[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre)"

Transkript

1 1 R ren adj. (rein, klar, tydelig) καθαρός [kaϑarǥs] # (enkel, vanlig) απλός [aplǥs] # uplettet, ulastelig, plettfri) άµωµος [amǥmǥs] # άχραντος [aχrandǥs] # (sann, ekte) ακραιϕνής* [akrεfnis] # (klar, skyfri) ανέϕελος [anεfεlǥs] # ασυγνέϕιαστος [asiDžnεfiastǥs] # ασυννέϕιαστος [asinεfiastǥs] # ξάστερος [ksastεrǥs] # (ublandet, om metall: ulegert) άκρατος [akratǥs] # αµιγής [amijis] # αµάλαγος [amalaDžǥs] # ανακάτωτος [anakatǥtǥs] # (pur, ublandet) ανόθευτος [anǥϑεftǥs] # (utilsølt) αλέρωτος [alεrǥtǥs] # (uskyldig, skyldfri) αθώος [aϑǥǥs] # αναίτιος [anεtǥs] # (syndefri, uskyldsren) αναµάρτηος [anamartitǥs] # (kysk) αγνός [aDžnǥs] # (enkel, nøktern, nødtørftig) λιτός [litǥs] # (teoretisk) θεωρητικός [ϑεǥritikǥs] / av ren ondskap από καθαρή κακία [apǥ kaϑari kakia] / det er den rene og skjære sannhet at (den enkle sannhet er at) η καθαρή αλήθεια είναι ότι [i kaϑari aliϑia inε Ǥti] / det er/var en ren tilfeldighet είναι/ήταν απλή/καθαρή σύµπτωση [inε/itan apli/ kaϑari simptǥsi] / det er rene galskapen είναι ολοκάθαρη ανοησία [inε ǤlǤkaϑari anǥisia] / det rene sludder (absolutt nonsense, rent tøv) καθαρή ανοησία [kaϑari anǥisia] / det var rene syndfloden! ήταν αληθινός κατακλυσµός! [itan aliϑinǥs kataklizmǥs] / en ren faktabeskrivelse µια λιτή έκθεση των γεγονότων [mja liti εkϑεsi tǥn jεDžǥnǥtǥn] / en ren glede (en ublandet fornøyelse) αµιγής χαρά [amijis Χara] / gullende ren (skinnende rent, i skjønneste orden) λαµπίκος [lampikǥs] # πεντακάθαρος [pεndakaϑarǥs] : alt var gullende rent όλα ήταν πεντακάθαρα [Ǥla itan pεndakaϑara] : huset var gullende rent το σπίτι ήταν λαµπίκος [tǥ spiti itan lambikǥs] / hold klasserommet rent! διατηρείτε την τάξη σας καθαρή! [ðiatiritε tin daksi sas kaϑari] / ren galskap καθαρή τρέλα [kaϑari trεla] : det er rene galskapen είναι καθαρή τρέλα [inε kaϑari trεla] # (det var et vågestykke, det var ren dumdristighet) ήταν καθαρή κουτουράδα [itan kaϑari kuturaða] / ren idealisme άκρατος ιδεαλισµός [akratǥs iðεalizmǥs] / ren luft καθαρός αέρας [kaϑarǥs aεras] / ren lykke άκρατη/ανέϕελη/συννέϕιαστη ευτυχία [akrati/εnεfεli/sinεfiasti εftiçia] / ren matematikk (teoretisk matematikk) θεωρητικά µαθηµατικά [ϑεǥritika maϑimatika] / ren og pen (velstelt) καθαρός [kaϑarǥs] : barna hennes er alltid rene og pene τα παιδιά της είναι πάντα πολύ καθαρά [ta pεðja tis inε panda pǥli kaϑara] / ren utpressing καθαρός εκβιασµός [kaϑarǥs εkviazmǥs] / rene vitenskaper θεωρητικές επιστήµιες [ϑεǥritikεs εpistimiεs] / rent gull/smør ανόθευτο χρυσάϕι/βούτυρο [anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre) καθαρή δολοϕονία [kaϑari ðǥlǥfǥnia] : det er rent mord å send han tilbake til hjemlandet είναι καθαρή δολοϕονία να τον στείλουµε πίσω στη χώρα του [inε kaϑari ðǥlǥfǥnia na tǥn stilumε pisǥ sti ΧǤra tu] / skinnende ren (gullende ren, om himmelen: helt klar) κατακάθαρος [katakaϑarǥs] / (gullende ren, i skjønneste orden) λαµπίκος [lampikǥs] # πεντακάθαρος [pεndakaϑarǥs] : alle kasserollene var skinnende rene όλες οι κατσαρόλες ήταν λαµπίκος [Ǥlεs i katsarǥlεs itan lambikǥs] : et skinnende rent kjøkken πεντακάθαρη κουζίνα [pεndakaϑari kuzina] / ved en ren tilfeldighet (rent tilfeldig) από καθαρή τύχη [apǥ kaϑari tiçi]

2 2 rendyrket adj. (ekte, vaskekte, gjennomført, uforfalsket) βαµµένος [vamεnǥs] renegat m. (opprører, overløper, desertør) αποστάτης, ο [Ǥ apǥstatis] renessanse m. (gjenfødelse, fornyelse) αναγέννηση, η [i anajεnisi] / renessansen (hist. epoke) η Αναγέννηση [i anajεnisi] rengjøring f.m. (reingjøring) καθάρισµα, το [tǥ kaϑarizma] # κλαθαρισµός, ο [Ǥ kaϑarizmǥs] rengjøringsassistent m. καθαριστής, ο [Ǥ kaϑaristis] # (kvinnelig) καθαρίστιρια, η [i kaϑaristria] / etter krigen ble hun regjøringsassistent µετά τον πόλεµο έγινε καθαρίστρια [mεta tǥm pǥlεmǥ εjinε kaϑaristria] rengjøringsbyrå n. (vaskeri, renseri) καθαριστήριο, το [tǥ kaϑaristiriǥ] rengjøringsmiddel n. (vaskemiddel) καθαριστικό, το [tǥ kaϑaristikǥ] renhet f.m. (klarhet) καθαρότητα, η [i kaϑarǥtita] # (jomfruelighet, kyskhet) αγνεία, η [i aDžnia] # αγνότητα, η [i aDžnǥtita] renhold n. (rengjøring) καθαρισµος, ο [å kajarizmås] renke f.m. (intrige) µηχανορραϕία, η [i miχanǥrafia] / smi renker (intrigere, konspirere) δολοπλοκώ [ðǥlǥplǥkǥ] renkefull adj. (beregnende, slu, utspekulert) δολοπλόκος [ðǥlǥplǥkǥs] # όλο ελιγµούς [ǤlǤ eliDžmus] / en renkefull politiker ένας πολιτικός όλο ελιγµούς [εnas pǥlitikǥs ǤlǤ εliDžmus] renkesmed m. (komplottmaker, intrigemaker) δολοπλόκος, ο [Ǥ ðǥlǥplǥkǥs] renkespill n. (intrigering, intrige, manipulering i det skjulte) δολοπλοκία, η [i ðǥlǥplǥkia] / et infernalsk renkespill µια καταχθόνια δολοπλοκία [mja kataχϑǥnja ðǥlǥplǥkia] renlinjet adj. (skarpskåren, skarpt avgrenset, tydelig) καθαρόγραµµος [kaϑarǥDžramǥs] renn n. (renn fram og tilbake, trafikk, folk som kommer og går) πηγαίνε έλα, τα [ta pijεnε εla] renne f.m. (får, fure, råk, rille, grøft) αυλάκι, το [tǥ avlaki] # (spor) ολκός, ο [Ǥ ǤlkǤs] # (sklie) τσουλήθρα, η [i tsuliϑra] # (spor, spalte, hakk) εντοµή, η [i εndǥmi] / ei grunn og smal renne αυλάκι ρηχό και στενό [avlaki riχǥ kε stεnǥ] / åpen vannrenne (råk) ανοικτό αυλάκι αγωνός νερού [aniktǥ avlaki aDžǥnǥs nεru] renne v. (flyte, rulle, trille) κυλάω [kilaǥ] # κυλώ [kilǥ] # (løpe, springe, stå og dryppe, være utett) τρέχω [trεχǥ] / det har rent mye vann i havet siden den gang (det har skjedd mye siden den gang) πολλά έγιναν από τότε [pǥla εjinan apǥ tǥtε] / renne i senk (naut. vedre) εµβολίζω [εmvǥlizǥ] / renne i strie strømmer (flyte fritt) κυλάω ανεµπόδιστα [kilaǥ anεmbǥðista] / renne inn (flyte inn, strømme inn) εισρέω [isrεǥ] : regnvannet renner inni kjelleren τα νερά της βρχϖής εισρέουν στο υπόγειο [ta nεra tis vrǥçis isrεun stǥ ipǥjiǥ] / renne over (flomme over) ξεχειλίζω [ksεçilizǥ] : badekaret/tanken/vannet renner/har rent over! η µπανιέρα/το ντεπόζιτο/το νερό ξεχείλισε! [i banjεra/tǥ dεpǥzitǥ/tǥ nεrǥ ksεçilisε] / renne ut (munne ut) εκβάλλω* [εkvalǥ] : Donau renner ut i Svartehavet ο ούναβης εκβάλλει στη Μαύρη Θάλασσα [Ǥ ðunavis εkvali sti mavri ϑalasa] / renne ut i (munne ut i) ενώνοµαι µε [εnǥnǥmε mε] : denne elva renner ut i/sammen med Donau i nærheten av Wien αυτό το ποτάµι ενώνεται µε το ουνάβη κοντά στη Βιέννη [aftǥ tǥ pǥtami εnǥnεtε mε tǥ ðunavi kǥnda sti vjεni] / tårene rant fra øynene/nedover ansiktet hennes

3 3 δάκρυα κυλούσαν από τα µάτια της /στο πρόσωπό της [ðakria kilusan apǥ ta matja tis/stǥ prǥsǥpǥ tis] renneknute m. (løpeknute, naut. slippestikk, renneløkke) συρτοθηλιά, η [i sirtǥϑilja] rennløkke f.m. (løkke, lasso) βρόχος, ο [Ǥ vrǥχǥs] # (snare) παγίδα, η [i pajiða] # (løpeknute, naut. slippestikk) συρτοθηλιά, η [i sirtǥϑilja] rennestein m. υδρορροή, η [i iðrǥrǥï] # (fortau) πεζοδρόµιο, το [tǥ pεzǥðrǥmiǥ] # (overf.) βούρκος, ο [Ǥ vurkǥs] / havne i rennesteinen (gå i hundene) πέϕτω στο βούρκο [pεftǥ stǥ vurkǥ] / ligge i rennesteinen (bokst.: velte seg i søla) κυλιέµαι στο βούρκο [kiljεmε stǥ vurkǥ] / plukke noen opp fra rennesteinen (få noen opp fra skitten) βγάζω κάποιον από το βούρκο [vDžazǥ kapiǥn apǥ tǥ vurkǥ] / vokse opp i rennesteinen µεγαλώνω µέσα στο βούρκο/πεζοδρόµιο [mεDžalǥnǥ mεsa stǥ vurkǥ/pεzǥðrǥmiǥ] rennesteinsunge m. (gatebarn, fillefrans) γυϕτάκι, το [tǥ jiftaki] renning m. (varp i vev) διασίδι, το [tǥ ðiasiði] renommé n. (ry, omdømme, ord på seg) ϕήµη, η [i fimi] / få/ha et veldig godt omdømme/ renomme/ord på seg αποκτώ πολύ καλή ϕήµη [apǥktǥ pǥli kali fimi] renons adj. (lens, uten kort i en bestemt farge) χωρίς ατού [ΧǤris atu] renovasjon m. (avfallstømming, fjerning av avfall) διάθεση των σκουπιδών/των λυµάτων, η [i ðjaϑεsi tǥn skupiðǥn/tǥn limatǥn] # (søppelkjøring/-henting) αποκοµιδή απορριµάτων, η [i apǥkǥmiði apǥrimatǥn] renovasjonsbil m. (søppelbil, renovasjonsvogn) αυτοκίνητο απορριµάτων, το [tǥ aftǥkinitǥ apǥrimatǥn] renovere v. (fornye, pusse opp) καινουγιώνω [kεnurjǥnǥ] rense v. καθαρίζω [kaϑarizǥ] # (lufte) αίρω [εrǥ] # (om vann: rense, destillere) λαµπικάρω [lambikarǥ] # (renske, sortere) ξεδιαλέγω [ksεðialεDžǥ] # (renske, skrelle, flekke, ta av skall el. skinn) ξεϕλουδίζω [ksεfluðizǥ] # καθαρίζω [kaϑarizǥ] # (ta av agner, skolm el. belg) εκκοκκίζω [εkǥkizǥ] # (vaske, rense med vann) καθαρίζω µε νερό [kaϑarizǥ mε nεrǥ] # (skylle, skylle ned/ut, vaske av/vekk, utskille) αποπλύνω [apǥplinǥ] # νίπτω [niptǥ] # (renske, ribbe, kle av, blotte) απογυµνώνω [apǥjimnǥnǥ] # (rense (ei bok) for anstøtelig innhold) αποκαθαίρω* [apǥkaϑεrǥ] # (desinfisere, rense for kjemiske eller radioaktive stridsmidler) απολυµαίνω [apǥlimεnǥ] # (lutre, foredle, opphøye) εξαγνίζω [εksaDžnizǥ] # (renske ut, sanere) εξυγιαίνω [εksijiεnå] / rense bomull εκκοκκίζω βαµβάκι [εkǥkizǥ vamvaki] / rense ei korg med jordbær/kirsebær ξεδιαλέγω ένα καλάθι ϕραούλες/κεράσια [ksεðialεDžǥ εna kalaϑi fraulεs/kεrasia] / rense en dress (kjemisk på renseriet) καθαρίζω ένα κοστούµι στο καθαριστήριο [kaϑarizǥ εna kǥstumi stǥ kaϑaristiriǥ] / rense en tjeneste/en avdeling for korrupsjon εξυγιαίνω µια υπηρεσία από τη διαϕθορά [εksijiεnǥ mja ipirεsia apǥ ti ðiafϑǥra] / rense et politisk parti (for illojale medlemmer etc.) (gjøre utrenskninger i et politisk parti) καθαρίζω ένα πολιτικό κόµµα [kaϑarizǥ εna pǥlitikǥ kǥma] / rense grønnsaker καθαρίζω χόρτα [kaϑarizǥ ΧǤrta] / rense klær καθαρίζω ρούχα [kaϑarizǥ ruχa] : når fikk du renset den? πότε έβαλες και το

4 4 καθάρισαν; [pǥtε εvalεs kε tǥ kaϑarisan] / rense lufta (for røyk, mistanker etc.) καθαρίζω την ατµόσϕαιρα (από καπνούς, υποψίες, κλπ.) [kaϑarizǥ tin atmǥsfεra (apǥ kapnus ipǥpsiεs kε lipa] # (overf.: rydde opp i misforståelser) αίρω τις παρεξηγήσεις [εrǥ tis parεksijisis] / rense neglene καθαρίζω τα νύχια µου [kaϑarizǥ ta niça mu] / rense sår πλένω τραύµα [plεnǥ travma] # καθαρίζωµαι πληγή [kaϑarizǥmε pliji] renselse m. (opphøyelse, foredling) εξαγνισµός, ο [Ǥ εksaDžnizmǥs] # εξάγνιση, η [i εksaDžnisi] renselses- adj, (rensende, sonings-) εξαγνιστήριος [εksaDžnistiriǥs] # εξαγνιστικός [εksaDžnistikǥs] rensemelk f.m. γαλάκτωµα καθαρισµού προσώπου, το [tǥ DžalaktǤma kaϑarizmu prǥsǥpu] rensemiddel n. (vaskemiddel, desinfiserende middel) απολυµαντικό, το [tǥ apǥlimandikǥ] rensende adj. (renselses-, sonings-) εξαγνιστήριος [εksaDžnistiriǥs] # εξαγνιστικός [εksaDžnistikǥs] # καθαρτήριος [kaϑartiriǥs] # καθαρτικός [kaϑartikǥs] # (utrenskende, sanerings-, renoverings-) εξυγιαντικός [εksijandikǥs] renseri n. καθαριστήριο, το [tǥ kaϑaristiriǥ] # (f.eks. bomullsfabrikk/-renseri) εκκοκκιστήριο, το [tǥ εkǥkistiriǥ] / sendte du klærne på renseriet? έστειλες τα ρούχα στο καθαριστήριο; [εstilεs ta ruχa stǥ kaϑaristiriǥ] rensing f.m. καθάρισµα, το [tǥ kaϑarizma] # (rensing (av ei bok) for anstøtelig innhold) αποκάθαρση [apǥkaϑarsi] # (foredling, adling, forbedring, oppbyggelse) εξευγενισµός, ο [Ǥ εksεvjεnizmǥs] / kjemisk rensing (tørrens) στεγνό καθάρισµα, το [tǥ stεDžnǥ kaϑarizma] renske v. καθαρίζω [kaϑarizǥ] # (sortere, plukke ut/bort) αποδιαλέγω [apǥðialεDžǥ] # ξεδιαλέγω [ksεðialεDžǥ] # (plyndre, tømme, stjele ut av) αδειάζω [aðjazǥ] # (tømme, rydde, skrape bort) παστρεύω [pastrεvǥ] # (tømme, kvitte seg med) απαλλάσσω από [apalasǥ apǥ] # (rense, ribbe, kle av) απογυµνώνω [apǥjimnǥnǥ] # (tømme, ribbe, plyndre) γδύνω [DžðinǤ] # καταγυµνώνω [katajimnǥnǥ] # ξεγυµνώνω [ksεjimnǥnǥ] / de rensket kjøleskapet (de spiste opp all maten i kjøleskapet) πάστρεψαν το ψυγείο [pastrεpsan tǥ psijiǥ] / han lovet å renske byen for lommetyver/rotter υποσχέθηκε ν' απαλλάξει την πόλη από τους πορτοϕολάδες /τα ποντίκια [ipǥsçεsikε napalaksi tim bǥli apǥ tus pǥrtǥfǥlaðεs/ta pǥndikia] / innbruddstyver rensket huset vårt for alt οι κλέϕτες µας έγδυσαν το σπίτι [i klεftεz mas εDžðisan tǥ spiti] # οι κλέϕτες το καταγύµνωσαν το σπίτι [i klεftεz tǥ katajimnǥsan tǥ spiti] # οι κλέϕτες ξεγύµνωσαν το σπίτι απ' όλα τα πράγµατα [i klεftεz ksεjimnǥsan tǥ spiti ap Ǥla ta praDžmata] / renske ei korg med jordbær/kirsebær ξεδιαλέγω ένα καλάθι ϕραούλες/κεράσια [ksεðialεDžǥ εna kalaϑi fraulεs/kεrasia] / rensket du jordbærene? καθαρίσες τις ϕράουλες; [kaϑarisεs tis fraulεs] / renske skikkelig opp (rydde opp alt, gjøre alt reint) τα κάνω όλα πάστρα [ta kanǥ Ǥla pastra] / tyvene rensket skuffene (for alt innhold) οι κλέϕτες άδειασαν εντελώς τα συρτάρια [i klεftεs aðiasan εndεlǥs ta sirtaria] rensking f.m. (luking) βοτάνισµα, το [tǥ vǥtanizma] renskrive v. καθαρογραϕώ [kaϑarǥDžrafǥ] / renskrive nhotatene sine καθαρογραϕώ τις σηµειώσεις µου [kaϑarǥDžrafǥ tis simiǥsiz mu]

5 5 renskriving f.m. καθαρογράϕηση, η [i kaϑarǥDžrafisi] renslig adj. (stueren) καθαρός [kaϑarǥs] / en renslig hund/katt καθαρό σκυλί/γατί [kaϑarǥ skili/Džati] renslighet f.m. (hygiene, renhet) καθαριότητα, η [i kaϑariǥtita] # (god orden, ryddighet) πάστρα, η [i pastra] # (personlig hygiene) ατοµική καθαριότητα, η [i atǥmiki kaϑariǥtita] / være nøye med/opphengt i dette med renslighet ( ha støv på hjernen ) απαιτώ πολύ καθαριότητα [apεtǥ pǥli kaϑariǥtita] rent adv. (klart, tydelig) καθαρά [kaϑara] rente f.m. τόκος, ο [Ǥ tǥkǥs] # (avkastning, utbytte) διάϕορο, το [tǥ ðjafǥrǥ] # (rentefot, rentesats) επιτόκιο, το [tǥ εpitǥkiǥ] / belaste noen med rente επιβαρύνω κάποιον µε τόκο [εpivarinǥ kapiǥn mε tǥkǥ] / gi rente (kaste av seg) αποϕέρω τόκο [apǥfεrǥ tǥkǥ] / påløpne renter δεδουλευµένοι τόκοι [ðεðulεvmεni tǥki] / låne ut til høy rente δανείζω µε µεγάλο τόκο [ðanizǥ mε mεDžalǥ tǥkǥ] / (adv.) mot rente/med rente εντόκως [εndǥkǥs] / rentene påløper fra... οι τόκοι τρέχουν από... [i tǥki trεχun apǥ] rentebærende adj. έντοκος [εndǥkǥs] / rentebærende innskudd έντοκη κατάθεση [εndǥki kataϑεsi] / et rentebærende lån έντοκο δάνειο [εndǥkǥ ðaniǥ] rentefot m. (rentesats) επιτόκιο, το [tǥ εpitǥkiǥ] rentefri adj. (ikke rentebærende) άτοκος [atǥkǥs] / et rentefritt lån άτοκο δάνειο [atǥχǥ ðaniǥ] rentenist m. (person med privatformue/egne midler) εισοδηµατίας, ο [Ǥ isǥðimatias] rentesats m. (rentesats) επιτόκιο, το [tǥ εpitǥkiǥ] # (bankrente) τραπεζικό επιτόκιο, το [tǥ trapεzikǥ εpitǥkiǥ] / rentesatsene på lån τα επιτόκια των δανείων [ta εpitǥkia tǥn ðaniǥn] rentesrente f. ανατοκισµός, ο [Ǥ anatǥkizmǥs] renvaske v. (reinvaske sd., frikjenne, frifinne) απαλλάσσω [apalasǥ] # (forskjønne, glatte over, bortforklare) εξωραΐζω [εksǥraïzǥ] / han prøvde å renvaske diktaturet προσπάθησε να εξωραΐσει τη δικτατορία [prǥspaϑisε na εxǥraïzǥ ti ðiktatǥria] / renvaske noen βγάζω κάποιον λάδι [vDžazǥ kapiǥn laði] / renvaske seg (bli renvasket) βγαίνω λάδι [vjεnǥ laði] renvasking f.m. (overf. forskjønnelse, bortforklaring) εξωραϊσµός, ο [Ǥ εksǥarïzmǥs] reorganisere v. (gjenreise, rekonstruere) ανασυγκροτώ [anasiŋgrǥtǥ] # ανασυνθέτω [anasinϑεtǥ] # ανασυντάσσω [anasindasǥ] reorganisering f.m. (omkalfatring) αναδιοργάνωση, η [i anaðiǥrDžanǥsi] # (omorganisering, gjenoppbygging) ανασυγκρότηση, η [i anasiŋgrǥtisi] # (omredigering, revisjon) ανασύνταξη, η [i anasindaksi] # ανασύνθεση, η [i anasinϑεsi] / selskapet vårt trenger en grundig reorganisering η εταιρία µας θέλει ριζική αναδιοργάνωση [i εtεria mas ϑεli riziki anaðiǥrDžanǥsi] rep n. (reip, trosse, tau) σκοινί, το [tǥ skini] reparasjon m. (oppussing, utbedring) επισκευή, η [i εpiskεvi] # (restaurering, gjenoppretting (av feil/urett)) επανόρθωση, η [i εpanǥrϑǥsi] # (istandsetting) διόρθωµα, το [tǥ ðjǥrϑǥma] # διόρθωση, η [i ðjǥrϑǥsi] # επιδιόρθωµα, το [tǥ

6 6 εpiðiǥrϑǥma] # (utbedring) επιδιόρθωση, η [i εpiðiǥrϑǥsi] # (flikking, lapping, reparasjon av klær) µαντάρισµα, το [tǥ mandarizma] # µερεµέτισµα, το [tǥ mεrεmεtizma] / omfattende/utvendige reparasjoner εκτεταµένες /εξωτερικές επισκευές [εktεtamεnεs/εksǥtεrikεs εpiskεvεs] / være til reparasjon επιδιορθώνοµαι [εpiðiǥrϑǥnǥmε] raparasjons- adj. επιδιορθωτικός [εpiðiǥrϑǥtikǥs] reparasjonsarbeid n. (reparering, mekking) µαστόρεµα, το [tǥ mastǥrεma] / jeg har ennå noen reparasjonsarbeider hjemme έχω ακόµα κάτι µαστορέµατα στο σπίτι [εχǥ akǥma kati mastǥrεmata stǥ spiti] reparasjonskostnader m.pl. (reparasjonsutgifter) επιδιορθωτικά, τα [ta εpiðiǥrϑǥtikǥs] reparatør m. (reatauratør, korrekturleser) διορθωτής, ο [Ǥ ðiǥrϑǥtis] # επιδιορθωτής, ο [Ǥ εpiðiǥrϑǥtis] # f. διορθώτρια, η [i ðiǥrϑǥtria] reparere v. (gjøre godt igjen, gjenopprette) επανορθώνω [εpanǥrϑǥnǥ] # επιδιορθώνω [εpiðiǥrϑǥnǥ] # (utbedre) επισκευάζω [εpiskεvazǥ] # (rette på, korrigere, restaurere) διορθώνω [ðiǥrϑǥnǥ] # (restaurere) αναστηλώνω [anastilǥnǥ] # (reparere klær, lappe, stoppe, flikke (på)) µαντάρω [mandarǥ] # µερεµετίζω [mεrεmεtizǥ] # µπαλώνω [balǥnǥ] # (mekke) µαστορεύω [mastǥrεvǥ] / den/det lar seg ikke reparere (den/det er det umulig å reparere, den/det er ubotelig) δε διορθώνεται µε τίποτα [ðε ðiǥrϑǥnεtε mε tipǥta] / ikke reparert (om klær etc.) αµαντάριστος [amandaristǥs] # αµπάλωτος [ambalǥtǥs] / kan De reparere den/ det? µπορείτε να το επισκευάσετε; [bǥritε na tǥ εpiskεvasεtε] / radioen er i ustand - kan du reparere den? το ράδιο είναι χαλασµένο, µπορείς να το διορθώσεις; [tǥ radiǥ inε ΧalazmεnǤ bǥriz na tǥ ðiǥrϑǥsis] / reparere/flikke på en mur/murvegg µπαλώνω έναν τοίχο [balǥnǥ εnan diχǥ] / reparere klær (lappe, stoppe) καρικώνω/µπαλώνω ρούχα [karikǥnǥ/balǥnǥ ruχa] : har du reparert/stoppet sokkene mine? µου µπάλωσες τις κάλτσες; [mu balǥsεs tis kaltsεz] / reparere veier/sko/tak/redskaper διορθώνω/µερεµετίζω δρόµους /παπούτσια/στέγες / εργαλεία [ðiǥrϑǥnǥ/mεrεmεtizǥ ðrǥmus/paputsia/stεjεs/εrDžalia] : reparere taket µερεµετίζω τη σκεπή [mεrεmεtizǥ ti skεpi] / som kan repareres επιδιορθώσιµος [εpiðiǥrϑǥsimǥs] reparering f.m (retting, restaurering) διόρθωση, η [i ðjǥrϑǥsi] / reparering av klær (lapping, stopping) καρίκωµα, το [tǥ karikǥma] repatriere v. (sende tilbake til hjemlandet) επαναπατρίζω [εpanapatrizǥ] # (komme tilbake til hjemlandet) παλιννοστώ [palinǥstǥ] repatriering f.m. επαναπατρισµός, ο [Ǥ εpanapatrizmǥs] # παλιννόστηση, η [i palinǥstisi] repertoar n. (spilleplan) δραµατολόγιο, το [tǥ ðramatǥlǥjiǥ] repetere v. (gjenta, gå gjennom/gjenta enda en gang) επαναλαβαίνω [εpanalavεnǥ] # επαναλαµβάνω [εpanalamvanǥ] / dere bør/må stadig repetere de nye ordene πρέπει να επαναλαβαίνετε/επαναλαµβάνετε τις νέες λέξεις συνεχώς [prεpi na εpanalavεnεtε/εpanalamvanεtε tiz nεεz lεksis sinεχǥs] / la oss repetere/gå gjennom

7 7 første kapittel enda en gang ας επαναλάβουµε το πρώτο κεϕάλαιο [as εpanalavumε tǥ prǥtǥ kεfalεǥ] repetergevær n. (automatvåpen) επαναληπτικό όπλο, το [tǥ εpanaliptikǥ ǤplǤ] repetisjon m. (gjentagelse, reprise) επανάληψη, η [i εpanalipsi] repetisjonsoppgaver f.m.pl. άσκηση επαναλήψεως, η [i askisi εpanalipsεǥs] replikk m. (svar, gjensvar) απόκρηση, η [i apǥkrisi] # (svar) απάντηση, η [i apandisi] / en treffende replikk (et treffende/godt svar) επιτυχηµένη απάντηση [εpitiçimεni apandisi] # (kunstners kopi av et av sine egne verker, reproduksjon) αντίτυπο, το [tǥ anditipǥ] # (gjensvar, motmæle, jus.: duplikk) δευτερολογία, η [i ðεftεrǥlǥjia] replisere v. (svare) αποκρίνοµαι [apǥkrinǥmε] reportasje m. (meddelelse, bulletin, rundskriv) δελτίο, το [tǥ ðεltiǥ] reporter m. (journalist) ειδησεογράϕος, ο [Ǥ iðisεǥDžrafǥs] represalie m. (hevn, hevnakt, gjengjeld) αντεκδίκηση, η [i andεDžðikisi] # (mottrekk, mottiltak, hevn) αντίµετρο, το [tǥ andimεtrǥ] # (represalier) αντίποινα, τα [ta andipina] / grusomme represalier κτηνώδη αντίποινα [ktinǥði andipina] / som represalie σαν/από αντεκδίκηση/αντίποινα [san/apǥ andεDžðikisi/andipina] : representant m. (agent) αντιπρόσωπος, ο [Ǥ andiprǥsǥpǥs] # (delegat, utsending, ansikt utad, agent, selger) εκπρόσωπος, ο [Ǥ εkprǥsǥpǥs] # (talsmann) διερµηνέας, ο [Ǥ ðiεrminεas] # (utsending, agent, delegat) απεσταλµένος, ο [Ǥ apεstalmεnǥs] / han er humanismens representant i poesien είναι ο εκπρόσωπος του ουµανισµού στην ποίηση [inε Ǥ εkprǥsǥpǥs tu umanizmu stim biisi] / representantene fra en nasjon/et firma οι αντιπρόσωποι ένος έθνος/µιας εταιρίας [i andiprǥsǥpi εnǥs εϑnǥs/mias εtεrias] / Representantenes hus (USA) η Βουλή των Αντιπροσώπων [i vuli tǥn andiprǥsǥpǥn] / vår lokale representant/agent ο τοπικός µας εκπρόσωπος [Ǥ tǥpikǥs mas εkprǥsǥpǥs] representasjon m. αντιπροσώπευση, η [i andiprǥsǥpεfsi] # εκπροσώπηση, η [i εkprǥsǥpisi] # (framstilling, forestilling, beskrivelse) απεικόνιση, η [i apikǥnisi] / diplomatisk/juridisk representasjon διπλωµατική/νοµική αντιπροσώπευση [ðiplǥmatiki/nǥmiki andiprǥsǥpεfsi] / representasjon ved forholdstall (mandatfordeling etter forholdstallsvalg) αναλογική εκπροσώπηση, η [i analǥjiki εkprǥsǥpisi] representasjonsgodtgjørelse m. επίδοµα παραστάσεως, το [tǥ εpiðǥma parastasεǥs] # (utgifter til representasjon) έξοδα παραστάσεως, τα [ta εksǥða parastasεǥs] representasjonskonto m. (utgiftskonto) (λογαριασµός για) έξοδα παραστάσεως [(lǥDžariazmǥz ja) εksǥða parastasεǥs] representativ adj. (etter representasjonsprinsippet) αντιπροσωπευτικός [andiprǥsǥpεftikǥs] / dette maleriet er representativt for arbeidet hans αυτός ο πίνακας είναι αντιπροσωπευτικός της δουλειάς του [aftǥs Ǥ pinakas inε andiprǥsǥpεftikǥs tis ðuljas tu] / en representativ regjering (et representativt styresett) αντιπροσωπευτική κυβέρνηση [andiprǥsǥpεftiki kivεrnisi] / et representativt utvalg (et tverrsnitt) αντιπροσωπευτικό δείγµα [andiprǥsǥpεftikǥ ðiDžma] representere v. (framstille, forestille) απεικονίζω [apikǥnizǥ] # (fungere for/som, vikariere for, opptre på vegne av) εκπροσωπώ [εkprǥsǥpǥ] / Hellas vil være representert av/

8 8 ved η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από... [i εlaða ϑa εkprǥsǥpϑi apǥ] / hvem representerer firmaet (Deres) i Hellas? ποιος εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα; [piǥs εkprǥsǥpi tin εtεria stin εlaða] reprimande f.m. (irettesettelse) επίπληξη, η [i εpipliksi] # επιτίµηση, η [i εpitimisi] # (preken, skjennepreken, overhaling) διδαχή, η [i ðiðaçi] # (skjenn, tilsnakk) κατσάδα, η [i katsaða] # (streng kritikk, mistillit) µοµϕή, η [i mǥmfi] / en kraftig reprimande (skyllebøtte, en skikkelig overhaling, skarp irettesettelse) άγρια κατσάδα, η [i aDžria katsaða] / gi en reprimande επιπλήττω [εpiplitǥ] # (gi en overhaling, skjenne på, irettesette) αποπαίρνω [apǥpεrnǥ] # κάνω διδαχή σε κάποιον [kanǥ ðiðaçi sε kapiǥn] : gi noen en kraftig reprimande δίνω µια γερή κατσάδα σε κάποιον [ðinǥ mja jεri katsaða sε kapiǥn] # (egentl. irettesette noen strengt) επίπληττω αυστηρά τον/την... [εpiplitǥ afstira tǥn/tin] reprise f.m. (gjentagelse, repetisjon) επανάληψη, η [i εpanalipsi] / komme i reprise (bli sendt igjen/i reprise) επαναλαβαίνοµαι [εpanalavεnǥmε] # επαναλαµβάνοµαι [εpanalamvanǥmε] : dette programmet kommer i reprise på søndag αυτό το πρόγραµµα θα επαναληϕθεί την Κυριακή [aftǥ tǥ prǥDžrama ϑa εpanalifϑi tiŋ giriaki] / (om film) sende i reprise (vise på nytt) ξαναπροβάλλω [ksanaprǥvalǥ] repriseforestilling f.m. επανάληψη µιας παράστασης, η [i εpanalipsi mjas parastasis] reprodusere v. αναπαράγω [anaparaDžǥ] # (mangfoldiggjøre, multiplisere) πολλαπλασιάζω [pǥlaplasiazǥ] / reprodusere seg (forplante seg) αναπαράγοµαι [anaparaDžǥmε] # (bot.) πολλαπλασιάζοµαι [pǥlaplasiazǥmε] reproduksjon m. (kortform: repro, avtrykk, opptrykk, opplag) ανατύπωση, η [i anatipǥsi] # αντίγραϕο, το [tǥ andiDžrafǥ] # (replikk, kunstners kopi av et av sine egne verker) αντίτυπο, το [tǥ anditipǥ] # (ettelignelse, kopi, falsum) αποµίµηση, η [i apǥmimisi] reptil n. (krypdyr) ερπετό, το [tǥ εrpεtǥ] republikk m. (το πολίτευµα) δηµοκρατία, η [i ðimǥkratia] / den tredje (franske) republikk η Τρίτη (Γαλλική) δηµοκρατία [i triti Džaliki ðimǥkratia] resepsjon m. (mottakelse) υποδοχή, η [i ipǥðǥçi] # ρεσεψιόν, η [i rεsεpsiǥn] # (salong, mottakelsesrom) αίθουσα υποδοχής, η [i εϑusa ipǥðǥçis] resept m. (oppskrift) συνταγή, η [i sindaji] / denne medisinen får en bare på resept αυτό το ϕάρµακο θέλει (ιατρική) συνταγή [aftǥ tǥ farmakǥ ϑεli jatriki sindaji] / kjent resept (samme oppskrift/blanding/behandling som før) γνωστή συνταγή, η [i DžnǤsti sindaji] reservasjon m. (bestilling av billetter etc.) προκράτηση, η [i prǥkratisi] # κράτηση, η [i kratisi] # (betenkelighet, forbehold) επιϕύλαξη, η [i εpifilaksi] reserve m. (lager, forråd) απόθεµα, το [tǥ apǥϑεma] # (mil. stridskrefter som ikke er i aktiv tjeneste) εϕεδρεία, η [i εfεðria] # (mil. reservetropp/-styrke) κλιµάκιο εϕεδερίας, το [tǥ klimakiǥ εfεðεrias] # (reservespiller) αναπληρωµατικός παιχτής, ο [Ǥ anaplirǥmatikǥs pεχtis] / bankens/selskapets reserver τα αποθέµατα της τράπεζας / εταιρίας [ta apǥϑεmata tis trapεzas/εtεrias] / ha noe i reserve (ha noe i bakhånd/i ermet) έχω/κάνω ανάθεµα [εχǥ/kanǥ anaϑεma] # έχω κάτι εϕεδρεία [εχǥ kati εfεðria] : ha noen penger i reserve έχω εϕερδρεία µερικά χρήµατα [εχǥ εfεðria mεrika

9 9 Χrimata] / ha reserver (å ta av) (ha nok å ta av) έχω αποδέµατα [εχǥ apǥðεmata] : du trenger ikke å spise noe, du har reserver å ta av! εσύ µπορείς να µην τρώς, έχεις αποθέµατα! [εsi bǥris na min trǥs εçis apǥϑεmata] : ha store reserver av energi/styrke (ha energi/krefter å øse av) έχω µεγάλα αποθέµατα δραστηριότητας / δύναµης [εχǥ mεDžala apǥϑεmata ðrastiriǥtitas/ðinamis] / i reserve (på lager) αποθεµατικός [apǥϑεmatikǥs] / oljereservene våre holder på å tømmes (vi holder på å få lite olje) τ' απoθέµατά µας σε πατρέλαιο λιγοστεύουν [tapǥϑεmata mas sε pεtrεlεǥ liDžǥstεvun] / (mil.) tilhøre reserven είµαι στην εϕεδρεία [ime stin εfεðria] reserve- (surrogat-, alternativ) αναπληρωµατικός [anaplirǥmatikǥs] # (hjelpe-, støtte-, nød(s)-) βοηθητικός [vǥïϑitikǥs] # (beredskaps-, standby-) εϕεδρικός [εfεðrikǥs] reserveaggreget n. εϕεδρική γεννήτρια, η [i εfεðriki jεnitria] reservedel m. ανταλλακτικό, το [tǥ andalaktikǥ] # ρεζέρβα, η [i rεzerva] # (bildeler, reservedeler for bil) ανταλλακτικά αυτοκινήτων [andalaktika aftǥkinitǥn] # (vedlikeholdsartikler) ανταλλακτικά συντήρησης [andalaktika sindirisis] / har De de nødvendig reservedelene? έχετε τα αναγκαία ανταλλακτικά/εξαρτήµατα; [εçεtε ta anaŋgεa andalaktika/εksartimata] reservefond n. (kapitalreserve) αποθεµατικό, το [tǥ apǥϑεmatikǥ] # εϕεδρικά κεϕάλια [εfεðrika kεfalia] / hemmelig/skjult reservefond άδηλο αποθεµατικό [aðilǥ apǥϑεmatikǥ] # λανθάνον αποθεµατικό [lanϑanǥn apǥϑεmatikǥ] / lovpliktig reservefond τακτικό αποθεµατικό [taktikǥ apǥϑεmatikǥ] reservehjul n. ανταλλακτικός /εϕεδρικός τροχός, ο [Ǥ andalaktikǥs/εfεðrikǥs trǥχǥs] # ρεζέρβα, η [i rεzεrva] reservemotor m. εϕεδρική µηχανή, η [i εfεðriki miχani] reserveoffiser m. έϕεδρος αξιωµατικός, ο [Ǥ εfεðrǥs aksiǥmatikǥs] # επίστρατος, ο [Ǥ εpistratǥs] reserveradio m. εϕεδρικός ασύρµατος, ο [Ǥ εfεðrikǥs asirmatǥs] reservere v. (forhåndsbestille) αγκαζάρω [aŋgazarǥ] # κρατώ [kratǥ] # κάνω κράτηση [kanǥ kratisi] / jeg har reservert et enkeltrom έχω κρατήσει ένα µονό δωµάτιο [εχǥ kratisi εna mǥnǥ ðǥmatiǥ] / reservere et bord αγκαζάρω ένα τραπέζι [aŋgazarǥ εna trapεzi] / reservere plasser αγκαζάρω θέσεις [aŋgazarǥ ϑεsis] / reservere seg (noe) (ta forbehold, være betenkt, ha (visse) betenkeligheter) διατηρώ επιϕυλάξεις [ðiatirǥ εpifilaksis] reservert adj. ρεζερβέ [rεzεrvε] # (sky, var) συνεσταλµένος [sinεstalmεnǥs] # (fjern, tilbakeholden, forsiktig) επιϕυλακτικός [εpifilaktikǥs] # απλησίαστος [aplisiastǥs] # απροσέγγιστος [aprǥsεŋgistǥs] # (sky, tilbakeholden) µαζεµένος [mazεmεnǥs] # (tilknappet, tilbakeholden, forsiktig) κουµπωµένος [kumbǥmεnǥs] # κρυϕός [krifǥs] # (fåmælt, ordknapp, innesluttet) λιγοµίλητος [liDžǥmilitǥs] # (skeptisk, forsiktig) εϕεκτικός [εfεktikǥs] # (sky, tilbaketrukken, usosial, uselskapelig, lite omgjengelig) ακοινώνητος [akinǥnitǥs] # αποτραβηγµένος [apǥtraviDžmεnǥs] # κλειστός [klistǥs] # (forknytt, tilbakeholden) αξάνοιχτος [aksaniχtǥs] # (utilnærmelig, tilbakeholden, avvisende, stor på det) ακατάδεχτος [akataðεχtǥs] # (opptatt)

10 10 κατειληµµένος [katilimεnǥs] # (forhåndsbestilt) κλεισµένος [klizmεnǥs] # κρατηµένος [kratimεnǥs] / dette bordert er reservert αυτό το τραπέζι είναι κλεισµένο [aftǥ tǥ trapεzi inε klizmεnǥ] / en reservert holdning επιϕυλακτική/ εϕεκτική στάση [εpifilaktiki/εfεktiki stasi] / en reservert person (en tilbakeholden person) κλειστός άνθρωπος [klistǥs anϑrǥpǥs] / han er reservert overfor fremmede είναι επιϕυλακτικός µε τους ξένους [inε εpifilaktikǥz mε tis ksεnus] / på meg han virket litt/heller reservert/tilbakeholden µου ϕάνηκε λιγάκι κουµπωµένος / επιϕυλακτικός [mu fanikε liDžaki kumbǥmεnǥs/εpifilaktikǥs] / reserverte plasser κρατηµένες θέσεις [kratimεnεs ϑεsis] / rommet er reservert το δωµάτιο είναι κλεισµένο [tǥ ðǥmatiǥ inε klizmεnǥ] reservert adv. (sky, på en beskjeden måte) συνεσταλµένα [sinεstalmεna] reserverthet f.m. (tilbakeholdenhet, usosial holdning) αντικοινωνικότητα [andikinǥnikǥtita] reservespiller m. αναπληρωµατικός παιχτής, ο [Ǥ anaplirǥmatikǥs pεχtis] [anaplirǥmatikǥs] reservestyrker m.pl. εϕεδρικές δυνάµεις, οι [εfεðrikεz ðinamis] reservetank m. (for brennstoff, bensin etc.) εϕεδρική/βοηθητική δεξαµενή, η [i εfεðriki /vǥiϑitiki ðεksamεni] reservetropp m. (mil. reserve, reserveavdeling) εϕεδρεία, η [i εfεðria] / sende reservetroppene ut i felten (sette inn reservetroppene) ρίχνω στη µάχη τις εϕεδρείες [riχnǥ sti maçi tis εfεðriεs] reservist m. (mil.: en som tilhører reservestyrken) έϕεδρος, ο [Ǥ εfεðrǥs] reservoar n. (samlebrønn, basseng, beholder) δεξαµενή, η [i ðεksamεni] residere v. (ha sitt bosted i) κατοικώ [katikǥ] # (spøkefullt: ha sin residens og sitt sete i ) κατοικοεδρεύω [katikǥεðrεvǥ] resignasjon m. (tålmodighet, sinnsro, fatning) εγκαρτέρηση, η [i εŋgartεrisi] # (oppgitthet, tålmodighet, overbærenhet) καρτερία, η [i kartεria] resignere v. παραιτούµαι [parεtumε] # αποκαρδιώνοµαι [apǥkarðjǥnǥmε] # (finne seg tålmodig i noe, avfinne seg med sin skjebne) αποδέχοµαι κάτι καρτερικά [apǥðεχǥmε kati kartεrika] resignert adj. (tålmodig, stilltiende) αδιαµαρτύρητος [aðiamartiritǥs] # (føyelig, uten å klage) ασυνέριστος [asinεristǥs] / med en resignert/oppgitt mine (med et oppgitt ansiktsuttrykk) µε ύϕος εγκαρτέρησης [mε ifǥs εŋgartεrisis] resiprok adj. (gramm.) αλληλοπαθής [alilǥpaϑis] resirkulere v. ανακυκλώνω [anakiklǥnǥ] # (gjenbruke) ξαναχρησιµοποιώ [ksanaχrisimǥpiǥ] resirkulering f.m. (gjenvinning, gjenbruk) ανακύκληση, η [i anakiklisi] resistens m. (motstandskraft, utholdenhet, hardførhet, tøffhet) ανθεκτικότητα, η [i anϑεktikǥtita] / utvikle resistens (bli resistent) mot en medisin αποχτώ ανθεκτικότητα σ' ένα ϕάρµακο [apǥktǥ anϑεktikǥtita sεna farmakǥ] resitasjon m. (opplesning, deklamering, deklamasjon, framføring) απαγγελία, η [i apaŋgεlia] resitere v. (deklamere, framføre, lese opp, avsi) απαγγέλλω [apaŋgεlǥ] reskontrobok f.m. (bokføringsbok med en konto for hver kunde) καθολικό, το [tǥ kaϑǥlikǥ]

11 11 # λογιστικό βιβλίο µε λογαριασµό για κάθε πελάτη [lǥjistikǥ vivliǥ mε lǥDžariazmǥ ja kaϑε pεlati] resolusjon m. (forslag) η πρόταση [i prǥtasi] # (avgjørelse, beslutning; domsavsigelse) απόϕαση, η [i apǥfasi] / vedta en resolusjon (ta en beslutning) παίρνω απόϕαση [pεrnǥ apǥfasi] : resolusjonen ble enstemmig vedtatt η πρόταση έγινε οµόϕωνα αποδεκτή [i prǥtasi εjinε ǤmǤfǤna apǥðεkti] resolutt adj. (besluttsom, meget bestemt) αποϕασιστικός [apǥfasistikǥs] # αποϕασισµένος [apǥfasizmεnǥs] # (ubøyelig, hard, urokkelig) ανένδοτος [anεnðǥtǥs] # (sterk, energisk, kraftig) δυναµικός [ðinamikǥs] / på en resolutt måte (med en besluttsom mine) µε αποϕασιστικό ύϕος [mε apǥfasistikǥ ifǥs] / resolutt inngripen δυναµική παρέµβαση [ðinamiki parεmvasi] resolutt adv. (bestemt, uten å nøle, uten skygge av tvil) αναµϕισβήτητα [anamfizvitita] # (besluttsomt, frivillig) θεληµατικά [ϑεlimatika] resonans m. (etterklang, gjenklang, gjenlyd) απόηχος, ο [Ǥ apǥiχǥs] # αντήχηση, η [i andiçisi] # (klangfullhet, lydstyrke) ηχηρότητα, η [i içirǥtita] resonansbunn m. (resonansrom, resonanskasse, lyddåse) αντηχείο, το [tǥ andiçiǥ] # ηχείο, το [tǥ içiǥ] resonnement n. (tankegang, begrunnelse) αιτιολογία, η [i εtiǥlǥjia] # (argumentasjon, tankegang) συλλογισµός, ο [Ǥ silǥjizmǥs] # επιχειρηµατολογία, η [i εpiçirimatǥlǥjia] # λογική, η [i lǥjiki] / et fornuftig resonnement (solid argumentasjon) γερή επιχειρηµατολογία [jεri εpiçirimatǥlǥjia] / et uholdbart resonnement επισϕαλής συλλογισµός [εpisfalis silǥjizmǥs] / resonnementet ditt er fullstendig feil η επιχειρηµατολογία σου είναι απ' άκρη σ' άκρη λάθος [i εpiçirimatǥlǥjia su inε ap akri sakri laϑǥs] : resonnementet hans er feil η λογική του είναι λάθος [i lǥjiki tu inε laϑǥs] resonnere v. (tenke, overveie, slutte) λογίζοµαι [lǥjizǥmε] # αναλογίζοµαι [analǥjizǥmε] / resonnere seg fram til noe καταλήγω σε κάτι µε τη λογική [kataliDžǥ sε kati mε ti lǥjiki] : jeg resonnerte meg fram til det svaret κατέληξα στην απάντηση αυτή µε τη λογική [katεliksa stin apandisi afti mε ti lǥjiki] resonnering f.m. (resonnement, tankegang, begrunnelse) αιτιολογία, η [i εtiǥlǥjia] respekt m. (aktelse) εκτίµηση, η [i εktimisi] # (dyp respekt, ærefrykt, redsel) δέος, το [tǥ ðεǥs] # (pietet, ærbødighet) θεοσέβεια, η [i ϑεǥsεvia] / avtvinge respekt επιβάλλω το σεβασµό [εpivalǥ tǥ sεvazmǥ] / fylt med/full av respekt γεµάτος δέος [jεmatǥz ðεǥs] / i/med dyp respekt (med en følelse av ærefrykt) µε αίσθηµα δέους [mε εsϑima ðεus] / inngi/inngyte respekt hos noen εµπνέω σεβασµό σε κάποιον [εmbnεǥ sεvazmǥ sε kapiǥn] / inngi respekt eller ærefrykt εµπνέω δέος [εmpnεǥ ðεǥs] / jeg følte en dyp respekt (jeg var fylt av ærefrykt) µε κατέλαβε δέος [mε katεlavε ðεǥs] / jeg har ikke (lenger) noen respekt for han ( jeg har ikke noe til overs for han, jeg har ikke høye tanker om han) δεν τον εκτιµώ καθόλου [ðεn dǥn εktimǥ kaϑǥlu] / kreve respekt (fra) απαιτώ σεβασµό [apεtǥ sεvazmǥ] / nære dyp respekt for κατέχοµαι από δέος [katεχǥmε apǥ ðεǥs] / nyte (stor) respekt hos noen (ha noens (fulle) respekt) κατακτώ το σεβασµό κάποιου [kataktǥ tǥ sεvazmǥ kapiu] / respekt for

12 12 seg selv (selvrespekt) αυτοσεβασµός, ο [Ǥ aftǥsεvazmǥs] : ingen med respekt for seg selv kan... κανένας άνθρωπος µε αυτοσεβασµός δεν µπορεί να... [kanεnas anϑrǥpǥz mε aftǥsεvazmǥz ðεm bǥri na] / vise manglende respekt for noen δείχνω ασέβεια σε κάποιον [ðiχnǥ asεvia sε kapiǥn] respektabel adj. (aktverdig, anstendig, ordentlig, skikkelig, ærverdig) αξιοσέβαστος [aksiǥsεvastǥs] # έντιµος [εndimǥs] # ευϋπόληπτος [εvipǥliptǥs] / en respektabel borger έντιµος πολιτής [εndimǥs pǥlitis] / en respektabel/vel ansett familie µια ευϋπόληπτη οικογένεια [mja εvipǥlipti ikǥjεnia] respektere v. σέβοµαι [sεvǥmε] # (verdsette, estimere, se opp til) εκτιµώ [εktimǥ] # (ære, ha ærbødighet for, akte, høyakte) ευλαβούµαι* [εvlavumε] / respektere et barns personlighet σέβοµαι την ατοµικότητα ενός παιδιού [sεvǥmε tin atǥmikǥtita εnǥs pεðju] respektert adj. (aktet, som inngir respekt) επιβλητικός [εpivlitikǥs] # (ansett, aktet, fremragende, ypperlig, lærd) ελλόγιµος [εlǥjimǥs] # εξαιρετικός [εksεrεtikǥs] / han er den høyest respekterte skikkelse i parlamentet είναι η επιβλητικότερη µόρϕη στο κοινοβούλιο [inε i εpivlitikǥtεri mǥrfi stǥ kinǥvuliǥ] / han er høyt respektert i landsbyen (han blir sett opp til i landsbyen) τον εκτιµούν πολύ στο χώριο [tǥn εktimun pǥli stǥ ΧǤriǤ] respektfullt adv. ευσεβάστως [εfsεvastǥs] # (takknemlig) ευγνωµόνως [εvDžnǥmǥnǥs] # µε ευγνωµοσύνη [mε εvDžnǥmǥsini] respektløs adj. ασεβής [asεvis] # ανευλαβής [anεvlavis] / behandle noen på en respektløs måte µεταχειρίζοµαι κάποιον µε µεγάλη ασέβεια [mεtaçirizǥmε kapiǥn mε mεDžali asεvia] respektløshet f.m. (manglende respekt, uærbødighet, ringeakt) ασέβεια, η [ i asεvia] # ανευλάβεια, η [i anεvlavia] respirator m. αναπνευστήρας, το/ο [tǥ/ǥ anapnεfstiras] # αναπνευστική συσκευή, η [anapnεfstiki siskεvi] respiratorisk adj. (åndedretts-) αναπνευστικός [anapnεfstikǥs] respitt m. (merkant.) (henstand, frist) αναβολή, η [i anavǥli] ressurs m. (middel, hjelpemiddel) µέσο, το [tǥ mεsǥ] / ressurser (kapital, pengemidler) χρηµατικά µέσα, τα [ta Χrimatika mεsa] / nok/mangelfulle/mer enn nok ressurser επαρκή/ανεπαρκή/άϕθονα µέσα [εparki/anεparki/afϑǥna mεsa] / han har ubegrensede ressurser έχει απεριόριστα µέσα [εçi apεriǥrista mεsa] ressurssterk adj. (nyskapende, kreativ) δηµιουργικός [ðimiurjikǥs] # (oppfinnsom, idérik, genial) επινοητικός [εpinǥitikǥs] # (oppfinnsom, fantasifull, fantasirik) υϕάνταστος [εfandastǥs] / en ung, ressurssterk/oppfinnsom general ένας νέος ευϕάνταστος στρατηγός [εnaz nεǥs εfandastǥs stratiDžǥs] rest m. κατάλοιπο, το [tǥ katalipǥ] # υπόλειµµα, το [tǥ ipǥlima] # λοιπά, τα [ta lipa] # (liten rest, smule, levning, spor) αποµεινάρι, το [tǥ apǥminari] # λείψανο, το [tǥ lipsanǥ] # ίχηνος, το [tǥ iχnǥs] # (restanse, det utestående, restbeløp) διαϕορά, η [i ðiafǥra] # (ruiner, skrap, vrakgods) ερείπιο, το [tǥ εripiǥ] / jeg skal betale resten i morgen θα πληρώσω τη διαϕορά αύριο [ϑa plirǥsǥ ti ðiafǥra avriǥ] / resten måtte

13 13 gå opp til fornyet/utsatt prøve οι λοιποί έµειναν µετεξεταστέοι [i lipi εminan mεtεksεtastεi] / restene av en skog/hær τα αποµεινάρια/κατάλοιπα/λείψανα ενός δάσους /ενός στρατού [ta apǥminaria/katalipa/lipsana εnǥz ðasus/εnǥs stratu] / restene av/etter et måltid τα κατάλοιπα/λείψανα ενός γεύµατος [ta katalipa/lipsana εnǥz jεvmatǥs] / restene av tyrkiske bad τα λείψανα των τουρκικών λουτρών [ta lipsana tǥn durkikǥn lutrǥn] / restene etter forbrenning (forbrenningsrest) τα κατάλοιπα καύσεως [ta katalipa kafsεǥs] / rester (levninger, matrester, etterlatenskaper) αποδιαλέγµατα, τα [ta apǥðialεDžmata] # αποµεινάρια, τα [ta apǥminaria] # λείψανα, τα [ta lipsana] : rester av en gammel sivilisasjon ίχνη αρχαίου πολιτισµού [iχni arçεu pǥlitizmu] # τα λείψανα ενός αρχαίου πολιτισµού [ta lipsana εnǥs arçεu pǥlitizmu] restanse m. (ubetalte regninger) καθυστερουµένα, τα [ta kaϑistεrumεna] / restanse på lønn καθυστερούµενα ηµεροµίσθια, τα [ta kaϑistεrumεna imεrǥmisϑia] restaurant m. (spisestue, spisesal) εστιατόριο, το [tǥ εstiatǥriǥ] (sted der det serveres øl) ζυθεστιατόριο, το [tǥ ziϑεstiatǥriǥ] / en billig restaurant (billig spisested) ένα ϕτηνό/λαϊκό εστιατόριο [εna ftinǥ/laïkǥ εstiatǥriǥ] # ϕτηνοµαγέρικο, το [tǥ ftinǥmajεrikǥ] # (liten restaurant, kro) µικρό εστιατόριο, το [tǥ mikrǥ εstiatǥriǥ] # (dagl.) µπιστρό, το [tǥ bistrǥ] / en god reataurant ένα καλό εστιατόριο [εna kalǥ εstiatǥriǥ] restauranteier m. (restaurantbestyrer, en som driver restaurant) εστιατόριας, ο [Ǥ εstiatǥrias] restaurantvogn f.m. (spisevogn) βαγόνι ρεστωράν, το [tǥ vaDžǥni rεstǥran] # βαγόνι εστιατόριο, το [tǥ vaDžǥni εstiatǥriǥ] # όχηµα εστιατόριο (σε τραίνο), το [tǥ ǤçimaεstiatǤriǤ (stǥ trεnǥ)] # (buffévogn) βαγόνι µπαρ, το [tǥ vaDžǥni bar] / er det restaurantvogn på/i toget? υπάρχει βαγκόν ρεστωράν στο τραίνο; [iparçi vagǥn rεstǥran stǥ trεnǥ] restauratør m. (av kunst) ανακαινιστής, ο [Ǥ anakεnistis] # (reparatør, korrekturleser) διορθωτής, ο [Ǥ ðiǥrϑǥtis] # f. διορθώτρια, η [i ðiǥrϑǥtria] # αναστηλωτής, ο [Ǥ anastilǥtis] # (av bygninger) ανορθωτής (κτιρίων), ο [Ǥ anǥrϑǥtis (ktiriǥn)] # (en som driver restaurant) εστιάτορας, ο [Ǥ εstjatǥras] restaurere v. (om gamle bygninger, malerier etc.) ανακαινίζω [anakεnizǥ] # (rette på, korrigere, restaurere) διορθώνω [ðiǥrϑǥnǥ] # (restaurere, rehabilitere gjeninnsette) αποκατασταίνω [apǥkatastεnǥ] # αποκαθιστώ* [apǥkaϑistǥ] # (gjenopprette, gjenreise, bygge om, rekonstruere) ανακατασκευάζω [anakataskεvazǥ] # ανορθώνω [anǥrϑǥnǥ] # (reparere) αναστηλώνω [anastilǥnǥ] / restaurere en forfallen kirke (en kirkeruin) αναστηλώνω/ανορθώνω µια ερειπωµένη εκκλησία [anastilǥnǥ/ anǥrϑǥnǥ mja εripǥmεni εklisia] / restaurere et maleri αποκατασταίνω ένα πίνακα [apǥkatastεnǥ εna pinaka] / restaurere gamle ikoner διορθώνω παλιές εικόνες [ðiǥrϑǥnǥ paljεs ikǥnεs] restaurering f.m. (reparasjon) επανόρθωση, η [i εpanǥrϑǥsi] # αναστήλωση, η [i anastilǥsi] # διόρθωση, η [i ðjǥrϑǥsi] # (oppussing, modernisering) ανακαίνιση, η [i anakεnisi] # (ombygging, gjenreising) ανακατασκευή, η [i anakataskεvi] # αποκατάσταση, η [i apǥkatastasi] / restaureringsarbeidene på Akropolis τα εργά

14 14 αναστήλωσης στην Ακρόπολη [ta εrDža anastilǥsis stin akrǥpǥli] / restaureringa vil ta tid η αποκατάσταση θ' απαιτήσει χρόνο [i apǥkatastasi ϑapεtisi ΧrǤnǤ] restemiddag m. (et improvisert middagsmåltid) αυτοσχέδιο γεύµα [aftǥsçεðiǥ jεvma] resterende adj. (etterskudds-, forfalt) υπερήµερος [ipεrimεrǥs] # εκπρόθεσµος [εkprǥϑεzmǥs] # (gjenstående, gjenværende) επίλοιπος [εpilipǥs] # (resten, øvrig) λοιπός [lipǥs] restituere v. (gi tilbake helsa til) αποκατασταίνω η υγεία [apǥkatastεnǥ i ijia] # (helbrede, bringe orden i, reformere. renovere, sanere) εξυγιαίνω [εksijεnǥ] / han er fullt/helt restituert (han er helt frisk igjen) αποκαταστάθηκε τελείως η υγεία του [apǥkatastaϑikε tεliǥs i ijia tu] # ξεγύρισε για καλά [ksεjirisε ja kala] / restituere en (gammel) tekst αποκατασταίνω ένα κείµενο [apǥkatastεnǥ εna kimεnǥ] restitusjon m. (restituering, gjenopprettelse, tilbakeføring, rekonvalesens, helbredelse, tilfriskning) αναβίωση, η [i anaviǥsi] # αποκατάσταση, η [i apǥkatastasi] # εξυγίανση, η [i εksijiansi] / full restitusjon (fullføring av en kur/behandling) αποθεραπεία, η [i apǥϑεrapia] restriksjon m. (innskrenking) περιορισµός, ο [Ǥ pεriǥrizmǥs] # απαγόρευση, η [i apaDžǥrεfsi] # (bånd, hindring) εµπόδιο, το [tǥ εmbǥðiǥ] / legge restriksjoner på (legge bånd på) θέτω εµπόδια σε... [ϑεtǥ εmbǥðia sε] restriktiv adj. (begrensende) περιοριστικός [pεriǥristikǥs] # περισταλτικός [pεristaltikǥs] / banksjefen var ganske restriktiv med å gi lån/når det gjaldt lån ο διευθυντηή της Τράπεζας δυστροπούσε για το δάνειο [Ǥ ðiεfϑindis tis trapεzaz ðistrǥpusε ja tǥ ðaniǥ] restrukturere v. (omstrukturere, omorganisere) αναδιορθώνω [anaðiǥrϑǥnǥ] # ανασυντάσσω [anasindasǥ] # (modifisere, omforme, transformere) µετασχηµατίζω [mεtasçimatizǥ] restrukturering f.m (modifikasjon, transformering, omforming) µετασχηµατισµός, ο [Ǥ mεtasçimatizmǥs] restskatt m. καθυστερηµένοι ϕόροι, οι [i kaϑistεrimεni fǥri] resultat n. (effekt, avkastning, score) αποτέλεσµα, το [tǥ apǥtεlεzma] # (prestasjon) επίτευγµα, το [tǥ εpitεvDžma] # (utgang, utfall, følge, konsekvens) έκβαση, η [i εkvasi] # εξαγόµενο, το [tǥ εksaDžǥmεnǥ] # (bedrift, måloppnåelse, prestasjon) άθλος, ο [Ǥ aϑlǥs] # επίτευχη, η [i εpitεfçi] # (avkastning, effekt) απόδοση, η [i apǥðǥsi] # (utfall, konklusjon) απαύγασµα, το [tǥ apavDžazma] # (enden på visa, utgang, avslutning) κατάληξη, η [i kataliksi] # (fastslåing, konstatering, resultat av en undersøkelse) διαπίστωση, η [i ðiapistǥsi] # ευρήµατα, τα [ta εvrimata] # (følge, utfall, konsekvens) απόρροια, η [i apǥria] # (score) βαθµολογία, η [i vaϑmǥlǥjia] # (frukter, utbytte, avkastning) καρπός, ο [Ǥ karpǥs] # καρποί, οι [i karpi] / det motsatte resultat το αντίθετο αποτέλεσµα [tǥ andiϑεtǥ apǥtεlεzma] / elendige resultater άθλια/πενιχρά αποτελέσµατα [aϑlia/pεniχra apǥtεlεzmata] / et enestående vitenskapelig resultat ένας µοναδικός επιστηµονικός άθλος [εnas mǥnaðikǥs εpistimǥnikǥs aϑlǥs] / forskningens resultater οι καρποί της µελέτης [i karpi] / gi resulteter (ha virkning, være effektiv, virke) έχω αποτελεσµατικότητα [εχǥ

15 15 apǥtεlεzmatikǥtita] / oppsiktsvekkende resultater εκπληκτικά αποτελέσµατα [εkpliktika apǥtεlεzmata] / resultatet av forhandlingene το αποτέλεσµα/η κατάληξη των διαπραγµατεύσεων [tǥ apǥtεlεzma/i kataliksi tǥn ðiapraDžmatεfsεǥn] / resultatet av kommitéens undersøkelser οι διαπιστώσεις /τα ευρήµατα της επιτροπής [i ðiapistǥsis/ta εvrimata tis εpitrǥpis] / resultatet er det eneste som teller το µόνο που λογασριάζεται είναι το αποτέλεσµα [tǥ mǥnǥ pu lǥDžariazεtε inε tǥ apǥtεlεzma] / resultatet er 3-0 το αποτέλεσµα είναι 3 0 [tǥ apǥtεlεzma inε tria miðεn] / resultatene fra en konkurranse τ' αποτελέσµατα ενός διαγωνισµού [ta apǥtεlεzmata εnǥz ðiaDžǥnizmu] / sjekket du resultatet? έλεγκες το αποτέλεσµα; [εlεŋçεs tǥ apǥtεlεzma] / sykdommen henner er resultatet av en streng diett η αρρώστεια της είναι απόρροια αυστηρής δίαιτας [i arǥstia tis inε arǥstia afstiriz ðiεtas] / tilfredsstillende resultater ικανοποιητικά αποτελέσµατα [ikanǥpiitika apǥtεlεzmata] / uten resultat (forgjeves, nytteløst) χωρίς αποτέλεσµα [ΧǤris apǥtεlεzma] / ønskelig resultat επιθυµητό αποτέλεσµα, το [tǥ εpiϑimitǥ apǥtεlεzma] resultatregnskap n. αποτελεσµατικός λογαριασµός [apǥtεlεzmatikǥz lǥDžariazmǥs] # λογαριασµός αποτελεσµάτων, ο [Ǥ lǥDžariazmǥs apǥtεlεzmatǥn] # λογαριασµός zimiεs] [lǥDžariazmǥs kεrði kε ζηµίες κέρδη και resultatløs adj. (ufruktbar, mislykket, forgjeves) άκαρπος [akarpǥs] # ανωϕελής [anǥfεlis] # ανωϕέλευτος [anǥfεlεftǥs] # ατελεοϕόρητος* [atεlεǥfǥritǥs] # (virkningsløs, fruktesløs, ineffektiv) αλυσιτελής [alisitεlis] # άσκοπος [askǥpǥs] / resultatløs diskusjon άκαρπη συζήτηση, η [i akarpi sizitisi] resultere i v. (medføre) συµποσούµαι σε [simbǥsumε sε] # αποτελώ [apǥtεlǥ] # (skape, avføde) δηµιουργώ [ðimiurDžǥ] resymé n. (saksresymé, sammendrag, saksdokumenter) δικογραϕία, η [i ðikǥDžrafia] # (sammendrag, synopsis, oversikt, forkortet utgave) επιτοµή, η [i εpitǥmi] retarderingsmiddel n. (retarderende tilsetningsstoff (som forlenger størkningstiden til mørtel o.a.), kjemi: retardator (negativ katalysator)) επιβραδυντήρας, ο [Ǥ εpivraðindiras] retning m. (kurs, kant) κατεύθυνση, η [i katεfϑinsi] # διεύθυνση, η [i ðjεfϑinsi] # διόπτευση, η [i ðjǥptεfsi] # ϕορά, η [i fǥra] # (mil. innretning) ζύγιση, η [i zijisi] / de spredte seg i alle retninger σκορπίστηκαν προς όλες τις κατευθύνσεις [skǥrpistikan prǥs Ǥlεs tis katεfϑinsis] / fra en annen retning (fra en annen kant) αλλούθε [aluϑε] / (overf.) gå i riktig/feil retning (være på rett vei/inne på et feilspor, ha valgt riktig/feil framgangsmåte) ακολουθώ σωστή/λάθος κατεύθυνση [akǥluϑǥ sǥsti/laϑǥs katεfϑinsi] / i/fra alle retninger (til/fra alle kanter) σ' όλες/απ' όλες τις διευθύνσεις [sǥlεs/ apǥlεs tiz ðiεfϑinsis] : folk kom løpende fra alle retninger άνθρωποι ήρθαν τρέχοντας απ' όλες τις διευθύνσεις/από κάθε καθεύθυνση [anϑrǥpi irϑan drεχǥndas apǥlεs tis katεfϑinisis/apǥ kaϑε katεfϑinsi] / i en annen retning προς άλλη κατεύθυνση [prǥs ali katεfϑinsi] # προς τα αλλού [prǥs ta alu] # αλλούθε [aluϑε] / i negativ/positiv retning (til det verre/bedre) προς το χειρότερο/καλύτερο [prǥs tǥ çirǥtεrǥ/kalitεrǥ] : en forandring i negativ/positiv retning (µια) αλλαγή προς το χειρότερο/καλύτερο [(mja) alaji prǥs tǥ çirǥtεrǥ/kalitεrǥ] / i retning (av) (mot) προς τη διεύθυνση του/της [prǥs ti ðjεfϑinsi tu/tis]

16 16 κατά τη µεριά του/της [kata ti mεria tu/tis] : reise/dra i retning Korint πηγαίνω κατά την Κόρινθο/κατα τη µεριά της Κορίνθου [pijεnǥ kata tiŋ kǥrinϑǥ/kata ti mεria tis kǥrinϑu] # πάω µε κατεύθυνση την Κορίνθο [paǥ mε katεfϑinsi tiŋ kǥrinϑǥ] : reise i retning Pireus πάω προς τη διεύθυνση του Πειραιά [paǥ prǥs ti ðjεfϑinsi tu pirεa] / miste retningen (bli desorientert) αποπροσανατολίζοµαι [apǥprǥsanatǥlizǥmε] # (bli forvirret, overf. miste hodet, være i villrede/helt på jordet) χάνω τον µπούσουλα [ΧanǤ tǥm busula] / (mil. ordre) retning høyre/venstre! ζύγιση/ζυγείτε επί δεξιά/ αριστερά! [zijisi/zijitε εpi ðεksia/εpi aristεra] / retning mot klokka (mot sola) ανάδροµη ϕορά [anaðrǥmi fǥra] / som går i to retninger (EDB: toveis) αµϕίδροµος [amfiðrǥmǥs] # αµϕιδροµικός [amfiðrǥmikǥs] # δύο κατευθύνσεων [ðiǥ katεfϑinsεǥs] # ta feil av retningen (være på villspor) κάνω λάθος στη διεύθυνση [kanǥ laϑǥs sti ðjεfϑinsi] / vi går i riktig/i feil retning είµαστε/δεν είµαστε στη σωστή διεύθυνση [imastε/ðεn imastε sti sǥsti ðjεfϑinsi] retningsantenne f.m. (stråleantenne) κατευθυνόµενη κεραία, η [i katεfϑinǥmεni kεrεa] retningsfyr n. (naut.)(radiofyr) ραδιοϕάρος, ο [Ǥ raðiǥfarǥs] retningeslinje f.m. κατευθυντήρια γραµµή, η [i katεfϑindiria Džrami] # (reglement) κανονισµός, ο [Ǥ kanǥnizmǥs] / arbeidet gjøres nå etter nye retningslinjer (det arbeides nå etter nye retningslinjer) η εργασία τώρα γίνεται σε νέες κατευθύνσεις [i εrDžasia tǥra jinεtε sε nεεs katεfϑinsis] / generelle retningslinjer (anvisninger) γενικές κατευθύνσεις [jεnikεs katεfϑinsis] / retningslinjer (direktiver) κατευθυντήριες γραµµές, η [i katεfϑindiriεz Džramεs] / trekke opp retningslinjer for βάζω κατευθυντήριες γραµµές για [vazǥ katεfϑindiriεz Džramεz ja] / være i overensstemmelse med EUs retningslinjer ανταποκρίνοµαι στους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης [andapǥkrinǥmε stus kanǥnizmus tis εvrǥpaïkis εnǥsis] / retningsnummer n. κωδικός (αριθµός πόλεως), ο [Ǥ kǥðikǥs (ariϑmǥs pǥlεǥs)] # τηλεϕωνικός κωδικός περιοχής, ο [Ǥ tilεfǥnikǥs kǥðikǥs pεriǥçis] / retningsnummeret til Aten er 01 ο κωδικός της Αθήνας είναι 01 [Ǥ kǥðikǥs tis aϑinas inε miðεn εna] retningssans m. ικανότητα προσανατολισµού, η [i ikanǥtita prǥsanatǥlizmu] retningsviser m. (retningslys, blinklys på motorkjøretøy) δείχτης πορείας, ο [Ǥ ðiχtis pǥrias] retorikk m. ρηθορική, η [i riϑǥriki] retorisk adj. ρηθορικός [riϑǥrikǥs] / han trollbandt millioner med sin retoriske dyktighet/sine talegaver θάµπωσε εκατοµµύρια µε τη ρηθορική του δεινότητα [ϑambǥsε εkatǥmiria mε ti riϑǥriki tu ðinǥtita] / retoriske fraser (veltalenhetens blomster, språkblomster) ρηθορικά άνθη [riϑǥrika anϑi] retorte m. (destillasjonskolbe, -kar) άµβυκας, ο [Ǥ amvikas] # (dagl.) λαµπίκος, ο [Ǥ lambikǥs] retrett m. (tilbakegang, nedgang, mil. tilbaketrekning) υποχώρηση, η [i ipǥχǥrisi] # οπισθοχώρηση, η [i ǤpisϑǤΧǤrisi] # επαναδίπλωση, η [i εpanaðiplǥsi] / avskjære fiendens retrett αποκόπτω την οπισθοχώρηση του εχθρού [apǥkǥptǥ tin ǤpisϑǤΧǤrisi tu εχϑru] / (mil.) blåse til retrett (signalisere retrett) σαλπίζω υποχώρηση/

17 17 οπισθοχώρηση [salpizǥ ipǥχǥrisi/ ǤpisϑǤΧǤrisi] # σαλπίζω ανακλητήριο [salpizǥ anaklitiriǥ] / gjøre retrett αποσύροµαι [apǥsirǥmε] # (trekke seg tilbake, gå tilbake) κάνω όπισθεν [kanǥ Ǥpisϑεn] # (slå retrett, gå tilbake, forandre mening) ανακρούω πρύµναν* [anakruǥ primnan] retrettkamp m. (oppholdende strid under tilbaketrekning) µάχη οπιαθοϕυλακών/ υποχωρήσεως [maçi ǤpisϑǤfilakǤn/ipǤΧǤrisεǤs] retrettmanøver m. οπισθοχωρητικοί ελιγµοί, οι [i ǤpisϑǤΧǤritiki εliDžmi] retroaktiv adj. (tilbakvirkende) αναδροµικός [anaðrǥmikǥs] retrospeksjon m. (tilbakeblikk) αναδροµή, η [i anaðrǥmi] retrospektiv adj. (tilbakeskuende) αναδροµικός [anaðrǥmikǥs] retsina m. (hvitvin med harpikssmak, kvaekrydret brennevin) ρετσίνα, η [i rεtsina] # (rød retsina, rosévin (fra tønne)) κοκκινέλι, το [tǥ kǥkinεli] rett m. (rettighet) δικαίωµα, το [tǥ ðikεǥma] # δίκιο, το [tǥ ðikiǥ] # (matrett) ϕαγητό, το [tǥ fajitǥ] # έδεσµα, το [tǥ εðεzma] # (rettferdighet, justis) δικαιοσύνη, η [i ðikεǥsini] # (domstol) δικαστήριο, το [tǥ ðikastiriǥ] # (rettssak, prosess) δίκη, η [i ðiki] / administrere retten (holde rett, drive rettspleie) απονέµω τη δικαιοσύνη [apǥnεmǥ ti ðikεǥsini] / benytte seg av en rett/rettighet ασκώ ένα δικαίωµα [askǥ εna ðikεǥma] : benytte seg av/bruke forkjøpsretten sin (bruke sin rett til å velge først) ασκώ το δικαίωµα εκλογής/επιλογής [askǥ tǥ ðikεǥma εklǥjis/εpilǥjis] / bli stilt for retten µε πάνε διακστήριο [mε panε ðikastiriǥ] # δικάζοµαι [ðikazǥmε] : han ble stilt for retten/anmeldt for uforsvarlig kjøring τον πήγαν δικαστήριο για επικίνδυνη οδήγηση [tǥm piDžan ðikastiriǥ ja εpikinðini Ǥðijisi] / dagens rett (meny) ϕαγητό της ηµέρας [fajitǥ tis imεras] : det har du (sannelig) rett i! (jeg skal/kan gi deg rett i det) σ' αυτό έχεις δίκιο [saftǥ εçis ðikiǥ] / den sterkestes rett ο νόµος του ισχυρότερου [Ǥ nǥmǥs tu isçirǥtεru] / en delikat rett (en velsmakende matrett) νοστιµότατο έδεσµα [nǥstimǥtatǥ εðεzma] / en ubestridelig rett til απαράγραπτα δικαιώµατα σε [aparaDžrapta ðikεǥmata sε] : han har en ubestridelig rett til trona/til frihet έχει απαράγραπτα δικαιώµατα στο θρόνο/στην ελευθερία [εçi aparaDžrapta ðikεǥmata stǥ ϑrǥnǥ/stin εlεfϑεria] / forbeholde seg retten til å gjøre noe πιϕυλάσσοω το δικαίωµα να κάνω κάτι [εpifilasǥ tǥ ðikεǥma na kanǥ kati] : jeg forbeholder meg retten til å si nei διατηρώ το δικαίωµα ν' αρνηθώ [ðiatirǥ tǥ ðikεǥma narniϑǥ] / forskjellen på rett og galt η διαϕορά ανάµεσα στο καλό και στο κακό [i ðiafǥra anamεsa stǥ kalǥ kε stǥ kakǥ] / fra si seg en rett (frafalle/gi avkall på/si fra seg en rett) παραιτούµαι από ένα δικαίωµα [parεtumε apǥ εna ðikεǥma] / gi noen rett (innrømme at noen har rett) δικαιώνω κάποιον [ðikεǥnǥ kapiǥn] # δίνω δίκιο σε κάποιον [ðinǥ ðikiǥ sε kapiǥn] : far ga meg rett ο πατέρας µε δικαίωσε [Ǥ patεraz mε ðikεǥsε] / ha rett έχω δίκιο [εχǥ ðikiǥ] : har jeg rett eller tar jeg feil? έχω δίκιο η άδικο; [εχǥ ðikiǥ i aðikǥ] / ha rett til... δικαιούµαι [ðikεumε] # έχω δικαίωµα να... [εχǥ ðikεǥma na] : du har ingen rett til å (komme her og) fortelle meg hva jeg skal gjøre δεν έχεις δικαίωµα να µου λες τι να κάνω [ðεn εçiz ðikεǥma na mu lεs ti na kanǥ] / ha rett til å få vite det έχω δικαίωµα να ξέρω [εχǥ ðikεǥma na ksεrǥ] / ha retten på sin side έχω το δίκιο µε το µέρος µου [εχǥ tǥ ðikiǥ mε tǥ mεrǥz

18 18 mu] / ha retten til å (ha ansvaret for å) έχω αρµοδιότητα να [εχǥ armǥðjǥtita na] / hvem har gitt deg ordet? (hvem har gitt deg rett til å snakke/uttale deg?) ποιος σου έδωσε το δικαίωµα να µιλήσεις; [pjǥs su εðǥsε tǥ ðikεǥma na milisis] / kjempe for sin rett πολεµάω για το δίκιο µου [pǥlεmaǥ ja tǥ ðikiǥ mu] / komme opp i/for retten (bli lagt fram i retten) εισάγοµαι σε δίκη [isaDžǥmε sε ðiki] # (bli pådømt) κρίνοµαι [krinǥmε] : saken din vil komme opp i retten om to måneder η υποθεσή σου θα κριθεί σε δυο µήνες [i ipǥϑεsi su ϑa kriϑi sε ðjǥ minεs] / krenke noens rett/ rettigheter προβάλλω/θιγώ/καταπατώ τα δικαιώµα τα κάποιου [prǥvalǥ/ϑiDžǥ/ katapatǥ ta ðikεǥmata kapiu] / med rette (hvis rett skal være rett) δικαιωµατικά [ðikεǥmatika] : formuen tilhører henne hvis rett skal være rett η περιουσία της ανήκει δικαιωµατικά [i pεriusia tis aniki ðikεǥmatika] / (jur.) livsvarig rett (til eiendom) (bruksrett, forpaktning på livstid) επικαρπία, η [i εpikarpia] / med rette eller urette (det være seg riktig eller galt) δίκαια ή άδικα [ðikεa i aðika] # καλά η κακά [kala i kaka] / møte i retten εµϕανίζοµαι στο δικαστήριο [εmfanizǥmε stǥ ðikastiriǥ] # παρίσταµαι* σε δίκη [paristamε sε ðiki] : tiltalte møtte ikke i retten ο κατηγορούµενος δεν εµϕανίστηκε στο δικαστήριο [Ǥ katiDžǥrumεnǥz ðεn εmfanistikε stǥ ðikastiriǥ] / nå er det opp til retten å avgjøre τώρα θ' αποϕανθεί το δικαστήριο [tǥra ϑapǥfanϑi tǥ ðikastiriǥ] / og (det) med rette! και ευλόγως! [εvlǥDžǥs] # (med rette) δικαιολογηµένα [ðikεǥlǥjimεna] : han er stolt av sønnen sin, og det med rette! είναι δικαιολογηµένα περήϕανος για το γιο του [inε ðikεǥlǥjimεna pεrifanǥs jia tǥ jǥ tu] / pleie retten (holde rett, administrere retten, skifte sol og vind) απονέµω (τη) δικαιοσύνη [apǥnεmǥ (ti) ðikεǥsini] / rett til å velge (valgfrihet) ελευθερία εκλογής [εlεfϑεria εklǥjis] / retten er samlet (retten er satt) το δικαστήριο συνεδριάζει [tǥ ðikastiriǥ sinεðriazi] / retten trekker seg tilbake (retten heves/er hevet) το δικαστήριο διακόπτει [tǥ ðikastiriǥ ðiakǥpti] : retten trakk seg tilbake for rådslagning το δικαστήριο αποσύρθηκε σε διάσκεψη [tǥ ðikastiriǥ apǥsirϑikε sε ðjaskεpsi] / skille mellom rett og galt ξεχωρίζω το δίκιο από τ' άδικο [ksεχǥrizǥ tǥ ðikiǥ apǥ taðikǥ] : hvis du ikke kan skille mellom rett og galt αν δε µπορείς να ξεχωρίσεις το δίκιο από τ' άδικο [an ðε bǥriz na ksεχǥrisis tǥ ðikiǥ apǥ taðikǥ] / stille noen for retten δικάζω κάποιον [ðikazǥ kapiǥn] # παραπέµπω κάποιον σε δίκη [parapεmbǥ kapiǥn sε ðiki] # (gå til rettsak mot noen, saksøke noen) εισάγω κάποιον σε δίκη [isaDžǥ kapiǥn sε ðiki] / stå for retten (bli stilt for retten, bli/være tiltalt) δικάζοµαι [ðikazǥmε] # περνώ από δίκη [pεrnǥ apǥ ðiki] : hvis han blir stilt for retten αν δικάζεται [an ðikazεtε] / stå på/hevde sin rett (holde på sine rettigheter) διεκδικώ τα δικαιώµατά µου [ðiεkðikǥ ta ðikεǥmata mu] rett adj. (bein, strak, oppriktig) ίσιος [isjǥs] # (helt rett/bein/strak/plan) ολόισιος [ǤlǤisijǤs] # (rettlinjet) ευθύγραµµος [εfϑiDžramǥs] # (direkte) ευθύς [εfϑis] # κατ' ευθείαν [katεfϑian] # (riktig) σωστός [sǥstǥs] # ορθός [ǤrϑǤs] # (nøyaktig, presis) ακριβής [akrivis] # (egnet) κατάλληλος [katalilǥs] # (rettferdig, berettiget, rimelig) εύλογος [εvlǥDžǥs] / den rette måten (å gjøre noe på) ο ορθός τρόπος [Ǥ ǤrϑǤs trǥpǥs] / ei rett linje (direkte forbindelse, direktelinje) ευθεία γραµµή [εfϑia Džrami] / en rett veistrekning ευθεία οδός [εfϑia ǤðǤs] # (en helt strak vei) ολόισιος δρόµος [ǤlǤisjǤz

19 19 ðrǥmǥs] / han er ikke den rette i/for den stillingen (han passer ikke i den stillingen) δεν είναι κατάλληλος για τη θέση [ðεn inε katalilǥz ja ti ϑεsi] / han er rette mannen for jobben είναι ο κατάλληλος άνθτρωπος για τη δουλειά [inε Ǥ katalilǥs anϑrǥpǥz ja ti ðulja] / på rett sted στον σωστό τόπο [stǥn sǥstǥ tǥpǥ] / rett person : da er du kommet til rett person! εδώ 'µαι 'γω! [εðǥ mε DžǤ] : hvis du vil selge den, så er du kommet til rett person! αν θέλεις να το πουλήσεις, εδώ 'µαι 'γω! [an ϑεliz na tǥ pǥlisis εðǥ mε DžǤ] / rett og riktig (ærlig og redelig) καθαρός και τίµιος [kaϑarǥs kε timiǥs] : det hele ser rett og riktig ut (det hele virker ærlig og redelig) ϕαίνονται όλα καθαρά και τίµια [fεnǥndε Ǥla kaϑara kε timia] / rett og rimelig σωστό και δίκαιο [sǥstǥ kε ðikεǥ] : bare rett og rimelig at κοντά στο νου κι η γνώση πως [kǥnda stǥ nu ki i DžnǤsi pǥs] : det er (ikke mer enn) rett og rimelig at du skulle få belønning είναι σωστό και δίκαιο ν' ανταµειϕτείς [inε sǥstǥ kε ðikεǥ nandamiftis] / rett person på rett plass ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση [Ǥ katalilǥs anϑrǥpǥs stin katalili ϑεsi] / rett tid (velvalgt/passelig/rimelig tidspunkt) κατάλληλος χρόνος, ο [Ǥ katalilǥs ΧrǤnǤs] / rett kopi (av dokument el. gjenstand) ακριβές αντίγραϕο [akrivεs andiDžrafǥ] # (attetsert kopi) επικυρωµένο αντίγραϕο, το [tǥ εpikirǥmεnǥ andiDžrafǥ] # θεωρηµένο αντίγραϕο, το [tǥ ϑεǥrimεnǥ andiDžrafǥ] / rett linje (mellom to steder) ευθεία γραµµή [εfϑia Džrami] : i rett linje (i luftlinje, korteste veien) κατ' ευθείαν γραµµή [katεfϑian Džrami] / rette veien til landsbyen σωστός δρόµος για το χωριό [Ǥ sǥstǥz ðrǥmǥz ja tǥ ΧǤriǤ] rett adv. (riktig) σωστά [sǥsta] # ορθά [Ǥrϑa] # κανονικά [kanǥnika] # καλά [kala] # (direkte, strake veien) απ' ευθείας [ap εfϑias] # απευθείας [ap εfϑias] # κατ' ευθείαν [katεfϑian] # κατευθείαν [katεfϑian] # ολόισια [ǤlǤisja] # ντουγρού [duDžru] # (bums, pladask, i rett linje, direkte, loddrett) ίσα [isa] # ίσια [isia] # (akkurat, like, nøyaktig) ακριβώς [akrivǥs] # (rett opp og ned, oppreist, stramt) ντούρος [durǥs] / bilen kjørte rett i veggen το αυτοκίνητο έπεσε ίσα πάνω στον τοίχο [tǥ aftǥkinitǥ εpεsε isa panǥ stǥn diχǥ] / de som bor rett over gata/gangen οι αντίκρινοί µας [i andikrini mas] / gjøre rett i κάνω καλά [kanǥ kala] : du gjorde rett i å fortelle sannheten έκανες καλά που είπες την αλήθεια [εkanεs kala pu ipεs tin aliϑia] / gå rett fram! προχώρα ίσα µπρωστά! [prǥχǥra isa brǥsta] / gå rett hjem (gå strake veien hjem) πηγαίνω/πάω κατευθείαν σπίτι [pijεnǥ/paǥ katεfϑian spiti] : han gikk rett hjem πήγε ντουγρού στο σπίτι [pijε duDžru stǥ spiti] / gå rett på sak (komme til saken med en gang) έρχοµαι κατ' ευθείαν στο θέµα [εrχǥmε katεfϑian stǥ ϑεma] / han gikk og falt rett/bums ned i hullet πήγε κι έπεσε ίσα µέσα στην τρύπα [pijε ki εpεsε isa stin dripa] / han kom rett fra London ήρθε κατ' ευθείαν από το Λονδίνο [irϑε katεfϑian apǥ tǥ lǥnðinǥ] / han kom rett til kontoret mitt ήρθε ίσια στο γραϕείο µου [irϑε isia stǥ DžrafiǤ mu] / han så rett på oss κοίταζε ίσια προς εµάς [kitazε isia prǥs εmas] / hvis jeg husker rett αν θυµάµαι καλά [an ϑimamε kala] / hvis jeg hørte rett (hørte jeg rett?!) αν άκουσα σωστά! [an akusa sǥsta] / hvis rett skal være rett (om alt gikk riktig for seg, egentlig, i grunnen, med rette) αυτοδίκαια [aftǥðikεa] # αυτοδίκαιως* [aftrǥðikεǥs] / klippen reiser seg rett opp

20 20 fra kysten ο βράχος υψώνεται ίσα πάνω από την ακτή [Ǥ vraχǥs ipsǥnεtε isa panǥ apǥ tin akti] / rett for nesen på deg (rett foran deg) ακριβώς µπροστά σου [akrivǥz brǥsta su] : hun slengte igjen døra rett foran nesen på han του 'κλεισε την πόρτα κατάµουτρα [tu klisε tim bǥrta katamutra] / rett foran (rett framfor) ακριβώς µπροστά σε [akrivǥz brǥsta sε] : han dumpet sanden rett framfor huset vårt ξεϕόρτωσε την άµµο ακριβώς µπροστά στο σπίτι µας [ksεfǥrtisε tin amǥ akrivǥz brǥsta stǥ spiti mas] / rett fram ευθεία [εfϑia] # (rett forover) κατ' ευθείαν εµπρός [katεfϑian εmbrǥs] # (åpen, ærlig) ευθύς [εfϑis] # (rettskaffen) ντοµπρός [dǥmbrǥs] : gå rett fram hele veien πάω όλο ευθεία [paǥ ǤlǤ εfϑia] : se rett fram/framfor seg κοιτάζω κατευθείαν µπροστά µου [kitazǥ katεfϑian brǥsta mu] : han så rett framfor seg κοιτούσε κατευθείαν µπροστά του [kitusε katεfϑian brǥsta tu] : se rett fram/framfor deg! κοίτα ίσα µπροστά σου! [kita isa brǥsta su] / rett her borte (like her borte, akkurat her) εδώ δα [εðǥ ða] / rett hjem ολόισια σπίτι [ǤlǤisja spiti] : han kom rett hjem ήρθε ολόισια σπίτι [irϑε ǤlǤisja spiti] / rett imot/mot κατ' ευθείαν πάνω [katεfϑian panǥ] # καταπάνω [katapanǥ] # κατεπάνω [katεpanǥ] # καταπάνου [katapanu] : jeg så han komme rett imot meg τον είδα να έρχεται κατ' ευθείαν πάνω µου [tǥn iða na εrçεtε katεfϑian panǥ mu] : styre/sette kursen rett mot τραβώ ολόισια προς [travǥ ǤlǤisja prǥs] / rett og slett (ganske enkelt, bare) απλώς [aplǥs] # κατ' εξοχήν [kat εksǥçin] # απλά και καθαρά [apla kε kaϑara] # (fullstendig, oppriktig, virkelig, simpelthen) αυτόχρηµα [aftǥχrima] # (i ordets rette forstand, regelrett, skikkelig, bokstavelig talt) κυριολεκτικά [kiriǥlεktika] : det er rett og slett en forbrytelse å... είναι αυτόχρηµα εγκληµατικό να [inε aftǥχrima εŋglimatikǥ na] : det er rett og slett tåpelig είναι αυτόχρηµα ηλιθιότητα [inε aftǥχrima iliϑjǥtita] : han er rett og slett en tosk (han er ganske enkelt dum) είναι απλώς ανόητος [inε aplǥs anǥïtǥs] : rett og slett utmattet (stuptrøtt, helt utslitt) κυριολεκτικά διαλυµένος [kiriǥlεktika ðialimεnǥs] / rett opp (i oppreist stilling, opprett) όρθια [Ǥrϑia] : holde ei fane/et flagg rett opp κρατώ όρθια µια σηµεία [kratǥ Ǥrϑia mja simia] / rett opp i ansiktet (rett ut, rett fra levra, åpenhjertig, frimodig) αποκάλυπτα [apǥkalipta] # ξεκάθαρα [ksεkaϑara] # (rett i fleisen) κατάµουτρα [katamutra] : det skal jeg si han rett opp i ansiktet θα του το πω κατάµουτρα [ϑa tu tǥ pǥ katamutra] : han sa meg rett opp i ansiktet at han nektet å hjelpe oss µου είπε απροκάλυπτα ότι αρνείται να µας βοηθήσει [mu ipε aprǥkalipta Ǥti arnitε na maz vǥiϑisi] : hun kommer til å le deg rett opp i ansiktet (hun kommer til å gjøre narr av deg) θα σε κοροϊδέψει στα ίσια [ϑa sε ΧǤrǤiðεpsi sta isia] : jeg sa han rett opp i ansiktet hva jeg mente om han τυ είπα ξεκάθαρα τι γνώµη είχα γι' αυτόν [tu ipa ksεkaϑara ti DžnǤmi iχa jaftǥn] : hun lo meg rett opp i ansiktet µου γέλασε κατάµουτρα [mu jεlasε katamutra] / rett opp og ned (vertikal, loddrett, helt oppreist, som en påle) ολόρθος [ǤlǤrϑǤs] / rett over (rett på andre siden av, på motsatt side) # απέναντι [apεnandi] : de bor rett over gata ατοικούν απέναντί µας [katikun apεnandi mas] / rett overfor (vis-à-vis) αντίκρυ σε [andikri sε] # απένατι σε/ από [apεnandi sε/ apǥ] # ακριβώς απέναντι [akrivǥs apεnandi] # κατάντικρυ

gjødsel f.m. λίπασµα, το [tǥ lipazma] / forbedre jorda med gjødsel εµπλουτίζω το

gjødsel f.m. λίπασµα, το [tǥ lipazma] / forbedre jorda med gjødsel εµπλουτίζω το 1 gjø v. (bjeffe) γαυγίζω [DžavjizǤ] # γαβγίζω [DžavjizǤ] # υλακτώ [ilaktǥ] # αλυχτώ [aliχtǥ] / hunden angrep uten å gjø το σκυλί επιτέθηκε χωρίς να γαυγίσει [tǥ skili εpitεϑikε ΧǤriz na Džavjisi] / hunden

Detaljer

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki]

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki] 1 besatt adj. (besatt el. styrt av onde ånder) δαιµονόληπτος [ðεmǥnǥliptǥs] # (gal) τρελός [trεlǥs] # (forgapt, gal, vill, sinnssyk) µανιακός [maniakǥs] # (mil. under beleiring, okkupert) κατεχόµενος [katεχǥmεnǥs]

Detaljer

έχω την τελευταία λέξη [lεǥ/εχǥ tin tεlεftεa lεksi] / gi noen sitt ord δίνω κάποιον

έχω την τελευταία λέξη [lεǥ/εχǥ tin tεlεftεa lεksi] / gi noen sitt ord δίνω κάποιον 1 orakel n. (allvitende person, orakelsted) µαντείο, το [tǥ mandiǥ] # (spåmann, sannsiger) µαντευτής, ο [Ǥ mandεftis] # f. (spåkvinne) µαντεύτρα, η [i mandεftra] orakelkvinne f.m. (spåkvinne) µάντισσα,

Detaljer

µέτωπο [ki ali stratjǥtεs stalϑikan viastika stǥ mεtǥpǥ] / han sendt han et kaldt/

µέτωπο [ki ali stratjǥtεs stalϑikan viastika stǥ mεtǥpǥ] / han sendt han et kaldt/ 1 sen adj. (se: sein) αργός [arDžǥs] # (sent ankommet, sent ute) όψιµος [ǤpsimǤs] / sen høst (forsinket/dårlig avling) όψιµη σοδειά, η [i Ǥpsimi sǥðja] / så sent som i går var han frisk ακόµη χτες ήταν

Detaljer

pianist en av vår tids toppianister en talentfull pianist piano et vanlig piano (i mots. til flygel)

pianist en av vår tids toppianister en talentfull pianist piano et vanlig piano (i mots. til flygel) 1 pianist m. πιανίστας, ο/η [Ǥ/i pianistas] / en av vår tids toppianister ένας από τους κορυϕαίους πιανίστες του καιρού µας [εnas apǥ tus kǥrifεus pianistεs tu kεru mas] / en talentfull pianist ιδιοϕυής

Detaljer

forgape seg m. (bli forelsket) ξετρελαίνοµαι [ksεtrεlεnǥmε] / han er helt forgapt i henne ξετρελάθηκε µε δαύτη [ksεtrεlaϑikε mε ðafti] forgapt adj.

forgape seg m. (bli forelsket) ξετρελαίνοµαι [ksεtrεlεnǥmε] / han er helt forgapt i henne ξετρελάθηκε µε δαύτη [ksεtrεlaϑikε mε ðafti] forgapt adj. 1 forgape seg m. (bli forelsket) ξετρελαίνοµαι [ksεtrεlεnǥmε] / han er helt forgapt i henne ξετρελάθηκε µε δαύτη [ksεtrεlaϑikε mε ðafti] forgapt adj. (forelsket, helt betatt) ξεµυαλισµένος [ksεmjalizmεnǥs]

Detaljer

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne)

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne) 1 lubben adj. (om kvinne: rund og god, om ansikt: med bollekinn/smilehull) αϕράτος [afratǥs] # (om unge, baby) γερός [jεrǥs] # παχουλός [paχulǥs] # (kraftig, muskuløs, i godt hold) εύσωµος [εfsǥmǥs] /

Detaljer

all evighet (for bestandig, for all framtid) στους αιώνες των αιώνων [stus εǥnεs tǥn

all evighet (for bestandig, for all framtid) στους αιώνες των αιώνων [stus εǥnεs tǥn 1 I i prep. (inn, inni) µέσα [mεsa] # (på, til, ved, om) σε [sε] : (σε + best. art.:) στον, στην, στο, στους, στις, στα [stǥn - stin- stǥ - stus stis- sta] # εις [is] # (i, med) µε [me] / i Adams drakt

Detaljer

trεlaϑi kanis] / du er helt gal είσαι εντελώς τρελλός [isε εndεlǥs trεlǥs] / en gal

trεlaϑi kanis] / du er helt gal είσαι εντελώς τρελλός [isε εndεlǥs trεlǥs] / en gal 1 G gabardin m. (stoff og plagg: trench-coat) γκαµπαρντίνα, η [i gabardina] # καµπαρντίνα, η [i kabardina] gaffel m. πηρούνι, το [tǥ piruni] # (pl.) πηρούνια, τα [ta pirunja] # (greip, høygaffel) διχάλα,

Detaljer

αυτός πήρε τη δόξα [εmis kanamε Ǥli ti ðulja ki aftǥs pirε ti ðǥksa] / til ære for προς

αυτός πήρε τη δόξα [εmis kanamε Ǥli ti ðulja ki aftǥs pirε ti ðǥksa] / til ære for προς 1 Æ ægide m. (Jupiters skjold, som var laget av geiteskinn, jf. gr. αιξ = geit) αιγίς, ο [Ǥ εjis] # αιγίδα, η [i εjiða] / under ens ægide (dvs. førerskap, beskyttelse) υπό την αιγίδα του... [ipǥ tin εjiða

Detaljer

ǤlǤfanεri] / forskjellen på dem η διαϕορά µεταξύ τους [i ðiafǥra mεtaksi tus] /

ǤlǤfanεri] / forskjellen på dem η διαϕορά µεταξύ τους [i ðiafǥra mεtaksi tus] / 1 forskale v. (sette opp forskaling, støype) καλουπώνω [kalupǥnǥ] forskaling f.m. (bygn.fag)(støpeform) καλούπωµα, το [tǥ kalupǥma] / ta ned/fjerne forskalinga ξεκαλουπώνω [ksεkalupǥnǥ] forskanse seg v.

Detaljer

εpaϑε tipǥta] / omfattende skader εκτεταµένες ζηµίες [εktεtamεnεz zimiεs] /

εpaϑε tipǥta] / omfattende skader εκτεταµένες ζηµίες [εktεtamεnεz zimiεs] / 1 skabb m. ψώρα, η [i psǥra] skabbete adj. ψωραλέος [psǥralεǥs] # (overf. fattigslig, ussel) ψωραλέος [psǥralεǥs] skaberakk n. (sidt, utsmykket hestedekken) έποχον, το [tǥ εpǥχǥn] skabrøs adj. (uanstendig,

Detaljer

vugge vulgarisere vulgarisering vulgaritet jeg synes vulgaritet er motbydelig vulgær

vugge vulgarisere vulgarisering vulgaritet jeg synes vulgaritet er motbydelig vulgær 1 vugge f.m. (vogge sd.) vulgarisere v. (forderve, trivialisere, forflate, banalisere) εκχυδαΐζω [εkçiðaïzǥ] # (gjøre dyrisk, fordumme) αποκτηνώνω [apǥktinǥnǥ] # (barbarisere, brutalisere) εκβαρβαρίζω

Detaljer

[ðεǥmε] # εξορκίζω [εksǥrkizǥ] # ζητώ επίµονα [zitǥ εpimǥna] : be noen

[ðεǥmε] # εξορκίζω [εksǥrkizǥ] # ζητώ επίµονα [zitǥ εpimǥna] : be noen 1 be v. (invitere) καλώ [kalǥ] # (bønnfalle, trygle) παρακαλώ [parakalǥ] # προσκαλώ [prǥskalǥ] # (ønske, si en bønn) εύχοµαι [εfχǥmε] # (be en bønn/aftenbønn, forrette bønn) προσεύχοµαι [prǥsεfχǥmε] #

Detaljer

p pacemaker padde padder padde- padle padleåre paff frekkheten hennes gjorde meg helt paff jeg ble helt paff

p pacemaker padde padder padde- padle padleåre paff frekkheten hennes gjorde meg helt paff jeg ble helt paff 1 P p (16. bokstav i det greske alfabet) π, Π [pi)] / 'π = 80, π = 80,000 pacemaker m. (med.)(hjertestimulator) βηµατοδότης, ο [Ǥ vimatǥðǥtis] padde f.m. ϕρύνος, ο [Ǥ frinǥs] # µπράσκα, η [i braska] #

Detaljer

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte 1 sti m. (gangsti, spasersti) µονοπάτι, το [tǥ mǥnǥpati] # µονοπάτι περιπάτου, το [tǥ mǥnǥpati pεripatu] # (gangsti, smal vei, spor, tråkk) ατραπός, ο [Ǥ atrapǥs] # δροµάκι, το [tǥ ðrǥmaki] # δροµίσκος,

Detaljer

bjeffe bjeffe ut bjeffe ut en ordre sersjanten bjeffet ut en ordre hunden angrep uten å bjeffe

bjeffe bjeffe ut bjeffe ut en ordre sersjanten bjeffet ut en ordre hunden angrep uten å bjeffe 1 bjeffe v. (gjø, halse) γαυγίζω [DžavjizǤ] # υλακτώ [ilaktǥ] # αλυχτώ [aliχtǥ] # ουρλιάζω [urljazǥ] / bjeffe ut (bjeffe fram) λέω απότοµα/κοϕτά [lεǥ apǥtǥma/kǥfta] : bjeffe ut en ordre λέω κοϕτά µια διαταγή

Detaljer

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i 1 opp adv. (opp i luften, høyt opp) ψηλά [psila] # στα ψηλά [sta psila] # (dagl.) τ' αψήλου [tapsilu] # προς τα πάνω [prǥs ta panǥ] / det er opp- og avgjort (det er over, det er ute av verden) έγινε κι

Detaljer

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker 1 spidd n. (stekespidd, grillspyd) σούβλα, η [i suvla] # οβελός, ο [Ǥ ǤvεlǤs] # (lite steikespyd, obelisk) οβελίσκος, ο [Ǥ ǤvεliskǤs] / terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd σουβλάκι µοσχαρίσιο/χοιρινό,

Detaljer

εnas] : den ene.. den andre (førstnevnte. sistnevnte) ο µεν... ο δε [Ǥ mεn Ǥ ðε]

εnas] : den ene.. den andre (førstnevnte. sistnevnte) ο µεν... ο δε [Ǥ mεn Ǥ ðε] 1 en ub.art. ένας /µία (µια)/ένα [εnas/mia (mja)/εna] # (ubest. pron. en eller annen, man) (m.) κανένας [kanεnas] / κανείς [kanis] - (f.) καµιά [kamja] / καµία [kamia] - (n.) κανένα [kanεna] / κάνα [kana]

Detaljer

ύπνο όταν χτύπησε το τηλέϕωνο [mǥlis εtimazǥmun na paǥ ja ipnǥ Ǥtaŋ Χtipisε tǥ

ύπνο όταν χτύπησε το τηλέϕωνο [mǥlis εtimazǥmun na paǥ ja ipnǥ Ǥtaŋ Χtipisε tǥ 1 ferd f.m. (tur, reise) ταξίδι, το [tǥ taksiði] # (ekspedisjon, reise, delegasjon) αποστολή η [i apǥstǥli] # (tur, marsj, løp) δρόµος, ο [Ǥ ðrǥmǥs] / jeg var akkurat i ferd med/ skulle akkurat til å å

Detaljer

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/ 1 fly n. αεροπλάνο, το [tǥ aεrǥplanǥ] # (luftfartøy) αεροσκάϕος, το [tǥ aεrǥskaǥs] / enmotors/tomotots/firemotors fly µονοκινητήριο/δικινητήριο/τετρακινητήριο αεροπλάνο, το [tǥ mǥnǥkinitiriǥ/ðikinitiriǥ/tεtrakinitiriǥ

Detaljer

ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/

ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/ 1 ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/ εrχǥmε/taksiðεvǥ mε talǥDžǥ] # πηγαίνω έϕιππο/καβάλα [pijεnǥ εfipǥs/kavala] # (ri/sykle, stige opp på en hest/sykkel) καβαλικεύω

Detaljer

slabbedask sladd sladde sladder det er bare tomme rykter/slarv fare med sladder fare med sladder om noen

slabbedask sladd sladde sladder det er bare tomme rykter/slarv fare med sladder fare med sladder om noen 1 slabbedask m. (lurendreier, bedrager, juksemaker, falskspiller) απατεώνας, ο [Ǥ apatεǥnas] # (døgenikt, dagdriver, lathans, dovenpels) ακαµάτης, ο [Ǥ akamatis] # ανεπρόκοπος, ο [Ǥ anεprǥkǥpǥs] # ανυπρόκοπος,

Detaljer

[ϑεlimatika] # επίτηδες [εpitiðεs] # εξεπίτηδες [εksεpitiðεs] # επιταυτού

[ϑεlimatika] # επίτηδες [εpitiðεs] # εξεπίτηδες [εksεpitiðεs] # επιταυτού 1 vilje m. βουλή, η [i vuli] # (det å ville noe) βούληση, η [i vulisi] # (intensjon, ønske) θέληση, η [i ϑεlisi] / av egen fri vilje αυτόβουλα [aftǥvula] # αυτόβουλως* [aftǥvulǥs] # αυτοπροαίρετος [aftǥprǥεrεtǥs]

Detaljer

monogami m. (engifte) µονογαµία, η [i mǥnǥDžamia] monografi m. µονογραϕία, η [i mǥnǥDžrafia]

monogami m. (engifte) µονογαµία, η [i mǥnǥDžamia] monografi m. µονογραϕία, η [i mǥnǥDžrafia] 1 mon v (mon tro, skal tro, jeg lurer på, (jeg) gadd vite) (konj.:) άραγε [arajε] / mon tro hvem han kan være? (jeg lurer på hvem han er) άραγε ποιος να 'ναι; [arajε pjǥs nanε] : mon tro hvor mange som

Detaljer

απόρθητος [apǥrϑitǥs] # απρόσβλητος [aprǥzvlitǥs] # (sikret mot

απόρθητος [apǥrϑitǥs] # απρόσβλητος [aprǥzvlitǥs] # (sikret mot 1 U uakseptabel adj. (forkastelig, umulig) απαράδεκτος [aparaðεkt34ǥs] # απαράδεχτος [aparaðεχtǥs] / dette er helt uakseptabelt! (nå går det for vidt! det er utenfor sømmelighetens grenser!) αυτό παραείναι!

Detaljer

før η προηγουµένη ηµέρα [i prǥïDžumεni imεra] # την προηγουµένη ηµέρα [tim

før η προηγουµένη ηµέρα [i prǥïDžumεni imεra] # την προηγουµένη ηµέρα [tim 1 D da konj. (ettersom) αϕού [afu] # (så snart som) άµα [ama] # (hvoretter, og så) οπότε [ǤpǤtε] # οπόταν [ǤpǤtan] da adv. (i så fall) τότε [tǥtε] # (vel, nå, så, følgelig) λοιπόν [lipǥn] # (om tid: som,

Detaljer

ψήνω σε εορταστική ψησταριά κρεάτων [psinǥ sε εǥrtastiki psistarja krεatǥn]

ψήνω σε εορταστική ψησταριά κρεάτων [psinǥ sε εǥrtastiki psistarja krεatǥn] 1 gribb m. (ornit., bokst. og overf. plyndrer, sjakal) γύπας, ο [Ǥ jipas] # άρπαγος, ο [Ǥ arpaDžǥs] # αρπακτικό όρνιο, το [tǥ arpaktikǥ ǤrniǤ] griff m. (fabeldyr, halvt løve og halvt ørn) γρύπας, ο [Ǥ Džripas]

Detaljer

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len

έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len 1 len n. (hist.: område med føydale rettigheter, maktområde) δεσποτάτο, το [tǥ ðεspǥtatǥ] lend m. (hoftdeparti, side, flanke) λαγόνα, η [i laDžǥna] lende n. (terreng) έδαϕος, το [tǥ εðafǥs] / åpent lende

Detaljer

skodde f.m. (tåke) οµίχλη, η [i ǤmiΧli] # πούσι, το [tǥ pusi] skofabrikant m. (skoprodusent) υποδηµατοβιοµήχανος, ο [Ǥ ipǥðimatǥviǥmiχanǥs]

skodde f.m. (tåke) οµίχλη, η [i ǤmiΧli] # πούσι, το [tǥ pusi] skofabrikant m. (skoprodusent) υποδηµατοβιοµήχανος, ο [Ǥ ipǥðimatǥviǥmiχanǥs] 1 sklerose m. (med.) σκλήρωση, η [i sklirǥsi] skli v. (gli) γλιστρώ [DžlistrǤ] # (om jordras etc.: skli nedover, rase ut) κατολισθαίνω [katǥlisϑεnǥ] # γλιστρώ (προς τα) κάτο [DžlistrǤ prǥs ta katǥ] / han

Detaljer

sugelam n. (lam som suger morsmelk) αρνάκι γάλακτος, το [tǥ arnaki DžalaktǤs]

sugelam n. (lam som suger morsmelk) αρνάκι γάλακτος, το [tǥ arnaki DžalaktǤs] 1 subbe v. (gå subbende, subbe omkring/bortover) σέρνω τα βήµατά µου [sεrnǥ ta vimata mu] # (subbe med føttene, slepe med føttene) σέρνω τα πόδια [sεrnǥ ta pǥðia] / subbe skoene over golvet (gå subbende

Detaljer

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i 1 F f. (forkortelse for femininum, feminin) θηλ. (θηλυκός) [ϑilikǥs] fabel m. (myte, legende) µύθος, ο [Ǥ miϑǥs] # µυθολόγηµα, το [tǥ miϑǥlǥjima] / allegorisk eller moralsk fabel απόλογος, ο [Ǥ apǥlǥDžǥs]

Detaljer

µέχρι τέλους [ðiavazǥ εna vivliǥ aparçiz mεχri tεlus] / fra begynnelsen (helt fra

µέχρι τέλους [ðiavazǥ εna vivliǥ aparçiz mεχri tεlus] / fra begynnelsen (helt fra 1 fra prep. από [apǥ] # (hvorfra) απ' όπου [ap Ǥpu] / fra alle kanter από παντού [apǥ pandu] : folk kom løpende fra alle kanter άνθρωποι ήρθαν τρέχοντας από παντού [anϑrǥpi irϑan drεχǥndas apǥ pandu] /

Detaljer

sabinerinnerovet (rovet på de sabinske kvinner) η αρπαγή των Σαβινών [i arpaji tǥn

sabinerinnerovet (rovet på de sabinske kvinner) η αρπαγή των Σαβινών [i arpaji tǥn 1 S sabel m. σπαθί, το [tǥ spaϑi] # (folk.) πάλα, η [i pala] sabelrasling f.m. (overf.: krigersk, truende oppførsel) πολεµικός εκϕοβισµός, ο [Ǥ pǥlεmikǥs εkfǥvizmǥs] sabinerinnerovet (rovet på de sabinske

Detaljer

o oase obduksjon foreta obduksjon obelisk obertsløytnant objekt direkte/indirekte objekt objektiv objektiv

o oase obduksjon foreta obduksjon obelisk obertsløytnant objekt direkte/indirekte objekt objektiv objektiv 1 O o (15. bokstav i det greska alfabetet) όµικρον, το [tǥ ǤmikrǤn] oase m. όαση, η [i Ǥasi] obduksjon m. (med.)(likåpning) νεκροψία, η [i nεkrǥpsia] # νεκροσκοπία, η [i nεkrǥskǥpia] # (inspeksjon på stedet,

Detaljer

kaϑε ΧrǤnǤz mεtrai ðipla ja ti sindaksi]

kaϑε ΧrǤnǤz mεtrai ðipla ja ti sindaksi] 1 do m. (mus.) ντο, το [tǥ dǥ] do m.n. (klosett, wc) βεσές, ο [Ǥ vεsεs] # αποχωρητήριο, το [tǥ apǥχǥritiriǥ] # (klosett, tørrklosett, latrine) απόπατος, ο [Ǥ apǥpatǥs] / gå på do αποπατώ [apǥpatǥ] # (voksne:

Detaljer

rabulist m. (demagog, agitator) δηµαγωγός, ο/η [Ǥ/i ðimaDžǥDžǥs] # δηµοκόπος, ο [Ǥ ðimǥkǥpǥs] # (oppvigler) λαοπλάνος, ο [Ǥ laǥplanǥs]

rabulist m. (demagog, agitator) δηµαγωγός, ο/η [Ǥ/i ðimaDžǥDžǥs] # δηµοκόπος, ο [Ǥ ðimǥkǥpǥs] # (oppvigler) λαοπλάνος, ο [Ǥ laǥplanǥs] 1 R rabalder n. (brudulje, bråk) καυγάς, ο [Ǥ kavDžas] # αναµπουµπούλα, η [i anabumbula] # (ballade, spetakkel, hurlumhei) άρπαγµα, το [tǥ arpaDžma] # του κουτρούλη ο γάµος [tǥ kutruli Ǥ DžamǤs] # (støy av

Detaljer

εtǥn] / de (som bor/holder til) under oss οι αποκάτω µας [i apǥkatǥ mas] / du

εtǥn] / de (som bor/holder til) under oss οι αποκάτω µας [i apǥkatǥ mas] / du 1 unasjonal adj. (upatriotisk) αντεθνικός [andεϑnikǥs] unaturlig adj. (affektert, tilgjort) εξεζητηµένος [εksεzitimεnǥs] # (affektert, bundet, tvungen, sær, irrasjonell, naturstridig) αϕύσικος [afisikǥs]

Detaljer

pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε

pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε 1 pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε µέγεθος τσέπης [vivliǥ sε mεjεϑǥs tsεpis] pode m. (gutt, avlegger) βλαστάρι, το [tǥ vlastari] pode v. (et tre) βολιάζω

Detaljer

ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik

ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik 1 E eau de cologne m. (kølnervann) κολώνια, η [i kǥlǥnia] # κολόνια, η [i kǥlǥnia] / ei lita flaske eau de cologne ένα µπουκαλάκι κολώνια [εna bukalaki kǥlǥnia] ebbe f.m. (lavvann) άµπωτη, η [i ambǥti]

Detaljer

pεndε kε stǥ çεri para ðεka kε kartεri] # κάλλιο ένα και στο χέρι παρά δέκα και

pεndε kε stǥ çεri para ðεka kε kartεri] # κάλλιο ένα και στο χέρι παρά δέκα και 1 fuge f.m. (sprekk, mellomrom mellom to konstruksjonselementer, skjøt, sammenføyning) αρµός, ο [Ǥ armǥs] fuge v. (spekke, tette sprekker i mur) αρµολογώ [armǥlǥDžǥ] fuging f.m. (spekking av mur) αρµολό(γ)ηµα,

Detaljer

n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo-

n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo- 1 N n m. (bokstaven n) νι, το [tǥ ni] / ν' = tallverdi 50 / fork. for sør Ν. (Νότιος) / sørøst NA. / sør-vest Ν. nabo m. (mannlig:) γείτονας, ο [Ǥ jitǥnas] # (kvinnelig:) γειτόνισσα, η [i jitǥnisa] / en

Detaljer

EGG ΑΥΓΌ EGG HUEVO EI ŒUFS

EGG ΑΥΓΌ EGG HUEVO EI ŒUFS NAAFs matparlører > Ved eggallergi må både plommen og hviten unngås inngår i mange matvarer som for eksempel sauser, kaker, bakverk, kavringer, kjeks, pasta, konfekt med mer Matlagingstradisjoner varierer

Detaljer

babykorg f. (babybag) ϕοριτό λίκνο, το [tǥ fǥritǥ liknǥ] # (dagl.) πορτ µπεµπέ, ο [Ǥ

babykorg f. (babybag) ϕοριτό λίκνο, το [tǥ fǥritǥ liknǥ] # (dagl.) πορτ µπεµπέ, ο [Ǥ 1 B Baal (rel.)(guddom) Βάαλ [val] babbel n. (uforståelig, utydelig tale) δυσνόητη/ακατάληπτη οµιλία, η [i ðisnǥiti/ akatalipti Ǥmilia] # συναρτισίες [sinartisiεs] # µουρµουρίσµατα [murmurizmata] babelsk

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

HANS OG GRETE. Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas

HANS OG GRETE. Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas HANS OG GRETE Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas Musikk av Lisa Smith Walaas ROLLER Storesøster Storebror Hans Hans 2 Grete Grete 2 Heksa Urd And A And Reas And Ikken And Ers Ravner

Detaljer

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg.

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg. Bremen nok en gang Da var årets Brementur gjennomført. Igjen sitter man med mange gode minner og ennå rikere på motorhistoriske opplevelser opplevd sammen med motorhistoriske venner. Jeg har ved flere

Detaljer

ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/

ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/ 1 ut adv. έξω [εksǥ] / dra/skyve/sparke noen ut βγάζω κάποιον έξω µε τραβήγµατα/ σπρωξιές /κλωτσιές [vDžazǥ kapiǥn εksǥ mε traviDžmata/sprǥksiεs/klǥtsiεs] / dra ut av byen (dra ut på landet) βγαίνω έξω από

Detaljer

Oversikt over oppgaver Hjelper

Oversikt over oppgaver Hjelper Oversikt over oppgaver Hjelper Navn: Patrulje: År: Innhold: Klar deg selv: 1, 11, 17, 21,22 Speiderkunnskap: 2, 3, 4,5, 12,13,14,15,17, 31 Kirke / Misjon: 10, 30 Natur: 18, 26, 27, 28, 29 Iakttagelse:

Detaljer

Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014. Bergprekenen

Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014. Bergprekenen Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014 Bergprekenen To spørsmål til hver samling: Hva sier Gud til oss/meg i teksten? Hva gjør vi/jeg med det? Utfordring: Bruk bibelteksten konkret på ditt disippelliv

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Viktige sikkerhetsanvisninger - Sørg for at spenningen på apparatet korresponderer med den i veggen din. - Ikke la barn bruke apparatet uten tilsyn. Hold apparatet

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Moira Young. Blodrød vei. Oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen. Gyldendal

Moira Young. Blodrød vei. Oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen. Gyldendal Moira Young Blodrød vei Oversatt av Torleif Sjøgren-Erichsen Gyldendal Til mine foreldre og til Paul Lugh ble født først. Ved vintersolverv, da sola henger lavest på himmern. Deretter meg. To timer seinere.

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

Internkontroll rutiner for hygiene, mat og avfallshåndtering i Solandsbakken barnehage

Internkontroll rutiner for hygiene, mat og avfallshåndtering i Solandsbakken barnehage Internkontroll rutiner for hygiene, mat og avfallshåndtering i Solandsbakken barnehage Hensikt med rutiner er å sikre styring og kontroll med kritiske punkter som kan true matsikkerheten i barnehagen.

Detaljer

INNHOLD TEKSTBOK INNLEDNING... 27

INNHOLD TEKSTBOK INNLEDNING... 27 Innhold INNHOLD TEKSTBOK INNLEDNING... 27 Kapittel 1 MIRAKLENES BETYDNING I. Prinsippene for mirakler... 29 II. Åpenbaring, tid og mirakler... 32 III. Soning og mirakler... 34 IV. Å unnslippe mørket...

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie.

Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie. Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie. NASJONALROMANTIKKEN Kommer til syne i malekunst, musikk og litteratur I litteratur kommer romantikken mest til uttrykk

Detaljer

Leveregler for utøvere, trenere og foreldre i LRK

Leveregler for utøvere, trenere og foreldre i LRK Ansvarlig: Leder svømming og leder vannpolo Gjelder fra 28.08.13 Leveregler for utøvere, trenere og foreldre i LRK Formål Formålet med disse levereglene er å tydeliggjøre de forventninger og krav som stilles

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 U T V E L G E L S E U T V I K L I N G L E D E R S K A P H O G A N U T V I K L I N G K A R R I E R E Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 Dato: August

Detaljer

Forhuden hos hunder er nærmest som en pelskledd lomme som beskytter hundens penis mot kulde og skader.

Forhuden hos hunder er nærmest som en pelskledd lomme som beskytter hundens penis mot kulde og skader. 1 Forhuden hos hunder er nærmest som en pelskledd lomme som beskytter hundens penis mot kulde og skader. Når hunden går i gjørme og tett høy vegetasjon blir forhuden utsatt for både skitt og bakterier.

Detaljer

MAX RESPEKT. Hvor mange blir mobbet? Tar elevene hensyn? AVIS PROSJEKT! Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg!

MAX RESPEKT. Hvor mange blir mobbet? Tar elevene hensyn? AVIS PROSJEKT! Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg! MAX RESPEKT Årgang 1, nummer 1 Desember 2009 RESPEKT Tar elevene hensyn? Hvor mange blir mobbet? AVIS PROSJEKT! Har elevene kost seg med prosjektet? Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal

Detaljer

DE 20 DELØVELSENE. Mål Svømmedyktighet: svømme 25 meter ha hodet under vann snu svømmeretning vende fra mage til rygg og motsatt flyte

DE 20 DELØVELSENE. Mål Svømmedyktighet: svømme 25 meter ha hodet under vann snu svømmeretning vende fra mage til rygg og motsatt flyte DE 20 DELØVELSENE Svømmedyktighet: svømme 25 meter ha hodet under vann snu svømmeretning vende fra mage til rygg og motsatt flyte 1) Hodet under vann 2) Rytmisk pusting 3) Hopp - hodet under vann 4) Flyte

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringer Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal hvor de tre hovedpersonene

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Stig Dagermann: Å DREPE ET BARN

Stig Dagermann: Å DREPE ET BARN Stig Dagermann: Å DREPE ET BARN Det er en lett dag og solen står på skrå over sletten. Snart vil klokkene ringe, for det er søndag. Mellom et par rugåkrer har to unge funnet en sti som de aldri før har

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Instrucciones para el uso

Instrucciones para el uso Instrucciones para el uso LAVADORA ES Español, 1 DK Dansk, 37 GR NO Ελληνικά, 13 Norsk, 25 Sumario Instalación, 2-3 Desembalaje y nivelación Conexiones hidráulicas y eléctricas Primer ciclo de lavado Datos

Detaljer

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham.

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham. *JOHANNES 13: 1-17 *1 Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen Hans var kommet, da Han skulle gå bort fra denne verden til sin Far. Som Han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket

Detaljer

1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan.

1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan. CLOSER Av: Patrick Marber 1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan. 1 Fint. Jeg skal bare bytte film. Du har litt tid? 2 Mmm. Mmmm. 3 Noe imot at jeg røyker? 4 Hvis du

Detaljer

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom 1. Byen Jeg la hodet bakover. Rustbrune jernbjelker strakte seg over meg, på kryss og tvers i lag på lag. Jeg bøyde meg enda litt lenger, det knakte i nakken. Var det toppen, langt der oppe? Jeg mistet

Detaljer

Evaluering av atferdsanalytisk behandling: Lettere sagt enn gjort?

Evaluering av atferdsanalytisk behandling: Lettere sagt enn gjort? Evaluering av atferdsanalytisk behandling: Lettere sagt enn gjort? Børge Holden Det handler om: Hva skal behandles, og hvordan skal det defineres og registreres? Hvordan vet vi at vi registrerer det vi

Detaljer

VICTORIA KIELLAND I lyngen Prosa

VICTORIA KIELLAND I lyngen Prosa VICTORIA KIELLAND I lyngen Prosa Når krypdyret i oss blir angrepet i én av huleåpningene sine, viser det seg i en annen. H.D. Thoreau, Walden livet i skogene (1854) Til M og Y 1 Kroppen er åpen. Lyset

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Steg 1: JafseFisk følger musepekeren

Steg 1: JafseFisk følger musepekeren JafseFisk Introduksjon Vi skal nå lage et JafseFisk-spill! Målet i spillet er å hjelpe JafseFisk med å spise alle byttedyrene som svømmer rundt i havet. Steg 1: JafseFisk følger musepekeren Først skal

Detaljer

Generelle opplysninger:

Generelle opplysninger: Generelle opplysninger: Bruk av Air condition: Det er herlig med sol og varme, men til tider blir temperaturen litt for høy. Da er det godt å kunne kjøle ned innelufta. Vi henstiller likevel gjestene til

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Bruk av resirkulert plast i nye produkter. Og litt om Folldal!

Bruk av resirkulert plast i nye produkter. Og litt om Folldal! Bruk av resirkulert plast i nye produkter Og litt om Folldal! Min erfaring La det være v klart, jeg er ingen plastfagmann, og kanskje er det en fordel når n r man gir seg i kast med resirkulert plast.

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

UltraShield TM Rengjøringsmanual

UltraShield TM Rengjøringsmanual VIKTIG: FØR DU BEGYNNER Man kan bruke en høytrykkspyler, med en bred vifte dyse, men kun med trykk under 100 bar og med en avstand på 30 cm i fra terrassebordene. Utvis ekstrem forsiktig ved bruk av en

Detaljer