet tråd) γνέµα, το [tǥ Džnεma] # (garn-/trådproduksjon) νηµατοποίηση, η [i nimatǥpiisi] # νηµατουργία, η [i nimaturjia] spion m. (etterretningsagent) κατάσκοπος, ο [Ǥ kataskǥpǥs] # (politispion) χαϕιές, ο [Ǥ Χafjεs] / være spion (operere som spion, spionere) κάνω/ενεργώ κατασκοπεία [kanǥ/εnεrDžǥ kataskǥpia] : han var spion (han var aktiv som/opererte som spion) έδρασε σαν κατάσκοπος [εðrasε san kataskǥpǥs] spionasje f.m. κατασκοπεία, η [i kataskǥpia] / militær spionasje στρατιωτική κατασκοπεία, η [i stratiǥtiki kataskǥpia] spionere v. κατασκοπεύω [kataskǥpεvǥ] # παρακολουθώ [parakǥluϑǥ] # (være spion, operere som spion) κάνω/ενεργώ κατασκοπεία [kanǥ/εnεrDžǥ kataskǥpia] / han spionerte for en fremmed makt έκανε κατασκοπεία υπέρ ξένης δυνάµεως [εkanε kataskǥpia ipεr ksεniz ðinamεǥs] / spionere på noen κατασκοπεύω κάποιον [kataskǥpεvǥ kapiǥn] spionfilmer m.pl. ϕιλµ κατασκοπείας, τα [ta film kataskǥpias] spionnettverk n. (spionring) δίκτυο κατασκοπείας, το [tǥ ðiktiǥ kataskǥpias] # κατασκοπευτικό δίκτυο, το [tǥ kataskǥpεftikǥ ðiktiǥ] spir n. (klokketårn, kirketårn) βέλος, ο [Ǥ vεlǥs] spiral m. (arkit.) έλιγµα, το [tǥ εliDžma] # (geom.. anatom., arkit.: volutt) έλικας, ο [Ǥ εlikas] # έλικα, η [i εlika] # (kveil, ringformet brød) σπείρα, η [i spira] spiral- (spiralaktig, spiralformet) ελικωτός [εlikǥtǥs] spiralbor m.n. σπειροειδές τρυπάνι, το [tǥ spirǥiðεs tripani] # (trebor) ξυλοτρύπανο, το [tǥ ksilǥtripanǥ] spiralfjær f.m. (-fjør) σπειροειδές/ελικοειδές ελατήριο, το [tǥ spirǥiðεs/εlikǥiðεs εlatiriǥ] # (madrassfjær, /-fjør) ελατήριο σοµιέ, το [tǥ εlatiriǥ sǥmjε] # ελατηριοϕόρου στρώµατος, ο [Ǥ εlatiriǥfǥru strǥmatǥs] spiralformet adj. (snodd, vridd) ελικοειδής [εlikǥiðis] # ελικόµορϕος [εlikǥmǥrfǥs] / et sneglehus er spiralformet το κέλυϕος ενός σαλιγκαριού είναι ελικοειδές [tǥ kεlifǥs εnǥs saliŋgarju inε εlikǥiðεs] spire m. βλαστάρι, το [tǥ vlastari] # βλαστός, ο [Ǥ vlastǥs] spire v. (skyte knopper) πέτω βλαστάρια [pεtǥ vlastaria] # βλαστάνω [vlastanǥ] # βλασταίνω [vlastεnǥ] # (gro, vokse) ϕυτρώνω [fitrǥnǥ] # (skyte opp, dukke opp, vise seg, komme opp av jorda) ξεϕυτρώνω [ksεfitrǥnǥ] / har hestebønnene spirt/ kommet opp? ξεϕύτρωσαν τα κουκιά [ksεfitrǥsan ta kukja] / regnet vil få bønnene til å spire η βρoχή θα βοηθήσει τις ϕασολιές να βλαστήσουν [i vrǥçi ϑa vǥiϑisi tis fasǥljεs na vlastisun] : regnet har fått bønnene til å spire η βροχή ξεπέταξε τα

7 7 ϕασόλια [i vrǥçi ksεpεtaksε ta fasǥlja] / spire igjen ξαναβλαστάνω [ksanavlastanǥ] spire- (spiredyktig, kim- ) βλαστικός [vlastikǥs] spiredyktig adj. (spire-, kim- ) βλαστικός [vlastikǥs] spiring f.m. (knoppskyting, vekst, utvikling) βλάστηµα, το [tǥ vlastima] # βλάστηση, η [i vlastisi] spirrevipp m. m. (viktigpropp, viktigper, blære) αντράκι, το [tǥ andraki] spise v. τρώω [trǥǥ] # τρώγω [trǥDžǥ] # (babyspråk: jf. mat) κάνω µα, το [kanǥ ma] # κάνω µαµά [kanǥ mama] / hva skal vi ha å spise? τι θα ϕάµε; [ti ϑa famε] / hvor kan en spise godt/billig her i nærheten? πού µπορώ εδώ κοντά να ϕάω καλά/ϕθηνά; [pu bǥrǥ εðǥ kǥnda na faǥ kala / fϑina] / jeg har ikke spist noe siden i morges είµαι νηστικός από το πρωί [imε nistikǥs apǥ tǥ prǥï] / jeg har ikke spist på tre dager (jeg har vært uten mat i tre dager) είµαι αϕάγωτος τρεις ηµέρες [imε afaDžǥtǥs tris imεrεs] / jeg spiste ute έϕαγα έξω [εfaDža εksǥ] / la meg få noe å spise (gi meg noe å spise) βάλε µου κάτι να ϕάω [valε mu liDžǥ krasi/kati na faǥ] / spise for lite (spise dårlig, være underernært) κακοτρώ(γ)ω [kakǥtrǥ(Dž)ǥ] / spise for mye (forspise seg) παρατρώω [paratrǥǥ] / spise frokost tidlig προγευµατίζω ενωρίς [prǥjεvmatizǥ εnǥris] / spise godt (få god mat) τρώω καλά [trǥǥ kala] # (spise mye, fråtse) καλοτρώ(γ)ω [kalǥtrǥ(Dž)ǥ] : vi spiser godt/det er god mat på det hotellet τρώµε καλά σ' αυτό το ξενοδοχείο [trǥmε kala saftǥ tǥ ksεnǥðǥçiǥ] / spise i full fart (få seg en liten matbit i hui og hast) τρ ω στ' αρπαχτά [trǥǥ starpaχta] / spise kveldsmat δειπνώ [ðipnǥ] / spise lunsj/middag γευµατίζω [jεvmatizǥ] : de satt og spiste lunsj da jeg kom (på besøk til dem) γευµάτισαν όταν τους επισκέϕτηκα [jεvmatisan Ǥtan tus εpiskεftika] / spise med god appetitt τρώω γερά, [trǥǥ jεra] : spise og drikke med god appetitt τρώω και πίνω µε κέϕι [trǥǥ kε pinǥ mε kεfi] / spise med stor appetitt (proppe seg med mat) τρώω τον άµπακα [trǥǥ tǥn ambaka] / spise/drikke med velbehag (nyte maten/drinken) τρώγω/ πίνω µε απόλαυση [trǥDžǥ/pinǥ mε apǥlafsi] / spise noen/noe med øynene (stirre lengselsfullt på noen/noe) τρώω κάποιον/κάτι µε τα µάτια [trǥǥ kapiǥn/kati mε ta matja] / spise opp (spise ferdig, avrunde måltidet) αποτροωγώ [apǥtrǥDžǥ] # (fortære, ete seg inn) κατατρώ(γ)ω [katatrǥ(Dž)ǥ] : han spiste opp hele brødet έϕαγε όλο το καρβέλι [εfajε ǤlǤ tǥ karvεli] : spis opp brødet ditt ϕάε όλο σου το ψωµί [faε ǤlǤ su tǥ psǥmi] / spise pent τρώω καθωσπρέπει [trǥǥ kaϑǥsprεpi] / spise seg god og mett (få nok mat) καλοχορταίνω [kalǥχǥrtεnǥ] / vi var nesten ferdige med å spise (vi var i ferd med å avrunde måltidet) κοντεύαµε να τελειώσουµε το ϕαγητό [kǥndεvamε na tεliǥsumε tǥ fajitǥ] spisebord n. (spisestue) τραπεζαρία, η [i trapεzaria] spisekart m. (spiseseddel, meny) τιµοκατάλογος εστιατόριου, ο [Ǥ timǥkatalǥDžǥs εstiatǥriu] # εδεσµατολόγιο, το [tǥ εðεzmatǥlǥjiǥ] # (dagl.) λίστα, η [i lista] # µενού, το [tǥ mεnu] spiselig adj. βρώσιµος [vrǥsimǥs] # εδώδιµος [εðǥðimǥs] spisepinne m. κινεζικό ξυλαράκι, το [tǥ kinεzikǥ ksilaraki] spiserør n. οισοϕάγος, ο [Ǥ isǥfaDžǥs] spisesal m. αίθουσα ϕαγιτού, η [i εϑusa fajitu] # (spisedtue, spisesal, restaurant)

8 8 εστιατόριο, το [tǥ εstiatǥriǥ] spiseseddel m. (spisekart, meny) τιµοκατάλογος εστιατόριου, ο [Ǥ timǥkatalǥDžǥs εstiatǥriu] # εδεσµατολόγιο, το [tǥ εðεzmatǥlǥjiǥ] # (dagl.) λίστα, η [i lista] # µενού, το [tǥ mεnu] spisested n. (spiseri) ϕαγάδικο, το [tǥ faDžaðikǥ] # εστιατόριο, το [tǥ εstiatǥriǥ] # (kjøkken, liten restaurant) µαγειρείο, το [tǥ majiriǥ] # µαγέρικο, το [tǥ majεrikǥ] οινοµαγειρείο, το [tǥ inǥmajiriǥ] / en billig restaurant (billig spisested) ϕτηνό εστιατόριο [ftinǥ εstiatǥriǥ] # ϕτηνοµαγέρικο, το [tǥ ftinǥmajεrikǥ] spisestue f.m. (spisebord) τραπεζαρία, η [i trapεzaria] # (spisesal, restaurant) εστιατόριο, το [tǥ εstiatǥriǥ] / i spisestua στην τραπεζαρία [stin drapεzaria] spisevogn f. (restaurantvogn) βαγκόν ρεστωράν, το [tǥ vagǥn rεstǥran] # βαγόνι ρεστωράν, το [tǥ vaDžǥni rεstǥran] # βαγόνι εστιατόριο, το [tǥ vaDžǥni-εstiatǥriǥ] # εστιατόριο, το [tǥ εstiatǥriǥ] / er det spisevogn på/i toget? υπάρχει βαγκόν ρεστωράν στο τραίνο; [iparçi vagǥn rεstǥran stǥ trεnǥ] spiskammers n. κελάρι, το [tǥ kεlari] spiss m. (topp, toppunkt) κορυϕή, η [i kǥrifi] # (odd, pigg, nålespiss ) αιχµή, η [i εχmi] # (ende, tipp, tupp) άκρη, η [i akri] # (tet, topp) κεϕαλή, η [i kεfali] # (angrepsspiller, forward) κανονιέρης, ο [Ǥ kanǥnjεris] # γκολτζής, ο [Ǥ gǥldzis] # κυνηγός, ο [Ǥ kiniDžǥs] # (på pil) µύτη βέλους [miti vεlus] # (på penn: pennesplitt) µύτη πένας [miti pεnas] / stille seg i spissen (for) µπαίνω επικεϕαλής [bεnǥ εpikεfalis] / stå i spissen for είµαι επικεϕαλής του/της/των [imε εpikεfalis tu/tis/tǥn] spiss adj. οξύς [Ǥksis] # (dagl.) σουβλερός [suvlεrǥs] # (skarp, taggete, om fjell: forrevet) αιχµηρός [εχmirǥs] # µυτερός [mitεrǥs] / et spisst instrument/redskap µυτερό εργαλείο [mitεrǥ εrDžaliǥ] # οξύ όργανο [Ǥksi ǤrDžanǤ] / et spisst tak µυτερή οροϕή [mitεri ǤrǤfi] / spiss vinkel οξεία γωνία, η [i Ǥksia DžǤnia] spissborger m. (besteborger, snobb) αρχοντοχωριάτης, ο [Ǥ arχǥndǥχǥriatis] spissborgerlig adj. (besteborgerlig) άµουσος [amusǥs] / (trangsynt, selvtilfreds, uten interesse for kunst (og kultur)) ανίδεος από τέχνη [aniðεǥs apǥ tεχni] spisse v. ξύνω [ksinǥ] # οξύνω [ǤksinǤ] # (kvesse, skjerpe) ακονίζω [akǥnizǥ] # (gjøre tynn, fortynne) λεπτύνω [lεptinǥ] # λεπταίνω [lεptεnǥ] / spisse en blyant ξύνω ένα µολύβι [ksinǥ εna mǥlivi] # λεπταίνω τη µύτη ενός µολυβιού [lεptεnǥ ti miti εnǥz mǥlivju] / spisse ørene (høre godt etter, lytte (an)spent) αυτιάζοµαι [aftjazǥmε] # τεντώνω τα αϕτιά [tεndǥnǥ ta aftja] # τετώνω/στήνω τ' αυτί [tεtǥnǥ/stinǥ tafti] # ακούω προσεχτικά [akuǥ prǥsεχtika] # ανορθώνω τ' αυτιά [anǥrϑǥnǥ taftja] # βάζω αυτί [vazǥ afti] # (tjuvlytte) κρυϕακούω [krifakuǥ] spisser m. (blyantspisser) ακονιστήρι, το [tǥ akǥnistiri] spissfindig adj. (ordkløversk, sofistisk) δικολαβιστικός [ðikǥlavistikǥs] # λεπτολόγος [lεptǥlǥDžǥs] spissfindighet f.m. (ordkløveri, flisespikkeri) λεπτολογεία, η [i lεptǥlǥjia] spisshet m. (spissing) αιχµηρότητα, η [i εχmirǥtita] # οξύτητα, η [i Ǥksitita] / spissheten til en nål αιχµηρότητα βελόνας, η [i εχmirǥtita vεlǥnas] / en vinkels spisshet οξύτητα γωνίας [Ǥksitita DžǤnias]

9 9 spisstelt n. (kjegleformet telt) κωνικό αντίσκηνο, το [tǥ kǥnikǥ andiskinǥ] spissvinklet adj. οξυγώνιος [ǤksiDžǤnjǤs] spjeld n. (ventil, gasspjeld, choke) δικλίδα, η [i ðikliða] # (ventil, propp, plugg) επίκλειστρο, το [tǥ εpiklistrǥ] # (klaff, propp, plugg) επιστόµιο, το [tǥ εpistǥmiǥ] spjelke v. βάζω σε νάρθηκα [vazǥ sε narϑika] / spjelke en brukket arm βάζω ένα σπασµένο χέρι σε νάρθηκα [vazǥ εna spazmεnǥ çεri sε narϑika] spjæling m. (pusling, stakkar) ανθρωπάκι, το [tǥ anϑrǥpaki] # ανθρωπάριο, το [tǥ anϑrǥpariǥ] # (en kortvokst kar) κατσιασµένος άνθρωπος, ο [Ǥ katsiazmεnǥs anϑrǥpǥs] / en engstelig spjæling (en forsagt liten kar) άψυχο ανθρωπάκι [apsiχǥ anϑrǥpaki] spjære v. (rive opp, spidde, gjennombore) ξεκοιλιζάζω [ksεkiljazǥ] / spjære en madrass ξεκοιλιζάζω ένα στρώµα [ksεkiljazǥ εna strǥma] spjåke ut v. (jåle ut (med billig pynt)) παραστολίζω (µε ϕτηνά στολίδια) [parastǥlizǥ (mε ftina stǥliða)] spleise v. (skjøte, slå sammen, føye sammen) µατίζω [matizǥ] # συνδέω [sinðεǥ] # βάζω µαζί [vazǥ mazi] / spleise på (gå sammen om å kjøpe) κάνω/βάζω ρεϕενέ [kanǥ/vazǥ refεnε] : de spleiset på en sykkel έκαναν ρεϕενέ ν' γοράσουν ποδήλατο [εkanan rεfεnε naDžǥrasǥ pǥðilatǥ] : vi slo sammen sparepengene våre for å kjøpe en sykkel βάλαµε όλοι µαζί τις οικονοµίες µας ν' αγοράσοµαι ποδήλατο [valamε Ǥli mazi tis ikǥnǥmiεz maz naDžǥrasǥ pǥðilatǥ] splid m. (uenighet, splittelse, krangel) διαίρεση, η [i ðjεrεsi] # διχασµός, ο [Ǥ ðiχazmǥs] # (konflikt, stridighet, uenighet) διαµάχη, η [i ðiamaçi] # διαϕορά, η [i ðiafǥra] # (mislyd, disharmoni, uenighet, strid) διαϕωνία, η [i ðiafǥnia] / så splid ενσπείρω* διχόνοια [εnspirǥ ðiχǥnia] # διασπείρω ζιζάνια [ðiaspirǥ zizania] : så splid i en familie (bringe strid og uenighet inn i en familie) ϕέρνω διαίρεση/διαϕωνία/διχασµό σε µια οικογένεια [fεrnǥ ðjεrsi/ðiafǥnia/ðiχazmǥ sε mja ikǥjεnia] # διασπείρω ζιζάνια δε µια οικογένεια [ðiaspirǥ zizania sε mja ikǥjεnia] / så splid/skape splittelse i et land υποκινώ τη διαίρεση σε µια χώρα [ipǥkinǥ ti ðjεrεsi sε mja ΧǤra] splint m. (fragment, bruddstykke) θραύσµα, το [tǥ ϑravzma] # θρύµµα, το [tǥ ϑrimma] # θρύψαλο, το [tǥ ϑripsalǥ] # (granatsplint) οβίδας, ο [Ǥ Ǥviðas] # (splint av stein, marmor, porselen o.l.) απόκοµµα, το [tǥ apǥkǥma] # (tresplint, flis) αγκίδα, η [i aŋgiða] # (stift, nagle, plugg, (mek.) splint, splittbinders) καβίλια, η [i kavilia] splintre v. (smadre, knuse) θραυώ [ϑravǥ] # θρυµµατίζω [ϑrimatizǥ] # θρυψαλιάζω [ϑripsaljazǥ] splintring f.m. (knusing, fragmentering) θρυµµάτισµα, το [tǥ ϑrimatizma] splintsikker adj. (uknuselig, som ikke kan splintres) που δεν θραύεται [pu ðεn ϑravεtε] / splintsikkert glass γυαλί που δεν θραύεται [jali pu ðεn ϑravεtε] splintved m. (yteved, lat. alburnum; mots. kjerneved) σοµϕόξυλο, το [tǥ sǥmfǥksilǥ] # ψευδόξυλο, το [tǥ psεvðǥksilǥ] splitt m. (i klær) άνοιγµα, το [tǥ aniDžma] splittbinders m. ((mek.) splint, stift, nagle, plugg) καβίλια, η [i kavilia] splitte v. (kløyve, todele, spalte) διχάζω [ðiχazǥ] # διασπώ [ðiaspǥ] # κοµµατιάζω

10 10 [kǥmatjazǥ] # (skille, skille fra hverande, løsrive) αποξωρίζω [apǥχǥrizǥ] # (spre, sprenge, oppløse) διασκορπίζω [ðiaskǥrpizǥ] / bli splittet κατακερµατίζοµαi [katakεrmatizǥmε] / splitt og hersk διαίρει και βασίλευε [ðjεri kε vasilεvε] / splitte en familie διαιρώ/διχάζω µια οικογένεια [ðiεrǥ/ðiχazǥ mja ikǥjεnia] / splitte et parti διαιρώ/διασπώ ένα κόµµα [ðiεrǥ /ðiaspǥ mja εna kǥma] : partiet ble splittet i grupper/fraksjoner som bekjempet hverandre το κόµµα διχάστηκε σ' αντιµαχόµενες οµάδες /ϕατρίες [tǥ kǥma ðiχastikε sandimaχǥmεnεs Ǥmaðεs/fatriεs] / splitte opp (dele, partere, avdele) διαιρώ [ðiεrǥ] # (dele opp, kutte opp, bryte sund) κατακερµατίζω [katakεrmatizǥ] : eiendommen hans ble splittet opp i fire deler η περιουσία του διαιρέθηκε σε 4 µέρη [i pεriusia tu ðiεrεϑikε sε tεsεra mεri] / Star Wars (romfartsprogram på 1980-tallet) splittet NATO-landene ο πόλεµος των άστρων δίχασε τις χώρες του ΝΑΤΟ [Ǥ pǥlεmǥs tǥn astrǥn ðiχasε tis ΧǤrεs tu natǥ] splittelse m. (uenighet, oppdeling) διαίρεση, η [i ðjεrεsi] # (splid, uenighet) διχασµός, ο [Ǥ ðiχazmǥs] # (oppløsning, spredning, sløsing) διασκάρπιση, η [i ðiaskarpisi] / det er splittelse i partiet υπάρχει διαίρεση µέσα στο κόµµα [iparçi ðjεrεsi mεsa stǥ kǥma] splittelses- adj. (splittende) διχαστικός [ðiχastikǥs] splittende adj. (som deler noe i to) διχοτοµικός [ðiχǥtǥmikǥs] # διχαστικός [ðiχastikǥs] splitter adv. (fullstendig, aldeles) µπίτι [biti] / han er splitter pine gal είναι µπίτι/ ολότελα µουρλός [inε biti/ǥlǥtεla murlǥs] # (han er helt sprø/skrullete/klin gæren) δεν είναι (εντελώς) στα καλά του [ðεn inε (εndεlǥs) sta kalǥ tu] # είναι λωλός για δέσιµο [inε lǥlǥz ja ðεsimǥ] / splitter naken µπίτι γυµνός [biti jimnǥs] splittes v. (kløyves, todeles) διχάζοµαι [ðiχazǥmε] # διακλαδίζοµαι [ðiaklaðizǥmε] # (bli splittet, bli revet fra hverandre, bli delt, gå i oppløsning) διαλύοµαι [ðialiǥmε] / familien min ble splittet under krigen η οικογένειά µου διαλύθηκε κατά τη διάρκεια του πολέµου [i ikǥjεnja mu ðialiϑikε kata ti ðjarkia tu pǥlεmu] splittet adj. (forgrenet, kløyvd, delt) δισχιδής [ðisçiðis] # διχαλωτός [ðiχalǥtǥs] # (oppdelt, fragmentert) διασπασµένος [ðiaspazmεnǥs] # κοµµατισµένος [kǥmatizmεnǥs] / et splittet parti ένα κοµµατισµένο κόµµα [εna kǥmatizmεnǥ kǥma] splitting f.m. (oppsplitting, oppstykking, fragmentering, spalting) διάσπαση, η [i ðjaspasi] # (deling, oppdeling) κατάµηση, η [i katatmisi] spole m. (snelle) καλάµι, το [tǥ kalami] # µποµπίνα, η [i bǥbina] # κουβαρίστρα, η [i kuvaristra] # (spindel, vinde) άτρακτος, η [i atraktǥs] # έλικτρο, το [tǥ εliktrǥ] # µακαράς, ο [Ǥ makaras] spole v. (spole opp, vinde) τυλίγω [tiliDžǥ] # (om kassett etc. ) γυρίζω [jirizǥ] / spole fram filmen (i apparatet) (spenne lukkeren) οπλίζω τη µηχανή [ǤplizǤ ti miχani] : er filmen spolt fram? (er lukkeren spent - klar til neste bilde)? είναι η µηχανή σου οπλισµένη; [inε i miχani su Ǥplizmεni] spolebein n. κερκίδα, η [i kεrkiða] spolere v. (ødelegge helt, ruinere fullstendig) αποχαλ(ν)ώ [apǥχal(n)ǥ] # ζαβώνω [zavǥnǥ] # καταστρέϕω [katastrεfǥ] / skandalen spolerte alle sjanser for å bli gjenvalgt το σκάνδαλο κατάστρεψε όλες τις πιθανότητες επανεκλογής του [tǥ skanðalǥ katastrεpsε Ǥlεs tis piϑanǥtitεs εpanεklǥjis tu] / spolere alt/hele opplegget (rote

gjødsel f.m. λίπασµα, το [tǥ lipazma] / forbedre jorda med gjødsel εµπλουτίζω το

gjødsel f.m. λίπασµα, το [tǥ lipazma] / forbedre jorda med gjødsel εµπλουτίζω το 1 gjø v. (bjeffe) γαυγίζω [DžavjizǤ] # γαβγίζω [DžavjizǤ] # υλακτώ [ilaktǥ] # αλυχτώ [aliχtǥ] / hunden angrep uten å gjø το σκυλί επιτέθηκε χωρίς να γαυγίσει [tǥ skili εpitεϑikε ΧǤriz na Džavjisi] / hunden

Detaljer

αυτός πήρε τη δόξα [εmis kanamε Ǥli ti ðulja ki aftǥs pirε ti ðǥksa] / til ære for προς

αυτός πήρε τη δόξα [εmis kanamε Ǥli ti ðulja ki aftǥs pirε ti ðǥksa] / til ære for προς 1 Æ ægide m. (Jupiters skjold, som var laget av geiteskinn, jf. gr. αιξ = geit) αιγίς, ο [Ǥ εjis] # αιγίδα, η [i εjiða] / under ens ægide (dvs. førerskap, beskyttelse) υπό την αιγίδα του... [ipǥ tin εjiða

Detaljer

vugge vulgarisere vulgarisering vulgaritet jeg synes vulgaritet er motbydelig vulgær

vugge vulgarisere vulgarisering vulgaritet jeg synes vulgaritet er motbydelig vulgær 1 vugge f.m. (vogge sd.) vulgarisere v. (forderve, trivialisere, forflate, banalisere) εκχυδαΐζω [εkçiðaïzǥ] # (gjøre dyrisk, fordumme) αποκτηνώνω [apǥktinǥnǥ] # (barbarisere, brutalisere) εκβαρβαρίζω

Detaljer

έχω την τελευταία λέξη [lεǥ/εχǥ tin tεlεftεa lεksi] / gi noen sitt ord δίνω κάποιον

έχω την τελευταία λέξη [lεǥ/εχǥ tin tεlεftεa lεksi] / gi noen sitt ord δίνω κάποιον 1 orakel n. (allvitende person, orakelsted) µαντείο, το [tǥ mandiǥ] # (spåmann, sannsiger) µαντευτής, ο [Ǥ mandεftis] # f. (spåkvinne) µαντεύτρα, η [i mandεftra] orakelkvinne f.m. (spåkvinne) µάντισσα,

Detaljer

pianist en av vår tids toppianister en talentfull pianist piano et vanlig piano (i mots. til flygel)

pianist en av vår tids toppianister en talentfull pianist piano et vanlig piano (i mots. til flygel) 1 pianist m. πιανίστας, ο/η [Ǥ/i pianistas] / en av vår tids toppianister ένας από τους κορυϕαίους πιανίστες του καιρού µας [εnas apǥ tus kǥrifεus pianistεs tu kεru mas] / en talentfull pianist ιδιοϕυής

Detaljer

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki]

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki] 1 besatt adj. (besatt el. styrt av onde ånder) δαιµονόληπτος [ðεmǥnǥliptǥs] # (gal) τρελός [trεlǥs] # (forgapt, gal, vill, sinnssyk) µανιακός [maniakǥs] # (mil. under beleiring, okkupert) κατεχόµενος [katεχǥmεnǥs]

Detaljer

ǤlǤfanεri] / forskjellen på dem η διαϕορά µεταξύ τους [i ðiafǥra mεtaksi tus] /

ǤlǤfanεri] / forskjellen på dem η διαϕορά µεταξύ τους [i ðiafǥra mεtaksi tus] / 1 forskale v. (sette opp forskaling, støype) καλουπώνω [kalupǥnǥ] forskaling f.m. (bygn.fag)(støpeform) καλούπωµα, το [tǥ kalupǥma] / ta ned/fjerne forskalinga ξεκαλουπώνω [ksεkalupǥnǥ] forskanse seg v.

Detaljer

bjeffe bjeffe ut bjeffe ut en ordre sersjanten bjeffet ut en ordre hunden angrep uten å bjeffe

bjeffe bjeffe ut bjeffe ut en ordre sersjanten bjeffet ut en ordre hunden angrep uten å bjeffe 1 bjeffe v. (gjø, halse) γαυγίζω [DžavjizǤ] # υλακτώ [ilaktǥ] # αλυχτώ [aliχtǥ] # ουρλιάζω [urljazǥ] / bjeffe ut (bjeffe fram) λέω απότοµα/κοϕτά [lεǥ apǥtǥma/kǥfta] : bjeffe ut en ordre λέω κοϕτά µια διαταγή

Detaljer

µέτωπο [ki ali stratjǥtεs stalϑikan viastika stǥ mεtǥpǥ] / han sendt han et kaldt/

µέτωπο [ki ali stratjǥtεs stalϑikan viastika stǥ mεtǥpǥ] / han sendt han et kaldt/ 1 sen adj. (se: sein) αργός [arDžǥs] # (sent ankommet, sent ute) όψιµος [ǤpsimǤs] / sen høst (forsinket/dårlig avling) όψιµη σοδειά, η [i Ǥpsimi sǥðja] / så sent som i går var han frisk ακόµη χτες ήταν

Detaljer

all evighet (for bestandig, for all framtid) στους αιώνες των αιώνων [stus εǥnεs tǥn

all evighet (for bestandig, for all framtid) στους αιώνες των αιώνων [stus εǥnεs tǥn 1 I i prep. (inn, inni) µέσα [mεsa] # (på, til, ved, om) σε [sε] : (σε + best. art.:) στον, στην, στο, στους, στις, στα [stǥn - stin- stǥ - stus stis- sta] # εις [is] # (i, med) µε [me] / i Adams drakt

Detaljer

før η προηγουµένη ηµέρα [i prǥïDžumεni imεra] # την προηγουµένη ηµέρα [tim

før η προηγουµένη ηµέρα [i prǥïDžumεni imεra] # την προηγουµένη ηµέρα [tim 1 D da konj. (ettersom) αϕού [afu] # (så snart som) άµα [ama] # (hvoretter, og så) οπότε [ǤpǤtε] # οπόταν [ǤpǤtan] da adv. (i så fall) τότε [tǥtε] # (vel, nå, så, følgelig) λοιπόν [lipǥn] # (om tid: som,

Detaljer

ύπνο όταν χτύπησε το τηλέϕωνο [mǥlis εtimazǥmun na paǥ ja ipnǥ Ǥtaŋ Χtipisε tǥ

ύπνο όταν χτύπησε το τηλέϕωνο [mǥlis εtimazǥmun na paǥ ja ipnǥ Ǥtaŋ Χtipisε tǥ 1 ferd f.m. (tur, reise) ταξίδι, το [tǥ taksiði] # (ekspedisjon, reise, delegasjon) αποστολή η [i apǥstǥli] # (tur, marsj, løp) δρόµος, ο [Ǥ ðrǥmǥs] / jeg var akkurat i ferd med/ skulle akkurat til å å

Detaljer

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i 1 opp adv. (opp i luften, høyt opp) ψηλά [psila] # στα ψηλά [sta psila] # (dagl.) τ' αψήλου [tapsilu] # προς τα πάνω [prǥs ta panǥ] / det er opp- og avgjort (det er over, det er ute av verden) έγινε κι

Detaljer

trεlaϑi kanis] / du er helt gal είσαι εντελώς τρελλός [isε εndεlǥs trεlǥs] / en gal

trεlaϑi kanis] / du er helt gal είσαι εντελώς τρελλός [isε εndεlǥs trεlǥs] / en gal 1 G gabardin m. (stoff og plagg: trench-coat) γκαµπαρντίνα, η [i gabardina] # καµπαρντίνα, η [i kabardina] gaffel m. πηρούνι, το [tǥ piruni] # (pl.) πηρούνια, τα [ta pirunja] # (greip, høygaffel) διχάλα,

Detaljer

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte 1 sti m. (gangsti, spasersti) µονοπάτι, το [tǥ mǥnǥpati] # µονοπάτι περιπάτου, το [tǥ mǥnǥpati pεripatu] # (gangsti, smal vei, spor, tråkk) ατραπός, ο [Ǥ atrapǥs] # δροµάκι, το [tǥ ðrǥmaki] # δροµίσκος,

Detaljer

µέχρι τέλους [ðiavazǥ εna vivliǥ aparçiz mεχri tεlus] / fra begynnelsen (helt fra

µέχρι τέλους [ðiavazǥ εna vivliǥ aparçiz mεχri tεlus] / fra begynnelsen (helt fra 1 fra prep. από [apǥ] # (hvorfra) απ' όπου [ap Ǥpu] / fra alle kanter από παντού [apǥ pandu] : folk kom løpende fra alle kanter άνθρωποι ήρθαν τρέχοντας από παντού [anϑrǥpi irϑan drεχǥndas apǥ pandu] /

Detaljer

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/ 1 fly n. αεροπλάνο, το [tǥ aεrǥplanǥ] # (luftfartøy) αεροσκάϕος, το [tǥ aεrǥskaǥs] / enmotors/tomotots/firemotors fly µονοκινητήριο/δικινητήριο/τετρακινητήριο αεροπλάνο, το [tǥ mǥnǥkinitiriǥ/ðikinitiriǥ/tεtrakinitiriǥ

Detaljer

ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/

ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/ 1 ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/ εrχǥmε/taksiðεvǥ mε talǥDžǥ] # πηγαίνω έϕιππο/καβάλα [pijεnǥ εfipǥs/kavala] # (ri/sykle, stige opp på en hest/sykkel) καβαλικεύω

Detaljer

slabbedask sladd sladde sladder det er bare tomme rykter/slarv fare med sladder fare med sladder om noen

slabbedask sladd sladde sladder det er bare tomme rykter/slarv fare med sladder fare med sladder om noen 1 slabbedask m. (lurendreier, bedrager, juksemaker, falskspiller) απατεώνας, ο [Ǥ apatεǥnas] # (døgenikt, dagdriver, lathans, dovenpels) ακαµάτης, ο [Ǥ akamatis] # ανεπρόκοπος, ο [Ǥ anεprǥkǥpǥs] # ανυπρόκοπος,

Detaljer

[ðεǥmε] # εξορκίζω [εksǥrkizǥ] # ζητώ επίµονα [zitǥ εpimǥna] : be noen

[ðεǥmε] # εξορκίζω [εksǥrkizǥ] # ζητώ επίµονα [zitǥ εpimǥna] : be noen 1 be v. (invitere) καλώ [kalǥ] # (bønnfalle, trygle) παρακαλώ [parakalǥ] # προσκαλώ [prǥskalǥ] # (ønske, si en bønn) εύχοµαι [εfχǥmε] # (be en bønn/aftenbønn, forrette bønn) προσεύχοµαι [prǥsεfχǥmε] #

Detaljer

skodde f.m. (tåke) οµίχλη, η [i ǤmiΧli] # πούσι, το [tǥ pusi] skofabrikant m. (skoprodusent) υποδηµατοβιοµήχανος, ο [Ǥ ipǥðimatǥviǥmiχanǥs]

skodde f.m. (tåke) οµίχλη, η [i ǤmiΧli] # πούσι, το [tǥ pusi] skofabrikant m. (skoprodusent) υποδηµατοβιοµήχανος, ο [Ǥ ipǥðimatǥviǥmiχanǥs] 1 sklerose m. (med.) σκλήρωση, η [i sklirǥsi] skli v. (gli) γλιστρώ [DžlistrǤ] # (om jordras etc.: skli nedover, rase ut) κατολισθαίνω [katǥlisϑεnǥ] # γλιστρώ (προς τα) κάτο [DžlistrǤ prǥs ta katǥ] / han

Detaljer

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i 1 F f. (forkortelse for femininum, feminin) θηλ. (θηλυκός) [ϑilikǥs] fabel m. (myte, legende) µύθος, ο [Ǥ miϑǥs] # µυθολόγηµα, το [tǥ miϑǥlǥjima] / allegorisk eller moralsk fabel απόλογος, ο [Ǥ apǥlǥDžǥs]

Detaljer

sugelam n. (lam som suger morsmelk) αρνάκι γάλακτος, το [tǥ arnaki DžalaktǤs]

sugelam n. (lam som suger morsmelk) αρνάκι γάλακτος, το [tǥ arnaki DžalaktǤs] 1 subbe v. (gå subbende, subbe omkring/bortover) σέρνω τα βήµατά µου [sεrnǥ ta vimata mu] # (subbe med føttene, slepe med føttene) σέρνω τα πόδια [sεrnǥ ta pǥðia] / subbe skoene over golvet (gå subbende

Detaljer

rabulist m. (demagog, agitator) δηµαγωγός, ο/η [Ǥ/i ðimaDžǥDžǥs] # δηµοκόπος, ο [Ǥ ðimǥkǥpǥs] # (oppvigler) λαοπλάνος, ο [Ǥ laǥplanǥs]

rabulist m. (demagog, agitator) δηµαγωγός, ο/η [Ǥ/i ðimaDžǥDžǥs] # δηµοκόπος, ο [Ǥ ðimǥkǥpǥs] # (oppvigler) λαοπλάνος, ο [Ǥ laǥplanǥs] 1 R rabalder n. (brudulje, bråk) καυγάς, ο [Ǥ kavDžas] # αναµπουµπούλα, η [i anabumbula] # (ballade, spetakkel, hurlumhei) άρπαγµα, το [tǥ arpaDžma] # του κουτρούλη ο γάµος [tǥ kutruli Ǥ DžamǤs] # (støy av

Detaljer

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len 1 len n. (hist.: område med føydale rettigheter, maktområde) δεσποτάτο, το [tǥ ðεspǥtatǥ] lend m. (hoftdeparti, side, flanke) λαγόνα, η [i laDžǥna] lende n. (terreng) έδαϕος, το [tǥ εðafǥs] / åpent lende

Detaljer

[ϑεlimatika] # επίτηδες [εpitiðεs] # εξεπίτηδες [εksεpitiðεs] # επιταυτού

[ϑεlimatika] # επίτηδες [εpitiðεs] # εξεπίτηδες [εksεpitiðεs] # επιταυτού 1 vilje m. βουλή, η [i vuli] # (det å ville noe) βούληση, η [i vulisi] # (intensjon, ønske) θέληση, η [i ϑεlisi] / av egen fri vilje αυτόβουλα [aftǥvula] # αυτόβουλως* [aftǥvulǥs] # αυτοπροαίρετος [aftǥprǥεrεtǥs]

Detaljer

p pacemaker padde padder padde- padle padleåre paff frekkheten hennes gjorde meg helt paff jeg ble helt paff

p pacemaker padde padder padde- padle padleåre paff frekkheten hennes gjorde meg helt paff jeg ble helt paff 1 P p (16. bokstav i det greske alfabet) π, Π [pi)] / 'π = 80, π = 80,000 pacemaker m. (med.)(hjertestimulator) βηµατοδότης, ο [Ǥ vimatǥðǥtis] padde f.m. ϕρύνος, ο [Ǥ frinǥs] # µπράσκα, η [i braska] #

Detaljer

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne)

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne) 1 lubben adj. (om kvinne: rund og god, om ansikt: med bollekinn/smilehull) αϕράτος [afratǥs] # (om unge, baby) γερός [jεrǥs] # παχουλός [paχulǥs] # (kraftig, muskuløs, i godt hold) εύσωµος [εfsǥmǥs] /

Detaljer

sabinerinnerovet (rovet på de sabinske kvinner) η αρπαγή των Σαβινών [i arpaji tǥn

sabinerinnerovet (rovet på de sabinske kvinner) η αρπαγή των Σαβινών [i arpaji tǥn 1 S sabel m. σπαθί, το [tǥ spaϑi] # (folk.) πάλα, η [i pala] sabelrasling f.m. (overf.: krigersk, truende oppførsel) πολεµικός εκϕοβισµός, ο [Ǥ pǥlεmikǥs εkfǥvizmǥs] sabinerinnerovet (rovet på de sabinske

Detaljer

εnas] : den ene.. den andre (førstnevnte. sistnevnte) ο µεν... ο δε [Ǥ mεn Ǥ ðε]

εnas] : den ene.. den andre (førstnevnte. sistnevnte) ο µεν... ο δε [Ǥ mεn Ǥ ðε] 1 en ub.art. ένας /µία (µια)/ένα [εnas/mia (mja)/εna] # (ubest. pron. en eller annen, man) (m.) κανένας [kanεnas] / κανείς [kanis] - (f.) καµιά [kamja] / καµία [kamia] - (n.) κανένα [kanεna] / κάνα [kana]

Detaljer

εpaϑε tipǥta] / omfattende skader εκτεταµένες ζηµίες [εktεtamεnεz zimiεs] /

εpaϑε tipǥta] / omfattende skader εκτεταµένες ζηµίες [εktεtamεnεz zimiεs] / 1 skabb m. ψώρα, η [i psǥra] skabbete adj. ψωραλέος [psǥralεǥs] # (overf. fattigslig, ussel) ψωραλέος [psǥralεǥs] skaberakk n. (sidt, utsmykket hestedekken) έποχον, το [tǥ εpǥχǥn] skabrøs adj. (uanstendig,

Detaljer

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre)

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre) 1 R ren adj. (rein, klar, tydelig) καθαρός [kaϑarǥs] # (enkel, vanlig) απλός [aplǥs] # uplettet, ulastelig, plettfri) άµωµος [amǥmǥs] # άχραντος [aχrandǥs] # (sann, ekte) ακραιϕνής* [akrεfnis] # (klar,

Detaljer

kaϑε ΧrǤnǤz mεtrai ðipla ja ti sindaksi]

kaϑε ΧrǤnǤz mεtrai ðipla ja ti sindaksi] 1 do m. (mus.) ντο, το [tǥ dǥ] do m.n. (klosett, wc) βεσές, ο [Ǥ vεsεs] # αποχωρητήριο, το [tǥ apǥχǥritiriǥ] # (klosett, tørrklosett, latrine) απόπατος, ο [Ǥ apǥpatǥs] / gå på do αποπατώ [apǥpatǥ] # (voksne:

Detaljer

monogami m. (engifte) µονογαµία, η [i mǥnǥDžamia] monografi m. µονογραϕία, η [i mǥnǥDžrafia]

monogami m. (engifte) µονογαµία, η [i mǥnǥDžamia] monografi m. µονογραϕία, η [i mǥnǥDžrafia] 1 mon v (mon tro, skal tro, jeg lurer på, (jeg) gadd vite) (konj.:) άραγε [arajε] / mon tro hvem han kan være? (jeg lurer på hvem han er) άραγε ποιος να 'ναι; [arajε pjǥs nanε] : mon tro hvor mange som

Detaljer

ψήνω σε εορταστική ψησταριά κρεάτων [psinǥ sε εǥrtastiki psistarja krεatǥn]

ψήνω σε εορταστική ψησταριά κρεάτων [psinǥ sε εǥrtastiki psistarja krεatǥn] 1 gribb m. (ornit., bokst. og overf. plyndrer, sjakal) γύπας, ο [Ǥ jipas] # άρπαγος, ο [Ǥ arpaDžǥs] # αρπακτικό όρνιο, το [tǥ arpaktikǥ ǤrniǤ] griff m. (fabeldyr, halvt løve og halvt ørn) γρύπας, ο [Ǥ Džripas]

Detaljer

ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik

ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik 1 E eau de cologne m. (kølnervann) κολώνια, η [i kǥlǥnia] # κολόνια, η [i kǥlǥnia] / ei lita flaske eau de cologne ένα µπουκαλάκι κολώνια [εna bukalaki kǥlǥnia] ebbe f.m. (lavvann) άµπωτη, η [i ambǥti]

Detaljer

απόρθητος [apǥrϑitǥs] # απρόσβλητος [aprǥzvlitǥs] # (sikret mot

απόρθητος [apǥrϑitǥs] # απρόσβλητος [aprǥzvlitǥs] # (sikret mot 1 U uakseptabel adj. (forkastelig, umulig) απαράδεκτος [aparaðεkt34ǥs] # απαράδεχτος [aparaðεχtǥs] / dette er helt uakseptabelt! (nå går det for vidt! det er utenfor sømmelighetens grenser!) αυτό παραείναι!

Detaljer

o oase obduksjon foreta obduksjon obelisk obertsløytnant objekt direkte/indirekte objekt objektiv objektiv

o oase obduksjon foreta obduksjon obelisk obertsløytnant objekt direkte/indirekte objekt objektiv objektiv 1 O o (15. bokstav i det greska alfabetet) όµικρον, το [tǥ ǤmikrǤn] oase m. όαση, η [i Ǥasi] obduksjon m. (med.)(likåpning) νεκροψία, η [i nεkrǥpsia] # νεκροσκοπία, η [i nεkrǥskǥpia] # (inspeksjon på stedet,

Detaljer

εtǥn] / de (som bor/holder til) under oss οι αποκάτω µας [i apǥkatǥ mas] / du

εtǥn] / de (som bor/holder til) under oss οι αποκάτω µας [i apǥkatǥ mas] / du 1 unasjonal adj. (upatriotisk) αντεθνικός [andεϑnikǥs] unaturlig adj. (affektert, tilgjort) εξεζητηµένος [εksεzitimεnǥs] # (affektert, bundet, tvungen, sær, irrasjonell, naturstridig) αϕύσικος [afisikǥs]

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

pεndε kε stǥ çεri para ðεka kε kartεri] # κάλλιο ένα και στο χέρι παρά δέκα και

pεndε kε stǥ çεri para ðεka kε kartεri] # κάλλιο ένα και στο χέρι παρά δέκα και 1 fuge f.m. (sprekk, mellomrom mellom to konstruksjonselementer, skjøt, sammenføyning) αρµός, ο [Ǥ armǥs] fuge v. (spekke, tette sprekker i mur) αρµολογώ [armǥlǥDžǥ] fuging f.m. (spekking av mur) αρµολό(γ)ηµα,

Detaljer

n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo-

n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo- 1 N n m. (bokstaven n) νι, το [tǥ ni] / ν' = tallverdi 50 / fork. for sør Ν. (Νότιος) / sørøst NA. / sør-vest Ν. nabo m. (mannlig:) γείτονας, ο [Ǥ jitǥnas] # (kvinnelig:) γειτόνισσα, η [i jitǥnisa] / en

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε

pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε 1 pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε µέγεθος τσέπης [vivliǥ sε mεjεϑǥs tsεpis] pode m. (gutt, avlegger) βλαστάρι, το [tǥ vlastari] pode v. (et tre) βολιάζω

Detaljer

forgape seg m. (bli forelsket) ξετρελαίνοµαι [ksεtrεlεnǥmε] / han er helt forgapt i henne ξετρελάθηκε µε δαύτη [ksεtrεlaϑikε mε ðafti] forgapt adj.

forgape seg m. (bli forelsket) ξετρελαίνοµαι [ksεtrεlεnǥmε] / han er helt forgapt i henne ξετρελάθηκε µε δαύτη [ksεtrεlaϑikε mε ðafti] forgapt adj. 1 forgape seg m. (bli forelsket) ξετρελαίνοµαι [ksεtrεlεnǥmε] / han er helt forgapt i henne ξετρελάθηκε µε δαύτη [ksεtrεlaϑikε mε ðafti] forgapt adj. (forelsket, helt betatt) ξεµυαλισµένος [ksεmjalizmεnǥs]

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE

PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE Du trenger: Saks Lim Tykt printerpapir Kontaktpapir eller lamineringsmaskin og laminat Tynn, hvit hyssing Teip Blomsterpinner En boks med tørre bønner, eller tørre erter Du

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart!

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart! WHATEVER WORKS Melody har flyttet uten forvarsel fra sine foreldre, og bor nå med sin mann Boris. Moren til Melody, Marietta, er blitt forlatt av sin mann, og er kommet til leiligheten deres. Det er første

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

I meitemarkens verden

I meitemarkens verden I meitemarkens verden Kapittel 6 Flerspråklig naturfag Illustrasjon Svetlana Voronkova, Tekst, Jorun Gulbrandsen Kapittel 1. Samir får noe i hodet. Nå skal du få høre noe rart. Det er ei fortelling om

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Frisbee. av Adam Frahtia og Joakim Sande. historien av Adam Frahtia. En SPEEDY SKY-ROAD

Frisbee. av Adam Frahtia og Joakim Sande. historien av Adam Frahtia. En SPEEDY SKY-ROAD Frisbee En SPEEDY SKY-ROAD av Adam Frahtia og Joakim Sande historien av Adam Frahtia EXT - PARK - DAG - NORGE Scenen viser tre studenter som kommer til en piknik i en park om morgenen. Etter å ha spist

Detaljer

Sted på kroppen > Forstår ikke Hva mener du? Fortell mer om det Takk skal du ha Glem det

Sted på kroppen > Forstår ikke Hva mener du? Fortell mer om det Takk skal du ha Glem det Noe med kroppen > Omgivelser > Vent Spør meg Jeg skal si mer! Fort det haster Sted på kroppen > Forstår ikke Hva mener du? Fortell mer om det Takk skal du ha Glem det Interesser > Ønsker > Sted > Spørsmål

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3

Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3 Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3 september - oktober november 2013 Hovedmål: Å skape felles opplevelser hvor lek og glede står i fokus Delmål: Å være en del av gruppen Å få felles opplevelser

Detaljer

Tom-Titt-Tei. «Mi datter hu åt fem pai idag. Mi datter hu åt fem pai idag.»

Tom-Titt-Tei. «Mi datter hu åt fem pai idag. Mi datter hu åt fem pai idag.» Tom-Titt-Tei Det var en gang en kvinne som bakte fem paier. Og da de kom ut av ovnen, var de så overstekt at skorpene var alt for harde å spise. Så hun sa til sin datter: «Datter», sa hun, «legg de derre

Detaljer

Frankie vs. Gladiator FK

Frankie vs. Gladiator FK Frank Lampard Frankie vs. Gladiator FK Oversatt av Aleksander Melli Til moren min, Pat, som oppmuntret meg til å gjøre lekser innimellom fotballslagene rundt om i hele huset, og som fremdeles er med meg

Detaljer

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line.

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line. Sprekke-hemmelighet Line leker med Emma og Eva i friminuttet. De har det morsomt helt til Emma hvisker noe til Eva. Er det sant?! roper Eva. Emma nikker. Helt sant. Ikke si det til noen. Æresord, lover

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Emilie 7 år og har Leddgikt

Emilie 7 år og har Leddgikt Emilie 7 år og har Leddgikt Emilie vil danse selv om hun har leddegigt. Hun drømmer om at være med i et rigtigt danseshow. Leddegigten giver Emilie meget ondt i kroppen af og til. Lægerne vil prøve noget

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1470-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det er grytidlig morgen

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Sanger Tunballen barnehage

Sanger Tunballen barnehage Sanger Tunballen barnehage God morgen alle sammen God morgen alle sammen, God morgen far og mor, God morgen lille søster, god morgen storebror God morgen trær og blomster God morgen fugler små God morgen

Detaljer

Den lille røde høna. Folkeeventyr

Den lille røde høna. Folkeeventyr Side 1 av 5 Den lille røde høna Folkeeventyr Det var en gang en flittig liten rød høne. Hun bodde på en gård med en lat and, en lat katt og en lat gris. En dag da den lille røde høna gikk omkring og lette

Detaljer

Hva er lykke for deg?

Hva er lykke for deg? Hva er lykke for deg? Jeg blir glad når andre blir glad Et liv uten penger Lykke er livet Kattene mine! Familie, frihet, helse å være ute i naturen grønn mose, lyden av rennende vann og rasling av bladverk

Detaljer

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 /Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 Dette siste lange så lenge: /Men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette./ Åpner lyset. Åpner gardinene, lyset. Øynene

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

ISBN 82-7052-063-2 BOK

ISBN 82-7052-063-2 BOK BARNAS TEGN-ORDBOK, bind 1 Ideen til å lage Barnas Tegnordbok fikk jeg for seks-sju år siden. Som nyutdannet audiopedagog/reiselærer i Bodø, skulle jeg begynne å lære nærmiljøet rundt døve småbarn tegnspråk.

Detaljer

KoiKoi: Ritkompendiet

KoiKoi: Ritkompendiet KoiKoi: Ritkompendiet Om rit på KoiKoi KoiKoi vil i stor grad dreie seg om ritualer og ritualenes funksjon i Ankoi-samfunnet. Under finner du beskrivelser av alle rit arrangørene har planlagt. Dere står

Detaljer

Kontakt Hva er egentlig kontakt? Hvordan trene kontakt?

Kontakt Hva er egentlig kontakt? Hvordan trene kontakt? Kontakt Kontakt er grunnlaget for all læring og samspill mellom deg og hunden din. Jeg vil her skrive litt om hvorfor kontakt er viktig, hva kontakt gjør med samspillet mellom deg og hunden og hvordan

Detaljer

Lynne og Anja. Oddvar Godø Elgvin. Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org

Lynne og Anja. Oddvar Godø Elgvin. Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org Lynne og Anja Av Oddvar Godø Elgvin Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org FADE IN EXT, KIRKEGÅRD, MOREN TIL SIN BEGRAVELSE (21), med blondt hår, lite sminke, rundt ansikt og sliten - er tilskuer

Detaljer

Hvorfor knuser glass?

Hvorfor knuser glass? Hvorfor knuser glass? Innlevert av 3. trinn ved Sylling skole (Lier, Buskerud) Årets nysgjerrigper 2013 Ansvarlig veileder: Magnhild Alsos Antall deltagere (elever): 7 Innlevert dato: 30.04.2013 Deltagere:

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene»

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Del II, Øvelser, er

Detaljer

Mange spør når kan jeg begynne å trene valpen?

Mange spør når kan jeg begynne å trene valpen? Lek og kontakt Lek og kontakt er viktig, uansett hva du har tenkt å bruke hunden din til. Målet med slik trening er å få hunden til å oppsøke/ta kontakt med eier. Treningen vil da gå lettere fordi hunden

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Knottens lille sangbok

Knottens lille sangbok Knottens lille sangbok Noen av våre favoritter Bygge sangen Jeg bygger Jeg bygger Jeg bygger meg en bil. Jeg sager, Jeg sager så blir den riktig fin Jeg maler jeg maler i gult og i blått og starter motoren

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

1. Dette lurer vi på!

1. Dette lurer vi på! Hei! Vi er klasse 3B på Bekkestua barneskole. Vi liker å forske fordi det er gøy og lære nye ting. Vi liker og lage hypoteser og rapport. Det er gøy lage og utføre forsøk. Det er bra og oppleve at eksperter

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Mister Etienne in concert Her er lærerveiledningen til konserten Mister Etienne in Concert, skrevet av Etienne Borgers for barn mellom 6

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, APRIL, Hei alle sammen!

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, APRIL, Hei alle sammen! PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, APRIL, 2017. Hei alle sammen! Måneden har gått fort. Vi har hatt mye kjekk og utforskende ute lek, vi har holdt på med påskeforberedelser, vi har hatt felles bursdagsfeiring,

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 MOR Av Abdulgafur Dogu 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 1 INT. KJØKKEN/STUA. DAG Det er en sørgelig betonet stue med noen bilder på veggen. Veggene er nøytrale i fargen, og ellers

Detaljer

MAX RESPEKT. Hvor mange blir mobbet? Tar elevene hensyn? AVIS PROSJEKT! Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg!

MAX RESPEKT. Hvor mange blir mobbet? Tar elevene hensyn? AVIS PROSJEKT! Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg! MAX RESPEKT Årgang 1, nummer 1 Desember 2009 RESPEKT Tar elevene hensyn? Hvor mange blir mobbet? AVIS PROSJEKT! Har elevene kost seg med prosjektet? Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal

Detaljer

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å Ulykken i verkstedet En liten fransk gutt som het Louis, fikk en lekehest til treårsdagen sin. Hesten var skåret ut i tykt lær og var en gave fra faren. Selv om den var liten og smal, kunne den stå. Ett

Detaljer

SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE

SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE God mor'n god mor'n her er vi igjen. Vi kommer s å glade til barnehagen henn. Vi synger, vi leker vi har det s å flott. Vi vil ikke bytte med kongens eget slott.

Detaljer