1 Oppsummering og konklusjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Oppsummering og konklusjoner"

Transkript

1 Rapprt fra Brukerundersøkelse Back App 1 Oppsummering g knklusjner Siden våren 2006 har Back App vært markedsført sm et treningsapparat sm trener musklene sm støtter ryggsøylen mens du sitter. Vi har sendt ut en spørreundersøkelse til 605 kjøpere i Nrge, Sverige g Danmark sm vi hadde mailadresse til. Den uavhengige undersøkelsen sm ble gjennmført av Prgnett AS, hadde en svarprsent på nesten 50% (278 gdkjente svar). Vi fikk følgende knklusjner: Mer enn 66 % av dem svarte på undersøkelsen sitter mer enn 4 timer pr dag De fleste bruker Back App på kntret (mer enn 69%). 11 % kjøpte gså en Back App fr å ha hjemme. 39,6 % av de sm svarte, velger nesten alltid Back App når de skal sitte. Dette viser at Back App stlen kan brukes sm eneste kntrstl etter en tilvenningsperide. 64 % sier at de kjøpte Back App frdi de hadde prblemer med rygg/nakke/hfte. Men verraskende mange har kjøpt Back App fr å frebygge, trene g ha en stl hvr man sitter riktig. Mange har blitt anbefalt Back App av sin behandler (fysiterapeut, kirpraktr, etc) Så mange sm 76,6 % mener at de har fått en merkbar psitiv helseeffekt av å sitte på Back App. Halvparten av de spurte har fått reduserte plager. Mange har blitt mindre redde fr å få plager i rygg, nakke eller hfte. Mer enn 26% sier at de har blitt sterkere g 10 % sier at de har fått økt verskudd. 52,2 % er svært frnøyd med Back App stlen. I tillegg er 38,1 % frnøyd. 0,4% er svært misfrnøyd, mens 3-4 % er mer eller mindre misfrnøyd. Dette er svært ppløftende fr en spesiell stl sm Back App Så mange sm 96 % av de sm svarte på undersøkelsen vil anbefale Back App stlen til andre. Brukerne har gså gitt en del kmmentarer sm blir viktige fr den videre utviklingen av Back App stlen. 2 Innledning Hensikten med denne undersøkelsen var å spørre de sm hadde kjøpt Back App hvrdan de var frnøyd med stlen 3 Materialer g metder 3.1 Teststler Standard mdeller av Back App 1

2 Rapprt fra Brukerundersøkelse Back App 3.2 Brukere sm deltk i undersøkelsen Vi hadde mailadressen til ca 605 persner sm hadde kjøpt Back App via nettbutikken. 299 av dem svarte på spørsmålene. 21 ble ekskludert frdi de ikke hadde svart på alle spørsmålene. Svarprsenten var nest 50%. Undersøkelsen ble gjennmført i 3 mganger. Først høsten 2007, deretter i mars 2008 g igjen i februar Samme spørsmålene ble benyttet. I tillegg til de 605 sm vi hadde mailadressen til, har det blitt slgt ca stler. Disse stlene har blitt slgt gjennm frhandlere slik at mailadressen ikke har vært tilgjengelig. Alle brukere sm har svart på undersøkelsen er annyme 3.3 Prgnett AS Undersøkelsen gjennmført i samarbeid med Prgnett AS sm har sendt ut spørreskjema g har mttatt svarene. Prgnett AS har systematisert resultatene fra undersøkelen 3.4 Spørreskjema Tabell 1. Spørrekjema sm ble brukt i undersøkelsen Spørsmål til brukere Hvr str del av dagen sitter du? Ca. 0-2 timer Ca. 2-4 timer Ca. 4-8 timer 8 timer eller mer Hvr fte velger du å sitte på Back App når den er tilgjengelig/ i nærheten? Fra 0 til 10% Fra 10 til 40% Fra 40 til 80% Velger nesten alltid Back App Hvr sitter du på Back App? På jbben Hjemme Både på jbben g hjemme Sitter ikke på Back App Hvrfr kjøpte du Back App? Jeg hadde prblemer med rygg, nakke eller hfte Jeg ville frebygge belastningslidelser i rygg, nakke, hfte Jeg ville ha en stl hvr man sitter riktigst mulig Jeg ville styrketrene mens jeg sitter Jeg trengte en ny stl sm var ergnmisk riktig Jeg ble anbefalt stlen av min behandler Jeg fikk stlen presentert av en frhandler Hvilken effekt har du fått av Back App Jeg har fått reduserte plager Jeg er mindre redd fr å få plager i rygg, nakke, hfter 2

3 Rapprt fra Brukerundersøkelse Back App Spørsmål til brukere Jeg har blitt sterkere Jeg får økt verskudd av den aktive sittestillingen Jeg har ikke fått nen merkbar effekt I hvilken grad er du frnøyd ned Back App Svært frnøyd Nkså frnøyd Litt frnøyd Litt misfrnøyd Nkså misfrnøyd Svært misfrnøyd Hvrfr er du misfrnøyd? Vil du anbefale Back App til andre? Ja Nei 3.5 Mttatte svar Undersøkelsen er gjennmført i Nrge, Sverige g Danmark Vi har mttatt 299 svar på spørreskjemaet. Ikke alle hadde svart på alle spørsmål. Vi har derfr ekskludert alle svar sm ikke er kmplette. 21 svar ble ekskludert. Tilsammen 278 svar er med i rapprten. 4 Resultater g diskusjn 4.1 Hvr str del av dagen sitter du? Så mange sm 66,1 % av de sm svarte sitter mer enn 4 timer pr dag g 27,3 % sitter mer enn 8 timer (Tabell 2). Tabell 2. Hvr str del av dagen sitter du? Ca. 0-2 timer 47 16,9 Ca. 2-4 timer 47 16,9 Ca. 4-8 timer ,8 8 timer eller mer 76 27,3 Sum ,0 4.2 Hvr fte velger du å sitte på Back App når den er tilgjengelig/ i nærheten? Av de sm svarte velger ca 40 % alltid Back App (Tabell 3). Det betyr at de bruker Back App sm eneste stl. Erfaringene viser at det ikke er ne prblem å sitte på Back App hele dagen etter en tilvenningsfase. 3

4 Rapprt fra Brukerundersøkelse Back App Tabell 3. Hvr fte velger du å sitte på Back App når den er tilgjengelig/ i nærheten? Fra 0 til 10% 37 13,3 Fra 10 til 40% 70 25,2 Fra 40 til 80% 61 21,9 Velger nesten alltid Back App ,6 Sum ,0 4.3 Hvr sitter du på Back App? 275 av de sm har svart på undersøkelsen sitter på Back App (Tabell 4). 3 brukte ikke stlen. De aller fleste bruker den på jbben (ver 69 %). Antallet sm bruker den på jbben, hadde helt sikkert vært høyere hvis vi hadde spurt de sm har kjøpt gjennm frhandlere. Det interessante er å se at så mange sm 10,8 % sitter på Back App både på jbben g hjemme. De har kjøpt 2 stler, en på jbben g en hjemme. Tabell 4. Hvr sitter du på Back App? På jbben ,1 Hjemme 53 19,1 Både på jbben g hjemme 30 10,8 Sitter ikke på Back App 3 1,1 Sum ,0 4.4 Hvrfr kjøpte du Back App? På dette spørsmålet var det mulig å gi flere svar. De fleste har ppgitt prblemer med rygg/nakke/hfte sm årsak til at de kjøpte Back App (Tabell 5). Men verraskende mange har vært praktive. De har kjøpt Back App fr å frebygge, trene g ha en stl hvr de sitter riktig. Mange har blitt anbefalt Back App fra sin behandler (fysiterapeut, etc). Tabell 5. Hvrfr kjøpte du Back App? Jeg hadde prblemer med rygg, nakke eller hfte ,0 Jeg ville frebygge belastningslidelser i rygg, nakke, hfte 90 32,4 Jeg ville ha en stl hvr man sitter riktigst mulig ,9 Jeg trengte en ny stl sm var ergnmisk riktig 48 17,3 Jeg ville styrketrene mens jeg sitter 96 34,5 Jeg ble anbefalt stlen av min behandler 99 35,6 Jeg fikk stlen presentert av en frhandler 16 5,8 4

5 Rapprt fra Brukerundersøkelse Back App 4.5 Hvilken effekt har du fått av Back App? På dette spørsmålet var det mulig å gi flere svar. Ca 23,4 % sier at de ikke har fått nen merkbar effekt (Tabell 6). Det betyr at 76,6 mener at de har fått en merkbar effekt. Halvparten av de spurte har fått reduserte plager, mange er mindre redde fr å få plager i rygg, nakke eller hfte. Det er det sm skjer når det ikke er vndt lenger. Fler enn 26 % sier at de har blitt sterkere g nen sier at de har fått økt verskudd Tabell 6. Hvilken effekt har du fått av Back App? Jeg har fått reduserte plager ,5 Jeg er mindre redd fr å få plager i rygg, nakke, hfter 69 24,8 Jeg har blitt sterkere 73 26,3 Jeg får økt verskudd av den aktive sittestillingen 27 9,7 Jeg har ikke fått nen merkbar effekt 65 23,4 4.6 I hvilken grad er du frnøyd ned Back App? Ca 52,2 % er svært frnøyd med Back App stlen (Tabell 7). I tillegg er 38,1 % frnøyd. Det betyr at ver 90% er svært frnøyd eller frnøyd. 0,4 % er svært misfrnøyd, mens 3-4 % er mer eller mindre misfrnøyd. Dette er svært ppløftende fr en spesiell stl sm Back App. Tabell 7. I hvilken grad er du frnøyd ned Back App? Svært frnøyd ,2 Frnøyd ,1 Litt frnøyd 16 5,8 Litt misfrnøyd 5 1,8 Nkså misfrnøyd 5 1,8 Svært misfrnøyd 1 0,4 Sum ,0 4.7 Hvrfr er du misfrnøyd? Vi ba m kmmentar fra de sm var misfrnøyd g fikk disse svarene. Effekt Blir veldig lett irritert i krsryggen Fr str belastning på ryggen i mitt tilfelle utfrmingsmessig gir stlen plager i skrittet ved at den pphøyde delen presser på gale steder Manglende effekt 5

6 Rapprt fra Brukerundersøkelse Back App Stlen krever høyere pult Den var fr høy i frhld til pulten stlen passer ikke til vanlige brd. (går ikke å justre lengre ned) det er veldig lett å \"glemme\" å balansere, det blir fte til \"henging\" i en av retningene. altfr dyr!! 5000!!! Stlen er bygd så høy at den ikke kan brukes sammen med et vanlig skrivebrd. Dette var ikke pplyst, så derfr var stlen faktisk et feilkjøp. Dersm stlen hadde kunnet brukes til mitt skrivebrd ville jeg brukt den mye Stlen må stilles inn riktig i frhld til høyden på pulten. Dette har ikke blitt gjrt g jeg sitter derfr fr høyt med skuldrene i frhld til bl.a. tastaturet Stlen mangler hjul Stlen går ikke på hjul g blir derfr upraktisk å bruke. Du må løfte den fysisk fr i det hele tatt å flytte den. Det blir fr tungvint i praksis. Blant annet frdi jeg kunne tenkt meg at stlen var lettere bevegelig når jeg skal flytte arbeidspsisjn 4.8 Vil du anbefale Back App til andre? Så mange sm 96 % av de sm svarte ville anbefale Back App til andre (Tabell 8). Tabell 8. Vil du anbefale Back App til andre? Ja ,0 Nei 11 4,0 4.9 Kmmentarer Vi ba m kmmentarer fra de sm svarte på undersøkelsen g fikk disse svarene: Psitive kmmentarer Back App burde være standard stl på alle arbeidsplasser. Vi ville da få et mye lavere sykefravær g spare mye penger fr samfunnet. Pluss at vi ville få en friskere beflkning! Stlen er kjempefin! Utfrdringen er å få passe sittehøyde med riktig plassering/høyde fr armene. Stlen krever egentlig at en har et skrivebrd sm kan justeres i høyde Jeg er svært frnøyd med Back App Jeg klarer ikke å sitte på vanlige kntr stler etter jeg fikk back up, da kmmer smertene tilbake etter 5 min. Så jeg er glad i min Back App Super avlastningsstl. Jeg bytter mellm den g min vanlige kntrstl. Jeg har kjøpt inn Back App til flere ansatte i vår virksmhet. Alle er svært frnøyde med stlen g har hatt gde resultater i frhld til ryggplager. Den har et veldig gdt g rmslig sete å hvile på, gir et strt pluss, g så liker jeg ringen nede, bruker den sm fthviler/støtte. Jeg liker at den ser kul ut gså! Jeg har kjøpt stlen til frdeling mellm mange deltaker i kurs. Dette fr å ha et variasjnstilbud til de sm trenger det. Fungerer gdt til dette. Tøff stl, stilig i rmmet, venter på frbedring av selve plastfrmen fr ptimal sittekmfrt. Veldig bra at man kan regulere balanseeffekten trinnløst. Brukes mest av min svigermr på 89 år, sm bare vil sitte på balansestlen når hun stryker tøy fr ss, g det gjør hun mange timer i uken. Kjempefrnøyd! 6

7 Rapprt fra Brukerundersøkelse Back App Unik g enkel løsning Har lånt den brt til andre på kntret, men de hadde prblemer med å finne seg til rette på den. (ble svimmel g kvalm). -Så da får jeg ha den fr meg selv, lucky me! Jeg har hjemmekntr g det er viktig at den tar liten plass (2) Fltt stl, ne dyr! Er kjempefrnøyd - ungene mine gså :) Når jeg ikke bruker Back App, kaster de seg ver den. Smart m man tenker frebyggende. Stlen er langt bedre enn jeg trdde den skulle være! Blir ikke sliten av å sitte på den. Kmbinert med den høyderegulerbare pulten jeg skaffet samtidig, har jeg fått en veldig bra arbeidssituasjn! (Jeg jbber fr meg selv g jbber mye uke fr uke.) Justerer stadig stlen min til å bli mer g mer ustabil, merker spesielt at endel magemuskler g ryggmuskler jbber nesten kntinuerlig. Har tr på at bruk av stlen vil styrke enhver brukers kjerne-muskulatur på sikt. På jbb med trening av den viktigste Unik g veldig bra Skulle gjerne hatt flere! Mrsm stl. Stlen er rett g slett gd! Det er uten tvil en gd stl!! Fin stl g fint design Pluss Plager i hfte har frsvunnet Minus Stlen er ikke antistatisk Sammensunket sittestilling er gså mulig Den gir ubevisst bedre hldning, den er lett å justere intensiteten på (balansemengden), setet er gdt. Er i det hele tatt meget frnøyd g har allerede anbefalt den til en kllega sm har anskaffet sin egen! Jeg er glad man har ne sm heter prduktutvikling slik at stler sm Back App finnes Beste stlkjøpet jeg har gjrt - EVER!!! :-D En gøyal fltt sak,sm gir støtte g styrke,har blitt glad i min Back App. Det er en veldig bra stl sm har vakt str ppmerksmhet på arbeidsplassen. Det er mange sm sliter med nakke rygg plager g ønsker å prøve Back App. Den er fr meg helt suveren, g jeg anbefaler den på det varmeste til alle sm jeg ser g hører har behv fr et slikt prdukt. Er prlapsperert rygg. Bruker stlen fr frebygging/styrketrening. Ville gjerne brukt den enda mer, men jeg må avlaste litt med rdinær kntrstl, fr jeg får litt tendens til betennelse/ising i musskulder/nakke ved langvarig bruk av Back App Jeg er veldig frnøyd, jeg kan bevege meg samtidig sm jeg sitter, g det er viktig i hvertfall fr meg sm sliter med ryggen. Litt reduserte ryggplager trr jeg :-) Frnuftig - alternering mellm backapp g vanlig stl er best Nå er det verkmmelig å sitte en hel dag Ryggen blir aldri bra, men håper å bli sterkere Jeg håper jeg får behlde stlen jeg har \"funnet\" g at det ikke plutselig kmmer en kllega g hevder eiendmsretten til stlen. Jeg trener styrketrening en gang pr uke g får manuell terapi en gang pr uke g det er derfr vanskelig å si hvilken effekt jeg har hatt av stlen. Den er imidlertid gd fr å stabilisere ryggen g jeg har ingen smerter når jeg sitter på den Frslag til frbedringer Savner en mer detaljert brukerveiledning/tips. Hvr mye skal kula skrues pp/ned ver tid (uker/mnd) Skal en frsøke å sitte helt i r eller skal en bevege stlen litt når en sitter? sv. Hva er smart? Det skulle kanskje vre med ei bruksanvisning med ei pptrappingsplan fr å kme igang. Intervall mellm skifte av stlar, eller intervall mellm justering frå stabil til ustabil stl. Eg brukte den i fr lange økter da eg fekk den, g vart veldig sliten 7

8 Rapprt fra Brukerundersøkelse Back App Det burde finnes en herremdell da jeg synes den legger et press på det samme mrådet sm menn kan bli nummen i av sykling. Burde vært mer plass i midten fran, med andre rd. Blir litt sår i baken av å sitte på den lenge. Det skulle vært mulig å senke stlen ne mer slik at man kan bruke den gså ved vanlig brdhøyde, kjøkkenbrd etc. Jeg er 170 høy. Skulle gått litt lenger ned. pga jbbing ved pc g ikke tilgang på regulering av brd Bruker den på møterm med nrmal brdhøyde, g blir sittende fr høyt i frhld til brdplaten til å skrive ntater l. I mangel av muligheten til å kunne stå ved arbeidsbrd hjemme begrenser dette gså ne av bruken g frdelene ved stlen. Helt tpp hvis den gså kunne gå lavere. Stlen gjør at man sitter relativt høyt. Dette er i g fr seg bra, men passer dårlig til kntrjbing, ettersm brdet blir fr lavt. Dette kan igjen føre til dårlig nakke, rygg. Jeg får brukt Back App mindre enn ønsket hjemme. Jeg har et hjemmekntr med et strt gammelt fltt skrivebrd. Dette er plassert med riktig høyde under viduet/kramen, men har ikke justerbare bein. Når jeg stiller Back App stlen på laveste nivå kmmer jeg ikke lavt nk Skulle ha ønsket meg mer faglig rådgivning m bruk av stlen. Er i ettertid blitt klar ver at jeg har fått begrenset effekt frdi jeg ikke har et skrivebrd sm ikke kan justeres i høyden. Det er viktig å ha en riktig stl, men man må gså bruke den rikt Den myke puta under ringen knirker en del, g burde byttes til et materiale sm er lydløst. Den skulle vært mer mbil på arbeidsplassen, feks med hjul. Savner en stl med hjul!? Kunne ønsket meg ne bedre å hvile føttene på - en ring fr eksempel. Jeg har brukt min stl siden mars/april 2006, g er veldig frnøyd. Hadde vært fint med en stå-variant gså Litt fr høg tid vanlege kntrpultar, hjul ville vre eit +. Kanskje laga den slik at du kan sitja på kne (sm eit alternativ til tradisjnelle knestlar. Då er det lettare å kma inn under kntrpulten. Dere bør ha frskjellige setestørrelser. Ikke alle rumpene sm er like stre eller små. Ellers tpp stl! Det tk litt tid før jeg frst hvrdan riktig sittestilling skulle være (særlig hva sm er riktig høyde på brdet). En videsnutt på hjemmesiden deres kunne kanskje hjelpe med det. Ikke mer enn det sm tidligere er sagt. Jeg har str tr på prduktet, men det krever at man får litt veiledning før g under bruk. Bra til frmålet. Litt vanskelig å flytte på, dvs. er vant til kntrstl med hjel sm en da frflytter f.eks mellm 2 brd sittende på stlen. Her må en gå av sv., dvs. litt mer mstendelig Den kunne vært i en mindre versjn fr ss sm ikke er så høye. Litt fr str belastning fran i skrittet. Kanskje skulle det ha vært en enkel ryggstø, slik at ryggen fikk litt avlastning når man sitter lenge. Dette ville gså lette litt på trykket i skrittet. Den er fr statisk pga at den ikke har hjul. Trenger mer bevegelse sideveis ved arb.brdet. Bunnringen krever mye glvplass. Ellers fin materialkarakter g gd design! Stlen er gså fr høy fr bruk ved kntrpulter med vanlig høyde. Hvis man justerer pulten i riktig høyde i frhld til stlen, er stlen veldig gd å sitte på g kan sikkert frebygge slitasje g skader. Vet ikke m jeg bruker den riktig da jeg ikke blir sliten av å sitte i den Negative kmmentarer Tekniske prblemer Jeg synes stlen knirker g virker litt tung å regulere i høyden i blant. 8

9 Rapprt fra Brukerundersøkelse Back App Jeg synes at den plastringen ved gulvet er fr svak. Jeg har byttet den en gang g den andre har begynt å sprekke. Den tåler greit belastningen når jeg sitter, men prblemet er at jeg må trå på denne fr å kmme meg på stlen når ryggen er dårlig. Jeg er meget gdt frnøyd med min Back App, men i den nedre basen/ringen har dessverre plastikken sprukket litt, g skruene har løsnet ved regelmessig bruk! Stlen krever en høyere pult Jeg tenkte ikke på at stlen ble fr høy fr min kntrpult, selv på laveste innstilling. Min pult har nrmal høyde. Dette gjør at jeg per i dag ikke kan bruke stlen slik jeg hadde håpet. Ikke bruke den fr mye i starten, da blir man frt veldig sliten. Og man føler mer ubehag enn ved bruk av \"vanlig kntrstl\". Jeg har litt prblem med at jeg ikke får stilt den lavt nk blir sittende litt høyt Den kmmer ikke lavt nk i frhld til jbben jeg gjør, derfr har dessverre bruken ikke blitt sm jeg hadde frventet. Stlen er bygd så høy at den ikke passer til vanlig kntrbrdshøyde. Derfr kan den ikke brukes sm planlagt Annet Blir sliten av g bruke stlen kan ikke rigtigt finde ud af at sidde i den får stadig ndt når jeg har siddet et stykke tid, men trr gså at min ryg er blevet stærkere Ga den brt 9

BACK APP STOLEN SOM GARANTERER STERKERE RYGG, MENS DU SITTER

BACK APP STOLEN SOM GARANTERER STERKERE RYGG, MENS DU SITTER BACK APP STOLEN SOM GARANTERER STERKERE RYGG, MENS DU SITTER OPPFINNELSEN BACK APP DEN UNIKE NORSKE STOLEN SOM ER PATENTBESKYTTET I ALLE EUROPEISKE LAND, USA OG JAPAN Det er bare Back App som har Back

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psyklgene Atle Dyregrv, Magne Raundalen g Unni Heltne Senter fr Krisepsyklgi Frfatterne har arbeidet pp mt en rekke krigssituasjner i ulike deler

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

TRENINGSPROGRAM PERIODISERING. CK Victoria Lillehammer-Oslo 2016 (35kmt) 1) Forberedelser 2) Spesialisering 3) Konkurranser 4) Overgangsfase

TRENINGSPROGRAM PERIODISERING. CK Victoria Lillehammer-Oslo 2016 (35kmt) 1) Forberedelser 2) Spesialisering 3) Konkurranser 4) Overgangsfase TRENINGSPROGRAM Av Anne L. Mjelva Frdi dere alle har ulik erfaring g treningsbakgrunn er dette et frslag til hvrdan dere kan legge pp treningen. Se på det sm retningslinjer, g vurder hvr du er. PERIODISERING

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Presentasjon Pokerarkitektur. Blå gruppe

Presentasjon Pokerarkitektur. Blå gruppe Presentasjn Pkerarkitektur Blå gruppe Erlend Trheim kandnr. 1 Simn Bruun-Olsen Cegla kandnr. 7 Sveinung Gjerald kandnr. 5 Bjørnar Frøyse kandnr. 15 Jumla Våre fire pkerkrt Frelsesarmeen En veldedighetsrganisasjn

Detaljer

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø.

Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager. Barnehagenes plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø. Trivsel i Ringerikes kmmunale barnehager Barnehagenes plan fr å sikre barna et gdt psykssialt miljø. Innhld Innledning... 4 Definisjner av mbbing... 4 Hvrdan kan vi ansatte støtte barnas ssiale utvikling

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

- - - - - - - - - - - - - - Jeg ble ansatt Etter 1.1.2010 46,4% Før 1.1.2010 53,6% Jeg er ansatt i Annen sektr 38,0% Sklesektren 26,8% Barnehagesektren 35,2% Jeg er ansatt i Reginalt/statlig/annet Sirdal

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?»

SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?» SLUTTRAPPORT «HVORDAN FÅ UNGE TIL Å ØNSKE SEG EN KARRIERE I VAREHANDEL?» Laget av: Inger Karin Engdal Rådgiver Oktber 2014 1 Bakgrunn: Varehandelen er Nrges største private arbeidsplass g karrieremulighetene

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Livet etter Uno Life. Rapport fra fokusgrupper med forbrukere som har klaget på helsekostfirmaet Uno Life

Livet etter Uno Life. Rapport fra fokusgrupper med forbrukere som har klaget på helsekostfirmaet Uno Life Livet etter Un Life Rapprt fra fkusgrupper med frbrukere sm har klaget på helsekstfirmaet Un Life Utvalg g metde Bakgrunn g frmål Frbrukerrådet fikk ver 6000 henvendelser g ver 1500 klager på helsekstfirmaet

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

Fortsatt sterke kjønnsrollemønstre blant unge

Fortsatt sterke kjønnsrollemønstre blant unge 25. JANUAR 216 Frtsatt sterke kjønnsrllemønstre blant unge SARA HONARMANDI, MIRJANA RISTIC, ANDJELIKA PEJIC OG HANNAH NYGAARD [DOKUMENTUNDERTITTEL] VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Innhld 1 Innledning...2 1.1

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Velkommen! Unikt samarbeid mellom Mølla kompetansesenter og IKEA Slependen viser til gode resultater!

Velkommen! Unikt samarbeid mellom Mølla kompetansesenter og IKEA Slependen viser til gode resultater! Velkmmen! Unikt samarbeid mellm Mølla kmpetansesenter g IKEA Slependen viser til gde resultater! Lise Markant Kølbel nvember Fakta Etablert samarbeid siden slutten av 1990-tallet Et av verdens største

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn Intrprgram trppen Side 1 Tiden sm aspirant i 1. Klbtn Det første halvåret i trppen er du aspirant. Ved endt aspiranttid avlegger du speiderløftet g blir tatt pp sm speider i trppen i en høytidelig seremni.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

ENGASJERE GENERASJON Y

ENGASJERE GENERASJON Y ENGASJERE GENERASJON Y Hva er likt, g hvrdan skiller de seg fra andre generasjner? Dale Carnegie Training White Paper The New Bm. Generasjn Y. Milenniumsgenerasjnen. Kjært barn har mange navn. Generasjnen

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

Klar for fremtiden? 1.Amanuensis Rita Jakobsen Lovisenberg diakonale høgskole. Ålesund 26.09.14.

Klar for fremtiden? 1.Amanuensis Rita Jakobsen Lovisenberg diakonale høgskole. Ålesund 26.09.14. Klar fr fremtiden? 1.Amanuensis Rita Jakbsen Lvisenberg diaknale høgskle Ålesund 26.09.14. Utfrdringer i msrgstjenestene. # Vi kjenner alle utfrdringene fra utredninger, strtingsmeldinger, samhandlingsrefrmen,

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Evaluering av Musikk 1

Evaluering av Musikk 1 HiT ntat nr 5/2001 Evaluering av Musikk 1 5 vekttall. Desember 2000. Høgsklen i Telemark, Allmennlærerutdanninga på Ntdden Spørreundersøkelse blant studentene ved fullført kurs (før eksamen) i desember

Detaljer

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst.

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst. Milepælsplan Uke 21 Henvise til alt vi kan. VIKTIG fr karakteren ;) Sensr vektlegger fancy teknlgi, få med mer Punkter på effektmål. Fjerne prsess g prdukt rapprt sm verskrift. Ha det sm bunntekst. Vis/nevn

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Hvem er barnehagen til for? Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende

Hvem er barnehagen til for? Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende Hvem er barnehagen til fr? Et gdt sted å være! Trygt, mrsmt, utviklende Et gdt sted å være! Trygt, mrsmt g utviklende Har vi gjrt dagen trygg, mrsm g utviklende fr alle barn? Har vi skapt et gdt sted å

Detaljer

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER

«FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER «FRISKUS» FRISKE BARN I SUNNE BARNEHAGER 1 SOL 2014-2015 Dette barnehageåret har vi denne barnegruppen: Heidi, Fredrik OM, Arya, Liam, Elise, Max, Anders, Jakb, Seline g Fredrik LK født 2012. Tiril, Oliver,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO PROSJEKT NIKE «NY, INTEGRERT KALENDER OG E-POST» RESULTATER AV BRUKERUNDERSØKELSEN. NIKE Brukerundersøkelse 1

UNIVERSITETET I OSLO PROSJEKT NIKE «NY, INTEGRERT KALENDER OG E-POST» RESULTATER AV BRUKERUNDERSØKELSEN. NIKE Brukerundersøkelse 1 UNIVERSITETET I OSLO PROSJEKT NIKE «NY, INTEGRERT KALENDER OG E-POST» RESULTATER AV BRUKERUNDERSØKELSEN NIKE Brukerundersøkelse 1 FORORD Universitetet i Osl satte i 211 gang prsjektet NIKE (Ny Integrert

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006 Møtet ble hldt på Speidersenteret i Marken. Tilstede: Meldt frfall: Christen A. Larsen, Øyvind Høvding, Eirin Anthun, Thmas Lundberg, Kjetil S. Henriksen, Frde

Detaljer

Referat fra møte i Vannområde Vest

Referat fra møte i Vannområde Vest Referat fra møte i Vannmråde Vest Tid: 25.09.13, kl. 11:30 Sted: Bergen rådhus, møterm 225. Prgram Velkmmen Oppsummering av arbeidet i Vannmråde Vest i år Gjennmgang av tiltakstabell Eventuelt Vi startet

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes,

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes, Miljødirektratet Pstbks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM. Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakbsnes, UTTALELSE VEDRØRENDE NORTERMINAL FLOATING STORAGE AS SIN SØKNAD (25.8.2015) OM DISPENSASJON FRA MIDLERTIDIG

Detaljer

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender Pasientsikkerhetsprgrammet i trygge hender Læringsnettverk fr kmmuner i Hrdaland Fylke Kmpendium til frbedringsteamene September 2015 - mars 2016 1 Innhldsfrtegnelse Side Velkmmen til læringsnettverk Hva

Detaljer

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Til Samhandlingsdirektør St. Olavs Hspital Trndheim 10. februar 2015 Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk fr Lunge- g arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Vi er verrasket ver at St. Olavs Hspital har

Detaljer

Sluttrapport «Jenter og teknologi»

Sluttrapport «Jenter og teknologi» Sluttrapprt «Jenter g teknlgi» «Jenter g teknlgi» har vært et tårig prsjekt fr å rekruttere g frhindre frafall av jenter på teknlgiutdanningene ved HiST. Prsjektperiden startet høsten 2013 g ut vårsemesteret

Detaljer

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på Ask barnehage Grvplan fr avdeling Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke g å snakke på hundre alltid hundre måter å lytte å undres,

Detaljer

Styremøte MF Placebo 02.09.13

Styremøte MF Placebo 02.09.13 Styremøte MF Placeb 02.09.13 Tilstede:Bjørn, Jhannes, Marianne Gssé, Lng, Martin, Marianne Leirvik, Heidi, Siri. Siri g Marianne gikk på Bilyd-øvelse kl.18. Eirik Nrdengen km g tk bilde av styret i til

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER Opplegget er i regi av Helsenettverket Lister ved Fyrtårnet Velferdsteknlgi g telemedisin g Fyrtårnet Psykisk helse g rus. Kurssted: Listerreginen

Detaljer

Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016

Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Tid Emne Kmpetansemål Eleven skal kunne: UKE 34-35 Frskerspiren: Hvrdan vet du det egentlig? samtale m hvrfr det i naturvitenskapen er viktig å lage g teste hypteser

Detaljer

Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd?

Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd? Nye muligheter fr jbb med tidsubestemt lønnstilskudd? Evaluering av frsøk i fem fylker av Øystein Spjelkavik AFI-rapprt 3/2008 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE'S REPORT

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Bransjeveileder lakselus

Bransjeveileder lakselus Bransjeveileder lakselus Tema: Dk. id: Utarbeidet av: Kntaktpersn: Dat: 04.06.2015 Versjn: 0.3.1 Luseprsjektet Side: Side 1 av 9 Frmål: Sikre ptimal, effektiv g bærekraftig bruk av leppefisk til lusebekjempelse

Detaljer

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender Pasientsikkerhetsprgrammet i trygge hender Riktig legemiddelbruk i sykehjem g hjemmetjeneste Kmpendium til frbedringsteamene i Rgaland Januar 2014 Innhldsfrtegnelse Side Velkmmen til læringsnettverk Hva

Detaljer

Evalueringsrapport ungdoms-ol Nanjing 2014

Evalueringsrapport ungdoms-ol Nanjing 2014 Evalueringsrapprt ungdms-ol Nanjing 2014 Innhld 1.0 Innledning... 3 2.0 Questback-undersøkelsen... 4 3.0 Egenrefleksjn trenere... 9 4.0 Intern evaluering OLT-lederteam... 13 5.0 Oppsummering... 17 2 1.0

Detaljer

Rapport bredbåndsinfrastruktur - Finnøy kommune

Rapport bredbåndsinfrastruktur - Finnøy kommune Rapprt bredbåndsinfrastruktur - Finnøy kmmune - 1 Rapprt bredbåndsinfrastruktur - Finnøy kmmune Innhld 1 Innledning... 3 2 Teknlgier... 3 2.1 Mbilnett... 3 2.1.1 Beskrivelse av teknlgien... 3 2.1.2 Tekniske

Detaljer

Nord-Trøndelag LRS Øvingsforum ETTERSØKINGSSEMINAR 7. MARS 2012

Nord-Trøndelag LRS Øvingsforum ETTERSØKINGSSEMINAR 7. MARS 2012 1 Helsevesenet, Brannvesenet, Plitiet, Sivilfrsvaret, FORF g FM i Nrd-Trøndelag 13.03.12 ETTERSØKINGSSEMINAR 7. MARS 2012 Plitiverbetjent / perasjnsleder Mnica Frst Ravl ønsket velkmmen til seminaret sm

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

Øvelser for Mars-April

Øvelser for Mars-April Øvelser fr Mars-April Mål g innhld: Frtsetter med mye av det samme sm frrige plan. Nen øvelser bytter plass g nen nye kmmer til. - Bruker ft innside, utside g sålegang, få med begge ben: Føring\dribbling.

Detaljer

Hva kan læreren gjøre for å skape positive erfaringer hos de kroppsøvingsusikre elevene på mellomtrinnet? Maren Clausen. Kandidatnr.

Hva kan læreren gjøre for å skape positive erfaringer hos de kroppsøvingsusikre elevene på mellomtrinnet? Maren Clausen. Kandidatnr. Hva kan læreren gjøre fr å skape psitive erfaringer hs de krppsøvingsusikre elevene på mellmtrinnet? av Maren Clausen Kandidatnr. 148 Veileder: Inger Marie Vingdal, Krppsøving Bachelrppgave i GLU 1-7 G1PEL3900

Detaljer

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale.

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale. Straume rådgivning v/ Jn Eirik Fjørtft Temahuset 5353 Straume Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekde Dat 200717445/13 BBY - 5121 28.04.2009 MOHR Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjldskiftet bybanestpp, Reguleringsendring.

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Vi ønsker å skrive litt i forhold til kosthold generelt i dette skrivet. og håper det er lærerikt for deg.

Vi ønsker å skrive litt i forhold til kosthold generelt i dette skrivet. og håper det er lærerikt for deg. Vi ønsker å skrive litt i frhld til ksthld generelt i dette skrivet g håper det er lærerikt fr deg. Vi sier gjerne at det er viktig å spise variert, men vi snakker kanskje ikke like mye m hvrfr. Å skape

Detaljer

Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser Rapprt fra Kunnskapssenteret S. Wllscheid & K. Thune Hammerstrøm (2012) Systematisk versikt Effekt av tiltak fr å lette livsverganger fr barn g unge med funksjnsnedsettelser Heid Nøkleby, frsker 2 Frskningsspørsmål

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkde Saksbeh. : 200703646 : E: 614 G11 &52 : B Hlm Behandles av utvalg: Møtedat Utvalgssaksnr. Utvalg fr helse- g ssialtjenester 17.01.2011 5/11 FORSLAG TIL NY

Detaljer

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN 11-12 år Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer

Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen?

Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? Hvrdan ta med seg spillets idé i treninga g kampen? Med spillets idé i spill g kampdimensjnen 68 år: Av Øyvind Larsen, Fagansvarlig trener g aktivitetsutvikling bredde, NFF Alle kjenner igjen frtvilelsen

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013

BrannInformasjonsForum. Brannvesenkonferansen 20.-21. mars 2013 BrannInfrmasjnsFrum Brannvesenknferansen 20.-21. mars 2013 Trine Sivertsen Smmerlade 39 år Utdannet medieviter Jbbet med infrmasjn i 13 år Infrmasjnsrådgiver i Bergen brannvesen siste 4 år Er her fr å

Detaljer

Hvordan benytter kommunene seg av og vedlikeholder IPLOS-dataene? En undersøkelse til norske kommuner

Hvordan benytter kommunene seg av og vedlikeholder IPLOS-dataene? En undersøkelse til norske kommuner Rapprt IS-0428 Hvrdan benytter kmmunene seg av g vedlikehlder IPLOS-dataene? En undersøkelse til nrske kmmuner Publikasjnens tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Hvrdan benytter kmmunene seg av g vedlikehlder

Detaljer

E T H U N D E F A G L I G T I D S S K R I F T F O R A K T I V E H U N D E E I E R E. Nr. 1/11 Årgang 14. Canis - vi forandrer hundeverden!

E T H U N D E F A G L I G T I D S S K R I F T F O R A K T I V E H U N D E E I E R E. Nr. 1/11 Årgang 14. Canis - vi forandrer hundeverden! E T H U N D E F A G L I G T I D S S K R I F T F O R A K T I V E H U N D E E I E R E Nr. 1/11 Årgang 14 Canis - vi frandrer hundeverden! www.canis.n Planlegg treningen din Tekst & ft: Asa Jakbssn ADFERD

Detaljer

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy Intrduksjn til Retrievers nye analyseverktøy Retriever har ppgradert sitt analyseverktøy slik at det er enklere å bruke g samtidig gi deg flere bruksmråder fr statistikken. Nen av nyhetene i analyseverktøyet:

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o

Årsplan. 2011-2013. MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage. Små barn store muligheter. www.kanvas.n o Årsplan. 2011-2013 MØLLEPLASSEN Kanvas-barnehage Små barn stre Kanvas pedaggisk plattfrm Læring g Læringssyn - I Kanvas ser vi på barn sm aktive, kmpetente g ressurssterke individ. Barns nysgjerrighet

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Bacheloroppgave. IDR600 Sport Management

Bacheloroppgave. IDR600 Sport Management Bachelrppgave IDR600 Sprt Management Hvrdan har den frivillige innsatsen under Bislett Games eventuelt endret seg de siste tiårene, g hvrdan kan dette frklares? Simen Wifstad Ttalt antall sider inkludert

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015

INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 INTERN EVALUERING AV STUDIEPROGRAM 2015 Samlerapprt til prgramutvalg fr dirigeringsstudier (PUDI) Kandidatstudiet i dirigering Mastergradsstudiet i dirigering Videreutdanningen ensembleledelse I Videreutdanningen

Detaljer