Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)"

Transkript

1

2 Nrges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Nrvège, série X.) Rekke X. Trykt 9. Nr. 5. Sinnssykeasylenes virksmhet 90. (Statistique des hspices d'aliénés.) 5. De spedalske i Nrge 960. (Les lépreux en Nrvège.) 55. Sunnhetstilstanden g medisinalfrhldene 90. (Rapprt sur l'état sanitaire et médical.) 56. Veterinærvesenet 9. (Service vétérinaire.) 57. Meieribruket i Nrge 9. (L'industrie laitière de la Nrvège.) 58. Flkemengdens bevegelse 90. (Muvement de la ppulatin.) 59. Nrges fiskerier 9. (Grandes pêches maritimes.) 60. Nrges kmmunale finanser 990. (Finances des cmmunes.) 6. Telegrafverket 9. (Télégraphes et téléphnes de l'état.) 6. Arbeidslnninger i industrien 90 g 9. (Salaires des uvriers industriels.) 6. Nrges pstverk 9. (Statistique pstale.) 6. Sklestatistikk 90. (Instructin publique.) 65. Syketrygden 9. (Assurancemaladie natinale.) 66. Skattestatistikken 9. (Répartitin d'impôts.) 67. Nrges industri 9. (Statistique industrielle.) 68. Nrges bergverksdrift 9. (Mines et usines.) 69. Trafikkulykker 99 g 90. (Accidents de circulatin.) Rekke X. Trykt 9. Nr. 70. Frsikringsselskaper 9. (Sciétés d'assurances.) 7. Nrges handel 9. (Cmmerce.) 7. Kmmunenes gjeld m. v. 9. (Dette etc. des cmmunes.) 7. Veterimervesenet 9. (Service vétérinaire.) 7. Telegrafverket 9. (Télégraphes et téléphnes de l'état.) 75. Nrges pstverk 9. (Statistique pstale.) 76. Syketrygden 9. (Assurancemaladie natinale.) 77. Skattestatistikken 9. (Répartitin d'impôts.) 78. Nrges industri 9. (Statistique industrielle.) 79. Arbeidslønninger i industrien 9. (Salaires des uvriers industriels.) 80. Nrges kmmunale finanser 90. (Finances des cmmunes.) 8. Sklestatistikk 9. (Instructin publique.) 8. Meieribruket 9. (L'industrie laitière.) 8. Nrges elektrisitetsverker 97 g 98. (Usines d'électricité.)

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. X.7. VETERINÆRVESENET 9 Service Vétérinaire 9 UTG ITT AV VETERINÆRDIREKTØREN OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 9

4 Fr årene se Nrges Offisielle Statistikk, rekke III. Fr årene se Nrges Offisielle Statistikk, rekke IV, nr., 57, 70, 890g 6. Fr årene 909 se Nrges Offisielle Statistikk, rekke V, nr. 5, 6, 65, 8,,, 7 g 0. Fr årene se Nrges Offisielle Statistikk, rekke VI, nr., 9, 7, 96,, 8 g 8. Fr hrene 999 se Nrges Offisielle Statistikk, rekke VII, nr.,, 90, g 8. Fr årene 990 se Nrges Offisielle Statistikk, rekke VIII, nr. 6, 9, 6, 85,, 50 g 75. Fr årene 9, 9, 9. 9, 95, 96, 97, 98, 99, 90 g 9 se Nrges Offisielle Statistikk, rekke IX, nr.,, 67, 9, 6,, 67 g 7,9, rekke X nr. 8, 9 g 56. GRØNDAHL & SONS BOKTRYKKERI. OSLO

5 Innhldsfrtegnelse. (Smmaire.) I. Veterinærvesenet i 9. (Du service vétérinaii'e en 9.) A. Alminnelig versikt (Vue Onérale) Tabell I. Enkelte sykdmmers frekmst i de frskjellige fylker 9. Side (Page).. Tabell IL Antall besetninger sm i 9 er angrepet av mildere smittsmme husdyrsykdmmer.... B. De enkelte sykdmmer (Les maladies differentes).. Munn g klauvsyke Miltbrann. Raslesyke Svinepest g svinesyke Bråstt......, Smittsm anemi Lunges yke Kverke Ondartet katarrfeber Rdsyke Trikinse Tuberkulse Smittsm kasting Frskjellige sykdmmer... Tabell iii. Husdyrsykdmmer artsvis.. Tabell IV. Husdyrsykdmmer fylkesvis... Hs hest ) strfe , sau » geit ) svin ) hund katt , fjørfe 5 ) rev I andre dyr. 58 Tabell V. Antall autriserte veterinærer i Nrge

6 II. Kjøttkntrllen i 9. (L'inspectin de la viande en 9), Side (Page) Alminnelig versikt (Vue ge'nerale) Tabell A. Antall slakt på stasjnene 65 Tabell B. Antall slakt, nen klasse, på stasjnene. 66 Tabell C. Antall slakt, kassert, på stasjnene 67 Tabell D. Antall slakt kntrllert utenfr stasjnene 6,8 Tabell E. Sammendrag fr Tabell F. Årsaken til nen klasses stempling, gkassasjn 7 Tabell G. Tnnekjøttkntrllen i 9 7 Bilag..,? irsberetnin. fr Veterinærinstituttet fr 9. 7

7 Om veterinærvesenet 9. A. Alminnelig versikt. Ifølge de fra veterinærene innkmne årsberetninger er det i årets lp behandlet hs: Hest 9 79 sykdmstilfelle Strfe 9 Sau 78 Geit 55 Svin 05 Hund 9 97 Katt 5 Fjørfe 066 Rev 50 Andre dyr 65 Av de behandlede dyr angis å være døde g drepte: Hester Strfe Sauer 56 Geiter 06 Svin 0 Hunder Katter Fjørfe 9 Rev 0 Andre dyr... 5 Antallet av de av veterinærene behandlede sykdmstilfelle var i etternevnte år:

8 Tabel! I. Enkelte sykdmmers frekmst i de frskjellige fylker i 9. (Das Auftreten einzelner Krankheiten in den verschiedenen Regierungsbezirken im Jahre 9.) Fylke (Regierungsbezirk) Østfld Akershus Osl Hedmark Opland Buskerud Vestfld Telemark AustAgder VestAgder Rgaland Hrdaland Bergen Sgn g Fjrdane Mre g Rmsdal. SørTrøndelag.... NrdTrøndelag Nrdland Trms Finnmark I alt ( Zusammen ) Angrepne eller mistenkte. ) Fra 96 til g med 95 gså innbefattet svinesyke. ) Antall besetninger ^

9 Tabell II. Antall besetninger sm i året 9 er angrepet av mildere smittsmme husdyrsykdmmer. Pelsdyr Hest Strfe Svin Hund Fjørfe a. Fylke cp +., ct, (), :,,... c t ca,)' ;t, ca r.. (i) 7,:... E zi,, w c ) ' E '' E A ct ud T, _.,D c, c5. N) cu n p. 0, 6 P,, g P c) P, 0,, CD ;.,,,..,5 t,:' 7 7 bc. Fc: / '.',.. ", w c. '"". '' E.. n. 0,, cd ; 0 cd 7 ' cp 0,, ', i:',. a ts i i I P ; C g g E Z Z Ei Østfld Akershus Hedmark E Dpland i] Buskerud Vestfld Telemark E AustAgder 7 8. VestAgder Rgaland ] Hrdaland 5 09 :: Sgn g Fjrdane E Vime g Rmsdal I f. SørTrøndelag NrdTrøndelag _ Nrdland Frms Finnmark 5 ' I alt Sunnhetstilstanden blant våre husdyr må karakteriseres sm tilfredsstillende. Da fringsfrhldene i år er blitt ytterligere frverret fra fregående år, er det ikke annet å vente enn at det høye antall tilfelle av frdøyelseslidelser g mangelsykdmmer har hldt seg ppe på trss av at dyrebestanden er betraktelig desimert i det frløpne år. Antall tilfelle av de øvrige sykdmmer har strt sett hldt seg på samme nivå sm i de seinere år. Munn g klauvsyken pptrådte på ny her i landet på slutten av året, men denne gang i bare nen få tilfelle sm det lykkedes å bekjempe innen året var slutt. Av de andre farsttliknende sykdmmer er det ikke inntruffet nen tilfelle. Fr øvrig vises til tabellene g hva sm er anført under avsnitt B m de enkelte sykdmmer.

10 B. De enkelte sykdmmer.. Munn g klauvsyke. I 9 fikk vi fr femte gang utbrudd av munn g klauvsjuke her i landet. Det frste tilfelle ble knstatert den nvember i en svinebesetning tilhørende en tysk Flakavdeling på Byåsen i Sør Trøndelag fylke. Besetningen bestd utelukkende av nrske griser g herfra spredte smitten seg til t nærliggende gårder. Det siste tilfelle ble knstatert den desember g allerede den 0 januar 9 var alle restriksjner pphevet. Det ble i alt slått ned 8 strfe, 0 sauer g 9 svin.. Miltbrann. Det er i 9 bare påvist 6 tilfelle av miltbrann g det er det minste antall tilfelle sm er knstatert i de siste 5 år.. Raslesyke. Raslesyke eller miltbrannsemfysem er frekmmet med 7 tilfelle. Alle de angrepne dyr ppgis å være døde eller drepte.. Svinepest g svinesyke. Heller ikke i 9 er det pptrådt ne tilfelle av svinepest. Av svinesyke er innrapprtert tilfelle, hvrav 7 er døde g drepte. 5. Bråstt. Bråstt har inntruffet med 59 tilfelle, hvrav alle er døde. Veterinær J. Khler Ellingsen, Egersund, skriver følgende m bråsttvaksine: Tiltren blant flk til bråsttvaksinqn er i løpet av det siste aret steget. At dette er tilfelle illustreres best ved at mens jeg i 9 vaksinerte 000 sauer i besetninger, vaksinerte jeg i i 8 besetninger. Det frekmmer dessverre at enkelte vaksinerte dyr dør av bråstt. Men det er så få at det sm helhet viser at vaksinen bar en utmerket verdi. Sm eksempel kan nevnes at i en besetning hvr det i alt ble vaksinert 8 dyr, var dyr sm vaksinasjnsdagen ikke ble funnet g av den grunn ikke ble vaksinert, g av disse døde seinere av bråstt, mens resten unngikk sykdmmen. Slike eksempler kan det nevnes mange av, m ikke alle er fullt så klart sm dette. Vi veterinærer er gså takknemlige fr å slippe den gamle vaksine sm skulle tilberes på garden før vaksinasjnen. Det eneste det kunne innvendes er den metde sm Veterinærinstituttet bruker med å helle vks eller lakk ver flaskekrken. Det viser seg nemlig meget vanskelig a unngå at ne av dette faller ned i vaksinen. Det er j i seg selv uheldig, men det vanskeliggjør gså vaksinasjnen, idet det ustanselig tilstpper de fine kanyler sm anvendes. At det i denne tiden er vanskelig a få rettet dette innses, men det kunne være ønskelig å få det frandret når frhldene tillater det.

11 5 6. Smittsm anemi hs hesten. Smittsm anemi har i 9 bare pptrådt i tilfelle g alle sammen i Hedmark fylke. 7. Lungesyke hs hesten. Denne sykdm har 9 frtsatt sin tilbakegang, idet det i år er innrapprtert ikke flere enn tilfelle, hvrav er døde eller drept. Distriktsveterinær O. Taralrud, pr. Lillehammer, innberetter følgende: I juni mån ed pptrådte på en gård i Fåberg et par tilfelle av lungesyke hs hesten. Den begynte med en vldsm temperaturstigning,,6 g med hyppig åndedrett g puls. Hesten std med vidtstilte frbein, utspilte nesebr g sterkt bukpress under ekspirasjnen. Intet fld fra nesen g nesten ingen hste, bare med små hesende frsøk. Lungelydene var meget frsterket g lungegrensen sterkt utvidet. Den først angrepne ble straks behandlet med prntsil intravenøst g intramuskulært uten nen virkning. Temperaturen hldt seg pd.,5 g åndenøden tiltk sterkt. Da jeg etter dagers frløp fikk tak i nesalversan, var hesten døden nær. Det så ut sm m den hvert øyeblikk skulle miste pusten. Det var dempning g frtetning i høyre lunge. Alle synlige slimhinner var ikteriske, ødematøse g sterkt misfargede. Det ble nå injisert gr nesalversan. Dagen etter var temp. nede i 0, g dager seinere i 9, g hesten begynte å ete litt. En uke senere km det en temperaturstigning på nytt g gr nesalversan ble injisert igien. Etter dette ble temp. nrmal g hesten bedret seg litt etter hvert, men den var slapp i flere uker g måtte hldes i r. En måned seinere km det med få dagers mellmrm ganske svære ansamlinger kdeseneskjedene på alle fire Lein. De frsvant etter hvert utver høsten g hesten fikk ingen varig men av lidelsen. Hest nr. ble plutselig syk fran slåmaskinen. Den begynte å slenge, svettet g hadde Andenød. Temperaturen var gså eksplsiv,5. Ca. timer etter at eieren merket at hesten var syk, ble den behandlet med nesalversan g den var dagen etter sd å si bra. Om 8 dager gikk den i arbeid, var litt slapp til d begynne med, men var snart helt i rden. 8. Kverke. I mtsetning til de t fregående hr har tilfellene av kverke i 9 gått meget tilbake. hester har vært angrepet g av disse er 5 døde eller drepte. Om denne sykdm innberetter distriktsveterinær H. Sicattebe, Fagernes, følgende: Høsten 9 ble jeg tilkalt til en hest med klikk g det ble pplyst at hesten av g til tidligere hadde hatt anfall av ur g eieren mente bestemt at det måtte være vansker med urineringen. Samme hest hadde jeg et år i frveien behandlet fr kverke. Ved massering av vesica fikk en straks syn fr at det ikke var urineringen sm var hindret. Derimt kunne en rectalt kjenne en ca. barnehdestr svulst i krøset sm uten tvil måtte være en krøsabscess etter kverken.

12 Hesten ømmet seg betydelig ved palpering av abscessen. Ved frsiktig fring g bruk har nå eieren hatt hesten gående ver Vs år siden diagnsen ble stillet, g den har bare et par ganger vist tegn på ne ur. Et par måneder etter første gangs undersøkelse var abscessen så A si ufrandret. 9. Ondartet katarrfeber. Av ndartet katarrfeber er det påvist 09 tilfelle g herav er 78 døde g drepte. Distriktsveterinær O. Westerheim, Lena, meddeler: Ondartet katarrfeber har jeg diagnstisert i tilfelle. Det er min erfaring at det lønner seg best å slakte dyr med denne sykdm når en kan få brukt kjøttet til flkemat. Dyra må da ikke slaktes i det første akutte feberstadium g heller ikke må en vente fr lenge. I alminnelighet vil temperaturen etter et par dagers bruk av feberstillende midler ligge på mkring 9,5 g almenbefinnendet er adskillig bedret. Jeg lar meg ikke lenger narre av den frbigående bedring av tilstanden, men tilrår nødslakting på dette stadium g får sm regel et meget brukbart slakt av pasienten. En frtsettelse av kuren bringer etter min erfaring bare skuffelser i frm av tilbakefall, følgesykdmmer g avmagring, sm til slutt umuliggjør en utnyttelse av dyret sm slakt. 0. Rdsyke. Antall tilfelle av rødsyke er gått ne tilbake i frhld til fregående hr. Det er i 9 knstatert 70 tilfelle g herav er 77 døde g drepte.. Trikinse. Trikinse er i årets lp påvist i svin, hund, 7 rev g andre dyr. Om denne sykdm in.nberetter distriktsveterinær T. Eie, Kviteseid, følgende: En av nabene til en revefarm fikk i denne kjøttknappe tid utlevert et par reveskrtter. Av revelårene laget han seg en bedre middag. Dagen etter at middagen var frtært fikk han imidlertid betenkeligheter g km fr å la kjøttet trikinundersøke. Det viste seg da at begge de reveskrttene han hadde spist av var sterkt befengt med trikiner. Heldigvis hadde han nk kkt kjøttet gdt, fr han ble ikke syk. I det hele viser det seg dessverre her i distriktet en beklagelig misfrståelse g mtvilje mt alt sm heter trikinundersøkelse av gris. Flk er tydeligvis ikke på det rene med hvilken fare de utsetter seg fr ved d spise trikinøst kjøtt. Veterinær J. C. Mjrud, Rakkestad, skriver m sam me emne: Fr første gang siden trikinundersøkelsen begynte, fant jeg i slutten av det frløpne år trikiner i en str grisepurke. Eieren har revegård på sin eiendm, g det må frmdes at han har fret grisen med reveskrtter, selv m han benektet

13 7 dette fr mig. Denne påvisning av trikiner var fr øvrig interessant i mer enn en frstand. Det var uttatt prver av mellmgulvets nyretapper sm av eieren var versendt meg. Av den tilsendte prve uttk jeg de frskriftsmess;ge antall prver, g var gså så heldig temmelig snart i mitt mikrskp å påvise en del spredte trikiner. Da jeg frmdet eieren hadde interesse av h se disse fr ham spesielt ubehagelige snyltere, inviterte jeg ham til mitt kntr fr at jeg kunne få demnstrere mitt funn fr ham. Jeg tk på ny ut de frskriftsmessige preparater fra det samme stykke av nyretappen g begynte å undersøke under mikrskpet, men det var en meget ubehagelig pplevelse fr meg at jeg i disse preparater ikke fant en trikin. Jeg uttk nye prver, men resultatet var like negativt g først etter at jeg hadde tatt ut ytterligere prver lyktes det meg å kunne demnstrere trikiner fr eieren. Jeg lt etterpå nyretappene sende til Veterinærinstituttet til bekreftelse av diagnsen.. Tuberkulse. En har i 9 mttatt innberetning m tuberkulse hs husdyra sm følgende tabeller viser: Samlet antall besetninger g dyr sm er tuberkulinprvet i 9. Fylke Antall besetninger I alt Hvrav på ffentlig kstnad Antall dyr Hvrav på I altffentlig kstnad Østfld Akershus Hedmark Opland Buskerud Vestfld Telemark AustAgder VestAgder Rgaland Hrdaland Sgn g Fjrdane Mre g Rmsdal SørTrøndelag NrdTrøndelag Nrdland Trms Finnmark Tilsammen

14 8 Oversikt vedrørende bekjempelsen Antall erklært tuberkulse besetn. strfe antall dyr i besetn. Fylke 0 F. L' P., Østfld Akershus Hedmark Opland Buskerud Vestfld Telemark AustAgder VestAgder Rgaland Hrdaland Sgn g Fjrdane Mre g Rmsdal SørTrøndelag NrdTrøndelag Nrdland Trms Finnmark C I alt I de tuberkuløse strfebesetninger har det i årets løp reagert i alt 6 dyr eller.0 pst. Av det samlede antall undersøkte dyr har det reagert 0.6 pst. Det er i årets løp erklært sm tuberkuløse i alt nye strfebesetfinger. M. h. t. frdelingen ph de enkelte fylker, tuberkulinprøver, bekjempelse ved nedslakting g frigivelse av besetninger vises til venstående tabell. Frsåvidt angår bekjempelsen av tuberkulsen i svinebesetningene har eierne sm tidligere vært tillatt å fre grisene fram til slakt, hvretter desinfeksjn av grisehuset har funnet sted.

15 9 av husdyrtuberkulsen i 9. besetn. Bekjempelse ved ned_ Tuberkulinprvet i 9 slakting i de besetn. sm er erklært tub. strfe strfe reagebesetn dyr rende Bekjempelse ved nedslgaekrtisngmi di kekbe eesretenrin klært tuberkuløse strfe dyr besetn. dyr ṃ, p. 0 w Ct..C M M. C. to ) ;, 0 aq.,, ct = ;. ri bi ci) 0 N,,,,,, cd C ; P... ti n ;, 0, c ;...) cq rz r. rz.+% bi ci) C9 ; 0,f' i =,. cd,..,... cz cz tip,c) cq 0 'N c 7H 0 "n m (m P r i c:, rn ;. CD ri, c,.: u 6 P P P Pi.6 P P Ë''I * 6 '' P F beicm.. P cp as cf) bb :t 0 t T.' p., t, _ 7?) cn , / i _ 6 6 I Strfe nedslaktet sm tuberkulse g delvis erstattet av det ffentlige. Ar Nedslaktet strfe i årets løp Antall dyr sm det i hrets lp er betalt erstatn.bidrag fr Utbetalt erstatningsbidrag kr. Det gjennmsnittlige bidrag pr. dyr utgjør kr

16 .0 Innkmne rapprter fra ffentlige' kjttkntrllstasjner m påtruffet tuberkulse i 9. Kjøttkntrllstasjnens navn Antall kntrllerte strfeskrtter kalver unntatt Strfe Antall tilfelle I alt Etter frutgående tub. prve Svin Ålesund Arendal Askim Bergen Bdø Brevik Drammen Fredrikstad O Fredrikstad V Gjøvik Halden Hamar Harstad Haugesund Hlmestrand Hrten Hønefss Kngsberg Kngsvinger Kragerø Kristiansand S Kristiansund N Kyrkjebø Larvik Lillehammer Lillestrøm Mlde Mss Narvik Ntdden Odda Osl Prsgrunn Risør Sandefjrd Sarpsbrg Skien Stavanger Tinn Trms Trndheim Tønsberg Vss Fellesslakteriet I alt i Sm primære tilfelle er det ved samtlige ffentlige slaktehus g ffentlige kjøttkntrllstasjner påvist tuberkulse i 5 slakt, hvilket utgjør pst. av det samlede antall kntrllerte kjøttskrtter kalver unntatt. be 5 tilfelle hithører fra besetninger hvr tuberkulsebekjempelsen er iverksatt ved nedslakting etter frutgående tuberkulinprøve. Regnes disse med blir tuberkulseprsenten m. h. t. kntrllerte slakt 0.06 pst. 5 y ^ _

17 . Smittsm kasting. Bekjempelsesarbeidet er i beretningsåret frtsatt etter den pprinnelige plan. Til utgangen av 9 var det i alt innvilget uttatt 0 8 bldprver på ffentlig kstnad, derav i beretningsåret 06. Hertil kmmer ca bldprøver sm er tatt ut på privat kstnad. Tilgangen av nye smittede besetninger har kvartalsvis vært: Fr 96: iste kvartal 6 besetninger, net kvartal 7, dje kvartal 0, de kvartal 7, tilsammen 6 nye besetninger. Fr 97: Iste kvartal 6, net kvartal, dje kvartal g de kvartal, tilsammen 6 nye besetninger. Fr 98: iste kvartal 0, net kvartal 8, dje kvartal g de kvartal 5, tilsammen 06 nye besetninger. Fr 99: iste kvartal, net kvartal 0, dje kvartal g de kvartal 6, tilsammen 8 nye besetninger. Fr 90: iste kvartal 5, net kvartal 5, dje kvartal g de kvartal 5, tilsammen 9 nye besetninger. Fr 9: iste kvartal, net kvartal 5, dje kvartal 5 g de kvartal, tilsammen 5 nye besetninger. Fr 9: iste kvartal, net kvartal, :dje kvartal g de kvartal, tilsammen nye besetninger. Resultatet av bekjempelsen framgår av nedenstående tabell: Tabell ver resultatet av bekjempelsen av smittsm kasting pr. desember 9. Fylke Besetninger sm hadde reagenter ved siste prøve sm ble fretatt I. Samlet antall innrapprterte besetninger i fylket Besetninger sm ikke hadde reagenter ved den siste prve sm ble fretatt v. Antall be Antall be Antall be Antall besetninger setninger setninger setninger sm hadde sm hadde sm var sm er flere enn eller rea reaksjnsfri frigitt eller reagenter genter ved siste skal frigis ved siste prve, men Pr. / bldprøve sm ble fretatt sm skal kntrllprves en gang til 9 Antall Østfld 76 Akersf us 96 Hedmark 00 Opland 07 Buskerud 0 Vestfl.d 5 Telemark 6 AustAgder _... VestAgder 6 Rgaland 80 Hrda and 5 Sgn g Fjrdane 88 Mre g Rmsdal 57 Sør Tr mdelag Hele landet Ant. Pst. Ant. Pst. Ant. Pst. Ant. Pst

18 I klnne I i tabellen er ppført alle de besetninger sm i dette tidsrm er innrapprtert sm smittet. Det dreier seg m besetninger frdelt ver av landets fylker. I klnne II i tabellen er ppført de besetninger sm hadde flere enn reagenter ved siste prøve. Klnne III viser det antall besetninger sm ved siste prøve hadde eller reagenter. Klnne IV mfatter d besetninger sm var reaksjnsfri ved siste prve. Disse besetninger må underkastes minst en kntrllprøve til før de kan frigis. Klnne V viser det antall besetninger hvr sykdmmen er utryddet g sm n kan frigis. Ved siden av antallet av besetninger i de frskjellige kategrier er anført hvr str prsentdel dette utgjør av det samlede antall innrapprterte besetninger sm er eller har vært smittet i vedkmmende distrikt. Sm det vil framgå av klnne IV g V i tabellen, er i alt 8 besetninger reaksjnsfri pr. desember 9. Dette utgjør 99.5 pst. av alle innrapprterte smittede besetninger. I av dem 99. pst. betraktes sykdmmen sm utryddet. I alt gjenstår besetninger eller 0.67 Fst. sm ennå ikke er frigitt. Av disse var 6 eller 0.9 pst. reaksjn.sfri ved siste prøve. Sm det framgår av klnne II g III gjenstd pr. desember 9 5 besetninger eller 0.8 pst. sm hadde reagenter ved siste prøve. Av disse hadde 0 = 0. pst. bare en eller t reagenter, mens 5 === 0.6 pst. hadde flere enn reagenter.. Frskjellige sykdmmer. Smittsm reinsykdm. Distriktsveterinær E. Clausen, Msjøen, skriver i sin årsberetning bl. a. m denne sykdm: Reinsyken pa steurellse har gså i år pptrådt i nen grad sm epizti, men dg på ingen måte sm i 99 da den pptrådte rent katastrfalt. Det var i de samme distrikter nå i dr sm de,n gang, nemlig i grensedistriktene mellm NrdTrøndelag g Nrdland fylke. Sykdmmen var verst g pptrådte med flere dødsfall i NrdTrøndelag enn i Nrdland. Hvrfr sykdmmen var mildere i år enn i 9 har sikkert sin grunn i den klde smmer vi hadde her i beretningsåret. Hadde det weft like så varmt i år sm det Air, hadde nk sykdmmen pptrådt på en annen måte i år gså. Lappene i NrdTrøndelag pplyste at de der nede hadde mistet ea. 000 rein i år, mens det i Nrdland bare var ganske få dyr sm strøk med i år av denne sykdm. Luftveiskatarr hs hest g hs ku. Følgende veterinærer skriver herm: Distriktsveterinær O. Arfit, Sunndalsøra:

19 Det har vært usedvanlig mange tilfelle av luftveiskatarr hs hest, skjønt jeg har inntrykk av at dette er en lidelse sm flk nå fte lar passe seg selv, delvis p. g. a. at den ftest har et frhldsvis mildt frløp. Den gamle behandlingsmate med damping g inngiving av medisin pr. s skaffet ekstra meget arbeid g megen utgift i frhld til den nytte en kunne merke av det, hvrfr flk fristes til å la sykdmmen gå sin gang uten behandling. Når jeg nå en sjelden gang får anledning til å kmme på stedet g behandle hester med smittsm luftveiskatarr, sprøyter jeg alltid med æther intramushilært i prs. cran. musc. pectralis s u.perfisialis. (7,5 ccm til vksen hest) sm det er anbefalt i den nye HutyraMarek. I de få tilfelle jeg har hatt anledning til A bruke denne metde, ved siden av islasj n g hygieniske frhldsregler, har hesten blitt bra igjen på frbausende krt tid. Distriktsveterinær R. Rine, Men i Målselv: Halsbetennelse hs hest er gått ned i antall. Til gjengjeld pptrådte denne lidelse på kyr på frsmmeren. Den var svært ndartet, uten dg å kreve nen dødsfall. Det fulgte høy feber med. De ppførte tilfelle ble alle kurert med antistrept. Gdartet beskjelersyke hs hest. Distriktsveterinær R. Skarb, Stranda, innberetter herm: Gdartet beskjelersyke hs hest pptrer hvert år i et bestemt herred i bedekningstiden. Sm ftest har hingsten verført smitten til flere hpper innen de første symptmer viser seg g behandling iverksatt. Dette var gså tilfelle i år. Men da hingsten igjen etter nen dager ble tatt i bruk, ble den frhldsregel gjennmført at hingstens penis g mgivelser ble grundig skyllet umiddelbart etter hver bedekning. Sm desinfeksjnsmiddel anvendtes Lugl ppløsning ( %). Det pptrådte seinere ikke flere tilfelle. Da det på frhånd ikke er mulig å utpeke smittebærerne blandt hppene, finner jeg at dette er den eneste brukbare måte å hindre smitte på g den vil i kmmende sesng bli gjennmført knsekvent helt fra begynnelsen av. Ringrm. Distriktsveterinær L. Haga, Leirvik i Sgn, nevner i årsberetningen følgende m denne lidelse: Ringrm har vist seg særlig lei. Det er i år mer ringrm enn nensinde. Bekjempelsen er gså blitt hemmet p. g. a. vanskeligheter med å skaffe medikamenter. Flk er meget slurvete g slipper befengte dyr på fellesbeite. Det nytter hverken å be eller true dem. Etter min mening burde veterinæren, før slippingen, freta en masseundersøkelse g fastslå hvr det ennå er ringrm g frby vedkmmende eiere å slippe på beite. Sm det nå går, hlder sykdmmen seg fra år til år g får stadig større utbredelse. Distriktsveterinær O. Westerheim, Lena, skriver m samme sykdm: Ringrm var sm vanlig adskillig utbredt etter beitetiden. Det har vært vanskelig å få stre nk salvemengder på aptekene til bekjempelsen av denne lidelse, hvrfr jeg fte har tilrådet eierne å lege en smørelse selv bestående av like deler tretjære g brukt billje, tilsart litt grønnsåpe g krelin hvis det kan skaffes. Når en passer på å ppvarme denne smørelse så den blir lett å gni inn, er den meget brukbar.

20 Hvalpesyke hs hund. En rekke veterinærer mtaler denne sykdm i sine årsberetninger. Byveterinær H. A. H. Gangsaas, Trms, skriver bl. a.: Hvalpesyken har wart sørgelig aktuell her ppe i 9. Den har herjet stygt i byens g megnens hundebestand. Vi kan vel snart regne denne sykdm sm stasjnær her nå. Muligheten fr infeksjn g spredning av smitten er øket klssalt i g med at alle mulige mennesker skal hlde hund g ved den stadige tilførsel av fremmede hunder utefra. Det er beklagelig at mange fine rasedyr sm er innkjøpt sørfra er strøket med dbbelt beklagelig frdi interessen fr rasedyr i løpet av året har tatt seg gdt pp, men kan befryktes å bli tatt knekken på av hvalpesyken. Sykdmmen har fr størstedelen frløpt uten de før sa alminnelige sekundærinfeksjner i luftveger g tarmkanal altså sm «rem> hvalpesyke. Initialsymptmene har ftest vært sa svake at dyra ikke er kmmet tidlig nk til behandling. Mens mrtaliteten tidlig i året var nkså høy, er den ved serumbehandlingen sm på'begyntes i høst, gått adskillig ned. Serum er i det hele tatt det eneste sm nytter, g nå spiller åpenbart utgiftene ingen rlle, selv m det bare er en kjøter sm bringes til behandling. Distriktsveterinær E. Sicredsvig, Kyrksæterøra: En ganske merkelig frm av hvalpesyke har gått her i distriktet siden før jul 9. Første stadium av sykdmmen er meget mild. Det kmmer ganske lite fldd fra øyne g nese, g en tørr bste en gang i mellm. Det er lett feber g vekslende appetitt i enkelte tilfelle er det brekninger. Det hele er verstått på dager inntil en uke. Symptmene var så vake at jeg til a begynne med ikke turde stille diagnsen hvalpesyke. Men dager uker etter disse symptmer km de nervøse utslag med lammelser, kramper g i mange tilfelle rene raserianfall hvr hundene sprang vildt rundt snappet g bet med fråden mkring munnen, fr til slutt å falle m i cma. Berligende g bedøvende midler viste seg nytteløse, så hundene måtte slås ihjel. Det merkelige var at de hunder sm ble hldt innestengt i varme mgivelser en dagers tid etter at de første symptmer hadde vist seg, km ver sykdmmen uten de nervøse kmplikasj ner. Distriktsveterinær M. H. Kristensen, Flekkefjrd: På høstparten g utver vinteren var det i Flekkefjrd adskillig hvalpesyke. Km sykdmmen under behandling i begynnelsesstadiet syntes en subkutan prntsilinjeksjn kmbinert med streptan eller antistrepttabletter pr. s å ha en gunstig virkning. <8 v i v a». Om denne sykdm frteller nedennevnte veterinærer følgende: Byveterinær H. A. H. Gangsaas, Trms: (Sviva.» hs hest er ppført særskilt i årslisten, men hører kanskje helst inn under mangelsykdmmer. Det er selvsagt vanskelig å si hva mangelen består i g her må det nk undersøkelser til. At sviva skulle skyldes kjerringrkkfrgiftning trr jeg ikke lenger på. Hvis så var tilfelle, skulle i hvert fall det ver

21 5 veiende antall hester på Innlandet (fastlandsstripen nærmest byen) ha krepert av frgiftningen. fr make til kjerringrkkjrder har ikke jeg sett andre steder. Men sviva har jeg ennå til gde å ha sett her. I siste årsberetning antydet jeg visstnk B vitaminet i frbindelse med sviva, men m det er den virkelige mangel er det j umulig fr meg å uttale. meg m. Selvm B preparatene ved subkutan injeksjn i alle mine tilfelle sm er kmmet under rettidig behandling, har hevet den funksjnelle nervelidelse på ca. døgn, behøver strengt tatt B vitaminet ikke å være den manglende faktr. Det er mulig at stffet bare fungerer sm den «ppjekker» på nervesystemet sm det j i virkeligheten er. Med rettidig behandling menes at hesten blir sprøytet straks den har vist de frste tegn på slingring i bakparten (eller de sjeldnere tilfelle på frparten). Det er brukt dser på 550 mgr aneurin subkutant på halsen. Byens vgnmenn g de bnder sm bruker sin hest til daglig under vinterperiden ser straks når sviva begynner å vise seg g sier fra Verre er det hs de mange utver bygdene sm praktiserer den uskikk A la hesten stå på stallen i ukevis uten å ta den ut til msjn. Når de da endelig en dag skal ta den ut, ppdager de kanskje at den raver sm en full mann. Et fælt tilfelle av denne art hadde jeg i vår. Jeg var egentlig tilkalt fr å raspe hestens tenner da den ikke åt riktig gdt. Den hadde hatt et permanent stallpphld på måneder. Da dyret ble ført ut av spilltauet, viste det seg påfallende svakt i bakparten, g under raspingen falt hesten m g fikk krampe i bakbeina. Den fikk dser aneurin A, 50 mgr med 5 dagers mellmrm g ble sluppet ut så snart de første grønne spirer hadde vist seg på marken. Den ble først helt frisk etter ca. måned. Samme hest hadde tilløp til sviva nå i desember, men eieren var da ppmerksm g lidelsen ble hurtig kurert. Jeg har frresten lagt merke til at det aller første tegn på inntredende sviva er en ganske lett g med lange mellmrm avbrutt hste sm er så lite fremtrende at eieren først husker den når han blir spurt m den har frekmmet. I den senere tid har jeg anbefalt hesteeierne sm har vært plaget av sviva å bruke ølgjær til hestene utver vinteren i små prsjner. Kan en på denne måte frebygge sviva, må en vel gi B vitaminet et par pluss når spørsmålet m den manglende faktr skal avgjøres. B preparatene er j kmmet svært i vinden i det siste g sikkert med rette g jeg har brukt adskillig av det gså frsøksvis uten derfr å ville bli betraktet sm «vitaminidit». Ved sviva sverger jeg imidlertid til B, sm behandlingsmiddel med innerlig salighet. Distriktsveterinær T. R. Svenicerud, Sj øvegan : Jeg hadde tilfelle av sviva dette år, g har behandlet dem med stre dser B, g skiftet fôr. Det ser ut sm at B, frkrter sykdmmens varighet. Kjerringrkk sm skal ha skyld i sykdmmen, er det meget av her. Men det ser ikke ut til at det alltid er de gårder sm har mest kjerringrkk stun får sykdmmen. På mange gårder hvr sykdmmen er stasjnær, viser det seg at når dé begynner å fôre med høy fra et bestemt jrde blir hestene syke. Mange slike gårder unngår sykdmmen ved å blande dette høy med annet g fôre det pp på andre dyr. Hestene er j mest mttagelige fr sykdmmen I de fleste tilfelle er disse farlige jrder frhldsvis tørre g kjerringrkken sm vkser der ganske krt. Mdningsstadiet, når den blir slått, ser ut til A ha betydning. Etter klde g tørre smre er sykdmmen mest utbredt. Frresten er vel det hele uklart ennå.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Nrges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Nrvège, série X.) Rekke X. Trykt 9. Nr.. Bureising med statsstøtte 9-6. Telling pr. 0. juni 98. (Clnisatin en Nrvège subventinnée par

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Trykt 1939

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Trykt 1939 Nrges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Nrvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 99 Nr.. Syketrygden 9. (Assurancemaladie natinale.). Nrges jernbaner 9. (Chemins de fer nrvégiens.).

Detaljer

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende Bilgisk (anti-tnf) behandling ved Crhns sykdm g ulcerøs klitt En infrmasjnsbrsjyre fr pasienter g pårørende Innhld Bilgisk behandling... 1 Hvem bør få bilgisk behandling?... 2 Hvr lenge virker behandlingen?...

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI.

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. Nrges Offisielle Statistikk, rekke XI. (Statistique Officielle de la Nrvège. série XI.) Rekke XI. Trykt. Nr.. Oknmisk utsyn ver iret. (Aperçu de la situatin écnmique.) -. Flketellingen i Nrge. desember.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Nrges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Nrvège, série IX.) Rekke IX. Trykt. Nr.. Sinnssykeasylenes virksmhet. (Statistique des hspices d'aliénés.) -. Nrges jernbaner -. (Chemins

Detaljer

(Statistique Officielle de la Norvège, série IX et X.)

(Statistique Officielle de la Norvège, série IX et X.) Nrges Offisielle Statistikk, rekke IX g X. (Statistique Officielle de la Nrvège, série IX et X.) Rekke IX. Trykt Nr.. Syketrygden. (Assurance-maladie natinale.). Nrges jernbaner -. (Chemins de fer nrvégiens.)

Detaljer

Alveld en oppdatering

Alveld en oppdatering Alveld en ppdatering Årsmøte i Sgn g Fjrdane Sau g Geit 17. februar 2012 Helene Wisløff Alveld Betydning Frekmst Årsak Sjukdmsutvikling Symptmer Behandling Frebyggende tiltak Status når det gjelder frskning

Detaljer

Vi bruker mer og dyrere medisiner

Vi bruker mer og dyrere medisiner Samfunnsspeilet / Vi bruker mer g dyrere medisiner Elin Skretting Lunde En rekke mennesker er avhengige av legemidler fr å hlde sykdmmen i sjakk eller fr å mestre hverdagen. Fr mange medfører sykdm eller

Detaljer

Veileder for bekjempelse av ondarta fotråte hos sau og geit

Veileder for bekjempelse av ondarta fotråte hos sau og geit Veileder fr bekjempelse av ndarta ftråte hs sau g geit Frmål Frmålet er å frebygge, bekjempe g utrydde ndarta ftråte hs sau g geit. Virkemråde Veilederen skal bidra til enhetlig frvaltning når det gjelder

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Nrges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Nrvège, série Rekke IX. Trykt 9. Nr.. Nrges industri 9. ( Statistique industrielle de la Nrvège.). Sundhetstilstanden g medisinalfrhldene

Detaljer

Prøve i mikrobiologi: kull 051-14/ kull 050-14, 1.forsøk 15.10.2014 Emne 2: Naturvitenskap 1 050 E2050-E2-MIK

Prøve i mikrobiologi: kull 051-14/ kull 050-14, 1.forsøk 15.10.2014 Emne 2: Naturvitenskap 1 050 E2050-E2-MIK 1 Prøve i mikrbilgi: kull 051-14/ kull 050-14, 1.frsøk 15.10.2014 Emne 2: Naturvitenskap 1 050 E2050-E2-MIK 1. Velg riktig alternativ (kryss av et rett svar) ttalt 3 peng a. En infeksjn innebærer at fremmede

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Bruk av alternativ behandling i Norge

Bruk av alternativ behandling i Norge Bruk av alternativ behandling i Nrge Undersøkelsen er utført fr Nasjnalt infrmasjnssenter fr alternativ behandling (NIFAB) av Synvate MMI, sm har gjennmført telefnintervju, g Nasjnalt frskningssenter innen

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest

VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest PASS PÅ HESTEN DIN Luftveisinfeksjoner og andre smittsomme sykdommer kan idag spres raskt fordi hester transporteres i større grad i forbindelse

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

EVU kurs Arbeidsvarsling kurs for kursholdere Oslo uke 5/2008 og Trondheim uke 7/2008. Trafikk og fysikk

EVU kurs Arbeidsvarsling kurs for kursholdere Oslo uke 5/2008 og Trondheim uke 7/2008. Trafikk og fysikk EVU kurs Arbeidsvarsling kurs fr kurshldere Osl uke 5/008 g Trndheim uke 7/008 Trafikk g fysikk - lver g sammenhenger fr bevegelse g energi Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg g samferdsel arvid.aakre@ntnu.n

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Nrges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Nrvége, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 93: Nr.. Nrges industri 97. (Statistique industrielle de la Nrvège.). Det civile veterinærvesen

Detaljer

Øvelser for Mars-April

Øvelser for Mars-April Øvelser fr Mars-April Mål g innhld: Frtsetter med mye av det samme sm frrige plan. Nen øvelser bytter plass g nen nye kmmer til. - Bruker ft innside, utside g sålegang, få med begge ben: Føring\dribbling.

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

Orientering om kommende regelverksendringer på økologiområdet

Orientering om kommende regelverksendringer på økologiområdet Orientering m kmmende regelverksendringer på øklgimrådet Mattilsynet Kntaktmøte NLR, Debi Drammen 22.10.13 Mnica W. Stubberud senirrådgiver, seksjn planter, øklgi g GM Status fr implementering av nytt

Detaljer

MATERIALLISTE TIL HUMLEKASSE

MATERIALLISTE TIL HUMLEKASSE MATERIALLISTE TIL HUMLEKASSE SLIK BYGGER DU HUMLEKASSEN Det finnes flere måter å lage en humlekasse på, g dette er en måte. Til denne kassen har vi brukt kryssfiner sm er 1,5 cm tykk, men du kan gså bruke

Detaljer

Håndhygiene og fingerringer Norsk forening for Sterilforsyning Landsmøte Bergen 4. juni 2015

Håndhygiene og fingerringer Norsk forening for Sterilforsyning Landsmøte Bergen 4. juni 2015 Håndhygiene g fingerringer Nrsk frening fr Sterilfrsyning Landsmøte Bergen 4. juni 2015 Mette Fagernes Flkehelseinstituttet, Enhet fr smittevern i helseinstitusjner Dispsisjn Håndhygiene vårt viktigste

Detaljer

Skal gjøre. - Gjør oppgave 1-6 s Gjør oppgave 1, 2 og 4 s Gjør oppgave 1,2,3,5 og 7 s Gjør oppgave 1-3 s. 139

Skal gjøre. - Gjør oppgave 1-6 s Gjør oppgave 1, 2 og 4 s Gjør oppgave 1,2,3,5 og 7 s Gjør oppgave 1-3 s. 139 LÆRINGSMÅL Navn: - Vite hva slags bk Bibelen er - Vite hvrdan du finner fram i Bibelen - Kunne si ne m Det gamle testamentet - Kunne si ne m Det nye testamentet - Kunne si ne m Bibelens betydning innenfr

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Nrges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Nrvège, série VIII.) Nr. se mslaget på verker trykt i året 96. Trykt 97: Nr.. Nrges Brandkasse 99. (Statistique de l'ffice natinal

Detaljer

Disposisjon til kap 2 Seksualitet

Disposisjon til kap 2 Seksualitet Dispsisjn til kap 2 Seksualitet Frelskelse Hjertebank, kribling i krppen, man blir klønete, uknsentrert g fjern Frårsaket av et stff, fenyletylamin, i hjernen sm påvirker de samme delene av hjernen sm

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Nrges ffisielle statistikk, rekke XI Nrway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 956 Nr. 7 Nrges fiskerier 95 Fishery statistics f Nrway 8 Nrges jernbaner 955 Chemins de fer nrvégiens 9 Meieribruket

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei.

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Løvm Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dk. ffentlig: Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Arkivsaksnr.: 14/2217 Klageadgang: Etter FVL: Nei

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

VEILEDNING TIL ENKELTE BESTEMMELSER I DYREVELFERDSLOVEN OG UNDERLIGGENDE FORSKRIFTER, RELATERT TIL HOLD AV REIN

VEILEDNING TIL ENKELTE BESTEMMELSER I DYREVELFERDSLOVEN OG UNDERLIGGENDE FORSKRIFTER, RELATERT TIL HOLD AV REIN VEILEDNING TIL ENKELTE BESTEMMELSER I DYREVELFERDSLOVEN OG UNDERLIGGENDE FORSKRIFTER, RELATERT TIL HOLD AV REIN Side 2 av 27 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 4 OM REINGJERDE. UTFORMING, BRUK ETC... 5

Detaljer

FRAMNES DISKGOLFBANE

FRAMNES DISKGOLFBANE FRAMNES DISKGOLFBANE Innhld Oversiktskart 3 Hl 1.. 4 Hl 2.. 5 Hl 3.. 6 Hl 4.. 7 Hl 5.. 8 Hl 6.. 9 Hl 7.. 10 Hl 8.. 11 Hl 9.. 12 Hl 10. 13 Hl 11. 14 Hl 12. 15 Hl 13. 16 Hl 14. 17 Hl 15. 18 Sikkerhetsregler..

Detaljer

Hei her kommer månedsbrevet for desember

Hei her kommer månedsbrevet for desember Hei her kmmer månedsbrevet fr desember Evaluering: Vi har denne måneden hatt temaet: Vennskap. Vi har sm sagt på Lppa bservert at nen barn utestenger andre g sier: jeg vil ikke leke med deg, gå brt. Men

Detaljer

Hva er Den norske mor og barn-undersøkelsen?

Hva er Den norske mor og barn-undersøkelsen? Hva er Den nrske mr g barn-undersøkelsen? Den nrske mr g barn-undersøkelsen startet rekrutteringen av gravide kvinner i 1999. Fedrene ble gså invitert. I 2008 var målet nådd. Over 100 000 svangerskap var

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Beitekurs - suppleringsplansjer

Beitekurs - suppleringsplansjer Beitekurs - suppleringsplansjer Engrapp viktigste nrske beiteart Engrapp Krypende jrdstengler gd spredningsevne Bladgras tåler hyppig avbeiting Gd gjenvekst g kvalitet på tidlig stadium Utsatt fr sjukdmmer

Detaljer

Klaver og helder. I. Dyrene blir bundet fast inne

Klaver og helder. I. Dyrene blir bundet fast inne Norsk etnologisk gransking Emne nr. 22 Mars 1950 Klaver og helder Før i tiden og framleis binder en husdyra i fjøs og stall, eller også ute, for å hindre dem i å gå for langt bort eller tråkke for meget

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Foring av kjøttfe. Foring av kjøttfe er veldig lett, og forferdelig vanskelig! Foring av ku

Foring av kjøttfe. Foring av kjøttfe er veldig lett, og forferdelig vanskelig! Foring av ku Foring av kjøttfe. Foring av kjøttfe er veldig lett, og forferdelig vanskelig! Lett med tanke på at forer en et dyr med mer mat enn hva det trenger i vedlikeholdsfor øker det vekta si, forer en mindre

Detaljer

Trude Teige. Noen vet. Krim

Trude Teige. Noen vet. Krim Trude Teige Noen vet Krim Trude Teige Havet syng, roman, 2002 Matminne frå mors kjøkken, kokebok, 2003 Lene seg mot vinden, roman, 2004 Havlandet Herøy, dokumentar, 2006 2009 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard),

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

Prospekter og letemodeller

Prospekter og letemodeller Prspekter g letemdeller Fr at petrleum skal kunne dannes g ppbevares innenfr et mråde, er det flere gelgiske faktrer sm må pptre samtidig. Disse er at: 1) det finnes en reservarbergart hvr petrleum kan

Detaljer

Slørdebatten, fordommer og fremmedfrykt.

Slørdebatten, fordommer og fremmedfrykt. Prsjekt: Afghanistan Samfunnsfag (del 1) Slørdebatten, frdmmer g fremmedfrykt. Hensikten med dette undervisningspplegget er at du skal lære å kjenne igjen frskjellige varianter av muslimske slør få innsikt

Detaljer

Dyra på gården. Hva har fire hjul, spiser gress og gir oss melk? En ku på skateboard. Hva slags orkester har kuer? Hornorkester.

Dyra på gården. Hva har fire hjul, spiser gress og gir oss melk? En ku på skateboard. Hva slags orkester har kuer? Hornorkester. Hva har fire hjul, spiser gress og gir oss melk? En ku på skateboard. Dyra på gården En skoleklasse var på besøk på en bondegård og ble vist rundt i fjøset. Når en kalv blir født, forklarte bonden, så

Detaljer

1 Oppsummering og konklusjoner

1 Oppsummering og konklusjoner Rapprt fra Brukerundersøkelse 2009-03-27 Back App 1 Oppsummering g knklusjner Siden våren 2006 har Back App vært markedsført sm et treningsapparat sm trener musklene sm støtter ryggsøylen mens du sitter.

Detaljer

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjn Dkumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner Sykehuset i Vestfld HF Innhldsfrtegnelse 1. Innledning frmål g prblemstillinger...3 2. Beskrivelse av virksmheten...4 Særlig m de reviderte

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX.

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. Nrges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Nrvège, série IX.) Rekke IX. Trykt. Nr.. Mylnr g kvernar i Nreg. Etter uppteljingar i.. blken. (Mulins en Nrvége. D'après recensements

Detaljer

Vedlegg III. Endringer i relevante deler av preparatomtale og pakningsvedlegg

Vedlegg III. Endringer i relevante deler av preparatomtale og pakningsvedlegg Vedlegg III Endringer i relevante deler av preparatmtale g pakningsvedlegg Merk: Relevante punkter i preparatmtalen g pakningsvedlegget sm er utfallet av vldgiftsprsedyren. Etter kmmisjnsvedtaket vil medlemslandets

Detaljer

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell:

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell: FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN IT 3/93 Intern tktrapprt Fartøy: Tidsrm: Område: Frmål: Persnell: G.M. Dannevig 5. - 6. ktber 1992 Skagerrak Hydrgrafisk snitt g innsamling av algemateriale Einar Dahl g

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 7, HØST 2009

LØSNINGSFORSLAG TIL ØVING NR. 7, HØST 2009 NNU Nrges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet fr naturvitenskap g teknlgi Institutt fr materialteknlgi M4112 KJEMI LØSNINGSFORSLAG IL ØVING NR. 7, HØS 2009 OPPGAVE 1 a) Energi kan ikke frsvinne

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

3 De yngste på tur. Kristen samling Jesus drar opp til himmelen. 10 Kristen samling Jesus drar opp til himmelen

3 De yngste på tur. Kristen samling Jesus drar opp til himmelen. 10 Kristen samling Jesus drar opp til himmelen Mai 2017 Ftspret 51741165/407 10 470 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Trsdag Fredag 18 1 Barnehagen stengt 2 Sangsamling 3. Jesus drar pp til himmelen 4 Frtellingen m: Lille 5 Vi tar hele gruppa med ss på 19

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Helseovervåkning for arbeidstakere som er eksponerte for respirabelt krystallinsk silika (RKS).

Helseovervåkning for arbeidstakere som er eksponerte for respirabelt krystallinsk silika (RKS). Helsevervåkning fr arbeidstakere sm er ekspnerte fr respirabelt krystallinsk silika (RKS). Hensikt g mfang med veiledningen Flere enn 2 milliner arbeidere i mange frskjellige yrkeskategrier rundt mkring

Detaljer

Norges Offisielle Statis. , rekk (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statis. , rekk (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statis, rekk (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 9. Nr.. Forsikringsselskaper 9. (Soctetes d'assurances.). Norges handel 9. (Commerce.). Kommunenes gjeld m.

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer P R E E K L A M P S I

Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer P R E E K L A M P S I Frskningssenter fr fødselshjelp g kvinnesykdmmer P R E E K L A M P S I Infrmasjn fra Frskningssenter fr fødselshjelp g kvinnesykdmmer, Osl universitetssykehus Universitetet i Osl HVA ER PREEKLAMPSI? Preeklampsi,

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Klar for fremtiden? 1.Amanuensis Rita Jakobsen Lovisenberg diakonale høgskole. Ålesund 26.09.14.

Klar for fremtiden? 1.Amanuensis Rita Jakobsen Lovisenberg diakonale høgskole. Ålesund 26.09.14. Klar fr fremtiden? 1.Amanuensis Rita Jakbsen Lvisenberg diaknale høgskle Ålesund 26.09.14. Utfrdringer i msrgstjenestene. # Vi kjenner alle utfrdringene fra utredninger, strtingsmeldinger, samhandlingsrefrmen,

Detaljer

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN 11-12 år Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Spørsmål og svar om nyheter og endringer for Bondelagets personforsikringer

Spørsmål og svar om nyheter og endringer for Bondelagets personforsikringer Spørsmål g svar m nyheter g endringer fr Bndelagets persnfrsikringer Denne versikten med spørsmål g svar er aktuell i frbindelse med leverandørskifte fr Bndelagets gruppelivs- g ulykkesfrsikringer fra

Detaljer

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer.

Det hadde tatt lang tid før hun sovnet. Det var bildet sin skyld. Bildet av moren som forsvant i fjor sommer. Kapittel 1 Nattmannen Cecilia Gaathe våknet av en lyd. Hun visste ikke hva hun hadde hørt, bare at det var noe som vekket henne. Det var mange lyder i et gammelt hus som dette. Treverk som knirket, vann

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI

Norway's Official Statistics, series XI Nrges ffisielle statistikk, rekke XI Nrway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 97 Nr. 7 Sunnhetstilstanden g medisinalfrhldene 9 Medical statistical reprt 8 Flketellingen. desember 9 VI Persner

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Livet etter Uno Life. Rapport fra fokusgrupper med forbrukere som har klaget på helsekostfirmaet Uno Life

Livet etter Uno Life. Rapport fra fokusgrupper med forbrukere som har klaget på helsekostfirmaet Uno Life Livet etter Un Life Rapprt fra fkusgrupper med frbrukere sm har klaget på helsekstfirmaet Un Life Utvalg g metde Bakgrunn g frmål Frbrukerrådet fikk ver 6000 henvendelser g ver 1500 klager på helsekstfirmaet

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Side 1 av 6. Månedsbrev Låven, Tilbakeblikk til mars:

Side 1 av 6. Månedsbrev Låven, Tilbakeblikk til mars: Månedsbrev Låven, 2015 Tilbakeblikk til mars: Påsken har vært hvedfkuset i mars. Vi har hatt påskesamlinger, laget påskepynt, plantet karse, sett film m påskefrtellingen m Jesus, hatt påskeeggjakt. Også

Detaljer

DET CIVILE VETERINÆRVESEN

DET CIVILE VETERINÆRVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. IX. 0 DET CIVILE VETERINÆRVESEN 9 Service Vétérinaire Civil 9 UTGITT AV DIREKTØREN FOR DET CIVILE VETERINÆRVESEN OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 98 Pris kr.,0 Nrges

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 /Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 Dette siste lange så lenge: /Men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette./ Åpner lyset. Åpner gardinene, lyset. Øynene

Detaljer

Spilleregler Futsal barn t.o.m 9 år

Spilleregler Futsal barn t.o.m 9 år Spilleregler Futsal barn t..m 9 år Regel 1 Spillebanen Spillebanen skal være rektangulær, Sidelinjene må være lengre enn mållinjene Årsklasse G/J-6 år tm G/J-9 år spiller på tvers av håndballbane Målene

Detaljer

Intern toktrapport. Makrellundersøkelser i mai-juni 1980 med M/S "Karmøybas", R-95-K, Vedavågenx) Av L.H. Askeland og A. Revheim

Intern toktrapport. Makrellundersøkelser i mai-juni 1980 med M/S Karmøybas, R-95-K, Vedavågenx) Av L.H. Askeland og A. Revheim Intern tktrapprt Makrellundersøkelser i mai-juni 1980 med M/S "Karmøybas", R-95-K, Vedavågenx) Av L.H. Askeland g A. Revheim Opplegget fr undersøkelsene kan skisseres i fire punkter: I: Merking av makrell

Detaljer

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psyklgene Atle Dyregrv, Magne Raundalen g Unni Heltne Senter fr Krisepsyklgi Frfatterne har arbeidet pp mt en rekke krigssituasjner i ulike deler

Detaljer

Vi ønsker å skrive litt i forhold til kosthold generelt i dette skrivet. og håper det er lærerikt for deg.

Vi ønsker å skrive litt i forhold til kosthold generelt i dette skrivet. og håper det er lærerikt for deg. Vi ønsker å skrive litt i frhld til ksthld generelt i dette skrivet g håper det er lærerikt fr deg. Vi sier gjerne at det er viktig å spise variert, men vi snakker kanskje ikke like mye m hvrfr. Å skape

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE SOSIAL LÆREPLAN FOR ORMESTAD SKOLE PÅ ORMESTAD GJØR VI VÅRT BESTE, VI LÆRER OG TENKER PÅ VÅR NESTE Jfr. Opplæringslven 9a-1 g 9a-3 Vi ønsker at Ormestad skle skal være en skle der elevene trives g lærer

Detaljer

Hei her kommer månedsbrevet for desember

Hei her kommer månedsbrevet for desember Hei her kmmer månedsbrevet fr desember Evaluering: Onsdag 4.nvember var alle på tur til sauene fr å se m de var inne fr vinteren. De st ute! Barna rullet så lange de var ned bakken på eget initiativ. Fin

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Komposten. Medlemsblad for Hageselskapet Gjøvik. Nr.5 2015 25. årgang

Komposten. Medlemsblad for Hageselskapet Gjøvik. Nr.5 2015 25. årgang Kmpsten Medlemsblad fr Hageselskapet Gjøvik Nr.5 2015 25. årgang Lederen har rdet: Til trss fr kalde netter med snøfall mange steder g mye vind g regn så er det smmer. Alt regn vi fikk i mai har satt fart

Detaljer

Helgelands og Saltenbondens bidrag til produksjonsøkning sett fra Landbruksrådgivingen sin side. Knut Alsaker Rådgiver Helgeland Landbruksrådgivning

Helgelands og Saltenbondens bidrag til produksjonsøkning sett fra Landbruksrådgivingen sin side. Knut Alsaker Rådgiver Helgeland Landbruksrådgivning Helgelands g Saltenbndens bidrag til prduksjnsøkning sett fra Landbruksrådgivingen sin side Knut Alsaker Rådgiver Helgeland Landbruksrådgivning 1 Str frskjell på jrdbruksdriftene Dette viser at det er

Detaljer

Ny landbrukspolitikk med fokus på økt arealavkastning og økte avlinger

Ny landbrukspolitikk med fokus på økt arealavkastning og økte avlinger Ny landbruksplitikk med fkus på økt arealavkastning g økte avlinger Hvrdan skal vi praktisk tilpasse ss fr å sikre ss økt arealavkastning g økte avlinger? Knut Alsaker Helgeland Landbruksrådgivning 1 Faktrer

Detaljer

Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser Rapprt fra Kunnskapssenteret S. Wllscheid & K. Thune Hammerstrøm (2012) Systematisk versikt Effekt av tiltak fr å lette livsverganger fr barn g unge med funksjnsnedsettelser Heid Nøkleby, frsker 2 Frskningsspørsmål

Detaljer

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015 Hbøl Drill Søknad m deltakelse pa drillknkurranser i 2015 Trppene i Hbøl Drill Drillere i Trpp-I kan søke m å delta i drilldans sl/duett/trpp, twirling sl 1 batn, twirl duet g twirling sl strut. Drillere

Detaljer

Lokaler - melding (frisør, hudpleie) /søknad om godkjenning (tatovering, hulltaking)

Lokaler - melding (frisør, hudpleie) /søknad om godkjenning (tatovering, hulltaking) Skedsm kmmune Jnas Liesgt. 18 Pstbks 313 2001 Lillestrøm Telefn: 66 93 80 00 E-pst: skedsm.kmmune@skedsm.kmmune.n Hjemmeside: http://www.skedsm.kmmune.n Lkaler - melding (frisør, hudpleie) /søknad m gdkjenning

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer