Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy"

Transkript

1 Intrduksjn til Retrievers nye analyseverktøy Retriever har ppgradert sitt analyseverktøy slik at det er enklere å bruke g samtidig gi deg flere bruksmråder fr statistikken. Nen av nyhetene i analyseverktøyet: - Frbedret brukergrensesnitt sm gir deg bedre g penere rapprter - Nye rapprter sm man enkelt kan veksle mellm - Mulighet fr å velge eksakt dat - Eksprt av data fr alle rapprter til Excel g pdf Her følger en liten versikt ver hvrdan bruke det nye analyseverktøyet: Lage ny rapprt Velg analysegrunnlag Søkestreng Du kan legge inn et søk på tre frskjellige måter: 1. Ved å skrive inn fritekst i fritekstfeltet. Her fungerer blske peratrer, parenteser sv. på samme måte sm andre steder i løsningen. 2. Ved å imprtere en søkestreng sm du har liggende i en av dine vervåkningsprfiler fra drpdwn-menyen/rullegardin-menyen. 3. Ved å bruke spesialfeltene sm vises ved at du trykker på Lgisk søk. Hvis du skriver f eks Jens Stltenberg vil dette skape frskjellige resultat avhengig av hvilket felt du skriver det inn i. Feltene sm blir synlige g kan brukes er: a. Alle rdene. Eks: Du får treff på Jens OG Stltenberg uansett hvr disse rdene står i dkumentet. b. Eksakt frase. Eks: Du får treff på Jens Stltenberg sm et navn i den bestemte rekkefølgen. 1

2 c. Nen av rdene. Eks: Du får treff på Jens ELLER Stltenberg g dkumentet kan innehlde begge eller bare ett av rdene. d. Ingen av rdene. Eks: Du får verken treff på Jens ELLER Stltenberg sm særskilte rd. Du kan på denne siden bare velge en søkestreng før du genererer rapprten. Kilder Under datagrunnlag ligger gså mulighet fr å velge kilder. Sm et utgangspunkt vil analysen gjøres i alle kilder du har tilgjengelig. Ønsker du å spesifisere kildene nærmere kan du klikke på Flere valg g kildevelgeren vil åpnes i et nytt vindu. Velg tidsrm Det er t måter å velge tidsrm på: 1. Hurtigvalg Gjøre et hurtigvalg gjennm Peride. Datfeltene vil autmatisk ppdateres på bakgrunn av hurtigvalget du har gjrt fra denne listen. 2. Velge spesifikke dater I feltene Fra g Til kan du skrive inn dater i frmatet DD.MM.ÅÅÅÅ. Du må skrive inn dat i begge felt. Ved å klikke på kalenderiknet kan du velge en dat ved hjelp av kalenderen. Velg rapprt I det nye analyseverktøyet kan du velge fire typer analyserapprter: 1. Dekning ver tid Denne tilsvarer den tidligere rapprten Omtaletendenser. Den viser hvr mange artikler en eller flere søk har ver en fastsatt peride, se venfr under Velg tid. 2. Dekning per kilde Denne tilsvarer den tidligere rapprten Mediedekning. Den viser hvrdan artiklene fr en bestemt peride frdeler seg på ulike nyhetskilder. 3. Dekning per medietype Denne rapprten er ny g viser hvrdan antallet artikler frdeler seg på de ulike medietypene. Dette er nyttig i en tid hvr viktigheten av de enkelte medietypene stadig frandrer seg. 4. Dekning per fylke Dette tilsvarer den infrmasjnen sm tidligere ble funnet under Gegrafisk. Den viser hvrdan artiklene frdeler seg på landets fylker. Nytt i denne sammenheng er at print- g etermedier gså er inkludert. Kildene har fått en gegrafisk tilhørighet basert på plassering g nedslagsfelt. Rapprt genereres ved å klikke på knappen Lag ny rapprt. 2

3 Tilpasning g bruk av rapprter Etter man har klikket på Lag ny rapprt, kmmer man til en ny side hvr en graf basert på de kriterier man har valgt på fregående side vises: Endring av datagrunnlag Grafikken viser i utgangspunktet bare søket man la inn på fregående side, men det er enkelt å legge til flere søk g endre eksisterende. 1. Legge til nytt søk Når det i drpdwn-menyen/rullegardin-menyen i bksen Datagrunnlag står Ny søkestreng, kan du klikke på knappen Legg til. Et felt med muligheter fr fritekstsøk, å imprtere søkestrenger g lgisk søk likt det på frrige side vises. Sm utgangspunkt vil samme tidsrm sm det fregående søket gjelde, men du kan gså tilpasse tidsrm individuelt fr hvert enkelt søk. på Legg til etter at du er ferdig g søket ppdateres. 2. Kpiere søkestreng Det er gså mulighet fr å kpiere søkestrenger du tidligere har brukt. Hvis du f eks ønsker å sammenligne dekningen Jens Stltenberg har fått i 2005 g 2006 kan du velge Kpi av <søkestreng> g klikke på Legg til. Søkefeltet vil da åpne seg g du kan endre på tidsrm eller kildegrunnlag uten å gjøre ne med søkestrengen. Klikk på Legg til etter at du er ferdig g søket ppdateres. 3. Endre eksisterende søk Fr hvert søk er det mulig å endre innstillingene. Klikk på Endre etter den søkestrengen du ønsker å frandre g søkefeltet fylt ut med alle valgte søkeinnstillinger vil vise seg. Du kan der endre på selve søkestrengen, 3

4 kildegrunnlaget g tidsrmmet. Klikk på Lagre etter at du er ferdig g søket ppdateres. 4. Vis søkestreng På venstre side av hver søkestreng står det en rute sm heter vis. Hvis denne ruten er haket av, vil denne søkestrengen vises eller være mulig å vise i grafikkbildet nedenfr. Mtsatt vil søkestrengen ikke være mulig å vise i grafikken hvis ruten ikke er haket av. Alle søkestrenger vil i utgangspunktet være haket av når de legges til. Endring av rapprtinnstillinger Rapprtinnstillingene gjør det mulig fr deg å endre rapprttype uten å utføre nye søk, samt endre utseendet av g innhldet i rapprten. Hvilke innstillinger sm er mulig å gjøre avhenger av hvilken rapprttype man har valgt: 1. Dekning ver tid Graftype Her kan du velge mellm søylediagram g linjediagram. Tidsintervall Du kan endre på intervallene på tidsaksen etter hvr fininnstilt du ønsker at statistikken skal være. Hva sm passer best vil gså variere etter hvr langt tidsrm man har valgt, f eks har man valgt en bestemt uke kan det passe best med dager sm tidsintervall. Valgene man har er: dag, uke, måned, kvartal g år. Utjevn linjer Har man valgt linjediagram kan man velge å utjevne linjene så grafen ikke fremstår så kantete g markert. Sammenlign Har man valgt ulike tidsrm fr søkestrengene vil disse i utgangspunktet kmme etter hverandre i henhld til tidsaksen. Imidlertid kan det være hensiktmessig å sammenligne søkestrengene direkte, f eks hvis man er interessert i å sammenligne dekningen i 2005 g Da kan man markere sammenlign g de ulike søkene legges ppå hverandre, så man kan f eks se januar 2005 sammenlignet med januar Dekning per kilde Intervallvisning/prfilvisning Kilderapprten viser i hvilke kilder søkene/prfilene har mtale. Intervallvisning viser hvrdan dekningen i frhld til kildene utvikler seg i frhld til tidsrm, mens prfilvisning sammenligner alle valgte søk/prfiler i frhld til kildene. Intervallvisning: Tidsintervall Du kan endre på intervallene på intervallvisning på samme måte sm på dekning ver tid-rapprten. Samme valg er tilgjengelig: dag, uke, måned, kvartal g år. Intervallvisning: Viser prfil/søk Når man har valgt intervallvisning har man bare mulighet til å se en prfil/søk av gangen selv m man i utgangspunktet var valgt flere prfiler/søk i datagrunnlaget. Har man valgt flere prfiler/søk kan man velge hvilken av disse man vil se i intervallvisningen. Tabellvalg: Tpp 10/Vis alle Kildetabellen viser i utgangspunktet de 10 mest ppulære kildene, men ved å klikke på vis alle på tppen av tabellen får man frem samtlige kilder. 3. Dekning per medietype Graftype Her kan man velge mellm søylediagram sm viser alle valgte prfiler/søk g kakediagram sm viser alle valgte prfiler/søk akkumulert. 4. Dekning per fylke Nrske fylker/svenske län 4

5 Dette er et alternativ hvr man har valgt kilder i både Nrge g Sverige Viser prfil/søk Man kan bare fremstille statistikk fr et søk/prfil m gangen g i denne drpdwn-menyen/rullegardin-menyen velger man hvilken prfil/søk man ønsker å vise. Velg fylke/län Det er tre muligheter fr å velge fylke eller län: 1) Velge fra drpdwn-menyen/rullegardin-menyen sm ligger ver tabellen 2) Klikke på fylke på kartet 3) Klikke på antallet artikler i tabellen i det gjeldende fylket Grafer g tabeller Søylediagrammene g linjediagrammene er klikkbare fr hvert intervallpunkt. Har du f eks valgt måned sm tidsintervall kan du klikke på søylen eller linjepunktet fr respektive måneder. Punktene sm er klikkbare vil gså vise verdien fr punktet i et eget felt (muse ver). Ett nytt vindu sm viser alle treffene fr det punktet vil åpne seg. I tabellene er alle tall sm er understreket klikkbare g treffene vises i et nytt vindu sm åpnes. Eksprt av statistikk Det er mulig å eksprtere alle rapprter til PDF g Excel. Dette gjøres ved å klikke på iknene g. Du kan gså lagre g kpiere grafene, dvs. linje-, søyle g kakediagrammene sm bilder. Lage ny rapprt Man kan begynne på en ny rapprt ved å klikke på linken Lag ny rapprt i margen til venstre, eller klikke på menyen i feltet Ny rapprt. 5

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør!

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør! www.serviceassistenten.cm Oppgavebasert brukermanual fr mntør, v.1.0 Brukermanual www.serviceassistent.cm Oppgavebasert versjn, fr mntører. Gjennmgår de vanligste gjøremålene fr en mntør! Fr en annen,

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic.

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic. Nrmatic AS, Pstbks 132, 6771 Nrdfjrdeid Telefn: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.nrmatic.n INNHOLD Kap 1 - Innledning DEL 1 - GRUNNMODUL Del 1 - Grunnmdul Side 2 av 87 1 INNLEDNING... 4 1.1 Om applikasjnen

Detaljer

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst.

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst. Milepælsplan Uke 21 Henvise til alt vi kan. VIKTIG fr karakteren ;) Sensr vektlegger fancy teknlgi, få med mer Punkter på effektmål. Fjerne prsess g prdukt rapprt sm verskrift. Ha det sm bunntekst. Vis/nevn

Detaljer

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0 Dkumentasjn TDC Invice Online Ver. August2010-3.0 TDC AS Side 1 av 14 Innhld TDC INVOICE ONLINE FAKTURAPORTAL... 3 ADMINISTRATOR KATEGORIER... 3 1.1. KUNDEADMINISTRATOR...3 1.2. FAKTURASTEDSANSVARLIG...4

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4 Analyse Innhld Dagens situasjn... 1 Han... 1 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 2 Prblemer:... 4 Fixit... 4 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 6 Prblemer:... 8 Følgende funksjnalitet

Detaljer

Hvordan søke i arkivet

Hvordan søke i arkivet Hvordan søke i arkivet Side 2-4 Hurtig guide Side 5-18 Brukermanual Side 19 Om ATEKST Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 1 av 19 Hvordan søke i arkivet 8. april 2006 Side 2 av 19 Hvordan søke i

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

Søk i fritekstfeltet 2 Operatorer 2 Anførselstegn 3 Parenteser 3 Trunkering 3. Avgrensning tidsrom 4 Avgrensning kilder 5

Søk i fritekstfeltet 2 Operatorer 2 Anførselstegn 3 Parenteser 3 Trunkering 3. Avgrensning tidsrom 4 Avgrensning kilder 5 Brukermanual for søk Søk i fritekstfeltet 2 Operatorer 2 Anførselstegn 3 Parenteser 3 Trunkering 3 Avgrensning tidsrom 4 Avgrensning kilder 5 Utvidet søk og innstillinger 6 Spesielle søk 7 Resultatlisten

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Dokumentasjon WebOrg. Innhold

Dokumentasjon WebOrg. Innhold Dokumentasjon WebOrg Innhold Nyheter og innhold... 2 Legg til nyhet... 2 Ingress og obligatoriske felter... 2 Formatere tekst... 5 Lim inn tekst fra andre programmer... 5 Sette inn bilder... 5 Sett inn

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 17 Innholdsfortegnelse: De ulike sidemalene... side 4 Pålogging... side 5 Administrasjonsforsiden...

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no

Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no Dette dokumentet beskriver hvordan du går frem for å melde på lag til de Lokale/Regionale seriene for sesongen 0506. Påmelding til NHFs serier (Gilde

Detaljer

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor Mamut Home Med Mamut Home kan hele familien holde oversikt over kontakter, aktiviteter, dokumenter, lån, sparing, bolig, eiendom, bil, motorsykkel, båt og motor, samt reise, trening, fritid og middagsselskaper.

Detaljer

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL

Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Brukermanual for NORDEA BRUKERSTEDSPORTAL Innlogging... 2 Generelt om portalen... 3 Forsiden/Hjem... 4 Produkter... 4 Søk... 6 Statistikk... 14 Dokumenter og arkiv... 15 Administrasjon (kun for Administratorer)...

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Regneark med Excel. Geir Maribu, TISIP

Regneark med Excel. Geir Maribu, TISIP Regneark med Excel Geir Maribu, TISIP Kursleksjonene er forfatters eiendom. Som kursdeltaker kan du fritt bruke leksjonene til eget personlig bruk. Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Her får du hjelp til å komme i gang som bruker. Dersom du ønsker mer informasjon bruk vår hjelp knapen som du finner på alle våre sider.

Her får du hjelp til å komme i gang som bruker. Dersom du ønsker mer informasjon bruk vår hjelp knapen som du finner på alle våre sider. Brukerveiledning Her får du hjelp til å komme i gang som bruker. Dersom du ønsker mer informasjon bruk vår hjelp knapen som du finner på alle våre sider. Husk at du til enhver tid kan kontakte oss enten

Detaljer

Brukermanual Mynewsdesk

Brukermanual Mynewsdesk Brukermanual Mynewsdesk VELKOMMEN TIL MYNEWSDESK! Denne brukermanualen gir deg en gjennomgang i hvordan verktøyet fungerer og hvordan du raskt og enkelt kan komme i gang med å publisere ditt pressemateriale.

Detaljer