εpaϑε tipǥta] / omfattende skader εκτεταµένες ζηµίες [εktεtamεnεz zimiεs] /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "εpaϑε tipǥta] / omfattende skader εκτεταµένες ζηµίες [εktεtamεnεz zimiεs] /"

Transkript

1 1 skabb m. ψώρα, η [i psǥra] skabbete adj. ψωραλέος [psǥralεǥs] # (overf. fattigslig, ussel) ψωραλέος [psǥralεǥs] skaberakk n. (sidt, utsmykket hestedekken) έποχον, το [tǥ εpǥχǥn] skabrøs adj. (uanstendig, anstøtelig, skitten) σκαµπρόζικος [skambrǥzikǥs] / en skabrøs komedie µια σκαµπρόζικη κωµωδία [mia skambrǥziki kǥmǥðia] # βαρύνω [varinǥ] skade m. (ødeleggelse) ζηµία, η [i zimia] # ζηµιά, η [i zimja] # βλάβη, η [i vlavi] # βλάψιµο, το [tǥ vlapsimǥ] # (på person) τραύµα, το [tǥ travma] # (sårskade, støtskade) τραυµατισµό, το [tǥ travmatizmǥ] # (skramme, blåmerke, blodutredelse) κάκωση, η [i kakǥsi] # (treffer, slag, støt, kvestelse) βάρεµα, το [tǥ varεma] # (skadeverk) κακό, το [tǥ kakǥ] # καταστροϕή, η [i katastrǥfi] / av skade blir man klok (erfaring er visdommens mor) ο παθός µαθός [Ǥ paϑǥz maϑǥs] / gjøre enorm/stor skade κάνω αµέτρητο/µεγάλο κακό [kanǥ amεtritǥ/mεDžalǥ kakǥ] / gjøre skade på (ødelegge, ruinere, rasere) αϕανίζω [afanizǥ] # ερηµώνω [εrimǥnǥ] / gjøre stor/ enorm skade κάνω µεγάλη ζηµιά [kanǥ mεDžali zimja] : flommen/ stormen gjorde stor skade på avlingene οι πληµµύρες κάνανε/η θύελλα έκανε θραύση/µεγάλο κακό στα σπαρτά [i plimirεs kǥnanε/i ϑiεla εkanε ϑrafsi/mεDžalǥ kakǥ sta sparta] : tyfonen gjorde store skader på øya ο τυϕώνας ερήµωσε το νήσι [Ǥ tifǥnǥs εrimǥsε tǥ nisǥs] / gjøre uopprettelig skade κάνω ανεπανόρθωτο κακό [kanǥ anεpanǥrϑǥtǥ kakǥ] / ingen skade skjedd µηδέν ζηµιά [miðεn zimja] # (det skjedde ikke noe (galt)) δεν έπαθα/δεν έγινε τίποτα [ðεn εpaϑa/ðεn εjinε tipǥta] / jeg skal erstatte/dekke skaden (skaden skal belastes meg) η ζηµιά βαρύνει εµένα [i zimja varini εmεna] / komme til skade (bli skadelidende) παθαίνω κακό [paϑεnǥ kakǥ] : flyet falt ned, men flyveren kom ikke til skade το αεροπλάνο έπεσε αλλ' ο πιλότος δεν έπαθε κακό/δεν έπαθε τίποτα [tǥ aεrǥplanǥ εpεse al Ǥ pilǥtǥz ðεn εpaϑε kakǥ/ðεn εpaϑε tipǥta] / omfattende skader εκτεταµένες ζηµίες [εktεtamεnεz zimiεs] / skaden er uopprettelig η ζηµιά είναι αδιόρθωτη [i zimja inε aðjǥrϑǥti] # η ζηµιά/ το κακό δε διορθώσεται [i zimja/tǥ kakǥ ðε ðiǥrϑǥsεtε] / skadene beløper seg til (i alt)... (de samlede skader utgjør/kommer opp i) η γενική ζηµία ανέρχεται σε [i jεniki zimia anεrçεtε sε] / skadene han hadde pådratt seg οι κακώσιες που είχε υποστεί [i kakǥsiεs pu içε ipǥsti] / skadene var relativt begrenset οι ζηµίες ήταν σχετικά περιορισµένες [i zimiεs itan sçεtika pεriǥrizmεnεs] / skipet fikk store skader το πλοίο άπαθε σοβαρή βλάβη [tǥ pliǥ εpaϑε sǥvari vlavi] / ta skade av βλάπτω [vlaptǥ] # βλάϕτω [vlaftǥ] : du ville ikke ta skade av å gjøre ørlite grann! (du vil ikke ha vondt av å gjøre litt!) δε θα σε βλάψει να κάνεις και λίγη δουλειά! [ðε ϑa sε vlapsiz na kanis kε liji ðulja] / til skade for hans interesser προς βλάβη των συµϕερόντων του [prǥz vlavi tǥn simfεrǥndǥn du] / ubetydelig skade (liten skade) ασήµαντη ζηµιά [asimandi zimja] / uoverskuelig skade (uoverskuelige ødeleggelser) ανυπολόγιστη ζηµιά [anipǥlǥjisti zimja] skade v. βλάπτω [vlaptǥ] # βλάϕτω [vlaftǥ] # παραβλάπτω [paravlaptǥ] # πειράζω [pirazǥ] # (om person) τραυµατίζω [travmatizǥ] # (såre, skyte, drepe) βαρώ [varǥ] # (være til skade for, gå ut over, gå på bekostning av) είµαι σε βάρος του/της [imε sε

2 2 varǥs tu/tis] (kveste, påføre hevelse/blåmerke) µωλωπίζω [mǥlǥpizǥ] / det skader ikke å si det til han (det er ikke galt av oss å si det til han) δεν είναι κακό να του το πούµε [ðεn inε kakǥ na tu tǥ pumε] / det skader jo ikke å prøve (det er da et forsøk verdt) δε βλάπτει να δοκιµάσουµε [ðε vlapti na ðǥkimasumε] / det vil skade helsa di/ryktet ditt αυτό θα 'ναι σε βάρος της υγεία σου/ της υπόληψής σου [aftǥ ϑa na sε varǥs tis ijias su/tis ipǥlipsis su] / det vil skade våre interesser θα βλάψει τα συµϕέροντά µας [ϑa vlapti ta simfεrǥnda mas] # θα αποβεί σε βάρος των συµϕερόντων µας [ϑa apǥvi sε varǥs tǥn simfεrǥndǥn mas] / dette skader/er til skade for våre interesser αυτό θίγει τα συµϕέροντά µας [aftǥ ϑiji ta simfεrǥnda mas] / dårlig bensin kan skade motoren η κακή βενζίνι ίσως βλάψει τη µηχανή σου [i kaki vεnzini isǥz vlapsi ti miχani su] / et rykte som skader noens anseelse/ry διάδοση επιβλαβής για την υπόληψη κάποιου [ðiaðǥsi εpivlaviz ja tin ipǥlipsi kapiu] / er du skadet (forslått)? κτύπησες; [ktipises] # χτυπήθηκες; [Χtipiϑikεs] # βάρεσες; [varεsεs] / han/hun skadet foten sin (han/hun skadet seg i foten) βάρεσε στο πόδι [varεsε stǥ pǥði] / jeg er skadet/såret είµαι τραυµατισµένος [imε travmatizmεnǥs] / røyking skader helsa το κάπνισµα βλάπτει την υγεία [tǥ kapnizma vlapti tin ijia] / selvpåført/selvforskyldt sår eller skade (selvskade) αυτοτραυµατισµός, ο [Ǥ aftǥtravmatizmǥs] / skade alvorlig/hardt κατατραυµατίζω [katatravmatizǥ] / skade seg selv (påføre seg selv skade/sår) αυτοτραυµατίζοµαι [aftǥtravmatizǥmε] / skade saken βλάπτω την υπόθεση [vlaptǥ tin ipǥϑεsi] : du vil skade saken din ved å overdimensjonere den/ved å ta for hardt i θα βλάψει την υπόθεσή σου αν το παρατραβήξεις [ϑa vlapsi tin ipǥϑεsi su an dǥ paratraviksis] / skade/sverte ens rykte κηλιδώνω την υπόληψή µου [kiliðǥnǥ tin ipǥlipsi mu] / skade seg på (slå seg på (en gjenstand)) κτυπώ σε [ktipǥ sε] / uten å skade dine interesser (uten skade/prejudise for dine interessser) χωρίς να παραβλαϕτούν τα συµϕέροντά σου [ΧǤriz na paravlaftun ta simfεrǥnda su] skadeanmelder m. (fordringshaver, (den) skadelidende) απαιτητής, ο [Ǥ apεtitis] skadedyr n.pl. (utøy) επιβλαβή ζώα, τα [ta εpivlavi zǥa] # ζιζάνια, το [ta zizania] skadeerstatning f.m. (godtgjøring, vederlag) επανόρθωση, η [i εpanǥrϑǥsi] skadefro adj. (ondsinnet, sjikanøs, hatsk) εµπαθής [εmbaϑis] # χαιρέκακος [çεrεkakǥs] # µνησίκακος [mnisikakǥs] # µοχθηρός [mǥχϑirǥs] / være skadefro overfor andres ulykke (finne ondsinnet glede i andres ulykke/vanskjebne) βρίσκω κακεντρεχή ευχαρίστηση στη δυστυχία κάποιου [vriskǥ kakεndriki εfχaristisi sti ðistiçia kapiu] skadefryd m. (ondskapsfull glede) κακεντρεχής ευχαρίστηση, η [i kakεndrεçis εfχaristisi] # (ondskap, ondsinnethet) µοχθηρία, η [i mǥχϑiria] skadeinsekt n. βλαβερό έντοµο, το [tǥ vlavεrǥ εndǥmǥ] # (pl.) βλαβερά έντοµα [vlavεra εndǥma] # (skadedyr) ζιζάνιο, το [tǥ zizaniǥ] skadelidende adj. (jur.)(fornærmede part) θιγµένος [ϑiDžmεnǥs] # προσβεβληµένος [prǥzvεvlimεnǥs] / bli skadelidende (komme til skade) παθαίνω κακό [paϑεnǥ kakǥ] / jeg er (den som er) skadelidende θεωρώ τον εαυτό µου θιγέντα [ϑεǥrǥ tǥn εaftǥ mu ϑijεnda] skadelig adj. βλαβερός [vlavεrǥs] # βλαπτικός [vlaptikǥs] # κακός [kakǥs] #

3 3 (helsefarlig, fordervelig) επιβλαβής [εpivlavis] # επιζήµιος [εpizimiǥs] # (ødeleggende, farlig) ολέθριος [ǤlεϑriǤs] # κακοποιός [kakǥpiǥs] / denne vanen er skadelig for helsa αυτή η συνήθεια είναι επιζήµια για την υγεία [afti i siniϑia inε εpizimia ja tin ijia] / det er skadelig for våre interesser αυτό είναι βλαβερό για τα συµϕέροντά µας [aftǥ inε vlavεrǥ ja ta simfεrǥnda mas] : en holdning som er skadelig for mine interesser στάση επιζήµια για τα συµϕέροντά µου [stasi εpizimia ja ta simfεrǥnda mu] / klimaet var skadelig for helsa hans το κλήµα τον πείραξε στη υγεία του [tǥ klima tǥm biraksε sti ijia tu] / røyking er skadelig for helsa το κάπνισµα είναι επιβλαβές για την υγεία (=στην υγεία) [tǥ kapnizma inε εpivlavis ja tin ijia (stin ijia)] # (røyking skader helsa) το κάπνισµα βλάπτει την υγεία [tǥ kapnizma vlapti tin ijia] # το κάπνισµα πειράζει στην υγεία [tǥ kapnizma pirazi stin ijia] / skadelig (farlig) innflytelse κακή/ολέθρια/επιβλαβής επιρροή, η [i kaki/ǥlεϑria/ epivlavis εpirǥï] # βλαβερή/ κακοποιός επίδραση, η [i vlavεri/kakǥpiǥs εpiðrasi] / skadelige stoffer el. medikamenter βλαβερά ϕάρµακα [vlavεra farmaka] / skadelig/ til skade for helsa hans/hennes προς βλάβη της υγείας του [prǥs vlavi tis ijias tu] / smog er skadelig for helsa (luftforurensning er helsefarlig) το νέϕος είναι βλαβερό στην υγεία [tǥ nεfǥs inε vlavεrǥ stin ijia] skademelding f.m. έκθεση ζηµιών, η [i εkϑεsi zimjǥn] # (ulykkesrapport) αναϕορά για ένα ατύχηµα, η [i anafǥra ja εna atiçima] : framlegge/levere skademelding υποβάλλω µια αναϕορά για ένα ατύχηµα, η [ipǥvalǥ mia anafǥra ja εna atiçima] skadeserstatning f.m. (skadeoppgjør) αποζηµίωση, η [i apǥzimiǥsi] / få skadeserstatning παίρνω αποζηµίωση [pεrnǥ apǥzimiǥsi] / i tillegg til skadeserstatning vil du få 1000 ανεξάρτητα από την αποζηµίωση θα πάρεις και 1000 [anεksartita apǥ tin apǥzimiǥsi ϑa paris çilia εvrǥ] / kreve skadeserstatning διεκδικώ αποζηµίωση [ðiεkðikǥ apǥzimiǥsi] / ta ut stevning om skadeserstatning επιδικάζω αγωγή για αποζηµίωση [εpiðikazǥ aDžǥji ja apǥzimiǥsi] skadetaksering f.m. (jur.)(skadetakst) επιδίκαση αποζηµίωσης, η [i εpiðikasi apǥzimiǥsis] # (vurdering/verdiansettelse av tapene/skadene) αποτίµηση ζηµιάς [apǥtimisi zimjas] skaffe v. παρέχω [parεχǥ] # (skaffe til veie, skyte inn, legge på bordet) διαθέτω [ðiaϑεtǥ] (skaffe til veie, finne, oppdrive) βρίσκω [vriskǥ] # εξοικονοµώ [εksikǥnǥmǥ] # (forsyne med, utruste med) εϕοδιάζω µε[εfǥðjazǥ] # (presentere, by på, gi) παρουσιάζω [parusiasǥ] # (sikre) εξασϕαλίζω [εksasfalizǥ] # (skrape sammen, spare, få tak i) οικονοµώ [ikǥnǥmǥ] / hvem skal skaffe den nødvendige kapitalen? ποιος θα διαθέσει τ' αναγκαία κεϕάλαια; [piǥs ϑa ðiaϑεsi tanaŋgεa kεfalεa] / jeg må skaffe kapital πρέπει να οικονοµήσω το κεϕάλαιο [prεpi na ikǥnǥmisǥ tǥ kεfalεǥ] / jeg skaffet han en god stilling/jobb του εξασϕάλισα µια καλή θέση [tu εksasfalisa mja kali ϑεsi] / kan du skaffe meg et eksemplar µπορείς να µου εξασϕαλίσεις ένα αντίτυπο; [bǥriz na mu εksasfalisǥ εna anditipǥ] / skaffe mat til familien εϕοδιάζω την οικογένειά µου µε τρόϕιµα [εfǥðiazǥ tin ikǥjεnia mu mε trǥfima] / skaffe midlene παρέχω/διαθέτω τα µεσα [parεχǥ/ðiaϑεtǥ ta mεsa] : han skaffer midlene til... διαθέτει τα µέσα για... [ðiaϑεti ta mεsa ja] / skaffe noen husly/et sted å overnatte βολεύω κάποιον (σε/µε) [vǥlεvǥ kapiǥn] : jeg skal skaffe deg husly hos en venn

4 4 θα σε βολέψω σ' ενός ϕίλου [ϑa sε vǥlεpsǥ sεnǥs filu] : skaffe noen ei seng? βολεύω κάποιον µ' ένα κρεβάτι [vǥlεvǥ kapiǥn mεna krεvati] / skaffe (noen) informasjon/penger/klær εϕοδιάζω κάποιον µε πληροϕορίες /χρήµατα/ ρούχα [εfǥðjazǥ kapiǥn mε plirǥfǥriεs/χrimata/ruχa] / skaffe seg (skaffe seg, ta i besittelse, anta) αποκτώ [apǥktǥ] # αποχτώ [apǥχtǥ] # κατακτώ [kataktǥ] # (oppnå, få, ha) αποκοµίζω [apǥkǥmizǥ] # (kjøpe, løse, ta ut) βγάζω [vDžazǥ] / skaffe seg adgang til αποσπώ [apǥspǥ] / skaffe seg en kompetanse (i) (erverve seg dyktighet) αποκτώ µια ικανότητα [apǥktǥ mja ikanǥtita] / skaffe seg erfaring (få erfaring) αποχτώ πείρα [apǥχtǥ pira] / skaffe seg et veldig godt omdømme/renommé αποκτώ πολύ καλή ϕήµη [apǥktǥ pǥli kali fimi] / skaffe seg fiender/venner αποκτώ εχθρούς /ϕίλους [apǥktǥ εχϑrus/filus] / skaffe seg innpass hos/i (få en fot innenfor) εισχωρώ σε [isχǥrǥ sε] : skaffe seg innpass i det gode selskap/hos sosieteten εισχωρώ στην καλή κοινωνία [isχǥrǥ stiŋ gali kinǥnia] / skaffe seg jord//jordvei/ jordeiendom αποχτώ γη [apǥχtǥ ji] / skaffe seg kunnskap(er) αποκτώ γνώσεις [apǥktǥ DžnǤsis] : han skaffet seg kunnskap(er) απέκτησε γνώσεις [apεktisε DžnǤsis] / skaffe sykeseng (skaffe (senge)plass på sykehus) παρέχω νοσοκοµειακή κλίνη [parεχǥ nǥsǥkǥmiaki klini] / skaffe til veie penger/kapital βρίσκω χρήµατα/ κεϕάλαιο [vriskǥ Χrimata/kεfalεǤ] skaft n. (stav, stang, spyd) κοντάρι, το [tǥ kǥndari] # (håndtak, grep) λαβή, η [i lavi] # µανίκι, το [tǥ maniki / en kniv med svart skaft µαυροµάνικο µαχαίρι [mavrǥmanikǥ maçεri] / skaftet på en kniv/ei øks/hakke η λαβή ενός µαχαιριού/τσεκουριού/ µιας αξίνας [i lavi εnǥz maçεriu/tsεkuriu/mjas aksinas] / sopelime med langt skaft σκούπα µε µακρύ κοντάρι, η [i skupa mε makri kǥndari] skake v. (dirre, sitre, skjelve, vibrere) τρέµω [trεmǥ] # ρίγω [riDžǥ] # τραντάζοµαι [trandazǥmε] # σείοµαι [siǥmε] # αναπεταρίζω [anapεtarizǥ] # (riste, vibrere, dirre) δονούµαι [ðǥnumε] # (riste, forstyrre, piske opp) αναταράζω [anatarazǥ] / jordskjelvet skaket huset ο σεισµός ανατάραξε το σπίτι [Ǥ sizmǥs anataraksε tǥ spiti] skaking f.m. (rykk og napp, risting) ανατίναγµα, το [tǥ anatinaDžma] skakk adj. (på skrå, skjet) λοξοβαλµένος [lǥksǥvalmεnǥs] # στραβοβαλµένος [stravǥvalmεnǥs] # µονόπαντος [mǥnǥpandǥs] skakt adv. λοξά [lǥksa] / portrettet henger skakt το πορτρέτο κρέµεται λοξά [tǥ pǥrtrεtǥ krεmεtε lǥksa] skal bli, kaptein! ( som De befaler ) όπως διατάξετε! [ǤpǤs ðiataksεtε] skala m. (mus., kart, meteor.) κλίµακα, η [i klimaka] # (gradeinndelt linjal, gradeinndeling) βαθµολογηµένος κανόνας [vaϑmǥlǥjimεnǥs kanǥnas] / i liten/stor skala σε µικρή / µεγάλη κλίµακα [sε mikri/mεDžali klimaka] # µικρής/µεγάλης κλίµακας [mikris/ mεDžalis klimakas] : foretagender/operasjoner i stor skala επιχείρησεις µεγάλης κλίµακας [εpiçirisis mεDžalis klimakas] : gjøre noe/drive med noe i stor skala κάνω κάτι σε µεγάλη κλίµακα [kanǥ kati sε mεDžali klimaka] / (mus.) oppadgående skala (oppgang) ανιούσα κλίµακα, η [i anjusa klimaka] / øve skalaer på piano παίζω κλίµακες στο πιάνο [pεzǥ klimakεs stǥ pjanǥ] skald m. (dikter, barde, trubadur) βάρδος, ο [Ǥ varðǥs] # ραψωδός, ο [Ǥ rapsǥðǥs] # (poet,

5 5 dikter) ποιητής, ο [Ǥ piitis] / den blinde skald (den blinde barde, dvs. Homer) ο τυϕλός αοιδος [Ǥ tiflǥs aiðǥs] skalere v. (gradere, inndele etter en skala) διαβαθµίζω [ðiavaϑmizǥ] skalering f.m. (gradering, oppslutning på meningsmåling) διαβάθµηση, η [i ðiavaϑmisi] skalk m. αγκωνή, η [i aŋgǥni] skall n. (på skalldyr, skolm på bønner) καβούκι, το [tǥ kavuki] # (på skalldyr, ryggskjold på skilpadde) καύκαλο, το [tǥ kafkalǥ] # (på egg) τσόϕλι, το [tǥ tsǥfli] # (på egg, nøtt) κέλυϕος, το [tǥ kεlifǥs] / krype ut av skallet sitt (bli mer utadvendt) βγαίνω από το καβούκι µου [vjεnǥ apǥ tǥ kavuki mu] / ta skallet av (knekke, skrelle, flå skinnet av) ξεϕλουδίζω [ksεfluðizǥ] : ta skallet av valnøtter ξεϕλουδίζω καρύδια [ksεfluðizǥ kariðja] / trekke seg inn i skallet sitt (trekke seg tilbake, ta det roligere, melde seg ut) κλείνοµαι/χώνοµαι/µαζεύοµαι στο καβούκι µου [klinǥmε/χǥnǥmε/ mazεvǥmε stǥ kavuki mu] skalldyr n. (krepsdyr) µαλακόστρασκο, το [tǥ malakǥstrakǥ] # pl. οστρακόδερµα, τα [ta ǤstrakǤðεrma] # (sjømat) θαλασσινά, τα [ta ϑalasina] / toskallet skalldyr δίθυρο(ς), ο [Ǥ ðiϑirǥ(s)] skalldyrcocktail m. κοκτέηλ µε θαλασσινά, το [tǥ kǥktεil mε ϑalasina] skalldyrgrateng m. (skalldyrsouflé) σουϕλέ από θαλασσινά, το [tǥ suflε apǥ ϑalasina] skalle m. (kranium, hjerneskalle) καύκαλο, το [tǥ kafkalǥ] # κρανίο, το [tǥ kraniǥ] skalle av v. (flakne, flasse av) ξεϕλουδίζω [ksεfluðizǥ] skallet adj. (hårløs) άτριχος [atriχǥs] # (fleinskallet, flintskallet) καραϕλός [karaflǥs] / bli skallet (bli fleinskallet) κάνω καράϕλα [kanǥ karafla] # καραϕλαίνω [karaflεnǥ] : han begynner å bli skallet αρχίζει να κάνω καράϕλα [arçizi na kanǥ karafla] : en mann/et hode som begynner å bli skallet άνθρωπος/κεϕάλι που αρχίζει να καραϕλαίνει [anϑrǥpǥs/kεfali pu arçizi na karaflεni] skallethet f.m. (måne) ϕαλακρότητα, η [i falakrǥtita] # ϕαλάκρα, η [i falakra] # αλωπεκίαση, η [i alǥpεkiasi] # (skallethet, flintskalle) καράϕλα, η [i karafla] # (patol.: alopeci, håravfall) αλωπεκία, η [i alǥpεkia] skalp m. (hodehud) δέρµα του κρανίου, το [tǥ ðεrma tu kraniu] skalpell m. (disseksjonskniv, lansett: liten tveegget operasjonskniv) νυστέρι, το [tǥ nistεri] skam f.m. αίσχος, το [tǥ εsχǥs] # ατιµία, η [i atimia] # (vanære) ατίµωση, η [i atimǥsi] # (vanære, nedrighet, gemenhet) αχρειότητα, η [i aχriǥtita] # ντροπή, η [i drǥpi] # (skamfølelse) αίσθηµα ντροπής, η [i εsϑima drǥpis] # όνειδος, ο [Ǥ ǤniðǤs] # (skamplett) δυσϕήµηση, η [i ðisfimisi] # (spott, fornedrelse) ρεζίλι, το [tǥ rεzili] # (skammelig oppførsel, fornedrelse, ydmykelse) καταισχύνη, η [i katεsçini] / bite hodet av all skam (skeie ut, ikke eie skam i livet, kaste alle hemninger) εκτραχηλίζοµαι [εktraçilizǥmε] / bringe skam over noen (vanære noen, bringe noen i vanry) ϕέρνω ατίµωση σε κάποιον [fεrnǥ atimisi sε kapiǥn] # εξευτελίζω/(κατα)ντροπιάζω κάποιον [εksεftεlizǥ /(katan)drǥpjazǥ kapiǥn] : bringe skam over familiens navn (skjemme ut familiens navn) κηλιδώνω το οικογενειακό όνοµα [kiliðǥnǥ tǥ ikǥjεniakǥ ǤnǤma] : du har brakt skam over familiens navn εξευτέλισες τ' όνοµα της

6 6 οικογένειάς µας [εksεftεlisεs tǥnǥma tis ikǥjεnjaz mas] : du har brakt skam over familien vår (κατα)ντρόπιασες την οικογένειά µας [(kata)drǥpjasεs tin ikǥjεnia mas] / de prøver nå å dekke over skamma si πολεµάνε τώρα ν' αποσκεπάσουν τις ποµπές τους [pǥlεmanε tǥra napǥskεpasun tis pǥmbεs tu] / bøye hodet i skam κρεµώ το κεϕάλι από ντροπή [krεmǥ tǥ kεfali apǥ drǥpi] : han bøyde hodet i skam κρέµασε το κεϕάλι από ντροπή [krεmasε tǥ kεfali apǥ drǥpi] / det er en skam at vi skal/skulle kjøpe tobakk fra Tyrkia είναι ντροπή ν' αγοράζουµε καπνό από την Τουρκία [inε drǥpi naDžǥrazumε kapnǥ apǥ tin durkia] / det er en skam/skammelig å prøve å bedra en gammel mann είναι ντροπή να προσπαθείς να εξαπατήθεις ένα γέρο [inε drǥpi na prǥspaϑiz na εksapatisis εna jεrǥ] / det er stor skam å oppføre seg sånn! είναι αίσχος να ϕέρεσαι έτσι! [inε εsχǥz na fεrεsε εtsi] / for en skam! (det er stor skam!) (τι) αίσχος! [(ti) εsχǥs] # τι ντροπή! [ti drǥpi] / gjøre skam på (skjemme ut, være en skam for) ατιµάζω [atimazǥ] : gjøre skam på familien ατιµάζω την οικογένειά µου [atimazǥ tin ikǥjεnja mu] / ikke eie skam i livet αποβάλλω κάθε ντροπή [apǥvalǥ kaϑε drǥpi] # εκτραχηλίζοµαι [εktraçilizǥmε] : han eier ikke skam i livet δεν έχει αίσθηµα ντροπής [ðεn εçi εsϑima drǥpis] # εκτραχηλίζεται [εktraçilizεtε] : hun eier ikke skam i livet δεν έχει ίχνος ντροπής απάνω της [ðεn εçi iχnǥz drǥpis apanǥ tis] / ingenting kan fjerne skamma fra/etter denne handlinga τίποτα δεν µπορεί ν' απαλείϕει την ντροπή αυτής της πράξης [tipǥta ðεm bǥrǥ napalifi tin drǥfi aftis tis praksis] / rødme av skam αναψοκοκκινίζω από ντροπή [anapsǥkǥkinizǥ apǥ drǥpi] / være en skam for (gjøre skam på, vanære) ατιµάζω [atimazǥ] : denne loven er en skam for regjeringen αυτός ο νόµος είναι ντροπή για την κυβέρνηση [aftǥs Ǥ nǥmǥs inε drǥpi ja tiŋ kivεrnisi] : disse gatene er en skam for borgermesteren αυτοί οι δρόµοι ατιµάζουν τον ήµαρχο [afti i ðrǥmi atimazun dǥn ðimarχǥ] : han er en skam for familien vår είναι το όνειδος της οικογένειάς µας [inε tǥ ǤniðǤs tis ikǥjεnjaz mas] : han er en skam for skolen vår (han gjør skam på skolen vår) ατιµάζει το σχηολείο µας [atimazǥ tǥ sχǥliǥ mas] # αποτελεί δυσϕήµηση για το σχολείο µας [apǥtεli ðisfimisi ja tǥ sχǥliǥ mas] # είναι ντροπή για το σχολείο µας [inε drǥpi ja tǥ sχǥliǥ mas] : oppførselen hans er en skam for skolen vår η διαγωγή του δυσϕηµεί το σχολείο µας [i ðiaDžǥji tu ðisfimi tǥ sχǥliǥ mas] : slumområdene er en skam for byen(s myndigheter) οι ϕτωχοµαχαλάδες είναι όνειδος για τη ηµοτική Αρχή [i ftǥχǥmaχalaðεs inε ǤniðǤz ja ti ðimǥtiki arçi] skambein n. (anat.) ήβη, η [i ivi] skambeins- pref. (skam-) ηβικός [ivikǥs] skamfere v. (lemleste, maltraktere) ακρωτηριάζω [akrǥtiriazǥ] # (deformere, forvrenge) παραµορϕώνω [paramǥrfǥnǥ] / en skamfert statue/tekst ένα ακρωτηριασµένο άγαλµα / κείµενο [εna akrǥtiriazmεnǥ aDžalma/kimεnǥ] / skamfere en statue/et maleri παραµορϕώνω ένα άγαλµα/έναν πίνακα [paramǥrfǥnǥ εna aDžalma/εnam binaka] skamfering f. (maltraktering, lemlestelse) ακρωτηριασµός, ο [akrǥtiriazmǥs] skamfull adj. (flau, forlegen) αισχυνόµενος [εsçinǥmεnǥs] # ντρεπόµενος [drεpǥmεnǥs] # (skyldbevisst) ντροπιασµένος [drǥpjazmεnǥs] / han kom skamfull/

7 7 skyldbetynget inn µβήκε ντροπιασµένος [bikε drǥpjazmεnǥs] / han så skamfull ut ϕαινόταν ντροπιασµένος [fεnǥtan drǥpjazmεnǥs] / være skamful (føle seg liten og ubetydelig) νιώθω ντροπιασµένος [njǥϑǥ drǥpjazmεnǥs] skamfølelse m. (skam) ντροπή, η [i drǥpi] skamleppe f.m. (kjønnsleppe) αιδοιικά χείλη, η [i εðiika çili] skamløs adj. (uforskammet, frekk) υβριστικός [ivristikǥs] # αυϕάδικος [afϑaðikǥs] # αυθάδης [afϑa ðis] # αναιδής [anεðis] # αδιάντροπος [aðjandrǥpǥs] # (α)ξεδιάντροπος [(a)ksεðjandrǥpǥs] # θρασύς [ϑrasis] # ασύστολος [asistǥlǥs] # (ytterst frekk, skamløs) θρασύτατος [ϑrasitatǥs] # αγάνωτος [aDžanǥtǥs] # αναίσχυντος [anεsçindǥs] # απερίσκεπτος [aperiskεptǥs] # απερίσκεϕτος [apεriskεftǥs] # ασυλλόγιστος [asilǥjistǥs] # (usømmelig) προστυχός [prǥstiχǥs] # βροµερός [vrǥmεrǥs] # βροµιάρικος [vrǥmjarikǥs] # βροµικός [vrǥmikǥs] # (frekk, uten skam, som ikke rødmer) ανερυθρίαστος [anεriϑriastǥs] / en skamløs fyr (en vulgær type, et uanstendig menneske) βροµερός άνθρωπος [vrǥmεrǥs anϑrǥpǥs] / en skamløs løgner ασύστολος ψεύτης [asistǥlǥs psεftis] : han er en skamløs løgner ειν' ένας ξεδιάντροπος ψεύτης [inεnas ksεðiandrǥpǥs psεftis] / en skamløs, falsk påstand ένα αναίσχυντο ψεύδος, το [tǥ anεsçindǥ psεvðǥs] / skamløs oppførsel (utskeielse(r), utsvevelse(r), rangling) εκτραχηλισµός, ο [Ǥ εktraçilizmǥs] skamløst adv. ευτελώς [εftεlǥs] # πρόστυχα [prǥstiχa] # επαίσχυντα [εpεsçinda] skamløshet f.m. (frekkhet, uforskammethet) αδιαντροπιά, η [i aðiandrǥpja] # αναισχυντία, η [i anεsçindia] # αναίδεια, η [i anεðia] # αποθράσυνση, η [i apǥϑrasinsi] # αυθάδεια, η [i afϑaðia] # αϕιλοτιµία, η [i afilǥtimia] skamløst adv. αναίσχυντα [anεsçinda] # αδιάντροπα [aðjadrǥpa] skamme seg v. ντρέποµαι [drεpǥmε] # εντρέποµαι [εndrεpǥmε] # (føle skam) αισθάνοµαι/νιώθω ντροπή [εsϑanǥmε/njǥϑǥ drǥpi] / det er ingen grunn til å skamme seg! δεν υπάρχει λόγος ντρόπης [ðεn iparçi lǥDžǥs drǥpis] / du burde skamme deg! θα έπρεπε να ντρέπεσαι! [ϑa εprεpε na drεpεsε] # θα 'πρεπε να ντρέπεσαι! [ϑa prεpε na drεpεsε] / han skammer seg over... αισχύνεται για... [εsçinεtε ja] / han skammer seg over å... ντρέπεται να...[drεpεtε na] / jeg skammer meg over deg/på dine vegne ντρέποµαι για σένα/για λογαριασµό σου [drεpǥmε ja sεna/ja lǥDžariazmǥ su] / jeg skammer meg over å gjøre det/over å ha gjort det ντρέποµαι να το κάµω/που το έκαµα [drεpǥmε na tǥ kamǥ/pu tǥ εkama] : jeg skammet meg over å ha mislykkes ένιωθε ντροπή που απότυχε [εnjǥϑε drǥpi pu apǥtiçε] / skam deg! αίσχος σου! [εsχǥs su] # ντροπή σου! [drǥpi su] skammel m. (krakk, taburett) σκαµνί, το [tǥ skamni] # σκάµνακι, το [tǥ skamnaki] # εσκαµπώ, το [tǥ εskambǥ] skammelig adj. (vanærende) επαίσχυντος [εpεsçindǥs] # (nedverdigende, krenkende) αναξιοπρεπής [anaksiǥprεpis] # (simpel, sjofel, skammelig, beryktet) ανυπόληπτος [anipǥliptǥs] # (uverdig, foraktelig, ussel, vanærende) αξιοκαταϕρόνητος [aksiǥkatafrǥnitǥs] # άτιµος [atimǥs] # ατιµωτικός [atimǥstikǥs] # (avskyelig, grusom, opprørende, uhyrlig) αποτρόπαιος [apǥtrǥpεǥs] # (skammelig, opprørende) αχαραχτήριστος [aχaraχtiristǥs] # αχαρακτήριστος [aχaraktiristǥs] # (gemen,

8 8 nederdrektig, råtten) άσχηµος [asçimǥs] # άσκηµος [askimǥs] # αχρείος [aχriǥs] # (tarvelig, simpel, ussel) ελεεινός [εlεinǥs] / det er skammelig/stygt å le av han είναι ντροπή να τον κοροϊδεύεις [inε drǥpi na tǥŋ kǥrǥïðεvis] / det er skammelig å oppføre seg sånn! είναι αίσχος να ϕέρεσαι έτσι! [inε εsχǥz na ferεsε εtsi] / det var skammelig det du sa/gjorde ήταν βροµιά αυτό που είπες /έκανες [itan vrǥmja aftǥ pu ipεs/εkanεs] / skammelig feighet επαίσχυντη δειλία, η [i εpεsçindi ðilia] / skammelig oppførsel ατιµωτική/ελεεινή διαγωγή/συµπεριϕορά [atimǥtiki/εlεini ðiaDžǥji/simbεrifǥra] / vise en skammelig oppførsel (mangle oppdragelse) κάνω αίσχη [kanǥ εsçi] skammelig adv. (på skammelig vis, skamløst) ευτελώς [εftεlǥs] # πρόστυχα [prǥstiχa] # επαίσχυντα [εpεsçinda] / svike noen skammelig προδίδω επαίσχυντα [prǥðiðǥ εpεsçinda] skamplett m. ρετσινιά, η [i rεtsinja] # (µαύρη) κηλίδα, η [i (mavri) kilida] # ηθικό στίγµα, το [tǥ iϑikǥ stiDžma] # λαδιά, η [i laðja] # (torn i øyet, stygghet, simpelhet) ασκήµια, η [i askimia] # ασχήµια, η [i asçimia] / hungersnøden er en skamplett på vår sivilisasjon η πείνα αποτελεί µαύρη κηλίδα για τον πολιτισµό µας [i pina apǥtεli mavri kiliða ja tǥm pǥlitizmǥ mas] skamros m. (skryt, lovprising, forherligelse) εκθειασµός, ο [Ǥ εkϑiazmǥs] # (overdreven ros) εξογκωµένοι έπαινοι [εksǥŋgǥmεni εpεni] skamrose v. (smøre tjukt på) βάζω πολλή σάλτσα σε κάτι [vazǥ pǥli saltsa sε kati] # πλέκω εγκώµιο [plεkǥ εŋgǥmiǥ] # (forherlige, rose noen opp i skyene) δοξολογώ [ðǥksǥlǥDžǥ] / skamrose noen (prise/lovprise noen) πλέκω το εγκώµιο κάποιου [plεkǥ tǥ εŋgǥmiǥ kapiu] skandale f.m. σκάνδαλο, το [tǥ skanðalǥ] / dysse ned en skandale αποσιωπώ ένα σκάνδαλο [apǥsiǥpǥ εna skanðalǥ] / hele byen snakket om denne skandalen βούϊξε η πόλη µ' αυτό το σκάνδαλο [vuïksε i pǥli maftǥ tǥ skanðalǥ] / trenge inn i en skandale (granske en skandale) ερευνώ/διερευνώ ένα σκάνδαλο [εrεvnǥ/ðiεrεvnǥ εna skanðalǥ] skandalisere v. (vekke anstøt hos, forarge, skjemme ut) κολάζω [kǥlazǥ] skandaløs adj. (horribel, uhyrlig, gyselig, fæl) απαίσιος [apεsiǥs] # (skammelig, opprørende) αχαραχτήριστος [aχaraχtiristǥs] # αχαρακτήριστος [aχaraktiristǥs] # (avskyelig, grusom, ekkel) αποτρόπαιος [apǥtrǥpεǥs] # (nedverdigende, tarvelig, simpel, ussel) ελεεινός [εlεinǥs] # (skammelig, urimelig, vanvittig) εξωϕρενικός [εksǥfrεnikǥs] # (sladderaktig) κουτσοµπόλικος [kutsǥmbǥlikǥz] / skandaløs/ skammelig oppførsel αποτρόπαιη/ελεεινή συµπεριϕορά [apǥtrǥpεi/εlεini simbεrifǥra] # εξωϕρενικό ϕέρσιµο [εksǥfrεnikǥ fεrsimǥ] / skandaløse rykter κουτσοµπόλικες διαδόσεις [kutsǥmbǥlikεz ðiaðǥsis] skandinavisk adj. σκανδιναβικός [skanðinavikǥs] / har De/dere skandinaviske aviser? έχετε σκανδιναβικές εϕηµερίδες; [εçεtε skanðinavikεs εfimεriðεs] skanning m. (med radar: gjennomsøking) εξερεύνηση, η [i εksεrεvnisi] # (undersøkelse, gransking, saumfaring) εξέταση, η [i εksεtasi] / skanninga/saumfaringa av horisonten η εξέταση του ορίζοντα [i εksεtasi tu ǤrizǤnda]

9 9 skanse m. (mil. improvisert bebestning som består av jordvoll og skyttergrav) πρόχειρο οχυρό, το [tǥ prǥçirǥ ǤçirǤ] skap n. αρµάρι, το [tǥ armari] # ερµάρι, το [tǥ εrmari] # (innbygt skap, veggskap, hanskarom i bil) ντουλάπι, το [tǥ dulapi] # (kjøkken-, garderobe-) ντουλάπα, η [i dulapa] / bestemme hvor skapet skal stå (ha kommandoen, være sjefen) κάνω κουµάντο [kanǥ kumandǥ] : det er kona som bestemmer hvor skapet skal stå η γυναίκα του κάνει κουµάντο στο σπίτι [i jinεka tu kani kumandǥ stǥ spiti] / et djupt skap βαθιά ντουλάπα [vaϑja dulapa] skape v. (avføde, lage, forme) δηµιουργώ [ðimiurDžǥ] # προκαλώ [prǥkalǥ] # κάνω [kanǥ] # κάµω [kamǥ] # πλάθω [plaϑǥ] # (medføre, avle) γεννώ [jεnǥ] # (føre med seg, forvolde, forårsake) επισύρω [εpisirǥ] # (gi eksistens, gi liv) δίνω υπόσταση [ðinǥ ipǥstasi] # (legemliggjøre, gi kjøtt og bein ) δίνω σάρκα και οστά [ðinǥ sarka kε Ǥsta] # (inspirere til) εµπνέω [εmbnεǥ] # (gjøre, forårsake, frambringe) επιϕέρω [εpifεrǥ] # (stimulere, pirre, vekke) διεγείρω* [ðiεjirǥ] / det vil skape en helt ny situasjon (for oss) (det vil sette oss i en helt ny stituasjon) αυτό θα δηµιουργήσει µια έντελως νέα κατάσταση [aftǥ ϑa ðimiurjisi mja εndεlǥz nεa katastasi] / det å skape musikk (komponering) η µουσική δηµιουργία [i musiki ðimiurjia] / Gud skapte mennesket ο θεός δηµιούργησε τον άνθρωπο [Ǥ ϑεǥs ðimjurjisε tǥn anϑrǥpǥ] : Gud skapte mennesket i sitt bilde ο θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και οµοίωση του [Ǥ ϑεǥs εplasε tǥn anϑrǥpǥ kat ikǥna kε ǤmiǤsi tu] / hvem skapte verden? ποιος δηµιούργησε/έκαµε/έπλασε τον κόσµο; [pjǥs ðimjurjisε/εkamε/εplasε tǥŋ gǥzmǥ] / revolusjonen skapte... η επανάσταση δηµιούργησε [i εpanastasi ðimjurjisε] / skape entusiasme εµπνέω ενθουσιασµό [εmbnεǥ εnϑusiazmǥ] / skape et kunstverk av ingenting δηµιουργώ ένα έργο τέχνης από το τίποτα [ðimiurDžǥ εna εrDžǥ tεχnis apǥ tǥ tipǥta] / skape forandringer επιϕέρω αλλοιώσεις [εpifεrǥ aljǥsis] / skape interesse (vekke interessen) κινώ το ενδιαϕέρον [kinǥ tǥ εnðiafεrǥn] / skape irritasjon (piske opp stemningen) δηµιουργώ έξαψη [ðimiurDžǥ εksapsi] / skape leven (lage spetakkel, lage bråk) δηµιουργώ καυγά [ðimiurDžǥ kavDža] / skape misunnelse κινώ ϕθόνο [kinǥ fϑǥnǥ] # διεγείρω το ϕτόνο [ðiεjirǥ tǥ ftǥnǥ] / skape panikk ενσπείρω* πανικό [εnspirǥ panikǥ] / skape problemer el. vansker (for) (utsette (andre) for prøvelser eller strabaser) ταλανίζω [talanizǥ] # ταλαιπωρώ [talεpǥrǥ] : holdningen hans kan (muligens) skape problemer η στάση του µπόρει να δηµιουργήσει ζητήµατα [i stasi tu bǥri na ðimiurjisi zitimata] : skape problemer for noen/for seg selv δηµιουργώ δυσκολίες σε κάποιον/στον εαυτό µου [ðimiurDžǥ ðiskǥliεs sε kapiǥn/stǥn εaftǥ mu] : skape problemer med streiker (ved å streike) ταλαιπωρώ µε απεργίες [talεpǥrǥ mε apεrjiεs] / skape røre (lage oppstyr) δηµιουργώ θέµα [ðimiurDžǥ ϑεma] # (vekke oppmerksomhet, skape sensasjon, flotte seg) κάνω το κοµµάτι µου [kanǥ tǥ kǥmati mu] : han klarte å skape røre/litt av et oppstyr έκανε κι αυτός λιγάκι το κοµµάτι του [εkanε ki aftǥz liDžaki tǥ kǥmati tu] / skape seg (gjøre seg til) καµώνοµαι [kamǥnǥmε] # ποζάρω [pǥzarǥ] # (være stolt av/over, briske seg av, skape seg for/over) καµαρώνω για/µε [kamarǥnǥ ja/mε] # (spille fornem, være fin på det) µεγαλοπιάνοµαι [mεDžalǥpjanǥmε] # το παίρνω επάνω

10 10 µου [tǥ pεrnǥ εpanǥ mu] # (spille teater) παίζω θέατρο # (hykle) υποκρίνοµαι [ipǥkrinǥmε] : ikke skap deg! (ta deg sammen!) µην κάνεις έτσι! [min kanis εtsi] # (ikke vær så viktig! ikke spill fornem!) µην καµαρώνεις και τόσο! [min kamarǥnis kε tǥsǥ] / skape seg et navn (komme seg fram i verden, gjøre karriere, utmerke seg) αναδείχνω [anaðiχnǥ] : det var da han skapte seg et navn som strafferettsadvokat τότε ηταν που αναδείχτηκε σαν ποινικολόγος [tǥtε itan pu anaðiðtikε san pinikǥlǥDžǥs] / skape seg om til (anta form av) παίρνω τη µορϕή του [pεrnǥ ti mǥrfi tu] : féen skapte seg om til en sommerfugl η νεράιδα πήρε τη µορϕή πεταλούδας [i nεraiða pirε ti mǥrfi pεtaluðas] / skape sensasajon (vekke oppsikt, lage røre/bølger) δηµκιουργώ συγκίνηση [ðimiurDžǥ siŋginisi] # κάνω/προκάλω µεγάλη αίσθηση [kanǥ/prǥkalǥ mεDžali εsϑisi] # κάνω θόρυβο [kanǥ ϑǥrivǥ] # έχω ζωηρή απήχηση [εχǥ zǥïri apiçisi] : filmen hans skapte sensasjon η ταινία του έκανε (µεγάλη) αίσθηση [i tεnia tu εkanε (mεDžali) εsϑisi] / skape spenning (skape oppstemthet, begeistring) δηµκιουργώ έξαψη [ðimiurDžǥ εksapsi] / skape uro/bekymring προκάλω ανησυχία [prǥkalǥ anisiçia] / skape vansker (lage problemer/krøll) γεννώ προβλήµατα [jεnǥ prǥvlimata] : det kan (komme til å) skape vansker αυτό µπορεί να γεννέσει πρβλήµατα [aftǥ bǥri na jεnεsi prǥvlimata] / skape vanskligheter for noen/for seg selv δηµιουργώ δυσκολίες /ιστορίες σε κάποιον/στον εαυτό µου [ðimiurDžǥ ðiskǥliεs/ istǥriεs sε kapiǥn/stǥn εaftǥ mu] / være som skapt for læreryrket/til jobben είµαι κοµµένος και ραµµένος για δάσκαλος /για τη δουλειά [imε kǥmεnǥs kε ramεnǥz ja ðaskalǥs/ja ti ðulja] skapelse m. (skapergjerning, opprinnelse) γένηση, η [i jεnisi] # (skaperverk, kreasjon, det som er skapt) δηµιουργία, η [i ðimiurjia] # διάπλαση, η [i ðjaplasi] # διαµόρϕωση, η [i ðiamǥrfǥsi] # δηµιούργηµα, το [tǥ ðimiurjima] # πλάσµα, το [tǥ plazma] # κτίσµα, το [tǥ ktizma] # κτίση, η [i ktisi] # κατασκεύασµα, το [tǥ kataskεvazma] # ιουργία, η [i ðiurjia] # Πλάση, η [i plasi] # Κτίση, η [i ktisi] # (skapelse, tolkning) δηµιουργία, η [i ðimiurjia] / jordas/verdens skapelse η γένηση/δηµιουργία του κόσµου [i jεnisi/ðimiurjia tu kǥzmu] : fra verdens skapelse (av) (siden verdens skapelse) από κρίσεως κόσµυ [apǥ krisεǥs kǥzmu] / (det å skape musikk, komponering) µουσική δηµιουργία, η [i musiki ðimiurjia] skapelseberetning m. (vitensk.: kosmogoni, læren om verdens tilblivelse og utvikling) κοσµογονία, η [ï kǥzmǥDžǥnia] skapelsesprosess m. δηµιουργική διαδικασία, η [i ðimiurjiki ðiaðikasia] # (en skaperprosess, en generativ prosess) γενεσιουργή διαδικασία [jεnεsiurji ðiaðikasia] skapende adj. (kreativ, nyskapende, oppfinnsom) δηµιουργικός [ðimiurjikǥs] skaper m. δηµιουργός, ο [Ǥ ðimiurDžǥs] # κτίστης, ο [Ǥ ktistis] / jordens/universets skaper (Skaperen, Vår Herre) ο δηµιουργός /κτίστης του κόσµου [Ǥ ðimiurDžǥs/ktistis tu kǥzmu] # κοσµοπλάστης, ο [Ǥ kǥzmǥplastis] skaper- pref. (skapende, generativ, reproduktiv) γενεσιουργός* [jεnεsiurDžǥs] skaperevne f.m. (kreativitet, oppfinnsomhet) δηµιουργός, ο [Ǥ ðimiurDžǥs] skapertrang m. (kreativ drivkraft) γενεσιουργή/δηµιουργική ορµή, η [i jεnεsiurji/ðimiurjiki Ǥrmi] skaperverk n. (univers) κτίση, η [i ktisi] / så vidunderlig/fantastisk skaperverket er!

11 11 τι θαυµαστό πράγµα είναι η κτίση! [ti ϑavmastǥ praDžma inε i ktisi] skapes v. (bli skapt) δηµιουργούµαι [ðimiurDžumε] # (bli legemliggjort) λαµβάνω σάρκα και οστά [lamvanǥ sarka kε Ǥsta] skapning m. (figur) ϕιγούρα, η [i fiDžura] # (foster) γέννηµα, το [tǥ jεnima] # (vesen, væren) ον, το [tǥ Ǥn] # πλάσµα, το [tǥ plazma] # (byggverk, konstruksjon) κτίσµα, το [tǥ ktisma] # (fyr, kis, menneske), πλάσµα το [tǥ plazma] # (levende vesen, lite kryp) ζούδι, το [tǥ zuði] / alle skapninger på jorden όλα τα όντα του πλανήτη µας [Ǥla ta Ǥnda tu planiti mas] / en rar skapning (merkelig fyr, underlig skrue) παράξενο πλάσµα, το [tǥ paraksεnǥ plazma] / en uforskammet skapning (en frekk fyr) αυθαδέστατο πλάσµα, το [tǥ avϑaðεstatǥ plazma] / Guds skapninger τα ζούδια του θεού [ta zuðia tu ϑεu] / hun er en ynkelig skapning είναι ένα δυστιχισµένο πλάσµα [inε εna ðistiçizmεnǥ plazma] / levende vesner/skapninger έµβια όντα [εmvia Ǥnda] / skjelne en skapning i mørket διακρίνω µια ϕιγούρα στο σκοτάδι [ðiakrinǥ mja fiDžura stǥ skǥtaði] skapsprenger m. (skapåpner) διαρρήκτης χρηµατοκιβωτίων, ο [Ǥ ðiariktis ΧrimatǤkivǤtiǤn] skapsprengning f.m. (skapåpning) διάρρηξη χρηµατοκιβωτίου, η [i ðjariksi ΧrimatǤkivǤtiu] skar n. (kløft, fjellkløft, sal, senkning i høydedrag, fjellovergang) αυξένας, ο [Ǥ afksεnas] # ζύγωµα, το [tǥ ziDžǥma] # λαιµός, ο [Ǥ lεmǥs] # λάκκα, η [i laka] skare m. (flokk, sverm, hær, hærskare) πλήθος, ο [Ǥ pliϑǥs] # εσµός, ο [Ǥ εzmǥs] # στίϕος, ο [Ǥ stifǥs] # λεϕούσι, το [tǥ lεfusi] # µπουλούκι, το [tǥ buluki] # (på snøen, skorpe) κρούστα, η [i krusta] / det dannet seg skare på snøen i løpet av natta το χιόνι κρούστιασε µεσ' στη νύχτα [tǥ çǥni krustjasε mεs sti niχta] / skarer av turister µπουλούκια τουριστών [bulukia turistǥn] skarlagen adj. (purpurrød) άλικος [alikǥs] skarlagensfeber m. οστρακιά, η [i Ǥstrakia] skarp adj. (kvass) κοϕτερός [kǥftεrǥs] # (spiss) µυτερός [mitεrǥs] # οξύς [Ǥksis] # (om smak: besk, bitter, sur, sterk, bitende) αψύς [apsis] # (om smak, lukt: god, fin) δριµύς [ðrimis] # πικρόχολος [pikrǥχǥlǥs] # λεπτός [lεptǥs] # (intens, stram) έντονος [εndǥnǥs] # διαπεραστικός [ðiapεrastikǥs] # διεισδυτικός [ðiizðitikǥs] # (streng) αυστηρός [afstirǥs] # (bitende, streng hard, forferdelig, overf. lynskarp, meget flink) δεινός [ðinǥs] # (bitende, sviende) καυστικός [kafstikǥs] # (treffende) εύστοχος [εfstǥχǥs] # (skarpøyd, skarpsindig, glup) ανοιχτοµάτης [aniχtǥmatis] # µάρκα [marka] # (oppvakt, slagferdig, skarpsindig) ατσίδας [atsiðas] # (kvass, skarpsindig, bitende, flengende, gjennomtrengende) κοϕτερός [kǥftεrǥs] # (om patron: ubrukt, ikke avfyrt) αχρησιµοποίητος [aχrisimǥpiitǥs] # (grell, blendende) εκτυϕλωτικός [εktiflǥtikǥs] / en skarp (treffende) bemerkning ευστοχή παρατήρηση, η [i εfstǥçi paratirisi] # en skarp (irettesettende) bemerkning δριµεία παρατήρηση [ðrimia paratirisi] / en skarp/bitter diskusjon συζήτηση σε οξύ τόνο [sizitisi sε Ǥksi tǥnǥ] / en skarp disputt οξύς διαπληκτισµός [Ǥksiz ðiapliktizmǥs] / en skarp egg/kant οξεία κόψη [Ǥksia kǥpsi] / en skarp hjerne κοϕτερό µυαλό [kǥftεrǥ mjalǥ] / en skarp irettesettelse αυστηρή/καυστική επιτίµηση [afstiri /kafstiki εpitimisi] / en skarp kniv κοϕτερό µαχαίρι [kǥftεrǥ

12 12 maçεri] / en skarp kontrast έντονη αντίθεση [εntǥni andiϑεsi] / en skarp observatør διεισδυτικός παρατηρητής [ðiizðitikǥs paratiritis] / en skarp patron αχρησιµοποίητο ϕυσίγγι [aχrisimǥpiitǥ fisiŋgi] / en skarp replikk (et bryskt svar) µια κοϕτή/οξεία απάντηση [mja kǥfti/ǥksia apandisi] / en skarp(sindig) fyr (en person med en skarp hjerne) άνθρωπος µε κοϕτερό µυαλό [anϑrǥpǥz mε kǥftεrǥ mjalǥ] / en skarp smerte έντονος πόνος ο [Ǥ εndǥnǥs pǥnǥs] / et skarpt (= bitende) svar καυστική/οξεία απάνδτηση [kafstiki/ǥksia apandisi] / han er meget skarp/ slagferdig! είναι µεγάλη µάρκα! [inε mεDžali marka] / han er skarp i tankegangen (han er skarpsindig/klarsynt/forutseende) έχει διορατικό νου [εçi ðiǥratikǥ nu] / han har skarp luktesans έχει λεπτή όσϕρηση [εçi lεpti Ǥsfrisi] / skarp konkurranse δεινός /οξύς ανταγωνισµός [ðinǥs/ǥksis andaDžǥnizmǥs] / skarp hørsel λεπτή/ οξεία ακοή [lεpti/ǥksia akǥi] / skarp kritikk δριµεία/αυστηρή κριτική [ðrimia/afstiri kritiki] / skarp luktesans οξεία όσϕρηση [Ǥksia Ǥsfrisi] / skarpt syn λεπτή/οξεία όραση [lεpti/ǥksia Ǥrasi] skarphet m. (i holdning, atferd) δριµύτητα, η [i ðrimitita] # οξύτητα, η [i Ǥksitita] # ακραχολία, η [i akraχǥlia] # (barskhet) σκαιότητα, η [i skεǥtita] # (bryskhet, morskhet, tverrhet) ξηρότητα, η [i ksirǥtita] # (sarkasme, bitende bemerkning) δηκτικότητα, η [i ðiktikǥtita] # (klarhet, gjennomsiktighet, tydelighet, anskuelighet) διαύγεια, η [i ðjavjia] # (renhet, klarhet, skarphet) καθαρότητα, η [i kaϑarǥtita] / fotografiene dine mangler skarphet οι ϕωτογραϕίες σου δεν έχουν καθαρότητα [i fǥtǥDžrafiεs su ðεn εχun kaϑarǥtita] / svare med skarphet απαντώ µε σκαιότητα [apandǥ mε skεǥtita] / visuell skarphet οξύτητα όρασης, η [i Ǥksitita Ǥrasis] skarpsindig adj. (kløktig, klok) οξύνους [Ǥksinus] # αγχίνους* [aŋçinus] # νοήµων* [nǥimǥn] # (våken, kvikk) πανέξυπνος [panεksipnǥs] # ανοιχτοµάτης [aniχtǥmatis] # (skarp, slagferdig, oppvakt, glup) ατσίδας [atsiðas] # έξυπνος [εksipnǥs] # (skarp, klarsynt) διορατικός [ðiǥratikǥs] # (skarpsidig, klarsynt, observant) οξυδερκής [Ǥksiðεrkis] # (dagl. snedig, slu) καπάτσος [kapatsǥs] skarpsindighet f.m. διορατικότητα, η [i ðiǥratikǥtita] # οξυδέρκεια, η [i Ǥksiðεrkia] # οξύνοια, η [i Ǥksinia] # (kløkt, klokskap, skarpsinn) αγχίνοια*, η [i aŋçinia] # βαθύνοια, η [i vaϑinia] # εξυπνάδα, η [i εksipnaða] # καπατσοσύνη, η [i kapatsǥsini] / politisk skarpsindighet πολιτική διορατικότητα, η [i pǥlitiki ðiǥratikǥtita] skarpsinn n. (kløkt, klokskap, skarpsindighet) αγχίνοια*, η [i aŋçinia] # βαθύνοια, η [i vaϑinia] # καπατσοσύνη, η [i kapatsǥsini] skarpskåren adj. (grov, markert) αδρός [aðrǥs] # (renlinjet, skarpt avgrenset, tydelig) καθαρόγραµµος [kaϑarǥDžramǥs] / skarpskårne trekk αδρά χαρακτηρτιστικά [aðra Χaraktiristika] skarpsynt adj. (med ørneblikk) µε αετίσιο βλέµµα [mε aεtisiǥ vlεma] # αετοµάτης [aεtǥmatis] skarpt adv. (på en treffende måte) προσϕυώς [prǥsfjǥs] # ευστόχως [εfstǥχǥs] #

13 13 (strengt, hardt) µε αυστηρότητα [mε afstirǥtita] # έντονα [εndǥna] # πικρά [pikra] / snakke skarpt til noen µιλώ έντονα/µε αυστηρότητα σε κάποιον [milǥ εndǥna/mε afstirǥtita sε kapiǥn] # λέω πικρά σε κάποιον [lεǥ pikra sε kapiǥn] skarpøyd adj. (skarp, skarpsindig, glup) ανοιχτοµάτης [aniχtǥmatis] skarv m. (ornit. toppskarv, småskarv, storskarv) θαλασσοκόρακας, ο [Ǥ ϑalasǥkǥrakas] skarvøks f.m. (tverrøks) σκεπάρνι, το [tǥ skεparni] skatt m. (skattepenger) ϕόρος, ο [Ǥ fǥrǥs] # (rikdom, klenodium) θησαυρός, ο [Ǥ ϑisavrǥs] / betale skatt πληρώνω ϕόρο [plirǥnǥ fǥrǥ] : De/dere må betale skatt av dette θα πρέπει να πληρώσετε ϕόρο γι'αυτό [ϑa prεpi na plirǥsεtε fǥrǥ jaftǥ] / direkte skatter (pl.:) αµέσοι ϕόροι, οι [i amεsi fǥri] / ekstraordinær skatt έκτακτη εισϕορά, η [i εktakti isfǥra] / en eventyrlig/kostelig skatt ανεκτίµητος θησαυρός [anεktimitǥs ϑisavrǥs] / en skjult skatt κρυµµένος θησαυρός [krimεnǥs ϑisavrǥs] / finne/grave ned en skatt βρίσκω/θάβω ένα θησαυρό [vriskǥ/ϑavǥ εna ϑisavrǥ] / gi noen pålegg om å betale skatt (pålegge noen å bidra til fellesskapet) επιβάλλω σε κάποιον την υποχρέωση να συνεισϕέρει [εpivalǥ sε kapiǥn tin ipǥχrεǥsi na sinisfεri] / indirekte skatter (pl.:) έµµεσοι ϕόροι, οι [i εmεsi fǥri] / ilignet skatt βεβαιωθείς ϕόρος [vεvεǥϑis fǥrǥs] / progressiv skatt προοδεκτικός ϕόρος, ο [Ǥ prǥǥðεktikǥs fǥrǥs] / redusere/senke skattene (lette skattetrykket) ελαϕρώνω/κατεβάζω τους ϕόρους [εlafrǥnǥ/katεvazǥ tus fǥrus] / skatt på fast eiendom ϕόρος ακινήτων, ο [Ǥ fǥrǥs akinitǥn] / skatt på inntekt (inntektsskatt) ϕόρος εισοδήµατος, ο [Ǥ fǥrǥs isǥðimatǥs] / skatten min! (min elkskede! sukkerklumpen min!) γλυκά µου! [Džlika mu] # (min elskede! min dyrebare!) θησαυρέ µου! [ϑisavrε mu] / skatter og avgifter ϕόροι και τέλη [fǥri kε tεli] # τα δοσίµατα [ta ðǥsimata] / skrive ut skatter (pålegge/ilegge/iligne skatt) βεβαιώνω ϕόρους [vεvεǥnǥ fǥrus] # επιβάλλω ϕόρους [εpivalǥ fǥrus] / tilbakebetaling av skatt η επιστροϕή ϕόρου [i εpistrǥfi fǥru] / tunge skatter (stor skattebyrde) βαριοί ϕόροι [varii fǥri] / unndra skatt (snyte på skatten) αποϕεύγω να πληρώσω ϕόρους [apǥfεvDžǥ na plirǥsǥ fǥrus] skattbar adj. (skattepliktig) ϕορολογήσιµος [fǥrǥlǥjisimǥs] / skattbar inntekt ϕορολογήσιµο εισόδηµα, το [tǥ fǥrǥlǥjisimǥ isǥðima] / skattbar fortjeneste (skattepliktig utbytte) ϕορολογήσιµα κέρδη [fǥrǥlǥjisima kεrði] skatte- ϕορολογικός [fǥrǥlǥjikǥs] # δηµοσιονοµικός [ðimǥsiǥnǥmikǥs] skattebetaler m. ϕορολογούµενος (πολίτης), ο [Ǥ fǥrǥlǥDžumεnǥs (pǥlitis)] / hvis vi ser saken fra skattebetalernes synsvinkel,... αν δούµε το θέµα από τη σκοπιά των ϕορλογουµένων [an ðumε tǥ ϑεma apǥ ti skǥpja tǥn fǥrǥlǥDžumεnǥn] skattebyrde m. βάρος της ϕορολογίας, το [tǥ varǥs tis fǥrǥlǥjias] skattedirektør m. (skatteinspektør) έϕορος, ο [Ǥ εfǥrǥs] skattefogd m. (om embetet el. stillingen: kommunekasserer, kemner) ηµοτικός Ταµίας,ο [Ǥ ðimǥtikǥs tamias] / skattefogdens kontor (kemnerkontor) (οικονοµική) εϕορία, η [i (ikǥnǥmiki) εfǥria] skattefradrag n. έκπτωση ϕόρου, η [i εkptǥsi fǥru] skattefri adj. ϕοροαπαλλασσόµενος [fǥrǥapalasǥmεnǥs] # ατελής [atεlis] # ελεύθερος ϕόρου [εlεfϑεrǥs fǥru] # (avgiftsfri) αϕορολόγητος [afǥrǥlǥjitǥs]

14 14 skattefritak n. ϕορολογική ατέλεια [εχǥ fǥrǥlǥjiki/ðazmǥlǥjiki atεlia] # (skattefritak, skattelette) αϕορολόγητο, το [tǥ afǥrǥlǥjitǥ] / ha skattefritak (være fritatt for å betale skatter) έχω ϕορολογική ατέλεια [εχǥ fǥrǥlǥjiki/ðazmǥlǥjiki atεlia] skatteinspektør m. επιθεωρητής τελωνείων, ο [Ǥ εpiϑεǥritis tεlǥniǥn] # f. επιθεωρήτρια τελωνείων, ο [Ǥ εpiϑεǥritria tεlǥniǥn] # (skattedirektør) έϕορος, ο [Ǥ εfǥrǥs] skatteklasse f.m. ϕορολογική κλίµακα, η [i fǥrǥlǥjiki klimaka] skattekontor n. (lignings- og kemnerkontor, skattedirektorat) οικονοµική εϕορία, η [i ikǥnǥmiki εfǥria] skattelette m. ελάϕρυνση της ϕορολογίας, η [i εlafrinsi tis fǥrǥlǥjias] / en liten skattelette µικρή ελάττωση των ϕορών [mikri εlatǥsi tǥn fǥrǥn] skatteligning f.m. (ligning, bekreftelse på betalte skatter) βεβαίωση ϕόρων, η [i vεvεǥsi fǥrǥn] # (beskatning, skatte(ut)ligning, fastsettelse av skatt) ϕορολογική αποτίµηση, η [i fǥrǥlǥjiki apǥtimisi] skatteliste f.m. ϕορολογικός κατάλογος, ο [Ǥ fǥrǥlǥjikǥs katalǥDžǥs] skattemyndigheter f.m.pl. (økon.) ϕορολογούσα άρχη, η [i fǥrǥlǥDžusa arçi] # ϕορολογικές αρχές [fǥrǥlǥjikεs arçεs] skatteoppkrever m. ϕοροεισπράκτορας, ο [Ǥ fǥrispraktǥras] # εισπράκτορας ϕόρων, ο [Ǥ ispraktǥras fǥrǥn] # ταµειακός, ο [Ǥ tamiakǥs] # εϕοριακός, ο [Ǥ εfǥriakǥs] skatteopplysning m. (trekkoppgave) βεβαίωση ϕορών, η [i vεvεǥsi fǥrǥn] skattepenger m.pl. (skatt) ϕόρος, ο [Ǥ fǥrǥs] / kreve tilbakebetaling av skattepenger (kreve å få tilbake skattepenger) αξιώνω την επιστροϕή ϕόρου [aksiǥnǥ tin εpistrǥfi fǥru] skattepliktig adj. (skattbar) ϕορολογήσιµος [fǥrǥlǥjisimǥs] / skattepliktig utbytte/ fortjeneste ϕορολογήσιµα κέρδη [fǥrǥlǥjisima kεrði] skattepolitikk m. (finanspolitikk) δηµοσιονοµική πολιτική, η [i ðimǥsiǥnǥmiki pǥlitiki] skattereform f.m. ϕορολογική µεταρρύθµιση, η [i fǥrǥlǥjiki mεtariϑmisi] / skattereformer ϕορολογικές µεταρρυθµίσεις [fǥrǥlǥjikεz mεtariϑmisis] skatterett m. (finanslovgivning) δηµοσιονοµικό δικαίο, το [tǥ ðimǥsiǥnǥmikǥ ðikεǥ] skatterådgiver m. (regnskapsfører) λογιστής, ο [Ǥ lǥjistis] skatterådgivningskontor n. (regnskapskontor/-avdeling) λογιστήριο, το [tǥ lǥjistiriǥ] skattesats m. (skattøre) ϕορολογικός συντελεστής, ο [Ǥ fǥrǥlǥjikǥs sindεlεstis] skatteseddel m. ϕορολογικός κατάλογος, ο [Ǥ fǥrǥlǥjikǥs katalǥDžǥs] skattesnyter m. ϕοροϕυγάς, ο [Ǥ fǥrǥfiDžas] # ϕοροϕυγάδας, ο/η [Ǥ/i fǥrǥfiDžaðas] skattesnyteri n. (skatteunndragelse) ϕοροδιαϕυγή, η [i fǥrǥðiafiji] skattesystem n. ϕορολογικού σύστηµα, το [tǥ fǥrǥlǥjiku sistima] / et av misforholdene i skattesystemet µια από τις ανωµαλίες του ϕορολογικού συστήµατος [mia apǥ tis anǥmaliεs tu fǥrǥlǥjiku sistimatǥs] / skattesystemet vårt blir nøye gjennomgått/er under gransking/er satt under lupen το ϕορολογικό µας σύστηµα βρίσκεται υπό εξέταση [tǥ fǥrǥlǥjikǥ mas sistima vriskεtε ipǥ εksεtasi] skatteunndragelse m. (skattesnyteri) ϕοροδιαϕυγή, η [i fǥrǥðiafiji] # διαϕυγή ϕόρων [ðiafiji fǥrǥn] # αποϕυγή πληρωµής ϕόρων [apǥfiji plirǥmis fǥrǥn] / en skatteunndragelse ένα κόλπο ϕοροδιαϕυγής [εna kǥlpǥ fǥrǥðiafijis]

15 15 skatteår n. (økon.)(regnskapsår) ϕορολογικό/οικονοµικό έτος, το [tǥ fǥrǥlǥjikǥ /ikǥnǥmikǥ εtǥs] # ϕορολογική χρήση, η [i fǥrǥlǥjiki Χrisi] skattkammer n. (skatt, rikdom, overf. gullgruve) θησαυρός, ο [Ǥ ϑisavrǥs] skattlegge v. (pålegge/ileggge/utligne skatt) βεβαιώνω ϕορό [vεvεǥnǥ fǥrǥ] skattøre n. (skattesats) ϕορολογικός συντελεστής, ο [Ǥ fǥrǥlǥjikǥs sindεlεstis] skaut n. (hodetørkle) τσεµπέρι, το [tǥ tsεmbεri] # ϕακιόλι, το [tǥ fakjǥli] # µαντίλα, η [i mandila] # (skaut, halstørkle) ϕουλάρι, το [tǥ fulari] # µαντίλι, το [tǥ mandili] # (florlett skaut, slør) µαγνάδι, το [tǥ maDžnaði] skavank m. (svakhet, svakelighet, lyte, utilstrekkelighet) αδυναµία, η [i aðinamia] # αναπηρία, η [i anapiria] # ατέλεια, η [i atεlia] # ατονία, η [i atǥnia] # (feil, mangel, svakhet) ελάττωµα, το [tǥ εlatǥma] # κουσούρι, το [tǥ kusuri] / en fysisk skavank σωµατικό ελάττωµα/κουσούρι [fisikǥ εlatǥma/ kusuri] / en liten skavank µια µικρή αναπηρία [mja mikri anapiria] # (en liten brist, en liten forseelse) µικροελάττωµα, το [tǥ mikrǥεlatǥma] / hesten har ingen skavanker το άλογο δεν έχει κουσούρα [tǥ alǥDžǥ ðεn εçi kusura] / vi har alle våre små skavanker όλοι έχουµε τις µικροαδυναµίες µας [Ǥli εχumε tiz mikrǥaðinamiεz mas] skei f.m. (skje) κουτάλι, το [tǥ kutali] / ta skjeen/skeia i en annen hånd (forbedre seg radikalt) αλλάζω τακτική [alazǥ taktiki] # διορθώνοµαι [ðiǥrϑǥnǥmε] : det vil gå deg riktig ille til slutt hvis du ikke (snart) tar skeia i en annen hånd (det vil gå til helvete med deg hvis ikke du tar deg sammen) θα 'χεις άσχηµο τέλος αν δε διορθωσείς [ϑa çis asçimǥ tεlǥs an ðε ðiǥrϑǥϑis] skeie ut v. (rangle, leve et utsvevende liv, sløse) ασωτεύω [asǥtεvǥ] # (henfalle til et lastefullt liv, falle i synd) το ρίχνω στην ασωτία [tǥ riχnǥ stin asǥtia] # (kaste alle hemninger, bite hodet av all skam, ikke eie skam i livet) εκτραχηλίζοµαι [εktraçilizǥmε] / han skeiet ut da han var ung, derfor er han fattig nå ασώτευε νέος, γι' αυτό είναι ϕτωχός τώρα [asǥtεvε nεǥs jiaftǥ inε ftǥχǥs tǥra] / vi skeiet ut litt i går kveld κάναµε λιγη κατάχρηση χτες το βράδυ [kanamε liji kataχrisi Χtεs tǥ vraði] skeiv adj. (skjev, kroket, på skrå) λόξος [lǥksǥs] # πλάγιος [plajǥs] # µονόπαντος [mǥnǥpandǥs] / den muren/veggen er skeiv ο τοίχος αυτός δεν είναι στην ευθεία [Ǥ tiχǥs aftǥz ðεn inε stin εfϑia] # ο τοίχος αυτός δεν είναι στα ίσα του [Ǥ tiχǥs aftǥz ðεn inε sta isa tu] skeivhet f.m. (skjevhet) λόξεµα, το [tǥ lǥksεma] skeivt adv. (på skeive, på snei, vridd, på skrå) εκτός της κανονικής θέσης [εktǥs tis kanǥnikis ϑεsis] # λοξά [lǥksa] # στραβά [strava] # στρεβλά [strεvla] µονόπαντα [mǥnǥpanda] # (dagl.) στραβοδίβολα [stravǥðivǥla] / gå skeivt περπατώ µονόπαντα [prtpaǥ mǥnǥpanda] / henge noe skeivt κρεµώ κάτι λοξά [krεmǥ kati lǥksa] # (vri på noe) λοξεύω κάτι [lǥksεvǥ kati] / jeg holdt skjea mi på skeive og sølte på klærne mine έγειρα το κουτάλι µου και λέρωσα τα ρούχα µου [εjira tǥ kutali mu kε lεrǥsa ta ruχa mu] / planene mine gikk på skeive (slo feil) τα σχέδιά µου ανατράπηκαν [ta sçεðja mu anatrapikan] / se skeivt til (se mistenksomt eller bebreidende på) κοιτάζω κάποιον λοξά [kitazǥ kapiǥn lǥksa] / sitte skeivt κάθοµαι µονόπαντα [kaϑǥmε mǥnǥpanda]

16 16 skepsis m. (vantro, tvil) δυσπιστία, η [i ðispistia] / et blikk fylt av skepsis/vantro (et mistroisk blikk) µια µατιά γεµάτη δυσπιστία [mja matja jεmati ðispistia] / han så med skepsis på maten på tallerkenen sin κοίταξε µε δυσπιστία το ϕαΐ στο πιάτο του [kitaksε mε ðispistia tǥ faï stǥ pjatǥ tu] skeptikere m.pl. (filos.) εϕεκτικοί ϕιλόσοϕοι, οι [i εfektiki filǥsǥfi] skeptisk adj. (tilbkeholden, resevert, forsiktig) εϕεκτικός [εfεktikǥs] ski f.m. χιονοπέδιλο, το [tǥ çiǥnǥpεðilǥ] # σκι, το [tǥ ski] / skiene var forholdsvis billige τα χιονοπέδιλα ήταν σχετικά ϕτηνά [ta çiǥnǥpεðila itan sçεtika ftina] ski- pref. χιονοδροµικός [çiǥnǥðrǥmikǥs] skifergrå adj. (gråsvart) γκριζόµαυρος [grizǥmavrǥs] skift n. (skiftarbeid) βάρδια, η [i varðia] / arbeide skift (drive med skiftarbeid) δουλεύω µε βάρδιες [ðulεvǥ mε varðiεs] : vi arbeider skift δουλεύοµαι µε βάρδιες [ðulεvǥmε mε varðiεs] / et åtte-timers skift οχτάωρη βάρδια, η [i ǤΧtaǤri varðia] skifte n. (jur.) εκκαθάριση, η [i εkaϑarisi] # (bytte, endring, forandring) αλλαγή, η [i alaji] # (utskifting, erstatning) αντικατάσταση [i andikatastasi] / et politisk skifte (regjeringsskifte) µεταπολίτευση, η [i mεtapǥlitεfsi] / skifte av arbeid/bosted αλλαγή δουλειάς /κατοικίας, η [i alaji ðuljas/katikias] / skifte av dekk αλλαγή ελαστικών, η [i alaji εlastikǥn] : skifte av dekk vil koste 100 η αλλαγή (=αντικατάσταση) των ελαστικών θα κοστίσει 100 [i alaji (andikatastasi) ϑa kǥstisi εkatun εvrǥ] / skifte av dødsbo n. (arveoppgjør) κληρονοµική διευθέτηση [klirǥnǥmiki ðiεfϑεtisi] / skifte av eiendom (deling av eiendom - i tilfelle skilsmisse eller død) χωρισµός της περιουσίας (σε περίπτωση διαζυγίου ή θανάτου) [Ǥ ΧǤrizmǤs tis pεriusias (sε pεriptǥsi ðiazijiu i ϑanatu] skifte v. (variere, svinge, veksle) ποικίλλω [pikilǥ] # (arv) διανέµω [ðianεmǥ] # (bytte, endre) αλλάζω [alazǥ] # (skifte klær, kle seg om) αλλάζω ρούχα [alazǥ ruχa] (bytte, skifte ut, fornye) ανανεώνω [ananεǥnǥ] / skifte adresse/bil/bosted/navn αλλάζω διεύθυνση/αυτοκίνητο/κατοικία/όνοµα [alazǥ ðjεfϑinsi/aftǥkinitǥ/katikia/ ǤnǤma] / han skiftet ansiktsfarge (bleknet/rødmet) da han så meg άλλαξε χρώµα όταν µε είδε [alaksε ΧrǤma Ǥtan mε iðε] / skifte dress (ta på seg an ennen dress) αλλάζω κουστούµι [alazǥ kustumi] / skifte farge αλλάζω (το) χρώµα [alazǥ (tǥ) ΧrǤma] : kameleonen har evnen til å skifte farge ο χαµαιλέων έχει την ικανότητα ν' αλλάζει το χρώµα [tǥ ΧamεlεǤn εçi tin ikanǥtita nalazi tǥ ΧrǤma] / skifte gir (gire) αλλάζω ταχύτητα [alazǥ taçitita] / skifte ham (om krypdyr: skyte el. kaste hammen) αλλάζω δέρµα [alazǥ ðεrma] / skifte hjul/laken/lyspære αλλάζω λάστιχο/σεντόνια/λάµπα [alazǥ lastiχǥ/sεndǥnia/lamba] / jeg har ikke skiftet klær på ei uke είµαι µια βδοµάδα ανάλλαγος [ime mja vðǥmaða analaDžǥs] / jeg har ikke skiftet klær på en måned (jeg har gått med de samme klærne i en måned) έχω ένα µήνα άλλαχτος /ανάλλαχτος [εχǥ εna mina alaχtǥs/analaχtǥs] / humøret hans skifter (svinger) η διάθεσή του ποικίλλει [i ðjaϑεsi tu pikili] / skifte mening (snu kappa etter vinden, være en værhane, opportunist) αλλάζω πεποιθήσεις [alazǥ pεpiϑisis] : få noen til å skifte mening (overtale noen) µεταπείθω κάποιον [mεtapiϑǥ kapiǥn] / skifte plate (bokstavelig: sette på ei ny plate) αλλάζω πλάκα [alazǥ plaka] : skift

17 17 plate! (sett på ei ny plate; det er hakk i plata, slutt å mase med det!) άλλαξε πλάκα! [alaksε plaka] / skifte på å kjøre (bytte på å kjøre) οδηγώ κατά διαστήµατα [ǤðiDžǤ kata ðiastimata] / skifte samtaleemne (dreie samtalen over på noe annet) γυρίζω κουβέντα [jirizǥ kuvεnda] : ikke skift samtaleemne! (ikke snakk deg fra det! ikke snakk det bort!) µη γυρίσεις την κουβέντα! [mi jirisis tiŋ guvεnda] / skifte side (gå over til motstanderen) αλλάζω στρατόπεδο [alazǥ stratǥpεðǥ] / skifte sol og vind (pleie retten, holde rett, administrere retten) απονέµω (τη) δικαιοσύνη [apǥnεmǥ (ti) ðikεǥsini] / skifte tema αλλάζω θέµα [alazǥ ϑεma] : plutselig skifte tema (plutselig hoppe over til noe annet) αλλάζω ξαϕνικά κατεύθυνση [alazǥ ksafnika katεfϑinsi] / skifte til hverdagsklær (ta på seg hverdagsklærne) ξαλλάζω [ksalazǥ] / skifte vannet i en vase (ha nytt vann i en vase) ανανεώνω το νερό σ' ένα βάζο [ananεǥnǥ tǥ nεrǥ sεna vazǥ] skifteattest f.m. κύρωση διαθήκης, η [i kirǥsi ðiaϑikis] / gi/utstede skifteattest (godkjenne et testament som gyldig) αναγνωρίζω διαθήκη ως κυρία [anaDžnǥrizǥ Ǥs kiria] skiftende adj. (varierende, forskjellig) διάϕορος [ðjafǥrǥs] # (lunefull, omskiftelig, ustabil) άστατος [astatǥs] # αστατής [astatis] # αψίκορος [apsikǥrǥs] # (omskiftelig, ubestandig, ustabil) ευµετάβλητος [εvmεtavlitǥs] # ευµετάβολος [εvmεtavǥlǥs] # µεταβλητός [mεtavlitǥs] # (alternerende, vekselvis, vekslende) εναλλασσόµενος [εnalasǥmεnǥs] / skiftende skydekke (skiftende fra tåket til klart ) νεϕελώδης έως αίθριος [nεfεlǥðis εǥs εϑriǥs] / skiftende vinder (omskiftelige, lunefulle vinder) ευµετάβλητοι άνεµοι [εvmεtavliti anεmi] skiftenøkkel m. γαλλικό κλειδί, το [tǥ DžalikǤ kliði] # παπαγάλος, ο [Ǥ papaDžalǥs] # (rørtang) κάβουρας, ο [Ǥ kavuras] skifterettsdommer m. αναπληρωµατικός δικαστής, ο [Ǥ anaplirǥmatikǥz ðikastis] [anaplirǥmatikǥs] skiftespor n. (jernbane: vikespor) γραµµή ελιγµών, η [i Džrami εliDžmǥn] skiftevis adj. (vekselvis) εναλλασσόµενος [εnalasǥmεnǥs] # αλληλοδιάδοχος [alilǥðjaðǥχǥs] / skiftevis sirkler og firkanter εναλλασσόµενοι κύκλοι και τετράγωνα [εnalasǥmεni kikli kε tεtraDžǥna] skiftevis adv. (alternerende, vekslende, under forandring, etter tur) εναλλακτικά [εnalaktika] # εναλλαχτικά [εnalaχtika] # κατ' ενάλλαγην [kat εnalajin] # αλληλοδιαδόχως [alilǥðiaðǥχǥs] / ei uke med skiftevis regn og sol µια βδοµάδα µε βρόχη και ήλιο αλληλοδιαδόχως [mja vðǥmaða mε vrǥçi kε iliǥ alilǥðiaðǥχǥs] skifting f.m. (veksling, utskifting, ombytting) εναλλαγή, η [i εnalaji] skihopp n. χιονοδροµικό άλµα, το [tǥ çiǥnǥðrǥmikǥ alma] skiidrett m. (skiløping) χιονοδροµία, η [i çiǥnǥðrǥmia] / drive skiidrett (gå inn for skiidrett, gå på ski) κάνω χιονοδροµία [kanǥ çǥnǥðrǥmia] skikk m. (sed, sedvane, bruk, praksis) έθηµο, το [tǥ εϑimǥ] # (orden) τάξη, η [i taksi] # (form) µορϕή, η [i mǥrfi] / andre tider, andre skikker (tidene forandrer seg og skikkene med dem) άλλοι καιροί άλλα ήθη [ali kεri ala iϑi] / femmede skikker εξωτικές συνήθειες [εksǥtikεs siniϑiεs] / få skikk på (få orden på, tukte) δαµάζω

18 18 [ðamazǥ] # (gjøre folk av, sivilisere, foredle, adle) εκπολιτίζω [εkpǥlitizǥ] : du trenger ikke bekymre deg, jeg skal nok få skikk på han µη στενοχωριέσαι, θα τον δαµάσω [mi stεnǥχǥriεsε ϑa tǥn ðamasǥ] : få skikk på noe (bringe noe i orden) δίνω µορϕή σε κάτι [ðinǥ mǥrfi sε kati] / gammeldagse/gamle skikker παλαιϊκά έθιµα [palεika εϑima] / holde på/ta vare på en gammel skikk/en tradisjon διατηρώ µια παράδοση [ðiatirǥ mja paraðǥsi] / man må følge skikken der man kommer ( i Roma gjør man som romerne gjør ) στη Ρώµη να κάνεις όπως κάνουν οι Ρωµαίοι [sti rǥmi na kanis ǤpǤs kanun i rǥmεi] / rare skikker παράξενα έθιµα [paraksεna εϑima] / skikk og bruk (tradisjon, praksis, sedvane) θέσµια, τα [ta ϑεzmia] # (det samfunnet forventer av oss, konvensjoner) τα δεσµά των κοινωνικών συµβατικοτήτων [ta ðεzma tǥŋ ginǥnikǥn simvatikǥtitǥn] # (etikettens krav, vanlig skikk og bruk) τα δεσµά της ετικάτας [ta ðεzma tis εtikεtas] # (levesett) ήθη και έθιµα [iϑi kε εϑima] : skikk og bruk blant folk (et folks levesett) τα ήθη και τα έθιµα ενός λαού [ta iϑi kε ta εϑima εnǥz lau] / skikken lever/holder seg ennå το έθιµο κρατάειακόµα [tǥ εϑimǥ kratai akǥma] / (slik) som skikken er (som seg hør og bør, ifølge gjeldende praksis) όπως είναι το έθιµο [ǤpǤs inε tǥ εϑimǥ] skikke seg v. (forbedre seg, ta sg sammen) ανθρωπεύω [anϑrǥpεvǥ] # διορθώνω το χαρακτήρα µου [ðiǥrϑǥnǥ tǥ Χaraktira mu] # διορθώνω τις συνήθειές µου [ðiǥrϑǥnǥ tis siniϑiεz mu] / skikke seg vel (føre et hederlig liv) είµαι στον ίσιο δρόµο [imε stǥn isiǥ ðrǥmǥ] : se til at noen skikker seg (holde orden på noen) κρατώ κάποιον στον ίσιο δρόµο [kratǥ kapiǥn stǥn isiǥ ðrǥmǥ] skikkelig adj. (ordentlig, anstendig, respektabel, aktverdig, ærverdig) αξιοσέβαστος [aksiǥsεvastǥs] # έντιµος [εndimǥs] # (reell, virkelig) πραγµατικός [praDžmatikǥs] # κανονικός [kanǥnikǥs] / det var/ble en skikkelig vekker αυτό ήταν πραγµατική αποκάλυψη [aftǥ itan praDžmatiki apǥkalipsi] / han ga henne skikkelig juling της έδωσε κανονικό ξύλο [tis εðǥsε kanǥnikǥ ksilǥ] skikkelig adv. (i ordets rette forstand, regelrett, bokstavelig) κυριολεκτικά [kiriǥlεktika] # (rett, ordentlig, anstendig, som seg hlør og bør) καθωσπρέπει [kaϑǥsprεpi] # (for alvor, ordentlig, virkelig, så det rekker) για καλά [ja kala] # κανονικά [kanǥnika] / nå regner/snør det skikkelig βρέχει/χιονίζει για καλά [vrεçi/çǥnizi ja kala] / vi ble skikkelig rundjult τις ϕάγαµε κανονικά [tis faDžamε kanǥnika] skikkelse m. (form) σχήµα, το [tǥ sçima] # µορϕή, η [i mǥrfi] # (person, figur) ϕυσιογνωµία, η [i fisiǥDžnǥmia] / en legendarsik skikkelse θρυλική ϕυσιογνωµία [ϑriliki fisiǥDžnǥmia] / en utydelig skikkelse ένα ακαθόριστο σχήµα [εna akaϑǥristǥ sçima] / han er en av de største skikkelsene i gresk historie είναι από τις µεγαλύτερες µόρϕες της ελληνικός Ιστορίας [inε apǥ tiz mεDžalitεrεz mǥrfεs tis εlinikis istǥrias] / i en hunds skikkelse µε τη µορϕή σκύλου [mε ti mǥrfi skilu] : djevelen viste seg for han i en hunds skikkelse ο σατανάς ϕανερώθηκε µπροστά του µε τη µορϕή σκύλου [Ǥ satanas fanεrǥϑikε brǥsta tu mε ti mǥrfi skilu] / vi kunne skjelne en mørk skikkelse i de fjerne µπορούσαµε να διακρίνουµε µακριά µια σκοτεινή µορϕή [bǥrusamε na ðiakrinumε makria mja skǥtini mǥrfi] skikket adj. (flink, dyktig, i stand til) άξιος [aksiǥs] # (tilrådelig, egnet, som kan anbefales)

19 19 ενδεδειγµένος [εnðεðiDžmεnǥs] # (velegnet, passende, den rette) κατάλληλος [katalilǥs] / han er ikke skikket til den jobben/stillingen δεν είναι ενδεδειγµένος γι' αυτή τη θέση [ðεn inε εnðiðiDžmεnǥz jafti ti ϑεsi] / han er ikke skikket til å være lærer/til å undervise δεν είναι κατάλληλος για δάσκαλος /να διδάξει [ðεn inε katalilǥz ja ðaskalǥs/na ðiðaksi] / han er ikke skikket til å være min (ekte)mann (han er ikke mannen/den rette for meg) δεν είναι άξιος για άντρας µου [ðεn inε aksiǥz ja andraz mu] skikkethet f.m. (egnethet, dyktighet) επιτηδειότητα, η [i epitiðjǥtita] # καταλληλότητα, η [i katalilǥtita] skikonkurranser m.pl. (vinterleker) χιονοδροµικοί αγώνες, οι [i çinǥðrǥmiki aDžǥnεs] skildre v. (framstille, representere, beskrive, forestille, gjenspeile) απεικονίζω [apikǥnizǥ] # εικονίζω [ikǥnizǥ] # διαγράϕω [ðiaDžrafǥ] # διηγούµαι [ðiiDžumε] # διηγιέµαι [ðiijεmε] # εικονογραϕώ [ikǥnǥDžrafǥ] # παρασταίνω [parastεnǥ] # παριστάνω [paristanǥ] # (utmale, framstille i detalj/i bildeformat) εξεικονίζω [εksikǥnizǥ] / det (bildet) skildrer slaget ved Waterloo απεικονίζει τη µάχη του Βατερλώ [apikǥnizi ti maçi tu vatεrlǥ] / dette maleriet skildrer en scene fra Biblelen αυτός ο πίνακας παρασταίνει µια σκηνή από τη Βίβλο [aftǥs Ǥ pinakas parastεni mja skini apǥ ti vivlǥ] / i sine dikt skildrer han livet på øya si στα ποιήµατά του εικονογραϕεί τη ζωή του νησιού του [sta piimata tu ikǥnǥDžrafi ti zǥï tu nisiu tu] / i sine romaner skildrer han livet slik det (virkelig) er στα µυθιστορήµατά του απεικονίζει τη ζωή όπως είναι [sta miϑistǥrimata tu apikǥnizi ti zǥï ǤpǤs inε] skildring f.m. (framstilling, beskrivelse, portrettering) απεικόνιση, η [i apikǥnisi] # εικονισµός, ο [Ǥ ikǥnizmǥs] # (utmaling, detaljert framstilling) εξεικόνηση, η [i εksikǥnisi] # (fortelling, beretning, historie) διήγηση, η [i ðiijisi] skille n. (avskjed, separasjon) χωρισµός ο [Ǥ ΧǤrizmǤs] # (segregasjon) διαχωρισµός, ο [Ǥ ðiaχǥrizmǥs] # (forskjell, distinksjon) διάκριση, η [i ðjakrisi] / trekke skille mellom (se/gjøre forskjell på) κάνω διάκριση µαταξύ [kanǥ ðjakrisi mεtaksi] skille v. (skille ut, skille fra, løsrive, skille fra hverandre) χωρίζω [ΧǤrizǤ] # αποχωρίζω [apǥχǥrizǥ] # διακρίνω (κάτι από) [ðiakrinǥ (kati apǥ)] # (atskille) διαχωρίζω [ðiaχǥrizǥ] / det som gjør at han skiller seg ut blant kollegaene, er humoren hans εκείνο που τον διακρίνει από τους συναδελϕούς του είναι το χιούµορ του [εkinǥ pu tǥn ðiakrini apǥ tus sinaðεlfus tu inε tǥ çiumǥr tu] / det som skiller mennesket fra de andre dyrene, er fornuften εκείνο που διακρίνει τον άνθρωπο από τ' άλλα ζώα είναι το λογικό [εkinǥ pu ðiakrini tǥn anϑrǥpǥ apǥ tǥla zǥa inε tǥ lǥjikǥ] # το λογικό διαϕορίζει τον άνθρωπο από τ άλλα ζώα [tǥ lǥjikǥ ðiafǥrisi tǥn anϑrǥpǥ apǥ tala zǥa] / skille geitene fra sauene χωρίζω τα γίδια από τα πρόβατα [ΧǤrizǤ ta jiðia apǥ ta prǥvata] / skille klinten fra hveten χωρίζω την ήρα από το στάρι [hǥrizǥ tin ira apǥ tǥ stari] / skille mellom (trekke skille mellom, se forskjell på) κάνω διάκριση µαταξύ [kanǥ ðjakrisi mεtaksi] # (gjøre forskjell på, trekke en grense mellom) διαστέλλω [ðiastεlǥ] # (skjelne mellom, se forskjell på) ξεχωρίζω [ ksεχǥrizǥ] : skille mellom rett og galt ξεχωρίζω το δίκιο από τ' άδικο [ksεχǥrizǥ tǥ ðikiǥ apǥ taðikǥ] : vi må skille mellom en ateist og en agnostiker πρέπει να κάνουµε διάκριση µεταξύ ενός

20 20 άθεου κι ενός αγνωστικιστή [prεpi na kanumε ðjakrisi mεtaksi εnǥs aϑεu ki εnǥs aDžnǥstikisti] / (om melk:) skille seg (løpe, bli sur/tjukk) κόβω [kǥvǥ] / skille seg fra (skille seg ut, være ulik, fære forskjellig fra) διαϕέρω [ðiafεrǥ] : smør skiller seg fra margarin både i kvalitet og pris το βούτυρο διαϕέρει από τη µαργαρίνη στην ποιότητα και την τιµή [tǥ vutirǥ ðiafεri apǥ ti marDžarini stim pjǥtita kε tin dimi] / skille seg ut (positivt fra) (tre tydelig fram, stikke fram/ut) εξέχω (από) [εksεχǥ (apǥ)] # προεξέχω (από) [prǥεksεχǥ (apǥ)] / skille to gutter som slåss διαχωρίζω δύο παιδιά που µαλλώνουν [ðiaχǥrizǥ ðiǥ pεðja pu malǥnun] / skille ut (utskille, utsondre, skylle, skylle ned/ut, vaske av/vekk) αποπλύνω [apǥplinǥ] # (løsrive, overføre til et datterselskap) ανεξαρτοποιώ [anεksartǥpiǥ] # (luke ut/bort, sortere ut, renske bort, utrenske) εκκαθαρίζω [ekaϑarizǥ] # (luke ut, vikle ut, avklare) ξεµπερδεύω [ksεmbεrðεvǥ] # (sortere ut, velge ut) ξεδιαλέγω [ksεðialεDžǥ] # ξεχωρίζω [ksεχǥrǥzǥ] # (avskjerme, skjerme, stenge av, blokkere) εµποδίζω [εmbǥðizǥ] : skille ut/atskille de gode eplene fra de dårlige ξεδιαλέγω τα καλά µήλα από τα χαλασµένα [ksεðialεDžǥ ta kala mila apǥ ta Χalazmεna] : skille ut sannhet fra løgn ξεµπερδεύω την αλήθεια από το ψέµα [ksεbεrðεvǥ tin aliϑia apǥ tǥ psεma] / vi må skille ut salgsavdelingen πρέπει ν' ανεξαρτοποιήσουµε το τµήµα πωλήσεων [prεpi nanεksartǥpiisumε tǥ tmima pǥlisεǥn] skillelinje f.m. (delelinje, delingslinje) διαχωριστική γραµµή, η [i ðiaχǥristiki Džrami] skillemur n. (skillemur mellom to tomter/naboer, skillevegg mellom boligenheter) διαχωριστικός τοίχος (µεταξύ γειτόνων), ο [Ǥ ðiaχǥristikǥs tiχǥs mεtaksi jitǥnǥn] skilles v. χωρίζω [ΧǤrizǤ] # (forlate hverandre) αποχωρίζοµαι [apǥχǥrizǥmε] # (om ekteskap) παίρνω διαζύγιο [pεrnǥðiazijiǥ] / de skiltes for godt χωρίσανε παντοτινά [ΧǤrisane pandǥtina] / skilles fra (skille seg av med) αποχωρίζοµαι [apǥχǥrizǥmε] : jeg ønsker ikke å skille meg av med denne ringen δε θέλω ν' αποχωριστώ αυτό το δαχτυλίδι [ðε ϑεlǥ napǥχǥristǥ aftǥ tǥ ðaχtiliði] / jeg liker/ ønsker ikke å skilles fra familien min δε θέλω ν' αποχωριστώ την οικογένειά µου [ðε ϑεlǥ napǥχǥristǥ tin ikǥjεnja mu] / vi skiltes i sinne/ved midnatt αποχωριστήκαµε θυµωµένοι/τα µεσάνυχτα [apǥχǥristikamε ϑimǥmεni/ta mεsaniχta] skilletegn n. (punktum, komma etc.) σηµείο στίξης, το [tǥ simiǥ stiksis] / sette skilletegn (prikke, merke med prikker) διαστίζω [ðiastizǥ] / utelate et skilletegn παραλείπω σηµείο στίξης [paralipǥ simiǥ stiksis] skillevegg m. (mellomvegg) µεσοτοιχία, η [i mεsǥtiçia] # (i båt o.a. : skott) διάϕραγµα, το [tǥ ðjafraDžma] # (skjermbrett, mellomvegg) διαχώρισµα, το [tǥ ðiaχǥrizma] # (skillemur mellom to tomter/naboer, skillevegg mellom boligenheter) διαχωριστικός τοίχος (µεταξύ γειτόνων), ο [Ǥ ðiaχǥristikǥs tiχǥs mεtaksi jitǥnǥn] / en skillevegg av tre ξυλινό διαχώρισµα [ksilinǥ ðiaχǥrizma] : en skillevegg delte rommet i to ένα χώρισµα έκοβε το δωµάτιο [εna ΧǤrizma εkǥvε tǥ ðǥmatiǥ] skilpadde f.m. χελώνα, η [i çεlǥna] # (havskilpadde) θαλασσοχελώνα, η [i ϑalasǥçεlǥna] / skilpadda vant over haren η χελώνα ξεπέρασε το λαγό [i çεlǥna ksεpεrasε tǥ laDžǥ] skilsmisse f.m. διαζύγιο, το [tǥ ðiazijiǥ] # ακύρωση γάµου, η [i akirǥsi Džamu]

gjødsel f.m. λίπασµα, το [tǥ lipazma] / forbedre jorda med gjødsel εµπλουτίζω το

gjødsel f.m. λίπασµα, το [tǥ lipazma] / forbedre jorda med gjødsel εµπλουτίζω το 1 gjø v. (bjeffe) γαυγίζω [DžavjizǤ] # γαβγίζω [DžavjizǤ] # υλακτώ [ilaktǥ] # αλυχτώ [aliχtǥ] / hunden angrep uten å gjø το σκυλί επιτέθηκε χωρίς να γαυγίσει [tǥ skili εpitεϑikε ΧǤriz na Džavjisi] / hunden

Detaljer

vugge vulgarisere vulgarisering vulgaritet jeg synes vulgaritet er motbydelig vulgær

vugge vulgarisere vulgarisering vulgaritet jeg synes vulgaritet er motbydelig vulgær 1 vugge f.m. (vogge sd.) vulgarisere v. (forderve, trivialisere, forflate, banalisere) εκχυδαΐζω [εkçiðaïzǥ] # (gjøre dyrisk, fordumme) αποκτηνώνω [apǥktinǥnǥ] # (barbarisere, brutalisere) εκβαρβαρίζω

Detaljer

µέτωπο [ki ali stratjǥtεs stalϑikan viastika stǥ mεtǥpǥ] / han sendt han et kaldt/

µέτωπο [ki ali stratjǥtεs stalϑikan viastika stǥ mεtǥpǥ] / han sendt han et kaldt/ 1 sen adj. (se: sein) αργός [arDžǥs] # (sent ankommet, sent ute) όψιµος [ǤpsimǤs] / sen høst (forsinket/dårlig avling) όψιµη σοδειά, η [i Ǥpsimi sǥðja] / så sent som i går var han frisk ακόµη χτες ήταν

Detaljer

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki]

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki] 1 besatt adj. (besatt el. styrt av onde ånder) δαιµονόληπτος [ðεmǥnǥliptǥs] # (gal) τρελός [trεlǥs] # (forgapt, gal, vill, sinnssyk) µανιακός [maniakǥs] # (mil. under beleiring, okkupert) κατεχόµενος [katεχǥmεnǥs]

Detaljer

έχω την τελευταία λέξη [lεǥ/εχǥ tin tεlεftεa lεksi] / gi noen sitt ord δίνω κάποιον

έχω την τελευταία λέξη [lεǥ/εχǥ tin tεlεftεa lεksi] / gi noen sitt ord δίνω κάποιον 1 orakel n. (allvitende person, orakelsted) µαντείο, το [tǥ mandiǥ] # (spåmann, sannsiger) µαντευτής, ο [Ǥ mandεftis] # f. (spåkvinne) µαντεύτρα, η [i mandεftra] orakelkvinne f.m. (spåkvinne) µάντισσα,

Detaljer

pianist en av vår tids toppianister en talentfull pianist piano et vanlig piano (i mots. til flygel)

pianist en av vår tids toppianister en talentfull pianist piano et vanlig piano (i mots. til flygel) 1 pianist m. πιανίστας, ο/η [Ǥ/i pianistas] / en av vår tids toppianister ένας από τους κορυϕαίους πιανίστες του καιρού µας [εnas apǥ tus kǥrifεus pianistεs tu kεru mas] / en talentfull pianist ιδιοϕυής

Detaljer

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i 1 opp adv. (opp i luften, høyt opp) ψηλά [psila] # στα ψηλά [sta psila] # (dagl.) τ' αψήλου [tapsilu] # προς τα πάνω [prǥs ta panǥ] / det er opp- og avgjort (det er over, det er ute av verden) έγινε κι

Detaljer

ǤlǤfanεri] / forskjellen på dem η διαϕορά µεταξύ τους [i ðiafǥra mεtaksi tus] /

ǤlǤfanεri] / forskjellen på dem η διαϕορά µεταξύ τους [i ðiafǥra mεtaksi tus] / 1 forskale v. (sette opp forskaling, støype) καλουπώνω [kalupǥnǥ] forskaling f.m. (bygn.fag)(støpeform) καλούπωµα, το [tǥ kalupǥma] / ta ned/fjerne forskalinga ξεκαλουπώνω [ksεkalupǥnǥ] forskanse seg v.

Detaljer

ύπνο όταν χτύπησε το τηλέϕωνο [mǥlis εtimazǥmun na paǥ ja ipnǥ Ǥtaŋ Χtipisε tǥ

ύπνο όταν χτύπησε το τηλέϕωνο [mǥlis εtimazǥmun na paǥ ja ipnǥ Ǥtaŋ Χtipisε tǥ 1 ferd f.m. (tur, reise) ταξίδι, το [tǥ taksiði] # (ekspedisjon, reise, delegasjon) αποστολή η [i apǥstǥli] # (tur, marsj, løp) δρόµος, ο [Ǥ ðrǥmǥs] / jeg var akkurat i ferd med/ skulle akkurat til å å

Detaljer

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i 1 F f. (forkortelse for femininum, feminin) θηλ. (θηλυκός) [ϑilikǥs] fabel m. (myte, legende) µύθος, ο [Ǥ miϑǥs] # µυθολόγηµα, το [tǥ miϑǥlǥjima] / allegorisk eller moralsk fabel απόλογος, ο [Ǥ apǥlǥDžǥs]

Detaljer

slabbedask sladd sladde sladder det er bare tomme rykter/slarv fare med sladder fare med sladder om noen

slabbedask sladd sladde sladder det er bare tomme rykter/slarv fare med sladder fare med sladder om noen 1 slabbedask m. (lurendreier, bedrager, juksemaker, falskspiller) απατεώνας, ο [Ǥ apatεǥnas] # (døgenikt, dagdriver, lathans, dovenpels) ακαµάτης, ο [Ǥ akamatis] # ανεπρόκοπος, ο [Ǥ anεprǥkǥpǥs] # ανυπρόκοπος,

Detaljer

αυτός πήρε τη δόξα [εmis kanamε Ǥli ti ðulja ki aftǥs pirε ti ðǥksa] / til ære for προς

αυτός πήρε τη δόξα [εmis kanamε Ǥli ti ðulja ki aftǥs pirε ti ðǥksa] / til ære for προς 1 Æ ægide m. (Jupiters skjold, som var laget av geiteskinn, jf. gr. αιξ = geit) αιγίς, ο [Ǥ εjis] # αιγίδα, η [i εjiða] / under ens ægide (dvs. førerskap, beskyttelse) υπό την αιγίδα του... [ipǥ tin εjiða

Detaljer

[ðεǥmε] # εξορκίζω [εksǥrkizǥ] # ζητώ επίµονα [zitǥ εpimǥna] : be noen

[ðεǥmε] # εξορκίζω [εksǥrkizǥ] # ζητώ επίµονα [zitǥ εpimǥna] : be noen 1 be v. (invitere) καλώ [kalǥ] # (bønnfalle, trygle) παρακαλώ [parakalǥ] # προσκαλώ [prǥskalǥ] # (ønske, si en bønn) εύχοµαι [εfχǥmε] # (be en bønn/aftenbønn, forrette bønn) προσεύχοµαι [prǥsεfχǥmε] #

Detaljer

sugelam n. (lam som suger morsmelk) αρνάκι γάλακτος, το [tǥ arnaki DžalaktǤs]

sugelam n. (lam som suger morsmelk) αρνάκι γάλακτος, το [tǥ arnaki DžalaktǤs] 1 subbe v. (gå subbende, subbe omkring/bortover) σέρνω τα βήµατά µου [sεrnǥ ta vimata mu] # (subbe med føttene, slepe med føttene) σέρνω τα πόδια [sεrnǥ ta pǥðia] / subbe skoene over golvet (gå subbende

Detaljer

all evighet (for bestandig, for all framtid) στους αιώνες των αιώνων [stus εǥnεs tǥn

all evighet (for bestandig, for all framtid) στους αιώνες των αιώνων [stus εǥnεs tǥn 1 I i prep. (inn, inni) µέσα [mεsa] # (på, til, ved, om) σε [sε] : (σε + best. art.:) στον, στην, στο, στους, στις, στα [stǥn - stin- stǥ - stus stis- sta] # εις [is] # (i, med) µε [me] / i Adams drakt

Detaljer

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len 1 len n. (hist.: område med føydale rettigheter, maktområde) δεσποτάτο, το [tǥ ðεspǥtatǥ] lend m. (hoftdeparti, side, flanke) λαγόνα, η [i laDžǥna] lende n. (terreng) έδαϕος, το [tǥ εðafǥs] / åpent lende

Detaljer

sabinerinnerovet (rovet på de sabinske kvinner) η αρπαγή των Σαβινών [i arpaji tǥn

sabinerinnerovet (rovet på de sabinske kvinner) η αρπαγή των Σαβινών [i arpaji tǥn 1 S sabel m. σπαθί, το [tǥ spaϑi] # (folk.) πάλα, η [i pala] sabelrasling f.m. (overf.: krigersk, truende oppførsel) πολεµικός εκϕοβισµός, ο [Ǥ pǥlεmikǥs εkfǥvizmǥs] sabinerinnerovet (rovet på de sabinske

Detaljer

µέχρι τέλους [ðiavazǥ εna vivliǥ aparçiz mεχri tεlus] / fra begynnelsen (helt fra

µέχρι τέλους [ðiavazǥ εna vivliǥ aparçiz mεχri tεlus] / fra begynnelsen (helt fra 1 fra prep. από [apǥ] # (hvorfra) απ' όπου [ap Ǥpu] / fra alle kanter από παντού [apǥ pandu] : folk kom løpende fra alle kanter άνθρωποι ήρθαν τρέχοντας από παντού [anϑrǥpi irϑan drεχǥndas apǥ pandu] /

Detaljer

bjeffe bjeffe ut bjeffe ut en ordre sersjanten bjeffet ut en ordre hunden angrep uten å bjeffe

bjeffe bjeffe ut bjeffe ut en ordre sersjanten bjeffet ut en ordre hunden angrep uten å bjeffe 1 bjeffe v. (gjø, halse) γαυγίζω [DžavjizǤ] # υλακτώ [ilaktǥ] # αλυχτώ [aliχtǥ] # ουρλιάζω [urljazǥ] / bjeffe ut (bjeffe fram) λέω απότοµα/κοϕτά [lεǥ apǥtǥma/kǥfta] : bjeffe ut en ordre λέω κοϕτά µια διαταγή

Detaljer

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne)

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne) 1 lubben adj. (om kvinne: rund og god, om ansikt: med bollekinn/smilehull) αϕράτος [afratǥs] # (om unge, baby) γερός [jεrǥs] # παχουλός [paχulǥs] # (kraftig, muskuløs, i godt hold) εύσωµος [εfsǥmǥs] /

Detaljer

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker 1 spidd n. (stekespidd, grillspyd) σούβλα, η [i suvla] # οβελός, ο [Ǥ ǤvεlǤs] # (lite steikespyd, obelisk) οβελίσκος, ο [Ǥ ǤvεliskǤs] / terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd σουβλάκι µοσχαρίσιο/χοιρινό,

Detaljer

ψήνω σε εορταστική ψησταριά κρεάτων [psinǥ sε εǥrtastiki psistarja krεatǥn]

ψήνω σε εορταστική ψησταριά κρεάτων [psinǥ sε εǥrtastiki psistarja krεatǥn] 1 gribb m. (ornit., bokst. og overf. plyndrer, sjakal) γύπας, ο [Ǥ jipas] # άρπαγος, ο [Ǥ arpaDžǥs] # αρπακτικό όρνιο, το [tǥ arpaktikǥ ǤrniǤ] griff m. (fabeldyr, halvt løve og halvt ørn) γρύπας, ο [Ǥ Džripas]

Detaljer

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre)

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre) 1 R ren adj. (rein, klar, tydelig) καθαρός [kaϑarǥs] # (enkel, vanlig) απλός [aplǥs] # uplettet, ulastelig, plettfri) άµωµος [amǥmǥs] # άχραντος [aχrandǥs] # (sann, ekte) ακραιϕνής* [akrεfnis] # (klar,

Detaljer

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte 1 sti m. (gangsti, spasersti) µονοπάτι, το [tǥ mǥnǥpati] # µονοπάτι περιπάτου, το [tǥ mǥnǥpati pεripatu] # (gangsti, smal vei, spor, tråkk) ατραπός, ο [Ǥ atrapǥs] # δροµάκι, το [tǥ ðrǥmaki] # δροµίσκος,

Detaljer

[ϑεlimatika] # επίτηδες [εpitiðεs] # εξεπίτηδες [εksεpitiðεs] # επιταυτού

[ϑεlimatika] # επίτηδες [εpitiðεs] # εξεπίτηδες [εksεpitiðεs] # επιταυτού 1 vilje m. βουλή, η [i vuli] # (det å ville noe) βούληση, η [i vulisi] # (intensjon, ønske) θέληση, η [i ϑεlisi] / av egen fri vilje αυτόβουλα [aftǥvula] # αυτόβουλως* [aftǥvulǥs] # αυτοπροαίρετος [aftǥprǥεrεtǥs]

Detaljer

rabulist m. (demagog, agitator) δηµαγωγός, ο/η [Ǥ/i ðimaDžǥDžǥs] # δηµοκόπος, ο [Ǥ ðimǥkǥpǥs] # (oppvigler) λαοπλάνος, ο [Ǥ laǥplanǥs]

rabulist m. (demagog, agitator) δηµαγωγός, ο/η [Ǥ/i ðimaDžǥDžǥs] # δηµοκόπος, ο [Ǥ ðimǥkǥpǥs] # (oppvigler) λαοπλάνος, ο [Ǥ laǥplanǥs] 1 R rabalder n. (brudulje, bråk) καυγάς, ο [Ǥ kavDžas] # αναµπουµπούλα, η [i anabumbula] # (ballade, spetakkel, hurlumhei) άρπαγµα, το [tǥ arpaDžma] # του κουτρούλη ο γάµος [tǥ kutruli Ǥ DžamǤs] # (støy av

Detaljer

forgape seg m. (bli forelsket) ξετρελαίνοµαι [ksεtrεlεnǥmε] / han er helt forgapt i henne ξετρελάθηκε µε δαύτη [ksεtrεlaϑikε mε ðafti] forgapt adj.

forgape seg m. (bli forelsket) ξετρελαίνοµαι [ksεtrεlεnǥmε] / han er helt forgapt i henne ξετρελάθηκε µε δαύτη [ksεtrεlaϑikε mε ðafti] forgapt adj. 1 forgape seg m. (bli forelsket) ξετρελαίνοµαι [ksεtrεlεnǥmε] / han er helt forgapt i henne ξετρελάθηκε µε δαύτη [ksεtrεlaϑikε mε ðafti] forgapt adj. (forelsket, helt betatt) ξεµυαλισµένος [ksεmjalizmεnǥs]

Detaljer

monogami m. (engifte) µονογαµία, η [i mǥnǥDžamia] monografi m. µονογραϕία, η [i mǥnǥDžrafia]

monogami m. (engifte) µονογαµία, η [i mǥnǥDžamia] monografi m. µονογραϕία, η [i mǥnǥDžrafia] 1 mon v (mon tro, skal tro, jeg lurer på, (jeg) gadd vite) (konj.:) άραγε [arajε] / mon tro hvem han kan være? (jeg lurer på hvem han er) άραγε ποιος να 'ναι; [arajε pjǥs nanε] : mon tro hvor mange som

Detaljer

ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/

ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/ 1 ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/ εrχǥmε/taksiðεvǥ mε talǥDžǥ] # πηγαίνω έϕιππο/καβάλα [pijεnǥ εfipǥs/kavala] # (ri/sykle, stige opp på en hest/sykkel) καβαλικεύω

Detaljer

trεlaϑi kanis] / du er helt gal είσαι εντελώς τρελλός [isε εndεlǥs trεlǥs] / en gal

trεlaϑi kanis] / du er helt gal είσαι εντελώς τρελλός [isε εndεlǥs trεlǥs] / en gal 1 G gabardin m. (stoff og plagg: trench-coat) γκαµπαρντίνα, η [i gabardina] # καµπαρντίνα, η [i kabardina] gaffel m. πηρούνι, το [tǥ piruni] # (pl.) πηρούνια, τα [ta pirunja] # (greip, høygaffel) διχάλα,

Detaljer

εtǥn] / de (som bor/holder til) under oss οι αποκάτω µας [i apǥkatǥ mas] / du

εtǥn] / de (som bor/holder til) under oss οι αποκάτω µας [i apǥkatǥ mas] / du 1 unasjonal adj. (upatriotisk) αντεθνικός [andεϑnikǥs] unaturlig adj. (affektert, tilgjort) εξεζητηµένος [εksεzitimεnǥs] # (affektert, bundet, tvungen, sær, irrasjonell, naturstridig) αϕύσικος [afisikǥs]

Detaljer

før η προηγουµένη ηµέρα [i prǥïDžumεni imεra] # την προηγουµένη ηµέρα [tim

før η προηγουµένη ηµέρα [i prǥïDžumεni imεra] # την προηγουµένη ηµέρα [tim 1 D da konj. (ettersom) αϕού [afu] # (så snart som) άµα [ama] # (hvoretter, og så) οπότε [ǤpǤtε] # οπόταν [ǤpǤtan] da adv. (i så fall) τότε [tǥtε] # (vel, nå, så, følgelig) λοιπόν [lipǥn] # (om tid: som,

Detaljer

skodde f.m. (tåke) οµίχλη, η [i ǤmiΧli] # πούσι, το [tǥ pusi] skofabrikant m. (skoprodusent) υποδηµατοβιοµήχανος, ο [Ǥ ipǥðimatǥviǥmiχanǥs]

skodde f.m. (tåke) οµίχλη, η [i ǤmiΧli] # πούσι, το [tǥ pusi] skofabrikant m. (skoprodusent) υποδηµατοβιοµήχανος, ο [Ǥ ipǥðimatǥviǥmiχanǥs] 1 sklerose m. (med.) σκλήρωση, η [i sklirǥsi] skli v. (gli) γλιστρώ [DžlistrǤ] # (om jordras etc.: skli nedover, rase ut) κατολισθαίνω [katǥlisϑεnǥ] # γλιστρώ (προς τα) κάτο [DžlistrǤ prǥs ta katǥ] / han

Detaljer

p pacemaker padde padder padde- padle padleåre paff frekkheten hennes gjorde meg helt paff jeg ble helt paff

p pacemaker padde padder padde- padle padleåre paff frekkheten hennes gjorde meg helt paff jeg ble helt paff 1 P p (16. bokstav i det greske alfabet) π, Π [pi)] / 'π = 80, π = 80,000 pacemaker m. (med.)(hjertestimulator) βηµατοδότης, ο [Ǥ vimatǥðǥtis] padde f.m. ϕρύνος, ο [Ǥ frinǥs] # µπράσκα, η [i braska] #

Detaljer

ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik

ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik 1 E eau de cologne m. (kølnervann) κολώνια, η [i kǥlǥnia] # κολόνια, η [i kǥlǥnia] / ei lita flaske eau de cologne ένα µπουκαλάκι κολώνια [εna bukalaki kǥlǥnia] ebbe f.m. (lavvann) άµπωτη, η [i ambǥti]

Detaljer

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/ 1 fly n. αεροπλάνο, το [tǥ aεrǥplanǥ] # (luftfartøy) αεροσκάϕος, το [tǥ aεrǥskaǥs] / enmotors/tomotots/firemotors fly µονοκινητήριο/δικινητήριο/τετρακινητήριο αεροπλάνο, το [tǥ mǥnǥkinitiriǥ/ðikinitiriǥ/tεtrakinitiriǥ

Detaljer

o oase obduksjon foreta obduksjon obelisk obertsløytnant objekt direkte/indirekte objekt objektiv objektiv

o oase obduksjon foreta obduksjon obelisk obertsløytnant objekt direkte/indirekte objekt objektiv objektiv 1 O o (15. bokstav i det greska alfabetet) όµικρον, το [tǥ ǤmikrǤn] oase m. όαση, η [i Ǥasi] obduksjon m. (med.)(likåpning) νεκροψία, η [i nεkrǥpsia] # νεκροσκοπία, η [i nεkrǥskǥpia] # (inspeksjon på stedet,

Detaljer

απόρθητος [apǥrϑitǥs] # απρόσβλητος [aprǥzvlitǥs] # (sikret mot

απόρθητος [apǥrϑitǥs] # απρόσβλητος [aprǥzvlitǥs] # (sikret mot 1 U uakseptabel adj. (forkastelig, umulig) απαράδεκτος [aparaðεkt34ǥs] # απαράδεχτος [aparaðεχtǥs] / dette er helt uakseptabelt! (nå går det for vidt! det er utenfor sømmelighetens grenser!) αυτό παραείναι!

Detaljer

n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo-

n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo- 1 N n m. (bokstaven n) νι, το [tǥ ni] / ν' = tallverdi 50 / fork. for sør Ν. (Νότιος) / sørøst NA. / sør-vest Ν. nabo m. (mannlig:) γείτονας, ο [Ǥ jitǥnas] # (kvinnelig:) γειτόνισσα, η [i jitǥnisa] / en

Detaljer

εnas] : den ene.. den andre (førstnevnte. sistnevnte) ο µεν... ο δε [Ǥ mεn Ǥ ðε]

εnas] : den ene.. den andre (førstnevnte. sistnevnte) ο µεν... ο δε [Ǥ mεn Ǥ ðε] 1 en ub.art. ένας /µία (µια)/ένα [εnas/mia (mja)/εna] # (ubest. pron. en eller annen, man) (m.) κανένας [kanεnas] / κανείς [kanis] - (f.) καµιά [kamja] / καµία [kamia] - (n.) κανένα [kanεna] / κάνα [kana]

Detaljer

pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε

pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε 1 pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε µέγεθος τσέπης [vivliǥ sε mεjεϑǥs tsεpis] pode m. (gutt, avlegger) βλαστάρι, το [tǥ vlastari] pode v. (et tre) βολιάζω

Detaljer

pεndε kε stǥ çεri para ðεka kε kartεri] # κάλλιο ένα και στο χέρι παρά δέκα και

pεndε kε stǥ çεri para ðεka kε kartεri] # κάλλιο ένα και στο χέρι παρά δέκα και 1 fuge f.m. (sprekk, mellomrom mellom to konstruksjonselementer, skjøt, sammenføyning) αρµός, ο [Ǥ armǥs] fuge v. (spekke, tette sprekker i mur) αρµολογώ [armǥlǥDžǥ] fuging f.m. (spekking av mur) αρµολό(γ)ηµα,

Detaljer

kaϑε ΧrǤnǤz mεtrai ðipla ja ti sindaksi]

kaϑε ΧrǤnǤz mεtrai ðipla ja ti sindaksi] 1 do m. (mus.) ντο, το [tǥ dǥ] do m.n. (klosett, wc) βεσές, ο [Ǥ vεsεs] # αποχωρητήριο, το [tǥ apǥχǥritiriǥ] # (klosett, tørrklosett, latrine) απόπατος, ο [Ǥ apǥpatǥs] / gå på do αποπατώ [apǥpatǥ] # (voksne:

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

EGG ΑΥΓΌ EGG HUEVO EI ŒUFS

EGG ΑΥΓΌ EGG HUEVO EI ŒUFS NAAFs matparlører > Ved eggallergi må både plommen og hviten unngås inngår i mange matvarer som for eksempel sauser, kaker, bakverk, kavringer, kjeks, pasta, konfekt med mer Matlagingstradisjoner varierer

Detaljer

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å Ulykken i verkstedet En liten fransk gutt som het Louis, fikk en lekehest til treårsdagen sin. Hesten var skåret ut i tykt lær og var en gave fra faren. Selv om den var liten og smal, kunne den stå. Ett

Detaljer

babykorg f. (babybag) ϕοριτό λίκνο, το [tǥ fǥritǥ liknǥ] # (dagl.) πορτ µπεµπέ, ο [Ǥ

babykorg f. (babybag) ϕοριτό λίκνο, το [tǥ fǥritǥ liknǥ] # (dagl.) πορτ µπεµπέ, ο [Ǥ 1 B Baal (rel.)(guddom) Βάαλ [val] babbel n. (uforståelig, utydelig tale) δυσνόητη/ακατάληπτη οµιλία, η [i ðisnǥiti/ akatalipti Ǥmilia] # συναρτισίες [sinartisiεs] # µουρµουρίσµατα [murmurizmata] babelsk

Detaljer

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 /Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 Dette siste lange så lenge: /Men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette./ Åpner lyset. Åpner gardinene, lyset. Øynene

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Den brune huden og det sorte håret er vakre mot den rosa fargen. Devna har mange flotte sarier, som har gått i arv i familien.

Den brune huden og det sorte håret er vakre mot den rosa fargen. Devna har mange flotte sarier, som har gått i arv i familien. Devna sitter på en stol, med kaffekoppen foran seg. Rosa Sari, med blomster, silke. Den brune huden og det sorte håret er vakre mot den rosa fargen. Devna har mange flotte sarier, som har gått i arv i

Detaljer

Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014. Bergprekenen

Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014. Bergprekenen Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014 Bergprekenen To spørsmål til hver samling: Hva sier Gud til oss/meg i teksten? Hva gjør vi/jeg med det? Utfordring: Bruk bibelteksten konkret på ditt disippelliv

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/

ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/ 1 ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/ σπρωξιές /κλωτσιές [vDžazǥ kapiǥn εksǥ mε traviDžmata/sprǥksiεs/klǥtsiεs] / dra ut av byen (dra ut på landet) βγαίνω έξω από

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

"Hunnørnen" Jonas Lie

Hunnørnen Jonas Lie "Hunnørnen" Jonas Lie Navnet ditt:... Jonas Lie Hunnørnen Hunnørnen kom fra en hundremils morgenjakt innover stenviddene og suste hjem til ungen med en nybåren reinkalv i klørne. Som den dalte ned mot

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Guds Plan: Bedtime Stories

Guds Plan: Bedtime Stories Guds Plan: Bedtime Stories Tema: Filmklipp: Bibelvers: Utstyr: Gud har en plan med våre liv Bed Time Stories Start 33:46 (kapi

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

INNESTENGT / UTESTENGT. Oda Jenssen. Inspirert av diktet "Sinnets fengsel" av Eva Lis Evertsen

INNESTENGT / UTESTENGT. Oda Jenssen. Inspirert av diktet Sinnets fengsel av Eva Lis Evertsen INNESTENGT / UTESTENGT By Oda Jenssen Inspirert av diktet "Sinnets fengsel" av Eva Lis Evertsen Oda Jenssen 93294925 odajenssen@gmail.com 1 EXT. RIKMANNSBOLIG - KVELD HVITT HUS OG HAGE, I VINDUENE ER LYSENE

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Oversatt av: Børge Bahr Naseer Blåtind

Oversatt av: Børge Bahr Naseer Blåtind Oversatt av: Børge Bahr Naseer Blåtind 1 1) Hvem er skaperen? (40 : 64) Gud er det, som har gjort jorden til et fast bosted for dere, og himmelen til et overbygg. Og Han formet dere, og formet dere vel,

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT 1 Jesus Kristi Lignelse # 9 Senneps Sæd. 30 november 2003. Pastor Brian Kocourek. Matt 13, 31-32 Også denne lignelsen la han fram: "Himmelriket kan lignes med et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren

Detaljer

Lærlingne m vennr spurte om gåtne. J: Dre får vite hemlihetn. Andre får gåtr så de kan fatte og få syndne tgitt. Lignelsen om såmannen 1

Lærlingne m vennr spurte om gåtne. J: Dre får vite hemlihetn. Andre får gåtr så de kan fatte og få syndne tgitt. Lignelsen om såmannen 1 MRK SMS4 Lignelsen om såmannen 1 Han begynte igjen å undervise der ved sjøen. Og en stor folkemengde samlet seg om Ham, så Han måtte gå om bord i en båt som lå på vannet og sette seg i den. Og hele folkemengden

Detaljer

Prestfoss skole Sigdal kommune

Prestfoss skole Sigdal kommune SOSIAL EMNEPLAN FOR BARNESKOLEN Sosial plan for 1. trinn. 1. trinn Empati Være grei mot andre - Eleven kan gjenkjenne og tolke ansiktuttrykk og kroppsspråk, og handle ut i fra det - Eleven kan være en

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk booklet_ny.dok 07.04.03 17:59 Side 1 MILDT OG FINT Mildt og fint, ingen motsats i sikte. Bare mildt og fint. Mildt og fint for meg, jeg bare fikk det - mildt og fint. Flotte folk, hvor enn jeg så. Du Verden

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Selvskading og negative selvinstruksjoner. Svein Øverland svein@arkimedes.info psykologivirkeligheten.blogspot.com

Selvskading og negative selvinstruksjoner. Svein Øverland svein@arkimedes.info psykologivirkeligheten.blogspot.com Selvskading og negative selvinstruksjoner Svein Øverland svein@arkimedes.info psykologivirkeligheten.blogspot.com All atferd tolkes, - og kan tolkes feil Selvskading har en funksjon All atferd, også selvskading,

Detaljer

Sex! Jesuskirka 13. mai 2007. Maren og Sven Weum

Sex! Jesuskirka 13. mai 2007. Maren og Sven Weum Sex! Jesuskirka 13. mai 2007 Maren og Sven Weum Kvinne Mann Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. 1. Mosebok 1.27 Kvinne GUD Mann Og Gud

Detaljer

DIKT AV ANDRÉ BJERKE vedlegg til skolekonsert med trioen Ferner/Juliusson/Agergaard Improvisasjoner over André Bjerke

DIKT AV ANDRÉ BJERKE vedlegg til skolekonsert med trioen Ferner/Juliusson/Agergaard Improvisasjoner over André Bjerke DIKT AV ANDRÉ BJERKE vedlegg til skolekonsert med trioen Ferner/Juliusson/Agergaard Improvisasjoner over André Bjerke VERDENSFRED I STUEKROKEN (fra En jeger og hans hund, 1958) JEG SATT VED LAMPEN MED

Detaljer

Øivind Aschjem Familierådgiver, Reddesmå. «Vil du vite alt, eller?» Førde 18.11.15

Øivind Aschjem Familierådgiver, Reddesmå. «Vil du vite alt, eller?» Førde 18.11.15 Øivind Aschjem Familierådgiver, Reddesmå «Vil du vite alt, eller?» Førde 18.11.15 «FINN SLIKE SOM MEG» MARIUS 24 ÅR. FO. KRAGERØ RESORT 8.4.14 ØIVIND ASCHJEM. REDDE SMÅ Diamantslipere? «Jeg tenker håp

Detaljer

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham.

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham. *JOHANNES 13: 1-17 *1 Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen Hans var kommet, da Han skulle gå bort fra denne verden til sin Far. Som Han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

booklet.dok 23.04.03 12:41 Side 1

booklet.dok 23.04.03 12:41 Side 1 booklet.dok 23.04.03 12:41 Side 1 Johns Quijote er: John Ivar Bye, Atle Rakvåg, Jon Grimsby, Brynjulf Risnes Tekst og Musikk: John Ivar Bye unntatt spor 9: Tekst og musikk: Cornelis Vreswijk. / Mastret

Detaljer

LIBER XXX LIKE- VEKTENS BOK

LIBER XXX LIKE- VEKTENS BOK LIBER XXX LIKE- VEKTENS BOK V A.A. Publikasjon i Klasse B Imprimatur V.V. 6 =58 Imperator Redaktør: H.A.R. ^Omphalos VII LIBER XXX LIKEVEKTENS BOK Oversettelse gjort ved den A.R. Nimrod VI 2004, 2008 e.v.

Detaljer

Margaret Skjelbred. Du skal elske lyset. Roman. Tiden Norsk Forlag

Margaret Skjelbred. Du skal elske lyset. Roman. Tiden Norsk Forlag Margaret Skjelbred Du skal elske lyset Roman Tiden Norsk Forlag 2011 Tiden Norsk Forlag et imprint i Gyldendal Norsk Forlag as Omslag: Blæst Aud Gloppen Sats: Type-it AS, Trondheim 2011 Skrift: 11/15 Sabon

Detaljer

Forvandling til hva?

Forvandling til hva? Innledning Hei! Velkommen til boka. Den er skrevet til deg fordi jeg ønsker at du skal forstå at du er skapt av Gud på en helt fantastisk måte med en spennende og nydelig seksualitet. Jeg håper, og har

Detaljer

UTROSKAP. I denne artikkelen legger jeg den snevre definisjonen av ordet utroskap til grunn; at «utroskap» er seksuell utroskap mot ektefellen.

UTROSKAP. I denne artikkelen legger jeg den snevre definisjonen av ordet utroskap til grunn; at «utroskap» er seksuell utroskap mot ektefellen. UTROSKAP Utroskap for mange mennesker vekker ordet såre og vonde følelser og minner. Minner om å bli forsmådd, bedratt og kanskje forlatt eller selv være den som gikk. Innledningsvis skal vi se på noen

Detaljer