Norway's Official Statistics, series XI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norway's Official Statistics, series XI"

Transkript

1

2 Nrges ffisielle statistikk, rekke XI Nrway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 97 Nr. 7 Sunnhetstilstanden g medisinalfrhldene 9 Medical statistical reprt 8 Flketellingen. desember 9 VI Persner år g mer etter utdanning Ppulatin census December, 9 VI Persns years f age r mre by educatin 9 Skattestatistikk 96 Tax statistics 6 Nrges handel 9 Del II Freign trade f Nrway Part II 6 Telegrafverket 96 Télégraphes et téléphnes de l'etat 6 Nrges bergverksdrift 9 Nrway's mining industry 6 Nrges pstverk 96 Statistique pstale 6 Undervisningsstatistikk 9 Statistics n educatin 6 Ulykkestrygden fr industriarbeidere m. v. 99 Assurances de l'etat cntre les accidents pur les uvriers industriels etc. 66 Frsikringsselskaper 9 Sciétés d'assurances 67 Kriminalstatistikk 9 Criminal statistics 68 Flkemengden i lærreder g byer. januar 96 Ppulatin in rural districts and twns 69 Nrges jernbaner 9 Chemins de fer nrvégiens 7 Veterinærvesenet 9 Service vétérinaire 7 Flketellingen. desember 9 V Barnetallet i nrske ekteskap Ppulatin census December, 9 V Fertility f marriages 7 Sinnssykehusenes virksmhet 9 Hspitals fr mental disease 7 Nrges elektrisitetsverker 9 Electricity plants 7 Hushldningsregnskaper fr jrdbrukerfamilier 9 Family budgets fr farmers' families 7 Nrges fiskerier 9 Fishery statistics f Nrway 76 Jrdbruksstatistikk 96 Agricultural statistics 77 Nrges kmmunale finanser 9 til 9 Municipal finances 78 Nrges industri 9 Industrial prductin statistics 79 Statistisk årbk 97 Statistical yearbk f Nrway 8 Nrges handel 96 Del I Freign trade f Nrway Part I 8 Kredittmarkedstatistikk 9 Credit market statistics 8 Flkemengdens bevegelse 9 Vital statistics and migratin statistics 8 Alkhlstatistikk 96 Alchl statistics 8 Hushldningsregnskaper fr alderstrygdede mai 9 april 96 Family budgets fr ld age pensiners

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 9 VETERINÆRVESENET 9 Service Vétérinaire 9 VE ATERINÆRDIREKTØREN DIRECTEUR VgTÉRINAIRE OSLO 98

4 Tidligere utkmmet: Fr årene se Nrges Offisielle Statistikk, rekke III. Veterinærvæsenet g kjdkntrllen 899 IV nr., 9 IV nr. 7, 9 IV nr. 7, 9 IV nr. 89, 9 IV nr. 6, 9 V nr., 9 V nr. 6, 96 V nr. 6, 97 V nr. 8, 98 V nr., 99 V nr., 9 V nr. 7, 9 V nr., 9 VI nr., 9 VI nr. 9, 9 VI nr. 7, 9 VI nr. 96, 96 VI nr., 97 VI nr. 8. Veterinærvesenet g kjøttkntrllen 98 VI nr. 8, 99 VII nr., 9 VII nr., 9 VII nr. 9, 9 VII nr.. Det civile veterinærvesen 9 VII nr. 8, 9 VIII nr. 6, 9 VIII nr. 9, 96 VIII nr. 6, 97 VIII nr. 8, 98 VIII nr., 99 VIII nr., 9 VIII nr. 7, 9 IX nr., 9 IX nr., 9 IX nr. 67, 9 Ix nr. 9, 9 IX nr. 6, 96 IX nr., 97 IX nr. 67, 98 IX nr. 79, 99 X nr. 8, 9 X nr. 9. Veterinærvesenet 9 X nr. 6, 9 X nr. 7, 9 X nr. 9, 9 X nr. 9, 9 X nr. 7, 96 X nr., 97 X nr. 7, 98 XI nr., 99 XI nr., 9 XI nr., 9 XI nr. 66, 9 XI nr. 9, 9 XI nr., 9 XI nr. 7.

5 Innhld. (Smmaire.) Side Page A. Alminnelig versikt. Vue générale Kjøttkntrllen. Cntrôle des viandes Utførsel g innførsel av levende dyr. Exprtatin et imprtatind'ani maus dmestiques Bevilgninger i budsjetterminen 996. Budget du terme 9/9.... B. De enkelte sjukdmmer. Les maladies différentes. Miltbrann. Antrax. Raslesjuke. Sarcphysema bvis. Svinepest. Pestis suum. Bråstt. Gastrmycsis vis. Smittsm anemi Anemia infect. equi 6. Lungesjuke. Pleurmneumnia cntagisa equrum 7. Kverke. Adenitis cntagisa equrum 8. Ondartet katarrfeber. Cryza gangraensa bvum 9. Rødsjuke. Rhusipatia suis. Trikinse. Trichinsis. Tinter. Taenisis. Tuberkulse. Tuberculsis 6. Smittsm kasting. Brucellsis.. Paratyfus hs fjørfe. Salmnellsis gallinarum. Mastitis hs strfe. Mastitis infectisa agalactiae bvum 6. Frskjellige sjukdmmer. Casus ceteri Tabell I. Enkelte husdyrsjukdmmers frekmst i de frskjellige fylker. Relevé des diverses maladies par départements II. Husdyrsjukdmmer artsvis. Relevé des divers cas de maladies des animaux dmestiques, par espèces III. Husdyrsjukdmmer fylkesvis. Relevé des divers cas de maladies des animaux dmestiques, par départements Hs hest. Chevaux» strfe. Bvins 6» sau. Mutns geit. Chèvres 8» svin. Prcs» hund. Chiens 8 katt. Chats 6 fjørfe. Vlailles 66» rev. Renards 68» rein. Rennes 68» andre dyr. Animaux divers 68 IV. Besetninger angrepet av mildere smittsmme husdyrsjukdmmer. Trupeaux atteints de maladies infectieuses benignes des animaux dmestiques 7 V. Autriserte veterinærer i Nrge i 96. Nmbre de vétérinaires diplmés en Nrvège en 96 7 VI. Antall slakt på stasjnene Nmbre de viandes de bucherie examinées aux bureaux de cntrôle 7 VII. Antall slakt, nen klasse, på stasjnene. Nmbre de viandes de bucherie marquées avec l'estampille de II classe 7 VIII. Antall slakt, kassert på stasjnene. Nmbre de viandes de bucherie saisies aux bureaux de cntrôle 76 IX. Antall slakt kntrllert utenfr stasjnene. Nmbre de viandes de bucherie examinees aux abattire public 78

6 Side Page Tabell X, Sammendrag fr 9. Tableau récapitulatif du nmbre de viandes examinees en 9 8 XI. Antall slakt etterbesiktiget på stasjnene. Nmbre de viandes de bucherie reexaminées aux de cntrôle 8 XII. Årsaken til den klasses stempling. g kassasjn. Causes principales de la classificatin et des saisies 8 XIII. Tnnekjøttkntrllen i 9. Cntrôle sur la viande en tnneaux de 9 86 Tillegg I. Årsberetning fr Veterinærinstituttet fr 9 87» II. Årsberetning fr Statens Veterinære labratrium fr NrdNrge fr 9 6» III, Organisasjn av Det sivile veterinærvesen 97 9

7 A. Alminnelig versikt. Hedge de fra veterinærene innkmne årsberetninger er det i årets løp behandlet hs: Hest 8 sjukdmstilfelle Strfe 97» Sau 6 77 Geit 69 Svin 6 9 Hund 9 67 Katt 7 Fjørfe 8 Rev 6 >> Rein Andre dyr 8 Av de behandlede dyr angis å være døde g drepte: Hester 7 Strfe Sauer 6 Geiter 76 Svin Hunder 88 Katter Fjørfe Rev 68 Rein Andre dyr 67 Antallet av de av veterinærene behandlede sjukdmstilfelle var i etter' nevnte år: b

8 Sunnhetstilstanden blant våre husdyr har i 9 vært gd. Den smittsmme sterilitet viser frtsatt tilbakegang, mens annen sterilitet, mastitis g mangelsjukdmmer hlder seg på mtrent samme nivå sm fregående år. Av farsttliknende sjukdmmer sm munn g klauvsjuke eller andre har det ikke frekmmet ne tilfelle i 9. Fr øvrig vises til tabeller g hva sm er anført under avsnitt B m de enkelte sjukdmmer. Den ffentlige kjttkntrllen 9. Fr den ffentlige kjøttkntrllen gjelder lv nr. av 9. februar 9 m ffentlige gdkjente slaktehus, ffentlig kjøttkntrll m. v. sm trådte i kraft. august 9, jfr. gså kgl. res. av 6. mai 99 m regler fr kntrll, merking, msetting m. v. av ferskt hvalkjøtt, frskrifter av. mai 96 m ffentlig kjøttkntrll g m innførsel av kjøtt, flesk m. v., rundskriv av 9. mai 96 m msetting av ferskt kjøtt m. v. stemplet II klasse, jfr. instruks av 9. juni 9, Veterinærdirektørens rundskriv av 8. juli 96, frskrifter m trikinse av, nvember 98 g Veterinærdirektørens instruks m bekjempelse av trikinse g trikinkntrll av 8. nvember 98. Det er ffentlig kjøttkntrll i flgende byer : Arendal, Bergen, Bdø, Brevik, Brønnøysund, Drammen, Drøbak, Egersund, Farsund, Flrø, Fredrikstad, Gjøvik, Halden, Hamar, Hammerfest, Harstad, Haugesund, Hlmestrand, Hrten, Hønefss, Kngsberg, Kngsvinger, Kragerø, Kristiansand S., Kristiansund N., Larvik, Lillehammer, Mandal, Mlde, Msjøen, Mss, Namss, Narvik, Ntdden, Osl, Prsgrunn, Risør, Rørs, Sandefjrd, Sandnes, Sarpsbrg, Skien, Stavanger, Steinkjer, Trms, Trndheim, Tønsberg g Ålesund, g i herredene Askim, Eidskg, Eina, Elverum, Fauske, Gjestal, Hvittingfss, Kyrkjebø, Lillestrøm, Lyngdal, M i Rana, NrdAurdal, Odda, Oppdal, Rakkestad, Ringebu, Sel, Srtland, Spydeberg, Stange, Stranda, Sunndal, Surnadal, Svlvær, Time, Tinn, Tynset, Vang H., Vestre Tten, Vss g As. Det er ffentlige slaktehus i Bergen, Drammen, Egersund, Eina, Fellesslakteriet, Halden, Harstad, Haugesund, Kristiansund N., Lillehammer, Mss, Namss, Osl, Sandnes, Sel, Stavanger, Stranda, Sunndal, Trndheim, Tynset, Vang H. g Vss. I Regler fr innførsel av husdyr g smitteførende gjenstander heri innbefattet innførsel av kjøtt g flesk ble Plakat av 7. nvember 9 frandret ved skriv fra Landbruksdepartementet av 6. juli 9. Etter denne frandring er det bare saltede farmer sm kan innføres. Utførsel g innførsel av levende dyr 9. Utførsel: Ifølge Nrges ffisielle statistikk er det i året 9 utført følgende levende dyr: hester, strfe, 8 sauer, hunder, rev, 8 mink, kaniner, bever, 8 isbjørn, andre levende dyr, 6 kg fiskeyngel g 6. kg andre levende dyr.

9 Innførsel: I henhld til kunngjøring m innførsel av levende dyr g smitteførende gjenstander av. juni 9 er det frbudt å innføre hit til landet levende pattedyr g fugler fra andre land. Alle sm ønsker å innføre hit til landet sådanne dyr, må derfr på frhånd i hvert enkelt tilfelle innsende til Landbruksdepartementet eller Veterinærdirektratet søknad m dispensasjn fra vennevnte innførselsfrbud. I løpet av 9 er det på vennevnte måte ifølge Nrges ffisielle statistikk innført følgende antall levende dyr : 6 hester, 7 strfe, 9 sauer, 8 hunder, rev, 67 mink, høns, 6 kalkuner g fasaner, reinsdyr. På statens karantenestasjn på Marøya ved Stavanger har det i 9 ikke stått nen dyr i karantene. Bevilgninger til Det sivile veterinærvesen fr budsjetterminen. juli 9. juni 96. A. Utgifter: Kap. 68. Statsveterinær g veterinærinspektører:. Lønninger kr. 6. Reiseutgifter. Labratrium kr Kap. 68. Tilsktt til distriktsveterinærer:. Lønninger kr.. Reiseutgifter» 7» 9 Kap. 68. Nrges veterinærhøgskle (jfr. kap. 8) :. Lønninger kr. 6. Kntrutgifter. Stipend g utferder». Bygninger, kan verføres. Lys, varme g reinhld» 6. Institutter, klinikker g samlinger, kan verføres Frsøksgården fr pelsdyr på Dal i Asker Ymse» Kap. 68. Veterinærinstituttet (jfr. kap. 8) :. Lønninger kr.. Kntrutgifter. Reiseutgifter. Bygninger 6. Lys, varme g reinhld» Labratrier 9 7. Ymse >> 87 Kap. 68. Rådgjerder mt ymse husdyrsjukdmmer» 6 Kap Andre veterinærfrmål (jfr. kap. 8) :. Karantenestasjner, kan verføres (jfr. kap. 8,).. kr.. Tilsktt til «Nrsk Veterinærtidsskrift». Kurs fr veterinærer. Stipend fr veterinærer. Veterinærmedisinsk rettsråd (jfr. kap. 8,) 6. Tilsktt til å fremme rasjnell hv g klauvrøkt 7. Ymse 8 kr. 6 69

10 B. Inntekter: Kap. 8. Nrges Veterinærhøgskle (jfr. kap. 68) kr Veterinærinstituttet (jfr. kap. 68)»» 8. Andre Veterinærfrmål (jfr. kap. 686, g ) :. Karantenestasjner (jfr. kap. 686,).... kr.. Veterinærmedisinsk rettsråd (jfr. kap. 686,)» kr. B. De enkelte sjukdmmer.. Miltbrann. I 9 har det frekmmet 6 tilfelle av miltbrann hs strfe g alle de angrepne dyr er døde.. Raslesj uke. Denne sjukdm er i årets løp blitt diagnstisert i 8 tilfelle g alle er døde eller drepte.. Svinepest. Det har heller ikke i år frekmmet ne tilfelle av svinepest.. Bråstt. Bråstt er knstatert i tilfelle i 9 g alle de angrepne sauer er døde eller drepte.. Smittsm anemi. I år har bare hest vært angrepet av smittsm anemi g denne hesten er nedgravet. Tilfellet pptrådte i Hedmark fylke. 6. Lungesjuke hs hesten. Denne sjukdm sm ikke har frekmmet her i landet siden 97, har heller ikke i 9 pptrådt i ne tilfelle. 7. Kverke. I det frløpne år har bare 6 hester vært angrepet av denne sjukdm g ingen av de angrepne hester er døde. 8. Ondartet katarrfeber. Ondartet katarrfeber er diagnstisert i 6 tilfelle i 9 g herav er dyr døde eller drepte. Det skal refereres hva veterinær Ø. Hrtem, Kvinesdal, skriver i sin årsberetning m denne sjukdm:

11 Ondartet katarrfeber pptrådte i en svært ndartet frm i en besetning. Med dagers mellmrm ble dyr sjuke, med høg feber g katarralske symptmer. Det tk fra 7 dager før de kreperte, etter til slutt A ha hatt gså nervøse symptmer. Resten av besetningen med unntak av ei ku, ble så slaktet. Denne ene kua fikk så sjukdmmen dager etter g kreperte. Disse tilfellene var på ettervinteren g våren. Kuene st på gd fring, gdt høy, kraftför, tran g mineraltilskudd. Frskjellig behandling med antibitika, Avitaminer (gså prfylaktisk), vmsaft, slimsuppe sv. ble prøvd, men uten resultat. Fjøset var bra, uten trekk, gd ventilasjn g gd hygiene. Det kan imidlertid bemerkes at det hele vinteren hadde stått en vær på fjøset. 9. Rødsjuke. Både akutt rødsjuke g knutersen har pptrådt med praktisk talt samme antall tilfelle sm i fjr. Akutt rødsjuke er knstatert i 86 tilfelle g med 67 dødsfall. Knutersen er påvist i 9 tilfelle med dødsfall.. Trikinse. Trikinse er påvist i gris, 7 rever g 6 andre dyr. Disse tall fremkmmer på basis av de innsendte sjukelister fra. samtlige veterinærer. Hertil kmmer 6 tilfelle av trikinse hs gris sm er påvist på kjøttkntrllstasjnene g sm er tatt med på tabell XII fra kjøttkntrllen. I tillegg til dette kmmer de tilfelle av trikinse sm er knstatert på Nrges Veterinærhøgskle ved prfessr S. Hauge g sm er diagnstisert på grunnlag av innsendt materiale direkte til høgsklen. Tabellen nedenfr angir resultatet av veterinærhøgsklens trikinunderskelser : Tabell. Trikinundersøkelser 9 ved Institutt fr næringsmiddelkntrll g hygiene, Nrges Veterinærhøgskle. Serlgisk trikinundersøkelse: Mennesker hvrav ps. Bipsi»»»» Trikinundersøkelser: Gris 9»»» Katt»»» Rev. 7»»» Villrev 6» 6»» Mink 77»»» Rtter»»» Mus»» Antall prver i alt 8 hvrav ps.. Tinter. I samband med Veterinærdirektørens rundskriv av 7. nvember 97 til kntrllveterinærene innberettes nå alle påviste tilfelle av tinter straks til Veterimerdirektratet. Herfra underrettes distriktsveterinæren sm rienterer eieren

12 6 g helserådets rdfører g distriktsveterinæren sender rapprt til Veterinærdirektratet. Helsedirektratet har ved rundskriv av. februar 97 anmdet landets leger m å melde ethvert funn av bendelrm til helserådets rdfører sm melder tilfellet videre til distriktsveterinæren. I året 9 er i alt fra den ffentlige kjøttkntrll rapprtert tinter i 8 strfe. Tuberkulse En har i 9 mttatt innberetning m tuberkulse sm følgende tabeller viser

13 7 Tabell. Besetninger g dyr sm er tuberkulinprvd med tuberkulin i 9. Fylke Antall besetninger I alt Hvrav ph ffentlig kstnad Antall dyr Hvrav på I alt ffentlig kstnad Østfld Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfld Telemark AustAgder VestAgder Rgaland Hrdaland Sgn g Fjrdane Møre g Rmsdal SørTrøndelag Nrd i rendelag N )r Hand Trms Finnmark I alt 9 6 Tabell. Bekjempingen av tuberkulse hs fjrfe pr. desember 9. Fylke Samlet antall innrapprterte besetn. i fylket Antall smittede besetninger Antall Antall Pst. Ostfld 9 7, Akershus 7 6,9 Hedmark, Oppland 9 Buskerud 6 Vestfld 8, Telemark 7 Aust Agder Vest Agder, Rgaland 8 8 7,6 Hrdaland 9 69, Sgn g Fjrdane Møre g Rmsdal 9, SørTrøndelag 9, NrdTrøndelag, Nrdland Trms Finnmark I alt 7 9,9 Nedslaktet, men ennå ikke frigitt Antall Pst. Antall besetninger sm er frigitt eller sm skal frigis pr. "/ 9 Antall Pst. 8,69 6,7 8,,, 88,89,,, 6,8,77, 88,89 88,89 8,, 6 7,

14 8 Tabell. Bekjempelsen Tuberkulsesmittet strfe Besetninger Dyr Fylk Cr ce C) Østfld Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfld Telemark AustAgder VestAgder Rgaland Hrdaland Sgn g Fjrdane Møre g Rmsdal SørTrøndelag NrdTrøndelag Nrdland Trms Finnmark I alt I årets lp er besetning erklært tuberkulsesmittet. Med msyn til frdelingen på de enkelte fylker av tuberkulsebesetninger, nedslakting g frigiving av besetninger vises til venstående tabell. I 9 er det innvilget erstatning fr dyr g utbetalt erstatning fr dyr med kr. 9.

15 9 av husdyrtuberkulsen i 9. Nedslaktet tuberkuløst strfe besetn.. LC' Ct.. ) cd Ne&lakting i besetninger,.m ikke er erklært tuberkulse Antall besetn. dyr ed In IrD. cz cm... ;,,,. >,., > cd... e.rf, E ". ;, Ofa t, rn ce d d,,i)... )' ril al. %, er pa c''...,..., s.. rn (,).,... 7 Ci fr) g ''S < < P r. 9 9

16 Tabell. Innkmne rapprter fra ffentlige' kjttkntrllstasjner m påtruffet tuberkulse i 9. Kjøttkntrllstasjnens navn Antall kntrllerte strfeskrtter kalver unntatt Strfe Antall tilfelle I alt Etter frutg. tub.prve Svin Arendal 76 Askim 6 Bergen 7 Bdø 8 Brevik 6 Bryne 77 Brønnøysund 89 Drammen 9 7 Drøbak 6 Egersund 9 Eidskg 67 Eina 76 Elverum 8 Farsund Lista Fauske 98 Fellesslakteriet 7 7 Flrø 8 Fredrikstad 99 Fredrikstad V 6 Gjestal 8 Gjøvik 8 Halden 6 9 Hallingdal 976 Hamar Hammerfest 886 Harstad 8 Haugesund 79 Hlmestrand Brten 87 Hvittingfss.. Hønefss 9 Kngsberg 8 Kngsvinger Kragerø Kristiansand S 68 Kristiansund N 8 Kyrkjeb 88 Larvik Lillehammer 67 Lillestrøm 8 Lyngdal 6 Mandal M i Rana Mlde Msjøen Mss 9 Namss 9 Narvik 8 N. Aurdal 79 Ntdden 8 Odda 7 Oppdal Osl 6 7 Prsgrunn 9 ^ ^ ^, 6 89

17 Kjøttkntrllstasjnens navn A u tall kntrllerte strfeskrtter kalver unntatt Strfe Antall tilfelle Etter frutg. I alt tub.prve Svin Rakkestad Ringebu Risør Rørs Sandefjrd Sandnes Sarpsbrg Sel Skien Srtland Spydeberg Stange Stavanger Steinkjer Stranda Sunndal Surnadal Svlvær Tinn Trms Trndheim Tynset Tønsberg Vang, H V. Tten Vss Ålesund As I alt V 6 Sm primære tilfelle er det ved samtlige ffentlige kntrllstasjner påvist tuberkulse i 6 slakt trn utw,ør, pst. av det samlede antall kjøtt,krtter kalver unntatt.. Smittsm kasting. Kampen mt brucellse ble begynt den. januar 9. Bekjempingen er basert på frivillighet g tar sikte på:. A hindre smitte fra allerede infiserte besetninger ved passende bestemmelser.. A utrydde sjukdmmen i de infiserte besetninger ved gjentatte bldprøver g slakting av reagentene. Frdelingen av de smittede besetninger fylkesvis framgår av følgende versikt: Fylke Tabel! 6. Antall smittede besetninger innrapprtert. jan. 9.des Østfld Akershus 97 Hedmark Oppland 8 Buskerud Vestfld Telemark 7 AustAgder Fylke: VestAgder Rgaland Hrdaland Sgn g Fjrdane Møre g Rmsdal SørTrøndelag Antall smittede besetninger innrapprtert. jan. 9. des I alt 9

18 Tabell 7. Viser de ppnådde resultater. Dat Antall år siden bekjempingen begynte. Antall smittede besetn. innrapprtert pr. nevnte dat. Antall besetninger med reagenter ved siste prve. Antall besetninger sm har en neg. prve, men sm ennå ikke er frigitt Antall besetninger sm var frigitt pr. nevnte dat. /, 96 /, 97 /, 98 V, 99 V, 9 /, 9 / 9 V, 9 / 9 / 9 V, 96 V, 97, 98 V, 99 V, 9 /, 9 V, 9 / 9 l, 9 V, 9 / 96 Antall Antall Pst Antall Pst. Antall Pst , , , , , , , , , , , , , , , , 7 9 9, 8 9 9, 9 9 9, 9 9, 9 9, Tabell 8. Tilgangen på nye besetninger i de frskjellige år Nye infiserte besetn. «Recidiv» Ttal I alt Nye infiserte besetn..... «Recidiv». 8 O O O O O O O O O O 9 88 Ttal 8 8

19 . Paratyfus hs fjørfe. Bekjempelsen av paratyfus hs fjørfe ble påbegynt. august 97. Resultatene er nedenfr ført pp i tabellfrm. Tabell 9. Resultatet av bekjempelsen av paratyfus hs fjørfe pr.. desember 9. Fylke Besetninger sm hadde reagenter ved siste prøve sm ble fretatt I. Samlet antall besetn i fylket Ant. besetn. sm hadde reag. ved siste prøve Besetninger sm ikke hadde reagenter ved siste prøve sm ble fretatt Ant. besetn. sm var reaksj nsfri ved siste prøve, men sm skal kntr.prøves en gang til IV. Antall besetninger sm er frigitt eller skal frigis Pr /± 9 Østfld Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfld Telemark AustAgder VestAgder Rgaland Hrdaland Sgn g Fjrdane Møre g Rmsdal SørTrøndelag NrdTrøndelag Nrdland Trms Finnmark Antall Ant. Pst. 6, 6, 8 8 8, ,7, 6, 6 9, 8,, Ant. O O O O O O O O O O Pst.,7, Ant O Pst. 88,89 86,67 67,86,6 6,,, 66,67, 7,9,, 66,67,, I alt 7,,99 9 7,6 Sm det fremgår av klnne I i tabellen var det pr.. desember 9 i alt innberettet paratyfussmittede fjørfebesetninger. Av disse hadde 7 besetninger, % reagenter ved siste bldprøve sm ble fretatt. besetninger,99 % hadde ingen reagenter, men disse må ha negativ mprøve til før de vil kunne frigis. 9 besetninger, d. e. 7,6 % har hatt negative mprøver eller er blitt slaktet i sin helhet g er eller vil dermed kunne bli frigitt.. Mastitis. I 9 ble det her i landet lagt pp en plan fr bekjempelse av meget tapbringende husdyrsjukdmmer. Blant disse var mastitis hs strfe. I de første år gikk hele den dispnible bevilgning med til bekjempelse av tuberkulse g brucellse g det var først i 9 at staten kunne ta fatt på dette

20 cl) cp g. g F. P CD ca_, G) rn ci)cl).. II ça., ' g:. GP Fn I; tar) psz ce.. P. G ai) ce ce P cp g zz ci) c C;, r I, p W ca E.., ce c; C,D c ct..c) (7,.

21 arbeid. Allerede i 98 var det satt i gang et privat mastittlabratrium sm ble finansiert av Nrske Melkeprdusenters landsfrbund. Statens mastitislabratrium tk i første mgang sikte på ved frmal å klarlegge mulighetene fr å bekjempe sjukdmmen på bred basis. Arbeidet ble etter hvert utvidet først ved et labratrium i Stavanger g i 96 vertk staten det private labratrium i Osl. Senere har en fått labratrier i Kristiansand S., Haugesund, Bergen, Trndheim, hvr staten vertk et labratrium sm ble drevet av Trøndelag Melkesentral, Mlde, Harstad, Trms, Hamar g Skien slik at en nå har i alt labratrier i drift. Bekjempelsen drives etter de freløpige retningslinjer sm ble trukket pp i 98. Det er meningen etter hvert sm en får mer erfaring å mdifisere disse retningslinjer g søke å kmme fram til en mer permanent rdning. Tabellen på side viser resultatene pr.. desember 9. Sm det framgår av tabellen er 8 besetninger undersøkt g det ble påvist smittede dyr i besetninger eller, % av de undersøkte besetninger. I de smittede besetninger sm hittil er påvist var det dyr g av disse ble det påvist mastitis i dyr eller,9 % ved første undersøkelse. Ved siste undersøkelse sm ble fretatt var reaksjnsprsenten,. Av disse besetninger var 7 besetninger (69, %) med 89 dyr mprøvet. Av disse var 6 8 dyr psitive, dvs. 7 %. Trsi cil. 6. Frskjellige sjukdmmer. Distriktsveterinær A. Svendsen, Arnes, frteller følgende i sin årsberetning: Hs en 6 år gammel østlandsvallak var Clnslyngen så utspilt av gass at det faktisk var vanskelig å kmme inn i rectum. Hesten var ikke frsikret g sm eneste alternativ til øyeblikkelig nedslakting, valgte jeg å frsøke punktering av Clnslyngen med en grv årelatningskanyle festet til nesesvelgsnde fr føll. Under denne perasjn kunne jeg faktisk pr. rectum følge med på at trsjnen rettet seg. Det ble gjrt punkteringer, idet den først punkterte del frsvant d dypet» mens den underliggende del fløt pp g km i beleilig stilling fr punktering. Hesten hadde matlyst igjen etter bare ca. min. Den ble fret frsiktig i nen dager g har siden vært fullt frisk. Ringrm. Distriktsveterinær L. A. Gleditsch, Sande i Vestfld, skriver følgende m ringrm : I en besetning hvr ungdyr g gjeldkuer går på bingefjøs, mens melkekuene står på basfjs, ble dyrene i basfjset hardt angrepet av ringrm. I bingefjøset ble nen få ungdyr angrepet i svak grad. Disse ble flyttet pp i basfjset fr behandling. Det viste seg nå at lidelsen fr disses vedkmmende sl ut i fullt flr. Lidelsen viste seg å bli så hårdnakket g så tidsrøvende at behandlingen av ungdyrene ble ppgitt. De ble sluppet ned i bingefjøset igjen uten at videre behandling av dem ble fretatt. Ikke bare uteble den ventede utbredelse av lidelsen i bingefjøset, men de angrepne dyr spntanhelbredes. Lidelsen viste seg frtsatt å være meget vanskelig å behandle i båsfjset. Ringrm blusser vanligvis pp g viser seg etter at dyrene m høsten er satt på fjøs fr vinteren, mens en sjelden ser ne i den tid de helt eller delvis går ute. På bakgrunn av dette må det være grunn til A se årsaken til spntanhelbredelsen g den uteblevne spredning i bingefjøset i en sterkere hudaktivitet hs dyr sm helt eller delvis går ute.

22 6 Klauvbrannbyld. Distriktsveterinær E. Nre, Ski, har følgende å berette m behandlingen av denne lidelse: Klauvbrannbyld har en enkelt besetning vært meget plaget av. Besetningen består av 9 fringskser g i denne besetning frekm det smmeren 9 tilfelle av klauvbrannbyld. Dyrene ble behandlet med sulfamezathin. Nen km seg i løpet av nen dager etter en gangs behandling, mens nen trengte t gangers behandling. En enkelt kse måtte behandles tre ganger før den km seg. Utslett hs sau. I sin årsberetning frteller distriktsveterinær S. Øvergaard, Nesbyen, følgende: Det er første gang siden jeg km til distriktet (8 år) at jeg har bservert Papel. verrukøst utslett hs sau. Jeg regner ikke med det utslettet på mule hs spelam g tilhørende pustler på sauejuret. Sistnevnte ser en årlig veralt g smittes ved patting. Krt tid etter innhenting fra beite i høst viste det seg i en besetning g av erfaring visste jeg at faktisk alle sauer sm hadde gått i samme terreng km til å få det samme. Det sl ikke feil. Symptmene var de sedvanlige : Tykke, skrpete belegg på hele mulen, uansett alder. Enkelte sauer hadde en lymfangitt i tilslutning til utslettet, så hele hdet var pphvnet. Fra samme bygd km flere pasienter til distriktslege med et ndartet eksem (fte med lymfangitt). Frgiftninger. Sm vanlig skriver mange veterinærer m frgiftninger i sine beretninger g en skal her ta med et utdrag: Paratinfrgiftning. Kst. distriktsveterinær K. Heie, Blmmenhlm: Hs en frpakter sm driver med fringskser i bingefjøs, døde plutselig kser. Obduksjnen var nærmest negativ, bare en meget svak entent. Dagen etter var nk en kse sjuk. Den døde straks etter min ankmst g ble bdusert ved Nrges Veterinærhøgskle. Det ble heller ikke her påvist ne bestemt utenm en svak entent. Neste dag ble enda et dyr sjukt g en fikk da mistanke til en paratinfrgiftning, idet flueremsene Radar sm var pphengt i fjøset, var plasert ver fringsinnretningen. Symptmene var : ingen matlyst, nedsatte frmagebevegelser, ne diaré, muskelsitringer til dels med kramper, langsm hjerteaksjn, dessuten var det tydeligvis, en påkjenning på sentralnervesystemet med kullerliknende symptmer g meget sterkt nedsatt syn uten at pupillen kunne ses å være frandret. Behandling med atrpin dempet ne på de heftigste symptmene g så ut til å frhale sjukdmsfrløpet en del, men dette dyret døde neste dag. Etter hvert var flere dyr blitt sjuke g de ble sendt til Medisinsk Klinikk, Nrges Veterinærhøgskle, hvr de ble behandlet vesentlig med atrpin i gjentatte dser med gdt resultat. I alt var det dyr sm viste tegn på frgiftning g av disse døde 6 stykker. De gjenlevende dyr ble sluppet på beite g senere ppst det ikke flere tilfelle. Ved kjemisk undersøkelse av rganisk materiale fra de døde dyr ble det ikke påvist paratin eller mdannelsesprdukter herav, men måten sjukdmmen ppst på, symptmene g resultatet av atrpinbehandlingen tydet nkså bestemt på paratinfrgiftning. Såpefrgiftning. Samme veterinær frteller herm: Under den tørre smmeren, da mange måtte hente vann langveis fra, fant en kne på å gi ppvaskvannet sm drikkevann til / år gammel kvige. Oppvaskvannet var tilsatt Zal (flytende såpe fra Lillebrg). Etter krt tid fikk kvigen trmmesjuke,

23 7 g eieren helte i henne ne lje. Da kvigen etter hvert ble meget slapp, ble jeg tilkalt. Kvigen var da nksa døsig, var fremdeles tympanitisk g hadde tydelig Andenød, videre var det uttalt hemlyse med bleke slimhinner g sterk hemglbinuri. Kvigen ble behandlet med bldtranfusjn g ble ne bedre. Imidlertid hldt Andenøden seg g kvigen ble et par dager senere slaktet p. g. a. fremmedlegemspneumni. Sleiefrgiftning. Distriktsveterinær O. Dynna, Arnes: Pa en gård hadde skurtreskeren stubbet ne lavt g tatt med en gd del krypsleie. Avrensen sm best nesten utelukkende av fr fra krypsleie ble fret på griser. Disse fikk kraftige brekninger, klikksmerter, bldig diaré g til slutt kramper. griser døde. Ved bsuksjn påvistes hemragisk gastrenterit g irritasjn til nyrene. Sinkdampfrgiftning. Fhv. veterinærmajr A. Mhldt, Leksvik: En gårdbruker skulle lage grisegjerde. Det ble bukt gamle galvaniserte vannledningsrør, sm ble sveiset med gasssveiseapparat. Av sinkdampen sm km fra sveisestedene ble mange av dyra i nærheten sjuke. av de beste melkegeiter døde mens mange andre, en del sauer, hest g en gårdsdreng ble mere eller mindre sjuke. Frgiftningen angrep respirasjnsrganene. Frgiftning med ensilerte pteter. Veterinær G. Hlt, Styrvll: Det er frekmmet tilfelle av frgiftning hs hest, i begge tilfelle er mistanken til frgiftningen falt på ensilerte pteter sm muligens har vært infisert med Clstridium btulinum. Begge hestene viste symptmer sm svarer fullt ut til det sm er beskrevet m btulismus. Den første hadde kmmet løs på stallen g frsynt seg ad libitum av en ptetsil. Det gikk nen dager da eieren etter hvert merket at dyret tk til seg lite fôr. Han tilkalte meg fr at jeg skulle undersøke tennene g eventuelt raspe disse. Imidlertid viste det seg langt andre symptmer da jeg km til stede. Den var påfallende slapp g snublet ver ende ved mønstring, viste tegn til ur sm kunne minne m klikk. Temperaturen var nrmal, puls ne frekvent, respirasjn frhldsvis nrmal. Den hadde ttal svelglammelse g alle bevegelser i tarmkanalen pphørt. Da jeg mente at det her freslå et btulismustilfelle, frehldt jeg eieren at dyret neppe var til å redde. Dyret fikk imidlertid en kraftig avføringskur samt hjertestimulantia. Hesten døde dagen etter i cmatøs tilstand. Det andre tilfelle inntraff m lag t uker senere. Eierens pplysning var her sm i fregående tilfelle. Frgiftningen viste her et mere prtrahert frløp. Denne viste en snublende bevegelse ved mønstring, svleglammelse g atni i tarmen. Denne hesten hadde gså fått ptetsil, men i mindre mengde g ver et lengere tidsrm. Denne hesten ble avlivet dagen etter. Prøve av ptetsilen ble sendt inn til undersøkelse, men resultatet freligger ikke ennå. Mysefrgiftning.. Veterinær E. Nrdby, Degernes: Ved meieriet ble frsøksvis satt i gang inndamping av myse fr å lette transprten g fringen, spesielt fr grisers vedkmmende. Mysen ble inndampet til tykk yelling g sendt ut til en del grisebesetninger. Røkterne var imidlertid ikke ppmerksmme på frets knsentrasjn g grisene fikk ete det de rket. Resultatet var en frgiftning sm begynte med ppkast g diaré. Nen smågriser kreperte mgående. Prver fra mageinnhldet ble sendt til undersøkelse ved Veterinærinstituttet med negativt resultat r Frgiftningen frløp videre med nervøse symptmer tvangsbevegelser, trykking mt vegger g skriking, ataxier g pareser. Drektige purker abbrterte. Nen gjøkalver fikk samme myse ppblandet med halvparten vann. Også disse fikk sterk diaré g trmmesjuke. En av kalvene kreperte under heftige kramper.

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Nrges ffisielle statistikk, rekke XI Nrway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 956 Nr. 7 Nrges fiskerier 95 Fishery statistics f Nrway 8 Nrges jernbaner 955 Chemins de fer nrvégiens 9 Meieribruket

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI.

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. Nrges Offisielle Statistikk, rekke XI. (Statistique Officielle de la Nrvège. série XI.) Rekke XI. Trykt. Nr.. Oknmisk utsyn ver iret. (Aperçu de la situatin écnmique.) -. Flketellingen i Nrge. desember.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Nrges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Nrvège, série IX.) Rekke IX. Trykt. Nr.. Sinnssykeasylenes virksmhet. (Statistique des hspices d'aliénés.) -. Nrges jernbaner -. (Chemins

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Trykt 1939

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Trykt 1939 Nrges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Nrvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 99 Nr.. Syketrygden 9. (Assurancemaladie natinale.). Nrges jernbaner 9. (Chemins de fer nrvégiens.).

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Nrges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Nrvège, série VIII.) Nr. se mslaget på verker trykt i året 96. Trykt 97: Nr.. Nrges Brandkasse 99. (Statistique de l'ffice natinal

Detaljer

Alveld en oppdatering

Alveld en oppdatering Alveld en ppdatering Årsmøte i Sgn g Fjrdane Sau g Geit 17. februar 2012 Helene Wisløff Alveld Betydning Frekmst Årsak Sjukdmsutvikling Symptmer Behandling Frebyggende tiltak Status når det gjelder frskning

Detaljer

(Statistique Officielle de la Norvège, série IX et X.)

(Statistique Officielle de la Norvège, série IX et X.) Nrges Offisielle Statistikk, rekke IX g X. (Statistique Officielle de la Nrvège, série IX et X.) Rekke IX. Trykt Nr.. Syketrygden. (Assurance-maladie natinale.). Nrges jernbaner -. (Chemins de fer nrvégiens.)

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Nrges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Nrvège, série X.) Rekke X. Trykt 9. Nr.. Bureising med statsstøtte 9-6. Telling pr. 0. juni 98. (Clnisatin en Nrvège subventinnée par

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Veileder for bekjempelse av ondarta fotråte hos sau og geit

Veileder for bekjempelse av ondarta fotråte hos sau og geit Veileder fr bekjempelse av ndarta ftråte hs sau g geit Frmål Frmålet er å frebygge, bekjempe g utrydde ndarta ftråte hs sau g geit. Virkemråde Veilederen skal bidra til enhetlig frvaltning når det gjelder

Detaljer

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1. HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av reduksjner i aktivitet ved Mrk Rehab.senter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: H ELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE: Bakgrunn fr risikvurderingen...3 mfang...

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Nrges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Nrvège, série X.) Rekke X. Trykt 9. Nr. 5. Sinnssykeasylenes virksmhet 90. (Statistique des hspices d'aliénés.) 5. De spedalske i Nrge

Detaljer

Versjon: 1.0. i HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. nedlegging av Nevrohjemmet Rehabiliteringssenter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0. i HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. nedlegging av Nevrohjemmet Rehabiliteringssenter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1.0 i HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av nedlegging av Nevrhjemmet Rehabiliteringssenter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: i s HELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE:... Bakgrunn fr risikvurderingen...3

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Nrges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Nrvége, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 93: Nr.. Nrges industri 97. (Statistique industrielle de la Nrvège.). Det civile veterinærvesen

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. Skogbrukstellingen i Norge. september 957 II Oversikt Census of forestry II General survey Kommunevalgene

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Nrges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Nrvège, série Rekke IX. Trykt 9. Nr.. Nrges industri 9. ( Statistique industrielle de la Nrvège.). Sundhetstilstanden g medisinalfrhldene

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. XI VETERINÆRVESENET. Service Veterinaire 1951 VETERINÆRDIREKTØREN DIRECTEUR VÉTÉRINAIRE OSLO 1954

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. XI VETERINÆRVESENET. Service Veterinaire 1951 VETERINÆRDIREKTØREN DIRECTEUR VÉTÉRINAIRE OSLO 1954 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. XI. 66. VETERINÆRVESENET 95 VETERINÆRDIREKTØREN Service Veterinaire 95 DIRECTEUR VÉTÉRINAIRE OSLO 95 Tidligere utkmmet: Fr årene 889898 se Nrges Offisielle Statistikk, rekke

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. Jordbruksstatistikk 958 Agricultural statistics Statistisk årbok 959 Statistical yearbook

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Prøve i mikrobiologi: kull 051-14/ kull 050-14, 1.forsøk 15.10.2014 Emne 2: Naturvitenskap 1 050 E2050-E2-MIK

Prøve i mikrobiologi: kull 051-14/ kull 050-14, 1.forsøk 15.10.2014 Emne 2: Naturvitenskap 1 050 E2050-E2-MIK 1 Prøve i mikrbilgi: kull 051-14/ kull 050-14, 1.frsøk 15.10.2014 Emne 2: Naturvitenskap 1 050 E2050-E2-MIK 1. Velg riktig alternativ (kryss av et rett svar) ttalt 3 peng a. En infeksjn innebærer at fremmede

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. Meieribruket i Noreg 958 Norway's dairy industry Norges handel 958 I Foreign trade of Norway I Ulykkestrygden

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 9 Forsikringsselskaper 96 Societes d' assurances Lønnsstatistikk 96 Wage statistics Fiskeritelling.

Detaljer

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende Bilgisk (anti-tnf) behandling ved Crhns sykdm g ulcerøs klitt En infrmasjnsbrsjyre fr pasienter g pårørende Innhld Bilgisk behandling... 1 Hvem bør få bilgisk behandling?... 2 Hvr lenge virker behandlingen?...

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Bruk av alternativ behandling i Norge

Bruk av alternativ behandling i Norge Bruk av alternativ behandling i Nrge Undersøkelsen er utført fr Nasjnalt infrmasjnssenter fr alternativ behandling (NIFAB) av Synvate MMI, sm har gjennmført telefnintervju, g Nasjnalt frskningssenter innen

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Nrges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Nrvège, série IX.) Rekke IX. Trykt. Nr.. Sinnssykeasylenes virksmhet. (Statistique des hspices d'aliénés.). Nrges jernbaner. (Chemins

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

FAGDAG KUNSTGRESS Oslo, 27. april 2015

FAGDAG KUNSTGRESS Oslo, 27. april 2015 FAGDAG KUNSTGRESS Osl, 27. april 2015 Geirfinn Kvalheim Anleggsknsulent Nrges Ftballfrbund Mbil: 906 80006 Email: geirfinn.kvalheim@ftball.n Status, frventninger g fremtiden Status per 31.12.14 Hva gjør

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell:

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell: FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN IT 3/93 Intern tktrapprt Fartøy: Tidsrm: Område: Frmål: Persnell: G.M. Dannevig 5. - 6. ktber 1992 Skagerrak Hydrgrafisk snitt g innsamling av algemateriale Einar Dahl g

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

Vi bruker mer og dyrere medisiner

Vi bruker mer og dyrere medisiner Samfunnsspeilet / Vi bruker mer g dyrere medisiner Elin Skretting Lunde En rekke mennesker er avhengige av legemidler fr å hlde sykdmmen i sjakk eller fr å mestre hverdagen. Fr mange medfører sykdm eller

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX.

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. Nrges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Nrvège, série IX.) Rekke IX. Trykt. Nr.. Mylnr g kvernar i Nreg. Etter uppteljingar i.. blken. (Mulins en Nrvége. D'après recensements

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Håndhygiene og fingerringer Norsk forening for Sterilforsyning Landsmøte Bergen 4. juni 2015

Håndhygiene og fingerringer Norsk forening for Sterilforsyning Landsmøte Bergen 4. juni 2015 Håndhygiene g fingerringer Nrsk frening fr Sterilfrsyning Landsmøte Bergen 4. juni 2015 Mette Fagernes Flkehelseinstituttet, Enhet fr smittevern i helseinstitusjner Dispsisjn Håndhygiene vårt viktigste

Detaljer

Produksjonstilskudd pr og i årene som kommer. Kompetansesamling 30. august 2016

Produksjonstilskudd pr og i årene som kommer. Kompetansesamling 30. august 2016 Prduksjnstilskudd pr. 31.7.2016 - g i årene sm kmmer Kmpetansesamling 30. august 2016 Nytt denne søknadsmgangen Vanlig jrdbruksprduksjn: Oppdaterte tall fr gjennmsnittsavdrått melkeku: 7 600 liter < 3

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: SRY-møte

Vår dato: Vår referanse: SRY-møte Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 00 E-pst: pst@udir.n Vår dat: 12.4.2012 Vår referanse: SRY-møte 2 2012 Dat: 27.4.2012 Sted: SRY-sak 13-02-2012 Dkument Innstilling Representasjn i yrkespplæringsnemndene

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 224 VETERINÆRVESENET. Service Veterinaire 1953 VETERINÆRDIREKTØREN DIRECTEUR VETERINAIRE OSLO 1956

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 224 VETERINÆRVESENET. Service Veterinaire 1953 VETERINÆRDIREKTØREN DIRECTEUR VETERINAIRE OSLO 1956 NORGES OFFISIELLE STTISTIKK XI VETERINÆRVESENET 9 Service Veterinaire 9 VETERINÆRDIREKTØREN DIRECTEUR VETERINIRE OSLO 96 Tidligere utkommet: For irene 889898 se Norges Offisielle Statistikk, rekke III.

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Løselig seksverdig krom i sement

Løselig seksverdig krom i sement best. nr. 489 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 25. januar 2005 Løselig seksverdig krom i sement ARBEIDSTILSYNET Utgitt mars 2005 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

FRAMNES DISKGOLFBANE

FRAMNES DISKGOLFBANE FRAMNES DISKGOLFBANE Innhld Oversiktskart 3 Hl 1.. 4 Hl 2.. 5 Hl 3.. 6 Hl 4.. 7 Hl 5.. 8 Hl 6.. 9 Hl 7.. 10 Hl 8.. 11 Hl 9.. 12 Hl 10. 13 Hl 11. 14 Hl 12. 15 Hl 13. 16 Hl 14. 17 Hl 15. 18 Sikkerhetsregler..

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

med mistanke om klassisk svinepest Side 1

med mistanke om klassisk svinepest Side 1 Dato utskrift 18. desember 2012, sist endret 1. november 2003 Opplysninger om dyrehold med mistanke om klassisk svinepest Side 1 FØRSTE MELDING TIL REGIONAL MYNDIGHET: Fylles ut og refereres omgående over

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ -

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ - I Tillatte 0900 "'_! 6 høgsklen i sl I Emne: I Emnekde: I Faglig veileder: Frvaltning drift g vedlikehld (FDV) S0262B Hans J Berge Gruppe(r): Dat: EksamenstJd: [3 BK IOq I'l 03, 1200 I Eksamensppgaven

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Orientering om kommende regelverksendringer på økologiområdet

Orientering om kommende regelverksendringer på økologiområdet Orientering m kmmende regelverksendringer på øklgimrådet Mattilsynet Kntaktmøte NLR, Debi Drammen 22.10.13 Mnica W. Stubberud senirrådgiver, seksjn planter, øklgi g GM Status fr implementering av nytt

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI

Norway's Official Statistics, series XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt Nr. Forsikringsselskaper Sociétés d'assurances Kriminalstatistikk Criminal statistics Folkemengden i herreder

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG).

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG). (12) Oversettelse v eurpeisk ptentskrift (11) NO/EP 227 B1 (19) NO NORGE (1) nt Cl. F17C 13/00 (06.01) Ptentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dt fr Den Eurpeiske Ptentmyndighets publisering

Detaljer

Dagens NM-finale beholdes med åtte lag. Vi foreslår imidlertid en del endringer som for så vidt kan innføres samlet eller hver for seg:

Dagens NM-finale beholdes med åtte lag. Vi foreslår imidlertid en del endringer som for så vidt kan innføres samlet eller hver for seg: Revidert NM-finale Beskrivelse: Dagens NM-finale behldes med åtte lag. Vi freslår imidlertid en del endringer sm fr så vidt kan innføres samlet eller hver fr seg: NM-finalen arrangeres fast på Haraldsheim

Detaljer

Samhandlingsreformen. Erfaringer og utfordringer sett fra Fylkesmannen

Samhandlingsreformen. Erfaringer og utfordringer sett fra Fylkesmannen Samhandlingsrefrmen Erfaringer g utfrdringer sett fra Fylkesmannen Oppdrag fra Helsedirektratet Tilby pplæring i lv m kmmunale helse- g msrgstjenester g spesialisthelsetjenestelven med hensyn til samarbeidsavtaler

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen?

xja 11 Nei 3 1 JA N Iskutlti an; T Formåi /3 Søker E-postadresse Tidligere utbetalt Er hele prosjektet gjennomføn ved denne utbetalingen? Iskutlti Søker Tela/ tlg Mobiltelefon Postnr. ^ Poststed E-postadresse Se tilskuddsbrevet / _ I Prosjektnavn Saksnummer 7oo TilskudQkbeløp Kodtnader oppgitt i tilskuddsbrev K4tlnaderRied søknad om utbetaling

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 96: Nr. 86. Norges handel 9. (Commerce.) 87. Skolevesenets tilstand 9. (Instruction publique.) 88. Sundhetstilstanden

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

AKSJONSPLAN OLJEVERN

AKSJONSPLAN OLJEVERN Distribusjnsliste: Kystverket Beredskapsavd. Ptil Statens Frurensningstilsyn OD NOFO Prduksjnsdirektør Statfjrd AKSJONSPLAN OLJEVERN Statfjrd A OLS A Dat: 07.11.2008 Revisjn: 10 (sluttrapprt) Utarbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei.

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Hans Løvmo Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Løvm Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dk. ffentlig: Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Arkivsaksnr.: 14/2217 Klageadgang: Etter FVL: Nei

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer