έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len"

Transkript

1 1 len n. (hist.: område med føydale rettigheter, maktområde) δεσποτάτο, το [tǥ ðεspǥtatǥ] lend m. (hoftdeparti, side, flanke) λαγόνα, η [i laDžǥna] lende n. (terreng) έδαϕος, το [tǥ εðafǥs] / åpent lende (sted med vid utsikt) ξάγναντο, το [tǥ ksaDžnandǥ] lende- (som angår korsryggen) οσϕυϊκός [ǤsfiikǤs] lendeklede n. ύϕασµα που σκεπάζει τις λαγόνες [ifazma pu skεpazi tiz laDžǥnεs] lene v. (hvile, sette) ακουµπώ [akumbǥ] # (krenge, skråne, helle, tippe, velte, ha slagside) γέρνω [jεrnǥ] # πλαγιάζω [plajazǥ] / hun lente seg på armen hans ακούµπησε στο µπράτσο του [akumbisε stǥ bratsǥ tu] / ikke len deg ut av vinduet! µη γέρνεις έξω από το παράθυρο! [mi jεrnis εksǥ apǥ tǥ paraϑirǥ] / len deg på armen min (len deg på meg) γείρε πάνω µου [jirε panǥ mu] / lene albuene mot bordet (la albuene hvile mot bordet) ακουµπώ τους αγκώνες µου στο τραπέζι [akumbǥ tus aŋgǥnεz mu stǥ trapεzi] / lene seg bakover γέρνω πίσω [jεrnǥ pisǥ] # αναγέρνω [anajεrnǥ] # µισοξαπλώνω [misǥksaplǥnǥ] # (legge seg tilbake, ligge tilbakelent) απογέρνω [apǥjεrnǥ] : han lente seg tilbake έγειρε/έγυρε πίσω [εjirε pisǥ] lenestol m. πολυθρόνα, η [i pǥliϑrǥna] / i en lenestol σε πολυθρόνα [sε pǥliϑrǥna] lengde f.m. µήκος, το [tǥ mikǥs] # µάκρος, το [tǥ makrǥs] # (størrelse, omfang) έκταση, η [i εktasi] / den totale lengde το συνολικό µήκος [tǥ sinǥlikǥ mikǥs] / geografisk lengde (lengdegrad) γεωγραϕικό µήκος [jεǥDžrafikǥ mikǥs] / hesten min vant med to lengder το άλογό µου κέρδισε µε δύο µήκη [tǥ alǥDžǥ mu kεrðisε mε ðiǥ miki] / hvis de har samme lengde (hvis de er like langde) αν έχουν το ίδιο µήκος [an εχun tǥ iðiǥ mikǥs] / i hele dets/dens/sin lengde og bredde σ' όλο το πλάτος και τι µήκος του/της [sǥlǥ tǥ platǥs kε tǥ mikǥs tu/tis] / lengden på talen hans η έκταση της αγόρευσής του [i εktasi tu aDžǥrεfsis tu] / veien har en lengde på 20 kilometer η oδός έχει µήκος 20 χλµ. [i ǤðǤs εçi mikǥs ikǥsi çiljǥmεtrǥn] lengdegrad m. (geografisk lengde) γεωγραϕικό µήκος [jεǥDžrafikǥ mikǥs] lengdehopp n. άλµα εις µήκος, το [tǥ alma iz mikǥs] lengdemål n. µέτρο µήκους, το [tǥ mεtrǥ mikus] lengdemåling f. (mek.) αλυσόδεµα, το [tǥ alisǥðεma] lenge adv. πολύ(ν) καιρό [pǥli kεrǥ/ pǥliŋ gεrǥ] # (i lengre tid) από πολύ καιρό [apǥ pǥli kεrǥ] # από µακρού* [apǥ makru] # επί µακρόν* [εpi makrǥn] / de snakket lenge sammen έµειναν συζητούντες επί µακρόν [εminan sizitundεs εpi makrǥn] / det er (ennå) lenge til påske το Πάσχα αργεί ακόµα [tǥ pasχa arji akǥma] # είναι µακριά ώς το Πάσχα [inε makria Ǥs tǥ pasχa] : det er ikke lenge til påske (påska er ikke langt unna) το Πάσχα δεν είναι µακριά [tǥ pasχa ðεn inε makria] / det er ikke lenge til ferien δεν θ' αργήσουν οι διακοπές [ðεn ϑarjisun i ðiakǥpεs] / hvor lenge? ποσόν καιρό; [pǥsǥn gεrǥ] / jeg har lenge villet snakke med deg ήθελα από πολύ καιρό να σου µιλήσω [iϑεla apǥ pǥli kεrǥ na su milisǥ] : jeg har lenge hatt lyst til bli kjent med/treffe deg από µακριού ήθελα να σας γνωρίσω [apǥ makriu iϑεla na saz DžnǤrisǤ] / lenge før/etterpå πολύ καιρό πριν/αϕότου [pǥli kεrǥ prin/afǥtu] : lenge før/etter hans død πολύ καιρό πριν/µετά το θάνατό του [pǥli kεrǥ prin/mεta tǥ ϑanatǥ tu] / lenge og vel (meget utførlig, inngående) δια

2 2 µακρών* [ðja makrǥn] / på lenge (i lengre tid nå) εδώ και πολύ καιρό [εðǥ kε pǥli kεrǥ] / så lenge (all den tid, ettersom) ενόσω [εnǥsǥ] # ενώ [εnǥ] : så lenge en del av Kypros er okkupert av tyrkerne ενόσω τµήµα της Κύπρου κατέχεται από τους Τούρκους... [εnǥsǥ tmima apǥ tiŋ kipru katεçεtε apǥ tus turkus] lenger adv. πια [pja] # (videre) µακρύτερα [makritεra] # άλλο [alǥ] # παραπάνω [parapanǥ] # (lenger fram, videre) παρέκει [parεki] # παρεκεί [parεki] / det så nytteløst ut å vente lenger ϕαινόταν άσκοπο/µάταιο να περιµένουµε άλλο [fεnǥtan askǥpǥ/matεǥ na pεrimεnumε alǥ] / jeg kan ikke bli lenger δεν µπορώ να µείνω παραπάνω [ðεn bǥrǥ na minǥ parapanǥ] / lenger bort(e) (lenger unna) πιο µακριά [pjǥ makria] # πιο πέρα [pjǥ pεra] # πιο κάτω [pjǥ katǥ] # παρακεί [paraki] # παρεκεί [parεki] : enda lenger bort(e) ακόµα µακρύτερα [akǥma makritεra] : litt lenger borte kan dere se... λίγο παραπέρα µπορείτω να δείτε...[liDžǥ parapεra bǥritε na ðitε] / lenger fram παρακάτω [parakatǥ] / lenger inn(e) (i/til de indre delene) στα ενδότερα [sta εnðǥtεra] / lenger ned(e) πιο κάτω [pjǥ katǥ] # πιο χάµω [pjǥ ΧamǤ] # παρακάτω [parakatǥ] / lenger unna πιο πέρα [pjǥ pεra] # πιο κάτω [pjǥ katǥ] / lenger ut(e) παραέξω [paraεksǥ] / så langt/hit og ikke lenger! (nå er grensa nådd! nå er det nok!) ώς εδώ και µη παρέκει! [Ǥs εðǥ kε mi parεki] lengre adj.komp. (ytterligere) µακρύτερος [makritεrǥs] lengsel m. (begjær, lyst) λαχτάρα, η [i laχtara] # (tørst, begjær, attrå, higen) δίψα, η [i ðipsa] # επιθυµία, η [i εpiϑimia] # (hjertesorg, bekymring) καηµός, ο [Ǥ kaimǥs] # ντέρτι, το [tǥ dεrti] / blikk fulle av lengsel µατιές όλο βαλάντωµα [matjεs ǤlǤ valandǥma] / en utålmodig lengsel etter (iver etter) ανυποµονησία για [anipǥmǥnisia ja] / hemmelige lengsler ανεκδήλωτες λαχτάρες [anεkðilǥtεz laχtarεs] / lengsel etter άχτι να [aχti na] : føle en sterk lengsel etter å (glede seg veldig til å) το 'χω άχτι να [tǥχǥ aχti na] : føle en (sterk) lengsel etter å reise hjem (til hjemlandet) νιώθω λαχτάρα για την πατρίδα [njǥϑǥ laχtara ja tim patriða] / lengsel etter kjærlighet αχτάρα/δίψα για αγάπη [laχtara/ðipsa ja aDžapi] / lengsel etter ømhet λαχτάρα για στοργή [laχtara ja stǥrji] lengselsfull adj. (lengtende, tørst) διψαµένος [ðipsamεnǥs] / med et lengselsfullt blikk µε µάτια γεµάτα λαχτάρα [mε matja jεmata laχtara] lengselsfullt adv. µε λαχτάρα [mε laχtara] / se lengselsfullt på noe κοιτάζω κάτι µε λαχτάρα [kitazǥ kati mε laχtara] lengte etter v. επιθυµώ [εpiϑimǥ] # λαχταρώ [laχtarǥ] # αναζητώ [anazitǥ] # λιγώνοµαι [liDžǥnǥmε] # (savne) αποζητώ [apǥzitǥ] # (attrå, ha en brennende lengsel etter eller ønske om) επιθυµώ διακαώς [εpiϑimǥ ðiakaǥs] # ποθώ για [pǥϑǥ ja] # (lete etter, se etter, lengte etter) απογυρεύω [apǥjirεvǥ] # το έχω καηµός (να) [tǥ εχǥ kaimǥz na] # (lengte tilbake til) νοσταλγώ [nǥstalDžǥ] / han lengtet etter å komme tilbake til hjemlandet το είχε καηµό να ξαναγυρίσει στην πατρίδα [tǥ içe kaimǥ na ksanajirisi stim batriða] : jeg lengter etter å komme hjem/tilbake til hjemlandet mitt λαχταρώ την πατρίδα/να επιστρέψω στην παρτίδα µου [laχtarǥ tim patriða/na εpistrεpsǥ stim patriða mu] / han lengtet (seg syk) etter å se/treffe henne

3 3 igjen λαχταρούσε να την ξαναδεί [laχtarusε na tiŋ ksanaði] / jeg lengter etter deg σε λαχτάρησα [sε laχtarisa] / lengte etter ferie (se veldig fram til ferien) λαχταρώ τις διακπές [laχtarǥ tiz ðiakǥpεs] / lengte etter kjærlighet αποζητώ στοργή [apǥzitǥ stǥrji] / lengte etter/tilbake til sin ungdom αναζητώ τι νιότη µου [anazitǥ ti njǥti mu] / lengte seg syk etter (være fylt av vemodig lengsel) µε κατατρώει το µαράζι [mε katatrǥi tǥ marazi] # λαχταρώ [laχtarǥ] / lengte tilbake til noe νιώθω νοσταλγία για κάτι [njǥϑǥ nǥstaljia ja kati] : jeg lengter fortsatt tilbake til µου µένει µια νοσταλγία για... [mu mεni mja nǥstaljia ja] : lengte tilbake til de gode, gamle dager νοσταλγώ τον παλιό καλό καιρό [nǥstalDžǥ tǥm paljǥ kalǥ kεrǥ] / lengte utålmodig etter noe περιµένω κάτι µε ανυποµονησία [pεrimεnǥ kati mε anipǥmǥnisia] # επιθυµώ κάτι διακαώς [εpiϑimǥ kati ðiakaǥs] # (være syk av lengsel etter noe) περιµένω κάτι µε αγωνία [pεrimεnǥ kati mε aDžǥnia] # περιµένω κάτι µε λαχτάρα [pεrimεnǥ kati mε laχtara] / sånn som han lengtet etter et glass vann! πώς λαχταρούσε ένα ποτήρι νερό! [pǥz laχtarusε εna pǥtiri nεrǥ] lengtende adj. (lengselsfull, tørst) διψαµένος [ðipsamεnǥs] leninisme m. λενινισµός, ο [Ǥ lεninizmǥs] leninist m. λενινιστής, ο [Ǥ lεninistis] lenke f.m. (kjede, bånd) αλυσίδα, η [i alisiða] # λητάρι, το [tǥ litari] # (pl.)(bånd, lenker, forpliktelser, hinder) δεσµά, τα [ta ðεzma] # (lenker, fotlenker, fotjern; fengsel) αλυσίδες, οι [i alisiðεs] # δεσµά, τα [ta ðεzma] / i lenker (med håndjern på) δέσµιος [ðεzmiǥs] / sprenge sine lenker (bryte lenkter, bånd og tvang) σπάζω τα δεσµά µου [spazǥ ta ðεzma mu] / legge en fange i lenker αλυσοδένω έναν καταδικό [alisǥðεvǥ εnaŋ gataðikǥ] lenke v. (lenke fast, legge i lenker, sette lenke el. band på) αλυσοδένω [alisǥðεnǥ] # (binde sammen, feste, surre) δένω [ðεnǥ] lense v. (øse båten) αδειάζω νερά από το κύπος πλεούµενου [aðjazǥ nεra apǥ tǥ kitǥs plεumεnu] # (tappe ut, tømme, tørke, tørre) αποστραγγίζω [apǥstraŋgizǥ] / lense for været (seile rett unna vinden) ουριοδροµώ [uriǥðrǥmǥ] lensing f.m. (tømming, tapping, drenering) αποστράγγιση, η [i apǥstrangisi] lensepumpe f.m. αντλία αποστράγγισης, η [i andlia apǥstraŋgisis] # (naut.) τρόµπα σεντίνας, η [i trǥmba sεndinas] lensmannsbetjent m. αγροϕύλακας, ο [Ǥ aDžrǥfilakas] lensmannsetat m. αγροϕυλακή, η [i aDžrǥfilaki] leopard m. λεοπάρδαλη, η [i lεǥparðali] lepje v. (slikke, sleike) γλείϕω [DžlifǤ] # (slurpe, supe) ρουϕώ [rufǥ] / lepje i seg (sleike opp, samle opp med tunga ) µαζεύω µε τη γλώσσα [mazεvǥ mε ti DžlǤsa] : katten lepjet i seg melka η γάτα µάζεψε το γάλα µε τη γλώσσα [i Džata mazεpsε tǥ Džala mε ti DžlǤsa] : katten lepjet i seg all melka i en fart η γάτα έγλειψε (=ρούϕηξε) γρήγορα όλο το γάλα [i Džata εDžlipsε/rufiksε DžriDžǤra ǤlǤ tǥ Džala] leporide m. (zool.)(krysning mellom hare og kanin, belgisk hare ) λέπορις, ο [Ǥ lεpǥris] # διαταύρωση λαγού και κουνελιού [ðiastavrǥsi laDžu kε kunεlju]

4 4 leppe f.m. χείλι, το [tǥ çili] # χείλος, το [tǥ çilǥs] / fukte leppene med tunga βρέχω τα χείλη µε τη γλώσσα [vrεχǥ ta çili mε ti DžlǤsa] / illrøde lepper κατακόκκινα/ κοράλλινα χείλη [katakǥkina/ kǥralina çili] / sensuelle lepper αισθησιακά χείλη [εsϑisiaka çili] / uten lepper (leppeløs) άχειλος [açilǥs] leppe- (labial) χειλικός [çilikǥs] leppefisk m. (saltvannsfisk i familien Labridae) γύλος, ο [Ǥ jilǥs] leppestift m. κραγιόν(ι), το [tǥ krajǥn(i)] # ρουζ, το [tǥ ruz] lepra m. (spedalskhet) λέπρα, η [i lεpra] # (folk.) λούβα, η [i luva] lerke f.m. (ornit.) γαλιάντρα, η [i Džaljandra] # κορυδαλλός, ο [Ǥ kǥriðalǥs] # (en lerkeart) κατσουλιέρης, ο [Ǥ katsuljεris] lerret n. λινό, το [tǥ linǥ] # (på kino) οθόνη, η [i ǤϑǤni] # (til å male på) καµβάς, ο [Ǥ kamvas] # µουσαµάς, ο [Ǥ musamas] / grovt lerret (grov seilduk, sekkestrie) κανναβάτσο, το [tǥ kanavatsǥ] # (grovt lerret, grov jute) λινάτσα, η [i linatsa] / ha et langt lerret å bleke έχω να κάνω πολύ δρόµο [εχǥ na kanǥ pǥli ðrǥmǥ] / lerret i panoramaformat (panoramalerret) πανοραµική οθόνη, η [i panǥramiki ǤϑǤni] lesbisk adj. λεσβιακός [lεzviakǥs] / lesbisk kjærlighet λεσβιακός ερώτας [lεzviakǥs εrǥtas] / lesbisk kvinne (lespe) λεσβία, η [i lεzvia] / være lesbisk λεσβιάζω [lεzvjazǥ] Lesbos geo. Λέσβος, η [i lεzvǥs] lese v. (studere) διαβάζω [ðiavazǥ] # αναγιγνώσκω [anajiDžnǥskǥ] # (studere, drive med, sysle med) κάνω [kanǥ] # (pugge, studere) µελετώ [mεlεtǥ] / den boka har jeg ikke lest αυτό το βιβλίο δεν το διάβασα [aftǥ tǥ vivliǥ ðεn dǥ ðjavasa] / den gamle mannen kan ikke lese ο γέρος δεν µπορεί να διαβάζει [Ǥ jεrǥz ðεn bǥri na ðiavazi] / han leste gjennom (hele) boka på noen timer το ξεκοκάλισε το βιβλίο σε λίγες ώρες [tǥ ksεkǥkalisε tǥ vivliǥ sε lijεs Ǥrεs] / han leste ikke, så hvordan kunne han ha lyktes? µήπως διάβασε για να πετύχει; [mipǥz ðjavasε ja na pεtiçi] / hvis du ikke leser (dvs. leser på engelskleksa di), lærer du ikke engelsk αν δε διαβάζεις, δε θα µάθεις αγγλικά [an ðε ðiavaziz ðε ϑa maϑis aŋglika] / jeg har lest denne boka έχω διαβάσει αυτό το βιβλίο [εχǥ ðiavasi aftǥ tǥ vivliǥ] / jeg har lest halve boka έχω µισοδιαβάσει το βιβλίο µου [εχǥ misǥðiavasi tǥ vivliǥ mu] / jeg kan lese det i øynene dine το διαβάζω στα µάτια σου [tǥ ðiavasǥ sta matia su] / jeg leste tittelen og la boka tilbake på plass διάβασα τον τίτολο και ξανάβαλα το βιβλίο στη θέση του [ðjavasa tǥn ditǥlǥ kε ksanavala tǥ vivliǥ sti ϑεsi tu] / jeg liker å lese µ' αρέσει το διάβασµα [marεsi tǥ ðjavazma] # (henvisning) les også: διαβάστε επίσης: [ðjavastε εpisis] / lese av µετρώ [mεtrǥ] : lese av gass-/strøm-/vannforbruket µετρώ το γκάζι/το ηλεκτρικό/το νερό [mεtrǥ tǥ gazi/tǥ ilεktrikǥ/tǥ nεrǥ] / lese av måleren/ strømmen µετρώ το ρολόι/το ρεύµα [mεtrǥ tǥ rǥlǥi/tǥ rεvma] / lese en teksten (skjelle en huden full, gi noen så ørene flagrer) ψέλνω τον εξάψαλµο σε κάποιον [psεlnǥ tǥn εksapsalmǥ se kapiǥn] / lese (=studere) engelsk/kjemi κάνω αγγλικά/χηµεία [kanǥ aŋglika/çimia] / lese ferdig noe (lese ut boka etc.) αποδιαβάζω [apǥðiavazǥ] # διαβάζω κάτι ώς το τέλος [ðiavazǥ kati Ǥs tǥ tεlǥs] / lese for mye παραδιαβάζω

5 5 [paraðiavazǥ] / lese for noen til han/hun sovner διαβάζω σε κάποιον ώσπου ν' αποκοιµηθεί [ðiavazǥ sε kapiǥn Ǥspu napǥkimiϑi] : like å bli lest for på senga µ' αρέσει να µου διαβάζουν στο κρεβάτι [marεsi na mu ðiavazun stǥ krεvati] / lese høyt διαβάζω δυνατά [ðiavazǥ ðinata] / lese (i) kortene/i stjernene/i hånden (spå i kort/tyde stjernene/spå i hånden) διαβάζω τα χαρτιά/τ αστέρια/το χέρι κάποιου [ðiavazǥ ta Χartja/tastεria/tǤ çεri kapiu] / lese inni seg (lese stille) διαβάζω µέσα µου [ðiavazǥ mεsa mu] / lese korrektur διορθώνω δοκίµια [ðiǥrϑǥnǥ ðǥkimia] / lese lekser (pugge) διαβάζω [ðiavazǥ] : jeg må lese lekser πρέπει να διαβάζω [prεpi na ðiavazǥ] / lese mye av noe (romaner, poesi etc.) διαβάζω πολύ κάτι [ðiavazǥ pǥli kati] / lese noe/et brev grundig (saumfare noe/et brev) διαβάζω κάτι/ένα γράµµα προσεχτικά [ðiavazǥ kati/εna Džrama prǥsεχtika] / lese noen teksten (gi noen en skjennepreken) κάνω µαθήµατα ηθικής σε κάποιον [kanǥ maϑimata iϑikis sε kapiǥn] / lese om igjen (lese på nytt) ξαναδιαβάζω [ksanaðiavazǥ] / lese opp (resitere, deklamere, framføre, avsi) απαγγέλλω [apaŋgεlǥ] # λέ(γ)ω [lε(Dž)ǥ] # (lire av seg, ramse opp) αραδιάζω [araðjazǥ] : han leste opp ei navneliste αράδιασε µια λίστα µε ονόµατα [araðiasε mja lista mε ǤnǤmata] : lese opp et dikt επάγγελλω ποίηµα [εpangεlǥ piima] ά λέγω ένα ποίηµα [lεDžǥ εna piima] / lese på senga διαβάζω στο κρεβάτι [ðiavazǥ stǥ krεvati] : jeg liker å lese på senga µου αρέσει να διαβάζω στο κρεβάτι [mu arεsi na ðiavazǥ stǥ krεvati] / lese smusslitteratur (søppel) διαβάζω αηδίες [ðiavazǥ aiðiεs] / lese tankene til noen (ha en forutanelse) προλαµβάνω τη σκέψη κάποιου [prǥlamvanǥ ti skεpsi kapiu] # (være tankeleser) διαβάζω τα σκέψη κάοιου [ðiavazǥ ta skεpsi kapiu] / lese til eksamen µελετώ για εξετάσεις [mεlεtǥ ja εksεtasis] / lese uavbrutt og ukritisk (overflatisk) διαβάζω συνεχώς και αδιακρίτως [ðiavazǥ sinεχǥs kε aðiakritǥs] / leste du siste ukes utgave av dette ukebladet? διάβασες το τεύχος της περασµένης εβδοµάδας του περιοδικού αυτού; [ðjavasεs tǥ tεfχǥs tis pεrazmεnis εvðǥmaðas tu pεriǥðiku aftu] / (om noe kjedelig:) må jeg lese alle disse sidene/alt dette kjedelige stoffet? πρέπει να διαβάζω όλα αυτά τα κατεβατά τώρα; [prεpi na ðiavazǥ Ǥla afta ta katεvata tǥra] lesebok f.m. αναγνωσµατάριο, το [tǥ anaDžnǥzmatariǥ] # (abc-bok) αναγνωστικό, το [tǥ anaDžnǥstikǥ] # (lesetekst(er)) ανάγνωσµα, το [tǥ anaDžnǥzma] lesebriller f.m.pl. γυαλιά διαβάσµατος, τα [ta jalja ðiavazmatǥs] leser m. αναγνωστής, ο [Ǥ anaDžnǥstis] # f. αναγνώστρια, η [i anaDžnǥstria] lesehest m. (bokorm) βιβλιοϕάγος, ο [Ǥ vivliǥfaDžǥs] # (en altetende leser, en som leser alt han kommer over)(mannlig) αδηϕάγος αναγνωστής, ο [Ǥ aðifaDžǥs anaDžnǥstis] # (kvinnelig) αδηϕάγη αναγνώστρια, ο [Ǥ aðifaji anaDžnǥstria] leselig adj. (pent skrevet, velskrevet) καλογραµµένος [kalǥDžramεnǥs] leser m. αναγνώστης, ο [Ǥ anaDžnǥstis] # f. αναγνώστρια, η [i anaDžnǥstria] leserkrets m. κύκλος των αναγνωστών, ο [Ǥ kiklǥs tǥn anaDžnǥstǥn] / en bred leserkrets ένας ευρύς κύκλος αναγνωστών [εnas εvris kiklǥs anaDžnǥstǥn] leselampe f. πορτατίϕ, το [tǥ pǥrtatif] leselig adj. αναγνώσιµος [anaDžnǥsimǥs] # (lettlest) ευανάγνωστος, ο [εvanaDžnǥstǥs]

6 6 leselyst m. (lærelyst, flid med studiene) µελετηρότητα, η [i mεlεtirǥtita] lesende adj. (lese-) αναγνωστικός [anaDžnǥstikǥs] lese- og skrivekyndig adj. (lese- og skrivekyndig person) γραµµατιζούµενος(, ο) [(Ǥ) DžramatizumεnǤs] lesepult m. (kirkelig: korpult) αναγνωστήρι, το [tǥ anaDžnǥstiri] # αναλόγιο, το [tǥ analǥjiǥ] # (kirkehist.) άµβωνας, ο [Ǥ amvǥnas] leser m. (mannlig) αναγνώστης, ο [Ǥ anaDžnǥstis] # (kvinnelig) αναγνώστρια, η [i anaDžnǥstria] / en altetende leser (en som er altetende når det gjelder litteratur, lesehest) αδηϕάγος αναγνωστής, ο [Ǥ aðifaDžǥs anaDžnǥstis] # παµϕάγος αναγνώστης [pamfaDžǥs anaDžnǥstis] # f. παµϕάγα αναγνώστρια, η [pamfaDža anaDžnǥstria] / en gjennomsnittlig leser ένα µέσος αναγνώστης [εna mεsǥs anaDžnǥstis] # µια µέσα αναγνώστρια [mja mεsa anaDžnǥstria] / en ivrig leser (en som sluker alt han kommer over av lesestoff) αχόρταγος αναγνώστης [aχǥrtaDžǥs anaDžnǥstis] / lesere (leserkrets, lesende publikum) αναγνωστικό κοινό, το [tǥ anaDžnǥstikǥ kinǥ] leserbrev n.pl. επιστολές αναγνωστών, οι [i εpistǥlεs anaDžnǥstǥn] leserbrevspalte f.m. στήλη αναγνωστών, η [i stili anaDžnǥstǥn] # στήλη αλληλογραϕίας, η [i stili alilǥDžrafias] leserkrets m. αναγνωστικό κοινό, το [tǥ anaDžnǥstikǥ kinǥ] / leserkretsen til en forfatter το αναγνωστικό κοινό ενός συγγραϕέα [tǥ anaDžnǥstikǥ kinǥ εnǥs siŋgrafεa] lesesal m. αναγνωστήριο, το [tǥ anaDžnǥstiriǥ] # (lesestue/studierom på skolen) αίθουσα µελέτης, η [i εϑusa mεlεtis] # (leserom/lekserom på skolen eller hjemme) µελετητήριο, το [tǥ mεlεtitiriǥ] lesesirkel m. (studiering) κύκλος σπουδών, ο [Ǥ kiklǥs spuðǥn] lesestoff n. (υλικό για) διάβασµα, το [tǥ (ilikǥ ja) ðjavazma] / lett lesestoff (lett lesning) ελαϕρό διάβασµα/ [εlafrǥ ðjavazma] lesestykke n. (utdrag for opplesning) απόσπασµα για απαγγελία, το [tǥ apǥspazma ja apaŋgεlia] / bok med lesestykker βιβλίο µε απoσπάσµατα για απαγγελία [apǥspazma ja apaŋgεlia] lesing f.m. (gjennomlesing) ανάγνωση, η [i anaDžnǥsi] # (det å lese, også: lesning, lesestoff) διάβασµα, το [tǥ ðjavazma] / jeg har inga tid til lesing δεν έχω καιρό για διάβασµα [ðεn εχǥ kεrǥ ja ðjavazma] / jeg har stor glede og nytte av lesing αντλώ µεγάλη ευχαρίστιηση από το διάβασµα [andlǥ mεDžali εfχaristisi apǥ tǥ ðjavazma] / lesinga av brevet η ανάγνωση της επιστολής [i anaDžnǥsi tis εpistǥlis] / skriving og lesing γραϕή και ανάγνωση [Džrafi kε anaDžnǥsi] lesjon m. (sår) τραύµα, το [tǥ travmata] / indre lesjoner εσωτερικά τραύµατα [εsǥtεrika travmata] leskedrikk m. (forfriskning) αναψυκτικό (ποτό), το [tǥ anapsiktikǥ (pǥtǥ)] lesning f.m. (lesetekst) ανάγνωσµα, το [tǥ anaDžnǥzma] # (lesing, det å lese) διάβασµα, το [tǥ ðjavazma] / det er hyggelig lesning είναι ευχάριστο ανάγνωσµα [inε εfχaristǥ anaDžnǥzma] / overfladisk lesning επιπόλαιο διάβασµα [εpipǥlεǥ ðjavazma] /

7 7 tilfeldig/ikke systematisk lesning ακατάστατο/ ασυστηµατοποιητό διάβασµα, το [tǥ akatastatǥ/asistimatǥpiitǥ ðjavazma] lespe f. (lesbisk kvinne, homofil kvinne) λεσβία, η [i lεzvia] lespe v. (ang. uttale) ψευδίζω [psεvðizǥ] # τσευδίζω [tsεvðizǥ] lesse v. (laste opp, lesse på) ϕορτώνω [fǥrtǥnǥ] / lesse av (losse, avlaste) ξεϕορτώνω [ksεfǥrtǥnǥ] / lesse av en lastebil ξεϕορτώνω ένα ϕορτιγό [ksεfǥrtǥnǥ εna fǥrtiDžǥ] lesseapparat n. (lasteskuffe) µηχανικό ϕτυάρι, το [tǥ miχanikǥ ftjari] lest m. (skolest) καλαπόδι, το [tǥ kalapǥði] / bli ved sin lest (holde seg til det en kan, passe sine egne saker) κοιτάζω τη δουλειά µου [kitazǥ ti ðulja mu] lete v. ψάχνω [psaχnǥ] # (søke, rote) ανασκαλεύω [anaskalεvǥ] (se, kikke, undersøke) κοιτάζω [kitazǥ] # (prospektere, grave, bore) κάνω έρευνα [kanǥ εrεvna] / de lette overalt/i alle kroker («de lot ingen krok være ugjennomsøkt») δεν αϕήνανε άψαχτη γωνιά [ðεn afinana apsaχti DžǤnja] : jeg lette i alle kriker og kroker έψαξα κάθε γωνιά [εpsaksa kaϑε DžǤnja] / lete etter (se etter) ζητώ [zitǥ] # αναζητώ [anazitǥ] # γυρεύω [jirεvǥ] # (lete etter, se etter, lengte etter) απογυρεύω [apǥjirεvǥ] : hvem/hva leter du etter? ποιον/τι γυρεύεις; [piǥn/ti jirεvis] : hvor i all verden ble det av deg? - vi har lett etter deg overalt τι έγινες; σε ψάχναµε παντού [ti εjinεs sε psaχnamε pandu] : jeg har lett etter han over hele byen (jeg har trålet hele byen for å finne han) γύρισα όλη την πόλη για να τον βρω [jirisa Ǥli tim bǥli ja na tǥm vrǥ] : jeg leter etter broren min/klokka mi ζητώ τον αδερϕό µου/το ρολόϊ µου [zitǥ tǥn aðεrfǥ mu/tǥ rǥlǥi mu] : jeg leter etter mannen min/hatten min γυρεύω τον άντρα µου/το καπέλλο µου [jirεvǥ tǥn andra mu/tǥ kapεlǥ mu] : lete etter ei nål i en høystakk γυρεύω ψύλλους στ' άχερα [jirεvǥ psilus staçεra] : lete etter et gammelt fotografi αναζητώ µια παλιά ϕωτογραϕία [anazitǥ mja palja fǥtǥDžrafia] : lete etter gull/ diamanter ερευνώ χρυσάϕι/διαµάντια [εrεvnǥ Χrisafi/ðiamandia] : lete etter noe ερευνώ /κάνω έρευνα για κάτι [εrεvnǥ /kanǥ εrεvna ja kati] / lete etter olje ερευνώ/ κάνω έρευνα για πετρέλαιο [/εrεvnǥ /kanǥ εrεvna ja pεtrεlεǥ] / lete i/gjennom (ransake, gjennomsøke, undersøke) ψάχνω [psaχnǥ] # ερευνώ [εrεvnǥ] # (endevende, gjennomsøke) αναστατώνω [anastatǥnǥ] : lete gjennom ei skuffe/et rom ερευνώ ένα συρτάρι/δωµάτιο [εrεvnǥ εna sirtari/ðǥmatiǥ] : de hadde lett gjennom hele rommet etter brevet είχαν αναστατώεσει το δωµάτιο για το γράµµα [iχan anastatǥsi tǥ ðǥmatiǥ ja tǥ Džrama] : lete i ruinene etter et jordskjelv ψάχνω µέσα στα ερείπια ύστερα από ένα σεισµό [psaχnǥ mεsa sta εripia istεra apǥ εna sizmǥ] / lete opp (spore opp, grave fram) ξεθάβω [ksεϑavǥ] : lete opp et gammelt manuskript ξεθάβω ένα παλιό χειρόγραϕο [ksεϑavǥ εna paljǥ çirǥDžrafǥ] / lete overalt (lete høyt og lavt, sette himmel og jord i bevegelse for å finne) τρώω/χαλώ τον κόσµο ψάχνοντας [trǥǥ/ ΧalǤ tǥŋ gǥzmǥ psaχnǥndas] / jeg lette overalt, men fant den ikke κοίταξα ολούθε αλλά δεν το βρήκα [kitaksε Ǥluϑε ala ðεn dǥ vrika] / jeg lette overalt, men han var ikke å se noe sted έψαξα παντού αλλά δεν βρέθηκε πουθενά [εpsaksa pandu ala ðεn vrεϑikε puϑεna] / lete etter ei nål i en høystakk (bokst.: lete etter lopper i høystaken) γυρεύω ψύλλους στ' άχυρο [jirεvǥ psilus staçirǥ] : som leter etter ei nål i en

8 8 høystakk που ψάχνει ψύλλους στ' άχυρα [pu psaχni psilus staçira] / lete/rote rundt i papirene til noen ανασκαλεύω στα χαρτιά κάποιου [anaskalεvǥ sta Χartja kapiu] / lette du grundig (så du godt ettter?) έψαξες καλά; [εpsaksεs kala] / politiet leter etter det savnede barnet η αστυνοµία αναζητάει το παιδί που χάθηκε [i astinǥmia anazitai tǥ pεði pu Χaϑikε] letemannskap n. (redningsgruppe) οµάδα αναζήτησης /έρευνας, η [i Ǥmaða anazitisis/εrεvnas] # καταδιωκτικό απόσπασµα, το [tǥ kataðiǥktikǥ apǥspazma] Lethe (myt. glemselens elv) Λήθη, η [i liϑi] leting f.m. (søken, jakt) ζήτηση, η [i zitisi] # κυνήγι, το [tǥ kiniji] # αναζήτηση, η [i anazitisi] # επιζήτηση, η [i εpizitisi] # έρευνα, η [i εrεvna] # (roting, graving) ανασκάλεµα, το [tǥ anaskalεma] / finne noe etter lang leting/etter å ha vært på utkikk i lang tid βρίσκω κάτι ύστερα από πολύ κυνήγι [vriskǥ kati istεra apǥ pǥli kiniji] / leting etter smuglervarer/våpen έρευνα για λαθραία/όπλα [εrεvna ja laϑrεa/ǥpla] / på leting etter mat/jobb σε αναζήτηση τροϕής / δουλειάς [sε anazitisi trǥfis/ðuljas] letne v. (bli lettere) ελαϕραίνω [εlafrεnǥ] # γίνοµαι πιο ελαϕρός [jinǥmε pjǥ εlafrǥs] # (svekkes, miste vekt) αδυνατίζω [aðinatizǥ] # (klarne opp) αιθριάζω [εϑriazǥ] / været begynte å letne (det begynte å klarne opp) ο καιρός άρχισε να αιθριάζει [Ǥ kεrǥs arçisε na εϑriazi] Leto myt. kvinne Λητώ, η [i litǥ] lett adj. (mild, svak, ikke tung, ikke vanskelig, ikke alvorlig)) ελαϕρός [εlafrǥs] # λαϕρύς [lafris] # (uanstrengt, liketil, lettkjøpt) εύκολος [εfkǥlǥs] # (enkelt, glatt, flytende) ευχερείς [εfçεris] # (uanstrengt, makelig, behagelig) άκοπος [akǥpǥs] # (luftig, eterisk) ανάερος [anaεrǥs] # (glissen, tynn, tynt besatt) αραιός [arεǥs] # (luftig, frisk, lett og ledig) ανάλαϕρος [analafrǥs] # (lett og luftig, florlett, tynt) λεπτός [lεptǥs] / bli lettere om hjertet (føle lettelse) η καρδιά µου αλαϕρώνει [i karðja mu alafrǥni] : hun ble lettere om hjertet da hun fikk nyhetene η καρδιά της αλάϕρωσε µε τα νέα [i karðja tis εlafrǥsε mε ta nεa] / det er lett når en kan det (det er et columbi egg! det er en enkel, men genial løsning!) είναι τ' αυγό του Κολόµβου! [inε tavDžǥ tu kǥlǥmvu] / det er så lett som ingenting/som bare det (det er kjempelett) είναι πάρα πολύ εύκολο [inε para pǥli εfkǥlǥ] / ei lett berøring ελαϕρό άγγιγµα [εlafrǥ aŋgiDžma] / en lett/behagelig jobb (et lett arbeid) µια άκοπη δουλειά [mja akǥpi ðulja] / en lett/lettkjøpt seier εύκολη νίκη [εfkǥli niki] / et lett arbeid (en lett oppgave) ελαϕριά/ εύκολη δουλειά [εlafria /εfkǥli ðulja] / et lett kvaldsmåltid ελαϕρό δείπνο [εlafrǥ ðipnǥ] / et lett (oppnåelig) mål/bytte εύκολς στόχος /εύκολο θύµα [εfkǥlǥs stǥχǥs/ εfkǥlǥ ϑima] / et lett og luftig stoff πολύ λεπτό ύϕασµα [pǥli lεptǥ ifazma] / et lett slag (lett banking) ελαϕρό χτύπηµα [εlafrǥ Χtipima] / et lett språk εύκολη γλώσσα [εfkǥli DžlǤsa] / for lett (mangelfull, ufullstendig) λειψός [lipsǥs] : han ble veid og funnet for lett τον δοκιµάσανε και βρέθηκε λειψός [tǥn ðǥkimasanε kε vrεϑikε lipsǥs] / lekende lett (veldig lett, bare blåbær, bare barnemat) παιχνιδάκι, το [pεχniðaki] / lett bagasje/oppakning ελαϕρές αποσκευές [εlafrεs apǥskεvεs] / lett bris (svak vind el. luftning) ανάλαϕρο/ελαϕρό αεράκι [analafrǥ/εlafrǥ aεraki] / lett lesestoff

9 9 ελαϕρό διάβασµα [εlafrǥ ðjavazma] # (triviallitteratur) ελαϕριά ϕιλολογία [εlafria filǥlǥjia] / lett musikk ελαϕριά µουσική [εlafria musiki] / lett søvn (døs) ελαϕρός ύπνος [εlafrǥs ipnǥs] / lett tåke (tåkedis) αραιή οµίχλη [arεi ǤmiΧli] / lette fottrinn ανάλαϕρο βήµα [analafrǥ vima] # ελαϕρά βήµατα [εlafra vimata] / lette klær/sko ελαϕρά ρούχα/παπούτσια [εlafra ruχa/paputsia] / livet var mye lettere før άλλοτε η ζωή ήταν πιο εύκολη [alǥtε i zǥï itan piǥ εfkǥli] / med lette bevegelser µε ανάερες κινήσεις [mε anaεrεs kinisis] / så lett som bare det (veldig lett, bare barnemat, grei skuring) πολύ εύκολος [pǥli εfkǥlǥs] # πανεύκολος [panεfkǥlǥs] / så lett som ei fjør/fjær (fjærlett, dunlett) ελαϕρός σαν πούπουλο [εlafrǥs sam pupulǥ] lett adv. αλαϕρά [alafra] # εύκολα [εfkǥla] # (sparsommelig, knapt) ελάχιστα [εlaçista] # (enkelt, ledig, uanstrengt, med letthet, i en ledig stil) µε ευχέρεια [mε εfçεria] # (uten problem, uten videre, helt sikkert, så lett som bare det) µεσ' στο νερό [mεs stǥ nεrǥ] / bli lett forkjølt (ha lett for å bli forkjølt) κρυολογώ εύκολα [kriǥlǥDžǥ εfkǥla] / bli lett sjøsyk (ha lett for å bli sjøsyk) µε πιάνει η θάλασσα εύκολα [mε pjani i ϑalasa εfkǥla] / den får du lett 50 for (den kan du uten videre forlange 50 for) µπορείς να πιάσεις 50 γι αυτό µεσ' στο νερό [bǥriz na pjasis pεninda εvrǥ jaftǥ mεs stǥ nεrǥ] / det er lettere sagt enn gjort πιο εύκολα να το πεις παρά να το κάµεις [pjǥ εfkǥla na tǥ pis para na tǥ kamis] # ένας λόγος είναι αυτός [εnaz lǥDžǥs inε aftǥs] / disse bøkene er lette å pakke αυτά τα βιβλία πακετάρονται εύκολα [afta ta vivlia pakεtarǥndε εfkǥla] / en som er lett å samarbeide med εύκολος συνεργάτης [εfkǥlǥs sinεrDžatis] / ha lett for det/for å lære (være lærenem) µαθαίνω µε ευκολία [maϑεnǥ mε εfkǥlia] / ha lett for å bli forkjølet (være sensibel overfor kulde) έχω ευαισθησία στο κρύο [εχǥ εvεsϑisia stǥ kriǥ] / hun blir lett opphisset/opprørt/begeistret (hun er lett å hisse opp/begeistre) διεγείρεται/ανάβει ύκολα [ðiεjirεtε/anavi εfkǥla] / lett anvendelig (lett å bruke, hendig) εύχρηστος [εfχristǥs] / lett bevæpnet ελαϕρά οπλισµένος [εlafra ǤplizmεnǤs] / lett på foten (lett på tå, lettbeint) αλαϕροπόδης alafrǥpǥðis] # ανάλαϕρος [analafrǥs] / (dagl.) σβέλτος [svεltǥs] # (rask til beins, rappfotet, rappføtt) γοργοπόδαρος [DžǤrDžǤpǤðarǤs] # γοργός [DžǤrDžǤs] # ελαϕοπόδαρος [εlafǥpǥðarǥs] # λαγοπόδαρος [laDžǥpǥðarǥs] / lett på tråden (lysten på sex) ευκολή (στο σεξ) [εfkǥli (stǥ sεks)] # (løsaktig, lettferdig) ακόλαστος [ǤkǤlastǤs] : kvinne som er lett på tråden εύκολη γυναίκα [εfkǥli jinεka] # γυναίκα κακής διαγωγής [jinεka kakiz ðiaDžǥjis] / lett påkledd (med lite klær på) ελάχιστα ντυµένη [εlaçista dimεni] / lett påvirkelig (som latt kan formes, tilpasningsdyktig) εύπλαστος [εfplastǥs] : unge mennesker/de unge er lett påvirkelige οι νέοι είναι εύπλαστοι [i nεi inε εfplasti] / lett til sinns (ubekymret) αλέγρος [alεDžrǥs] : hun ble lettere til sinns/var lettet da hun fikk nyheten η καρδιά της ξαλάϕρωσε όταν άκουσε τα νέα [i karðja tis ksalafrǥsε Ǥtan akusε ta nεa] / lett tilgjengelig ευκολοπλησίαστος [εfkǥlǥplisiastǥs] # ευπρόσιτος [εfprǥsitǥs] / lett å bevege ευµετακίνητος [εvmεtakinitǥs] / lett å bruke (svært anvendelig) ευκολοµεταχείριστος [εfkǥlǥmεtaçiristǥs] / lett å ha med å gjøre (lettvint, imøtekommende, forekommende, grei) βολικός [vǥlikǥs] : han er en person som er lett å ha med å gjøre είναι

10 10 βολικός άνθρωπος [inε vǥlikǥs anϑrǥpǥs] / lett å imponere (lett å påvirke, lettrørt, følsom) ευκολοεπηρέαστος [εfkǥlǥεpirεastǥs] / (om medisin: lett å ta, om tekst: lett å forstå) εύληπτος [εvliptǥs] / lett å overtale til å la være ευµετάπειστος [εvmεtapistǥs] / lett å transportere (lett å forflytte/fjerne) ευµετακόµιστος [ǤvmǤtakǤmistǤs] / sove lett κοιµάµαι ελαϕρά [kimamε εlafra] / så lett (med det første) εύκολα [εfkǥla] : det blir ikke så lett å finne et billigere/bedre rom (du finner ikke et billigere/bedre rom med det første) δεν θα βρεις εύκολα ϕτηνότερο/ καλύτερο δωµάτιο [ðen ϑa vris εfkǥla ftinǥtεrǥ/kalitεrǥ ðǥmatiǥ] / vinne så lett som bare det (vinne med letthet) νικώ/κερδίζω µε µεγάλη ευκολία [nikǥ/kεrðizǥ mε mεDžali εfkǥlia] lettantennelig adj. (brennbar, ildsfarlig) εύϕλεκτος [εflεktǥs] lettbedervelig adj. (foranderlig, som lett blir dårlig) αλλοιώσιµος [aljǥsimǥs] / lettbedervelige varer είδη υποκείµενα σε αλλοίωση [iði ipǥkimεna sε aliǥsi] lettbeint adj. αλαϕροπόδης [alafrǥpǥðis] # ελαϕοπόδαρος [εlafǥpǥðarǥs] # ευκίνητος [afkinitǥs] # γοργός [DžǤrDžǤs] # γοργοπόδαρος [DžǤrDžǤpǤðarǤs] # (dagl.) σβέλτος [svεltǥs] lette f.m. (hjelp, støtte, tjeneste) ευκολία, η [i εfkǥlia] lette v. (lindre, døyve) (ε)λαϕρύνω [(ε)lafrinǥ] # (ε)λαϕρώνω [(ε)lafrǥnǥ] # απαλύνω [apalinǥ] # ξαλαϕρώνω [ksalafrǥnǥ] # αλαϕρώνω [alafrǥnǥ] # ανακουϕίζω [anakufizǥ] # ησυχάζω [isiχazǥ] # (gjøre lettere, muliggjøre, forenkle) ευκολύνω [εfkǥlinǥ] # (avlaste, losse) αλαϕραίνω [alafrεnǥ] # (heve, sette opp, jekke opp) ανυψώνω [anipsǥnǥ] / (om fly) ikke kunne lette på grunn av tåke/snø καθηλώνοµαι στο έδαϕος από οµίχλη/χιόνι [kaϑilǥnǥmε stǥ εðafǥs apǥ ǤmiΧli/çǤni] : flyene kunne ikke lette på grunn av tåka (alle flyene fikk startforbud på grunn av tåka) όλα τ' αεροπλάνα καθηλώθηκαν στο έδαϕος από την οµίχλη [Ǥla taεrǥplana kaϑilǥϑikan stǥ εðafǥs apǥ tin ǤmiΧli] / lette anker (hive anker) ανυψώνω την άγκυρα [anipsǥnǥ tin aŋgira] / lette arbeidet for noen ευκολύνω τη δουλειά κάποιου [εfkalinǥ ti ðulja kapiu] / lette byrdene for noen ανακουϕίζω τα βάρηκάποιου [anakufizǥ ta vari kapiu] / lette sitt hjerte (betro seg til) ελαϕρώνω/ξαλαϕρώνω την καρδιά µου [εlafrǥnǥ/ksalafrǥnǥ tiŋ karðja mu] : jeg lettet mitt hjerte til en venn ξαλάϕρωσα µιλώντας σ' ένα ϕίλο [ksalafrǥsa milǥndas sεna filǥ] : lette sitt hjerte ved å røpe en hemmelighet/ved å snakke om noe (røpe en hemmeliget/si noe og føle lettelse) λέω ένα µυστικό/κάτι και ξαλαϕρώνω [lεǥ εna mistikǥ/kati kε ksalafrǥnǥ] / lette samvittigheten sin ησυχάζω/ξαλαϕρώνω τη συνείδησή µου [isiχazǥ/ksalafrǥnǥ ti siniðisi mu] / hun var lettet/ble lettere til sinns da hun fikk nyheten η καρδιά της ξαλάϕρωσε όταν άκουσε τα νέα [i karðja tis ksalafrǥsε Ǥtan akusε ta nεa] / jeg var veldig lettet over å se han ανακουϕίστηκα πολύ βλέποντάς τον [anakufistika pǥli vlεpǥndas tǥn] lettelse m. (letthet) αλαϕράδα, η [i alafraða] # (lindring) αλάϕρωµα, το [tǥ alafrǥma] # ανακούϕιση, η [i anakufisi] # απάλυνση, η [i apalinsi] # ελάϕρυνση, η [i εlafrinsi] # ελάττωση, η [i εlatǥsi] # ξαλάϕρωµα, το [tǥ ksalafrǥma] # (døyving, lindring) καταπράϋνση, η [i katapraïnsi] # (lindring, bløtgjøring, forsøting)

11 11 γλύκανση, η [i Džlikansi] # (svekkelse) απάµβλυνση, η [i apamvlinsi] # (befrielse) απελευθέρωση, η [i apεlεfϑεrǥsi] / den tilståelsen var en stor lettelse (for meg) η οµολογία αυτή µε ξαλάϕρωσε [i ǤmǤlǤjia afti mε ksalafrǥsε] / det er en stor lettelse å vite at... είναι µεγάλη ανακούϕιση να ξερώ ότι... [inε mεDžali anakufisi na ksεrǥ Ǥti] / han følte en slags lettelse ένιωσε κάτι σαν αλαϕράδα [εniǥsε kati san alafraða] / jeg følte lettelse είχα ένα αίσθηµα απελευθέρωσης [iχa εna εsϑima apεlεfϑεrǥsis] / med et lettelsens sukk µε στεναγµό ανακούϕισης [mε stεnaDžmǥ anakufisis] / til min store lettelse ser jeg at... µε µεγάλη µου ανακούϕιση βλέπω ότι... [mε mεDžali mu anakufisi vlεpǥ Ǥti] / trekke et lettelsens sukk βγάζω αναστεναγµό ανακούϕισης [vDžazǥ anastεDžmǥ anakufisis] # (sukke av lettelse) αναστενάζω από ανακούϕιση [anastεnazǥ apǥ anakufisi] # ξαλαϕρώνω [ksalafrǥnǥ] : jeg trakk et lettelsens sukk da jeg så at han gikk ξαλάϕρωσα όταν τον είδα να ϕεύγει [ksalafrǥsε Ǥtan dǥn iða na fεvji] lettet adj. ανακουϕισµένος [anakufizmεnǥs] # ξαλαϕρωµένος [ksalafrǥmεnǥs] / kjenne seg lettet (puste lettet ut) ξανασαίνω [ksanasεnǥ] lettferdig adj. (lettlivet, løsaktig) ακόλαστος [akǥlastǥs] # έκλυτος [εklitǥs] # εύκολος [εfkǥlǥs] lettferdighet f.m. (uanstendighet, lettsindighet, løsaktighet) έκλυση, η [i εklisi] lettfordøyelig adj. (fysiol.)(fordøyelig) αϕοµοιώσιµος [afǥmiǥsimǥs] # καλοχώνευτος [kalǥχǥnεftǥs] # εύπετος [εfpεptǥs] / lettfordøyelig mat αϕοµοιώσιµη τροϕή, η [i afǥmiǥsimi trǥfi] letthet f.m. (enkelhet) ευκολία, η [i εfkǥlia] # ευχέρεια, η [i εfçεria] # (lettelse) αλαϕράδα, η [i alafraða] # (mildhet, ømhet) ελαϕρότητα, η [i εlafrǥtita] # (livlighet, løssloppenhet, glede, munterhet) αλεγράδα, η [i alεgraða] / med letthet (komfortabelt, uanstrengt, uten vanskalighet) µε άνεση [mε anεsi] # (lekende) µε µεγάλη ευκολία [mε mεDžali εfkǥlia] : klare noe med letthet (ta noe på strak arm) κάνω κάτι πολύ εύκολα [kanǥ kati pǥli εfkǥla] lettkledd adj. ελαϕρά ντυµένος [εlafra dimεnǥs] lettkokt adj. (snarkokt) βραστερός [vrastεrǥs] lettlivet adj. (frivol) ελαϕρός [εlafrǥs] / en lettlivet person ελαϕρός άνθρωπος [εlafrǥs anϑrǥpǥs] lettlurt adj. (naïv, godtroende) ευκολόπιστος [εfkǥlǥpistǥs] # ευήθης* [εviϑis] # εύπιστος [εfpistǥs] # (troskyldig) άδολος [aðǥlǥs] lettmatros m. (dekksgutt) µούτσος, ο [Ǥ mutsǥs] lettmelk f.m άπαχο γάλα, το [tǥ apaχǥ Džala] lettpåvirkelig adj. (lett å imponere, følsom) ευκολοεπηρέαστος [εfkǥlǥεpirεastǥs] # (myk, plastisk, lett å forme) εύπλαστος [εfplastǥs] # (lettrørt, bløthjertet, motakelig) ευαίσθητος [εvεsϑitǥs] / det lettpåvirkelig barnesinnet το εύπλαστο µυαλό ενός παιδιού [tǥ εfplastǥ mjalǥ εnǥs pεðju] lettroende adj. (godtroende) αγαθόπιστος [aDžaϑǥpistǥs] lettroenhet f.m. (godtroenhet) αγαθοπιστία, η [i aDžaϑǥpistia] lettsindig adj. (tankeløs, skjødesløs, lettferdig, forstyrret) αλαϕρόγνωµος [alafrǥDžnǥmǥs] #

12 12 αλαϕρόµυαλος [alafrǥmjalǥs] # ελαϕρόµυαλος [εlafrǥmjalǥs] # (ubetenksom, tankeløs) ασύνετος [asinεtǥs] # (dumdristig, uvøren, tankeløs, taktløs) απερίσκεπτος [apεriskεptǥs] # απερίσκεϕτος [apεriskεftǥs] # ασυλλόγιστος [asilǥjistǥs] # (tøysete, tåpelig, fjollete) άµυαλος [amjalǥs] # (frivol, fjollete, uforutsigbar) ανερµάτιστος [anεrmatistǥs] # επιπόλαιος [εpipǥlεǥs] # κουϕός [kufǥs] # (tankeløs, vimset, fjollet) κοκορόµυαλος [kǥkǥrǥmjalǥs] # (vilter, skiftende, omskiftelig, ustabil) άστατος [astatǥs] # αστατής [astatis] # (uansvarlig, hemningsløs, tøylesløs) ασύδοτος [asiðǥtǥs] # έκλυτος [εklitǥs] # (utlevd, herjet, nytelsessyk) έκδοτος [εkðǥtǥs] / ei lettsindig, fleipete kvinne επιπόλαιη γυναίκα [εpipǥlεi jinεka] / så lettsindig av deg! τι απερισκεψία/απρονοησία εκ µέρους σου! [ti apεriskεpsia/aprǥnǥisia εk mεrus su] lettsindighet f.m. (lettsinn, frivolitet, uanstendighet) αλαϕράδα, η [i alafraða] # κουϕότητα, η [i kufǥtita] # (uanstendighet, løsaktighet, lettferdighet) έκλυση, η [i εklisi] # (uansvarlighet) ασυδοσία, η [i asiðǥsia] # (mangel på foruseenhet, ubetenksomhet) απροβλεψία, η [i aprǥvlεpsia] # απρονοησία, η [i aprǥnǥisia] # (forsømmelse, uaktsomhet, likegyldighet) απροσεξία, η [i aprǥsεksia] # (likegyldighet, stupiditet, dumhet) αϕροσύνη η [i afrǥsini] # (overfladiskhet, tankeløshet) επιπολαιότητα, η [i εpipǥlεǥtita] lettsinn n. (uforsiktighet) αστοχασία, η [i astǥχasia] lettskremt adj. (sky, var, engstelig) αθάρρε(υ)τος [aϑarε(f)tǥs] lettvekter m. (bokser i lettvektklassen) πυγµάχος ελαϕρών βαρών, ο [Ǥ piDžmaχǥs εlafrǥn varǥn] lettøl n. (svakt øl, øl med lavt kaloriinnhold) ελαϕριά µπύρα [εlafria bira] leukemi m. λευχαιµία, η [i lεfçεmia] leukocytt m. (hvit blodcelle) λευκοκύτταρο, το [tǥ lεfkǥkitarǥ] Levanten geo. Λεβάντες, οι [i lεvandεs] # (Asias kystland ved Middelhavet, Det nære østen) Εγγύς Ανατολή, η [i εŋgis anatǥli] levantinsk adj. (levantisk, fra Levanten/Midt-Østen) λεβαντίνος [lεvandinǥs] # µεσανατολιτικός [mεsanatǥlitikǥs] leve v. (eksistere, finnes) ζω [zǥ] # (opprettholde livet) αποζώ [apǥzǥ] # (holde ut, overleve) βγάζω [vDžazǥ] # (tilbringe livet, bruke livet sitt) διαβιβώνω [ðiavivǥnǥ] faren hans lever ennå (hans far er fortsatt i live) ο παρέρας του είναι ακόµα στη ζωή [Ǥ patεras tu inε akǥma sti zǥï] / hva lever du av? (hvordan lever du?) πώς ζεις [pǥz zis] / hvis vi lever så lenge αν γλιτώσουµε [aŋ DžlitǤsumε] : kanskje møtes vi igjen, hvis vi lever så lenge ίσως ξανασυναντηθούµε αν γλιτώσουµε [isǥs ksanasinandiϑumε aŋ DžlitǤsumε] / jeg har levd med denne frykten hele livet σ' όλη µου τη ζωή µε κατείχε αυτός ο ϕόβος [sǥli mu ti zǥï mε katiçε aftǥs Ǥ fǥvǥs] / jeg kommer til å leve til jeg blir hundre θα ζήσω ως τα εκατό [ϑa zisǥ Ǥs ta εkatǥ] / lenge leve! (hipp! hipp! lenge leve! tre ganger tre hurra for! hurra! vi greide det!) ζήτω! [zitǥ] : lenge leve dronninga! ζήτω η βασίλισσα! [zitǥ i vasilisa] / leve av ζω από [zǥ apǥ] # (jakte på, drive rov på) κυνηγώ [kiniDžǥ] : haukene lever av kaniner og småfugler τα γεράκια κυνηγάνε λαγούς και µικρά πουλιά [ta jεrakia

13 13 kiniDžanε laDžus kε mikra pulja] : leve av pennen sin/av arbeidet sitt ζω από την πέννα µου/από τη δουλειά µου [zǥ apǥ tim bεna mu/apǥ ti ðulja mu] : leve av det en tjener (ikke leve over evne, sette tæring etter næring) ζω µέσα στα όρια των εισοδηµάτων µου [zǥ mεsa sta Ǥria tǥn isǥðimatǥn mu] : leve av jorda (livnære seg av jorda) ζω από τη γη [zǥ apǥ ti ji] : leve av lønna/inntekta si ζω µε το µισθό µου/ το εισόδηµά µου [zǥ mε tǥ misϑǥ mu/tǥ isǥðimð mu] : leve av pensjonen sin ζω µε τη σύνταξή µου [zǥ mε ti sindaksi mu] : leve av å svindle folk (være uten vanlig arbeid) ζω µε απάτες /κοµπίνες [zǥ mε apatεs/kǥmbinεs] : leve av å være lærer (være lærer av yrke, undervise for å overleve) διδάσκω για να ζήσω [ðiðaskǥ ja na zisǥ] / leve bra (leve godt, ha god råd) καλοζώ [kalǥzǥ] / leve et luksuriøst liv (sitte godt i det) περνώ ζωή και κότα [pεrnǥ zǥi kε kǥta] / leve et lykkelig/rolig liv ζω ευτυχισµένα/ήσυχα [zǥ εftiçizmεna/isiχa] / leve et miserabelt liv (føre en miserabel tilværelse) κάνω άθλια ζωή [kanǥ aϑliǥ zǥï] # ζω άθλια [zǥ aϑlia] / leve et nøysomt liv (leve spartansk) κάνω λιτή ζωή [kanǥ liti zǥï] / leve et syndig liv κάνω ακόλαστη ζωή [kanǥ akǥlasti zǥï] # (leve et liv i sus og dus) ζω µέσα στην ακολασία [zǥ mεsa stin akǥlasia] / leve et tilbaketrukket liv ζω αποµονωµένος/αποτραβηγµένος [zǥ apǥmǥnǥmεnǥs/apǥtraviDžmεnǥs] / leve et umoralsk liv κάνω ανήθικη ζωή [kanǥ aniϑiki zǥï] / leve et utsvevende liv (skeie ut, være ryggesløs) ασωτεύω [asǥtεvǥ] # κάνω άσωτη σωή [kanǥ asǥtǥ zǥï] # (henfalle til et lastefullt liv, falle i synd, skeie ut) το ρίχνω στην ασωτία [tǥ riχnǥ stin asǥtia] / leve etter sine prinsipper (handle i overensstemmelse med sine prinsipper) ζω/ενεργώ σύµϕωνα µε τις αρχές µου [zǥ/εnεrDžǥ simfǥna mε tis arçεz mu] / leve farlig (ta sjanser, bokst. spille terninger med døden) παίζω ζάρια µε το θάνατο [pεzǥ zaria mε tǥ ϑanatǥ] / leve flott (leve på stor fot) ζω αρχοντικά [zǥ arχǥndika] # κάνω µεγάλη ζωή [kanǥ mεDžali zǥï] / leve fra hånd til munn ζω από ηµέρα σε ηµέρα [zǥ apǥ imεra sε imεra] # (lønn for en dag, mat for en dag) µεροδούλι µεροϕάι [mεrǥðuli mεrǥfaï] / leve godt (ha det fett, ha det som reven i hønsehuset, ha det som kua i ei grønn eng, ha det som plommen i egget) έχω και του πουλιού το γάλα [εχǥ kε tu pulju tǥ Džala] # (ha god råd, være velstående) ευπορώ [εfpǥrǥ] / leve godt (ha gode tider) την περνάω ζεύκι [tim bεrnaǥ zεfki] # (klare seg godt) ζω πολύ καλά [zǥ pǥli kala] : de lever godt på lønna hans ζουν πολύ καλά µε το µισθό του [zun pǥli kala mε tǥ misϑǥ tu] / leve godt på noens bekostning (snylte på noen) ζω παρασιτικά σε βάρος κάποιου [zǥ parasitika sε varǥs kapiu] / leve herrens glade dager (leve livet) : han lever herrens glade dager είναι µεγάλος γλεντζές [inε mεDžalǥs Džlεndzεs] # (han får all den moroa han kan ut av livet) τη γλεντάει τη ζωή του [ti Džlεndaï ti zǥï tu] / leve i beste velgående (leve og blomstre, være i full vigør) ζω και βασιλεύω [zǥ kε vasilεvǥ] : bestefaren hans lever i beste velgående ο παπούς του ζει και βασιλεύει [Ǥ papus tu zi kε vasilεvi] / leve i ensomhet (føre en tilbaketrukket tilværelse) ζω στη µοναξιά [zǥ sti mǥnaksia] / leve i fattigdom (leve i trange kår) κακοπερνώ [kakǥpεrnǥ] # πένοµαι [pεnǥmε] / leve i fortiden/i frykt ζω στο παρελθόν/µέσα στο ϕόβο [zǥ stǥ parεlϑǥn/mεsa stǥ fǥvǥ] / leve i synd (leve et syndig liv) ζω µέσα στην αµαρτία/ατιµία [zǥ mεsa stin amartia/atimia] / leve liuvet (slå seg

14 14 løs, gå på rangel) ξεϕαντώνω [ksεfandǥnǥ] / leve med (holde ut, tåle, ha tålmodighet med) υποµονεύοµαι [ipǥmǥnεvǥmε] : det en ikke får gjort noe med, må en bare leve med ο, τι δε γιατρεύεται, να υποµονεύεται [Ǥ ti dε jiatrεvεtε na ipǥmǥnεvεtε] / leve og la leve (vi må/skal være tolerante) πρέπει να είµαστε ανεκτικοί [prεpi na imastε anεktiki] / leve opp til (forsvare, rettferdiggjøre) δικαιώνω [ðikεǥnǥ] : leve opp til sitt ry (ikke gjøre skam på navnet sitt, gjøre sitt beste) δικαιώνω τη ϕήµη µου [ðikεǥnǥ ti fimi mu] / leve over evne (bruke mer penger enn en tjener, bruke mer enn en har råd til) δαπάνω περισσότερα απ' όσα κερδίζω [ðapanǥ pεrisǥtεra ap Ǥsa kεrðizǥ] / leve primitivt, uten mange bekvemmeligheter πέρνω χωρίς πολλές ανέσεις [pεrnǥ ΧǤris pǥlεs anεsis] # ζω όπως όπως [zǥ ǤpǤs ǤpǤs] # (bo dårlig, ha et tøft, strabasiøst liv) κακοζώ [kakǥzǥ] # κακοζωίζω [kakǥzǥizǥ] / leve på en liten pensjon αποζώ από µια µικρή σύνταξη [apǥzǥ apǥ mja mikri sindaksi] / leve på melk/på sin fars penger ζω µε γάλα/µε τα λεϕτά του πατέρα µου [zǥ mε Džala/mε ta lεfta tu patεra mu] / leve igjen/på nytt (komme til live igjen) ξαναζώ [ksanazǥ] / leve på stor fot (leve flott) ζω αρχοντικά [zǥ arχǥndika] / leve som en greve (leve fyrstelig) ζω σαν πασάς/µπέης /σα µεγιστάνας /σα λόρδος [zǥ sam basas/sam bεis/sa mεjistanas/sa lǥrðǥs] / leve som hund og katt : de lever som hund og katt τα πάνε σαν το σκύλο µε τη γάτα [ta panε san tǥ skilǥ kε ti Džata] / leve sparsomt (være svært sparsom, være veldig økonomisk) κάνω αυστηρές οικονοµίες [kanǥ afstirεs ikǥnǥmiεs] / leve spartansk κάνω λιτή ζωή [kanǥ liti zǥï] # (slite hardt) τη βγάζω σπαρτιάτικα [ti vDžazǥ spartjatika] / leve sterkt/intensivt (brenne sitt lys i begge ender) ζω εντατικά [zǥ εndatika] # το παρακάνω στις διασκεδάσεις [tǥ parakanǥ stiz ðiaskεðasis] / leve til en blir hundre år (ε)κατοστίζω [(ε)katǥstizǥ] : måtte du leve til du blir hundre år! να το κατοστήσεις! [na ta katǥstisis] / leve tilbaketrukket/føre en tilbaketrukket tilværelse på landet ζω αποµονωµένος στην εξοχή [zǥ apǥmǥnǥmεnǥs stin εksǥçi] : han lever tilbaketrukket fra verden/som eneboer ζει ξεκοµµένος από τον κόσµο [zi ksεkǥmεnǥs apǥ tǥn kǥzmǥ] / lever faren din? ζει ο πατέρας σου; [zi Ǥ patεras su] / livet er ikke verd å leve δεν αξίζει να ζει κανείς [ðen aksizi na zi kanis] / lære seg å leve med det (finne seg tålmodig i det, bestemme seg for å være tålmodig) το παίρνω απόϕαση και κάνω υποµονή [tǥ pεrnǥ apǥfasi kε kanǥ ipǥmǥni] / så lenge jeg lever όσο ζω [ǤsǤ zǥ] : det kommer jeg til jeg huske så lenge jeg lever θα το θυµάµιαι όσο ζω [ϑa tǥ ϑimamε ǤsǤ zǥ] / vi kan ikke leve uten vann δεν µπορούµε µα ζήσουµε χωρίς νερό [ðεn bǥrumε na zisumε ΧǤriz nεrǥ] / vi lever i en oppjaget tid/i en tid full av stress ζούµε σε εποχή έντασης [zumε sε εpǥçi εndasis] / vi lever i urolige tider ζούµε σε ταραγµένα χρόνια [zumε sε taraDžmεna ΧrǤnia] levealder m. διαρκεία ζωής, η [i ðiarkia zǥïs] / forventet levealder πιθανή διαρκεία ζωής [piϑani ðiarkia zǥïs] levebrød n. (utkomme) βιοπορισµός, ο [Ǥ viǥpǥrizmǥs] # βιοποριτικά µέσα [viǥpǥritika mεsa] # (inntekt, utkomme) εισόδηµα [εpisfalεs isǥðima] / et usikkert levebrød (usikker inntekt) επισϕαλές εισόδηµα [εpisfalεs isǥðima] levedyktig adj. βιώσιµος [vjǥsimǥs] / er den nye staten levedyktig? είναι βιώσιµο το νέο κράτος; [inε vjǥsimǥ tǥ nεǥ kratǥs]

15 15 levedyktighet f.m. βιωσιµότητα, η [i viǥsimǥtita] leveforhold n.pl. συνθήκες ζωής [sinϑikεz zǥis] # (livsvilkår) όροι διαβίωσης, οι [i Ǥri ðiaviǥsis] # (liv, levemåte) διαβίωση, η [i ðiaviǥsi] / tarvelige leveforhold άθλιες συνθήκες ζωής [aϑliεs sinϑikεz zǥis] # άθλια διαβίωση [aϑlia ðiaviǥsi] levekostnader m.pl. κόστος ζωής /διαβίωσης, το [tǥ kǥstǥz zǥïs/ðiaviǥsis] # δαπάνες διαβίωσης, οι [i ðapanεz ðiaviǥsis] # (leveomkostninger, prisindeks) τιµάρυθµος, ο [Ǥ timariϑmǥs] / de høge levekostnadene η ακρίβεια της ζωής [i akrivia tiz zǥïs] / levekostnadene er høge i Roma (Roma er et dyrt sted å bo) η ζωή είναι ακριβή στη Ρώµη [i zǥï inε akrivi sti rǥmi] / levekostnadene stiger/øker η ζωή ακριβαίνει [i zǥï akriveni] / økning i levekostnadene άνοδος του τιµάρυθµου [anǥðǥs tu timariϑmu] levemann m. (libertiner, vidløftig herre) ακόλαστος, ο [Ǥ akǥlastǥs] # άσωτος, ο [Ǥ asǥtǥs] # (livsnyter, playboy, ranglefant, svirebror) γλεντζές, ο [Ǥ Džlεndzεs] / (herre på byen, kjendis) κοσµικός τύπος [kǥzmikǥs tipǥs] # (levemenneske, pervers person, kjønnsatlet) εκϕυλόµουτρο, ο [Ǥ εkfilǥmutrǥ] / en gammel levemann ένας γεροακόλαστος [εnaz jεrǥakǥlastǥs] levemåte m. (liv, leveforhold) διαβίωση, η [i ðiaviǥsi] # (livsstil) τρόπος ζωής, ο [Ǥ trǥpǥz zǥïs] # ζωή, η [i zǥï] leven n. (larm, knall, brak, smell) κρότος, ο [Ǥ krǥtǥs] # θόρυβος, ο [Ǥ ϑǥrivǥs] # (ståhei, spetakkel, bråk) σαµατάς, ο [Ǥ samatas] # βοή, η [i vǥï] # βουή, η [i vuï] # βουητό, το [tǥ vuitǥ] # οχλοβοή, η [i ǤΧlǤvǤï] # καυγάς, ο [Ǥ kavDžas] # (ballade, leven, hurlumhei) άρπαγµα, το [tǥ arpaDžma] # (bråk, kvalm) πατιρντί, το [tǥ patirdi] # (dagl.) ϕασαρία, η [i fasaria] # (sosial uro, røre, oppstyr, rabalder, spetakkel) αναταραχή, η [i anataraçi] / et leven uten like (øredøvende bråk) δαιµονισµένος θόρυβος [ðεmǥnizmεnǥs ϑǥrivǥs] # (et uutholdelig leven) εκνευριστικός θόρυβος [εknεvristikǥs ϑǥrivǥs] / holde leven (lage bråk/kvalm) κάνω πατιρντί [kanǥ patirdi] # δηµιουργώ καυγά [ðimiurDžǥ kavDža] levende adj. έµβιος [εmviǥs] # έµψυχος [εmpsiχǥs] # (om livdyr o.a.) ζωντανός [zǥndanǥs] # (malende, uttrykksfull, fargerik) γραϕικός [DžrafikǤs] # (livaktig, sterk) έντονος [εndǥnǥs] # ζωηρός [zǥirǥs] / alle levende og/så vel som døde ting όλα τα ζωντανά και τ' άψυχα [Ǥla ta zǥndana kε tapsiχa] / en levende beskrivelse µια γραϕική/ζωντανή περιγραϕή [mja Džrafiki /zǥndani pεriDžrafi] / et levende inntrykk ζωηρή εντύπωση [zǥiri εndipǥsi] / et levende minne έντονη ανάµνηση [εndǥni anamnisi] / et levende vesen ένα ζωντανό πλάσµα [εna zǥndanǥ plazma] : levende vesner/skapninger έµβια/έµψυχα όντα [εmvia/εmpsiχa Ǥnda] : levende vesner er forskjellige fra livløse ting τα έµψυχα όντα διαϕέρουν από τα άψυχα πράγµατα [ta εmpsiχa Ǥnda ðiafεrun apǥ ta apsiχa praDžmata] / holde noe levende (holde liv i noe, ta vare på noe) διατηρώ κάτι ζωντανό [ðiatirǥ kati zǥndanǥ] : holde tradisjonene levende (holde liv i tradisjonene) διατηρώ ζωντανές τις παραδόσεις [ðiatirǥ zǥndanεs tis paraðǥsis] / levende fisk/agn ζωντανό ψάρι/δόλωµα, το [tǥ zǥntanǥ psǥri/ðǥlǥma] / levende og døde språk ζωντανές και νεκρές γλώσσες [zǥndanεs kε nεkrεz DžlǤsεs] / lys levende (personlig) αυτοπροσώπως [aftǥprǥsǥpǥs] :

16 16 og der stod Paul lys levende και να, πρόβαλε αυτοπροσώπως ο Παύλος [kε na prǥvalε aftǥprǥsǥpǥs Ǥ pavlǥs] levendegjøring f.m. (det å live opp) ζωντάνια, η [i zǥndania] lever f. συκώτι, το [tǥ sikǥti] # ήπαρ, το [tǥ ipar] / rett fra levra adv. (åpenhjertig, frimodig) αποκάλυπτα [apǥkalipta] lever- (leveraktig, hepatisk) ηπατικός [ipatikǥs] leverandør m. προµηθευτής, ο [Ǥ prǥmiϑεftis] # (matleverandør, forsørger) εϕοδιαστής, ο [Ǥ εfǥðiastis] levere v. (overlevere, overgi) παραδίνω [paraðinǥ] # παραδίδω [paraðiðǥ] # (post etc.: bringe rundt, ombringe, dele ut) διανέµω [ðianεmǥ] # (overf.: levere varene, gjøre sin del, holde ord, leve opp til forventningene) εκτελώ τα συµϕωνηθέντα [εktεlǥ ta simfǥniϑεnda] # (sende, ekspedere) επιδίδω [εpiðiðǥ] / for å levere ei pakke να παραδώσω ένα δέµα [na paraðǥsǥ εna ðεma] / hvis du finner noe, bør du levere det til politiet αν βρεις κάτι πρέπει να το παραδώσεις στην αστυνοµία [an vris kati prεpi na tǥ paradǥsis stin astinǥmia] / ikke levert (om vare) απαράδοτος [aparaðǥtǥs] / levere en beskjed παραδίδω ένα µήνυµα [paraðiðǥ εna minima] / levere (=sende, ekspedere) et brev/telegram επιδίδω επιστολή/τηλεγράϕηµα [εpiðiðǥ εpistǥli/ tilεDžrafima] / levere mat til εϕοδιάζω [εfǥðjazǥ] : firmaet deres leverte mat til marinen η εταιρία τους εϕοδίαζε το ναυτικό [tǥ εtεria tus εfǥðiazε tǥ naftikǥ] / levere (= dele ut, ombringe) pakker og brev διανέµω δέµατα και γράµµατα [ðianεmǥ ðεmata kε Džramata] / levere tilbake (returnere) (ξανα)γυρίζω [(ksana)jirizǥ] επιστρέϕω [εpistrεfǥ] : jeg skal levere den tilbake om en måned (du skal få den igjen om en måned) θα σ' το γυρίσω σ' ένα µήνα [ϑa stǥ jirisǥ sεna mina] : jeg skal levere den tilbake på mandag θα το επιστρέψω τη ευτέρα [ϑa tǥ εpistrεpsǥ ti ðεftεra] / kan/skal vi levere tilbake tomgodset? επιστρέϕοµε τα κενά; [εpistrεfǥmε ta kεna] / levere tilbake tjuvegods/lånte bøker επιστρέϕω κλοπιµαία/δανεικά βιβλία [εpistrεfǥ klǥpimεa/ðanika vivlia] : levere noe tilbake til ξαναγυρίζω/ξαναδίνω/πραδίνω κάτι σε [ksanajirizǥ/ksanaðinǥ/paraðinǥ kati sε] # δίνω πίσω κάτι σε [ðinǥ pisǥ kati sε] leveregel m. (motto, sentens) γνωµικό, το [tǥ DžnǤmikǤ] # ο γνώµονας στη ζωή µου [Ǥ DžnǤmǤnas sti zǥï mu] # (grunnsetning, maksime, læresetning, prinsipp) αξίωµα, το [tǥ aksiǥma] # (valgspråk, leveregel, motto, sentens, fyndord) απόϕθεγµα, το [tǥ apǥfϑεDžma] / det prinsipp jeg har som leveregel, er alt med måte (mitt kivsmotto er alt med måte ) η αρχή που έχω σα γνώµονα στη ζωή µου είναι µηδέν άγαν [i arçi pu εçǥ sa DžnǤmǤna sti zǥï mu inε miðεn aDžan] / han hadde det som leveregel (at...) το είχε σαν αξίωµα (ότι...) [tǥ içε san aksiǥma (Ǥti)] leveres v. (bli innlevert) παραδίδοµαι [paraðiðǥmε] / alle arkene/besvarelsene må leveres innen kl. 12 όλες οι κόλλες πρέπει να να παραδοθούν ώς τις 12 [Ǥlεs i kǥlεs prεpi na paraðǥϑun Ǥs tiz ðǥðεka (i Ǥra)] / dersom sendingen ikke kan leveres σε περίπτωση µη παράδοσης [sε pεriptǥsi mi paraðǥsis] / skal levers i Aten παραδοτέος στην Αθήνα levering f.m. (overlevering, tradisjon) παράδοση, η [i paraðǥsi] # (ut-/inn-/overlevering)

17 17 επίδοση, η [i εpiðǥsi] / hurtig levering ταχεία παράδοση, η [i taçia paraðǥsi] ] / klar for levering παραδοτέος [paraðǥtεǥs] : klar for levering i august παραδοτέος τον Αύγουστο [paraðǥtεǥs tǥn avDžustǥ] / kontant ved levering πληρωτέος κατά την παράδοση [plirǥtεǥs kata tim baraðǥsi] / levering av et brev επίδοση επιστολής [εpiðǥsi εpistǥlis] / levering av pakker/varer παράδοση δεµάτων/ εµπορευµάτων [paraðǥsi ðεmatǥn/εmbǥrεvmatǥn] / levering på døra (hjemlevering) παράδοση στο σπίτι [paraðǥsi stǥ spiti] / omgående levering (levering per omgående) άµεση παράδοση [amεsi paraðǥsi] leveringsdato m. ηµεριµηνία παράδοσης, η [i imεrǥminia paraðǥsis] leveringsklar adj. (ferdig, klar for overlevering) ετοιµοπαράδοτος [εtimǥparaðǥtǥs] leverplager f.m.pl. (leverlidelse) ενοχλήµατα του συκωτιού, τα [ta εnǥχlimata tu sikǥtju] leverråte m. (dyresykdom (særlig hos sau) framkalt av leverikter) διστόµιαση, η [i ðistǥmjasi] leversykdom m. ηπατικό νόσηµα, το [tǥ ipatikǥ nǥsima] # (leverangrep) ηπατική κρίση, η [i ipatiki krisi] levestandard m. βιοτικό επίπεδο, το [tǥ viǥtikǥ εpipεðǥ] # επίπεδο ζωής, το [tǥ εpipεðǥ zǥïs] levetid f.m. (livstid) διάρκεια της ζωής, η [i ðjarkia tiz zǥïs] # µεγίστη διάρκεια ζωής, η [i mεjisti ðjarkia zǥïs] / i min levetid κατά τη διάρκεια της ζωής µου [kata ti ðjarkia tiz zǥïz mu] / levetida til ei regjering/til en motor η ζωή µιας κυβέρνησης/µιας µηχανής [i zǥï mjas kivεrnisis/mjaz miχanis] leviatan m. (bibelsk: sjøuhyre, overf. uhyre, koloss, kjempe) λεβιάθαν, ο [Ǥ lεvjaϑan] levitt m. (jød. prest) λευΐτης, ο [Ǥ lεvitis] levnetsskildrer m. (biograf) βιογράϕος, ο [Ǥ viǥDžrafǥs] levning m. (rest, etterlatenskap) αποµεινάρι, το [tǥ apǥminari] # κατάλοιπο, το [tǥ katalipǥ] # (lik) λείψανο, το [tǥ lipsanǥ] / levninger m.pl. (rester, matrester, etterlatenskaper) αποδιαλέγµατα, τα [ta apǥðialεDžmata] # αποµεινάρια, τα [ta apǥminaria] / denne loven er en levning fra borgerkrigen ο νόµος αυτός είναι αποµεινάρι/κατάλοιπο του εµϕυλίου πολέµου [Ǥ nǥmǥs aftǥs inε apǥminari/katalipǥ tu εmfiliu pǥlεmu] / medgift er en levning fra tidligere/forgangne tider η προίκα είναι κατάλοιπο περασµένων εποχών [i prika inε katalipǥ pεrazmεnǥn εpǥχǥn] li f.m. (dalside) λοϕοπλαγιά, η [i lǥfǥplaja] # (skråning, helling) πλαγιά, η [i plaja] # (fjellside) βουνοπλαγιά, η [i vunǥplaja] # (bakke, høyde, ås) λόϕος, ο [Ǥ lǥfǥs] # (helling) κλίση, η [i klisi] / ei skogkledd li κατάϕυτη λοϕοπλαγιά [katafiti lǥfǥplaja] / han løp opp/ned lia som ei kule ανέβηκε/κατέβηκε το λόϕο σα βολίδα [anεvikε/katεvikε tǥ lǥfǥ sa vǥliða] / vi gikk opp lia ανεβήκαµε την πλαγιά [anεvikamε tim blaja] li el. lide v. πάσχω [pasχǥ] # παθαίνω [paϑεnǥ] # υποϕέρω [ipǥfεrǥ] # (gjennomgå, ha, oppleve) υϕίσταµαι [ifistamε] / De lider av overanstrengelse υποϕέρετε από νευρική υπερένταση [prǥfεrεtε apǥ nεvriki ipεrεndasi] # έχετε υπερκόπωση [εçεtε ipεrkǥpǥsi] / lide av gikt βασσανίζοµαι/υποϕέρω από ρευµατισµούς [vasanizǥmε/

18 18 ipǥfεrǥ apǥ rεvmatizmus] / lide av hukommelsestap πάσχω από αµνησία [pasχǥ apǥ amnisia] / lide av insuffisiens (ha svakt hjerte) υποϕέρω από καρδιακή ανεπάρκεια [ipǥfεrǥ apǥ karðiaki anεparkia] : lide av vitaminmangel υποϕέρω από έλλειψη βιταµινών [ipǥfεrǥ apǥ εlipsi vitaminǥn] / li store tap υϕίσταµαι µεγάλες απώλειες [ifistamε mεDžalεs apǥliεs] # παθαίνω µεγάλες ζηµιές [paϑεnǥ mεDžalεz zimjεs] : regimentet vårt led store tap το σύνταγµά µας έπαθε µεγάλη ζηµιά [tǥ sindaDžma mas εpaϑε mεDžali zimja] Libanon geo. Λίβανος, ο [Ǥ livanǥs] libaneser m. Λιβανέζος, ο [Ǥ livanεzǥs] # f. Λιβανέζα η [i livanεza] libanesisk adj. λιβανέζικος [livanεzikǥs] libelle m. (vaterpass) αεροσταθµή, η [i aεrǥstaϑmi] liberal adj. (frisinnet, tolerant) ανοιχτόµυαλος [aniχtǥmjalǥs] # ϕιλελεύθερος [filεlεfϑεrǥs] # ελευθερόϕρων* [εlεfϑεrǥfrǥn] # (raus, rundhåndet) ελευθερίος [εlεfϑεriǥs] / avisa hans er talerør for De liberale η εϕηµερίδα του απηχεί τις απόψεις των ϕιλελευθέρων [i εfimεriða tu apiçi tis apǥpsis tǥn filεlεfϑεrǥn] / et liberalt livssyn (en liberal holdning/innstilling) ϕιλελεύθερη νοοτροπία [filεlεfϑεri nǥǥtrǥpia] liberalisme m. ϕιλελευθερισµό, το [tǥ filεlfϑεrizmǥ] # (fritenkeri) ελευθεροϕροσύνη [Ǥ εlεfϑεrǥfrǥsini] / partiet har fjernet seg fra liberalismen το κόµµα αποµακρύνθηκε από τον ϕιλελευθερισµό [tǥ kǥma apǥmakrinϑikε apǥ tǥm filεlfϑεrizmǥ] liberalitet m. (vidsyn, frisinn, fordomsfrihet) ελευθεριότητα, η [i εlεfϑεriǥtita] Liberia geo. Λιβερία, η [i livεria] libertiner m. (levemann, vidløftig herre, playboy) ακόλαστος, ο [Ǥ akǥlastǥs] # άσωτος, ο [Ǥ asǥtǥs] # (levemenneske, pervers person, kjønnsatlet) εκϕυλόµουτρο, ο [Ǥ εkfilǥmutrǥ] / en gammel libertiner ένας γεροακόλαστος [εnas jεrǥakǥlastǥs] libido m. (kjønnsdrift, seksualdrift) ίµερος, ο [Ǥ imεrǥs] # λίµπιντο, το [tǥ limbidǥ] librettist m. (librettoforfatter) λιµπρετίστας, ο [Ǥ limbrεtistas] libretto m. (dreiebok) λιµπρέτο, το [tǥ limbrεtǥ] Libya geo. Λιβύη, η [i livii] libyer m. Λίβυος [Ǥ liviǥs] # f. Λίβυα, η [i livia] libysk adj. λιβυκός [livikǥs] / Det libyske hav το λιβυκό πέλαγος [tǥ livikǥ pεlaDžǥs] lidderlig adj. (liderlig, geil, kåt, uanstendig, vellystig, lett på tråden) αισχρός [εsχrǥs] # (vellystig, kåt, lidderlig) έκϕυλος [εkfilǥs] # ακόλαστος [akǥlastǥs] # λάγνος [laDžnǥs] # (umoralsk, useldelig, svinsk) άσεµνος [asεmnǥs] # έκλυτος [εklitǥs] / lidderlige tanker λάχνες σκέψεις [laχnεs skεpsis] lidderlighet f.m. (kåthet, slibrighet, utuktighet) ασέλγεια, η [i asεljia] # λαγνεία, η [i laDžnia] # (usedelighet, uanstendighet, løsaktighet) έκλυση, η [i εklisi] lide v. (føle smerte, sørge, gremme seg) αλγώ* [alDžǥ] # (ha det tøft, gjennomgå, være utsatt for) δεινοπαθώ [ðinǥpaϑǥ] # (plages) πάσχω [pasχǥ] / lide av en kronisk sykdom (ha en kronisk lidelse) πάσχω από χρόνια αρρώστεια [pasχǥ apǥ ΧrǤnja arǥstia] / lide av fargeblindhet πάσχω από αχρωµατοψία/δαλτωνισµό [pasχǥ apǥ aχrǥmatǥpsia/

19 19 ðaltǥnizmǥ] / lide av hukommelsestap πάσχω από αµνησία [pasχǥ apǥ amnisia] / lide helvetes kvaler (ha/utstå stor lidelser) υποϕέρω βάσανα [ipǥfεrǥ vasana] / lide nederlag (tape, bli slått, bli beseiret) νικιέµαι [nikiεmε] : lide et avgjørende nederlag ( møte sitt Waterloo ) βρίσκω το Βατερλώ µου [vriskǥ tǥ vatεrlǥ mu] : regjeringen led nedelag η κυβέρνηση νικήθηκε [i kivεrnisi nikiϑikε] / lide nød δυστυχώ [ðistiχǥ] / lide ufortjent αναξιοπαθώ [anaksiǥpaϑǥ] lidelse m. ταλαιπωρία, η [i talεpǥria] # (plage, sykdom) αρρώστια, η [i arǥstia] # ασθένεια, η [i asϑεnia] # ενόχληµα, το [tǥ εnǥχlima] # νόσηµα, το [tǥ nǥsima] # πάθηση, η [i paϑisi] # (utilpasshet, plage, ubehag) αδιαθεσία, η [i aðiaϑεsia] # (prøve, prøvelse) δοκιµασία, η [i ðǥkimasia] # (pine, sykdom, plage) βάσανο, το [tǥ vasanǥ] # βασάνισµα, το [tǥ vasanizma] # βασανισµός, ο [Ǥ vasanizmǥs] # πάθος, το [tǥ paϑǥs] # (smerte) πόνος, ο [Ǥ pǥnǥs] # (smerte, pine, sorg) αλγηδόνα, η [i aljiðǥna] # καταπόνηση, η [i katapǥnisi] # (sjelekval) αγωνία, η [i aDžǥnia] # (fordervelse, noe fryktelig ) δεινό, το [tǥ ðinǥ] : (motgang, prøvelser) δεινά, τα [ta ðina] # (prøvelse, strev) παίδεµα, το [tǥ pεðεma] # (kval, stor lidelse, martyrium) µαρτύριο, το [tǥ martiriǥ] # (prøvelse, påkjenning, trengsel) δεινοπάθηµα, το [tǥ ðinǥpaϑima] # κακουχία, η [i kakuçia] / det var en lidelse! ήταν µατύριο! [itan martiriǥ] / en kronisk lidelse χρόνια πάθηση [ΧrǤnja paϑisi] / en psykisk lidelse (sinnslidelse) ψυχικό νόσηµα [psiçikǥ nǥsima] / en uforskyldt lidelse αναξιοπάθεια [anaksiǥpaϑia] / folkets lidelser τα µαρτύρια του λαού [ta martiria tu lau] / gjennomgå usigelige lidelser περνώ ανείπωτα πάθη [pεrnǥ anipǥta paϑi] / gjøre slutt på lidelsene til et såret/skadeskutt dyr βάζω τέρµα στα βάσανα ενός πληγωµένου ζώου [vazǥ tεrma sta vasana εnǥs pliDžǥmεnu zǥu] # θέτω τέρµα στο µαρτύριο ενός πληγωµένου ζώου [ϑεtǥ tεrma stǥ martiriǥ εnǥs plirǥmεnu zǥu] / han er ufølsom overfor andres lidelser είναι αναίσθητος στα βάσανα των άλλων [inε anεsϑitǥs sta vasana tǥn alǥn] / hun klager alltid over en eller annen lidelse διαρκώς παραπονείται για αδιαθεσίες [ðiarkǥs parapǥnitε ja aðiaϑεsiεs] / krigens lidelser (krigens påkjenninger) οι κακουχίες του πολέµου [i kakuçiεs tu pǥlεmu] / Krisati lidelse τα Πάθη (του Χριστού) [ta paϑi (tu Χristu)] / menneskehetens lidelser/ elendighet τα βάσανα των ανθρώπων [ta vasana tǥn anϑrǥpǥn] / mine lidelser lar seg ikke beskrive/er ubeskrivelige τα βάσανά µου δεν περιγράϕονται [ta vasana mu ðεm bεriDžrafǥndε] / selvforskyldt/selvpåført lidelse αυτοπάθεια, η [i aftǥpaϑia] / ubeskrivelige lidelser αδιήγητα/ανείπωτα βάσανα [aðiijita/anipǥta vasana] # ανεκδιήγιτα βάσανα [anεkðiijita vasana] / uutholdelig lidelse ανυπόϕορη αγωνία [anipǥfǥri aDžǥnia] lidelsesfelle m. οµοιοπαθής, ο [Ǥ ǤmiǤpaϑis] # pl. οµοιοπαθείς, οι [i ǤmiǤpaϑis] # σύντροποι στη δυστυχία, οι [i sindrǥpi sti ðistiçia] lidende m. (en som li(de)r) παθός, ο [Ǥ paϑǥs] lidende adj. (angstfylt, smerte-) αγωνιώδης [aDžǥnjǥðis] # (lidende uforskyldt) αναξιοπάθης [anaksiǥpaϑis] lidenskap m. (begjær, sinnsbevegelse) πάθος, ο [Ǥ paϑǥs] # (heftighet,voldsomhet)

20 20 βιαιότητα, η [i viεǥtita] # (glød, raseri) δαιµόνισµα, το [tǥ ðεmǥnizma] # (pasjon, bitterhet, hat) εµπάθεια, η [i εmbaϑia] # (glødende interesse, entusiasme) ενθουσιασµός, ο [Ǥ εnϑusiazmǥs] # (sterk lengsel, lyst) µεράκι, το [tǥ mεraki] # (ekstase, henrykkelse) παραϕορά, η [i parafǥra] / hans lidenskap for musikk varte ikke lenge/gikk fort over ο ενθουσιασµός του για τη µουσική δεν κράτησε πολύ [Ǥ εnϑusiazmǥs to ja ti musiki ðεŋ gratisε pǥli] / heftig lidenskap (voldsom sinnsbevegels) βίαια πάθη [viεa paϑi] # (vill lidenskap, ustyrlige følelser) αχαλίνωτα πάθη [aχalinǥta paϑi] / griskheten var hans dominerende lidenskap το κυρίαρχό του πάθος ήταν η πλεονεξία [tǥ kiriarχǥ tu paϑǥs itan i plεǥnεksia] / hans store lidenskap er hesteveddeløp το δεσπόζον πάθος του είναι οι ιπποδροµίες [tǥ ðεspǥzǥn paϑǥs tu inε i ipǥðrǥmiεs] / nære en sann lidenskap for musikk (elske musikk) παθιάζοµαι µε τη µουσική [paϑjazǥme mε ti musiki] / overvinne sine lidenskaper (styre sine følelser, beherske seg) νικώ τα πάθη µου [nikǥ ta paϑi mu] / politikk er hans store lidenskap το κυρίαρχο πάθος του είναι η πολιτική [tǥ kiriarχǥ paϑǥs tu inε i pǥlitiki] lidenskapelig adj. (pasjonert) µανιώδης [manjǥðis] # (patetisk, gripende, følelsefull) παθητικός [paϑitikǥs] # παθιασµένος [paϑjazmεnǥs] # (brennende, glødende) ένθερµος [εnϑεrmǥs] # θερµουργός [ϑεrmurDžǥs] # καυτός [kaftǥs] # παράϕορος [parafǥrǥs] # (fig. glødend, ildfull) ϕλογερός [flǥjεrǥs] # (varmblodig, hissig, oppfarende) θερµόαιµος [ϑεrmǥεmǥs] # (forgapt, gal, vill) µανιακός [maniakǥs] / en lidenskapelig historie om sex og vold µια καυτή ιστορία βίας και σεξ [mja kafti istǥria vias kε sεks] / ha et lidenskapelig/hissig temperament έχω παθιασµένη ϕύση [εχǥ paϑjazmεni fisi] # είµαι παράϕορος [imε parafǥrǥs] / han er en lidenskapelig avisleser/frimerkesamler είναι µανιώδης αναγνωστής εϕηµερίδων/συλλέκτης γραµµατοσήµων [inε manjǥðis anaDžnǥstis ǤfimǤriðǤn/silεktiz DžramatǤsimǤn] / lidenskapelig kjærlighet παράϕορος έρωτας [parafǥrǥs εrǥtas] / lidenskapelige kyss/omfavnelser παράϕορα ϕιλιά/αγκαλιάσµατα [parafǥra filja/ angaljazmata] / være lidenskapelig av seg/av natur είµαι παράϕορος από τη ϕύση µου [imε parafǥrǥs apǥ ti fisi mu] lidenskapelig adv. (ildfullt, entusiastisk) ένθερµως [εnϑεrmǥs] # ενθουσιωδώς [εnϑusiǥðǥs] # µε πάθος [mε paϑǥs] / elske/hate lidenskapelig αγαπώ/µισώ µε πάθος [aDžapǥ/ misǥ mε paϑǥs] / være lidenskapelig opptatt av noe (gå opp i noe, arbeide med noe med liv og lyst) έχω πολύ ζήλο σε κάτι [εχǥ pǥli zilǥ sε kati] : være lidenskapelig opptatt av/interessert i musikk (nære en sann lidenskap for musikk, elske musikk) παθιάζοµαι µε τη µουσική [paϑjazǥmε mε ti musiki] lidenskapsløs adj. (rolig, sindig, ikke fanatisk) αϕανάτιστος [afanatistǥs] # (saklig, (fordomsfri, nøytral) αϕατρίαστος [afatriastǥs] lidenskapsløst adv. (saklig, objektivt) χωρίς πάθος [ΧǤris paϑǥs] / se lidenskapsløst på ting (foreta en saklig undersøkelse av tingene) εξετάζω τα πράγµατα χωρίς πάθος [εksεtazǥ ta praDžmata ΧǤris paϑǥs] Liechtenstein geo. Λιχτενστάιν, το [tǥ liχtεnstain] liga m. (serie) λεύγα, η [i lεvDža] # λίγκα, η [i liDža] # (forbund) ένωση, η [i εnǥsi]

gjødsel f.m. λίπασµα, το [tǥ lipazma] / forbedre jorda med gjødsel εµπλουτίζω το

gjødsel f.m. λίπασµα, το [tǥ lipazma] / forbedre jorda med gjødsel εµπλουτίζω το 1 gjø v. (bjeffe) γαυγίζω [DžavjizǤ] # γαβγίζω [DžavjizǤ] # υλακτώ [ilaktǥ] # αλυχτώ [aliχtǥ] / hunden angrep uten å gjø το σκυλί επιτέθηκε χωρίς να γαυγίσει [tǥ skili εpitεϑikε ΧǤriz na Džavjisi] / hunden

Detaljer

έχω την τελευταία λέξη [lεǥ/εχǥ tin tεlεftεa lεksi] / gi noen sitt ord δίνω κάποιον

έχω την τελευταία λέξη [lεǥ/εχǥ tin tεlεftεa lεksi] / gi noen sitt ord δίνω κάποιον 1 orakel n. (allvitende person, orakelsted) µαντείο, το [tǥ mandiǥ] # (spåmann, sannsiger) µαντευτής, ο [Ǥ mandεftis] # f. (spåkvinne) µαντεύτρα, η [i mandεftra] orakelkvinne f.m. (spåkvinne) µάντισσα,

Detaljer

all evighet (for bestandig, for all framtid) στους αιώνες των αιώνων [stus εǥnεs tǥn

all evighet (for bestandig, for all framtid) στους αιώνες των αιώνων [stus εǥnεs tǥn 1 I i prep. (inn, inni) µέσα [mεsa] # (på, til, ved, om) σε [sε] : (σε + best. art.:) στον, στην, στο, στους, στις, στα [stǥn - stin- stǥ - stus stis- sta] # εις [is] # (i, med) µε [me] / i Adams drakt

Detaljer

vugge vulgarisere vulgarisering vulgaritet jeg synes vulgaritet er motbydelig vulgær

vugge vulgarisere vulgarisering vulgaritet jeg synes vulgaritet er motbydelig vulgær 1 vugge f.m. (vogge sd.) vulgarisere v. (forderve, trivialisere, forflate, banalisere) εκχυδαΐζω [εkçiðaïzǥ] # (gjøre dyrisk, fordumme) αποκτηνώνω [apǥktinǥnǥ] # (barbarisere, brutalisere) εκβαρβαρίζω

Detaljer

ǤlǤfanεri] / forskjellen på dem η διαϕορά µεταξύ τους [i ðiafǥra mεtaksi tus] /

ǤlǤfanεri] / forskjellen på dem η διαϕορά µεταξύ τους [i ðiafǥra mεtaksi tus] / 1 forskale v. (sette opp forskaling, støype) καλουπώνω [kalupǥnǥ] forskaling f.m. (bygn.fag)(støpeform) καλούπωµα, το [tǥ kalupǥma] / ta ned/fjerne forskalinga ξεκαλουπώνω [ksεkalupǥnǥ] forskanse seg v.

Detaljer

µέτωπο [ki ali stratjǥtεs stalϑikan viastika stǥ mεtǥpǥ] / han sendt han et kaldt/

µέτωπο [ki ali stratjǥtεs stalϑikan viastika stǥ mεtǥpǥ] / han sendt han et kaldt/ 1 sen adj. (se: sein) αργός [arDžǥs] # (sent ankommet, sent ute) όψιµος [ǤpsimǤs] / sen høst (forsinket/dårlig avling) όψιµη σοδειά, η [i Ǥpsimi sǥðja] / så sent som i går var han frisk ακόµη χτες ήταν

Detaljer

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki]

besik m. (et kortspill) µπεζίκι, το [tǥ bεziki] # βιζίκι, το [tǥ biziki] 1 besatt adj. (besatt el. styrt av onde ånder) δαιµονόληπτος [ðεmǥnǥliptǥs] # (gal) τρελός [trεlǥs] # (forgapt, gal, vill, sinnssyk) µανιακός [maniakǥs] # (mil. under beleiring, okkupert) κατεχόµενος [katεχǥmεnǥs]

Detaljer

µέχρι τέλους [ðiavazǥ εna vivliǥ aparçiz mεχri tεlus] / fra begynnelsen (helt fra

µέχρι τέλους [ðiavazǥ εna vivliǥ aparçiz mεχri tεlus] / fra begynnelsen (helt fra 1 fra prep. από [apǥ] # (hvorfra) απ' όπου [ap Ǥpu] / fra alle kanter από παντού [apǥ pandu] : folk kom løpende fra alle kanter άνθρωποι ήρθαν τρέχοντας από παντού [anϑrǥpi irϑan drεχǥndas apǥ pandu] /

Detaljer

[ðεǥmε] # εξορκίζω [εksǥrkizǥ] # ζητώ επίµονα [zitǥ εpimǥna] : be noen

[ðεǥmε] # εξορκίζω [εksǥrkizǥ] # ζητώ επίµονα [zitǥ εpimǥna] : be noen 1 be v. (invitere) καλώ [kalǥ] # (bønnfalle, trygle) παρακαλώ [parakalǥ] # προσκαλώ [prǥskalǥ] # (ønske, si en bønn) εύχοµαι [εfχǥmε] # (be en bønn/aftenbønn, forrette bønn) προσεύχοµαι [prǥsεfχǥmε] #

Detaljer

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i

oppasser m. (mil.hist.) (hestepasser) ιπποκόµος, ο [Ǥ ipǥkǥmǥs] # (dagl.) ορντινάντσα, η [i 1 opp adv. (opp i luften, høyt opp) ψηλά [psila] # στα ψηλά [sta psila] # (dagl.) τ' αψήλου [tapsilu] # προς τα πάνω [prǥs ta panǥ] / det er opp- og avgjort (det er over, det er ute av verden) έγινε κι

Detaljer

ύπνο όταν χτύπησε το τηλέϕωνο [mǥlis εtimazǥmun na paǥ ja ipnǥ Ǥtaŋ Χtipisε tǥ

ύπνο όταν χτύπησε το τηλέϕωνο [mǥlis εtimazǥmun na paǥ ja ipnǥ Ǥtaŋ Χtipisε tǥ 1 ferd f.m. (tur, reise) ταξίδι, το [tǥ taksiði] # (ekspedisjon, reise, delegasjon) αποστολή η [i apǥstǥli] # (tur, marsj, løp) δρόµος, ο [Ǥ ðrǥmǥs] / jeg var akkurat i ferd med/ skulle akkurat til å å

Detaljer

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/

ble fløyet til Aten οι τραυµατίες µεταϕέρθηκαν στην Αθήνα µε αεροπλάνο/ 1 fly n. αεροπλάνο, το [tǥ aεrǥplanǥ] # (luftfartøy) αεροσκάϕος, το [tǥ aεrǥskaǥs] / enmotors/tomotots/firemotors fly µονοκινητήριο/δικινητήριο/τετρακινητήριο αεροπλάνο, το [tǥ mǥnǥkinitiriǥ/ðikinitiriǥ/tεtrakinitiriǥ

Detaljer

forgape seg m. (bli forelsket) ξετρελαίνοµαι [ksεtrεlεnǥmε] / han er helt forgapt i henne ξετρελάθηκε µε δαύτη [ksεtrεlaϑikε mε ðafti] forgapt adj.

forgape seg m. (bli forelsket) ξετρελαίνοµαι [ksεtrεlεnǥmε] / han er helt forgapt i henne ξετρελάθηκε µε δαύτη [ksεtrεlaϑikε mε ðafti] forgapt adj. 1 forgape seg m. (bli forelsket) ξετρελαίνοµαι [ksεtrεlεnǥmε] / han er helt forgapt i henne ξετρελάθηκε µε δαύτη [ksεtrεlaϑikε mε ðafti] forgapt adj. (forelsket, helt betatt) ξεµυαλισµένος [ksεmjalizmεnǥs]

Detaljer

pianist en av vår tids toppianister en talentfull pianist piano et vanlig piano (i mots. til flygel)

pianist en av vår tids toppianister en talentfull pianist piano et vanlig piano (i mots. til flygel) 1 pianist m. πιανίστας, ο/η [Ǥ/i pianistas] / en av vår tids toppianister ένας από τους κορυϕαίους πιανίστες του καιρού µας [εnas apǥ tus kǥrifεus pianistεs tu kεru mas] / en talentfull pianist ιδιοϕυής

Detaljer

bjeffe bjeffe ut bjeffe ut en ordre sersjanten bjeffet ut en ordre hunden angrep uten å bjeffe

bjeffe bjeffe ut bjeffe ut en ordre sersjanten bjeffet ut en ordre hunden angrep uten å bjeffe 1 bjeffe v. (gjø, halse) γαυγίζω [DžavjizǤ] # υλακτώ [ilaktǥ] # αλυχτώ [aliχtǥ] # ουρλιάζω [urljazǥ] / bjeffe ut (bjeffe fram) λέω απότοµα/κοϕτά [lεǥ apǥtǥma/kǥfta] : bjeffe ut en ordre λέω κοϕτά µια διαταγή

Detaljer

αυτός πήρε τη δόξα [εmis kanamε Ǥli ti ðulja ki aftǥs pirε ti ðǥksa] / til ære for προς

αυτός πήρε τη δόξα [εmis kanamε Ǥli ti ðulja ki aftǥs pirε ti ðǥksa] / til ære for προς 1 Æ ægide m. (Jupiters skjold, som var laget av geiteskinn, jf. gr. αιξ = geit) αιγίς, ο [Ǥ εjis] # αιγίδα, η [i εjiða] / under ens ægide (dvs. førerskap, beskyttelse) υπό την αιγίδα του... [ipǥ tin εjiða

Detaljer

εtǥn] / de (som bor/holder til) under oss οι αποκάτω µας [i apǥkatǥ mas] / du

εtǥn] / de (som bor/holder til) under oss οι αποκάτω µας [i apǥkatǥ mas] / du 1 unasjonal adj. (upatriotisk) αντεθνικός [andεϑnikǥs] unaturlig adj. (affektert, tilgjort) εξεζητηµένος [εksεzitimεnǥs] # (affektert, bundet, tvungen, sær, irrasjonell, naturstridig) αϕύσικος [afisikǥs]

Detaljer

trεlaϑi kanis] / du er helt gal είσαι εντελώς τρελλός [isε εndεlǥs trεlǥs] / en gal

trεlaϑi kanis] / du er helt gal είσαι εντελώς τρελλός [isε εndεlǥs trεlǥs] / en gal 1 G gabardin m. (stoff og plagg: trench-coat) γκαµπαρντίνα, η [i gabardina] # καµπαρντίνα, η [i kabardina] gaffel m. πηρούνι, το [tǥ piruni] # (pl.) πηρούνια, τα [ta pirunja] # (greip, høygaffel) διχάλα,

Detaljer

ψήνω σε εορταστική ψησταριά κρεάτων [psinǥ sε εǥrtastiki psistarja krεatǥn]

ψήνω σε εορταστική ψησταριά κρεάτων [psinǥ sε εǥrtastiki psistarja krεatǥn] 1 gribb m. (ornit., bokst. og overf. plyndrer, sjakal) γύπας, ο [Ǥ jipas] # άρπαγος, ο [Ǥ arpaDžǥs] # αρπακτικό όρνιο, το [tǥ arpaktikǥ ǤrniǤ] griff m. (fabeldyr, halvt løve og halvt ørn) γρύπας, ο [Ǥ Džripas]

Detaljer

[ϑεlimatika] # επίτηδες [εpitiðεs] # εξεπίτηδες [εksεpitiðεs] # επιταυτού

[ϑεlimatika] # επίτηδες [εpitiðεs] # εξεπίτηδες [εksεpitiðεs] # επιταυτού 1 vilje m. βουλή, η [i vuli] # (det å ville noe) βούληση, η [i vulisi] # (intensjon, ønske) θέληση, η [i ϑεlisi] / av egen fri vilje αυτόβουλα [aftǥvula] # αυτόβουλως* [aftǥvulǥs] # αυτοπροαίρετος [aftǥprǥεrεtǥs]

Detaljer

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i

Χalkεfsi] # (framstilling, produksjon) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] # παραγωγή, η [i 1 F f. (forkortelse for femininum, feminin) θηλ. (θηλυκός) [ϑilikǥs] fabel m. (myte, legende) µύθος, ο [Ǥ miϑǥs] # µυθολόγηµα, το [tǥ miϑǥlǥjima] / allegorisk eller moralsk fabel απόλογος, ο [Ǥ apǥlǥDžǥs]

Detaljer

før η προηγουµένη ηµέρα [i prǥïDžumεni imεra] # την προηγουµένη ηµέρα [tim

før η προηγουµένη ηµέρα [i prǥïDžumεni imεra] # την προηγουµένη ηµέρα [tim 1 D da konj. (ettersom) αϕού [afu] # (så snart som) άµα [ama] # (hvoretter, og så) οπότε [ǤpǤtε] # οπόταν [ǤpǤtan] da adv. (i så fall) τότε [tǥtε] # (vel, nå, så, følgelig) λοιπόν [lipǥn] # (om tid: som,

Detaljer

slabbedask sladd sladde sladder det er bare tomme rykter/slarv fare med sladder fare med sladder om noen

slabbedask sladd sladde sladder det er bare tomme rykter/slarv fare med sladder fare med sladder om noen 1 slabbedask m. (lurendreier, bedrager, juksemaker, falskspiller) απατεώνας, ο [Ǥ apatεǥnas] # (døgenikt, dagdriver, lathans, dovenpels) ακαµάτης, ο [Ǥ akamatis] # ανεπρόκοπος, ο [Ǥ anεprǥkǥpǥs] # ανυπρόκοπος,

Detaljer

εpaϑε tipǥta] / omfattende skader εκτεταµένες ζηµίες [εktεtamεnεz zimiεs] /

εpaϑε tipǥta] / omfattende skader εκτεταµένες ζηµίες [εktεtamεnεz zimiεs] / 1 skabb m. ψώρα, η [i psǥra] skabbete adj. ψωραλέος [psǥralεǥs] # (overf. fattigslig, ussel) ψωραλέος [psǥralεǥs] skaberakk n. (sidt, utsmykket hestedekken) έποχον, το [tǥ εpǥχǥn] skabrøs adj. (uanstendig,

Detaljer

skodde f.m. (tåke) οµίχλη, η [i ǤmiΧli] # πούσι, το [tǥ pusi] skofabrikant m. (skoprodusent) υποδηµατοβιοµήχανος, ο [Ǥ ipǥðimatǥviǥmiχanǥs]

skodde f.m. (tåke) οµίχλη, η [i ǤmiΧli] # πούσι, το [tǥ pusi] skofabrikant m. (skoprodusent) υποδηµατοβιοµήχανος, ο [Ǥ ipǥðimatǥviǥmiχanǥs] 1 sklerose m. (med.) σκλήρωση, η [i sklirǥsi] skli v. (gli) γλιστρώ [DžlistrǤ] # (om jordras etc.: skli nedover, rase ut) κατολισθαίνω [katǥlisϑεnǥ] # γλιστρώ (προς τα) κάτο [DžlistrǤ prǥs ta katǥ] / han

Detaljer

ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/

ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/ 1 ri v. (ri på en hest) καβαλάω [kavalaǥ] # πάω/έρχοµαι/ταξιδεύω µε τ' άλογο [paǥ/ εrχǥmε/taksiðεvǥ mε talǥDžǥ] # πηγαίνω έϕιππο/καβάλα [pijεnǥ εfipǥs/kavala] # (ri/sykle, stige opp på en hest/sykkel) καβαλικεύω

Detaljer

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte

sti følg stien så dere ikke går dere bort stibium stift stifte 1 sti m. (gangsti, spasersti) µονοπάτι, το [tǥ mǥnǥpati] # µονοπάτι περιπάτου, το [tǥ mǥnǥpati pεripatu] # (gangsti, smal vei, spor, tråkk) ατραπός, ο [Ǥ atrapǥs] # δροµάκι, το [tǥ ðrǥmaki] # δροµίσκος,

Detaljer

o oase obduksjon foreta obduksjon obelisk obertsløytnant objekt direkte/indirekte objekt objektiv objektiv

o oase obduksjon foreta obduksjon obelisk obertsløytnant objekt direkte/indirekte objekt objektiv objektiv 1 O o (15. bokstav i det greska alfabetet) όµικρον, το [tǥ ǤmikrǤn] oase m. όαση, η [i Ǥasi] obduksjon m. (med.)(likåpning) νεκροψία, η [i nεkrǥpsia] # νεκροσκοπία, η [i nεkrǥskǥpia] # (inspeksjon på stedet,

Detaljer

sugelam n. (lam som suger morsmelk) αρνάκι γάλακτος, το [tǥ arnaki DžalaktǤs]

sugelam n. (lam som suger morsmelk) αρνάκι γάλακτος, το [tǥ arnaki DžalaktǤs] 1 subbe v. (gå subbende, subbe omkring/bortover) σέρνω τα βήµατά µου [sεrnǥ ta vimata mu] # (subbe med føttene, slepe med føttene) σέρνω τα πόδια [sεrnǥ ta pǥðia] / subbe skoene over golvet (gå subbende

Detaljer

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne)

έδω µέσα [inε anaεrǥs/apǥpniktika εðǥ mεsa] # (det er trykkende/varmt her inne) 1 lubben adj. (om kvinne: rund og god, om ansikt: med bollekinn/smilehull) αϕράτος [afratǥs] # (om unge, baby) γερός [jεrǥs] # παχουλός [paχulǥs] # (kraftig, muskuløs, i godt hold) εύσωµος [εfsǥmǥs] /

Detaljer

p pacemaker padde padder padde- padle padleåre paff frekkheten hennes gjorde meg helt paff jeg ble helt paff

p pacemaker padde padder padde- padle padleåre paff frekkheten hennes gjorde meg helt paff jeg ble helt paff 1 P p (16. bokstav i det greske alfabet) π, Π [pi)] / 'π = 80, π = 80,000 pacemaker m. (med.)(hjertestimulator) βηµατοδότης, ο [Ǥ vimatǥðǥtis] padde f.m. ϕρύνος, ο [Ǥ frinǥs] # µπράσκα, η [i braska] #

Detaljer

εnas] : den ene.. den andre (førstnevnte. sistnevnte) ο µεν... ο δε [Ǥ mεn Ǥ ðε]

εnas] : den ene.. den andre (førstnevnte. sistnevnte) ο µεν... ο δε [Ǥ mεn Ǥ ðε] 1 en ub.art. ένας /µία (µια)/ένα [εnas/mia (mja)/εna] # (ubest. pron. en eller annen, man) (m.) κανένας [kanεnas] / κανείς [kanis] - (f.) καµιά [kamja] / καµία [kamia] - (n.) κανένα [kanεna] / κάνα [kana]

Detaljer

rabulist m. (demagog, agitator) δηµαγωγός, ο/η [Ǥ/i ðimaDžǥDžǥs] # δηµοκόπος, ο [Ǥ ðimǥkǥpǥs] # (oppvigler) λαοπλάνος, ο [Ǥ laǥplanǥs]

rabulist m. (demagog, agitator) δηµαγωγός, ο/η [Ǥ/i ðimaDžǥDžǥs] # δηµοκόπος, ο [Ǥ ðimǥkǥpǥs] # (oppvigler) λαοπλάνος, ο [Ǥ laǥplanǥs] 1 R rabalder n. (brudulje, bråk) καυγάς, ο [Ǥ kavDžas] # αναµπουµπούλα, η [i anabumbula] # (ballade, spetakkel, hurlumhei) άρπαγµα, το [tǥ arpaDžma] # του κουτρούλη ο γάµος [tǥ kutruli Ǥ DžamǤs] # (støy av

Detaljer

απόρθητος [apǥrϑitǥs] # απρόσβλητος [aprǥzvlitǥs] # (sikret mot

απόρθητος [apǥrϑitǥs] # απρόσβλητος [aprǥzvlitǥs] # (sikret mot 1 U uakseptabel adj. (forkastelig, umulig) απαράδεκτος [aparaðεkt34ǥs] # απαράδεχτος [aparaðεχtǥs] / dette er helt uakseptabelt! (nå går det for vidt! det er utenfor sømmelighetens grenser!) αυτό παραείναι!

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

monogami m. (engifte) µονογαµία, η [i mǥnǥDžamia] monografi m. µονογραϕία, η [i mǥnǥDžrafia]

monogami m. (engifte) µονογαµία, η [i mǥnǥDžamia] monografi m. µονογραϕία, η [i mǥnǥDžrafia] 1 mon v (mon tro, skal tro, jeg lurer på, (jeg) gadd vite) (konj.:) άραγε [arajε] / mon tro hvem han kan være? (jeg lurer på hvem han er) άραγε ποιος να 'ναι; [arajε pjǥs nanε] : mon tro hvor mange som

Detaljer

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker

spidd terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd spidde spidding spiker 1 spidd n. (stekespidd, grillspyd) σούβλα, η [i suvla] # οβελός, ο [Ǥ ǤvεlǤs] # (lite steikespyd, obelisk) οβελίσκος, ο [Ǥ ǤvεliskǤs] / terninger av oksekjøtt/svinekjøtt stekt på spidd σουβλάκι µοσχαρίσιο/χοιρινό,

Detaljer

kaϑε ΧrǤnǤz mεtrai ðipla ja ti sindaksi]

kaϑε ΧrǤnǤz mεtrai ðipla ja ti sindaksi] 1 do m. (mus.) ντο, το [tǥ dǥ] do m.n. (klosett, wc) βεσές, ο [Ǥ vεsεs] # αποχωρητήριο, το [tǥ apǥχǥritiriǥ] # (klosett, tørrklosett, latrine) απόπατος, ο [Ǥ apǥpatǥs] / gå på do αποπατώ [apǥpatǥ] # (voksne:

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

pεndε kε stǥ çεri para ðεka kε kartεri] # κάλλιο ένα και στο χέρι παρά δέκα και

pεndε kε stǥ çεri para ðεka kε kartεri] # κάλλιο ένα και στο χέρι παρά δέκα και 1 fuge f.m. (sprekk, mellomrom mellom to konstruksjonselementer, skjøt, sammenføyning) αρµός, ο [Ǥ armǥs] fuge v. (spekke, tette sprekker i mur) αρµολογώ [armǥlǥDžǥ] fuging f.m. (spekking av mur) αρµολό(γ)ηµα,

Detaljer

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre)

[anǥϑεtǥ Χrisafi/vutirǤ] / rent mord (rene mordet, mord - verken mer eller mindre) 1 R ren adj. (rein, klar, tydelig) καθαρός [kaϑarǥs] # (enkel, vanlig) απλός [aplǥs] # uplettet, ulastelig, plettfri) άµωµος [amǥmǥs] # άχραντος [aχrandǥs] # (sann, ekte) ακραιϕνής* [akrεfnis] # (klar,

Detaljer

n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo-

n / = tallverdi 50 / fork. for sør sør- øst sør-vest nabo hjelpsom nabo jeg overlot hunden/nøklene til en nabo naboene våre nabo- 1 N n m. (bokstaven n) νι, το [tǥ ni] / ν' = tallverdi 50 / fork. for sør Ν. (Νότιος) / sørøst NA. / sør-vest Ν. nabo m. (mannlig:) γείτονας, ο [Ǥ jitǥnas] # (kvinnelig:) γειτόνισσα, η [i jitǥnisa] / en

Detaljer

ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik

ǤksǤs] / eddik og olje λαδόξυδο, το [tǥ laðǥksiðǥ] / krydre noe i/med eddik 1 E eau de cologne m. (kølnervann) κολώνια, η [i kǥlǥnia] # κολόνια, η [i kǥlǥnia] / ei lita flaske eau de cologne ένα µπουκαλάκι κολώνια [εna bukalaki kǥlǥnia] ebbe f.m. (lavvann) άµπωτη, η [i ambǥti]

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

TOMAS ESPEDAL ÅRET ROMAN

TOMAS ESPEDAL ÅRET ROMAN TOMAS ESPEDAL ÅRET ROMAN vår høst VÅR Jeg ville gjerne skrive en bok om årstidene vår høst sommer vinter de lyse dagene i april og juni mørket i august beskrive månedene ukene dagene timene på dagen og

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

sabinerinnerovet (rovet på de sabinske kvinner) η αρπαγή των Σαβινών [i arpaji tǥn

sabinerinnerovet (rovet på de sabinske kvinner) η αρπαγή των Σαβινών [i arpaji tǥn 1 S sabel m. σπαθί, το [tǥ spaϑi] # (folk.) πάλα, η [i pala] sabelrasling f.m. (overf.: krigersk, truende oppførsel) πολεµικός εκϕοβισµός, ο [Ǥ pǥlεmikǥs εkfǥvizmǥs] sabinerinnerovet (rovet på de sabinske

Detaljer

Refleksjoner over livet

Refleksjoner over livet Refleksjoner over livet Firmanavn Pris: Pris:60,60,- krkr. S k rskrevet e v e t a v Bav j ø r nbjørn Ingar Pedersen Ingar Pedersen Side 2 Regler Jeg er bundet på hender og føtter, av regler, men det er

Detaljer

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5 Ernas reise av Gruppe 5 2010 Gruppe 5 Åpning EXT. Scene 1 En regnfull ettermiddag utenfor advokat-garasjen. Det er grått og trist. Kameraet zoomer inn på garasjen og inn mot vinduet. Her ser vi Erna titte

Detaljer

pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε

pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε 1 pocketbok f.m. βιβλίο τσέπης, το [tǥ vivliǥ tsεpis] # (bok i pocketformat) βιβλίο σε µέγεθος τσέπης [vivliǥ sε mεjεϑǥs tsεpis] pode m. (gutt, avlegger) βλαστάρι, το [tǥ vlastari] pode v. (et tre) βολιάζω

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Vibeke Tandberg Tempelhof Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Jeg ligger på ryggen i gresset. Det er sol. Jeg ligger under et tre. Jeg kjenner gresset mot armene og kinnene og jeg kjenner enkelte gresstrå mot

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk booklet_ny.dok 07.04.03 17:59 Side 1 MILDT OG FINT Mildt og fint, ingen motsats i sikte. Bare mildt og fint. Mildt og fint for meg, jeg bare fikk det - mildt og fint. Flotte folk, hvor enn jeg så. Du Verden

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Hva er lykke for deg?

Hva er lykke for deg? Hva er lykke for deg? Jeg blir glad når andre blir glad Et liv uten penger Lykke er livet Kattene mine! Familie, frihet, helse å være ute i naturen grønn mose, lyden av rennende vann og rasling av bladverk

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

I en annen verden. Oversatt fra engelsk av Hilde Rød-Larsen

I en annen verden. Oversatt fra engelsk av Hilde Rød-Larsen Grace McCleen I en annen verden Oversatt fra engelsk av Hilde Rød-Larsen Til engelen Dette er hva Herren Gud har sagt: «Den dagen jeg utvalgte Israel, da løftet jeg også min hånd til ed for Jakobs hus

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

MARIE KRONQUIST ET#MENNESKE#(#EN#MINDFULNE#SSINSTRUKTØR# OM#Å#MISTE#FOTFESTET# #OG#Å#FINNE#STILLHET#I#KAOSET#

MARIE KRONQUIST ET#MENNESKE#(#EN#MINDFULNE#SSINSTRUKTØR# OM#Å#MISTE#FOTFESTET# #OG#Å#FINNE#STILLHET#I#KAOSET# MARIE KRONQUIST ETMENNESKEENMINDFULNESSINSTRUKTØR OMÅMISTEFOTFESTET OGÅFINNESTILLHETIKAOSET SkrevetavEliJohannessenMinge Foto:AndrèAndersen/copyrightMarieKronquist Iminverdenersorg, smerteogvredeogså mindfulness.kerneni

Detaljer

Johan B. Mjønes. Blodspor i Klondike

Johan B. Mjønes. Blodspor i Klondike Johan B. Mjønes Blodspor i Klondike Forfatteromtale: Johan B. Mjønes (f. 1976) er oppvokst på Orkanger, bosatt i Oslo. Han har skrevet flere kritikerroste romaner for voksne. Død manns kiste (2013) var

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Everything about you is so fucking beautiful

Everything about you is so fucking beautiful Everything about you is so fucking beautiful Innholdsfortegnelse Hva er psykisk helse? Dikt Hvordan skal jeg håndtere denne psykiske lidelsen? Dikt av Rikke NS Hva kan du gjøre for å hjelpe? Tekst av Karoline

Detaljer

Sex! Jesuskirka 13. mai 2007. Maren og Sven Weum

Sex! Jesuskirka 13. mai 2007. Maren og Sven Weum Sex! Jesuskirka 13. mai 2007 Maren og Sven Weum Kvinne Mann Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. 1. Mosebok 1.27 Kvinne GUD Mann Og Gud

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer.

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer. Kapittel 1 Nattmannen Cecilia Gaathe våknet av en lyd. Hun visste ikke hva hun hadde hørt, bare at det var noe som vekket henne. Det var mange lyder i et gammelt hus som dette. Treverk som knirket, vann

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL 1 BOKMÅL Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. DETTE ER BOKA TIL Her kan dere

Detaljer

Bilen stanset midt på broen. Pappa sa ingen ting, bare åpnet døren og gikk ut. Han ble stående og myse over mot den andre siden.

Bilen stanset midt på broen. Pappa sa ingen ting, bare åpnet døren og gikk ut. Han ble stående og myse over mot den andre siden. 1 Bilen stanset midt på broen. Pappa sa ingen ting, bare åpnet døren og gikk ut. Han ble stående og myse over mot den andre siden. Så tok han av seg brillene, tørket glassene med skjorteflaket, satte på

Detaljer

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING)

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING) THIS SECTION FOR USE BY STUDY PERSONNEL ONLY. Did patient (subject) perform self-evaluation? No (provide reason in comments) Evaluation performed on visit date or specify date: Comments: DD-Mon-YYYY Spørreskjema

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Lynne og Anja. Oddvar Godø Elgvin. Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org

Lynne og Anja. Oddvar Godø Elgvin. Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org Lynne og Anja Av Oddvar Godø Elgvin Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org FADE IN EXT, KIRKEGÅRD, MOREN TIL SIN BEGRAVELSE (21), med blondt hår, lite sminke, rundt ansikt og sliten - er tilskuer

Detaljer

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Lewis Carroll Alice i eventyrland Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Om forfatteren: LEWIS CARROLL (1832 1898) het egentlig Charles Lutwidge Dodgson, og var både matematiker og fotograf.

Detaljer

Kristin Flood. Nærvær

Kristin Flood. Nærvær Kristin Flood Nærvær I TAKKNEMLIGHET til Alice, Deepak, Erik, Raymond og Ian. Hver av dere åpnet en dør for meg som ikke kan lukkes. Forord Forleden fikk jeg en telefon fra Venezia. Kristin spurte meg

Detaljer

Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet

Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet Fritt Fram 3 Temabok 3 Bliss-utgave 2007 Oversatt til Bliss av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag kompetansesenter ved Jørn Østvik Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet Temabok

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer