1 Oppsummering og konklusjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Oppsummering og konklusjoner"

Transkript

1 Rapprt fra Brukerundersøkelse Back App 1 Oppsummering g knklusjner Siden våren 2006 har Back App vært markedsført sm et treningsapparat sm trener musklene sm støtter ryggsøylen mens du sitter. Vi har sendt ut en spørreundersøkelse til 605 kjøpere i Nrge, Sverige g Danmark sm vi hadde mailadresse til. Den uavhengige undersøkelsen sm ble gjennmført av Prgnett AS, hadde en svarprsent på nesten 50% (278 gdkjente svar). Vi fikk følgende knklusjner: Mer enn 66 % av dem svarte på undersøkelsen sitter mer enn 4 timer pr dag De fleste bruker Back App på kntret (mer enn 69%). 11 % kjøpte gså en Back App fr å ha hjemme. 39,6 % av de sm svarte, velger nesten alltid Back App når de skal sitte. Dette viser at Back App stlen kan brukes sm eneste kntrstl etter en tilvenningsperide. 64 % sier at de kjøpte Back App frdi de hadde prblemer med rygg/nakke/hfte. Men verraskende mange har kjøpt Back App fr å frebygge, trene g ha en stl hvr man sitter riktig. Mange har blitt anbefalt Back App av sin behandler (fysiterapeut, kirpraktr, etc) Så mange sm 76,6 % mener at de har fått en merkbar psitiv helseeffekt av å sitte på Back App. Halvparten av de spurte har fått reduserte plager. Mange har blitt mindre redde fr å få plager i rygg, nakke eller hfte. Mer enn 26% sier at de har blitt sterkere g 10 % sier at de har fått økt verskudd. 52,2 % er svært frnøyd med Back App stlen. I tillegg er 38,1 % frnøyd. 0,4% er svært misfrnøyd, mens 3-4 % er mer eller mindre misfrnøyd. Dette er svært ppløftende fr en spesiell stl sm Back App Så mange sm 96 % av de sm svarte på undersøkelsen vil anbefale Back App stlen til andre. Brukerne har gså gitt en del kmmentarer sm blir viktige fr den videre utviklingen av Back App stlen. 2 Innledning Hensikten med denne undersøkelsen var å spørre de sm hadde kjøpt Back App hvrdan de var frnøyd med stlen 3 Materialer g metder 3.1 Teststler Standard mdeller av Back App 1

2 Rapprt fra Brukerundersøkelse Back App 3.2 Brukere sm deltk i undersøkelsen Vi hadde mailadressen til ca 605 persner sm hadde kjøpt Back App via nettbutikken. 299 av dem svarte på spørsmålene. 21 ble ekskludert frdi de ikke hadde svart på alle spørsmålene. Svarprsenten var nest 50%. Undersøkelsen ble gjennmført i 3 mganger. Først høsten 2007, deretter i mars 2008 g igjen i februar Samme spørsmålene ble benyttet. I tillegg til de 605 sm vi hadde mailadressen til, har det blitt slgt ca stler. Disse stlene har blitt slgt gjennm frhandlere slik at mailadressen ikke har vært tilgjengelig. Alle brukere sm har svart på undersøkelsen er annyme 3.3 Prgnett AS Undersøkelsen gjennmført i samarbeid med Prgnett AS sm har sendt ut spørreskjema g har mttatt svarene. Prgnett AS har systematisert resultatene fra undersøkelen 3.4 Spørreskjema Tabell 1. Spørrekjema sm ble brukt i undersøkelsen Spørsmål til brukere Hvr str del av dagen sitter du? Ca. 0-2 timer Ca. 2-4 timer Ca. 4-8 timer 8 timer eller mer Hvr fte velger du å sitte på Back App når den er tilgjengelig/ i nærheten? Fra 0 til 10% Fra 10 til 40% Fra 40 til 80% Velger nesten alltid Back App Hvr sitter du på Back App? På jbben Hjemme Både på jbben g hjemme Sitter ikke på Back App Hvrfr kjøpte du Back App? Jeg hadde prblemer med rygg, nakke eller hfte Jeg ville frebygge belastningslidelser i rygg, nakke, hfte Jeg ville ha en stl hvr man sitter riktigst mulig Jeg ville styrketrene mens jeg sitter Jeg trengte en ny stl sm var ergnmisk riktig Jeg ble anbefalt stlen av min behandler Jeg fikk stlen presentert av en frhandler Hvilken effekt har du fått av Back App Jeg har fått reduserte plager Jeg er mindre redd fr å få plager i rygg, nakke, hfter 2

3 Rapprt fra Brukerundersøkelse Back App Spørsmål til brukere Jeg har blitt sterkere Jeg får økt verskudd av den aktive sittestillingen Jeg har ikke fått nen merkbar effekt I hvilken grad er du frnøyd ned Back App Svært frnøyd Nkså frnøyd Litt frnøyd Litt misfrnøyd Nkså misfrnøyd Svært misfrnøyd Hvrfr er du misfrnøyd? Vil du anbefale Back App til andre? Ja Nei 3.5 Mttatte svar Undersøkelsen er gjennmført i Nrge, Sverige g Danmark Vi har mttatt 299 svar på spørreskjemaet. Ikke alle hadde svart på alle spørsmål. Vi har derfr ekskludert alle svar sm ikke er kmplette. 21 svar ble ekskludert. Tilsammen 278 svar er med i rapprten. 4 Resultater g diskusjn 4.1 Hvr str del av dagen sitter du? Så mange sm 66,1 % av de sm svarte sitter mer enn 4 timer pr dag g 27,3 % sitter mer enn 8 timer (Tabell 2). Tabell 2. Hvr str del av dagen sitter du? Ca. 0-2 timer 47 16,9 Ca. 2-4 timer 47 16,9 Ca. 4-8 timer ,8 8 timer eller mer 76 27,3 Sum ,0 4.2 Hvr fte velger du å sitte på Back App når den er tilgjengelig/ i nærheten? Av de sm svarte velger ca 40 % alltid Back App (Tabell 3). Det betyr at de bruker Back App sm eneste stl. Erfaringene viser at det ikke er ne prblem å sitte på Back App hele dagen etter en tilvenningsfase. 3

4 Rapprt fra Brukerundersøkelse Back App Tabell 3. Hvr fte velger du å sitte på Back App når den er tilgjengelig/ i nærheten? Fra 0 til 10% 37 13,3 Fra 10 til 40% 70 25,2 Fra 40 til 80% 61 21,9 Velger nesten alltid Back App ,6 Sum ,0 4.3 Hvr sitter du på Back App? 275 av de sm har svart på undersøkelsen sitter på Back App (Tabell 4). 3 brukte ikke stlen. De aller fleste bruker den på jbben (ver 69 %). Antallet sm bruker den på jbben, hadde helt sikkert vært høyere hvis vi hadde spurt de sm har kjøpt gjennm frhandlere. Det interessante er å se at så mange sm 10,8 % sitter på Back App både på jbben g hjemme. De har kjøpt 2 stler, en på jbben g en hjemme. Tabell 4. Hvr sitter du på Back App? På jbben ,1 Hjemme 53 19,1 Både på jbben g hjemme 30 10,8 Sitter ikke på Back App 3 1,1 Sum ,0 4.4 Hvrfr kjøpte du Back App? På dette spørsmålet var det mulig å gi flere svar. De fleste har ppgitt prblemer med rygg/nakke/hfte sm årsak til at de kjøpte Back App (Tabell 5). Men verraskende mange har vært praktive. De har kjøpt Back App fr å frebygge, trene g ha en stl hvr de sitter riktig. Mange har blitt anbefalt Back App fra sin behandler (fysiterapeut, etc). Tabell 5. Hvrfr kjøpte du Back App? Jeg hadde prblemer med rygg, nakke eller hfte ,0 Jeg ville frebygge belastningslidelser i rygg, nakke, hfte 90 32,4 Jeg ville ha en stl hvr man sitter riktigst mulig ,9 Jeg trengte en ny stl sm var ergnmisk riktig 48 17,3 Jeg ville styrketrene mens jeg sitter 96 34,5 Jeg ble anbefalt stlen av min behandler 99 35,6 Jeg fikk stlen presentert av en frhandler 16 5,8 4

5 Rapprt fra Brukerundersøkelse Back App 4.5 Hvilken effekt har du fått av Back App? På dette spørsmålet var det mulig å gi flere svar. Ca 23,4 % sier at de ikke har fått nen merkbar effekt (Tabell 6). Det betyr at 76,6 mener at de har fått en merkbar effekt. Halvparten av de spurte har fått reduserte plager, mange er mindre redde fr å få plager i rygg, nakke eller hfte. Det er det sm skjer når det ikke er vndt lenger. Fler enn 26 % sier at de har blitt sterkere g nen sier at de har fått økt verskudd Tabell 6. Hvilken effekt har du fått av Back App? Jeg har fått reduserte plager ,5 Jeg er mindre redd fr å få plager i rygg, nakke, hfter 69 24,8 Jeg har blitt sterkere 73 26,3 Jeg får økt verskudd av den aktive sittestillingen 27 9,7 Jeg har ikke fått nen merkbar effekt 65 23,4 4.6 I hvilken grad er du frnøyd ned Back App? Ca 52,2 % er svært frnøyd med Back App stlen (Tabell 7). I tillegg er 38,1 % frnøyd. Det betyr at ver 90% er svært frnøyd eller frnøyd. 0,4 % er svært misfrnøyd, mens 3-4 % er mer eller mindre misfrnøyd. Dette er svært ppløftende fr en spesiell stl sm Back App. Tabell 7. I hvilken grad er du frnøyd ned Back App? Svært frnøyd ,2 Frnøyd ,1 Litt frnøyd 16 5,8 Litt misfrnøyd 5 1,8 Nkså misfrnøyd 5 1,8 Svært misfrnøyd 1 0,4 Sum ,0 4.7 Hvrfr er du misfrnøyd? Vi ba m kmmentar fra de sm var misfrnøyd g fikk disse svarene. Effekt Blir veldig lett irritert i krsryggen Fr str belastning på ryggen i mitt tilfelle utfrmingsmessig gir stlen plager i skrittet ved at den pphøyde delen presser på gale steder Manglende effekt 5

6 Rapprt fra Brukerundersøkelse Back App Stlen krever høyere pult Den var fr høy i frhld til pulten stlen passer ikke til vanlige brd. (går ikke å justre lengre ned) det er veldig lett å \"glemme\" å balansere, det blir fte til \"henging\" i en av retningene. altfr dyr!! 5000!!! Stlen er bygd så høy at den ikke kan brukes sammen med et vanlig skrivebrd. Dette var ikke pplyst, så derfr var stlen faktisk et feilkjøp. Dersm stlen hadde kunnet brukes til mitt skrivebrd ville jeg brukt den mye Stlen må stilles inn riktig i frhld til høyden på pulten. Dette har ikke blitt gjrt g jeg sitter derfr fr høyt med skuldrene i frhld til bl.a. tastaturet Stlen mangler hjul Stlen går ikke på hjul g blir derfr upraktisk å bruke. Du må løfte den fysisk fr i det hele tatt å flytte den. Det blir fr tungvint i praksis. Blant annet frdi jeg kunne tenkt meg at stlen var lettere bevegelig når jeg skal flytte arbeidspsisjn 4.8 Vil du anbefale Back App til andre? Så mange sm 96 % av de sm svarte ville anbefale Back App til andre (Tabell 8). Tabell 8. Vil du anbefale Back App til andre? Ja ,0 Nei 11 4,0 4.9 Kmmentarer Vi ba m kmmentarer fra de sm svarte på undersøkelsen g fikk disse svarene: Psitive kmmentarer Back App burde være standard stl på alle arbeidsplasser. Vi ville da få et mye lavere sykefravær g spare mye penger fr samfunnet. Pluss at vi ville få en friskere beflkning! Stlen er kjempefin! Utfrdringen er å få passe sittehøyde med riktig plassering/høyde fr armene. Stlen krever egentlig at en har et skrivebrd sm kan justeres i høyde Jeg er svært frnøyd med Back App Jeg klarer ikke å sitte på vanlige kntr stler etter jeg fikk back up, da kmmer smertene tilbake etter 5 min. Så jeg er glad i min Back App Super avlastningsstl. Jeg bytter mellm den g min vanlige kntrstl. Jeg har kjøpt inn Back App til flere ansatte i vår virksmhet. Alle er svært frnøyde med stlen g har hatt gde resultater i frhld til ryggplager. Den har et veldig gdt g rmslig sete å hvile på, gir et strt pluss, g så liker jeg ringen nede, bruker den sm fthviler/støtte. Jeg liker at den ser kul ut gså! Jeg har kjøpt stlen til frdeling mellm mange deltaker i kurs. Dette fr å ha et variasjnstilbud til de sm trenger det. Fungerer gdt til dette. Tøff stl, stilig i rmmet, venter på frbedring av selve plastfrmen fr ptimal sittekmfrt. Veldig bra at man kan regulere balanseeffekten trinnløst. Brukes mest av min svigermr på 89 år, sm bare vil sitte på balansestlen når hun stryker tøy fr ss, g det gjør hun mange timer i uken. Kjempefrnøyd! 6

7 Rapprt fra Brukerundersøkelse Back App Unik g enkel løsning Har lånt den brt til andre på kntret, men de hadde prblemer med å finne seg til rette på den. (ble svimmel g kvalm). -Så da får jeg ha den fr meg selv, lucky me! Jeg har hjemmekntr g det er viktig at den tar liten plass (2) Fltt stl, ne dyr! Er kjempefrnøyd - ungene mine gså :) Når jeg ikke bruker Back App, kaster de seg ver den. Smart m man tenker frebyggende. Stlen er langt bedre enn jeg trdde den skulle være! Blir ikke sliten av å sitte på den. Kmbinert med den høyderegulerbare pulten jeg skaffet samtidig, har jeg fått en veldig bra arbeidssituasjn! (Jeg jbber fr meg selv g jbber mye uke fr uke.) Justerer stadig stlen min til å bli mer g mer ustabil, merker spesielt at endel magemuskler g ryggmuskler jbber nesten kntinuerlig. Har tr på at bruk av stlen vil styrke enhver brukers kjerne-muskulatur på sikt. På jbb med trening av den viktigste Unik g veldig bra Skulle gjerne hatt flere! Mrsm stl. Stlen er rett g slett gd! Det er uten tvil en gd stl!! Fin stl g fint design Pluss Plager i hfte har frsvunnet Minus Stlen er ikke antistatisk Sammensunket sittestilling er gså mulig Den gir ubevisst bedre hldning, den er lett å justere intensiteten på (balansemengden), setet er gdt. Er i det hele tatt meget frnøyd g har allerede anbefalt den til en kllega sm har anskaffet sin egen! Jeg er glad man har ne sm heter prduktutvikling slik at stler sm Back App finnes Beste stlkjøpet jeg har gjrt - EVER!!! :-D En gøyal fltt sak,sm gir støtte g styrke,har blitt glad i min Back App. Det er en veldig bra stl sm har vakt str ppmerksmhet på arbeidsplassen. Det er mange sm sliter med nakke rygg plager g ønsker å prøve Back App. Den er fr meg helt suveren, g jeg anbefaler den på det varmeste til alle sm jeg ser g hører har behv fr et slikt prdukt. Er prlapsperert rygg. Bruker stlen fr frebygging/styrketrening. Ville gjerne brukt den enda mer, men jeg må avlaste litt med rdinær kntrstl, fr jeg får litt tendens til betennelse/ising i musskulder/nakke ved langvarig bruk av Back App Jeg er veldig frnøyd, jeg kan bevege meg samtidig sm jeg sitter, g det er viktig i hvertfall fr meg sm sliter med ryggen. Litt reduserte ryggplager trr jeg :-) Frnuftig - alternering mellm backapp g vanlig stl er best Nå er det verkmmelig å sitte en hel dag Ryggen blir aldri bra, men håper å bli sterkere Jeg håper jeg får behlde stlen jeg har \"funnet\" g at det ikke plutselig kmmer en kllega g hevder eiendmsretten til stlen. Jeg trener styrketrening en gang pr uke g får manuell terapi en gang pr uke g det er derfr vanskelig å si hvilken effekt jeg har hatt av stlen. Den er imidlertid gd fr å stabilisere ryggen g jeg har ingen smerter når jeg sitter på den Frslag til frbedringer Savner en mer detaljert brukerveiledning/tips. Hvr mye skal kula skrues pp/ned ver tid (uker/mnd) Skal en frsøke å sitte helt i r eller skal en bevege stlen litt når en sitter? sv. Hva er smart? Det skulle kanskje vre med ei bruksanvisning med ei pptrappingsplan fr å kme igang. Intervall mellm skifte av stlar, eller intervall mellm justering frå stabil til ustabil stl. Eg brukte den i fr lange økter da eg fekk den, g vart veldig sliten 7

8 Rapprt fra Brukerundersøkelse Back App Det burde finnes en herremdell da jeg synes den legger et press på det samme mrådet sm menn kan bli nummen i av sykling. Burde vært mer plass i midten fran, med andre rd. Blir litt sår i baken av å sitte på den lenge. Det skulle vært mulig å senke stlen ne mer slik at man kan bruke den gså ved vanlig brdhøyde, kjøkkenbrd etc. Jeg er 170 høy. Skulle gått litt lenger ned. pga jbbing ved pc g ikke tilgang på regulering av brd Bruker den på møterm med nrmal brdhøyde, g blir sittende fr høyt i frhld til brdplaten til å skrive ntater l. I mangel av muligheten til å kunne stå ved arbeidsbrd hjemme begrenser dette gså ne av bruken g frdelene ved stlen. Helt tpp hvis den gså kunne gå lavere. Stlen gjør at man sitter relativt høyt. Dette er i g fr seg bra, men passer dårlig til kntrjbing, ettersm brdet blir fr lavt. Dette kan igjen føre til dårlig nakke, rygg. Jeg får brukt Back App mindre enn ønsket hjemme. Jeg har et hjemmekntr med et strt gammelt fltt skrivebrd. Dette er plassert med riktig høyde under viduet/kramen, men har ikke justerbare bein. Når jeg stiller Back App stlen på laveste nivå kmmer jeg ikke lavt nk Skulle ha ønsket meg mer faglig rådgivning m bruk av stlen. Er i ettertid blitt klar ver at jeg har fått begrenset effekt frdi jeg ikke har et skrivebrd sm ikke kan justeres i høyden. Det er viktig å ha en riktig stl, men man må gså bruke den rikt Den myke puta under ringen knirker en del, g burde byttes til et materiale sm er lydløst. Den skulle vært mer mbil på arbeidsplassen, feks med hjul. Savner en stl med hjul!? Kunne ønsket meg ne bedre å hvile føttene på - en ring fr eksempel. Jeg har brukt min stl siden mars/april 2006, g er veldig frnøyd. Hadde vært fint med en stå-variant gså Litt fr høg tid vanlege kntrpultar, hjul ville vre eit +. Kanskje laga den slik at du kan sitja på kne (sm eit alternativ til tradisjnelle knestlar. Då er det lettare å kma inn under kntrpulten. Dere bør ha frskjellige setestørrelser. Ikke alle rumpene sm er like stre eller små. Ellers tpp stl! Det tk litt tid før jeg frst hvrdan riktig sittestilling skulle være (særlig hva sm er riktig høyde på brdet). En videsnutt på hjemmesiden deres kunne kanskje hjelpe med det. Ikke mer enn det sm tidligere er sagt. Jeg har str tr på prduktet, men det krever at man får litt veiledning før g under bruk. Bra til frmålet. Litt vanskelig å flytte på, dvs. er vant til kntrstl med hjel sm en da frflytter f.eks mellm 2 brd sittende på stlen. Her må en gå av sv., dvs. litt mer mstendelig Den kunne vært i en mindre versjn fr ss sm ikke er så høye. Litt fr str belastning fran i skrittet. Kanskje skulle det ha vært en enkel ryggstø, slik at ryggen fikk litt avlastning når man sitter lenge. Dette ville gså lette litt på trykket i skrittet. Den er fr statisk pga at den ikke har hjul. Trenger mer bevegelse sideveis ved arb.brdet. Bunnringen krever mye glvplass. Ellers fin materialkarakter g gd design! Stlen er gså fr høy fr bruk ved kntrpulter med vanlig høyde. Hvis man justerer pulten i riktig høyde i frhld til stlen, er stlen veldig gd å sitte på g kan sikkert frebygge slitasje g skader. Vet ikke m jeg bruker den riktig da jeg ikke blir sliten av å sitte i den Negative kmmentarer Tekniske prblemer Jeg synes stlen knirker g virker litt tung å regulere i høyden i blant. 8

9 Rapprt fra Brukerundersøkelse Back App Jeg synes at den plastringen ved gulvet er fr svak. Jeg har byttet den en gang g den andre har begynt å sprekke. Den tåler greit belastningen når jeg sitter, men prblemet er at jeg må trå på denne fr å kmme meg på stlen når ryggen er dårlig. Jeg er meget gdt frnøyd med min Back App, men i den nedre basen/ringen har dessverre plastikken sprukket litt, g skruene har løsnet ved regelmessig bruk! Stlen krever en høyere pult Jeg tenkte ikke på at stlen ble fr høy fr min kntrpult, selv på laveste innstilling. Min pult har nrmal høyde. Dette gjør at jeg per i dag ikke kan bruke stlen slik jeg hadde håpet. Ikke bruke den fr mye i starten, da blir man frt veldig sliten. Og man føler mer ubehag enn ved bruk av \"vanlig kntrstl\". Jeg har litt prblem med at jeg ikke får stilt den lavt nk blir sittende litt høyt Den kmmer ikke lavt nk i frhld til jbben jeg gjør, derfr har dessverre bruken ikke blitt sm jeg hadde frventet. Stlen er bygd så høy at den ikke passer til vanlig kntrbrdshøyde. Derfr kan den ikke brukes sm planlagt Annet Blir sliten av g bruke stlen kan ikke rigtigt finde ud af at sidde i den får stadig ndt når jeg har siddet et stykke tid, men trr gså at min ryg er blevet stærkere Ga den brt 9

BACK APP STOLEN SOM GARANTERER STERKERE RYGG, MENS DU SITTER

BACK APP STOLEN SOM GARANTERER STERKERE RYGG, MENS DU SITTER BACK APP STOLEN SOM GARANTERER STERKERE RYGG, MENS DU SITTER OPPFINNELSEN BACK APP DEN UNIKE NORSKE STOLEN SOM ER PATENTBESKYTTET I ALLE EUROPEISKE LAND, USA OG JAPAN Det er bare Back App som har Back

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Effektiv modellering

Effektiv modellering Hvedprsjekt fr Høgsklen i Osl g Akershus ved Rambøll Effektiv mdellering Effektivisering av arbeidsprsessen gjennm å utnytte integreringen mellm Revit g Rbt. Mnica Lfthus Svenningsen, Aasmund Magnus Tvedt

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 Bildet er fra Landfasten på Asmaløy, hvr Skipstadkilen går inn, g man ser ut mt Trbjørnskjær. Ft: Trine Dahl-Jhansen Ny peis på hytta! Vi leverer

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektrnisk medlemsblad fra Nrske Inkassbyråers Frening Generalsekretæren har rdet side 2 Endringer i flketrygdens regler m sykemelding side 6 Legalpant i knkursber side 7 Side 1 av 19 Leder av

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

UTVIKLINGSSKISSE FOR MYSUSÆTER

UTVIKLINGSSKISSE FOR MYSUSÆTER UTVIKLINGS Et ideinnspill fr utvikling av reisemålet Mysusæter 2015-2040 Interessegruppen fr gde skiløyper på Mysusæter. 1. mars, 2015 Innhldsfrtegnelse INNLEDNING... 4 DEN MODERNE HYTTETURIST... 5 EN

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00

DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00 M!STANDRN DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBIDRKOMITN MOT OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1. STOR OPPGAVR I DT NY ÅRT arbeiderkmiteens 2. landsmøte 3. 4. februar Det nye året vil bringe stre g vanskelige ppgaver fr

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10 Referat ekstrardinær generalfrsamling 15.11.10 Generelt: - Representativt utvalg er 5 % Utvalget sm har møtt pp i dag gdkjennes sm representativt ved akklamasjn 1. Gdkjenning av saksliste - Gdkjennes ved

Detaljer

Spesialpedagogikk som virker!

Spesialpedagogikk som virker! Spesialpedaggikk sm virker! (del1) Einar Hansen, rektr, Hllenderhaugen sklesenter 01.08.2014 Hvem har ansvaret Side 2 Screening g tiltakspakke sm virker! Side 4 Hindringer fr læring Side 5 Hvr er hindringen

Detaljer

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 13.3.2014

Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 13.3.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dat: Astrid Balt Olsen, 78421110 Hammerfest, 13.3.2014 Saksnummer 28/2014 Saksansvarlig: Astrid Balt Olsen, administrasjnssekretær Møtedat:

Detaljer

Eksperter i team våren 2010

Eksperter i team våren 2010 Eksperter i team våren 2010 STRØMSTYRING OG PRODUKSJON I PRIVATE HJEM Camilla Aabakken Heidi Jhansen Heggelund Aleksander Rise Gallala Marius Fuglerud Martin Amundsen Smarte nett Frrd Denne rapprten er

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014

Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014 Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014 Leder Velkmmen til ny skisesng! Vi i Stugudal Fjell gleder ss til en ny vinter, med mange fine skipplevelser i våre fantastiske naturmråder. Frhåpentligvis vil vi få mer snø

Detaljer

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst.

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst. Milepælsplan Uke 21 Henvise til alt vi kan. VIKTIG fr karakteren ;) Sensr vektlegger fancy teknlgi, få med mer Punkter på effektmål. Fjerne prsess g prdukt rapprt sm verskrift. Ha det sm bunntekst. Vis/nevn

Detaljer

Markedsføring av Friluftsprodukter

Markedsføring av Friluftsprodukter Hvedprsjekt: Markedsføring av Friluftsprdukter Frfattere: Eirik Hlm Krsvld Anders Nedland Røneid Dat: 21. Mai 2007 Sammendrag Tittel: Dat: Frfattere: Veileder: Oppdragsgiver: Nøkkelrd: Antall sider: Antall

Detaljer