Bruk av alternativ behandling i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk av alternativ behandling i Norge"

Transkript

1 Bruk av alternativ behandling i Nrge Undersøkelsen er utført fr Nasjnalt infrmasjnssenter fr alternativ behandling (NIFAB) av Synvate MMI, sm har gjennmført telefnintervju, g Nasjnalt frskningssenter innen kmplementær g alternativ medisin (NAFKAM) sm har analysert g utarbeidet rapprten. NAFKAM: Vinjar Fønnebø g Laila Launsø NIFAB: Trude Bessesen g Terje Nilssen Sammendrag Bakgrunn. Tidligere studier viser økt bruk av alternativ behandling i den vksne beflkningen i den vestlige verden. I Nrge er det de senere år gjennmført flere brukerundersøkelser. Vi har i mars 2007 hentet inn ppdatert infrmasjn gjennm en ny intervjuundersøkelse. Materiale g metde. Undersøkelsen er gjennmført av Synvate MMI sm et telefnintervju med 1007 persner 15 år eller eldre i periden mars NAFKAM har analysert resultatene. Resultater: Om lag halvparten (48,7 %) av beflkningen har brukt alternativ behandling av enten alternativ behandler utenfr helsevesenet eller av helsepersnell innenfr helsevesenet i løpet av de siste 12 månedene. Kvinner har brukt alternativ behandling i ne større grad enn menn. Andelen sm bruker alternativ behandling er høyest i aldersgruppen år. Dette skiller seg ut fra tidligere undersøkelser hvr bruken var høyest i eldre aldersgrupper. Andelen sm bruker alternativ behandling er høyest blant bsatte i Osl. Massasje g akupunktur er de behandlingsfrmer sm ftest blir gitt av både alternative behandlere utenfr g helsepersnell innenfr helsevesenet. 10 % av mennene g ca 15 % av kvinnene har gått til en type behandling hs alternativ behandler minst 4 ganger i løpet av de siste 12 månedene. 11Side 1 av 12Side 1 av 12 1

2 Nen tidligere undersøkelser Bruken av alternativ behandling har vært økende i løpet av de siste 40 år. Studier viser at 20-62% av den vksne beflkningen i den vestlige verden har benyttet seg av alternativ behandling (1-8). De siste resultater fra Danmark stammer fra undersøkelser utført i henhldsvis 2003 g 2005 (9,10). I Danmark steg bruk av alternativ behandling fra 10,0 % i 1987 til 22,5 % i 2005 (respndenter ble spurt m sin bruk innen fr det seneste år ) (10). I USA steg bruken fra 33,8 % i 1990 til 42,1 % i 1997 (respndenter spurt m sin bruk i løpet av siste år ) (4). En amerikansk studie har vist, at bruken av alternativ behandling stagnerte i løpet av det siste tiåret (11). Den nrske beflknings bruk av alternativ behandler er undersøkt i 1997 av Aarbakkeutvalget (12), g i 2002 g 2005 av Statistisk Sentralbyrå (13) før den freliggende undersøkelse (bruk siste 12 mnd.). I 2001 gjennmførte NAFKAM en undersøkelse av bruk av alternativ behandling ved nrske sykehus (14). Denne viste at m lag hvert fjerde nrske sykehus tilbød en eller annen frm fr alternativ behandling, vanligst var akupunktur. I 2004 viste en lignende studie at alternativ behandling praktiseres av leger g ikke-leger på litt under 15 % av sveitsiske sykehus (15). De hyppigst brukte alternative behandlingsmetder praktisert av leger var akupunktur, TCM (Traditinal Chinese Medicine) g hmøpati. De mest brukte alternative behandlingsmetder praktisert av ikke-leger var ftsneterapi, akupunktur g hmøpati. Spørsmål g svarkategrier i de undersøkelser sm er gjennmført innenfr g mellm land er svært frskjellige, g det vanskeliggjør sammenligninger (7). Denne undersøkelsen Våren 2007 har NIFAB/NAFKAM kartlagt bruk av alternativ behandling i den nrske beflkning. Vi har kartlagt beflkningens bruk av alternativ behandling både innenfr g utenfr helsevesenet. Undersøkelsen er gjennmført av Synvate MMI sm et telefnintervju med 1007 innbyggere 15 år eller eldre i periden mars Side 2 av 12Side 2 av 12 2

3 I tillegg til en rekke spørsmål m demgrafiske faktrer, ble følgende fire spørsmål m alternativ behandling stilt til respndentene: 1. Har du i løpet av de siste 12 måneder brukt nen av følgende alternative behandlingsfrmer av behandlere UTENFOR helsevesenet? 3. Har du i løpet av de siste 12 måneder brukt nen av følgende alternative behandlinger utført av HELSEPERSONELL innenfr helsevesenet? Akupunktur Hmøpati Ftsneterapi Healing/håndspåleggelse/lesing Kinesilgi Massasje Naturterapi Psykterapi (ikke psyklg/psykiater) Har du brukt andre alternative behandlingsfrmer UTENFOR helsevesenet enn de vi har nevnt Akupunktur Hmøpati Ftsneterapi Healing/håndspåleggelse/lesing Kinesilgi Massasje Naturterapi Psykterapi (ikke psyklg/psykiater) Har du brukt andre alternative behandlingsfrmer INNENFOR helsevesenet enn de vi har nevnt 2. Hvr mange ganger har du vært til slik knsultasjn i løpet av de siste 12 mnd hs behandlere UTENFOR helsevesenet når det gjelder...? Akupunktur Hmøpati Ftsneterapi Healing/håndspåleggelse/lesing Kinesilgi Massasje Naturterapi Psykterapi (ikke psyklg/psykiater) 4. Hvr mange ganger har du vært til slik knsultasjn i løpet av de siste 12 mnd hs helsepersnell når det gjelder...? Akupunktur Hmøpati Ftsneterapi Healing/håndspåleggelse/lesing Kinesilgi Massasje Naturterapi Psykterapi (ikke psyklg/psykiater) Fr alle prsentandeler sm er ppgitt i denne undersøkelsen vil feilmarginen være m lag ± 4 % fr resultater sm er basert på alle innen hvert kjønn. Resultater sm er brutt ned på fr eksempel 19 fylker vil ha en feilmargin på m lag ± 12 %. Det er derfr viktigere å se på trender enn enkelttall. 33Side 3 av 12Side 3 av 12 3

4 Andel nrdmenn sm har gått til alternativ behandler? 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Figur 1. Bruk av alternativ behandling av alternativ behandler utenfr eller helsepersnell innenfr helsevesenet siste 12 måneder 43,0 % 53,5 % 48,7 % Menn Kvinner Ttal Figur 1 viser at annenhver vksne nrdmann de siste 12 måneder har brukt alternativ behandling av alternativ behandler utenfr eller helsepersnell innenfr helsevesenet. Kvinner har brukt alternativ behandling i ne større grad enn menn. Andelen sm bruker slik behandling er høyest i aldersgruppen år (Figur 2). Andelen er gså høyest blant bsatte i Osl. (Figur 3). Figur 2. Bruk av alternativ behandling av alternativ behandler utenfr eller helsepersnell innenfr helsevesenet siste 12 måneder etter aldersgruppe 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Menn Kvinner Ttal 65,9 62,9 56,8 52,6 49,0 53,3 47,6 43,1 40,9 43,144,2 43, år år år 60 år g ver 44Side 4 av 12Side 4 av 12 4

5 Figur 3. Bruk av alternativ behandling av alternativ behandler utenfr eller helsepersnell innenfr helsevesenet siste 12 måneder etter bstedslandsdel 80 % 70 % Menn Kvinner Ttal 60 % 50 % 40 % 30 % 57,8 59,7 58,9 40,9 53,3 47,8 36,8 53,4 45,6 52,4 49,0 44,4 49,1 47,6 48,5 20 % 10 % 0 % Osl Østlandet ellers Vestlandet Møre g Rmsdal/Trøndelag Nrd-Nrge Endring i bruk av alternativ behandling fra 1997 til 2007 Bruk av alternativ behandling gitt av behandler siste 12 måneder ser ut til å ha økt dramatisk ver de siste ti år, se figur 4. I 1997 ble det i frbindelse med Aarbakkeutvalgets arbeid gjrt en kartlegging av beflkningens bruk av alternativ behandling. Et av spørsmålene sm da ble stilt var: Har du ppsøkt alternativ behandler siste året?. I 2002 g 2005 har Statistisk Sentralbyrå undersøkt bruk av alternativ behandler i Levekårsundersøkelsene. Et av spørsmålene i disse undersøkelser var: Har du i løpet av de siste 12 måneder benyttet deg av nen frm fr alternativ behandler?. Fr spørsmålsfrmulering i 2007-undersøkelsen ble det spurt spesifikt m ulike behandlingsfrmer. Se side 3. 55Side 5 av 12Side 5 av 12 5

6 60 % Figur 4. Bruk av alternativ behandling av behandler siste 12 måneder 50 % 48,7 % 40 % 30 % 20 % 10 % 11,0 % 9,0 % 10,0 % 0 % Man ser umiddelbart at spørsmålet m bruk er frmulert frskjellig på de ulike tidspunktene. Det har trlig vært en underrapprtering av bruk i tidligere undersøkelser. Den mer detaljerte måten å spørre på i 2007 kan trlig frklare et betydelig høyere bruksnivå. Dette frsterkes ytterligere av at det i 2007 spesifikt gså ble spurt m alternativ behandling av helsepersnell innenfr helsevesenet. 66Side 6 av 12Side 6 av 12 6

7 Fylkesvis frdeling av andel brukere av behandlere utenfr eller helsepersnell innenfr helsevesenet I figur 5 er det fr hvert fylke angitt hvr str andel ttalt sm har brukt alternativ behandling gitt av behandlere utenfr eller helsepersnell innenfr helsevesenet. Andel brukere er høyest i Finnmark g Osl, g lavest på Nrd-Vestlandet g på Sørlandet. Tallene fr Finnmark er svært usikre, de er kun basert på 11 persner (alle spurte var menn). Fylke Antall Prsent Finnmark 11 63,6 % Osl ,9 % Sør-Trøndelag 63 55,6 % Nrd-Trøndelag 29 55,2 % Hedmark 33 54,5 % Rgaland 79 53,2 % Østfld 51 51,0 % Vestfld 50 50,0 % Trms 34 50,0 % Oppland 43 48,8 % Akershus ,8 % Buskerud 51 47,1 % Hrdaland ,6 % Nrdland 52 44,2 % Telemark 40 40,0 % Vest-Agder 39 38,5 % Sgn g Fjrdane 29 37,9 % Møre g Rmsdal 53 37,7 % Aust-Agder 21 33,3 % 77Side 7 av 12Side 7 av 12 7

8 Hvilke alternative behandlingsfrmer gis ftest? Figur 6 nedenfr viser at massasje g akupunktur er de behandlingsfrmer sm ftest blir gitt i Nrge. Figur 6 Andel sm har brukt ulike alternative behandlingsfrmer av behandlere utenfr eller helsepersnell innenfr helsevesenet Massasje 23,7 % Akupunktur 10,8 % Ftsneterapi 5,6 % Healing 4,8 % Hmøpati 4,3 % Naturpati 2,8 % Kinesilgi 1,8 % Psykterapi (ikke psyklg/psykiater) 1,7 % Annen alternativ behandling 22,5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % Figur 7 g 8 viser at massasje g akupunktur er de behandlingsfrmer sm ftest blir gitt både av alternative behandlere utenfr g helsepersnell innenfr helsevesenet. Ingen menn har mttatt hmøpati, kinesilgi eller healing av helsepersnell innenfr helsevesenet. 88Side 8 av 12Side 8 av 12 8

9 Figur 7. Andel sm har brukt ulike alternative behandlingsfrmer av behandler utenfr helsevesenet Massasje 15,4 % 22,0 % Akupunktur 7,2 % 10,6 % Ftsneterapi 2,8 % 7,0 % Healing Hmøpati Naturpati 6,6 % 2,6 % 5,5 % 2,6 % 4,0 % 0,7 % Kvinner Menn Kinesilgi 0,4 % 2,7 % Psykterapi (ikke psyklg/psykiater) 1,5 % 0,4 % Annen alternativ behandling 15,0 % 17,6 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % Figur 8. Andel sm har brukt ulike alternative behandlingsfrmer av helsepersnell innenfr helsevesenet Massasje 4,8 % 11,7 % Akupunktur Psykterapi (ikke psyklg/psykiater) 2,0 % 1,6 % 0,9 % 4,6 % Ftsneterapi Naturpati Hmøpati Kinesilgi Healing 1,1 % 0,9 % 0,9 % 0,2 % 0,7 % 0,5 % 0,2 % Kvinner Menn Annen alternativ behandling 15,4 % 19,5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 99Side 9 av 12Side 9 av 12 9

10 Hvr fte har den enkelte brukt alternativ behandling av alternativ behandler utenfr helsevesenet Figur 9 viser andelen menn g kvinner sm har gått til samme type behandling enten fire ganger eller mer, 1-3 ganger eller ikke i det hele tatt. Ti prsent av mennene g cirka 15 % av kvinnene har gått til en type behandling hs alternativ behandler(e) minst fire ganger. Figur 9. Andel sm har brukt en spesifikk alternativ behandling av alternativ behandler utenfr helsevesenet 1-3 eller 4+ ggr siste 12 mndr Menn 9,5 % 27,6 % 62,9 % Kvinner 15,8 % 29,1 % 55,1 % 4+ ggr 1-3 ggr Ingen Ttal 12,9 % 28,4 % 58,7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1010Side 10 av 12Side 10 av 12 10

11 Figur 10 viser samme tall fr alternativ behandling av helsepersnell innenfr helsevesenet. Omlag 5 % av mennene g nesten 10% av kvinnene har brukt en type alternativ behandling hs helsepersnell i helsevesenet minst fire ganger i løpet av de siste 12 måneder. Figur 10. Andel sm har brukt en spesifikk alternativ behandling av helsepersnell innenfr helsevesenet 1-3 eller 4+ ganger siste 12 måneder Menn 4,6 % 22,1 % 73,3 % Kvinner 9,0 % 21,8 % 69,2 % 4+ ggr 1-3 ggr Ingen Ttal 7,0 % 22,5 % 70,5 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Oppsummering Denne undersøkelsen viser at bruk av alternativ behandling utgjør en vesentlig del av beflkningens behandlingserfaringer. Omlag halvparten av beflkningen rapprterer å ha brukt alternativ behandling av enten en alternativ behandler utenfr helsevesenet eller av helsepersnell innenfr helsevesenet. Når man vet at hele beflkningen ikke nødvendigvis har behandlingstrengende sykdmmer/plager til enhver tid, blir mfanget av slik bruk ekstra tankevekkende. 1111Side 11 av 12Side 11 av 12 11

12 Referanser 1. Launsø L. Brugen af alternative behandlere. Nrdisk Medicin, juni 1981, vl. 96: pp Launsø L. Det alternative behandlingsmråde: brug g udvikling; ratinalitet g paradigmer. København: Akademisk Frlag Eisenberg D, Kessler R, Fster C et al. Uncnventinal medicine in the United States prevalence, csts and patterns f use. N Engl J Med 1993; 328: Eisenberg D, Davis R, Ettner S et al. Trends in alternative medicine use in the United states, results f a fllw-up Natinal Survey. JAMA 1998; 280: Astin JA. Why patients use alternative medicine: results f a natinal study. JAMA 1998; 279: Kessler RC, Davis RB, Fster DF et al. Lng-term trends in the use f cmplementary and alternative medical therapies in the United States. Ann Intern Med2001; 135: Hanssen B, Grimsgaard S, Launsø L et al. Use f cmplementary and alternative medicine in the Scandinavian cuntries. Scandinavian Jurnal f Primary Health Care, 2005; 23: Barnes P, Pwell-Griner E, McFann K, Nahin R. The use f cmplementary and alternative medicine in the United States. CDC Advance Data Reprt #343. NCCAM, Natinal Institutes f Health. U.S. Department f Health and Human Services. September Lønrth HL, Ekhlm O. Alternativ behandling I Danmark brug, brugere g årsager til brug. Ugeskrift fr Læger, 2006; 168 (7): Ekhlm O, Kjøller M. Brugen af alternativ behandling i Danmark. Resultater fra den repræsentative Sundheds- g Sygelighedsundersøgelse. Tidsskrift fr Frskning i Sygdm g Samfund 2007: 6: Tindle HA, Davis RB, Phillips RS, Eisenberg DM. (2005). Trends in use f cmplementary and alternative medicine by US adults: Alternative Therapies in Health and Medicine. 11 (1): Brukerne av alternativmedisinske behandlingsfrmer. Aksessert Bruk av helsetjenester. SSB Levekårsundersøkelsene, 2002 g Aksessert Salmnsen LJ, Grimsgaard S, Fønnebø V. Bruk av alternativmedisinsk behandling ved nrske sykehus. Tidskr Nr Lægefren 2003; 123: Widmer M, Herren S, Dönges A, Wapf V, Busat A The supply f cmplementary and alternative medicine in Swiss hspitals. Frschende Kmplementärmed;13: Side 12 av 12Side 12 av 12 12

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Denne undersøkelsen er utført for NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) av Ipsos MMI som telefonintervju i november

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2006/14 Rapporter Reports Nina Kristin Buskoven Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge Kstnader g brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Nrge Cst and user experiences frm a selectin f small chip heating plants in Nrway UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Hos mor, hos far eller delt bosted?

Hos mor, hos far eller delt bosted? Rapporter Reports 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød og Erik H. Nymoen Individuelle endringer i barns bo-ordning når foreldrene bor hver for seg Rapporter 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Ingrid A. Medby 1. Finnes det en egen arktisk identitet?

Ingrid A. Medby 1. Finnes det en egen arktisk identitet? 1. Finnes det en egen arktisk identitet? (navn etc.) Dette var et spørsmål jeg selv ble interessert i fr flere år siden sm student nesten så langt unna Arktis man kmme, nemlig i Australia, da jeg gang

Detaljer

Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid

Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid ÖVERSIKT SVETLANA SKURTVEIT & RANDI SELMER & AAGE TVERDAL Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid Kartlegging av alkoholforbruket i ulike grupper med vurdering av hvorfor noen grupper drikker

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

Utviklingen av narkotikabruk i Norge

Utviklingen av narkotikabruk i Norge Artikel STURLA NORDLUND Utviklingen av Tilgjengelighet, holdinger og bruk i følge surveydata Innledning Før 1960-årene ble narkotikabruk og narkotikaproblemer nesten utelukkende knyttet til godt voksne

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Lotteri- og stiftelsestilsynet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Lotteri- og stiftelsestilsynet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 930 70 500 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid?

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Økonomiske analyser2/10 Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Lasse Sigbjørn Stambøl Mange

Detaljer

Oddveig Storstad, Kari Anne Holte og Oddfrid Aas Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket. Et første overblikk over sentrale HMS-forhold

Oddveig Storstad, Kari Anne Holte og Oddfrid Aas Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket. Et første overblikk over sentrale HMS-forhold post@bygdeforskning.no www.bygdeforskning.no Formål Norsk senter for bygde forskning (Bygdeforskning) skal gjennom samfunns vit skapleg forsking gje fakta, analysar, idear og ny kunnskap som kan bidra

Detaljer

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Petter Christiansen Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Innfartsparkering i Hordaland resultater fra

Detaljer

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Detaljer

TT-ordningen i Buskerud

TT-ordningen i Buskerud HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Thor-Erik Sandberg Hanssen og Gisle Solvoll TT-ordningen i Buskerud Brukerundersøkelse 2014 SIB-rapport nr. 6-2014 TT-ordningen

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum 2005/31 Notater 2005 Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum Notater Skoleresultater 2004 En kartlegging av karakterer fra grunn- og videregående skoler i Norge Forskningsavdelingen/Gruppe

Detaljer