p pacemaker padde padder padde- padle padleåre paff frekkheten hennes gjorde meg helt paff jeg ble helt paff

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "p pacemaker padde padder padde- padle padleåre paff frekkheten hennes gjorde meg helt paff jeg ble helt paff"

Transkript

1 1 P p (16. bokstav i det greske alfabet) π, Π [pi)] / 'π = 80, π = 80,000 pacemaker m. (med.)(hjertestimulator) βηµατοδότης, ο [Ǥ vimatǥðǥtis] padde f.m. ϕρύνος, ο [Ǥ frinǥs] # µπράσκα, η [i braska] # βάτραχος της στέριας, ο [Ǥ vatraχǥs tis stεrias] # (dyrearten) padder (frosker) βατραχοειδές [vatraχǥiðεs] padde- (paddelignende) βατραχοειδής [vatraχǥiðis] padle v. κωπηλατώ [kǥpilatǥ] padleåre f.m. κουπί για κανό, το [tǥ kupi ja kanǥ] paff adj. (helt paff, lamslått, forbløffet) άναυδος [anavðǥs] # κατάπληκτος [katapliktǥs] / frekkheten hennes gjorde meg helt paff (jeg ble helt målløs av frekkheten hennes) µε κατάπληξε το θράσος της [mε katapliksε tǥ ϑrasǥs tis] / jeg ble helt paff (jeg trodde jeg skulle få slag) µου 'ρθε κόλπος/κεραµίδα [murϑε kǥlpǥs/kεramiða] / jeg ble helt paff da jeg så han rett foran meg αποσβολώθηκα όταν τον είδα µπροστά µου [apǥzvǥlǥϑika Ǥtan dǥn iða brǥsta mu] / (dagl.) jeg er helt paff! έχω µείνει! [εχǥ mini] paginere v. (forsyne med sidetall, nummerere) αριθµώ [ariϑmǥ] pagode m. παγόδα, η [i paDžǥða] pai m. (kake, terte) πίτα, το [tǥ pita] Pakistan geo. Πακιστάν, το [tǥ pakistan] pakistaner m. Πακιστανός, ο [Ǥ pakistanǥs] # f. Πακιστανή, η [i pakistani] pakistansk m. (språk) πακιστανικά, τα [ta pakistanika] pakistansk adj. πακιστανικός [pakistanikǥs] pakk n. (pøbel, ramp) αληταριό, το [tǥ alitariǥ] # γυϕταριό, το [tǥ jiftarǥ] / herregud for et pakk! τι γυϕταριό, θεέ µου! [ti jiftariǥ ϑεε mu] pakkasse f.m. (tomkasse) κιβώτιο συσκευασίας, το [tǥ kivǥtiǥ siskεvasias] pakkdyr n. (lastedyr, kløvdyr) υποζύγιο, το [tǥ ipǥzijiǥ] pakke f.m. δέµα, το [tǥ ðεma] # πακέτο, το [tǥ pakεtǥ] / lita pakke δεµατάκι, το [tǥ ðεmataki] : ei lita pakke med narkotika o.l. δεµάτακι µε ναρκωτικά κτλ. [ðεmataki mε narkǥtika kε ta lipa] : svært lita pakke µικρόδεµα, το [tǥ mikrǥðεma] / ei pakke fyrstikker ένα πακέτο σπίρτα [εna pakεtǥ spirta] / ei pakke rulletobakk ένα πακέτο καπνός για τσιγάρα [εna pakεtǥ kapnǥz ja tsiDžara] / ei pakke sigaretter ένα πακέτο τσιγάρα [εna pakεtǥ tsiDžara] / han var nedtynget under vekta av pakker έγερνε κάτω από το βάρος δεµάτων [εjεrnε katǥ apǥ tǥ varǥs ðεmatǥn] / hun var nedlesset med pakker ήταν ϕορτωµένη µε δέµατα [itan fǥrtǥmεni mε ðεmata] / slå hyssing rundt ei pakke (pakke inn ei pakke) δένω ένα δέµα [ðεnǥ εna ðεma] pakke v. (pakke ned, pakke inn) συσκευάζω [siskεvazǥ] # πακετάρω [pakεtarǥ] # (emballere, pakke inn, bunte sammen) αµπαλάρω [ambalarǥ] / de er pakket dusinvis (når de kommer) έρχονται πακεταρισµένα σε ντουζίνες [εrχǥndε pakεtarizmεna sε duzinεs] / disse bøkene er lette å pakke αυτά τα βιβλία πακετάρονται εύκολα [afta ta vivlia pakεtarǥndε εfkǥla] / jeg må begynne å pakke til jeg skal flytte/med tanke på flytting πρέπει ν' αρχίσω να πακετάρω για τη µετακόµιση [prεpi narçisǥ na pakεtarǥ

2 2 ja ti mεtakǥmisi] / pakke inn (binde rundt, slå hyssing rundt) δένω [ðεnǥ] # (slå et papir rundt noe) διπλώνω κάτι στο χαρτί [ðilǥnǥ kati stǥ Χarti] : pakke inn en vase i halm πακετάρω ένα βάζο µε άχυρο [pakεtarǥ εna vazǥ mε açirǥ] : pakke inn fisken i et papir διπλώνω τα ψάρια στο χαρτί [ðiplǥnǥ ta psaria stǥ Χarti] : skal jeg pakke den/det inn (for Dem)? να σας το κάνω πακέτο; [na sas tǥ kanǥ pakεtǥ] # (i butikken:) να σας το πακετάρω; [na sas tǥ pakεtarǥ] / pakke koffertene ϕτιάχνω τις βαλίτσες µου [ftiaχnǥ tiz valitsεz mu] : jeg må begynne å pakke (koffertene) πρέπει ν' αρχίσω να ϕτιάχνω τις βαλίτσες µου [prεpi narçisǥ na ftiaχnǥ tiz valitsεz mu] / pakke (noe) i sekken σακιάζω [sakjazǥ] # τοποθετώ ή συσκευάζω σε σάκους [tǥpǥϑεtǥ i siskεvazǥ sε sakus] / pakke sammen (slutte med noe, oppgi noe) τα βροντάω κάτω [ta vrǥndaǥ katǥ] / pakke sammen sakene sine πακετάρω τα πράγµατά µου [pakεtarǥ ta praDžmata mu] / pakke seg godt inn (tulle seg godt inn, kle godt på seg) κουκουλώνω καλά [kukulǥnǥ kalǥ] : pakk deg godt inn, for det er kaldt ute κουκουλώσου καλά γιατί κάνει κρύο έξω [kukulǥsu kala jati kani kriǥ εksǥ] / pakke ut/opp ξεπακετάρω [ksεpakεtarǥ] / pakke ut kofferten pakkepost m. ταχυδροµείο δεµάτων, το [tǥ taçiðrǥmiǥ ðεmatǥn] pakketur m. (ferdig planlagt turopplegg der alle utflukter er inkludert i prisen) οργανωµένη εκδροµή µε όλα τα έξοδα πληρωµένα [ǤrDžanǤmεni εkðrǥmi mε Ǥla ta εksǥða plirǥmεna] πακέτο διακοπών, το [tǥ pakεtǥ ðiakǥpǥn] pakking f.m. (innpakking) πακετάρισµα, το [tǥ pakεtarizma] pakkis m. (drivis, isflak) ογκόπαγος, ο [Ǥ ǤŋgǤpaDžǤs] pakksekk m. (skipssekk, vadsekk) γυλιός, ο [Ǥ jiljǥs] pakning m. (pakke, bunt, balle) δέµα, το [tǥ ðεma] # (til kran o.l.) ϕλάντζα, η [i flandza] (stoppskive, tetningsskive) ροδέλα, η [i rǥðεla] # παράκυκλος, ο [Ǥ parakiklǥs] / varer i store pakninger/bunter/baller εµπορεύµατα σε δεµάτα [εmbǥrεvmata sε ðεmata] pakt f.m. σύµϕωνο, το [tǥ simfǥnǥ] # (traktat, charter) νυαλοσύµϕωνο, το [tǥ nialǥsimfǥnǥ] # (ikkeangrepspakt) σύµϕωνο µη επιθέσης, το [tǥ simfǥnǥ mi εpiϑεsis] paktarken (η) κιβωτός της ιαθήκης [(i) kivǥtǥs tiz ðiaϑikis] palass n. (slott) παλάτι, το [tǥ palati] # (slott, palé, herskapshus) ανάκτορο, το [tǥ anaktǥrǥ] palass- (slotts-, hoff-) ανακτορικός [anaktǥrikǥs] palatal m. (språkvit.) ουρανικός /ουρανισκόϕωνος ϕθόγγος, ο [Ǥ uranikǥs/uraniskǥfǥnǥs fϑǥŋgǥs] palatal adj. (om språklyd) ουρανικός [uranikǥs] # ουρανισκόϕωνος [uraniskǥfǥnǥs] palé n. (slott, herskapshus) ανάκτορο, το [tǥ anaktǥrǥ] # αρχοντικό, το [tǥ arχǥndikǥ] paleografi m. παλαιογραϕία, η [i palεǥDžrafia] paleolittisk adj. (ang. den eldre steinalder) παλαιολθικός [palεǥliϑikǥs] paleontolog m. παλαιοντολόγος, ο [Ǥ palεǥndǥlǥDžǥs] paleontologi m. (ang. planter og dyr i fortiden) παλαιοντολογία, η [i palεǥndǥlǥjia] paleontologisk adj. παλαιοντολογικός [palεǥndǥlǥjikǥs] paleozoisk adj. (ang. jordens oldtid) παλαιοζωϊκός [palεǥzǥïkǥs] Palestina geo. Παλαιστίνη, η [i palεstini]

3 3 palestiner m. Παλαιστίνιος, ο [Ǥ palεstiniǥs] palindrom n. καρκινικός /παλίνδροµος στίχος, ο [Ǥ karkinikǥs/palinðrǥmǥs stiχǥs] palisade m. (stolpegjerde) πασσαλοϕράχτης, ο [Ǥ pasalǥfraχtis] # (pæleverk) παλούκωµα, το [tǥ palukǥma] # πασσάλωµα, το [tǥ pasalǥma] / omgi med palisade (sette opp pæleverk rundt) παλουκώνω [palukǥnǥ] # πασσαλώνω [pasalǥnǥ] # (avdele eller gjerde inn med pæler) χωρίζω ή ϕράζω µε πασσάλους [ΧǤrizǤ i frazǥ mε pasalus] paljett m. πούλια, η [i pulia] / besette med paljetter καταστολίζω (µε πούλιες) [katastǥlizǥ (mε puliεs)] palme f.m. (bot.) βάγια, η [i vajia] # (daddelpalme) κουρµαδιά, η [i kurmaðja] # χουραµδιά, η [i Χurmaðja] palmegreiner f.m.pl. (laurbærgreiner/-blad) βάϊα, τα [ta vaia] palmelilje f.m. (bot.)(yuccaplante) ιούκκα, η [i juka] palmesøndag m. Κυριακή των Βαΐων, η [i kiriaki tǥn vaïǥn] Pan gr. myt. Παν*, ο [Ǥ pan], (gen. Πανός, akk. Πάνα) Panama geo. Παναµάς, ο [Ǥ panamas] panamahatt m. παναµάς, ο [Ǥ panamas] Panamakanalen geo. η ιώρυγα του Παναµά [i ðjǥriDža tu panama] panamansk adj. παναµαϊκος [panamaïkǥs] panamerikansisme m. παναµερικανισµός, ο [Ǥ panamεrikanizmǥs] panamerikansk adj. παναµερικανικός [panamεrikanikǥs] panarabisme m. παναραβισµός, ο [Ǥ panaravizmǥs] panarabisk adj. παναραβικός [panaravikǥs] panda m. (pandabjørn, villkatt) πάνδα, η [i panða] # αίλουρος, ο [Ǥ εlurǥs] lys(ende) katt ) αίλουρος λαµπρός, ο [Ǥ εlurǥs lambrǥs] pandemi m. πανδηµία, η [i panðimia] pandemisk adj. πανδηµικός [panðimikǥs] Pandora myt. Πανδώρα, η [i panðǥra] panegyrikk m. (svulmende lovtale, lovprisning) εγκώµιο, το [tǥ εŋgǥmiǥ] panegyrisk adj. (munter, festlig, høystemt) πανεγυριώτικος [panεjiriǥtikǥs] panel n. (bordkledning, fasadebekledning, forblending) επένδυση, η [i εpεndisi] # (trepanel, bordkledning) ξυλεπένδυση, η [i ksilεpεndisi] # (veggpanel, veggkledning, brystpanel) ϕάτνωµα, το [tǥ fatnǥma] # ξυλεπένδυση τοίχου, η [i ksilεpεndisi tiχu] # (dekke, paneling, belegg, fôring) επικάλυψη, η [i εpikalipsi] # (gruppe av utvalgte mennesker, debattanter, jurymedlemmer etc.) κατάλογος, ο [Ǥ katalǥDžǥs] paneldebatt m. (rundebordskonferanse) συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, η [i sizitisi strǥŋgilis trapεzis] panele v. (kle (med plate), dekke, belegge, om klær: sy innerfôr i) επενδύω [εpεnðiǥ] # επικαλύπτω [εpikaliptǥ] paneling f.m. ξυλεπένδυση, η [i ksilεpεnðisi] # ξυλόστρωση, η [i ksilǥstrǥsi] panelovn m. ηλεκτρική σόµπα τοίχου, η [i ilεktriki sǥmba tiχu] panere v. (griljere) κάνω πανέ [kanǥ panε] panert adj. πανέ [panε]

4 4 pang lydord µπαµ [bam] / bare si pang! (være en knallsuksess) κάνω µπαµ [kanǥ bam] pangermanisme m. παγγερµανισµός, ο [Ǥ paŋgεrmanizmǥs] panhellenistisk adj. (panhellensk) πανελλήνιος [panεlinjǥs] panikk m. πανικός, ο [Ǥ panikǥs] # αλάϕιασµα, το [tǥ alafiazma] / få panikk πανικοβάλλοµαι [panikǥvalǥmε] # (α)λαϕιάζοµαι [alafjazǥmε] : de fikk panikk da de begynte å skyte/på grunn av skytinga πανικοβλήθηκαν από τους πυροβολσµούς [panikǥvliϑikan apǥ tus pirǥvǥlizmus] : ikke få panikk! µην πανικοβάλλετε! [mimbanikǥvalεtε] : ikke få panikk når eksaminator spør deg... µην πανικοβληθείς όταν ο εξεταστής σε ρωτήσει [mim banikǥvliϑis Ǥtan Ǥ εksεtastis sε rǥtisi] / folkemengden fikk panikk da de første skuddene falt το πλήθος αλάϕιασε/ αλαϕιάστηκε όταν έπεσαν οι πρώτοι πυροβολισµοί [tǥ pliϑǥs alafiasε/alafjastikε Ǥtan εpεsan i prǥti pirǥvǥlizmi] / grepet av panikk υπό το κράτος πανικού [ipǥ tǥ kratǥ paniku] # πανικόβλητος [panikǥvlitǥs] : jeg ble grepet av panikk µ' έπιασε πανικός [mεpjasε panikǥs] / ha panikk (være helt forstyrret) είµαι αλαϕιασµένος [imε alafiazmεnǥs] / ikke få panikk! µη πανικοβάλλεσαι! [mi panikǥvalεsε] # µην αλαϕιάζεσαι! [min alafjazεsε] / ingen grunn til panikk! (el. bekymring)! δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας! [ðεn iparçi lǥDžǥs anisiçias] / nyhetene spredte panikk οι ειδήσεις έσπειραν τον πανικό [i iðisis εspiran dǥm banikǥ] / skape panikk προκαλώ πανικό [prǥkalǥ panikǥ] : eksplosjonen skapte panikk (det oppstod panikk etter eksplosjonen) από την έκρηξη προκλήθηκε πανικός [apǥ tin εkriksi prǥkliϑikε panikǥs] / skape panikk blant (skremme) πανικοβάλλω [panikǥvalǥ] panikkspreder m. (skremselspropagandist) κινδυνολόγος, ο [Ǥ kinðinǥlǥDžǥs] panisk adj. (skrekkslagen) πανικόβλητος [panikǥvlitǥs] # (lamslått) εµβρόντητος [ǤmvrǤnditǤs] panislamisme m. πανισλαµισµός, ο [Ǥ panizlamizmǥs] panne f.m. (leg.del) κούτελο, το [tǥ kutεlǥ] # (panne, isse) βρέγµα, το [tǥ vrεDžma] # (front, fasade, anat. panne) µέτωπο, το [tǥ mεtǥpǥ] # (steikepanne) τηγάνι, το [tǥ tiDžani] # (kokekar, kjele, gryte, kasserolle) βραστήρας, ο [Ǥ vrastiras] / høy panne er et tegn på intelligens το ψηλό µέτωπο δείχνει ευϕυΐα [tǥ psilǥ mεtǥpǥ ðiχni εffiia] / øverst i panna (på pannebrasken) στο ύψος του µετώπου [stǥ ipsǥs tu mεtǥpu] pannebånd n. (hodebånd, hårbånd) κεϕαλόδεσµος, ο [Ǥ kεfalǥðεzmǥs] # (hårbånd, pannebånd) κορδέλα (για το κεϕάλι), η [i kǥrðεla (ja tǥ kεfali)] pannekake f.m. κρέπα, η [i krεpa] # τηγανίτα, η [i tiDžanita] # (muffin) λαλαγγίδα, η [i lalaŋgiða] # λαλαγγίτα, η [i lalaŋgita] pannelokk m. (pannekrøll) αϕέλεια, η [i afεlia] # (mannsfrisyre: dårelokk) κοκοράκι, το [tǥ kǥkǥraki] pannelugg m. (pannehår) ϕράντζα, η [i frandza] # (pannelokk, pannekrøll) αϕέλειες [afεliεs] # κοκοράκι, το [tǥ kǥkǥraki] panorama n. (vid/god utsikt, rundskue) πανόραµα, το [tǥ panǥrama] # (fugleperspektiv) πανοραµική άποψη, η [i panǥramiki apǥpsi] panoramalerret n. (widescreenlerret) πανοραµική οθόνη, η [i panǥramiki ǤϑǤni] panoramautsikt f.m. (fugleperspektiv) πανοραµική θέα, η [i panǥramiki ϑεa]

5 5 panser n. (beskyttende stålplater på skip o.a.) θώρακας, ο [Ǥ ϑǥrakas] # (overf.: beskyttelse, vern) θωράκιση, η [i ϑǥrakisi] # (på bil) καπό, το [tǥ kapǥ] panserbil m. (mil.)(pansret kjøretøy) τεθωρακισµένο όχηµα/αυτοκίνητο, το [tǥ tεϑǥrakizmεnǥ Ǥçima/aftǤkinitǤ] panserbrigade n.(mil. se stridsvognavdeling) τεθωρακισµένη ταξιαρχία, η [i tεϑǥrakizmεnǥ taksiarçia] panserdivisjon m. (mil.)(panserverndivisjon) τεθωρακισµένη µεραρχία, η [tεϑǥrakizmεni mεrarçia] pansergranat m. (mil.) διατρητικό βλήµα, το [tǥ ðiatritikǥ blima] # αντιαρµατική οπλοβοµβίδα, η [i andiarmatiki ǤplǤvǤmvida] panserkledd adj. (mil.)(pansret, oppr. om kriger med brystharnisk) (τε)θωρακισµένος [ϑǥrakizmεnǥs] # θωρακοϕόρος [ϑǥrakǥfǥrǥs] panserskip n. θωρακισµένο πλοίο, το [tǥ ϑǥrakizmεnǥ pliǥ] panserskvadron m. (mil.)(panservernskvadron) ουλαµός τεθωρακισµένων, ο [Ǥ ulamǥs tεϑǥrakizmεnǥn] pansertropper m.pl. (mil.)(fellesbetegnelse for avdelinger tilhørende kavaleriet, og kan for eksempel være en panserbrigade) τεθωρακισµένες δυνάµεις, οι [i tεϑǥrakizmεnεz ðinamis] panservern- pref. (antitank-) αντιαρµατικός [andiarmatikǥs] panservernkanon m. αντιαρµατικό πυροβόλο, το [tǥ andiarmatikǥ pirǥvǥlǥ] # panservernrakett m. αντιαρµατική ρουκέτα, η [i andiarmatiki rukεta] panservernrakettkaster m. (bærbart antitankvåpen, fork. PVRK el. pvrk) αντιαρµατικός εκτοξευτής, ο [Ǥ andiarmatikǥs εktǥksεftis] panservernvåpen n. (antitankvåpen) αντιαρµατικό όπλο, το [tǥ andiarmatikǥ ǤplǤ] panservogn f.m. (stridsvogn) θωρακισµένο όχηµα, το [tǥ ϑǥrakizmεnǥ Ǥçima] panservognavdeling f. (se: stridsvognavdeling) τεθωρακισµένη µονάδα, η [i tεϑǥrskizmεni mǥnaða] pensjon m. σύνταξη, η [i sindaksi] pensjonist m. συνταξιούχος, ο/η [Ǥ/i sindaksiuχǥs] panslavisme m. πανσλαβισµός, ο [Ǥ panslavizmǥs] pansre v. (kle med stålplate, stålsette (seg)) ατσαλώνω [atsalǥnǥ] # (kle med plate/metall) / επιµεταλλώνω [εpimεtalǥnǥ] # (hist.)(utstyre med rustning el. brystpanser) θωρακίζω [ϑǥrakizǥ] / pansre en hest (utstyre en hest med barde el. panser) καταϕράσσω ίππον [katafrasǥ ipǥn] # θωρακίζω ίππον [ϑǥrakizǥ ipǥn] / pansre et skip θωρακίζω ένα πλοίο [ϑǥrakizǥ εna pliǥ] pansret adj. (τε)θωρακισµένος [(tε)ϑǥrakizmεnǥs] # (om person: med rustnung/kyrass) θωρακοϕόρος [ϑǥrakǥfǥrǥs] / en pansret enhet (en stridsvognavdeling) τεθωρακισµένη µονάδα [tεϑǥrakizmεni mǥnaða] / pansret politibil (brukt av opprørspolitiet) αύρα, η [i avra] / pansret kjøretøy (panserbil) τεθωρακισµένο όχηµα, το [tǥ tεϑǥrakizmεnǥ Ǥçima] pansring f.m. (forståling, stålsetting) ατσάλωµα, το [tǥ atsalǥma] # (metallisering, kledning med metall, fortinning) επιµετάλλωση [εpimεtalǥsi] # (armering, bevæpning, elektr.: skjerming) θωράκιση, η [i ϑǥrakisi]

6 6 pant n. (sikkerhet) αµανάτι, ο [Ǥ amanati] # (pantsatt gjenstand) ενέχυρο, το [tǥ εnεçirǥ] / det er ikke pant på denne flaska (dette er ingen pantflaske/returflaske) το µπουκάλι δεν επιστρέϕεται [tǥ bukali ðεn εpistrεfεtε] / gi noe i pant (sette noe i pant, gi noe som sikkerhet) δίνω κάτι ως ασϕάλεια [ðinǥ kati Ǥs asfalia] # βγάζω κάτι ενέχυρο [vDžazǥ kati εnεçirǥ] / ha noe i pant (beholde noe som pant/sikkerhet) κρατώ κάτι ως ασϕάλεια [kratǥ kati Ǥs asfalia] / gi/ta noe som pant αϕήνω/παίρνω κάτι σαν ενέχυρο [afinǥ/pεrnǥ kati san εnεçirǥ] / innløsing av pant ανάληψη ενεχύρου [analipsi εnεçiru] / låne ut/låne mot pant δανείζω/δανείζοµαι µε ενέχυρο [ðanizǥ/ ðanizǥmε mε εnεçirǥ] pante v. se pantsette panteattest m. (utskrift av grunnboka, løsøreregisteret eller andre realregistre) πιστοποιητικό µεταγραϕή [pistǥpiitikǥ mεtaDžrafi] pantebevis n. (lagerbevis) ενεχυρόγραϕο, το [tǥ εnεçirǥDžrafǥ] panteflaske f.m. (returflaske) επιστρεϕόµενο µπουκάλι, το [tǥ εpistrεfǥmεnǥ bukali] pantegjeld f.m. ενυπόθηκο χρέος, ο [Ǥ εnipǥϑikǥ ΧrεǤs] panteisme m. πανθεϊσµός, ο [Ǥ panϑεïzmǥs] panteist m. (tilhenger av panteismen) πανθειστής, ο [Ǥ panϑεïstis] pantekreditor m. (prioritetshaver) ενυπόθηκος δανειστής, ο [Ǥ εnipǥϑikǥz ðanistis] pantelån n. ενυπόθηκο δάνειο [εnipǥϑikǥ ðaniǥ] pantelåner m. ενεχυροδανειστής, το [tǥ εnεçirǥðanistis] pantelånerforretning f. m. ενεχυροδανειστήριο, το [tǥ εnεçirǥðanistiriǥ] panteobligasjon m. υποθήκη, η [i ipǥϑiki] / innfri en panteobligasjon (løse inn en prioritet) αίρω υποθήκη [εrǥ ipǥϑiki] panteon n. (gudetempel, minnehall) πάνθεο, το [tǥ panϑεǥ] panter m. zool. πάνθηρας, ο [Ǥ panϑiras] panterett m. (jur.)( tilbakeholdelsesrett, urettmessig tilbakeholdelse av en annens eiendom) κατακράτηση, η [i katakratisi] panteseddel m. (låneseddel) απόδειξη ενεχύρου, η [i apǥðiksi εnεçiru]. panting f.m. se pantsetting pantomime m. (pantomimeforestilling) παντοµίµα, η [i pandǥmima] pantsette v. (stampe, pante) βάζω (κάτι) αµανάτι [vazǥ kati amanati] # ενεχυριάζω [εnεçiriazǥ] # (beslaglegge, utpante) κατάσχω [katasχǥ] # (om fast eiendom: belåne) χρεώνω [ΧrεǤnǤ] / pantsette en ring (sette en ring i pant) βάζω ένα δαχτυλίδι αµανάτι [vazǥ εna ðaχtiliði amanati] / pantsette klokka si ενεχυριάζω το ρολόϊ µου [εnεçiriazǥ tǥ rǥlǥi mu] : klokka mi er pantsatt το ρολόϊ µου είναι αµανάτι/ενέχυρο [tǥ rǥlǥï mu inε amanati/εnεçirǥ] pantsatt adj. (om fast eiendom: gjeldsbelagt, belånt) ενυπόθηκος [εnipǥϑikǥs] / ikke pantsatt (ikke belånt) αχρέωτος [aχrεǥtǥs] pantsetter m. (pentedebitør) ενυπόθηκος οϕειλέτης, ο [Ǥ εnipǥϑikǥs Ǥfilεtis] pantsetting f.m. (panting, stamping) ενεχυρίαση, η [i εnεçiriasi] papaya m. (en pæreformet frukt) παπάγια, η [i papaja] papegøye f.m. παπαγάλος, ο [Ǥ papaDžalǥs] / snakker papegøyen? µιλάει ο παπαγάλος;

7 7 [milaï Ǥ papaDžalǥs] : papegøyer kan snakke οι παπαγάλοι µιλάνε [i papaDžali milanε] papegøyeaktig adj. (etterapende, plaprende) παπαγαλίστικος [papaDžalistikǥs] papir n. χαρτί, το [tǥ Χarti] / et lite stykke papir en (papirbit, papirlapp) κοµµατάκι χαρτί, το [tǥ kǥmataki Χarti] # (papirbit, papirlapp, verdiløst dokument) κουρελόχαρτο, το [tǥ kurεlǥχartǥ] / gullkantede papirer ασϕαλείς αξίες [asfalis aksiεs] / tynt papir πολύ λεπτό χαρτί [pǥli lεptǥ Χarti] papirbunke m. µάτσο/πάκο χαρτιά, το [tǥ matsǥ/pakǥ Χartia] papirhandel m. (butikk) χαρτοπωλείο, το [tǥ ΧartǤpǤliǤ] papirhandler m. χαρτοπώλης, ο [Ǥ ΧartǤpǤlis] # έµπορος χαρτικών, ο [Ǥ εmbǥrǥs ΧartikǤn] papirkniv m. χαρτοκόπτης, ο [Ǥ ΧartǤkǤptis] : han sprettet konvolutten med en papirkniv άνοιξε το ϕάκελο κόβοντάς τον µ' ένα χαρτοκόπτη [aniksε tǥ fakεlǥ kǥvǥndas tǥn mεna ΧartǤkǤpti] papirkorg f.m. καλάθι µανιταριών, το [tǥ kalaϑi manitariǥn] # καλάθι αχρήστων, το [tǥ kalaϑi aχristǥn] papirlapp m. (papirbit) κοµµάτι/κοµµατάκι χαρτί, το [tǥ kǥmati/kǥmataki Χarti] # (papirbit, papirlapp, verdiløst dokument) κουρελόχαρτο, το [tǥ kurεlǥχartǥ] papirpose m. χαρτοσακούλα, η [i ΧartǤsakula] papirstrimmel m. λουρίδα χαρτί, η [i luriða Χarti] # pl. λουρίδες χαρτί [luriðεs Χarti] papirvare f.m. (papir) χαρτικά, τα [ta Χartika] # (skrivemateriell) γραϕική ύλη, η [i Džrafiki ili] # (brevpapir) επιστολόχαρτο, το [tǥ εpistǥlǥχartǥ] papisme n. (neds.) (pavemakt/-velde/-verdighet) παπισµός, ο [Ǥ papizmǥs] papist m. (neds.) παπιστής, ο [Ǥ papistis] papistisk adj. (neds.) παπικός [papikǥs] pappa m. µπαµπάς, ο [Ǥ babas] pappmasjé m. πεπιεσµένος χάρτης, ο [Ǥ pεpjεzmεnǥs Χartis] pappskalle m. (tosk) κολοκυθοκέϕαλος, ο [Ǥ kǥlǥkiϑǥkεfalǥs] # µάπας, ο [Ǥ mapas] paprika m. (plante, paprikaskudd) πιπεριά, η [i pipεria] # (pl.) πιπεριές [pipεriεs] # πάπρικα, η [i paprika] / fylte paprika γεµιστές πιπεριές [εmistεs pipεriεs] / grønn paprika πράσινες πιπέριες [prasinεs pipεriεs] / paprika fylte med ris πιπεριές γεµιστές µε ρίζι [pipεriεz jεmistεz mε rizi] / rød paprika) κόκκινι πιπέρι, το [tǥ kǥkini pipεri] / sterk paprika καυτερή πιπεριά, η [i kaftεri pipεria] papyrolog m. παπυρολόγος, ο [Ǥ papirǥlǥDžǥs] papyrologi m. παπυρολογία, η [i papirǥlǥjia] papyrus m. βύβλος, ο [Ǥ vivlǥs] # πάπυρος, ο [Ǥ papirǥs] / blader av papyrusplanten αι βύβλοι [ε vivli] # (derav ordet for bok:) βιβλίο, το [tǥ vivliǥ] par n. ζευγάρι, το [tǥ zεvDžari] # (ektepar, mann og kone) ανδρόγυνο, το [tǥ anðrǥjinǥ] # (to-tre) κανα δυό [kanaðjǥ] / bare et par måneder µόνο καναδύο µήνες [mǥnǥ kanaðiǥ minεs] / de er et lykkelig par είναι ευτυχισµένο ανδρόγυνο/ζευγάρι [inε εftiçizmεnǥ anðrǥjinǥ/zεvDžari] / et gift par (mann og kone) ανδρόγυνο, το [tǥ anðrǥjinǥ] # ένα αντρόγυνο [tǥ andrǥjinǥ] / et livlig, festlig par γλεντζέδικο

8 8 ζευγάρι [DžlεndzεðikǤ zεvDžari] / et par (to-tre, noen få) δυο [ðjǥ] # κανα δυό [kanadjǥ] # ένα δυό [εna-ðjǥ] : (i/for) et par dager για κανα δυό µέρες [ja kanaðjǥ mεrεs] : han skrev noen få linjer i full fart (han rablet ned et par linjer) έγραψε βιαστικά δυο αράδες [εDžrapsε viastika ðjǥ araðεs] : jeg må skrive et par brev før jeg går πρέπει να γράψω κανα δυό γράµµατα πριν βγω [prεpi na DžrapsǤ kanadjǥ Džramata prin vDžǥ] / et nygift par ζεύγος νεόνυµϕων [zεvDžǥz nεǥnimfǥn] / et par hansker/sko/tøfler ένα ζευγάρι γάντια/παπούτσια/παντόϕλες [εna zεvDžari Džandia/paputsia/pandǤflεs] / et underlig par (et par som ikke passer sammen) αταίριαστο ζευγάρι [atεriastǥ zεvDžari] / fem par sokker/strømper πέντε ζευγάρια κάλτσες [pεnde zεvDžaria kaltsεs] / jeg vil gjerne klargjøre et par småting θα 'θελα να ξεκαθαρίσω ένα δυό θεµατάκια [ϑa ϑεla na ksεkaϑarisǥ εna-ðjǥ ϑεmatakia] / (i kortspill:) par i dame/knekt ζευγή της ντάµας /του βαλέ [zεvji tiz damas/tu valε] parabel m. (mat., litt.: lignelse) παραβολή, η [i paravǥli] parade m. (defilering) παρέλαση, η [i parεlasi] # παράτα, η [i parata] # (show, oppvisning) επίδειξη, η [i εpiðiksi] paradeplass m. (oppstillingsplass, appellplass, ekserserplass) γήπεδο ασκέσεων, το [tǥ jipεðǥ askεsεǥn] paradere v. (gå i tog, marsjere) παρελαύνω [parεlavnǥ] / de paraderte gjennom Atens/ byens gater παρέλασαν στους δρόµους της Αθήνας /της πόλης [parεlasan stuz ðrǥmus tis aϑinas/tis pǥlis] paradigme n. (gramm.) (bøyningsmønster, illustrerende setning) παράδειµα, το [tǥ paraðiDžma] paradis n. παράδεισος, ο [Ǥ paraðisǥs] # (barnelek) κουτσό, το [tǥ kutsǥ] / denne bukta er et paradis for fisker(n)e αυτός ο κόλπος είναι παράδεισος για τους ψαράδες [aftǥs Ǥ kǥlpǥs inε paraðisǥz ja tus psaraðεs] / et jordisk paradis (et paradis på jord, Edens hage) επίγειος παράδεισος [εpijiǥs paraðisǥs] paradisfugl m. παραδείσιο πουλί το [tǥ paraðisiǥ puli] paradisisk adj. (himmelsk) παραδεισένιος [paraðisεnjǥs] # παραδείσιος [paraðisiǥs] paradoks n. παράδοξο, το [tǥ paraðǥksǥ] # (konflikt) αντινοµία, η [i andinǥmia] # (absurditet) παραδοξολόγηµα, το [tǥ paraðǥksǥlǥjima] # παραδοξολογία, η [tǥ paraðǥksǥlǥjia] paradoksal adj. (underlig, eiendommelig, ekstravagant) παράδοξος [paraðǥksǥs] paradoksalt adv. (merkelig nok) παραδόξως [paraðǥksǥs] parafin m. παραϕίνη, η [i parafini] / flytende parafin υγρή παραϕίνη, η [i iDžri parafini] parafinlampe f.m. (petroleumslampe) λάµπα πετρελαίου, η [i lamba pεtrεlεu] parafinolje m. παραϕινέλαιο, το [tǥ parafinεlεǥ] # κεροζίνη, η [i kεrǥzini] parafinovn m. (oljefyr) θερµάστρα πετρελαίου, η [i ϑεrmastra pεtrεlεu] parafinvoks m. στερεή παραϕίνη, η [i stεrεi parafini] paragraf m. (klausul) ρήτρα, η [i ritra] # (jus) εδάϕιο, το [tǥ εðafiǥ] # (jus, typogr.: avsnitt) παράγραϕος, η [i paraDžrafǥs] / i henhold til artikkel 1, paragraf 3... σύµϕωνα µε το άρθρο 1 παράγραϕος 3 [simfǥna mε tǥ arϑrǥ εna, paraDžrafǥs tris] / sette inn/tilføye en ny paragraf παρεµβάλλω µια νέα µπαράγραϕο [parεmvalǥ mja nεa paraDžrafǥ]

9 9 paragrafrytter m. (byråkrat) µικροµανδαρίνος, ο [Ǥ mikrǥmanðarinǥs] paragrafrytteri n. (formalisme) νοµικισµός, ο [Ǥ nǥmikizmǥs] paragraftegn n. ( ) σηµείον παραγράϕου, το [[tǥ simiǥn paraDžrafu] Paraguay geo. Παραγουάη, η [i paraDžuai] parallell m. (analogi, motstykke) αναλογία, η [i analǥjia] # (sammenligning) παραλληλισµός, ο [Ǥ paralilizmǥs] / trekke en parallell (foreta en sammenligning) κάνω µια παραβολή [kanǥ mja paravǥli] / trekke en parallell mellom (sammeligne) κάνω αναλογία/παραλληλισµό µεταξύ [kanǥ analǥjia/paralilizmǥ mεtaksi] parallell adj. (tilsvarende, sammenlignbar) παρεµϕερής [parεmfεris] # παρόµοιος [parǥmiǥs] # (som løper ved siden av/parallelt med) παράλληλος [paralilǥs] / veien går parallelt med/ved siden av jernbanelinjen ο δρόµος είναι παράλληλος προς τη σιδηροδροµική γραµµή [Ǥ ðrǥmǥs inε paralilǥs prǥs ti siðirǥðrǥmiki Džrami] parallellogram n. παραλληλόγραµµο, το [tǥ paralilǥDžramǥ] paramilitær adj. (halvmilitær) παραστρατιωτικός [parastratiǥtikǥs] paranoia m. (forfølgelsesvanvidd) παράνοια, η [i parania] paranoid adj. παρανϊκός [paranǥikǥs] paraply m. (parasoll) οµπρέλα, η [i Ǥmbrεla] # (spøkefullt) οµπρελάρα, η [i Ǥmbrεlara] / han går alltid med/har alltid med seg paraply(en) πάντα βαστάει µια οµπρέλα [panda vastai mja Ǥmbrεla] # πάντα κουβαλάω την οµπρέλα µαζί του [panda kuvalaǥ tin Ǥmbrεla mazi tu] / herr A. med sin (uunnværlige) paraply ο. κ. Α. µε την αχώριστη οµβρέλα του [Ǥ kiriǥs a mε tin aχǥristi Ǥmbrεla] / slå ned/opp en paraply κλείνω/ανοίγω µια οµπρέλα [klinǥ/aniDžǥ mja Ǥmbrεla] / ta med paraply for sikkerhets skyld πάρε την οµπρέλα µαζί σου για κάθε ενδεχόµενο [parε tin Ǥmbrεla mazi su ja kaϑε εnðεχǥmεnǥ] paraplyfutteral n. θήκη οµπρέλλας, η [i ϑiki Ǥmbrεlas] paraplymaker m. (paraplyselger) οµπρέλας, ο [Ǥ Ǥmbrεlas] paraplystativ n. κρεµάστρα για οµπρέλες, η [i krεmεstra ja Ǥmbrεlεs] # οµπρελοθήκη, η [i ǤmbrεlǤϑiki] parapsykologi m. παραψυχολογία, η [i parapsiχǥlǥjia] parasitt m. (skadedyr, skadeinsekt, om menneske: snylter, snik) παράσιτο, το [tǥ parasitǥ] parasittisk adj. παρασιτικός [parasitikǥs] parasittisme m. παρασιτισµός, ο [Ǥ parasitizmǥs] parasoll m. οµπρέλα του ήλιου, η [i Ǥmbrεla tu iliu] # παρασόλι, το [tǥ parasǥli] # (badeparasoll, strandparasoll) οµπρέλα (του) µπάνιου, η [i Ǥmbrεla (tu) baniu] parat adj. (klar, på rede hånd) έτοιµος [εtimǥs] # (helt klar, folk.: på tå hev, på alerten, mil.: i beredskap, på sin post) πανέτοιµος [panεtimǥs] / stå parat med noe (ha noe klart) έχω κάτι έτοιµο [εχǥ kati εtimǥ] paratakse m. (gramm.) (sideordning av ord el. setninger) παράταξη, η [i parataksi] paratyfus m. παράτυϕος, ο [Ǥ paratifǥs] pare v. (pare seg, kopulere, om dyr: bedekke, bestige) βατεύω [vatεvǥ] parentes m. (overf. mellomspill) παρένθεση, η [i parεnϑεsi] # (hakeparentes) αγκύλη, η [i

10 10 aŋgili] / ordene i parentes οι λέξεις µέσα σε αγκύλες /µέσα στην παρένθεση [i lεksiz mεsa sε aŋgilεs/mεsa stim barεnϑεsi] parentetisk adk. (side-, innskutt) παρενθετικός [parεnϑεtikǥs] parere v. (avverge) αποκρούω [apǥkruǥ] # (unnvike) αποϕεύγω [apǥfεvDžǥ] / parere/ unnvike et slag αποκρούω/αποϕεύγω ένα χτύπηµα [apǥkruǥ/apǥfεvDžǥ εna Χtipima] parering f.m.(forhindring, avverging) αποσόβηση, η [i apǥsǥvisi] # αποτροπή, η [i apǥtrǥpi] parfyme m. άρωµα, το [tǥ arǥma] # µυρωδικό, το [tǥ mirǥðikǥ] # (vellukt, godlukt, duft) ευοσµία, η [i εvǥzmia] / ei flaske parfyme ένα µπουκαλάκι µε άρωµα [εna bukalaki mε arǥma] / hun bruker for mye parfyme χρησιµοποιεί πολλά µυρωδικά [ΧrisimǤpii pǥla mirǥðika] parfymeflaske f. µπουκαλάκι άροµα, το [tǥ bukalaki arǥma] / parfymeflakong µυροδοχείο, το [tǥ mirǥðǥçiǥ] parfymehandler m. αρωµατοπώλης, ο [Ǥ arǥmatǥpǥlis] # µυροπώλης, ο [Ǥ mirǥpǥlis] parfymere v. αρωµατίζω [arǥmatizǥ] # µυρώνω [mirǥnǥ] / hun parfymerte seg og gikk ut αρωµατίστηκε και βγήκε [arǥmatistikε kε vjikε] / parfymere et lommetørkle αρωµατίζω ένα µαντήλι [arǥmatizǥ εna mandili] parfymeri n. (parfymefabrikk) αρωµατοποιΐα, η [i arǥmatǥpiia] # µυροποιείο, το [tǥ mirǥpiiǥ] # (parfymeforretning) κατάστηµα καλλυντικών, το [tǥ katastima kalindikǥn] # αρωµατοπωλείο, το [tǥ arǥmatǥpǥliǥ] # κατάστηµα καλλυντικών και οικιακών ειδών το [tǥ katastima kalindikǥn kε ikiakǥn iðǥn] # µυροπωλείο, το [tǥ mirǥpǥliǥ] parfymering f.m. µύρωµα, το [tǥ mirǥma] parfymert adj. (aromatisk, duftende) αρωµατικός [arǥmatikǥs] # (velluktende) γλυκοµύριστος [DžlikǤmiristǤs] # µυρωδάτος [mirǥðatǥs] / parfymert såpe αρωµατικό σαπούνι [arǥmatikǥ sapuni] pari subst. (pari kurs) άρτιο, το [tǥ artiǥ] / over/under pari πάνω/κάτω από το άρτιο [panǥ/katǥ apǥ tǥ artiǥ] / selge til pari kurs πουλώ στο άρτιο [pulǥ stǥ artiǥ] / selge under pari (selge til lav kurs) πουλώ µε έκπτωση [pulǥ mε εkptǥsi] paria m. (kasteløs, utskudd) απόκληρος της κοινωνίας, ο [Ǥ apǥklirǥs tis kinǥnias] # παρίας, [Ǥ parias] paring f.m. (ordning parvis, gruppering to og to) ζευγάρωµα, το [tǥ zεvDžarǥma] # (bedekning) βάτεµα, το [tǥ vatεma] # (bedekking, paring, paringstid) µαρκάλισµα, το [tǥ markalizma] paringstid f.m. (løpetid, brunst) εποχή που ζευγαρώνουν/γεννάνε τα ζώα, η [i εpǥçi pu zεvDžarǥnun/jεnanε ta zǥa] # η εποχή του ζευγαρώµατος [i εpǥçi tu zεvDžarǥmatǥs] # µαρκάλισµα, το [tǥ markalizma] paritet m. (pariverdi) αρτιότητα, η [i artjǥtita] # ισοτιµία, η [i isǥtimia] park m. πάρκο, το [tǥparkǥ] # (skog, skoglandskap) δρυµός, ο [Ǥ ðrimǥs] # (mil. kjøretøyer, vognpark) όρχος αυτοκινήτων, ο [Ǥ ǤrkǤs aftǥkinitǥn] / gå en tur i

11 11 parken πάω βόλτα στο πάρκο [paǥ vǥlta stǥ parkǥ] : vi gikk en tur i parken πήγαµε βόλτα στο πάρκο [piDžamε vǥlta stǥ parkǥ] / parken ligger bare et par minutters gange herfra το πάρκο απέχει λιγά λεπτά µε τα πόδια [tǥ parkǥ apεçi liDža lεpta mε ta pǥðia] / parken strekker helt ned/bort til elva το πάρκο απλώνεται ώς το ποτάµι [tǥ parkǥ aplǥnεtε Ǥs tǥ pǥtami] parkallé m. αλέα πάρκου, η [i alεa parku] parkere v. σταθµεύω [staϑmεvǥ] # παρκάρω [parkarǥ] # (sette fra seg) ακουµπώ [akumbǥ] # απιθώνω [apiϑǥnǥ] : hvor kan jeg parkere kofferten min? που ν' απιθώσω τη βαλίτσα µου; [pu napiϑǥsǥ ti valitsa mu] / hva koster det å parkere her? πόσο κοστίζει η στάθµευση εδώ; [pǥsǥ kǥstizi i staϑmεfsi εðǥ] / parkere seg (sette seg godt til rette) αράζω [arazǥ] : de parkerte seg i lenestolene og forventet at jeg skulle gjøre alt αράξανε στις πολυθρόνες και τα περιµένανε όλα από µένα [araksanε stis pǥliϑrǥnεs kε pεrimεnanε Ǥla apǥ mεna] parkering f.m. στάθµευση, η [i staϑmεfsi] # παρκάρισµα, το [tǥ parkarizma] / hva koster parkeringen pr. time? πόσο κοστίζει το παρκάρισµα την ώρα; [pǥsǥ kǥstizi tǥ parkarizma tin Ǥra] / parkering forbudt απαγορεύεται το παρκάρισµα [apaDžǥrεvεtε tǥ parkarizma] / ulovlig parkering παράνοµη στάθµευση [paranǥmi staϑmεfsi] parkeringsbot f.m. πρόστιµο για αντικανονική/παράνοµη στάθµευση, το [tǥ prǥstimǥ ja andikanǥniki /paranǥmi staϑmεfsi] / få bot for ulovlig parkering (av trafikkpolitiet) παίρνω κλήση (από την Τροχαία) για παράνοµη στάθµευση [pεrnǥ klisi (apǥ tin drǥçεa) ja paranǥmi staϑmεfsi] parkeringshus n. πάρκινγκ, το [tǥ parkiŋ] # (med flere etasjer) πολυόροϕος σταθµός αυτοκινήτων, ο [Ǥ pǥljǥrǥfǥs staϑmǥs aftǥkinitǥn] # πολυόροϕο γκαράζ, το [tǥ pǥliǥrǥfǥ garaz] parkeringsluke f.m. (liten/trang plass) θεσούλα, η [i ϑεsula] / hun klarte å manøvrere bilen sin inn i ei lita parkeringsluke (med (litt lirking/manøvrering klarte hun å parkere i ei parkeringsluke) µε ελιγµούς κατάϕερε να παρκάρει το αυτοκίνητό της σε µια θεσούλα [mε εliDžmus katafεrε na parkari tǥ aftǥkinitǥ tis sε mja ϑεsula] parkeringslys n. (parklys) ϕώς στάθµευσης, το [tǥ fǥs staϑmεfsis] # µεσαία ϕώτα, τα [ta mεsεa fǥta] parkeringsmulighet m. δυνατότητα σταθµεύσης, η [i ðinatǥtita staϑmεfsis] / er det parkeringsmuligheter her i nærheten? υπάρχει εδώ κοντά δυνατότητα σταθµεύσης; [iparçi εðǥ kǥnda ðinatǥtita staϑmεfsis] parkeringsplass m. χώρος στάθµευθης, ο [Ǥ ΧǤrǤs staϑmεfsis] # χώρος για παρκάρισµα, ο [Ǥ ΧǤrǤz ja parkarizma] # (avgrenset område for parkering eller område med parkometer) οριοθετηµένος χώρος στάθµευσης ή χώρος παρκόµετρου, (ο) [ǤriǤϑεtizmεnǤs ΧǤrǤs staϑmεfsis i ΧǤrǤs parkǥmεtru] # πάρκινγκ, το [tǥ parkiŋ] # (også: møteplass for biler, parkeringsfelt på motorvei) πάρκιν, το [tǥ parkin] # θέση για παρκάρισµα, η [i ϑεsi ja parkarizma] / er parkeringsplassen overvåket? ϕυλάγεται το πάρκινγκ; [filajεtε tǥ parkiŋ] parkett m. (parkettgolv) παρκέ, το [tǥ parkε] # παρκέτο, το [tǥ parkεtǥ] / bone parketten

12 12 παρκετάρω [parkεtarǥ] # κάνω παρκέ [kanǥ parkε] # (polere parketten med bivoks) λουτράρω το παρκέ µε κερί [lutrarǥ tǥ parkε mε kεri] parkinsonisme m. (Parkinsons sykdom) πάρκινσον, η [i parkinsǥn] # νόσος του Πάρκινσον, η [i nǥsǥs tu parkinsǥn] parklys n. (parkeringslys) ϕώς στάθµευσης, το [tǥ fǥs staϑmεfsis] parkometer n. παρκόµετρο, το [tǥ parkǥmεtrǥ] parlament n. κοινοβούλιο, το [tǥ kinǥvuliǥ] # βουλή, η [i vuli] # βουλευτήριο, το [tǥ vulεftiriǥ] / Det greske parlamentet το Ελληνικό Κοινοβούλιο [tǥ εlinikǥ kinǥvuliǥ] / i parlamentet στο κοινοβούλιο [stǥ kinǥvuliǥ] # στη Βουλή [sti vuli] / komme i parlamentet (komme på Stortinget) µπαίνω στη Βουλή [bεnǥ sti vuli] parlamentariker m. κοινοβουλευτικός ρήτορας, ο [Ǥ kinǥvulεftikǥz ritǥras] parlamentarisk adj. (parlaments-) βουλευτικός [vulεftikǥs] # κοινοβουλευτικός [kinǥvulεftikǥs] / parlamentarisk demokrati (parlamentarisk styreform) κοινοβουλευτική δηµοκρατία [kinǥvulεftiki ðimǥkratia] / parlamentarisk immunitet (jur.: fritaking fra strafferettslig forfølging) βουλευτική ασυλία [vulεftiki asilia] / parlamentariske forhandlinger κοινοβουλευτικές συζήτησεις [kinǥvulεftikεs sizitisis] parlamentarisme m. (parlamentarisk system) κοινοβουλευτισµός, ο [Ǥ kinǥvulεftizmǥs] parlaments- pref. (parlamentarisk) βουλευτικός [vulεftikǥs] parlamentsbygning m. βουλή, η [i vuli] parlamentsmedlem n. µέλος του κοινοβουλίου, το [tǥ mεlǥs tu kinǥvuliu] # (mannlig) βουλευτής, ο [Ǥ vulεftis] # (kvinnelig:) βουλευτίνα, η [i vulεftina] / bli innvalgt som parlamentsmedlem επανεκλέγοµαι βουλευτής /βουλευτίνα [εpanεklεDžǥmε vulεftis/vulεftina] / bli valgt inn i parlamentet εκλέγοµαι βουλευτής/βουλευτίνα [εklεDžǥmε vulεftis/vulεftina] / lønna til et parlamentsmedlem οι απολαβές ενός βουλευτή [i apǥlavεs εnǥz vulεfti] / menig parlamentsmedlem (eng. backbencher) βουλευτής της συµπολίτευσης [vulεftis tis simbǥlitεfsis] / stille til valg som parlamentsmedlem είµαι υποψήϕιος βουλευτής [imε ipǥpsifiǥz vulεftis] # βάζω υποψηϕιότητα για βουλευτής [vazǥ ipǥpsifjǥtita ja vulεftis] # (bekjentgjøre sitt kandidatur som parlamentsmedlem) θέτω υποψηϕιότητα για βουλευτής /βουλευτίνα [ϑεtǥ ipǥpsifjǥtita ja vulεftis/vulεftina] parlamentsperiode f.m. (no. stortingsperiode) βουλευτιλίκι, το [tǥ vulεftiliki] parlamentsvalg n. (no. stortingsvalg) βουλευτικές εκλογές [vulεftikεs εklǥjεs] parlamentsvedtak n.(lovvedtak) κοινοβουλευτική πράξη η [ i kinǥvulεftiki praksi] parlør m. (bok med ord og uttrykk) γλωσσάρι, το [tǥ DžlǤsari] # λεξικό ιδιωµατικών ϕράσεων, το [tǥ lεksikǥ iðiǥmatikǥn frasεǥn] # (bok med nyttige uttrykk) λεξικό χρήσιµωµν ϕράσεων, το [tǥ lεksikǥ iðiǥmatikǥn frasεǥn] # γλωσσικός οδηγός, ο [Ǥ DžlǤsikǤs ǤðiDžǤs] parmesanost m. παρµεζάνα, η [i parmεzana] parodi m. (vrengebilde, imitasjon, etterligning, etteraping) αποµίµηση, η [i apǥmimisi] #

13 13 µίµηση, η [i mimisi] # παρωδία, η [i parǥðia] # (vrengebilde, latterliggjøring, karikatur) διακωµώδηση, η [i ðiakǥmǥðisi] # εµπαιγµός, ο [Ǥ εmbεDžmǥs] # (hån, spott, bondefangeri) κοροϊδία, η [i kǥrǥiðia] / en parodi på en rettssak παρωδία δίκης [parǥðia ðikis] / en parodi på/latterliggjøring av det akademiske liv µια παρωδία της ακαδηµαϊκής ζωής [mja parǥðia tis akaðimaikiz zǥis] / en ren parodi på rettsvesenet διακωµώδηση της δικαιοσύνης [ðiakǥmǥðisi tiz ðikεǥsinis] # παρωδία δικαιοσύνης [parǥðia ðikεǥsinis] : rettssaken hans/mot han var en ren parodi på rettsvesenet/en hån mot all rettferdighet η δίκη του ήταν εµπαιγµός κάθε έννοιας δικαιοσύνης [i ðiki tu itan εmbεDžmǥs kaϑε εniaz ðikεǥsinis] / etterforskningen var en ren parodi η ανάκριση ήταν καθαρή κοροϊδία [i anakrisi itan kaϑari kǥrǥiðia] / hennes parodi på/parodiering av faderen var veldig morsom η αποµίµησή της του πατέρα ήταν πολύ αστεία [i apǥmimisi tis tu patεra itan pǥli astia] : parodien din på rektor var god η µίµηση του γυµνασιάρχη που έκανες ήταν καλή [i mimisi tu jimnasiarçi pu εkanεs itan kali] parodiere v. (imitere, ta på kornet) µιµούµαι [mimumε] # κοπιάρω [kǥpjarǥ] # ξεσηκώνω [ksεsikǥnǥ] # υποκρίνοµαι [ipåkrinǥmε] # (imitere, etterligne, etterape, kopiere) αποµιµούµαι [apǥmimumε] # (lage et vrengebilde av) παρωδώ [parǥðǥ] / han er veldig flink til å parodiere lærerne sine καταϕέρνει να αποµιµείται τους δασκάλους τους ωραία [katafεrni na apǥmimitε tuz ðaskalus tu Ǥrεa] # παρασταίνει τέλεια τους δασκάλους της [parastεni tεlia tuz ðaskalus tis] / han er en mester i å parodiere folk είναι ανυπέρβλητος στο να µιµείται τους άλλους [inε anipεrvlitǥs stǥ na mimitε tus alus] / hun parodierer meg perfekt (hun er veldig flink til å imitere meg) µε κοπάρει/ξεσηκώνει τέλεια [mε kǥpari/ksεsikǥni tεlia] / parodiere noens væremåte, stil eller måte å uttrykke seg på/noens diktning διακωµωδώ το ύϕος /την ποίηση κάποιου [ðiakǥmǥðǥ tǥ ifǥs/tim piisi kapiu] parodiering f.m. (etteraping, herming) µιµητικότητα, η [i mimitikǥtita] # µιµητισµός, ο [Ǥ mimitizmǥs] # (kopiering, avskriving, reproduksjon,) κοπιάρισµα, το [tǥ kǥpjarisma] parodiker m. (mimiker, imitator) µίµος, ο [Ǥ mimǥs] part m. (del av en helhet) µέρος συνόλου, το [tǥ mεrǥs sinǥlu] # (andel) µερίδιο, το [tǥ mεriðiǥ] # (jur.) µέρος, το [tǥ mεrǥs] # (i rettsak: prosederende part) αντίδικος, ο [Ǥ andiðikǥs] # διάδικος, ο/η [Ǥ/i ðiaðikǥs] / de berørte parter τα ενδιαϕερώµενα µέρη [ta εnðiafεrǥmεna mεri] / partene i en overenskomst/en rettssak τα µέρη µιας συµϕωνίας/δίκης [ta mεri mjas simfǥnias/ðikis] partall n. ζυγός αριθµός, ο [Ǥ ziDžǥs ariϑmǥs] # (pl.) ζυγοί αριθµοί [ziji ariϑmi] Parthenon n. Πατθενώνας, ο [Ǥ parϑεnǥnas] Parthenonfrisen (nå i Britisk Museum i England: kalt the Elgin marbles) Ελγίνεια µάρµαρα, τα [ta εljinia marmara] parti n. κόµµα, το [tǥ kǥma] # (bunke, porsjon, vareparti, spill) παρτίδα, η [i partiða] (ektefelle) γάµος, ο [Ǥ DžamǤs] # (potensiell ektefelle, ekteskapskandidat, gifte) γαµπρός, ο [Ǥ DžambrǤs] # (spill, sett) παιχνίδι, το [tǥ pεhniði] / alle partiene på venstresida όλα τ' αριστερά κόµµατα [Ǥla taristεra kǥmata] / bli medlem av et parti (melde seg inn i et parti) γίνοµαι µέλος ενός κόµµατος [jinǥmε mεlǥs εnǥs kǥmatǥs] #

14 14 οργανώνοµαι σ' ένα κόµµα [ǤrDžanǤnǤmε sεna kǥma] / det første partiet biler som er klart for utsending η πρώτη παρτίδα αυτοκινήτων προς αποστολή [i prǥti partiða aftǥkinitǥn prǥs apǥstǥli] / det partiet som sitter med makten (regjeringspartiet) το κόµµα που βρίσκεται στην αρχή [tǥ kǥma pu vriskεtε stin arçi] / et politisk parti πολιτικό κόµµα [pǥlitikǥ kǥma] : bannlyse/forby et politisk parti απαγορεύω ένα πολιτικό κόµµα [apaDžǥrεvǥ εna pǥlitikǥ kǥma] : Arbeiderpartiet/De konservative/ Sosialistpartiet το Εργατικό/Συντηρητικό/Σοσιαλιστικό κόµµα [tǥ εrDžatikǥ/ sindiritikǥ/sǥsialistikǥ kǥma] / et parti sjakk (et sjakkparti) ένα παιχνίδι/παρτίδα σκάκι [εna pεχniði/partiða skaki] / gjøre et godt parti (bli godt gift) κάνω καλό γάµο [kanǥ kalǥ DžamǤ] / la allmenne hensyn/hensynet til allmennheten gå foran partiet βάζω το γενικό συµϕέρον πάνω από το κόµµα [vazǥ tǥ jεnikǥ simfεrǥn panǥ apǥ tǥ kǥma] / ta parti for noen (stille seg på noens side) πάω µε/λαµβάνω/παίρνω το µέρος κάποιου [paǥ mε/lamvanǥ/pεrnǥ tǥ mεrǥs kapiu] # παίρνω τα δίκια κάποιου [pεrnǥ ta ðikia kapiu] / være medlem av et parti είµαι µέλος ενός κόµµατος [imε mεlǥs εnǥs kǥmatǥs] partiapparat n. (partimaskin(eri), partiorganisasjon) κοµµατική µηχανή, η [i kǥmatiki miχani] # κοµµατικός µηχανισµός, ο [Ǥ kǥmatikǥz miχanizmǥs] partiell adj. (delvis) µερικός [mεrikǥs] / partiell solformørkelse µερική έκλειψη του ήλιου [mεriki εklipsi tu iliu] partikkel m. (del, fnugg, molekyl) µόριο το [tǥ mǥriǥ] # (spor, fnugg, grann) ίχνος το [tǥ iχnǥs] partikkelverb n. περιϕραστικό ρήµα, το [tǥ pεrifrastikǥ rima] / jeg må lære/pugge partikkelverb! πρέπει να µάθω τα περιϕραστικά ρήµατα! [prεpi na maϑǥ ta pεrifrastika rimata] partiledelse m. καθοδήγηση ενός κόµµατος, η [i kaϑǥðijisi εnǥs kǥmatǥs] # (sentralstyret i et parti) η ιοικούσα Επιτροπή ενός κόµµατος [i ðiikusa εpitrǥpi εnǥs kǥmatǥs] partileder m. (partisjef) κοµµατάρχης, ο [Ǥ kǥmatarçis] # αρχηγός (ενός) κόµµατος, ο [Ǥ arçiDžǥs (εnǥs) kǥmatǥs] # αϕεντικό κόµµατος, το [tǥ afεndikǥ kǥmatǥs] / den lokale partilederen ο τοπικός κοµµατάρχης, ο [Ǥ tǥpikǥs kǥmatarçis] / partilederen og hans ja-menn/medløpere ο αρχηγός του κόµµατος και τα πειθήνια όργανά του [Ǥ arçiDžǥs tu kǥmatǥs kε ta piϑinja ǤrDžana tu] partilinje f.m. (den politikken et parti står for) γραµµή του κόµµατος, η [i Džrami tu kǥmatǥs] følge partilinja (stå under partipisken) πειθαρχώ στη γραµµή του κόµµατος [ piϑarχǥ sti Džrami tu kǥmatǥs] partiløs adj. (ikke tilknyttet noe parti, (upartisk, objektiv) ακοµµάτιστος [akǥmatistǥs] / partiløs person (uavhengig tilhenger, slenger) partimaskin m. (partimaskin(eri), partiapparat, partiorganisasjon) κοµµατική µηχανή, η [i kǥmatiki miχani] partimedlem n. µέλος ενός κόµµατος, το [tǥ mεlǥs εnǥs kǥmatǥs] / de menige medlemmene/tilhengerne av et partiet οι απλοί οπαδοί ενός κόµµατος [i apli Ǥpaði εnǥs kǥmatǥs] partipisk m. (innpisker) αρχηγός της κοινοβουλευτικής οµάδας, ο [Ǥ arçiDžǥs tis

15 15 kinǥvulεftikis Ǥmaðas] # ((streng) partidisiplin) (αυστηρή) κοµµατική πειθαρχία [afstiri kǥmatiki piϑarçia] / partipisken skal brukes/skal ikke brukes (medlemmene må/trenger ikke stemme etter partilinjene) είναι/δεν είναι θέµα κοµµατικής πειθαρχίας [inε/ðεn inε ϑεma kǥmatikis piϑarçias] partisan m. (geriljasoldat)(mannlig) αντάρτης, ο [Ǥ andartis] # (kvinnelig) αντάρτισσα, η [i andartisa] # παρτιζάνος, ο [Ǥ partizanǥs] / bli partisan (slutte seg til partisanene) βγαίνω/πάω αντάρτης [vDžεnǥ/paǥ andartis] / partisanene kjempet mot tyskerne under okkupasjonen οι αντάρτες πολέµησαν τους Γερµανούς στην κατοχή [i andartεs pǥlεmisan tuz jεrmanus stiŋ gatǥçi] partisipp n. (gramm.) µετοχή, η [i mεtǥçi] / perfektum partisipp µετοχή παρακείµενο, η [i mεtǥçi parakimεnǥ] / presens partisipp µετοχή ενεστώτα, η [i mεtǥçi εnεstǥta] partisk adj. (diskriminerende, fordomsfull) µεροληπτικός [mεrǥliptikǥs] # (ensidig, unilateral) µονοµερής [mǥnǥmεris] / en dommer må aldri være partisk ο δικαστής δεν πρέπει ποτέ να είναι µεροληπτικός [Ǥ ðikastis ðεn prεpi pǥtε na inε mεrǥliptikǥs] / være partisk overfor en student µεροληπτώ υπέρ ενός σπουδαστή [mεrǥliptǥ ipεr εnǥs spuðasti] partiskhet f.m. (diskriminering) µεροληψία, η [i mεrǥlipsia] partitiv adj. (gramm.) µεριστικός [mεristikǥs] partitopp m. (toppleder i et politisk parti ) επιτελής κόµµατος, ο [Ǥ εpitεlis kǥmatǥs] partitro adj. κοµµατικός [kǥmatikǥs] / være partitro (handle i partiets ånd) κοµµατίζοµαι [kǥmatizǥmε] partitroskap m. (partiånd) κοµµατισµός, ο [Ǥ kǥmatizmǥs] partitur n. (mus.) παρτιτούρα, η [i partitura] partiånd m. (partitroskap) κοµµατισµός, ο [Ǥ kǥmatizmǥs] partner m. (kompanjong, venn, kamerat) εταίρος, ο [Ǥ εtεrǥs] # συνεταίρος, ο [Ǥ sinεtεrǥs] # συνεργάτης, ο [Ǥ sinεrDžatis] # παρτεναίρ, ο/η [Ǥ/i partεnεr] # (kavaler, dansepartner) καβαλιέρος, ο [Ǥ kavaljεrǥs] partnerbedrift f.m. συνεργαζόµενη εταιρία, η [i sinεrDžazǥmεni εtεria] partnerskap n. (kompaniskap, firma) προσωπική εταιρεία, η [i prǥsǥpiki εtεria] party n. (selskap) το πάρτυ [tǥ parti] # το πάρτι [tǥ parti] : partyet var en fiasko το πάρτυ απότυχε [tǥ parti apǥtiçε] parvis adv. (to og to) δυάδες [ðiaðεs] # ανά δύο [ana ðiǥ] # ανά ζεύγη [ana zεvji] / gå parvis (gå to og to) βαδίζω δυάδες [vaðizǥ ðiaðεs] parykk m. περούκα, η [i pεruka] pasient m. (på sykehus: beboer, innsatt, okkupant) ένοικος, ο/η [Ǥ/i εnikǥs] # (syk person) ασθενής, ο/η [Ǥ/i asϑεnis] # (den syke) ο άρρωστος [Ǥ arǥstǥs] (pasient hos lege) πελάτης γιατρού, ο [Ǥ pεlatiz jatru] / en poliklinisk pasient (en ambulerende pasient) εξωτερικός ασθενής, ο [Ǥ εksǥtεrikǥs asϑεnis] / hver lege overvåker/følger 30 pasienter κάθε γιατρός παρακολουθεί 30 ασθενείς [kaϑε jiatrǥ parakǥluϑi trianda asϑεnis] / pasienten ble verre om/i løpet av natta ο άνθρωπος βάρυνε τη νύχτα [Ǥ anϑrǥpǥs varinε ti niχta] / pasienten er på bedringens vei/begynner å

16 16 komme seg igjen ο άρρωστος άρχισε να παίρνει επάνω του [Ǥ arǥstǥs arçisε na pεrni εpanǥ tu] / pasienten hadde ei urolig natt ο άρρωστος πέρασε ανήσυχη/άσχηµη νύχτα [Ǥ arǥstǥs pεrasε anisiçi/asçimi niχta] : pasienten har blitt verre απόγινε ο άρρωστος [apǥjinε Ǥ arǥstǥs] / pasienten klarer seg bra (det står bra til med pasienten) ο άρρωστος κρατάει καλά [Ǥ arǥstǥs kratai kala] pasifisme m. ειρηνισµός, ο [Ǥ irinizmǥs] # ειρηνοϕιλία, η [i irinǥfilia] # πασιϕισµός, ο [Ǥ pasifizmǥs] pasifist m. ειρηνιστής, ο [Ǥ irinistis] # πασιϕιστής, ο [Ǥ pasifistis] pasifistisk adj. (fredselskende, fredelig) ειρηνόϕιλος [irinǥfilǥs] pasjonert adj. (lidenskapelig) µανιώδης [manjǥðis] pasning g.m. (idrett) πάσα, η [i pasa] / målgivende (poenggivende, avsluttende) pasning πόντος από πάσα σε παίκτη που σκοράρει [pǥndǥs apǥ pasa sε pεkti pu skǥrari] # τελική πάσα [tεliki pasa] / (i fotball, ishockey, etc.: sende/slå en pasning, sentre) δίνω πάσα [ðinǥ pasa] pass m. (i kortspill) πάσο, το [tǥ pasǥ] / pass! (i kortspill) πάσο! [pasǥ] pass n. (legitimasjon) διαβατήριο, το [tǥ ðiavatiriǥ] / forevise/vise pass παρουσιάζω το διαβατήριό µου [parusiazǥ tǥ ðiavatiriǥ mu] / fornye et pass επανεκδίδω/ ανανεώνω ένα διαβατήριο [εpanεkðiðǥ/ananεǥnǥ εna ðiavatiriǥ] / han utstyrte seg med/skaffet seg et falskt pass εϕοδιάστηκε µ' ένα ψεύτικο διαβατήριο [εfǥðjastikε mεna psεftikǥ ðiavatiriǥ] / her er passet mitt ορίστε το διαβατήριό µου [Ǥristε tǥ ðiavatiriǥ mu] / jeg har mistet passet mitt έχασα το διαβατήριό µου [εχasa tǥ mu/tǥ ðiavatiriǥ mu] : jeg må stemple/få stemplet passet mitt πρέπει να θεωρήσω το διαβατήριή µου [prεpi na ϑεǥrisǥ tǥ ðiavatiriǥ mu] / kontrollere passet til noen ελέγχω την το διαβατήριο κάποιου [εlεŋχǥ tǥ ðiavatiriǥ kapiu] / utenlandsk pass αλλοδαπό διαβατήριο [alǥðapǥ ðiavatiriǥ] / utstede et pass εκδίδω ένα διαβατήριο [εkðiðǥ εna ðiavatiriǥ] pass n. (skar, fjellkløft, senkning i høydedrag, fjellovergang) αυξένας, ο [Ǥ afksεnas] # δίοδος (µεταξύ βουνών), η [i ðiǥðǥz (mεtaksi vunǥn)] passabel adj. (akseptabel, brukbar, utholdelig) ανεκτός [anεktǥs] passasje m. διάβαση, η [i ðiavasi] # δίοδος, η [i ðiǥðǥs] # (p. mellom stolrekker/reoler etc., korridor, hall, gang) διάδροµος, ο [Ǥ ðiaðrǥmǥs] # (gjennomgangsvei) πέρασµα, το [tǥ pεrazma] # (vadested, gang, løp, kryssing, passering) διάβα, το [tǥ ðiava] # (søylegang) στοά, η [i stǥa] # (buegang) θολωτός διάδροµος, ο [Ǥ ϑǥlǥtǥz ðiaðrǥmǥs] / de hogde seg en passasje gjennom jungelen άνοιξαν δίοδο µέσα από τη ζούγκλα [aniksan ðiǥðǥ mεsa apǥ ti zuŋgla] / passasjene mellom hyllene i et supermarked οι διάδροµοι ανάµεσα στα ράϕια ενός σουπερµάρκετ [i ðiaðrǥmi anamεsa sta rafia εnǥs supεrmarkεt] / trang passasje (mellom bygninger) σούδα (µεταξύ κτιρίων), η [i suða (mεtaksi ktiriǥn)] # στενοσόκακο, ο [Ǥ stεnǥsǥkakǥ] passasjer m. επιβάτης, ο [Ǥ εpivatis] # f. επιβάτιδα, η [i εpivatiða] / stående passasjer (passasjer med ståplass) όρθιος επιβάτης, ο [Ǥ ǤrϑiǤs εpivatis] passasjerfly n. επιβατικό αεροσκάϕος, το [tǥ εpivatikǥ aεrǥskafǥs] # (passasjerfly som

17 17 går i rutetrafikk, rutefly) δροµολογηµένο επιβατικό αεροπλάνο, το [tǥ ðrǥmǥlǥjimεnǥ εpivatikǥ aεrǥplanǥ] passasjerliste f.m. λίστα επιβάτων, η [i lista εpivatǥn] passasjertog n. (persontog) επιβατική τραίνο, το [tǥ εpivatiki trεnǥ] # επιβατική αµαξοστοιχία, η [i εpivatiki amaksǥstiçia] passasjertrafikk m. κίνηση επιβατών, η [i kinisi εpivatǥn] passasjertransport m. (persontransport) µεταϕορά επιβατών, η [i mεtafǥra εpivatǥn] passbåt m. (racerbåt, speedbåt) κρισκράϕτ, το [tǥ kriskraft] passe v. (passe på, se etter, ta seg av) ϕροντίζω [frǥndizǥ] # νοιάζοµαι [njazǥmε] # (ha oppsyn med, ha/få ansvaret for) επιτηρώ [εpitirǥ] # επιστατώ [εpistatǥ] # εποπτεύω [εpǥptεvǥ] # βαστώ [vastǥ] # (pleie, stelle) περιθάλπω [pεriϑalpǥ] # (skjøtte, stelle, betjene) περιποιούµαι [pεripjumε] # βαστώ [vastǥ] # κοιτάζω [kitazǥ] # (se etter, holde øye med, ha tilsyn med, være på vakt mot) έχω το νου µου σε [εχǥ tǥ nu mu sε] # (sømme seg) αρµόζω [armǥzǥ] # συνάδω [sinaðǥ] # προσήκω [prǥsikǥ] # εµπρέπω [εmbrεpǥ] # (duge, være god nok) αξίζω [aksizǥ] # χρησιµεύω [ΧrisimεvǤ] # (være rett størrelse) κάνω (για) [kanǥ (ja)] # (egne seg) (µου) πηγαίνει [(mu) pijεni] # (kle) κάνω [kanǥ] # (stemme over ens med, være rett størrelse etc., om klær: kle, sitte pent på) εϕαρµόζω [εfarmǥzǥ] # (være beleilig, være passende) είναι βολετό [inε vǥlεtǥ] # είναι κατάλληλος [inε katalilǥs] # (i kortspill: melde pass) ντουκάρω [dukarǥ] # πάω πάσο [paǥ pasǥ] # (i fotball/ ishockey: sende/slå en pasning, sentre) δίνω πάσα [ðinǥ pasa] / bare hvis det passer (bare hvis det er beleilig) µονό αν είναι βολετό [mǥnǥ an inε vǥlεtǥ] / den passer ikke til meg (den kler meg ikke) δεν µου κάνει [ðεn mu kani] / (upers. verb:) det passer (det er på sin plass, det er mulig) βολεί [vǥli] : det passer meg bra/utmerket µου 'ρχεται µια χαρά [murçεtε mja Χara] : det passer meg veldig bra αυτό µε βολεύει πολύ [aftǥ mε vǥlεvi pǥli] / disse skoene passer ikke (i størrelse) αυτά τα παπούτσια δεν µον κάνουν [afta ta paputsia ðεn mu kanun] / hvem er det som passer butikken mens du er borte? ποιος βαστάει το µαγαζί όταν λείπεις; [piǥz vastai tǥ maDžazi Ǥtan lipis] / hvem passer babyen? ποιος νοιάζεται το µωρό; [pjǥz njazεtε tǥ mǥrǥ] / nøkkelen passer ikke i låsen το κλειδί δεν εϕαρµόζει στην κλειδαριά [tǥ kliði ðεn εfarmǥzi stiŋ gliðarja] / når det passer (når det måtte passe, når en finner det for godt) µε την άνεσή µου [mε tin anεsi mu] : når det passer/måtte passe for dere οποτεδήποτε ευκαιρήσετε [ǤpǤtεðipǤtε εfkεrisεtε] : når det passer meg (når jeg får tid/anledning) όταν έχω ευκαιρία [Ǥtan εχǥ εfkεria] / når passer det best for deg? τι ώρα σε βολεύει; [ti Ǥra sε vǥlεvi] / pass deg! (se opp, kom deg unna!) βάρδα! [varða] # (vær forsiktig! pass på! se deg for!) έχε το νου σου! [εçε tǥ nu su] / pass dine egne saker! κοίτα τη δουλειά σου! [kita ti ðulja su] # (hold deg i ro! ikke bry deg! ikke bland deg inn!) κάθισε στ' αυγά σου [kaϑisε stavDža su] / pass munnen din! (holde deg på matta! ikke glem deg bort! ikke rot deg bort i noe!) µην εκτρέπεσαι! [min εktrεpεsε] # (hold munn!) βάστα τη γλώσσα σου! [vasta ti DžlǤsa su] / pass på/se til at han ikke snyter deg! κοίτα µη σε γελάσει! [kita mi sε jεlasi] / pass ungen mens

18 18 jeg er borte! έχε το νου σου στο παιδί όσο λείπω [εçε tǥ nu su stǥ pεði ǤsǤ lipǥ] / passe akkurat (passe som hånd i hanske, sitte som støpt) µου 'ρχεται κουτί [murçεtε kuti] / passe barna επιτηρώ τα παιδιά [εpitirǥ ta pεðja] : jeg ble bedt om (spurt om) å passe barna µου ζητήθηκε να επιτηρήσω τα παιδιά [mu zitiϑikε na εpitirisǥ ta pεðja] / passe en fint/bra µε βολεύει [mε vǥlεvi] : dette lille rommet passer meg utmerket αυτό το δωµατιάκι µε βολεύει πολύ [aftǥ tǥ ðǥmatjaki mε vǥlεvi pǥli] : titoget passer meg helt fint το τραίνο των δέκα µε βολεύει µια χαρά [tǥ trεnǥ tǥn ðεka mε vǥlεvi mja Χara] / passe for αρµόζω σε [armǥzǥ sε] # βολεύω [vǥlεvǥ] : bøker som ikke passer for barn βιβλία ακατάλληλα για παιδιά [vivlia akatalila ja pεðja] : bøker som passer for nybegynnere βιβλία κατάλληλα για αρχαρίους [vivlia katalila ja arχarius] : det passer ikke for meg å komme kl. 10 (det er ikke mulig for meg å komme kl. 10) δε µε βολεί να 'ρθω στις 10 [ðε mε vǥli narϑǥ stiz ðεka] : hvis tidspunktet passer for deg αν η ώρα είναι κατάλληλος για σένα [an i Ǥra inε katalilǥz ja sεna] : passe for anledningen αρµόζω στην περίπτωση [armǥzǥ stim bεriptǥsi] : passer det for deg i morgen? σε βολεύει αύριο; [sε vǥlεvi avriǥ] / passe munnen sin (være forsiktig med hva en sier) προσέχω τι λέω [prǥsεχǥ ti lεǥ] / passe på (legge merke til, være forsiktig) προσέχω [prǥsεχǥ] # (ivareta, se etter) ϕροντίζω [frǥndizǥ] # (ta seg av, ta vare på, ha ansvaret for) επιµελούµαι [εpimεlumε] # έχω την επιµελεία [εχǥ tin εpimεlia] # κρατώ [kratǥ] # (se på, se til at) κοιτάζω [kitazǥ] # (ha/føre oppsyn/tilsyn med, overvåke) επιστατώ [εpistatǥ] # επιτηρώ [εpitirǥ] : pass på! κοίταξε καλά! [kitaksε kala] : pass på at/vær forsiktig så du ikke blottstiller/røper deg! πρόσεξε µην εκτεθείς! [prǥsεksε min εktεϑis] : pass på så du ikke knuser/klemmer sund fiknene πρόσεξε να µη λιώσεις τα σύκα [prǥsεksε na mi liǥsis ta sika] : pass på kofferten min mens jeg er borte! κράτησέ µου τη βαλίτσα όσο λείπω [kratisε mu ti valitsa ǤsǤ lipǥ] : pass på å ikke bli sett/hørt! (se til at de ikke legger merke til deg!) κοιτά µη σε πάρουν είδηση! [kita mi sε parun iðisi] : passe på sin posisjon (se til at en ikke blir forbigått/ utkonkurrert) ϕροντίζω ζηλότυπα τις δάϕνες µου [frǥndizǥ zilǥtipa tiz ðafnεz mu] : pass på så du ikke knuser den/ikke kommer for seint! κοίτα να µην το σπάσεις/να µην αργήσεις! [kita na min dǥ spasis/na min arjisis] / passe sammen ταιριάζω [tεriazǥ] : disse to fargene passer ikke sammen αυτά τα δυο χρώµατα είναι αταίριαστα [afta ta ðjǥ ΧrǤmata inε atεriasta] / passe sammen med ταιριάζω µε [tεriazǥ mε] : disse fargene passer ikke sammen med ramma αυτά τα χρώµατα δεν ταιτιάζουν µε το πλαίσιο [afta ta ΧrǤmata ðεn tεrjazun mε tǥ plεsiǥ] : gardinene passer ikke sammen med/matcher ikke golvteppene οι κουρτίνες είναι αταίριαστες µε τα χαλιά [i kurtinεs inε atεriastεz mε ta Χalja] / passe seg (ta seg i akt) ϕυλάγοµαι [filaDžǥmε] : passe seg for (vokte seg for) ϕυλάγω από [filaDžǥ apǥ] : jeg ba han passe seg for hunden του είπα να ϕυλαχτεί από το σκυλί [tu ipa na filaχti apǥ tǥ skili] / passe seg (være passende) προσήκει [prǥsiki] # εµπρέπει [εmbrεpi] # (høre hjemme i, passe inn i, sømme seg) αρµόζω [armǥzǥ] # ταιριάζω [tεrjazǥ] # προσιδιάζω [prǥsiðjazǥ] # αρµόζω [armǥzǥ] : det passer seg ikke (for deg) å... δεν (σου) αρµόζει να... [ðεn (su) armǥzi na] : det passer seg ikke i din alder å gå

19 19 med miniskjørt δεν αρµόζει στην ηλικία σου να ϕοράς µίνι [ðεn armǥzi stin ilikia su na fǥraz mini] : med en oppriktighet/åpenhjertighet som passer seg i hans/hennes embete µε ειλικρίνεια που προσήκει στο αξίωµά του [mε ilikrinia pu prǥsiki stǥ aksiǥma tu] : på en måte som passer seg i hans stilling κατά τρόπο που προσήκει στο αξίωµά του [kata trǥpǥ pu prǥsiki stǥ aksiǥma tu] : slik språkbruk passer seg ikke for en mann som deg τέτοια γλώσσα δεν αρµόζει σε άνθρωπο σαν και σένα [tεtia DžlǤsa ðεn armǥzi sε anϑrǥpǥ san kε sεna] : slike fornøyelser passer seg ikke i min alder τέτοιες διασκεδάσεις σεν ταιριάζουν στην ηλικία µου [tεtiεz ðiaskεðasiz ðεn tεrjazun stin ilikia mu] / passe sine egne saker (bli ved sin lest) κοιτάζω τη δουλειά µου [kitazǥ ti ðulja mu] : de burde passe sine egne saker του λόγου τους να κοιτάζουν τη δουλειά τους [tu lǥDžu tuz na kitazun ti ðulja tus] / passe som (egne seg som, være den rette til) είµαι κατάλληλος για [imε katalilǥs ja] : han passer ikke som sjømann δεν είναι κατάλληλος για ναυτικός [ðεn inε katalilǥs ja naftikǥs] : passe som hånd i hanske έρχοµαι (σα) γάντι [εrχǥmε sa Džandi] : den passer som hånd i hanske (den passer perfekt) έρχεται (σα) γάντι [εrχεtε sa Džandi] / passe til formålet (tjene hensikten, tjene formålet, være hensiktsmessig) ανταποκρίνοµαι στο σκοπό [andapǥkrinǥmε stǥ skǥpǥ] / passe veldig fint (sitte veldig fint) πηγαίνει πολύ καλά [pijεni pǥli kala] : den sitter veldig fint på meg - jeg tar den αυτό µου πηγαίνει πολύ καλά. Θα το πάρω [aftǥ mu pjεni pǥli kala ϑa tǥ parǥ] # αυτό µου έρχεται καλά θα το πάρω [aftǥ mu εrçεtε kala ϑa tǥ parǥ] : passer skjørtet deg? σου εϕαρµόζει καλά η ϕούστα; [su εfarmǥzi kala i fusta] / skoene passer meg perfekt τα παπούτσια µου 'ρχονται τέλεια [ta paputsia murχǥndε tεlia] / (om klær) som passer eller sitter dårlig (sjuskete) κακοϕτιαγµένος [kakǥftiaDžmεnǥs] passe adv. (passelig, noenlunde, (bare) sånn passe) µέτρια [mεtria] / hvordan føler du deg i dag? - sånn passe! πώς νιώθεις σήµερα; µέτρια! [pǥz njǥϑis simεra - mεtria] passende adj. (anstendig) ϕροντισµένος [frǥndizmεnǥs] # κόσµιος [kǥzmiǥs] # (høvelig, egnet, velvalgt) προσϕυής [prǥsfiis] # πρόσϕορος [prǥsfǥrǥs] # κατάλληλος [katalilǥs] # ταιριαστός [tεriastǥs] # (noenlunde bra, sånn passe bra) καλούτσικος [kalutsikǥs] # (beleilig, høvelig) βολετό [vǥlεtǥ] # (opportun, betimelig, i rett tid, beleilig) έγκαιρος [εŋgεrǥs] # εύθετος [εfϑεtǥs] # (skarp, treffende) εύστοχος [εfstǥχǥs] # (treffende, slående, høvelig) επιτυχής* [εpitiçis] # (høvelig (for), som passer seg (for)) που αρµόζει σε [pu armǥzi sε] # που προσήκει σε [pu prǥsiki (sε)] # που εµπρέπει [pu εmbrεpi] # (dagl.) πρεπούµενος [prεpumεnǥs] / en passende (treffende) bemerkning ευστοχή παρατήρηση [εfstǥçi paratirisi] / et passende navn κατάλληλο όνοµα [katalilǥ ǤnǤma] # ταιριαστό όνοµα το [tǥ tεriastǥ ǤnǤma] / et passende svar : jeg gav han et passende svar του έδωσσα την απάντηση που αρµόζει [tu εðǥsa tin apandisi pu armǥzi] / klær som passer (er passende) for anledningen/i varmt klima/i et bryllup ρούχα κατάλληλα για την περίσταση/για θέρµα κλίµατα/για γάµο [ruχa katalila ja tim bεristasi/ja ϑεrma klimata/ja DžamǤ] / passende for barn κατάλληλο για παιδιά [katalilǥ ja pεðja] / passende klær κόσµια ρούχα [kǥzmia ruχa] passende adv. (på en passende måte, som seg hør og bør, som en skal) προσηκόντως

20 20 [prǥsikǥndǥs] # κατά που πρέπει [kata pu prεpi] # πρεπόντως [prεpǥndǥs] passer m. (matematikk, tegning) διαβήτης, ο [Ǥ ðiavitis] passere v. (gå forbi/over/gjennom) διαβαίνω [ðiavεnǥ] # διέρχοµαι [ðjεrχǥmε] # παρελαύνω [parεlavnǥ] # (passere gjennom, gå forbi, være på gjennomreise) περνώ [pεrnǥ] # (legge bak seg, forlate) αϕήνω [afinǥ] # (klare, komme over) καταϕέρνω [katafεrnǥ] / han nikket til meg idet han passerte µου έγνεψε µε το κεϕάλι καθώς περνούσε [mu εDžnεpsε mε tu kεfali kaϑǥs pεrnusε] / greie (å passere) et hinder καταϕέρνω (ν' ανέβω/να πηδήξω) ένα εµπόδιο [katafεrnǥ (nanεvǥ/na piðiksi) εna εmbǥðiǥ] / passere hurtig/i stor fart (suse forbi, fly forbi/gjennom) γοργοδιαβαίνω [DžǤrDžǤðiavεnǤ] # γοργοπερνώ [DžǤrDžǤpεrnǤ] / passere revy (gå gjennom hodet på en) παρελαύνω από το νου µου [parεlavnǥ apǥ tǥ nu mu] : siste ukes hendelser passerte revy/gikk gjennom hodet på han τα περιστατικά της προηγουµένης βδοµάδας παρέλασαν από το νου του [ta pεristatika tis prǥiDžumεniz vðǥmaðas parεlasan apǥ tǥ nu tu] / toget passerte med dunder og brak (toget dundret forbi) το τραίνο πέρασε µε ϕοβερή βοή [tǥ trεnǥ pεrasε mε fǥvεri vǥï] / vi passerte landsbyen på vår høyre side αϕήσαµε το χωριό στα δεξιά µας [afisamε tǥ ΧǤriǤ sta ðεksia mas] passering f.m. (gang, løp, kryssing, vadested, passasje) διάβα, το [tǥ ðjava] / fiendens passering το διάβα του εχθρού [tǥ ðjava tu εχϑru] passerseddel m. (adganskort, fribillett) εισιτήριο ελευθέρας, το [tǥ isitiriǥ εlεfϑεras] # δελτίο, το [tǥ ðεltiǥ] passform m. (om klær: fall, måten noe henger/sitter på) εϕαρµογή, η [i εfarmǥji] / den (kjolen, dressen etc.) har dårlig passform (den sitter slett ikke pent) δεν έχει καθόλου εϕαρµογή [ðεn εçi kaϑǥlu εfarmǥji] passgang m. (om hester) πλαγιοποδισµός, ο [Ǥ plajiǥpǥðizmǥs] passgjenger m. (hest) πλαγιοποδιστής, ο [Ǥ plajiǥpǥðistis] passiv m. (gramm.) παθητική ϕωνή, η [i paϑitiki fǥni] passiv adj. (inaktiv, lat) άπρακτος [apraktǥs] # παθητικός [paϑitikǥs] / forholde seg passiv (sitte med hendene i fanget, ligge på latsida) µένω άπρακτος [mεnǥ apraktǥs] (ha/innta en passiv holdning) τηρώ παθητική στάση [tirǥ paϑitiki stasi] / passiv motstand παθητική αντίσταση [paϑitiki andistasi] / være passiv είµαι παθητικός [imε paϑitikǥs] passiva n.pl. (økon.) παθητικό, το [tǥ paϑitikǥ] / aktiva og passiva ενεργητικό και παθητικό [εnεrjitikǥ kε paϑitikǥ] passivitet m. (inaktivitet, uvirksomhet) παθητικότητα, η [i paϑitikǥtita] # (latskap, arbeidledighet, stagnasjon, nedgangstid) απραξία, η [i apraksia] passkontroll m. έλεγχος διαβατηρίων, ο [Ǥ εlεŋχǥs ðiavatiriǥn] passord n. (data) κωδικός, ο [Ǥ kǥðikǥs] # (feltrop) παρασύνθηµα, το [tǥ parasinϑima] pasta m. (makaroni o.l., mjølmat) ζυµαρικά, τα [ta zimarika] # (pasta, masse, makaroni o.l., fint bakverk, søte kaker, stoff, to, sort, type) πάστα, η [i pasta] pastarett m. µακαρονάδα, η [i makarǥnaða] pastell m. (pastellfrage, pastellmaleri) παστέλ, το [tǥ pastεl]

før η προηγουµένη ηµέρα [i prǥïDžumεni imεra] # την προηγουµένη ηµέρα [tim

før η προηγουµένη ηµέρα [i prǥïDžumεni imεra] # την προηγουµένη ηµέρα [tim 1 D da konj. (ettersom) αϕού [afu] # (så snart som) άµα [ama] # (hvoretter, og så) οπότε [ǤpǤtε] # οπόταν [ǤpǤtan] da adv. (i så fall) τότε [tǥtε] # (vel, nå, så, følgelig) λοιπόν [lipǥn] # (om tid: som,

Detaljer

µέτωπο [ki ali stratjǥtεs stalϑikan viastika stǥ mεtǥpǥ] / han sendt han et kaldt/

µέτωπο [ki ali stratjǥtεs stalϑikan viastika stǥ mεtǥpǥ] / han sendt han et kaldt/ 1 sen adj. (se: sein) αργός [arDžǥs] # (sent ankommet, sent ute) όψιµος [ǤpsimǤs] / sen høst (forsinket/dårlig avling) όψιµη σοδειά, η [i Ǥpsimi sǥðja] / så sent som i går var han frisk ακόµη χτες ήταν

Detaljer

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/ 1 fly n. αεροπλάνο, το [tǥ aεrǥplanǥ] # (luftfartøy) αεροσκάϕος, το [tǥ aεrǥskaǥs] / enmotors/tomotots/firemotors fly µονοκινητήριο/δικινητήριο/τετρακινητήριο αεροπλάνο, το [tǥ mǥnǥkinitiriǥ/ðikinitiriǥ/tεtrakinitiriǥ

Detaljer

έχω την τελευταία λέξη [lεǥ/εχǥ tin tεlεftεa lεksi] / gi noen sitt ord δίνω κάποιον

έχω την τελευταία λέξη [lεǥ/εχǥ tin tεlεftεa lεksi] / gi noen sitt ord δίνω κάποιον 1 orakel n. (allvitende person, orakelsted) µαντείο, το [tǥ mandiǥ] # (spåmann, sannsiger) µαντευτής, ο [Ǥ mandεftis] # f. (spåkvinne) µαντεύτρα, η [i mandεftra] orakelkvinne f.m. (spåkvinne) µάντισσα,

Detaljer

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte 1 sti m. (gangsti, spasersti) µονοπάτι, το [tǥ mǥnǥpati] # µονοπάτι περιπάτου, το [tǥ mǥnǥpati pεripatu] # (gangsti, smal vei, spor, tråkk) ατραπός, ο [Ǥ atrapǥs] # δροµάκι, το [tǥ ðrǥmaki] # δροµίσκος,

Detaljer

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i 1 F f. (forkortelse for femininum, feminin) θηλ. (θηλυκός) [ϑilikǥs] fabel m. (myte, legende) µύθος, ο [Ǥ miϑǥs] # µυθολόγηµα, το [tǥ miϑǥlǥjima] / allegorisk eller moralsk fabel απόλογος, ο [Ǥ apǥlǥDžǥs]

Detaljer

bjeffe bjeffe ut bjeffe ut en ordre sersjanten bjeffet ut en ordre hunden angrep uten å bjeffe

bjeffe bjeffe ut bjeffe ut en ordre sersjanten bjeffet ut en ordre hunden angrep uten å bjeffe 1 bjeffe v. (gjø, halse) γαυγίζω [DžavjizǤ] # υλακτώ [ilaktǥ] # αλυχτώ [aliχtǥ] # ουρλιάζω [urljazǥ] / bjeffe ut (bjeffe fram) λέω απότοµα/κοϕτά [lεǥ apǥtǥma/kǥfta] : bjeffe ut en ordre λέω κοϕτά µια διαταγή

Detaljer

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki]

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki] 1 besatt adj. (besatt el. styrt av onde ånder) δαιµονόληπτος [ðεmǥnǥliptǥs] # (gal) τρελός [trεlǥs] # (forgapt, gal, vill, sinnssyk) µανιακός [maniakǥs] # (mil. under beleiring, okkupert) κατεχόµενος [katεχǥmεnǥs]

Detaljer

ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/

ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/ 1 ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/ εrχǥmε/taksiðεvǥ mε talǥDžǥ] # πηγαίνω έϕιππο/καβάλα [pijεnǥ εfipǥs/kavala] # (ri/sykle, stige opp på en hest/sykkel) καβαλικεύω

Detaljer

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre)

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre) 1 R ren adj. (rein, klar, tydelig) καθαρός [kaϑarǥs] # (enkel, vanlig) απλός [aplǥs] # uplettet, ulastelig, plettfri) άµωµος [amǥmǥs] # άχραντος [aχrandǥs] # (sann, ekte) ακραιϕνής* [akrεfnis] # (klar,

Detaljer

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker 1 spidd n. (stekespidd, grillspyd) σούβλα, η [i suvla] # οβελός, ο [Ǥ ǤvεlǤs] # (lite steikespyd, obelisk) οβελίσκος, ο [Ǥ ǤvεliskǤs] / terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd σουβλάκι µοσχαρίσιο/χοιρινό,

Detaljer

αυτός πήρε τη δόξα [εmis kanamε Ǥli ti ðulja ki aftǥs pirε ti ðǥksa] / til ære for προς

αυτός πήρε τη δόξα [εmis kanamε Ǥli ti ðulja ki aftǥs pirε ti ðǥksa] / til ære for προς 1 Æ ægide m. (Jupiters skjold, som var laget av geiteskinn, jf. gr. αιξ = geit) αιγίς, ο [Ǥ εjis] # αιγίδα, η [i εjiða] / under ens ægide (dvs. førerskap, beskyttelse) υπό την αιγίδα του... [ipǥ tin εjiða

Detaljer

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i 1 opp adv. (opp i luften, høyt opp) ψηλά [psila] # στα ψηλά [sta psila] # (dagl.) τ' αψήλου [tapsilu] # προς τα πάνω [prǥs ta panǥ] / det er opp- og avgjort (det er over, det er ute av verden) έγινε κι

Detaljer

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len 1 len n. (hist.: område med føydale rettigheter, maktområde) δεσποτάτο, το [tǥ ðεspǥtatǥ] lend m. (hoftdeparti, side, flanke) λαγόνα, η [i laDžǥna] lende n. (terreng) έδαϕος, το [tǥ εðafǥs] / åpent lende

Detaljer

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne)

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne) 1 lubben adj. (om kvinne: rund og god, om ansikt: med bollekinn/smilehull) αϕράτος [afratǥs] # (om unge, baby) γερός [jεrǥs] # παχουλός [paχulǥs] # (kraftig, muskuløs, i godt hold) εύσωµος [εfsǥmǥs] /

Detaljer

ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik

ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik 1 E eau de cologne m. (kølnervann) κολώνια, η [i kǥlǥnia] # κολόνια, η [i kǥlǥnia] / ei lita flaske eau de cologne ένα µπουκαλάκι κολώνια [εna bukalaki kǥlǥnia] ebbe f.m. (lavvann) άµπωτη, η [i ambǥti]

Detaljer

n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo-

n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo- 1 N n m. (bokstaven n) νι, το [tǥ ni] / ν' = tallverdi 50 / fork. for sør Ν. (Νότιος) / sørøst NA. / sør-vest Ν. nabo m. (mannlig:) γείτονας, ο [Ǥ jitǥnas] # (kvinnelig:) γειτόνισσα, η [i jitǥnisa] / en

Detaljer

ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/

ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/ 1 ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/ σπρωξιές /κλωτσιές [vDžazǥ kapiǥn εksǥ mε traviDžmata/sprǥksiεs/klǥtsiεs] / dra ut av byen (dra ut på landet) βγαίνω έξω από

Detaljer

Beretninger om Abdu l-bahá

Beretninger om Abdu l-bahá Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAGS STUDIESERIE NR. 6 Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAG OSLO 1991 Redigert av Gloria Faizi etter et manuskript stilt til rådighet av Nasjonalt Åndelig Råd

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

Eventyrvennene. Et møte på kaféen

Eventyrvennene. Et møte på kaféen Eventyrvennene Et møte på kaféen Langt, langt borte, bak dype daler og høye fjell, ligger Mellomskogen. Den er så stor at det tar flere dager å gå igjennom den, og det er ikke noen vanlig skog, heller.

Detaljer

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015 Mysteriet om Nils Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015 No part of this publication may be reproduced,

Detaljer

Uraneck Barnas Første. Idébok. Patentkontoret CURO

Uraneck Barnas Første. Idébok. Patentkontoret CURO O s k k B h o B v N o o d L o Uraneck Barnas Første Idébok D i M m o I a D N e a Patentkontoret CURO Dette er Iderika Dette er Iderik IDERIK er den av guttene som får flest idéer når en oppgave skal løses.

Detaljer

TEGNET - Jeffersom Indiana - 63-0901M

TEGNET - Jeffersom Indiana - 63-0901M TEGNET - Jeffersom Indiana - 63-0901M God morgen, alle sammen. Glad for å være i Herrens tjeneste denne morgenen, tilbake igjen... Visste ikke om vi ville komme tilbake eller ikke, men Herren ordnet en

Detaljer

HÅNDBOK FOR BARNESTUEN SE, DERES SMÅ

HÅNDBOK FOR BARNESTUEN SE, DERES SMÅ HÅNDBOK FOR BARNESTUEN SE, DERES SMÅ SE, DERES SMÅ HÅNDBOK FOR BARNESTUEN Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi vil sette pris på å få kommentarer og forslag til denne

Detaljer

PREPOSISJONER OG PARTIKLER I NORSK

PREPOSISJONER OG PARTIKLER I NORSK PREPOSISJONER OG PARTIKLER I NORSK ASE-BERIT OG ROLF STRANDSKOGEN ORIS FORLAG Oris Forlag 1985 Printed in Norway Otto Falch A/S, Oslo 1985 Omslag: Leif Rødder ISBN 82-7362-001-8 2. opplag 1996 GCSAS Ifølge

Detaljer

Orkideens hemmelighet

Orkideens hemmelighet Orkideens hemmelighet Lucinda Riley Orkideens hemmelighet Oversatt av Elisabeth Sætvedt Lucinda Riley Originalens tittel: Hothouse Flower First published in Great Britain in the English language by Penguin

Detaljer

Avrusningsterapeuten sto på fortauet ved bagasjeutleveringen.

Avrusningsterapeuten sto på fortauet ved bagasjeutleveringen. en Avrusningsterapeuten sto på fortauet ved bagasjeutleveringen. Hun røyket og helte i seg Red Bull. For en ironi. Kvinnen som hadde lovet å få Barbaras datter ut av rusavhengigheten, satt tydeligvis fast

Detaljer

UTVELGELSEN AV EN BRUD

UTVELGELSEN AV EN BRUD UTVELGELSEN AV EN BRUD, Mange syke mennesker. Jeg kan ikke komme til dem alle på én gang. Men, hør. 2 Jeg er sannelig glad for å være her igjen, i kveld, i dette vakre auditoriet, iblant denne fantastiske

Detaljer

Linn Cecilie Ulvin ARBEIDSSTEDET: TEKSTER I SAMLING

Linn Cecilie Ulvin ARBEIDSSTEDET: TEKSTER I SAMLING Linn Cecilie Ulvin ARBEIDSSTEDET: TEKSTER I SAMLING 2 KEN-DOKKA (INTRO) Ken-dokka hadde En liten kul. Under den kunne hun forestille seg hva hun ville. Hun tenkte at kjønnet der inne var klemt sammen akkurat

Detaljer